χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λεμεσού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβσλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1708, 60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 25 ης Ιουνίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7{Ι} του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής στο είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. Αριθμός 1511 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λάρνακας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1708, 60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 25^ Ιουνίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 199Β (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής ατά είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ.

2 1004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1512 MelLife Alice. 5 " Γνωστοποίηση της Σκοπούμενης Μεταβίβασης Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίων από την American Life Insurance Company στην American Lite Insurance Company (Cy) Limited Η American Life Insurance Company Delaware USA, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της MetLile Inc. και δραστηριοποιείται, μέσω υποκαταστήματος στην Κύπρο από το 1955 στους κλάδους ασφάλισης ζωής, ασφαλειών ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, και ασφάλισης ατυχημάτων και ασθενειών, γνωστοποιεί ότι το υποκατάστημα στην Κύπρο έχει υποβάλει αίτηση, στις 17 Δεκεμβρίου 2012 στην Έφορο Ασφαλίσεων, όσον αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως, και στις 11 Φεβρουαρίου 2013 στο Δικαστήριο, όσον άφορα τον Κλάδο Ζωής, όπως προνοούν οι περί της Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών θεμάτων Νόμοι του , για μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων από το υφιστάμενο υποκατάστημα της στην Κύπρο (εκχωρητής) στη νέα συσταθείσα θυγατρική εταιρεία της MelLife Inc. με την επωνυμία American Life Insurance Company (Cy) Limited (εκδοχέας). Τα Γραφεία τόσο του εκχωρητή όσο και του εκδσχέα είναι στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 38,1087 Λευκωσία. Ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων, όλα τα δικαιώματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θα μεταβιβαστούν στην εν λόγω εταιρεία. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι όροι ασφάλισης, το ασφάλιστρο, τα ωφελήματα και οι ασφαλιστικές σας καλύψεις, βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν θα επηρεαστούν από τη σκοπούμενη μεταβίβαση. Η Συμφωνία Μεταβίβασης σχετικά με την σκοπούμενη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου, ως επίσης και η σχετική Αναφορά από Ανεξάρτητο Αναλογιστή, θα εκτεθούν στα κεντρικό μας γραφεία, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 3Β, 1067 Λευκωσία, από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής της Γνωστοποίησης και για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών, κατά τις ώρες από 6:00 μέχρι 15:00, για επιθεώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο, μεταξύ άλλων, και των ασφαλισμένων: Σχεπκά με πι σκοπούμενη μεταβίβαση, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, θα έχει το δικαίωμα, νια ότι αφορά τον Κλάδο Ζωής να υποβάλει αντιρρήσεις στον εκχωρητή ή στον εκδοχέα, μέσα στην περίοδο των δεκαπέντε (15) ημερών που αναφέρουμε ττιο πάνω, ώστε αυτές να προβληθούν στο Δικαστήριο, ενώ για ότι αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως, θα πρέπει να υποβάλει τις όποιες γραπτές παραστάσεις του στην Έφορο Ασφαλίσεων, μέσα σε τακτή προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης. Αριθμός 1513 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Georgiev Venelin ιδιοκτήτη του πιο κάτω οχήματος, αγνώστου διευθύνσεως. Απλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Volvo S70 χρώματος μεταλλικού μπλε με αριθμό πλαισίου YV1MC68597J Το πιο πάνω όχημα υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(1) του Το αυτοκίνητο ανεκόπη για έλεγχο στο Σημείο Διέλευσης Αγίου ΔομετΙου και κατασχέθηκε από το Τελωνείο Λευκωσίας. Μετά από σχετική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Volvo S70 Georgiev Venelin βριοκεται μόνιμα στη Βουλγαρία και δεν έχει δείξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για το όχημα. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 239/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 Αριθμός 1514 Σταθμός Λευκωσία (Αθαλάσσσ) Λεμεσός (Δημ. Κήπος) Αεροδρόμιο Λάρνακας Αεροδρόμιο Πάφου Πόλη Δ.Σ. Κόρνου Δ.Σ. Γεφυριού Παναγιάς Σαϊττάς Δ.Σ. Σταυρού Ψώκας Δ.Σ. Πλατανιών Δ. Κολλέγιο Προδρόμου Πλατεία Τροόδους Υψόμετρο από Μ.Ε.Θ (m) 162 δ Μέση Ψηλότερη 15,9 17,9 17,2 17,6 17,0 14,9 13,9 12,8 11,2 7,3 6,3 3,9 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, 2013 Θερμοκρασία Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερη 5,8 10,1 7,9 9,6 8,4 5,6 2,7 4,0 4,2 1,7 1,7-1,4 Σταθμός Πιο Ψηλή 19,3 22,0 20,1 21,4 20,7 18,5 20,0 19,3 20,0 12,θ 15,0 11,0 Πιο Χαμηλή -0,7 3,3 2,0 3,4 2,5 0,3 3,0-2,4-3,0-4,9-6,6-9,2 Σχετική Υγρασία 0600 Ώρα Γκρίνουιτζ (%) Ώρα Γκρίνουπζ (%) Ολική Ποσότητα (mm) 54,0 34,7 48,8 53,0 59,7 31,3 52,7 88,9 103,6 105,0 101,9 145,7 Αριθμός Βροχερών Ημερών Βροχόπτωση Πιο μεγάλη ποσότητα 24ώρου (mm) 25,2 10,0 22,2 14,7 27,1 11,0 17,9 31,6 28,5 23,5 28,0 25,0 Ημερομηνία ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2013 III Διαφορά ill Αριθμός Ημερών Χιονόπτωσης Βαρομ πίεση Ε.Θ. Πίεση από την Κανονική Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) III Μέση Διαφορ άαπό την Κανονική Διαφορ ά από την Κανονική Παρατηρήσεις Ο καιρός τον Ιανουάριο ήταν ξηρός. Ασταθείς καιρικές συνθήκες επικράτησαν στην περίοδο 1-14, στις 17, στην περίοδο 19-21, στις 23 και στην περίοδο του μήνα που προκάλεσαν βροχές, τοπικές καταιγίδες, χαλάζι και χιονόπτωση στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Η μέση θερμοκρασία ήταν 0,5 β. Κελσίου πιο πάνω από την κανονική και η μέση βροχόπτωση ήταν 59,2 mm ή 58% της κανονικής. Βροχόπτωση Διαφορά από την Κανονική «1 (mm) m Μ Ξ ι m θ- ι m ν > Η Μ Ν) Ρ -Ο > ο Ο < Μ Ο ω Λευκωσία (Αθαλάσσα) 1015,7-2,8 15,9 +0,6 5,8 +0,6 10,9 +0,6 54,0 +12,8 Αεροδρόμιο Λάρνακας 1016,0-1,8 17,2 +0,8 7,9 +0,7 12,5 +0,7 48,8-13,2

4 1006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1515 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Κα. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Αεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας ΜελανΙδης Μέλος Απόφαση ΕΠΑ 09/2013 Αρ. Φακέλου /2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ TOY 200Β (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταγγελία της εταιρείας Andros Kiosk Ltd εναντίον της εταιρείας Fereos Ltd Ημερομηνία απόφασης: 15/2/2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης, αποτέλεσε η επιστολή/καταγγελία, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2006 της εταιρείας Andros Kiosk Lid (εφεξής η «καταγγέλλουσα»), η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») στις 26 Ιανουαρίου 2006, αναφορικό με πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd (εφεξής η «καταγγελλόμενη») του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/Θ9, ως ίσχυε τότε. Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, αφού τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. Ιστορικό Διαδικασίας Η καταγγελία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2006, και αφορούσε πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως ίσχυε τότε. Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Γ. Χριστοφίδη, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε οτις 31 Ιανουαρίου 2006, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Υπηρεσία») να ενημερώσει την καταγγέλλουσσ για να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την καταγγελία της. Στις 2 Μαρτίου 2006, παρελήφθη από την Επιτροπή επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας με συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία μελέτησε η Επιτροπή σε συνεδρία της στις 3 Απριλίου 2006 και αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή της δέουσας έρευνας και την ετοιμασία σχετικού σημειώματος. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών που της είχαν δοθεί κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 3 Απριλίου 2006, προχώρησε στη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, αποστέλλοντας ερωτηματολόγια προς την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd και προς τη Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων και τον Έφορο Φ.Π.Α.. Η Υπηρεσία, στις 5 Ιουνίου 2006 καταχώρησε εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης σημείωμα, με το οποίο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd δεν συνεργάζεται και δεν έχει αποστείλει στοιχεία ή/και τις πλήρεις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της. Στη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή προς την καταγγελλόμενη, με την οποία να ενημερώνεται ότι η Επιτροπή πληροφορήθηκε για την απροθυμία συνεργασίας της με την Υπηρεσία και να ζητηθούν εξηγήσεις για την άρνηση της. Η καταγγελλόμενη κλήθηκε να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου 2006, όπου και προσκόμισε όλα τα έγγραφα και τις απαντήσεις που είχαν ζητηθεί στη βάση του ερωτηματολογίου της Υπηρεσίας, και διαβεβαίωσε την Επιτροπή για τη συνεργασία της.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Η Υπηρεσία καταχώρησε σημείωμα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης στις 12 Μαρτίου Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Π. Καλλή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2007, θεώρησε ότι δεν παρίστατο ανάγκη διεξαγωγής νέας έρευνας λόγω της αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής, γιατί δεν είχαν μεταβληθεί τα δεδομένα, και αποφάσισε όπως ετοιμασθεί Έκθεση Αιτιάσεων προς πιν εταιρεία Fereos Ltd. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε να καλέσει στις 25 Οκτωβρίου 2007 τα εμπλεκόμενα μέρη για να τους δοθούν οδηγίες για να εκθέσουν τις θέσεις και απόψεις τους σε σχέση με την Έκθεση Αιτιάσεων. Η Έκθεση Αιτιάσεων απεστάλη στις 12 Οκτωβρίου Η καταγγέλλουσα εταιρεία ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου Στις 25 Οκτωβρίου 2007 παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής η δικηγόρος της καταγγελλόμενης εταιρείας, όπου και δόθηκαν οδηγίες για την κατάθεση των θέσεων και απόψεων τους επί της Εκθέσεως Αιτιάσεων. Στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή παρέλαβε νέα επιστολή από την καταγγελλόμενη εταιρεία και κατόπιν αυτής, η Υπηρεσία, στις 8 Νοεμβρίου 2007, απέστειλε νέο ερωτηματολόγιο προς το Τμήμα Τελωνείων. Στις 26 Νοεμβρίου 2007, παρελήφθη επιστολή από την καταγγέλλουσα εταιρεία αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της από το Τμήμα Τελωνείων κατόπιν καταγγελίας της εταιρείας Fereos Ltd. Το Τμήμα Τελωνείων απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας με επιστολή του ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου Στις 3 Δεκεμβρίου 2007, παρελήφθη από την Επιτροπή η γραπτή αγόρευση της καταγγελλόμενης εταιρείας. Στις 21 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή σε συνεδρία της, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4/12/2007, στην Αναθεωρητική Έφεση 3902 (ΑΤΗΚ ν. Δημοκρατίας κ.α.), στην οποία κρίθηκε όπ η συμμετοχή του κ. Κώστα Ευσταθίου στην Επιτροπή ήταν παράνομη, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20/12/2007, αποφάσισε να ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί για την εν λόγω υπόθεση και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπσρχής. Η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για έρευνα με βάση το υφιστάμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο νομικό και πραγματικό καθεστώς. Η Υπηρεσία απέστειλε σχετικές ενημερωτικές επιστολές προς τα εμπλεκόμενα μέρη στις 29 Φεβρουαρίου Στις 7 Μαρτίου 2008, η Υπηρεσία καταχώρησε σημείωμα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Στη συνέχεια και κατόπιν της αλλαγής στη σύνθεοή της, η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Κ. Χριστόφορου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2008, υιοθέτησε την απόφαση της προηγούμενης Επιτροπής ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2008 και αποφάσισε όπως καταρτίσει Έκθεση Αιτιάσεων. Σε συνεδρία της στις 31 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή διατύπωσε την αιτίαση εναντίον της καταγγελλόμενης επιχείρησης και αποφάσισε να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα στην καταγγελία μέρη την Πέμπτη, 27/11/2008, στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Επιτροπής. Η Έκθεση Αιτιάσεων απεστάλη με τηλεομοιότυπο προς την καταγγελλόμενη εταιρεία και παραδόθηκε και διά χειρός στις 4 Νοεμβρίου Παράλληλα, ενημερώθηκε και η καταγγέλλουσα εταιρεία. Στη συνεδρία της Επιτροπής στις 27 Νοεμβρίου 2008, ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας καταχώρησης της υπεράσπισης της καταγγελλόμενης εταιρείας και αναβλήθηκε η συνεδρία, η οποία ορίσθηκε για τις 11 Δεκεμβρίου Στις 5 Δεκεμβρίου 2008, παρελήφθη από την Επιτροπή η υπεράσπιση της καταγγελλόμενης εταιρείας. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 11 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία από τα μέρη, τα οποία απεστάλησαν από την καταγγέλλουσα στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και από την καταγγελλόμενη στις 22 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 8 Ιανουαρίου 2009, κατέληξε στην τελική της απόφαση, την οποία ανακοίνωσε προς την καταγγελλόμενη εταιρεία με επιστολή της οτις 10 Μαρτίου 2009, δίδοντας της 30 ημέρες να υποβάλει γραπτές παραστάσεις επί του ύψους του προστίμου. Στις 10 Μαρτίου 2009, παρελήφθη επιστολή από την εταιρεία Fereos Ltd, στην οποία επισυναπτόταν επιστολή αναφορικά με την έρευνα του Τμήματος Τελωνείων στο περίπτερο της Andros Kiosk Ltd. Or θέσεις της καταγγελλόμενης εταιρείας παρελήφθησαν στις 26 Μαρτίου Στις 9 Απριλίου 2009, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της, κατέληξε στην τελική απόφαση της επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους Ευρώ στην εταιρεία Fereos Ltd. Στις 16 Απριλίου 2009, ενημερώθηκε με επιστολή η καταγγελλόμενη εταιρεία για το διοικητικό πρόστιμο και στις 15 Μαίου 2009 συντάχθηκε το τελικό κείμενο της απόφασης της Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς τα εμπλεκόμενη μέρη στις 18 Μαΐου Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα π ς Δημοκρατίας οτις 29 Μαΐου Στις 15 Ιουνίου 2009, παρελήφθη αίτηση της εταιρείας Fereos Ltd στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Με επιστολή ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Γενική Εισαγγελία για την εμφάνιση Δικηγόρου της Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου και την αποδοχή ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, λόγω της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25/5/2011, στις προσφυγές με αριθμό 1544/2009, 1545/2009, 1596/2009 και 1601/2009, με την οποία κρίθηκε ότι ο διορισμός του τότε Προέδρου της Επιτροπής κ. Κωστάκη Χριστόφορου δεν ήταν νόμιμος. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, σημείωσε ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής της Νομικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της αποδοχής για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής από μέρους Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία είχε εκδοθεί υπό πιν Προεδρία Κ. Χριστόφορου και για την οποία εκκρεμούσε αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου. Επισημαίνεται ότι στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.α. και Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού), κρίθηκε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν

6 1008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 νόμιμος. Η Επιτροπή, ταυτόχρονα έλαβε υπόψη τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με ημερομηνίες 20/12/2007 (αρ. φακ. Γ.Ε.Ε. 20(Α)/19Β2/9) και 18 Ιουλίου 2011 (αρ. φακ. Γ.Ε. 50(Α)/2005/Ν.52/2) και έλαβε τις εξής αποφάσεις: < (α) Αποφάσισε να επανεξετάσει την καταγγελία αφού έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε. (β) Η έρευνα θα διεξαχθεί με βάση το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο που εκδόθηκε η σχετική απόφαση. (γ) Θα γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού.» Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης ενημερώθηκαν για την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής με επιστολή ημερομηνίας 2 Μαΐου Ακολούθως, η Υπηρεσία της Επιτροπής, Λαμβάνοντας υπόψη το λόγο της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στη βάση των προαναφερόμενων οδηγιών της Επιτροπής, για λόγους επανεξέτασης της εν προκειμένω καταγγελίας, προέβηκε σε νέα εξ' υπαρχής έρευνα μελετώντας και αξιολογώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που βρίσκονταν εντός του διοικητικού φακέλου. Η Υπηρεσία κατέθεσε τα συμπεράσματα της σε σημείωμα ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, το οποίο μελέτησε στη συνέχεια η Επιτροπή σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2012, αφού έλαβε υπόψη της όλο το περιεχόμενο του σχηματισθέντα διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και την προμνησθείσα έκθεση της Υπηρεσίας, ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει με την προετοιμασία και αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων, ενεργώντας στη βάση και τα πλαίσια του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Αριθμός 13(Ι)/200Θ (εφεξής ο «Νόμος»), ο οποίος κατάργησε και αντικατέστησε τους περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 1989 έως (Αρ. 2) 2000, Ν. 207/Θ9. Η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα συνεδρία της, ομόφωνα αποφάσισε να διατυπώσει την πιο κάτω αιτίαση εναντίον της καταγγελλόμενης εταιρείας Fereos Ltd: Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008 από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν η κατσγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd, η οποία κατείχε θέση πελάτη της και η οποία δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd συνίσταται μέσω της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των μακροχρόνιων εμπορικών της σχέσεων με την καταγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο της Επιτροπής, και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την άμεση κοινοποίηση του και ειδοποίηση των εμπλεκομένων μερών. Περαιτέρω, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 17(6) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε όπως η καταγγελλόμενη εταιρεία υποβάλει γραπτώς τις παρατηρήσεις της επί της εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσας παραβάσεως μέσα σε είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα παραλάμβανε την Έκθεση Αιτιάσεων. Επίσης, στη βάση του άρθρου 17(4) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία να παραστούν στη συνεδρία της που ορίστηκε για τις 17 Οκτωβρίου Η Έκθεση Αιτιάσεων παραδόθηκε διά χειρός στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 προς την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, και αντίγραφο αυτής απεστάλη στην καταγγέλλουσα εταιρεία. Στην ορισθείσα για τις 17 Οκτωβρίου 2012 προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, αμφότερα τα μέρη δεν παρέστησαν, οπόταν η Επιτροπή επιφύλαξε την απόφαση της. Η Επιτροπή, στις 16 Νοεμβρίου 2012 και σε συνέχεια της συνεδρίας της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012, κατά την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν κληθεί με Έκθεση Αιτιάσεων να παραστούν, αλλά δεν το έπραξαν, σημείωσε τις σχετικές πρόνοιες του άρθρου 17 του Νόμου, το οποίο προνοεί τα ακόλουθα: «17(6) Σε όλους τους κατά τα ανωτέρω παριστάμενους στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία παρέχεται κάθε δυνατή ευκαιρία προς υποβολή γραπτών παρατηρήσεων επί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους και τάσσεται προς τούτο εύλογη προθεσμία, η οποία σε δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να παραταθεί. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας. (7) Σε περίπτωση που επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, προς την οποία κοινοποιήθηκε η έκθεση αιτιάσεων, παραλείψει και/ή αρνηθεί να υποβάλει οποιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις αναφορικά με τις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος της εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις που περιέχονται στην έκθεση αιτιάσεων.». Επομένως, δεδομένου ότι δόθηκε κάθε δυνατή ευκαιρία προς την καταγγελλόμενη να υποβάλει τις γραπτές της παρατηρήσεις και να αναπτύξει προφορικά τις θέσεις και απόψεις της ενώπιον της Επιτροπής, πράγμα το οποίο δεν έπραξε, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17(7) του Νόμου, δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην αποστσλθείσσ Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της στις 16 Νοεμβρίου 2012 σημείωσε ότι τσ δεδομένα ή/και τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν, καθώς και τα γεγονότα της υπόθεσης που έχουν ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού από την Επιτροπή στην πρώτη, εκ πρώπις όψεως, προκαταρκτική τοποθέτηση της επί της ουσίας της υπόθεσης, δεν έχουν διαφοροποιηθεί λόγω της μη υποβολής από μέρους των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα της καταγγελλόμενης εταιρείας, οποιωνδήποτε νέων δεδομένων ή/και στοιχείων που να τροποποιούν ή να μεταβάλλουν ουσιωδώς ή να διαφοροποιούν ή/και να αναιρούν τις προκαταρκτικές θέσεις και τα συμπεράσματα της Επιτροπής, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην καταγγελλόμενη εταιρεία μέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων που της απεοτάλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που είχε με την καταγγέλλουσα εταιρεία, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22σς ΜΑΡΤΙΟΥ Η Επιτροπή, ενεργώντας με βάση το άρθρο 42(2) του Νόμου και προτού αποφασίσει επί της επιβολής διοικητικού προστίμου, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να ειδοποιηθεί η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, για την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας την για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας της το δικαίωμα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί του ύψους του προστίμου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης. Η Επιτροπή επίσης την πληροφόρησε ότι σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γραπτών θέσεων εντός της τεθείσας προθεσμίας, θα προχωρήσει με την έκδοση της απόφασης της. Η Επιτροπή, παράλληλα επισήμανε στην καταγγελλόμενη ότι το πλήρες αιτιολογημένο κείμενο της απόφασης της θα της αποσταλεί σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, ως διαλαμβάνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ενώ αντίγραφο της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η Επιτροπή ενημέρωσε με επιστολή της στις 20 Δεκεμβρίου 2012 την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd για την πρόθεση της να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, προβάλλοντας παράλληλα του λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας της τη δυνατότητα να υποβάλει τις γραπτές της παρατηρήσεις εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών. Στις 27 Δεκεμβρίου 2012, Q δικηγόρος της καταγγελλόμενης ζήτησε αρχικά να του σταλεί αντίγραφο των εγγράφων με τα οττοίαη Fereos Ltd είχε κληθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 17/10/2012, τα οποία και του απεστάλησαν. Στη συνέχεια, με επιστολή του ημερομηνίας Β/1/2013, ζήτησε να επιθεωρήσει τους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2013, απεδέχθη το αίτημα του δικηγόρου της καταγγελλόμενης και με επιστολή κλήθηκε να επισκεφτεί τα γραφεία της Επιτροπής στις 11 Ιανουαρίου Οι δικηγόροι της καταγγελλόμενης, κατά τη διαδικασία επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, κατέγραψαν σειρά εγγράφων του διοικητικού φακέλου και αιτήθηκαν όπως τους παραχωρηθούν αντίγραφα αυτών. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της στις 16 Ιανουαρίου 2013, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο των εγγράφων που ζήτησαν να λάβουν ως αντίγραφα κατά την επιθεώρηση των διοικητικών φακέλων της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι κάποια από τα έγγραφα αυτά βρίσκονταν ήδη στην κατοχή τους, ενώ άλλα πιθανόν να εμπεριείχαν εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και στοιχεία και κατέληξε ότι, για να μπορέσει να εξετάσει κατά πόσο θα δοθούν αντίγραφα των ζητηθέντων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17(9) και 33 του Νόμου και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, έπρεπε να υποβληθούν οι λόγοι για τους οποίους η καταγγελλόμενη εταιρεία αιτείτο τη λήψη αυτών. Περαιτέρω, η Επιτροπή επεσήμανε τη δυνατότητα του δικηγόρου της καταγγελλόμενης εταιρείας προς μελέτη των εγγράφων των διοικητικών φακέλων της υπόθεσης στα γραφεία της Επιτροπής, χωρίς όμως τη λήψη οποιωνδήποτε αντιγράφων. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2013 και, σε απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2013, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των φακέλων της υπόθεσης λειτουργός της Υπηρεσίας τον διαβεβαίωσε ότι θα δίδονταν οποιαδήποτε έγγραφα ζητούντο. Παράλληλα, ανεφέρθη ότι κατέγραψε τα έγγραφα στο σχετικό έντυπο της Επιτροπής τα οποία του είναι απαραίτητα για την προετοιμασία των παρατηρήσεων και/ή παραστάσεων σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του διοικητικού προστίμου εναντίον των πελατών του. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης, με επιστολή του ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2013, επανέλαβε τα πιο πάνω και τόνισε ότι: «οι πελάτες μας να στερούνται του δικαιώματος τους να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών». Η Υπηρεσία, κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής, απέστειλε απαντητική επιστολή την ίδια ημέρα, στην οποία επεσήμανε τη διαδικασία για τη λήψη αντιγράφων κατά την επιθεώρηση διοικητικών φακέλων και επανέλαβε ότι η Επιτροπή δεν φέρει καμία ένσταση οι δικηγόροι της καταγγελλόμενης να λάβουν γνώση των εγγράφων που θεωρούν απαραίτητα προς υπεράσπιση των πελατών τους κατά τη διαδικασία της επιβολής του διοικητικού προστίμου, αλλά παράλληλα όπως τους επεξηγήθηκε, τα έγγραφα που ζήτησαν αφορούσαν είτε έγγραφα που είχαν ήδη στην κατοχή τους, είτε έγγραφα που το περιεχόμενο τους είναι αδιάφορο για την εν προκειμένω διαδικασία, αλλά παρά ταύτα τους επισυνάφτηκαν μαζί με την επιστολή. Τέλος, αναφορικά με τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής, διευκρινίσθηκε ότι το περιεχόμενο αυτών που τους αφορά εμπεριέχεται αυτολεξει τόσο στην Έκθεση Αιτιάσεων όσο και στην επιστολή ημερομηνίας 20/12/2012 που τους απεστάλησαν, με αποτέλεσμα να τους παρέχετε κάθε δυνατότητα υπεράσπισης του πελάτη τους. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης εταιρείας κοινοποίησε τα σχόλια και τις θέσεις του προς την Επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων της καταγγελλόμενης και αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και οποιεσδήποτε ελαφρυντικές και μη περιστάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(a)(1) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου. 2. Αντικείμενο της καταγγελίας Η εταιρεία Andros Kiosk Ltd ανέφερε στην καταγγελία της όπ διαθέτει κατάστημα / περίπτερο στην Πάφο και προμηθευόταν πολλά από τα προϊόντα που εισάγει η καταγγελλόμενη εταιρεία. Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd διαθέτει αποκλειστικές αντιπροσωπείες στα προϊόντα τα οποία εισάγει και διαθέτει στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες στην αγορά, παρά μόνο ελάχιστες από αυτές, οι οποίες εισάγονται μέσω παράλληλων εισαγωγών από τρίτες χώρες. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία διαθέτει την αποκλειστική αντπτροαωπεία εισαγωγής των κουβανέζικων πούρων HABANOS. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στην καταγγελία, η καταγγελλόμενη εταιρεία σταμάτησε να προμηθεύει την εταιρεία Andros Kiosk Ltd με τα προϊόντα της οκτώ (θ) μήνες πριν από την υποβολή της καταγγελίας εναντίον της στην Επιτροπή. Ο λόγος για τον οποίο η καταγγελλόμενη σταμάτησε την προμήθεια του περιπτέρου της καταγγέλλουσας με προϊόντα ήταν το γεγονός ότι αυτή δεν αγόραζε πούρα αποκλειστικά από την καταγγελλόμενη, αλλά αγόραζε/προμηθευόταν και από άλλες, τρίτες εταιρείες. Προβλήθηκε επίοης ο ισχυρισμός ότι, η διακοπή προμήθειας των

8 1010 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 προϊόντων από μέρους της καταγγελλόμενης έγινε ιδιαίτερα λόγω του ότι η καταγγέλλουσα προμηθευόταν πούρα της εμπορικής επωνυμίας HABANOS από τρίτη εταιρεία, η οποία μέσω παράλληλων εισαγωγών τα εισήγαγε στην κυπριακή αγορά. Βάσει της καταγγελίας, η εταιρεία Andros Kiosk Ltd επικοινώνησε αρκετές φορές με την καταγγελλόμενη σε μια προσπάθεια εξεύρεσης Λύσης, όμως η καταγγελλόμενη απάντησε ότι, για να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους στην Andros Kiosk Ltd, θα έπρεπε αυτή να αποσύρει από το κατάστημα της τα ανταγωνιστικά προς αυτούς προϊόντα και να τα προμηθεύεται αποκλειστικά από αυτούς. Στην καταγγελία αναφέρθηκαν μερικά από τα προϊόντα τα οποία προμηθευόταν η εταιρεία Andros Kiosk Ltd από την εταιρεία Fereos Ltd, τα οποία ήταν τα εξής: -Τσιγάρα Davidoff (4 είδη) West (2 είδη) Super King (3 είδη) LB (3 είδη) -Καπνός Golden Virginia (3 είδη) Drum (Α είδη) -Rizla φίλτρα, κόλλες για καπνό κλπ (10 είδη) Άλλα προϊόντα: Ουίσκι, αεριούχα νερά, καραμέλες, καφές και πολλά άλλα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία, το περίπτερο προμηθευόταν από την εταιρεία Fereos Ltd προϊόντα σ^\ας ΛΚ400 περίπου εβδομαδιαίως πριν τη διακοπή της συνεργασίας τους. Κατόπιν της διακοπής, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι: «μειώθηκε η πελατεία της επιχείρησης με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών να μειώνεται όχι μόνο από τα προϊόντα της εταιρείας Fereos Ltd αλλά πολύ περισσότερο γιατί ο πελάτης μπαίνοντας στο περίπτερο να αγοράσει προϊόντα της εν λόγω εταιρείας αγόραζε παράλληλα και άλλα είδη. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο κύκλος εργασιών μειώνεται άλλες ΛΚ500 μηνιαίως για τα υπόλοιπα προϊόντα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσα ς εταιρείας, λόγω της αποκλειστικότητας που κατέχει η καταγγελλόμενη εταιρεία, δεν δύναται να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτής, τα οποία θεωρεί απαραίπμα για τη λειτουργία ενός περιπτέρου, από τον ίδιο τον προμηθευτή σε χονδρική τιμή. Η Επιτροπή έχει σημειώσει επίσης ότι, σε μεταγενέστερη επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας, στις 8 Φεβρουαρίου 2007, αναφέρθηκε ότι, για ενάμιση μήνα αγόραζε σε λιανική τιμή, από άλλες πηγές, τα προϊόντα της καταγγελλόμενης και τα μεταπωλούσε χωρίς κέρδος, για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της. 3. Εμπλεκόμενα μέρη 3.1 Καταγγέλλουσα Η καταγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Πάφο, η οποία διαθέτει κατάστημα/περίπτερο στην Πάφο. Η μεταξύ των μερών συνεργασία άρχισε με την έναρξη των εργασιών και/ή τη λειτουργία της καταγγέλλουσας, οπόταν άρχισε και η από μέρους της καταγγελλόμενης προμήθεια πολλών από τα προϊόντα που εισάγει. 3.2 Καταγγελλόμενη Η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, στη βάση του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής πραγματικού καθεστώτος και των δεδομένων που υπήρχαν, ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 1956 και όραστηριοποιείτο στην εισαγωγή και διάθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία μιας ευρείας γκάμμας προϊόντων με πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν γνωστές εμπορικές επωνυμίες. Αρκετές από τις εμπορικές επωνυμίες, τις οποίες η καταγγελλόμενη εταιρεία εισήγαγε και διένειμε στη κυπριακή αγορά, τις εμπορευόταν δυνάμει αποκλειστικής συμφωνίας εισαγωγής με την εταιρεία παραγωγής τους. Η καταγγελλόμενη λειτουργούσε, κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο, το τμήμα λιανικής πώλησης με δέκα (10) καταστήματα, και το τμήμα χονδρικής με δύο αποθήκες στη Λευκωσία και Λεμεσό. Διέθετε επίσης ένα μεγάλο δίκτυο διανομής που κάλυπτε όλη την επικράτεια, προμηθεύοντας μεταξύ άλλων περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμούς βενζίνης, κ.α. 4. Στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης 4.1 Στοιχεία από την καταγγελλόμενη εταιρεία Από τις δηλώσεις και τα στοιχεία που απεστάλησαν από την καταγγελλόμενη εταιρεία, κατά την έρευνα της Υπηρεσίας μέσω σχετικών ερωτηματολογίων της, η Επιτροπή σημείωσε ιδιαίτερα τα πιο κάτω:- Η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd ανέφερε ότι εισήγαγε και διένεμε μια μεγάλη γκάμμα προϊόντων από γνωστές εμπορικές επωνυμίες, για τις πλείστες των οποίων κατείχε την αποκλειστική συμφωνία εισαγωγής. Απέστειλε δε σχετικό κατάλογο των εμπορικών επωνυμιών της. Αναφέρθηκε επίσης ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μεμονωμένα προϊόντα από αυτά που εισήγαγε κατ' αποκλειστικότητα, όπως π.χ. τα πούρα Habanos, εισάγονταν μέσω και παράλληλων εισαγωγών, δε δύνατο μια επιχείρηση λιανικής πώλησης να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην της ίδιας της εταιρείας Fereos Ltd. Το δίκτυο διανομής της Fereos Ltd προμήθευε συνολικά σημεία σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμοί βενζίνης, κ.α.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Η καταγγελλόμενη εταιρεία αναφέρθηκε στον κύκλο εργασιών της και στον κύκλο εργασιών που πραγματοποιούσε στα καπνικά προϊόντα που εισήγαγε στην Κύπρο, τα οποία αποτελούσαν περί το 80% του κύκλου εργασιών της. Στις απαντήσεις που δόθηκαν από την καταγγελλόμενη, στις 16 Μαΐου 2006, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, αρχικά αναφέρθηκε ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα της εταιρείας εκτίθονταν προς πώληση στο κατάστημα της καταγγέλλουσας εταιρείας και μόνο τα πούρα HABANOS, για τα οποία ήταν ο επίσημος διανομέας στην Κύπρο, είχαν αφαιρεθεί, για το λόγο ότι στο συγκεκριμένο περίπτερο ανευρέθηκαν απομιμήσεις αυτών. Σχετικά, αναφέρθηκε ότι υπήρξαν αρκετές καταγγελίες της Fereos Ltd προς το Τμήμα Τελωνείων για απομιμήσεις προϊόντων. Σε κατοπινή επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της καταγγελλόμενης εταιρείας κ. Γ. Φεραίου, ημερομηνίας 17/7/2009, αναφέρθηκε ότι η εταιρεία συνεργάζεται άψογα με σημεία πώλησης και ότι ο μόνος λόγος διακοπής πις συνεργασίας τους με την εταιρεία Andros Kiosk Ltd ήταν η άρνηση της να σταματήσει τις πωλήσεις των απομιμήσεων των πούρων HABANOS, καταστρέφοντας έτσι τη φήμη των προϊόντων αυτών που δημιούργησαν μετά από 40 χρόνια σκληρής εργασίας. 4.2 Στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν συλλέγει και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της στοιχεία που απεστάλησαν από το Τμήμα Τελωνείων στα πλαίσια διεξαγωγής της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας στην εν λόγω καταγγελία, καθώς και στοιχεία από την καταγγελλόμενη εταιρεία αναφορικά με έρευνες που πραγματοποίησε το Τμήμα Τελωνείων:- Στις 24 ΜαΤου 2006, η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας να πληροφορηθεί κυρίως εάν η καταγγελλόμενη είχε προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον της καταγγέλλουσας και της εταιρείας ΤΗ & ΤΗ BIG SMOKE Cigars & Accessories Lid, η οποία αναφέρθηκε ότι αποτελεί τον προμηθευτή της κατανγέλλουσας σε πούρα HABANOS. Περαιτέρω, η Υπηρεσία ζήτησε να μάθει και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας του Τμήματος Τελωνείων. Το Τμήμα Τελωνείων, με επιστολή του ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2006, έδωσε γραπτώς στοιχεία των διαφόρων καταγγελιών στις οποίες είχε προβεί η εταιρεία Fereos Ltd εναντίον άλλων εταιρειών, και ανέφερε ότι δεν είχε γίνει καμία καταγγελία εναντίον της κατανγέλλουσας εταιρείας Andros Kiosk Ltd. Συγκεκριμένα, η εν λόγω επιστολή ανέφερε τα ακόλουθα:»το Τμήμα Τελωνείων ενεργώντας, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει της ισχύουσας τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας που το Τμήμα έχει αρμοδιότητα εφαρμογής, μετά από καταγγελία της εταιρείας Fereos Ltd ερεύνησε τα υποστατικά της επιχείρησης ΤΗ & ΤΗ BIG SMOKE Cigars & Accessories Ltd για διερεύνηση υπόθεσης σχετιζόμενης με το ενδεχόμενο διάθεσης πούρων με την εμπορική ονομασία HABANOS που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.{...) Η διερεύνηση της καταγγελίας κατέδειξε ότι πρόκειται περί παράλληλων εισαγωγών αυθεντικών πούρων και όχι απομιμήσεων. Σε ότι αφορά την εταιρεία Andros Kiosk Ltd, το Τμήμα Τελωνείων δεν έχει λάβει οιανδήποτε καταγγελία από οποιονδήποτε και ουδεμία διερεύνηση έχει γίνει σχεπκά με την συγκεκριμένη αυτή εταιρεία." Αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 2007, η Υπηρεσία απέστειλε νέα επιστολή για λήψη στοιχείων προς το Τμήμα Τελωνείων. Στην απαντητική του επιστολή, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2007, το Τμήμα Τελωνείων κατέγραψε ότι η Fereos Ltd διαβίβασε την 1 η Νοεμβρίου 2007 καταγγελία εναντίον της Andros Kiosk Ltd, η οποία τύγχανε χειρισμού από το Τμήμα Τελωνείων. Επίσης, στην εν λόγω επιστολή, το Τμήμα Τελωνείων, αναφορικά με διάφορες καταγγελίες της Fereos Ltd και τις έρευνες που προέβη κατόπιν αυτών, σημείωσε ότι έγιναν παρακρατήσεις πούρων και ότι η Fereos Ltd προέβηκε σε γνωμάτευση σχετικά με το κατά πόσον τα παρακρατηθέντα πούρα ήταν απομιμήσεις, στη βάση της οποίας κατέληξε ότι επρόκειτο περί απομιμήσεων. Η δικηγόρος της καταγγελλόμενης, με επιστολή της προς την Επιτροπή που παρελήφθη μέσω τηλεομοιότυπου στις 10 Μαρτίου 2009, την ενημέρωσε για την απόφαση του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με την έρευνα που πραγματοποίησε στην Andros Kiosk Lid, επισυνάπτοντας την σχετικά. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι το Τμήμα Τελωνείων εντόπισε και προέβηκε σε κατάσχεση 15 τεμαχίων πούρων, τα οποία παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοηπκής Ιδιοκτησίας της εταιρείας HABANOS S.A.. Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1. Έννομο συμφέρον Βάσει του άρθρου 35{1) και (2) του Νόμου, δικαίωμα καταγγελίας πιθανών παραβάσεων του Νόμου υπέχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο ττρος τούτο συμφέρον. Η Επιτροπή υπέχει υποχρέωσης να εξετάσει κατά πόσον η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να προβεί σε καταγγελία, ήτοι κατά πόσον υπέστη ή κατά πόσον υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, ως άμεσο αποτέλεσμα της καταγγελλόμενης παράβασης. Η καταγγέλλουσα, η οποία διαθέτει κατάστημα/περίπτερο στην Πάφο, κατείχε θέση πελάτη έναντι της καταγγελλόμενης, η οποία κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο της καταγγελίας την προμήθευε με μία μεγάλη ποικιλία οπό τα προϊόντα που διέθετε και κυρίως με είδη καπνών, τσιγάρα, ποτά, σοκολάτες, καφέδες, κ.α.. Επομένως, στη βάση των δεδομένων αυτών, η καταγγέλλουσα δύναται να αποδείξει ότι επηρεάζεται άμεσα από οποιαδήποτε πρακτική και/ή πολιτική της καταγγελλόμενης και, καθόσον υπήρχε ο κίνδυνος σοβαρής οικονομικής της βλάβης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγέλλουσα είχε έννομο συμφέρον να προβεί στην υπό εξέταση καταγγελία. Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγέλλουσα νομιμοποιείτο να προβεί στην καταγγελία, καθότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και ως εκ τούτου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Νόμου. 2. «Επιχείρηση» Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι.

10 1012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»), η έννοια «επιχείρηση» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται. 1 Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει αχέση με την προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του και επιπρόσθετα, η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών η υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 2 Η καταγγελλόμενη, οτη βάση του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής πραγματικού καθεστώτος και των δεδομένων που υπήρχαν, ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποίο ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιεί το στην εισαγωγή και διάθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία μιας ευρείας γκάμμας προϊόντων με πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν γνωστές εμπορικές επωνυμίες. Αρκετές από τις εμπορικές επωνυμίες, τις οποίες η καταγγελλόμενη εταιρεία εισήγαγε και διένειμε στη κυπριακή αγορά, τις εμπορευόταν δυνάμει αποκλειστικής συμφωνίας εισαγωγής με την εταιρεία παραγωγής τους. Η καταγγελλόμενη λειτουργούσε κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο το τμήμα λιανικής πώλησης με δέκα (10) καταστήματα και το τμήμα χονδρικής με δύο αποθήκες στη Λευκωσία και Λεμεσό. Διέθετε επίσης ένα μεγάλο δίκτυο διανομής που κάλυπτε όλη την επικράτεια, προμηθεύοντας μεταξύ άλλων περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμούς βενζίνης, κ.α. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγελλόμενη δύναται να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση, όπως ορίζεται και ατο Νόμο στο άρθρο 2, καθότι προσφέρει προϊόντα και ασκεί καθ' όλα οικονομικής και εμπορικής φύσεως δραστηριότητες οπό τις οποίες προσκομίζει οικονομικό όφελος. 3. Σχετική Αγορά 3.1 Σχετική αγορά προϊόντος Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03): «η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίας που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται». Ως προς τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της καταγγελλόμενης εταιρείας Fereos Ltd καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία εισάγει στην κυπριακή αγορά και στα οποία κατέχει δικαιώματα αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής -με εξαίρεση μεμονωμένα προϊόντα, όπως π.χ. τα πούρα Habanos, που εισάγονται μέσω παράλληλων εισαγωγών- και τα οποία δεν δύναται μια επιχείρηση λιανικής πώλησης να τα προμηθευτεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην της εταιρείας Fereos Ltd. Τα πλείστα εξ' αυτών θεωρούνται σημαντικά είδη περιπτέρου και μικρών καταστημάτων και επιπρόσθετα δε, σύμφωνα και με διάφορες αποφάσεις ή/και μελέτες εθνικών αρχών ανταγωνισμού, η αγορά των περιπτέρων θεωρείται ξεχωριστή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς τα περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης αποτελούν «one-stop shop», όπου οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν συγκεκριμένη γκάμμα προϊόντων, όπως τσιγάρα και άλλα καπνικά είδη, εφημερίδες και άλλα έντυπα, γάλα, νερό και αναψυκτικά, σοκολάτες και γλυκά, τσίχλες, κ.α.. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα προϊόντα της Fereos Ltd και κυρίως αυτά στα οποία κατέχει αποκλειστικές αντιπροσωπείες, θεωρούνται πολύ ουσιώδη για τη λειτουργία ενός περιπτέρου. Η αγορά, στην παρούσα καταγγελία, αφορά καταρχήν την εμπορία συγκεκριμένων τσιγάρων και καπνικών ειδών, αλλά και μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως ουίσκι, αεριούχα νερά, καραμέλες, καφές και άλλα είδη περιπτέρου, στα περισσότερα από τα οποία η καταγγελλόμενη εταιρεία διέθετε, κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο της καταγγελίας, αποκλειστικές αντητροσωπείες. Σε αυτό το σημείο όμως, σημαντικότερη αναφέρεται η αγορά των καπνικών ειδών, όπως είναι τα τσιγάρα: Davidoff (4 είδη) West (2 είδη) Super King (3 είδη) LB (3 είδη) Και ο Καπνός: Golden Virginia (3 είδη) Drum (4 είδη) Η Επιτροπή, για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος, έχει αντλήσει καθοδήγηση από διάφορες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η αγορά καπνικών ειδών διαχωρίστηκε σε τρία στάδια: την παραγωγή καπνού, την επεξεργασία καπνού σε καπνικά προϊόντα και τη διανομή τους. Τα τελικά προϊόντα είναι κυρίως τσιγάρα (91% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη), καπνός που χρησιμοποιείται για τσιγάρα που τυλίγει ο ίδιος ο καπνιστής (7% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη), πούρο και πουράκια (1% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη) και καπνός για πίπα (1% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη). Τελικό προϊόν αποτελεί και ο καπνός που μασιέται, αλλά η κατανάλωση του είναι αμελητέα. 3 (α) Αγορά των τσιγάρων 1 Υπόθεση C-41/90, Hofner& Elsnerv. Macrotron, [1991] ECR ; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [19Θ4] ECR Ibid. 3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Seita/Tabacalera (COMP/M.1735), [1999] OJC 032, 04/02/2000 σ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Όσον αφορά την αγορά των τσιγάρων, τα τσιγάρα είναι προϊόντα που μοιάζουν μεταξύ τους στην εξωτερική εμφάνιση και έχουν την (δια τελική χρήση. Από την μία πλευρά, τα προϊόντα αυτά έχουν ένα μεγάλο αριθμό κοινών εξωτερικών χαρακτηριστικών που αφορά την παρουσίαση τους, όπως για παράδειγμα, το πακετάρισμα, το μήκος, τη διάμετρο τους, κ.α. Από την άλλη πλευρά, τα προϊόντα αυτά προσφέρονται στην αγορά με διάφορους συνδυασμούς εσωτερικών χαρακτηριστικών που αφορούν το μείγμα καπνού, τη γεύση, το άρωμα, τη νικοτίνη που περιέχουν, κ.α., και συνήθως προσδιορίζονται με μια εμπορική επωνυμία. Οι εμπορικές επωνυμίες συνδέονται με μια συγκεκριμένη «εικόνα» και ένα επίπεδο ποιότητας, τα οποία ενισχύονται με τη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας και τις ενέργειες προώθησης τους. 4 Σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατηγορία των καπνικών προϊόντων περιλαμβάνει πολλούς και διάφορους τύπους και ποιότητες τσιγάρων, πούρων, "Roll your own tobacco* (RYO), σιγαρέτων και καπνών, και το καθένα από αυτά μπορεί να διαχωριστεί σε ξεχωριστές κατηγορίες και υποκατηγορίες βάσει ορισμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι τα τσιγάρα δύνανται να διαχωριστούν: Λόγω της τιμής τους: above-premium, premium. International Big Pack Medium, Local Big Pack και Low. Ανάλογα με το αν είναι τοπική ή διεθνής η εμπορική επωνυμία, Λόγω του μείγματος του καπνού: American blend, Oriental blend, Black και Virginia. ' Λόγω της γεύσης: lights, full flavour, menthol. Λόγω του τύπου του πακέτου: soft packs, boxes, 'shoulder' packs, round comer packs, oval packs, κ.α. Λόγω του μεγέθους του πακέτου: πακέτο των 10,20,25 or 30 sticks. Λόγω άλλων φυσικών χαρακτηριστικών: King Size, 100s, slims, super-slims. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε σε διαχωρισμό των τσιγάρων σε τέτοιο βαθμό σε καμία υπόθεση καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπήρξε λόγος επηρεασμού του ανταγωνισμού ακόμα και στην περίπτωση όπου θα διαχώριζε περαιτέρω την αγορά. Επομένως, η αγορά των τσιγάρων μπορεί να διαχωριστεί βάσει διαφόρων κριτηρίων που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται πιο πάνω. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια συνδυάζονται κατά κάποιο τρόπο από διάφορες μάρκες στην προσπάθεια της εταιρείας να προσελκύσει όλες τις κατηγορίες των καπνιστών. Τα συστατικά, η μέθοδος παραγωγής, το πακετάρισμα και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή είναι παρόμοια για όλους τους τύπους τσιγάρων, όπως επίσης και η μέθοδος διανομής τους. Μια πιο καθαρή διάκριση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τσιγάρων που φέρουν σκούρου χρώματος καπνό και ξανθό καπνό, παρόλο που και αυτό εξαρτάται από το πόσο ουσιαστικές είναι οι διαφορές μεταξύ τους από πλευράς προσφοράς και ζήτησης. Σημειώνεται επίσης ότι, ο βαθμός σπουδαιότητας του κάθε ενός από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον καθορισμό της αγοράς αλλάζει από χώρα σε χώρα. Έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξαν ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών, η εικόνα που δίδει προς τα έξω μια μάρκα, η τιμή, κ.α., ακολουθούν διαφορετικές τάσεις σε κάθε κράτος μέλος. 6 Ένας άλλος τρόπος καθορισμού της σχετικής αγοράς των τσιγάρων είναι ο τόπος πώλησης τους. 7 Τα τσιγάρα πωλούνται σε περίπτερα, υπεραγορές, ειδικά καταστήματα που ασχολούνται μόνο με καπνικά είδη, εστιατόρια, καφετερίες, κ.α. Όσον αφορά την υπό εξέταση υπόθεση και τις προαναφερόμενες εμπορικές επωνυμίες τσιγάρων, από τα δεδομένα που δόθηκαν από την εταιρεία Fereos Ltd, δεν διαφαίνεται να κατέχουν αυτές οι επωνυμίες τσιγάρων μεγάλο μερίδιο αγοράς. (β) Αγορά προϊόντων περιπτέρου Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι η καταγγελλόμενη δραστηριοποιείται στη διάθεση, εκτός των καπνικών προϊόντων, και διαφόρων άλλων προϊόντων περιπτέρου. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική αγορά θα μπορούσε να διαχωριστεί περαιτέρω από μία σωρεία άλλων σχετικών αγορών, οι οποίες αφορούν προϊόντα περιπτέρου, καθώς ο κατάλογος εισαγωγής και εμπορίας που διαθέτει η καταγγελλόμενη εταιρεία στην κυπριακή αγορά και τα σημεία πώλησης της, περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμμα προϊόντων όπως ουίσκι, σοκολάτες, κρασιά και καφέ, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστές σχετικές αγορές. Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι η αγορά των περιπτέρων δύναται να θεωρηθεί, εξού και σε διάφορες αποφάσεις ή/και μελέτες εθνικών αρχών ανταγωνισμού έχει θεωρηθεί, ως ξεχωριστή αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθότι τα περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης αποτελούν «one stop shop», όπου οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν συγκεκριμένη γκάμμα προϊόντων, όπως τσιγάρα και άλλα καπνικά είδη, εφημερίδες και άλλα έντυπα, γάλα, νερό και αναψυκτικά, σοκολάτες και γλυκά, τσίχλες, κ.α.. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η Fereos Ltd κατέχει την αποκλειστική διανομή αρκετών από τα προϊόντα που συγκαταλέγονται στη γκάμμα των προϊόντων που διαθέτει ένα περίπτερο/κατάστημα εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης της καταγγέλλουσας έχει αναφέρει ότι η διακοπή της συνεργασίας με την Fereos Ltd οδήγησε την εταιρεία του σε μείωση της πελατείας και σε μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών της. Παρά ταύτα, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην προκειμένη καταγγελία το θέμα της κατ' ισχυρισμό παράβασης δεν αφορά την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης εταιρείας και επομένως, δεν θα εξετασθεί η ύπαρξη ή μη δεσπόζουσας θέσης στη βάση του μεριδίου αγοράς αυτής καθ' αυτής, αλλά η κατ' ισχυρισμόν παράβαση " Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΒΑΤ/ΕΤΙ (COMΡ/Μ.3248), [2003] OJC225,20/09/2003 σ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, PHILIPMORRIS/ PAPASTRATOS (IV/M.3191), OJC25B, 28/10/2003 σ Βλ. επίσης, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, IMPERIAL TOBACCO/ REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN (IV/M.2779), OJ 153, 27/06/2002 σ Βλ. supra υποσ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 23/03/2005, Autogrill/ Altadis/ Aldeasa {COMΡ/Μ.3728), [2005].

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4365 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009 & &d Ο «3 Αριθμός 1842 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙKH ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 88/2010 3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΜΕΤΑΞΥ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα. 2010/S 199-303735 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα. 2010/S 199-303735 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 2010/S 199-303735 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες I.1)ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Ιατρικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:7688-2013:text:el:html CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 2013/S 007-007688 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 53(ΙΠ)/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3920 της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας Διατήρησης Αποθεμάτων Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ- ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Ε.Ε.) ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΣΤΑΘΕΙΣΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ A ΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣH ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» ΜΕΤΡΑ/ΣΥΝΕΔ/0215 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας Συνήθεις Ερωτήσεις σε σχέση με τη Φορολόγηση Ακίνητης Ιδιοκτησίας 1. Από πότε φορολογείται η Ακίνητη Ιδιοκτησία;... 3 2. Ποιος έχει υποχρέωση πληρωμής φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας ;... 3 3. Ποια ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2010/S 249-381283 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2010/S 249-381283 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:381283-2010:text:el:html CY-Λευκωσία: Ιατρικά αναλώσιμα 2010/S 249-381283 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Πρόγραμμα Εξετάσεων 2015-2016 Γραπτές Εξετάσεις IESOL Προφορικές Εξετάσεις ISESOL Οκτώβριος 31/10/2015 C2, C1 01/11/2015 B2, B1 Δεκέμβριος 12/12/2015 C2, C1, A1 13/12/2015 B2, B1, A2 Ιανουάριος 30/01/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41824-2015:text:el:html Ελλάδα-Αμπελόκηποι: Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων 2015/S 025-041824 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα

Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Τηλεφωνικός Κατάλογος - Τμήματος Φπα Αρχείο 22601765 Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου Υπεύθυνος Επαρχιακού 23811683 23811561 Γραφείου Αμμοχώστου Γραφείο κοινού και 23811313 23811562 παραλαβής Φορολογικών Δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα