«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων »

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»"

Transcript

1 «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων » Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων...4 Γενικά Στοιχεία...9 Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένα έργαστα Π.Ε.Π Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων στο ΣΥΝΟΛΟ των Π.Ε.Π Χαρακτηριστικά της πορείας των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3 τετράμηνο Έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Π.Ε.Π Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π Χαρακτηριστικά της πορείας των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3ο τετράμηνο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ΚτΠ - Η συμμετοχή των ΟΤΑ Στοιχεία που αφορούν τις Νομικές Δεσμεύσεις στα Π.Ε.Π Αναθεωρήσεις Π.Ε.Π Συνολική Αποτίμηση των Περιφερειακών Ε.Π Β. ΤΟΜΕΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.) Γενικά Στοιχεία Μέσο μέγεθος έργων ο 3. Χαρακτηριστικά της πορείας των έργων στα ΤΟΜΕΑΚΑ.Ε.Π. κατά το 3 τετράμηνο 2006 ο Αναλυτική Παρουσίαση Τομεακών ΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτων Αναθεωρήσεις Τ.ΕΠ Συμπεράσματα Τομεακών Ε.Π Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Εργων Κατηγορίες Εργων Ο.Τ.Α Κατηγορίες Εργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π Κατηγορίες Εργων Ο.Τ.Α. στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π Δ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Πρωτοβουλίες Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (+) Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN ΙΙ Ε. Εργα ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Στοιχεία Υλοποίησης Συμπεράσματα ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ Ενότητα Οι Ο.Τ.Α. ως «Τελικοί Δικαιούχοι» με στοιχεία επεξεργασίας την Ζ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Συμπεράσματα για την πορεία εφαρμογής κατά το 3 ο τετράμηνο του

3 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει χωρίς διακοπή την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Η υποστήριξη είχε και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο : Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 3μήνου, 4μήνου ή και 6μήνου, πραγματοποιείται η σύνταξη Εκθέσεων για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση των Ε.Π Στις Εκθέσεις αυτές περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (13 Π.Ε.Π., 10 Τομεακά, 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής), καθώς και αξιολόγηση των επιδόσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Τα στοιχεία συλλέγονται από τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες. Πρακτικά έχει δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π , το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, ενώ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και παράγοντας πρόσθετα προϊόντα. Σε όλο αυτό το διάστημα η Π.Ε.Τ.Α. με σημειώματα, πληροφόρηση, συμμετοχή σε συνεδριάσεις οργάνων, συνεργάζεται με το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα του 3 ου Κ.Π.Σ. Ταυτοχρόνως παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, σε Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Δ.Κ. και αιρετούς. Πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την παρακολούθηση των Ε.Π έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση τη συλλογή των περισσότερων, κατά το δυνατόν, στοιχείων και των πλέον έγκυρων. Από την , και με βάση τη σχετική σύμβαση ΚΕΔΚΕ ΠΕΤΑ, το σύστημα παρακολούθησης των Ε.Π εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων δεικτών, π.χ. δείκτης απορροφητικότητας, δείκτης νομικών δεσμεύσεων, λόγω αύξησης του πλήθους ενταγμένων έργων, εισαγωγής πρόσθετων στοιχείων παρακολούθησης και ανεπάρκειας των υπαρχόντων δεικτών. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προσεγγίσεις σε θέματα Τελικών Δικαιούχων, Αναθεωρήσεων και Επιτροπών Παρακολούθησης. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 1

4 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Για την παρούσα ΕΚΘΕΣΗ ( ) Η ομάδα έργου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. βασίστηκε στα στοιχεία που συνέλεξε από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (του 3 ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής) και από άλλες πηγές (τύπος, διαδίκτυο κ.α.), έτσι ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εξέταση των προγραμμάτων συνολικά και των έργων Ο.Τ.Α. αφορά τη χρονική περίοδο από την έναρξη τους μέχρι Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά είδος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τόσο στο σύνολο τους όσο και σε έργα με τελικό αποδέκτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ακόλουθη ομαδοποίηση: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Έργα Ταμείου Συνοχής Έργα που αφορούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κατηγορίες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες καθώς και σχόλια συμπεράσματα. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 2

5 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Μέλη Ομάδας Έργου : ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, (Υπεύθυνος Τμήματος Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων περιόδου ) ΧΑΔΙΟ Τίνα, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Διαχείρισης Έργου (Ανάλυση Π.Ε.Π.) ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής Περιφερειολόγος (Επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων) ΞΗΡΟΥ Νικολέττα, Οικονομολόγος, MSc Διοίκησης Έργων Πληροφορικής (Ανάλυση Κ.τΠ.) ΚΑΛΠΑΚΑ Άννα, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, (Ανάλυση Κ.τ.Π) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ανδρέας Οικονομολόγος, MSc Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Ανάλυση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταμείου Συνοχής) ΤΡΙΓΚΑΣ Γιάννης, MSc Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (Ανάλυση Τομεακών Ε.Π., πλην Κ.τ.Π.) ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α. (Συμμετοχή στον σχεδιασμό, τον έλεγχο της Έκθεσης και των συμπερασμάτων) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 3

6 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων Είδος έργων Σύνολο Έργων Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Στοιχεία στο σύνολο της χώρας έως Νομικές Πλήθος Π/Υ Ενταγμένων Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων Ενταγμένων έργων έργων ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Τ.Ε.Π.) Δαπάνες Ενταγμένων έργων Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 49,90% 4,54% 3,36% 3,21% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 48,78% 16,05% 19,57% 15,37% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π.) Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 58,51% 22,71% 21,75% 22,45% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 19,30% 10,33% 9,41% 8,10% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,75% 12,13% 11,31% 10,93% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 4

7 Είδος έργων Πλήθος Ενταγμένων Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως Π/Υ Ενταγμένων Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων ,03% 77,14% 62,26% Έργα Ο.Τ.Α ,96% 57,05% 59,53% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,90% 4,54% 3,36% 3,21% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων ,32% 62,41% 82,24% Έργα Ο.Τ.Α ,15% 76,07% 64,61% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 48,78% 16,05% 19,57% 15,37% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων ,07% 73,92% 59,62% Έργα Ο.Τ.Α ,57% 70,80% 61,53% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 58,51% 22,71% 21,75% 22,45% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων ,87% 81,39% 63,73% Έργα Ο.Τ.Α ,68% 74,15% 54,87% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 19,30% 10,33% 9,41% 8,10% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων ,31% 74,22% 63,75% Έργα Ο.Τ.Α ,66% 69,19% 61,65% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,75% 12,13% 11,31% 10,93% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 5

8 Είδος έργων Πλήθος Ενταγμένων Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως Π/Υ Ενταγμένων Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων ,46% 69,89% 60,76% Έργα Ο.Τ.Α ,95% 58,12% 54,98% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 52,97% 4,36% 3,63% 3,28% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων ,92% 58,25% 65,09% Έργα Ο.Τ.Α ,64% 53,54% 68,42% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,38% 14,65% 13,47% 14,16% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων ,30% 66,17% 57,89% Έργα Ο.Τ.Α ,04% 62,22% 57,92% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 58,32% 23,33% 21,94% 21,95% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων ,09% 75,57% 67,61% Έργα Ο.Τ.Α ,62% 53,62% 47,77% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 19,93% 11,38% 8,08% 5,71% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων ,65% 67,09% 60,60% Έργα Ο.Τ.Α ,18% 59,70% 58,92% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 51,28% 12,06% 10,73% 10,43% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 6

9 Είδος έργων Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Συγκριτικά στοιχεία περιόδων - ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (Ρ/Μ) περιόδων και Π/Υ Ενταγμένων έργων Νομικές Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων Δαπάνες Ενταγμένων έργων Ρ/Μ Ρ/Μ Ρ/Μ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων ,82% ,01% ,95% Έργα Ο.Τ.Α ,33% ,26% ,38% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 4,36% 4,54% 4,19% 3,63% 3,36% -7,35% 3,28% 3,21% -2,11% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων ,09% ,90% ,52% Έργα Ο.Τ.Α ,26% ,40% ,90% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 14,65% 16,05% 9,56% 13,47% 19,57% 45,29% 14,16% 15,37% 8,59% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων ,57% ,41% ,07% Έργα Ο.Τ.Α ,67% ,38% ,94% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 23,33% 22,71% -2,65% 21,94% 21,75% -0,84% 21,95% 22,45% 2,28% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων ,60% ,66% ,78% Έργα Ο.Τ.Α ,33% ,23% ,99% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 11,38% 10,33% -9,24% 8,08% 9,41% 16,53% 5,71% 8,10% 41,98% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων ,66% ,10% ,30% Έργα Ο.Τ.Α ,31% ,53% ,34% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 12,06% 12,13% 0,60% 10,73% 11,31% 5,40% 10,43% 10,93% 4,82% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 7

10 Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ περιόδων και Είδος έργων % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων 42,46% 48,03% 13,10% 69,89% 77,14% 10,38% 60,76% 62,26% 2,47% Έργα Ο.Τ.Α. 31,95% 33,96% 6,27% 58,12% 57,05% -1,84% 54,98% 59,53% 8,27% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων 37,92% 51,32% 35,35% 58,25% 62,41% 7,14% 65,09% 82,24% 26,34% Έργα Ο.Τ.Α. 36,64% 49,15% 34,15% 53,54% 76,07% 42,08% 68,42% 64,61% -5,58% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων 38,30% 44,07% 15,06% 66,17% 73,92% 11,71% 56,18% 59,62% 6,12% Έργα Ο.Τ.Α. 36,04% 43,57% 20,88% 62,22% 70,80% 13,79% 55,78% 61,53% 10,32% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων 51,09% 51,87% 1,52% 75,57% 81,39% 7,70% 67,61% 63,73% -5,74% Έργα Ο.Τ.Α. 25,62% 40,68% 58,81% 53,62% 74,15% 38,28% 47,77% 54,87% 14,85% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων 40,65% 47,31% 16,38% 67,73% 74,22% 9,59% 60,03% 63,75% 6,20% Έργα Ο.Τ.Α. 35,18% 42,66% 21,26% 61,17% 69,19% 13,12% 57,51% 61,65% 7,19% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 8

11 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στους πίνακες δίνονται στοιχεία για τη συνολική πορεία έως τις των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του 3 ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής. Τα στοιχεία αφορούν τόσο τις επιδόσεις των φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, όσο και του συνόλου των τελικών δικαιούχων, ώστε να διαμορφώνονται διακριτά οι επιμέρους εικόνες και να γίνεται η αντίστοιχη σύγκριση. Στις σε σύνολο ενταγμένων έργων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εντάξει έργα, μερίδιο 49,75%. Με κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων, τα οποία είναι και τα πλέον ουσιαστικά για την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων, οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με μερίδια, 12,13% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 11,31% στην πραγματοποίηση νομικών δεσμεύσεων (συμβασιοποιήσεις) και 10,93% στις απορροφήσεις δαπανών. Στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Ταμείου Συνοχής, οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. που είναι Τελικοί Δικαιούχοι ανέρχονται σε 1.009, ποσοστό 97,58% στο σύνολο των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της Χώρας. Το μεγαλύτερο πλήθος συνολικά ενταγμένων έργων έχουν τα Περιφερειακά Ε.Π. (Π.Ε.Π.), στα οποία οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με ποσοστό (58,51%), χωρίς ωστόσο αντίστοιχη υψηλή συμμετοχή στον Π/Υ ενταγμένων έργων, στις νομικές δεσμεύσεις και στις δαπάνες (22,71%, 21,75% και 22,45%). Στα Τομεακά Ε.Π. (Τ.Ε.Π.) τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων (49,90%). Όμως όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες, τα ποσοστά της Αυτοδιοίκησης είναι τα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες Ε.Π, και ανέρχονται, σε 4,54% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 3,36% στις συμβάσεις και 3,21% στις δαπάνες. Για τους Ο.Τ.Α. οι κατηγορίες επιχειρησιακών προγραμμάτων με το μεγαλύτερο βάρος είναι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), τα Τομεακά και το Ταμείο Συνοχής. Στο Ταμείο Συνοχής το μερίδιο της Αυτοδιοίκησης όσο αφορά το πλήθος έργων ανέρχεται σε 48,78%, τα μερίδια των ΟΤΑ όμως στους τρεις βασικούς οικονομικούς δείκτες ανέρχονται σε 16,05%, 19,57% και 15,37%. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 9

12 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Τα οικονομικά μεγέθη στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι μικρότερα, παρόλη τη σημασία τους στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην εξοικείωση των Ο.Τ.Α. με σύνθετα και πρωτότυπα έργα. Εξετάζοντας τις κατηγορίες επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους Ο.Τ.Α., τα Τομεακά.Ε.Π., τα Π.Ε.Π. τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής και συγκρίνοντας τα δύο τελευταία 4μηνα, 2 ο και 3 ο του 2006, προκύπτουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Τα έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται από ταχύτερους ρυθμούς εξέλιξης σε σχέση με τη συνολική πορεία των προγραμμάτων. Οι διαφορές στους ρυθμούς υπέρ των έργων Ο.Τ.Α.. διαμορφώνονται από τις διαφορές κυρίως στα Π.Ε.Π. και στα Τ.Ε.Π. όσον αφορά τις συμβάσεις, ενώ στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες η Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να κινείται χαμηλότερα από τον μέσο όρο των Ε.Π. των Κ.Π. Στις εντάξεις έργων (προϋπολογισμός ενταγμένων), συνολικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έτρεξαν στο διάστημα με ρυθμό αύξησης 7,66%, ενώ για τα έργα Ο.Τ.Α. ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 8,31%. Κατά το ίδιο διάστημα, στους προϋπολογισμούς των συμβασιοποιήσεων, οι συμβάσεις για έργα Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 25,53%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων, με ρυθμό 19,10%. Στην απορρόφηση για τα έργα Ο.Τ.Α. η αύξηση ήταν 31,34%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων 25,30%. Αναλύοντας το τελευταίο τετράμηνο του 2006 παρατηρούμαι σημαντική αύξηση των ρυθμών μεταβολής των δεικτών απορρόφησης και συμβασιοποίησης, τόσο για τους Ο.Τ.Α. όσο και για το σύνολο των έργων. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι παραμένουν σημαντικά υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση αλλά και προς απορρόφηση, τόσο για το σύνολο των έργων όσο όμως και για τους φορείς των Ο.Τ.Α. που υλοποιούν παρεμβάσεις. Τα προς υλοποίηση υπόλοιπα παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Σύνολο Έργων Έργα Ο.Τ.Α. Υπόλοιπο προς απορρόφηση Υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση Υπόλοιπο κάλυψης κανόνα ν+2 52,69% 25,78% 36,25% 57,34% 30,81% 38,35% Όπως φαίνεται από και από τον παραπάνω πίνακα τα ποσοστά που υπολείπονται εξακολουθούν να είναι υψηλά πάρα τους σημαντικούς αύξησης ιδίως για την αυτοδιοίκηση η οποία συνολικά το τελευταίο τετράμηνο αύξησε σημαντικά τους Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 10

13 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ρυθμούς της. Το θέμα της συμβασιοποίησης όλων των έργων έως και την δεν μπόρεσε να επιτευχθεί και αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υλοποίησης έργων μέσα στην διετία που απομένει αφού θα παρουσιασθούν σημαντικά προβλήματα ωρίμανσης παρεμβάσεων αλλά και χρονικής υλοποίησης των έργων. Ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι φανερός. Η αυτοδιοίκηση στο τελευταίο τετράμηνο του 2006, διάστημα κατά το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρωθούν οι συμβασιοποιήσεις, παρουσιάζει σημαντική αύξηση των μεριδίων στους δείκτες των ρυθμών μεταβολής των προγραμμάτων, κάτι που ουσιαστικά προσδιορίζει και την συνολική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει χωρίς απώλειες τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχει εντάξει. Οι αναθεωρήσεις στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που σταδιακά πραγματοποιήθηκαν, δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα, τόσο στην αύξηση των απορροφήσεων, όσο στη προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Η πρόσφατη αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2006, σε συνέχεια της 9 ης Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ Κ.Π.Σ., στοχεύει στην επιτάχυνση των δεικτών υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και στην εξυγίανση των προβληματικών αξόνων μέτρων που παρουσιάζουν υστέρηση. Τα αποτελέσματά της δεν είναι δυνατό να μετρηθούν και να αξιολογηθούν ακόμη καθώς η εφαρμογή της δεν έχει ολοκληρωθεί. Η αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2006 και είναι και η τελική για τα προγράμματα, μειώνει συνολικά την δημόσια δαπάνη και τούτο αποτελεί εξ αντικειμένου αρνητική εξέλιξη αφού περιορίζει το μέγεθος του αναπτυξιακού έργου. Η ομάδα μελέτης επεξεργάστηκε το υλικό που απέστειλε το ΥΠ.ΟΙ.Ο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν μείωση της Δημόσιας Δαπάνης σε σχέση με τα μεγέθη της 9 ης Επιτροπής Παρακολούθησης κατά 5,24% δηλαδή μείωση Αναπτυξιακών πόρων κατά 1,792 δις, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την Αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από τη συνεργασία που είχε η ομάδα μελέτης με στελέχη του ΥΠ.ΟΙ.Ο διευκρινίστηκε ότι η μείωση αφορά μόνο την Δημόσια Δαπάνη της Εθνικής Συμμετοχής και η Κοινοτική Συμμετοχή παραμένει αμετάβλητη. Δεν πρέπει όμως και πάλι να μην διατυπωθεί η ανησυχία της μείωσης αναπτυξιακών πόρων, αφού ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης (Ε.Ε ή κρατικός προϋπολογισμός), αποτελούσαν πόρους αναγκαίους για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι μεταβολές σε όλα τα Προγράμματα, καθώς και τα ποσά ανά Προτεραιότητα και Πρόγραμμα που ισχύουν μετά την αναθεώρηση αλλά και πριν. Ακόμα παρουσιάζονται και οι μεταβολές σε επίπεδο Διαρθρωτικών Ταμείων. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 11

14 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΠΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ κατά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π. - ΜΕΙΩΣΗ Δ.Δ. Δημόσια Δαπάνη ( ) Προτεραιότητα / Επ. Πρόγραμμα ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 1 Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (μετά την αναθεώρηση Νοεμβρίου 2006) 9η Επιτροπή Παρακολούθησης Διαφορά αναθεώρησης % Μείωσης Δημόσιας Δαπάνης ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ,48% Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : ,08% ,73% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ,84% Ε.Π. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,84% Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,84% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,16% Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,16% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ ,59% Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,68% ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ,05% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ,63% Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,20% Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,51% Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,83% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 6 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ,85% Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,70% Π.Ε.Π. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ,49% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,20% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,41% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,19% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,57% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,40% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,97% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,85% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,51% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,05% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,03% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,07% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,77% ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ,27% ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ ,24% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ ,24% ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ ,83% 4,85% 5,63% 4,20% 4,54% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 12

15 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Στο Ταμείο Συνοχής εντάσσονται μεγάλα έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς. Οι Ο.Τ.Α. εντάσσουν σημαντικό πλήθος έργων, όμως χαμηλού σχετικά πάντοτε με τα έργα του Ταμείου Συνοχής, προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στη μικρή συμμετοχή τους, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, στο σύνολο των έργων. Τα μεγέθη ανέρχονται σε 16,05% στον προϋπολογισμό ενταγμένων παρεμβάσεων, 19,57% στις υλοποιηθείσες παρεμβάσεις και τέλος 15,37% στις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί. Στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Κ.Π.) οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν τη μικρότερη συμμετοχή στο πλήθος των ενταγμένων έργων (19,30%). Με βάση τα οικονομικά κριτήρια, τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στις Κ.Π. είναι καλύτερα από αυτά των ΟΤΑ στα Τομεακά Ε.Π, ανερχόμενα σε 10,33% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ένταξης, 9,41% για τις νομικές δεσμεύσεις, ενώ 8,10 % είναι το ποσοστό των Ο.Τ.Α. στις δαπάνες. Τέλος για να παρουσιαστεί με λεπτομέρεια η πορεία όλων των Προγραμμάτων τόσο για το σύνολο των έργων όσο και για τα έργα των Ο.Τ.Α, ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν πολλούς δείκτες της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων (συμβασιοποιήσεις, απορροφήσεις, μερίδια Ο.Τ.Α, στο σύνολο των προγραμμάτων, υπόλοιπα προς υλοποίηση κ.α). Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 13

16 Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Στοιχεία και αναλυτικοί δείκτες στο σύνολο της χώρας έως την ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργ ων Συνολικός Προυπολογισμός Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Κ.Π. URBAN II ,57% 84,99% 85,38% 58,90% 31,02% Κ.Π. LEADER ,57% 90,32% 61,52% 40,03% 34,93% Κ.Π. INTERREG III ,59% 80,08% 64,42% 40,57% 37,03% Κ.Π. EQUAL ,05% 74,79% 61,58% 76,55% -24,32% Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ,87% 81,39% 63,73% 44,40% 30,34% ,73% 82,80% 57,65% 59,25% -2,79% ,42% 86,04% 67,89% 60,20% 11,33% ,16% 81,39% 60,41% 59,78% 1,04% ,66% 66,37% 61,26% 47,69% 22,15% Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,32% 66,16% 65,48% 44,09% 32,66% Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,31% 72,65% 62,36% 55,08% 11,68% Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,37% 65,31% 71,00% 54,35% 23,44% Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ,71% 51,76% 70,93% 37,50% 47,13% Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ,05% 70,75% 73,56% 32,74% 55,49% ,03% 77,14% 62,26% 51,84% 16,74% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 14

17 Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργ ων Συνολικός Προυπολογισμός Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ,03% 79,64% 67,84% 62,04% 8,54% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,76% 80,35% 66,91% 68,62% -2,55% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,79% 59,61% 68,43% 49,05% 28,32% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,42% 61,09% 66,16% 46,40% 29,88% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,26% 70,65% 62,64% 56,36% 10,03% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,21% 73,44% 56,11% 48,13% 14,22% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,74% 77,71% 51,13% 50,53% 1,19% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,14% 51,55% 54,59% 37,56% 31,19% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,70% 78,63% 51,76% 51,57% 0,38% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,52% 73,26% 70,33% 49,03% 30,29% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,95% 64,11% 63,87% 48,08% 24,72% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,06% 66,20% 62,03% 47,24% 23,84% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ,81% 87,96% 44,12% 51,05% -15,70% ,07% 73,92% 59,62% 53,35% 10,51% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ,32% 62,41% 82,24% 50,31% 38,82% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ όλων των φορέων ,31% 74,22% 63,75% 51,77% 18,79% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 15

18 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α. έως Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργων Συνολικός Προυπολογισμό ς Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Κ.Π. URBAN II ,86% 87,14% 85,91% 48,89% 83,01% Κ.Π. LEADER ,42% 83,56% 36,40% 3,32% 8,29% Κ.Π. INTERREG III ,94% 61,93% 56,42% 1,50% 3,70% Κ.Π. EQUAL ,47% 66,52% 53,33% 6,58% 8,59% Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Ο.Τ.Α. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,68% 74,15% 54,87% 3,60% 8,10% ,40% 100,00% 48,40% 0,32% 0,54% Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ,93% 89,01% 34,75% 0,26% 0,43% Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ,44% 99,53% 71,78% 5,91% 9,89% ,96% 28,45% 84,23% 1,90% 3,98% Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,93% 55,95% 44,56% 10,04% 22,78% Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,37% 38,47% 13,95% 0,59% 1,07% Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,92% 51,50% 67,81% 1,13% 2,07% Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ,96% 37,27% 61,60% 0,33% 0,88% Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α ,72% 47,24% 62,93% 1,47% 4,47% ,96% 57,05% 59,53% 1,66% 3,21% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 16

19 Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργων Συνολικός Προυπολογισμό ς Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ,85% 68,77% 60,86% 7,63% 12,31% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,34% 79,88% 66,77% 24,98% 36,40% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,87% 54,09% 62,62% 11,14% 22,71% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,82% 63,91% 59,18% 9,64% 20,77% ,80% 65,05% 61,19% 12,62% 22,39% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,27% 72,99% 42,84% 6,97% 14,48% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,47% 64,28% 70,73% 9,78% 19,36% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,01% 48,66% 59,61% 13,69% 36,46% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,70% 69,97% 58,17% 5,43% 10,53% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,16% 73,99% 65,09% 9,68% 19,74% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,48% 64,78% 67,12% 16,99% 35,34% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,87% 65,42% 64,01% 10,69% 22,63% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α ,05% 98,64% 49,72% 12,83% 25,12% ,57% 70,80% 61,53% 11,98% 22,45% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ,15% 76,07% 64,61% 7,73% 15,37% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στους Ο.Τ.Α ,66% 69,19% 61,65% 5,66% 10,93% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 17

20 Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα Για τη συνολική αξιολόγηση της πορείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την ημερομηνία ένταξης του πρώτου έργου έως τις , χρησιμοποιούνται οι δείκτες που ακολουθούν: 1. Πλήθος ενταγμένων έργων 2. Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων 3. Π/Υ συμβασιοποιημένων έργων 4. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες 5. Μέσο Οικονομικό Μέγεθος Έργων Η έκθεση της πορείας υλοποίησης των έργων Π.Ε.Π. έως 31/12/2006 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Ανάλυση της πορείας υλοποίησης στο τετράμηνο 31/12/2006 και 31/8/2006 όσον αφορά τους προαναφερθείς δείκτες. Πίνακας του ποσοστού των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2006 στο συνολικό κόστος των Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το μέσο μέγεθος των έργων για τις περιόδους 31/12/2006 και 31/8/2006 καθώς και σύγκριση αυτών. Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των έργων Τα έργα Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων που δεν έχουν συνάψει νομική δέσμευση και δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες έως 31/12/2006. Το ποσοστό των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2006 στο συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 121%. Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (με εξαίρεση το Π.Ε.Π. Κρήτης) παρουσιάζουν ποσοστό ενταγμένων έργων στο συνολικό κόστος του προγράμματος πάνω από 100%, κάνοντας χρήση της δυνατότητας για υπερδέσμευση (overbooking). Η χρήση της υπερδέσμευσης έχει σαν στόχο να προλάβει ενδεχόμενες αστοχίες και σε κάποιες περιπτώσεις να αποφευχθεί η απώλεια πόρων λόγω του κανόνα ν + 2. Τα περισσότερα Ε.Π. του Γ Κ.Π.Σ. έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας υπερδέσμευσης, χρειάζεται όμως πολύ προσοχή διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 18

21 ενδεχόμενης επιβάρυνσης του προγράμματος στην περίπτωση που τα έργα που θα ενταχθούν δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εντός του μικρού χρονικού ορίου που απομένει. Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα μελέτη συμπίπτει με την τυπική ημερομηνία λήξης ης συμβασιοποίησης έργων και δράσεων. ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ 31/12/2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κόστος Προγράμματος (Συνολικό Κόστος) Π/Υ Ενταγμένων Έργων % Π-Υ Ενταγμένων Εργων στο Κόστος του Προγράμματος Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ,84% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,64% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,25% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,78% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,33% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,80% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,15% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,48% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,70% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,15% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,41% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,05% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,54% ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π % Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των ενταγμένων σε κάθε Περιφερειακό Ε.Π. έργων αφορά δημόσια δαπάνη + ιδιωτική συμμετοχή, το συνολικό κόστος κάθε Π.Ε.Π. αφορά δημόσια δαπάνη + ιδιωτική συμμετοχή και προκύπτει έτσι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων σε κάθε Π.Ε.Π. στο συνολικό κόστος έκαστου Προγράμματος. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 19

22 1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένα έργα στα Π.Ε.Π. Έως τις 31/12/2006 έχουν ενταχθεί συνολικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό ύψους , νομικές δεσμεύσεις ύψους και δαπάνες ύψους Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 73,92%, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων είναι 59,62% και το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των ενταγμένων έργων είναι 44,07%. Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, έως 31/8/2006 : Το ποσοστό της συμβασιοποίησης εμφανίζεται αυξημένο (από 66,17% σε 73,92%). Το ποσοστό που υποδηλώνει την τήρηση του κανόνα ν + 2 (δαπάνες προς συμβασιοποιημένα έργα) εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένο (από 57,89% σε 59,62%). Το ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει επίσης αύξηση (από 38,30% σε 44,07%). Είναι θετικό το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση στο ρυθμό με τον οποίο συμβασιοποιούνται τα έργα αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία διότι το ποσοστό που υπολείπεται προς συμβασιοποίηση είναι της τάξης του 26,08%, ποσοστό το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη συμβασιοποιηθεί. Επομένως, η υπέρβαση της ημερομηνίας συμβασιοποίησης της 30/12/2006 πιθανότατα θα προκαλέσει επιπλέον προβλήματα ως προς την έγκαιρη απορρόφηση δαπανών. Η καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης έργων της 31/12/2006 αποτελεί ουσιαστικό ορόσημο συμβασιοποίησης και όχι περιορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλ αυτά, το φυσικό αντικείμενο ενός έργου μπορεί να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη ευκολία εάν συμβασιοποιηθεί έως τις 31/12/2006 ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για απορρόφηση των δαπανών. Το ποσοστό απορρόφησης δαπανών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (44,07%). Στις 31/12/2006 η αδυναμία απορρόφησης πόρων παραμένει εμφανής. Η πλειοψηφία των Π.Ε.Π. σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να κινείται με τους ίδιους ρυθμούς. Το υψηλότερο ποσοστό συμβασιοποίησης εμφανίζει το Π.Ε.Π. Αττικής (80,35%) και ακολουθεί το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (79,64%). Στον αντίποδα βρίσκονται τα Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων με ποσοστά 59,61% και 51,55% αντίστοιχα. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 20

23 Όσον αφορά την κάλυψη του κανόνα ν + 2, τα περισσότερα Π.Ε.Π. βρίσκονται κοντά στο 60%, με το Π.Ε.Π. Κρήτης να παρουσιάζει το μικρότερο κίνδυνο, με κάλυψη του κανόνα σε ποσοστό 70,33%. Αντίθετα το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας εξακολουθεί να κινείται πολύ χαμηλά (44,12%) και τα Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κινούνται κοντά στο 50% (51,76% και 51,13% αντίστοιχα). Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά για την περίοδο επίπεδα (44,07), με μόνη εξαίρεση τα Π.Ε.Π. Αττικής και Κρήτης (54,03% και 51,52% αντίστοιχα) τα οποία κινούνται πάνω από το 50%, το οποίο εξακολουθεί να μην θεωρείται ικανοποιητικό. Ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 21

24 ΠΕΠ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 31/12/2006 ΜΕ ΤΔ.ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Ν + 2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ,64% 67,84% 54,03% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,35% 66,91% 53,76% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,61% 68,43% 40,79% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,09% 66,16% 40,42% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,65% 62,64% 44,26% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,44% 56,11% 41,21% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,71% 51,13% 39,74% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,55% 54,59% 28,14% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,63% 51,76% 40,70% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,26% 70,33% 51,52% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,11% 63,87% 40,95% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,20% 62,03% 41,06% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,96% 44,12% 38,81% ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π ,92% 59,62% 44,07% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 22

25 Η ημερομηνία 31/12/06 είναι η ημερομηνία ορόσημο για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων, ώστε μέχρι 31/8/2006, όπου λήγουν επισήμως τα Ε.Π , να υπάρχει χρόνος για την περάτωση των έργων. Την ημερομηνία αυτή υπάρχουν ακόμα σημαντικά υπόλοιπα για συμβασιοποίηση ενώ η απορροφητικότητα παραμένει ανησυχητικά χαμηλή. Ο κίνδυνος απωλειών εξακολουθεί να είναι παρών. Απολογιστικά, εξετάζοντας την πορεία των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Π.Ε.Π. τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί εδώ και ένα χρόνο, από τις 31/8/2005, εξακολουθούν να παραμένουν. Στο σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εντοπίζεται ότι: Υπολείπεται για την υπογραφή συμβάσεων το 26,08% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, το οποίο έπρεπε να έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι 31/12/2006 Ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι διαρκώς παρών, καθώς οι δαπάνες καλύπτουν το 59,62% των συμβάσεων. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 23

26 Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων στο ΣΥΝΟΝΟ των Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ Κ.Π.Σ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 31/12/ /8/2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΩΝ Έως Έως 31/12/ /8/2006 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ % Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ % Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ % Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ % Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ % Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ % Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ % Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ % Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ % Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π % Το μέσο μέγεθος (προϋπολογισμός ενταγμένων έργων/ πλήθος ενταγμένων έργων) των συνολικά ενταγμένων έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. έως τις 31/12/2006 είναι , με το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος να εμφανίζει η Περιφέρεια Αττικής ( ) και το μικρότερο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( ). Τα μεγέθη αυτά οφείλονται στο ότι η Περιφέρεια Αττικής, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, έχει εντάξει 1095 έργα, λιγότερα από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας όπως επίσης και στο ότι τα έργα της Περιφέρειας Αττικής αποτελούν έργα υψηλού προϋπολογισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες (ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγάλα οδικά δίκτυα και τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων). Συγκρίνοντας το μέσο μέγεθος έργου για τα δύο εξεταζόμενα τετράμηνα παρατηρείται ότι το μέσο μέγεθος έχει μειωθεί κατά 8.876, σε απόλυτες τιμές, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 1%. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 24

27 Η ίδια εξέλιξη καταγράφηκε το 4άμηνο 31/8/ /4/2006, με ποσοστιαία μείωση του μέσου μεγέθους κατά 4%. Η μείωση αυτή, και τις δύο φορές, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλήθους των ενταγμένων έργων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ισόρροπη στον προϋπολογισμό ένταξης. Επιπλέον, υποδηλώνει ότι τα έργα που εντάσσονται πλέον είναι μικρότερου προϋπολογισμού. Εξετάζοντας τα Π.Ε.Π. ξεχωριστά παρατηρείται ότι πλέον τρία μόνο Π.Ε.Π. παρουσιάζουν αρνητικό ποσοστό μεταβολής του μέσου μεγέθους των ενταγμένων έργων (Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης) ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό μεταβολής 8%. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 25

28 Χαρακτηριστικά της πορείας των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3 ο τετράμηνο Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς στο διάστημα αυτό λογικά θα πρέπει να αποτυπώνεται η εντατική προσπάθεια των Φορέων Υλοποίησης, των Ε.Υ.Δ. καθώς και των Τελικών Δικαιούχων να βελτιώσουν την πορεία υλοποίησης των έργων / προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη είναι στοιχεία που διατίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές κάθε προγράμματος ανά τετράμηνο. Οι ρυθμοί μεταβολής κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2006 είναι: 8,65% στο πλήθος ενταγμένων έργων. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10,99% 9,57% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,43% 22,41% στις νομικές δεσμεύσεις. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15,46% 26,07% στις δαπάνες. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,72% Παρατηρείται επομένως ότι ο ρυθμός μεταβολής των νομικών δεσμεύσεων έχει αυξηθεί κατά 22,41% σε σχέση με το προηγούμενο εξεταζόμενο διάστημα (31/8/ /4/2006). Το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο και αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που καταβάλλουν οι φορείς υλοποίησης αλλά και διαχείρισης των προγραμμάτων προκειμένου να προλάβουν να συμβασιοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερα έργα με την τυπική καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης ( ) του Γ Κ.Π.Σ. Το ποσοστό που υπολείπεται προς συμβασιοποίηση παραμένει ωστόσο υψηλό αν ληφθεί υπόψη ότι από έχει αρχίσει η νέα προγραμματική περίοδος. Αύξηση της τάξης του 26,07% παρατηρείται και στο ρυθμό μεταβολής δαπανών κατά το ίδιο διάστημα. Ο ρυθμός μεταβολής δαπανών είναι λίγο πιο υψηλός από το ρυθμό μεταβολής της συμβασιοποίησης και υποδηλώνει ακριβώς το ίδιο γεγονός, την εντατική προσπάθεια να μη χαθούν κοινοτικά κονδύλια. Οι δαπάνες, παρουσιάζουν Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 26

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Προσεγγίσεις για τους «Τελικούς Δικαιούχους» των έργων της Αυτοδιοίκησης κατά την 4 η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία της εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Με εκτίμηση Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου. Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Κα Ρένα Δούρου Περιφερειάρχη Αττικής Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Γιώργο Παυλίδη Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Κα Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Κυρία Περιφερειάρχη, Κο Απόστολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ" με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ με κωδικό MIS 423569 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι 26-09-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Από το Καρπενήσι ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς την ένταξη στο ΕΣΠΑ : του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές )

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014. (πριν από τις εκλογές ) Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2014 (πριν από τις εκλογές ) Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2014, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 325 δήμους, συμμετέχουν 1.441 υποψήφιοι συνδυασμοί (120

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» 2007 2013 1 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 1 «ΣΧΕΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ,, 26 Ιουνίου 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Είναι τιµή και χαρά για µένα, να απευθύνοµαι στα µέλη του Συνδέσµου Βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος. Τιµή, γιατί έχω µπροστά µου ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες

Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014 2020: Προκλήσεις - Ευκαιρίες ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΕΡΙ Α ΒιώσιμηΑνάπτυξηκαι5η Προγραμματική Περίοδος: Το Ρέθυμνο ήμος-πιλότος στο ΣΕΣ Αρχές και Κατευθύνσεις για το ρόλο των ήμων στηνέαπρογραμματικήπερίοδο2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LEADER ΚΑΙ ΟΠΑΑΧ, 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή 294.697.261 70.127.261 224.570.000 Τι είναι η προσέγγιση LEADER;

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350907 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020

Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ο τομέας της Ενέργειας στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 Συνέργεια και συμπληρωματικότητα δράσεων Τομεακού και Περιφερειακού Προγράμματος (βάσει εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) Ενημερωτική

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ7ΛΗ-6ΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ7ΛΗ-6ΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εξειδίκευση του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Καρατζιά Ιφιγένεια Προϊσταμένη Μονάδας Α1 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 06 - Προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

2001 44.664.000 33.498.000 0 33.498.000 0 0 11.166.000 11.166.000 0 0 0

2001 44.664.000 33.498.000 0 33.498.000 0 0 11.166.000 11.166.000 0 0 0 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ / ΕΤΟΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κοινοτική συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00

100.819,68 216.277,06 199.891,00 83.613,07 115.686,91 130.000,00 307.113,50 329.372,92 403.950,00 Κεφάλαιο 2.3 Οικονοµικός Προγραµµατισµός Κεφάλαιο 2.3.1 Εκτίµηση Εσόδων Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται ο οικονοµικός προγραµµατισµός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Εµµ. Παππά. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΘΗΝΑ, 14/05/2015 Α.Π. : 953/ΕΦΔ644 Προς: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΕΝΑΚΗ 5 T.K : 15238 ΑΔΑ: Β5ΝΟΟΡΙΝ-14Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 12:21:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΚΕΔΕ Ιωάννινα - Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Χιωτάκης Νίκος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Η εταιρεία Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 6.5 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ, ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ" με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΠΡΟΒΟΛΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ με κωδικό MIS 445853 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΑΛΚΜΗΝΗ ΧΟΧΛΙΔΑΚΗ Τηλέφωνο : 2813404546 Fax : 2810335040

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) Ταχ. Διεύθυνση : Κυψέλης 101 Πόλη: Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 11361 Ημερομηνία :02/05/2012 Πληροφορίες : Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Αρ. Πρωτ. 3Α Τηλέφωνο : 2108215853 Fax : 2108215853 E-mail : keaep@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ

και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων Χρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κωδικό MIS 464641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.23 12:41:01 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6Ε7ΟΡΙΝ-46Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα