Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση"

Transcript

1 Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα στην εκπαίδευση Μαρία Μουντρίδου 1, Νίκος Σολδάτος 2 1 ΑΣΠΑΙΤΕ 2 8ο Γυμνάσιο Βόλου Περίληψη Η παρούσα εργασία εξετάζει το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ως προς τη χρήση του. Στην έρευνα συμμετείχαν εθελοντικά 95 εκπαιδευτικοί της ειδικότητας της Πληροφορικής από τους οποίους ζητήθηκε να συμπληρώσουν online ένα ερωτηματολόγιο. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια αρκετά θετική στάση των συμμετεχόντων απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ και ένα έντονο ενδιαφέρον για σχετική ενημέρωση και επιμόρφωση. Στην εργασία συζητούνται επίσης οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση των ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολικό περιβάλλον, καθώς βάσει των απαντήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα, προκύπτει ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν στο σχολικό εργαστήριο ΕΛ/ΛΑΚ δεν συμβαδίζει με την προαναφερθείσα θετική τους στάση. Λέξεις κλειδιά: ΕΛ/ΛΑΚ, στάσεις και απόψεις εκπαιδευτικών Εισαγωγή Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ριζικά το εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω της εισαγωγής νέων μαθησιακών εργαλείων και μεθόδων. Ένας τρέχων και μακροπρόθεσμος στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής των περισσοτέρων χωρών είναι αναμφίβολα, η αξιοποίηση των οφελών που απορρέουν από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Πράγματι, οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παγκοσμίως, για διάφορους σκοπούς. Ωστόσο, οι οικονομικοί περιορισμοί που πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος της τεχνολογίας -που προκύπτει από την αγορά και συντήρηση τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού- συχνά εμποδίζουν την ευρύτερη και περαιτέρω εκπαιδευτική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ταυτοχρόνως, το λογισμικό υπολογιστών που αναπτύσσεται εθελοντικά και διατίθεται χωρίς κόστος, γνωστό με τον όρο Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ (Free/Open Source Software FOSS) κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή. Το γεγονός ότι το ΕΛ/ΛΑΚ βελτιώνεται συνεχώς από την άποψη της φιλικότητας στο χρήστη, της λειτουργικότητας και της διαθεσιμότητας, μαζί με το πρωταρχικό κίνητρο της δωρεάν διάθεσης που μειώνει το υψηλό κόστος της τεχνολογίας, οδηγεί πολλούς ιδιώτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις στην υιοθέτησή του. Πρόσφατα, η προοπτική χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών, οδηγώντας σε συνεχιζόμενες συζητήσεις και μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές της χρήσης Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 682 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση ως εναλλακτική λύση (Reilly & Williams, 2006; Shockey & Cabrera, 2005). Όπως θα συζητηθεί στις επόμενες ενότητες, ποικίλοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την υιοθέτηση ή μη των ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Ένας ιδιαίτερα κρίσιμος παράγοντας είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα δε των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, απέναντι σε αυτό το είδος λογισμικού. Η παρούσα εργασία, αναφέρει μια έρευνα που διεξήχθη με σκοπό τη διερεύνηση αυτών ακριβώς των στάσεων. 95 καθηγητές Πληροφορικής συμμετείχαν στην έρευνα και παρείχαν χρήσιμη ανατροφοδότηση, που θα συζητηθεί στις επόμενες ενότητες. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ο όρος Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), είναι ο πλέον διαδεδομένος για την περιγραφή του λογισμικού που διατίθεται χωρίς κόστος, μαζί με τον πηγαίο του κώδικα, ο οποίος μπορεί να μελετηθεί, να τροποποιηθεί και να αναδιανεμηθεί. Ο όρος ΕΛ/ΛΑΚ είναι γενικά συνώνυμος και με τον όρο «Ελεύθερο Λογισμικό» (Free Software Foundation, 2008) και με τον όρο «Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα» (Open Source Initiative, 2006). Μολονότι είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ των δύο όρων βάσει των «επίσημων» ορισμών, οι υποστηρικτές κάθε μίας προσέγγισης -όπως συζητείται σε διάφορα άρθρα (π.χ. Fuggetta, 2003, Carmichael & Honour, 2002)- δεν μοιράζονται το ίδιο όραμα. Ωστόσο, παρά τις λεπτές διαφορές μεταξύ Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση σχετικά με τους ορισμούς των όρων, για τους περισσότερους σκοπούς, οι δύο όροι μπορούν να θεωρηθούν συνώνυμοι. Επομένως, ο όρος ΕΛ/ΛΑΚ που περιλαμβάνει και τις δύο οπτικές, είναι μάλλον ο πλέον κατάλληλος προς χρήση και ίσως για το λόγο αυτό και ο ευρύτερα διαδεδομένος. Την τελευταία δεκαετία, το ΕΛ/ΛΑΚ έχει κερδίσει την προσοχή και ολοένα και περισσότερο αντιμετωπίζεται ως μία βιώσιμη εναλλακτική του ιδιόκτητου (proprietary) λογισμικού. Όπως αναφέρει ο Fuggetta (2003), ιδιώτες χρήστες, εταιρείες λογισμικού, όπως επίσης δημόσια ιδρύματα και κυβερνητικές υπηρεσίες, ενδιαφέρονται όλοι για το ΕΛ/ΛΑΚ, κάθε ένας τους για διαφορετικούς λόγους. Ο Fuggetta υποστηρίζει ότι οι ιδιώτες χρήστες βλέπουν το ΕΛ/ΛΑΚ ως την απάντηση στη δυσφορία που τους προκαλεί το κόστος, η πολυπλοκότητα και οι περιορισμοί κάποιων εμπορικών προϊόντων. Οι εταιρείες λογισμικού θεωρούν το ΕΛ/ΛΑΚ την στρατηγική τους ευκαιρία για να υπονομεύσουν το μονοπώλιο της Microsoft και να επιβάλουν την καθιέρωση μιας ανοικτής λειτουργικής πλατφόρμας. Τέλος, τα δημόσια ιδρύματα και οι κυβερνητικές υπηρεσίες, που ολοένα και περισσότερο βασίζουν τη λειτουργία τους σε συστήματα λογισμικού, ανησυχούν για την εξάρτησή τους από συγκεκριμένους παρόχους λογισμικού, όσο και για την ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων και βλέπουν τα ΕΛ/ΛΑΚ ως ένα πιθανό τρόπο για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ και την προωθεί διαμέσου ποικίλων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργήθηκε η «άδεια δημόσιας χρήσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (European Union Public Licence - EUPL) με σκοπό την προαγωγή της διαλειτουργικής παροχής πανευρωπαϊκών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσω της διαμόρφωσης ενός κοινού νομικού πλαισίου τόσο για την από κοινού χρήση λογισμικού όσο και για την διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησής του έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των δημοσίων διοικήσεων. Η δημιουργία του κοινού αυτού πλαισίου επιτρέπει παράλληλα την αποφυγή

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 683 της εφαρμογής διαφορετικών αδειών σε κάθε Κράτος μέλος, ενδεχομένως ασύμβατων μεταξύ τους (Battistoni, 2008). Μια δραστήρια και ενθουσιώδης παγκόσμια κοινότητα που απαρτίζεται από ομάδες επαγγελματιών, χρηστών και φίλων του ΕΛ/ΛΑΚ εργάζεται εθελοντικά για την προώθηση και την ανάπτυξή του. Καθένας μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα στην κοινότητα και να βοηθά στην ολοκλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί. Τα μέλη της ελληνικής κοινότητας εργάζονται από κοινού για τον εξελληνισμό και την προώθηση της χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα και συνεργάζονται με αντίστοιχες ομάδες του εξωτερικού. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα στην εκπαίδευση Μολονότι συνολικά η υιοθέτηση των ΕΛ/ΛΑΚ παρουσιάζει αυξητική τάση, ο τομέας της εκπαίδευσης απέχει ακόμα αρκετά από την εφαρμογή του ΕΛ/ΛΑΚ σε ευρεία κλίμακα. Ωστόσο, ιδιαίτερα έντονο είναι το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για την προοπτική υιοθέτησης των ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση και ποικίλοι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ της προοπτικής αυτής (Attwell, 2005; Chryssos et al., 2007; Lin & Zini, 2008). Καταρχάς, οι δαπάνες για την απόκτηση και συντήρηση της τεχνολογίας μειώνονται δραστικά, καθώς απουσιάζει το κόστος αγοράς και αναβάθμισης του λογισμικού. Παράλληλα, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ αποθαρρύνει την πειρατεία λογισμικού και είναι μια εναλλακτική λύση στην παράνομη αντιγραφή. Επίσης, η διαδικασία ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ εξασφαλίζει λογισμικό υψηλής ποιότητας. Ένας σημαντικός αριθμός εθελοντών ασχολείται με την ανάπτυξη και την τροποποίηση του ΕΛ/ΛΑΚ, απομακρύνει τα σφάλματα στον κώδικα, βελτιώνει το λογισμικό και το καθιστά διαθέσιμο στο κοινό. Το λογισμικό που προκύπτει είναι περισσότερο αξιόπιστο και το όφελος τεράστιο για ολόκληρη την κοινότητα των χρηστών. Άλλωστε το ΕΛ/ΛΑΚ είναι συχνά ανώτερο από το ιδιόκτητο λογισμικό και από άποψη ασφάλειας και απόδοσης (Wheeler, 2007). Επιπλέον, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές τη μοναδική ευκαιρία να μπορούν να πειραματιστούν με μια ευρύτερη ποικιλία λογισμικού μελετώντας και τροποποιώντας τον πηγαίο κώδικά του και παράγοντας ενδεχομένως νέες λύσεις (Kamthan, 2007). Η δυνατότητα αυτή που προσφέρει το ΕΛ/ΛΑΚ στους μαθητές μπορεί να αποτελεί για αυτούς πρόκληση και να τους δίνει το κίνητρο να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία (Watson, 2008). Ωστόσο, ένα σύνολο παραγόντων δρα ανασταλτικά στην ευρεία εφαρμογή του ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αυτοί οι παράγοντες έχουν προσδιοριστεί σε πολυάριθμες μελέτες. Ενδεικτικά, ο Attwell (2005) αναφέρεται στο «νομικό καθεστώς του λογισμικού ανοικτού κώδικα σε διάφορες χώρες και ιδιαίτερα στη Γερμανία», στην ανεπαρκή υποστήριξη και τεκμηρίωση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, καθώς επίσης και στην ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικών για τη μετάβαση σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις κρατικές πολιτικές που αφορούν το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα σχετικά προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται σύμφωνα με αυτές τις πολιτικές. Η απουσία του ΕΛ/ΛΑΚ σε αυτά τα προγράμματα μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη συνεπών κατευθυντήριων γραμμών και έμπειρου καθώς και καλά ενημερωμένου προσωπικού, όπως επίσης και η απουσία μαθημάτων σχετικών με το ΕΛ/ΛΑΚ στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, οι σημερινοί εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ έχουν οι ίδιοι εκπαιδευθεί σε ένα σύστημα που εξουσιάζεται από το εμπορικό/ιδιόκτητο λογισμικό. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων και τεχνικής υποστήριξης/κατάρτισης από το κράτος, οδηγεί σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου το ίδιο μοντέλο ΤΠΕ επαναλαμβάνεται.

4 684 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Τελικά, η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολικό περιβάλλον φαίνεται να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την πρωτοβουλία και την προσωπική προσπάθεια των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ένα ερώτημα επομένως που ανακύπτει, είναι πώς «βλέπουν» οι εκπαιδευτικοί το ΕΛ/ΛΑΚ. Γνωρίζουν αυτό το είδος λογισμικού; Το χρησιμοποιούν οι ίδιοι; Θα το πρότειναν στους μαθητές τους και θα το αξιοποιούσαν στο σχολείο; Διερεύνηση απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών πληροφορικής Στην επιστημονική βιβλιογραφία τόσο για το ΕΛ/ΛΑΚ όσο και για το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση, παρατηρείται μια σοβαρή έλλειψη μελετών που να αφορούν στις απόψεις και στάσεις των δυνητικών χρηστών αυτού του τύπου λογισμικού. Καθώς όμως η υιοθέτηση ή μη των ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολικό περιβάλλον εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών, η διερεύνηση των στάσεων και απόψεών τους έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Με αυτό σαν έναυσμα, σχεδιάστηκε η μελέτη που περιγράφεται εδώ. Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής και όχι άλλων ειδικοτήτων, γιατί αφ ενός αυτοί, λόγω ειδικότητας και επιστημονικής κατάρτισης, είναι πιο πιθανό να έχουν διαμορφωμένη άποψη για το ΕΛ/ΛΑΚ και αφ ετέρου γιατί η δική τους στάση (λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές προς τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων για τις ΤΠΕ) μπορεί να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με βάση τα παραπάνω, στόχοι της μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για το ΕΛ/ΛΑΚ γενικά και για το ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς και η στάση τους απέναντι σε αυτόν τον τύπο λογισμικού τόσο για προσωπική χρήση όσο και για χρήση στο χώρο του σχολείου. Για την πραγματοποίηση της έρευνας, δημιουργήθηκε ένα online ερωτηματολόγιο, το οποίο «διαφημίστηκε» μέσω της εκπαιδευτικής πύλης AlfaVita προκειμένου να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε τελικά από 95 εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Οι ερωτήσεις 1-6 του ερωτηματολογίου (βλ. Πίνακα 1) στόχευαν στην αποτύπωση του προφίλ των συμμετεχόντων. Μάλιστα, το γεγονός ότι η συμμετοχή στην έρευνα ήταν σε εθελοντική βάση, επιτρέπει να εικάσουμε ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες προσφέρθηκαν να απαντήσουν επειδή τους προσέλκυσε το θέμα της έρευνας, έχοντας πιθανά οι ίδιοι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ΕΛ/ΛΑΚ. Επομένως, το προφίλ των συμμετεχόντων αντανακλά ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά εκείνων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής που υποστηρίζουν πιο ένθερμα το ΕΛ/ΛΑΚ. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις αφορούσαν στις στάσεις/απόψεις τους αναφορικά με το ΕΛ/ΛΑΚ γενικά και το ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Αποτελέσματα της έρευνας Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι συμμετέχοντες ήταν στην πλειοψηφία τους άνδρες, ετών. Το επίπεδο σπουδών τους ήταν σχεδόν ίσα κατανεμημένο μεταξύ ΤΕΙ, ΑΕΙ και Μεταπτυχιακών. Η επαγγελματική τους εμπειρία εμφανίζεται σχετικά μικρή, κάτι που δικαιολογείται από την ηλικία, αλλά και την επιλογή τους να ακολουθήσουν τον εκπαιδευτικό κλάδο. Ανάλογη με την ηλικιακή κατανομή των συμμετεχόντων ήταν και η διδακτική τους εμπειρία, με τα 2/3 αυτών να μην υπερβαίνουν τα 5 έτη. Τέλος, οι συμμετέχοντες διδάσκουν χωρισμένοι κατά το ίδιο περίπου ποσοστό σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ. Δεδομένου του ότι οι οργανικές θέσεις καθηγητών Πληροφορικής είναι πολύ περισσότερες στα ΕΠΑΛ, μπορεί να συναχθεί ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί παρουσίασαν μειωμένο ενδιαφέρον/ανταπόκριση στην έρευνα.

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 685 Πίνακας 1. Ερωτηματολόγιο και απαντήσεις συμμετεχόντων Ερωτήματα / Απαντήσεις σε % (n= 95) 1. Φύλο Άνδρες: 74 Γυναίκες: Ηλικία <25: : : : : 13 >45: 6 3. Επίπεδο σπουδών 4. Επαγγελματική εμπειρία σε έτη ΤΕΙ: 29 ΑΕΙ: 34 MSc: 34 PhD: 3 0-5: : : 14 >15: Διδακτική εμπειρία σε έτη 6. Σήμερα διδάσκετε σε: 0-5: : : 14 >15: 6 Γυμνάσιο: 34 ΓΕΛ: 35 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ: 27 ΙΕΚ/ΚΕΚ: 4 7. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε στον προσωπικό σας υπολογιστή είναι (επιλέξτε ένα ή περισσότερα): Προεγκατεστημένες: 58 Αγορασμένες με άδεια χρήσης: 33 Αντιγραμμένες από φίλους: 69 Διαμοιρασμένες με δίκτυα P2P: Ποια Λ.Σ. έχετε εγκατεστημένα στον προσωπικό σας υπολογιστή; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Windows: 94 MacOS: 2 Linux: 48 Άλλο: 1 9. Έχετε δοκιμάσει Λ.Σ. της κατηγορίας ΕΛ/ΛΑΚ (Linux); Ναι: 82 Όχι: Ποια έκδοση Linux χρησιμοποιείτε ή έχετε δοκιμάσει; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Debian: 15 Fedora: 14 Ubuntu: 54 Knoppel: 23 Suse: 40 Mandrake: 24 Άλλο: Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ; Καθόλου: 11 Λίγο: 35 Αρκετά: 21 Πολύ: 17 Πάρα πολύ: Ποιες κατηγορίες ΕΛ/ΛΑΚ χρησιμοποιείτε συνήθως; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Πληροφορική: 58 Μαθηματικά: 6 Φυσικές επιστήμες: 1 Εφαρμογές Γραφείου: 54 Διαχείριση Μονάδων: 4 Εργαλεία Internet: 69 Πολυμέσα: 32 Επεξεργασία Εικόνας: 35 Μουσική: 29 Τηλεκπαίδευση: 17 Χρησιμοποιείτε ή έχετε δοκιμάσει 13. τον Mozilla Firefox ως πρόγραμμα Περιήγησης στον Ιστό; Ναι: 96 Όχι: το OpenOffice ως πακέτο εφαρμογών γραφείου; Ναι: 83 Όχι: το GIMP ως πρόγραμμα Επεξεργασίας Εικόνας; Ναι: 52 Όχι: Είστε ικανοποιημένος από τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ; Καθόλου: 4 Λίγο: 6 Αρκετά: 36 Πολύ: 37 Πάρα πολύ: Για ποιους λόγους έχετε χρησιμοποιήσει ΕΛ/ΛΑΚ; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Μηδενικό κόστος: 79 Γρήγορη λύση: 64 Αξιόπιστη λύση: 37 Επέμβαση στον κώδικα: Για ποιους λόγους δεν θα χρησιμοποιούσατε ΕΛ/ΛΑΚ; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Μη ικανοποιητική διεπαφή: 38 Ελλιπής λειτουργικότητα: 38 Απουσία βοήθειας: 25 Φόβος για κακόβουλο λογισμικό: 18 Προτίμηση σε λογισμικό με άδεια: Με ποιους τρόπους/μέσα ενημερώνεστε για θέματα ΕΛ/ΛΑΚ; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Φίλους: 46 Μαθητές: 5 Internet: 92 Εφημερίδες: 5 Περιοδικά: 42 Τηλεόραση: Θα επιλέγατε να παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο για θέματα ΕΛ/ΛΑΚ; Ναι: 91 Όχι: Ποια Λ.Σ. είναι εγκατεστημένα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου σας; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Windows: 97 MacOS: 1 Linux: 56 Άλλο: Θα εγκαθιστούσατε Λ.Σ. ΕΛ/ΛΑΚ (Linux) στο Εργαστήριο της Πληροφορικής; Ναι, δοκιμαστικά: 57 Ναι, αλλά χρειάζομαι βοήθεια: 15 Ναι, σκοπεύω να το κάνω: 23 Όχι: Για ποιους λόγους δεν θα χρησιμοποιούσατε ΕΛ/ΛΑΚ στο Εργαστήριο της Πληροφορικής; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Μη ικανοποιητική διεπαφή χρήστη: 32 Απουσία βοήθειας: 19 Μη εξελληνισμένο περιβάλλον: 42 Ελλιπής λειτουργικότητα: 19 Φόβος για κακόβουλο λογισμικό: 11 Δυσκολία χρήσης από συναδέλφους: Σε ποιο βαθμό οι μαθητές σας είναι εξοικειωμένοι με εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ; Καθόλου: 47 Λίγο: 41 Αρκετά: 7 Πολύ: 3 Πάρα πολύ: Θα προτείνατε στους μαθητές σας τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ; Ναι: 94 Όχι: Είστε ενήμεροι για διανομές του Linux και εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ ειδικά για την εκπαίδευση; Ναι: 62 Όχι: Χρησιμοποιούνται εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στο περιβάλλον του σχολείου σας; Ναι: 45 Όχι: Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ στο σχολείο σας; (επιλέξτε ένα ή περισσότερα) Εργαστήριο Πληροφορικής: 52 Άλλα μαθήματα: 3 Διοίκηση σχολικής μονάδας: Θα έπρεπε ο δημόσιος τομέας να χρησιμοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ παρά ιδιόκτητο λογισμικό; Καθόλου: 1 Λίγο: 8 Αρκετά: 25 Πολύ: 24 Πάρα πολύ: Συμφωνείτε με το συμβόλαιο συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τη Microsoft; Ναι: 24 Όχι: 76

6 686 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Από τις απαντήσεις στα υπόλοιπα ερωτήματα, προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις. Για προσωπική τους χρήση, τα 2/3 των συμμετεχόντων προτιμούν να μην αγοράζουν το λογισμικό που χρησιμοποιούν (ερ. 7). Ο λόγος προφανώς είναι το κόστος, αφού αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο επιλέγουν ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 17). Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες έχουν ως λειτουργικό σύστημα στον προσωπικό τους υπολογιστή (ερ. 8) τα Windows, αποδεικνύοντας την ισχυρή εξάρτηση των χρηστών από λογισμικό εταιρειών μονοπωλιακού χαρακτήρα, όπως η Microsoft, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στην προμήθεια προσωπικών υπολογιστών με προεγκατεστημένο το Λ.Σ. (ερ. 7). Εντούτοις, περίπου οι μισοί από τους καθηγητές Πληροφορικής δουλεύουν παράλληλα και κάποια διανομή Linux, γεγονός που μαρτυρά τη θετική τους στάση απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ και τη θέλησή τους να πειραματίζονται με αυτό. Αυτή την παρατήρηση, ενισχύει και το πολύ μεγάλο ποσοστό (82%) που δήλωσε (ερ. 9) ότι έχει δοκιμάσει να χρησιμοποιήσει για Λ.Σ. κάποια διανομή του Linux, με επικρατέστερες (ερ. 10) το Ubuntu (54%) και το Suse (40%). Η συχνότητα χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής διακυμαίνεται ομοιόμορφα από ελάχιστη έως μέγιστη, με τους μισούς περίπου να τις χρησιμοποιούν από αρκετά έως πάρα πολύ (ερ. 11). Οι πιο δημοφιλείς εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ για τους συμμετέχοντες είναι τα εργαλεία Διαδικτύου (70%), οι εφαρμογές πληροφορικής (58%) και οι εφαρμογές γραφείου (54%) (ερ. 12). Το αποτέλεσμα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη καθώς οι εν λόγω εφαρμογές είναι γενικά, μεταξύ όλων των χρηστών Η/Υ και ανεξάρτητα του αν πρόκειται για ΕΛ/ΛΑΚ ή για ιδιόκτητο λογισμικό, οι δημοφιλέστερες. Όσον αφορά τρεις από τις πλέον γνωστές εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, το πρόγραμμα περιήγησης Mozilla Firefox, το πακέτο εφαρμογών γραφείου OpenOffice και το εργαλείο επεξεργασία εικόνας GIMP, οι συμμετέχοντες έχουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιήσει τα δύο πρώτα (ερ. 13 & 14) και περίπου οι μισοί το τελευταίο (ερ. 15). Η μεγάλη αυτή διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων και του τελευταίου λογισμικού, μάλλον μπορεί να αποδοθεί στο μειωμένο ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν αρκετοί χρήστες για τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας συνολικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (90%) είναι από αρκετά έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι από τη χρήση των εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 16), γεγονός που αναδεικνύει την ποιότητα και αξιοπιστία τους. Ως προς τους λόγους που οδηγούν τους ερωτηθέντες στη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 17), επικρατέστεροι είναι το μηδενικό κόστος (79%) και η ταχύτητα ανεύρεσης μιας επιθυμητής εφαρμογής/λύσης τη στιγμή ακριβώς που τη χρειάζονται (64%). Οι σημαντικότεροι λόγοι που αποτρέπουν τους συμμετέχοντες από το να χρησιμοποιήσουν ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 18) φαίνεται να είναι η μη ικανοποιητική διεπαφή χρήστη και η ελλιπής λειτουργικότητα. Σε μικρότερο βαθμό απασχολεί τους χρήστες η απουσία βοήθειας και ο φόβος για κακόβουλο λογισμικό (καθώς οι περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές λαμβάνονται μέσω Διαδικτύου και πιθανά από μη αξιόπιστες πηγές), ίσως γιατί λόγω της ειδικότητάς τους τα ζητήματα αυτά μπορούν να τα χειριστούν. Όπως θα ήταν άλλωστε αναμενόμενο, η ενημέρωση για το ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 19) παρέχεται πρωτίστως μέσω του Διαδικτύου (92%) και δευτερευόντως μέσω των φίλων/γνωστών (46%) και των περιοδικών που ασχολούνται με θέματα τεχνολογίας και υπολογιστών (42%). Εξάλλου οι αρχές του ΕΛ/ΛΑΚ, της ελευθερίας χρήσης και διακίνησης προγραμμάτων, ταιριάζει με τη γενικότερη φιλοσοφία της ελεύθερης διακίνησης περιεχομένου και ιδεών του Διαδικτύου. Επίσης, η πλειονότητα των καθηγητών Πληροφορικής (91%) θα επέλεγε να παρακολουθήσει ένα σεμινάριο για θέματα ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 20) και αυτό αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον τους αλλά και την ανάγκη για ενημέρωση/επιμόρφωση στην περιοχή αυτή. Σχεδόν όλα τα εργαστήρια Πληροφορικής στα σχολεία των συμμετεχόντων έχουν υπολογιστές εφοδιασμένους με Windows, εφόσον οι συμβάσεις προμήθειάς τους

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 687 προέβλεπαν την εκ των προτέρων εγκατάσταση αυτού του Λ.Σ. (ερ. 21). Εντούτοις, σημαντικό είναι και το ποσοστό των εργαστηρίων (56%) που έχουν παράλληλα εγκατεστημένο το Linux (συνήθως Red Hat). Οι συμμετέχοντες επίσης αναφέρουν (ερ. 27 & 28) ότι στα μισά περίπου σχολεία γίνεται χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ, πρωτίστως στο Εργαστήριο της Πληροφορικής (52%) και δευτερευόντως για θέματα διοίκησης (11%). Επιπλέον, εκτός από ένα μικρό ποσοστό (5%), η πλειονότητα των καθηγητών Πληροφορικής ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει Λειτουργικό Σύστημα Linux στο Εργαστήριο Πληροφορικής (ερ. 22), είτε δοκιμαστικά (57%), είτε μόνιμα (23%), είτε με τη βοήθεια τρίτου (15%). Ανάμεσα στους σημαντικότερους λόγους που εμποδίζουν τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ στο Εργαστήριο Πληροφορικής (ερ. 23) περιλαμβάνονται η δυσκολία χρήσης από τους συναδέλφους (51%), το μη εξελληνισμένο περιβάλλον (42%) και η μη ικανοποιητική διεπαφή χρήστη (32%). Η απόδοση σημαντικού μέρους της ευθύνης στους άλλους αντανακλά ίσως την ανασφάλεια των καθηγητών Πληροφορικής και την προσωπική ευθύνη που αισθάνονται ως προς το θέμα υιοθέτησης του ΕΛ/ΛΑΚ. Επίσης, το μη εξελληνισμένο περιβάλλον είναι ένα πρόβλημα που έχει αναγνωρίσει και η ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ και έχει αναλάβει δράσεις για την αντιμετώπισή του. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (88%) θεωρεί ότι οι μαθητές είναι λίγο έως καθόλου ενήμεροι για το ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 24). Ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό (94%) θα συνιστούσε στους μαθητές τη χρήση εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 25). Προφανώς η απάντηση αυτή συνδέεται με την υψηλή εκτίμηση που τρέφουν οι καθηγητές Πληροφορικής για το ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 16). Επιπλέον όμως, είναι πολύ πιθανό να θέλουν να απεγκλωβίσουν τους μαθητές από την αποκλειστική χρήση εφαρμογών συγκεκριμένων εταιριών και να τους προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις, με μηδενικό μάλιστα κόστος. Ένα σημαντικό ποσοστό των καθηγητών Πληροφορικής (38%) δεν είναι ενήμεροι για διανομές Linux (π.χ. το Edubuntu) και εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ ειδικά για την εκπαίδευση (ερ. 26). Το γεγονός αυτό αποδεικνύει από τη μία την έλλειψη ενημέρωσης που συνδέεται άμεσα με την ανάγκη για επιμόρφωση πάνω στο ΕΛ/ΛΑΚ (ερ. 20) και από τη άλλη την προσωπική ευθύνη που αισθάνονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί (ερ. 23). Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα (89%) πιστεύει ότι ο δημόσιος τομέας θα έπρεπε να χρησιμοποιεί εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ από αρκετά έως πάρα πολύ (ερ. 29) και περίπου τα 3/4 διαφωνούν με το συμβόλαιο συνεργασίας του Ελληνικού κράτους με τη Microsoft (ερ. 30). Η διαφωνία αυτή οφείλεται προφανώς στην ισχυρή εξάρτηση που εδραιώνεται και στον περιορισμό της ελευθερίας και της ευελιξίας, που αντιθέτως προσφέρουν οι επιλογές τύπου ΕΛ/ΛΑΚ. Συμπεράσματα Η προοπτική χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών παγκοσμίως, οδηγώντας σε συζητήσεις και μελέτες σχετικά με διάφορες πτυχές της χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση. Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, μεγάλο μέρος του επιστημονικού κόσμου καθώς και ανεξάρτητες ενώσεις χρηστών είναι ένθερμοι υποστηρικτές του ΕΛ/ΛΑΚ και προωθούν δράσεις για τη διάδοσή του στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων. Η έλλειψη όμως εθνικής στρατηγικής και βούλησης για την υιοθέτηση και χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στη Δημόσια Διοίκηση και ειδικότερα στην Εκπαίδευση, καθώς και η υπέρμετρη εξάρτηση από τις μεγάλες πολυεθνικέςπρομηθευτές που λειτουργούν υπό καθεστώς μονοπωλίου, εμποδίζουν την ευρεία υιοθέτησή του ΕΛ/ΛΑΚ από την εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, ένας καθοριστικός παράγοντας για την υιοθέτηση ή μη των ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα δε των εκπαιδευτικών Πληροφορικής, απέναντι σε αυτό το είδος λογισμικού.

8 688 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Αντικείμενο της μελέτης που παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία, ήταν ακριβώς η αποτύπωση και διερεύνηση των απόψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών Πληροφορικής για το ΕΛ/ΛΑΚ και την αξιοποίησή του στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας εκφράζεται μια αρκετά θετική στάση των εκπαιδευτικών Πληροφορικής απέναντι στο ΕΛ/ΛΑΚ και ένα έντονο ενδιαφέρον για ενημέρωση και επιμόρφωση. Συγκεκριμένα, η συντριπτική πλειοψηφία (>90%) των συμμετεχόντων θεωρεί ότι ο δημόσιος τομέας πρέπει να χρησιμοποιεί ΕΛ/ΛΑΚ αντί για ιδιόκτητο λογισμικό, θα εγκαθιστούσε ΕΛ/ΛΑΚ στο εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, θα πρότεινε αυτόν τον τύπο λογισμικού στους μαθητές και θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει κάποιο σχετικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες δήλωσαν επίσης ότι οι μαθητές τους γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου τις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ και εξέφρασαν το δισταγμό τους να εγκαταστήσουν τέτοιο λογισμικό στο εργαστήριο του σχολείου θεωρώντας ότι θα δυσκολευθούν στη χρήση του οι συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων. Αυτές οι τελευταίες απόψεις αναδεικνύουν την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων δράσεων επιμορφωτικών και ενημερωτικών σχετικά με το ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και μια κεντρική στρατηγική που θα στοχεύει στην αξιοποίηση των ευκαιριών που αυτό το είδος λογισμικού μπορεί να προσφέρει στο χώρο της εκπαίδευσης. Αναφορές Attwell, G. (2005). What is the significance of open source software for the education and training community?. In M. Scotto & G. Succi (eds.), Proceedings of the First International Conference on Open Source Systems (pp ). Battistoni, Μ. (2008). The European Union Public Licence (EUPL). Retrieved 30 April 2010 from Carmichael, P., & Honour, L. (2002). Open Source as appropriate technology for global education. International Journal of Educational Development, 22, Chryssos, V., Latifis, K., & Moundridou, M. (2007). Free/Open Source alternative to proprietary software in education. In K. Fernstrom (ed.), Proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education ICICTE-07 (pp ), Canada: UCFV Press. Free Software Foundation FSF (2008). The Free Software Definition. Retrieved 30 April 2010 from Fuggetta, A. (2003). Open source software-an evaluation. The Journal of Systems and Software, 66, Kamthan, P. (2007). On the prospects and concerns of integrating Open Source Software environment in software engineering education. Journal of Information Technology Education, 6, Lin, Y., & Zini, E. (2008). Free/libre open source software implementation in schools: Evidence from the field and implications for the future. Computers & Education, 50, Open Source Initiative OSI (2006). The open source definition. Retrieved 30 April 2010 from Reilly, C. A., &Williams, J. J. (2006). The price of free software: Labor, ethics, and context in distance education. Computers and Composition, 23, Shockey, K., & Cabrera, P. J. (2005). Using open source to enhance learning. Proceedings of the 6th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training - ITHET 2005 (pp. F2A-7 - F2A-12). IEEE Computer Society. Watson, R., Boudreau, M., York, P., Greiner, M., & Wynn, D. (2008). Opening the classroom. Journal of Information Systems Education, 19(1), Wheeler, D.A. (2007). Why open source software/free software (OSS/FS, FLOSS, or FOSS)? Look at the numbers! Retrieved 30 April 2010 from

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα σχολικά εργαστήρια Πληροφορικής Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος,. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ...Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα εργαστήρια Πληροφορικής και η διδασκαλία του μαθήματος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Δαπόντες, Σ. Ιωάννου, Χ. Κουνιάκης, Α. Χαρχαρίδου 1.Εισαγωγή Η παρουσίαση μας βασίζεται στη μελέτη και στην επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ

Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ένωση Ελλήνων Χρηστών και Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα Ελεύθερο Λογισμικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα GNU/Linux and FOSS Το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού Έχει ως στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες

Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό. Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία. Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Η τεχνολογία Ubuntu Ltsp στα ΣΕ.ΠΕ.Η.Υ Δημόσιες Υπηρεσίες Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό Ελεύθερα, Ανοιχτά Σχολεία Ελεύθερες, Ανοιχτές Προσωπικότητες Τι είναι το Ubuntu LTSP ; Ελεύθερο, Ανοιχτό Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη κάθε παραγόµενο λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεµηθεί ελεύθερα

Επιτελική σύνοψη κάθε παραγόµενο λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί, να αντιγραφεί και να διανεµηθεί ελεύθερα Επιτελική σύνοψη Το Ελεύθερο Λογισµικό/Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι ένα εναλλακτικό µοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισµικού, σύµφωνα µε το οποίο κάθε παραγόµενο λογισµικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής

Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής Αποτίμηση επιμορφωτικού σεμιναρίου για τη συντήρηση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής με χρήση εργαλείων λογισμικού δωρεάν διανομής K. Ζάχος, Δ. Μωράκης, Γ. Χορόζογλου, Τ. Λιάσκας, Ι. Αποστολάκης ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013

Ερευνα αποτίμησης εκπαιδευτικών αναγκών στα πλαίσια της Δράσης Α8 Έκδοση 1.0, Φεβρουάριος 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΠΡΑΞΗ: «ΣΤΗΡΙΖΩ Οριζόντιο Έργο Υποστήριξης Σχολείων, Εκπαιδευτικών και Μαθητών στο Δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δράση Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Saferinternet.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εκπαίδευση των ανήλικων χρηστών γύρω από την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ειδικά Θέματα ΤΠΕ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ειδικά Θέματα ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Ειδικά Θέματα ΤΠΕ Έρευνα έτους 24 284 Πραγματοποίηση Σεμιναρίου για την Επιμόρφωση των Εργαζομένων σε ΤΠΕ (%) 31 Ναι Όχι 9 Ερ.83: Έχεε μέχρι σήμερα κάνει κάποιο σεμινάριο ΤΠΕ στην επιχείρησή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήματα: ς, Ποιμαντικής & Κοινωνικής ς 1 Μελέτη απορρόφησης του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου http:// e-learning.sch.gr http://opensoft.sch.gr Επέκταση Υπηρεσιών Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης και Δικτυακής πύλης για το ΕΛ/ΛΑΚ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Καθηγητής Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων Ομάδα: Σταμάτης Νανάκης Δημήτρης Μπρουζούκης Τζανής Ντίνο. Εργασία Project

3 ο ΓΕΛ Τρικάλων Ομάδα: Σταμάτης Νανάκης Δημήτρης Μπρουζούκης Τζανής Ντίνο. Εργασία Project 3 ο ΓΕΛ Τρικάλων Ομάδα: Σταμάτης Νανάκης Δημήτρης Μπρουζούκης Τζανής Ντίνο Εργασία Project Εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα Εισαγωγή Ορισμοί Λογισμικό ανοικτού κώδικα στην εκπαίδευση Αποθετήρια εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. Υπ. Αριθμ /ΚΚΚ/ εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Σχετ. Υπ. Αριθμ /ΚΚΚ/ εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Θέμα: «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών Σχολείων» Σχετ. Υπ. Αριθμ. 9999999/ΚΚΚ/00-00-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι το

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Μέτρια 18.9% Καλή 40.2% Πολύ καλή 40.8% ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 31. 10 Αττική. Φαίνεται πως οι μαθητές στην Αττική έχουν καλύτερες γνώσεις Αγγλικών. Β. Ενδιαφέροντα κι εξωσχολικές δραστηριότητες. Γνώση Αγγλικών Ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό της τάξεως του 97.9% των ερωτηθέντων μαθητών γνωρίζει Αγγλικά. Το επίπεδο γνώσεών τους εκτιμάται απ τους ίδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016

Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Η Υπάρχουσα Κατάσταση στα Σχολεία σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 28/9/2016 Υποδομές Σχολείων Τα περισσότερα σχολεία έχουν Σύνδεση με το διαδίκτυο (broadband) 1 υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 ΑΝΟΙΚΤΗ On-line ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΠΡΟΣ Υπεύθυνος εταίρος: CNTI Αριθμός συλλεγμένων ερωτηματολογίων (Εθνική γλώσσα και στα ΑΓΓΛΙΚΑ) Νεαροί/Ενήλικες/Ηλικιωμένοι Ε.2 Φύλο Ε. 3 Επάγγελμα (φοιτητές/επαγγελματίες/άνεργοι/συνταξιούχοι/neets)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva)

Σε κάθε διανομή μπορεί να παρέχονται διαφορετικοί windows manager όπως: Xfe (Xubuntu) Gnome, (Debian,Ubuntu) KDE, (Kubuntu, Mandriva) Τι είναι το Linux Βασικό στοιχείο είναι ο πυρήνας Linux Ο πυρήνας Linux δημιουργήθηκε από τον φοιτητή πληροφορικής Linus Torvalds το 1991 Αν και δεν χρησιμοποιεί κώδικα του UNIX, μπορεί να θεωρηθεί παρεμφερές

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο

Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Στάσεις καθηγητών της περιοχής των Ιωαννίνων σχετικά με την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στο Ενιαίο Λύκειο Α. Εμβαλωτής, Α. Τζιμογιάννης 1. Εισαγωγή Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η σημερινή εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος

Ψηφιακό Σχολείο 2.0. Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές Ηλεκτρονική Μάθηση Διαχείριση Ηλεκτρονικής Τάξης Οργάνωση Ηλεκτρονικού Μαθήματος Βασικές έννοιες Υποδομές H ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Έρευνα στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Με σκοπό τον σχεδιασμό εξειδικευμένων επικοινωνιακών δράσεων για την εντατικοποίηση της ενημέρωσης των πολιτών, η Αρχή απευθύνθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013

ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΧΛΟΗ ΤΜΗΜΑ : Γ 3 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-2013 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΚΗ Π.Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου. Α Γενικού Λυκείου Α Γενικού Λυκείου 87 Διδακτικές ενότητες 10.1 Υπηρεσίες Διαδικτύου 10.2 Ο παγκόσμιος ιστός, υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να μπορούν να διακρίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ρόδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Νικόλαος Πασσάλης Χημικός-MSc

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ρόδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Νικόλαος Πασσάλης Χημικός-MSc ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ρόδου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) :Νικόλαος Πασσάλης Χημικός-MSc Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος απόσπασης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 5 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 20126093 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «BRINGING EUROPE TO SCHOOL TEACHERS (B.E.S.T.)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Λάζαρος Μεράκος Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Λάζαρος Μεράκος Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Λάζαρος Μεράκος Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ανοικτά Μαθήματα «ελεύθερη και δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που είναι οργανωμένο ως αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας

Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αξιολόγηση της δράσης «e-book: διαβάζω ψηφιακά» για την εισαγωγή ηλεκτρονικών αναγνωστών βιβλίων σε σχολεία του Ν. Μαγνησίας Αλέξανδρος Καπανιάρης 1, Κωνσταντίνος Βαϊνάς 1, Γεωργία Βαλατσού 2 kapaniaris@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα