Τ Σ Α.Ρ Λ Σ Μ n ο γ Ι( Ο 8 Σ Ι( Ι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Σ Α.Ρ Λ Σ Μ n ο γ Ι( Ο 8 Σ Ι( Ι"

Transcript

1 Τ Σ Α.Ρ Λ Σ Μ n ο γ Ι( Ο 8 Σ Ι( Ι Α ηοηεiρα

2 Ο ΤΣΑΡΛΣ ΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ στάθηκε για χρόνια ολόκληρα ο λυρικός και ο αφηγητής της λογοτεχνίας του περιθωρίου, γνωστός μόνο στους λίγους. ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗΣ και συχνά μ' έναν παραμυθένιο ρεαλισμό, επιθετικός, βωμολόχος και αισχρός, περιγράφει την άλλη πλευρά του «American way ΟΙ Iile», αυτή που οδηγεί το Αμερικάνικο Όνειρο στον Αμερικάνικο Εφιάλτη. ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΡΝΟΓΕρον είναι η αυτοβιογραφία σε συνέχειες ενός ανθρώπου που βρίσκεται σε θέση επισφαλή. Κάθε πρόταση που ο Τσαρλς Μπουκόβσκι χαράζει πάνω στο χαρτί, μπορεί να είναι η τελευταία του. Οι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΡΝΟΓΕρον άρχισαν να δημοσιεύονται το Μάη του 1967 στην περιθωριακή εφημερίδα του Λος Άντζελες ΟΡθΠ City και έκαναν το συγγραφέα τους διάσημο στην Ευρώπη, τη Νότια Αμερική, τις Ινδίες... Ο ΤΣΑΡΛΣ ΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ ήρθε στον κόσμο το 1920, στο Άντερναχ, μια γερμανική κωμόπολη δίπλα στο Ρήνο, αλλά πριν γίνει τριών χρονών βρέθηκε να μεγαλώνει στις φτωχογειτονιές των μεγαλουπόλεων της Αμερικιής. ΕΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ σε συμμορίες νεαρών, μπήκε στη φυλακιή. στο τρελοκομείο, έκανε ανάμεσα σε πολλά άλλα τον βενζινά, τον αθλητικό ανταποκριτή, τον νυχτοφύλακα, έγροψε τα διαφημιστικά κείμενα ενός πορνείου πολυτελείας, δούλεψε εργάτης στους σιδηροδρόμους και τέλος για δεkατέσaεpα ολόκληρο χρόνια «<το απόλυτο ρεκόρ μου») ταξινομούσε επιστολές στο ταχυδρομείο. ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ στα τριάντα πέντε του και μέχρι σήμερο έχει στο ενεργητικό του πάνω από σαράντα βιβλία. διηγήματα, μυθιστορήματα. ποιήματα, για τα οποία ο Ζ. Π. Σαρτρ, ο Ζ. Ζενέ και ο Χ. Μίλερ του απέδωσαν τον τίτλο του poete maudit της σημερινής Αμερικιής. Σήμερο ζει στο Σαν Πεντρο, ένα προάστιο του Λος Άντζελες. Οι Σημειώσεις εvός Πσρvόγερου κυκλοφόρησαν για πρώτη φορό οτης H.n.A. από τις εκδόσεις Esseχ House τσ 1969 και επανεκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο City Ligths το Η ελληνική έκδοοη του έργου κυκλοφορεί σε δύο τόμους. Ο Τσαρλς Μπουκόβσκι είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ποιητής της Αμερικής. - ΖανΖενέ Ο σημαντικότερος συγγραφέας διηγημάτων από την εποχή του Χέμινγουέι. - Λος Αντζελες Τάιμς Κάθε αράδα του Τσαρλς Μπουκόβσκι, μολυσμένη απ' τον τρόμο του αμερικάνικου εφιάλτη, αρθρώνει το φόβο και την αγωνία ενός περιθωρίου, που δεν είναι πια μειοψηφία, αμά περιλαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες άτομα, που στέκονται στη νεκρή ζώνγι ανάμεσα στη βίαιη απανθρωπιά και την αvήμπορη απελπισία Set ISBN Χένρι Μίλερ ΠΕΖΑ 11 ISBN

3 ι"... toι,:.ed.ιy Wf. u _ tl!c 'IΙCM8'!<IrY IΜ Ibι......,ΙUιlιcιι wlu.. "I8ΙΙ" ιιριι _. Ι, Ippun noppc4 wniifll poeljy.' m.t ι! ι.. ίι.11:... ιι. 1ιιιι -11_.....,.Ιά. όο J'OII dιιιύ... ι-..,.,. poeljy... νπι*, by.o,boόyt ι..ow.υ... d<ι ΙΙΠΜ.,_.' ". ollιt.pui..,..lιιιι'tf.4jedπic_", f. u.w_... kff... "'. C. "01'1\11.0_. τ., U1«. tι>..en. Ο8Ι;ι,ι...ιIllS1:ι"'Ρι. ι... ι uy 1.. pcι... ιbey.1i: _mι4.. ιtι. 80- Il!ιhιoι. ΙΙαw ta "',,11>Ι... ΙΙΙ 1I:Iιr.._.,_ IDtΙ Ι, bι.1:ιe_....., ισ-ι. ιιιdqιιιc ""'ι ι..... "1IIII "".Ρ. kdι ι, rι-ιkoι. _. 1.-.' ιrouoι ιnornιc 'fv7 qoιif.lι.,. ι"" 111, Itιo_lNd. lιοιιιιιtιιtιu1:ι1ι8 ιι.. omdιlιo(ιιιι; lιι αm.. c.ιι..ιιιl-.ιdίeι. dιer I.-ιιι.. " ΙOOCΙ ιl.i'ι'_.9ριιι I$fΙ",...:.poet 80 lιow bιclι _ ισw.ιι... nιιbe4._ t!ιe bnιc.b. IΙι«ι ι;.ιrdιl cboc. σι α..."ιι. ι-.ιι Ι II«eιωιι e-.ιι _ te put,.. 10 IIu, but.ffuιec-φιο.. _ιιοll8"ιιι.'" rbeflr" 1tιιaφ.α,.,. tω.... f_... ι:ι.ι ιu. νlllι U. φμ ω.., b.ιι.. m-.d ι ιnul.- C9'U Lιιιι f\ιι 18", 11Ι ι be.creι1ι,.. ο.,.;uιiroιι..iι". lndιi "",&,ιιι ιbι EoιtIbUι8ιΠM8 ωlιιιc: er...., IΝ ιιι... ub.. ΙΙΠ18 tιoιr b.ι" ro Γφιl)y c_ '" wlcb ι-.ο beoc.ι_ Cιw.k, Ι8 Ir.ί, _"ιι W.IIc,,, ιιiiom a lll 811.:: ', 11'Ι..!ιΜ ιιueh ι..,,0001 dιιo Ρ'Ι,.ιΝ "... ιiιoup Μ νιι φι_ Φoιll lpw'u.,., _wa"τ ιrwι hlm οι II'*C" ' be migln '"'11 ιbow 'Ρ.ι h po&l14eι'ιιί!.ιwω Ρι", oC1r.k _μιeιιι IήΤΙΙ hlι!>μ," 100, \. Iω το be ιow.o. In4ΙCΙ ι,'. ι-.ιι ρ." ' ιcι wbo', νηιιaι Irt wtι.ιι.... ιtmrt" "8Of..ΩAιneι"' IlIdιber,. onl1' ιtιι Ι c Φ,ηlι σι. ΚIrOW NαrK.. ιι _ιι.. 1ιι mι!.ιιιcboι... bypoι:...!.ι'.swi_1ιι:ι..ι. ι.ι I.. Iω fromrιc. bιc lιιι Mt..,.... "aιu.. ιhltι. t.lmsιaι peuι dιι: r.., οι ι.. to {on!ι..noι Wnll.. "" _ Iυrι4OΙ... CIl.'lllIιdιere.MσI.. WIIEN Ι. w,,, r.ιιι47. _All"W"bdιoιι_lι.ιt.IIl\ClIIA)""4Y ιbι: Ροοιι. ιbey ar. _ ιμ.. me peopk. ΑΙ Pwd't' Iι '" eιιιιcι.ι ι'" ιιαwι ι..ι η....ijl'!'l wtιιc.. Ι. ιqιιιef.8ei,_k"owiiw1_. b&u.*""ιι. " ιild 1ιιu< σι 1... wtιιι M bι:r.. hι Ίιιι.,id-r.."... ι.ι. _ιι. IIIppςιιttJι,WI 100" c:..... bu poeωj, wiudι, )'01... ιι ιι.clmii. U _ woaι6ιιf.ι lιjιιιi σι.... ft '' IΙΙ cbtι. ιbι tod:ιιιor 1tII UI ΑΙ n Ι',", met _ hlιe τhιτ.-ωκ,... *...ιhιc... Aι:rr_ ιιl"'"υι!.ιυιιιι_kιιμσιρ ιιlήm.... ιιο... 1""' bιyιnιιllιιmupιoιbeI'oIι ιc Vf hιιι(uf... dιιιr pιιιmιoboιιι.ιclι.ιι.ι".orιe IΝ.. ιικ.ι:.οοι:σι "'... ", (1ιe.ιτ hιuo. J"'-Y. J... w 1 JOOL tσ 1.11 mι, Ι (.ι'ι ιιιν ιι. )"συ.., hι,", '" u.ch me )ιιιl!i 18 ntt. )cι.. clιι:1.κ ιιιι.., Ι c '.ιιμ,ι. Ι CAM'T S'l.AND ΙΤ, JESι.SI" "GQD OA ΙΤ, Τ ΤΟΙΟ ΤΟΟ ΤΟ ι,u,vέ t.σ! Α LOΗεI I.LAVf ΜΕ ΑΙΟΝι;. GOD DΑΙοΙΝ TOU, Lί.Aνιι WΙΙAJ,ONE. U!AVΈ WI AWN!. ΙΙΑΥΙ WΙΙ AΙOt«,...,.. TOUf" "Joa.:ιY., Ι... hii hcι. ιοοοι.-- ιιpoιehιιk ι 'f.i! Ioocl ΟΝ'. Ι I!ιnoιtι.η "HlbeowoL Ι b<eιr4bκchσlι, 1 1Mσ:r ι.::bu: ':Ιί :: c.ν W... ΩC" 'lppa4i otu ιbι c.ιιιι. m., ι n.w.cι Π>J "'*- IΝ w.iloecl bιck Ιιι,.. ι.: r:=.:;= ::...:.:... '... ' ΝΙ" wiuιe,..., 801'7. ι2μ8 Ι.... " _ :=..,:r:..., "-. "Υσιι Mo8d ιnιιr. nd'fιμ.,.... ιο 11' mσr. ω.. b8a«.. lli8.fw'ι ιιc!,_iiiki8ι." "Υσι ιωι. rιιι/j' -yuδ.' Ιτμc... _I.. pισιdιιιm. iιn:ιιn...ιdι,.m mιybe a:j't tιπιι:... wtιi.1ι.ι:ι:ι.... σ. rιoa... ιιl d:w: JιoM)y,...!.ι... w Iιι...-f.Imlltι_ιr... PP'I'. ιιuc.. _. pc _01..,.,... cip'i. ισoiισlflbapepeι. taoiιfιlfdιoιιι:ιμι ιι.... jι..,...dιoιιdιl.. ιaι.... c.. I.c.....",t. dιoιι Ι 1ILιιιιIι8c1 w_τbιιre..

4 ΤΣΑΡΛΣ ΜπσrΚΟΒΣΚΙ Σημειώσεις, ευος ΠΟΡΥόΥερου ΠΕΖΑ Β' ΜΕΙΆΦΡΑΣΙΙ ΤΙΝΑ ΣΩΊΊ-ΙΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ

5 NOTES OF Α DIRTY ΟΙD ΜΑΝ 1969 Char1es Bukowski 1984 Εκδόσεις Απόπειρα Μετάφραση: Ντίνα Σώτηρα Σύνθεση εξωφύλλου: Δημήτρης Θ. Αρβανίτης Εκτύπωση: Κ. Πλέτσας & Ζωή Κάρδαρη Ο.Ε Βιβλιοδεσία: Θ. Ηλιόπουλος & Π. Ροδόπουλος Ο.Ε * ISBN * ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑ: Ναυαρίνου 18-20, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: / FAX: Apopeira Pub1ications, 18-20, Νavaήnοu St, Athens, Greece PRINTED ΙΝ GREECE

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΠΟΡΝΟΓΕΡΟΥ

7

8 ΚΑΘΟΜΟΥΝ ΜΕ ΤΟ φιλαράκο μου τον Ελφ και τις παιδικές του ΎΚριμάτσες. Μόλις είχαμε διαλύσει τα χαρτιά, γιατί κάποιος ρουφιάνος του κερατά έκλεβε τα λεφτά. Κανένας δεν το παραδεχόταν, όλοι λέγανε ότι ήταν ταπι Ο Ελφ συνήθιζε να μένει ξαπλωμένος για χρόνια παίζοντας με τα μπουλ γουώκερ του, κάνοντας τρελές ασκήσεις κι όταν κάποια μέρα σηκώθηκε απ' το κρεβάτι ήταν τόσο πλατύς όσο και ψηλός, ένα μυώδες γελαστό κτηνάκι που ήθελε να γίνει συγγραφέας μα το γράψιμό του έμοιαζε πάρα πολύ με του Τόμας Γουλφ, το χειρότερο αμερικανό συγγραφέα που γεννήθηκε ποτέ. Χειρότερο κι απ' τον Ντράιζερ. Χτύπησα τον Ελφ πίσω απ' τ' αυτί και το μπουκάλι έπεσε απ' το τραπέζι (είχε πει κάτι με το οποίο διαφωνούσα) αλλά καθώς ο Ελφ σηκώθηκε κρατούσα το μπουκάλι, καλό ουίσκι και τον πέτυχα ανάμεσα στο σαγόνι και σ1io λαιμό και ξανάπεσε. 'Ενιωσα κύριος της κατάστασης, ήμουν μαθητής του Ντοστογιέφσκι κι άκουγα Μάλερ στα σκοτεινά κι είχα όλο το χρόνο να πιω απ' το μπουκάλι, να το αφήσω χάμω, να κάνω μια προσποίηση με το δεξί και να του τη φέρω με τ' αριστερό κάτω ακριβώς απ' τη ζώνη. 'Επεσε πάνω στον μπουφέ, άτσαλα, ο καθρέφτης έσπασε, μέ θόρυβο, όπως στις ταινίες, αστραποβόλισε και γέμισε ρωγμές και τότε ο Ελφ μου έριξε στό δόξα πατρι 'Επεσα προς τα πίσω σε μια καρέκλα που συντρίφτηκε σαν άχυρο, φθηνοέπιπλο, και τότε τα βρήκα σκούρα - είχα μικρά χέρια και καθόλου ταλέντο στο πάλαιμα και δεν τον είχα αποτελειώσει. Μου επιτέθηκε σαν γελοίο εκδικητικό υποκείμενο της πεντάρας και τις έφαγα τρία προς ένα περίπου, όχι και πολύ γερές, αλλά δεν σκόπευε να τα παρατήσει. Έπιπλα σπάγανε παντού, πολύ μεγάλος σαματάς. Είχα την ελπίδα πως κάποιος θα σταματούσε αυτή την καταραμένη ιστορία - η σπιτονοικοκυρά, η αστυνομία, ο Θεός, οποιοσδήποτε, μα συνέχιζε ξανά και ξανά και μετά δεν θυμάμαι. Όταν ξύπνησα ο ήλιος ήταν ψηλα κι εγώ χαμηλά, κατω απ' το κρεβατι. Βγήκα από 'κεί κάτω κι είδα ότι μπορούσα να σταθώ όρθιος. Ένα μεγάλο κόψιμο κάτω απ' το σαγόνι. Γδαρμένες κλειδώσεις. Είχα και χειρότερα ξυπνήματα μετά από μεθύσι. Και και σε χειρότερα μέρη. Σαν τη φυλακή; Ίσως. Κοίταξα γύρω. Ήταν αλήθεια. Όλα σπασμένα, βρώμικα, κοματιασμένα, πεταμένα από 'δώ κι από 'κει Λάμπες, καρέκλες, τασάκια, ο μπουφές, το κρεβάτι. Ήπια λίγο νερό και πήγα προς την ντουλάπα. Ήταν ακόμα εκεί: δεκάρικα, εικοσάρικα, τάληρα, τα λεφτά

9 10 Εσαρλς Μπουκόβσκι που πέταγα μέσ' στη ντουλάπα κάθε φορά που πήγαινα να κατουρήσω όσο παίζαμε χαρτιά. Θυμήθηκα πως τον καυγά τον ξεκίνησα για τα ΛΕΦΤ Α. Μάζεψα το παραδάκι, το 'βαλα στο πορτοφόλι μου, έβαλα τη χάρτινη βαλίτσα μου πάνω στο κρεβάτι που έγερνε κι άρχισα να μαζεύω τα λιγοστά μου κουρέλια: εργατικά πουκάμισα, σκληρά παπούτσια με τρύπες στους πάτους τους, σκληρές απ' τη βρώμα κάλτσες, ξεχυλωμένα και χιλιοτσαλακωμένα πανταλόνια, μια ιστοριούλα για το πώς κόλλησα μουνόψειρες στην Οπερα του Σαν Φραντσίσκο κι ένα σκισμένο Θρίφτι Ντράνγκστορ λεξικό - (<μετεμψύχωση - μετοίκηση ψυχής μετά θάνατον σε άλλον οργανισμόν». Το ρολόι δούλευε, το παλιό ξυπνητήρι, ο Θεός να το 'χει καλά, πόσες φορές δεν το είχα κοιτάξει στις 7.30 π.μ., πρωινά μετά από μεθύσι και είπα, γάμησέ τη τη δουλειά; Γ ΑΜΗΣΕ ΤΗ ΤΗ ΔΟΥ ΛΕΙΑ! Λοιπόν έλεγε 4 μ.μ. Μόλις ετοιμαζόμουν να το βάλω πάνω-πάνω στη βαλίτσα μου όταν βέβαια γιατί όχι; - ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. ΝΑΙ; ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ; ΝΑΙ; ΝΑΙ; ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΠΩ ΓΙΑ Ν' ΑΛΛΑΞΩ ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ. ΟΧΙ, ΟΧΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΕΙΜΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ ΣΗΜΕΡΑ. Ω, ΤΙ ΚΡΙΜΑ. ΜΑ ΑΦΗΣΤΕ ΜΕ ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΠΩ ΚΑΙ Ν' ΑΛΛΑΞΩ ΤΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ. ΜΕΤΑ ΘΑ ΦΥΓΩ. ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΡΩΣΤΟΣ, ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΡΡΩΣΤΟΣ. ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕ ΔΕΙΤΕ. Σ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Δεν είχε σταματημό. Αυτή ήθελε ν' αλλάξει τα σεντόνια. Εγώ έλεγα όχι. Αυτή έλεγε, θέλω ν' αλλάξω τα σεντόνια. Ξανά και ξανά. Ηταν η σπιτονοικοκυρά. Και τι σώμα! Σκέτο κορμί. Το κάθετί πάνω της κραύγαζε ΚΟΡΜΙ, ΚΟΡΜΙ, ΚΟΡΜΙ. Βρισκόμουνα εκεί μονάχα δυο βδομάδες. Κάτω ήταν ένα μπαρ. Ερχό ταν κόσμος να με δει, δεν μ' έβρισκε κι απλώς τους έλεγε, ((είναι κάτω στο μπαρ, είναι πάντα κάτω στο μπαρ». Κι ο κόσμος έλεγε, ((Θεέ και Κύριε, τι είναι αυτή, η ΣΠΙΤΟΝΟΙΚΟΚΥΡΑ σου;» Ηταν μια νταρντάνα λευκή που την έπεφτε σ' αυτούς τους Φιλιπινέζους, οι οποίοι έκαναν κάτι κόλπα ρε πούστη, που λευκός άντρας ούτε στ' όνειρό του δεν τα 'χει δει, ούτε καν εγώ, με τα κατεβασμένα, αλά Τζορτζ Ραφτ, μπορ τους και τα μεγάλα βάτα τους. Ηταν αυτοί που φτιάχναν τη μόδα, οι μαχαιροβγάλτες, οι σκληροί με τα πέτσινα. Πού έχετε χαθεί όλοι;

10 Σημειώσεις ενός Πορνόγερου 1J Τέλος πάντων, δεν υπήρχε σταγόνα ποτό και καθόμουνα εκεί με τις ώρες. και άρχισε να μου τη βαράει. Νευρικός, με τα κουνούπια να μου 'χουν πρήξει τ' αρχίδια, να 'μαι καθισμένος με 450 δολάρια, κερδισμένα εύκολα και να μην μπορώ ν' αγοράσω ούτε μια γουλιά μπύρα. Περίμενα το σκοτάδι. Το σκοτάδι, όχι το θάνατο. 'Ηθελα να βγω. 'Αντε να κάνουμε μια προσπάθεια. Στο τέλος βρήκα το κουράγιο. 'Ανοιξα λιγάκι την πόρτα, με την αλυσίδα στερεωμένη και να 'τον, ένας μικρόσωμος Φιλιπινέζος σαν μαϊμού μ' ένα σφυρί. Όταν άνοιξα την πόρτα σήκωσε το σφυρί και μόρφασε. Όταν έκλεισα την πόρτα έβγαλε απ' το στόμα του τις πρόκες και καμώθηκε πως τις κάρφωνε στο χαλάκι της σκάλας που οδηγούσε στο πρώτο πάτωμα και στη μοναδική έξοδο. Δεν ξέρω για πόσο κράτησε αυτή η δουλειά. Η ίδια σκηνή πάντα. Όποτε άνοιγα την πόρτα σήκωνε το σφυρί και μόρφαζε. Ο τσόγλανος! Δεν το κούναγε ρούπι απ' το κεφαλόσκαλο. Άρχισε να μου τη δίνει. Ιδρωκόπαγα και βρώμαγα. Μικροσκοπικοί κύκλοι που γύρναγαν, γύρναγαν, γύρναγαν, ελαφρά σφυροκοπήματα και λάμψεις φωτεινές μέσ' το κεφάλι μου. Ένιωθα στ' αλήθεια πως έχανα τα λογικά μου. Προχώρησα και πήρα την γραφομηχανή. Μια μετάλλινη, φορητή, δανεισμένη απ' την γυναίκα ενός πρώην φίλου που δεν επιστράφηκε ποτέ. Είχε ένα ωραίο, στέρεο κάλυμμα: γκρίζο, επίπεδο, βαρύ, μπανάλ που με κοίταζε πονηρά. Αλληθώρησα, η αλυσίδα τραβήχτηκε απ' την πόρτα και με τη βαλίτσα στο ένα χέρι και την κλεμμένη γραφομηχανή στο άλλο όρμησα στη φωτιά των πολυβόλων, μες στο θλιβερό πρωινό την ώρα που έσκαγε ο ήλιος, στραπατσαρισμένος, μέσα στα όλα. Ε! ΠΟΥ ΠΑΣ; Η μικρόσωμη μαϊμού άρχισε να σηκώνεται στο ένα γόνατο, σήκωσε το σφυρί και αυτό ήταν όλο κι όλο που ήθελα εγώ - η λάμψη του ηλεκτρικού πάνω στο σφυρί - κράταγα τη βαλίτσα στο αριστερό χέρι, τη φορητή μετάλλινη γραφομηχανή στο δεξί, αυτός βρισκόταν σε τέλεια θέση, κάτω στο ύψος του γόνατου μου και ταλαντεύθηκα με μεγάλη ακρίβεια και κάποια οργή, τον βάρεσα με την επίπεδη, βαριά και σκληρή πλευρά, στο πλάι του κεφαλιού του, του κρανίου του, του κροτάφου του, της ύπαρξής του.! Ήταν κάτι σαν ηλεκτροπληξία, σαν να ουρλιάζανε τα πάντα γύρω και μετά ησυχία. Ήμουν έξω, ξαφνικά, στο πεζοδρόμιο, είχα κατέβει όλες εκείνες τις σκάλες χωρίς να το καταλάβω. Ουρανοκατέβατο, να κι ένα ταξί.

11 12 Τσαρλς Μπουκόβσκι ΤΑΞΙ! Βρέθηκα μέσα. ΣΤ ΑΘΜΟΣ ΓΙΟΥΝΙΟΝ. Ήταν όμορφα, ο ήρεμος ήχος απ' τα λάστιχα στον πρωινό αέρα. ΟΧΙ, ΠΕΡΙΜΕΝΕ, είπα. ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΡΕ ΦΙΛΕ; ρώτησε ο ταξιτζής. ΜΟΛΙΣ ΣΚΟΤΩΣΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ. ΣΚΟΤΩΣΕΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ; ΕΧΕΙΣ ΑΚΟΥΣΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΕΣ; ΜΑΪΣΤΑ. ΤΟΤΕ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθισα στο σταθμό κάπου μια ώρα περιμένοντας το λεωφορείο για την Νέα Ορλεάνη. Αναρωτιόμουν αν τον είχα σκοτώσει. Τελικά μπήκα με τη γραφομηχανή και τη βαλίτσα, στριμώχνοντας τη γραφομηχανή βαθιά μέσα στη θήκη που ήταν πάνω απ' τις θέσεις, για να μη μου πέσει όλο αυτό το πράγμα στο κεφάλι. Ηταν μακρύ ταξίδι, με μπόλικο πιοτό κι ένα μικρομπλεξιματάκι με μια κοκκινομάλλα απ' το Φορτ Γουόρθ. Κατέβηκα κι εγώ στο Φορτ Γουόρθ, αλλά έμενε με τη μάνα της κι έτσι αναγκάστηκα να πιάσω δωμάτιο και κατά λάθος έπιασα δωμάτιο σ' ένα μπουρδέλο. Όλη τη νύχτα γυναίκες να ουρλιάζουν διάφορα, όπως, «Ε! Δεν θα μου χώσεις ΕΜΕΝΑ ΑΥΤΟ το πράγμα ούτε για ΟΛΑ τα λεφτά του κόσμου!». Καζανάκια να τρέχουν. Πόρτες να ανοιγοκλείνουν. Η κοκκινομάλλα ήταν ένα χαριτωμένο αθώο πλάσμα ή περίμενε κανέναν καλύτερο άντρα, τέλος πάντων, άφησα την πόλη χωρίς να της πιάσω ούτε το βρακί. Τελικά έφτασα στη Νέα Ορλεάνη. Ο Ελφ όμως, τον θυμάστε; Ο τύπος που παλέψαμε στο δωμάτιο μου. Λοιπόν σκοτώθηκε στον πόλεμο από πολυβόλο. Ακουσα πως έμεινε στο κρεβάτι για πολύ καιρό, 3 ή 4 βδομάδες πριν πεθάνει. Και το πιο περίεργο είναι που μου είχε πει, όχι, με είχε ρωτήσει, «φαντάζεσαι κάποιος ΗΛΙ ΘΙΟΣ, μαλάκας να βάλει το δάχτυλο στη σκανδάλη και να με κόψει στα δυο ;» «Ε, τότε το λάθος θα 'ναι δικό σου». «Καλά, το ξέρουμε πως εσύ δεν πρόκειται να σκοτωθείς από τα κωλοπολυβόλα». «Να 'σαι σίγουρος γι' αυτό, μωρό μου. Εκτός κι αν είναι κανένα πολυβόλο του Μπαρμπα-Σαμ». «Μη μου λες εμένα τέτοιες μπούρδες! Το ξέρω πως αγαπάς την πατρίδα σου. Το βλέπω στα μάτια σου! Αγάπη! Αληθινή αγάπη!» Σ' αυτό Το σημείο τον χτύπησα για πρώτη φορά.

12 Σημειώσεις ενός Πορνόγερου 13 Μετά, έχετε τη συνέχεια της ιστορίας. Σαν έφτασα στη Νέα Ορλεάνη φρόντισα να μη μείνω σε κανένα μπουρδέλο, αν κι ολόκληρη η πόλη έμοιαζε με μπουρδέλο.

13

14 ΚΑΘΟΜΑΣΤΑΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ έχοντας μόλις αρπάξει πάλι μια εφτάρα. "Ημασταν στη μέση της περιόδου και δεν είχαμε σταυρώσει νίκη. Με 25 ήττες στο παθητικό μας βρισκόμασταν στον πάτο της βαθμολογίας κι αυτή η περίοδος ήταν σίγουρα η τελευταία μου ως μάνατζερ των Μπλουζ. Είχαμε τους χειρότερους παίκτες. Ο γερο-χέντερσον ξετρύπωσε το μπουκάλι απ' το συρτάρι του γραφείου, ρούφηξε το μερτικό του και το έσπρωξε με τσαντίλα προς το μέρος μου. «Και δεν φτάναν όλα τ' άλλα», είπε ο Χέντερσον, «κόλλησα και μουνόψειρες πριν 2 βδομάδες σχεδόν». «Χριστέ μου, πολύ λυπάμαι αφεντικό». «Δεν θα με λες αφεντικό για πολύ ακόμα». «Το ξέρω. Μα κανένας μάνατζερ του μπέιζμπολ δεν μπορεί να ξεκολλήσει αυτούς τους μεθύστακες από την τελευταία θέση», είπα ρουφώντας στα γρήγορα το μισό μπουκάλι. «Και το χειρότερο», είπε ο Χέντερσον, «νομίζω πως απ' τη γυναίκα μου τις κόλλησα». Δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή όχι κι έτσι έμεινα σιωπηλός. Ακούστηκε ένα πολύ ελαφρό χτύπημα στην πόρτα του γραφείου και μετά άνοιξε. Και να, εκεί στεκόταν κάποιος καραγκιόζης με χάρτινες φτερούγες κολλημένες στην πλάτη του. Πιτσιρικάς γύρω στα 18. «"Ηρθα για να βοηθήσω την ομάδα», είπε ο πιτσιρικάς. Φορούσε κάτι μεγάλες χάρτινες φτερούγες. Πραγματικός καραγκιόζης. Με τρύπες ανοιγμένες στο κουστούμι του. Οι φτερούγες ήταν κολλημένες στην πλάτη του. "Η δεμένες με λουρί. Ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. «Άκου», είπε ο Χέντερσον, «ξεκουμπήσω από 'δώ μέσα! Αρκετές γελοιότητες γίνανε σήμερα στο γήπεδο έτσι που παίζαμε. Ακόμα ακούω τα χαχανητά τους. Χάσου από δώ. Γρήγορα!» Ο πιτσιρικάς πλησίασε, τράβηξε μια γουλιά απ' το μπουκάλι, τ' άφησε κάτω κι είπε, «Κύριε Χέντερσον, είμαι η απάντηση στις προσευχές σας». «Νεαρέ», είπε ο Χέντερσον, «είσαι πολύ μικρός για να πίνεις απ' αυτό». «Είμαι μεγαλύτερος απ' όσο δείχνω», είπε ο πιτσιρικάς. ((Κι εγώ έχω κάτι που θα σε κάνει λίγο πιο μεγάλο». Ο Χέντερσον πάτησε το κουμπάκι κάτω απ' το γραφείο του. Και αυτό σήμαινε Μπουλ

15 16 Τσαρλς ΜΠΟΌκόβσκl Κρονκάιτ. Δεν λέω πως ο Μπουλ σκότωσε ποτέ του άνθρωπο αλλά θα 'σαι τυχερός να μπορείς να καπνίζεις όταν θα 'χει ξεμπερδέψει μαζί σου. Ο Μπουλ ήρθε, βγάζοντας σχεδόν έναν απ' τους μεντεσέδες της πόρτας μπαίνοντας. «ΠΟΙΟΝ απ' τους δυο αφεντικό;» ρώτησε, στριφογυρίζοντας τα μακριά ηλίθια δάχτυλά του καθώς κοίταζε γύρω στο δωμάτιο. ( Αυτόν τον καραγκιόζη με τις χάρτινες φτερούγες», είπε ο Χέντερσον. Ο Μπουλ προχώρησε. ((Μη μ' αγγίζεις», είπε ο καραγκιόζης με τις χάρτινες φτερούγες. Ο Μπουλ όρμησε, ΚΑΙ ΒΟΗΘΑ ΜΕ ΘΕΕ ΜΟΥ, εκείνος ο καραγκιόζης άρχισε να ΠΕΤΑΕΙ! Φτεροκοπούσε τριγύρω στο δωμάτιο, ψηλά, κοντά στο ταβάνι. Κι ο Χέντερσον κι εγώ απλώσαμε το χέρι να πιάσουμε το μπουκάλι, μα ο γέρος με πρόφτασε. Ο Μπουλ έπεσε στα γόνατα: «ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΛΥΠΗΣΟΥ ΜΕ! ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ! ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ!» ( Μην είσαι μαλάκας!», είπε ο άγγελος, φτεροκοπώντας τριγύρω, ((δεν είμαι άγγελος. Θέλω απλώς να βοηθήσω τους Μπλουζ. Είμαι οπαδός των Μπλουζ από τα γεννοφάσκια μου». (( Εντάξει, κατέβα κάτω τώρα να μιλήσουμε για μπίζνες», είπε ο Χέντερσον. Ο άγγελος, ή ό,τι μαλακία κι αν ήταν, πέταξε προς τα κάτω και προσγειώθηκε σε μια καρέκλα. Ο Μπουλ του έβγαλε τα παπούτσια και τις κάλτσες και δεν ξέρω κι εγώ τι και άρχισε να του φιλάει τα πόδια. Ο Χέντερσον έσκυψε μπροστά και έφτυσε μ' αηδία τον Μπουλ κατάμουτρα: ((Άντε γαμήσου, ρε ανώμαλο τέρας! Αυτό που απεχθάνομαι είναι οι γλυκανάλατοι συναισθηματισμοί!» Ο Μπουλ σκούπισε το πρόσωπό του κι έφυγε πολύ ήσυχα. Ο Χέντερσον ψαχούλεψε μέσα στα συρτάρια του γραφείου. ((Σκατά! Πού είναι τα χαρτιά των συμβολαίων; Εδώ τα 'χα». Στο μεταξύ, ενώ έψαχνε, βρήκε άλλο ένα μπουκάλι και τ' άνοιξε. Κοίταξε προς τον πιτσιρικά σκίζοντας το σελοφάν: ( Πες μου, τα καταφέρνεις στην εσωτερική στροφή. Στην εξωτερική ; Πώς τα πας στο σλάιντερ;» ((Ανάθεμα κι αν ξέρω», είπε ο τύπος με τις φτερούγες, «κρυβόμουν. Ολα όσα ξέρω είναι ό,τι διαβάζω στις εφημερίδες κι ό,τι βλέπω στην τηλεόραση αλλά πάντοτε ήμουν οπαδός των Μπλουζ και πολύ σας λυπήθηκα αυτή την περίοδο».

16 Σημειώσεις ενός ΠoρνiYγερoυ 17 «Κρυβόσουν; Πού; Ένας τύπος με φτερά δεν μπορεί να κρύβεται σε κάποιο ασανσέρ στο Μπρονξ! Ποιο είναι το κόλπο σου ; Πώς το σκάρωσες;» «Κύριε Χέντερσον δεν θέλω να σας κουράσω μ' όλες τις λεπτομέρειες». «Και δε μου λες, πώς σε λένε νεαρέ;» «Τζίμι. Τζίμι Κρίσπιν. Τζέι Σι για συντομία». «"Ει νεαρέ, τί στο διάβολο προσπαθείς να κάνεις, πλάκα σε μένα;» «Μα όχι, κ. Χέντερσον» " «Τότε ας δώσουμε τα χέρια!» Σφίξανε τα χέρια. «Γαμώτο, τα χέρια σου είναι ΠΑΓΩΜΕΝΑ! 'Εφαγες τίποτα τώρα τελευταία;» «Κάτι τηγανήτες, κοτόπουλο και μπύρα, κατά τις 4». «Πάρε ένα ποτό νεαρέ». Ο Χέντερσον στράφηκε προς το μέρος μου. «Μπέιλι;» «Ναι;» «Θέλω όλη την κωλομάδα να βρίσκεται στο γήπεδο, στις 10 αύριο το πρωι "Ολους ανεξαιρέτως. Νομίζω πως συμβαίνει το μεγαλύτερο γεγονός από τον καιρό της ατομικής βόμβας. Τώρα ας του δίνουμε όλοι από δω κι ας πάμε για ύπνο. "Εχεις μέρος να κοιμηθείς νεαρέ;» «Και βέβαια», είπε ο Τζέι Σι. Μετά κατέβηκε τις σκάλες πετώντας και μας άφησε εκεί. Η προπόνηση άρχισε κεκλεισμένων των θυρών. Κανείς άλλος δεν βρισκόταν εκεί μέσα εκτός απ' την ομάδα. Μεθυσμένοι όπως ήταν και βλέποντας τον τύπο με τις φτερούγες το πέρασαν για κάποιο διαφημιστικό κόλπο. "Η προπόνηση για κάποιον. Βάλαν την ομάδα στο γήπεδο και τον πιτσιρικά. Θα 'πρεπε όμως να 'σασταν από καμιά μεριά να δείτε τα κοκκινισμένα τους μάτια ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ όταν ο πιτσιρικάς απ' τη μια βάση ΠΕΤΑΞΕ στην άλλη! Μόλις που άγγιξε το έδαφος και πριν καν ο τύπος διώξει την μπάλα ο πιτσιρικάς πέταξε προς την τρίτη βάση. Στις 10 η ώρα το πρωί, στο φως της μέρας, παραπατούσαμε όλοι μας. Παίζοντας σε μια ομάδα σαν τους Μπλουζ ανακάλυπτες πως έτσι ιcι αλλιώς ήσουν παλαβός, αλλά αυτό που συνέβαινε τώρα ξεπερνούσε κάθε όριο. Έπειτα, καθώς ετοιμαζόντουσαν να ρίξουν την μπάλα στο μπάτμπόι

17 18 Τσαρλς Μπουκόβσκ, που είχαμε βάλει στην έδρα μας, ο Τζέι Σι πέταξε κάτω προς την τέταρτη βάση! Εκτοξεύτηκε προς τα 'κεί! Δεν μπορούσες ούτε καν να δεις τις φτερούγες, έστω κι αν είχες προλάβει να πάρεις δύο άλκα σέλ τζερ εκείνο το πρωινό. Και τη στιγμή που η μπάλα έφτανε στην έδρα, αυτό το πράγμα είχε πετάξει και είχε επιστρέψει. Είδαμε πως ο πιτσιρικάς μπορούσε να καλύπτει ολόκληρη την εξωτερική περιοχή. Η ταχύτητα που πετούσε ήταν τρομαχτική! Περάσαμε λοιπόν μέσα τους δυο που κάλυπταν την εξωτερική περιοχή, διπλασιάζοντας τις δυνάμεις μας και με την κακία που μας έδερνε... Εκείνο το βράδυ θα παίζαμε τον πρώτο μας αγώνα για το πρωτάθλημα με τον Τζίμι Κρίσπιν στην εξωτερική περιοχή. Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν μπήκα μέσα ήταν να τηλεφωνήσω στον Μπάγκσι Μαλόν. «Μπάγκσι, τι δίνουν τα στοιχήματα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης από τους Μπλουζ;» «Δεν έχει καθοριστει Δεν υπάρχει τέτοιο ποντάρισμα στον πίνακα. Κανένας μαλάκας δεν θα ποντάριζε στους Μπλουζ ούτε για στο ένα». «Τι θα μου δώσεις;» «Σοβαρολογείς;» «Ναι». «250 στο ένα. Θα ποντάρεις κανα δολάριο, έ;» «Ένα χιλιάρικο». «Ένα χιλιάρικο! Για στάσου ένα λεπτό! Θα σου τηλεφωνήσω ξανά σε δυο ώρες». Το τηλέφωνο χτύπησε σε μιαν ώρα και σαρανταπέντε λεπτά. «Εντάξει, θα σε πάω. Σίγουρα κάτι θα βρω να κάνω μ' ένα χιλιάρικο, εδώ που τα λέμε». «Φχαριστώ, Μπάγκσι»... «Ευχαρίστησή μου». Το παιχνίδι της πρώτης βραδιάς δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Νόμιζαν πως η όλη ιστορία ήταν κάποιο αστείο διαφημιστικό κόλπο για να τραβήξουμε κόσμο, όταν όμως είδαν τον Τζίμι Κρίσπιν να υψώνεται στον ουρανό και να πιάνει την μπάλα που σίγουρα θα είχε περάσει τρία μέτρα μακριά - σίγουρος πόντος - άρχισε το παιχνίδι.

18 Σημειώσεις ενός Πορνόγερου Ο Μπάγκσι είχε περάσει για να ελέγξει την κατάσταση και τον παρατηρούσα καθισμένο στη θέση του στην εξέδρα. Μόλις ο Τζέι Σι πέταξε για να αρπάξει την μπάλα, του Μπάγκσι του έπεσε απ' το στόμα το πούρο των πέντε δολαρίων. Δεν υπήρχε όμως κανένα σημείο στο βιβλίο των κανονισμών που να λέει πως ένας άνθρωπος με φτερά δεν επιτρέπεται να παίξει μπέιζμπολ, έτσι τους κρατάγαμε απ' τα αρχίδια. Και πώς. Πήραμε εύκολα το παιχνίδι. Ο Κρίσπιν σκόραρε 4 φορές. Δεν γινόταν να στείλουν πουθενά την μπάλα, χωρίς να την πιάσουμε. Και τα παιχνίδια που ακολούθησαν. Πώς έρχοταν ο κόσμος. Το να βλέπουν έναν τύπο να πετάει στον ουρανό ήταν αρκετό για να τους ξετρελάνει, το γεγονός όμως πως ήμασταν 25 βαθμούς πίσω και μας είχε απομείνει τόσος λίγος χρόνος ήταν κι αυτός ένας λόγος για να συνεχίζουν να έρχονται. Στο πλήθος άρεσε να βλέπει κάποιον να απογειώνεται. Οι Μπλουζ τραβούσαν μπροστά. Ηταν το θαύμα των καιρών. Ηρθε να πάρει συνέντευξη από τον Τζίμι το ΛΑΪΦ. Το ΤΑΙΜ. Ξανά το ΛΑΪΦ. Το ΛΟΥΚ. Δεν τους είπε τίποτε. «Θέλω μονάχα να δω τους Μπλουζ να κερδίζουν το κύπελο», είπε. Ομως τα πράγματα ήταν ακόμα δύσκολα, από μαθηματική σκοπιά κι όλα συνοψίστηκαν στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, όπως γίνεται και με το τέλος των μυθιστορημάτων, ισοβαθμήσαμε με τους Μπένγκαλς για την πρώτη θέση και θα παίζαμε μαζί τους. Ο νικητής έπαιρνε το πρωτάθλημα. Δεν είχαμε χάσει ούτ' ένα παιχνίδι από τότε που ο Τζίμι μπήκε στη ομάδα. Και 'γώ ήμουν πολύ κοντά στα δολάρια. Ημουν σπουδαίος μάνατζερ! Ημασταν στο γραφείο λίγο πριν το μεγάλο ματς, ο γερο-χέντερσον κι εγώ, όταν ξαφνικά ακούστηκε θόρυβος στις σκάλες κι όρμησε μέσα ένας τύπος. Ο Τζέι Σι μεθυσμένος. Και χωρίς φτερούγες. Μόνο μερικά υπολείμματα. «Μου πριόνισαν τα κωλόφτερα, τα τσογλάνια. Μου ρίξανε από δίπλα αυτήν την γυναίκα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Τι γυναικάρα! Τι πουτάνα! Φίλε μου, μου γεμίζανε ξέχυλο το ποτήρι! Μόλις την καβάλησα, πιάσαν να μου πριονίζουν τα φτερά. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Δεν μπορούσα ούτε καν να βρω τα λογικά μου. ΤΙ ΦΑΡΣΑ! Και όλη την ώρα αυτός ο τύπος να καπνίζει το πούρο του και να γελάει και να καγχάζει καθισμένος στο βάθος... - ω Θεέ μου, τι όμορφη γυναίκα και δεν μπορούσα να τη βρω... - ω σκατά...» «Δεν πειράζει αγόρι μου, ούτε ο πρώτος είσαι, ούτε ο τελευταίος που

19 20 Τσαρλι; Μπουκόβσκι του την έφερε μια γυναίκα. Είχες αιμορραγία;» ρώτησε ο Χέντερσον. «Όχι, είναι σκέτο κόκκαλο, ένα κοκκαλένιο πράγμα, αλλά πόσο λυπάμαι, σας απογοήτευσα ρε παιδιά, απογοήτευσα τους Μπλουζ, νιώθω φρικτά, φρικτά, φρικτά». Αυτοί ένιωθαν φρικτά; Τότε τι να πω εγώ που είχα χάσει 250 χιλιάρικα. Αποτέλειωσα το μπουκάλι που ήταν πάνω στο γραφείο. Ο Τζέι Σι ήταν τόσο πίτα που δεν μπορούσε να παίξει, είχε-δεν είχε φτερά. Ο Χέντερσον έβαλε απλώς το κεφάλι του πάνω στο γραφείο κι άρχισε να κλαίει. Βρήκα το λούγκερ του στο τελευταίο συρτάρι. Το 'χωσα στο παλτό μου και πήγα γραμμή στην κερκίδα με τις ρεζερβέ θέσεις. Κάθισα ακριβώς μια θέση πίσω απ' τον Μπάγκσι Μαλόν και κάποια όμορφη γυναίκα που καθόταν δίπλα του. Στη θέση του Χέντερσον που τα 'πινε μέχρι θανάτου παρέα με το νεκρό άγγελο. Δεν θα τη χρειαζόταν αυτή τη θέση. Και η ομάδα δεν θα χρειαζόταν εμένα. Είχα τηλεφωνήσει κάτω στα αποδυτήρια και τους είχα πει να αναθέσουν f1jv κατάσταση στο μπάτμπόι ή σε κάποιον άλλον. «Γεια σου, Μπάγκσι», είπα. Ήταν το γήπεδό μας κι έτσι είχαν αυτοί το πρώτο χτύπημα. «Πού είναι τ' αστέρι σας; Δεν τον βλέπω», είπε ο Μπάγκσι ανάβοντας ένα πούρο των πέντε δολαρίων. «Ξαναγύρισε στον ουρανό χάρις σ' ένα απ' τα σιδεροπρίονα των 3,5 δολαρίων της Σίαρ-Ρόμπακ». Ο Μπάγκσι γέλασε. «Ένας τύπος σαν και μένα μπορεί να κατουρήσει στο μάτι ενός μουλαριού και να βγει κοκτέιλ με μέντα. Γι' αυτό κι έφτασα μέχρις εδώ που έφτασα». «Ποια είναι η όμορφη κυρία;» ρώτησα. «Α, από 'δώ η Έλενα. Έλενα, από 'δώ ο Τιμ Μπέιλι, ο χειρότερος μάνατζερ μπέιζμπολ». Η Έλενα σταύρωσε τα νάυλον πράγματα που λέγονται πόδια και συγχώρεσα τον Κρίσπιν για τα πάντα. «Χαίρω πολύ, κ. Μπέιλι». «Ναι». Το παιχνίδι άρχισε. Ήταν όπως τον παλιό καιρό. Στο 70 σετ χάναμε Ο Μπάγκσι πετούσε atf' nιψάνια, έχοντας όλον τον κόσμο στην τσέπη του και τα πόδια αυτής "ης πουτάνας δίπλα του. Γύρισε πίσω και μου πρόσφερε ένα πούρο των πέντε δολαρίων. Τ' άναψα.

20 Σημειώσεις ενός Πορνόγερου 21 «Αυτός ο τύπος ήταν πράγματι άγγελος;» με ρώτησε και σαν να χαμογελούσε. «Είπε να τον λέμε Τζέι Σι για συντομία, αλλά ανάθεμα κι αν ξέρω». «Φαίνεται πως ο "Άνθρωπος νικάει τον Θεό κάθε φορά σχεδόν που έρχονται σε σύγκρουση», είπε. «Δεν ξέρω», είπα εγώ, «αλλά κατά τη γνώμη μου, το να κόβεις τα φτερά ενός ανθρώπου μοιάζει σαν να του κόβεις τον πούτσο». «Μπορεί και να 'ναι έτσι. Αλλά όπως το βλέπω εγώ, οι ισχυροί ορίζουν τα γεγονότα». «Ή ο θάνατος. Ποιο απ' τα δυο συμβαίνει:» Τράβηξα το λούγκερ και το κάρφωσα στο σβέρκο του. «Για τ' όνομα του Θεού, Μπέιλι! Συγκρατήσου! Θα σου δώσω τα μισά απ' όσα έχω. Όχι, θα σου δώσω ό,τι έχω - αυτή την πουτάνα, τα πάντα, τις δουλειές - μόνο πάρε μακριά αυτό το όπλο απ' το κεφάλι μου!» «Αν νομίζεις πως το να σκοτώνεις είναι σκληρό τότε ΓΕΥΣΟΥ κάτι σκληρό!» Πάτησα τη σκανδάλη. Ήταν φρικτό. Ένα λούγκερ. Κομμάτια από εγκεφαλικά κύτταρα και μυαλά και αίμα παντού: πάνω μου, πάνω στα νάυλον πόδια της, στο φόρεμα της... Ο αγώνας διακόπηκε για μια ώρα, μέχρι να μας σύρουνε έξω - το νεκρό Μπάγκσι, την παλαβή υστερικιά γυναίκα του κι εμένα. Το ματς συνεχίστηκε αργότερα. Ο Θεός πάνω απ' τον "Άνθρωπο. Ο "Άνθρωπος πάνω απ' τον Θεό. Η μητέρα να διατηρεί φράουλες ενώ όλα ήταν τόσο αρρωστημένα. Την άλλη μέρα στο κελί μου ο δεσμοφύλακας μου έδωσε την εφημερίδα. «01 ΜΠΛΟΥΖ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΣΤΟ 140 ΣΕΤ ΜΕ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ». Προχώρησα προς το παράθυρο του κελιού, στον 8 όροφο. Έκανα την εφημερίδα μια μπάλα και την έχωσα ανάμεσα στα κάγκελα. Την στρίμωξα, την πίεσα, την έσπρωξα δυνατά ανάμεσα απ' τα κάγκελα και καθώς έπεφτε στον αέρα την παρακολούθησα που απλώθηκε, σαν να 'χει φτερά έμοιαζε, έπλεε προς τα κάτω σαν ένα οποιοδήποτε κομμάτι ξεδιπλωμένου χαρτιού, προς τη θάλασσα, προς εκείνα τα ασπρογάλανα κύματα εκεί κάτω που εγώ δεν μπορούσα ν' αγγίξω, ο Θεός νικάει τον Άνθρωπο πάντοτε και συνεχώς, ο Θεός ότι κι αν Ήταν - ένα οπλοπολυβόλο ή

21 22 Τσαρλς Mτwυκόβσκ:1 οι πίνακες του Κλεε, καλά, και τώρα, αυτά τα νάυλον πόδια τυλιγμένα γύρω από κάποιον άλλον ηλίθιο. Ο Μαλόν μου χρωστούσε 250 χιλιάρικα και δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Ο Τζέι Σι με φτερά, ο Τζέι Σι χωρίς φτερά, ο Τζέι Σι πάνω σ' ένα σταυρό, μου 'χε μείνει λίγη ζωή και διέσχισα το πάτωμα, κάθισα πάνω στην χέστρα της φυλακής που δεν είχε καπάκι κι άρχισα να χέζω, πρώην μάνατζερ του πρωταθλήματος της Α κατηγορίας, πρώην άντρας κι ένα απαλό αεράκι φύσηξε μέσα απ' τα κάγκελα και πλησίαζα προς το τέλος. Μπάτμπόι: Στο μπέιζμπολ, ο παίκτης που κρατάει το ρόπαλο και προσπαθεί να χτυπήσει τη μπάλα. ΤζέI Σι: Τ αρχικά του Τζίμι Κρίσπιν αλλά και του Ιησού Χριστού.

22 ΕΚΑΝΕ ΖΕΣΤΗ ΕΚΕΙ μέσα. Πήγα προς το πιάνο 1Ct έπαιξα. Δεν ήξερα να παίζω πιάνο. Χτύπαγα μονάχα τα πλήκτρα. Κάποιος κόσμος χόρευε πάνω στον καναπέ. Μετά κοίταξα κάτω απ' το πιάνο και είδα ένα κορίτσι ξαπλωμένο εκεί κάτω, με το φόρεμά της ανεβασμένο ψηλά, γύρω στους γοφούς. Συνέχισα να παίζω με το ένα χέρι κι άπλωσα τ' άλλο να τη χουφτώσω. Θες η άσχημη μουσική, θες το ότι της έβαζα χέρι, το κορίτσι ξύπνησε. Ξετρύπωσε κάτω απ' το πιάνο. Ο κόσμος σταμάτησε να χορεύει στον καναπέ. Την έπεσα στον καναπέ και κοιμήθηκα για κανά τεταρτά1ct. Είχα να κοιμηθώ δυο μερόνυχτα. 'Εκανε ζέστη εκεί μέσα, πολλή ζέστη. 'Οταν ξύπνησα ξέρασα μέσα σ' ένα φλυντζάνι του καφέ. Μετά γέμισε και αναγκάστηκα να συνεχίσω πάνω στον καναπέ. Κάποιος έφερε μια μεγάλη λεκάνη. Τα έβγαλα. Ξυνίλες. 'Ολα ξυνίλες. Σηκώθηκα και προχώρησα προς το μπάνιο. Δυο τύποι ήταν εκεί μέσα, γυμνοί. Ο ένας τους με μια κρέμα ξυρίσματος κι ένα πινέλο σαπούνιζε τον πούτσο και τ' αρχίδια του άλλου. «Κοιτάξτε, πρέπει να χέσω», τους είπα. «Προχώρα», είπε εk ίνoς που σαπουνιζόταν, «δεν σ' ενοχλούμε». Προχώρησα και κάθισα. Ο τύπος με το πινέλο είπε στον τύπο που σαπούνιζε, «'Ακουσα πως τον Σίμσον τον απολύσανε από το Κλαμπ 86». «Στον Κ.Π.Φ.Κ.», είπε ο άλλος τύπος, «δίνουν πόδι σε περισσότερο κόσμο απ' ότι οι Ντάγκλας Έαρκραφτ, οι Σίαρς Ρόμπακ και οι Θρίφτι Ντραγκς όλες μαζί. Μια λάθος λέξη, μια πρόταση έξω απ' τη γραμμή των προκατασκευασμένων τους αντιλήψεων για την ανθρωπότητα, την πολιτική, την τέχνη και τα τέτοια και την τρως. Ο μόνος μάγκας που δεν φοβάται τίποτα στον Κ.Π.Φ.Κ. είναι ο Έλιοτ Μιντζ - σαν τα παιδικά ακορντεόν: όπως και να τον ζουλήξεις βγάζει τον ίδιο ήχο». «Τώρα συνέχισε», είπε ο τύπος με το πινέλο. «Τί να συνεχίσω;» «Τρίψε τον πούτσο σου μέχρι να σκληρύνει». Άφησα μια μεγάλη. «Χριστέ μου!» είπε ο τύπος με το πινέλο, μόνο που δεν κράταγε πια το πινέλο. Το είχε πετάξει στον νεροχύτη. «Τί Χριστέ μου;» είπε ο άλλος.τύπος.

23 24 «Έχεις ένα κεφάλι σ' αυτό το πράμα σαν σφυρί!» «Κάποτε είχα ένα ατύχημα. Αυτό το προκάλεσε». «Μακάρι να 'χα κι εγώ τέτοια ατυχήματα». 'Αφησα άλλη μία. «Τώρα συνέχισε». «Τί να συνεχίσω;» «Σκύψε προς τα πίσω και γλύσ.τρησέ το πάνω-κάτω ανάμεσα στα πόδια σου». «'Ετσι;» «Ναι». «Και τώρα τί;» «Φέρε την κοιλιά σου προς τα κάτω. Κούνησέ την. Μπρος πίσω. Σφίξε τα πόδια σου. 'Ετσι μπράβο! Βλέπεις! Δεν έχεις ανάγκη πια από καμιά γυναίκα!» «Ω Χάρι, δεν είναι όπως είναι με γυναίκα! Τι είναι αυτά που μου έλεγες! 'Ενα μάτσο σκατά!» «Χρειάζεται ΕΞΑΣΚΗΣΗ! Θα δεις! Θα δεις!» Σκουπίστηκα, τράβηξα το καζανάκι και έφυγα από κει πέρα. Πήγα στο ψυγείο και πήρα άλλη μια μπύρα, πήρα δυο μπύρες, πς άνοιξα και τις δυο και άρχισα απ' την πρώτη. Φαντάζομαι πως ήμουν κάπου στο Βόρειο Χόλυγουντ. Κάθισα απέναντι από έναν τύπο με μια γενιάδα μισό μέτρο, που φορούσε μια κόκκινη τενεκεδένια περικεφαλαία. 'Ηταν σε θαυμάσια φάση για κανα-δυό βραδιές, τώρα όμως κατέβαινε και δεν ήταν πια σπινταρισμένος. Δεν κοιμόταν ακόμα, μονάχα στο στάδιο της θλίψης και του κενού είχε φτάσει. Ίσως και να έλπιζε να βρισκόταν κανένα τρίφυλο αλλά κανένας δεν είχε βγάλει τίποτα. «Μεγάλε Τζακ», είπα. «Μπουκόβσκι, μου χρωστάς 40 δολάρια», είπε ο μεγάλος Τζακ. «Άκου Τζακ, έχω μια υποψία ότι σου έδωσα 20 δολάρια το προηγούμενο βράδυ. Πραγμαπκά έχω αυτήν την υποψία. Τα θυμάμαι αυτά τα 20 δολάρια». «Δεν θυμάσαι όμως Μπουκόβσκι, έτσι δεν είναι; Γιατί ήσουν μεθυσμένος, Μπουκόβσκι, γι' αυτό και δεν θυμάσαι!» Ο Μεγάλος Τζακ τα 'χει αυτά, δεν τους πάει τους μεθυσμένους. Το κορίτσι του η Μάγκι καθόταν δίπλα του. «Του έδωσες ένα εικοσαδόλαρο, εντάξει, αλλά επειδή ήθελες να πιεις κι άλλο. Βγήκαμε και σου φέραμε κάπ και σου φέραμε και τα ρέστα».

24 Σημειώσεις ενός Πορνόγερου 25 «Καλά. Αλλά πού βρισκόμαστε. Στο Βόρειο Χόλυγουντ ;» «Όχι, στην Πασαντένα». «Στην Πασαντένα; Δεν το πιστεύω». ΠαρακολουθΟύσα όλον εκείνο τον κόσμο να πηγαίνει πίσω από μια μεγάλη κουρτίνα. Κάποιοι βγαίναν σε δέκα με είκοσι λεπτά. Μερικοί δεν βγαίναν ποτέ. Αυτό γινόταν 48 ώρες τώρα. Τέλειωσα τη δεύτερη μπύρα, σηκώθηκα, τράβηξα την κουρτίνα και προχώρησα. Ηταν πολύ σκοτεινά εκεί μέσα αλλά μύριζε χόρτο. Και κώλος. Στάθηκα εκεί και περίμενα να προσαρμοστούν τα μάτια μου. Οι πιο πολλοί ήταν άντρες. Που έγλυφαν κώλους.. Α νοιγαν με τις γλώσσες τους τις κωλοτρυπίδες. Ρούφαγαν. Δεν ήταν για μένα. Εγώ ήμουν παλαιών αρχών. Εμοιαζε με γυμναστήριο ανδρών αφού είχαν όλοι τελειώσει στα δίζυγα. Και η ξυνή μυρωδιά του σπέρματος.. Αρχισα να σπάω πλάκα. Ενας ανοιχτόχρωμος νέγρος με πλησίασε. «Ε, ο Μπουκόβσκι δεν είσαι;» «Ναι», είπα. «Αμάν! Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική εμπειρία της ζωής μου! Διάβασα το ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ. Σε θεωρώ το μεγαλύτερο από την εποχή του Βερλέν!» «Του Βερλέν;» «Ναι, του Βερλέν!» Απλωσε το χέρι του και μου χούφτωσε τ' αρχίδια. Του τράβηξα το χέρι μακριά. «Τί τρέχει;» ρώτησε. «Όχι ακόμα, νεαρέ μου, ψάχνω για κάποιον φίλο». «Α, συγγνώμη...» Απομακρύνθηκε. Συνέχιζα να κοιτάζω τριγύρω και ήμουν έτοιμος να φύγω όταν πρόσεξα μια γυναίκα ακουμπισμένη σε μια απόμακρη γωνιά. Είχε τα πόδια της ανοιχτά αλλά φαινόταν μάλλον ζαλισμένη. Προχώρησα και την κοίταξα. Κατέβασα το παντελόνι και το σώβρακο μου. Φαινόταν εντάξει. Της τον έχωσα. Εχωσα ό,τι είχα. «Οου,» είπε, «είναι όμορφα! Εχει μια τέτοια καμπύλη! Σαν γάντζος!» «Από ένα ατύχημα που είχα παιδι Κάτι μ' ένα τρίκυκλο». «Ωωωωωχ...» Τη στιγμή που άρχισα να την βρίσκω κάτι ΜΠΗΧΤΗΚΕ βίαια στα κωλομέρια μου. Μου άναψαν τα γλομπάκια. «Ει, τι στο ΔΙΑΟΛΟ!». Απλωσα το χέρι μου και τράβηξα έξω το

25 26 Τσαρλς Μπουκόβσκι πράμα. Στεκόμουν εκεί με το πράμα του τύπου στο χέρι μου. «Τί νομίζεις πως κάνεις φιλάρα;» τον ρώτησα. «Άκου φίλε,» είπε αυτός, (<ολόκληρο αυτό το παιχνίδι είναι σαν μια μεγάλη τράπουλα. Αν θες να συμμετέχεις στο παιχνίδι πρέπει να πάρεις ό,τι σου τύχει στη μοιρασιά». Σήκωσα το σώβρακο και το παντελόνι μου κι έφυγα από κει μέσα. Ο Μεγάλος Τζακ και η Μάγκι είχαν φύγει. Κανα δυο τύποι ήταν ξεροί στο πάτωμα. Πήγα και πήρα άλλη μια μπύρα, την ήπια και βγήκα έξω. Το φως του ήλιου με χτύπησε σαν μπατσάδικο με αναμμένα τα κόκκινα φώτα. Βρήκα το αμαξάκι μου σπρωγμένο στη θέση κάποιου άλλου με μια κλίση για παράνομο παρκάρισμα πάνω του. Υπήρχει όμως ακόμα' χώρος για να βγω. "Ολοι ξέρουν πού πρέπει να σταματήσουν. "Ηταν όμορφα. Σταμάτησα στο πρατήριο της Στάνταρτ και ο τύπος μου είπε πώς να συνεχίσω για τον αυτοκινητόδρομο της Πασαντένα. "Εφτασα σπίτι. Ιδρωμένος. Δαγκώνοντας τα χείλια μου για να μείνω ξύπνιος. Στο γραμματοκιβώτιο ήταν ένα γράμμα από την πρώην γυναίκα μου στην Αριζόνα. «.. ξέρω πως συχνά νιώθεις μοναξιά και μελαγχολία. Να πηγαίνεις στο Μπριτζ. Νομίζω πως θα σου αρέσει αυτός ο κόσμος. "Η κάποιοι απ' αυτούς, τέλος πάντων. "Η να πηγαίνεις στις απαγγελίες ποίησης στην Εκκλησία των Ουνιτάριων...» "Αφησα το νερό να τρέξει στην μπανιέρα, όμορφο και ζεστό" Ξεντύθηκα, βρήκα μια μπύρα, ήπια τη μισή, ακούμπησα το κουτί στο χείλος της μπανιέρας και μπήκα μέσα, πήρα το σαπούνι και το πινέλο και άρχισα να χαϊδολογώ τον πούτσο και τα αρχίδια μου. Κ.Ρ.F.κ.: ραδιoφωνιιcός σταθμός του Λος "Α ντζελες.

26 ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ μακρύτερα εκεί όπου κρεμιούνται οι αυτόχειρες κι οι μύγες μαζεύονται στη βρώμα. Είναι ένας διάσημος ποιητής του δρόμου της δεκαετίας του 50 που ζει ακόμα. Πετάω το μπουκάλι μου μέσα στο κανάλι. Βενετία. Κι ο Τζάκ την έχει κάνει εδώ για καμιά βδομάδα, θα δώσει κάπου μια διάλεξη σε μερικές μέρες. Το κανάλι φαίνεται παράξενο, πολύ παράξενο. «Μόλις και μετά βίας αρκετά βαθύ για αυτοκαταστροφή». «Ναι», είπε με φωνή των τύπων του Μπρονξ στις κινηματογραφικές ταινίες, «έχεις δίκιο». Γκριζαρισμένος, στα 37. Γαμψή μύτη. Καταβεβλημένος. Δραστήριος. Αρρενωπός. Πολύ αρρενωπός. Λιγάκι εβραϊκό χαμόγελο. Ίσως και να μην είναι εβραίος. Δεν τον ρωτάω. Τους γνώριζε όλους. Σ' ένα πάρτι κατούρησε πάνω στο παπούτσι του Μπάρνεϊ Ρόσετ επειδή δεν του άρεσε κάτι που είπε ο Μπάρνεϊ. Ο Τζακ γνωρίζει τον Γκίνσμπερκ, τον Κρίλι, τον Λαμαντία κι άλλους πολλούς και τώρα γνώριζε τον Μπουκόβσκι. «Ναι, ο Μπουκόβσκι ήρθε στη Βενετία να με δει. Ουλές σ' όλο του το πρόσωπο. Ώμοι πεσμένοι. Πολύ τσακισμένος άνθρωπος. Δεν μιλάει πολύ κι όταν ανοίξει το στόμα του μιλάει μάλλον ανιαρά, κοινότυπα. Δεν θα φανταζόσουν ποτέ πως έχει γράψει όλα αυτά τα ποιητικά βιβλία. Αλλά έχει κάνει πολύ καιρό στο ταχυδρομείο. Του κατάφαγαν το πνεύμα του. Αίσχος, ξέρεις όμως πως γίνονται αυτά. Αλλά είναι ακόμα κορυφαίος, ξέρεις». Ο Τζακ ξέρει τα κατατόπια, κι είναι παράξενο αλλά αληθινό να ξέρεις το ό,τι οι άνθρωποι δεν αξίζουν και πολλά πράγματα, που είναι βέβαια μια μαλακισμένη κοινοτυπία, και το ξέρεις, αλλά είναι παράξενο ν' ακούς να το λένε καθισμένος δίπλα σ' ένα κανάλι της Βενετίας ενώ προσπαθείς να συνέλθεις από ένα γερό μεθύσι. Διαβάζει ένα βιβλίο. Γεμάτο κυρίως με φωτογραφίες ποιητών. Εμένα δεν μ' έχει. Άρχισα αργά και έζησα πολύ καιρό μονάχος σε μικρά δωμάτια πίνοντας κρασί. Πάντοτε πιστεύουν πως ένας ερημίτης είναι παράφρονας και ίσως να 'χουν δίκιο. Φυλλομετράει το βιβλίο. Θεέ και Κύριε, τι κωλοκατάσταση, να κάθεσαι εκεί μεθυσμένος και το νερό εκεί κάτω και δίπλα ο Τζακ να φυλλομετράει το βιβλίο. Βλέπω σποτς από ηλιόφως, μύτες αυτιά, την στιλπνότη-

27 28 Τσαρλς Μπουκόβσκι τα των φωτογραφικών σελίδων. Δεν με νοιάζει, αλλά φαντάζομαι πως χρειαζόμαστε κάποιο θέμα για συζήτηση κι εγώ δεν μιλάω καλά και κάνει αυτός όλη την δουλειά, έτσι να που ξεκινάμε, το βενετσιάνικο κανάλι, ολάκερη η καταραμένη θλίψη του να την βγάζεις καθαρή. «Τούτος 'δώ σάλταρε πριν 2 χρόνια». «Τούτος 'δώ ήθελε να του κάνω πίπες για να μου εκδόσει το βιβλίο μου». «Το έκανες;» «Αν το 'κανα λέει; Του την άναψα! Μ' αυτό!» Μου δείχνει τη γροθιά του Μπρονξ. Γελάω. Είναι άνετος κι ανθρώπινος. Καθένας φοβάται να είναι αδερφή. Μου την ψιλοσπάει. Ίσως θα 'πρεπε να γίνουμε όλοι αδερφές και να ησυχάσουμε. Δεν το λέω για τον Τζακ. Δεν θα 'ταν κι άσχημα γι' αλλαγή. ΟΙ περισσότεροι φοβούνται να μιλήσουν ενάντια στις αδερφές - θεωρητικά. Όπως ακριβώς οι περισσότεροι φοβούνται να μιλήσουν ενάντια στην αριστερά - θεωρητικά. Δεν με νοιάζει προς τα πού πάει το πράγμα - ξέρω μονάχα αυτό: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που φοβούνται. Έτσι ο Τζακ είναι εντάξει τύπος. Τελευταία έχω δει πολλούς διανοούμενους. Έχω σκυλοβαρεθεί τις πολύτιμες διάνοιες που κάθε φορά που ανοίγουν το στόμα τους πρέπει να βγουν διαμάντια. Κουράστηκα να παλεύω για να βρει λίγο χώρο το μυαλό ν' ανασάνει. Γι' αυτό και κρατήθηκα μακριά απ' τον κόσμο τόσο καιρό και τώρα που βρέθηκα ανάμεσά του, ανακαλύπτω πως πρέπει να ξαναγυρίσω στη καβούκι μου. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα εκτός απ' το μυαλό: υπάρχουν έντομα και φοινικιές και αλατιέρες και θα 'χω μια αλατιέρα στη σπηλιά μου, εδώ γελάνε. Οι άνθρωποι πάντοτε θα σε προδώσουν. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους. «Ολόκληρο το παιχνίδι της ποίησης καθοδηγείται από τους πούστηδες και τους αριστερούς», μου λέει, ατενίζοντας το κανάλι. Υπάρχει μια κάποια αλήθεια εδώ που είναι οδυνηρό και λανθασμένο να την αμφισβητήσεις και δεν ξέρω τι να κάνω με δαύτη. Ξέρω στα σίγουρα πως κάτι δεν πάει καλά στο παιχνίδι της ποίησης - τα βιβλία των διάσημων είναι τόσο βαρετά, συμπεριλαμβανομένου και του Σαίξπηρ. Ήταν και τότε το ίδιο; Αποφασίζω να πετάξω κάποια μπαρούφα στον Τζακ. «Θυμάσαι εκείνο το παλιό περιοδικό ποίησης; Δεν ξέρω αν ήταν ο

28 Σημειώσεις εvός Πορvόγερου 29 Μονρόε ή ο ΣαπάιΡΟ ή ποιος τέλος πάντων αυτός που το 'βγαζε, αλλά χάλασε τόσο πολύ που δεν το διαβάζω πια, Θυμάμαι, όμως, ένα απόφθεγμα του Ουίτμαν: «Για να έχουμε σπουδαίους ποιητές χρειαζόμαστε σπουδαίους ακροατές». Λοιπόν, θεωρώ πως ο Ουίτμαν είναι μεγαλύτερος ποιητής από μένα, αν αυτό σημαίνει κάτι, μόνο που αυτή τη φορά νομίζω πως είδε ανάποδα το πράγμα. Θα 'πρεπε να πει: ((Για να έχουμε σπουδαίους ακροατές χρειαζόμαστε σπουδαίους ποιητές». ((Ναι, μάλιστα», είπε ο Τζακ, ((συνάντησα τον Κρίλι, αυτήν τη φορά σ' ένα πάρτι και τον ρώτησα αν είχε ποτέ του διαβάσει M oυkόβσkι και πάγωσε, σκέτος βράχος, δεν μου απαντούσε, ρε φίλε, ξέρεις τι εννοώ». ((Ας του δίνουμε από 'δώ», λέω. Φύγαμε και πήγαμε προς το αμάξι μου. Κατάφερα, κάποτε, να πάρω κι εγώ αμάξι. Σακαράκα φυσικά. Ο Τζακ έχει το βιβλίο μαζί του. Το ξεφυλλίζει ακόμα. ((Αυτός ο τύπος κάνει πίπες». ((Α ναι;» ((Τούτος 'δώ παντρεύτηκε μια δασκάλα που τον μαστιγώνει στον κώλο. Φρικτή γυναίκα. Μετά τον γάμο του δεν έχει γράψει λέξη. Του έχωσε την ψυχή μες στο βρακί της». (( Μιλάς για τον Γκρέγκορι ή τον Κέρο;» ((Όχι αυτός είναι άλλος!» ((Χριστέ μου!» Συνεχίζουμε να βαδίζουμε προς το αυτοκίνητό μου. Νιώθω μάλλον βαρετά αλλά μπορώ και ΝΙΩΘΩ την ενέργεια αυτού του άντρα, ΕΝΕΡ ΓΕΙΑ και καταλαβαίνω πως ίσως είναι δυνατόν να βαδίζω δίπλα σ' έναν από τους λιγοστούς αθάνατους και αυτοδίδακτους ποιητές του καιρού μας. ΤΟ σκέφτομαι για μια στηγμή. Ούτε κι αυτό έχει σημασία. Α νεβαίνουμε. Η σακαράκα ξεκινάει αλλά ο λεβιές των ταχυτήτων είναι σκατά και πάλι. Πρέπει να οδηγάω αργά σ' όλη τη διαδρομή, αλλά το πούστικο σταματάει σε κάθε φανάρι, έχει αδειάσει η μπαταρία, προσεύχομαι, άλλο ένα ξεκίνημα, μόνο όχι μπάτσοι ή αλκοτέστ. Μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσα στο Νίξον, το Χάμφρεϊ και το Χριστό και να μας γαμήσουν σε όποια μεριά κι αν κατευθυνθούμε, όπου κι αν στρίψουμε κι εγώ στρίβω αριστερά, φρενάρω στη διεύθυνση μας και κατεβαίνουμε.

29 30 Τσαρλς Mπoυκό{Jσκl Ο Τζακ κοιτάζει ακόμα τις σελίδες. «Αυτός ο τύπος είναι εντάξει. Σκότωσε τον εαυτό του, τον πατέρα του, τη μάνα του, τη γυναίκα του αλλά δεν πυροβόλησε τα τρία του παιδιά, ούτε το σκυλί. 'Ενας απ' τους καλύτερους ποιητές μετά τον Μποντλέρ». «Αλήθεια;» «Ναι». Κατεβαίνουμε απ' το σαράβαλο καθώς κάνω τον σταυρό μου για να ξανανάψει για μια ακόμα φορά η καταραμένη μπαταρία. Α νεβαίνουμε και ο Τζακ χτυπάει μια πόρτα. «ΜΠΕΡΝΤ! ΜΠΕΡΝΤ! Ο Τζακ είμαι!» Στο άνοιγμα της πόρτας εμφανίζεται ο Μπερντ. Κοιτάζω δυο φορές. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω αν είναι γυναίκα ή άντρας. Το πρόσωπο είναι το οπιούχο απόσταγμα της ανέγγικτης ομορφιάς. Είναι άντρας. Οι κινήσεις είναι αντρικές. Το ξέρω, ξέρω όμως ακόμα πως μπορεί να βρει τον διάολό του και την απόλυτη κτηνωδία κάθε φορά που θα τολμήσει να βγει στους δρόμους. Θα τον σκοτώσουν γιατί δεν έχει πεθάνει καθόλου. Εγώ έχω πεθάνει κατά τα εννιά δέκατα αλλά φυλάω το άλλο ένα δέκατο σαν όπλο. Μπορώ να περπατήσω στο δρόμο και να μην μπορούν να με ξεχωρίσουν από έναν τηλεπαρουσιαστή, αν κι οι τηλεπαρουσιαστές έχουν ωραιότερα πρόσωπα από τον οποιονδήποτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά τότε δεν υπάρχει και κανένας κίνδυνος. «Μπερντ, χρειάζομαι 20», λέει ο Τζακ. Ο Μπερντ βγάζει ένα εικοσαδόλαρο. Με κινήσεις απαλές, χωρίς βιασύνη. «Φχαριστώ, μωρό μου». «Καλά, δεν έρχεστε μέσα;» «Εντάξει». Προχωράμε μέσα. Καθόμαστε. Να 1C1. η βιβλιοθήκη. Αφήνω τη ματιά μου να τρέξει πάνω της. Δεν φαίνεται ούτε ένα ανιαρό βιβλίο εκεί μέσα. Ανακαλύπτω ότι εκεί υπάρχουν όλα τα βιβλία που θαυμάζω. Τι στο διάολο; Ονειρεύομαι; Το πρόσωπο του νεαρού είναι τόσο όμορφο που κάθε φορά που τον κοιτάζω νιώθω όμορφα, σαν να τρως, ας πούμε, φασόλια με τσίλι, ζεστά, μετά από γερό μεθύσι, το πρώτο φαγητό που τρως μετά από βδομάδες, εντάξει, γάμησέ τα, πάντοτε στην τσίλια είμαι. Ο Μπερντ. Κι ο ωκεανός εκεί κάτω. Κι η χαλασμένη μπαταρία. Η σακαράκα. Οι μπάτσοι να περιπολούν στους ηλίθιους, πληκτικούς δρόμους τους. Τι ελεεινός πόλεμος. Και τι ανόητος εφιάλτης, μονάχα αυτός

30 Σημειώσεις ενός Πορνόγερου 31 ο για μια στιγμή ήρεμος χώρος ανάμεσά μας και μετά όλοι θα τσακιστού με, αμέσως σαν παιδικά παιγνίδια, σαν ψηλοτάκουνα που κατεβαίνουν εύθυμα και βιαστικά τις σκάλες πηγαίνοντας στο πρώτο ραντεβού τους, για πάντα, σκράπες κι ηλίθιοι, σκράπες κι υποχείρια, γαμώ την αδύναμη γενναιότητά μας και τους εγωισμούς μας. Καθόμαστε. Λίγο ουίσκι κάνει την εμφάνισή του. Κατεβάζω μονορού φι ένα τέταρτο, αχ, ρεύομαι, ανοιγοκλείνω τα μάτια, ηλίθιος, βαδίζοντας στα 50, προσπαθώ ακόμα να παίξω τον Ηρωα. 'Ηρωας του κώλου μέσα σε καταιγισμούς εμετών. Μπαίνει η γυναίκα του Μπερντ. Γίνονται οι συστάσεις. Είναι μια γυναίκα ρευστή με καφέ φόρεμα, σαν να κυλάει με τα μάτια της γελαστά, κυλάει, σου λέω, κυλάει. «ΓΟΥΟΥ ΓΟΥΟΥ ΓΟΥΟΥΙ» λέω. Φαίνεται τόσο καλή που νιώθω την ανάγκη να την σηκώσω, να την σφίξω στην αγκαλιά μου. Τη βάζω πάνω στο αριστερό μου πόδι, τη στριφογυρίζω, γελάω. Κανένας δεν με θεωρεί τρελό. Όλοι μας γελάμε. Όλοι μας καταλαβαίνουμε. Την αφήνω κάτω. Καθόμαστε. Ο Τζακ γουστάρει που τη βρίσκω. Κουβαλούσε την ψυχή μου και κουράστηκε. Σκάει πλατύ χαμόγελο. Είναι εντάξει. Καμιά φορά και σπάνια, στη ζωή σου βρίσκεσαι σ' ένα δωμάτιο γεμάτο ανθρώπους που σε βοηθάνε μόνο και μόνο με το να τους κοιτάς, να τους ακούς. Αυτή ήταν μια απ' αυτές τις μαγικές στιγμές. Το 'ξερα. Έλαμπα σαν γαμημένο καυτερό ταμάλε. Δεν μ' ένοιαζε. Εντάξει. Κατέβασα πλαταγίζοντας τα χείλια μου κι άλλο ένα τέταρτο από αμηχανία. Κατάλαβα πως ήμουν ο πιο αδύναμος από τους 4 και δεν ήθελα να βλάψω κανέναν. Ήθελα μόνο να κατανοήσω την ανέμελη μακαριότητά τους. Ένιωθα τον έρωτα σαν ξετρελαμένο αλητόσκυλο μέσα σ' ένα μαντρί με ξαναμμένες σκύλες, μονάχα που τούτοι εδώ είχαν θαύματα να μου δείξουνε κι όχι μόνο σπέρμα. Ο Μπερντ κοίταξε προς εμένα. «Είδες το κολάζ μου;» Σήκωσε ένα πράγμα ίδιο με σκατά απ' όπου κρεμόταν ένα γυναικείο σκουλαρίκι και κάτι άλλα σκατοπράγματα. (Μια που το 'φερε ο λόγος... Αντιλαμβάνομαι ότι εναλάσσω τον αόριστο με τον ενεστώτα και αν δεν σας γουστάρει... χώστε μια ρώγα στ' αρχίδια σας. - εκδότης: να μείνει). Αρχίζω ένα μακρύ μπλα-μπλα για το πώς δεν μ' αρέσει αυτό ή εκείνο

31 32 Τσαρλς Μπουκόβσκι και για το τι τράβηξα στα Μαθήματα Τέχνης... Ο Μπερντ μ' αναγκάζει να σταματήσω. Τραβώντας απότομα ξεκολλάει το πράγμα, είναι μόνο μια βελόνα για σουτάρισμα και μου χαμογελάει μ' ένα μορφασμό, αλλά κι εγώ ξέρω τα κατατόπια: ότι ίσως, όπως μου έχουν πει, εκείνοι που ξέρουν, το μόνο πρεζόνι που μπορεί να τα καταφέρει είναι ο ουίλιαμ Μπάροουζ που είναι ιδιοκτήτης της Μπάροουζ Κόμπανι, σχεδόν, και που μπορεί να το παίζει σκληρός ενώ εξακολουθεί να είναι εσωτερικά ένα χοντρό αδερφίστικο αγριογούρουνο. Αυτά απ' όσα ακούω κι έχει κρατηθεί μυστικό. Είναι αλήθεια; Γιατί αλήθεια ή ψέμματα, ο Μπάροουζ είναι πολύ πληκτικός συγγραφέας και χωρίς την συνεχή παρουσία της πείρας που χαρίζει η πρέζα στο λογοτεχνικό του υπόβαθρο θα ήταν σχεδόν ένα τίποτα, όπως κι ο Φόκνερ είναι ένα τίποτα εκτός για μερικούς πολύ στυγνούς εξτρεμιστές του νότου σαν τον κ. Κόρινγκτον και τον κ. Νοντ και τον κ. Κλάστε-μας-Τ' αρχίδια. «Μωρό μου», αρχίζουν να μου λένε, «είσαι μεθυσμένος». Και είμαι. Και είμαι. Και είμαι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο απ' το να παραδοθώ στην έξαψη ή στον ύπνο. Μου κάνουν λίγο χώρο. Πίνω πολύ βιαστικά. Συνεχίζουν τη συζήτηση. Τους ακούω, ευγενικά. Κοιμάμαι. Κοιμάμαι με συντροφιά. Ούτε η θάλασσα, ούτε αυτοί θα με πνίξουν. Αγαπάνε εμένα και το κοιμισμένο μου κορμί. Εμένα το ρεμάλι. Αγαπάνε το κοιμισμένο μου κορμί. Μακάρι να φτάνανε μέχρις εδώ όλα τα παιδιά του Θεού. Χριστέ μου. Ποιος νοιάζεται για μια άδεια μπαταρία; Bαrney Rosset: εκδότης του Evergreen Review. Tαmαle: καυτερό μεξικάνικο φαγητό.

32 ΒΡΙΣΚΟΜΟΥΝ ΜΕ ΤΗ χαρτονένια μου βαλίτσα, κοντά στην Τάιμς Σκουέαρ. Χριστέ μου, μάνα μου, ήταν φρικτό ξεχύνονταν βιαστικοί από τις πελώριες μουνότρυπες του πεζοδρομίου. Με σκουντούσαν και με στριφογύριζαν. Τελικά κατάφερα να ρωτήσω έναν από δαύτους πού ήταν το Βίλατζ. Οταν έφτασα, βρήκα ένα δωμάτιο και σαν άνοιξα το μπουκάλι με το κρασί κι έβγαλα τα παπούτσια μου ανακάλυψα πως το δωμάτιο είχε ένα καβαλέτο, μα εγώ δεν ήμουν ζωγράφος. Πιτσιρικάς ήμουνα που έψαχνε μονάχα τη τύχη του. Κάθισα πίσω απ' το καβαλέτο κι ήπια το κρασί μου κοιτάζοντας έξω απ' το βρώμικο παράθυρο. Οταν βγήκα να πάρω άλλο ένα μπουκάλι κρασί είδα ένα νεαρό με μεταξωτό μπουρνούζι, μπερέ και σανδάλια. Είχε μια μισοκατσιασμένη γενειάδα και μιλούσε στο τηλέφωνο του χολ: «Ω ναι, ναι αγάπη μου, πρέπει να σε δω, ω ναι, πρέπει! Αλλιώς θα κόψω τις φλέβες μου...! Ναι!» Πρέπει να του δίνω από 'δώ, σκέφτηκα. Τούτος δεν ήταν ικανός να κόψει ούτε τα κορδόνια των παπουτσιών του. Τι αηδιαστικό απομεινάρι ανθρώπου. Κι ύστερα, σου κάθονταν στα καφενεία, πολύ άνετοι, με τους μπερέδες τους, με τα ντύσί jl ατά τους, παριστάνοντας τους καλλιτέχνες. Εμεινα εκεί μια βδομάδα πίνοντας κι εξαντλώντας το νοίκι. Μετά βρήκα ένα δωμάτιο έξω απ' το Βίλατζ. Για την εμφάνιση και το μέγεθός του το δωμάτιο ήταν πολύ φθηνό και δεν μπορούσα να καταλάβω το γιατί. Στην γωνία ανακάλυψα ένα μπαρ και σιγόπινα μπύρες όλη τη μέρα. Τα λεφτά μου τέλειωναν αλλά όπως συνήθως, το να ψάξω για δουλειά μου την έδινε. Κάθε στιγμή μεθυσιού και πείνας είχε για μένα μια αίσθηση γαλήνης. Εκείνη τη νύχτα αγόρασα δυο μπουκάλια ποτό και ανέβηκα στο δωμάτιό μου. Εβγαλα τα ρούχα μου, χώθηκα στο κρεβάτι μέσα στο σκοτάδι, βρήκα ένα ποτήρι κι έχυσα το πρώτο κρασί. Ανακάλυψα γιατί το δωμάτιο ήταν τόσο φθηνό. Ακριβώς έξω απ' το παράθυρό μου έκανε στάση το «L» τραίνο. Τα φώτα του φώτιζαν ολόκληρο το δωμάτιο. Αδειαζε το φορτίο του. Φρικτές φάτσες: πουτάνες, ουρακουτάγκοι, μπάσταρδοι, τρελοί φονιάδες - οι εφιάλτες μου ζωντανεμένοι. Μετά έβαζε μπρος γρήγορα και το δωμάτιο ξαναγινόταν σκοτεινό για λίγο, μέχρι το επόμενο φορτίο με τις παρόμοιες φάτσες. Χρειαζόμουν το κρασί. Οι ιδιοκτήτες του κτιρίου ήταν ένα ζευγάρι εβραίων που είχαν επίσης

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα.

Προσπάθησα να τον τραβήξω, να παίξουμε στην άμμο με τα κουβαδάκια μου αλλά αρνήθηκε. Πιθανόν και να μην κατάλαβε τι του ζητούσα. Μια μέρα πήγαμε στην παιδική χαρά με τις μαμάδες μας. Ο Φώτης πάντα με το κορδόνι στο χέρι. Αν και ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερός μου, ένιωθα πως έπρεπε πάντα να τον προστατεύω. Σίγουρα δεν ήταν σαν όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Β - Γ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα.

Την επομένη ήρθε προς το μέρος μου και μου είπε καλημέρα. Τ ην πρώτη μέρα, την είδα να χαμογελάει. Ήθελα αμέσως να τη γνωρίσω. Ήμουν σίγουρη ότι δεν θα τη γνώριζα. Δεν ήμουν ικανή να την πλησιάσω. Πάντα περίμενα τους άλλους να το κάνουν και ποτέ δεν ερχόταν κανείς.

Διαβάστε περισσότερα

2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε νικήσει με την εμπειρία του.

2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο επίπεδο του και θα σε νικήσει με την εμπειρία του. 1. Ζήτησα από τον Θεό ένα ποδήλατο, αλλά ξέρω ότι ο Θεός δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Για αυτό, έκλεψα ένα ποδήλατο και ζήτησα από τον Θεό συγχώρεση. 2. Μην διαφωνείς με έναν ηλίθιο. Θα σε ρίξει στο

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ:ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΑΥΓΟ Α ΣΚΗΝΗ: (Αυγό+κότα) ΑΥΓΟ: Γεια σας, εγώ είμαι ο Μήτσος. Ζω σ αυτό το κοτέτσι σαν όλα τα αυγά. Βαρέθηκα όμως να μαι συνέχεια εδώ. Θέλω να γνωρίσω όλον τον κόσμο. Γι αυτό σκέφτομαι

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού

Ερωτηματολόγιο Προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς Κυκλοφορώ" (αρχικό ερωτηματολόγιο) Για μαθητές Δ - Ε - ΣΤ Δημοτικού Tάξη & Τμήμα:... Σχολείο:... Ημερομηνία:.../.../200... Όνομα:... Ερωτηματολόγιο Προγράμματος "Ασφαλώς

Διαβάστε περισσότερα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα

Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Εκδόσεις Λευκή Σελίδα ΠΑΡΑΜΥΘΙ Κέλλυ Παντελίδη Ένας δράκος στην Ανάποδη Παραμυθοχώρα Διορθώσεις: Ελένη Ζαφειρούλη Σελιδοποίηση: Γιάννης Χατζηχαραλάμπους Μακέτα εξωφύλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

μη μου πεις! Εκπαιδευτήρια «Διονύσιος Σολωμός»

μη μου πεις! Εκπαιδευτήρια «Διονύσιος Σολωμός» μη μου πεις! Εκπαιδευτήρια «Διονύσιος Σολωμός» μη μου πεις! Μια έκδοση των Εκπαιδευτηρίων «Διονύσιος Σολωμός» Κείμενα και εικόνες: οι μαθητές της ΣΤ Τάξης 2008-2009 Επιμέλεια κειμένων: Μαρία - Έλσα Μπουκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά

Χριστούγεννα. Ελάτε να ζήσουμε τα. όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Ελάτε να ζήσουμε τα όπως πραγματικά έγιναν όπως τα γιορτάζει η εκκλησία μας όπως τα νιώθουν τα μικρά παιδιά Χριστούγεννα (μέσα από ιστορίες και χριστουγεννιάτικα παιχνίδια) 1 Στόχοι: Μέσα από διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου

Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Η ιστορία του Φερδινάνδου Συγγραφέας: Μούνρω Λιφ. Μετάφραση: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Μια φορά κι έναν καιρό στην Ισπανία υπήρχε ένας μικρός ταύρος που το όνομά του ήταν Φερδινάνδος. Όλοι οι άλλοι μικροί

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!»

Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση όμως είναι!» Ημερομηνία 27/4/2015 Μέσο Συντάκτης Link www.thinkover.gr Ανδριάνα Βούτου http://www.thinkover.gr/2015/04/27/stefanos-livos/ Στέφανος Λίβος: «Η συγγραφή δεν είναι καθημερινή ανάγκη για μένα. Η έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών

Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Σεμινάρια Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Δημοτικού 6-8 ετών Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών Presenter Name 1 1 Ας γνωρίσουμε τους φίλους μας 2 Η φίλη μας η Διαβασούλα Γεια σας παιδιά!

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους

Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397. Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης PAE8397 Σενάριο μικρού μήκους Παναγιώτης Πεϊκίδης 2/11/2009 This work is licensed under the Creative Commons Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share Alike 3.0 Greece Licence.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η

ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ Σκηνή 1 η Το σπίτι του ακατάστατο. Μπαίνει η υπηρέτρια κι από πίσω μπαίνει ο. Κάθε πρωί η ίδια ιστορία. `Ερχεστε και μας βρίσκετε με την κρέμα ημέρας. Ορίστε, δεν πρόλαβα ούτε να την απλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr

Δώρα Μωραϊτίνη. Μυθιστόρημα. Εκδόσεις CaptainBook.gr Δώρα Μωραϊτίνη G Μυθιστόρημα Εκδόσεις CaptainBook.gr Σ εκείνους που μου έδωσαν ζωή, στην Αλεξάνδρα και στον Ανδρέα. Σε αυτούς που εγώ έδωσα ζωή, στη Ράνια και στον Ντίνο. Μα και σε αυτούς που αποζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου

Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Ένα μήλο στην πλάτη ενός σκαντζόχοιρου Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σκαντζοχοιράκι που νύσταζε πολύ και ετοιμαζόταν να κοιμηθεί. Ξαφνικά όμως έπεσε ένα μήλο πάνω στην πλάτη του και καρφώθηκε στα αγκάθια

Διαβάστε περισσότερα

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου,

Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, Στη μέση μιας ημέρας μακρύ ταξίδι κάνω, σ ένα βαγόνι σκεπτικός ξαναγυρνώ στα ίδια. Μόνος σε δύο θέσεις βολεύω το κορμί μου, κοιτώ ξανά τριγύρω μου, την περιπλάνησή μου. Ξεκίνησε ο συρμός, αφετηρία ή προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό

Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό 4. Τη μέρα που κόπηκε το ηλεκτρικό Τι κάνουν οι άνθρωποι σε μια πόλη; Και, ξαφνικά, κόβεται το ηλεκτρικό! Κοιτάζω την εικόνα και λέω: Τι αλλάζει στη ζωή μας; Τι δεν μπορούμε να κάνουμε; Τι μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα