EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ"

Transcript

1 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια Υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των κακώσεων Λουξεµβούργο, 22 Mαρτίου 2003 Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, που πραγµατοποιήθηκε στο Λουξεµβούργο, στις Mαρτίου Συµµετοχή: Στην τριήµερη αυτή συνεδρίαση έλαβαν µέρος περίπου 73 επικεφαλής σχεδίων από το προηγούµενο πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας και εκπρόσωποι των σχεδίων για τους δείκτες υγείας που λαµβάνουν στήριξη από άλλα προηγούµενα προγράµµατα δηµόσιας υγείας. Ζητήθηκε από τις δεκατρείς υποψήφιες χώρες να αποστείλουν από έναν επίσηµο εµπειρογνώµονα για την πληροφόρηση σε θέµατα υγείας. Εξι από αυτές ανταποκρίθηκαν και έστειλαν εκπροσώπους (SI, LT, LV, CY, SK, HU). Συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι της EUROSTAT και των κεντρικών οµάδων της Eurostat, καθώς και το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης που αφορούν τον προσδιορισµό πιθανών πηγών συγκρίσιµων στοιχείων και την ενδεχόµενη «εναρµόνιση» αυτών των πηγών, ώστε να αποφεύγεται η επικάλυψη και τα παράλληλα συστήµατα. Συµµετείχαν επίσης µέλη άλλων υπηρεσιών της Γ SANCO G. Τέλος, για πρώτη φορά προσκλήθηκαν όλα τα µέλη της οµάδας EΣ Υ* 2 -καθότι ο σχεδιασµός της ηµερήσιας διάταξης πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε την οµάδα αυτή-, µε στόχο να επιβλέψουν την παραγωγή µιας δέσµης κεντρικών δεικτών. Ζητείται από τους συµµετέχοντες στη συνεδρίαση των συντονιστών του σχεδίου για την παρακολούθηση της υγείας να συµµετάσχουν και στην ηµερίδα ενηµέρωσης, στις 21 Μαρτίου, κατά την οποία θα κηρυχθεί η έναρξη του νέου προγράµµατος δηµόσιας υγείας Πρόεδροι της συνεδρίασης είναι, διαδοχικά, οι κ.κ. John F. Ryan, Προϊστάµενος της µονάδας Γ SANCO G 3 και Horst Kloppenburg, κύριος διοικητικός υπάλληλος της ίδιας µονάδας. Πρόκειται για συνεδρίαση στρατηγικής, σχεδιασµένη µε τρόπο ώστε να σηµατοδοτήσει τη µετάβαση από το παλαιό πρόγραµµα παρακολούθησης της υγείας στο νέο πρόγραµµα για τη δηµόσια υγεία. Ένας από τους κύριους στόχους είναι να υποβληθούν συστάσεις από τους ειδικούς που συµµετέχουν στη συνεδρίαση σχετικά µε το ποιοι δείκτες πρέπει να συµπεριληφθούν στη δέσµη των κεντρικών δεικτών για την κοινοτική παρακολούθηση της υγείας. Ο κ. Ryan εκφράζει τη λύπη του για την αδυναµία παροχής διερµηνείας στη συνεδρίαση, παρόλο που τα έγγραφα είναι διαθέσιµα σε διαφορετικές γλωσσικές εκδόσεις. Commission européenne, L-2920 Luembourg. Telephone: (352) Office: EUFO Telephone: direct line (352) Fa: (352) Internet:

2 *Eυρωπαϊκό Σχέδιο εικτών Υγείας 2. Περιεχόµενο των συζητήσεων 2.1 Ενηµέρωση για την προετοιµασία του νέου προγράµµατος δηµόσιας υγείας Ο κ. Ryan παρουσιάζει το πρόγραµµα εργασίας για το νέο πρόγραµµα δηµόσιας υγείας 2003, και παρέχει πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα, για τα κριτήρια επιλογής και τους τοµείς στους οποίους προτείνεται να πραγµατοποιηθούν προσκλήσεις υποβολής προσφορών. Ένας συµµετέχων τονίζει την ανάγκη να υπάρξει σαφέστερη οπτική για το σύστηµα πληροφοριών και γνώσεων σε θέµατα υγείας. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής συµφωνούν, και αναφέρουν ότι το ζήτηµα θα εξεταστεί στο πλαίσιο της πρώτη δέσµης εργασιών του προγράµµατος εργασίας ίκτυο αρµόδιων αρχών Ο κ. Kloppenburg παρέχει πληροφορίες σχετικά µε το δίκτυο αρµόδιων αρχών που προβλέπεται, από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, να συσταθεί στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος δηµόσιας υγείας. Παρουσιάζει, συγκεκριµένα, έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιέχει την προτεινόµενη εντολή του δικτύου, και πληροφορεί την οµάδα ότι η πρώτη συνεδρίαση του δικτύου έχει προγραµµατιστεί για τις 10 Ιουλίου 2003 στο Λουξεµβούργο. Ένας συµµετέχων τονίζει τη σηµασία της επάρκειας των ειδικών γνώσεων σε θέµατα πληροφόρησης για την υγεία. Ένας άλλος προτείνει να εκπροσωπούνται στο δίκτυο και οι περιφερειακές αρχές πληροφόρησης για θέµατα υγείας. Συζητείται η έννοια της έκφρασης «αρµόδιες αρχές». Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτείνουν να αποσαφηνιστεί η έννοια αυτή στο πλαίσιο των ειδικών καθηκόντων του δικτύου. Καλούνται οι συµµετέχοντες να υποβάλουν εντός δύο εβδοµάδων τα σχόλιά τους σχετικά µε το σχέδιο εντολής του δικτύου αρµόδιων αρχών για την πρώτη πτυχή του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. 2.3 ίκτυο συντονιστών του δικτύου Ο κ. Kloppenburg παρουσιάζει ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που περιλαµβάνει την προτεινόµενη εντολή των επικεφαλής του δικτύου των σχεδίων στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. Ζητείται να υποβληθούν σχόλια για την προτεινόµενη εντολή εντός δύο εβδοµάδων από την παρούσα συνεδρίαση. 2.4 Πρόγραµµα εργασίας 2004 Ο κ. Piha (υπηρεσίες της Επιτροπής) υπογραµµίζει ότι ο προγραµµατισµός για τη συνέχεια των εργασιών το 2004 στην πτυχή ενηµέρωσης του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία αρχίζει από τώρα και ότι το σχέδιο προγραµµατισµού πρέπει να οριστικοποιηθεί στις αρχές του καλοκαιριού. Θα πρέπει να συνεκτιµηθούν οι εξελίξεις σχετικά µε τις διαρθρωτικές ρυθµίσεις το Οι συµβάσεις και τα σχέδια που θα χρηµατοδοτηθούν από το πρόγραµµα εργασίας 2004 αναµένεται να παραγάγουν αποτελέσµατα µόλις το Στα µείζονα θέµατα περιλαµβάνεται η ευρωπαϊκή έρευνα για την υγεία και οι εργασίες για τα στοιχεία του συστήµατος πληροφοριών σε θέµατα 2

3 υγείας µετά το Κρίνεται σκόπιµο να διατηρηθεί στο πρόγραµµα εργασίας 2004 η βασική διάρθρωση των πέντε δεσµών εργασίας. Η διάρθρωση θα επανεξεταστεί σε µεταγενέστερο στάδιο. Ζητεί από τους συµµετέχοντες να αποστείλουν τυχόν συνεισφορές ή ιδέες για το θέµα στις υπηρεσίες της Επιτροπής, το αργότερο έως τις αρχές Ιουνίου. 2.5 Ενσωµάτωση των αποτελεσµάτων των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας στην πρώτη πτυχή του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία Η κα. Mountford παρουσιάζει ένα έγγραφο. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά µε την ανάγκη να υιοθετηθεί µια ευέλικτη προσέγγιση στην ταξινόµηση των σχεδίων στο εσωτερικό των οµάδων εργασίας, και σχετικά µε την ενδεχόµενη ανάγκη να συσταθούν και άλλες οµάδες εργασίας το 2004 που θα ασχοληθούν µε τις πρόσθετες εργασίες σε άλλους τοµείς των πληροφοριών και των γνώσεων σε θέµατα υγείας. Οι συµµετέχοντες ερωτούν πως θα αντιµετωπιστούν τα σχέδια οριζόντιου τύπου (όπως π.χ. το ΕΣ Υ και τα σχέδια δεικτών υγείας για τα παιδιά). Το θέµα αυτό επανέρχεται αργότερα στη συνεδρίαση, και ιδρύεται µια τέταρτη οµάδα συζήτησης (βλ. σηµείο 2.6 κατωτέρω) που θα ασχοληθεί µε την προαγωγή της υγείας και άλλα οριζόντια θέµατα. Συµφωνείται η Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τον τρόπο χειρισµού τέτοιων θεµάτων στο πλαίσιο της διάρθρωσης των δικτύων και των οµάδων εργασίας που πρόκειται να συσταθούν. 2.6 Συνεδρίαση των οµάδων , απόγευµα Το απόγευµα, οι συµµετέχοντες συνεδριάζουν σε τρεις συνεδριάσεις οµάδων και, στη συνέχεια, στην ολοµέλεια. Τα θέµατα της συζήτησης είναι η παρουσίαση των αποτελεσµάτων των επιλεχθέντων σχεδίων, και πραγµατοποιείται συζήτηση στο πλαίσιο των οµάδων για τους δείκτες που έχουν ήδη προταθεί από τα σχέδια που ολοκληρώθηκαν, ιδίως τα σηµεία αλληλεπικάλυψης µεταξύ των σχεδίων. 2.7 Παρουσίαση από την Eurostat των κεντρικών οµάδων «σύµπραξης σε θέµατα υγείας» (Partnership Health) Ο κ. Dupré (Eurostat) παρουσιάζει τις εργασίες της Eurostat στις κεντρικές οµάδες για τη «σύµπραξη σε θέµατα υγείας». Η κ. Heanue, ο κ. Rasmussen και ο κ. Bruckner πραγµατοποιούν, επίσης, ατοµικές παρουσιάσεις σχετικά µε τις κεντρικές οµάδες που αφορούν τα στατιστικά στοιχεία των αιτίων θανάτου, τις συνεντεύξεις υγείας, την έρευνα για την εξέταση της υγείας και στοιχεία για την υγειονοµική περίθαλψη. Ο κ. Montserrat (Eurostat) παρουσιάζει την βάση δεδοµένων New Cronos. Ο δρ. Prochorskas (ΠΟΥ - Ευρώπη) παρουσιάζει την βάση δεδοµένων «Ηealth for All» («Υγεία για Όλους») της ΠΟΥ. Ο δρ. Huber (ΟΟΣΑ) παρουσιάζει τις εργασίες του οργανισµού του σχετικά µε τη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων υγείας. Ο κ. Rutger Nutgeren παρουσιάζει τον κατάλογο ΕΣ Υ µε τους ορισµούς των δεικτών που χρησιµοποιούνται διεθνώς, στο πλαίσιο του ΕΣ Υ Στη συνεδρίαση των οµάδων το απόγευµα της συζητώνται οι δεσµοί µεταξύ των δεικτών και των πηγών δεδοµένων, µε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή µιας δέσµης κεντρικών δεικτών υγείας. Ακολουθεί η συνεδρίαση της ολοµέλειας. Παρόλο που δεν επιτυγχάνεται τελική συµφωνία για την κεντρική δέσµη δεικτών, από τη συζήτηση προκύπτουν χρήσιµες µέθοδοι για την «βαθµολόγηση» των δεικτών σύµφωνα 3

4 µε κριτήρια καταλληλότητας προς τις πολιτικές (συµπεριλαµβανοµένου του µεγέθους του προβλήµατος και της ικανότητας επηρεασµού των αποτελεσµάτων) και διαθεσιµότητας των στοιχείων. Παρόλο που η διαθεσιµότητα των στοιχείων δεν αποτελεί περιοριστικό παράγοντα αναφορικά µε την τελική επιλογή των δεικτών που θα συµπεριληφθούν στο σύστηµα πληροφοριών και γνώσεων σε θέµατα υγείας, εν τούτοις επηρεάζει την ιεράρχηση της έγκρισης των δεικτών, και είναι πιθανό να απαιτήσει τελικά τη συµφωνία των κρατών µελών. Οι συντονιστές κάθε δέσµης δεικτών των σχεδίων θεωρούνται ως η εγκυρότερη πηγή παροχής συµβουλών για την εφαρµογή των κριτηρίων στους δείκτες. Προτείνεται, και στη συνέχεια συµφωνείται στη συνεδρίαση για το σχέδιο ΕΣ Υ 2 το απόγευµα της 20ής Μαρτίου, η οµάδα ΕΣ Υ να επιβλέψει τη συµπλήρωση της διαδικασίας επιλογής δεικτών, µε βάση τις συζητήσεις των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, και να συνεχίσει να διατηρεί δεσµούς µε κάθε σχέδιο ξεχωριστά και µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί ένας πλήρως αξιολογηµένος κατάλογος δεικτών, µε σχόλια και συστάσεις, που θα είναι διαθέσιµος κατά την πρώτη συνεδρίαση του δικτύου αρµόδιων αρχών στις 10 Ιουλίου Κατάσταση του δικτύου Euphin και µελλοντικά σχέδια Ο κ. Piha (υπηρεσίες της Επιτροπής) παρουσιάζει την πρόοδο και τα σχέδια για το δίκτυο πληροφοριών της ΕΕ για τη δηµόσια υγεία. Συγκεκριµένα, αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία του Euphin έχουν πλέον ολοκληρωθεί από τεχνική άποψη σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που είχε συµφωνηθεί πριν από αρκετά χρόνια. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό να αξιολογηθεί η χρησιµότητά τους και να εκτιµηθούν οι µελλοντικές ανάγκες. Το πρόγραµµα του Euphin για το 2003 παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε κατά τη συµβουλευτική συνεδρίαση το εκέµβριο του Tα βασικά στοιχεία περιλαµβάνουν τη λειτουργία των σηµερινών συνιστωσών του Euphin, µια µελέτη σκοπιµότητας για την πύλη δηµόσιας υγείας και ένα πρωτότυπο εργαλείου οµαδικής εργασίας για τις οµάδες εργασίας στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Ο κ. d'angelantonio παρουσιάζει τα αναλυτικά σχέδια για την πύλη δηµόσιας υγείας και ο κ. Blathras τα σχέδια διάθεσης οµαδικών εργαλείων στις οµάδες εργασίας. Η συνεργασία µε την Eurostat και την ΠΟΥ και τα συστήµατά τους NewCronos και HFA είναι πολύ σηµαντική. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή σε δύο εκθέσεις που µελετούν τη συνέργια µεταξύ αυτών των συστηµάτων και του Euphin, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το περασµένο καλοκαίρι. Στη συζήτηση, τα κριτικά σχόλια επικεντρώνονται στο τµήµα Hiems του Euphin. Μια αδυναµία του Hiems είναι ότι ο µηχανισµός τροφοδότησης των δεδοµένων δεν καθορίστηκε και δεν εγκρίθηκε ποτέ σωστά. Ένας συµµετέχων επισηµαίνει ότι αν το σύστηµα δεν λειτουργεί ορθά στο σύνολό του, διακυβεύεται η αξιοπιστία του. Οι προτάσεις για νέο σχεδιασµό και επανάναρξη της ηλεκτρονικής υποστήριξης µε τη µορφή πύλης για την υγεία είναι γενικά ευπρόσδεκτες. Η ποιότητα και η καταλληλότητα των στοιχείων έχει ζωτική σηµασία και για την πύλη. Η κα. Sue Westlake πραγµατοποιεί επίδειξη της βάσης δεδοµένων της ΕΕ για τη νοσηρότητα και ο κ. Jean Tafforeau παρουσιάζει τη βάση δεδοµένων HIS/HES. Οι βάσεις δεδοµένων έχουν προγραµµατιστεί µε τρόπο ώστε η ενσωµάτωσή τους στο Euphin και στην πύλη να πραγµατοποιείται µε τον οµαλότερο δυνατό τρόπο. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής σχολιάζουν τις εξαιρετικές παρουσιάσεις δηλώνοντας ότι 4

5 κατέδειξαν την ανάγκη δηµιουργίας µηχανισµών για τη συντήρηση των βάσεων δεδοµένων, τόσο από τεχνική πλευρά όσο και από πλευρά περιεχοµένου, µε την πάροδο του χρόνου, καθώς και τις τεχνικές λύσεις που απαιτούνται για την οµαλή µετάβαση από ένα εξυπηρετητή σε άλλον Σειρά εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία Η κα. Mountford (υπηρεσίες της Επιτροπής) παρουσιάζει την σειρά εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία που αναµένεται να ξεκινήσει στο πλαίσιο της πρώτης πτυχής του προγράµµατος για τη δηµόσια υγεία. Οι εκθέσεις αποτελούν σηµαντικό µηχανισµό για τη διάδοση της εξαιρετικής εργασίας που πραγµατοποιήθηκε από τα προηγούµενα προγράµµατα δηµόσιας υγείας, και σηµαντικό εργαλείο που θα επηρεάσει την ανάπτυξη µελλοντικών πολιτικών στους τοµείς προτεραιότητας τους οποίους θα καλύψει το νέο πρόγραµµα. ΣΥΝ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣ Υ Οι συµµετέχοντες στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τους δείκτες υγείας (µέρος ΙΙ) συνεδρίασαν ξεχωριστά το απόγευµα της και συζήτησαν την κατάσταση προόδου του σχεδίου τους. Σύντοµα θα είναι διαθέσιµη µια έκθεση για τη συνεδρίαση Echi. Μπορείτε να τη ζητήσετε από τη διεύθυνση 5

6 EUROPEAN COMMISSION HEALTH & CONSUMER PROTECTION DIRECTORATE-GENERAL Directorate G - Public Health *ÃÃ+HDOWKÃSURPRWLRQÃKHDOWKÃPRQLWRULQJÃDQGÃLQMXU\ÃSUHYHQWLRQ 3URMHFWFRRUGLQDWRUVPHHWLQJ HEALTH INDICATORS March 2003 EUFO 001 Luembourg /LVWRISDUWLFLSDQWV +03&225',1$7256 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV $8675,$ 0U,EUDKLP(/0$')$ Institute of Nutritonal Science University of Vienna Althanstrasse 14 A 1090 WIEN Tel. : Fa. : ),1/$1' 0U$USR$520$$ The National Public Health Institute Mannerheimintie 166 FIN HELSINKI Tel. : Fa. : Commission européenne, L-2920 Luembourg. Telephone: (352)

7 0U.DUL.88/$60$$ Dept of Epidemiology and Health Promotion National Public Health Institute (KTL) Mannerheimintie 166 FIN HELSINSKI Tel. : Fa. : UV+DQQD72/21(1 Dept of Epidemiology and Health Promotion National Public Health Institute (KTL) Mannerheimintie 166 FIN HELSINKI Tel : Fa : )5$1&( 0U*pUDUG%5($57 Epidemiologie Research Unit on Perinatal and Women s Health INSERM U Bld de Port Royal F PARIS Tel. : Fa. : HSODFHGE\ -HQQLIHU=(,7/,1 0UV9LYLDQH.29(66 MGEN Fondation Santé Publique 3, Square Ma Hynans F PARIS CEDEX 15 Tel. : Fa. : U$QGUp2&+2$ Trésorier Fédération Nationale des Observatoires Régionau de la Santé 62 Boulevard Garibaldi F PARIS Tel. : Fa. :

8 0U0D[3$5.,115 International Agency for Research on Cancer 150, Cours Albert-Thomas F LYON Tel. : Fa. : HSODFHGE\ Mr. Freddie BRAY 0U-HDQ0DULH52%,1( INSERM Démographie et Santé Centre Val d'aurelle, Parc Euromédecine F MONTPELLIER CEDEX 5 Tel. : Fa. : U'HQLV%285*(2,6 Laboratoire d analyse des Systèmes de Santé Faculté Odontologie Université Lyon 1 Rue Paradin UMR CNRS 5823 F LYON CEDEX 02 Tel. : Fa. : *(50$1< 0U+HOPXW%5$1' Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst NRW Westfeldstraße D BIELEFELD Tel. : Fa. : U:ROIDQJ%g'(.(5 National Federation of Company Health Insurance Funds Konprinzenstr. 6 D ESSEN Tel. : Fa. :

9 0U7KRPDV.5$))7 Arbeitsgruppe GEOMED Luisenstrasse 37 D MUNCHEN Tel : Fa : U0LFKDO.5=<=$12:6., World Health Organisation Regional Office for Europe WHO European Center for Environment and Health, Bonn office Görrestr 15 D BONN Tel. : Fa. : 'U%ULJLW:(,+5$8&+15 Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit Nordrhein- Westfalen Fürstenwall 25 D DÜSSELDORF Tel. : Fa. : *5((&( 5HSODFHGE\ 0UV%LUJLW&251(/,86 7$</25/2(*' 0UV$QWRQLD75,&+2328/28 University of Athens, Medical School Dpt of Hygiene and Epidemiology Mikras Asias 75 GR ATHENS Tel. : Fa. : U+XJK0$*(( Department of Health and Children Hawkins House IRL - DUBLIN 2 Tel. : et 4300 Fa. :

10 0UV5RVDOHHQ&25&25$1 North Eastern Health Board Dublin Road IRL KELLS Tel. : Fa. : UV3DWULFLD1221$1:$/6+ National University of Ireland, DUBLIN Centre for Disability Studies Room G06, Arts annee Belfield IRL DUBLIN 4 Tel. : Fa. : E.mail : 0UV6LPRQD*,$03$2/, Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica Istituto Superiore di Sanitá Viale Regina Elena, 299 I ROMA Tel. : /29.85 Fa. : U3LHWUR)2/,12*$//2 Istituto Ricerche Popolazione Consiglio Nazionale Ricerche I ROMA Tel. : Fa. : U5REHUWR*1(62772 Regione del Veneto - Giunta Regionale Palazzo Molin S. Polo, 2513 I VENEZIA Tel. : Fa. :

11 0U$QGUHD0,&+(/, Istituto Nazionale Tumori Unit of Epidemiology Via Venezian, 1 I MILANO Tel. : /2869 Fa. : /8;(0%285* 0UV&DULQH'(%($8)257 Centre Hospitalier de Luembourg Clinique Pédiatrique 4 Rue Barblé L LUXEMBOURG Tel. : Fa. : (7+(5/$1'6 0U3LHWHU.5$0(56 RIVM Department of Public Health Forecasting National Institute of Public Health and the Environment Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1 NL BA BILTHOVEN Tel. : Fa. : U)UDQoRLV*6&+(//(9,6 Nivel Institute P.O. Bo 1568 NL 3500 BN UTRECHT Tel. : Fa. : U6WHI9$1%885(1 TNO Prevention and Health Dept. of Statistics PO Bo 2215 NL-2301 CE LEIDEN Tel. : Fa. :

12 125:$< 0U'DJ%5886*$$5' University of Oslo P.O. Bo 1130 BLINDERN N OSLO uio.no 32578*$/ 0U0LJXHO2/,9(,5$'$ 6,/9$ Instituto de Medicina Preventiva Faculdade de Medicina Universidade De Lisboa Av. Prof. Egas Moniz, Piso 5 P LISBOA Tel. : Fa. : $,1 0U(QULF'85$1 Institut Municipal d'investigació Mèdica IMIM Respiratory and Environmental Health Research Unit REHRU c/ Dr. Aiguader, 80 E BARCELONA Tel. : Fa. : :('(1 0U0LFKDHO6-g675g0 Karolinska Institutet Unit for Prevention Nutrition Dept of Biosciences at Novum SE HUDDINGE Tel. : (+46) Fa. : (+46)

13 81,7('.,1*'20 0U-RKQ.'$9,(6 University of Brighton Faculty of Health UK FALMER, BRIGHTON BN1 9PH Tel. : Fa. : UV6XH'$9,(615 Office for National Statistics 1 Drummond Gate UK - LONDON SW1V 2QQ Tel. : +44(0) Fa. : +44(0) HSODFHGE\ : 0V6XH:(67/$.( 0U0LFKDHO5,*%< Darwin Building Keele University UK - STAFFORDSHIRE ST5 5BG Tel. : Fa. : U$OH[6&2776$08(/ University of Liverpool International Health Impact Assessment Consortium Department of Public Health Whelan Building UK - LIVERPOOL L69 3GB Tel. : Fa. :

14 (67$7&25(* DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 0V0DU\+($18( Central Statistics Office Vital Statistics Section Skehard Road CORK IRELAND 0U1LHOV5$60866(1 National Institute of Public Health, Svanemollevej 25 DK-2100 COPHENHAGEN O. 0V-LOOLDQ60,7+ Office for National Statistics Health and Care 1, Drummond Gate UK - LONDON SWIV 2QQ Speaker Speaker 0U5D\PRQG:$*(1(515 Inspection générale de la Sécurité Sociale, BP 1308 L-1013 LUXEMBOURG 5HSODFHGE\ : 0V0DULDQQH6&+2// Inspection Générale de la Sécurité Sociale Luembourg B.P L 1013 LUXEMBOURG 5HSODFHG E\* :(%(5 (ECHI Group) 9

15 2%6(59(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 0U0DUFR' $1*(/$1721,2 Health Information Management Rue Hobbema 33 B 1000 BRUSSELS Tel. : Fa. : U*pUDUG%$'(<$1 Haut Comité de la Santé Publique 8, avenue de Ségur Paris 07 SP Tel. : Fa. : UV'DILQD'$/%2.29$ Environmental Health Indicators (Air Quality) WHO European Centre for Environment and Health, Bonn Office Görresstr BONN Tel. : Fa. : U5LFKDUG*,66(5 Statistics Austria Hintere Zollamtsstrasse 2 b A 1030 WIEN Tel. : Fa. : UV(YD+$00(5%< National Board of Health Island Brygge 67 DK 2300 COPENHAGENS Tel. : E- mail : Speaker $FFRPSDQLHGE\ 0U-RKQ2$7(6 HIM 0UV6WLQH%5$60866(1 HIM 10 s

16 0UV&KULVWLQH.27$5$.26 INRA HOUSE Avenue de la couronne Kroonlaan B 1050 BRUSEELS Tel. : Fa. : U$ULV6,66285$6 Ministry of Health C/o Dept. of International Relations 17, Aristotelous Street GR ATHENS Tel. : Fa. : E.mail : 0U5RVDULR63$'$52 INRA HOUSE Avenue de la Couronne 159/ BRUSSELS Tel. : U%+HLQH675$1' Norvegian Institute of Public Health OSLO NORWAY 11

17 27+(563$57,&,3$176 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U5REHUW%$8(5 Institute Sicher Leben Ölzeltgasse 3 A 1031 WIEN Tel : Fa : U1HOVRQ&$6752*,/ Instituto Nacional del Consumo (I.N.C.) Principe de Vergara, 54 E MADRID Tel : Fa : URI+HOHQ'2/. Eurocat Project leader Room 1F08 Faculty of Life and Health Sciences University of Ulster at Jordanstown Shore Rd, Newtownabbey UK - Co Antrim BT37 OQB Tel : / Fa : URI'U:LOKHOP.,5&+ Public Health Research Association Saony Medical Faculty Dresden University of Technology Fiedlerstr. 27 D DRESDEN Tel. : /2815 Fa. : /

18 3URI9LOOH/(7+,1(115 STAKES Mental Health P.O. Bo 220 FIN HELSINSKI 0U$OH[DQGUH3,7$5'15 Observatoire de la Santé de Haute Normandie 57, Avenue de Bretagne F ROUEN Tel : Fa : U:LP52*0$16 Stichting Consument en Veiligheid Postbo NL 1070 AD, AMSTERDAM Tel : Fa : URI$UPLQ6&+0,'7.( Dept. for Clinical Psychology Clinic for Psychiatry & Psychotherapy University of Würzburg Fuchsleinstrasse 15 D WÜRZBURG Tel. : /7668 Fa. : U9HHUOH9$1/((1(15 Deloitte & Touch Management Solutions Lange Lozanastraat 270 B 2018 ANTWERPEN 3URI'U-YDQGHU=(( NIVEL Drieharingstraat 6 NL BJ UTRECHT Tel. : Fa. : Website : 5HSODFHGE\ : 0U -XKD /$9,.$,1(1 (PhD) STAKES Mental Health P.O. Bo 220 FIN HELSINKI Tel: Fa: HSODFHGE\ : 0U0257,(5 13

19 0U-HDQ7$))25($815 Scientific Institute of Public Health J. Wytsmanstreet 14 B 1050 BRUSSELS Tel. : Fa : Website : 0UV0DUOHHQ'(60('7 EUROSTAT 0U(ULN)5$1&415 Getronics HIS/HES Project 14

20 &$1','$7(&28175,(6 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U7LW$/%5(+70' Head of Centre for Health Economics, Organisation and Informatic of the Institute of Public Health Trubarjeva 2 SI 1000 LJUBLJANA Fa : 'U$OGRQD*$,=$86.,(1( Lithuanian Health Information Centre Kalvariju 153 LT VILNIUS Tel.: Fa. : 'U-DXWULWH.$5$6.(9,&$ Vice Director of Health Statistics and Medical Technology Agency 12/22 Duntes Street LV 1005 RIGA 'U3DYORV3$9/28 Information Technology (IT) Coordinator Ministry of Health CY 1448 NICOSIA Tel : Fa : U0LNXODV3233(5 Ministry of Health of Slovak Republic Department of European Integration Limbova 2 SK BRATISLAVA Tel : Fa :

21 0U-yV]HI9,75$, Head of Division Health Monitoring and Epidemiology of Noncommunicable Diseases National Centre for Epidemiology Gyali ut 2-6 HU 1097 BUDAPEST Phone/Fa :

22 *8(6763($.(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV 'U0DQIUHG+8%(5 OECD Health Policy Unit 2, rue André-Pascal F PARIS CEDEX 16 Tel : Fa : 'U5HPLV352&+256.$6 WHO Regional Office for Europe 8, Scherfigsvej DK 2100 COPENHAGEN Ø 0U'LPLWULRV3$//$175$6 Quality & Reliability S.A. 246 Messogion Avenue Cholargos Greece Tel : Fa : 'U.RQVWDQWLQRV%/$7+5$6 Quality & Reliability S.A. 246 Messogion Avenue Cholargos Greece Tel : Fa : U'LGLHU'835( EUROSTAT 0U$QWRQL02176(55$7 EUROSTAT 0U*XQWHU%58&.1(5 EUROSTAT 17

23 (&+,0(0%(56 3DUWLFLSDQWV &RPPHQWV A. Aromaa, Helsinki +03&RRUGLQDWRUV PW Achterberg, Bilthoven15 G. Badéyan, Paris +032EVHUYHUV E. Duran, Barcelona +03&RRUGLQDWRUV G. Lafortune (OECD) Paris 15 G. Bruckner, (Eurostat) 15 6SHDNHU M. De Smedt, (Eurostat) 15 P. Ferrinho, Lisbon 15 R. Gisser, Vienna EVHUYHUV E. Hammerby, Copenhagen +032EVHUYHUV H. Magee, Dublin +03&RRUGLQDWRUV R. Nugteren, Bilthoven 15 6SHDNHU R. Prochorskas (WHO-Euro), *XHVW6SHDNHUV Copenhagen E. Scafato, Rome 15 H. Markowe, London 15 5HSODFHG E\ 5 :,//0(5 OHVHW H. van Oyen, Brussels 15 M. Rosén, Stockholm 15 5HSODFHGE\ 6X]DQQH+2//$1' A. Sissouras, Athens +032EVHUYHUV B. Strand, Oslo 15 R. Wagener, Luemburg (VWDW&RUH*URXSV T. Ziese, Berlin 15 E. van der Wilk, Bilthoven 15 P. Kramers, Bilthoven +03&RRUGLQDWRUV 18

24 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των τραυµατισµών Λουξεµβούργο, 14 Mαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων παρακολούθησης της υγείας, Mαρτίου 2003 Σχέδιο εντολής ίκτυο αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη σχετικά µε την ενηµέρωση και γνώση για την υγεία

25 Σχέδιο εντολής ίκτυο αρµόδιων αρχών στα κράτη µέλη σχετικά µε την ενηµέρωση και γνώση για την υγεία 1. Σκοπός του δικτύου Ο σκοπός του δικτύου αρµόδιων αρχών είναι να παρέχει ένα βήµα για συζήτηση και παροχή συµβουλών σχετικά µε την εφαρµογή της πτυχής ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Το δίκτυο θα συµβάλει στην προετοιµασία των ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για το 2004 και τα επόµενα έτη. Θα βοηθήσει στην προετοιµασία πρωτοβουλιών για την ενηµέρωση και τη γνώση για την υγεία, ιδίως σε ό,τι αφορά την επιλογή δεικτών που θα αναπτυχθούν για το κοινοτικό σύστηµα παρακολούθησης. Θα εξετάσει επίσης θέµατα σχετικά µε τη διάδοση και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 2. Mέλη του δικτύου Tο δίκτυο θα καλύπτει όλη τη διάρκεια του προγράµµατος δηµόσιας υγείας Θα φέρει σε επαφή τις αρµόδιες αρχές για κάθε ξεχωριστό κράτος µέλος, χώρα του ΕΟΧ και υποψήφια χώρα, µε στόχο να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστηµα ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία. 3. Συντονισµός µε άλλες επιτροπές και δίκτυα Tο δίκτυο, που είναι αρµόδιο να παρέχει κατευθυντήριες γραµµές και συµβουλές για την εφαρµογή ενεργειών στην πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας σε εθνικό επίπεδο, θα συνδέεται στενά µε την επιτροπή του προγράµµατος. Η σύνδεση των αρµόδιων αρχών µε τους εθνικούς αντιπροσώπους που συµµετέχουν στην επιτροπή του προγράµµατος µπορεί να εξασφαλίσει συνέργιες, στο στάδιο εφαρµογής, σχετικά µε τις πολιτικές και τις προτεραιότητες που ορίζει η επιτροπή του προγράµµατος. Επιπροσθέτως, το δίκτυο θα συνεργάζεται στενά µε το δίκτυο των επικεφαλής των σχεδίων ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία και µε τις οµάδες εργασίας που ιδρύονται σύµφωνα µε το σηµείο του προγράµµατος εργασίας Με τη σύνδεση των εργασιών των δύο αυτών δικτύων, οι αρµόδιες αρχές θα είναι σε θέση να παρέχουν συµβουλές σχετικά µε την κατεύθυνση και τη µεθοδολογία των ενεργειών εφαρµογής για την πτυχή της ενηµέρωσης και της γνώσης για την υγεία. Εποµένως, οι πολιτικές που καταρτίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η επιτροπή του προγράµµατος, οι οποίες εγκρίνονται από τις αρµόδιες αρχές ως στρατηγικές εφαρµογής, εφαρµόζονται στην πράξη στο πλαίσιο ειδικών σχεδίων η διαχείριση των οποίων πραγµατοποιείται µέσω µεµονωµένων σχεδίων. Αυτά τα σχέδια θα εφαρµοστούν στο πλαίσιο ειδικών οµάδων εργασίας, σύµφωνα µε το σηµείο του προγράµµατος εργασίας 2003.

26 4. Καθήκοντα του δικτύου αρµόδιων αρχών Παροχή συµβουλών για τη µεταφορά των πολιτικών που καταρτίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής µαζί µε την επιτροπή του προγράµµατος σε στρατηγικές εφαρµογής, σε σχέση µε την πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δηµόσιας υγείας παροχή συµβουλών για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών σε εθνικό επίπεδο άσκηση ρόλου εποπτείας για συγκεκριµένα σχέδια τα οποία εφαρµόζουν στην πράξη τις στρατηγικές εφαρµογής έγκριση ή τροποποίηση των ορισµών των δεικτών υγείας που αναπτύσσονται σύµφωνα µε το κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας καθορισµός προτεραιοτήτων για να καταστούν λειτουργικοί αυτοί οι δείκτες ανάπτυξη µεθόδων για την προσαρµογή των εθνικών στοιχείων στα ευρωπαϊκά πρότυπα, που επιτρέπουν τη σύγκριση µεταξύ των διαφορετικών ενδιαφερόµενων χωρών, σε στενό συντονισµό µε τις εργασίες του στατιστικού προγράµµατος καθορισµός της φύσης και του είδους των στοιχείων και των πληροφοριών που θα συλλέγονται και θα διαβιβάζονται από τις δοµές και/ή τις αρχές, και των µέσων διαβίβασης παροχή συµβουλών για την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων για θέµατα υγείας σε επίπεδο ΕΕ παροχή συµβουλών στους συντονιστές των σχεδίων σχετικά µε την τήρηση των συνολικών στρατηγικών εφαρµογής αναθεώρηση των σηµαντικότερων τελικών εκθέσεων των σχεδίων και άλλων εκθέσεων για τη δηµόσια υγεία παροχή συµβουλών για την κατάρτιση ετήσιων προγραµµάτων εργασίας για την ενηµέρωση και τη γνώση για την υγεία εξασφάλιση της ροής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ κρατών µελών και υπηρεσιών της Επιτροπής ανάπτυξη στενών δεσµών µε τους επικεφαλής των σχεδίων και τα µέλη των σχεδίων, στο πλαίσιο διαφόρων οµάδων εργασίας σε εθνικό επίπεδο Tο δίκτυο θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι υποψήφιες χώρες και τα νέα κράτη µέλη αναφορικά µε τα συστήµατα ενηµέρωσης που διαθέτουν στον τοµέα της υγείας και τη συµµετοχή τους στην πτυχή ενηµέρωσης και γνώσης του προγράµµατος Συµµετοχή σε δύο επιχειρησιακές συνεδριάσεις του δικτύου που θα οργανωθούν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στο Λουξεµβούργο.

27 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή και παρακολούθηση της υγείας πρόληψη των τραυµατισµών Λουξεµβούργο, 14 Μαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων στον τοµέα της παρακολούθησης της υγείας, Μαρτίου 2003 Σχέδιο εντολής - δίκτυο των υπευθύνων των οµάδων εργασίας Commission européenne, L-2920 Luembourg. Τηλέφωνα: (352) Γραφείο: EUFO Τηλέφωνα: απ ευθείας (352) Τηλεοµοιοτυπία: (352) Internet:

28 1. Στόχος του δικτύου Σχέδιο εντολής ίκτυο των υπευθύνων των οµάδων εργασίας Στόχος του δικτύου των υπευθύνων οµάδων εργασίας είναι να δηµιουργήσει ένα βήµα συζητήσεων, παροχής συµβουλών και συντονισµού των δραστηριοτήτων που αφορούν την πτυχή της ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία του προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Θα συµβάλει στην εφαρµογή των πολιτικών που έχουν χαράξει οι υπηρεσίες της Επιτροπής και η Επιτροπή προγράµµατος σε πρακτικό επίπεδο. Θα συµβάλει επίσης στη µετάφραση των στρατηγικών εφαρµογής που έχει καθορίσει το δίκτυο αρµόδιων αρχών, σε συγκεκριµένα βήµατα που αφορούν τον καθορισµό και τη συλλογή των δεδοµένων σε επίπεδο κρατών µελών και ΕΕ, και στην ανάλυση και στην υποβολή εκθέσεων. Θα εξετάσει τα ζητήµατα που αφορούν τη διάδοση και την αξιολόγηση του έργου που έχουν επιτελέσει και συντονίσει σχετικά µε το σχέδιο οι οµάδες εργασίας. 2. Μέλη του δικτύου Το δίκτυο αυτό πρόκειται να δηµιουργηθεί για τη διάρκεια του προγράµµατος δηµόσιας υγείας Θα αποτελείται από τους υπευθύνους των οµάδων εργασίας και έναν εκπρόσωπο κάθε οµάδας εργασίας. Οι υπεύθυνοι των οµάδων εργασίας και οι εκπρόσωποι θα διορίζονται από κάθε οµάδα εργασίας για περίοδο δύο ετών. Κάθε οµάδα εργασίας διορίζει έως και δύο εµπειρογνώµονες, οι οποίοι επικουρούν τους υπευθύνους της οµάδας εργασίας στην επιτέλεση των καθηκόντων τους στο δίκτυο. 3. Συντονισµός µε άλλες επιτροπές και δίκτυα Το δίκτυο αυτό, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή συµβουλών και συνδροµής για την πρακτική εφαρµογή των στρατηγικών που έχουν συµφωνηθεί από το δίκτυο αρµόδιων αρχών, πρέπει να συνδέεται στενά µε το δίκτυο των αρµόδιων αρχών και να συνδέεται επίσης έµµεσα µε την επιτροπή του προγράµµατος. Η σύνδεση αυτών των δικτύων θα ενθαρρύνει τη συνεπή και συνεκτική εφαρµογή των πολιτικών και των προτεραιοτήτων που έχει καθορίσει η επιτροπή προγράµµατος, και θα συµβάλει ώστε τα αποτελέσµατα και οι συστάσεις των επί µέρους σχεδίων να λαµβάνονται δεόντως υπόψη και να αξιοποιούνται αποτελεσµατικά ως συµβολή στις στρατηγικές και στις µεθόδους που υιοθετούνται για την εφαρµογή της πτυχής της ενηµέρωσης και της γνώσης. 4. Ο ρόλος των υπευθύνων των οµάδας εργασίας Η εκπροσώπηση της οµάδας εργασίας µέσα στο δίκτυο Η εξασφάλιση της ροής των πληροφοριών από το επιµέρους πρόγραµµα στο επίπεδο πολιτικής και αντιστρόφως, µε σκοπό να αξιοποιούνται στο µέγιστο τα αποτελέσµατα Η εγγύηση ότι οι πληροφορίες που προέρχονται από τις πολιτικές και τις στρατηγικές εφαρµογής κατανοούνται και εφαρµόζονται σωστά σε κάθε οµάδα εργασίας και σε κάθε επί µέρους σχέδιο. -2 -

29 5. Καθήκοντα του δικτύου Παροχή συµβουλών για την εφαρµογή των πολιτικών σχετικά µε την πτυχή της ενηµέρωσης και της γνώσης Συντονισµό του έργου των οµάδων εργασίας σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πληροφοριών για την υγεία ορισµός των αναγκών σε δεδοµένα και πληροφορίες, ορισµοί των δεδοµένων και των δεικτών, αύξηση της ποιότητας της συλλογής δεδοµένων υποστήριξη της συλλογής δεδοµένων και της εξασφάλισης της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση δεδοµένων σε επίπεδο ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της ποιότητας ανάλυση, παροχή συµβουλών, υποβολή εκθέσεων, ενηµέρωση και καθοδήγηση µηχανισµοί για την ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών, προώθηση και διάδοση των αποτελεσµάτων Εξασφάλιση του συντονισµού σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανάπτυξη των πληροφοριών για την υγεία έχει συνέπειες για άλλες οµάδες εργασίας, και αντιµετώπιση ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν σε καµία από τις υφιστάµενες οµάδες εργασίας Υποστήριξη των οµάδων εργασίας µε την εκπόνηση εναρµονισµένων κατευθυντήριων γραµµών, ταξινοµήσεων και άλλων εργαλείων που βοηθούν όλες τις οµάδες εργασίας να επιτελέσουν το έργο τους µε συνεκτικό τρόπο Υποβολή προτάσεων και παροχή συµβουλής για την ανάπτυξη του συστήµατος ενηµέρωσης και γνώσης για την υγεία της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά το σύστηµα τηλεµατικής Συντονισµός του πρακτικού έργου µε τις κατάλληλες δοµές του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος Προώθηση του διαλόγου και της ανταλλαγής ιδεών, πληροφοριών και αποτελεσµάτων µεταξύ των ερευνητών και των πολιτικών σχετικά µε τα σχέδια για την ενηµέρωση για την υγεία σε επίπεδο ΕΕ Προώθηση της διασύνδεσης µε άλλα σχετικά κοινοτικά σχέδια στον τοµέα της ενηµέρωσης και της γνώσης για την υγεία, ιδίως στο πλαίσιο του έκτου προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη Εξασφάλιση της ροής των πληροφοριών µεταξύ των µελών του δικτύου και των υπηρεσιών της Επιτροπής ηµιουργία στενών συνδέσµων µε τα µέλη του δικτύου των αρµόδιων αρχών και µε τα µέλη της επιτροπής προγράµµατος -3 -

30 Παροχή βοήθειας στο ετήσιο φόρουµ πληροφόρησης και γνώσης στον τοµέα της υγείας Συµµετοχή σε τέσσερις επιχειρησιακές συνεδριάσεις ετησίως που οργανώνονται στα κτίρια των υπηρεσιών της Επιτροπής στο Λουξεµβούργο. -4 -

31 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση G - ηµόσια υγεία G3 - Προαγωγή της υγείας, παρακολούθηση της υγείας και πρόληψη των κακώσεων Λουξεµβούργο, 12 Mαρτίου 2003 Συνεδρίαση των συντονιστών των σχεδίων για την παρακολούθηση της υγείας Mαρτίου 2003 Συζητήσεις των οµάδων εργασίας: προτεινόµενη κατανοµή των σχεδίων

32 Distribution of Projects to Working Parties for the purposes of the Health Monitoring Project Coordinators Meeting March 2003 (unassigned projects to select their Working Parties) Participant project HMP projects Aromaa, HIS/HES Boedeker, workplace health Bourgeois, dental health Brand, eval. PH reports Bruusgaard, musculosk. conditions Corcoran, Eucomp 2 Dalbokova, environmental health Davies John, health promotion De Beaufort, diabetes Duran, lung diseases Elmadfa, report on nutrition Folino-Gallo, medicinal drugs Giampaoli, cardiovascular diseases Gnesotto, health information systems Davies Sue, morbidity data sources Kovess, report on mental health Krafft, emergency health care Kramers, ECHI-2 Kuulasmaa, lifestyle risks Magee, hospital data Micheli, cancer indicators Ochoa, indicators in regions of MS Oliveira, reproductive health Parkin, cancer occurrence data Rigby, child health Robine, health status measures Schellevis, primary care registries Scott-Samuel, health impact assessment Sjostrom, nutritional health Trichopoulo, food in household budgets Van Buuren, e-post harmonisation Walsh, health in mentally handicapped Weihrauch, benchmarking prevention Zeitlin, perinatal health Health system Morbidity, health status Lifestyle, other determinants Not assignable Estat core groups Heanue, causes of death Rasmussen, HIS/HES/morbidity Wagener, health care Smith, overall

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΤΗΜΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΚΩΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑ ΣΟΥΩΝ ΕΙΕΟ ΣΟΥΩΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ (MΗΝΕΣ) 1 University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2010/C 48/07) 26.2.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 48/7 Πρόσκληση του 2010 για υποβολή προτάσεων για έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT)

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) ΕυτυχίαΜαύρου, ΚΑΠΕ Τµήµα Εκπαίδευσης εκµέρουςτου... Thomas Nowak, EHPA thomas.nowak@ehpa.org O Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων

Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων Πρόγραμμα PIAAC για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων «Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Σύμπραξης PIAAC - Ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή» ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ - Εθνική Συντονίστρια PIAAC

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α (INFODAY) για το Πρόγραµµα eten - ιευρωπαϊκά ίκτυα Τηλεπικοινωνιών) 10 Μαρτίου 2005 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ KLAB Knowledge & Learning Among Businesses Φραγκίσκος Μαγκαφάς, Συντονιστής Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιεύθυνση ιεθνών & ημοσίων Σχέσεων Τμήμα ιεθνών Σχέσεων ΤΗΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟ ΥΟΟΧΗΣ ΥΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΑΝΕΙΣΤΗΙΑΚΗ ΣΥΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΙΣΤΗΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO

ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση HAPCO-EFAPCO Δημιουργία νέων προοπτικών για την πόλη ΓΡΑΦΕIΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δέσποινα Αμαραντίδου, Πρόεδρος Γιατί Convention Bureau

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE

INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS IN SOUTH EAST EUROPE SEE-ITS Το έργο Το SEE-ITS είναι ένα διακρατικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων ITS στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, της εναρμόνισης και της διαλειτουργικότητάς τους. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ»

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» ευτέρα 3 Ιουνίου 2002 - Ο Έλληνας ασθενής καθυστερεί σηµαντικά να έχει στη διάθεσή του ένα νέο φάρµακο σε σχέση µε τον ευρωπαίο πολίτη. Η επισήµανση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει''

Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 121 Το τραύμα σε αριθμούς ''Η επιδημία έχει αρχίσει'' ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟντΛΗΣ Το Τραύμα αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες θανάτου (5η

Διαβάστε περισσότερα

e-bug: ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

e-bug: ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Operated by Public Health England e-bug: ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Δήμητρα Γεννηματά, Pharm.D., Ph.D. www.e-bug.eu NO CONFLICT OF INTEREST ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ! ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ; 2006 Θέματα : Υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE

LIFE08 ENV/GR/000578 INTEGRASTE LIFE08 ENV/GR/000578 «Development of integrated agroindustrial waste management politics maximizing materials recovery and energy exploitation» Management Plan Authors: Panagiotis Christias Panagiotis

Διαβάστε περισσότερα

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ

Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία. Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Διατομεακή Συνεργασία και Δημόσια Υγεία Αγορίτσα Μπάκα ΚΕΕΛΠΝΟ Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά; Health in All Policies- HiAP Οριζόντια στρατηγική που εξετάζει όλες τις πολιτικές η επίδραση στην υγεία πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών & Απόδοση Ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης Ιανουάριος 2011 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος: Αύγουστος Οκτώβριος 2010 Μέθοδος: Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza 20 Μαΐου Ν. J.V. 2015 2nd ATHENS HEALTH FORUM Η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το 2nd ATHENS HEALTH FORUM. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, στo ξενοδοχείο. Την επιμέλεια του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ * προς τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες και τις υγειονομικές αρχές

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ * προς τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες και τις υγειονομικές αρχές ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ * προς τους Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες και τις υγειονομικές αρχές 1. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των κοινωνικών πολιτικών και των πολιτικών υγείας διεθνώς, ήταν η αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Brussels, Belgium 0534.941.439 RPM (Brussels) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα

Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα Η Εξέλιξη του Mobile Commerce στην Ευρώπη: Τα Κρίσιµα Ερωτήµατα ρ. Νικόλαος Μυλωνόπουλος Asst Prof of Info Sys, ALBA MobiCom Project, ELTRUN Θέµατα Ορισµένες από τις τάσεις Η συµπεριφορά των χρηστών στην

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza

www.palladianconferences.gr Τετάρτη 20 Μαΐου Ν. J.V. Athens Plaza 20 Μαΐου Ν. J.V. 2015 2nd ATHENS HEALTH FORUM Η PALLADIAN CONFERENCES διοργανώνει το 2nd ATHENS HEALTH FORUM. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2015, στo ξενοδοχείο. Την επιμέλεια του συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κύκλος Συνεδρίων Μια πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη, συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την συμμετοχή των

Διαβάστε περισσότερα

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s

Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s Mini MBA ιοίκηση Μονάδων Υγείας Κ ο λ λ έ γ ι ο R e n é D e s c a r t e s σ τ ο Γ α λ λ ι κ ό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Α θ η ν ώ ν Σίνα 31, 10680 Αθήνα - Τηλ-Φαξ: 210-3614065 email: info@cnam.gr Τι είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

www.floodresilience.eu

www.floodresilience.eu www.floodresilience.eu Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος MSc Κοτοπούλου Ηλέκτρα, μέλος επιστημονικής ομάδας SMARTeST Στοιχεία έργου Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Οκτώβριος 2008. Θεματική ενότητα 6: Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

TKTR. [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TKTR. [ GR ] hellenic ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO Prevent and combat violence against children, young people and women and to protect victims and groups at risk [ GR ] hellenic -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

CARDIO. athena. Εκθεσιακό & Χορηγικό Πακέτο. ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής. International Meeting on Cardiovascular Medicine

CARDIO. athena. Εκθεσιακό & Χορηγικό Πακέτο. ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής. International Meeting on Cardiovascular Medicine CARDIO athena 2014 4 5 Απριλίου 2014 April 4-5, 2014 Royal Olympic Hotel, Athens - Greece ιεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιατρικής International Meeting on Cardiovascular Medicine Συνεδριάσεις αφιερωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC

Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών & Απόδοση Ξενοδοχείων Αττικής Γενική Συνέλευση Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής 16 Νοεµβρίου 2010 Dr. Άρης Ίκκος, ISHC Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Πρωτογενής Έρευνα Τουριστών Περίοδος:

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Αρ. Πρ.: 39091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant

Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΚΤ) και οι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) Μιχάλης Τσαγκατάκης IT IPR Consultant Θεσσαλονίκη - Φεβρουάριος 2015 «όλα έχουν λεχθεί..αφού υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης

Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2010-D-531-el-5 Πρωτότυπο : FR Γενικό πλαίσιο για την οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης του προσωπικού διεύθυνσης Εγκριθέν από το Ανώτατο Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑ 3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Προτεινόμενη Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ FLAVIA PALANZA DIRECTOR, FACILITY FOR EURO- MEDITERRANEAN INVESTMENT AND PARTNERSHIP (FEMP), EUROPEAN INVESTMENT BANK, LUXEMBOURG TO THE SECOND GREEK EU PRESIDENCY CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ EUROPEAN GROUP FOR THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE (EGIR) ΟΡΓΑΝΩΣΗ EUROPEAN GROUP FOR THE STUDY OF INSULIN RESISTANCE (EGIR) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗΣ 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd

Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Μαριάννα Καβουνίδου Γεωπόνος - MEd Βασική Δράση 1- Κινητικότητα Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Σχολικής Εκπαίδευσης / Επιμόρφωση Προσωπικού Βασική Δράση 2 - Συμπράξεις Στρατηγικές Συμπράξεις στον Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις

Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Αποτελέσματα της Έρευνας της EQUIPP και Βασικές Συστάσεις Γιάννης Κυριόπουλος,MD, MSc, MPH, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Μάιος 2011 Περίγραμμα Εισαγωγή Επίδοση πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ FRANCHISE (Τελευταία Ενημέρωση 16 Μαρτίου 2015) Πρόγραμμα Σπουδών. BSc Business Information Systems Ιδιωτική Σχολή Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΕ Χώρα ΕΕ Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό έτος έναρξης προσφοράς του προγράμματος Global Wolverhampton MA Management BSc Business Information Systems BA (Hons) Business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΤΥΧΕς ΤΗς ΕΛΛΗΝΙΚΗς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑς ΠΡΟΤΑΣΕΙς ΕΝΙΣΧΥΣΗς ΤΗς ΔΙΑΦΑΝΕΙΑς ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΡ. ΓΙΩΤΑ ΠΑΣΤΡΑ, FAIA (ACAD), MIOEE ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΟς

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα