Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση"

Transcript

1 Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση Μαρία Μουντρίδου 1, Νίκος Σολδάτος 2 1 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 8ο Γυμνάσιο Βόλου Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς τη χρήση του. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 95 εκπαιδευτικοί της ειδικότητας της Πληροφορικής από τους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν online ένα ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αρκετά θετική στάση των συμμετεχόντων απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ και ένα έντονο ενδιαφέρον για σχετική ενημέρωση και επιμόρφωση. Στην εργασία συζητούνται επίσης οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση των ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολικό περιβάλλον, καθώς βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν στο σχολικό εργαστήριο ΕΛ/ΛΑΚ δεν συμβαδίζει με την προαναφερθείσα θετική τους στάση. Λέξεις κλειδιά: ΕΛ/ΛΑΚ, στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Εισαγωγή Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ριζικά το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω της εισαγωγής νέων μαθησιακών εργαλείων και μεθόδων. Ένας τρέχων και μακροπρόθεσμος στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής των περισσοτέρων χωρών είναι αναμφίβολα, η αξιοποίηση των οφελών που απορρέουν από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Πράγματι, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παγκοσμίως, για διάφορους σκοπούς. Ωστόσο, οι οικονομικοί περιορισμοί που πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος της τεχνολογίας -που προκύπτει από την αγορά και συντήρηση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού- συχνά εμποδίζουν την ευρύτερη και περαιτέρω εκπαιδευτική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ταυτοχρόνως, το λογισμικό υπολογιστών που αναπτύσσεται εθελοντικά και διατίθεται χωρίς κόστος, γνωστό με τον όρο Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ (Free/Open Source Software FOSS) κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή. Το γεγονός ότι το ΕΛ/ΛΑΚ βελτιώνεται συνεχώς από την άποψη της φιλικότητας στο χρήστη, της λειτουργικότητας και της διαθεσιμότητας, μαζί με το πρωταρχικό κίνητρο της δωρεάν διάθεσης που μειώνει το υψηλό κόστος της τεχνολογίας, οδηγεί πολλούς ιδιώτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις στην υιοθέτησή του. Πρόσφατα, η προοπτική χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οδηγώντας σε συνεχιζόμενες συζητήσεις και μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές της χρήσης Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 682 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση ως εναλλακτική λύση (Reilly & Williams, 2006; Shockey & Cabrera, 2005). Όπως θα συζητηθεί στις επόμενες ενότητες, ποικίλοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την υιοθέτηση ή μη των ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Ένας ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα δε των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, απέναντι σε αυτό το είδος λογισμικού. Η παρούσα εργασία, αναφέρει μια έρευνα που διεξήχθη με σκοπό τη διερεύνηση αυτών ακριβώς των στάσεων. 95 καθηγητές Πληροφορικής συμμετείχαν στην έρευνα και παρείχαν χρήσιμη ανατροφοδότηση, που θα συζητηθεί στις επόμενες ενότητες. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), είναι ο πλέον διαδεδομένος για την περιγραφή του λογισμικού που διατίθεται χωρίς κόστος, μαζί με τον πηγαίο του κώδικα, ο οποίος μπορεί να μελετηθεί, να τροποποιηθεί και να αναδιανεμηθεί. Ο όρος ΕΛ/ΛΑΚ είναι γενικά συνώνυμος και με τον όρο «Ελεύθερο Λογισμικό» (Free Software Foundation, 2008) και με τον όρο «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (Open Source Initiative, 2006). Μολονότι είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των δύο όρων βάσει των «επίσημων» ορισμών, οι υποστηρικτές κάθε μίας προσέγγισης -όπως συζητείται σε διάφορα άρθρα (π.χ. Fuggetta, 2003, Carmichael & Honour, 2002)- δεν μοιράζονται το ίδιο όραμα. Ωστόσο, παρά τις λεπτές διαφορές μεταξύ Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση σχετικά με τους ορισμούς των όρων, για τους περισσότερους σκοπούς, οι δύο όροι μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι. Επομένως, ο όρος ΕΛ/ΛΑΚ που περιλαμβάνει και τις δύο οπτικές, είναι μάλλον ο πλέον κατάλληλος προς χρήση και ίσως για το λόγο αυτό και ο ευρύτερα διαδεδομένος. Την τελευταία δεκαετία, το ΕΛ/ΛΑΚ έχει κερδίσει την προσοχή και ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μία βιώσιμη εναλλακτική του ιδιόκτητου (proprietary) λογισμικού. Όπως αναφέρει ο Fuggetta (2003), ιδιώτες χρήστες, εταιρείες λογισμικού, όπως επίσης δημόσια ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες, ενδιαφέρονται όλοι για το ΕΛ/ΛΑΚ, κάθε ένας τους για διαφορετικούς λόγους. Ο Fuggetta υποστηρίζει ότι οι ιδιώτες χρήστες βλέπουν το ΕΛ/ΛΑΚ ως την απάντηση στη δυσφορία που τους προκαλεί το κόστος, η πολυπλοκότητα και οι περιορισμοί κάποιων εμπορικών προϊόντων. Οι εταιρείες λογισμικού θεωρούν το ΕΛ/ΛΑΚ την στρατηγική τους ευκαιρία για να υπονομεύσουν το μονοπώλιο της Microsoft και να επιβάλουν την καθιέρωση μιας ανοικτής λειτουργικής πλατφόρμας. Τέλος, τα δημόσια ιδρύματα και οι κυβερνητικές υπηρεσίες, που ολοένα και περισσότερο βασίζουν τη λειτουργία τους σε συστήματα λογισμικού, ανησυχούν για την εξάρτησή τους από συγκεκριμένους παρόχους λογισμικού, όσο και για την ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων και βλέπουν τα ΕΛ/ΛΑΚ ως ένα πιθανό τρόπο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ και την προωθεί διαμέσου ποικίλων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργήθηκε η «άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (European Union Public Licence - EUPL) με σκοπό την προαγωγή της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσω της διαμόρφωσης ενός κοινού νομικού πλαισίου τόσο για την από κοινού χρήση λογισμικού όσο και για την διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησής του έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των δημοσίων διοικήσεων. Η δημιουργία του κοινού αυτού πλαισίου επιτρέπει παράλληλα την αποφυγή

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 683 της εφαρμογής διαφορετικών αδειών σε κάθε Κράτος μέλος, ενδεχομένως ασύμβατων μεταξύ τους (Battistoni, 2008). Μια δραστήρια και ενθουσιώδης παγκόσμια κοινότητα που απαρτίζεται από ομάδες επαγγελματιών, χρηστών και φίλων του ΕΛ/ΛΑΚ εργάζεται εθελοντικά για την προώθηση και την ανάπτυξή του. Καθένας μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα στην κοινότητα και να βοηθά στην ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας εργάζονται από κοινού για τον εξελληνισμό και την προώθηση της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα και συνεργάζονται με αντίστοιχες ομάδες του εξωτερικού. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση Μολονότι συνολικά η υιοθέτηση των ΕΛ/ΛΑΚ παρουσιάζει αυξητική τάση, ο τομέας της εκπαίδευσης απέχει ακόμα αρκετά από την εφαρμογή του ΕΛ/ΛΑΚ σε ευρεία κλίμακα. Ωστόσο, ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την προοπτική υιοθέτησης των ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και ποικίλοι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της προοπτικής αυτής (Attwell, 2005; Chryssos et al., 2007; Lin & Zini, 2008). Καταρχάς, οι δαπάνες για την απόκτηση και συντήρηση της τεχνολογίας μειώνονται δραστικά, καθώς απουσιάζει το κόστος αγοράς και αναβάθμισης του λογισμικού. Παράλληλα, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ αποθαρρύνει την πειρατεία λογισμικού και είναι μια εναλλακτική λύση στην παράνομη αντιγραφή. Επίσης, η διαδικασία ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ εξασφαλίζει λογισμικό υψηλής ποιότητας. Ένας σημαντικός αριθμός εθελοντών ασχολείται με την ανάπτυξη και την τροποποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ, απομακρύνει τα σφάλματα στον κώδικα, βελτιώνει το λογισμικό και το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό. Το λογισμικό που προκύπτει είναι περισσότερο αξιόπιστο και το όφελος τεράστιο για ολόκληρη την κοινότητα των χρηστών. Άλλωστε το ΕΛ/ΛΑΚ είναι συχνά ανώτερο από το ιδιόκτητο λογισμικό και από άποψη ασφάλειας και απόδοσης (Wheeler, 2007). Επιπλέον, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τη μοναδική ευκαιρία να μπορούν να πειραματιστούν με μια ευρύτερη ποικιλία λογισμικού μελετώντας και τροποποιώντας τον πηγαίο κώδικά του και παράγοντας ενδεχομένως νέες λύσεις (Kamthan, 2007). Η δυνατότητα αυτή που προσφέρει το ΕΛ/ΛΑΚ στους μαθητές μπορεί να αποτελεί για αυτούς πρόκληση και να τους δίνει το κίνητρο να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Watson, 2008). Ωστόσο, ένα σύνολο παραγόντων δρα ανασταλτικά στην ευρεία εφαρμογή του ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτοί οι παράγοντες έχουν προσδιοριστεί σε πολυάριθμες μελέτες. Ενδεικτικά, ο Attwell (2005) αναφέρεται στο «νομικό καθεστώς του λογισμικού ανοικτού κώδικα σε διάφορες χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία», στην ανεπαρκή υποστήριξη και τεκμηρίωση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, καθώς επίσης και στην ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών για τη μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις κρατικές πολιτικές που αφορούν το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σχετικά προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές. Η απουσία του ΕΛ/ΛΑΚ σε αυτά τα προγράμματα μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη συνεπών κατευθυντήριων γραμμών και έμπειρου καθώς και καλά ενημερωμένου προσωπικού, όπως επίσης και η απουσία μαθημάτων σχετικών με το ΕΛ/ΛΑΚ στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, οι σημερινοί εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ έχουν οι ίδιοι εκπαιδευθεί σε ένα σύστημα που εξουσιάζεται από το εμπορικό/ιδιόκτητο λογισμικό. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων και τεχνικής υποστήριξης/κατάρτισης από το κράτος, οδηγεί σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου το ίδιο μοντέλο ΤΠΕ επαναλαμβάνεται.

4 684 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Τελικά, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολικό περιβάλλον φαίνεται να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την πρωτοβουλία και την προσωπική προσπάθεια των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ένα ερώτημα επομένως που ανακύπτει, είναι πώς «βλέπουν» οι εκπαιδευτικοί το ΕΛ/ΛΑΚ. Γνωρίζουν αυτό το είδος λογισμικού; Το χρησιμοποιούν οι ίδιοι; Θα το πρότειναν στους μαθητές τους και θα το αξιοποιούσαν στο σχολείο; Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών πληροφορικής Στην επιστημονική βιβλιογραφία τόσο για το ΕΛ/ΛΑΚ όσο και για το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, παρατηρείται μια σοβαρή έλλειψη μελετών που να αφορούν στις απόψεις και στάσεις των δυνητικών χρηστών αυτού του τύπου λογισμικού. Καθώς όμως η υιοθέτηση ή μη των ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολικό περιβάλλον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών, η διερεύνηση των στάσεων και απόψεών τους έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Με αυτό σαν έναυσμα, σχεδιάστηκε η μελέτη που περιγράφεται εδώ. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής και όχι άλλων ειδικοτήτων, γιατί αφ ενός αυτοί, λόγω ειδικότητας και επιστημονικής κατάρτισης, είναι πιο πιθανό να έχουν διαμορφωμένη άποψη για το ΕΛ/ΛΑΚ και αφ ετέρου γιατί η δική τους στάση (λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές προς τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων για τις ΤΠΕ) μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με βάση τα παραπάνω, στόχοι της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ΕΛ/ΛΑΚ γενικά και για το ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς και η στάση τους απέναντι σε αυτόν τον τύπο λογισμικού τόσο για προσωπική χρήση όσο και για χρήση στο χώρο του σχολείου. Για την πραγματοποίηση της έρευνας, δημιουργήθηκε ένα online ερωτηματολόγιο, το οποίο «διαφημίστηκε» μέσω της εκπαιδευτικής πύλης AlfaVita προκειμένου να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε τελικά από 95 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Οι ερωτήσεις 1-6 του ερωτηματολογίου (βλ. Πίνακα 1) στόχευαν στην αποτύπωση του προφίλ των συμμετεχόντων. Μάλιστα, το γεγονός ότι η συμμετοχή στην έρευνα ήταν σε εθελοντική βάση, επιτρέπει να εικάσουμε ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν να απαντήσουν επειδή τους προσέλκυσε το θέμα της έρευνας, έχοντας πιθανά οι ίδιοι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ΕΛ/ΛΑΚ. Επομένως, το προφίλ των συμμετεχόντων αντανακλά ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά εκείνων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που υποστηρίζουν πιο ένθερμα το ΕΛ/ΛΑΚ. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούσαν στις στάσεις/απόψεις τους αναφορικά με το ΕΛ/ΛΑΚ γενικά και το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Αποτελέσματα της έρευνας Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι συμμετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία τους άνδρες, ετών. Το επίπεδο σπουδών τους ήταν σχεδόν ίσα κατανεμημένο μεταξύ ΤΕΙ, ΑΕΙ και Μεταπτυχιακών. Η επαγγελματική τους εμπειρία εμφανίζεται σχετικά μικρή, κάτι που δικαιολογείται από την ηλικία, αλλά και την επιλογή τους να ακολουθήσουν τον εκπαιδευτικό κλάδο. Ανάλογη με την ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων ήταν και η διδακτική τους εμπειρία, με τα 2/3 αυτών να μην υπερβαίνουν τα 5 έτη. Τέλος, οι συμμετέχοντες διδάσκουν χωρισμένοι κατά το ίδιο περίπου ποσοστό σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ. Δεδομένου του ότι οι οργανικές θέσεις καθηγητών Πληροφορικής είναι πολύ περισσότερες στα ΕΠΑΛ, μπορεί να συναχθεί ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί παρουσίασαν μειωμένο ενδιαφέρον/ανταπόκριση στην έρευνα.

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 685 Πίνακας 1. Ερωτηματολόγιο και απαντήσεις συμμετεχόντων Ερωτήματα / Απαντήσεις σε % (n= 95) 1. Φύλο Άνδρες: 74 Γυναίκες: Ηλικία <25: : : : : 13 >45: 6 3. Επίπεδο σπουδών 4. Επαγγελματική εμπειρία σε έτη ΤΕΙ: 29 ΑΕΙ: 34 MSc: 34 PhD: 3 0-5: : : 14 >15: Διδακτική εμπειρία σε έτη 6. Σήμερα διδάσκετε σε: 0-5: : : 14 >15: 6 Γυμνάσιο: 34 ΓΕΛ: 35 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ: 27 ΙΕΚ/ΚΕΚ: 4 7. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στον προσωπικό σας υπολογιστή είναι (επιλέξτε ένα ή περισσότερα): Προεγκατεστημένες: 58 Αγορασμένες με άδεια χρήσης: 33 Αντιγραμμένες από φίλους: 69 Διαμοιρασμένες με δίκτυα P2P: Ποια Λ.Σ. έχετε εγκατεστημένα στον προσωπικό σας υπολογιστή; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Windows: 94 MacOS: 2 Linux: 48 Άλλο: 1 9. Έχετε δοκιμάσει Λ.Σ. της κατηγορίας ΕΛ/ΛΑΚ (Linux); Ναι: 82 Όχι: Ποια έκδοση Linux χρησιμοποιείτε ή έχετε δοκιμάσει; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Debian: 15 Fedora: 14 Ubuntu: 54 Knoppel: 23 Suse: 40 Mandrake: 24 Άλλο: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ; Καθόλου: 11 Λίγο: 35 Αρκετά: 21 Πολύ: 17 Πάρα πολύ: Ποιες κατηγορίες ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιείτε συνήθως; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Πληροφορική: 58 Μαθηματικά: 6 Φυσικές επιστήμες: 1 Εφαρμογές Γραφείου: 54 Διαχείριση Μονάδων: 4 Εργαλεία Internet: 69 Πολυμέσα: 32 Επεξεργασία Εικόνας: 35 Μουσική: 29 Τηλεκπαίδευση: 17 Χρησιμοποιείτε ή έχετε δοκιμάσει 13. τον Mozilla Firefox ως πρόγραμμα Περιήγησης στον Ιστό; Ναι: 96 Όχι: το OpenOffice ως πακέτο εφαρμογών γραφείου; Ναι: 83 Όχι: το GIMP ως πρόγραμμα Επεξεργασίας Εικόνας; Ναι: 52 Όχι: Είστε ικανοποιημένος από τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ; Καθόλου: 4 Λίγο: 6 Αρκετά: 36 Πολύ: 37 Πάρα πολύ: Για ποιους λόγους έχετε χρησιμοποιήσει ΕΛ/ΛΑΚ; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Μηδενικό κόστος: 79 Γρήγορη λύση: 64 Αξιόπιστη λύση: 37 Επέμβαση στον κώδικα: Για ποιους λόγους δεν θα χρησιμοποιούσατε ΕΛ/ΛΑΚ; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Μη ικανοποιητική διεπαφή: 38 Ελλιπής λειτουργικότητα: 38 Απουσία βοήθειας: 25 Φόβος για κακόβουλο λογισμικό: 18 Προτίμηση σε λογισμικό με άδεια: Με ποιους τρόπους/μέσα ενημερώνεστε για θέματα ΕΛ/ΛΑΚ; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Φίλους: 46 Μαθητές: 5 Internet: 92 Εφημερίδες: 5 Περιοδικά: 42 Τηλεόραση: Θα επιλέγατε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο για θέματα ΕΛ/ΛΑΚ; Ναι: 91 Όχι: Ποια Λ.Σ. είναι εγκατεστημένα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου σας; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Windows: 97 MacOS: 1 Linux: 56 Άλλο: Θα εγκαθιστούσατε Λ.Σ. ΕΛ/ΛΑΚ (Linux) στο Εργαστήριο της Πληροφορικής; Ναι, δοκιμαστικά: 57 Ναι, αλλά χρειάζομαι βοήθεια: 15 Ναι, σκοπεύω να το κάνω: 23 Όχι: Για ποιους λόγους δεν θα χρησιμοποιούσατε ΕΛ/ΛΑΚ στο Εργαστήριο της Πληροφορικής; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Μη ικανοποιητική διεπαφή χρήστη: 32 Απουσία βοήθειας: 19 Μη εξελληνισμένο περιβάλλον: 42 Ελλιπής λειτουργικότητα: 19 Φόβος για κακόβουλο λογισμικό: 11 Δυσκολία χρήσης από συναδέλφους: Σε ποιο βαθμό οι μαθητές σας είναι εξοικειωμένοι με εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ; Καθόλου: 47 Λίγο: 41 Αρκετά: 7 Πολύ: 3 Πάρα πολύ: Θα προτείνατε στους μαθητές σας τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ; Ναι: 94 Όχι: Είστε ενήμεροι για διανομές του Linux και εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ ειδικά για την εκπαίδευση; Ναι: 62 Όχι: Χρησιμοποιούνται εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στο περιβάλλον του σχολείου σας; Ναι: 45 Όχι: Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολείο σας; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Εργαστήριο Πληροφορικής: 52 Άλλα μαθήματα: 3 Διοίκηση σχολικής μονάδας: Θα έπρεπε ο δημόσιος τομέας να χρησιμοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ παρά ιδιόκτητο λογισμικό; Καθόλου: 1 Λίγο: 8 Αρκετά: 25 Πολύ: 24 Πάρα πολύ: Συμφωνείτε με το συμβόλαιο συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τη Microsoft; Ναι: 24 Όχι: 76

6 686 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Από τις απαντήσεις στα υπόλοιπα ερωτήματα, προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Για προσωπική τους χρήση, τα 2/3 των συμμετεχόντων προτιμούν να μην αγοράζουν το λογισμικό που χρησιμοποιούν (ερ. 7). Ο λόγος προφανώς είναι το κόστος, αφού αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο επιλέγουν ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 17). Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έχουν ως λειτουργικό σύστημα στον προσωπικό τους υπολογιστή (ερ. 8) τα Windows, αποδεικνύοντας την ισχυρή εξάρτηση των χρηστών από λογισμικό εταιρειών μονοπωλιακού χαρακτήρα, όπως η Microsoft, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην προμήθεια προσωπικών υπολογιστών με προεγκατεστημένο το Λ.Σ. (ερ. 7). Εντούτοις, περίπου οι μισοί από τους καθηγητές Πληροφορικής δουλεύουν παράλληλα και κάποια διανομή Linux, γεγονός που μαρτυρά τη θετική τους στάση απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ και τη θέλησή τους να πειραματίζονται με αυτό. Αυτή την παρατήρηση, ενισχύει και το πολύ μεγάλο ποσοστό (82%) που δήλωσε (ερ. 9) ότι έχει δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει για Λ.Σ. κάποια διανομή του Linux, με επικρατέστερες (ερ. 10) το Ubuntu (54%) και το Suse (40%). Η συχνότητα χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής διακυμαίνεται ομοιόμορφα από ελάχιστη έως μέγιστη, με τους μισούς περίπου να τις χρησιμοποιούν από αρκετά έως πάρα πολύ (ερ. 11). Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ για τους συμμετέχοντες είναι τα εργαλεία Διαδικτύου (70%), οι εφαρμογές πληροφορικής (58%) και οι εφαρμογές γραφείου (54%) (ερ. 12). Το αποτέλεσμα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη καθώς οι εν λόγω εφαρμογές είναι γενικά, μεταξύ όλων των χρηστών Η/Υ και ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ΕΛ/ΛΑΚ ή για ιδιόκτητο λογισμικό, οι δημοφιλέστερες. Όσον αφορά τρεις από τις πλέον γνωστές εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, το πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox, το πακέτο εφαρμογών γραφείου OpenOffice και το εργαλείο επεξεργασία εικόνας GIMP, οι συμμετέχοντες έχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιήσει τα δύο πρώτα (ερ. 13 & 14) και περίπου οι μισοί το τελευταίο (ερ. 15). Η μεγάλη αυτή διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων και του τελευταίου λογισμικού, μάλλον μπορεί να αποδοθεί στο μειωμένο ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν αρκετοί χρήστες για τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας συνολικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (90%) είναι από αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη χρήση των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 16), γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα και αξιοπιστία τους. Ως προς τους λόγους που οδηγούν τους ερωτηθέντες στη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 17), επικρατέστεροι είναι το μηδενικό κόστος (79%) και η ταχύτητα ανεύρεσης μιας επιθυμητής εφαρμογής/λύσης τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζονται (64%). Οι σημαντικότεροι λόγοι που αποτρέπουν τους συμμετέχοντες από το να χρησιμοποιήσουν ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 18) φαίνεται να είναι η μη ικανοποιητική διεπαφή χρήστη και η ελλιπής λειτουργικότητα. Σε μικρότερο βαθμό απασχολεί τους χρήστες η απουσία βοήθειας και ο φόβος για κακόβουλο λογισμικό (καθώς οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές λαμβάνονται μέσω Διαδικτύου και πιθανά από μη αξιόπιστες πηγές), ίσως γιατί λόγω της ειδικότητάς τους τα ζητήματα αυτά μπορούν να τα χειριστούν. Όπως θα ήταν άλλωστε αναμενόμενο, η ενημέρωση για το ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 19) παρέχεται πρωτίστως μέσω του Διαδικτύου (92%) και δευτερευόντως μέσω των φίλων/γνωστών (46%) και των περιοδικών που ασχολούνται με θέματα τεχνολογίας και υπολογιστών (42%). Εξάλλου οι αρχές του ΕΛ/ΛΑΚ, της ελευθερίας χρήσης και διακίνησης προγραμμάτων, ταιριάζει με τη γενικότερη φιλοσοφία της ελεύθερης διακίνησης περιεχομένου και ιδεών του Διαδικτύου. Επίσης, η πλειονότητα των καθηγητών Πληροφορικής (91%) θα επέλεγε να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για θέματα ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 20) και αυτό αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον τους αλλά και την ανάγκη για ενημέρωση/επιμόρφωση στην περιοχή αυτή. Σχεδόν όλα τα εργαστήρια Πληροφορικής στα σχολεία των συμμετεχόντων έχουν υπολογιστές εφοδιασμένους με Windows, εφόσον οι συμβάσεις προμήθειάς τους

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 687 προέβλεπαν την εκ των προτέρων εγκατάσταση αυτού του Λ.Σ. (ερ. 21). Εντούτοις, σημαντικό είναι και το ποσοστό των εργαστηρίων (56%) που έχουν παράλληλα εγκατεστημένο το Linux (συνήθως Red Hat). Οι συμμετέχοντες επίσης αναφέρουν (ερ. 27 & 28) ότι στα μισά περίπου σχολεία γίνεται χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, πρωτίστως στο Εργαστήριο της Πληροφορικής (52%) και δευτερευόντως για θέματα διοίκησης (11%). Επιπλέον, εκτός από ένα μικρό ποσοστό (5%), η πλειονότητα των καθηγητών Πληροφορικής ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει Λειτουργικό Σύστημα Linux στο Εργαστήριο Πληροφορικής (ερ. 22), είτε δοκιμαστικά (57%), είτε μόνιμα (23%), είτε με τη βοήθεια τρίτου (15%). Ανάμεσα στους σημαντικότερους λόγους που εμποδίζουν τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο Εργαστήριο Πληροφορικής (ερ. 23) περιλαμβάνονται η δυσκολία χρήσης από τους συναδέλφους (51%), το μη εξελληνισμένο περιβάλλον (42%) και η μη ικανοποιητική διεπαφή χρήστη (32%). Η απόδοση σημαντικού μέρους της ευθύνης στους άλλους αντανακλά ίσως την ανασφάλεια των καθηγητών Πληροφορικής και την προσωπική ευθύνη που αισθάνονται ως προς το θέμα υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης, το μη εξελληνισμένο περιβάλλον είναι ένα πρόβλημα που έχει αναγνωρίσει και η ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ και έχει αναλάβει δράσεις για την αντιμετώπισή του. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (88%) θεωρεί ότι οι μαθητές είναι λίγο έως καθόλου ενήμεροι για το ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 24). Ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (94%) θα συνιστούσε στους μαθητές τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 25). Προφανώς η απάντηση αυτή συνδέεται με την υψηλή εκτίμηση που τρέφουν οι καθηγητές Πληροφορικής για το ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 16). Επιπλέον όμως, είναι πολύ πιθανό να θέλουν να απεγκλωβίσουν τους μαθητές από την αποκλειστική χρήση εφαρμογών συγκεκριμένων εταιριών και να τους προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, με μηδενικό μάλιστα κόστος. Ένα σημαντικό ποσοστό των καθηγητών Πληροφορικής (38%) δεν είναι ενήμεροι για διανομές Linux (π.χ. το Edubuntu) και εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ ειδικά για την εκπαίδευση (ερ. 26). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει από τη μία την έλλειψη ενημέρωσης που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για επιμόρφωση πάνω στο ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 20) και από τη άλλη την προσωπική ευθύνη που αισθάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (ερ. 23). Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα (89%) πιστεύει ότι ο δημόσιος τομέας θα έπρεπε να χρησιμοποιεί εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ από αρκετά έως πάρα πολύ (ερ. 29) και περίπου τα 3/4 διαφωνούν με το συμβόλαιο συνεργασίας του Ελληνικού κράτους με τη Microsoft (ερ. 30). Η διαφωνία αυτή οφείλεται προφανώς στην ισχυρή εξάρτηση που εδραιώνεται και στον περιορισμό της ελευθερίας και της ευελιξίας, που αντιθέτως προσφέρουν οι επιλογές τύπου ΕΛ/ΛΑΚ. Συμπεράσματα Η προοπτική χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών παγκοσμίως, οδηγώντας σε συζητήσεις και μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, μεγάλο μέρος του επιστημονικού κόσμου καθώς και ανεξάρτητες ενώσεις χρηστών είναι ένθερμοι υποστηρικτές του ΕΛ/ΛΑΚ και προωθούν δράσεις για τη διάδοσή του στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων. Η έλλειψη όμως εθνικής στρατηγικής και βούλησης για την υιοθέτηση και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα στην Εκπαίδευση, καθώς και η υπέρμετρη εξάρτηση από τις μεγάλες πολυεθνικέςπρομηθευτές που λειτουργούν υπό καθεστώς μονοπωλίου, εμποδίζουν την ευρεία υιοθέτησή του ΕΛ/ΛΑΚ από την εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, ένας καθοριστικός παράγοντας για την υιοθέτηση ή μη των ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα δε των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, απέναντι σε αυτό το είδος λογισμικού.

8 688 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Αντικείμενο της μελέτης που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία, ήταν ακριβώς η αποτύπωση και διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το ΕΛ/ΛΑΚ και την αξιοποίησή του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας εκφράζεται μια αρκετά θετική στάση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ και ένα έντονο ενδιαφέρον για ενημέρωση και επιμόρφωση. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία (>90%) των συμμετεχόντων θεωρεί ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να χρησιμοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ αντί για ιδιόκτητο λογισμικό, θα εγκαθιστούσε ΕΛ/ΛΑΚ στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, θα πρότεινε αυτόν τον τύπο λογισμικού στους μαθητές και θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει κάποιο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι οι μαθητές τους γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου τις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ και εξέφρασαν το δισταγμό τους να εγκαταστήσουν τέτοιο λογισμικό στο εργαστήριο του σχολείου θεωρώντας ότι θα δυσκολευθούν στη χρήση του οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων. Αυτές οι τελευταίες απόψεις αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων δράσεων επιμορφωτικών και ενημερωτικών σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και μια κεντρική στρατηγική που θα στοχεύει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που αυτό το είδος λογισμικού μπορεί να προσφέρει στο χώρο της εκπαίδευσης. Αναφορές Attwell, G. (2005). What is the significance of open source software for the education and training community?. In M. Scotto & G. Succi (eds.), Proceedings of the First International Conference on Open Source Systems (pp ). Battistoni, Μ. (2008). The European Union Public Licence (EUPL). Retrieved 30 April 2010 from Carmichael, P., & Honour, L. (2002). Open Source as appropriate technology for global education. International Journal of Educational Development, 22, Chryssos, V., Latifis, K., & Moundridou, M. (2007). Free/Open Source alternative to proprietary software in education. In K. Fernstrom (ed.), Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education ICICTE-07 (pp ), Canada: UCFV Press. Free Software Foundation FSF (2008). The Free Software Definition. Retrieved 30 April 2010 from Fuggetta, A. (2003). Open source software-an evaluation. The Journal of Systems and Software, 66, Kamthan, P. (2007). On the prospects and concerns of integrating Open Source Software environment in software engineering education. Journal of Information Technology Education, 6, Lin, Y., & Zini, E. (2008). Free/libre open source software implementation in schools: Evidence from the field and implications for the future. Computers & Education, 50, Open Source Initiative OSI (2006). The open source definition. Retrieved 30 April 2010 from Reilly, C. A., &Williams, J. J. (2006). The price of free software: Labor, ethics, and context in distance education. Computers and Composition, 23, Shockey, K., & Cabrera, P. J. (2005). Using open source to enhance learning. Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2005 (pp. F2A-7 - F2A-12). IEEE Computer Society. Watson, R., Boudreau, M., York, P., Greiner, M., & Wynn, D. (2008). Opening the classroom. Journal of Information Systems Education, 19(1), Wheeler, D.A. (2007). Why open source software/free software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)? Look at the numbers! Retrieved 30 April 2010 from

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος, Δ. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης url: www.prd.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΛΕΓΑΝΤΗΣ Διεύθυνση εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος, Ελλάδα Τηλέφωνο εργασίας 0030 24210 74419 Τηλεομοιοτυπία 0030

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή

Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Λειτουργικό Σύστημα Linux ~ Μια σύντομη εισαγωγή Πως ξεκίνησε το Linux Linus Torvalds : Εμπνευστής και δημιουργός του, φοιτητής του Πανεπιστημίου του Helsinki στην Φιλανδία Πως ξεκίνησε το Linux Βασίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση στη χρήση Η/Υ με ανοικτό λογισμικό από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 1. Εισαγωγή Η ανάγκη για Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση σε συνδυασμό με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής

Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Κατασκευή ισοδύναμων ερωτημάτων για το αυτοματοποιημένο σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτικών στις βασικές δεξιότητες πληροφορικής Χρήστος Χριστακούδης 1, Γεώργιος Ανδρουλάκης 2, Μπάμπης Ζαγούρας 1 christak@cti.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι)

Ελεύθερο Λογισμικό. Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Ελεύθερο Λογισμικό Η αρχή της ιστορίας Κιαγιαδάκης Γιώργος (το labάκι) Τι είναι το Λογισμικό; Τι είναι το Λογισμικό; Λογισμικό Οδηγίες (Προγράμματα) Δεδομένα... για τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων. Αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων

Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων. Αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων Νέες Τάσεις στην Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων. Αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων Δάσκος Αντώνιος (MSc., MBA) Q-Training Ευθυγράμμιση της Επιχειρησιακής με την Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1

Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 28/9/2014 Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 1 Τι είναι; Οι Μονάδες Αριστείας, είναι ομάδες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα που υλοποιούν το έργο ΕΣΠΑ «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 21 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ. Δρ. Γ. Παπαδόπουλος Σύμβουλος του Π.Ι. Περίληψη Η ποιότητα του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι;

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Είναι χρήσιμοι; Εταιρικοί δικτυακοί τόποι Είναι χρήσιμοι; Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυμέσων Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» Εαρινό Εξάμηνο 2010 Απόστολος Κώστας Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Πληροφορικής, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Email: apkostas@aegean.gr Πρόγραμμα Μαθημάτων 1 ο - 18 Μαρ Αρχές Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μοντελοποίηση σπουδαστή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Σκουληκάρη Αριάδνη-Ειρήνη 1, Τσώλης Δημήτριος 2, Τσακαλίδης Αθανάσιος 3 skoulikari@ceid.upatras.gr, dtsolis@upatras.gr, tsak@ceid.upatras.gr 1 Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ(ΕΛ-ΛΑΚ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ(ΕΛ-ΛΑΚ) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ(ΕΛ-ΛΑΚ) ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (STALLMAN) Το ελεύθερο λογισμικό παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να εκτελούν, αντιγράφουν, διανέμουν, μελετούν, τροποποιούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Βαθ. Προτερ. Δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών πληροφορικής (ΠΕ19-ΠΕ20) μέσω της υπηρεσία TRAINING.SCH.GR του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Δ/ΝΣΗ ΔϊπΕΡΟΒΑΘΜίΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ^ouoy μαγνης;ας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/υση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Αγγελόπουλος Παναγιώτης, Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος χρειάζεται εκτός από το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software). Σε αυτό περιλαμβάνονται όλα τα Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 17 Σεπτεμβρίου 2014 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Λογισμικό (Software) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές. Εφαρμογές Πληροφορικής 20 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Υλικό - Λογισμικό και Εφαρμογές Εφαρμογές Πληροφορικής Διδακτικές ενότητες 2.1 Λογισμικό Συστήματος και Λογισμικό Εφαρμογών 2.2 Ταξινόμηση Λογισμικού Εφαρμογών 2.3 Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα

A First Data White Paper. Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Οι τάσεις αναφορικά με τη χρήση καρτών στην Ελλάδα Η χρήση καρτών, χρεωστικών και πιστωτικών, στην Ελλάδα έχει διαφοροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που αντιμετώπισε

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [2014-1-UK01-KA202-001610] http://www.sme-elearning.net Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς

Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Καθ. Επαμεινώνδας Πανάς Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πρόεδρος Τμήματος Στατιστικής 15 Νοεμβρίου 2008 Έρευνα Καταναλωτών για την Κτηματαγορά Νοέμβριος 2008 Περιεχόμενα ΘΕΜΑ Η ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813

Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00. Από: Έτσι Μαθαίνω Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Σεμινάριο 14-15 Δεκεμβρίου 2013, Ώρα 15:00-18:00 Από: Προς: Καθηγητές Επικοινωνία: 211 8009813 Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Το Ετσι μαθαίνω και το Greek Lessons OnLine διοργανώνουν από κοινού επιμορφωτικά

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους επιμελητές των εκπαιδεύσεων που αφορούν την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας.

Προσβλέπουμε στη συνεργασία σας για να καταστήσουμε και την εξέταση αυτή ως θεσμό στην Κύπρο προς όφελος των υποψηφίων και της οικονομίας. 21 Νοεμβρίου 2008 Αγαπητοί συνεργάτες, Εισαγωγή Επικοινωνούμε μαζί σας και σας ενημερώνουμε για την εισαγωγή της νέας εξέτασης «Πιστοποίηση Δεξιοτήτων Λογιστικής με τη Χρήση. Στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία

Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Παίζω και Μαθαίνω στο Moodle: Εφαρμογή Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την Ενσωμάτωση του ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. Κωσταλίας 1, Ε. Λιακοπούλου 2, Β. Νταλούκας 3 1 Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα