EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Transcript

1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια Υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των κακώσεων Λουξεµβούργο, 22 Mαρτίου 2003 Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, που πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο, στις Mαρτίου Συµµετοχή: Στην τριήµερη αυτή συνεδρίαση έλαβαν µέρος περίπου 73 επικεφαλής σχεδίων από το προηγούµενο πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας και εκπρόσωποι των σχεδίων για τους δείκτες υγείας που λαµβάνουν στήριξη από άλλα προηγούµενα προγράµµατα δηµόσιας υγείας. Ζητήθηκε από τις δεκατρείς υποψήφιες χώρες να αποστείλουν από έναν επίσηµο εµπειρογνώµονα για την πληροφόρηση σε θέµατα υγείας. Εξι από αυτές ανταποκρίθηκαν και έστειλαν εκπροσώπους (SI, LT, LV, CY, SK, HU). Συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι της EUROSTAT και των κεντρικών οµάδων της Eurostat, καθώς και το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν τον προσδιορισµό πιθανών πηγών συγκρίσιµων στοιχείων και την ενδεχόµενη «εναρµόνιση» αυτών των πηγών, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη και τα παράλληλα συστήµατα. Συµµετείχαν επίσης µέλη άλλων υπηρεσιών της Γ SANCO G. Τέλος, για πρώτη φορά προσκλήθηκαν όλα τα µέλη της οµάδας EΣ Υ* 2 -καθότι ο σχεδιασµός της ηµερήσιας διάταξης πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε την οµάδα αυτή-, µε στόχο να επιβλέψουν την παραγωγή µιας δέσµης κεντρικών δεικτών. Ζητείται από τους συµµετέχοντες στη συνεδρίαση των συντονιστών του σχεδίου για την παρακολούθηση της υγείας να συµµετάσχουν και στην ηµερίδα ενηµέρωσης, στις 21 Μαρτίου, κατά την οποία θα κηρυχθεί η έναρξη του νέου προγράµµατος δηµόσιας υγείας Πρόεδροι της συνεδρίασης είναι, διαδοχικά, οι κ.κ. John F. Ryan, Προϊστάµενος της µονάδας Γ SANCO G 3 και Horst Kloppenburg, κύριος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας µονάδας. Πρόκειται για συνεδρίαση στρατηγικής, σχεδιασµένη µε τρόπο ώστε να σηµατοδοτήσει τη µετάβαση από το παλαιό πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας στο νέο πρόγραµµα για τη δηµόσια υγεία. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να υποβληθούν συστάσεις από τους ειδικούς που συµµετέχουν στη συνεδρίαση σχετικά µε το ποιοι δείκτες πρέπει να συµπεριληφθούν στη δέσµη των κεντρικών δεικτών για την κοινοτική παρακολούθηση της υγείας. Ο κ. Ryan εκφράζει τη λύπη του για την αδυναµία παροχής διερµηνείας στη συνεδρίαση, παρόλο που τα έγγραφα είναι διαθέσιµα σε διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις. Commission européenne, L-2920 Luembourg. Telephone: (352) Office: EUFO Telephone: direct line (352) Fa: (352) Internet:

2 *Eυρωπαϊκό Σχέδιο εικτών Υγείας 2. Περιεχόµενο των συζητήσεων 2.1 Ενηµέρωση για την προετοιµασία του νέου προγράµµατος δηµόσιας υγείας Ο κ. Ryan παρουσιάζει το πρόγραµµα εργασίας για το νέο πρόγραµµα δηµόσιας υγείας 2003, και παρέχει πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα, για τα κριτήρια επιλογής και τους τοµείς στους οποίους προτείνεται να πραγµατοποιηθούν προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Ένας συµµετέχων τονίζει την ανάγκη να υπάρξει σαφέστερη οπτική για το σύστηµα πληροφοριών και γνώσεων σε θέµατα υγείας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συµφωνούν, και αναφέρουν ότι το ζήτηµα θα εξεταστεί στο πλαίσιο της πρώτη δέσµης εργασιών του προγράµµατος εργασίας ίκτυο αρµόδιων αρχών Ο κ. Kloppenburg παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο αρµόδιων αρχών που προβλέπεται, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, να συσταθεί στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος δηµόσιας υγείας. Παρουσιάζει, συγκεκριµένα, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιέχει την προτεινόµενη εντολή του δικτύου, και πληροφορεί την οµάδα ότι η πρώτη συνεδρίαση του δικτύου έχει προγραµµατιστεί για τις 10 Ιουλίου 2003 στο Λουξεµβούργο. Ένας συµµετέχων τονίζει τη σηµασία της επάρκειας των ειδικών γνώσεων σε θέµατα πληροφόρησης για την υγεία. Ένας άλλος προτείνει να εκπροσωπούνται στο δίκτυο και οι περιφερειακές αρχές πληροφόρησης για θέµατα υγείας. Συζητείται η έννοια της έκφρασης «αρµόδιες αρχές». Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτείνουν να αποσαφηνιστεί η έννοια αυτή στο πλαίσιο των ειδικών καθηκόντων του δικτύου. Καλούνται οι συµµετέχοντες να υποβάλουν εντός δύο εβδοµάδων τα σχόλιά τους σχετικά µε το σχέδιο εντολής του δικτύου αρµόδιων αρχών για την πρώτη πτυχή του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. 2.3 ίκτυο συντονιστών του δικτύου Ο κ. Kloppenburg παρουσιάζει ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιλαµβάνει την προτεινόµενη εντολή των επικεφαλής του δικτύου των σχεδίων στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. Ζητείται να υποβληθούν σχόλια για την προτεινόµενη εντολή εντός δύο εβδοµάδων από την παρούσα συνεδρίαση. 2.4 Πρόγραµµα εργασίας 2004 Ο κ. Piha (υπηρεσίες της Επιτροπής) υπογραµµίζει ότι ο προγραµµατισµός για τη συνέχεια των εργασιών το 2004 στην πτυχή ενηµέρωσης του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία αρχίζει από τώρα και ότι το σχέδιο προγραµµατισµού πρέπει να οριστικοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Θα πρέπει να συνεκτιµηθούν οι εξελίξεις σχετικά µε τις διαρθρωτικές ρυθµίσεις το Οι συµβάσεις και τα σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα εργασίας 2004 αναµένεται να παραγάγουν αποτελέσµατα µόλις το Στα µείζονα θέµατα περιλαµβάνεται η ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία και οι εργασίες για τα στοιχεία του συστήµατος πληροφοριών σε θέµατα 2

3 υγείας µετά το Κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί στο πρόγραµµα εργασίας 2004 η βασική διάρθρωση των πέντε δεσµών εργασίας. Η διάρθρωση θα επανεξεταστεί σε µεταγενέστερο στάδιο. Ζητεί από τους συµµετέχοντες να αποστείλουν τυχόν συνεισφορές ή ιδέες για το θέµα στις υπηρεσίες της Επιτροπής, το αργότερο έως τις αρχές Ιουνίου. 2.5 Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας στην πρώτη πτυχή του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία Η κα. Mountford παρουσιάζει ένα έγγραφο. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά µε την ανάγκη να υιοθετηθεί µια ευέλικτη προσέγγιση στην ταξινόµηση των σχεδίων στο εσωτερικό των οµάδων εργασίας, και σχετικά µε την ενδεχόµενη ανάγκη να συσταθούν και άλλες οµάδες εργασίας το 2004 που θα ασχοληθούν µε τις πρόσθετες εργασίες σε άλλους τοµείς των πληροφοριών και των γνώσεων σε θέµατα υγείας. Οι συµµετέχοντες ερωτούν πως θα αντιµετωπιστούν τα σχέδια οριζόντιου τύπου (όπως π.χ. το ΕΣ Υ και τα σχέδια δεικτών υγείας για τα παιδιά). Το θέµα αυτό επανέρχεται αργότερα στη συνεδρίαση, και ιδρύεται µια τέταρτη οµάδα συζήτησης (βλ. σηµείο 2.6 κατωτέρω) που θα ασχοληθεί µε την προαγωγή της υγείας και άλλα οριζόντια θέµατα. Συµφωνείται η Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τον τρόπο χειρισµού τέτοιων θεµάτων στο πλαίσιο της διάρθρωσης των δικτύων και των οµάδων εργασίας που πρόκειται να συσταθούν. 2.6 Συνεδρίαση των οµάδων , απόγευµα Το απόγευµα, οι συµµετέχοντες συνεδριάζουν σε τρεις συνεδριάσεις οµάδων και, στη συνέχεια, στην ολοµέλεια. Τα θέµατα της συζήτησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσµάτων των επιλεχθέντων σχεδίων, και πραγµατοποιείται συζήτηση στο πλαίσιο των οµάδων για τους δείκτες που έχουν ήδη προταθεί από τα σχέδια που ολοκληρώθηκαν, ιδίως τα σηµεία αλληλεπικάλυψης µεταξύ των σχεδίων. 2.7 Παρουσίαση από την Eurostat των κεντρικών οµάδων «σύµπραξης σε θέµατα υγείας» (Partnership Health) Ο κ. Dupré (Eurostat) παρουσιάζει τις εργασίες της Eurostat στις κεντρικές οµάδες για τη «σύµπραξη σε θέµατα υγείας». Η κ. Heanue, ο κ. Rasmussen και ο κ. Bruckner πραγµατοποιούν, επίσης, ατοµικές παρουσιάσεις σχετικά µε τις κεντρικές οµάδες που αφορούν τα στατιστικά στοιχεία των αιτίων θανάτου, τις συνεντεύξεις υγείας, την έρευνα για την εξέταση της υγείας και στοιχεία για την υγειονοµική περίθαλψη. Ο κ. Montserrat (Eurostat) παρουσιάζει την βάση δεδοµένων New Cronos. Ο δρ. Prochorskas (ΠΟΥ - Ευρώπη) παρουσιάζει την βάση δεδοµένων «Ηealth for All» («Υγεία για Όλους») της ΠΟΥ. Ο δρ. Huber (ΟΟΣΑ) παρουσιάζει τις εργασίες του οργανισµού του σχετικά µε τη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων υγείας. Ο κ. Rutger Nutgeren παρουσιάζει τον κατάλογο ΕΣ Υ µε τους ορισµούς των δεικτών που χρησιµοποιούνται διεθνώς, στο πλαίσιο του ΕΣ Υ Στη συνεδρίαση των οµάδων το απόγευµα της συζητώνται οι δεσµοί µεταξύ των δεικτών και των πηγών δεδοµένων, µε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή µιας δέσµης κεντρικών δεικτών υγείας. Ακολουθεί η συνεδρίαση της ολοµέλειας. Παρόλο που δεν επιτυγχάνεται τελική συµφωνία για την κεντρική δέσµη δεικτών, από τη συζήτηση προκύπτουν χρήσιµες µέθοδοι για την «βαθµολόγηση» των δεικτών σύµφωνα 3

4 µε κριτήρια καταλληλότητας προς τις πολιτικές (συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους του προβλήµατος και της ικανότητας επηρεασµού των αποτελεσµάτων) και διαθεσιµότητας των στοιχείων. Παρόλο που η διαθεσιµότητα των στοιχείων δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα αναφορικά µε την τελική επιλογή των δεικτών που θα συµπεριληφθούν στο σύστηµα πληροφοριών και γνώσεων σε θέµατα υγείας, εν τούτοις επηρεάζει την ιεράρχηση της έγκρισης των δεικτών, και είναι πιθανό να απαιτήσει τελικά τη συµφωνία των κρατών µελών. Οι συντονιστές κάθε δέσµης δεικτών των σχεδίων θεωρούνται ως η εγκυρότερη πηγή παροχής συµβουλών για την εφαρµογή των κριτηρίων στους δείκτες. Προτείνεται, και στη συνέχεια συµφωνείται στη συνεδρίαση για το σχέδιο ΕΣ Υ 2 το απόγευµα της 20ής Μαρτίου, η οµάδα ΕΣ Υ να επιβλέψει τη συµπλήρωση της διαδικασίας επιλογής δεικτών, µε βάση τις συζητήσεις των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, και να συνεχίσει να διατηρεί δεσµούς µε κάθε σχέδιο ξεχωριστά και µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας πλήρως αξιολογηµένος κατάλογος δεικτών, µε σχόλια και συστάσεις, που θα είναι διαθέσιµος κατά την πρώτη συνεδρίαση του δικτύου αρµόδιων αρχών στις 10 Ιουλίου Κατάσταση του δικτύου Euphin και µελλοντικά σχέδια Ο κ. Piha (υπηρεσίες της Επιτροπής) παρουσιάζει την πρόοδο και τα σχέδια για το δίκτυο πληροφοριών της ΕΕ για τη δηµόσια υγεία. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία του Euphin έχουν πλέον ολοκληρωθεί από τεχνική άποψη σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που είχε συµφωνηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό να αξιολογηθεί η χρησιµότητά τους και να εκτιµηθούν οι µελλοντικές ανάγκες. Το πρόγραµµα του Euphin για το 2003 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά τη συµβουλευτική συνεδρίαση το εκέµβριο του Tα βασικά στοιχεία περιλαµβάνουν τη λειτουργία των σηµερινών συνιστωσών του Euphin, µια µελέτη σκοπιµότητας για την πύλη δηµόσιας υγείας και ένα πρωτότυπο εργαλείου οµαδικής εργασίας για τις οµάδες εργασίας στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Ο κ. d'angelantonio παρουσιάζει τα αναλυτικά σχέδια για την πύλη δηµόσιας υγείας και ο κ. Blathras τα σχέδια διάθεσης οµαδικών εργαλείων στις οµάδες εργασίας. Η συνεργασία µε την Eurostat και την ΠΟΥ και τα συστήµατά τους NewCronos και HFA είναι πολύ σηµαντική. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή σε δύο εκθέσεις που µελετούν τη συνέργια µεταξύ αυτών των συστηµάτων και του Euphin, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το περασµένο καλοκαίρι. Στη συζήτηση, τα κριτικά σχόλια επικεντρώνονται στο τµήµα Hiems του Euphin. Μια αδυναµία του Hiems είναι ότι ο µηχανισµός τροφοδότησης των δεδοµένων δεν καθορίστηκε και δεν εγκρίθηκε ποτέ σωστά. Ένας συµµετέχων επισηµαίνει ότι αν το σύστηµα δεν λειτουργεί ορθά στο σύνολό του, διακυβεύεται η αξιοπιστία του. Οι προτάσεις για νέο σχεδιασµό και επανάναρξη της ηλεκτρονικής υποστήριξης µε τη µορφή πύλης για την υγεία είναι γενικά ευπρόσδεκτες. Η ποιότητα και η καταλληλότητα των στοιχείων έχει ζωτική σηµασία και για την πύλη. Η κα. Sue Westlake πραγµατοποιεί επίδειξη της βάσης δεδοµένων της ΕΕ για τη νοσηρότητα και ο κ. Jean Tafforeau παρουσιάζει τη βάση δεδοµένων HIS/HES. Οι βάσεις δεδοµένων έχουν προγραµµατιστεί µε τρόπο ώστε η ενσωµάτωσή τους στο Euphin και στην πύλη να πραγµατοποιείται µε τον οµαλότερο δυνατό τρόπο. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής σχολιάζουν τις εξαιρετικές παρουσιάσεις δηλώνοντας ότι 4

5 κατέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµών για τη συντήρηση των βάσεων δεδοµένων, τόσο από τεχνική πλευρά όσο και από πλευρά περιεχοµένου, µε την πάροδο του χρόνου, καθώς και τις τεχνικές λύσεις που απαιτούνται για την οµαλή µετάβαση από ένα εξυπηρετητή σε άλλον Σειρά εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία Η κα. Mountford (υπηρεσίες της Επιτροπής) παρουσιάζει την σειρά εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία που αναµένεται να ξεκινήσει στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. Οι εκθέσεις αποτελούν σηµαντικό µηχανισµό για τη διάδοση της εξαιρετικής εργασίας που πραγµατοποιήθηκε από τα προηγούµενα προγράµµατα δηµόσιας υγείας, και σηµαντικό εργαλείο που θα επηρεάσει την ανάπτυξη µελλοντικών πολιτικών στους τοµείς προτεραιότητας τους οποίους θα καλύψει το νέο πρόγραµµα. ΣΥΝ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣ Υ Οι συµµετέχοντες στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους δείκτες υγείας (µέρος ΙΙ) συνεδρίασαν ξεχωριστά το απόγευµα της και συζήτησαν την κατάσταση προόδου του σχεδίου τους. Σύντοµα θα είναι διαθέσιµη µια έκθεση για τη συνεδρίαση Echi. Μπορείτε να τη ζητήσετε από τη διεύθυνση 5

6 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL Directorate G - Public Health *ÃÃ+HDOWKÃSURPRWLRQÃKHDOWKÃPRQLWRULQJÃDQGÃLQMXU\ÃSUHYHQWLRQ 3URMHFWFRRUGLQDWRUVPHHWLQJ HEALTH INDICATORS March 2003 EUFO 001 Luembourg /LVWRISDUWLFLSDQWV +03&225',1$7256 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV $8675,$ 0U,EUDKLP(/0$')$ Institute of Nutritonal Science University of Vienna Althanstrasse 14 A 1090 WIEN Tel. : Fa. : ),1/$1' 0U$USR$520$$ The National Public Health Institute Mannerheimintie 166 FIN HELSINKI Tel. : Fa. : Commission européenne, L-2920 Luembourg. Telephone: (352)

7 0U.DUL.88/$60$$ Dept of Epidemiology and Health Promotion National Public Health Institute (KTL) Mannerheimintie 166 FIN HELSINSKI Tel. : Fa. : UV+DQQD72/21(1 Dept of Epidemiology and Health Promotion National Public Health Institute (KTL) Mannerheimintie 166 FIN HELSINKI Tel : Fa : )5$1&( 0U*pUDUG%5($57 Epidemiologie Research Unit on Perinatal and Women s Health INSERM U Bld de Port Royal F PARIS Tel. : Fa. : HSODFHGE\ -HQQLIHU=(,7/,1 0UV9LYLDQH.29(66 MGEN Fondation Santé Publique 3, Square Ma Hynans F PARIS CEDEX 15 Tel. : Fa. : U$QGUp2&+2$ Trésorier Fédération Nationale des Observatoires Régionau de la Santé 62 Boulevard Garibaldi F PARIS Tel. : Fa. :

8 0U0D[3$5.,115 International Agency for Research on Cancer 150, Cours Albert-Thomas F LYON Tel. : Fa. : HSODFHGE\ Mr. Freddie BRAY 0U-HDQ0DULH52%,1( INSERM Démographie et Santé Centre Val d'aurelle, Parc Euromédecine F MONTPELLIER CEDEX 5 Tel. : Fa. : U'HQLV%285*(2,6 Laboratoire d analyse des Systèmes de Santé Faculté Odontologie Université Lyon 1 Rue Paradin UMR CNRS 5823 F LYON CEDEX 02 Tel. : Fa. : *(50$1< 0U+HOPXW%5$1' Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW Westfeldstraße D BIELEFELD Tel. : Fa. : U:ROIDQJ%g'(.(5 National Federation of Company Health Insurance Funds Konprinzenstr. 6 D ESSEN Tel. : Fa. :

9 0U7KRPDV.5$))7 Arbeitsgruppe GEOMED Luisenstrasse 37 D MUNCHEN Tel : Fa : U0LFKDO.5=<=$12:6., World Health Organisation Regional Office for Europe WHO European Center for Environment and Health, Bonn office Görrestr 15 D BONN Tel. : Fa. : 'U%ULJLW:(,+5$8&+15 Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit Nordrhein- Westfalen Fürstenwall 25 D DÜSSELDORF Tel. : Fa. : *5((&( 5HSODFHGE\ 0UV%LUJLW&251(/,86 7$</25/2(*' 0UV$QWRQLD75,&+2328/28 University of Athens, Medical School Dpt of Hygiene and Epidemiology Mikras Asias 75 GR ATHENS Tel. : Fa. : U+XJK0$*(( Department of Health and Children Hawkins House IRL - DUBLIN 2 Tel. : et 4300 Fa. :

10 0UV5RVDOHHQ&25&25$1 North Eastern Health Board Dublin Road IRL KELLS Tel. : Fa. : UV3DWULFLD1221$1:$/6+ National University of Ireland, DUBLIN Centre for Disability Studies Room G06, Arts annee Belfield IRL DUBLIN 4 Tel. : Fa. : E.mail : 0UV6LPRQD*,$03$2/, Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica Istituto Superiore di Sanitá Viale Regina Elena, 299 I ROMA Tel. : /29.85 Fa. : U3LHWUR)2/,12*$//2 Istituto Ricerche Popolazione Consiglio Nazionale Ricerche I ROMA Tel. : Fa. : U5REHUWR*1(62772 Regione del Veneto - Giunta Regionale Palazzo Molin S. Polo, 2513 I VENEZIA Tel. : Fa. :

11 0U$QGUHD0,&+(/, Istituto Nazionale Tumori Unit of Epidemiology Via Venezian, 1 I MILANO Tel. : /2869 Fa. : /8;(0%285* 0UV&DULQH'(%($8)257 Centre Hospitalier de Luembourg Clinique Pédiatrique 4 Rue Barblé L LUXEMBOURG Tel. : Fa. : (7+(5/$1'6 0U3LHWHU.5$0(56 RIVM Department of Public Health Forecasting National Institute of Public Health and the Environment Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1 NL BA BILTHOVEN Tel. : Fa. : U)UDQoRLV*6&+(//(9,6 Nivel Institute P.O. Bo 1568 NL 3500 BN UTRECHT Tel. : Fa. : U6WHI9$1%885(1 TNO Prevention and Health Dept. of Statistics PO Bo 2215 NL-2301 CE LEIDEN Tel. : Fa. :

12 125:$< 0U'DJ%5886*$$5' University of Oslo P.O. Bo 1130 BLINDERN N OSLO uio.no 32578*$/ 0U0LJXHO2/,9(,5$'$ 6,/9$ Instituto de Medicina Preventiva Faculdade de Medicina Universidade De Lisboa Av. Prof. Egas Moniz, Piso 5 P LISBOA Tel. : Fa. : $,1 0U(QULF'85$1 Institut Municipal d'investigació Mèdica IMIM Respiratory and Environmental Health Research Unit REHRU c/ Dr. Aiguader, 80 E BARCELONA Tel. : Fa. : :('(1 0U0LFKDHO6-g675g0 Karolinska Institutet Unit for Prevention Nutrition Dept of Biosciences at Novum SE HUDDINGE Tel. : (+46) Fa. : (+46)

13 81,7('.,1*'20 0U-RKQ.'$9,(6 University of Brighton Faculty of Health UK FALMER, BRIGHTON BN1 9PH Tel. : Fa. : UV6XH'$9,(615 Office for National Statistics 1 Drummond Gate UK - LONDON SW1V 2QQ Tel. : +44(0) Fa. : +44(0) HSODFHGE\ : 0V6XH:(67/$.( 0U0LFKDHO5,*%< Darwin Building Keele University UK - STAFFORDSHIRE ST5 5BG Tel. : Fa. : U$OH[6&2776$08(/ University of Liverpool International Health Impact Assessment Consortium Department of Public Health Whelan Building UK - LIVERPOOL L69 3GB Tel. : Fa. :

14 (67$7&25(* DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 0V0DU\+($18( Central Statistics Office Vital Statistics Section Skehard Road CORK IRELAND 0U1LHOV5$60866(1 National Institute of Public Health, Svanemollevej 25 DK-2100 COPHENHAGEN O. 0V-LOOLDQ60,7+ Office for National Statistics Health and Care 1, Drummond Gate UK - LONDON SWIV 2QQ Speaker Speaker 0U5D\PRQG:$*(1(515 Inspection générale de la Sécurité Sociale, BP 1308 L-1013 LUXEMBOURG 5HSODFHGE\ : 0V0DULDQQH6&+2// Inspection Générale de la Sécurité Sociale Luembourg B.P L 1013 LUXEMBOURG 5HSODFHG E\* :(%(5 (ECHI Group) 9

15 2%6(59(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 0U0DUFR' $1*(/$1721,2 Health Information Management Rue Hobbema 33 B 1000 BRUSSELS Tel. : Fa. : U*pUDUG%$'(<$1 Haut Comité de la Santé Publique 8, avenue de Ségur Paris 07 SP Tel. : Fa. : UV'DILQD'$/%2.29$ Environmental Health Indicators (Air Quality) WHO European Centre for Environment and Health, Bonn Office Görresstr BONN Tel. : Fa. : U5LFKDUG*,66(5 Statistics Austria Hintere Zollamtsstrasse 2 b A 1030 WIEN Tel. : Fa. : UV(YD+$00(5%< National Board of Health Island Brygge 67 DK 2300 COPENHAGENS Tel. : E- mail : Speaker $FFRPSDQLHGE\ 0U-RKQ2$7(6 HIM 0UV6WLQH%5$60866(1 HIM 10 s

16 0UV&KULVWLQH.27$5$.26 INRA HOUSE Avenue de la couronne Kroonlaan B 1050 BRUSEELS Tel. : Fa. : U$ULV6,66285$6 Ministry of Health C/o Dept. of International Relations 17, Aristotelous Street GR ATHENS Tel. : Fa. : E.mail : 0U5RVDULR63$'$52 INRA HOUSE Avenue de la Couronne 159/ BRUSSELS Tel. : U%+HLQH675$1' Norvegian Institute of Public Health OSLO NORWAY 11

17 27+(563$57,&,3$176 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U5REHUW%$8(5 Institute Sicher Leben Ölzeltgasse 3 A 1031 WIEN Tel : Fa : U1HOVRQ&$6752*,/ Instituto Nacional del Consumo (I.N.C.) Principe de Vergara, 54 E MADRID Tel : Fa : URI+HOHQ'2/. Eurocat Project leader Room 1F08 Faculty of Life and Health Sciences University of Ulster at Jordanstown Shore Rd, Newtownabbey UK - Co Antrim BT37 OQB Tel : / Fa : URI'U:LOKHOP.,5&+ Public Health Research Association Saony Medical Faculty Dresden University of Technology Fiedlerstr. 27 D DRESDEN Tel. : /2815 Fa. : /

18 3URI9LOOH/(7+,1(115 STAKES Mental Health P.O. Bo 220 FIN HELSINSKI 0U$OH[DQGUH3,7$5'15 Observatoire de la Santé de Haute Normandie 57, Avenue de Bretagne F ROUEN Tel : Fa : U:LP52*0$16 Stichting Consument en Veiligheid Postbo NL 1070 AD, AMSTERDAM Tel : Fa : URI$UPLQ6&+0,'7.( Dept. for Clinical Psychology Clinic for Psychiatry & Psychotherapy University of Würzburg Fuchsleinstrasse 15 D WÜRZBURG Tel. : /7668 Fa. : U9HHUOH9$1/((1(15 Deloitte & Touch Management Solutions Lange Lozanastraat 270 B 2018 ANTWERPEN 3URI'U-YDQGHU=(( NIVEL Drieharingstraat 6 NL BJ UTRECHT Tel. : Fa. : Website : 5HSODFHGE\ : 0U -XKD /$9,.$,1(1 (PhD) STAKES Mental Health P.O. Bo 220 FIN HELSINKI Tel: Fa: HSODFHGE\ : 0U0257,(5 13

19 0U-HDQ7$))25($815 Scientific Institute of Public Health J. Wytsmanstreet 14 B 1050 BRUSSELS Tel. : Fa : Website : 0UV0DUOHHQ'(60('7 EUROSTAT 0U(ULN)5$1&415 Getronics HIS/HES Project 14

20 &$1','$7(&28175,(6 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U7LW$/%5(+70' Head of Centre for Health Economics, Organisation and Informatic of the Institute of Public Health Trubarjeva 2 SI 1000 LJUBLJANA Fa : 'U$OGRQD*$,=$86.,(1( Lithuanian Health Information Centre Kalvariju 153 LT VILNIUS Tel.: Fa. : 'U-DXWULWH.$5$6.(9,&$ Vice Director of Health Statistics and Medical Technology Agency 12/22 Duntes Street LV 1005 RIGA 'U3DYORV3$9/28 Information Technology (IT) Coordinator Ministry of Health CY 1448 NICOSIA Tel : Fa : U0LNXODV3233(5 Ministry of Health of Slovak Republic Department of European Integration Limbova 2 SK BRATISLAVA Tel : Fa :

21 0U-yV]HI9,75$, Head of Division Health Monitoring and Epidemiology of Noncommunicable Diseases National Centre for Epidemiology Gyali ut 2-6 HU 1097 BUDAPEST Phone/Fa :

22 *8(6763($.(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U0DQIUHG+8%(5 OECD Health Policy Unit 2, rue André-Pascal F PARIS CEDEX 16 Tel : Fa : 'U5HPLV352&+256.$6 WHO Regional Office for Europe 8, Scherfigsvej DK 2100 COPENHAGEN Ø 0U'LPLWULRV3$//$175$6 Quality & Reliability S.A. 246 Messogion Avenue Cholargos Greece Tel : Fa : 'U.RQVWDQWLQRV%/$7+5$6 Quality & Reliability S.A. 246 Messogion Avenue Cholargos Greece Tel : Fa : U'LGLHU'835( EUROSTAT 0U$QWRQL02176(55$7 EUROSTAT 0U*XQWHU%58&.1(5 EUROSTAT 17

23 (&+,0(0%(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV A. Aromaa, Helsinki +03&RRUGLQDWRUV PW Achterberg, Bilthoven15 G. Badéyan, Paris +032EVHUYHUV E. Duran, Barcelona +03&RRUGLQDWRUV G. Lafortune (OECD) Paris 15 G. Bruckner, (Eurostat) 15 6SHDNHU M. De Smedt, (Eurostat) 15 P. Ferrinho, Lisbon 15 R. Gisser, Vienna EVHUYHUV E. Hammerby, Copenhagen +032EVHUYHUV H. Magee, Dublin +03&RRUGLQDWRUV R. Nugteren, Bilthoven 15 6SHDNHU R. Prochorskas (WHO-Euro), *XHVW6SHDNHUV Copenhagen E. Scafato, Rome 15 H. Markowe, London 15 5HSODFHG E\ 5 :,//0(5 OHVHW H. van Oyen, Brussels 15 M. Rosén, Stockholm 15 5HSODFHGE\ 6X]DQQH+2//$1' A. Sissouras, Athens +032EVHUYHUV B. Strand, Oslo 15 R. Wagener, Luemburg (VWDW&RUH*URXSV T. Ziese, Berlin 15 E. van der Wilk, Bilthoven 15 P. Kramers, Bilthoven +03&RRUGLQDWRUV 18

24 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των τραυµατισµών Λουξεµβούργο, 14 Mαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, Mαρτίου 2003 Σχέδιο εντολής ίκτυο αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη σχετικά µε την ενηµέρωση και γνώση για την υγεία

25 Σχέδιο εντολής ίκτυο αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη σχετικά µε την ενηµέρωση και γνώση για την υγεία 1. Σκοπός του δικτύου Ο σκοπός του δικτύου αρµόδιων αρχών είναι να παρέχει ένα βήµα για συζήτηση και παροχή συµβουλών σχετικά µε την εφαρµογή της πτυχής ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Το δίκτυο θα συµβάλει στην προετοιµασία των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για το 2004 και τα επόµενα έτη. Θα βοηθήσει στην προετοιµασία πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση και τη γνώση για την υγεία, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή δεικτών που θα αναπτυχθούν για το κοινοτικό σύστηµα παρακολούθησης. Θα εξετάσει επίσης θέµατα σχετικά µε τη διάδοση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 2. Mέλη του δικτύου Tο δίκτυο θα καλύπτει όλη τη διάρκεια του προγράµµατος δηµόσιας υγείας Θα φέρει σε επαφή τις αρµόδιες αρχές για κάθε ξεχωριστό κράτος µέλος, χώρα του ΕΟΧ και υποψήφια χώρα, µε στόχο να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία. 3. Συντονισµός µε άλλες επιτροπές και δίκτυα Tο δίκτυο, που είναι αρµόδιο να παρέχει κατευθυντήριες γραµµές και συµβουλές για την εφαρµογή ενεργειών στην πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο, θα συνδέεται στενά µε την επιτροπή του προγράµµατος. Η σύνδεση των αρµόδιων αρχών µε τους εθνικούς αντιπροσώπους που συµµετέχουν στην επιτροπή του προγράµµατος µπορεί να εξασφαλίσει συνέργιες, στο στάδιο εφαρµογής, σχετικά µε τις πολιτικές και τις προτεραιότητες που ορίζει η επιτροπή του προγράµµατος. Επιπροσθέτως, το δίκτυο θα συνεργάζεται στενά µε το δίκτυο των επικεφαλής των σχεδίων ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία και µε τις οµάδες εργασίας που ιδρύονται σύµφωνα µε το σηµείο του προγράµµατος εργασίας Με τη σύνδεση των εργασιών των δύο αυτών δικτύων, οι αρµόδιες αρχές θα είναι σε θέση να παρέχουν συµβουλές σχετικά µε την κατεύθυνση και τη µεθοδολογία των ενεργειών εφαρµογής για την πτυχή της ενηµέρωσης και της γνώσης για την υγεία. Εποµένως, οι πολιτικές που καταρτίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η επιτροπή του προγράµµατος, οι οποίες εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές ως στρατηγικές εφαρµογής, εφαρµόζονται στην πράξη στο πλαίσιο ειδικών σχεδίων η διαχείριση των οποίων πραγµατοποιείται µέσω µεµονωµένων σχεδίων. Αυτά τα σχέδια θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο ειδικών οµάδων εργασίας, σύµφωνα µε το σηµείο του προγράµµατος εργασίας 2003.

26 4. Καθήκοντα του δικτύου αρµόδιων αρχών Παροχή συµβουλών για τη µεταφορά των πολιτικών που καταρτίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής µαζί µε την επιτροπή του προγράµµατος σε στρατηγικές εφαρµογής, σε σχέση µε την πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δηµόσιας υγείας παροχή συµβουλών για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο άσκηση ρόλου εποπτείας για συγκεκριµένα σχέδια τα οποία εφαρµόζουν στην πράξη τις στρατηγικές εφαρµογής έγκριση ή τροποποίηση των ορισµών των δεικτών υγείας που αναπτύσσονται σύµφωνα µε το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας καθορισµός προτεραιοτήτων για να καταστούν λειτουργικοί αυτοί οι δείκτες ανάπτυξη µεθόδων για την προσαρµογή των εθνικών στοιχείων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που επιτρέπουν τη σύγκριση µεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόµενων χωρών, σε στενό συντονισµό µε τις εργασίες του στατιστικού προγράµµατος καθορισµός της φύσης και του είδους των στοιχείων και των πληροφοριών που θα συλλέγονται και θα διαβιβάζονται από τις δοµές και/ή τις αρχές, και των µέσων διαβίβασης παροχή συµβουλών για την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων για θέµατα υγείας σε επίπεδο ΕΕ παροχή συµβουλών στους συντονιστές των σχεδίων σχετικά µε την τήρηση των συνολικών στρατηγικών εφαρµογής αναθεώρηση των σηµαντικότερων τελικών εκθέσεων των σχεδίων και άλλων εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία παροχή συµβουλών για την κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για την ενηµέρωση και τη γνώση για την υγεία εξασφάλιση της ροής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ κρατών µελών και υπηρεσιών της Επιτροπής ανάπτυξη στενών δεσµών µε τους επικεφαλής των σχεδίων και τα µέλη των σχεδίων, στο πλαίσιο διαφόρων οµάδων εργασίας σε εθνικό επίπεδο Tο δίκτυο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες και τα νέα κράτη µέλη αναφορικά µε τα συστήµατα ενηµέρωσης που διαθέτουν στον τοµέα της υγείας και τη συµµετοχή τους στην πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης του προγράµµατος Συµµετοχή σε δύο επιχειρησιακές συνεδριάσεις του δικτύου που θα οργανωθούν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο Λουξεµβούργο.

27 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή και παρακολούθηση της υγείας πρόληψη των τραυµατισµών Λουξεµβούργο, 14 Μαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων στον τοµέα της παρακολούθησης της υγείας, Μαρτίου 2003 Σχέδιο εντολής - δίκτυο των υπευθύνων των οµάδων εργασίας Commission européenne, L-2920 Luembourg. Τηλέφωνα: (352) Γραφείο: EUFO Τηλέφωνα: απ ευθείας (352) Τηλεοµοιοτυπία: (352) Internet:

28 1. Στόχος του δικτύου Σχέδιο εντολής ίκτυο των υπευθύνων των οµάδων εργασίας Στόχος του δικτύου των υπευθύνων οµάδων εργασίας είναι να δηµιουργήσει ένα βήµα συζητήσεων, παροχής συµβουλών και συντονισµού των δραστηριοτήτων που αφορούν την πτυχή της ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Θα συµβάλει στην εφαρµογή των πολιτικών που έχουν χαράξει οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η Επιτροπή προγράµµατος σε πρακτικό επίπεδο. Θα συµβάλει επίσης στη µετάφραση των στρατηγικών εφαρµογής που έχει καθορίσει το δίκτυο αρµόδιων αρχών, σε συγκεκριµένα βήµατα που αφορούν τον καθορισµό και τη συλλογή των δεδοµένων σε επίπεδο κρατών µελών και ΕΕ, και στην ανάλυση και στην υποβολή εκθέσεων. Θα εξετάσει τα ζητήµατα που αφορούν τη διάδοση και την αξιολόγηση του έργου που έχουν επιτελέσει και συντονίσει σχετικά µε το σχέδιο οι οµάδες εργασίας. 2. Μέλη του δικτύου Το δίκτυο αυτό πρόκειται να δηµιουργηθεί για τη διάρκεια του προγράµµατος δηµόσιας υγείας Θα αποτελείται από τους υπευθύνους των οµάδων εργασίας και έναν εκπρόσωπο κάθε οµάδας εργασίας. Οι υπεύθυνοι των οµάδων εργασίας και οι εκπρόσωποι θα διορίζονται από κάθε οµάδα εργασίας για περίοδο δύο ετών. Κάθε οµάδα εργασίας διορίζει έως και δύο εµπειρογνώµονες, οι οποίοι επικουρούν τους υπευθύνους της οµάδας εργασίας στην επιτέλεση των καθηκόντων τους στο δίκτυο. 3. Συντονισµός µε άλλες επιτροπές και δίκτυα Το δίκτυο αυτό, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή συµβουλών και συνδροµής για την πρακτική εφαρµογή των στρατηγικών που έχουν συµφωνηθεί από το δίκτυο αρµόδιων αρχών, πρέπει να συνδέεται στενά µε το δίκτυο των αρµόδιων αρχών και να συνδέεται επίσης έµµεσα µε την επιτροπή του προγράµµατος. Η σύνδεση αυτών των δικτύων θα ενθαρρύνει τη συνεπή και συνεκτική εφαρµογή των πολιτικών και των προτεραιοτήτων που έχει καθορίσει η επιτροπή προγράµµατος, και θα συµβάλει ώστε τα αποτελέσµατα και οι συστάσεις των επί µέρους σχεδίων να λαµβάνονται δεόντως υπόψη και να αξιοποιούνται αποτελεσµατικά ως συµβολή στις στρατηγικές και στις µεθόδους που υιοθετούνται για την εφαρµογή της πτυχής της ενηµέρωσης και της γνώσης. 4. Ο ρόλος των υπευθύνων των οµάδας εργασίας Η εκπροσώπηση της οµάδας εργασίας µέσα στο δίκτυο Η εξασφάλιση της ροής των πληροφοριών από το επιµέρους πρόγραµµα στο επίπεδο πολιτικής και αντιστρόφως, µε σκοπό να αξιοποιούνται στο µέγιστο τα αποτελέσµατα Η εγγύηση ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από τις πολιτικές και τις στρατηγικές εφαρµογής κατανοούνται και εφαρµόζονται σωστά σε κάθε οµάδα εργασίας και σε κάθε επί µέρους σχέδιο. -2 -

29 5. Καθήκοντα του δικτύου Παροχή συµβουλών για την εφαρµογή των πολιτικών σχετικά µε την πτυχή της ενηµέρωσης και της γνώσης Συντονισµό του έργου των οµάδων εργασίας σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πληροφοριών για την υγεία ορισµός των αναγκών σε δεδοµένα και πληροφορίες, ορισµοί των δεδοµένων και των δεικτών, αύξηση της ποιότητας της συλλογής δεδοµένων υποστήριξη της συλλογής δεδοµένων και της εξασφάλισης της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της ποιότητας ανάλυση, παροχή συµβουλών, υποβολή εκθέσεων, ενηµέρωση και καθοδήγηση µηχανισµοί για την ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών, προώθηση και διάδοση των αποτελεσµάτων Εξασφάλιση του συντονισµού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπτυξη των πληροφοριών για την υγεία έχει συνέπειες για άλλες οµάδες εργασίας, και αντιµετώπιση ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις υφιστάµενες οµάδες εργασίας Υποστήριξη των οµάδων εργασίας µε την εκπόνηση εναρµονισµένων κατευθυντήριων γραµµών, ταξινοµήσεων και άλλων εργαλείων που βοηθούν όλες τις οµάδες εργασίας να επιτελέσουν το έργο τους µε συνεκτικό τρόπο Υποβολή προτάσεων και παροχή συµβουλής για την ανάπτυξη του συστήµατος ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά το σύστηµα τηλεµατικής Συντονισµός του πρακτικού έργου µε τις κατάλληλες δοµές του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος Προώθηση του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και αποτελεσµάτων µεταξύ των ερευνητών και των πολιτικών σχετικά µε τα σχέδια για την ενηµέρωση για την υγεία σε επίπεδο ΕΕ Προώθηση της διασύνδεσης µε άλλα σχετικά κοινοτικά σχέδια στον τοµέα της ενηµέρωσης και της γνώσης για την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του έκτου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη Εξασφάλιση της ροής των πληροφοριών µεταξύ των µελών του δικτύου και των υπηρεσιών της Επιτροπής ηµιουργία στενών συνδέσµων µε τα µέλη του δικτύου των αρµόδιων αρχών και µε τα µέλη της επιτροπής προγράµµατος -3 -

30 Παροχή βοήθειας στο ετήσιο φόρουµ πληροφόρησης και γνώσης στον τοµέα της υγείας Συµµετοχή σε τέσσερις επιχειρησιακές συνεδριάσεις ετησίως που οργανώνονται στα κτίρια των υπηρεσιών της Επιτροπής στο Λουξεµβούργο. -4 -

31 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των κακώσεων Λουξεµβούργο, 12 Mαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων για την παρακολούθηση της υγείας Mαρτίου 2003 Συζητήσεις των οµάδων εργασίας: προτεινόµενη κατανοµή των σχεδίων

32 Distribution of Projects to Working Parties for the purposes of the Health Monitoring Project Coordinators Meeting March 2003 (unassigned projects to select their Working Parties) Participant project HMP projects Aromaa, HIS/HES Boedeker, workplace health Bourgeois, dental health Brand, eval. PH reports Bruusgaard, musculosk. conditions Corcoran, Eucomp 2 Dalbokova, environmental health Davies John, health promotion De Beaufort, diabetes Duran, lung diseases Elmadfa, report on nutrition Folino-Gallo, medicinal drugs Giampaoli, cardiovascular diseases Gnesotto, health information systems Davies Sue, morbidity data sources Kovess, report on mental health Krafft, emergency health care Kramers, ECHI-2 Kuulasmaa, lifestyle risks Magee, hospital data Micheli, cancer indicators Ochoa, indicators in regions of MS Oliveira, reproductive health Parkin, cancer occurrence data Rigby, child health Robine, health status measures Schellevis, primary care registries Scott-Samuel, health impact assessment Sjostrom, nutritional health Trichopoulo, food in household budgets Van Buuren, e-post harmonisation Walsh, health in mentally handicapped Weihrauch, benchmarking prevention Zeitlin, perinatal health Health system Morbidity, health status Lifestyle, other determinants Not assignable Estat core groups Heanue, causes of death Rasmussen, HIS/HES/morbidity Wagener, health care Smith, overall

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1

Κοινή βάση δεικτών επιστήµης, τεχνολογίας και καινοτοµίας Αναγνωριστικός κωδικός πρόσκλησης: IHP-CBSTII-01-1 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έµµεσες δράσεις Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης µε αντικείµενο τη "βελτίωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναµικού

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Προσδόκιµο Ζωής και Υγείας 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 03 / 07 / 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Προσδόκιµο και Υγείας 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Κοινή ράση για την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

inforegio Περιφερειακή πολιτική, αειφόρος ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή panorama Αριθ. 25 Μάρτιος 2008

inforegio Περιφερειακή πολιτική, αειφόρος ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή panorama Αριθ. 25 Μάρτιος 2008 el inforegio panorama Αριθ. 25 Μάρτιος 2008 Περιφερειακή πολιτική, αειφόρος ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή Περιεχόμενα Περιφερειακή πολιτική, αειφόρος ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή Αειφόρος ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία,

Χαιρετισμός. Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Χαιρετισμός Αξιότιμε Κύριε, Αξιότιμη Κυρία, Στις 22 & 23 Μαΐου 2015 θα πραγματοποιηθεί το 1 ο Συμπόσιο Κλινικής Γενετικής & Δυσμορφολογίας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με Διεθνή Συμμετοχή, υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUPREME ΑΠΟΤEΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 14 ΜΕΡΗ: ΜΕΡΟΣ A ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΡΟΣ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας ηµιουργία Παρατηρητηρίου Ενέργειας για την εκπόνηση και παρακολούθηση Σ ΑΕ Το έργο DATA4ACTION Ανδριάνα Σταυρακάκη, Χημικός MSc ΕΠΤΑ ΑΕ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επικύρωση Προσόντων τα οποία Αποκτώνται στο Χώρο Εργασίας από Άτοµα Χαµηλής Εξειδίκευσης 2013-1-GR1-LEO05-10210 Ο κύριος στόχος αυτών των Οδηγιών είναι να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012

ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου 2012 Καταληκτική Ηµεροµηνία: 12 Οκτωβρίου 2012 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισµό εκπροσώπων της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων σε συναντήσεις και οµάδες εργασίας στο εξωτερικό που άπτονται των δράσεων της Υπηρεσίας. ηµοσίευση: 24 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Βρυξέλλες, 10 Ιανουαρίου 2011 127η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΣΗΜΕΙΟ 6 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ () Υποβάλλεται από τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT)

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) ΕυτυχίαΜαύρου, ΚΑΠΕ Τµήµα Εκπαίδευσης εκµέρουςτου... Thomas Nowak, EHPA thomas.nowak@ehpa.org O Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα 2020 & το νέο Νομικό Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και οι αλλαγές στον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο 3832/2010

Το Όραμα 2020 & το νέο Νομικό Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και οι αλλαγές στον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο 3832/2010 Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ Το Όραμα 2020 & το νέο Νομικό Πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Στατιστικών και οι αλλαγές στον Ελληνικό Στατιστικό Νόμο 3832/2010 Πειραιάς 21.12.2015 2 ΕΣΣ-Όραμα 2020 (ESS Vision

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13.7.2005. Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. /2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΚ- ΜΕΞΙΚΟΥ Το παράρτηµα III της συµφωνίας ελεύθερων συναλλαγών που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε το Μεξικό (απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Λονδίνου-Μάλαγας περί. επένδυσης στην έρευνα για το άσθμα

Διακήρυξη Λονδίνου-Μάλαγας περί. επένδυσης στην έρευνα για το άσθμα Διακήρυξη Λονδίνου-Μάλαγας περί επένδυσης στην έρευνα για το άσθμα Εισαγωγή Το άσθμα είναι μια πάθηση η οποία έχει επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή 30 εκατομμυρίων Ευρωπαίων και 300 εκατομμυρίων ατόμων ανά

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010 Γιατίηέρευναείναισηµαντική;

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας,

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, C 158/26 Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έµµεσης δράσης ΕΤΑ στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης «Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας» Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 24 Ιουνίου 2010 Σύγκλιση Επιτροπής Παρακολούθησης - Ηµερήσια ιάταξη Η Επιτροπή Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης:

Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Η έρευνα σε περίοδο κρίσης: Πολυτέλεια ή προτεραιότητα»; Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής Τεχνολογικής Οικονομικής & Βιομηχανικής Στρατηγικής στο ΕΜΠ Πάνελ: «Η έρευνα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σαν μοχλός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESPON 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Νο 6/4 Μαρτίου 2009 Καλώς ήρθατε στην έκτη ηλεκτρονική έκδοση Newsletter του προγράμματος ESPON 2013. Εδώ θα βρείτε πλήθος πληροφοριών για τις τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 22.10.2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 11/2013 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (απαλλαγή 2013): Εξασφαλίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

1 Συντονισµός των µηχανισµών ψηφιακοποίησης Σχέδιο δράσεων του Lund

1 Συντονισµός των µηχανισµών ψηφιακοποίησης Σχέδιο δράσεων του Lund 1 Συντονισµός των µηχανισµών ψηφιακοποίησης Σχέδιο δράσεων του Lund ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΚΤΥΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Έγγραφο εργασίας, σχέδιο έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χριστίνα Ζερβού Η έννοια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων/ The concept of waste prevention Πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES

MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRES MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Ενέργεια» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 20 8 94 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ L 216/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ 2062/94 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουλίου 1994 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών

6. Διαχείριση Έργου. Έκδοση των φοιτητών 6. Διαχείριση Έργου Έκδοση των φοιτητών Εισαγωγή 1. Η διαδικασία της Διαχείρισης Έργου 2. Διαχείριση κινδύνων Επανεξέταση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης Διαχείριση του έργου είναι να βάζεις σαφείς στόχους,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010

4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2010 η 4 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής LEADER του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά; Health in All Policies- HiAP Οριζόντια στρατηγική που εξετάζει όλες τις πολιτικές η επίδραση στην υγεία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά

WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Find the Best Competency-based Recruitment for Public Administration 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και Υλικά Μεθοδολογία Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ Bld de Berlaimont 000 Bruxelles / Brussel Tél. / Tel. : + 8 Télécopie / Fax : + 0 пл. Княз Александър І 000 София Тел.: (+9) 99 Факс: (+9) 980-- Havnegade 09 København K Tlf.: Fax: 7 0 Wilhelm-Epstein-Straße

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs)

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs) ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού με τις Θεματικές Ομάδες Εργασίας (TWGs) - 7 Ιουνίου 2010 Β. 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε. Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013 3 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρχαία Ολυµπία 03-06-2010 1 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

The governance of culture in today's globalized world

The governance of culture in today's globalized world ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- AVRUPA KOMİSYONU- EUROPEAN COMMISSION ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ- REPRESENTATION IN CYPRUS The governance of culture in today's globalized world Χαιρετισμός από τον

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα