χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λεμεσού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβσλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1708, 60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 25 ης Ιουνίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7{Ι} του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής στο είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. Αριθμός 1511 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λάρνακας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1708, 60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 25^ Ιουνίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 199Β (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής ατά είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ.

2 1004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1512 MelLife Alice. 5 " Γνωστοποίηση της Σκοπούμενης Μεταβίβασης Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίων από την American Life Insurance Company στην American Lite Insurance Company (Cy) Limited Η American Life Insurance Company Delaware USA, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της MetLile Inc. και δραστηριοποιείται, μέσω υποκαταστήματος στην Κύπρο από το 1955 στους κλάδους ασφάλισης ζωής, ασφαλειών ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, και ασφάλισης ατυχημάτων και ασθενειών, γνωστοποιεί ότι το υποκατάστημα στην Κύπρο έχει υποβάλει αίτηση, στις 17 Δεκεμβρίου 2012 στην Έφορο Ασφαλίσεων, όσον αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως, και στις 11 Φεβρουαρίου 2013 στο Δικαστήριο, όσον άφορα τον Κλάδο Ζωής, όπως προνοούν οι περί της Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών θεμάτων Νόμοι του , για μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων από το υφιστάμενο υποκατάστημα της στην Κύπρο (εκχωρητής) στη νέα συσταθείσα θυγατρική εταιρεία της MelLife Inc. με την επωνυμία American Life Insurance Company (Cy) Limited (εκδοχέας). Τα Γραφεία τόσο του εκχωρητή όσο και του εκδσχέα είναι στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 38,1087 Λευκωσία. Ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων, όλα τα δικαιώματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θα μεταβιβαστούν στην εν λόγω εταιρεία. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι όροι ασφάλισης, το ασφάλιστρο, τα ωφελήματα και οι ασφαλιστικές σας καλύψεις, βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν θα επηρεαστούν από τη σκοπούμενη μεταβίβαση. Η Συμφωνία Μεταβίβασης σχετικά με την σκοπούμενη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου, ως επίσης και η σχετική Αναφορά από Ανεξάρτητο Αναλογιστή, θα εκτεθούν στα κεντρικό μας γραφεία, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 3Β, 1067 Λευκωσία, από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής της Γνωστοποίησης και για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών, κατά τις ώρες από 6:00 μέχρι 15:00, για επιθεώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο, μεταξύ άλλων, και των ασφαλισμένων: Σχεπκά με πι σκοπούμενη μεταβίβαση, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, θα έχει το δικαίωμα, νια ότι αφορά τον Κλάδο Ζωής να υποβάλει αντιρρήσεις στον εκχωρητή ή στον εκδοχέα, μέσα στην περίοδο των δεκαπέντε (15) ημερών που αναφέρουμε ττιο πάνω, ώστε αυτές να προβληθούν στο Δικαστήριο, ενώ για ότι αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως, θα πρέπει να υποβάλει τις όποιες γραπτές παραστάσεις του στην Έφορο Ασφαλίσεων, μέσα σε τακτή προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης. Αριθμός 1513 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Georgiev Venelin ιδιοκτήτη του πιο κάτω οχήματος, αγνώστου διευθύνσεως. Απλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Volvo S70 χρώματος μεταλλικού μπλε με αριθμό πλαισίου YV1MC68597J Το πιο πάνω όχημα υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(1) του Το αυτοκίνητο ανεκόπη για έλεγχο στο Σημείο Διέλευσης Αγίου ΔομετΙου και κατασχέθηκε από το Τελωνείο Λευκωσίας. Μετά από σχετική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Volvo S70 Georgiev Venelin βριοκεται μόνιμα στη Βουλγαρία και δεν έχει δείξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για το όχημα. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 239/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 Αριθμός 1514 Σταθμός Λευκωσία (Αθαλάσσσ) Λεμεσός (Δημ. Κήπος) Αεροδρόμιο Λάρνακας Αεροδρόμιο Πάφου Πόλη Δ.Σ. Κόρνου Δ.Σ. Γεφυριού Παναγιάς Σαϊττάς Δ.Σ. Σταυρού Ψώκας Δ.Σ. Πλατανιών Δ. Κολλέγιο Προδρόμου Πλατεία Τροόδους Υψόμετρο από Μ.Ε.Θ (m) 162 δ Μέση Ψηλότερη 15,9 17,9 17,2 17,6 17,0 14,9 13,9 12,8 11,2 7,3 6,3 3,9 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, 2013 Θερμοκρασία Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερη 5,8 10,1 7,9 9,6 8,4 5,6 2,7 4,0 4,2 1,7 1,7-1,4 Σταθμός Πιο Ψηλή 19,3 22,0 20,1 21,4 20,7 18,5 20,0 19,3 20,0 12,θ 15,0 11,0 Πιο Χαμηλή -0,7 3,3 2,0 3,4 2,5 0,3 3,0-2,4-3,0-4,9-6,6-9,2 Σχετική Υγρασία 0600 Ώρα Γκρίνουιτζ (%) Ώρα Γκρίνουπζ (%) Ολική Ποσότητα (mm) 54,0 34,7 48,8 53,0 59,7 31,3 52,7 88,9 103,6 105,0 101,9 145,7 Αριθμός Βροχερών Ημερών Βροχόπτωση Πιο μεγάλη ποσότητα 24ώρου (mm) 25,2 10,0 22,2 14,7 27,1 11,0 17,9 31,6 28,5 23,5 28,0 25,0 Ημερομηνία ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2013 III Διαφορά ill Αριθμός Ημερών Χιονόπτωσης Βαρομ πίεση Ε.Θ. Πίεση από την Κανονική Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) III Μέση Διαφορ άαπό την Κανονική Διαφορ ά από την Κανονική Παρατηρήσεις Ο καιρός τον Ιανουάριο ήταν ξηρός. Ασταθείς καιρικές συνθήκες επικράτησαν στην περίοδο 1-14, στις 17, στην περίοδο 19-21, στις 23 και στην περίοδο του μήνα που προκάλεσαν βροχές, τοπικές καταιγίδες, χαλάζι και χιονόπτωση στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Η μέση θερμοκρασία ήταν 0,5 β. Κελσίου πιο πάνω από την κανονική και η μέση βροχόπτωση ήταν 59,2 mm ή 58% της κανονικής. Βροχόπτωση Διαφορά από την Κανονική «1 (mm) m Μ Ξ ι m θ- ι m ν > Η Μ Ν) Ρ -Ο > ο Ο < Μ Ο ω Λευκωσία (Αθαλάσσα) 1015,7-2,8 15,9 +0,6 5,8 +0,6 10,9 +0,6 54,0 +12,8 Αεροδρόμιο Λάρνακας 1016,0-1,8 17,2 +0,8 7,9 +0,7 12,5 +0,7 48,8-13,2

4 1006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1515 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Κα. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Αεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας ΜελανΙδης Μέλος Απόφαση ΕΠΑ 09/2013 Αρ. Φακέλου /2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ TOY 200Β (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταγγελία της εταιρείας Andros Kiosk Ltd εναντίον της εταιρείας Fereos Ltd Ημερομηνία απόφασης: 15/2/2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης, αποτέλεσε η επιστολή/καταγγελία, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2006 της εταιρείας Andros Kiosk Lid (εφεξής η «καταγγέλλουσα»), η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») στις 26 Ιανουαρίου 2006, αναφορικό με πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd (εφεξής η «καταγγελλόμενη») του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/Θ9, ως ίσχυε τότε. Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, αφού τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. Ιστορικό Διαδικασίας Η καταγγελία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2006, και αφορούσε πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως ίσχυε τότε. Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Γ. Χριστοφίδη, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε οτις 31 Ιανουαρίου 2006, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Υπηρεσία») να ενημερώσει την καταγγέλλουσσ για να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την καταγγελία της. Στις 2 Μαρτίου 2006, παρελήφθη από την Επιτροπή επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας με συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία μελέτησε η Επιτροπή σε συνεδρία της στις 3 Απριλίου 2006 και αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή της δέουσας έρευνας και την ετοιμασία σχετικού σημειώματος. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών που της είχαν δοθεί κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 3 Απριλίου 2006, προχώρησε στη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, αποστέλλοντας ερωτηματολόγια προς την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd και προς τη Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων και τον Έφορο Φ.Π.Α.. Η Υπηρεσία, στις 5 Ιουνίου 2006 καταχώρησε εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης σημείωμα, με το οποίο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd δεν συνεργάζεται και δεν έχει αποστείλει στοιχεία ή/και τις πλήρεις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της. Στη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή προς την καταγγελλόμενη, με την οποία να ενημερώνεται ότι η Επιτροπή πληροφορήθηκε για την απροθυμία συνεργασίας της με την Υπηρεσία και να ζητηθούν εξηγήσεις για την άρνηση της. Η καταγγελλόμενη κλήθηκε να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου 2006, όπου και προσκόμισε όλα τα έγγραφα και τις απαντήσεις που είχαν ζητηθεί στη βάση του ερωτηματολογίου της Υπηρεσίας, και διαβεβαίωσε την Επιτροπή για τη συνεργασία της.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Η Υπηρεσία καταχώρησε σημείωμα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης στις 12 Μαρτίου Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Π. Καλλή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2007, θεώρησε ότι δεν παρίστατο ανάγκη διεξαγωγής νέας έρευνας λόγω της αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής, γιατί δεν είχαν μεταβληθεί τα δεδομένα, και αποφάσισε όπως ετοιμασθεί Έκθεση Αιτιάσεων προς πιν εταιρεία Fereos Ltd. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε να καλέσει στις 25 Οκτωβρίου 2007 τα εμπλεκόμενα μέρη για να τους δοθούν οδηγίες για να εκθέσουν τις θέσεις και απόψεις τους σε σχέση με την Έκθεση Αιτιάσεων. Η Έκθεση Αιτιάσεων απεστάλη στις 12 Οκτωβρίου Η καταγγέλλουσα εταιρεία ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου Στις 25 Οκτωβρίου 2007 παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής η δικηγόρος της καταγγελλόμενης εταιρείας, όπου και δόθηκαν οδηγίες για την κατάθεση των θέσεων και απόψεων τους επί της Εκθέσεως Αιτιάσεων. Στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή παρέλαβε νέα επιστολή από την καταγγελλόμενη εταιρεία και κατόπιν αυτής, η Υπηρεσία, στις 8 Νοεμβρίου 2007, απέστειλε νέο ερωτηματολόγιο προς το Τμήμα Τελωνείων. Στις 26 Νοεμβρίου 2007, παρελήφθη επιστολή από την καταγγέλλουσα εταιρεία αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της από το Τμήμα Τελωνείων κατόπιν καταγγελίας της εταιρείας Fereos Ltd. Το Τμήμα Τελωνείων απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας με επιστολή του ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου Στις 3 Δεκεμβρίου 2007, παρελήφθη από την Επιτροπή η γραπτή αγόρευση της καταγγελλόμενης εταιρείας. Στις 21 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή σε συνεδρία της, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4/12/2007, στην Αναθεωρητική Έφεση 3902 (ΑΤΗΚ ν. Δημοκρατίας κ.α.), στην οποία κρίθηκε όπ η συμμετοχή του κ. Κώστα Ευσταθίου στην Επιτροπή ήταν παράνομη, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20/12/2007, αποφάσισε να ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί για την εν λόγω υπόθεση και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπσρχής. Η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για έρευνα με βάση το υφιστάμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο νομικό και πραγματικό καθεστώς. Η Υπηρεσία απέστειλε σχετικές ενημερωτικές επιστολές προς τα εμπλεκόμενα μέρη στις 29 Φεβρουαρίου Στις 7 Μαρτίου 2008, η Υπηρεσία καταχώρησε σημείωμα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Στη συνέχεια και κατόπιν της αλλαγής στη σύνθεοή της, η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Κ. Χριστόφορου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2008, υιοθέτησε την απόφαση της προηγούμενης Επιτροπής ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2008 και αποφάσισε όπως καταρτίσει Έκθεση Αιτιάσεων. Σε συνεδρία της στις 31 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή διατύπωσε την αιτίαση εναντίον της καταγγελλόμενης επιχείρησης και αποφάσισε να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα στην καταγγελία μέρη την Πέμπτη, 27/11/2008, στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Επιτροπής. Η Έκθεση Αιτιάσεων απεστάλη με τηλεομοιότυπο προς την καταγγελλόμενη εταιρεία και παραδόθηκε και διά χειρός στις 4 Νοεμβρίου Παράλληλα, ενημερώθηκε και η καταγγέλλουσα εταιρεία. Στη συνεδρία της Επιτροπής στις 27 Νοεμβρίου 2008, ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας καταχώρησης της υπεράσπισης της καταγγελλόμενης εταιρείας και αναβλήθηκε η συνεδρία, η οποία ορίσθηκε για τις 11 Δεκεμβρίου Στις 5 Δεκεμβρίου 2008, παρελήφθη από την Επιτροπή η υπεράσπιση της καταγγελλόμενης εταιρείας. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 11 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία από τα μέρη, τα οποία απεστάλησαν από την καταγγέλλουσα στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και από την καταγγελλόμενη στις 22 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 8 Ιανουαρίου 2009, κατέληξε στην τελική της απόφαση, την οποία ανακοίνωσε προς την καταγγελλόμενη εταιρεία με επιστολή της οτις 10 Μαρτίου 2009, δίδοντας της 30 ημέρες να υποβάλει γραπτές παραστάσεις επί του ύψους του προστίμου. Στις 10 Μαρτίου 2009, παρελήφθη επιστολή από την εταιρεία Fereos Ltd, στην οποία επισυναπτόταν επιστολή αναφορικά με την έρευνα του Τμήματος Τελωνείων στο περίπτερο της Andros Kiosk Ltd. Or θέσεις της καταγγελλόμενης εταιρείας παρελήφθησαν στις 26 Μαρτίου Στις 9 Απριλίου 2009, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της, κατέληξε στην τελική απόφαση της επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους Ευρώ στην εταιρεία Fereos Ltd. Στις 16 Απριλίου 2009, ενημερώθηκε με επιστολή η καταγγελλόμενη εταιρεία για το διοικητικό πρόστιμο και στις 15 Μαίου 2009 συντάχθηκε το τελικό κείμενο της απόφασης της Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς τα εμπλεκόμενη μέρη στις 18 Μαΐου Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα π ς Δημοκρατίας οτις 29 Μαΐου Στις 15 Ιουνίου 2009, παρελήφθη αίτηση της εταιρείας Fereos Ltd στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Με επιστολή ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Γενική Εισαγγελία για την εμφάνιση Δικηγόρου της Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου και την αποδοχή ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, λόγω της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25/5/2011, στις προσφυγές με αριθμό 1544/2009, 1545/2009, 1596/2009 και 1601/2009, με την οποία κρίθηκε ότι ο διορισμός του τότε Προέδρου της Επιτροπής κ. Κωστάκη Χριστόφορου δεν ήταν νόμιμος. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, σημείωσε ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής της Νομικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της αποδοχής για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής από μέρους Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία είχε εκδοθεί υπό πιν Προεδρία Κ. Χριστόφορου και για την οποία εκκρεμούσε αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου. Επισημαίνεται ότι στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.α. και Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού), κρίθηκε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν

6 1008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 νόμιμος. Η Επιτροπή, ταυτόχρονα έλαβε υπόψη τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με ημερομηνίες 20/12/2007 (αρ. φακ. Γ.Ε.Ε. 20(Α)/19Β2/9) και 18 Ιουλίου 2011 (αρ. φακ. Γ.Ε. 50(Α)/2005/Ν.52/2) και έλαβε τις εξής αποφάσεις: < (α) Αποφάσισε να επανεξετάσει την καταγγελία αφού έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε. (β) Η έρευνα θα διεξαχθεί με βάση το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο που εκδόθηκε η σχετική απόφαση. (γ) Θα γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού.» Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης ενημερώθηκαν για την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής με επιστολή ημερομηνίας 2 Μαΐου Ακολούθως, η Υπηρεσία της Επιτροπής, Λαμβάνοντας υπόψη το λόγο της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στη βάση των προαναφερόμενων οδηγιών της Επιτροπής, για λόγους επανεξέτασης της εν προκειμένω καταγγελίας, προέβηκε σε νέα εξ' υπαρχής έρευνα μελετώντας και αξιολογώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που βρίσκονταν εντός του διοικητικού φακέλου. Η Υπηρεσία κατέθεσε τα συμπεράσματα της σε σημείωμα ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, το οποίο μελέτησε στη συνέχεια η Επιτροπή σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2012, αφού έλαβε υπόψη της όλο το περιεχόμενο του σχηματισθέντα διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και την προμνησθείσα έκθεση της Υπηρεσίας, ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει με την προετοιμασία και αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων, ενεργώντας στη βάση και τα πλαίσια του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Αριθμός 13(Ι)/200Θ (εφεξής ο «Νόμος»), ο οποίος κατάργησε και αντικατέστησε τους περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 1989 έως (Αρ. 2) 2000, Ν. 207/Θ9. Η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα συνεδρία της, ομόφωνα αποφάσισε να διατυπώσει την πιο κάτω αιτίαση εναντίον της καταγγελλόμενης εταιρείας Fereos Ltd: Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008 από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν η κατσγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd, η οποία κατείχε θέση πελάτη της και η οποία δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd συνίσταται μέσω της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των μακροχρόνιων εμπορικών της σχέσεων με την καταγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο της Επιτροπής, και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την άμεση κοινοποίηση του και ειδοποίηση των εμπλεκομένων μερών. Περαιτέρω, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 17(6) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε όπως η καταγγελλόμενη εταιρεία υποβάλει γραπτώς τις παρατηρήσεις της επί της εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσας παραβάσεως μέσα σε είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα παραλάμβανε την Έκθεση Αιτιάσεων. Επίσης, στη βάση του άρθρου 17(4) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία να παραστούν στη συνεδρία της που ορίστηκε για τις 17 Οκτωβρίου Η Έκθεση Αιτιάσεων παραδόθηκε διά χειρός στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 προς την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, και αντίγραφο αυτής απεστάλη στην καταγγέλλουσα εταιρεία. Στην ορισθείσα για τις 17 Οκτωβρίου 2012 προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, αμφότερα τα μέρη δεν παρέστησαν, οπόταν η Επιτροπή επιφύλαξε την απόφαση της. Η Επιτροπή, στις 16 Νοεμβρίου 2012 και σε συνέχεια της συνεδρίας της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012, κατά την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν κληθεί με Έκθεση Αιτιάσεων να παραστούν, αλλά δεν το έπραξαν, σημείωσε τις σχετικές πρόνοιες του άρθρου 17 του Νόμου, το οποίο προνοεί τα ακόλουθα: «17(6) Σε όλους τους κατά τα ανωτέρω παριστάμενους στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία παρέχεται κάθε δυνατή ευκαιρία προς υποβολή γραπτών παρατηρήσεων επί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους και τάσσεται προς τούτο εύλογη προθεσμία, η οποία σε δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να παραταθεί. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας. (7) Σε περίπτωση που επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, προς την οποία κοινοποιήθηκε η έκθεση αιτιάσεων, παραλείψει και/ή αρνηθεί να υποβάλει οποιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις αναφορικά με τις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος της εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις που περιέχονται στην έκθεση αιτιάσεων.». Επομένως, δεδομένου ότι δόθηκε κάθε δυνατή ευκαιρία προς την καταγγελλόμενη να υποβάλει τις γραπτές της παρατηρήσεις και να αναπτύξει προφορικά τις θέσεις και απόψεις της ενώπιον της Επιτροπής, πράγμα το οποίο δεν έπραξε, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17(7) του Νόμου, δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην αποστσλθείσσ Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της στις 16 Νοεμβρίου 2012 σημείωσε ότι τσ δεδομένα ή/και τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν, καθώς και τα γεγονότα της υπόθεσης που έχουν ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού από την Επιτροπή στην πρώτη, εκ πρώπις όψεως, προκαταρκτική τοποθέτηση της επί της ουσίας της υπόθεσης, δεν έχουν διαφοροποιηθεί λόγω της μη υποβολής από μέρους των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα της καταγγελλόμενης εταιρείας, οποιωνδήποτε νέων δεδομένων ή/και στοιχείων που να τροποποιούν ή να μεταβάλλουν ουσιωδώς ή να διαφοροποιούν ή/και να αναιρούν τις προκαταρκτικές θέσεις και τα συμπεράσματα της Επιτροπής, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην καταγγελλόμενη εταιρεία μέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων που της απεοτάλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που είχε με την καταγγέλλουσα εταιρεία, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22σς ΜΑΡΤΙΟΥ Η Επιτροπή, ενεργώντας με βάση το άρθρο 42(2) του Νόμου και προτού αποφασίσει επί της επιβολής διοικητικού προστίμου, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να ειδοποιηθεί η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, για την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας την για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας της το δικαίωμα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί του ύψους του προστίμου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης. Η Επιτροπή επίσης την πληροφόρησε ότι σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γραπτών θέσεων εντός της τεθείσας προθεσμίας, θα προχωρήσει με την έκδοση της απόφασης της. Η Επιτροπή, παράλληλα επισήμανε στην καταγγελλόμενη ότι το πλήρες αιτιολογημένο κείμενο της απόφασης της θα της αποσταλεί σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, ως διαλαμβάνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ενώ αντίγραφο της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η Επιτροπή ενημέρωσε με επιστολή της στις 20 Δεκεμβρίου 2012 την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd για την πρόθεση της να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, προβάλλοντας παράλληλα του λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας της τη δυνατότητα να υποβάλει τις γραπτές της παρατηρήσεις εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών. Στις 27 Δεκεμβρίου 2012, Q δικηγόρος της καταγγελλόμενης ζήτησε αρχικά να του σταλεί αντίγραφο των εγγράφων με τα οττοίαη Fereos Ltd είχε κληθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 17/10/2012, τα οποία και του απεστάλησαν. Στη συνέχεια, με επιστολή του ημερομηνίας Β/1/2013, ζήτησε να επιθεωρήσει τους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2013, απεδέχθη το αίτημα του δικηγόρου της καταγγελλόμενης και με επιστολή κλήθηκε να επισκεφτεί τα γραφεία της Επιτροπής στις 11 Ιανουαρίου Οι δικηγόροι της καταγγελλόμενης, κατά τη διαδικασία επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, κατέγραψαν σειρά εγγράφων του διοικητικού φακέλου και αιτήθηκαν όπως τους παραχωρηθούν αντίγραφα αυτών. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της στις 16 Ιανουαρίου 2013, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο των εγγράφων που ζήτησαν να λάβουν ως αντίγραφα κατά την επιθεώρηση των διοικητικών φακέλων της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι κάποια από τα έγγραφα αυτά βρίσκονταν ήδη στην κατοχή τους, ενώ άλλα πιθανόν να εμπεριείχαν εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και στοιχεία και κατέληξε ότι, για να μπορέσει να εξετάσει κατά πόσο θα δοθούν αντίγραφα των ζητηθέντων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17(9) και 33 του Νόμου και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, έπρεπε να υποβληθούν οι λόγοι για τους οποίους η καταγγελλόμενη εταιρεία αιτείτο τη λήψη αυτών. Περαιτέρω, η Επιτροπή επεσήμανε τη δυνατότητα του δικηγόρου της καταγγελλόμενης εταιρείας προς μελέτη των εγγράφων των διοικητικών φακέλων της υπόθεσης στα γραφεία της Επιτροπής, χωρίς όμως τη λήψη οποιωνδήποτε αντιγράφων. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2013 και, σε απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2013, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των φακέλων της υπόθεσης λειτουργός της Υπηρεσίας τον διαβεβαίωσε ότι θα δίδονταν οποιαδήποτε έγγραφα ζητούντο. Παράλληλα, ανεφέρθη ότι κατέγραψε τα έγγραφα στο σχετικό έντυπο της Επιτροπής τα οποία του είναι απαραίτητα για την προετοιμασία των παρατηρήσεων και/ή παραστάσεων σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του διοικητικού προστίμου εναντίον των πελατών του. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης, με επιστολή του ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2013, επανέλαβε τα πιο πάνω και τόνισε ότι: «οι πελάτες μας να στερούνται του δικαιώματος τους να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών». Η Υπηρεσία, κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής, απέστειλε απαντητική επιστολή την ίδια ημέρα, στην οποία επεσήμανε τη διαδικασία για τη λήψη αντιγράφων κατά την επιθεώρηση διοικητικών φακέλων και επανέλαβε ότι η Επιτροπή δεν φέρει καμία ένσταση οι δικηγόροι της καταγγελλόμενης να λάβουν γνώση των εγγράφων που θεωρούν απαραίτητα προς υπεράσπιση των πελατών τους κατά τη διαδικασία της επιβολής του διοικητικού προστίμου, αλλά παράλληλα όπως τους επεξηγήθηκε, τα έγγραφα που ζήτησαν αφορούσαν είτε έγγραφα που είχαν ήδη στην κατοχή τους, είτε έγγραφα που το περιεχόμενο τους είναι αδιάφορο για την εν προκειμένω διαδικασία, αλλά παρά ταύτα τους επισυνάφτηκαν μαζί με την επιστολή. Τέλος, αναφορικά με τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής, διευκρινίσθηκε ότι το περιεχόμενο αυτών που τους αφορά εμπεριέχεται αυτολεξει τόσο στην Έκθεση Αιτιάσεων όσο και στην επιστολή ημερομηνίας 20/12/2012 που τους απεστάλησαν, με αποτέλεσμα να τους παρέχετε κάθε δυνατότητα υπεράσπισης του πελάτη τους. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης εταιρείας κοινοποίησε τα σχόλια και τις θέσεις του προς την Επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων της καταγγελλόμενης και αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και οποιεσδήποτε ελαφρυντικές και μη περιστάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(a)(1) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου. 2. Αντικείμενο της καταγγελίας Η εταιρεία Andros Kiosk Ltd ανέφερε στην καταγγελία της όπ διαθέτει κατάστημα / περίπτερο στην Πάφο και προμηθευόταν πολλά από τα προϊόντα που εισάγει η καταγγελλόμενη εταιρεία. Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd διαθέτει αποκλειστικές αντιπροσωπείες στα προϊόντα τα οποία εισάγει και διαθέτει στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες στην αγορά, παρά μόνο ελάχιστες από αυτές, οι οποίες εισάγονται μέσω παράλληλων εισαγωγών από τρίτες χώρες. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία διαθέτει την αποκλειστική αντπτροαωπεία εισαγωγής των κουβανέζικων πούρων HABANOS. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στην καταγγελία, η καταγγελλόμενη εταιρεία σταμάτησε να προμηθεύει την εταιρεία Andros Kiosk Ltd με τα προϊόντα της οκτώ (θ) μήνες πριν από την υποβολή της καταγγελίας εναντίον της στην Επιτροπή. Ο λόγος για τον οποίο η καταγγελλόμενη σταμάτησε την προμήθεια του περιπτέρου της καταγγέλλουσας με προϊόντα ήταν το γεγονός ότι αυτή δεν αγόραζε πούρα αποκλειστικά από την καταγγελλόμενη, αλλά αγόραζε/προμηθευόταν και από άλλες, τρίτες εταιρείες. Προβλήθηκε επίοης ο ισχυρισμός ότι, η διακοπή προμήθειας των

8 1010 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 προϊόντων από μέρους της καταγγελλόμενης έγινε ιδιαίτερα λόγω του ότι η καταγγέλλουσα προμηθευόταν πούρα της εμπορικής επωνυμίας HABANOS από τρίτη εταιρεία, η οποία μέσω παράλληλων εισαγωγών τα εισήγαγε στην κυπριακή αγορά. Βάσει της καταγγελίας, η εταιρεία Andros Kiosk Ltd επικοινώνησε αρκετές φορές με την καταγγελλόμενη σε μια προσπάθεια εξεύρεσης Λύσης, όμως η καταγγελλόμενη απάντησε ότι, για να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους στην Andros Kiosk Ltd, θα έπρεπε αυτή να αποσύρει από το κατάστημα της τα ανταγωνιστικά προς αυτούς προϊόντα και να τα προμηθεύεται αποκλειστικά από αυτούς. Στην καταγγελία αναφέρθηκαν μερικά από τα προϊόντα τα οποία προμηθευόταν η εταιρεία Andros Kiosk Ltd από την εταιρεία Fereos Ltd, τα οποία ήταν τα εξής: -Τσιγάρα Davidoff (4 είδη) West (2 είδη) Super King (3 είδη) LB (3 είδη) -Καπνός Golden Virginia (3 είδη) Drum (Α είδη) -Rizla φίλτρα, κόλλες για καπνό κλπ (10 είδη) Άλλα προϊόντα: Ουίσκι, αεριούχα νερά, καραμέλες, καφές και πολλά άλλα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία, το περίπτερο προμηθευόταν από την εταιρεία Fereos Ltd προϊόντα σ^\ας ΛΚ400 περίπου εβδομαδιαίως πριν τη διακοπή της συνεργασίας τους. Κατόπιν της διακοπής, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι: «μειώθηκε η πελατεία της επιχείρησης με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών να μειώνεται όχι μόνο από τα προϊόντα της εταιρείας Fereos Ltd αλλά πολύ περισσότερο γιατί ο πελάτης μπαίνοντας στο περίπτερο να αγοράσει προϊόντα της εν λόγω εταιρείας αγόραζε παράλληλα και άλλα είδη. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο κύκλος εργασιών μειώνεται άλλες ΛΚ500 μηνιαίως για τα υπόλοιπα προϊόντα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσα ς εταιρείας, λόγω της αποκλειστικότητας που κατέχει η καταγγελλόμενη εταιρεία, δεν δύναται να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτής, τα οποία θεωρεί απαραίπμα για τη λειτουργία ενός περιπτέρου, από τον ίδιο τον προμηθευτή σε χονδρική τιμή. Η Επιτροπή έχει σημειώσει επίσης ότι, σε μεταγενέστερη επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας, στις 8 Φεβρουαρίου 2007, αναφέρθηκε ότι, για ενάμιση μήνα αγόραζε σε λιανική τιμή, από άλλες πηγές, τα προϊόντα της καταγγελλόμενης και τα μεταπωλούσε χωρίς κέρδος, για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της. 3. Εμπλεκόμενα μέρη 3.1 Καταγγέλλουσα Η καταγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Πάφο, η οποία διαθέτει κατάστημα/περίπτερο στην Πάφο. Η μεταξύ των μερών συνεργασία άρχισε με την έναρξη των εργασιών και/ή τη λειτουργία της καταγγέλλουσας, οπόταν άρχισε και η από μέρους της καταγγελλόμενης προμήθεια πολλών από τα προϊόντα που εισάγει. 3.2 Καταγγελλόμενη Η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, στη βάση του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής πραγματικού καθεστώτος και των δεδομένων που υπήρχαν, ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 1956 και όραστηριοποιείτο στην εισαγωγή και διάθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία μιας ευρείας γκάμμας προϊόντων με πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν γνωστές εμπορικές επωνυμίες. Αρκετές από τις εμπορικές επωνυμίες, τις οποίες η καταγγελλόμενη εταιρεία εισήγαγε και διένειμε στη κυπριακή αγορά, τις εμπορευόταν δυνάμει αποκλειστικής συμφωνίας εισαγωγής με την εταιρεία παραγωγής τους. Η καταγγελλόμενη λειτουργούσε, κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο, το τμήμα λιανικής πώλησης με δέκα (10) καταστήματα, και το τμήμα χονδρικής με δύο αποθήκες στη Λευκωσία και Λεμεσό. Διέθετε επίσης ένα μεγάλο δίκτυο διανομής που κάλυπτε όλη την επικράτεια, προμηθεύοντας μεταξύ άλλων περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμούς βενζίνης, κ.α. 4. Στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης 4.1 Στοιχεία από την καταγγελλόμενη εταιρεία Από τις δηλώσεις και τα στοιχεία που απεστάλησαν από την καταγγελλόμενη εταιρεία, κατά την έρευνα της Υπηρεσίας μέσω σχετικών ερωτηματολογίων της, η Επιτροπή σημείωσε ιδιαίτερα τα πιο κάτω:- Η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd ανέφερε ότι εισήγαγε και διένεμε μια μεγάλη γκάμμα προϊόντων από γνωστές εμπορικές επωνυμίες, για τις πλείστες των οποίων κατείχε την αποκλειστική συμφωνία εισαγωγής. Απέστειλε δε σχετικό κατάλογο των εμπορικών επωνυμιών της. Αναφέρθηκε επίσης ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μεμονωμένα προϊόντα από αυτά που εισήγαγε κατ' αποκλειστικότητα, όπως π.χ. τα πούρα Habanos, εισάγονταν μέσω και παράλληλων εισαγωγών, δε δύνατο μια επιχείρηση λιανικής πώλησης να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην της ίδιας της εταιρείας Fereos Ltd. Το δίκτυο διανομής της Fereos Ltd προμήθευε συνολικά σημεία σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμοί βενζίνης, κ.α.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Η καταγγελλόμενη εταιρεία αναφέρθηκε στον κύκλο εργασιών της και στον κύκλο εργασιών που πραγματοποιούσε στα καπνικά προϊόντα που εισήγαγε στην Κύπρο, τα οποία αποτελούσαν περί το 80% του κύκλου εργασιών της. Στις απαντήσεις που δόθηκαν από την καταγγελλόμενη, στις 16 Μαΐου 2006, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, αρχικά αναφέρθηκε ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα της εταιρείας εκτίθονταν προς πώληση στο κατάστημα της καταγγέλλουσας εταιρείας και μόνο τα πούρα HABANOS, για τα οποία ήταν ο επίσημος διανομέας στην Κύπρο, είχαν αφαιρεθεί, για το λόγο ότι στο συγκεκριμένο περίπτερο ανευρέθηκαν απομιμήσεις αυτών. Σχετικά, αναφέρθηκε ότι υπήρξαν αρκετές καταγγελίες της Fereos Ltd προς το Τμήμα Τελωνείων για απομιμήσεις προϊόντων. Σε κατοπινή επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της καταγγελλόμενης εταιρείας κ. Γ. Φεραίου, ημερομηνίας 17/7/2009, αναφέρθηκε ότι η εταιρεία συνεργάζεται άψογα με σημεία πώλησης και ότι ο μόνος λόγος διακοπής πις συνεργασίας τους με την εταιρεία Andros Kiosk Ltd ήταν η άρνηση της να σταματήσει τις πωλήσεις των απομιμήσεων των πούρων HABANOS, καταστρέφοντας έτσι τη φήμη των προϊόντων αυτών που δημιούργησαν μετά από 40 χρόνια σκληρής εργασίας. 4.2 Στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν συλλέγει και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της στοιχεία που απεστάλησαν από το Τμήμα Τελωνείων στα πλαίσια διεξαγωγής της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας στην εν λόγω καταγγελία, καθώς και στοιχεία από την καταγγελλόμενη εταιρεία αναφορικά με έρευνες που πραγματοποίησε το Τμήμα Τελωνείων:- Στις 24 ΜαΤου 2006, η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας να πληροφορηθεί κυρίως εάν η καταγγελλόμενη είχε προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον της καταγγέλλουσας και της εταιρείας ΤΗ & ΤΗ BIG SMOKE Cigars & Accessories Lid, η οποία αναφέρθηκε ότι αποτελεί τον προμηθευτή της κατανγέλλουσας σε πούρα HABANOS. Περαιτέρω, η Υπηρεσία ζήτησε να μάθει και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας του Τμήματος Τελωνείων. Το Τμήμα Τελωνείων, με επιστολή του ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2006, έδωσε γραπτώς στοιχεία των διαφόρων καταγγελιών στις οποίες είχε προβεί η εταιρεία Fereos Ltd εναντίον άλλων εταιρειών, και ανέφερε ότι δεν είχε γίνει καμία καταγγελία εναντίον της κατανγέλλουσας εταιρείας Andros Kiosk Ltd. Συγκεκριμένα, η εν λόγω επιστολή ανέφερε τα ακόλουθα:»το Τμήμα Τελωνείων ενεργώντας, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει της ισχύουσας τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας που το Τμήμα έχει αρμοδιότητα εφαρμογής, μετά από καταγγελία της εταιρείας Fereos Ltd ερεύνησε τα υποστατικά της επιχείρησης ΤΗ & ΤΗ BIG SMOKE Cigars & Accessories Ltd για διερεύνηση υπόθεσης σχετιζόμενης με το ενδεχόμενο διάθεσης πούρων με την εμπορική ονομασία HABANOS που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.{...) Η διερεύνηση της καταγγελίας κατέδειξε ότι πρόκειται περί παράλληλων εισαγωγών αυθεντικών πούρων και όχι απομιμήσεων. Σε ότι αφορά την εταιρεία Andros Kiosk Ltd, το Τμήμα Τελωνείων δεν έχει λάβει οιανδήποτε καταγγελία από οποιονδήποτε και ουδεμία διερεύνηση έχει γίνει σχεπκά με την συγκεκριμένη αυτή εταιρεία." Αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 2007, η Υπηρεσία απέστειλε νέα επιστολή για λήψη στοιχείων προς το Τμήμα Τελωνείων. Στην απαντητική του επιστολή, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2007, το Τμήμα Τελωνείων κατέγραψε ότι η Fereos Ltd διαβίβασε την 1 η Νοεμβρίου 2007 καταγγελία εναντίον της Andros Kiosk Ltd, η οποία τύγχανε χειρισμού από το Τμήμα Τελωνείων. Επίσης, στην εν λόγω επιστολή, το Τμήμα Τελωνείων, αναφορικά με διάφορες καταγγελίες της Fereos Ltd και τις έρευνες που προέβη κατόπιν αυτών, σημείωσε ότι έγιναν παρακρατήσεις πούρων και ότι η Fereos Ltd προέβηκε σε γνωμάτευση σχετικά με το κατά πόσον τα παρακρατηθέντα πούρα ήταν απομιμήσεις, στη βάση της οποίας κατέληξε ότι επρόκειτο περί απομιμήσεων. Η δικηγόρος της καταγγελλόμενης, με επιστολή της προς την Επιτροπή που παρελήφθη μέσω τηλεομοιότυπου στις 10 Μαρτίου 2009, την ενημέρωσε για την απόφαση του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με την έρευνα που πραγματοποίησε στην Andros Kiosk Lid, επισυνάπτοντας την σχετικά. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι το Τμήμα Τελωνείων εντόπισε και προέβηκε σε κατάσχεση 15 τεμαχίων πούρων, τα οποία παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοηπκής Ιδιοκτησίας της εταιρείας HABANOS S.A.. Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1. Έννομο συμφέρον Βάσει του άρθρου 35{1) και (2) του Νόμου, δικαίωμα καταγγελίας πιθανών παραβάσεων του Νόμου υπέχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο ττρος τούτο συμφέρον. Η Επιτροπή υπέχει υποχρέωσης να εξετάσει κατά πόσον η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να προβεί σε καταγγελία, ήτοι κατά πόσον υπέστη ή κατά πόσον υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, ως άμεσο αποτέλεσμα της καταγγελλόμενης παράβασης. Η καταγγέλλουσα, η οποία διαθέτει κατάστημα/περίπτερο στην Πάφο, κατείχε θέση πελάτη έναντι της καταγγελλόμενης, η οποία κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο της καταγγελίας την προμήθευε με μία μεγάλη ποικιλία οπό τα προϊόντα που διέθετε και κυρίως με είδη καπνών, τσιγάρα, ποτά, σοκολάτες, καφέδες, κ.α.. Επομένως, στη βάση των δεδομένων αυτών, η καταγγέλλουσα δύναται να αποδείξει ότι επηρεάζεται άμεσα από οποιαδήποτε πρακτική και/ή πολιτική της καταγγελλόμενης και, καθόσον υπήρχε ο κίνδυνος σοβαρής οικονομικής της βλάβης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγέλλουσα είχε έννομο συμφέρον να προβεί στην υπό εξέταση καταγγελία. Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγέλλουσα νομιμοποιείτο να προβεί στην καταγγελία, καθότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και ως εκ τούτου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Νόμου. 2. «Επιχείρηση» Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι.

10 1012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»), η έννοια «επιχείρηση» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται. 1 Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει αχέση με την προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του και επιπρόσθετα, η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών η υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 2 Η καταγγελλόμενη, οτη βάση του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής πραγματικού καθεστώτος και των δεδομένων που υπήρχαν, ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποίο ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιεί το στην εισαγωγή και διάθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία μιας ευρείας γκάμμας προϊόντων με πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν γνωστές εμπορικές επωνυμίες. Αρκετές από τις εμπορικές επωνυμίες, τις οποίες η καταγγελλόμενη εταιρεία εισήγαγε και διένειμε στη κυπριακή αγορά, τις εμπορευόταν δυνάμει αποκλειστικής συμφωνίας εισαγωγής με την εταιρεία παραγωγής τους. Η καταγγελλόμενη λειτουργούσε κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο το τμήμα λιανικής πώλησης με δέκα (10) καταστήματα και το τμήμα χονδρικής με δύο αποθήκες στη Λευκωσία και Λεμεσό. Διέθετε επίσης ένα μεγάλο δίκτυο διανομής που κάλυπτε όλη την επικράτεια, προμηθεύοντας μεταξύ άλλων περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμούς βενζίνης, κ.α. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγελλόμενη δύναται να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση, όπως ορίζεται και ατο Νόμο στο άρθρο 2, καθότι προσφέρει προϊόντα και ασκεί καθ' όλα οικονομικής και εμπορικής φύσεως δραστηριότητες οπό τις οποίες προσκομίζει οικονομικό όφελος. 3. Σχετική Αγορά 3.1 Σχετική αγορά προϊόντος Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03): «η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίας που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται». Ως προς τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της καταγγελλόμενης εταιρείας Fereos Ltd καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία εισάγει στην κυπριακή αγορά και στα οποία κατέχει δικαιώματα αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής -με εξαίρεση μεμονωμένα προϊόντα, όπως π.χ. τα πούρα Habanos, που εισάγονται μέσω παράλληλων εισαγωγών- και τα οποία δεν δύναται μια επιχείρηση λιανικής πώλησης να τα προμηθευτεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην της εταιρείας Fereos Ltd. Τα πλείστα εξ' αυτών θεωρούνται σημαντικά είδη περιπτέρου και μικρών καταστημάτων και επιπρόσθετα δε, σύμφωνα και με διάφορες αποφάσεις ή/και μελέτες εθνικών αρχών ανταγωνισμού, η αγορά των περιπτέρων θεωρείται ξεχωριστή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς τα περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης αποτελούν «one-stop shop», όπου οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν συγκεκριμένη γκάμμα προϊόντων, όπως τσιγάρα και άλλα καπνικά είδη, εφημερίδες και άλλα έντυπα, γάλα, νερό και αναψυκτικά, σοκολάτες και γλυκά, τσίχλες, κ.α.. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα προϊόντα της Fereos Ltd και κυρίως αυτά στα οποία κατέχει αποκλειστικές αντιπροσωπείες, θεωρούνται πολύ ουσιώδη για τη λειτουργία ενός περιπτέρου. Η αγορά, στην παρούσα καταγγελία, αφορά καταρχήν την εμπορία συγκεκριμένων τσιγάρων και καπνικών ειδών, αλλά και μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως ουίσκι, αεριούχα νερά, καραμέλες, καφές και άλλα είδη περιπτέρου, στα περισσότερα από τα οποία η καταγγελλόμενη εταιρεία διέθετε, κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο της καταγγελίας, αποκλειστικές αντητροσωπείες. Σε αυτό το σημείο όμως, σημαντικότερη αναφέρεται η αγορά των καπνικών ειδών, όπως είναι τα τσιγάρα: Davidoff (4 είδη) West (2 είδη) Super King (3 είδη) LB (3 είδη) Και ο Καπνός: Golden Virginia (3 είδη) Drum (4 είδη) Η Επιτροπή, για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος, έχει αντλήσει καθοδήγηση από διάφορες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η αγορά καπνικών ειδών διαχωρίστηκε σε τρία στάδια: την παραγωγή καπνού, την επεξεργασία καπνού σε καπνικά προϊόντα και τη διανομή τους. Τα τελικά προϊόντα είναι κυρίως τσιγάρα (91% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη), καπνός που χρησιμοποιείται για τσιγάρα που τυλίγει ο ίδιος ο καπνιστής (7% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη), πούρο και πουράκια (1% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη) και καπνός για πίπα (1% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη). Τελικό προϊόν αποτελεί και ο καπνός που μασιέται, αλλά η κατανάλωση του είναι αμελητέα. 3 (α) Αγορά των τσιγάρων 1 Υπόθεση C-41/90, Hofner& Elsnerv. Macrotron, [1991] ECR ; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [19Θ4] ECR Ibid. 3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Seita/Tabacalera (COMP/M.1735), [1999] OJC 032, 04/02/2000 σ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Όσον αφορά την αγορά των τσιγάρων, τα τσιγάρα είναι προϊόντα που μοιάζουν μεταξύ τους στην εξωτερική εμφάνιση και έχουν την (δια τελική χρήση. Από την μία πλευρά, τα προϊόντα αυτά έχουν ένα μεγάλο αριθμό κοινών εξωτερικών χαρακτηριστικών που αφορά την παρουσίαση τους, όπως για παράδειγμα, το πακετάρισμα, το μήκος, τη διάμετρο τους, κ.α. Από την άλλη πλευρά, τα προϊόντα αυτά προσφέρονται στην αγορά με διάφορους συνδυασμούς εσωτερικών χαρακτηριστικών που αφορούν το μείγμα καπνού, τη γεύση, το άρωμα, τη νικοτίνη που περιέχουν, κ.α., και συνήθως προσδιορίζονται με μια εμπορική επωνυμία. Οι εμπορικές επωνυμίες συνδέονται με μια συγκεκριμένη «εικόνα» και ένα επίπεδο ποιότητας, τα οποία ενισχύονται με τη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας και τις ενέργειες προώθησης τους. 4 Σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατηγορία των καπνικών προϊόντων περιλαμβάνει πολλούς και διάφορους τύπους και ποιότητες τσιγάρων, πούρων, "Roll your own tobacco* (RYO), σιγαρέτων και καπνών, και το καθένα από αυτά μπορεί να διαχωριστεί σε ξεχωριστές κατηγορίες και υποκατηγορίες βάσει ορισμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι τα τσιγάρα δύνανται να διαχωριστούν: Λόγω της τιμής τους: above-premium, premium. International Big Pack Medium, Local Big Pack και Low. Ανάλογα με το αν είναι τοπική ή διεθνής η εμπορική επωνυμία, Λόγω του μείγματος του καπνού: American blend, Oriental blend, Black και Virginia. ' Λόγω της γεύσης: lights, full flavour, menthol. Λόγω του τύπου του πακέτου: soft packs, boxes, 'shoulder' packs, round comer packs, oval packs, κ.α. Λόγω του μεγέθους του πακέτου: πακέτο των 10,20,25 or 30 sticks. Λόγω άλλων φυσικών χαρακτηριστικών: King Size, 100s, slims, super-slims. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε σε διαχωρισμό των τσιγάρων σε τέτοιο βαθμό σε καμία υπόθεση καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπήρξε λόγος επηρεασμού του ανταγωνισμού ακόμα και στην περίπτωση όπου θα διαχώριζε περαιτέρω την αγορά. Επομένως, η αγορά των τσιγάρων μπορεί να διαχωριστεί βάσει διαφόρων κριτηρίων που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται πιο πάνω. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια συνδυάζονται κατά κάποιο τρόπο από διάφορες μάρκες στην προσπάθεια της εταιρείας να προσελκύσει όλες τις κατηγορίες των καπνιστών. Τα συστατικά, η μέθοδος παραγωγής, το πακετάρισμα και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή είναι παρόμοια για όλους τους τύπους τσιγάρων, όπως επίσης και η μέθοδος διανομής τους. Μια πιο καθαρή διάκριση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τσιγάρων που φέρουν σκούρου χρώματος καπνό και ξανθό καπνό, παρόλο που και αυτό εξαρτάται από το πόσο ουσιαστικές είναι οι διαφορές μεταξύ τους από πλευράς προσφοράς και ζήτησης. Σημειώνεται επίσης ότι, ο βαθμός σπουδαιότητας του κάθε ενός από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον καθορισμό της αγοράς αλλάζει από χώρα σε χώρα. Έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξαν ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών, η εικόνα που δίδει προς τα έξω μια μάρκα, η τιμή, κ.α., ακολουθούν διαφορετικές τάσεις σε κάθε κράτος μέλος. 6 Ένας άλλος τρόπος καθορισμού της σχετικής αγοράς των τσιγάρων είναι ο τόπος πώλησης τους. 7 Τα τσιγάρα πωλούνται σε περίπτερα, υπεραγορές, ειδικά καταστήματα που ασχολούνται μόνο με καπνικά είδη, εστιατόρια, καφετερίες, κ.α. Όσον αφορά την υπό εξέταση υπόθεση και τις προαναφερόμενες εμπορικές επωνυμίες τσιγάρων, από τα δεδομένα που δόθηκαν από την εταιρεία Fereos Ltd, δεν διαφαίνεται να κατέχουν αυτές οι επωνυμίες τσιγάρων μεγάλο μερίδιο αγοράς. (β) Αγορά προϊόντων περιπτέρου Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι η καταγγελλόμενη δραστηριοποιείται στη διάθεση, εκτός των καπνικών προϊόντων, και διαφόρων άλλων προϊόντων περιπτέρου. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική αγορά θα μπορούσε να διαχωριστεί περαιτέρω από μία σωρεία άλλων σχετικών αγορών, οι οποίες αφορούν προϊόντα περιπτέρου, καθώς ο κατάλογος εισαγωγής και εμπορίας που διαθέτει η καταγγελλόμενη εταιρεία στην κυπριακή αγορά και τα σημεία πώλησης της, περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμμα προϊόντων όπως ουίσκι, σοκολάτες, κρασιά και καφέ, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστές σχετικές αγορές. Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι η αγορά των περιπτέρων δύναται να θεωρηθεί, εξού και σε διάφορες αποφάσεις ή/και μελέτες εθνικών αρχών ανταγωνισμού έχει θεωρηθεί, ως ξεχωριστή αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθότι τα περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης αποτελούν «one stop shop», όπου οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν συγκεκριμένη γκάμμα προϊόντων, όπως τσιγάρα και άλλα καπνικά είδη, εφημερίδες και άλλα έντυπα, γάλα, νερό και αναψυκτικά, σοκολάτες και γλυκά, τσίχλες, κ.α.. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η Fereos Ltd κατέχει την αποκλειστική διανομή αρκετών από τα προϊόντα που συγκαταλέγονται στη γκάμμα των προϊόντων που διαθέτει ένα περίπτερο/κατάστημα εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης της καταγγέλλουσας έχει αναφέρει ότι η διακοπή της συνεργασίας με την Fereos Ltd οδήγησε την εταιρεία του σε μείωση της πελατείας και σε μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών της. Παρά ταύτα, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην προκειμένη καταγγελία το θέμα της κατ' ισχυρισμό παράβασης δεν αφορά την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης εταιρείας και επομένως, δεν θα εξετασθεί η ύπαρξη ή μη δεσπόζουσας θέσης στη βάση του μεριδίου αγοράς αυτής καθ' αυτής, αλλά η κατ' ισχυρισμόν παράβαση " Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΒΑΤ/ΕΤΙ (COMΡ/Μ.3248), [2003] OJC225,20/09/2003 σ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, PHILIPMORRIS/ PAPASTRATOS (IV/M.3191), OJC25B, 28/10/2003 σ Βλ. επίσης, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, IMPERIAL TOBACCO/ REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN (IV/M.2779), OJ 153, 27/06/2002 σ Βλ. supra υποσ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 23/03/2005, Autogrill/ Altadis/ Aldeasa {COMΡ/Μ.3728), [2005].

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4402 Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009 6017 Αριθμός 2641 Ο ΠΕΡί ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Γνωστοποίηση Οι εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4638 Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013 45 Αριθμός 116 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ / Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4458 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3893 Αριθμός 4460 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213

Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4466 Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 4213 Αριθμός 4912 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ Τα Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4482 Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011 1299 Αριθμός 1174 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4703 Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013 3473 Αριθμός 4116 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ THE 9/2013 Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 Αριθμός 1586 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4783 Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 3141 Aριθμός 3136 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται ότι τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Αριθμός 4634 Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 4933 Αριθμός 5867 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378

Αριθμός 4448. Αριθμός 3378 4448 2945 3378 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4650 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 499 Αριθμός 910 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 434/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 434/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 434/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων) την 22 Μαΐου 2008, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας

Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Προσχέδιο Κειμένου Εργασίας Προκαταρκτική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως για το θέμα «Η Λειτουργία των Θεσμών του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 369/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1. Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων) την 22 α Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΘΕΜΙΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 149, 11.6.2005, σ. 22. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα