χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4656 Παρασκευή, 22 Μαρτίου Αριθμός 1510 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λεμεσού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβσλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1708, 60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 25 ης Ιουνίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7{Ι} του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής στο είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ. Αριθμός 1511 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Λάρνακας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφεία της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλουν το ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1708, 60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 25^ Ιουνίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 199Β (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής ατά είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2.00 μ.μ.

2 1004 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1512 MelLife Alice. 5 " Γνωστοποίηση της Σκοπούμενης Μεταβίβασης Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστηρίων από την American Life Insurance Company στην American Lite Insurance Company (Cy) Limited Η American Life Insurance Company Delaware USA, η οποία είναι θυγατρική εταιρεία της MetLile Inc. και δραστηριοποιείται, μέσω υποκαταστήματος στην Κύπρο από το 1955 στους κλάδους ασφάλισης ζωής, ασφαλειών ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, και ασφάλισης ατυχημάτων και ασθενειών, γνωστοποιεί ότι το υποκατάστημα στην Κύπρο έχει υποβάλει αίτηση, στις 17 Δεκεμβρίου 2012 στην Έφορο Ασφαλίσεων, όσον αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως, και στις 11 Φεβρουαρίου 2013 στο Δικαστήριο, όσον άφορα τον Κλάδο Ζωής, όπως προνοούν οι περί της Ασκήσεων Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών θεμάτων Νόμοι του , για μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων από το υφιστάμενο υποκατάστημα της στην Κύπρο (εκχωρητής) στη νέα συσταθείσα θυγατρική εταιρεία της MelLife Inc. με την επωνυμία American Life Insurance Company (Cy) Limited (εκδοχέας). Τα Γραφεία τόσο του εκχωρητή όσο και του εκδσχέα είναι στη διεύθυνση: Λεωφόρος Κέννεντυ 38,1087 Λευκωσία. Ως αποτέλεσμα της σκοπούμενης μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου ασφαλιστηρίων, όλα τα δικαιώματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις θα μεταβιβαστούν στην εν λόγω εταιρεία. Σας διαβεβαιώνουμε ότι οι όροι ασφάλισης, το ασφάλιστρο, τα ωφελήματα και οι ασφαλιστικές σας καλύψεις, βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δεν θα επηρεαστούν από τη σκοπούμενη μεταβίβαση. Η Συμφωνία Μεταβίβασης σχετικά με την σκοπούμενη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου, ως επίσης και η σχετική Αναφορά από Ανεξάρτητο Αναλογιστή, θα εκτεθούν στα κεντρικό μας γραφεία, στη Λεωφόρο Κέννεντυ 3Β, 1067 Λευκωσία, από την ημερομηνία της δημοσίευσης αυτής της Γνωστοποίησης και για περίοδο δεκαπέντε (15) ημερών, κατά τις ώρες από 6:00 μέχρι 15:00, για επιθεώρηση από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο, μεταξύ άλλων, και των ασφαλισμένων: Σχεπκά με πι σκοπούμενη μεταβίβαση, κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, το οποίο έχει έννομο συμφέρον, θα έχει το δικαίωμα, νια ότι αφορά τον Κλάδο Ζωής να υποβάλει αντιρρήσεις στον εκχωρητή ή στον εκδοχέα, μέσα στην περίοδο των δεκαπέντε (15) ημερών που αναφέρουμε ττιο πάνω, ώστε αυτές να προβληθούν στο Δικαστήριο, ενώ για ότι αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως, θα πρέπει να υποβάλει τις όποιες γραπτές παραστάσεις του στην Έφορο Ασφαλίσεων, μέσα σε τακτή προθεσμία εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Γνωστοποίησης. Αριθμός 1513 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Δεύτερο Παράρτημα, Παράγραφος 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Georgiev Venelin ιδιοκτήτη του πιο κάτω οχήματος, αγνώστου διευθύνσεως. Απλοποιείται η κατάσχεση του οχήματος Volvo S70 χρώματος μεταλλικού μπλε με αριθμό πλαισίου YV1MC68597J Το πιο πάνω όχημα υπόκειται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 103 και 104 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, Νόμος 94(1) του Το αυτοκίνητο ανεκόπη για έλεγχο στο Σημείο Διέλευσης Αγίου ΔομετΙου και κατασχέθηκε από το Τελωνείο Λευκωσίας. Μετά από σχετική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου Volvo S70 Georgiev Venelin βριοκεται μόνιμα στη Βουλγαρία και δεν έχει δείξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για το όχημα. Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του Τελωνείου Λευκωσίας με Αύξοντα Αριθμό 239/12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 Αριθμός 1514 Σταθμός Λευκωσία (Αθαλάσσσ) Λεμεσός (Δημ. Κήπος) Αεροδρόμιο Λάρνακας Αεροδρόμιο Πάφου Πόλη Δ.Σ. Κόρνου Δ.Σ. Γεφυριού Παναγιάς Σαϊττάς Δ.Σ. Σταυρού Ψώκας Δ.Σ. Πλατανιών Δ. Κολλέγιο Προδρόμου Πλατεία Τροόδους Υψόμετρο από Μ.Ε.Θ (m) 162 δ Μέση Ψηλότερη 15,9 17,9 17,2 17,6 17,0 14,9 13,9 12,8 11,2 7,3 6,3 3,9 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, 2013 Θερμοκρασία Αέρα (C) Μέση Χαμηλότερη 5,8 10,1 7,9 9,6 8,4 5,6 2,7 4,0 4,2 1,7 1,7-1,4 Σταθμός Πιο Ψηλή 19,3 22,0 20,1 21,4 20,7 18,5 20,0 19,3 20,0 12,θ 15,0 11,0 Πιο Χαμηλή -0,7 3,3 2,0 3,4 2,5 0,3 3,0-2,4-3,0-4,9-6,6-9,2 Σχετική Υγρασία 0600 Ώρα Γκρίνουιτζ (%) Ώρα Γκρίνουπζ (%) Ολική Ποσότητα (mm) 54,0 34,7 48,8 53,0 59,7 31,3 52,7 88,9 103,6 105,0 101,9 145,7 Αριθμός Βροχερών Ημερών Βροχόπτωση Πιο μεγάλη ποσότητα 24ώρου (mm) 25,2 10,0 22,2 14,7 27,1 11,0 17,9 31,6 28,5 23,5 28,0 25,0 Ημερομηνία ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2013 III Διαφορά ill Αριθμός Ημερών Χιονόπτωσης Βαρομ πίεση Ε.Θ. Πίεση από την Κανονική Διαφορά από την Κανονική Θερμοκρασία Αέρα (C) III Μέση Διαφορ άαπό την Κανονική Διαφορ ά από την Κανονική Παρατηρήσεις Ο καιρός τον Ιανουάριο ήταν ξηρός. Ασταθείς καιρικές συνθήκες επικράτησαν στην περίοδο 1-14, στις 17, στην περίοδο 19-21, στις 23 και στην περίοδο του μήνα που προκάλεσαν βροχές, τοπικές καταιγίδες, χαλάζι και χιονόπτωση στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Η μέση θερμοκρασία ήταν 0,5 β. Κελσίου πιο πάνω από την κανονική και η μέση βροχόπτωση ήταν 59,2 mm ή 58% της κανονικής. Βροχόπτωση Διαφορά από την Κανονική «1 (mm) m Μ Ξ ι m θ- ι m ν > Η Μ Ν) Ρ -Ο > ο Ο < Μ Ο ω Λευκωσία (Αθαλάσσα) 1015,7-2,8 15,9 +0,6 5,8 +0,6 10,9 +0,6 54,0 +12,8 Αεροδρόμιο Λάρνακας 1016,0-1,8 17,2 +0,8 7,9 +0,7 12,5 +0,7 48,8-13,2

4 1006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1515 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: Κα. Λούκια Χριστοδούλου Πρόεδρος κ. Αεόντιος Βρυωνίδης Μέλος κα. Ελένη Καραολή Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος κ. Κώστας ΜελανΙδης Μέλος Απόφαση ΕΠΑ 09/2013 Αρ. Φακέλου /2006 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ TOY 200Β (Νόμος Αρ. 13(Ι)/2008) Καταγγελία της εταιρείας Andros Kiosk Ltd εναντίον της εταιρείας Fereos Ltd Ημερομηνία απόφασης: 15/2/2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο της υπό τον ως άνω αριθμό και τίτλο υπόθεσης, αποτέλεσε η επιστολή/καταγγελία, με ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2006 της εταιρείας Andros Kiosk Lid (εφεξής η «καταγγέλλουσα»), η οποία παρελήφθη από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») στις 26 Ιανουαρίου 2006, αναφορικό με πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd (εφεξής η «καταγγελλόμενη») του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/Θ9, ως ίσχυε τότε. Β. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στην αξιολόγηση των γεγονότων που συνθέτουν την υπόθεση, αφού τα δεδομένα αυτά αποτελούν αναντίλεκτα το ουσιαστικό υπόβαθρο της εξέτασης του ζητήματος που προκύπτει. Ως εκ τούτου, η παράθεση των σχετικών με την υπόθεση δεδομένων καθίσταται αναγκαία και επιτακτική και προς τούτο παρατίθενται συνοπτικά τα ουσιώδη γεγονότα που αφορούν την υπό εξέταση καταγγελία: 1. Ιστορικό Διαδικασίας Η καταγγελία υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2006, και αφορούσε πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως ίσχυε τότε. Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Γ. Χριστοφίδη, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε οτις 31 Ιανουαρίου 2006, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Υπηρεσία») να ενημερώσει την καταγγέλλουσσ για να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία που να υποστηρίζουν την καταγγελία της. Στις 2 Μαρτίου 2006, παρελήφθη από την Επιτροπή επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας με συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία μελέτησε η Επιτροπή σε συνεδρία της στις 3 Απριλίου 2006 και αποφάσισε να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για διεξαγωγή της δέουσας έρευνας και την ετοιμασία σχετικού σημειώματος. Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών που της είχαν δοθεί κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 3 Απριλίου 2006, προχώρησε στη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας, αποστέλλοντας ερωτηματολόγια προς την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd και προς τη Διεύθυνση του Τμήματος Τελωνείων και τον Έφορο Φ.Π.Α.. Η Υπηρεσία, στις 5 Ιουνίου 2006 καταχώρησε εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης σημείωμα, με το οποίο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd δεν συνεργάζεται και δεν έχει αποστείλει στοιχεία ή/και τις πλήρεις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της. Στη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 2006, η Επιτροπή αποφάσισε όπως σταλεί επιστολή προς την καταγγελλόμενη, με την οποία να ενημερώνεται ότι η Επιτροπή πληροφορήθηκε για την απροθυμία συνεργασίας της με την Υπηρεσία και να ζητηθούν εξηγήσεις για την άρνηση της. Η καταγγελλόμενη κλήθηκε να παραστεί στη συνεδρία της Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 23 Αυγούστου 2006, όπου και προσκόμισε όλα τα έγγραφα και τις απαντήσεις που είχαν ζητηθεί στη βάση του ερωτηματολογίου της Υπηρεσίας, και διαβεβαίωσε την Επιτροπή για τη συνεργασία της.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Η Υπηρεσία καταχώρησε σημείωμα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης στις 12 Μαρτίου Η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Π. Καλλή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2007, θεώρησε ότι δεν παρίστατο ανάγκη διεξαγωγής νέας έρευνας λόγω της αλλαγής στη σύνθεση της Επιτροπής, γιατί δεν είχαν μεταβληθεί τα δεδομένα, και αποφάσισε όπως ετοιμασθεί Έκθεση Αιτιάσεων προς πιν εταιρεία Fereos Ltd. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2007, αποφάσισε να καλέσει στις 25 Οκτωβρίου 2007 τα εμπλεκόμενα μέρη για να τους δοθούν οδηγίες για να εκθέσουν τις θέσεις και απόψεις τους σε σχέση με την Έκθεση Αιτιάσεων. Η Έκθεση Αιτιάσεων απεστάλη στις 12 Οκτωβρίου Η καταγγέλλουσα εταιρεία ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 15 Οκτωβρίου Στις 25 Οκτωβρίου 2007 παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής η δικηγόρος της καταγγελλόμενης εταιρείας, όπου και δόθηκαν οδηγίες για την κατάθεση των θέσεων και απόψεων τους επί της Εκθέσεως Αιτιάσεων. Στις 6 Νοεμβρίου 2007, η Επιτροπή παρέλαβε νέα επιστολή από την καταγγελλόμενη εταιρεία και κατόπιν αυτής, η Υπηρεσία, στις 8 Νοεμβρίου 2007, απέστειλε νέο ερωτηματολόγιο προς το Τμήμα Τελωνείων. Στις 26 Νοεμβρίου 2007, παρελήφθη επιστολή από την καταγγέλλουσα εταιρεία αναφορικά με τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κατάστημα της από το Τμήμα Τελωνείων κατόπιν καταγγελίας της εταιρείας Fereos Ltd. Το Τμήμα Τελωνείων απάντησε στο ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας με επιστολή του ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου Στις 3 Δεκεμβρίου 2007, παρελήφθη από την Επιτροπή η γραπτή αγόρευση της καταγγελλόμενης εταιρείας. Στις 21 Φεβρουαρίου 2008, η Επιτροπή σε συνεδρία της, υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 4/12/2007, στην Αναθεωρητική Έφεση 3902 (ΑΤΗΚ ν. Δημοκρατίας κ.α.), στην οποία κρίθηκε όπ η συμμετοχή του κ. Κώστα Ευσταθίου στην Επιτροπή ήταν παράνομη, και λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 20/12/2007, αποφάσισε να ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί για την εν λόγω υπόθεση και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ' υπσρχής. Η Επιτροπή έδωσε οδηγίες για έρευνα με βάση το υφιστάμενο κατά τον κρίσιμο χρόνο νομικό και πραγματικό καθεστώς. Η Υπηρεσία απέστειλε σχετικές ενημερωτικές επιστολές προς τα εμπλεκόμενα μέρη στις 29 Φεβρουαρίου Στις 7 Μαρτίου 2008, η Υπηρεσία καταχώρησε σημείωμα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Στη συνέχεια και κατόπιν της αλλαγής στη σύνθεοή της, η Επιτροπή, υπό την Προεδρία Κ. Χριστόφορου, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2008, υιοθέτησε την απόφαση της προηγούμενης Επιτροπής ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2008 και αποφάσισε όπως καταρτίσει Έκθεση Αιτιάσεων. Σε συνεδρία της στις 31 Οκτωβρίου 2008, η Επιτροπή διατύπωσε την αιτίαση εναντίον της καταγγελλόμενης επιχείρησης και αποφάσισε να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα στην καταγγελία μέρη την Πέμπτη, 27/11/2008, στις 10:00 π.μ. στα γραφεία της Επιτροπής. Η Έκθεση Αιτιάσεων απεστάλη με τηλεομοιότυπο προς την καταγγελλόμενη εταιρεία και παραδόθηκε και διά χειρός στις 4 Νοεμβρίου Παράλληλα, ενημερώθηκε και η καταγγέλλουσα εταιρεία. Στη συνεδρία της Επιτροπής στις 27 Νοεμβρίου 2008, ζητήθηκε παράταση της προθεσμίας καταχώρησης της υπεράσπισης της καταγγελλόμενης εταιρείας και αναβλήθηκε η συνεδρία, η οποία ορίσθηκε για τις 11 Δεκεμβρίου Στις 5 Δεκεμβρίου 2008, παρελήφθη από την Επιτροπή η υπεράσπιση της καταγγελλόμενης εταιρείας. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής στις 11 Δεκεμβρίου 2008, η Επιτροπή ζήτησε στοιχεία από τα μέρη, τα οποία απεστάλησαν από την καταγγέλλουσα στις 17 Δεκεμβρίου 2008 και από την καταγγελλόμενη στις 22 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή, σε συνεδρία της στις 8 Ιανουαρίου 2009, κατέληξε στην τελική της απόφαση, την οποία ανακοίνωσε προς την καταγγελλόμενη εταιρεία με επιστολή της οτις 10 Μαρτίου 2009, δίδοντας της 30 ημέρες να υποβάλει γραπτές παραστάσεις επί του ύψους του προστίμου. Στις 10 Μαρτίου 2009, παρελήφθη επιστολή από την εταιρεία Fereos Ltd, στην οποία επισυναπτόταν επιστολή αναφορικά με την έρευνα του Τμήματος Τελωνείων στο περίπτερο της Andros Kiosk Ltd. Or θέσεις της καταγγελλόμενης εταιρείας παρελήφθησαν στις 26 Μαρτίου Στις 9 Απριλίου 2009, η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της, κατέληξε στην τελική απόφαση της επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους Ευρώ στην εταιρεία Fereos Ltd. Στις 16 Απριλίου 2009, ενημερώθηκε με επιστολή η καταγγελλόμενη εταιρεία για το διοικητικό πρόστιμο και στις 15 Μαίου 2009 συντάχθηκε το τελικό κείμενο της απόφασης της Επιτροπής, το οποίο απεστάλη προς τα εμπλεκόμενη μέρη στις 18 Μαΐου Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα π ς Δημοκρατίας οτις 29 Μαΐου Στις 15 Ιουνίου 2009, παρελήφθη αίτηση της εταιρείας Fereos Ltd στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής. Με επιστολή ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2011, η Επιτροπή ενημερώθηκε από τη Γενική Εισαγγελία για την εμφάνιση Δικηγόρου της Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου και την αποδοχή ακύρωσης της προσβαλλόμενης απόφασης, λόγω της απόφασης της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25/5/2011, στις προσφυγές με αριθμό 1544/2009, 1545/2009, 1596/2009 και 1601/2009, με την οποία κρίθηκε ότι ο διορισμός του τότε Προέδρου της Επιτροπής κ. Κωστάκη Χριστόφορου δεν ήταν νόμιμος. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011, σημείωσε ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής της Νομικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23 Απριλίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφαση του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου Η Επιτροπή εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της αποδοχής για ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής από μέρους Δικηγόρου της Δημοκρατίας, η οποία είχε εκδοθεί υπό πιν Προεδρία Κ. Χριστόφορου και για την οποία εκκρεμούσε αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου. Επισημαίνεται ότι στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.α. και Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού), κρίθηκε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν

6 1008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 νόμιμος. Η Επιτροπή, ταυτόχρονα έλαβε υπόψη τις γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας με ημερομηνίες 20/12/2007 (αρ. φακ. Γ.Ε.Ε. 20(Α)/19Β2/9) και 18 Ιουλίου 2011 (αρ. φακ. Γ.Ε. 50(Α)/2005/Ν.52/2) και έλαβε τις εξής αποφάσεις: < (α) Αποφάσισε να επανεξετάσει την καταγγελία αφού έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε. (β) Η έρευνα θα διεξαχθεί με βάση το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο που εκδόθηκε η σχετική απόφαση. (γ) Θα γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού.» Τα εμπλεκόμενα μέρη της υπόθεσης ενημερώθηκαν για την προαναφερόμενη απόφαση της Επιτροπής με επιστολή ημερομηνίας 2 Μαΐου Ακολούθως, η Υπηρεσία της Επιτροπής, Λαμβάνοντας υπόψη το λόγο της ακυρωτικής απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στη βάση των προαναφερόμενων οδηγιών της Επιτροπής, για λόγους επανεξέτασης της εν προκειμένω καταγγελίας, προέβηκε σε νέα εξ' υπαρχής έρευνα μελετώντας και αξιολογώντας τα στοιχεία και τις πληροφορίες που βρίσκονταν εντός του διοικητικού φακέλου. Η Υπηρεσία κατέθεσε τα συμπεράσματα της σε σημείωμα ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2012, το οποίο μελέτησε στη συνέχεια η Επιτροπή σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2012, αφού έλαβε υπόψη της όλο το περιεχόμενο του σχηματισθέντα διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, καθώς και την προμνησθείσα έκθεση της Υπηρεσίας, ομόφωνα αποφάσισε να προχωρήσει με την προετοιμασία και αποστολή Έκθεσης Αιτιάσεων, ενεργώντας στη βάση και τα πλαίσια του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Αριθμός 13(Ι)/200Θ (εφεξής ο «Νόμος»), ο οποίος κατάργησε και αντικατέστησε τους περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμους του 1989 έως (Αρ. 2) 2000, Ν. 207/Θ9. Η Επιτροπή, στην προαναφερθείσα συνεδρία της, ομόφωνα αποφάσισε να διατυπώσει την πιο κάτω αιτίαση εναντίον της καταγγελλόμενης εταιρείας Fereos Ltd: Πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008 από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν η κατσγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd, η οποία κατείχε θέση πελάτη της και η οποία δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd συνίσταται μέσω της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των μακροχρόνιων εμπορικών της σχέσεων με την καταγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd. Η Επιτροπή στη συνεδρία της ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2012, εξέτασε το κείμενο της Έκθεσης Αιτιάσεων, το οποίο τέθηκε ενώπιον της από την Πρόεδρο της Επιτροπής, και μετά από διεξοδική συζήτηση αποφάσισε να το υιοθετήσει και να το εγκρίνει, αποφασίζοντας παράλληλα την άμεση κοινοποίηση του και ειδοποίηση των εμπλεκομένων μερών. Περαιτέρω, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 17(6) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε όπως η καταγγελλόμενη εταιρεία υποβάλει γραπτώς τις παρατηρήσεις της επί της εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσας παραβάσεως μέσα σε είκοσι μία (21) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που θα παραλάμβανε την Έκθεση Αιτιάσεων. Επίσης, στη βάση του άρθρου 17(4) του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να καλέσει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία να παραστούν στη συνεδρία της που ορίστηκε για τις 17 Οκτωβρίου Η Έκθεση Αιτιάσεων παραδόθηκε διά χειρός στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 προς την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, και αντίγραφο αυτής απεστάλη στην καταγγέλλουσα εταιρεία. Στην ορισθείσα για τις 17 Οκτωβρίου 2012 προφορική διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής, αμφότερα τα μέρη δεν παρέστησαν, οπόταν η Επιτροπή επιφύλαξε την απόφαση της. Η Επιτροπή, στις 16 Νοεμβρίου 2012 και σε συνέχεια της συνεδρίας της που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2012, κατά την οποία τα εμπλεκόμενα μέρη είχαν κληθεί με Έκθεση Αιτιάσεων να παραστούν, αλλά δεν το έπραξαν, σημείωσε τις σχετικές πρόνοιες του άρθρου 17 του Νόμου, το οποίο προνοεί τα ακόλουθα: «17(6) Σε όλους τους κατά τα ανωτέρω παριστάμενους στην ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία παρέχεται κάθε δυνατή ευκαιρία προς υποβολή γραπτών παρατηρήσεων επί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους και τάσσεται προς τούτο εύλογη προθεσμία, η οποία σε δικαιολογημένες περιπτώσεις δύναται να παραταθεί. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη γραπτές παρατηρήσεις οι οποίες υποβλήθηκαν μετά την εκπνοή της ταχθείσας προθεσμίας. (7) Σε περίπτωση που επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, προς την οποία κοινοποιήθηκε η έκθεση αιτιάσεων, παραλείψει και/ή αρνηθεί να υποβάλει οποιεσδήποτε γραπτές παρατηρήσεις αναφορικά με τις αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος της εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για τις κατ' ισχυρισμό παραβάσεις που περιέχονται στην έκθεση αιτιάσεων.». Επομένως, δεδομένου ότι δόθηκε κάθε δυνατή ευκαιρία προς την καταγγελλόμενη να υποβάλει τις γραπτές της παρατηρήσεις και να αναπτύξει προφορικά τις θέσεις και απόψεις της ενώπιον της Επιτροπής, πράγμα το οποίο δεν έπραξε, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 17(7) του Νόμου, δύναται να προχωρήσει στην έκδοση απόφασης για τις πιθανολογούμενες παραβάσεις που περιέχονται στην αποστσλθείσσ Έκθεση Αιτιάσεων ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου Η Επιτροπή κατά τη συνεδρία της στις 16 Νοεμβρίου 2012 σημείωσε ότι τσ δεδομένα ή/και τα στοιχεία που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν, καθώς και τα γεγονότα της υπόθεσης που έχουν ήδη γίνει αντικείμενο σχολιασμού από την Επιτροπή στην πρώτη, εκ πρώπις όψεως, προκαταρκτική τοποθέτηση της επί της ουσίας της υπόθεσης, δεν έχουν διαφοροποιηθεί λόγω της μη υποβολής από μέρους των εμπλεκομένων μερών και ιδιαίτερα της καταγγελλόμενης εταιρείας, οποιωνδήποτε νέων δεδομένων ή/και στοιχείων που να τροποποιούν ή να μεταβάλλουν ουσιωδώς ή να διαφοροποιούν ή/και να αναιρούν τις προκαταρκτικές θέσεις και τα συμπεράσματα της Επιτροπής, τα οποία κοινοποιήθηκαν στην καταγγελλόμενη εταιρεία μέσω της Έκθεσης Αιτιάσεων που της απεοτάλη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που είχε με την καταγγέλλουσα εταιρεία, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου.

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22σς ΜΑΡΤΙΟΥ Η Επιτροπή, ενεργώντας με βάση το άρθρο 42(2) του Νόμου και προτού αποφασίσει επί της επιβολής διοικητικού προστίμου, έδωσε οδηγίες στην Υπηρεσία να ειδοποιηθεί η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Νόμου, για την πρόθεση της να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντας την για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας της το δικαίωμα υποβολής γραπτών παραστάσεων επί του ύψους του προστίμου, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης. Η Επιτροπή επίσης την πληροφόρησε ότι σε περίπτωση παράλειψης υποβολής γραπτών θέσεων εντός της τεθείσας προθεσμίας, θα προχωρήσει με την έκδοση της απόφασης της. Η Επιτροπή, παράλληλα επισήμανε στην καταγγελλόμενη ότι το πλήρες αιτιολογημένο κείμενο της απόφασης της θα της αποσταλεί σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, ως διαλαμβάνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ενώ αντίγραφο της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η Επιτροπή ενημέρωσε με επιστολή της στις 20 Δεκεμβρίου 2012 την καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd για την πρόθεση της να της επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, προβάλλοντας παράλληλα του λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως, παρέχοντας της τη δυνατότητα να υποβάλει τις γραπτές της παρατηρήσεις εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα ημερών. Στις 27 Δεκεμβρίου 2012, Q δικηγόρος της καταγγελλόμενης ζήτησε αρχικά να του σταλεί αντίγραφο των εγγράφων με τα οττοίαη Fereos Ltd είχε κληθεί ενώπιον της Επιτροπής στις 17/10/2012, τα οποία και του απεστάλησαν. Στη συνέχεια, με επιστολή του ημερομηνίας Β/1/2013, ζήτησε να επιθεωρήσει τους διοικητικούς φακέλους της υπόθεσης. Η Επιτροπή, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2013, απεδέχθη το αίτημα του δικηγόρου της καταγγελλόμενης και με επιστολή κλήθηκε να επισκεφτεί τα γραφεία της Επιτροπής στις 11 Ιανουαρίου Οι δικηγόροι της καταγγελλόμενης, κατά τη διαδικασία επιθεώρησης του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, κατέγραψαν σειρά εγγράφων του διοικητικού φακέλου και αιτήθηκαν όπως τους παραχωρηθούν αντίγραφα αυτών. Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της στις 16 Ιανουαρίου 2013, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο των εγγράφων που ζήτησαν να λάβουν ως αντίγραφα κατά την επιθεώρηση των διοικητικών φακέλων της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι κάποια από τα έγγραφα αυτά βρίσκονταν ήδη στην κατοχή τους, ενώ άλλα πιθανόν να εμπεριείχαν εμπιστευτικές πληροφορίες ή/και στοιχεία και κατέληξε ότι, για να μπορέσει να εξετάσει κατά πόσο θα δοθούν αντίγραφα των ζητηθέντων εγγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17(9) και 33 του Νόμου και τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, έπρεπε να υποβληθούν οι λόγοι για τους οποίους η καταγγελλόμενη εταιρεία αιτείτο τη λήψη αυτών. Περαιτέρω, η Επιτροπή επεσήμανε τη δυνατότητα του δικηγόρου της καταγγελλόμενης εταιρείας προς μελέτη των εγγράφων των διοικητικών φακέλων της υπόθεσης στα γραφεία της Επιτροπής, χωρίς όμως τη λήψη οποιωνδήποτε αντιγράφων. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2013 και, σε απαντητική επιστολή του με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2013, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης των φακέλων της υπόθεσης λειτουργός της Υπηρεσίας τον διαβεβαίωσε ότι θα δίδονταν οποιαδήποτε έγγραφα ζητούντο. Παράλληλα, ανεφέρθη ότι κατέγραψε τα έγγραφα στο σχετικό έντυπο της Επιτροπής τα οποία του είναι απαραίτητα για την προετοιμασία των παρατηρήσεων και/ή παραστάσεων σχετικά με τη διαδικασία επιβολής του διοικητικού προστίμου εναντίον των πελατών του. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης, με επιστολή του ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2013, επανέλαβε τα πιο πάνω και τόνισε ότι: «οι πελάτες μας να στερούνται του δικαιώματος τους να λάβουν γνώση των εγγράφων αυτών». Η Υπηρεσία, κατόπιν οδηγιών της Επιτροπής, απέστειλε απαντητική επιστολή την ίδια ημέρα, στην οποία επεσήμανε τη διαδικασία για τη λήψη αντιγράφων κατά την επιθεώρηση διοικητικών φακέλων και επανέλαβε ότι η Επιτροπή δεν φέρει καμία ένσταση οι δικηγόροι της καταγγελλόμενης να λάβουν γνώση των εγγράφων που θεωρούν απαραίτητα προς υπεράσπιση των πελατών τους κατά τη διαδικασία της επιβολής του διοικητικού προστίμου, αλλά παράλληλα όπως τους επεξηγήθηκε, τα έγγραφα που ζήτησαν αφορούσαν είτε έγγραφα που είχαν ήδη στην κατοχή τους, είτε έγγραφα που το περιεχόμενο τους είναι αδιάφορο για την εν προκειμένω διαδικασία, αλλά παρά ταύτα τους επισυνάφτηκαν μαζί με την επιστολή. Τέλος, αναφορικά με τα πρακτικά των συνεδριών της Επιτροπής, διευκρινίσθηκε ότι το περιεχόμενο αυτών που τους αφορά εμπεριέχεται αυτολεξει τόσο στην Έκθεση Αιτιάσεων όσο και στην επιστολή ημερομηνίας 20/12/2012 που τους απεστάλησαν, με αποτέλεσμα να τους παρέχετε κάθε δυνατότητα υπεράσπισης του πελάτη τους. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης εταιρείας κοινοποίησε τα σχόλια και τις θέσεις του προς την Επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου Η Επιτροπή, στη συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων της καταγγελλόμενης και αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, καθώς και οποιεσδήποτε ελαφρυντικές και μη περιστάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(a)(1) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου. 2. Αντικείμενο της καταγγελίας Η εταιρεία Andros Kiosk Ltd ανέφερε στην καταγγελία της όπ διαθέτει κατάστημα / περίπτερο στην Πάφο και προμηθευόταν πολλά από τα προϊόντα που εισάγει η καταγγελλόμενη εταιρεία. Περαιτέρω, σημειώθηκε ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd διαθέτει αποκλειστικές αντιπροσωπείες στα προϊόντα τα οποία εισάγει και διαθέτει στην αγορά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν οι συγκεκριμένες εμπορικές επωνυμίες στην αγορά, παρά μόνο ελάχιστες από αυτές, οι οποίες εισάγονται μέσω παράλληλων εισαγωγών από τρίτες χώρες. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία διαθέτει την αποκλειστική αντπτροαωπεία εισαγωγής των κουβανέζικων πούρων HABANOS. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς στην καταγγελία, η καταγγελλόμενη εταιρεία σταμάτησε να προμηθεύει την εταιρεία Andros Kiosk Ltd με τα προϊόντα της οκτώ (θ) μήνες πριν από την υποβολή της καταγγελίας εναντίον της στην Επιτροπή. Ο λόγος για τον οποίο η καταγγελλόμενη σταμάτησε την προμήθεια του περιπτέρου της καταγγέλλουσας με προϊόντα ήταν το γεγονός ότι αυτή δεν αγόραζε πούρα αποκλειστικά από την καταγγελλόμενη, αλλά αγόραζε/προμηθευόταν και από άλλες, τρίτες εταιρείες. Προβλήθηκε επίοης ο ισχυρισμός ότι, η διακοπή προμήθειας των

8 1010 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 προϊόντων από μέρους της καταγγελλόμενης έγινε ιδιαίτερα λόγω του ότι η καταγγέλλουσα προμηθευόταν πούρα της εμπορικής επωνυμίας HABANOS από τρίτη εταιρεία, η οποία μέσω παράλληλων εισαγωγών τα εισήγαγε στην κυπριακή αγορά. Βάσει της καταγγελίας, η εταιρεία Andros Kiosk Ltd επικοινώνησε αρκετές φορές με την καταγγελλόμενη σε μια προσπάθεια εξεύρεσης Λύσης, όμως η καταγγελλόμενη απάντησε ότι, για να προμηθεύσουν τα προϊόντα τους στην Andros Kiosk Ltd, θα έπρεπε αυτή να αποσύρει από το κατάστημα της τα ανταγωνιστικά προς αυτούς προϊόντα και να τα προμηθεύεται αποκλειστικά από αυτούς. Στην καταγγελία αναφέρθηκαν μερικά από τα προϊόντα τα οποία προμηθευόταν η εταιρεία Andros Kiosk Ltd από την εταιρεία Fereos Ltd, τα οποία ήταν τα εξής: -Τσιγάρα Davidoff (4 είδη) West (2 είδη) Super King (3 είδη) LB (3 είδη) -Καπνός Golden Virginia (3 είδη) Drum (Α είδη) -Rizla φίλτρα, κόλλες για καπνό κλπ (10 είδη) Άλλα προϊόντα: Ουίσκι, αεριούχα νερά, καραμέλες, καφές και πολλά άλλα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία, το περίπτερο προμηθευόταν από την εταιρεία Fereos Ltd προϊόντα σ^\ας ΛΚ400 περίπου εβδομαδιαίως πριν τη διακοπή της συνεργασίας τους. Κατόπιν της διακοπής, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι: «μειώθηκε η πελατεία της επιχείρησης με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών να μειώνεται όχι μόνο από τα προϊόντα της εταιρείας Fereos Ltd αλλά πολύ περισσότερο γιατί ο πελάτης μπαίνοντας στο περίπτερο να αγοράσει προϊόντα της εν λόγω εταιρείας αγόραζε παράλληλα και άλλα είδη. Ως αποτέλεσμα αυτού, ο κύκλος εργασιών μειώνεται άλλες ΛΚ500 μηνιαίως για τα υπόλοιπα προϊόντα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσα ς εταιρείας, λόγω της αποκλειστικότητας που κατέχει η καταγγελλόμενη εταιρεία, δεν δύναται να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτής, τα οποία θεωρεί απαραίπμα για τη λειτουργία ενός περιπτέρου, από τον ίδιο τον προμηθευτή σε χονδρική τιμή. Η Επιτροπή έχει σημειώσει επίσης ότι, σε μεταγενέστερη επιστολή της καταγγέλλουσας εταιρείας, στις 8 Φεβρουαρίου 2007, αναφέρθηκε ότι, για ενάμιση μήνα αγόραζε σε λιανική τιμή, από άλλες πηγές, τα προϊόντα της καταγγελλόμενης και τα μεταπωλούσε χωρίς κέρδος, για να εξυπηρετήσει τους πελάτες της. 3. Εμπλεκόμενα μέρη 3.1 Καταγγέλλουσα Η καταγγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Πάφο, η οποία διαθέτει κατάστημα/περίπτερο στην Πάφο. Η μεταξύ των μερών συνεργασία άρχισε με την έναρξη των εργασιών και/ή τη λειτουργία της καταγγέλλουσας, οπόταν άρχισε και η από μέρους της καταγγελλόμενης προμήθεια πολλών από τα προϊόντα που εισάγει. 3.2 Καταγγελλόμενη Η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd, στη βάση του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής πραγματικού καθεστώτος και των δεδομένων που υπήρχαν, ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 1956 και όραστηριοποιείτο στην εισαγωγή και διάθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία μιας ευρείας γκάμμας προϊόντων με πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν γνωστές εμπορικές επωνυμίες. Αρκετές από τις εμπορικές επωνυμίες, τις οποίες η καταγγελλόμενη εταιρεία εισήγαγε και διένειμε στη κυπριακή αγορά, τις εμπορευόταν δυνάμει αποκλειστικής συμφωνίας εισαγωγής με την εταιρεία παραγωγής τους. Η καταγγελλόμενη λειτουργούσε, κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο, το τμήμα λιανικής πώλησης με δέκα (10) καταστήματα, και το τμήμα χονδρικής με δύο αποθήκες στη Λευκωσία και Λεμεσό. Διέθετε επίσης ένα μεγάλο δίκτυο διανομής που κάλυπτε όλη την επικράτεια, προμηθεύοντας μεταξύ άλλων περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμούς βενζίνης, κ.α. 4. Στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης 4.1 Στοιχεία από την καταγγελλόμενη εταιρεία Από τις δηλώσεις και τα στοιχεία που απεστάλησαν από την καταγγελλόμενη εταιρεία, κατά την έρευνα της Υπηρεσίας μέσω σχετικών ερωτηματολογίων της, η Επιτροπή σημείωσε ιδιαίτερα τα πιο κάτω:- Η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd ανέφερε ότι εισήγαγε και διένεμε μια μεγάλη γκάμμα προϊόντων από γνωστές εμπορικές επωνυμίες, για τις πλείστες των οποίων κατείχε την αποκλειστική συμφωνία εισαγωγής. Απέστειλε δε σχετικό κατάλογο των εμπορικών επωνυμιών της. Αναφέρθηκε επίσης ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου μεμονωμένα προϊόντα από αυτά που εισήγαγε κατ' αποκλειστικότητα, όπως π.χ. τα πούρα Habanos, εισάγονταν μέσω και παράλληλων εισαγωγών, δε δύνατο μια επιχείρηση λιανικής πώλησης να προμηθευτεί τα προϊόντα αυτά από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην της ίδιας της εταιρείας Fereos Ltd. Το δίκτυο διανομής της Fereos Ltd προμήθευε συνολικά σημεία σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμοί βενζίνης, κ.α.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Η καταγγελλόμενη εταιρεία αναφέρθηκε στον κύκλο εργασιών της και στον κύκλο εργασιών που πραγματοποιούσε στα καπνικά προϊόντα που εισήγαγε στην Κύπρο, τα οποία αποτελούσαν περί το 80% του κύκλου εργασιών της. Στις απαντήσεις που δόθηκαν από την καταγγελλόμενη, στις 16 Μαΐου 2006, σε ερωτηματολόγιο της Υπηρεσίας, αρχικά αναφέρθηκε ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα της εταιρείας εκτίθονταν προς πώληση στο κατάστημα της καταγγέλλουσας εταιρείας και μόνο τα πούρα HABANOS, για τα οποία ήταν ο επίσημος διανομέας στην Κύπρο, είχαν αφαιρεθεί, για το λόγο ότι στο συγκεκριμένο περίπτερο ανευρέθηκαν απομιμήσεις αυτών. Σχετικά, αναφέρθηκε ότι υπήρξαν αρκετές καταγγελίες της Fereos Ltd προς το Τμήμα Τελωνείων για απομιμήσεις προϊόντων. Σε κατοπινή επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της καταγγελλόμενης εταιρείας κ. Γ. Φεραίου, ημερομηνίας 17/7/2009, αναφέρθηκε ότι η εταιρεία συνεργάζεται άψογα με σημεία πώλησης και ότι ο μόνος λόγος διακοπής πις συνεργασίας τους με την εταιρεία Andros Kiosk Ltd ήταν η άρνηση της να σταματήσει τις πωλήσεις των απομιμήσεων των πούρων HABANOS, καταστρέφοντας έτσι τη φήμη των προϊόντων αυτών που δημιούργησαν μετά από 40 χρόνια σκληρής εργασίας. 4.2 Στοιχεία από το Τμήμα Τελωνείων Αναφορικά με τα στοιχεία που έχουν συλλέγει και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της στοιχεία που απεστάλησαν από το Τμήμα Τελωνείων στα πλαίσια διεξαγωγής της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας στην εν λόγω καταγγελία, καθώς και στοιχεία από την καταγγελλόμενη εταιρεία αναφορικά με έρευνες που πραγματοποίησε το Τμήμα Τελωνείων:- Στις 24 ΜαΤου 2006, η Υπηρεσία απέστειλε επιστολή προς το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας να πληροφορηθεί κυρίως εάν η καταγγελλόμενη είχε προβεί σε οποιαδήποτε καταγγελία εναντίον της καταγγέλλουσας και της εταιρείας ΤΗ & ΤΗ BIG SMOKE Cigars & Accessories Lid, η οποία αναφέρθηκε ότι αποτελεί τον προμηθευτή της κατανγέλλουσας σε πούρα HABANOS. Περαιτέρω, η Υπηρεσία ζήτησε να μάθει και ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας του Τμήματος Τελωνείων. Το Τμήμα Τελωνείων, με επιστολή του ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2006, έδωσε γραπτώς στοιχεία των διαφόρων καταγγελιών στις οποίες είχε προβεί η εταιρεία Fereos Ltd εναντίον άλλων εταιρειών, και ανέφερε ότι δεν είχε γίνει καμία καταγγελία εναντίον της κατανγέλλουσας εταιρείας Andros Kiosk Ltd. Συγκεκριμένα, η εν λόγω επιστολή ανέφερε τα ακόλουθα:»το Τμήμα Τελωνείων ενεργώντας, σύμφωνα με τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει της ισχύουσας τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας που το Τμήμα έχει αρμοδιότητα εφαρμογής, μετά από καταγγελία της εταιρείας Fereos Ltd ερεύνησε τα υποστατικά της επιχείρησης ΤΗ & ΤΗ BIG SMOKE Cigars & Accessories Ltd για διερεύνηση υπόθεσης σχετιζόμενης με το ενδεχόμενο διάθεσης πούρων με την εμπορική ονομασία HABANOS που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.{...) Η διερεύνηση της καταγγελίας κατέδειξε ότι πρόκειται περί παράλληλων εισαγωγών αυθεντικών πούρων και όχι απομιμήσεων. Σε ότι αφορά την εταιρεία Andros Kiosk Ltd, το Τμήμα Τελωνείων δεν έχει λάβει οιανδήποτε καταγγελία από οποιονδήποτε και ουδεμία διερεύνηση έχει γίνει σχεπκά με την συγκεκριμένη αυτή εταιρεία." Αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 2007, η Υπηρεσία απέστειλε νέα επιστολή για λήψη στοιχείων προς το Τμήμα Τελωνείων. Στην απαντητική του επιστολή, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2007, το Τμήμα Τελωνείων κατέγραψε ότι η Fereos Ltd διαβίβασε την 1 η Νοεμβρίου 2007 καταγγελία εναντίον της Andros Kiosk Ltd, η οποία τύγχανε χειρισμού από το Τμήμα Τελωνείων. Επίσης, στην εν λόγω επιστολή, το Τμήμα Τελωνείων, αναφορικά με διάφορες καταγγελίες της Fereos Ltd και τις έρευνες που προέβη κατόπιν αυτών, σημείωσε ότι έγιναν παρακρατήσεις πούρων και ότι η Fereos Ltd προέβηκε σε γνωμάτευση σχετικά με το κατά πόσον τα παρακρατηθέντα πούρα ήταν απομιμήσεις, στη βάση της οποίας κατέληξε ότι επρόκειτο περί απομιμήσεων. Η δικηγόρος της καταγγελλόμενης, με επιστολή της προς την Επιτροπή που παρελήφθη μέσω τηλεομοιότυπου στις 10 Μαρτίου 2009, την ενημέρωσε για την απόφαση του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με την έρευνα που πραγματοποίησε στην Andros Kiosk Lid, επισυνάπτοντας την σχετικά. Στην εν λόγω επιστολή αναφέρεται ότι το Τμήμα Τελωνείων εντόπισε και προέβηκε σε κατάσχεση 15 τεμαχίων πούρων, τα οποία παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοηπκής Ιδιοκτησίας της εταιρείας HABANOS S.A.. Γ. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ 1. Έννομο συμφέρον Βάσει του άρθρου 35{1) και (2) του Νόμου, δικαίωμα καταγγελίας πιθανών παραβάσεων του Νόμου υπέχει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο ττρος τούτο συμφέρον. Η Επιτροπή υπέχει υποχρέωσης να εξετάσει κατά πόσον η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει έννομο συμφέρον να προβεί σε καταγγελία, ήτοι κατά πόσον υπέστη ή κατά πόσον υπάρχει σοβαρός ή πιθανός κίνδυνος να υποστεί αισθητή οικονομική βλάβη ή να τεθεί σε μειονεκτική στον ανταγωνισμό θέση, ως άμεσο αποτέλεσμα της καταγγελλόμενης παράβασης. Η καταγγέλλουσα, η οποία διαθέτει κατάστημα/περίπτερο στην Πάφο, κατείχε θέση πελάτη έναντι της καταγγελλόμενης, η οποία κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο της καταγγελίας την προμήθευε με μία μεγάλη ποικιλία οπό τα προϊόντα που διέθετε και κυρίως με είδη καπνών, τσιγάρα, ποτά, σοκολάτες, καφέδες, κ.α.. Επομένως, στη βάση των δεδομένων αυτών, η καταγγέλλουσα δύναται να αποδείξει ότι επηρεάζεται άμεσα από οποιαδήποτε πρακτική και/ή πολιτική της καταγγελλόμενης και, καθόσον υπήρχε ο κίνδυνος σοβαρής οικονομικής της βλάβης, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγέλλουσα είχε έννομο συμφέρον να προβεί στην υπό εξέταση καταγγελία. Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγέλλουσα νομιμοποιείτο να προβεί στην καταγγελία, καθότι πρόκειται για νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και ως εκ τούτου πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Νόμου. 2. «Επιχείρηση» Το άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ως «Επιχείρηση» κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν οι δραστηριότητες του είναι κερδοσκοπικές ή όχι.

10 1012 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Σύμφωνα και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής το «ΔΕΕ»), η έννοια «επιχείρηση» στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβάνει «κάθε οντότητα που ασκεί οικονομικής ή εμπορικής φύσεως δραστηριότητες», ανεξάρτητα από τη νομική της υπόσταση και τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται. 1 Επιπλέον, το ΔΕΕ έχει αποφανθεί ότι ο όρος «οικονομικής φύσεως δραστηριότητα» εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει αχέση με την προσφορά αγαθών ή/και υπηρεσιών σε συγκεκριμένη αγορά, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που το διέπει και τον τρόπο της χρηματοδότησης του και επιπρόσθετα, η οικονομική δραστηριότητα συνίσταται σε κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών η υπηρεσιών σε δεδομένη αγορά. 2 Η καταγγελλόμενη, οτη βάση του υφιστάμενου κατά το χρόνο λήψης της ακυρωθείσας απόφασης της Επιτροπής πραγματικού καθεστώτος και των δεδομένων που υπήρχαν, ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η οποίο ιδρύθηκε το 1958 και δραστηριοποιεί το στην εισαγωγή και διάθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία μιας ευρείας γκάμμας προϊόντων με πολλές χρήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν γνωστές εμπορικές επωνυμίες. Αρκετές από τις εμπορικές επωνυμίες, τις οποίες η καταγγελλόμενη εταιρεία εισήγαγε και διένειμε στη κυπριακή αγορά, τις εμπορευόταν δυνάμει αποκλειστικής συμφωνίας εισαγωγής με την εταιρεία παραγωγής τους. Η καταγγελλόμενη λειτουργούσε κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο το τμήμα λιανικής πώλησης με δέκα (10) καταστήματα και το τμήμα χονδρικής με δύο αποθήκες στη Λευκωσία και Λεμεσό. Διέθετε επίσης ένα μεγάλο δίκτυο διανομής που κάλυπτε όλη την επικράτεια, προμηθεύοντας μεταξύ άλλων περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης, υπεραγορές, φρουταρίες, εστιατόρια, μπυραρίες, καφετέριες, αρτοποιεία, καταστήματα καπνικών ειδών, σταθμούς βενζίνης, κ.α. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η καταγγελλόμενη δύναται να χαρακτηριστεί ως επιχείρηση, όπως ορίζεται και ατο Νόμο στο άρθρο 2, καθότι προσφέρει προϊόντα και ασκεί καθ' όλα οικονομικής και εμπορικής φύσεως δραστηριότητες οπό τις οποίες προσκομίζει οικονομικό όφελος. 3. Σχετική Αγορά 3.1 Σχετική αγορά προϊόντος Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (97/C 372/03): «η αγορά του σχετικού προϊόντος περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα ή και τις υπηρεσίας που είναι δυνατό να εναλλάσσονται ή να υποκαθίστανται αμοιβαία από τον καταναλωτή, λόγω των χαρακτηριστικών, των τιμών και της χρήσης για την οποία προορίζονται». Ως προς τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι ο τομέας επιχειρηματικής δραστηριότητας της καταγγελλόμενης εταιρείας Fereos Ltd καλύπτει μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων, τα οποία εισάγει στην κυπριακή αγορά και στα οποία κατέχει δικαιώματα αποκλειστικής εισαγωγής και διανομής -με εξαίρεση μεμονωμένα προϊόντα, όπως π.χ. τα πούρα Habanos, που εισάγονται μέσω παράλληλων εισαγωγών- και τα οποία δεν δύναται μια επιχείρηση λιανικής πώλησης να τα προμηθευτεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή πλην της εταιρείας Fereos Ltd. Τα πλείστα εξ' αυτών θεωρούνται σημαντικά είδη περιπτέρου και μικρών καταστημάτων και επιπρόσθετα δε, σύμφωνα και με διάφορες αποφάσεις ή/και μελέτες εθνικών αρχών ανταγωνισμού, η αγορά των περιπτέρων θεωρείται ξεχωριστή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς τα περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης αποτελούν «one-stop shop», όπου οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν συγκεκριμένη γκάμμα προϊόντων, όπως τσιγάρα και άλλα καπνικά είδη, εφημερίδες και άλλα έντυπα, γάλα, νερό και αναψυκτικά, σοκολάτες και γλυκά, τσίχλες, κ.α.. Σύμφωνα με την καταγγελία, τα προϊόντα της Fereos Ltd και κυρίως αυτά στα οποία κατέχει αποκλειστικές αντιπροσωπείες, θεωρούνται πολύ ουσιώδη για τη λειτουργία ενός περιπτέρου. Η αγορά, στην παρούσα καταγγελία, αφορά καταρχήν την εμπορία συγκεκριμένων τσιγάρων και καπνικών ειδών, αλλά και μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων όπως ουίσκι, αεριούχα νερά, καραμέλες, καφές και άλλα είδη περιπτέρου, στα περισσότερα από τα οποία η καταγγελλόμενη εταιρεία διέθετε, κατά τον ουσιώδη υπό εξέταση χρόνο της καταγγελίας, αποκλειστικές αντητροσωπείες. Σε αυτό το σημείο όμως, σημαντικότερη αναφέρεται η αγορά των καπνικών ειδών, όπως είναι τα τσιγάρα: Davidoff (4 είδη) West (2 είδη) Super King (3 είδη) LB (3 είδη) Και ο Καπνός: Golden Virginia (3 είδη) Drum (4 είδη) Η Επιτροπή, για τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος, έχει αντλήσει καθοδήγηση από διάφορες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου η αγορά καπνικών ειδών διαχωρίστηκε σε τρία στάδια: την παραγωγή καπνού, την επεξεργασία καπνού σε καπνικά προϊόντα και τη διανομή τους. Τα τελικά προϊόντα είναι κυρίως τσιγάρα (91% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη), καπνός που χρησιμοποιείται για τσιγάρα που τυλίγει ο ίδιος ο καπνιστής (7% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη), πούρο και πουράκια (1% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη) και καπνός για πίπα (1% της κατανάλωσης καπνικών ειδών στην Ευρώπη). Τελικό προϊόν αποτελεί και ο καπνός που μασιέται, αλλά η κατανάλωση του είναι αμελητέα. 3 (α) Αγορά των τσιγάρων 1 Υπόθεση C-41/90, Hofner& Elsnerv. Macrotron, [1991] ECR ; Υπόθεση 170/83, Hydrotherm v. Compact, [19Θ4] ECR Ibid. 3 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Seita/Tabacalera (COMP/M.1735), [1999] OJC 032, 04/02/2000 σ

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Όσον αφορά την αγορά των τσιγάρων, τα τσιγάρα είναι προϊόντα που μοιάζουν μεταξύ τους στην εξωτερική εμφάνιση και έχουν την (δια τελική χρήση. Από την μία πλευρά, τα προϊόντα αυτά έχουν ένα μεγάλο αριθμό κοινών εξωτερικών χαρακτηριστικών που αφορά την παρουσίαση τους, όπως για παράδειγμα, το πακετάρισμα, το μήκος, τη διάμετρο τους, κ.α. Από την άλλη πλευρά, τα προϊόντα αυτά προσφέρονται στην αγορά με διάφορους συνδυασμούς εσωτερικών χαρακτηριστικών που αφορούν το μείγμα καπνού, τη γεύση, το άρωμα, τη νικοτίνη που περιέχουν, κ.α., και συνήθως προσδιορίζονται με μια εμπορική επωνυμία. Οι εμπορικές επωνυμίες συνδέονται με μια συγκεκριμένη «εικόνα» και ένα επίπεδο ποιότητας, τα οποία ενισχύονται με τη διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας και τις ενέργειες προώθησης τους. 4 Σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατηγορία των καπνικών προϊόντων περιλαμβάνει πολλούς και διάφορους τύπους και ποιότητες τσιγάρων, πούρων, "Roll your own tobacco* (RYO), σιγαρέτων και καπνών, και το καθένα από αυτά μπορεί να διαχωριστεί σε ξεχωριστές κατηγορίες και υποκατηγορίες βάσει ορισμένων κριτηρίων. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι τα τσιγάρα δύνανται να διαχωριστούν: Λόγω της τιμής τους: above-premium, premium. International Big Pack Medium, Local Big Pack και Low. Ανάλογα με το αν είναι τοπική ή διεθνής η εμπορική επωνυμία, Λόγω του μείγματος του καπνού: American blend, Oriental blend, Black και Virginia. ' Λόγω της γεύσης: lights, full flavour, menthol. Λόγω του τύπου του πακέτου: soft packs, boxes, 'shoulder' packs, round comer packs, oval packs, κ.α. Λόγω του μεγέθους του πακέτου: πακέτο των 10,20,25 or 30 sticks. Λόγω άλλων φυσικών χαρακτηριστικών: King Size, 100s, slims, super-slims. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προχώρησε σε διαχωρισμό των τσιγάρων σε τέτοιο βαθμό σε καμία υπόθεση καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπήρξε λόγος επηρεασμού του ανταγωνισμού ακόμα και στην περίπτωση όπου θα διαχώριζε περαιτέρω την αγορά. Επομένως, η αγορά των τσιγάρων μπορεί να διαχωριστεί βάσει διαφόρων κριτηρίων που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται πιο πάνω. Συγκεκριμένα, τα περισσότερα από αυτά τα κριτήρια συνδυάζονται κατά κάποιο τρόπο από διάφορες μάρκες στην προσπάθεια της εταιρείας να προσελκύσει όλες τις κατηγορίες των καπνιστών. Τα συστατικά, η μέθοδος παραγωγής, το πακετάρισμα και η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή είναι παρόμοια για όλους τους τύπους τσιγάρων, όπως επίσης και η μέθοδος διανομής τους. Μια πιο καθαρή διάκριση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τσιγάρων που φέρουν σκούρου χρώματος καπνό και ξανθό καπνό, παρόλο που και αυτό εξαρτάται από το πόσο ουσιαστικές είναι οι διαφορές μεταξύ τους από πλευράς προσφοράς και ζήτησης. Σημειώνεται επίσης ότι, ο βαθμός σπουδαιότητας του κάθε ενός από τα κριτήρια που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τον καθορισμό της αγοράς αλλάζει από χώρα σε χώρα. Έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξαν ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών, η εικόνα που δίδει προς τα έξω μια μάρκα, η τιμή, κ.α., ακολουθούν διαφορετικές τάσεις σε κάθε κράτος μέλος. 6 Ένας άλλος τρόπος καθορισμού της σχετικής αγοράς των τσιγάρων είναι ο τόπος πώλησης τους. 7 Τα τσιγάρα πωλούνται σε περίπτερα, υπεραγορές, ειδικά καταστήματα που ασχολούνται μόνο με καπνικά είδη, εστιατόρια, καφετερίες, κ.α. Όσον αφορά την υπό εξέταση υπόθεση και τις προαναφερόμενες εμπορικές επωνυμίες τσιγάρων, από τα δεδομένα που δόθηκαν από την εταιρεία Fereos Ltd, δεν διαφαίνεται να κατέχουν αυτές οι επωνυμίες τσιγάρων μεγάλο μερίδιο αγοράς. (β) Αγορά προϊόντων περιπτέρου Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει σημειώσει ότι η καταγγελλόμενη δραστηριοποιείται στη διάθεση, εκτός των καπνικών προϊόντων, και διαφόρων άλλων προϊόντων περιπτέρου. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι η σχετική αγορά θα μπορούσε να διαχωριστεί περαιτέρω από μία σωρεία άλλων σχετικών αγορών, οι οποίες αφορούν προϊόντα περιπτέρου, καθώς ο κατάλογος εισαγωγής και εμπορίας που διαθέτει η καταγγελλόμενη εταιρεία στην κυπριακή αγορά και τα σημεία πώλησης της, περιλαμβάνει μία μεγάλη γκάμμα προϊόντων όπως ουίσκι, σοκολάτες, κρασιά και καφέ, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ξεχωριστές σχετικές αγορές. Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει ότι η αγορά των περιπτέρων δύναται να θεωρηθεί, εξού και σε διάφορες αποφάσεις ή/και μελέτες εθνικών αρχών ανταγωνισμού έχει θεωρηθεί, ως ξεχωριστή αγορά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθότι τα περίπτερα/καταστήματα εξυπηρέτησης αποτελούν «one stop shop», όπου οι καταναλωτές αναμένουν να βρουν συγκεκριμένη γκάμμα προϊόντων, όπως τσιγάρα και άλλα καπνικά είδη, εφημερίδες και άλλα έντυπα, γάλα, νερό και αναψυκτικά, σοκολάτες και γλυκά, τσίχλες, κ.α.. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι η Fereos Ltd κατέχει την αποκλειστική διανομή αρκετών από τα προϊόντα που συγκαταλέγονται στη γκάμμα των προϊόντων που διαθέτει ένα περίπτερο/κατάστημα εξυπηρέτησης. Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης της καταγγέλλουσας έχει αναφέρει ότι η διακοπή της συνεργασίας με την Fereos Ltd οδήγησε την εταιρεία του σε μείωση της πελατείας και σε μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών της. Παρά ταύτα, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στην προκειμένη καταγγελία το θέμα της κατ' ισχυρισμό παράβασης δεν αφορά την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της καταγγελλόμενης εταιρείας και επομένως, δεν θα εξετασθεί η ύπαρξη ή μη δεσπόζουσας θέσης στη βάση του μεριδίου αγοράς αυτής καθ' αυτής, αλλά η κατ' ισχυρισμόν παράβαση " Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΒΑΤ/ΕΤΙ (COMΡ/Μ.3248), [2003] OJC225,20/09/2003 σ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, PHILIPMORRIS/ PAPASTRATOS (IV/M.3191), OJC25B, 28/10/2003 σ Βλ. επίσης, Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, IMPERIAL TOBACCO/ REEMTSMA CIGARETTEN FABRIKEN (IV/M.2779), OJ 153, 27/06/2002 σ Βλ. supra υποσ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 23/03/2005, Autogrill/ Altadis/ Aldeasa {COMΡ/Μ.3728), [2005].

12 1014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ύπαρξης ή μη σχέσης οικονομικής εξάρτησης, που δυνατό να κατέχει η καταγγέλλουσα εταιρεία έναντι της καταγγελλόμενης εταιρείας, και της ενδεχόμενης καταχρηστικής εκμετάλλευσης αυτής της σχέσης από την τελευταία. Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης, τα μερίδια αγοράς της καταγγελλόμενης στις σχετικές αγορές προϊόντων θα εξυπηρετούσαν μόνο τη στοιχειοθέτηση ή μη δεσπόζουσας θέσης αττό μέρους της καταγγελλόμενης. Αυτό που όμως ενδιαφέρει την Επιτροπή, κατά την εξέταση της παρούσας υπόθεσης, είναι το είδας των προϊόντων της καταγγελλόμενης και κατά πόσον αυτά θεωρούνται σημαντικά για τη λειτουργία ενός περιπτέρου, της επιχείρησης, η οποία κατέχει θέση πελάτη της Fereos Ltd. Επομένως, στην παρούσα υπό εξέταση υπόθεση, η Επιτροπή, έχοντας μελετήσει τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη βάση των δεδομένων της παρούσας υπό εξέταση υπόθεσης, έχει καταλήξει ότι οι εν προκειμένω σχετικές αγορές αφορούν: «(1) τη σχετική αγορά της εισαγωγής, εμπορίας και διάθεσης τσιγάρων & καπνών και, (2) τη σχετική αγορά της εισαγωγής, εμπορίας και διάθεσης μίας ποικιλίας προϊόντων, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα προϊόντα για τη συντήρηση και διατήρηση ιδίως μικρών καταστημάτων εξυπηρέτησης, περιπτέρων και εξειδικευμένων προϊόντων καταστήματα.» 3.2 Γεωγραφική αγορά Σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον προσδιορισμό της σχετικής αγοράς για σκοπούς του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού (97/C 372/03), "η γεωγραφική αγορά περιλαμβάνει την περιοχή όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών και οι όροι του ανταγωνισμού είναι επαρκώς ομοιογενείς και η οποία μπορεί να διακριθεί από γειτονικές κυρίως περιοχές, διότι στις εν λόγω περιοχές οι όροι του ανταγωνισμού διαφέρουν σημαντικά». Αναφορικά με το θέμα του προσδιορισμού της σχετικής γεωγραφικής αγοράς στην καταγγελία, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε διάφορες αποφάσεις της για τον καθορισμό της γεωγραφικής αγοράς των τσιγάρων, θεώρησε την αγορά ως εθνική λόγω των σημαντικών εθνικών διαφορών σε θέματα φόρου, προστασίας της δημόσιας υγείας, διαφήμισης και διανομής." Η Επιτροπή, έχοντας ως δεδομένο ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία διαθέτει όλα τα προϊόντα της προς λιανέμπορους σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, τα οποία ακολούθως διατίθενται στον καταναλωτή ανά την Κυπριακή επικράτεια, θεωρεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά εκτείνεται σε όλη την Κυπριακή επικράτεια, καθώς οι όροι του ανταγωνισμού είναι ομοιογενείς μεταξύ των επαρχιών. 4. Παραβάσεις του Νόμου Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και ειδικότερα τα γεγονότα που συνθέτουν την υπό αναφορά καταγγελία, Επικέντρωσε την προσοχή της, μεταξύ άλλων, στη διερευνηθείσσ καταγγελία σε σχέση με την πιθανολογούμενη παράβαση, η οποία διατυπώθηκε στην Έκθεση Αιτιάσεων, με ημερομηνία 7 Σεπτεμβρίου 2012, όπου η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να διατυπώσει αιτίαση για πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου εναντίον της κατανγελλόμ ενης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ομόφωνα διαπίστωσε πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από μέρους της Fereos Ltd, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρισκόταν προς αυτήν η κατανγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd, η οποία κατείχε θέση πελάτη της και η οποία δεν διέθετε ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης από μέρους της Fereos Ltd συνίσταται μέσω της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των μακροχρόνιων εμπορικών της σχέσεων με την κατανγέλλουσα εταιρεία Andros Kiosk Ltd. 4.1 Αρθρο 6(2) του Νόμου Υπό το πρίσμα των ισχυρισμών της καταγγέλλουσας εταιρείας, η Επιτροπή επικέντρωσε την προσοχή της σπς πρόνοιες του άρθρου 6(2) του Νόμου, το οποίο ορίζει ότι:- «6(2) Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, στην οποία βρίσκεται προς αυτή ή αυτές μία επιχείρηση, η οποία κατέχει θέση πελάτη, προμηθευτή, παραγωγού, αντιπροσώπου, διανομέα ή εμπορικού συνεργάτη τους ακόμη κι ως προς ένα ορισμένο είδος προϊόντων ή υπηρεσιών και δε διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρησπκή αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης μπορεί να συνιστάται ιδίως στην επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης, στη διακοπή εμπορικών σχέσεων με ανάληψη ή μεταφορά των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται με τις εν λόγω εμπορικές σχέσεις κατά τρόπο που επηρεάζει ουσιωδώς των ανταγωνισμό ή στην αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων,» Έχοντας υπόψη της την εν λόγω διάταξη του Νόμου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι για την εφαρμογή αυτής προαπαιτούνται τα ακόλουθα: (1) η ύπαρξη σχέσης οικονομικής εξάρτησης μίας επιχείρησης προς άλλη, (2) η εξαρτώμενη επιχείρηση να μην διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση και, (3) η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης αυτής Σχέση Οικονομικής Εξάρτησης Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, απαγορεύεται από τις επιχειρήσεις η καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, στην οποία βρίσκονται προς αυτές πελάτες ή προμηθευτές τους, οι οποίοι δεν διαθέτουν ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις, υπό την έννοια είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι υπάρχουσες συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για την εξαρτημένη επιχείρηση. Βλ. supra υποσ. 1.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Αναφορικά με την πρώτη προϋπόθεση, δηλαδή της ύπαρξης σχέσης οικονομικής εξάρτησης, η Επιτροπή εξέτασε την έννοια που προσδίδεται στη σχέση αυτή αντλώντας καθοδήγηση από σχετικές με το ζήτημα αποφάσεις εθνικών αρχών Ανταγωνισμού, σε συνάρτηση με γενικές αρχές και σχετική βιβλιογραφία, και σημειώνει σχετικά τα εξής: Η οικονομική εξάρτηση εμπόρου από προμηθευτή μπορεί να προκύπτει από το γεγονός ότι ο πρώτος έχει, λόγω της συνεργασίας του και των επενδύσεων που έκανε, προσαρμόσει την επιχείρηση του στις ανάγκες διάθεσης και προώθησης των προϊόντων του δευτέρου, ώστε δεν θα μπορούσε να στραφεί σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού χωρίς να υποστεί σοβαρές οικονομικές θυσίες. 9 Περαιτέρω, η οικονομική εξάρτηση φαίνεται να έχει ως παραγωγικά αίτια και να προϋποθέτει είτε επώνυμο προϊόν, είτε έλλειψη ενός προϊόντος, είτε προσαρμογή της επιχείρησης της εξαρτώμενης, είτε εξάρτηση της προσφοράς από τη ζήτηση. 10 Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική εξάρτηση είναι άμεσα συνυφασμένη με το κατά πόσον υφίσταται ή όχι ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Δηλαδή, εξετάζεται εάν η επιχείρηση δύναται να στραφεί σε εναλλακπκή πηγή προμήθειας ή διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίας, ως αυτή έχει διαπιστωθεί και οριοθετηθεί στη σχετική αγορά." Μία τέτοια σχέση υπάρχει συνήθως σε περιπτώσεις που τα προϊόντα της επιχείρησης από την οποία η καταγγέλλουσα επιχείρηση εξαρτάται, έχουν τέτοια φήμη και τυγχάνουν τέτοιας αναγνώρισης από τον καταναλωτή, ώστε μια επιχείρηση που δεν τα προσφέρει στους καταναλωτές να μην μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική, δεδομένου ότι οι καταναλωτές αναμένουν εύλογα ότι θα βρουν τα προϊόντα αυτά σε παρόμοια καταστήματα. 12 Η Επιτροπή, αναφορικά με την πρώτη παράμετρο, ήτοι το ζήτημα της ύπαρξης σχέσης οικονομικής εξάρτησης, θεωρεί πως η διαπίστωση της ύπαρξης σχέσης οικονομικής εξάρτησης μιας επιχείρησης προς άλλη, είναι θέμα πραγματικό και ως τέτοιο πρέπει να αξιολογηθεί στη βάση των δεδομένων της υπόθεσης. Προς τούτο, παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα: Η καταγγέλλουσα εταιρεία πρωτοξεκίνησε τις εργασίες της και/ή εισήλθε στην αγορά των περιπτέρων στην επαρχία Πάφου ταυτόχρονα με την έναρξη της συνεργασίας της με τη καταγγελλόμενη, η οποία διάρκεσε περί τα δυο (2) έτη. Σύμφωνα με τα τιμολόγια τα οποία απέστειλε ο διευθυντής / ιδιοκτήτης της καταγγέλλουσας και βρίσκονται καταχωρημένα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η μεταξύ των μερών σχέση υπήρξε πελατειακή, με την αγορά από την καταγγέλλουσα εταιρεία μεγάλης ποικιλίας προϊόντων της εταιρείας Fereos Ltd, για τα οποία αυτή κατείχε, στην πλειοψηφία τους, κατά τον ουσιώδη χρόνο εξέτασης της καταγγελίας, αποκλειστικές αντιπροσωπείες εισαγωγής ή/και διανομής συγκεκριμένων εμπορικών σημάτων. Σύμφωνα με τα όσα έχουν αναφερθεί από την Fereos Ltd σε επιστολή της, αυτή διαθέτει προϊόντα πέραν των 950 διαφορετικών ειδών. Τα περισσότερα από τα προϊόντα στα οποία η καταγγελλόμενη κατείχε αποκλειστικές αντιπροσωπείες εισαγωγής και διάθεσης στην κυπριακή αγορά, διατίθονταν προς διάφορες επιχειρήσεις, όπως επιχειρήσεις πώλησης ειδών περιπτέρου, υπεραγορές και άλλα σημεία λιανικής πώλησης. Η Επιτροπή, έχοντας μελετήσει τον κατάλογο των προϊόντων της καταγγελλόμενης επιχείρησης και των εταιρειών/πελατών της στις οποίες διένειμε τα προϊόντα της, θεωρεί ότι η διατήρηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης περιπτέρου, όπως είναι της καταγγέλλουσας εταιρείας, εκ των πραγμάτων φαίνεται να είναι εξαρτημένη από την προμήθεια καταναλωτικών προϊόντων, όπως είναι τα τσιγάρα, τα καπνικά είδη, τα φίλτρα κ.ά., ώστε να μπορέσει να επιβιώσει στον ανταγωνισμό με άλλες επιχειρήσεις που διεξάγουν παρόμοιας φύσης εργασίες και/ή που προσφέρουν στον καταναλωτή τα είδη αυτά. Επίσης, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα πλείστα από τα προϊόντα της καταγγελλόμενης τυγχάνουν τέτοιας αναγνώρισης από τον καταναλωτή, ώστε μια επιχείρηση -και δη ένα περίπτερο- που δεν τα προσφέρει να μην μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική, δεδομένου ότι οι καταναλωτές αναμένουν εύλογα ότι θα βρουν τα προϊόντα αυτά στα περίπτερα. Η Επιτροπή περαιτέρω έχει σημειώσει τα όσα η καταγγέλλουσα κατέγραψε αναφορικά με την εξάρτηση του περιπτέρου της από τα προϊόντα της καταγγελλόμενης και συγκεκριμένα την προμήθεια προϊόντων όπως τσιγάρα, είδη καπνού, φίλτρα, κτλ. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε ότι η έλλειψη των συγκεκριμένων επώνυμων προϊόντων είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί η πελατεία της καταγγέλλουσας εταιρείας «γιατί ο πελάτης, μπαίνοντας στο περίπτερο για να αγοράσει προϊόντα της εν λόγω εταιρείας αγόραζε και άλλα είδη». Επίσης, ο ιδιοκτήτης της καταγγέλλουσας εταιρείας κ. Άντρος Σοφοκλέους κατέγραψε στην επιστολή του ημερομηνίας θ/2/2007 ότι δεν υπάρχει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η μόνη λύση, όπως ανέφερε, που εφάρμοσε ήταν ότι: «εδώ και 1.5 μήνα αγοράζω σε λιανική τιμή (από άλλες πηγές) τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας και τα μεταπουλώ χωρίς κέρδος, απλά για να εξυπηρετώ τους πελάτες μου». Επομένως, διαφαίνεται ότι, με την αγορά επώνυμων τσιγάρων και προϊόντων, ο καταναλωτής προβαίνει και στην αγορά διαφόρων άλλων προϊόντων, όπως π.χ. περιοδικών, εφημερίδων, αναψυκτικών, κ.α., και πως η έλλειψη αυτών οδηγεί τον καταναλωτή να τα αναζητήσει σε άλλο περίπτερο. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι, από τα στοιχεία και δεδομένα που υπάρχουν καταχωρημένα εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η καταγγελλόμενη φαίνεται να είχε τερματίσει την προμήθεια όλων των προϊόντων της προς την καταγγέλλουσα. Αντίθετα, μέσα από επιστολές της, η καταγγελλόμενη δήλωνε ότι τα προϊόντα της βρίσκονταν προς πώληση στο περίπτερο της καταγγέλλουσας, παρά τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουοας ότι είχε διακοπεί η μεταξύ τους συνεργασία και η προμήθεια προϊόντων της καταγγελλόμενης προς αυτήν. Επ' αυτού, η Επιτροπή, στη βάση των καταχωρημένων εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης στοιχείων που απέστειλε η καταγγέλλουσα και συγκεκριμένα αποδείξεων πληρωμής, διαπιστώνει ότι η ύπαρξη των προϊόντων της καταγγελλόμενης στο περίπτερο της κατανγέλλουσας οφείλεται στο γεγονός ότι η καταγγέλλουσα αγόραζε τα εν λόγω προϊόντα λιανικώς. Στη βάση των αποδείξεων αυτών, η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη θέση της ως έχει της 9 Βλ. σχετικά Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, Αρ. 395/V/2008 και Αρ. 156/11/ Βλ. σχετικά Γιώργος Ι. Μπαμπέτας «Οικονομική Εξάρτηση και Καταχρηστική Εκμετάλλευση». Π. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα (2008), σελ. 207 seq. "ibid. 13 Βλ. σχετικά Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, Αρ. 49/1997.

14 1016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 καταγγελλόμενης, αλλά ότι οι αποδείξεις αυτές αντιπροσώπευαν την προμήθεια προϊόντων της καταγγελλόμενης, τα οποία αγόραζε η καταγγέλλουσα από διάφορα άλλα καταστήματα σε λιανικές τιμές. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί την Επιτροπή επιπρόσθετα στο συμπέρασμα ότι η αγορά των εν λόγω προϊόντων, που πραγματοποιείτο από περίπτερα, υπεραγορές ή/και άλλα σημεία λιανικής πώλησης στην επαρχία της Πάφου, δεικνύει τη σπουδαιότητα της προμήθειας και διάθεσης από το περίπτερο της καταγγέλλουσας των προϊόντων της καταγγελλόμενης και κατ' επέκταση την οικονομική εξάρτηση της κατάγγέλλουσας από τα προϊόντα αυτά. Αναφορικά με το κατά πόσον τα προϊόντα της καταγγελλόμενης αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του συνολικού (ετήσιου) κύκλου εργασιών της κατανγέλλουσας, η Επιτροπή έχει παρατηρήσει ότι, αν και δεν έχει αναφερθεί το ποσοστό που αντιπροσώπευαν αυτά στο σύνολο των προϊόντων που βρίσκονταν στο περίπτερο της κατανγέλλουσας, το πιο πιθανό είναι να μην αντιπροσώπευαν ένα ιδιαίτερο μεγάλο ποσοστό, δεδομένης της ύπαρξης μίας μεγάλης ποικιλίας διαφορετικών προϊόντων σε ένα περίπτερο. Παραμένει όμως, κατά την άποψη της Επιτροπής, το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό φαίνεται να δύνατο να επηρεάσει και το σύνολο του κύκλου εργασιών της καταγγέλλουσας. Ο λόγος έγκειται κυρίως στο ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά τον προσδιορισμό από την Επιτροπή της σχετικής αγοράς προϊόντος, τα προϊόντα που διέθετε η καταγγελλόμενη ήταν επώνυμα και γνωστά στον καταναλωτή, ιδιαίτερα οι επωνυμίες των τσιγάρων που εμπορευόταν. Επίσης, η Επιτροπή έχει σημειώσει την επισήμανση της καταγγέλλουσας αναφορικό με το ότι ο κύκλος εργασιών της επηρεαζόταν σημαντικά λόγω του ότι ο πελάτης, ο οποίος δεν ανεύρισκε στο περίπτερο π.χ. μία επωνυμία τσιγάρων, απευθυνόταν σε άλλο σημείο λιανικής πώλησης και έτσι χανόταν η πελατειακή του σχέση με την καταγγέλλουσα εταιρεία που αφορούσε και άλλα προϊόντα όπως εφημερίδες, περιοδικά, καφέδες, τσίχλες, σοκολάτες, κτλ. Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να σημειώσει ότι, αναφορικά με τα επώνυμα καπνικά προϊόντα, σε σχετικές αποφάσεις της είχε αποφασίσει ότι στο πλαίσιο της κυπριακής αγοράς, κάθε επωνυμία τσιγάρων, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών της, καθώς και της αφοσίωσης του κάθε καπνιστή σε συγκεκριμένη επωνυμία, συνιστά ξεχωριστή αγορά. 1 Επομένως, στη βάση όσων καταγράφηκαν αλλά και των ενώπιον της στοιχείων, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι η καταγγέλλουσα βρισκόταν σε σχέση οικονομικής εξάρτησης λόγω της φύσης της εμπορικής σχέσης της με την καταγγελλόμενη Ισοδύναμη εναλλακτική λύση Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση, όπως αυτή συνάγεται από την πρόνοια της διάταξης 6(2) του Νόμου, δηλαδή την απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης, αυτή προϋποθέτει είτε τη μη ύπαρξη άλλων λύσεων είτε ότι οι προσφερόμενες λύσεις συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα. Επομένως, απουσία εναλλακτικής λύσης συνεπάγεται όταν η καταγγέλλουσα δεν μπορεί να προμηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες από άλλη πηγή ή, εάν μπορεί, όχι με τους ίδιους αλλά με δυσμενέστερους όρους, που θσ έχουν ως αποτέλεσμα να περιέλθει σε δυσμενή έναντι των ανταγωνιστών της θέση, αφού μειώνεται έτσι σημαντικά η ικανότητα της να αντεπεξέλθει στον ελεύθερο ανταγωνισμό, γεγονός το οποίο μπορεί να την οδηγήσει και σε αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της. 14 Απουσία ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης υφίσταται και στην περίπτωση που ένας μεταπωλητής δεν θα μπορούσε να στραφεί σε εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού δίχως να υποστεί σοβαρές οικονομικές θυσίες. 15 Από τη διατύπωση της τελευταίας διάταξης συνάγεται ότι, η παράβαση αυτή προϋποθέτει τη διαμόρφωση αδυναμίας διάθεσης ισοδύναμης εναλλακτικής λύσης, υπό την έννοια, είτε ότι δεν προσφέρονται καθόλου εναλλακτικές λύσεις, είτε ότι οι υπάρχουσες συνδέονται με σοβαρά μειονεκτήματα για την εξαρτημένη επιχείρηση. Η Επιτροπή, στη βάση των στοιχείων που αποστάληκαν από την καταγγέλλουσα και την καταγγελλόμενη, προχώρησε και εξέτασε την ύπαρξη ή μη εναλλακτικής πηγής προμήθειας των προϊόντων της καταγγελλόμενης από την Andros Kiosk Ltd. Ο ισχυρισμός της καταγγελλόμενης, στην επιστολή του Διευθύνοντα Συμβούλου της κ. Φεραίου, ημερομηνίας 10 Μαΐου 2006, ήταν ότι όλα σχεδόν τα προϊόντα της Feieos Ltd εκτίθονταν προς πώληση στο κατάστημα της Andros Kiosk Ltd και ότι, ενώ η εταιρεία του δεν συνεργαζόταν άμεσα με την καταγγέλλουσα, αυτό δεν την εμπόδιζε να προμηθεύεται και να πωλεί τα προϊόντα της Fereos Ltd. Σύμφωνα όμως με την καταγγέλλουσα και από όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης αυτής κ. Αντρος Σοφοκλέους, δεν υπάρχει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η μόνη λύση την οποία, όπως ανέφερε στην επιστολή του ημερομηνίας 8/2/2007, εφάρμοσε ήταν ότι: «ΰώ και 1.5 μήνα αγοράζω σε λιανική τιμή (από άλλες πηγές) τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας και τα μεταπουλώ χωρίς κέρδος, απλά για να εξυπηρετώ τους πελάτες μου». Εξηγεί λοιπόν ότι δεν ήθελε να χάσει το όφελος που προκύπτει από την πώληση άλλων προϊόντων παράλληλα με την πώληση προϊόντων της Fereos Ltd. Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη της αυτά τα δεδομένα, καταλήγει ότι η λύση αυτή δεν είναι ισοδύναμη καθότι, η καταγγέλλουσα αγόραζε τα προϊόντα της από την Fereos Ltd σε χονδρική τιμή, η οποία της επέτρεπε την πρόσθεση ενός ποσοστού κέρδους επί του κόστους του προϊόντος, ενώ με την αγορά του προϊόντος σε λιανική τιμή από άλλους μεταπωλητές, δεν υπήρχε περιθώριο κέρδους, καθώς ο καταναλωτής με τη διαπίστωση υψηλότερης τιμής αγοράς π.χ. σε τσιγάρα συγκεκριμένης επωνυμίας από την Andros Kiosk Ltd, θα στρεφόταν προς άλλο μεταπωλητή. Από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας προς την καταγγελλόμενη εταιρεία για την ύπαρξη ή μη εναλλακτικής πηγής προμήθειας των 13 Βλ. σχετικά Απόφαση ΕΠΑ 26/2010, Καταγγελία εταιρείας ΤΗ & ΤΗ BIG SMOKE CIGARS & A CCESSORIES LTD εναντίον της εταιρείας FEREOS GROUP OF COMPANIES (Fereos Ltd), 23/6/2010. Απόφαση ΕΠΑ: 53/2009, Καταγγελία Νίκου Τσαβέλλα εναντίον της εταιρείας Cyprus Trading Corporation Public Ltd (Cassandra Operations), 1 Ιουλίου Βλ. σχετικά Αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού με Αρ. 91/99,150/00,144/00,145/ Βλ. επίσης την Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού Αρ. 297/2006.

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ προϊόντων της, η απάντηση που δόθηκε με την επιστολή ημερομηνίας 23 Αυγούστου 2006 ήταν ότι υπάρχουν μεταπωλητές της Fereos Ltd και παρατέθηκε σχετικός κατάλογος ονομάτων. Στα πλαίσια της διεξαγωγής από την Υπηρεσία της προκαταρκτικής της έρευνας, αυτή επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον κ. [ ]*, ιδιοκτήτη της εταιρείας ( ], την οποία είχε καταδείξει η εταιρεία Fereos Ltd ως μεταπωλητή των τσιγάρων που εισάγει στην Κυπριακή αγορά στην επαρχία της Πάφου, προκειμένου να ζητήσει τα στοιχεία αλληλογραφίας του και να αποσταλεί σχετικό ερωτηματολόγιο. Ο κ. [...] αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία αλληλογραφίας του στην Υπηρεσία, ωστόσο σε σχετική ερώτηση της Υπηρεσίας, κατά πόσο μπορεί ένα περίπτερο να προμηθευτεί σε χονδρικές τιμές τα προϊόντα της εταιρείας Fereos Ltd από το συγκεκριμένο κατάστημα ή από άλλους μεταπωλητές, απάντησε αρνητικά και δήλωσε ότι μόνο από την εταιρεία Fereos Ltd μπορεί μια επιχείρηση λιανικής πώλησης να τα προμηθευτεί σε χονδρικές τιμές. Στη συνέχεια της προκαταρκτικής έρευνας, η Υπηρεσία, χρησιμοποιώντας τον κατάλογο που είχε αποστείλει η Fereos Ltd για τους μεταπωλητές της (Fereos wholesalers) στην επαρχία Πάφου, εντόπισε (ελλείψει καταγραφής από μέρους της Fereos Ltd οποιουδήποτε στοιχείου επικοινωνίας) και επικοινώνησε με τις εταιρείες [ ] και [ ], οι οποίες απάντησαν ότι δραστηριοποιούνται ως καταστήματα λιανικής πώλησης και ουδέν χονδρικό εμπόριο έχει διεξαχθεί μέσω των καταστημάτων τους. * Of αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και στη συνέχεια καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [...]. Τέλος, η Επιτροπή, από την επιστολή της καταγγελλόμενης με ημερομηνία 23/Β/2006, έχει επισημάνει ότι η εταιρεία ανέφερε ότι διέθετε δύο αποθήκες χονδρικής πώλησης στη Λευκωσία και στη Λεμεσό. Ακόμα και στην υποθετική περίπτωση όπου η καταγγέλλουσα δύνατο να προμηθεύεται τα προϊόντα της καταγγελλόμενης από την αποθήκη στη Λεμεσό, η Επιτροπή δεν θεωρεί όπ αυτή θα αποτελούσε επαρκώς ισοδύναμη εναλλακτική λύση, καθώς προϋποθέτει επιπλέον κόστη για την καταγγέλλουσα, τα οποία δεν έχει διαφανεί ότι είχαν άλλες παρόμοιας φύσης επιχειρήσεις, ανταγωνιστικές της καταγγέλλουσας στην Πάφο. Επομένως, η Επιτροπή, στη βάση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω και των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, ομόφωνα κρίνει ότι η καταγγέλλουσα δεν διέθετε οποιαδήποτε εναλλακτική πηγή που να μην συνεπάγεται δυσμενέστερους όρους για αυτήν Καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης Αναφορικά με την τρίτη προϋπόθεση που δύναται να συναχθε\ από τις πρόνοιες του άρθρου 6(2) του Νόμου, ήτοι την καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, η Επιτροπή σημειώνει ότι, σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η συμπεριφορά της επιχείρησης που βρίσκεται σε θέση ισχύος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να δημιουργεί συνθήκες κατάχρησης της σχέσης οικονομικής εξάρτησης. Το άρθρο 6(2) αναφέρει ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις όπου υπάρχει καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης, όπου μία από αυτές είναι η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή των μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων, η οποία αφορά την εν προκειμένω καταγγελία. Η Επιτροπή αρχικά προχωρεί να εξετάσει το κατά πόσον η καταγγελλόμενη αιφνίδια διέκοψε την εμπορική σχέση της με την καταγγέλλουσα και ακολούθως, το κατά πόσον αυτή η εμπορική σχέση ήταν μακροχρόνια, παραθέτοντας συνοπτικά τα γεγονότα ως έχουν αναλυθεί από τα μέρη της υπόθεσης και στη βάση των επιστολών που ανταλλάχθηκαν: Η συνεργασία μεταξύ της καταγγέλλουσας και της καταγγελλόμενης φαίνεται να ξεκίνησε όταν η Andros Kiosk Ltd άνοιξε το περίπτερο της στην Πάφο και διάρκεσε περί τα 2 έτη. Η διακοπή της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε από την καταγγελλόμενη κατόπιν επισκέψεων, ως ο ισχυρισμός της καταγγέλλουσας, υπαλλήλου της Fereos Ltd στο περίπτερο της Andros Kiosk Ltd, όπου και φέρεται να της επισημάνθηκε ότι θα έπρεπε να διακόψει τη συνεργασία της με ανταγωνιστικές της εταιρείες στην αγορά των πούρων, ώστε να συνεχίσει η Fereos Ltd να την προμηθεύει με τα προϊόντα της. Ο δε ισχυρισμός της καταγγελλόμενης αναφορικά με τη διακοπή συνεργασίας με την καταγγέλλουσα ήταν ότι, αυτή πραγματοποιήθηκε λόγω του ότι ο ιδιοκτήτης της ήταν ανένδοτος στο να αφαιρέσει από το κατάστημα του μη αυθεντικά πούρα της επωνυμίας HABANOS, τα οποία του προμήθευε αρχικά ως επίσημος διανομέας η καταγγελλόμενη και τα οποία στη συνέχεια η καταγγέλλουσα είχε προμηθευτεί από τρίτη εταιρεία. Η Επιτροπή, στη βάση των πιο πάνω ισχυρισμών, παρενθετικά έχει σημειώσει ότι, αν και η καταγγελλόμενη ισχυρίστηκε ότι ο λόγος που προχώρησε στην άρνηση προμήθειας προς την καταγγέλλουσα εταιρεία όλων των προϊόντων της ήταν η ύπαρξη μη αυθεντικών πούρων της επωνυμίας HABANOS στο κατάστημα αυτής, τα στοιχεία που το Τμήμα Τελωνείων απέστειλε στην Επιτροπή και βρίσκονται εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης δεικνύουν ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί, το διάστημα πριν και αμέσως μετά τη διακοπή της προμήθειας, καμία καταγγελία από την Fereos Ltd εναντίον της καταγγέλλουσας. Η καταγγελία που έγινε από την Fereos Ltd στρεφόταν εναντίον του νέου προμηθευτή της καταγγέλλουσας στα πούρα HABANOS. Από τα όσα ανέφερε το Τμήμα Τελωνείων, το αποτέλεσμα της έρευνας του οττέδειξε ότι η_εν λόγω εταιρεία εισαγωγής διέθετε τα επώνυμα πούρα στην κυπριακή αγορά κατόπιν παράλληλης νόμιμης εισαγωγής. Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει παρατηρήσει ότι η Fereos Ltd προχώρησε σε καταγγελία για την πώληση μη αυθεντικών πούρων π ς επωνυμίας HABANOS προς το Τμήμα Τελωνείων εναντίον της καταγγέλλουσας την 1" Νοεμβρίου 2007, κατά τη διάρκεια δηλαδή εξέτασης και καθόσον η παρούσα υπόθεση βρισκόταν ενώπιον της τότε διορισμένης Επιτροπής. Αναφορικά με τη σχετική απόφαση του Τμήματος Τελωνείων, η δικηγόρος της καταγγελλόμενης με επιστολή της στις 9 Μαρτίου 2009, επισύναψε επιστολή του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με την έρευνα που είχε πραγματοποιήσει στην εταιρεία Andros Kiosk Ltd, στην οποία ανέφερε ότι εντόπισε και κάτασχε 15 τεμάχια πούρα, τα οποία παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της εταιρείας HABANOS S.A..

16 1018 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Επ' αυτού, η Επιτροπή αναφέρει ότι σε παλαιότερη επιστολή του Τμήματος Τελωνείων, που λήφθηκε στα πλαίσια της προκαταρκτικής έρευνας της Υπηρεσίας, όπου το εν λόγω Τμήμα, αναφερόμενο σε διάφορες καταγγελίες ττου είχε στο παρελθόν προβεί η εταιρεία Fereos Ltd και στις έρευνες που πραγματοποίησε κατόπιν αυτών, σημείωσε ότι έγιναν παρακρατήσεις πούρων και ότι: «η εταιρεία Fereos Ltd ήταν αυτή που γνωμάτευσε σχετικά για τα παρακρατηθέντα ότι επρόκειτο για απομιμήσεις.». Η Επιτροπή, παρά την εν λόγω δήλωση του Τμήματος Τελωνείων, δεν μπόρεσε να αντιληφθεί καθότι δεν διευκρινίστηκε κατά πόσο και στην περίπτωση της έρευνας και της κατάσχεσης της ποσότητας πούρων, τα οποία κρίθηκαν ως μη αυθεντικά, από το κατάστημα της καταγγέλλουσας εταιρείας, το θέμα της αυθεντικότητας τους κρίθηκε ή/και αποφασίστηκε από την καταγγελλόμενη, ελλείψει πραγματογνωμοσύνης από μέρους του Τμήματος Τελωνείων. Αναφορικά με το θέμα στοιχειοθέτησης της αιφνίδιας διακοπής της εμπορικής σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών, η Επιτροπή, σε σχέση με τα όσα έχουν αναφερθεί, έχει διαπιστώσει ότι δεν είχε αποσταλεί καμία επιστολή ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο από την καταγγελλόμενη προς την καταγγέλλουσα, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτή είχε καθ' οιονδήποτε τρόπο ειδοποιηθεί για τη διακοπή της μεταξύ τους συνεργασίας. Και ούτε φαίνεται να απεστάλη οτιδήποτε που να έδειχνε τις συνεχείς οχλήσεις της καταγγελλόμενης προς την καταγγέλλουσα που σκοπό είχαν να την αποθαρρύνουν να διαθέτει πούρα ή/και να προμηθεύεται πούρα, τα οποία κατά την άποψη της καταγγελλόμενης ήταν μη αυθεντικά. Ως εκ τούτων, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η συμπεριφορά της καταγγελλόμενης και ειδικότερα ο τρόπος που έπραξε, συνηγορεί υπέρ της αιφνίδιας διακοπής της εμπορικής σχέσης της με την καταγγέλλουσα. Όσον αφορά το θέμα της μακροχρόνιος συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, η Επιτροπή έχει να παρατηρήσει ότι η εταιρεία Andros Kiosk Ltd, από την ημέρα που ξεκίνησε τη λειτουργία της ξεκίνησε παράλληλα να συνεργάζεται με την εταιρεία Fereos Lid χωρίς οιοδήποτε πρόβλημα έως και την ημέρα που η εταιρεία Fereos Ltd διέκοψε τη συνεργασία τους. Περαιτέρω, η Επιτροπή έχει την άποψη ότι για μία μικρή εταιρεία με είδη περιπτέρου στην περιοχή της Πάφου, με άλλους περίπου 48 ανταγωνιστές/μεταπωλητές πούρων HABANOS στην επαρχία Πάφου, όπως αναφέρει η εταιρεία Fereos Ltd για τους μεταπωλητές της σε σχετική της επιστολή, η συνεργασία έστω και δύο (2) ετών μπορεί νσ θεωρηθεί αρκετά μακροχρόνια, λόγω της σημαντικότητας των προϊόντων της εταιρείας Fereos Ltd προς αυτήν. Εξάλλου, μία επιχείρηση περιπτέρου, όταν ξεκινά τη δραστηριοποίηση της στην αγορά, υπολογίζει οε μία μακροχρόνια σχέση με τους προμηθευτές και διανομείς της, ειδικά δε όταν τα προϊόντα αυτά είναι απαραίτητα και δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή ισοδύναμης προμήθειας αυτών, ώστε να μπορέσει να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική. Η έλλειψη εγγύησης μιας μακροχρόνιας σχέσης με σημαντικούς προμηθευτές μιας επιχείρησης όπως είναι ένα περίπτερο, έχει σαν αποτέλεσμα η εξαρτώμενη επιχείρηση να βρίσκεται σε δυσμενή έναντι των ανταγωνιστών της θέση, αφού μειώνει σημαντικά την ικανότητα της να ονταπεξέλθει στον ελεύθερο ανταγωνισμό, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία της να συνεχίσει να λειτουργεί. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιον της δεδομένων της υπόθεσης, θεωρεί ότι η συνεργασία των δύο (2) ετών που δημιουργήθηκε μεταξύ της επιχείρησης του περιπτέρου και της εταιρείας εισαγωγέα/προμηθευτή των εν λόγω καταναλωτικών προϊόντων, για τα οποία ο τελευταίος κατέχει αποκλειστικές αντιπροσωπείες εισαγωγής στην Κυπριακή αγορά, δύναται να θεωρηθεί υπό τις περιστάσεις μακροχρόνια, λαμβανομένου υπόψη του είδους της συνεργασίας την οποία τα μέρη είχαν, της εξάρτησης που αποκτήθηκε συνεπεία της συνεργασίας, του χρόνου από τον οποίο ξεκίνησε η συνεργασία αυτή, του είδους και των χαρακτηριστικών των προϊόντων και του είδους του πελάτη. Πέραν του στοιχείου της αιφνίδιας διακοπής της συνεργασίας των μερών, η Επιτροπή εξετάζει και το στοιχείο του κατά πόσον η διακοπή της εμπορικής σχέσης ήταν δικαιολογημένη ή όχι και σημειώνει τη σχετική απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού στην απόφαση της υπ" αριθμό 69/1997. Η Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού στην εν λόγω απόφαση της τόνισε ότι η διακοπή της εμπορικής σχέσης οικονομικής εξάρτησης θεωρείται αδικαιολόγητη: «όταν τα συμφέροντα της επιχείρησης, από την οποία η εξάρτηση, που επιβάλλονται στην εξαρτημένη επιχείρηση, είναι από ανταγωνιστική άποψη λιγότερο άξια προστασίας από τα συμφέροντα της τελευταίας, ή όταν η επιδίωξη των συμφερόντων της επιχείρησης, από την οποία η εξάρτηση, γίνεται με τρόπο που περιορίζει δυσανάλογα την ανταγωνιστική ελευθερία της εξαρτημένης επιχείρησης σε σύγκριση προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα». Στη βάση των όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και των ενώπιον της Επιτροπής στοιχείων, η Επιτροπή ομόφωνα συμπεραίνει ότι η καταγγελλόμενη δεν έχει αποδείξει την ύπαρξη οποιασδήποτε αντικειμενικής δικαιολογίας περί της διακοπής της εμπορικής της συνεργασίας της με την καταγγέλλουσα. Περαιτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διακοπή της εμπορικής σχέσης των δύο εταιρειών από την καταγγελλόμενη, έγινε με τρόπο που περιορίζει δυσανάλογα την ανταγωνιστική ελευθερία της εξαρτημένης επιχείρησης, σε σύγκριση προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της καταγγελλόμενης, με αποτέλεσμα να θεωρείται αδικαιολόγητη. 16 Κατά την άποψη της Επιτροπής, σκοπός της παρούσας διάταξης του Νόμου, ήτοι του άρθρου 6(2), δεν είναι βεβαίως να περιοριστεί η οικονομική και επιχειρηματική ελευθερία ή/και η ελευθερία των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά επιδιώκεται να διασφαλισθεί η υπόσταση της εξαρτημένης επιχείρησης, η οποία διατρέχει τον κίνδυνο να μην μπορέσει να συνεχίσει την ομαλή λειτουργία της όταν η επιβίωση της εξαρτάται σημαντικά από μία επιχείρηση με ισχύ στη σχετική αγορά. Επομένως, η Επιτροπή οφείλει να φροντίσει να προστατεύσει την οικονομική ελευθερία των επιχειρήσεων που βρίσκονται μέσα στο πεδίο επιρροής επιχειρήσεων με ισχύ στη σχετική αγορά. Επομένως, η Επιτροπή, έχοντας αξιολογήσει όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό, έχει ομόφωνα διαπιστώσει ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από μέρους της καταγγελλόμενης εταιρείας, Βλ. Απόφαση της Ελληνικής Αρχής Ανταγωνισμού, Υπ' αριθμό Θ9/1997.

17 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ εφόσον και οι τρεις προϋποθέσεις που τάσσει ο Νόμος στο άρθρο 6(2) και οι οποίες εξετάστηκαν από την Επιτροπή πιο πάνω πληρούνται. Δ. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η Επιτροπή, υττό το φως όλων των πιο πάνω αναλυθέντων στοιχείων και μέσα από την αξιολόγηση και συνεκτίμηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου της προκείμενης υπόθεσης, καθώς και των όσων κατατέθηκαν ή/και λέχθηκαν κατά την ενώπιον της διαδικασία, έχει ομόφωνα καταλήξει ότι η καταγγελλόμενη αιφνίδια και αδικαιολόγητα διέκοψε τη μακρόχρονη σχέση οικονομικής εξάρτησης με την καταγγέλλσυοα, ενώ ήταν αδύνατο για την καταγγέλλουσα να εξεύρει ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις άλλων εμπορικών επιλογών και, ως αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς της, δημιούργησε στην καταγγέλλουσα ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία με τη σειρά της είχε βασιστεί στις συμφωνίες προμήθειας που είχε πετύχει με την καταγγελλόμενη για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης της. Ως αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς της καταγγελλόμενης εταιρείας, η Επιτροπή κρίνει ομόφωνα ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που έχει με την καταγγέλλουσα εταιρεία, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου. Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Η Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24(1) του Νόμου, για κάθε παράβαση των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου, την οποία διαπράττουν επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, δύναται με απόφαση της να λαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα μέτρα: «(a) να επιβάλλει τα πιο κάτω διοικητικά πρόστιμα ανερχόμενα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης- (ί) μέχρι το δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, ή Ο'ι) μέχρι το άθροισμα του δέκα τοις εκατόν του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι μέλος της παραβαίνουσας ένωσης επιχειρήσεων, ο οποίος κύκλος εργασιών έλαβε χώρα κατά το έτος μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αμέσως προηγούμενο της παράβασης έτος [...]». (δική μας η υπογράμμιση) Επίσης, ως αναφέρεται στο άρθρο 42(1) του Νόμου: «Τα διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις του παρόντος Νόμου [...] επιβάλλονται από την Επιτροπή, με δεόντως αιτιολογημένη απόφαση, κατόπιν διεξαγωγής έρευνας και αφού ληφθεί υπόψη η φύση και η σοβαρότητα της παράβασης σε κάθε περίπτωση», (δική μας η υπογράμμιση) Θέσεις Καταγγελλόμενης Ο δικηγόρος της Fereos Ltd στις γραπτές του θέσεις ημερομηνίας 1871/2013, ως προς την πρόθεση της Επιτροπής να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, εξέφρασε καταρχήν τις απολογίες της καταγγελλόμενης για τη μη παρουσία της ενώπιον της Επιτροπής κατά την ακρόαση της καταγγελίας και δικαιολόγησε ότι οφείλετο σε απλό λάθος καταχώρησης της επιστολής της Επιτροπής. Στη συνέχεια, αναφορικά με την επιβολή ποινής, αναφέρεται ότι η καταγγελλόμενη θα ήθελε να ληφθούν υπόψη οι παραστάσεις και τα τεκμήρια, τα οποία είχαν παρατεθεί στην υπεράσπιση της κατά την προηγούμενη ακρόαση της καταγγελίας και τα οποία βρίσκονται καταχωρημένα στο φάκελο της υπόθεσης. Αναλυτικότερα, εγείρονται από το δικηγόρο της καταγγελλόμενης, τα πιο κάτω θέματα: «Α) Καθυστέρηση-Επιβολή Προστίμου» Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης εταιρείας αναφέρει σχετικά ότι «βάσει του άρθρου 41(1)(β) του Νόμου, η Επιτροπή έχει εξουσία επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Νόμου εντός της προθεσμίας των S ετών από την ημέρα που συντελέστηκε η παράβαση. Στην παρούσα περίπτωση, η παράβαση έλαβε χώρα κατά το έτος 2005 και η καταγγελία έλαβε χώρα στις 18/1/06. [...] η Επιτροπή αποφάσισε σε συνεδρία της ημερ. 23/4/12 όπως επανεξετάσει την καταγγελία (...) Ευαεβάστως υποβάλλουμε ότι και βάσει της προαναφερόμενης απόφασης της Επιτροπής ημερ. 23/4/12, δεν υπάρχει οποιαδήποτε νόμιμη απόφαση της Επιτροπής για διεξαγωγή εξέτασης ή έρευνας σε σχέση με την καταγγελία προγενέστερα της 23/4/12. Αυτό προκύπτει και από το ίδιο το λεκτικό της απόφασης της Επιτροπής. Εφόσον όλες οι προγενέστερες πράξεις εξέτασης της καταγγελίας έχουν ακυρωθεί, οι εν λόγω πράξεις δεν υφίστανται και τα πράγματα έχουν επανέλθει στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε. [...], η μόνη σχετική για την παρούσα υπόθεση ημερομηνία, είναι η ημερομηνία συντέλεσης της παράβασης, δηλαδή περί το έτος 2005 ή έστω η ημερομηνία κατά την οποία η παράβαση περιήλθε στη γνώση της Επιτροπής, δηλαδή με την καταγγελία ημερ. 18/1/06.» Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης καταλήγει ότι η Επιτροπή είχε εξουσία να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο έως και την 18/1/11 και η μόνη νόμιμη απόφαση για εξέταση της καταγγελίας είναι η απόφαση ημερομηνίας 23/4/12, δηλαδή έξι χρόνια και τέσσερις μήνες μετά τη λήψη της επίδικης καταγγελίας από την Επιτροπή. «Β) Νομικό Πλαίσιο» Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης αναφέρει ότι, ενώ η περίοδος, η οποία ερευνήθηκε από την Επιτροπή βάσει της καταγγελίας αφορά τα έτη 2005 και 2006 και κατά την εν λόγω περίοδο εφαρμοζόταν ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμος του 1989, Ν. 207/89, οι κατηγορίες εναντίον της καταγγελλόμενης εταιρείας στην Έκθεση Αιτιάσεων βασίζονται στον Νόμο 13(Ι)/2008. Ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης καταγράφει ότι το άρθρο 53(2) του Νόμου αναφέρει ότι οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί βάση του προηγούμενου νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από την Επιτροπή, και καταλήγει λέγοντας ότι οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής έχουν ακυρωθεί και, ως εκ τούτου δεν μπορεί να εφαρμοστεί η μεταβατική διάταξη του άρθρου 53(2) του Νόμου, εφόσον δεν υπάρχουν πλέον ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες ισχύουν. Τελειώνοντας, ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης κάνει αναφορά στο δικαίωμα του κατηγορούμενου να εκδικαστεί βάσει του νομικού πλαισίου το οποίο ίσχυε κατά την περίοδο στην οποία έλαβαν χώρα οι ισχυριζόμενες παραβάσεις, το οποίο

18 1020 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 δικαίωμα κατοχυρώνεται από το άρθρο 12(1) του Συντάγματος αλλά και το άρθρο 7(1) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. «Ο Ύψος Προστίμου» Ο τρίτος ισχυρισμός του δικηγόρου της καταγγελλόμενης επικεντρώνεται στο ότι, βάσει των Κατευθυντήριων Γραμμών για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 23 παράγραφος 2, σημείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, παράγραφος 5 και 6 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιβολή προστίμου έχει ως βάση υπολογισμού την αξία των πωλήσεων των προϊόντων ή υπηρεσιών με τις οποίες σχετίζεται η παράβαση. Ενώ, γιο τον υπολογισμό του προστίμου γίνεται συνδυασμός της αξίας των πωλήσεων με τις οποίες σχετίζεται η παράβαση και της διάρκειας της παράβασης. Επ' αυτού, η καταγγελλόμενη παρέθεσε σχετικό πίνακα ανά έτος από το 2003 μέχρι και το 2005 με τις αναλυτικές καταστάσεις λογαριασμού των αγορών από την κατανγέλλουσα εταιρεία στις συνολικές αγορές της από αυτήν, καθώς και τις αγορές της ξεχωριστά σε τσιγάρα και πούρα. Υπέβαλε επίσης ότι το ύψος των πωλήσεων προς την κατανγέλλουσα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή ως βάση για τον υπολογισμό του ύψος του προστίμου, σε συνδυασμό με την καθιερωμένη αρχή της αναλογικότητας. Επίσης, ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης ανέφερε ότι δεν υπάρχουν οποιαδήποτε στοιχεία στο φάκελο της υπόθεσης που να τεκμηριώνουν την ισχυριζόμενη μείωση του κύκλου εργασιών της καταγγέλλουσας λόγω της παράβασης, ούτως ώστε να μπορεί εμπεριστατωμένα η Επιτροπή να υπολογίσει την πραγματική ζημιά που υπέστη η κατανγέλλουσα. Κατά τον ισχυρισμό του, αυτά και άλλα στοιχεία θα συνέτειναν στον καθορισμό της σοβαρότητας της παράβασης, αλλά ουδέποτε παρατέθηκαν από την κατανγέλλουσα, και η εισήγηση του είναι ότι η έλλειψη οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου όσον αφορά το αποτέλεσμα και την πραγματική επιρροή της παράβασης πρέπει να ενεργήσει ως ελαφρυντικός παράγοντας στον καθορισμό του ύψους του προστίμου. Εξάλλου, όπως αναφέρει, η καταγγελλόμενη επανάρχισε την πώληση προϊόντων της προς την κατανγέλλουσα μετά την προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής και η διακοπή της συνεργασίας τους από το 2006 δεν προκάλεσε σημαντική ζημιά στις εργασίες αυτής. Περαιτέρω, ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης αναφέρει στις θέσεις του ότι, ενώ τα πρώτα δυο χρόνια της συνεργασίας των δύο εταιρειών το ποσοστό αγορών τσιγάρων προς πούρων από την καταγγελλόμενη της καταγγέλλουσας ήταν 34-66% αντίστοιχα, το έτος 2005 το ποσοστό αυτά αντιστράφηκε και οι παραγγελίες πούρων μειώθηκαν σημαντικά. Ο λόγος για αυτή τη ξαφνική αλλαγή ήταν η πώληση πούρων απομιμήσεων από την κατανγέλλουσα εταιρεία, γεγονός το οποίο αποδείχθηκε με την επιστολή του Τμήματος Τελωνείων ημερ. 9/3/2009. Επιπλέον, ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης θεωρεί ότι το θέμα της πώλησης πούρων απομιμήσεων αποτελεί επιπρόσθετο μετριαστικό παράγοντα κατά την επιβολή του προστίμου στην καταγγελλόμενη, και καταγράφει το ιστορικό της διακοπής της συνεργασίας της καταγγελλόμενης με την κατανγέλλουσα αναφέροντας ότι της έδωσε αρκετό χρονικό περιθώριο για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις της, αλλά και να προσαρμοστεί σύμφωνα με αυτές και, αφού παρήλθε χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, σταμάτησε να την προμηθεύει με προϊόντα της. Στις θέσεις του ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης αναφέρει επίσης ότι η εταιρεία βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αρκετές δικαστικές διαδικασίες και καταγγελίες στην προσπάθεια της να προστατεύσει τόσο τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο και τα δικά της και κάνει σχετική αναφορά σε επισυναπτόμενα σχετικά παραρτήματα διαταγμάτων, αγωγών και αποφάσεων Επαρχιακού Δικαστηρίου εναντίον τρίτων επιχειρήσεων, καθώς και αλληλογραφία με διάφορα κυβερνητικά τμήματα και γνωματεύσεις ειδικών σε θέματα πούρων Αβάνας, τα οποία στάλθηκαν στις 3/12/07. Τέλος, ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης υποβάλει για σκοπούς μετριασμού και ως ελαφρυντικό παράγοντα ότι η διακοπή της συνεργασίας της καταγγελλόμενης με την κατανγέλλουσα ήταν πλήρως δικαιολογημένη και λογική και ότι ήταν μέτρο λιγότερο ακραίο από την καταγγελία στο Τελωνείο για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος. Η καταγγελλόμενη επέλεξε το λιγότερο επώδυνο μέτρο για να προστατεύσει τα εμπορικά της συμφέροντα. Αξιολόγηση της Επιτροπής Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του κατά πόσον έχουν παρέλθει τα πέντε έτη, η Επιτροπή σημειώνει ότι το άρθρο 41 του Νόμου ορίζει τα εξής: «41.-(1) Η Επιτροπή αποστερείται της εξουσίας ττρος επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/η του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού, εάν δεν ασκήσει την εξουσία αυτή μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες: (α) μέσα σε προθεσμία τριών ετών, προκειμένου περί παραβάσεων διατάξεων αναφορικό με τις αιτήσεις παροχής πληροφοριών ή τη διενέργεια ελέγχων, (β) μέσα σε προθεσμία πέντε ετών, προκειμένου περί των υπολοίπων παραβάσεων. (2) Η προθεσμία προσμετράται από την ημέρα που συντελέστηκε η παράβαση, σε περίπτωση δε κατ' εξακολούθηση ή κατ' επανάληψη παράβασης, από την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση. Το άρθρο 41 του Νόμου αφορά αποκλειστικά τις προθεσμίες για επιβολή προστίμων από την Επιτροπή. Το άρθρο 41 (1) του Νόμου αναφέρει ότι η Επιτροπή δύναται να ασκήσει την εξουσία της νια επιβολή προστίμου μέσα σε προθεσμία πέντε ετών προκειμένου, μεταξύ άλλων, περί παραβάσεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 41, η προθεσμία προσμετρείται σε περίπτωση κατ' εξακολούθησην ή κατ" επανάληψην παράβασης, από την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση. Σχετικές είναι οι αποφάσεις στις υποθέσεις Toltocs/ Dorcet 17 και SA Hercules Chemicals NV κατά Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η κατ' εξακολούθηση/κατ' επανάληψη παράβαση παύει μόνο όταν η συμφωνία ή οι περιοριστικοί όροι καταργούνται. "Β2/Θ97/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1982 περί της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 85 της συνθήκης ΕΟΚ (IV/C Toltecs Dorcet) Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 379 της 31/12/1982 σ , παρ Β Υπόθεση Τ-7/89, Απόφαση του Πρωτοδικείου (Πρώτο Τμήμα) της 17ης Δεκεμβρίου SA Hercules Chemicals NV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 1991 σελίδα , παρ. 310.

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ Σε ό,τι αφορά το θέμα της προθεσμίας ττου θέτει το άρθρο 41 του Νόμου, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το εν λόγω άρθρο, υπό τον πλαγιότιτλο «προθεσμία επιβολής διοικητικών προστίμων από την Επιτροπή ', αναφέρεται και αφορά εξ' ολοκλήρου πς διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί η Επιτροπή κατά την άσκηση των εξουσιών της δυνάμει του Νόμου. Επομένως, η Επιτροπή στην εν προκειμένω υπόθεση παρατηρεί ότι η παράβαση ξεκίνησε εντός του 2005 και από τα ενώπιον της στοιχεία και όσα έχουν καταχωρηθεί εντός του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης διαφαίνεται ότι, ενώ η αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή της συνεργασίας με την καταγγέλλουσα έλαβε χώρα εντός του 2005, η διακοπή της συνεργασίας με την άρνηση προμήθειας των προϊόντων της εταιρείας Fereos Ltd προς αυτήν συνεχίστηκε μέχρι και την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής ημερομηνίας 15 ΜαΤου 2009, όπου και φαίνεται ότι ξεκίνησε και πάλι η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών της υπόθεσης. Δεδομένου αυτού, η Επιτροπή θεωρεί ότι η παράβαση της καταγγελλόμενης ξεκίνησε εντός του έτους 2005 και συνέχισε να υφίσταται μέχρι το 2009, με αποτέλεσμα η προθεσμία που αναφέρεται στο άρθρο 41(1) του Νόμου των πέντε (5) ετών να προσμετράτε από την ημέρα που τερματίστηκε η παράβαση εντός του έτους 2009, και φυσικά αυτή δεν έχει ακόμη παρέρθει. Η Επιτροπή, έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη της τα πιο πάνω, σημειώνει ότι, τόσο ο Νόμος 207/Θ9, ο οποίος καταργήθηκε με την εφαρμογή του Νόμου 13(Ι)/2008, όοο και ο Νόμος 13(Ι)/2008, αποτελούν και οι δύο εναρμόνιση της Κυπριακής με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα, έχουν εφαρμογή και επαναλαμβάνουν στα άρθρα τους τις παραβάσεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης {εφεξής η «ΣΛΕΕ»), με διαφορετική όμως αρίθμηση. Περαιτέρω, το άρθρο 6(2) του Νόμου προϋπήρχε αυτολεξεί και στον καταργηθέντα Νόμο με την αρίθμηση 6(3) και όσον αφορά τις εξουσίες της Επιτροπής επί διαπιστώσεως παραβάσεων των άρθρων του Νόμου, δεν διαφέρουν επί της ουσίας και του ύψους του διοικητικού προστίμου. Ο δε Νόμος 207/89 έκανε σχετική αναφορά ατο άρθρο 22(3), ενώ ο Νόμος 13(Ι)/2008 στο άρθρο 24{α). Περαιτέρω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το άρθρο 53(4) του Νόμου αναφέρει τα εξής: «(4) Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, περιλαμβανομένης της διαδικασίας λήψης προσωρινών μέτρων, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκκρεμούν ενώπιον π\ς Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού που είχε ιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 8 των περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 1989 μέχρι (Αρ. 2) του 2000, θεωρείται εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.» Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι, ακόμα και κατόπιν της ακύρωσης των ατομικών διοικητικών πράξεων της, η καταγγελία της εταιρείας Andros Kiosk Ltd παραμένει ενώπιον της, και θεωρείται εκκρεμούσα ενώπιον της Επιτροπής σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 53(4) του Νόμου. Εξάλλου, το άρθρο 58 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999, Αρ. 15Β(Ι)/1999 προνοεί ότι: «53. Κατά την επανεξέταση πράξης της που έχει ακυροιθεί, η διοίκηση οφείλει να λάβει υπόψη το πραγματικό και νομικό καθεοιώς που ίσχυε κατά το χρόνο ττου εκδόθηκε η σχετική απόφαση της. Κατ' εξαίρεσιν και τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου είναι εφαρμοστέο το κατά το χρόνο της έκδοσης της νέας πράξης νομικό καθεστώς, όταν το νεότερο νομοθέτημα είναι αναδρομικής ισχύος ή όταν προκύπτα από αυτό ότι ο νομοθέτης δεν ανέχεται στο εξής την εφαρμογή των παλαιών διατάξεων.» Η Επιτροπή, σημειώνοντας με προσοχή τις θέσεις αυτές της εταιρείας Fereos Ltd, έχει καταρχήν να παρατηρήσει, προτού προχωρήσει στην εφαρμογή του άρθρου 24(1) του Νόμου, ότι οι πιο πάνω θέσεις της καταγγελλόμενης δεν έχουν προσθέσει οποιαδήποτε νέα δεδομένα ή/και στοιχεία, τα οποία δεν ήταν σε γνώση της Επιτροπής κοι δεν έτυχαν σχολιασμού από μέρους της. Ολα τα στοιχεία, τα οποία κάνει αναφορά ο δικηγόρος της καταγγελλόμενης και είχε στη διάθεση της η Επιτροπή, συνεκτιμήθηκαν επί της ουσίας της υπόθεσης κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης της. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή σημειώνει ότι έχει ήδη λάβει υπόψη της την επιστολή του Τμήματος Τελωνείων ημερ. 9/3/2009. Σημειώνει επίσης και την επιστολή του κου. Γ. Φεραίου ημερομηνίας 23/11/2007 προς το Τμήμα Τελωνείων, στην οποία κάνει ρητή αναφορά στα γεγονός ότι ο ίδιος εξέτασε τα δείγματα πούρων Habanos που είχαν κατασχεθεί από το Τμήμα Τελωνείων από την εταιρεία Andros Kiosk Ltd, με γνωμάτευση του προς το Τμήμα ότι τα καταγραφόμενα τέσσερα (4) σήματα των πούρων Habanos ήταν απομιμήσεις. Η Επιτροπή σημειώνει ότι στην επιστολή του Τμήματος Τελωνείων καταγράφονται δύο από τα τέσσερα σήματα που αναφέρθηκαν από τον κ. Γ. Φεραίο, ως απομιμήσεις. Φύση και Σοβαρότητα της Παράβασης Η Επιτροπή, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων της εταιρείας Fereos Ltd, και πριν ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου και ασκήσει τις εξουσίες της, θα ήθελε να επισημάνει ότι, πέραν και πάνω από την επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις αποδεδειγμένων παραβάσεων του Νόμου, στόχος και επιδίωξη της είναι η εφαρμογή μιας γενικής πολιτικής στον τομέα του ανταγωνισμού στη βάση των αρχών που ο Νόμος θεσπίζει και η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων προς την τήρηση των αρχών αυτών." Ταυτόχρονα, η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι η δράση της θα έχει τον αναγκαίο αποτρεπτικό χαρακτήρα κατά την ισχύουαα πάγια νομολογία. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, το επιβληθέν από την Επιτροπή πρόστιμα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πολιτικής, έχει ένα επαρκώς αποτρεπτικό αποτέλεσμα, 20 ενεργώντας όχι μόνο ως κύρωση που επιβάλλεται στους καταγγελλόμενους, ούτως ώστε να μην υιοθετείται παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον, αλλά επίσης προς αποτροπή άλλων επιχειρήσεων να υιοθετήσουν συμπεριφορές που να αντίκεινται προς τις διατάξεις του Νόμου. Κατά την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη το χαρακτήρα και τον αντίκτυπο που αυτή είχε στην αγορά. Η Επιτροπή σημειώνει ότι, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η καταγγελλόμενη κατά τον ουσιώδη χρόνο τελούσε σε σχέση οικονομικής εξάρτησης προς την καταγγέλλουσα. Εν προκειμένω, η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd προέβη 19 Απόφαση Δικαστηρίου της 28 ης Ιουνίου 2005, Dansk Rorindustri A/S e.a. κατά της Επιτροπής, C-189/02 Ρ, C-202/02 ΡκαΐΟ-213/02Ρ, σημείο Απόφαση Δικαστηρίου της 7 Γς Ιουνίου 1983, Musique Diffusion francaise e.a. κατά της Επιτροπής, 100/80 έως 103/80, σελ.1825, σημείο 106.

20 1022 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που είχε με την καταγγέλλουσα, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, με την αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή της μακρόχρονης σχέσης οικονομικής εξάρτησης με αυτήν. Η καταγγελλόμενη εταιρεία Fereos Ltd διαφάνηκε ότι κατείχε, για τα περισσότερα από τα προϊόντα της, αποκλειστικές αντιπροσωπείες εισαγωγής και διάθεσης στην κυπριακή αγορά. Η Επιτροπή θεώρησε ότι η διατήρηση της λειτουργίας μιας επιχείρησης περιπτέρου, όπως είναι της καταγγέλλουοας, εκ των πραγμάτων φαίνεται να είναι εξαρτημένη από την προμήθεια καταναλωτικών προϊόντων, όπως είναι τα τσιγάρα, τα καπνικά είδη, τα φίλτρο κ.ό., ώστε να μπορέσει να επιβιώσει στον ανταγωνισμό με άλλες επιχειρήσεις που διεξάγουν παρόμοιας φύσης εργασίες και/ή που προσφέρουν στον καταναλωτή τα είδη αυτά. Επίσης, η Επιτροπή θεώρησε ότι τα πλείστα από τα προϊόντα της καταγγελλόμενης τυγχάνουν τέτοιας αναγνώρισης από τον καταναλωτή, ώστε μια επιχείρηση - και δη ένα περίπτερο - που δεν τα προσφέρει να μην μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστική, δεδομένου ότι οι καταναλωτές αναμένουν εύλογα ότι θα βρουν τα προϊόντα αυτά στα περίπτερα. Ως εκ τούτου, λόγω της καταχρηστικής συμπεριφοράς της καταγγελλόμενης, η καταγγέλλουσα αδυνατούσε να εξεύρει ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις άλλων εμπορικών επιλογών, έχοντας βασιστεί στις συμφωνίες προμήθειας τιου είχε πετύχει με την καταγγελλόμενη επιχείρηση για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης της και η μόνη λύση την οποία, όπως ανέφερε στην επιστολή rou ο κ. Άντρος Σοφοκλέους ημερομηνίας 8/2/2007, εφάρμοσε, ήταν ότι: «εδώ και 1.5 μήνα αγοράζω σε λιανική τιμή (από άλλες πηγές) τα προϊόντα της εν λόγω εταιρείας και τα μετσττουλώ χωρίς κέρδος, απλά για να εξυπηρετώ τους πελάτες μου». Η καταγγέλλουσα προέβαινε σε αγορά των προϊόντων της Fereos Ltd, σε λιανικές τιμές από τρίτους και απέστειλε στην Επιτροπή σχετικές αποδείξεις πληρωμής. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαπιστωθείσα παράβαση είνοι σοβαρότατη. Διάρκεια Παράβασης Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η διάρκεια της παράβασης είναι ένας παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον υπολογισμό του κατάλληλου ύψους του διοικητικού προστίμου, καθότι οι επιπτώσεις της παράβασης στην αγορά συναρτώνται με τη διάρκεια της παράβασης. Στην παρούσα υπόθεση, η Επιτροπή διαπιστώνει τα ακόλουθα: Η διακοπή της συνεργασίας της καταγγελλόμενης με την καταγγέλλουσα πραγματοποιήθηκε εντός του 2005 και συνεχίστηκε μέχρι την έκδοση από την Επιτροπή της απόφασης το Μάϊο 2009, στην οποία η Επιτροπή κατέγραψε ότι: «[...] υποχρεώνει την εταιρεία Fereos Ltd όπως εντός επτά εργάσιμων ημερών (7) από την ημέρα που θα της κοινοποιηθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης της Επιτροπής, να τερματίσει τη συνεχιζόμενη παράβαση προς την καταγγέλλουσα εταιρεία και από τούδε και στο εξής να αποφεύγει την επανάληψη τέτοιων πρακτικών ή/και ενεργειών που πλήττουν τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.». Επομένως, η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιον της στοιχείων, οδηγείται στο λογικό συμπέρασμα ότι η εν λόγω παράβαση έχει τερματισθεί από το Μάϊο του 2009 και επομένως, η διάρκεια αυτής ήταν περί τα τέσσερα (4) έτη. Επιβαρυντικές και Ελαφρυντικές περιστάσεις Βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, η Επιτροπή κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, έλαβε υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Η καταγγελλόμενη δεν έχει διαπράξει στο παρελθόν οποιαδήποτε άλλη διαπιστωμένη παράβαση του Νόμου. (β) Η καταγγελλόμενη μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής το Μάϊο του 2009, προχώρησε άμεσα υλοποιώντας την και άρχισε να συνεργάζεται με την καταγγέλλουσα. (γ) Τα γεγονότα καταδεικνύουν ότι αυτή η συνεργασία ακόμη υφίσταται. (δ) Η καταγγελλόμενη αιφνίδια και αδικαιολόγητα διέκοψε τη μακρόχρονη σχέση οικονομικής εξάρτησης με την καταγγέλλουσα. (ε) Ήταν αδύνατο για την καταγγέλλουσα να εξεύρει ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις άλλων εμπορικών επιλογών. Η Επιτροπή, συνεκτιμώντας όλα τα πιο πάνω, αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 24(α)(ί) και 42(1) του Νόμου, σημειώνει ότι, σύμφωνα με δήλωση της ίδιας της καταγγελλόμενης, ο κύκλος εργασιών της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του το έτος μέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση- ανέρχεται [ ) Λίρες Κύπρου (ΛΚ[ ]), ήτοι [ ]ευρώ ( [...]). Με γνώμονα το πιο πάνω δεδομένο, το διοικητικό πρόστιμο που δύναται η Επιτροπή να επιβάλει στη βάση των προαναφερόμενων διατάξεων του Νόμου, ανέρχεται μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) του κύκλου εργασιών της επιχείρησης και όχι του κύκλου εργασιών της αξίας των πωλήσεων ή των προϊόντων ή υπηρεσιών με τις οποίες σχετίζεται η παράβαση. Ως εκ των ως άνω, η Επιτροπή, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, ομόφωνα κρίνει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις, την επιβολή διοικητικού προστίμου, βάσει του άρθρου 24(a)(1) του Νόμου, σε ποσοστό [ ]% επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας Fereos Ltd για το 2005, το οποίο ανέρχεται στο σύνολο σε (διακόσιες τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ). Η Επιτροπή καλεί την Fereos Ltd όπως, μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης καταβάλει στην Επιτροπή το πιο πάνω διοικητικό πρόστιμο. Τέλος, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(β), ομόφωνα αποφασίζει να διατάξει την καταγγελλόμενη να αποφύγει την επανάληψη στο μέλλον τέτοιων πρακτικών ή/και ενεργειών που πλήττουν τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού. Λουκία Χριστοδούλου Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4365 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009 & &d Ο «3 Αριθμός 1842 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11, Γραφείο 101, 1 ος Όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. (α) Διαδικασία διεξαγωγής εποπτικού ελέγχου (β) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων/προστίμων 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1191/2014 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3415, 30/6/2000 Ο περί Ελέγχου των Παραπλανητικών και Συγκριτικών Διαφημίσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 92(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ

3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙKH ΕΦΕΣΗ ΑΡ. 88/2010 3 Απριλίου, 2015 [ΣΤ. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Π. ΠΑΝΑΓΗ, Μ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, Τ. Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ.Δ] ΜΕΤΑΞΥ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟ Συνοπτικός τίτλος. 9 του 1965 51 του 1970 3 του 1978 6 του 1981 181(Ι) του 2002 59(Ι) του 2006

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185680-2012:text:el:html CY-Λεμεσός: Έτοιμο σκυρόδεμα 2012/S 112-185680 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003

4023 Κ.Δ.Π. 748/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4022 Κ.Δ.Π. 748/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 748 Οι περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων (Αδεια Εμπορίας Μολυβδούχου Βενζίνης) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 3/2012 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4437, 28.3.2014 Ν. 41(Ι)/2014 41(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα. 2010/S 199-303735 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα. 2010/S 199-303735 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες CY-Λευκωσία: Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 2010/S 199-303735 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες I.1)ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Ιατρικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.

Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. Ένδειξη αποτελέσματος 2014 Παρακαλώ όπως δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία. 0079/00010629/el Ένδειξη Αποτελέσματος PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD PHL Attachments: 1. Συνοδευτική επιστολή ένδειξης αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) 2782 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4124,28.7.2006 Κ.Δ.Π. 321/2006 Αριθμός 321 Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4153, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : Συνοπτικός τίτλος. 63(I) του 1998 173(I) του 2002. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σπόρων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2009 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2009 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π.Ο.Π.Ο. 1/2009 ΟΜΑ ΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Η Παγκύπρια Οργάνωση Πενταµελούς Οικογένειας ζητά προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των µελών της όπως περιγράφεται πιο κάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012. Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Αρ. 4338, 8.6.2012 73(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2080(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/2080(INI) 23.8.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών της Επιτροπής - κατευθυντήριες γραμμές (2016/2080(INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f?

Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013. http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/all/689e330aee83d1bbc2257d0f00350b3f? Economics Alert 30 Ιουλίου 2014 Νέα Γενική Εκτίμηση των Ακινήτων σε Τιμές 1/1/2013 Οι ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που διαφωνούν με την αξία της Γενικής Εκτίμησης και όχι με τα χαρακτηριστικά του ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ... 1 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ... 4 2. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ... 4 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα