EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Transcript

1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια Υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των κακώσεων Λουξεµβούργο, 22 Mαρτίου 2003 Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, που πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο, στις Mαρτίου Συµµετοχή: Στην τριήµερη αυτή συνεδρίαση έλαβαν µέρος περίπου 73 επικεφαλής σχεδίων από το προηγούµενο πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας και εκπρόσωποι των σχεδίων για τους δείκτες υγείας που λαµβάνουν στήριξη από άλλα προηγούµενα προγράµµατα δηµόσιας υγείας. Ζητήθηκε από τις δεκατρείς υποψήφιες χώρες να αποστείλουν από έναν επίσηµο εµπειρογνώµονα για την πληροφόρηση σε θέµατα υγείας. Εξι από αυτές ανταποκρίθηκαν και έστειλαν εκπροσώπους (SI, LT, LV, CY, SK, HU). Συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι της EUROSTAT και των κεντρικών οµάδων της Eurostat, καθώς και το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν τον προσδιορισµό πιθανών πηγών συγκρίσιµων στοιχείων και την ενδεχόµενη «εναρµόνιση» αυτών των πηγών, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη και τα παράλληλα συστήµατα. Συµµετείχαν επίσης µέλη άλλων υπηρεσιών της Γ SANCO G. Τέλος, για πρώτη φορά προσκλήθηκαν όλα τα µέλη της οµάδας EΣ Υ* 2 -καθότι ο σχεδιασµός της ηµερήσιας διάταξης πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε την οµάδα αυτή-, µε στόχο να επιβλέψουν την παραγωγή µιας δέσµης κεντρικών δεικτών. Ζητείται από τους συµµετέχοντες στη συνεδρίαση των συντονιστών του σχεδίου για την παρακολούθηση της υγείας να συµµετάσχουν και στην ηµερίδα ενηµέρωσης, στις 21 Μαρτίου, κατά την οποία θα κηρυχθεί η έναρξη του νέου προγράµµατος δηµόσιας υγείας Πρόεδροι της συνεδρίασης είναι, διαδοχικά, οι κ.κ. John F. Ryan, Προϊστάµενος της µονάδας Γ SANCO G 3 και Horst Kloppenburg, κύριος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας µονάδας. Πρόκειται για συνεδρίαση στρατηγικής, σχεδιασµένη µε τρόπο ώστε να σηµατοδοτήσει τη µετάβαση από το παλαιό πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας στο νέο πρόγραµµα για τη δηµόσια υγεία. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να υποβληθούν συστάσεις από τους ειδικούς που συµµετέχουν στη συνεδρίαση σχετικά µε το ποιοι δείκτες πρέπει να συµπεριληφθούν στη δέσµη των κεντρικών δεικτών για την κοινοτική παρακολούθηση της υγείας. Ο κ. Ryan εκφράζει τη λύπη του για την αδυναµία παροχής διερµηνείας στη συνεδρίαση, παρόλο που τα έγγραφα είναι διαθέσιµα σε διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις. Commission européenne, L-2920 Luembourg. Telephone: (352) Office: EUFO Telephone: direct line (352) Fa: (352) Internet:

2 *Eυρωπαϊκό Σχέδιο εικτών Υγείας 2. Περιεχόµενο των συζητήσεων 2.1 Ενηµέρωση για την προετοιµασία του νέου προγράµµατος δηµόσιας υγείας Ο κ. Ryan παρουσιάζει το πρόγραµµα εργασίας για το νέο πρόγραµµα δηµόσιας υγείας 2003, και παρέχει πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα, για τα κριτήρια επιλογής και τους τοµείς στους οποίους προτείνεται να πραγµατοποιηθούν προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Ένας συµµετέχων τονίζει την ανάγκη να υπάρξει σαφέστερη οπτική για το σύστηµα πληροφοριών και γνώσεων σε θέµατα υγείας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συµφωνούν, και αναφέρουν ότι το ζήτηµα θα εξεταστεί στο πλαίσιο της πρώτη δέσµης εργασιών του προγράµµατος εργασίας ίκτυο αρµόδιων αρχών Ο κ. Kloppenburg παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο αρµόδιων αρχών που προβλέπεται, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, να συσταθεί στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος δηµόσιας υγείας. Παρουσιάζει, συγκεκριµένα, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιέχει την προτεινόµενη εντολή του δικτύου, και πληροφορεί την οµάδα ότι η πρώτη συνεδρίαση του δικτύου έχει προγραµµατιστεί για τις 10 Ιουλίου 2003 στο Λουξεµβούργο. Ένας συµµετέχων τονίζει τη σηµασία της επάρκειας των ειδικών γνώσεων σε θέµατα πληροφόρησης για την υγεία. Ένας άλλος προτείνει να εκπροσωπούνται στο δίκτυο και οι περιφερειακές αρχές πληροφόρησης για θέµατα υγείας. Συζητείται η έννοια της έκφρασης «αρµόδιες αρχές». Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτείνουν να αποσαφηνιστεί η έννοια αυτή στο πλαίσιο των ειδικών καθηκόντων του δικτύου. Καλούνται οι συµµετέχοντες να υποβάλουν εντός δύο εβδοµάδων τα σχόλιά τους σχετικά µε το σχέδιο εντολής του δικτύου αρµόδιων αρχών για την πρώτη πτυχή του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. 2.3 ίκτυο συντονιστών του δικτύου Ο κ. Kloppenburg παρουσιάζει ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιλαµβάνει την προτεινόµενη εντολή των επικεφαλής του δικτύου των σχεδίων στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. Ζητείται να υποβληθούν σχόλια για την προτεινόµενη εντολή εντός δύο εβδοµάδων από την παρούσα συνεδρίαση. 2.4 Πρόγραµµα εργασίας 2004 Ο κ. Piha (υπηρεσίες της Επιτροπής) υπογραµµίζει ότι ο προγραµµατισµός για τη συνέχεια των εργασιών το 2004 στην πτυχή ενηµέρωσης του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία αρχίζει από τώρα και ότι το σχέδιο προγραµµατισµού πρέπει να οριστικοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Θα πρέπει να συνεκτιµηθούν οι εξελίξεις σχετικά µε τις διαρθρωτικές ρυθµίσεις το Οι συµβάσεις και τα σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα εργασίας 2004 αναµένεται να παραγάγουν αποτελέσµατα µόλις το Στα µείζονα θέµατα περιλαµβάνεται η ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία και οι εργασίες για τα στοιχεία του συστήµατος πληροφοριών σε θέµατα 2

3 υγείας µετά το Κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί στο πρόγραµµα εργασίας 2004 η βασική διάρθρωση των πέντε δεσµών εργασίας. Η διάρθρωση θα επανεξεταστεί σε µεταγενέστερο στάδιο. Ζητεί από τους συµµετέχοντες να αποστείλουν τυχόν συνεισφορές ή ιδέες για το θέµα στις υπηρεσίες της Επιτροπής, το αργότερο έως τις αρχές Ιουνίου. 2.5 Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας στην πρώτη πτυχή του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία Η κα. Mountford παρουσιάζει ένα έγγραφο. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά µε την ανάγκη να υιοθετηθεί µια ευέλικτη προσέγγιση στην ταξινόµηση των σχεδίων στο εσωτερικό των οµάδων εργασίας, και σχετικά µε την ενδεχόµενη ανάγκη να συσταθούν και άλλες οµάδες εργασίας το 2004 που θα ασχοληθούν µε τις πρόσθετες εργασίες σε άλλους τοµείς των πληροφοριών και των γνώσεων σε θέµατα υγείας. Οι συµµετέχοντες ερωτούν πως θα αντιµετωπιστούν τα σχέδια οριζόντιου τύπου (όπως π.χ. το ΕΣ Υ και τα σχέδια δεικτών υγείας για τα παιδιά). Το θέµα αυτό επανέρχεται αργότερα στη συνεδρίαση, και ιδρύεται µια τέταρτη οµάδα συζήτησης (βλ. σηµείο 2.6 κατωτέρω) που θα ασχοληθεί µε την προαγωγή της υγείας και άλλα οριζόντια θέµατα. Συµφωνείται η Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τον τρόπο χειρισµού τέτοιων θεµάτων στο πλαίσιο της διάρθρωσης των δικτύων και των οµάδων εργασίας που πρόκειται να συσταθούν. 2.6 Συνεδρίαση των οµάδων , απόγευµα Το απόγευµα, οι συµµετέχοντες συνεδριάζουν σε τρεις συνεδριάσεις οµάδων και, στη συνέχεια, στην ολοµέλεια. Τα θέµατα της συζήτησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσµάτων των επιλεχθέντων σχεδίων, και πραγµατοποιείται συζήτηση στο πλαίσιο των οµάδων για τους δείκτες που έχουν ήδη προταθεί από τα σχέδια που ολοκληρώθηκαν, ιδίως τα σηµεία αλληλεπικάλυψης µεταξύ των σχεδίων. 2.7 Παρουσίαση από την Eurostat των κεντρικών οµάδων «σύµπραξης σε θέµατα υγείας» (Partnership Health) Ο κ. Dupré (Eurostat) παρουσιάζει τις εργασίες της Eurostat στις κεντρικές οµάδες για τη «σύµπραξη σε θέµατα υγείας». Η κ. Heanue, ο κ. Rasmussen και ο κ. Bruckner πραγµατοποιούν, επίσης, ατοµικές παρουσιάσεις σχετικά µε τις κεντρικές οµάδες που αφορούν τα στατιστικά στοιχεία των αιτίων θανάτου, τις συνεντεύξεις υγείας, την έρευνα για την εξέταση της υγείας και στοιχεία για την υγειονοµική περίθαλψη. Ο κ. Montserrat (Eurostat) παρουσιάζει την βάση δεδοµένων New Cronos. Ο δρ. Prochorskas (ΠΟΥ - Ευρώπη) παρουσιάζει την βάση δεδοµένων «Ηealth for All» («Υγεία για Όλους») της ΠΟΥ. Ο δρ. Huber (ΟΟΣΑ) παρουσιάζει τις εργασίες του οργανισµού του σχετικά µε τη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων υγείας. Ο κ. Rutger Nutgeren παρουσιάζει τον κατάλογο ΕΣ Υ µε τους ορισµούς των δεικτών που χρησιµοποιούνται διεθνώς, στο πλαίσιο του ΕΣ Υ Στη συνεδρίαση των οµάδων το απόγευµα της συζητώνται οι δεσµοί µεταξύ των δεικτών και των πηγών δεδοµένων, µε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή µιας δέσµης κεντρικών δεικτών υγείας. Ακολουθεί η συνεδρίαση της ολοµέλειας. Παρόλο που δεν επιτυγχάνεται τελική συµφωνία για την κεντρική δέσµη δεικτών, από τη συζήτηση προκύπτουν χρήσιµες µέθοδοι για την «βαθµολόγηση» των δεικτών σύµφωνα 3

4 µε κριτήρια καταλληλότητας προς τις πολιτικές (συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους του προβλήµατος και της ικανότητας επηρεασµού των αποτελεσµάτων) και διαθεσιµότητας των στοιχείων. Παρόλο που η διαθεσιµότητα των στοιχείων δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα αναφορικά µε την τελική επιλογή των δεικτών που θα συµπεριληφθούν στο σύστηµα πληροφοριών και γνώσεων σε θέµατα υγείας, εν τούτοις επηρεάζει την ιεράρχηση της έγκρισης των δεικτών, και είναι πιθανό να απαιτήσει τελικά τη συµφωνία των κρατών µελών. Οι συντονιστές κάθε δέσµης δεικτών των σχεδίων θεωρούνται ως η εγκυρότερη πηγή παροχής συµβουλών για την εφαρµογή των κριτηρίων στους δείκτες. Προτείνεται, και στη συνέχεια συµφωνείται στη συνεδρίαση για το σχέδιο ΕΣ Υ 2 το απόγευµα της 20ής Μαρτίου, η οµάδα ΕΣ Υ να επιβλέψει τη συµπλήρωση της διαδικασίας επιλογής δεικτών, µε βάση τις συζητήσεις των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, και να συνεχίσει να διατηρεί δεσµούς µε κάθε σχέδιο ξεχωριστά και µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας πλήρως αξιολογηµένος κατάλογος δεικτών, µε σχόλια και συστάσεις, που θα είναι διαθέσιµος κατά την πρώτη συνεδρίαση του δικτύου αρµόδιων αρχών στις 10 Ιουλίου Κατάσταση του δικτύου Euphin και µελλοντικά σχέδια Ο κ. Piha (υπηρεσίες της Επιτροπής) παρουσιάζει την πρόοδο και τα σχέδια για το δίκτυο πληροφοριών της ΕΕ για τη δηµόσια υγεία. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία του Euphin έχουν πλέον ολοκληρωθεί από τεχνική άποψη σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που είχε συµφωνηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό να αξιολογηθεί η χρησιµότητά τους και να εκτιµηθούν οι µελλοντικές ανάγκες. Το πρόγραµµα του Euphin για το 2003 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά τη συµβουλευτική συνεδρίαση το εκέµβριο του Tα βασικά στοιχεία περιλαµβάνουν τη λειτουργία των σηµερινών συνιστωσών του Euphin, µια µελέτη σκοπιµότητας για την πύλη δηµόσιας υγείας και ένα πρωτότυπο εργαλείου οµαδικής εργασίας για τις οµάδες εργασίας στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Ο κ. d'angelantonio παρουσιάζει τα αναλυτικά σχέδια για την πύλη δηµόσιας υγείας και ο κ. Blathras τα σχέδια διάθεσης οµαδικών εργαλείων στις οµάδες εργασίας. Η συνεργασία µε την Eurostat και την ΠΟΥ και τα συστήµατά τους NewCronos και HFA είναι πολύ σηµαντική. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή σε δύο εκθέσεις που µελετούν τη συνέργια µεταξύ αυτών των συστηµάτων και του Euphin, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το περασµένο καλοκαίρι. Στη συζήτηση, τα κριτικά σχόλια επικεντρώνονται στο τµήµα Hiems του Euphin. Μια αδυναµία του Hiems είναι ότι ο µηχανισµός τροφοδότησης των δεδοµένων δεν καθορίστηκε και δεν εγκρίθηκε ποτέ σωστά. Ένας συµµετέχων επισηµαίνει ότι αν το σύστηµα δεν λειτουργεί ορθά στο σύνολό του, διακυβεύεται η αξιοπιστία του. Οι προτάσεις για νέο σχεδιασµό και επανάναρξη της ηλεκτρονικής υποστήριξης µε τη µορφή πύλης για την υγεία είναι γενικά ευπρόσδεκτες. Η ποιότητα και η καταλληλότητα των στοιχείων έχει ζωτική σηµασία και για την πύλη. Η κα. Sue Westlake πραγµατοποιεί επίδειξη της βάσης δεδοµένων της ΕΕ για τη νοσηρότητα και ο κ. Jean Tafforeau παρουσιάζει τη βάση δεδοµένων HIS/HES. Οι βάσεις δεδοµένων έχουν προγραµµατιστεί µε τρόπο ώστε η ενσωµάτωσή τους στο Euphin και στην πύλη να πραγµατοποιείται µε τον οµαλότερο δυνατό τρόπο. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής σχολιάζουν τις εξαιρετικές παρουσιάσεις δηλώνοντας ότι 4

5 κατέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµών για τη συντήρηση των βάσεων δεδοµένων, τόσο από τεχνική πλευρά όσο και από πλευρά περιεχοµένου, µε την πάροδο του χρόνου, καθώς και τις τεχνικές λύσεις που απαιτούνται για την οµαλή µετάβαση από ένα εξυπηρετητή σε άλλον Σειρά εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία Η κα. Mountford (υπηρεσίες της Επιτροπής) παρουσιάζει την σειρά εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία που αναµένεται να ξεκινήσει στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. Οι εκθέσεις αποτελούν σηµαντικό µηχανισµό για τη διάδοση της εξαιρετικής εργασίας που πραγµατοποιήθηκε από τα προηγούµενα προγράµµατα δηµόσιας υγείας, και σηµαντικό εργαλείο που θα επηρεάσει την ανάπτυξη µελλοντικών πολιτικών στους τοµείς προτεραιότητας τους οποίους θα καλύψει το νέο πρόγραµµα. ΣΥΝ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣ Υ Οι συµµετέχοντες στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους δείκτες υγείας (µέρος ΙΙ) συνεδρίασαν ξεχωριστά το απόγευµα της και συζήτησαν την κατάσταση προόδου του σχεδίου τους. Σύντοµα θα είναι διαθέσιµη µια έκθεση για τη συνεδρίαση Echi. Μπορείτε να τη ζητήσετε από τη διεύθυνση 5

6 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL Directorate G - Public Health *ÃÃ+HDOWKÃSURPRWLRQÃKHDOWKÃPRQLWRULQJÃDQGÃLQMXU\ÃSUHYHQWLRQ 3URMHFWFRRUGLQDWRUVPHHWLQJ HEALTH INDICATORS March 2003 EUFO 001 Luembourg /LVWRISDUWLFLSDQWV +03&225',1$7256 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV $8675,$ 0U,EUDKLP(/0$')$ Institute of Nutritonal Science University of Vienna Althanstrasse 14 A 1090 WIEN Tel. : Fa. : ),1/$1' 0U$USR$520$$ The National Public Health Institute Mannerheimintie 166 FIN HELSINKI Tel. : Fa. : Commission européenne, L-2920 Luembourg. Telephone: (352)

7 0U.DUL.88/$60$$ Dept of Epidemiology and Health Promotion National Public Health Institute (KTL) Mannerheimintie 166 FIN HELSINSKI Tel. : Fa. : UV+DQQD72/21(1 Dept of Epidemiology and Health Promotion National Public Health Institute (KTL) Mannerheimintie 166 FIN HELSINKI Tel : Fa : )5$1&( 0U*pUDUG%5($57 Epidemiologie Research Unit on Perinatal and Women s Health INSERM U Bld de Port Royal F PARIS Tel. : Fa. : HSODFHGE\ -HQQLIHU=(,7/,1 0UV9LYLDQH.29(66 MGEN Fondation Santé Publique 3, Square Ma Hynans F PARIS CEDEX 15 Tel. : Fa. : U$QGUp2&+2$ Trésorier Fédération Nationale des Observatoires Régionau de la Santé 62 Boulevard Garibaldi F PARIS Tel. : Fa. :

8 0U0D[3$5.,115 International Agency for Research on Cancer 150, Cours Albert-Thomas F LYON Tel. : Fa. : HSODFHGE\ Mr. Freddie BRAY 0U-HDQ0DULH52%,1( INSERM Démographie et Santé Centre Val d'aurelle, Parc Euromédecine F MONTPELLIER CEDEX 5 Tel. : Fa. : U'HQLV%285*(2,6 Laboratoire d analyse des Systèmes de Santé Faculté Odontologie Université Lyon 1 Rue Paradin UMR CNRS 5823 F LYON CEDEX 02 Tel. : Fa. : *(50$1< 0U+HOPXW%5$1' Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW Westfeldstraße D BIELEFELD Tel. : Fa. : U:ROIDQJ%g'(.(5 National Federation of Company Health Insurance Funds Konprinzenstr. 6 D ESSEN Tel. : Fa. :

9 0U7KRPDV.5$))7 Arbeitsgruppe GEOMED Luisenstrasse 37 D MUNCHEN Tel : Fa : U0LFKDO.5=<=$12:6., World Health Organisation Regional Office for Europe WHO European Center for Environment and Health, Bonn office Görrestr 15 D BONN Tel. : Fa. : 'U%ULJLW:(,+5$8&+15 Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit Nordrhein- Westfalen Fürstenwall 25 D DÜSSELDORF Tel. : Fa. : *5((&( 5HSODFHGE\ 0UV%LUJLW&251(/,86 7$</25/2(*' 0UV$QWRQLD75,&+2328/28 University of Athens, Medical School Dpt of Hygiene and Epidemiology Mikras Asias 75 GR ATHENS Tel. : Fa. : U+XJK0$*(( Department of Health and Children Hawkins House IRL - DUBLIN 2 Tel. : et 4300 Fa. :

10 0UV5RVDOHHQ&25&25$1 North Eastern Health Board Dublin Road IRL KELLS Tel. : Fa. : UV3DWULFLD1221$1:$/6+ National University of Ireland, DUBLIN Centre for Disability Studies Room G06, Arts annee Belfield IRL DUBLIN 4 Tel. : Fa. : E.mail : 0UV6LPRQD*,$03$2/, Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica Istituto Superiore di Sanitá Viale Regina Elena, 299 I ROMA Tel. : /29.85 Fa. : U3LHWUR)2/,12*$//2 Istituto Ricerche Popolazione Consiglio Nazionale Ricerche I ROMA Tel. : Fa. : U5REHUWR*1(62772 Regione del Veneto - Giunta Regionale Palazzo Molin S. Polo, 2513 I VENEZIA Tel. : Fa. :

11 0U$QGUHD0,&+(/, Istituto Nazionale Tumori Unit of Epidemiology Via Venezian, 1 I MILANO Tel. : /2869 Fa. : /8;(0%285* 0UV&DULQH'(%($8)257 Centre Hospitalier de Luembourg Clinique Pédiatrique 4 Rue Barblé L LUXEMBOURG Tel. : Fa. : (7+(5/$1'6 0U3LHWHU.5$0(56 RIVM Department of Public Health Forecasting National Institute of Public Health and the Environment Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1 NL BA BILTHOVEN Tel. : Fa. : U)UDQoRLV*6&+(//(9,6 Nivel Institute P.O. Bo 1568 NL 3500 BN UTRECHT Tel. : Fa. : U6WHI9$1%885(1 TNO Prevention and Health Dept. of Statistics PO Bo 2215 NL-2301 CE LEIDEN Tel. : Fa. :

12 125:$< 0U'DJ%5886*$$5' University of Oslo P.O. Bo 1130 BLINDERN N OSLO uio.no 32578*$/ 0U0LJXHO2/,9(,5$'$ 6,/9$ Instituto de Medicina Preventiva Faculdade de Medicina Universidade De Lisboa Av. Prof. Egas Moniz, Piso 5 P LISBOA Tel. : Fa. : $,1 0U(QULF'85$1 Institut Municipal d'investigació Mèdica IMIM Respiratory and Environmental Health Research Unit REHRU c/ Dr. Aiguader, 80 E BARCELONA Tel. : Fa. : :('(1 0U0LFKDHO6-g675g0 Karolinska Institutet Unit for Prevention Nutrition Dept of Biosciences at Novum SE HUDDINGE Tel. : (+46) Fa. : (+46)

13 81,7('.,1*'20 0U-RKQ.'$9,(6 University of Brighton Faculty of Health UK FALMER, BRIGHTON BN1 9PH Tel. : Fa. : UV6XH'$9,(615 Office for National Statistics 1 Drummond Gate UK - LONDON SW1V 2QQ Tel. : +44(0) Fa. : +44(0) HSODFHGE\ : 0V6XH:(67/$.( 0U0LFKDHO5,*%< Darwin Building Keele University UK - STAFFORDSHIRE ST5 5BG Tel. : Fa. : U$OH[6&2776$08(/ University of Liverpool International Health Impact Assessment Consortium Department of Public Health Whelan Building UK - LIVERPOOL L69 3GB Tel. : Fa. :

14 (67$7&25(* DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 0V0DU\+($18( Central Statistics Office Vital Statistics Section Skehard Road CORK IRELAND 0U1LHOV5$60866(1 National Institute of Public Health, Svanemollevej 25 DK-2100 COPHENHAGEN O. 0V-LOOLDQ60,7+ Office for National Statistics Health and Care 1, Drummond Gate UK - LONDON SWIV 2QQ Speaker Speaker 0U5D\PRQG:$*(1(515 Inspection générale de la Sécurité Sociale, BP 1308 L-1013 LUXEMBOURG 5HSODFHGE\ : 0V0DULDQQH6&+2// Inspection Générale de la Sécurité Sociale Luembourg B.P L 1013 LUXEMBOURG 5HSODFHG E\* :(%(5 (ECHI Group) 9

15 2%6(59(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 0U0DUFR' $1*(/$1721,2 Health Information Management Rue Hobbema 33 B 1000 BRUSSELS Tel. : Fa. : U*pUDUG%$'(<$1 Haut Comité de la Santé Publique 8, avenue de Ségur Paris 07 SP Tel. : Fa. : UV'DILQD'$/%2.29$ Environmental Health Indicators (Air Quality) WHO European Centre for Environment and Health, Bonn Office Görresstr BONN Tel. : Fa. : U5LFKDUG*,66(5 Statistics Austria Hintere Zollamtsstrasse 2 b A 1030 WIEN Tel. : Fa. : UV(YD+$00(5%< National Board of Health Island Brygge 67 DK 2300 COPENHAGENS Tel. : E- mail : Speaker $FFRPSDQLHGE\ 0U-RKQ2$7(6 HIM 0UV6WLQH%5$60866(1 HIM 10 s

16 0UV&KULVWLQH.27$5$.26 INRA HOUSE Avenue de la couronne Kroonlaan B 1050 BRUSEELS Tel. : Fa. : U$ULV6,66285$6 Ministry of Health C/o Dept. of International Relations 17, Aristotelous Street GR ATHENS Tel. : Fa. : E.mail : 0U5RVDULR63$'$52 INRA HOUSE Avenue de la Couronne 159/ BRUSSELS Tel. : U%+HLQH675$1' Norvegian Institute of Public Health OSLO NORWAY 11

17 27+(563$57,&,3$176 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U5REHUW%$8(5 Institute Sicher Leben Ölzeltgasse 3 A 1031 WIEN Tel : Fa : U1HOVRQ&$6752*,/ Instituto Nacional del Consumo (I.N.C.) Principe de Vergara, 54 E MADRID Tel : Fa : URI+HOHQ'2/. Eurocat Project leader Room 1F08 Faculty of Life and Health Sciences University of Ulster at Jordanstown Shore Rd, Newtownabbey UK - Co Antrim BT37 OQB Tel : / Fa : URI'U:LOKHOP.,5&+ Public Health Research Association Saony Medical Faculty Dresden University of Technology Fiedlerstr. 27 D DRESDEN Tel. : /2815 Fa. : /

18 3URI9LOOH/(7+,1(115 STAKES Mental Health P.O. Bo 220 FIN HELSINSKI 0U$OH[DQGUH3,7$5'15 Observatoire de la Santé de Haute Normandie 57, Avenue de Bretagne F ROUEN Tel : Fa : U:LP52*0$16 Stichting Consument en Veiligheid Postbo NL 1070 AD, AMSTERDAM Tel : Fa : URI$UPLQ6&+0,'7.( Dept. for Clinical Psychology Clinic for Psychiatry & Psychotherapy University of Würzburg Fuchsleinstrasse 15 D WÜRZBURG Tel. : /7668 Fa. : U9HHUOH9$1/((1(15 Deloitte & Touch Management Solutions Lange Lozanastraat 270 B 2018 ANTWERPEN 3URI'U-YDQGHU=(( NIVEL Drieharingstraat 6 NL BJ UTRECHT Tel. : Fa. : Website : 5HSODFHGE\ : 0U -XKD /$9,.$,1(1 (PhD) STAKES Mental Health P.O. Bo 220 FIN HELSINKI Tel: Fa: HSODFHGE\ : 0U0257,(5 13

19 0U-HDQ7$))25($815 Scientific Institute of Public Health J. Wytsmanstreet 14 B 1050 BRUSSELS Tel. : Fa : Website : 0UV0DUOHHQ'(60('7 EUROSTAT 0U(ULN)5$1&415 Getronics HIS/HES Project 14

20 &$1','$7(&28175,(6 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U7LW$/%5(+70' Head of Centre for Health Economics, Organisation and Informatic of the Institute of Public Health Trubarjeva 2 SI 1000 LJUBLJANA Fa : 'U$OGRQD*$,=$86.,(1( Lithuanian Health Information Centre Kalvariju 153 LT VILNIUS Tel.: Fa. : 'U-DXWULWH.$5$6.(9,&$ Vice Director of Health Statistics and Medical Technology Agency 12/22 Duntes Street LV 1005 RIGA 'U3DYORV3$9/28 Information Technology (IT) Coordinator Ministry of Health CY 1448 NICOSIA Tel : Fa : U0LNXODV3233(5 Ministry of Health of Slovak Republic Department of European Integration Limbova 2 SK BRATISLAVA Tel : Fa :

21 0U-yV]HI9,75$, Head of Division Health Monitoring and Epidemiology of Noncommunicable Diseases National Centre for Epidemiology Gyali ut 2-6 HU 1097 BUDAPEST Phone/Fa :

22 *8(6763($.(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U0DQIUHG+8%(5 OECD Health Policy Unit 2, rue André-Pascal F PARIS CEDEX 16 Tel : Fa : 'U5HPLV352&+256.$6 WHO Regional Office for Europe 8, Scherfigsvej DK 2100 COPENHAGEN Ø 0U'LPLWULRV3$//$175$6 Quality & Reliability S.A. 246 Messogion Avenue Cholargos Greece Tel : Fa : 'U.RQVWDQWLQRV%/$7+5$6 Quality & Reliability S.A. 246 Messogion Avenue Cholargos Greece Tel : Fa : U'LGLHU'835( EUROSTAT 0U$QWRQL02176(55$7 EUROSTAT 0U*XQWHU%58&.1(5 EUROSTAT 17

23 (&+,0(0%(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV A. Aromaa, Helsinki +03&RRUGLQDWRUV PW Achterberg, Bilthoven15 G. Badéyan, Paris +032EVHUYHUV E. Duran, Barcelona +03&RRUGLQDWRUV G. Lafortune (OECD) Paris 15 G. Bruckner, (Eurostat) 15 6SHDNHU M. De Smedt, (Eurostat) 15 P. Ferrinho, Lisbon 15 R. Gisser, Vienna EVHUYHUV E. Hammerby, Copenhagen +032EVHUYHUV H. Magee, Dublin +03&RRUGLQDWRUV R. Nugteren, Bilthoven 15 6SHDNHU R. Prochorskas (WHO-Euro), *XHVW6SHDNHUV Copenhagen E. Scafato, Rome 15 H. Markowe, London 15 5HSODFHG E\ 5 :,//0(5 OHVHW H. van Oyen, Brussels 15 M. Rosén, Stockholm 15 5HSODFHGE\ 6X]DQQH+2//$1' A. Sissouras, Athens +032EVHUYHUV B. Strand, Oslo 15 R. Wagener, Luemburg (VWDW&RUH*URXSV T. Ziese, Berlin 15 E. van der Wilk, Bilthoven 15 P. Kramers, Bilthoven +03&RRUGLQDWRUV 18

24 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των τραυµατισµών Λουξεµβούργο, 14 Mαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, Mαρτίου 2003 Σχέδιο εντολής ίκτυο αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη σχετικά µε την ενηµέρωση και γνώση για την υγεία

25 Σχέδιο εντολής ίκτυο αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη σχετικά µε την ενηµέρωση και γνώση για την υγεία 1. Σκοπός του δικτύου Ο σκοπός του δικτύου αρµόδιων αρχών είναι να παρέχει ένα βήµα για συζήτηση και παροχή συµβουλών σχετικά µε την εφαρµογή της πτυχής ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Το δίκτυο θα συµβάλει στην προετοιµασία των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για το 2004 και τα επόµενα έτη. Θα βοηθήσει στην προετοιµασία πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση και τη γνώση για την υγεία, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή δεικτών που θα αναπτυχθούν για το κοινοτικό σύστηµα παρακολούθησης. Θα εξετάσει επίσης θέµατα σχετικά µε τη διάδοση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 2. Mέλη του δικτύου Tο δίκτυο θα καλύπτει όλη τη διάρκεια του προγράµµατος δηµόσιας υγείας Θα φέρει σε επαφή τις αρµόδιες αρχές για κάθε ξεχωριστό κράτος µέλος, χώρα του ΕΟΧ και υποψήφια χώρα, µε στόχο να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία. 3. Συντονισµός µε άλλες επιτροπές και δίκτυα Tο δίκτυο, που είναι αρµόδιο να παρέχει κατευθυντήριες γραµµές και συµβουλές για την εφαρµογή ενεργειών στην πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο, θα συνδέεται στενά µε την επιτροπή του προγράµµατος. Η σύνδεση των αρµόδιων αρχών µε τους εθνικούς αντιπροσώπους που συµµετέχουν στην επιτροπή του προγράµµατος µπορεί να εξασφαλίσει συνέργιες, στο στάδιο εφαρµογής, σχετικά µε τις πολιτικές και τις προτεραιότητες που ορίζει η επιτροπή του προγράµµατος. Επιπροσθέτως, το δίκτυο θα συνεργάζεται στενά µε το δίκτυο των επικεφαλής των σχεδίων ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία και µε τις οµάδες εργασίας που ιδρύονται σύµφωνα µε το σηµείο του προγράµµατος εργασίας Με τη σύνδεση των εργασιών των δύο αυτών δικτύων, οι αρµόδιες αρχές θα είναι σε θέση να παρέχουν συµβουλές σχετικά µε την κατεύθυνση και τη µεθοδολογία των ενεργειών εφαρµογής για την πτυχή της ενηµέρωσης και της γνώσης για την υγεία. Εποµένως, οι πολιτικές που καταρτίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η επιτροπή του προγράµµατος, οι οποίες εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές ως στρατηγικές εφαρµογής, εφαρµόζονται στην πράξη στο πλαίσιο ειδικών σχεδίων η διαχείριση των οποίων πραγµατοποιείται µέσω µεµονωµένων σχεδίων. Αυτά τα σχέδια θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο ειδικών οµάδων εργασίας, σύµφωνα µε το σηµείο του προγράµµατος εργασίας 2003.

26 4. Καθήκοντα του δικτύου αρµόδιων αρχών Παροχή συµβουλών για τη µεταφορά των πολιτικών που καταρτίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής µαζί µε την επιτροπή του προγράµµατος σε στρατηγικές εφαρµογής, σε σχέση µε την πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δηµόσιας υγείας παροχή συµβουλών για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο άσκηση ρόλου εποπτείας για συγκεκριµένα σχέδια τα οποία εφαρµόζουν στην πράξη τις στρατηγικές εφαρµογής έγκριση ή τροποποίηση των ορισµών των δεικτών υγείας που αναπτύσσονται σύµφωνα µε το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας καθορισµός προτεραιοτήτων για να καταστούν λειτουργικοί αυτοί οι δείκτες ανάπτυξη µεθόδων για την προσαρµογή των εθνικών στοιχείων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που επιτρέπουν τη σύγκριση µεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόµενων χωρών, σε στενό συντονισµό µε τις εργασίες του στατιστικού προγράµµατος καθορισµός της φύσης και του είδους των στοιχείων και των πληροφοριών που θα συλλέγονται και θα διαβιβάζονται από τις δοµές και/ή τις αρχές, και των µέσων διαβίβασης παροχή συµβουλών για την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων για θέµατα υγείας σε επίπεδο ΕΕ παροχή συµβουλών στους συντονιστές των σχεδίων σχετικά µε την τήρηση των συνολικών στρατηγικών εφαρµογής αναθεώρηση των σηµαντικότερων τελικών εκθέσεων των σχεδίων και άλλων εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία παροχή συµβουλών για την κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για την ενηµέρωση και τη γνώση για την υγεία εξασφάλιση της ροής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ κρατών µελών και υπηρεσιών της Επιτροπής ανάπτυξη στενών δεσµών µε τους επικεφαλής των σχεδίων και τα µέλη των σχεδίων, στο πλαίσιο διαφόρων οµάδων εργασίας σε εθνικό επίπεδο Tο δίκτυο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες και τα νέα κράτη µέλη αναφορικά µε τα συστήµατα ενηµέρωσης που διαθέτουν στον τοµέα της υγείας και τη συµµετοχή τους στην πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης του προγράµµατος Συµµετοχή σε δύο επιχειρησιακές συνεδριάσεις του δικτύου που θα οργανωθούν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο Λουξεµβούργο.

27 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή και παρακολούθηση της υγείας πρόληψη των τραυµατισµών Λουξεµβούργο, 14 Μαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων στον τοµέα της παρακολούθησης της υγείας, Μαρτίου 2003 Σχέδιο εντολής - δίκτυο των υπευθύνων των οµάδων εργασίας Commission européenne, L-2920 Luembourg. Τηλέφωνα: (352) Γραφείο: EUFO Τηλέφωνα: απ ευθείας (352) Τηλεοµοιοτυπία: (352) Internet:

28 1. Στόχος του δικτύου Σχέδιο εντολής ίκτυο των υπευθύνων των οµάδων εργασίας Στόχος του δικτύου των υπευθύνων οµάδων εργασίας είναι να δηµιουργήσει ένα βήµα συζητήσεων, παροχής συµβουλών και συντονισµού των δραστηριοτήτων που αφορούν την πτυχή της ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Θα συµβάλει στην εφαρµογή των πολιτικών που έχουν χαράξει οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η Επιτροπή προγράµµατος σε πρακτικό επίπεδο. Θα συµβάλει επίσης στη µετάφραση των στρατηγικών εφαρµογής που έχει καθορίσει το δίκτυο αρµόδιων αρχών, σε συγκεκριµένα βήµατα που αφορούν τον καθορισµό και τη συλλογή των δεδοµένων σε επίπεδο κρατών µελών και ΕΕ, και στην ανάλυση και στην υποβολή εκθέσεων. Θα εξετάσει τα ζητήµατα που αφορούν τη διάδοση και την αξιολόγηση του έργου που έχουν επιτελέσει και συντονίσει σχετικά µε το σχέδιο οι οµάδες εργασίας. 2. Μέλη του δικτύου Το δίκτυο αυτό πρόκειται να δηµιουργηθεί για τη διάρκεια του προγράµµατος δηµόσιας υγείας Θα αποτελείται από τους υπευθύνους των οµάδων εργασίας και έναν εκπρόσωπο κάθε οµάδας εργασίας. Οι υπεύθυνοι των οµάδων εργασίας και οι εκπρόσωποι θα διορίζονται από κάθε οµάδα εργασίας για περίοδο δύο ετών. Κάθε οµάδα εργασίας διορίζει έως και δύο εµπειρογνώµονες, οι οποίοι επικουρούν τους υπευθύνους της οµάδας εργασίας στην επιτέλεση των καθηκόντων τους στο δίκτυο. 3. Συντονισµός µε άλλες επιτροπές και δίκτυα Το δίκτυο αυτό, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή συµβουλών και συνδροµής για την πρακτική εφαρµογή των στρατηγικών που έχουν συµφωνηθεί από το δίκτυο αρµόδιων αρχών, πρέπει να συνδέεται στενά µε το δίκτυο των αρµόδιων αρχών και να συνδέεται επίσης έµµεσα µε την επιτροπή του προγράµµατος. Η σύνδεση αυτών των δικτύων θα ενθαρρύνει τη συνεπή και συνεκτική εφαρµογή των πολιτικών και των προτεραιοτήτων που έχει καθορίσει η επιτροπή προγράµµατος, και θα συµβάλει ώστε τα αποτελέσµατα και οι συστάσεις των επί µέρους σχεδίων να λαµβάνονται δεόντως υπόψη και να αξιοποιούνται αποτελεσµατικά ως συµβολή στις στρατηγικές και στις µεθόδους που υιοθετούνται για την εφαρµογή της πτυχής της ενηµέρωσης και της γνώσης. 4. Ο ρόλος των υπευθύνων των οµάδας εργασίας Η εκπροσώπηση της οµάδας εργασίας µέσα στο δίκτυο Η εξασφάλιση της ροής των πληροφοριών από το επιµέρους πρόγραµµα στο επίπεδο πολιτικής και αντιστρόφως, µε σκοπό να αξιοποιούνται στο µέγιστο τα αποτελέσµατα Η εγγύηση ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από τις πολιτικές και τις στρατηγικές εφαρµογής κατανοούνται και εφαρµόζονται σωστά σε κάθε οµάδα εργασίας και σε κάθε επί µέρους σχέδιο. -2 -

29 5. Καθήκοντα του δικτύου Παροχή συµβουλών για την εφαρµογή των πολιτικών σχετικά µε την πτυχή της ενηµέρωσης και της γνώσης Συντονισµό του έργου των οµάδων εργασίας σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πληροφοριών για την υγεία ορισµός των αναγκών σε δεδοµένα και πληροφορίες, ορισµοί των δεδοµένων και των δεικτών, αύξηση της ποιότητας της συλλογής δεδοµένων υποστήριξη της συλλογής δεδοµένων και της εξασφάλισης της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της ποιότητας ανάλυση, παροχή συµβουλών, υποβολή εκθέσεων, ενηµέρωση και καθοδήγηση µηχανισµοί για την ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών, προώθηση και διάδοση των αποτελεσµάτων Εξασφάλιση του συντονισµού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπτυξη των πληροφοριών για την υγεία έχει συνέπειες για άλλες οµάδες εργασίας, και αντιµετώπιση ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις υφιστάµενες οµάδες εργασίας Υποστήριξη των οµάδων εργασίας µε την εκπόνηση εναρµονισµένων κατευθυντήριων γραµµών, ταξινοµήσεων και άλλων εργαλείων που βοηθούν όλες τις οµάδες εργασίας να επιτελέσουν το έργο τους µε συνεκτικό τρόπο Υποβολή προτάσεων και παροχή συµβουλής για την ανάπτυξη του συστήµατος ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά το σύστηµα τηλεµατικής Συντονισµός του πρακτικού έργου µε τις κατάλληλες δοµές του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος Προώθηση του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και αποτελεσµάτων µεταξύ των ερευνητών και των πολιτικών σχετικά µε τα σχέδια για την ενηµέρωση για την υγεία σε επίπεδο ΕΕ Προώθηση της διασύνδεσης µε άλλα σχετικά κοινοτικά σχέδια στον τοµέα της ενηµέρωσης και της γνώσης για την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του έκτου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη Εξασφάλιση της ροής των πληροφοριών µεταξύ των µελών του δικτύου και των υπηρεσιών της Επιτροπής ηµιουργία στενών συνδέσµων µε τα µέλη του δικτύου των αρµόδιων αρχών και µε τα µέλη της επιτροπής προγράµµατος -3 -

30 Παροχή βοήθειας στο ετήσιο φόρουµ πληροφόρησης και γνώσης στον τοµέα της υγείας Συµµετοχή σε τέσσερις επιχειρησιακές συνεδριάσεις ετησίως που οργανώνονται στα κτίρια των υπηρεσιών της Επιτροπής στο Λουξεµβούργο. -4 -

31 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των κακώσεων Λουξεµβούργο, 12 Mαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων για την παρακολούθηση της υγείας Mαρτίου 2003 Συζητήσεις των οµάδων εργασίας: προτεινόµενη κατανοµή των σχεδίων

32 Distribution of Projects to Working Parties for the purposes of the Health Monitoring Project Coordinators Meeting March 2003 (unassigned projects to select their Working Parties) Participant project HMP projects Aromaa, HIS/HES Boedeker, workplace health Bourgeois, dental health Brand, eval. PH reports Bruusgaard, musculosk. conditions Corcoran, Eucomp 2 Dalbokova, environmental health Davies John, health promotion De Beaufort, diabetes Duran, lung diseases Elmadfa, report on nutrition Folino-Gallo, medicinal drugs Giampaoli, cardiovascular diseases Gnesotto, health information systems Davies Sue, morbidity data sources Kovess, report on mental health Krafft, emergency health care Kramers, ECHI-2 Kuulasmaa, lifestyle risks Magee, hospital data Micheli, cancer indicators Ochoa, indicators in regions of MS Oliveira, reproductive health Parkin, cancer occurrence data Rigby, child health Robine, health status measures Schellevis, primary care registries Scott-Samuel, health impact assessment Sjostrom, nutritional health Trichopoulo, food in household budgets Van Buuren, e-post harmonisation Walsh, health in mentally handicapped Weihrauch, benchmarking prevention Zeitlin, perinatal health Health system Morbidity, health status Lifestyle, other determinants Not assignable Estat core groups Heanue, causes of death Rasmussen, HIS/HES/morbidity Wagener, health care Smith, overall

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας. Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη. Οκτώβριος 2002

Έγγραφο εργασίας. Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη. Οκτώβριος 2002 Έγγραφο εργασίας Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη Οκτώβριος 2002 EL ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ιατροφή, υγεία και επιλογές... 7 1.1. Νέες διαιτολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας

Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας ISSN 1725-5287 Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Φαινοµένων Ρατσισµού και Ξενοφοβίας EUMC Ετήσια Έκθεση 2004/2005 Μέρος 1 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Οι επί πληρωµή εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.4.2012 SWD(2012) 106 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του κοινού στρατηγικού πλαισίου στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.1.2007 COM(2007) 23 τελικό. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2012 COM(2012) 658 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01)

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ COM 95 (508) EL ANAKOINΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ 1.Εισαγωγή και συνοπτική παρουσίαση_ 1.1 Η Τέταρτη και Έβδοµη Οδηγία για το Εταιρικό ίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2014 COM(2014) 584 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Work Programme in Greek

Work Programme in Greek The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products Work Programme in Greek 2004 Adopted by the Management Board on 18 December 2003 The European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 6 Ιουνίου 2006 Α.Π.: 23527/ΕΥΣΣΑΑΠ 1813 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: Έργο σε εξέλιξη

Πολιτικές για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: Έργο σε εξέλιξη Πολιτικές για τη Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό: Έργο σε εξέλιξη Έκθεση για το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πολιτική στην Δια Βίου Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ Με την οικονομική στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος» Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ One of the European Commission s aims is to produce comparable information on health and health-related

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2006/07 Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αύγουστος 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη

Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές, δομές, χρηματοδότηση και ακαδημαϊκό προσωπικό Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Πολιτικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για περισσότερες πληροφορίες European

Διαβάστε περισσότερα