Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία"

Transcript

1 Υ.Σ.Ε Cyprus EU Presidency Summit: Leadership Strategy for Stability, Progress and Prosperity in Europe, 8-9 Οκτωβρίου 2012, Hilton Park Λευκωσία Ομιλία Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων: The EU Digital Agenda 9 Οκτωβρίου Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά όλους τους παρευρισκομένους και να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου προς τους διοργανωτές του συνεδρίου, που έχει ως αντικείμενο ένα τόσο επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών αποτελεί μείζονα κινητήρια δύναμη οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού και ένα από τους κύριους μοχλούς για οικονομική ανάπτυξη, αύξηση της παραγωγικότητας, προώθηση της καινοτομίας, δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών. Παράλληλα, οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών παρέχουν νέα εργαλεία με τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν οι διάφορες κοινωνικές προκλήσεις, όπως οι κλιματικές αλλαγές, η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, και η γήρανση του πληθυσμού. Ο πολίτης από παθητικός καταναλωτής αποκτά φωνή και βήμα έκφρασης και μετατρέπεται σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, μέσα από την ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση του διαδικτύου από τα κοινωνικά δίκτυα. Η ανάπτυξη επομένως συνθηκών Κοινωνίας της Πληροφορίας παραπέμπει σε μια κοινωνία στην οποία η δημιουργία, μετάδοση, διάχυση 1

2 και αξιοποίηση της πληροφορίας αποτελεί σημαντική οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δραστηριότητα. Ο καταλυτικός ρόλος των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών στην οικονομία και την κοινωνία γενικότερα αντικατοπτρίζεται στην πολιτική πρωτοβουλία της Ευρώπης «Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη» (Digital Agenda for Europe). H Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη αποτελεί μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία καθορίζει το όραμα για την επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής και η οποία αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω συγκεκριμένων δράσεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Ο γενικότερος στόχος της Ψηφιακής Ατζέντας είναι να αποκομισθούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μια ενιαία ψηφιακή αγορά που να βασίζεται σε Διαδίκτυο υψηλών και υπέρ υψηλών ταχυτήτων καθώς και σε διαλειτουργικές εφαρμογές. Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για την Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, κυρία Neelie Kroes, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή, σε ένα σταυροδρόμι. Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών δημιουργούν περισσότερες από δύο θέσεις εργασίας για την απώλεια κάθε μίας θέσης εργασίας. Σε ορισμένα κράτη μέλη, το Διαδίκτυο αποτελεί ήδη πάνω από το 6% του ΑΕΠ. Αν δεν εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες της Ψηφιακής Ατζέντας, αν δεν προχωρήσουμε σωστά, όταν θα έρθει το 2020 οι συνθήκες θα είναι χειρότερες από σήμερα. Οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών είναι πλέον πρωταγωνιστές και όχι κομπάρσοι για την ανάπτυξη της οικονομίας». 2

3 Προς αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων έχει καταρτίσει την εθνική ψηφιακή στρατηγική, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο, και η οποία βασίστηκε στην Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη. Η εν λόγω στρατηγική, με χρονικό ορίζοντα το 2020, αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία συνθηκών Κοινωνίας της Πληροφορίας και έχει έξι βασικούς στρατηγικούς στόχους: τη ψηφιακή σύνδεση της Κύπρου, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τη συμμετοχή όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων, στην ψηφιακή Κύπρο, την προώθηση της ψηφιακής εκπαίδευσης και μάθησης, την προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, και την προαγωγή οικολογικών τεχνολογιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του συνολικού στόχου, δηλαδή της δημιουργίας μιας πραγματικής Κοινωνίας της Πληροφορίας, αποτελεί η επιτυχής υλοποίηση της επί μέρους ευρυζωνικής στρατηγικής. Γι αυτό άλλωστε, ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ψηφιακής μας Στρατηγικής είναι η σύνδεση όλης της Κύπρου με δίκτυα υψηλών και υπερ-υψηλών ταχυτήτων, καθώς και η αύξηση της διείσδυσης των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Η ευρυζωνική ανάπτυξη θα μπορούσε να δώσει στην Κύπρο και στην Ευρώπη αυξημένη οικονομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν καταδείξει ότι επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές ύψους 270 δις ευρώ θα δημιουργήσουν 4 εκατομμύρια νέες θέσεις 3

4 εργασίας στα 27 κράτη μέλη, και ότι αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης της τάξης των 10 εκατοστιαίων μονάδων θα οδηγήσει στην ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της Ευρώπης κατά 0,9 μέχρι και 1,5%. Παράλληλα, διεθνείς μελέτες τεκμηριώνουν την εξάρτηση μεταξύ της αύξησης της ευρυζωνικής διείσδυσης και της ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο με τη συνολική βελτίωση της παραγωγικότητας μιας χώρας. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι για κάθε 1000 νέους χρήστες ευρυζωνικών συνδέσεων δημιουργούνται περίπου 80 νέες θέσεις εργασίας. Κεντρικό ρόλο, στην Ψηφιακή μας Στρατηγική αποτελεί επίσης ο εκσυγχρονισμός του δημοσίου τομέα, τόσο σε σχέση με την εσωτερική λειτουργία της Κυβέρνησης, όσο και με την παροχή δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Η Ψηφιακή Στρατηγική περιλαμβάνει δράσεις που θα μεταμορφώσουν τη δημόσια υπηρεσία, τα νοσηλευτήρια και τα εκπαιδευτήρια μας σε σύγχρονους οργανισμούς, οι οποίοι θα λειτουργούν χωρίς χαρτί και θα παρέχουν όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας δε θα μηχανογραφηθούν μόνο οι σημερινές χειροκίνητες διαδικασίες, αλλά επιπρόσθετα θα γίνει μια προσπάθεια για να επανασχεδιαστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και όσες διαδικασίες εμπεριέχουν διοικητικό φόρτο και αχρείαστη γραφειοκρατία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες θα καταστήσουν τη δημόσια διοίκηση πιο φιλική προς τον πολίτη, πιο αποτελεσματική και πιο παραγωγική. Και σίγουρα μια παραγωγική δημόσια διοίκηση είναι βασική προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία. Αυτά βέβαια θα τα πετύχουμε αφού πρώτα δημιουργήσουμε ένα δημόσιο δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών, το οποίο θα αντικαταστήσει τα σημερινά ξεχωριστά δίκτυα φωνής και δεδομένων. Επιπρόσθετα, θα 4

5 εκμεταλλευτούμε και τις τελευταίες τεχνολογίες πληροφοριακών συστημάτων, όπως αυτή του υπολογιστικού συννέφου. Προγραμματίζουμε, επίσης, και άλλες δράσεις που έχουν σκοπό να καλλιεργήσουν την ψηφιακή κουλτούρα και να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις έχουν τις δεξιότητες και τα μέσα να λειτουργούν και να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες σε μια δικτυωμένη κοινωνία. Άμεση προτεραιότητα μας είναι η διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης σε σχέση με οφέλη που παρέχει η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών. Η ενημέρωση αυτή θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη αφού αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και που με τη σειρά της θα ανοίξει το δρόμο στην αγορά ώστε να αναπτύξει υπηρεσίες μεγαλύτερου εύρους και να επενδύσει σε δίκτυα υψηλότερων ταχυτήτων. Κυρίες και κύριοι, Όπως όλοι γνωρίζετε, βρισκόμαστε σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης και γι αυτό η χρηματοδότηση της φιλόδοξης Ψηφιακής Στρατηγικής μας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε εθνικούς πόρους. Αυτό το αντιλαμβάνεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα σε σχέση με τη νέα προγραμματική περίοδο να αποφασίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και στην ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, παρακολουθούμε στενά τις διεργασίες, οι οποίες συνεχίζονται και επί Κυπριακής Προεδρίας, για την Πρόταση Κανονισμού Connecting Europe Facility, η οποία θα καθορίζει τα κριτίρια επιλεξιμότητας σε σχέση με τη χρηματοδότηση των έργων. Επιπλέον, για 5

6 να αξιοποιήσουμε πλήρως τα εν λόγω διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια βρισκόμαστε ήδη σε διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους για την ανάπτυξη μηχανισμού εξασφάλισης χρηματοδοτικών πόρων και διοχέτευσης τους στις επιχειρήσεις. Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ακόμα μια φορά ότι για να μπορέσει η ψηφιακή στρατηγική να στεφθεί με επιτυχία, χρειάζεται να αποτελέσει προτεραιότητα τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με τη συλλογική στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η στήριξη εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του τόπου είναι δεδομένη και εμφανής. Γνωρίζουμε τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε το θέμα αυτό να βρίσκεται διαχρονικά ψηλά στην πολιτική ατζέντα της Κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Εργων 9 Οκτωβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010 Ομιλία της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Digital Economy Forum που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Ε Λ Λ Α Δ Α 2 0 2 1 Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων Ιούλιος 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Σ Ε Λ Ι Δ Α 1 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 694 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Η αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Αθήνα 1 η Οκτωβρίου 2008 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟ 10 Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «THE GREEK ICT FORUM»- «Από τις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Έγγραφο Πολιτικής Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών και Προστασία Κρίσιμων Υποδομών Πληροφορίας Version 1.0 23 Απριλίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα.

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα. Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία («ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Α ν Α Δ 2 0 1 6-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ISSN 2421-7948 Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΑΣΗΣ Στις ανεπτυγμένες τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Σύνοψη ιδεών και μεθοδολογίας

Εξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Σύνοψη ιδεών και μεθοδολογίας Εξυπνη Εξειδίκευση RIS3 Σύνοψη ιδεών και μεθοδολογίας Η οικονομία της Έξυπνης Εξειδίκευσης Η έξυπνη εξειδίκευση δεν πρέπει να συνδέεται με τη στρατηγική μιας απλής βιομηχανικής εξειδίκευσης ενός συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Δελτίο Τύπου ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 28.05.2015 Κύριε Πρόεδρε του QualityNet Foundation, Κυρίες και Κύριοι, Είναι με μεγάλη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Infocom Green Αθήνα 17.5.2012. Οι τηλεπικοινωνίες καταλύτης για την ανάπτυξη. Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος BEREC 2013

Συνέδριο Infocom Green Αθήνα 17.5.2012. Οι τηλεπικοινωνίες καταλύτης για την ανάπτυξη. Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος BEREC 2013 Συνέδριο Infocom Green Αθήνα 17.5.2012 Οι τηλεπικοινωνίες καταλύτης για την ανάπτυξη Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Πρόεδρος ΕΕΤΤ, Πρόεδρος BEREC 2013 Κυρίες και κύριοι, Η σημερινή ομιλία μου θα επικεντρωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5

Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 0 1 5 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Α ν Α Δ 2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΥNΙΟΣ 214 ISSN 1986-82Χ Διεύθυνση: Αναβύσσου 2, 225 Στρόβολος Τ.Θ. 25431, 1392 Λευκωσία Τηλέφωνο: +357

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμου Τμημα Α Προγραμματισμου 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα