¼ VESZÉLY *V * ARGUS 220 Advanced. Az ARGUS használata riasztórendszerekkel. Az Ön biztonsága érdekében. A felszerelési hely kiválasztása

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "¼ VESZÉLY *V5628-711-00* ARGUS 220 Advanced. Az ARGUS használata riasztórendszerekkel. Az Ön biztonsága érdekében. A felszerelési hely kiválasztása"

Transcript

1 Schneider-lectric V5-7-/ hu ro pl el RUS dvanced asználati utasítás ikkszám MT5-39 Tartozékok *V5-7-* vízszintesen, függőlegesen és tengelyirányban állítható érzékelőfejnek köszönhetően az érzékelési terület hozzáigazítható a helyi körülményekhez. nem kívánt zónák vagy interferencia-források (pl. fák) kizárhatók az érzékelési területről a mellékelt fedő szegmensek alkalmazásával. készülék fényérzékelővel van felszerelve, amelynek fényküszöbe kb. 3 és lux között állítható be. z RUS használata riasztórendszerekkel z RUS nem alkalmas riasztórendszer elemeként történő használatra, mivel hálózati elektromossággal működik és akkor is működésbe hozza a csatlakoztatott riasztót, amikor áramszünet után az áramszolgáltatás helyreáll, függetlenül attól, hogy ténylegesen érzékelt-e mozgást vagy nem (vakriadó). z RUS kezelőelemeit fedéllemez védi. vezérlőkön levő nyíl pozíciója a beállítási értékeket mutatja. Tolja fel a fedlapot ütközésig (kb 5 mm-re) és húzza ki. felszerelési magasság és 3 m között legyen. z optimális érzékeléshez,5 m szerelési magasság és szilárd, sík alap ajánlott. z optikai interferencia-forrásoktól való távolság. 5 m legyen. Szükség esetén használja a mellékelt fedő szegmenseket. z érzékelőhöz kapcsolt eszközöknek a környezeti feltételek változása miatti aktiválódását úgy lehet elkerülni, hogy az RUS-t esőtől és közvetlen napsugárzástól védett helyen szereli fel. lencséken végigfolyó esőcseppek például aktiválhatják a mozgásérzékelőt. Installing the RUS to the wall Szerelőkonzol (ikkszám MT559.) z Ön biztonsága érdekében ¼ VSZÉY Súlyos dologi kár és személyi sérülés kockázata áll fenn pl. tűz vagy áramütés révén helytelen villamos szerelés következtében. biztonságos villamos szerelés csak akkor szavatolható, ha az adott személy rendelkezik a következő területeken szükséges alapvető ismeretekkel: Telepítőhálózatokhoz történő csatlakoztatás Több villamos készülék csatlakoztatása Villamos vezetékek fektetése Kültéri villamos szerelés Ilyen készségekkel és tapasztalattal általában csak a villamos szerelési technológia területén képzett szakemberek rendelkeznek. a a szerelést végző személyek nem felelnek meg ezeknek a imális követelményeknek, illetve bármilyen módon figyelmen kívül hagyják őket, a dologi károk vagy személyi sérülések egyedüli felelőssége Önt terheli. mozgásérzékelők bekapcsolnak, at mozgó hőforrást érzékelnek. hőforrás lehet személy, de akár fák, autók vagy eltérő ablakhőmérséklet is. nem indokolt jelzés elkerülése érdekében a beszerelés helyét úgy kell megválasztani, hogy a nem kívánt hőforrások az érzékelési tartományon kívül essenek. nem kívánt hőforrások az alábbiak lehetnek: mozgó fák, bokrok stb. amelyek hőmérséklete eltér a környezetük hőmérsékletétől, ablakok, ahol a napsütés és felhők váltakozása gyors hőmérséklet-változásokat okozhat, nagyobb hőforrások (pl. autók), amelyeknek érzékelése ablakokon keresztül történik, a lencsén mozgó rovarok, kis állatok, erősen megvilágított helyiségek, amelyekben a fény visszaverődik ez egyes tárgyakról (pl. a padlón), ami hirtelen hőmérséklet-ingadozásokhoz vezethet. satlakozások, kijelzések és kezelőelemek érzékenységvezérlő reagálási időtartam vezérlő fényküszöb vezérlő üzemi kijelzés, den alkalommal felvillan, amikor a készülék mozgást érzékel fényerősség-érzékelő, tilos letakarni felszerelési hely kiválasztása Jelmagyarázat elyes em optimális elytelen megfelelő felszerelési hely kiválasztásakor számos tényezőt kell figyelembe vennie a mozgásérzékelő optimális működése érdekében. következő ábrán az RUS érzékelési tartományai láthatók. tartományok normál körülmények és,5 m szerelési magasság esetén érvényesek. mozgásérzékelő érzékelési tartománya a hőmérséklet függvényében jelentős mértékben változhat. fényforrás és a mozgásérzékelő közötti távolság. 5 m legyen. a nem tartható be ez a távolság, használhatja a fedő szegmenseket az érzékelési területen a fényforrás eltakarása céljából. mennyiben lehetséges, a mozgásérzékelőt a mozgásirányhoz viszonyítva oldalra szerelje fel. a több mozgásérzékelőt szeretne csatlakoztatni, akkor ezeket úgy szerelje fel, hogy az egyes mozgásérzékelők érzékelési területe keresztezze egymást. z RUS felszerelése ismantlement of the top section of the RUS 3 eeding in the connecting cable z RUS bemutatása z dvanced (a továbbiakban: RUS) kül- és beltéren használható mozgásérzékelő. z RUS érzékeli az érzékelési tartományán belül mozgó hőforrásokat, pl. embereket, és mozgás érzékelésekor kapcsolja a csatlakoztatott terheléseket. zek az alábbiak lehetnek: ohmos terhelések (pl. 3V izzólámpák és halogénlámpák) induktív terhelések (pl. induktív transzformátorral ellátott kisfeszültségű halogénlámpák) kapacitív terhelések (pl. elektronikus transzformátorok) nagy házakhoz vagy házrészekhez tervezett -os látószögű felügyeletet (max. m-es tartomány) egy max. m-es sugárban ható 3 -os látószögű közeli érzékelés egészíti ki. fényküszöb, a reagálási időtartam és érzékenység beállítására szolgáló kezelőelemek a védő fedéllemez alatt találhatók. z RUS falra és mennyezetre, valat a tartozékként kapható szerelőkonzol (cikkszám: MT55..) segítségével sarkokra és rögzített csövekre egyaránt felszerelhető. beépített működési kijelző felvillan, amikor a készülék mozgást érzékel és ez megkönnyíti a készülék beállítását a szerelési helyen. fali csatlakozódoboz felső rész fedéllemez érzékelőfej érzékelőtüskék kábelvezető az összekötő kábel számára (alulról) kábelvezető az összekötő kábel számára (hátulról) terálegység az összekötő kábel csatlakoztatása és az érzékelőtüskék elhelyezése számára m,5, m m m első biztonsági zóna 3 -os érzékelési szöggel és kb. m-es sugárral. Középső biztonsági zóna -os érzékelési szöggel és kb. 9 m x m nagyságú érzékelési területtel. Külső biztonsági zóna -os érzékelési szöggel és kb. m x m nagyságú érzékelési területtel. V5-7- /

2 z RUS mennyezetre szerelése z RUS mennyezetre való szereléséhez forgassa el az érzékelőfejet. végállás elérésekor forgassa ellenkező irányba a fejet. ordítsa az érzékelőfejet felfelé a végállásba. ordítsa az érzékelőfejet az óra járásával megegyező irányba a végállásba. 3 Állítsa be az érzékelőfejet. 3 ½ Vigyázat készüléket a szabálytalan felszerelés következtében a kondenzvíz károsíthatja. erde mennyezetek esetén a készüléket úgy szerelje fel, hogy a gömbfej dig lefelé nézzen 5 9 -os szögben. a a gömbfej lefelé néz, a kondenzvíz lefolyhat a készülékről. z IP 55 védettség nem szavatolható, ha a szerelőkonzolt nem 5-9 -os szögben szerelték fel. 5-9 z RUS felszerelése sarkokban vagy merev csövekre z RUS-t külső vagy belső sarkokra vagy merev csövekre rögzítheti a Merten szerelőkonzol segítségével (cikkszám: MT55..). z összekötő kábelt hátulról átvezetheti a szerelőkonzolon. z RUS csatlakoztatása ½ VIYÁZT készülék megsérülhet. készülék csak szinuszos hálózati feszültséggel üzemeltethető. fázisszabályzott fényerőszabályzók, illetve a négyszöghullám- vagy trapézfeszültségű inverterek kárt tesznek a készülékben. z RUS készüléket megszakítóval védje. Induktív terhelések pl. transzformátorok, relék, érintkezők vagy fénycsövek bekapcsolásakor impulzuscsúcs jelentkezik, ami a csatlakoztatott eszköz ismételt bekapcsolását eredményezheti ( maintained light effect ). z impulzuscsúcsok kivédése érdekében párhuzamos kapcsolással csatlakoztasson egy ellenállást az induktív terheléshez. mm Más csatlakozó eszközökhöz történő áthuzalozás engedélyezett. Telepítési módok RUS folyamatosan a hálózatra csatlakoztatva z RUS szünet nélkül felügyeli az ellenőrzése alá tartozó területet. RUS alternatív (váltó) kapcsolóval kapcsolási helyzettől függően folyamatos világítás vagy automata üzemmód. RUS nyitó kontaktussal z RUS dig működésre kész állapotban van. nyomógomb megnyomásával (az energiaellátás 3 mp-re megszakad) az RUS a beállított időtartamra bekapcsol. ármely további mozgás növeli a reagálási időtartamot. Ö S RUS párhuzamosan kapcsolva Több RUS készülék együttesen egy fényforráscsoportot működethet, ahol nem léphető túl egy készülék maximális kapcsolókapacitása. hhez csökkentenie kell az érzékelők érzékenységét. Műszaki és működési okokból nem javasoljuk, hogy négynél több RUS készülék legyen egy csoportban. RUS csillárkapcsolóval kapcsolási helyzettől függően manuális, automata üzemmód vagy kikapcsolás ( O ). z. helyzetben a fényforrást az RUS működteti (automatikus), a. helyzetben pedig folyamatosan világít (manuális). RUS lépcsővilágítás-időzítővel párhuzamosan csatlakoztatva Vagy az RUS, vagy a lépcsővilágítás-időzítő kapcsolja be a világítást egy meghatározott időszakra. z RUS felső részének felszerelése On t 3 z RUS ekkor üzembe helyezhető. z RUS üzembe helyezése satlakoztassa a készüléket a hálózatra. készülékhez csatolt eszköz kb. másodpercre vagy a beállítás szerinti időtartamra bekapcsol. működéskijelző kb. másodpercig világít. Működési teszt végrehajtása fényerősség-érzékelőt nem szabad letakarni. Állítsa a reagálási időtartamot másodpercre (bal ütközésig). fényküszöböt állítsa nappali üzemre (jobb ütközésig). 3 Állítsa az érzékenységvezérlőt maximumra (jobb ütközésig). z érzékelési területen történő járkálással ellenőrizze, hogy működik-e az RUS és a hozzákapcsolt eszközök. z üzemi kijelzés den alkalommal felvillan, amikor a készülék mozgást érzékel. z RUS beállítása ½ VIYÁZT készülék károsulhat. z érzékelőfejet ne forgassa a végálláson túl. végállásnál "nagyobb" szög érdekében módosítsa a forgatás irányát. ordítsa az érzékelőfejet a megfigyelt terület irányába ,5,5 épjen be oldalról a megfigyelt területre, így ellenőrizheti, hogy az RUS bekapcsolja-e a csatlakoztatott eszközt és az üzemi kijelzés megfelelően működik-e. z érzékenység beállítása Itt fokozatmentesen beállíthatja a távolságot, amelyen belül az RUS észleli a mozgásokat (max. m távolságig). fényküszöb beállítása Itt fokozatmentesen beállíthatja a környezeti fényerő azon értékét, amelynél az RUS érzékeli a mozgásokat és bekapcsolja a csatlakoztatott eszközöket. old szimbólum (éjszakai üzem): z RUS csak esti és éjszakai időszakban (kb. 3 lux) érzékeli a mozgásokat. ap szimbólum (nappali és éjszakai üzem): z R- US kb. lux értékig érzékeli a mozgásokat. 3 UX UX reagálási időtartam beállítása Így állíthatja be, hogy az RUS készülékhez csatlakoztatott eszközök mennyi időre legyenek bekapcsolva. Mozgást érzékelésekor a csatlakoztatott eszköz bekapcsol, és bekapcsolt állapotban marad a beállított időtartamig. ármely további mozgás érzékelésekor újraindul a reagálási időtartam mérése. 3 s, sec 3 s sec z RUS a csatlakoztatott eszköz bekapcsolása után nem veszi figyelembe fényérzékelős kapcsoló beállítását. a a mozgásérzékelő nem kapcsolja ki a csatlakoztatott eszközt, akkor lehetséges, hogy az RUS további mozgásokat érzékel és többször újraindítja a reagálási időtartam mérését. Területek egyedi kizárása mellékelt négy fedő szegmens segítségével egyes zónákat és interferenciaforrásokat elfedhet az érzékelési területből. Ügyeljen arra, hogy ne fedje le az fényerősség-érzékelőt, különben csökken a készülék fényérzékenysége. Műszaki adatok évleges feszültség: 3 V, 5 z évleges áram: X, cosφ. Kapcsolási képesség Izzólámpák: W agyfeszültségű W halogénlámpák: Kisfeszültségű halogénlámpák te- 5 V kercselt transzformátorral: lektronikus 5 W transzformátorok: Kapacitív terhelés:, µ nergiatakarékos V lámpák: Motorterhelés: V Védelem Kizárólag a következő megszakítókat használja: Schneider lectric, 3, S- Sursum, S ager, M egrand, 3 Siemens, 5S nergiafogyasztás: satlakozóérintkezők: kábel külső átmérője: < W x.5 mm -es vagy x.5 mm - es merev kábelekhez, lecsupaszított hossz: mm max..5 mm Érzékelési szög: atótávolság: max. m Szintek száma: 7 Zónák száma: zóna, kapcsolószegmens Minimális szerelési.7 m magasság: jánlott szerelési magasság:.5 m Érzékenység: fokozatmentesen állítható ényérzékelő: kívülről fokozatmentesen állítható 3 és kb. lux között Reagálási időtartam: külsőleg beállítható kb. mp és perc között, fokozattal. z érzékelőfej lehetséges beállításai: ali szerelés: 9 felfelé, lefelé, balra/ jobbra, ± axiális Mennyezeti szerelés: Védettség: U-irányelvek: felfelé, 9 lefelé, 5 balra/ jobbra, ±.5 axiális IP közötti hajlásszög esetén a kisfeszültségű eszközökre vonatkozó /95/K irányelv, az elektromágneses összeférhetőségről szóló //K irányelv készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, elektromos hulladékok hivatalos gyűjtőhelyén ártalmatlanítsa. szakszerű újrahasznosítás révén megóvhatók a nyersanyagkészletek, és szavatolható valamennyi olyan előírás betartása, amelyek az egészség és a környezet védelmére irányulnak. Schneider lectric Industries SS Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal. Schneider-lectric V5-7-/ V5-7- /

3 hu ro pl el RUS dvanced Instrucţiuni de operare rt. nr. MT5-39 *V5-7-* Zona de detecţie poate fi adaptată la condiţiile locale datorită capului senzorului, reglabil orizontal, vertical şi axial. Puteţi şi să blocaţi zonele nedorite sau sursele de interferenţe (de exemplu, copacii) din zona de detecţie folosind segmentele de mascare livrate. ispozitivul este prevăzut cu un senzor fotosensibil al cărui prag de luozitate poate fi setat între aprox. 3 şi. lucşi. Utilizarea RUS cu sistemele de alarmă Sistemul RUS nu este adecvat pentru utilizarea ca şi componentă a unui sistem de alarmă deoarece este alimentat de la reţeaua electrică şi va activa alarma conectată la fiecare pană şi restabilire a reţelei electrice, indiferent dacă este detectată sau nu o mişcare (alarmă falsă). lementele de comandă ale dispozitivului RUS sunt protejate de un capac. Poziţia săgeţii de pe controlere vă indică valorile stabilite. Împingeţi în sus capacul până simţiţi că atinge opritorul (aprox. 5 mm) şi trageţi-l afară. Selectaţi o înălţime de montare între m şi 3 m. Pentru o monitorizare optimă, vă recomandăm o înălţime de,5 m, pe o suprafaţă solidă şi uniformă. ăsaţi o distanţă de cel puţin 5 m faţă de sursele de interferenţă optică. Utilizaţi segmentele de mascare livrate, dacă este nevoie. Pentru a evita activarea sarcinii conectate datorită influenţelor meteorologice, RUS trebuie instalat astfel încât să fie protejat de ploaie şi de expunerea directă la soare. e exemplu, stropii de ploaie căzuţi pe lentilă pot activa detectorul de mişcare. Installing the RUS to the wall ccesorii Spaţiu de montaj (rt. nr. MT559.) Pentru siguranţa dumneavoastră ¼ PRIO Risc de daune materiale şi de răniri corporale grave, de exemplu provocate de foc sau şoc electric din cauza unei instalaţii electrice incorecte. O instalaţie electrică sigură poate fi garantată numai dacă persoana care o realizează dispune de cunoştinţe de bază în domeniile următoare: onectare la reţele de instalaţii onectarea mai multor dispozitive electrice Pozarea cablurilor electrice Instalaţie electrică în exterior ompetenţa şi experienţa profesională necesare sunt deţinute în general numai de personalul calificat cu experienţă în domeniul tehnologiei instalaţiilor electrice. acă aceste condiţii ime nu sunt îndeplinite sau sunt ignorate într-un fel sau altul, veţi purta întreaga responsabilitate în caz de de daune materiale sau de răniri corporale. Prezentare generală RUS RUS dvanced (denumit în continuare RUS) este un detector de mişcare pentru utilizarea în interior şi exterior. RUS înregistrează surse de căldură mobile în raza sa de acţiune, de ex. oameni, şi activează sarcinile când detectează mişcare. cest lucru poate include: sarcini ohmice (de ex. lămpi incandescente şi cu halogen 3 V) sarcini inductive (de ex. lămpi cu halogen de joasă tensiune cu transformator inductiv) sarcini capacitive (de ex. transformatoare electronice) Monitorizarea suprafeţelor la, pentru faţadele mai mari ale caselor şi zonele acestora (rază de acţiune maximă de m) este combinată cu monitorizarea la 3, cu o rază de acţiune de aprox. m. lementele de comandă pentru setarea pragului de luozitate, comutarea duratei şi a sensibilităţii se află sub placa de protecţie. RUS poate fi montat pe perete sau pe tavan, precum şi în colţuri şi pe ţevile fixe, cu ajutorul suportului de montare (nr. art. MT55..), disponibil ca accesoriu. cranul funcţional integrat se aprinde la detectarea unei mişcări şi simplifică astfel alinierea dispozitivului în locul de instalare. etectoarele de mişcare se activează în momentul detectării unei surse de mişcare care emană căldură. ceasta poate fi o persoană, dar şi arbori, maşini sau diferenţe de temperatură în ferestre. Pentru a evita alarmele false, locaţia de instalare trebuie aleasă astfel încât să nu poată fi detectate surse de căldură nedorite. Surse de căldură nedorite pot să fie: copacii şi tufişurile mişcate de vânt, a căror temperatură diferă de cea a mediului înconjurător. ferestrele la care, la schimbarea vremii, pot apărea schimbări rapide de temperatură. sursele de căldură mai mari (de exemplu, autovehiculele) care sunt detectate prin geam. insectele care se deplasează pe obiectiv. animale mici. încăperi foarte luoase, în care lua se reflectă pe obiecte (de exemplu pe podea), care ar putea cauza schimbări rapide de temperatură. onexiuni, afişaje şi elemente de comandă utie murală de ramificaţii Secţiune superioară apac ap senzor Pini contact Trecerea pe dedesubt a cablului de conectare Trecerea prin spate a cablului de conectare Teral pentru cablul de conectare şi pentru localizarea pinilor de contact ontroler sensibilitate omutarea dispozitivului de control al duratei ispozitivul de control al pragului de luozitate cran funcţional, se aprinde de fiecare dată când este detectată o mişcare Senzor de luozitate, nu trebuie acoperit Selectarea locului de instalare xplicarea simbolurilor utilizate orect u este optim Incorect a selectarea unui loc de instalare potrivit, trebuie să luaţi în considerare mai mulţi factori, pentru ca detectorul de mişcare să funcţioneze la parametri optimi. În următoarea schemă sunt prezentate razele de acţiune ale dispozitivului RUS. cestea se bazează pe temperatura medie la o înălţime de montare de,5 m. Raza de acţiune a unui detector de mişcare poate varia în limite largi, în funcţie de temperatură. m,5, m m m Zona internă de securitate, cu un unghi de detecţie de 3 şi o rază de aprox. m. Zona centrală de securitate, cu un unghi de detecţie de şi o arie de detecţie de aprox. 9 m x m. Zona externă de securitate, cu un unghi de detecţie de şi o arie de detecţie de aprox. m x m. În principiu, nu se recomandă să montaţi corpul de iluat sub dispozitivul RUS. ăldura emanată de acesta poate influenţa funcţionarea detectorului de mişcare şi poate provoca un scurtcircuit permanent în anumite condiţii. Se va lăsa o distanţă de imum 5 m între corpul de iluat şi detectorul de mişcare. acă această distanţă nu poate fi respectată, puteţi folosi segmentele livrate pentru a "masca" sursa de luă din zona de detecţie. acă este posibil, montaţi detectorul de mişcare lateral faţă de sensul de deplasare. acă doriţi să ataşaţi mai multe detectoare de mişcare, instalaţi-le astfel încât zonele de detecţie ale detectoarelor individuale să se intersecteze. Instalarea dispozitivului RUS ismantlement of the top section of the RUS 3 eeding in the connecting cable V5-7- /

4 Instalarea dispozitivului RUS pe tavan Pentru a instala dispozitivul RUS pe tavan, trebuie să rotiţi capul senzorului. Schimbaţi sensul de rotaţie după ce aţi ajuns la opritoare. Rotiţi capul senzorului în sus până la capăt. Rotiţi capul senzorului în sensul acelor de ceasornic până la capăt. 3 liniaţi capul senzorului. ½ 3 TŢI! acă nu este corect instalat, dispozitivul poate fi afectat de condens.în cazul tavanelor înclinate, montaţi dispozitivul astfel încât capul sferic să fie îndreptat în jos, într-un unghi de 5-9. tunci când capul sferic este îndreptat în jos, apa apărută în urma condensului se poate scurge fără să afecteze dispozitivul. Tipul de protecţie IP 55 nu poate fi garantat, dacă suportul de montare nu este aşezat între 5 şi onectarea RUS ½ TŢI ispozitivul se poate defecta.ispozitivul este prevăzut numai pentru curenţi sinusoidali de alimentare. Variatoarele de fază (dimmer) sau invertoarele cu impulsuri rectangulare sau trapezoidale duc la deteriorarea dispozitivului. Protejaţi RUS utilizând un disjunctor de. a cuplarea consumatorilor inductivi, cum ar fi transformatoarele, releele, contactoarele sau lămpile fluorescente, apar efecte tranzitorii care pot duce la reactivarea consumatorului ("efect luos menţinut"). onectaţi un condensator electric în paralel cu consumatorul inductiv pentru a reduce aceste efecte tranzitorii. mm "ablarea de trecere" la alţi consumatori este permisă. RUS conectat în paralel Mai multe dispozitive RUS care funcţionează împreună pot activa un grup de corpuri de iluat cu condiţia de a nu fi depăşită capacitatea maximă de conectare a unui dispozitiv. Pentru a obţine aceasta, trebuie să reduceţi sensibilitatea dispozitivelor. in motive tehnice şi funcţionale, nu recomandăm utilizarea a mai mult de patru dispozitive RUS într-un grup. RUS combinat cu un comutator cu circuite În funcţie de poziţia de comutare, mod manual, automat sau "O" (oprit). În poziţia, corpul de iluat este aprins de către RUS (automat) şi în poziţia, este aprins permanent (manual). RUS în paralel cu un temporizator de pe casa scărilor RUS sau temporizatorul de pe casa scărilor aprind corpurile de iluat pentru un anumit interval. Setarea RUS ½ TŢI ispozitivul se poate defecta.apul senzorului poate fi rotit numai până când atinge opritorul. Pentru a obţine un unghi "dincolo de" opritor, schimbaţi sensul de rotaţie. Orientaţi capul senzorului în direcţia zonei care va fi monitorizată ,5,5 Păşiţi de la marginea zonei de detecţie spre interiorul acesteia pentru a verifica dacă RUS activează ecranul funcţional şi consumatorul conform cerinţelor. Setarea sensibilităţii ici puteţi seta la infinit distanţa până la care RUS detectează mişcările (orice distanţă până la m). Setarea duratei de cuplare ici puteţi seta cât timp sunt activate sarcinile conectate la RUS. tunci se detectează o mişcare, consumatorul este activat şi rămâne activat până la expirarea perioadei stabilite. Orice nouă mişcare resetează durata de cuplare. 3 s, sec 3 s sec RUS ignoră comutatorul fotosensibil odată ce consumatorul a fost activat. acă detectorul de mişcare nu deconectează din nou sarcina, motivul este probabil că RUS detectează constant alte mişcări şi astfel continuă să reseteze durata de cuplare. locarea zonelor individuale Puteţi utiliza cele patru segmente livrate pentru a bloca zonele nedorite şi sursele de interferenţe din zona de detecţie. siguraţi-vă că senzorul de luozitate nu este acoperit, deoarece acest lucru reduce sensibilitatea la luă. işă tehnică Tensiune noală: 3 V, 5 z urent noal: X, cos ϕ. apacitate de comutare ămpi cu incandescenţă: W ămpi cu halogen W V: ămpi cu halogen 5 V V cu transformator cu bobină: Transformatoare 5 W electronice: Sarcină capacitivă:, µ ămpi economice: V Sarcină motor: V Protecţie Se vor utiliza numai următoarele disjunctoare: Schneider lectric, 3, S- Sursum, S ager, M egrand, 3 Siemens, 5S onsum de energie: < W orne de conectare: pentru conductor rigid de x,5 mm sau x,5 mm, lungimea dezizolată mm iametrul extern al max.,5 mm unui cablu: Unghi de detecţie: Rază de acţiune: max. m umăr niveluri: 7 Opţiuni de instalare umăr zone: cu segmente de conectare Montarea dispozitivului RUS în colţurişi pe ţevile fixe Puteţi monta dispozitivul RUS în colţurile interioare / exterioare sau pe ţevi, folosind suportul de fixare (nr. art. MT55..). Puteţi prelungi cablul de conectare către dispozitivul din spate, prin suportul de fixare. RUS conectat permanent la reţea RUS monitorizează în mod constant aria sa RUS combinat cu un comutator cu căi În funcţie de poziţia de comutare, luă menţinută sau mod automat RUS combinat cu un contact normal închis RUS este întotdeauna gata de funcţionare. păsând butonul (alimentarea este deconectată pentru 3 secunde), RUS este activat pentru perioada setată. Orice nouă mişcare măreşte durata de conectare. Ö S Montarea secţiunii superioare a RUS On t 3 În acest moment, RUS poate fi pus în funcţiune. Punerea în funcţiune a RUS onectaţi tensiunea de alimentare. onsumatorul este activat pentru aprox. s sau pentru intervalul setat. fişajul funcţional este luat pentru aprox. s. fectuarea unui test de funcţionare Senzorul de luozitate nu trebuie acoperit. Setaţi durata de comutare la secundă (complet la stânga). Setaţi pragul de luozitate la funcţionarea pe timp de zi (complet la dreapta). 3 Setaţi sensibilitatea controlerului la valoarea maximă (complet la dreapta). Setarea pragului de luozitate ici puteţi seta la infinit nivelul de luozitate ambiantă la care RUS detectează mişcările şi declanşează procedura de cuplare. Simbol lună (funcţionare pe timp de noapte): RUS va detecta numai mişcările pe timp de noapte (aprox. 3 lucşi). Simbol soare (funcţionare pe timp de zi şi noapte): RUS detectează mişcările până la aprox.. lux. 3 UX UX Înălţime imă de montare: Înălţime de montare recomandată: Sensibilitate: Senzor de luă:,7 m,5 m reglabil nelimitat reglabil extern, la infinit, de la aprox. 3 lux la aprox.. lux urata de cuplare: reglabil extern la niveluri de aprox. sec. până la aprox.. Setări posibile pentru capul senzorului: Montaj mural: 9 sus, jos, stânga / dreapta, ± axial Montaj sub plafon: sus, 9 jos, 5 stânga / dreapta, ±.5 axial Tip de protecţie: IP 55 la un unghi de înclinare de la 5 la 9 irective : irectiva pentru tensiuni joase /95/ irectiva M // epozitaţi aparatul separat de gunoiul menajer, la un punct oficial de colectare a deşeurilor electrice. Reciclarea profesională protejează rezervele de materii prime şi asigură respectarea reglementărilor privitoare la protecţia sănătăţii şi a mediului înconjurător. Schneider lectric Industries SS acă aveţi întrebări tehnice, contactaţi entrul de sistenţă lienţi din ţara dumneavoastră. Testaţi funcţionalitatea RUS şi a consumatorilor conectaţi la acesta mergând spre şi depărtându-vă de aria de detectare. cranul funcţional este luat de fiecare dată când este detectată o mişcare. V5-7- /

5 Schneider-lectric V5-7-/ hu ro pl el RUS dvanced Instrukcja obsługi r art. MT5-39 kcesoria kątownik montażowy (r art. MT559.) Zachowanie bezpieczeństwa *V5-7-* ¼ IZPIZŃSTWO Ryzyko poważnego uszkodzenia mienia i obrażeń ciała, np. z powodu pożaru lub porażenia prądem wynikającego z wadliwej instalacji elektrycznej. ezpieczeństwo instalacji elektrycznej można zapewnić wyłącznie wtedy, gdy osoba przeprowadzająca instalację może udowodnić posiadanie podstawowej wiedzy w następujących dziedzinach: Wykonywanie podłączeń do sieci instalacyjnych Łączenie kilku urządzeń elektrycznych Montaż okablowania elektrycznego Instalacje elektryczne na zewnątrz budynków Takie umiejętności i doświadczenie zwykle posiada jedynie wykwalifikowany specjalista, który przeszedł szkolenie w dziedzinie technologii instalacji elektrycznych. Jeśli te wymogi imalne nie zostaną spełnione lub zostaną w jakikolwiek sposób zlekceważone, użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała. zujnik RUS można zamontować na ścianie lub na suficie lub, za pomocą dołączonego kątownika montażowego (nr art. MT55..), w kątach lub rurach stacjonarnych. Zintegrowany wskaźnik działania zaczyna świecić po rozpoznaniu ruchu, ułatwiając w ten sposób jego wyregulowanie w miejscu montażu. Za pomocą przestawianej w płaszczyźnie poziomej, pionowej i osiowej głowicy czujnika można optymalnie dostosować zakres wykrywalności do warunków lokalnych. Ponadto za pomocą dostarczonych segmentów można wykluczyć z zakresu wykrywalności niechciane strefy lub źródła zakłóceń (jak np. drzewa). Urządzenie wyposażone jest w czujnik światła, którego wartość progową natężenia światła można ustawić w zakresie od ok. 3 do luksów. zujnik RUS we współpracy z instalacjami alarmowymi zujnik RUS nie może stanowić części składowej instalacji alarmowej, ponieważ zasilany jest z sieci i w razie przerwania i ponownego przywrócenia napięcia sieciowego włącza podłączony czujnik alarmowy, bez względu na to, czy zarejestrował ruch, czy nie (fałszywy alarm). zujniki ruchu włączają się w momencie wykrycia poruszającego się źródła ciepła. Może nim być zarówno człowiek, jak również drzewa, samochody lub różnice temperatur w oknach. by uniknąć fałszywego alarmu należy wybrać takie miejsce montażu, aby czujnik nie wykrywał niepożądanych źródeł ciepła. Przykładowe niepożądane źródła ciepła: poruszające się drzewa, krzewy itp. posiadające inną temperaturę niż otoczenie. okna, w których na skutek zmiennych warunków pogodowych (promienie słoneczne i zachmurzenie) dochodzi do gwałtownych zmian temperatur. większe źródła ciepła (np. samochody), wykrywane przez okna. owady przelatujące koło soczewki. małe zwierzęta. jasne, słoneczne pomieszczenia, w których na skutek odbijania światła przez obiekty (np. podłogi) dochodzi do szybkich zmian temperatur. Przyłącza, wyświetlacze i elementy obsługowe lementy obsługowe czujnika RUS ukryte są pod pokrywą ochronną. a podstawie położenia strzałki można odczytać z regulatorów ustawione wartości. Podnieść pokrywę do góry aż do lekko wyczuwalnego oporu (ok. 5 mm) i zdjąć. Regulator czułości Regulator czasu włączenia Regulator wartości progowej natężenia światła Wskaźnik działania, świeci się przy wykryciu każdego ruchu zujnik natężenia światła, nie może być zakryty Wybór miejsca montażu Wyjaśnienie stosowanych symboli prawidłowo nieoptymalnie nieprawidłowo Wybierając odpowiednie miejsce montażu, w celu zapewnienia optymalnej pracy czujnika ruchu należy uwzględnić wiele różnych aspektów. a poniższym rysunku podane są zasięgi czujnika R- US. Ich punktem odniesienia jest średnia temperatura na wysokości montażowej,5 m. Przy zmianach temperatury zasięg czujnika ruchu może ulegać dużym zmianom. m Wybrać wysokość montażową od do 3 m. la optymalnego nadzorowania zalecamy wysokość,5 m przy stałym i równym podłożu. Zachować imalny odstęp od źródeł zakłóceń optycznych wynoszący 5 m. W razie potrzeby wykorzystać do przysłonienia dostarczone segmenty. Zasadniczo nie należy montować światła pod czujnikiem RUS. iepło wydzielane przez światło może doprowadzić do zadziałania czujnika i do niepotrzebnego włączenia światła na długi czas. Zachować imalny odstęp między światłem a czujnikiem ruchu wynoszący 5 m. Jeśli zachowanie takiego odstępu nie jest możliwe, można wykorzystać dostarczone segmenty w celu zakrycia światła padającego ze źródła na obszar wykrywalności. Jeśli to możliwe, czujniki ruchu należy montować bocznie do kierunku przemieszczania się. by unikać włączania podłączonych odbiorników przez wpływ środowiska, należy montować czujnik RUS tak, by był chroniony przed deszczem i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przykładowo kropla deszczu spływająca po soczewce może włączyć czujnik ruchu. Jeśli montowanych jest więcej czujników ruchu, należy zrobić to tak, by zakresy wykrywalności poszczególnych czujników się przecinały. Montaż czujnika RUS ismantlement of the top section of the RUS 3 Installing the RUS to the wall eeding in the connecting cable zujnik RUS zujnik RUS dvanced (nazywany dalej czujnikiem RUS) to czujnik ruchu do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków. zujnik RUS rejestruje ruchome źródła ciepła, np. osoby, w obrębie swojego zasięgu i po rozpoznaniu ruchu włącza podłączony do siebie odbiornik. Mogą nim być: obciążenia omowe (np.lampy halogenowe i żarówki 3V) obciążenia indukcyjne (np. niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem indukcyjnym) obciążenia pojemnościowe (np. transformatory elektroniczne) Monitorowanie powierzchni w zakresie w przypadku większych frontów budynków i fragmentów domu (maks. zasięg m) połączone jest z 3-stopniową strefą ochrony bliskiej o promieniu ok. m. lementy obsługowe służące do ustawiania wartości progowej natężenia światła, czasu włączania i czułości ukryte są pod pokrywą ochronną. aścienna skrzynka przyłączeniowa zęść górna Pokrywa łowica czujnika olce Przepust na przewód przyłączeniowy od dołu Przepust na przewód przyłączeniowy od tyłu lok zacisków do przewodu przyłączeniowego i uchwytu bolców,5, m m m Wewnętrzna strefa bezpieczeństwa z kątem detekcji 3 w promieniu ok. m. Środkowa strefa bezpieczeństwa z kątem detekcji, przy zakresie wykrywalności ok. 9 m x m. Zewnętrzna strefa bezpieczeństwa z kątem detekcji, przy zakresie wykrywalności ok. m x m. V5-7- /

6 Montaż czujnika RUS na suficie by zamontować czujnik RUS na suficie, należy obrócić głowicę czujnika. Po osiągnięciu ograniczników końcowych zmienić kierunek obrotu. Przekręcić głowicę czujnika w górę aż do oporu. Przekręcić głowicę czujnika do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. 3 Wyregulować głowicę czujnika. 3 ½ OSTROŻI W przypadku nieprawidłowego montażu woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Przy sufitach pochylonych należy montować urządzenie w taki sposób, by kulka była skierowana w dół, a kąt nachylenia wynosił 5-9. Przy kulce skierowanej w dół ewentualna woda kondensacyjna może odpłynąć. Przy innym kątowniku montażowym niż 5-9 nie jest zagwarantowana klasa ochrony IP Montowanie czujnika RUS w narożach i stałych rurach zujnik RUS może być montowany w narożach wewnętrznych/zewnętrznych lub na stałych rurach przy pomocy kątownika montażowego (nr art. MT55..). Przewód przyłączeniowy można doprowadzić do urządzenia od tyłu przez kątownik montażowy. Podłączanie czujnika RUS ½ OSTROŻI Urządzenie może zostać uszkodzone. Możliwa tylko praca przy sinusoidalnym napięciu sieciowym. ziałające na zasadzie wyprzedzenia fazowego ściemniacze lub przemienniki częstotliwości o prostokątnym lub trapezowym przebiegu napięcia uszkadzają urządzenie. Zabezpieczyć czujnik RUS bezpiecznikiem instalacyjnym. Podczas włączania obciążeń indukcyjnych, jak np. transformatory, przekaźniki, styczniki lub świetlówki, dochodzi do nagłego wzrostu napięcia, co może prowadzić do powtórnego włączenia ( efekt ciągłego światła ). W celu zmniejszenia wzrostów napięcia należy do obciążenia indukcyjnego równolegle podłączyć kondensator. mm opuszcza się podłączenie okablowania do innych odbiorników. Możliwe rodzaje instalacji zujnik RUS, przyłączony na stałe do sieci zujnik RUS kontroluje bez przerwy wybrany obszar Kombinacja czujnika RUS z przełącznikiem schodowym W zależności od położenia przełącznika czujnik pracuje w trybie ciągłym lub automatycznym zujnik RUS, kombinowany z zestykiem rozwiernym zujnik RUS jest zawsze gotowy do pracy. aciśnięcie przycisku (krótkotrwałe przerwanie napięcia na 3 sekundy) powoduje włączenie czujnika RUS na zaprogramowany czas. Każdy kolejny ruch wydłuża czas włączenia. Ö S zujnik RUS połączony równolegle Kilka czujników RUS może włączyć grupę lamp, jeśli nie zostanie przekroczona maksymalna moc załączalna jednego urządzenia. W tym celu należy zredukować stopień detekcji urządzeń. Tworzenie większych grup urządzeń z więcej niż czujnikami RUS jest niekorzystne z technicznego i funkcjonalnego punktu widzenia. zujnik RUS połączony z przełącznikiem szeregowym W zależności od położenia przełącznika czujnik pracuje w trybie ręcznym, automatycznym lub znajduje się w pozycji "WYŁ". W położeniu oświetlenie włączane jest przez czujnik RUS (automatycznie), a w położeniu na stałe (ręcznie). zujnik RUS połączony równolegle ze schodowym samoczynnym przełącznikiem światła Oświetlenie włączane jest na czas określony poprzez czujnik RUS lub schodowy samoczynny przełącznik światła. On t Uruchamianie czujnika RUS Podłączyć napięcie zasilające. Odbiornik zostaje włączony na ok. s lub na ustawiony czas. Wskaźnik funkcji świeci się w tym czasie przez ok. s. Przeprowadzanie testu działania zujnik natężenia światła nie może być zakryty. Ustawić czas włączenia na s (w lewo do oporu). Ustawić wartość progową natężenia światła na tryb dzienny (w prawo do oporu). 3 Ustawić regulator czułości na wartość maksymalną (w prawo do oporu). by przetestować podłączone odbiorniki oraz funkcje czujnika RUS, należy przeprowadzić próby z osobą chodzącą. Wskaźnik funkcji świeci przy każdym wykrytym ruchu. Ustawianie czujnika RUS ½ OSTROŻI Urządzenie może zostać uszkodzone. Obrócić głowicę czujnika tylko do oporu, nie dalej. by uzyskać kąt ponad oporem, należy zmienić kierunek obrotu. Skierować głowicę czujnika w stronę nadzorowanego obszaru ,5,5 by skontrolować, czy czujnik RUS prawidłowo włącza odbiornik i wskaźnik funkcji, należy wejść w zakres monitorowania kierując się od brzegu do środka. Ustawianie czułości Tutaj można płynnie ustawiać odległość, do której czujnik RUS rozpoznaje ruch (maks. do m). Ustawianie czasu włączenia Tutaj można ustawić okres czasu, w którym podłączony do czujnika RUS odbiornik ma być włączony. Przy rozpoznaniu ruchu włączony zostaje odbiornik i świeci tak długo, aż upłynie zaprogramowany czas. Każdy zarejestrowany ruch restartuje czas włączenia. 3 s, sec 3 s sec Po włączeniu odbiornika czujnik RUS ignoruje przełącznik zmierzchowy. Jeżeli czujnik ruchu się nie wyłącza, przyczyną jest prawdopodobnie to, że RUS ciągle rejestruje nowy ruch i w ten sposób czas włączenia ulega nieustannie restartowi. Zakrywanie poszczególnych obszarów zięki dołączonym segmentom można wykluczyć niechciane strefy i źródła zakłóceń z zakresu wykrywalności. ależy zwrócić uwagę, aby czujnik natężenia światła nie został zakryty, ponieważ wtedy zostanie zredukowana czułość światła. ane techniczne apięcie znamionowe: 3 V, 5 z Prąd znamionowy: X, cosφ, Pojemność przełączania ampy żarowe: W ampy halogenowe wysokonapię- W ciowe: ampy halogenowe niskonapięcio- 5 V we z transformatorami konwencjonalnymi: Transformatory 5 W elektroniczne: Odbiornik pojemnościowy:, µ Zewnętrzna średnica przewodu: maks..5 mm Kąt detekcji: Zasięg: maks. m iczba poziomów: 7 iczba stref: z segmentami Minimalna wysokość.7 m montażowa: Zalecana wysokość,5 m montażu: zułość: regulacja płynna zujnik światła: bezstopniowa regulacja z zewnątrz, od ok. 3 do ok. luksów zas włączania: nastawiany z zewnątrz w stopniach, od ok. sek do ok.. Możliwości ustawienia głowicy czujnika: Montaż ścienny: 9 góra, dół, prawo/lewo, ± osiowo Montaż stropowy: góra, 9 dół, 5 prawo/lewo, ±,5 osiowo Klasa ochrony: IP 55 przy kącie nachylenia od 5 do 9 yrektywy W: yrektywa w sprawie niskich napięć /95/W yrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej // W Urządzenie przy wyrzucaniu wymaga oddzielenia od odpadów domowych w oficjalnym punkcie zbiórki odpadów elektrycznych. Profesjonalny recykling oszczędza zapasy surowców i gwarantuje przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska. Schneider lectric Industries SS W razie pytań natury technicznej prosimy o kontakt z krajowym centrum obsługi klienta. ampy energooszczędne: V Montaż górnej części czujnika RUS Obciążenie silnikiem: V 3 Teraz można uruchomić czujnik RUS. Ustawianie wartości progowej natężenia światła Tutaj można płynnie regulować, od jakiego natężenia światła otoczenia RUS rozpoznaje ruch i następuje przełączenie. Symbol księżyca (tryb nocny): zujnik rgus wykrywa ruch tylko w ciemności (do ok. 3 luksów). Symbol słońca (tryb dzienny i nocny): zujnik RUS rozpoznaje ruchy do ok. luksów. 3 UX UX Zabezpieczenie: Używać wyłącznie z następującymi wyłącznikami automatycznymi: Schneider lectric, 3, S- Sursum, S ager, M egrand, 3 Siemens, 5S Zużycie własne: < W Zaciski przyłączeniowe: x,5 mm lub x,5 mm, dłu- do przewodów sztywnych gość bez izolacji mm V5-7- /

7 Schneider-lectric V5-7-/ hu ro pl el RUS dvanced Οδηγίες χρήσης Κωδικός MT5-39 Παρελκόμενα Βραχίονας τοποθέτησης (Κωδικός MT559.) Για την ασφάλειά σας *V5-7-* ¼ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών π.χ. από πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία, λόγω λανθασμένης ηλεκτρικής εγκατάστασης. Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να διασφαλισθεί μόνο εάν ο εγκαταστάτης έχει αποδεδειγμένα τις παρακάτω γνώσεις: Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων Εξωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση Αυτές τις ικανότητες και την εμπειρία φυσιολογικά τις διαθέτουν μόνο ηλεκτρολόγοι που έχουν εκπαιδευτεί στην τεχνολογία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Αν αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις δεν πληρούνται ή δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν, θα φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζημιά ή τραυματισμό. Εισαγωγή για το RUS Το RUS dvanced (εφεξής RUS) είναι ένας ανιχνευτής κίνησης για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το RUS καταγράφει κινούμενες πηγές θερμότητας εντός της εμβέλειάς του, π.χ. ανθρώπους, και ενεργοποιεί τα συνδεδεμένα φορτία όποτε ανιχνεύσει μια κίνηση. Τέτοια μπορούν να είναι: ωμικά φορτία (π.χ. λυχνίες πυρακτώσεως ή λυχνίες αλογόνου 3V) επαγωγικά φορτία (π.χ. λυχνίες αλογόνου χαμηλής τάσης με επαγωγικό μετασχηματιστή) χωρητικά φορτία (π.χ. ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές) Η παρακολούθηση επιφανειών για μεγάλες προσόψεις και τμήματα του σπιτιού (μέγιστη εμβέλεια m) συνδυάζεται με μια μικρή ζώνη 3 σε ακτίνα περίπου m. Τα στοιχεία χειρισμού για τη ρύθμιση του ορίου φωτεινότητας, τη χρονική διάρκεια ενεργοποίησης και την ευαισθησία βρίσκονται κάτω από την πλάκα κάλυψης για προστασία. Το RUS μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο ή στην οροφή και επίσης σε γωνίες ή σταθερούς σωλήνες, με τον βραχίονα τοποθέτησης (κωδικός MT55..) που διατίθεται ως αξεσουάρ. Η ενσωματωμένη ένδειξη λειτουργίας ανάβει όταν ανιχνεύεται κίνηση κι έτσι απλοποιεί την ευθυγράμμιση της συσκευής στη θέση τοποθέτησης. Η περιοχή ανίχνευσης μπορεί να προσαρμοστεί στις τοπικές συνθήκες, χάρη στην οριζόντια, κάθετα και αξονικά ρυθμιζόμενη κεφαλή αισθητήρα. Μπορείτε επίσης να απομονώσετε ανεπιθύμητες ζώνες ή πηγές παρεμβολών (π.χ. δέντρα) από την περιοχή ανίχνευσης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία απόκρυψης που παρέχονται. Η συσκευή διαθέτει έναν αισθητήρα φωτός του οποίου το όριο φωτεινότητας μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 3 και lux περίπου. Χρήση του RUS με συστήματα συναγερμού Το RUS δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως εξάρτημα ενός συστήματος συναγερμού επειδή τροφοδοτείται από την κύρια τροφοδοσία ρεύματος και ενεργοποιεί τον συνδεδεμένο συναγερμό σε κάθε περίπτωση διακοπής και επανα φοράς της κύριας τροφοδοσίας ρεύματος, ανεξάρτητα από το αν ανιχνευθεί κίνηση ή όχι (εσφαλμένος συναγερμός). Οι ανιχνευτές κίνησης ενεργοποιούνται μόλις ανιχνεύσουν μια κινούμενη πηγή θερμότητας. Αυτό μπορεί να είναι κάποιο άτομο, αλλά και δέντρα, αυτοκίνητα ή διαφορές στη θερμοκρασία στα παράθυρα. Για να αποφευχθούν οι εσφαλμένοι συναγερμοί, θα πρέπει η επιλεγμένη θέση τοποθέτησης να είναι τέτοια ώστε να μην ανιχνεύονται ανεπιθύμητες πηγές θερμότητας. Οι ανεπιθύμητες πηγές θερμότητας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: δέντρα που κουνιούνται, θαμνώνες κτλ. με μια θερμοκρασία που διαφέρει από αυτήν του περιβάλλοντός τους, παράθυρα όπου η επίδραση του φωτός και των νεφών ίσως προκαλέσει απότομες αλλαγές στη θερμοκρασία, μεγαλύτερες πηγές θερμότητας (π.χ. αυτοκίνητα), που ανιχνεύονται μέσα από παράθυρα, έντομα που κινούνται πάνω στον φακό, μικρά ζώα, φωτεινά δωμάτια όπου το φως αντανακλάται πάνω σε αντικείμενα (π.χ. το δάπεδο) και προκαλεί απότομες αλλαγές θερμοκρασίας. Συνδέσεις, ενδείξεις και στοιχεία χειρισμού Επίτοιχο κουτί σύνδεσης Επάνω τμήμα Πλάκα κάλυψης Κεφαλή αισθητήρα Ακίδες επαφής Διαδρομή καλωδίου για καλώδιο σύνδεσης από κάτω Διαδρομή καλωδίου για καλώδιο σύνδεσης από πίσω Μπλοκ ακροδεκτών για το καλώδιο σύνδεσης και για τον εντοπισμό των ακίδων επαφής Τα στοιχεία χειρισμού του RUS προστατεύονται κάτω από την πλάκα κάλυψης. Η θέση του βέλους στους ελεγκτές δείχνει τις ρυθμισμένες τιμές. Πιέστε την πλάκα κάλυψης προς τα επάνω ώσπου να αισθανθείτε ότι έφτασε στο τέρμα (περίπου 5 mm) και τραβήξτε την. Ελεγκτής ευαισθησίας Ελεγκτής χρονικής διάρκειας ενεργοποίησης Ελεγκτής ορίου φωτεινότητας Ένδειξη λειτουργίας, ανάβει κάθε φορά που ανιχνεύεται κάποια κίνηση Αισθητήρας φωτεινότητας, δεν πρέπει να καλύπτεται Επιλογή θέσης εγκατάστασης Εξήγηση των συμβόλων που χρησιμοποιούνται Σωστή Όχι ιδανική Λάθος Κατά την επιλογή μιας κατάλληλης θέσης τοποθέτησης, πρέπει να λάβετε υπόψη ένα σύνολο παραγόντων έτσι ώστε ο ανιχνευτής κίνησης να λειτουργεί σωστά. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τις εμβέλειες του RUS. Βασίζονται σε συνθήκες μέσης θερμοκρασίας σε ένα ύψος τοποθέτησης,5 m. Η εμβέλεια ενός ανιχνευτή κίνησης εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις σε μεταβλητές θερμοκρασίες. m,5, m m m Εσωτερική ζώνη ασφαλείας με γωνία ανίχνευσης 3 και ακτίνα m περίπου. Κεντρική ζώνη ασφαλείας με γωνία ανίχνευσης και περιοχή ανίχνευσης περίπου 9 m x m. Εξωτερική ζώνη ασφαλείας με γωνία ανίχνευσης και περιοχή ανίχνευσης περίπου m x m. Επιλέξτε ένα ύψος τοποθέτησης μεταξύ m και 3 m. Για βέλτιστη παρακολούθηση, σας προτείνουμε ένα ύψος,5 m σε μια σταθερή και επίπεδη βάση. Διατηρήστε μια απόσταση τουλάχιστον 5 m από τις πηγές οπτικής παρεμβολής. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία απόκρυψης που παρέχο νται. Κατά κανόνα, δεν πρέπει να τοποθετείτε το φωτιστικό σώμα κάτω από το RUS. Η εκπεμπόμενη θερμότητα από το φωτιστικό σώμα μπορεί να επηρεάσει τη λει τουργία του ανιχνευτή κίνησης και να οδηγήσει σε ένα μόνιμο κύκλωμα φωτισμού υπό ορισμένες συνθήκες. Πρέπει να τηρείται μια απόσταση 5 m μεταξύ του φωτιστικού σώματος και του ανιχνευτή κίνησης. Αν αυτή η απόσταση δεν είναι εφικτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που παρέχονται για να καλύψετε την πηγή φωτός από την περιοχή ανίχνευσης. Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τον ανιχνευτή κίνησης σε πλάγια θέση ως προς την κατεύθυνση της κίνησης. Για να αποφύγετε την ενεργοποίηση του συνδεδεμένου φορτίου λόγω περιβαλλοντικών επιδράσεων, το RUS θα πρέπει να εγκαθίσταται σε σημείο προστατευμένο από τη βροχή και από την άμεση έκθεση σε ηλιακό φως. Μια σταγόνα που κυλά πάνω στο φακό μπορεί π.χ. να ενεργοποιήσει τον ανιχνευτή κίνησης. Αν επιθυμείτε να προσδέσετε πολλούς ανιχνευτές κίνησης, τοποθετήστε τους έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης των μεμονωμένων ανιχνευτών κίνησης να διασταυρώνονται μεταξύ τους. Εγκατάσταση του RUS Ξεβιδώστε και τις δύο βίδες και αφαιρέστε το επιτοίχιο κουτί σύνδεσης από τη συσκευή. Σημειώστε τις οπές που θα γίνουν στην επιφάνεια στερέωσης. 3 Περάστε το καλώδιο σύνδεσης. Για να περάσετε το καλώδιο σύνδεσης στο πίσω μέρος της συσκευής από πάνω, εφαρμόστε τους παρεχόμενους αποστάτες στο επιτοίχιο κουτί σύνδεσης. Πέρασμα του καλωδίου σύνδεσης από την πίσω πλευρά: Σύρετε το ελαστικό χιτώνιο? πάνω από το γυμνό συνδετικό καλώδιο. Πέρασμα του καλωδίου σύνδεσης από κάτω: Κόψτε το συνοδευτικό ελαστικό ένθετο στέλεχος? ανάλογα με το πάχος του καλωδίου. Εισαγάγετε το ελαστικό ένθετο στέλεχος στο επίτοιχο κουτί σύνδεσης. Πιέστε το καλώδιο σύνδεσης για να περάσει. Τοποθετήστε το επιτοίχιο κουτί σύνδεσης. Τοποθέτηση του RUS στην οροφή Για να εγκαταστήσετε τον ανιχνευτή RUS στην οροφή, θα πρέπει να περιστρέψετε την κεφαλή ανίχνευσης. Όταν φτάσετε στο ανασχετικό στροφής, αλλάξτε τη φορά περιστροφής. Γυρίστε την κεφαλή του αισθητήρα τελείως προς τα επάνω. Γυρίστε την κεφαλή του αισθητήρα τελείως δεξιόστροφα. 3 Ευθυγραμμίστε την κεφαλή του αισθητήρα. 3 V5-7- /

8 ½ ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν δεν εγκατασταθεί σωστά, η συσκευή πιθανόν να υποστεί ζημιά από τη συμπυκνωμένη υγρασία. Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε κεκλιμένη οροφή, τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε η σφαιρική κεφαλή να δείχνει προς τα κάτω και πάντα σε μια γωνία 5-9. Όταν η σφαιρική κεφαλή είναι στραμμένη προς τα κάτω, τυχόν συμπυκνωμένη υγρασία θα φεύγει από τη συσκευή. Ο τύπος προστασίας IP 55 δεν εξασφαλίζεται αν ο βραχίονας τοποθέτησης δεν είναι στις Εγκατάσταση του RUS σε γωνίες και σε σταθερούς σωλήνες Μπορείτε να στερεώσετε το RUS σε εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες και σε σταθερούς σωλήνες, με τη βοήθεια του βραχίονα τοποθέτησης της Merten (κωδικός MT55..). Μπορείτε να περάσετε το καλώδιο σύνδεσης μέσα στη συσκευή από την πίσω πλευρά, διαμέσου του βραχίονα. Σύνδεση του RUS ½ ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή μπορεί να πάθει ζημιά. Η λειτουργία είναι δυνατή μόνο με ημιτονοειδείς κύριες τάσεις τροφοδοσίας. Οι ρεοστάτες ελέγχου φάσης ή οι μετατροπείς με καμπύλες ηλ. τάσης ορθογώνιου σήματος ή τραπεζοειδούς μορφής θα προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή. Προστατέψτε το RUS χρησιμοποιώντας έναν ασφαλειοδιακόπτη. Κατά την ενεργοποίηση επαγωγικών φορτίων, όπως μετασχηματιστές, ρελέ, επαφείς ή λυχνίες φθορισμού, παράγονται αιχμές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα ενεργοποίηση του φορτίου ("φαινόμενο διατήρησης φωτός"). Συνδέστε έναν πυκνωτή παράλληλα στο επαγωγικό φορτίο για να μειώσετε αυτές τις αιχμές. mm Επιλογές τοποθέτησης Το RUS είναι μόνιμα συνδεδεμένο στην ηλεικτρική τροφοδοσία Το RUS παρακολουθεί συνεχώς την περιοχή Το RUS σε συνδυασμό με διακόπτη δύο δρόμων Ανάλογα με τη θέση του διακόπτη επιλέγεται είτε διατήρηση φωτός είτε αυτόματη λειτουργία Το RUS σε συνδυασμό με επαφή αποσύνδεσης Το RUS είναι πάντα έτοιμο για λειτουργία. Πατώντας το κουμπί (η ισχύς αποσυνδέεται για λίγο για 3 δευτερόλεπτα), το RUS ενεργοποιείται για την ρυθμισμένη χρονική περίοδο. Κάθε περαιτέρω κίνηση αυξάνει τη χρονική διάρκεια ενεργοποίησης. Ö S Το RUS συνδεδεμένο παράλληλα Πολλές συσκευές RUS που συνεργάζονται μπορούν να ενεργοποιήσουν μια ομάδα λυχνιών, εάν δεν γίνεται υπέρβαση της μέγιστης χωρητικό τητας ενεργοποίησης μίας συσκευής. Για να γίνει αυτό, πρέπει να μειωθεί η ευαισθησία των συσκευών. Για τεχνικούς και λειτουργικούς λόγους, δεν συνιστούμε να χρησιμοποιούνται περισσότερες από τέσσερις συσκευές RUS σε μία ομάδα. Το RUS σε συνδυασμό με διακόπτη δύο κυκλωμάτων Ανάλογα με τη θέση του διακόπτη, επιλέγεται χειροκίνητη, αυτόματη λειτουργία ή απενεργοποίηση. Στη θέση, το φωτιστικό σώμα ενεργοποιείται από το RUS (αυτόματα) και στη θέση ενεργοποιείται μόνιμα (χειροκίνητα). Το RUS σε παράλληλη σύνδεση προς χρονοδιακόπτη σκάλας Είτε το RUS είτε ο χρονοδιακόπτης σκάλας ενεργοποιούν τα φώτα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τοποθέτηση του επάνω τμήματος του RUS On t 3 Το RUS μπορεί τώρα να τεθεί σε λειτουργία. Ενεργοποίηση του RUS Συνδέστε την τάση τροφοδοσίας. Το φορτίο ενεργοποιείται για δευτερόλεπτα περίπου ή για τη ρυθμισμένη χρονική περίοδο. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει για δευτερόλεπτα περίπου. Εκτέλεση λειτουργικού ελέγχου Δεν πρέπει να καλύπτεται ο αισθητήρας φωτεινότητας. Ρυθμίστε τη διάρκεια ενεργοποίησης στο δευτερόλεπτο (αριστερό στοπ). Ρυθμίστε το όριο φωτεινότητας στη λειτουργία ημέρας (δεξί στοπ). 3 Ρυθμίστε τον ελεγκτή ευαισθησίας στο μέγιστο (δεξί στοπ). Δοκιμάστε τη λειτουργικότητα του RUS και τα φορτία που είναι συνδεδεμένα σε αυτό, βαδίζοντας μέσα στην περιοχή ανίχνευσης. Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει κάθε φορά που ανιχνεύεται κάποια κίνηση. Ρύθμιση της συσκευής RUS ½ ΠΡΟΣΟΧΗ Η συσκευή ίσως πάθει ζημιά. Η κεφαλή του αισθητήρα πρέπει να περιστρα φεί μόνο μέχρι το τέρμα, και όχι περισσότερο. Για να φέρετε την κεφαλή σε γωνία πέρα από το τέρμα, περιστρέψτε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ευθυγραμμίστε την κεφαλή του αισθητήρα προς την κατεύθυνση της περιοχής που πρέπει να πα ρακολουθείται. 9 Ρύθμιση της ευαισθησίας Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε απεριόριστα την απόσταση έως την οποία το RUS ανιχνεύει κινήσεις (οποιαδήποτε απόσταση έως και m). Ρύθμιση του ορίου φωτεινότητας Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο φωτεινότητας περιβάλλοντος στο οποίο το RUS ανιχνεύει κινήσεις και εκκινεί μια διαδικασία ενεργοποίησης. Σύμβολο σελήνης (λειτουργία νύχτας): Το RUS ανιχνεύει κινήσεις μόνο τις νυκτερινές ώρες (περίπου 3 lux). Σύμβολο ηλίου (λειτουργία ημέρας και νύχτας): το RUS ανιχνεύει κινήσεις μέχρι τα lux. 3 UX UX Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας ενεργοποίησης Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε για πόση θα ώρα μένουν ενεργοποιημένα τα φορτία που είναι συνδεδεμένα στο RUS. Όταν ανιχνευθεί μια κίνηση, το φορτίο ενεργοποιείται και μένει ενεργοποιημένο μέχρι να παρέλθει η ρυθμισμένη χρονική περίοδος. Κάθε επόμενη κίνηση επανεκκινεί τη χρονική διάρκεια ενεργοποίησης. 3 s, sec 3 s sec Το RUS αγνοεί τον φωτοευαίσθητο διακόπτη μετά την ενεργοποίηση του φορτίου. Εάν ο ανιχνευτής κίνησης δεν απενεργοποιήσει ξανά το φορτίο, η αιτία είναι πιθανώς ότι το RUS ανιχνεύει συνεχώς περαιτέρω κινήσεις και συνεχί ζει να επανεκκινεί τη χρονική διάρκεια ενεργοποίησης. Αποκλεισμός μεμονωμένων περιοχών Με τα τέσσερα παρεχόμενα τμήματα, μπορείτε να αποκλείσετε ανεπιθύμητες ζώνες και πηγές παρεμβολών από την περιοχή ανίχνευσης. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτεται ο αισθητήρας φωτεινότητας, καθώς τότε θα μειωθεί η ευαισθησία στο φως. Τεχνικά στοιχεία Ονομαστική τάση: 3 V, 5 z Ονομαστικό ρεύμα: X, cosφ, Μεταγωγή χωρητικότητας Λαμπτήρες πυράκτωσης: W Λυχνίες αλογόνου V: W Λυχνίες αλογόνου V με μετασχηματιστή: 5 V Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές: 5 W Χωρητικό φορτίο:, µ Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειες: V Φορτίο μοτέρ: V Προστασία Χρησιμοποιήστε μόνο τους εξής ασφαλειοδιακόπτες: Schneider lectric, 3, S- Sursum, S ager, M egrand, 3 Siemens, 5S Κατανάλωση ρεύματος: Ακροδέκτες σύνδεσης: Εξωτερική διάμετρος ενός καλωδίου: < W για άκαμπτους αγωγούς x,5 mm ή x,5 mm, μήκος απογύμνωσης mm μέγιστη,5 mm Γωνία ανίχνευσης: Εμβέλεια: μέγιστη m Σύνολο επιπέδων: 7 Σύνολο ζωνών: με στοιχεία ενεργοποίησης Ελάχιστο ύψος τοποθέτησης:,7 m Προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης:,5 m Ευαισθησία: Αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη Αισθητήρας φωτός: Αδιαβάθμητη ρύθμιση εξωτερικά, από 3 lux περίπου μέχρι lux περίπου Διάρκεια ενεργοποίησης: εξωτερικά ρυθμιζόμενη σε επίπεδα, από περίπου δευτερόλεπτο έως περίπου λεπτά Πιθανές ρυθμίσεις για κεφαλή αισθητήρα: Επίτοιχη τοποθέτησηστερά/δεξιά, ± αξονικά 9 επάνω, κάτω, αρι- Τοποθέτηση σε οροφήστερά/δεξιά, ±,5 αξονικά επάνω, 9 κάτω, 5 αρι- Τύπος προστασίας: IP 55 σε γωνία κλίσης από 5 έως 9 Οδηγίες ΕΚ: Οδηγία χαμηλής τάσης / 95/ΕΟΚ Οδηγία ΗΜΣ //ΟΚ Η απόσυρση της συσκευής γίνεται σε ένα επίσημο σημείο συλλογής άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή ανακύκλωση συνεισφέρει στη διατήρηση των πρωτογενών υλικών και διασφαλίζει την τήρηση όλων των κανονισμών σχετικά με την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος ,5,5 Schneider lectric Industries SS Επιτρέπεται η συνέχιση της συρμάτωσης προς άλλα φορτία. Πηγαίνετε στο άκρο της περιοχής ανίχνευσης και κινηθείτε μέσα σε αυτήν για να ελέγξετε αν το RUS ενεργοποιεί το φορτίο και την ένδειξη λειτουργίας όπως πρέπει. Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας. V5-7- /

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

McProfit 68093x / 68103x

McProfit 68093x / 68103x McProfit 68093x / 68103x 681030 ΛΕΥΚΟΣ 681032 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 120W 680930 ΛΕΥΚΟΣ 680932 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 400W Σελίδα 2 Οπωσδήποτε κρατήσατε ελάχιστο όριο απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ )

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι (ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ) Μεταβλητοί αντιστάτες Η τιμή της αντίστασης των μεταβλητών αντιστατών σε αντίθεση με αυτή των σταθερών, δε διατηρείται σταθερή αλλά μεταβάλλεται, είτε μηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimming) Κέντρο ηλεκτρονικής εκμάθησης

Βασικές αρχές ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimming) Κέντρο ηλεκτρονικής εκμάθησης Βασικές αρχές ρύθμισης έντασης φωτισμού (dimming) Κέντρο ηλεκτρονικής εκμάθησης July 2010 > Ρυθμιστές έντασης φωτισμού Περιεχόμενα Ορισμός ρυθμιστή έντασης φωτισμού Ρυθμιστές & πλεονεκτήματα Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας

Επαγγελματική μπάρα υπερύθρων υψηλής ασφάλειας International Patent n 05014276.9 made by Η σπουδαία μικρή μπάρα Το υπέρυθρο σύστημα ανίχνευσης εισβολών PHOTON έχει θέσει ένα νέο πρότυπο για όλες τις ενεργές υπέρυθρες μπάρες της αγοράς σήμερα, κερδίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80

ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FAS 40 FAS 80 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣEIΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική

Sedna. εκλεπτυσμένη αισθητική Sedna εκλεπτυσμένη αισθητική 1 2 Slim design Ευκολία Κατοικία Sedna: εργάζεται μαζί σας Η Schneider Electric δημιούργησε και σας προσφέρει τη νέα σειρά διακοπτικού υλικού Sedna. Η σειρά Sedna χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής

Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Οδηγίες προγραμματισμού MOTORLINE EVO 60 & 100 Μηχανισμός για γκαραζόπορτες οροφής Τοποθέτηση μηχανισμού Εγκαταστήστε το μηχανισμό σύμφωνα με τα σχέδια του αγγλικού φυλλαδίου δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. Να αναφέρετε τρεις τεχνολογικούς τομείς στους οποίους χρησιμοποιούνται οι τελεστικοί ενισχυτές. Τρεις τεχνολογικοί τομείς που οι τελεστικοί ενισχυτές

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET 1 5 GREEK INTRO WET ISTRUZIONI LIGHT by WET Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό

2/1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό /1 Οθόνες Αφής και Θυροτηλέφωνα ABB Ηλεκτρολογικό Υλικό Οθόνες αφής και θυροτηλέφωνα Περιεχόμενα Γενικά /3 Παραδείγματα εφαρμογών /7 Εξωτερικές μονάδες /8 Οθόνες αφής /9 Θυροτηλέφωνα /10 Εξαρτήματα συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ)

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ) Κατάλογος προϊόντων ΙΠΟΛΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Η χρήση μικροελεγκτών σε ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων επιτρέπουν την εφαρμογή των καλύτερων αλγόριθμων για την ανίχνευση ενός κινούμενου προσώπου. Τα PATROL-401PET

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Στήλη Ενέργειας 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Στήλη Ενέργειας Με Στοιχείο Φωτισμού 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Στήλη Φωτισμού 1343 26/27/28 Στήλη Φωτισμού, Κοντή 1344 26/27/28

Διαβάστε περισσότερα

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ MADE IN GERMANY...smart technology ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Για περισσότερο από 50 χρόνια η γερμανική εταιρία Brennenstuhl καινοτομεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ηλεκτρονικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE

Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Σύστηµα Καθοδήγησης σε Parking DUPLINE Ανιχνεύει τις ελεύθερες θέσεις πάρκινγκ και οδηγεί τον οδηγό σε αυτές από τη συντοµότερη δυνατή διαδροµή Ανίχνευση αυτοκινήτου µε αισθητήρα υπερήχων ultrasonic Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

DIRVE K. UNIVERSAL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο. Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4)

DIRVE K. UNIVERSAL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο. Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4) DIRVE K UNIVERSL Ανιχνευτής εξωτερικού χώρου με διπλό υπέρυθρο Οδηγός εγκατάστασης (έκδοση 1.4) Σας ευχαριστούμε πολύ για την επιλογή των προϊόντων μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Οδηγίες χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Οδηγίες Ασφάλειας Εγκατάστασης & Χρήσης ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΜΝΗΜΗ NVM-904M & NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλώ διαβάστε λεπτομερώς πριν τη χρήση και να τις διατηρήσετε για

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΚΑΘΗΣΤΕΡΗΣΗ. Θέλουμε όταν ενεργοποιήσουμε τον συναγερμό να καθυστερήσει η όπλιση του 10 δευτερόλεπτα (έως ότου φύγουμε από το σπίτι).έτσι αν μέσα σε

Διαβάστε περισσότερα

The best solution for home electronic integration

The best solution for home electronic integration The best solution for home electronic integration R 2 ZAS Έξυπνος ελεγκτής δωματίου KNX Τηλεχειριστήριο ZN1VI-TPZAS-B 1:1 (120 x 88 x 11 mm.) ZN1VI-TPZAS-S ZN1VI-TPZAS-W ZN1IR-ZAS (85.5 x 54 x 12 mm.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα