«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων »

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»"

Transcript

1 «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων » Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων...4 Γενικά Στοιχεία...9 Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένα έργαστα Π.Ε.Π Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων στο ΣΥΝΟΛΟ των Π.Ε.Π Χαρακτηριστικά της πορείας των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3 τετράμηνο Έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα Π.Ε.Π Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π Χαρακτηριστικά της πορείας των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3ο τετράμηνο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και ΚτΠ - Η συμμετοχή των ΟΤΑ Στοιχεία που αφορούν τις Νομικές Δεσμεύσεις στα Π.Ε.Π Αναθεωρήσεις Π.Ε.Π Συνολική Αποτίμηση των Περιφερειακών Ε.Π Β. ΤΟΜΕΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα (Τ.Ε.Π.) Γενικά Στοιχεία Μέσο μέγεθος έργων ο 3. Χαρακτηριστικά της πορείας των έργων στα ΤΟΜΕΑΚΑ.Ε.Π. κατά το 3 τετράμηνο 2006 ο Αναλυτική Παρουσίαση Τομεακών ΕπιχειρησιακώνΠρογραμμάτων Αναθεωρήσεις Τ.ΕΠ Συμπεράσματα Τομεακών Ε.Π Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Εργων Κατηγορίες Εργων Ο.Τ.Α Κατηγορίες Εργων Ο.Τ.Α. στα Π.Ε.Π Κατηγορίες Εργων Ο.Τ.Α. στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π Δ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ Πρωτοβουλίες Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER (+) Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN ΙΙ Ε. Εργα ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Στοιχεία Υλοποίησης Συμπεράσματα ΣΤ. ΕΙΔΙΚΗ Ενότητα Οι Ο.Τ.Α. ως «Τελικοί Δικαιούχοι» με στοιχεία επεξεργασίας την Ζ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ Συμπεράσματα για την πορεία εφαρμογής κατά το 3 ο τετράμηνο του

3 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει χωρίς διακοπή την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Η υποστήριξη είχε και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο : Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 3μήνου, 4μήνου ή και 6μήνου, πραγματοποιείται η σύνταξη Εκθέσεων για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση των Ε.Π Στις Εκθέσεις αυτές περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (13 Π.Ε.Π., 10 Τομεακά, 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής), καθώς και αξιολόγηση των επιδόσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Τα στοιχεία συλλέγονται από τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες. Πρακτικά έχει δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π , το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, ενώ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και παράγοντας πρόσθετα προϊόντα. Σε όλο αυτό το διάστημα η Π.Ε.Τ.Α. με σημειώματα, πληροφόρηση, συμμετοχή σε συνεδριάσεις οργάνων, συνεργάζεται με το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα του 3 ου Κ.Π.Σ. Ταυτοχρόνως παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, σε Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Δ.Κ. και αιρετούς. Πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την παρακολούθηση των Ε.Π έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση τη συλλογή των περισσότερων, κατά το δυνατόν, στοιχείων και των πλέον έγκυρων. Από την , και με βάση τη σχετική σύμβαση ΚΕΔΚΕ ΠΕΤΑ, το σύστημα παρακολούθησης των Ε.Π εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων δεικτών, π.χ. δείκτης απορροφητικότητας, δείκτης νομικών δεσμεύσεων, λόγω αύξησης του πλήθους ενταγμένων έργων, εισαγωγής πρόσθετων στοιχείων παρακολούθησης και ανεπάρκειας των υπαρχόντων δεικτών. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προσεγγίσεις σε θέματα Τελικών Δικαιούχων, Αναθεωρήσεων και Επιτροπών Παρακολούθησης. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 1

4 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Για την παρούσα ΕΚΘΕΣΗ ( ) Η ομάδα έργου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. βασίστηκε στα στοιχεία που συνέλεξε από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (του 3 ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής) και από άλλες πηγές (τύπος, διαδίκτυο κ.α.), έτσι ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η εξέταση των προγραμμάτων συνολικά και των έργων Ο.Τ.Α. αφορά τη χρονική περίοδο από την έναρξη τους μέχρι Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά είδος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τόσο στο σύνολο τους όσο και σε έργα με τελικό αποδέκτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ακόλουθη ομαδοποίηση: Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Έργα Ταμείου Συνοχής Έργα που αφορούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες Για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κατηγορίες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες καθώς και σχόλια συμπεράσματα. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 2

5 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Μέλη Ομάδας Έργου : ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, (Υπεύθυνος Τμήματος Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων περιόδου ) ΧΑΔΙΟ Τίνα, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Διαχείρισης Έργου (Ανάλυση Π.Ε.Π.) ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής Περιφερειολόγος (Επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων) ΞΗΡΟΥ Νικολέττα, Οικονομολόγος, MSc Διοίκησης Έργων Πληροφορικής (Ανάλυση Κ.τΠ.) ΚΑΛΠΑΚΑ Άννα, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, (Ανάλυση Κ.τ.Π) ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ανδρέας Οικονομολόγος, MSc Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Ανάλυση Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ταμείου Συνοχής) ΤΡΙΓΚΑΣ Γιάννης, MSc Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, (Ανάλυση Τομεακών Ε.Π., πλην Κ.τ.Π.) ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α. (Συμμετοχή στον σχεδιασμό, τον έλεγχο της Έκθεσης και των συμπερασμάτων) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 3

6 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων Είδος έργων Σύνολο Έργων Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Στοιχεία στο σύνολο της χώρας έως Νομικές Πλήθος Π/Υ Ενταγμένων Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων Ενταγμένων έργων έργων ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Τ.Ε.Π.) Δαπάνες Ενταγμένων έργων Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 49,90% 4,54% 3,36% 3,21% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 48,78% 16,05% 19,57% 15,37% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π.) Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 58,51% 22,71% 21,75% 22,45% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. Σύνολο Έργων 19,30% 10,33% 9,41% 8,10% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έργα Ο.Τ.Α ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,75% 12,13% 11,31% 10,93% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 4

7 Είδος έργων Πλήθος Ενταγμένων Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως Π/Υ Ενταγμένων Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων ,03% 77,14% 62,26% Έργα Ο.Τ.Α ,96% 57,05% 59,53% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,90% 4,54% 3,36% 3,21% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων ,32% 62,41% 82,24% Έργα Ο.Τ.Α ,15% 76,07% 64,61% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 48,78% 16,05% 19,57% 15,37% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων ,07% 73,92% 59,62% Έργα Ο.Τ.Α ,57% 70,80% 61,53% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 58,51% 22,71% 21,75% 22,45% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων ,87% 81,39% 63,73% Έργα Ο.Τ.Α ,68% 74,15% 54,87% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 19,30% 10,33% 9,41% 8,10% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων ,31% 74,22% 63,75% Έργα Ο.Τ.Α ,66% 69,19% 61,65% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,75% 12,13% 11,31% 10,93% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 5

8 Είδος έργων Πλήθος Ενταγμένων Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως Π/Υ Ενταγμένων Νομικές Δεσμεύσεις Δαπάνες % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων ,46% 69,89% 60,76% Έργα Ο.Τ.Α ,95% 58,12% 54,98% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 52,97% 4,36% 3,63% 3,28% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων ,92% 58,25% 65,09% Έργα Ο.Τ.Α ,64% 53,54% 68,42% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 49,38% 14,65% 13,47% 14,16% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων ,30% 66,17% 57,89% Έργα Ο.Τ.Α ,04% 62,22% 57,92% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 58,32% 23,33% 21,94% 21,95% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων ,09% 75,57% 67,61% Έργα Ο.Τ.Α ,62% 53,62% 47,77% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 19,93% 11,38% 8,08% 5,71% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων ,65% 67,09% 60,60% Έργα Ο.Τ.Α ,18% 59,70% 58,92% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 51,28% 12,06% 10,73% 10,43% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 6

9 Είδος έργων Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής Συγκριτικά στοιχεία περιόδων - ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (Ρ/Μ) περιόδων και Π/Υ Ενταγμένων έργων Νομικές Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων Δαπάνες Ενταγμένων έργων Ρ/Μ Ρ/Μ Ρ/Μ ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων ,82% ,01% ,95% Έργα Ο.Τ.Α ,33% ,26% ,38% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 4,36% 4,54% 4,19% 3,63% 3,36% -7,35% 3,28% 3,21% -2,11% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων ,09% ,90% ,52% Έργα Ο.Τ.Α ,26% ,40% ,90% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 14,65% 16,05% 9,56% 13,47% 19,57% 45,29% 14,16% 15,37% 8,59% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων ,57% ,41% ,07% Έργα Ο.Τ.Α ,67% ,38% ,94% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 23,33% 22,71% -2,65% 21,94% 21,75% -0,84% 21,95% 22,45% 2,28% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων ,60% ,66% ,78% Έργα Ο.Τ.Α ,33% ,23% ,99% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 11,38% 10,33% -9,24% 8,08% 9,41% 16,53% 5,71% 8,10% 41,98% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων ,66% ,10% ,30% Έργα Ο.Τ.Α ,31% ,53% ,34% ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 12,06% 12,13% 0,60% 10,73% 11,31% 5,40% 10,43% 10,93% 4,82% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 7

10 Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ περιόδων και Είδος έργων % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) Σύνολο Έργων 42,46% 48,03% 13,10% 69,89% 77,14% 10,38% 60,76% 62,26% 2,47% Έργα Ο.Τ.Α. 31,95% 33,96% 6,27% 58,12% 57,05% -1,84% 54,98% 59,53% 8,27% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Σύνολο Έργων 37,92% 51,32% 35,35% 58,25% 62,41% 7,14% 65,09% 82,24% 26,34% Έργα Ο.Τ.Α. 36,64% 49,15% 34,15% 53,54% 76,07% 42,08% 68,42% 64,61% -5,58% ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) Σύνολο Έργων 38,30% 44,07% 15,06% 66,17% 73,92% 11,71% 56,18% 59,62% 6,12% Έργα Ο.Τ.Α. 36,04% 43,57% 20,88% 62,22% 70,80% 13,79% 55,78% 61,53% 10,32% ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Σύνολο Έργων 51,09% 51,87% 1,52% 75,57% 81,39% 7,70% 67,61% 63,73% -5,74% Έργα Ο.Τ.Α. 25,62% 40,68% 58,81% 53,62% 74,15% 38,28% 47,77% 54,87% 14,85% ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σύνολο Έργων 40,65% 47,31% 16,38% 67,73% 74,22% 9,59% 60,03% 63,75% 6,20% Έργα Ο.Τ.Α. 35,18% 42,66% 21,26% 61,17% 69,19% 13,12% 57,51% 61,65% 7,19% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr) Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 8

11 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στους πίνακες δίνονται στοιχεία για τη συνολική πορεία έως τις των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) του 3 ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής. Τα στοιχεία αφορούν τόσο τις επιδόσεις των φορέων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, όσο και του συνόλου των τελικών δικαιούχων, ώστε να διαμορφώνονται διακριτά οι επιμέρους εικόνες και να γίνεται η αντίστοιχη σύγκριση. Στις σε σύνολο ενταγμένων έργων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εντάξει έργα, μερίδιο 49,75%. Με κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων, τα οποία είναι και τα πλέον ουσιαστικά για την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων, οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με μερίδια, 12,13% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 11,31% στην πραγματοποίηση νομικών δεσμεύσεων (συμβασιοποιήσεις) και 10,93% στις απορροφήσεις δαπανών. Στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και του Ταμείου Συνοχής, οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. που είναι Τελικοί Δικαιούχοι ανέρχονται σε 1.009, ποσοστό 97,58% στο σύνολο των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της Χώρας. Το μεγαλύτερο πλήθος συνολικά ενταγμένων έργων έχουν τα Περιφερειακά Ε.Π. (Π.Ε.Π.), στα οποία οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με ποσοστό (58,51%), χωρίς ωστόσο αντίστοιχη υψηλή συμμετοχή στον Π/Υ ενταγμένων έργων, στις νομικές δεσμεύσεις και στις δαπάνες (22,71%, 21,75% και 22,45%). Στα Τομεακά Ε.Π. (Τ.Ε.Π.) τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων (49,90%). Όμως όσον αφορά τους οικονομικούς δείκτες, τα ποσοστά της Αυτοδιοίκησης είναι τα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες Ε.Π, και ανέρχονται, σε 4,54% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 3,36% στις συμβάσεις και 3,21% στις δαπάνες. Για τους Ο.Τ.Α. οι κατηγορίες επιχειρησιακών προγραμμάτων με το μεγαλύτερο βάρος είναι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), τα Τομεακά και το Ταμείο Συνοχής. Στο Ταμείο Συνοχής το μερίδιο της Αυτοδιοίκησης όσο αφορά το πλήθος έργων ανέρχεται σε 48,78%, τα μερίδια των ΟΤΑ όμως στους τρεις βασικούς οικονομικούς δείκτες ανέρχονται σε 16,05%, 19,57% και 15,37%. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 9

12 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Τα οικονομικά μεγέθη στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι μικρότερα, παρόλη τη σημασία τους στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην εξοικείωση των Ο.Τ.Α. με σύνθετα και πρωτότυπα έργα. Εξετάζοντας τις κατηγορίες επιχειρησιακών προγραμμάτων για τους Ο.Τ.Α., τα Τομεακά.Ε.Π., τα Π.Ε.Π. τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής και συγκρίνοντας τα δύο τελευταία 4μηνα, 2 ο και 3 ο του 2006, προκύπτουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Τα έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται από ταχύτερους ρυθμούς εξέλιξης σε σχέση με τη συνολική πορεία των προγραμμάτων. Οι διαφορές στους ρυθμούς υπέρ των έργων Ο.Τ.Α.. διαμορφώνονται από τις διαφορές κυρίως στα Π.Ε.Π. και στα Τ.Ε.Π. όσον αφορά τις συμβάσεις, ενώ στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες η Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να κινείται χαμηλότερα από τον μέσο όρο των Ε.Π. των Κ.Π. Στις εντάξεις έργων (προϋπολογισμός ενταγμένων), συνολικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έτρεξαν στο διάστημα με ρυθμό αύξησης 7,66%, ενώ για τα έργα Ο.Τ.Α. ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 8,31%. Κατά το ίδιο διάστημα, στους προϋπολογισμούς των συμβασιοποιήσεων, οι συμβάσεις για έργα Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 25,53%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων, με ρυθμό 19,10%. Στην απορρόφηση για τα έργα Ο.Τ.Α. η αύξηση ήταν 31,34%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων 25,30%. Αναλύοντας το τελευταίο τετράμηνο του 2006 παρατηρούμαι σημαντική αύξηση των ρυθμών μεταβολής των δεικτών απορρόφησης και συμβασιοποίησης, τόσο για τους Ο.Τ.Α. όσο και για το σύνολο των έργων. Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι παραμένουν σημαντικά υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση αλλά και προς απορρόφηση, τόσο για το σύνολο των έργων όσο όμως και για τους φορείς των Ο.Τ.Α. που υλοποιούν παρεμβάσεις. Τα προς υλοποίηση υπόλοιπα παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. Σύνολο Έργων Έργα Ο.Τ.Α. Υπόλοιπο προς απορρόφηση Υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση Υπόλοιπο κάλυψης κανόνα ν+2 52,69% 25,78% 36,25% 57,34% 30,81% 38,35% Όπως φαίνεται από και από τον παραπάνω πίνακα τα ποσοστά που υπολείπονται εξακολουθούν να είναι υψηλά πάρα τους σημαντικούς αύξησης ιδίως για την αυτοδιοίκηση η οποία συνολικά το τελευταίο τετράμηνο αύξησε σημαντικά τους Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 10

13 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ρυθμούς της. Το θέμα της συμβασιοποίησης όλων των έργων έως και την δεν μπόρεσε να επιτευχθεί και αυτό θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υλοποίησης έργων μέσα στην διετία που απομένει αφού θα παρουσιασθούν σημαντικά προβλήματα ωρίμανσης παρεμβάσεων αλλά και χρονικής υλοποίησης των έργων. Ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι φανερός. Η αυτοδιοίκηση στο τελευταίο τετράμηνο του 2006, διάστημα κατά το οποίο θα έπρεπε να ολοκληρωθούν οι συμβασιοποιήσεις, παρουσιάζει σημαντική αύξηση των μεριδίων στους δείκτες των ρυθμών μεταβολής των προγραμμάτων, κάτι που ουσιαστικά προσδιορίζει και την συνολική προσπάθεια της αυτοδιοίκησης να υλοποιήσει χωρίς απώλειες τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις που έχει εντάξει. Οι αναθεωρήσεις στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που σταδιακά πραγματοποιήθηκαν, δεν απέδωσαν τα προσδοκώμενα, τόσο στην αύξηση των απορροφήσεων, όσο στη προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου Η πρόσφατη αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2006, σε συνέχεια της 9 ης Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Γ Κ.Π.Σ., στοχεύει στην επιτάχυνση των δεικτών υλοποίησης των προγραμμάτων καθώς και στην εξυγίανση των προβληματικών αξόνων μέτρων που παρουσιάζουν υστέρηση. Τα αποτελέσματά της δεν είναι δυνατό να μετρηθούν και να αξιολογηθούν ακόμη καθώς η εφαρμογή της δεν έχει ολοκληρωθεί. Η αναθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2006 και είναι και η τελική για τα προγράμματα, μειώνει συνολικά την δημόσια δαπάνη και τούτο αποτελεί εξ αντικειμένου αρνητική εξέλιξη αφού περιορίζει το μέγεθος του αναπτυξιακού έργου. Η ομάδα μελέτης επεξεργάστηκε το υλικό που απέστειλε το ΥΠ.ΟΙ.Ο και τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν μείωση της Δημόσιας Δαπάνης σε σχέση με τα μεγέθη της 9 ης Επιτροπής Παρακολούθησης κατά 5,24% δηλαδή μείωση Αναπτυξιακών πόρων κατά 1,792 δις, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την Αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από τη συνεργασία που είχε η ομάδα μελέτης με στελέχη του ΥΠ.ΟΙ.Ο διευκρινίστηκε ότι η μείωση αφορά μόνο την Δημόσια Δαπάνη της Εθνικής Συμμετοχής και η Κοινοτική Συμμετοχή παραμένει αμετάβλητη. Δεν πρέπει όμως και πάλι να μην διατυπωθεί η ανησυχία της μείωσης αναπτυξιακών πόρων, αφού ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης (Ε.Ε ή κρατικός προϋπολογισμός), αποτελούσαν πόρους αναγκαίους για την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφέρειας. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι μεταβολές σε όλα τα Προγράμματα, καθώς και τα ποσά ανά Προτεραιότητα και Πρόγραμμα που ισχύουν μετά την αναθεώρηση αλλά και πριν. Ακόμα παρουσιάζονται και οι μεταβολές σε επίπεδο Διαρθρωτικών Ταμείων. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 11

14 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΠΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ κατά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ και Ε.Π. - ΜΕΙΩΣΗ Δ.Δ. Δημόσια Δαπάνη ( ) Προτεραιότητα / Επ. Πρόγραμμα ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 1 Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης (μετά την αναθεώρηση Νοεμβρίου 2006) 9η Επιτροπή Παρακολούθησης Διαφορά αναθεώρησης % Μείωσης Δημόσιας Δαπάνης ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ,48% Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : ,08% ,73% ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ,84% Ε.Π. ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,84% Ε.Π. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ,84% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,16% Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,16% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 4 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΙΕΙΑ ,59% Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,68% ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ,05% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 5 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ,63% Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,20% Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,51% Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,83% ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 6 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ,85% Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Νο : 7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,70% Π.Ε.Π. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ,49% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,20% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,41% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,19% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,57% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,40% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,97% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,85% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,51% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,05% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,03% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,07% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,77% ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ,27% ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ ,24% ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΠΣ ,24% ΕΤΠΑ ΕΚΤ ΕΓΤΠΕ-Π ΧΜΠΑ ,83% 4,85% 5,63% 4,20% 4,54% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 12

15 ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Στο Ταμείο Συνοχής εντάσσονται μεγάλα έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς. Οι Ο.Τ.Α. εντάσσουν σημαντικό πλήθος έργων, όμως χαμηλού σχετικά πάντοτε με τα έργα του Ταμείου Συνοχής, προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στη μικρή συμμετοχή τους, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, στο σύνολο των έργων. Τα μεγέθη ανέρχονται σε 16,05% στον προϋπολογισμό ενταγμένων παρεμβάσεων, 19,57% στις υλοποιηθείσες παρεμβάσεις και τέλος 15,37% στις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί. Στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Κ.Π.) οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν τη μικρότερη συμμετοχή στο πλήθος των ενταγμένων έργων (19,30%). Με βάση τα οικονομικά κριτήρια, τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στις Κ.Π. είναι καλύτερα από αυτά των ΟΤΑ στα Τομεακά Ε.Π, ανερχόμενα σε 10,33% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ένταξης, 9,41% για τις νομικές δεσμεύσεις, ενώ 8,10 % είναι το ποσοστό των Ο.Τ.Α. στις δαπάνες. Τέλος για να παρουσιαστεί με λεπτομέρεια η πορεία όλων των Προγραμμάτων τόσο για το σύνολο των έργων όσο και για τα έργα των Ο.Τ.Α, ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν πολλούς δείκτες της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων (συμβασιοποιήσεις, απορροφήσεις, μερίδια Ο.Τ.Α, στο σύνολο των προγραμμάτων, υπόλοιπα προς υλοποίηση κ.α). Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 13

16 Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων : Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Στοιχεία και αναλυτικοί δείκτες στο σύνολο της χώρας έως την ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργ ων Συνολικός Προυπολογισμός Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Κ.Π. URBAN II ,57% 84,99% 85,38% 58,90% 31,02% Κ.Π. LEADER ,57% 90,32% 61,52% 40,03% 34,93% Κ.Π. INTERREG III ,59% 80,08% 64,42% 40,57% 37,03% Κ.Π. EQUAL ,05% 74,79% 61,58% 76,55% -24,32% Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ,87% 81,39% 63,73% 44,40% 30,34% ,73% 82,80% 57,65% 59,25% -2,79% ,42% 86,04% 67,89% 60,20% 11,33% ,16% 81,39% 60,41% 59,78% 1,04% ,66% 66,37% 61,26% 47,69% 22,15% Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,32% 66,16% 65,48% 44,09% 32,66% Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,31% 72,65% 62,36% 55,08% 11,68% Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,37% 65,31% 71,00% 54,35% 23,44% Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ,71% 51,76% 70,93% 37,50% 47,13% Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ,05% 70,75% 73,56% 32,74% 55,49% ,03% 77,14% 62,26% 51,84% 16,74% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 14

17 Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργ ων Συνολικός Προυπολογισμός Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ,03% 79,64% 67,84% 62,04% 8,54% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,76% 80,35% 66,91% 68,62% -2,55% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,79% 59,61% 68,43% 49,05% 28,32% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,42% 61,09% 66,16% 46,40% 29,88% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,26% 70,65% 62,64% 56,36% 10,03% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,21% 73,44% 56,11% 48,13% 14,22% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,74% 77,71% 51,13% 50,53% 1,19% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,14% 51,55% 54,59% 37,56% 31,19% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,70% 78,63% 51,76% 51,57% 0,38% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,52% 73,26% 70,33% 49,03% 30,29% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,95% 64,11% 63,87% 48,08% 24,72% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,06% 66,20% 62,03% 47,24% 23,84% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ,81% 87,96% 44,12% 51,05% -15,70% ,07% 73,92% 59,62% 53,35% 10,51% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ,32% 62,41% 82,24% 50,31% 38,82% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ όλων των φορέων ,31% 74,22% 63,75% 51,77% 18,79% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 15

18 ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α. έως Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργων Συνολικός Προυπολογισμό ς Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Κ.Π. URBAN II ,86% 87,14% 85,91% 48,89% 83,01% Κ.Π. LEADER ,42% 83,56% 36,40% 3,32% 8,29% Κ.Π. INTERREG III ,94% 61,93% 56,42% 1,50% 3,70% Κ.Π. EQUAL ,47% 66,52% 53,33% 6,58% 8,59% Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Ο.Τ.Α. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ,68% 74,15% 54,87% 3,60% 8,10% ,40% 100,00% 48,40% 0,32% 0,54% Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ,93% 89,01% 34,75% 0,26% 0,43% Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ,44% 99,53% 71,78% 5,91% 9,89% ,96% 28,45% 84,23% 1,90% 3,98% Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,93% 55,95% 44,56% 10,04% 22,78% Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,37% 38,47% 13,95% 0,59% 1,07% Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,92% 51,50% 67,81% 1,13% 2,07% Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ ,96% 37,27% 61,60% 0,33% 0,88% Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α ,72% 47,24% 62,93% 1,47% 4,47% ,96% 57,05% 59,53% 1,66% 3,21% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 16

19 Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή) Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πλήθος Έργων/ Υποέργων Συνολικός Προυπολογισμό ς Ένταξης Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις) Δαπάνες (Απορροφήσεις) % Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα) % Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) % Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2) % Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος % υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στο Συνολικό κόστος) Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ,85% 68,77% 60,86% 7,63% 12,31% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,34% 79,88% 66,77% 24,98% 36,40% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,87% 54,09% 62,62% 11,14% 22,71% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,82% 63,91% 59,18% 9,64% 20,77% ,80% 65,05% 61,19% 12,62% 22,39% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,27% 72,99% 42,84% 6,97% 14,48% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,47% 64,28% 70,73% 9,78% 19,36% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,01% 48,66% 59,61% 13,69% 36,46% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,70% 69,97% 58,17% 5,43% 10,53% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,16% 73,99% 65,09% 9,68% 19,74% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,48% 64,78% 67,12% 16,99% 35,34% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,87% 65,42% 64,01% 10,69% 22,63% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α ,05% 98,64% 49,72% 12,83% 25,12% ,57% 70,80% 61,53% 11,98% 22,45% ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ,15% 76,07% 64,61% 7,73% 15,37% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στους Ο.Τ.Α ,66% 69,19% 61,65% 5,66% 10,93% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 17

20 Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Επιχειρησιακά Προγράμματα Για τη συνολική αξιολόγηση της πορείας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από την ημερομηνία ένταξης του πρώτου έργου έως τις , χρησιμοποιούνται οι δείκτες που ακολουθούν: 1. Πλήθος ενταγμένων έργων 2. Προϋπολογισμός ενταγμένων έργων 3. Π/Υ συμβασιοποιημένων έργων 4. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες 5. Μέσο Οικονομικό Μέγεθος Έργων Η έκθεση της πορείας υλοποίησης των έργων Π.Ε.Π. έως 31/12/2006 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Ανάλυση της πορείας υλοποίησης στο τετράμηνο 31/12/2006 και 31/8/2006 όσον αφορά τους προαναφερθείς δείκτες. Πίνακας του ποσοστού των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2006 στο συνολικό κόστος των Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το μέσο μέγεθος των έργων για τις περιόδους 31/12/2006 και 31/8/2006 καθώς και σύγκριση αυτών. Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο των έργων Τα έργα Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων που δεν έχουν συνάψει νομική δέσμευση και δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες έως 31/12/2006. Το ποσοστό των προϋπολογισμών των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2006 στο συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 121%. Το υψηλό αυτό ποσοστό οφείλεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (με εξαίρεση το Π.Ε.Π. Κρήτης) παρουσιάζουν ποσοστό ενταγμένων έργων στο συνολικό κόστος του προγράμματος πάνω από 100%, κάνοντας χρήση της δυνατότητας για υπερδέσμευση (overbooking). Η χρήση της υπερδέσμευσης έχει σαν στόχο να προλάβει ενδεχόμενες αστοχίες και σε κάποιες περιπτώσεις να αποφευχθεί η απώλεια πόρων λόγω του κανόνα ν + 2. Τα περισσότερα Ε.Π. του Γ Κ.Π.Σ. έχουν κάνει χρήση της δυνατότητας υπερδέσμευσης, χρειάζεται όμως πολύ προσοχή διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 18

21 ενδεχόμενης επιβάρυνσης του προγράμματος στην περίπτωση που τα έργα που θα ενταχθούν δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν εντός του μικρού χρονικού ορίου που απομένει. Υπενθυμίζεται ότι η παρούσα μελέτη συμπίπτει με την τυπική ημερομηνία λήξης ης συμβασιοποίησης έργων και δράσεων. ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΩΣ 31/12/2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κόστος Προγράμματος (Συνολικό Κόστος) Π/Υ Ενταγμένων Έργων % Π-Υ Ενταγμένων Εργων στο Κόστος του Προγράμματος Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ,84% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,64% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,25% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,78% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,33% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,80% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,15% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,48% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,70% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,15% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,41% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,05% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,54% ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π % Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός των ενταγμένων σε κάθε Περιφερειακό Ε.Π. έργων αφορά δημόσια δαπάνη + ιδιωτική συμμετοχή, το συνολικό κόστος κάθε Π.Ε.Π. αφορά δημόσια δαπάνη + ιδιωτική συμμετοχή και προκύπτει έτσι το ποσοστό του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων σε κάθε Π.Ε.Π. στο συνολικό κόστος έκαστου Προγράμματος. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 19

22 1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένα έργα στα Π.Ε.Π. Έως τις 31/12/2006 έχουν ενταχθεί συνολικά έργα με συνολικό προϋπολογισμό ύψους , νομικές δεσμεύσεις ύψους και δαπάνες ύψους Το ποσοστό των συμβασιοποιημένων έργων στο σύνολο των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 73,92%, το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των συμβασιοποιημένων έργων είναι 59,62% και το ποσοστό των πραγματοποιηθεισών δαπανών στο σύνολο των ενταγμένων έργων είναι 44,07%. Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο, έως 31/8/2006 : Το ποσοστό της συμβασιοποίησης εμφανίζεται αυξημένο (από 66,17% σε 73,92%). Το ποσοστό που υποδηλώνει την τήρηση του κανόνα ν + 2 (δαπάνες προς συμβασιοποιημένα έργα) εμφανίζεται ελαφρώς αυξημένο (από 57,89% σε 59,62%). Το ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει επίσης αύξηση (από 38,30% σε 44,07%). Είναι θετικό το γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση στο ρυθμό με τον οποίο συμβασιοποιούνται τα έργα αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία διότι το ποσοστό που υπολείπεται προς συμβασιοποίηση είναι της τάξης του 26,08%, ποσοστό το οποίο θα έπρεπε να έχει ήδη συμβασιοποιηθεί. Επομένως, η υπέρβαση της ημερομηνίας συμβασιοποίησης της 30/12/2006 πιθανότατα θα προκαλέσει επιπλέον προβλήματα ως προς την έγκαιρη απορρόφηση δαπανών. Η καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης έργων της 31/12/2006 αποτελεί ουσιαστικό ορόσημο συμβασιοποίησης και όχι περιορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλ αυτά, το φυσικό αντικείμενο ενός έργου μπορεί να υλοποιηθεί με μεγαλύτερη ευκολία εάν συμβασιοποιηθεί έως τις 31/12/2006 ούτως ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για απορρόφηση των δαπανών. Το ποσοστό απορρόφησης δαπανών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (44,07%). Στις 31/12/2006 η αδυναμία απορρόφησης πόρων παραμένει εμφανής. Η πλειοψηφία των Π.Ε.Π. σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να κινείται με τους ίδιους ρυθμούς. Το υψηλότερο ποσοστό συμβασιοποίησης εμφανίζει το Π.Ε.Π. Αττικής (80,35%) και ακολουθεί το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (79,64%). Στον αντίποδα βρίσκονται τα Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων με ποσοστά 59,61% και 51,55% αντίστοιχα. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 20

23 Όσον αφορά την κάλυψη του κανόνα ν + 2, τα περισσότερα Π.Ε.Π. βρίσκονται κοντά στο 60%, με το Π.Ε.Π. Κρήτης να παρουσιάζει το μικρότερο κίνδυνο, με κάλυψη του κανόνα σε ποσοστό 70,33%. Αντίθετα το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας εξακολουθεί να κινείται πολύ χαμηλά (44,12%) και τα Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας κινούνται κοντά στο 50% (51,76% και 51,13% αντίστοιχα). Όσον αφορά το δείκτη απορρόφησης εξακολουθεί να κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά για την περίοδο επίπεδα (44,07), με μόνη εξαίρεση τα Π.Ε.Π. Αττικής και Κρήτης (54,03% και 51,52% αντίστοιχα) τα οποία κινούνται πάνω από το 50%, το οποίο εξακολουθεί να μην θεωρείται ικανοποιητικό. Ακολουθεί πίνακας με τα στοιχεία που έχουν αναλυθεί. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 21

24 ΠΕΠ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΩΣ 31/12/2006 ΜΕ ΤΔ.ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Ν + 2 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ,64% 67,84% 54,03% Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ ,35% 66,91% 53,76% Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,61% 68,43% 40,79% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,09% 66,16% 40,42% Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,65% 62,64% 44,26% Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ ,44% 56,11% 41,21% Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,71% 51,13% 39,74% Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ,55% 54,59% 28,14% Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ,63% 51,76% 40,70% Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ,26% 70,33% 51,52% Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ,11% 63,87% 40,95% Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ,20% 62,03% 41,06% Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,96% 44,12% 38,81% ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π ,92% 59,62% 44,07% Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 22

25 Η ημερομηνία 31/12/06 είναι η ημερομηνία ορόσημο για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων, ώστε μέχρι 31/8/2006, όπου λήγουν επισήμως τα Ε.Π , να υπάρχει χρόνος για την περάτωση των έργων. Την ημερομηνία αυτή υπάρχουν ακόμα σημαντικά υπόλοιπα για συμβασιοποίηση ενώ η απορροφητικότητα παραμένει ανησυχητικά χαμηλή. Ο κίνδυνος απωλειών εξακολουθεί να είναι παρών. Απολογιστικά, εξετάζοντας την πορεία των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Π.Ε.Π. τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί εδώ και ένα χρόνο, από τις 31/8/2005, εξακολουθούν να παραμένουν. Στο σύνολο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, εντοπίζεται ότι: Υπολείπεται για την υπογραφή συμβάσεων το 26,08% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, το οποίο έπρεπε να έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι 31/12/2006 Ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι διαρκώς παρών, καθώς οι δαπάνες καλύπτουν το 59,62% των συμβάσεων. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 23

26 Μέσο Μέγεθος Ενταγμένων Έργων στο ΣΥΝΟΝΟ των Π.Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Γ Κ.Π.Σ. ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 31/12/ /8/2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π. Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΩΝ Έως Έως 31/12/ /8/2006 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ % Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ % Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ % Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ % Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ % Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ % Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ % Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ % Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ % Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ % Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ % ΣΥΝΟΛΑ Π.Ε.Π % Το μέσο μέγεθος (προϋπολογισμός ενταγμένων έργων/ πλήθος ενταγμένων έργων) των συνολικά ενταγμένων έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. έως τις 31/12/2006 είναι , με το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος να εμφανίζει η Περιφέρεια Αττικής ( ) και το μικρότερο η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ( ). Τα μεγέθη αυτά οφείλονται στο ότι η Περιφέρεια Αττικής, παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, έχει εντάξει 1095 έργα, λιγότερα από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας όπως επίσης και στο ότι τα έργα της Περιφέρειας Αττικής αποτελούν έργα υψηλού προϋπολογισμού σε σχέση με τις υπόλοιπες Περιφέρειες (ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγάλα οδικά δίκτυα και τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων). Συγκρίνοντας το μέσο μέγεθος έργου για τα δύο εξεταζόμενα τετράμηνα παρατηρείται ότι το μέσο μέγεθος έχει μειωθεί κατά 8.876, σε απόλυτες τιμές, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση 1%. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 24

27 Η ίδια εξέλιξη καταγράφηκε το 4άμηνο 31/8/ /4/2006, με ποσοστιαία μείωση του μέσου μεγέθους κατά 4%. Η μείωση αυτή, και τις δύο φορές, οφείλεται κυρίως στην αύξηση του πλήθους των ενταγμένων έργων, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ισόρροπη στον προϋπολογισμό ένταξης. Επιπλέον, υποδηλώνει ότι τα έργα που εντάσσονται πλέον είναι μικρότερου προϋπολογισμού. Εξετάζοντας τα Π.Ε.Π. ξεχωριστά παρατηρείται ότι πλέον τρία μόνο Π.Ε.Π. παρουσιάζουν αρνητικό ποσοστό μεταβολής του μέσου μεγέθους των ενταγμένων έργων (Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης) ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζει το Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας με ποσοστό μεταβολής 8%. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 25

28 Χαρακτηριστικά της πορείας των ΣΥΝΟΛΙΚΑ ενταγμένων έργων στα Περιφερειακά Ε.Π. κατά το 3 ο τετράμηνο Η χρονική περίοδος που εξετάζεται είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς στο διάστημα αυτό λογικά θα πρέπει να αποτυπώνεται η εντατική προσπάθεια των Φορέων Υλοποίησης, των Ε.Υ.Δ. καθώς και των Τελικών Δικαιούχων να βελτιώσουν την πορεία υλοποίησης των έργων / προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη μελέτη είναι στοιχεία που διατίθενται από τις Διαχειριστικές Αρχές κάθε προγράμματος ανά τετράμηνο. Οι ρυθμοί μεταβολής κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2006 είναι: 8,65% στο πλήθος ενταγμένων έργων. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 10,99% 9,57% στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,43% 22,41% στις νομικές δεσμεύσεις. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15,46% 26,07% στις δαπάνες. Σημειώνεται ότι στο τετράμηνο 31/8/ /4/2006 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9,72% Παρατηρείται επομένως ότι ο ρυθμός μεταβολής των νομικών δεσμεύσεων έχει αυξηθεί κατά 22,41% σε σχέση με το προηγούμενο εξεταζόμενο διάστημα (31/8/ /4/2006). Το ποσοστό είναι αρκετά μεγάλο και αντιπροσωπεύει την προσπάθεια που καταβάλλουν οι φορείς υλοποίησης αλλά και διαχείρισης των προγραμμάτων προκειμένου να προλάβουν να συμβασιοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερα έργα με την τυπική καταληκτική ημερομηνία συμβασιοποίησης ( ) του Γ Κ.Π.Σ. Το ποσοστό που υπολείπεται προς συμβασιοποίηση παραμένει ωστόσο υψηλό αν ληφθεί υπόψη ότι από έχει αρχίσει η νέα προγραμματική περίοδος. Αύξηση της τάξης του 26,07% παρατηρείται και στο ρυθμό μεταβολής δαπανών κατά το ίδιο διάστημα. Ο ρυθμός μεταβολής δαπανών είναι λίγο πιο υψηλός από το ρυθμό μεταβολής της συμβασιοποίησης και υποδηλώνει ακριβώς το ίδιο γεγονός, την εντατική προσπάθεια να μη χαθούν κοινοτικά κονδύλια. Οι δαπάνες, παρουσιάζουν Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr) 26

«ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων »

«ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων » «ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων » Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής

«Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων » Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής «Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εισαγωγή Για την αποτύπωση των μεγεθών της Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

4η Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013

4η Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Μάρτιος 2013 4η Ενδιάμεση Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Στοιχεία αναφοράς 31.01.2013-30.06.2013 Εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων »

«ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων » «ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006 ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έκθεση Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις των ΟΤΑ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006, γίνεται ανάλυση της πορείας υλοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων, ανά περιφέρεια. Χρησιμοποιούνται στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ Κ.Π.Σ. των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 2010 Η Π.Ε.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Προόδου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ενταγμένων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Έκθεση Προόδου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ενταγμένων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε Έκθεση Προόδου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ενταγμένων έργων στην Περιφέρεια Αττικής. Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε ΑΘΗΝΑ 2012 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Συντομογραφίες... 3 Mέλη Ομάδας Έργου... 4

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έκθεση για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007 2013 Εκπόνηση από την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

η ΧΩΡΙΚΗ διάσταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 και Συνέδριο ΤΕΕ 2007

η ΧΩΡΙΚΗ διάσταση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 2013 και Συνέδριο ΤΕΕ 2007 Συνέδριο ΤΕΕ 2007 Οι αναπτυξιακές προκλήσεις στην 4 η Προγραµµατική Περίοδο και ο ρόλος των Μηχανικών. Για την κοινωνία της γνώσης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιµη ανάπτυξη Προσυνεδριακή ηµερίδα Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα, 23/11/2006 Αριθμ. Πρωτ. 47725 /ΟΠΣ 1924 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο. Π. Σ. Πληροφορίες : Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ 7 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 (ΚΑΨΙΑ: 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 / ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,18 Μαρτίου 2015 ΑΠ: 30435 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2015 & προβλεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΚΘΕΣΗ. Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗ Για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

Εισήγηση στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου Εισήγηση στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου για το ΕΣΠΑ και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 1. Γενικά 1.1 ΕΣΠΑ (Προτεραιότητες - Επιχειρησιακά Προγράµµατα) Το Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/06/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07/11/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Π. 41630/ΕΥΣ9450 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΗ-136 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης

Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2009 Δελτίο Τύπου Ολοκληρώθηκε με Επιτυχία το Πρόγραμμα Κατάρτισης Καθ οδόν προς τον Σύγχρονο Δήμο Ενισχύοντας τον εκσυγχρονισμό της Αυτοδιοίκησης Η εταιρεία Πληροφόρηση Επιμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 42.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 1.450.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ).

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ). ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 31/08/2007 Αρ. Πρωτ. 37559/ΕΥΣ5571

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΨΥ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 20-VI-2008

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 20-VI-2008 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20-VI-2008 E(2008) 3102 ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20-VI-2008 για την τροποποίηση των αποφάσεων σχετικά με την έγκριση 14 επιχειρησιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολής της Πράξης «Προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού εξοπλισμού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03 / 12 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Αριθ.πρωτ: 3629.2/ 50 /12 ΤΜΗΜΑ Β (Γραφ. Θεμάτων Ε.Ε.) ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΡ7ΛΚ-ΕΨΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ17ΛΗ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ17ΛΗ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350930 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ. Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαµία 2-10-2013 ΠΡΟΣ: Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συµµετοχή και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά,

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ»

πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση Έργων της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3 ου Κ.Π.Σ» Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών «Προσκοπείο Ταμπακαριά-Προφήτης Ηλίας Αγία Παρασκευή»», MIS:

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών «Προσκοπείο Ταμπακαριά-Προφήτης Ηλίας Αγία Παρασκευή»», MIS: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΛΑΜΙΑ Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος Λ. Θεοδώρου Τηλέφωνο : 22313-50922

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονες Προτεραιότητας, Θεματικές Προτεραιότητες, Κατηγορίες Πράξεων, Οικονομική Δραστηριότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 21.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000,00. Πίνακας 1 Προϋπολογισμός (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) Πρόσκλησης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ »

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ:

Αριθμ.Πρωτ. : 15638 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ. : 264 41 Τ.Θ. : 2502 Πληροφορίες : Αντώνης Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Δελτίο Τύπου Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 19 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα