ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού. ΕΤΩΝ 2010 και 2011"

Transcript

1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΩΝ 2010 και 2011 Αθήνα 2012

2 2

3 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ 2012

4 Το παρόν βοήθημα έγινε με την επιμέλεια των παρακάτω δικαστικών υπαλλήλων: Βαρβάρας Σφηκάκη, Επιτρόπου, Γεωργίας Μαρινοπούλου, Εβελίνας Στοΐκοβα, Προϊστάμενων Τμήματος και Δήμητρας Αποστόλου, υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Συμμετείχαν οι υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου: Ολυμπία Κωνσταντακοπούλου, Βασίλης Καραμανώλης και Σοφία Κίτρα, Γραμματειακή υποστήριξη: Αγγελική Κουσκουλή

5 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ ΟΣ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Α ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ...σελ. 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ. σελ. 7 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ...σελ. 10 Αιρετών..σελ. 10 Εισπρακτόρων....σελ. 12 Ιδιωτών...σελ. 13 Πρακτικογράφων....σελ. 14 Υπαλλήλων..σελ. 14 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ....σελ. 16 Δ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ....σελ. 16 Γενικά σελ. 16 Εκδηλώσεις...σελ. 18 Εκτέλεση έργων σελ. 23 Επιμόρφωση.σελ. 24 Παράθεση γευμάτων σελ. 25 Προβολή δραστηριοτήτων...σελ. 30 Προμήθειες και υπηρεσίες διάφορες...σελ. 32 Πρόσβαση στην παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών..σελ. 39 Συμμετοχή σε Φεστιβάλ...σελ. 39 ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε. (προηγούμενων οικονομικών ετών)..... σελ. 40 ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.... σελ. 40 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ.σελ. 44 Γενικά σελ. 44 Ανάθεση.σελ. 46 Αυτεπιστασία...σελ. 49 Δικαιολογητικά.σελ. 50 Εργα Εργασίες (Εργολαβικό όφελος, Γενικά έξοδα) (ε.ο./γ.ε.)......σελ. 52 Έργα Εργασίες (Ανάθεση). σελ. 55 Έργα Εργασίες (Αναθεώρηση).σελ. 56 Έργα Εργασίες (Απολογιστικές) σελ. 57 Έργα Εργασίες (Κατάτμηση).σελ. 57 Έργα Υπηρεσίες...σελ. 58 Κατάτμηση έργων.σελ. 58 Παράταση συμβατικής προθεσμίας σελ. 62 Προσφορά λήξη ισχύος.σελ. 63 Συμπληρωματικές πρόσθετες εργασίες σελ. 63 Τόκοι υπερημερίας σελ. 67 ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ...σελ. 68

6 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ.σελ. 71 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ σελ. 72 Ε ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ...σελ. 79 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ..σελ. 81 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ..σελ. 82 Γενικά.. 82 Διαδημοτικές επιχειρήσεις διαχείρισης απορριμμάτων.σελ. 84 Έργα..σελ. 85 Εργασίες Υπηρεσίες......σελ. 85 Κατάτμηση σελ. 86 Μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων σελ. 86 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.. 88 Χρηματοδότηση Συμμετοχή σε ιδρυτικό κεφάλαιο σελ. 88 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΚΟΙ...σελ. 94 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ.σελ. 96 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ σελ. 99 ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ..σελ. 102 ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ σελ. 102 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ σελ. 103 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...σελ. 110 Αναδρομικότητα (διοικητικής πράξης σύμβασης)..σελ. 110 Ανάθεση σε τρίτους..σελ. 112 Διαδικασία ανάθεσης - Όργανα...σελ. 121 Δικαιολογητικά.σελ. 125 Κατάτμηση σελ. 126 Συμπληρωματικές συμβάσεις εργασίας..σελ. 129 Υπηρεσίες εργασίες διάφορες...σελ. 130 Υπηρεσίες εργασίες καθαρισμού...σελ 133 Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης.σελ. 133 Υπηρεσίες περίθαλψης.σελ. 135 Υπηρεσίες πληροφορικής υποστήριξης.. σελ. 135 Υπηρεσίες προβολής (πολιτιστικής τουριστικής) σελ. 136 Υπηρεσίες φύλαξης..σελ. 137 Κ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ (ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)...σελ. 138 ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...σελ. 145 Μ ΜΕΛΕΤΕΣ...σελ. 147 Ανάθεση Διαδικασία. σελ. 147 Ανάθεση σε τρίτους..σελ. 149 Δικαιολογητικά.σελ. 150 Επίβλεψη..σελ. 151

7 3 Εργασίες μελετητικές έργο σελ. 151 Μελέτες Υπηρεσίες σελ. 152 Κατάτμηση σελ 154 Συμβατική αμοιβή σελ. 155 Συμπληρωματικές συμβάσεις..σελ. 156 ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ σελ. 157 ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ σελ. 157 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ σελ. 158 Ακινήτων...σελ. 158 Μηχανημάτων Οχημάτων.σελ. 160 Χρηματοδοτική μίσθωση.σελ. 162 Ν ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ.. σελ. 163 Ο ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ.σελ. 164 ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ..σελ. 164 Π ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ...σελ. 169 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.. σελ. 173 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. σελ. 177 Γενικά..σελ. 177 Αγορά ακινήτου...σελ. 179 Αξιολόγηση προσφορών σελ. 181 Διαδικασία σελ. 181 Διακήρυξη.σελ. 185 Διατυπώσεις δημοσιότητας.σελ. 186 Δικαιολογητικά.σελ. 186 Κατάτμηση σελ. 187 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σελ. 192 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.σελ. 194 Σ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ..σελ. 198 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ σελ. 202 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 207 Διάκριση από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών σελ. 208 Υ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ..σελ. 209

8 4 Φ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ......σελ. 215 Φόρος προστιθέμενης αξίας σελ. 216 Χ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ σελ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β Κ Α Τ Α Σ Τ Α Λ Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Κ Α Ι Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Α Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ΓΕΝΙΚΑ...σελ. 218 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...σελ. 221 ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.. σελ. 222 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ....σελ. 223 ΥΠΟΛΟΓΟΙ......σελ. 223 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ Π Ρ Ο Σ Υ Μ Β Α Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Ν Ο Μ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ ΓΕΝΙΚΑ-ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ...σελ. 225 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ...σελ. 226 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.σελ. 228 Διαδικασία διαγωνισμού..σελ 228 Δικαιολογητικά συμμετοχής σελ. 230 Εγγυητικές Επιστολές...σελ 231 Επιτροπή διαγωνισμού.σελ. 231 Πλημμέλειες της προκήρυξης...σελ 232 Συμπληρωματικές Συμβάσεις..σελ 233 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ..σελ 235 Πλημμέλειες της διαδικασίας του διαγωνισμού.σελ. 235 Προμήθεια υγρών καυσίμων σελ. 236 Χρηματοδοτική μίσθωση.σελ. 238 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.σελ. 238 Απευθείας ανάθεση..σελ. 238 Δανειακές συμβάσεις σελ. 238 Δεσμευτικότητα οριστικής κρίσης Κλιμακίου.σελ 242 Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.σελ 243 Μελέτες..σελ. 243 Μεταφορά Μαθητών....σελ. 244 Προγραμματικές Συμβάσεις σελ. 245 Χρηματοδότηση Ενίσχυση.σελ. 245

9 5

10 6 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Σ Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ Πράξη Ι Τμήματος 201/2010 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ Μη νόμιμη η καταβολή σε υπάλληλο Δήμου του προβλεπόμενου από την ΚΥΑ 2/39518/0022/ , (ΦΕΚ 2345 B ), επιδόματος επεξεργασίας στοιχείων υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2006, διότι η ως άνω Κ.Υ.Α., στην οποία στηρίζεται η δαπάνη, δεν μπορεί να ανατρέξει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 849/1978, σε χρονικό διάστημα πέραν του έτους από τη δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ., δηλαδή προ της Πράξη Ι Τμήματος 242/2010 Μη νόμιμη καταβολή αποδοχών και κατ αποκοπήν εξόδων κίνησης μηνός Μαΐου 2010 σε ειδική συνεργάτη Δήμου (κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών), καθόσον η από απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας, με την οποία χορηγήθηκε σ αυτήν άδεια για την παράλληλη άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός της και των καθηκόντων του ειδικού συνεργάτη, ως ατομική διοικητική πράξη, δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά παράγει έννομες συνέπειες από την ημερομηνία έκδοσής της. Πράξη Ι Τμήματος 102/2011 Νόμιμη η καταβολή αναδρομικών αποδοχών σε δημοτική υπάλληλο η οποία μετατάχθηκε στο Δήμο από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, καθώς με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε αναδρομικά η μετάταξη της διότι, με την έχουσα για την φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος ευμενείς συνέπειες ανωτέρω απόφαση, ανακλήθηκε αναδρομικά παράνομη για τυπικούς λόγους προγενέστερη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και, προς αποκατάσταση της διασαλευθείσης νομιμότητας εξαιτίας της εμφιλοχωρήσασας τυπικής πλημμέλειας, εγκρίθηκε, ομοίως αναδρομικά στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, η μετάταξη αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά περιστατικά και τους κανόνες δικαίου που ίσχυαν κατά τον χρόνο της αρχικής πράξης και χωρίς να είναι αναγκαία η εξ υπαρχής τήρηση της διαδικασίας της μετατάξεως Πράξη Ι Τμήματος 200/2011 Μη νόμιμη η καταβολή της χρηματικής διαφοράς που προκύπτει από την χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο, με βάση τον αναδρομικό διορισμό του από την , για το χρονικό διάστημα από τις έως τις , καθόσον δεν στηρίζεται ούτε απορρέει από κάποια

11 7 πράξη της διοίκησης. Όσον αφορά δε στην πιο πάνω πράξη διορισμού και την πράξη κατάταξης σε μισθολογικό κλιμάκιο του Δημάρχου, εφόσον δεν ακυρώθηκαν δικαστικά και δεν ανακλήθηκαν από το διοικητικό όργανο που τις εξέδωσε, παράγουν όλα τα έννομα αποτελέσματα. Επομένως, η πράξη διορισμού του πιο πάνω υπαλλήλου στο Δήμο, καθ` ο μέρος δεν διαλαμβάνει ρήτρα αναδρομής, καθώς και η πράξη κατάταξής του σε μισθολογικό κλιμάκιο, η οποία έχει ως έρεισμα την ως άνω πράξη διορισμού, κατέστησαν οριστικές και εξοπλίστηκαν ως διοικητικές πράξεις με το τεκμήριο της νομιμότητας. Πράξη VII Tμήματος 100/2011 Μη νόμιμη η αμοιβή για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων του Δήμου, διότι κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας στη σύμβαση σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα προσδόθηκε αναδρομική ισχύς. Πράξη VII Tμήματος 193/2011 Νόμιμη η προμήθεια εξαρτημάτων αρδευτικών συστημάτων του Δήμου, καθώς η επίμαχη δαπάνη, που αναλήφθηκε κατά το έτος 2010, αλλά δεν εκτελέστηκε μέχρι την λήξη του, νόμιμα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 8115, ο οποίος αφορά σε οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών, αφού μετά την ισχύ των διατάξεων του π.δ/τος 113/2010, εξακολουθεί υφιστάμενη η δυνατότητα που παρέχεται στους Ο.Τ.Α., βάσει των διατάξεων του β.δ/τος της 17.5/ το οποίο δεν καταργήθηκε με τις διατάξεις του π.δ/τος 113/2010- να εγγράφουν πιστώσεις για ανεξόφλητες υποχρεώσεις παρελθόντων οικονομικών ετών στους κωδικούς της κατηγορίας 81, χωρίς, βέβαια, να απαλλάσσονται από την υποχρέωση της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των οφειλών αυτών έναντι αυτών που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Επιπλέον νομίμως υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών την έκθεση ή πρόταση (και όχι απόφαση, όπως εσφαλμένα επιγράφεται) για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης (απευθυνόμενη προς τον αρμόδιο διατάκτη, ήτοι την Οικονομική Επιτροπή), εξουσιοδοτηθείς προς τούτο με απόφαση Δημάρχου. ΑΠΟΔΟΧΕΣ Πράξη Ι Τμήματος 52/2010 Μη νόμιμη η καταβολή της έκτακτης οικονομικής παροχής του άρθρου 17 του ν. 3758/2009 σε δημοτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθόσον οι υπάλληλοι αυτοί κατά την δεν συνδέονταν με το Δήμο με υπαλληλική σχέση, αλλά εργάζονταν σε αμιγή δημοτική επιχείρηση, από την οποία μεταφέρθηκαν στο Δήμο, κατ εφαρμογή του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, αναλαμβάνοντας την άσκηση των καθηκόντων τους από τις

12 8 Πράξη Ι Τμήματος 58/2010 Μη νόμιμη η καταβολή αναδρομικών αποδοχών σε τακτική δημοτική υπάλληλο, λόγω χορήγησης ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου, καθόσον η προγενέστερη υπηρεσία της ανωτέρω σε Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία, που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη νόμιμα αναγνωρίστηκε για τη μισθολογική της εξέλιξη, αφού δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3205/2003 ή από άλλη διάταξη νόμου. Περαιτέρω, η υπάλληλος δεν μεταφέρθηκε στο Δήμο κατ επίκληση των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 και επομένως δεν τίθεται ζήτημα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας της με βάση την εν λόγω ειδική διάταξη. Πράξη Ι Τμήματος 69/2010 Νόμιμη η καταβολή διαφοράς αποδοχών σε δημοτικό υπάλληλο, λόγω απονομής ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου, μετά την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ως ειδικού συνεργάτη στο Δήμο, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3205/2003, για την εξέλιξη στα μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνεται υπόψη και η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πράξη Ι Τμήματος 205/2010 Καταβολή σε υπαλλήλους Δημοτικού Οργανισμού αναδρομικών του επιδόματος ευθύνης, από έως , στους οποίους με απόφαση της Προέδρου του, ανατέθηκαν προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων. Μη νόμιμη, καθόσον παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς οι προϊστάμενοι των τμημάτων να έχουν επιλεγεί μετά από κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007, που αναφέρονται στην αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ο αναπληρωτής δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης και μέχρι ένα μήνα από αυτήν, διότι εντός του χρονικού αυτού διαστήματος πρέπει να χωρήσει η επιλογή νέου προϊσταμένου (άρθρα 36 παρ.5 και 12 του ν. 2190/1994 και 89 παρ. 3 και 8 του ν. 3584/2007). Μετά την πάροδο αυτού, τόσο η «αναπλήρωση» όσο και η καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος παύει να έχει νόμιμο έρεισμα. Πράξη Ι Τμήματος 255/2010 Καταβολή προσαύξησης αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου, λόγω εκπαιδευτικής άδειας που του χορηγήθηκε για την παρακολούθηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Νομίμως χορηγήθηκε η εκπαιδευτική άδεια, καθόσον το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος που παρακολουθεί σε συνδυασμό και με εκείνο της διπλωματικής του εργασίας, είναι συναφές με τα καθήκοντα του κλάδου της δημοτικής αστυνομίας, στην οποία υπηρετεί.

13 9 Πράξη Ι Τμήματος 65/2011 Νόμιμη η καταβολή σε πρώην υπαλλήλους της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου της α δόσης από οφειλές δεδουλευμένων αποδοχών τους στην επιχείρηση αυτή για διάφορα χρονικά διαστήματα. Υφίστανται οι απαιτούμενοι πόροι αφού η απαίτηση θα καλυφθεί δια της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος. Δεν άσκει δε έννομη επιρροή το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό αυτό δεν καλύπτεται το σύνολο της οφειλόμενης δαπάνης, αφού κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 3801/2009, δεν αποκλείεται η τμηματική καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών έτσι ώστε να μην διαταραχθεί ο οικονομικός προγραμματισμός και η εν γένει ομαλή λειτουργία του οικείου ΟΤΑ που επιβαρύνεται με τη δαπάνη αυτή. Δεν είναι εφαρμοστέα στις δημοτικές επιχειρήσεις, η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 29 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ Α 284) και ήδη εκείνη της παρ. 2 του άρθρου 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), σύμφωνα με την οποία για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Η αξίωση προς καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών γεννήθηκε σε βάρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του Δήμου και όχι σε βάρος του Δήμου, ασχέτως εάν η σχετική υποχρέωση καταβολής αναλήφθηκε από αυτόν δυνάμει της παρ.1 του άρθρου 42 του ν. 3801/2009. Οι εν λόγω αξιώσεις υπόκεινται στον κανόνα της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 250 του ΑΚ. Πράξη Ι Τμήματος 118/2011 Νόμιμη η καταβολή της αντιμισθίας και των οφειλομένων σε ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε.) εισφορών Δημάρχου, ο οποίος είναι ομόρρυθμος εταίρος ομόρρυθμης εταιρείας καθώς τόσο με υπεύθυνη δήλωσή του Δημάρχου με την οποία δηλώνει ότι δεν ασκεί ενεργά οιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα, όσο και με δήλωση του διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρείας, της οποίας είναι μέλος, αποδεικνύεται επαρκώς ότι έχει ανασταλεί οποιαδήποτε επαγγελματική του δραστηριότητα σε σχέση με την ανωτέρω εταιρεία Πράξη Ι Τμήματος 145/2011 Μη νόμιμη η καταβολή αποδοχών σε εργαζομένους του Δήμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι μεταφέρθηκαν σ αυτόν από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 269 του ν.3463/2006, και κατόπιν μετατάχθηκαν σε θέσεις ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας καθώς η μετάταξη των ανωτέρω εργαζομένων έλαβε χώρα πριν να συμπληρωθεί χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το διορισμό (μεταφορά) τους στο Δήμο κατά παράβαση του άρθρου 79 παρ. 1 του ν.3584/2007 Πράξη Ι Τμήματος 257/2011 Μη νόμιμη καταβολή πρώτης μισθοδοσίας σε προσωπικό Δημοτικής Αστυνομίας, καθόσον οι φερόμενοι ως δικαιούχοι κατά

14 10 την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στο διαγωνισμό για την πλήρωση των θέσεων ειδικού ένστολου προσωπικού, δεν είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ούτε είχαν νομίμως απαλλαγεί από αυτές, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.1 του π.δ. 136/2006 (ΦΕΚ Α 153) και της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού και επομένως ο διορισμός τους δεν είναι νόμιμος. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Αιρετών Πράξη Ι Τμήματος 52/2011 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης σε αντιδήμαρχο ο οποίος κατά το κρίσιμο χρόνο ασκούσε καθήκοντα Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής, διότι οι αντιδήμαρχοι που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της δημαρχιακής επιτροπής με την ιδιότητα του πρόεδρου, δεν δικαιούνται να λαμβάνουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 140 παρ. 3 του ν. 3463/2006 ειδική κατά συνεδρίαση αποζημίωση. Πράξη Ι Τμήματος 112/2011 Μη νόμιμη η καταβολή ποσού σε Αντιδήμαρχο της διαφοράς της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις αντιμισθίας και των εφημεριών του εδ. iii της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003, καθόσον στην έννοια των «πάσης φύσεως αποδοχών» η διαφορά των οποίων με την λαμβανόμενη από τον Αντιδήμαρχο αντιμισθία καταβάλλεται ως προσαύξηση της τελευταίας, δεν περιλαμβάνεται η αποζημίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα εφημεριών. Πράξη Ι Τμήματος 155/2011 Μη νόμιμη η καταβολή συμπληρωματικής αντιμισθίας σε Αντιδήμαρχο που αντιστοιχεί στο ποσό της διαφοράς της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις αντιμισθίας με τις πάσης φύσεως αποδοχές της προηγούμενης θέσης του αιρετού οργάνου και μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, καθόσον οι αποδοχές από προμήθειες πωλήσεων που έλαβε ο Αντιδήμαρχος από τη θέση του σε τράπεζα, συνιστούν κυμαινόμενες παροχές η καταβολή των οποίων δεν έχει πάγιο χαρακτήρα, μπορεί δε να διαφέρει ανά έτος, καθώς τόσο η καταβολή όσο και το ύψος τους εξαρτάται από προϋποθέσεις, των οποίων η πλήρωση είναι αβέβαιη, όπως η απόδοση του υπαλλήλου, οι συνθήκες της αγοράς, η οικονομική κατάσταση της εταιρίας κ.ά. & δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των «πάσης φύσεως αποδοχών» κατά την παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010. Επιπρόσθετα, οι αποδοχές του από προμήθειες πωλήσεων αποτελούν πρόσθετες, οικειοθελείς παροχές, οι οποίες είναι ελεύθερα ανακλητές από την εργοδότρια τράπεζα. Επομένως,

15 11 οι εν λόγω αποδοχές δεν μπορούν να αποτελέσουν μέτρο διαμόρφωσης της αντιμισθίας του αιρετού οργάνου του δήμου. Πράξη Ι Τμήματος 164/2011 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης, σε προέδρους Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν η διαχείριση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτών, δεν περιορίζεται στα χωρικά πλαίσια των Τοπικών Διαμερισμάτων και δεν αποδεικνύεται ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτών, αφορούν τα αντίστοιχα Τοπικά τους Διαμερίσματα. Πράξη Ι Τμήματος 182/2011 Μη ανακλητέα η 264/2010 πράξη του ιδίου Τμήματος Μη νόμιμη η καταβολή εξόδων παράστασης σε Αντιδήμαρχο. Ο Αντιδήμαρχος που κατέχει οργανική θέση στο Δημόσιο είχε υποχρέωση, εντός της τασσόμενης με το άρθρο 8 παρ.7 του ν.3883/2010 εικοσαήμερης προθεσμίας, να επιλέξει είτε τις αποδοχές της οργανικής θέσης του είτε τα έξοδα παράστασης από τη θέση του αντιδημάρχου. Εξάλλου, δεν ασκεί έννομη επιρροή, ως προς την εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης, το γεγονός ότι έχει εκλεγεί σε δήμο που δεν είναι πρωτεύουσα νομού και έχει πληθυσμό κάτω των πενήντα (50.000) κατοίκων, καθόσον ο νομοθέτης εισάγοντας την ανωτέρω υποχρέωση δεν έθεσε τέτοια προϋπόθεση. Πράξη Ι Τμήματος 228/2011 Νόμιμη η καταβολή σε Αντιδήμαρχο δώρου Πάσχα σε ποσό ανάλογο με αυτό που θα ελάμβανε από τη θέση εργασίας του ως υπαλλήλου ΚΤΕΛ, και τούτο διότι, κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 92 παρ. 5 του ν. 3852/2010, σε περίπτωση, που η αντιμισθία του φερόμενου ως δικαιούχου του εντάλματος υπολείπεται των πάσης φύσεων αποδοχών του από τη θέση εργασίας του, στο πεδίο των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το δώρο Πάσχα, προσαυξάνεται η τελευταία μέχρι να καλυφθεί το ποσό της διαφοράς και κατά συνέπεια, η εν λόγω παροχή δεν χορηγείται στο πλαίσιο οφειλόμενης σε αυτόν αντιμισθίας ως Αντιδημάρχου, αλλά αντίθετα καταβάλλεται ως ποσό προσωπικής διαφοράς προκειμένου να αντισταθμιστούν οι τακτικές αποδοχές του ως υπαλλήλου του ΚΤΕΛ, οι οποίες κυμαίνονται σε επίπεδα υψηλότερα από την αντιμισθία του Αντιδημάρχου και σε κάθε περίπτωση κάτω από το όριο των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Όμοια η 229 /2011 πράξη του ιδίου Τμήματος. Πράξη Ι Τμήματος 239/2011 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις αυτού, καθόσον για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του στο Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 αντιμισθία. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 ρυθμίζει το διαφορετικό ζήτημα της καταβολής

16 12 απολαβών σε περίπτωση κατοχής περισσοτέρων του ενός αξιωμάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και, επομένως, από την ως άνω διάταξη δεν μπορεί να αντληθεί ερμηνευτικό επιχείρημα υπέρ της σύγχρονης καταβολής στον πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου αντιμισθίας και αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Πράξη Ι Τμήματος 271/2011 Νόμιμη η καταβολή αντιμισθίας σε Δήμαρχο, ο οποίος απέδειξε με τα ιδιωτικά συμφωνητικά τροποποίησης των δύο εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ότι κατά τον επίμαχο χρόνο δεν έχει καμία επαγγελματική δραστηριότητα με τις εταιρείες αυτές, όπως τούτο επιβάλλεται με τη διάταξη του άρθρου 27 του Εμπορικού Νόμου, η οποία απαγορεύει στον ετερόρρυθμο εταίρο να διενεργεί πράξεις διαχείρισης ή να εργάζεται για υποθέσεις της ετερόρρυθμης εταιρείας. Εισπρακτόρων Πράξη Ι Τμήματος 74/2010 Καταβολή αποζημίωσης σε Προϊσταμένη της Ταμειακής Υπηρεσίας Δήμου για την εκτός γραφείου πραγματοποίηση εισπράξεων δημοτικών εσόδων, σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 1188/1981. Δαπάνη νόμιμη, καθόσον η ανωτέρω, αφού ήταν τοποθετημένη ως προϊσταμένη δημοτική ταμίας, νόμιμα ασκούσε καθήκοντα εισπράκτορα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του β. δ. 17.5/ , ενώ δεν ασκεί επιρροή το γεγονός ότι είχαν ανατεθεί καθήκοντα εισπράκτορα και σε άλλον υπάλληλο του Δήμου. Πράξη Ι Τμήματος 134/2010 Μη νόμιμη καταβολή αποζημίωσης εισπράκτορα σε δημοτική υπάλληλο, του κλάδου «ΔΕ 15 Εισπράκτορες Εσόδων», η οποία έχει ορισθεί δημοτικός ταμίας, διότι η αποζημίωση αυτή αφορά στην «είσπραξη», κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως δημοτικού ταμία, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων των ποσών που κατανεμήθηκαν στο Δήμο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και άλλες επιχορηγήσεις του Δήμου, για τις οποίες (εισπρακτικές πράξεις) δεν δικαιολογείται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, η καταβολή της ανωτέρω πρόσθετης αμοιβής. Τα συγκεκριμένα έσοδα, ανεξαρτήτως του εάν θα μπορούσε να γίνει η είσπραξή τους χωρίς να μετακινηθεί η υπάλληλος από το γραφείο της, δεν υπάγονται στην κατηγορία των εσόδων που εισπράττονται με ειδικούς χρηματικούς καταλόγους, που είναι οι προβλεπόμενοι στα άρθρα 21 και 22 του ν.δ/τος 318/1969 (ΦΕΚ 212 Α ), βεβαιωτικοί κατάλογοι, στους οποίους καταχωρούνται οι υπόχρεοι και τα χρηματικά ποσά από φόρους, τέλη και δικαιώματα που αυτοί οφείλουν στους Δήμους.

17 13 Ιδιωτών Πράξη Ι Τμήματος 80/2011 Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτη λόγω συμμετοχής του σε συνεδριάσεις επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης κατασκευής δημοτικού έργου, ανεξάρτητα από το αν αυτές έλαβαν χώρα εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς οι ιδιώτες εξαιρούνται από την απαγόρευση του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, αφού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει γι αυτούς ωράριο εργασίας, οι προσφερόμενες από μέρους τους υπηρεσίες επιβάλλεται να αμείβονται. Πράξη VII Τμήματος 232/2010 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες επικειμένων ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας τους, καθόσον, δεν συντάχτηκε ο απαιτούμενος πίνακας επικειμένων για τον καθορισμό της αποζημίωσης των δικαιούχων ιδιοκτητών ρυμοτομούμενου ακινήτου (άρθρο 12 του ν. 1337/1983, άρθρο 3 της 79881/3445/ , ΦΕΚ 862 Β, Απόφασης του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος). Ο τελευταίος έπρεπε ακολούθως να κυρωθεί αρμοδίως και η αποτίμηση και κοστολόγηση των επικειμένων της ιδιοκτησίας να γίνει από Επιτροπή του άρθρου 1 του π.δ/τος 5/1986 και όχι από Επιτροπή του Δήμου. Πράξη VII Τμήματος 260/2010 Μη νόμιμη η καταβολή δαπάνης για την προμήθεια μαρμάρων για επισκευή οικογενειακών τάφων στο Δημοτικό Νεκροταφείο, λόγω ζημίας από πτώση κορμού δένδρου, διότι, αφενός δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου αρμοδιότητα του Δήμου να καταβάλει με αυτεπάγγελτη ενέργεια αποζημιώσεις στους πολίτες (επισκευή των οικογενειακών τάφων δημοτών) και αφετέρου η δαπάνη αυτή δε φέρεται να συμβάλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου ούτε σχετίζεται με την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του. Επιπλέον, η απαίτηση των φερομένων ως ζημιωθέντων δημοτών δεν έχει αναγνωριστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, όπου να διαπιστώνεται η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την αποζημίωση αυτών από το Δήμο και συγκεκριμένα παράνομη ενέργεια ή παράλειψη του Δήμου, το ύψος της ζημίας και τυχόν συνυπαιτιότητα των φερομένων ως δικαιούχων. Πράξη VII Τμήματος 262/2011 Νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης σε εταιρεία για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη λόγω υπερβολικής κατανάλωσης νερού, προκληθείσα από βλάβη σε δίκτυο ύδρευσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δημοτικών έργων, καθώς ο Δήμος αναγνώρισε την πρόκληση ζημίας. Γεννάται αποζημιωτική ευθύνη του Δήμου, κατά τα άρθρα Εισ.ΝΑΚ, εφόσον από την πλημμελή εκτέλεση των εργασιών εκ μέρους των οργάνων του Δήμου προκλήθηκε ζημία. Η

18 14 Πρακτικογράφων ζημία αποδεικνύεται προσηκόντως από σχετική τιμολόγηση της ΕΥΔΑΠ. Πράξη Ι Τμήματος 274/2010 Καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο Δήμου: α) για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του δημοτικού Παιδικού Σταθμού και β) για τη γραμματειακή υποστήριξη του ίδιου νομικού προσώπου, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας της. Η υπάλληλος δικαιούται αποζημίωση μόνο για τη γραμματειακή υποστήριξη του Παιδικού Σταθμού, καθόσον με απόφαση του Δημάρχου της ανατέθηκε η εκτέλεση της διοικητικής υπηρεσίας του δημοτικού νομικού προσώπου, ενώ αντίθετα, δεν δικαιούται αποζημίωση για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου νομικού προσώπου, αφού με τη διάταξη του άρθρου 49 παρ. 6 του ν.3584/2007 απαγορεύεται ρητά η ανάθεση στον ίδιο υπάλληλο κατά το ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερων της μίας υπηρεσιών, ήτοι τόσο της διοικητικής υπηρεσίας δημοτικού νομικού προσώπου, όσο και της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του. Υπαλλήλων Πράξη Ι Τμήματος 280/2010 Καταβολή, σε υπάλληλο Παιδικού Σταθμού αποζημίωσης, για τη συμμετοχή της στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Ιουλίου Μη νόμιμη, προεχόντως διότι δεν προβλέπεται, από καμία διάταξη της κείμενης νομοθεσίας η καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους των δημοτικών ν.π.δ.δ. που καλούνται και παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα για την καταβολή της ανωτέρω αποζημίωσης η διάταξη του άρθρου 100 παρ.3 του Κ.Δ.Κ., καθόσον αυτή αφορά αποκλειστικά στους δημοτικούς υπαλλήλους που καλούνται και παρίστανται ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ, από καμία διάταξη δεν προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή της και για την παράσταση υπαλλήλων δημοτικών ν.π.δ.δ ενώπιον του Δ.Σ. αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η δαπάνη αυτή δεν έχει καθοριστεί, προηγουμένως, με απόφαση του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού και, από , (έναρξη ισχύος των ρυθμίσεων του ν.3833/2010), με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Πράξη Ι Τμήματος 108/2011 Νόμιμη η καταβολή αμοιβής σε υπάλληλο του Τμήματος Αναγκαστικών Μέτρων της Διεύθυνσης Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, για τη διενέργεια επιδόσεων εκθέσεων αναγκαστικών κατασχέσεων οφειλετών του Δήμου. Οι απαιτούμενες επιδόσεις εκ μέρους του Δήμου ενεργούνται από δικαστικούς επιμελητές ή δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα

19 15 Πολιτικής Δικονομίας ή του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (βλ. άρθρα 230 και 48 παρ. 2 του τελευταίου), αναλόγως της υποκείμενης σχέσης, της φύσης δηλαδή της αξίωσης της οποίας η είσπραξη επιδιώκεται (βλ. και ΣτΕ 425/2008 και 1847/1993). Δεδομένου δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 1 παρ. 6 της κατ εξουσιοδότησή του εκδοθείσας /6612/0016/2006 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., όταν ενεργούν επιδόσεις και άλλες πράξεις διοικητικής εκτέλεσης σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου, δικαιούνται το ήμισυ των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την ίδια υπουργική απόφαση για τους δικαστικούς επιμελητές, τις ίδιες αμοιβές (δικαιώματα) δικαιούνται και οι υπάλληλοι της Ταμειακής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α., όταν η εκτέλεση επισπεύδεται από αυτούς. Η μη αναφορά της υπουργικής απόφασης στους υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας των ΟΤΑ, όταν η εκτέλεση επισπεύδεται από αυτούς, δεν συνεπάγεται ότι δεν δικαιούνται και οι ανωτέρω υπάλληλοι τα δικαιώματα που προβλέπονται στην ως άνω υπουργική απόφαση για τους υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., καθόσον αφενός μεν με το άρθρο 167 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., συνακόλουθα δε και στις κατ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση ή παρέκκλιση, αφετέρου δε, εφόσον η /6612/0016/2006 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έχει εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 76 του Κ.Ε.Δ.Ε., που αφορά στην είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου, δεν θα μπορούσε παρά να περιορισθεί στην αναφορά μόνο των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. Μη θεωρητέο το χρηματικό ένταλμα καθώς η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη στερείται κανονικότητας, ως εκ της έλλειψης προηγούμενης πράξης ανάληψής της. Πράξη Ι Τμήματος 179/2011 Μη νόμιμη η καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης στη φερόμενη ως δικαιούχο, καθόσον αυτή έχει ήδη ζητήσει, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3613/2007, τη μεταφορά της στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται ότι η αίτησή της αυτή απορρίφθηκε. Η μη αναγγελία περαιτέρω της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της στον Ο.Α.Ε.Δ. δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της εν λόγω δαπάνης, αφού σε κάθε περίπτωση δεν επιδρά στο κύρος της καταγγελίας αλλά επισύρει μόνο την επιβολή χρηματικής ποινής σε βάρος του εργοδότη. Τέλος, το άρθρο 149 παρ. 1 εδ. 3 του ν. 3463/2006 δεν προβλέπει έγκριση από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, που αφορούν στην αναμόρφωση των προϋπολογισμών των δήμων, αλλά μόνο έλεγχο της νομιμότητάς τους. Ως εκ τούτου η άπρακτη πάροδος της προβλεπόμενης από τη διάταξη αυτή προθεσμίας δεν εμποδίζει το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να εκδώσει διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση για την τεκμαιρόμενη νομιμότητα της ελεγχόμενης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (ΣτΕ 60/2010 ΣΤΕ, Γν. ΝΣΚ 34/2008).

20 16 ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Πράξη Ι Τμήματος 203/2010 Καταβολή αποδοχών και εξόδων κίνησης σε υπάλληλο Υπουργείου, ο οποίος υπηρετεί σε Δήμο κατόπιν διαδοχικών αποσπάσεων με βάση Κ.Υ.Α που εκδόθηκαν κατ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.1416/1984 και έχει υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό χρονικό όριο των δύο (2) ετών, που τίθεται με τις ανωτέρω διατάξεις. Μη νόμιμη η απόσπαση, καθόσον από , οπότε και τέθηκε σε ισχύ ο ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας), καταργήθηκε η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν.1416/1984, καθ ο μέρος αφορά σε αποσπάσεις υπαλλήλων του Δημοσίου σε Ο.Τ.Α., το δε άρθρο 68 αυτού δεν προβλέπει πλέον τη δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου από δημόσια υπηρεσία σε Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση η απόσπαση δεν θα ήταν νόμιμη ούτε υπό το καθεστώς του άρθρου 64 του ν.1416/1984, δοθέντος ότι ο συνολικός χρόνος απόσπασης του υπαλλήλου έχει υπερβεί το ανώτατο χρονικό όριο των δύο (2) ετών, που προβλέπεται από την διάταξη αυτή. Ο υπάλληλος δικαιούται μεν των αποδοχών του, αφού για την παράνομη απόσπαση δεν έχει ο ίδιος υπαιτιότητα, πλην υπόχρεη για την καταβολή αυτών είναι η Υπηρεσία της κύριας (οργανικής) του θέσης και όχι ο Δήμος. Πράξη Ι Τμήματος 221/2011 (συγγνωστή πλάνη) Μη νόμιμη η απόσπαση υπαλλήλου Δήμου σε άλλο Δήμο κατ επίκληση του άρθρου 73 του ν.3584/2007, καθόσον ο δεύτερος Δήμος, ως Ο.Τ.Α. Α βαθμού, δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των φορέων στους οποίους μπορούν να αποσπώνται οι υπάλληλοι άλλου Ο.Τ.Α. Α βαθμού και συνεπώς η επίμαχη απόσπαση ενεργήθηκε κατά παράβαση της διάταξης της παρ. 5 του ως άνω άρθρου 73. Επιπλέον, έστω και αν η απόσπαση αυτή φέρεται να έγινε για προσωπικούς (οικογενειακούς) λόγους, έπρεπε να τηρηθεί η διοικητική διαδικασία που θεσπίζεται με το πρώτο εδάφιο της ως άνω παραγράφου, που προβλέπει την έκδοση σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Γενικά ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Πράξη VII Tμήματος 54/2011 Νόμιμη η προμήθεια από το Δήμο βιβλίου το οποίο προβάλλει τις επιτυχίες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ τα τελευταία τριάντα χρόνια, διότι είναι λειτουργική κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009, καθόσον διευκολύνει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, συντελεί δε στην καλλιέργεια αθλητικής συνείδησης στους δημότες του και μέσα από τα πολλαπλά οφέλη που συνεπάγεται η

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0230 Αριθµ. Συν/σεως 23 η /28.7.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII (Γ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Αποτελούµενο από τον Πρόεδρο του Τµήµατος Θεοχάρη Δηµακόπουλο, Αντιπρόεδρο και τα µέλη Δηµήτριο Πέππα και Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και. Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Ευαγγελία - Ελισάβετ Κουλουμπίνη και Κωνσταντίνα Ζώη (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους Ελένη Σκορδά και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία. Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τις Συμβούλους Άννα Λιγωμένου (εισηγήτρια) και Ευαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη και τις Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581 Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2006 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός κριτηρίων, διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες

Α. Προσωπικό Ειδικών Θέσεων στις Περιφέρειες Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12. 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74802 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την κοινωνία. Διοικητικές διαστάσεις των οικονομικών λειτουργιών της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 12.06.2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 38786+37565 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονομίδη - Καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις

ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΘΕΣΜΟΙ Συνεργασίας Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ Προγραμματικές Συμβάσεις ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις: Για την άσκηση συγκεκριμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πράξεως 0359 Αριθµ. Συν/σεως34 η /9.11.2010 ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII Αποτελούµενο από την Άννα Λιγωµένου, Προεδρεύουσα Σύµβουλο, που ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Τµήµατος, τα µιέλη Βασιλική Ανδρεοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν Ο Μ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Σύνθεση: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθμ. 253/2013 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 25 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες 6 Έξοδα χρήσης 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 6117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 30 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 12-1-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή.

αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες των νέων Περιφερειαρχών, δεν προβλέφθηκε αντίστοιχη αρμοδιότητα εξαίρεσης από την αναστολή. ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η Μου ετέθη το εξής θέμα: Δημοτική αρχή (δήμαρχος) προτίθεται να προσλάβει ένα νομικό - δικηγόρο σε θέση ειδικού συνεργάτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Νομοθετικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων

1. Νομοθετικό πλαίσιο των προγραμματικών συμβάσεων ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 27-6-2016 ΤΜΗΜΑ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν.ΧΑΝΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1035 ΤΑΧ. Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27- Μελισσόκηποι Σούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Δείγμα ερωτήσεων σε ερωτήματα υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια, 5/6/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 12797 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Αρ. Απόφ.: 173 ΘΕΜΑ: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κασσάνδρας Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. Φ.10050/οικ. 20496/4067 (1) Ρυθμίσεις για το προσωπικό της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ/ΤΑΠ ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ στους αντίστοιχους τομείς ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝΩΝ.ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΠΡΟΣΧΟΛ.ΑΓΩΓΗ ΔΗΜ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Οικον.Ετος: 2016 Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ Κωδ. 00/6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ(άρθρα 3 Ν.1726/44,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις

Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Ρυθμίσεις θεμάτων νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ Α 261) και 3908/2011 (ΦΕΚ Α 8) και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 1α. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ VII ΠΡΑΞΗ 380/2009 Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Χρίστο Ντάκουρη, Αντιπρόεδρο, τα μέλη Άννα Λιγωμένου και Κωνσταντίνα Ζώη, Συμβούλους, Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Νικόλαο

Διαβάστε περισσότερα

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

********** Έχοντας υπόψη: ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθμ. 246-23/2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων. Έχοντας υπόψη: ********** - Το άρθρο 76 του ΠΔ 30/1996, σύμφωνα με το οποίο: 1. Η σύσταση αμιγούς επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νομολογία Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα 2014 2 3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Επί θεμάτων δαπανών Ο.Τ.Α. α βαθμού ΑΘΗΝΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος

ΑΔΑ: ΒΙΥΗΩΗΟ-5ΑΣ. Β. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2. Με τα με ΑΠ 11155 & 11154/15.04.2014 έγγραφα του Δήμου μας προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ υποβάλαμε τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να επιχορηγηθούμε για α. την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΕ Ε - ΥΠΕΣ - ΕΕΤΑΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Επιχειρήσεις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ Νομικά Πρόσωπα Δήμων: έως 2 νομικά πρόσωπα ΔΔ, 1 για τομείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους - Μυκηνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίαση 24 η ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 178 /2016 ΘΕΜΑ : 3o ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 03-10-2016 πρώτης τακτικής συνεδρίασης των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 3ης/ 20-01-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 07/2016 Περίληψη: «Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΙΙΛΚ-ΥΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74513 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60. Περίληψη Λιβαδειά 09-03- 2016 Αριθ. Πρωτ.: 5559 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.16-6 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 60 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και

1. Ορκωμοσία. Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία. -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι. -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και Α. ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 1. Ορκωμοσία Α. Υπόχρεοι σε ορκωμοσία -ο δήμαρχος, -οι δημοτικοί σύμβουλοι -οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και -οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων 1. Ορκωμοσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις , ημέρα Παρασκευή ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1996 01.02.07 1(4) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΤΑ ΕΤΟΥΣ 1996 Αθήνα, σήμερα στις 3-5-96, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. στο κατάστημα της Γενικής Διεύθυνσης ΕΛΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λιβαδειά 04 12-2015 Αριθ. Πρωτ.: 33423 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-32 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 374 Περίληψη Εγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών. 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Μίσθωση και εκμίσθωση αγαθών 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοθετικό πλαίσιο α) 11389/8-3-1993 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Β 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθμό 403/ Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ με αριθμό 403/ Το Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α 114/ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 1/12/2016 Μελίνας Μερκούρη 11 213 00 Κρανίδι Τηλ. Γραφ. Δημάρχου: 2754.360.0028 e-mail : kranidi1@otenet.gr, karanikolasous@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου

Εγκεκριμένο Σχέδιο με την υπ αριθμ. 308/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Για τη διασφάλιση συνέχισης λειτουργίας των Φιλαρμονικών των τέως Δήμων Αλυκών, Αρκαδίων και Λαγανά, που σήμερα αποτελούν Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ζακύνθου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 336.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 336. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 20 11-2015 Αριθ. Πρωτ.: 32018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-30 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 336 Περίληψη Εγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 26/2015 από (01-09- 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα