Το παραµύθι ως µέσο διαπολιτισµικής γλωσσικής εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παραµύθι ως µέσο διαπολιτισµικής γλωσσικής εκπαίδευσης"

Transcript

1 Το παραµύθι ως µέσο διαπολιτισµικής γλωσσικής εκπαίδευσης Βερβίτης Νικόλαος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τµήµα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Καπουρκατσίδου Μαρία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τµήµα Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την αξιοποίηση του παραµυθιού ως µέσο διαπολιτισµικής διδασκαλίας της ελληνικής ως µητρικής γλώσσας. Το παραµύθι άνθισε και διαδόθηκε σε όλο τον κόσµο ως λόγος πατροπαράδοτος. Σε κάθε κοινωνία αφοµοιώθηκε από τη συλλογική µνήµη διαπλάθοντάς την, χωρίς να έχει περάσει από το χώρο της γραπτής λογοτεχνίας για αιώνες. Από την αρχαιότητα τα παραµύθια ήταν ευρύτατα γνωστά στον ελλαδικό χώρο, παρόλο που έγιναν αντικείµενο περιφρόνησης από την πλευρά των λόγιων της εποχής (π.χ. Πλάτων). Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους εκφράζονται φόβοι σχετικά µε τις παιδαγωγικές τους επιπτώσεις λόγω των παγανιστικών στοιχείων που περιείχαν. Παρόλα αυτά κατάφεραν να επιβιώσουν ως τις µέρες µας µέσω της προφορικής παράδοσης. Το παραµύθι ανάγεται παραδοσιακά στην καθαρή ψυχαγωγία του κοινού. Όµως επειδή αντικατοπτρίζει ένα βαθύτερο µυθικό όραµα της ανθρώπινης ζωής και του κόσµου, το συναντάµε σε τόσο διαφορετικούς πολιτισµούς µε την ίδια αναγνωρίσιµη µορφή. Έτσι οι λαϊκές διηγήσεις ταξίδευαν πάντοτε κρατώντας ενιαία τη δοµή τους και τα διαχρονικά τους χαρακτηριστικά, παρόλο που άλλαζαν πλαίσιο, κλίµα, γλώσσα και πολιτισµό. Το φαινόµενο αυτό είναι τουλάχιστον δυσερµήνευτο. Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να δώσουν απάντηση στο ερώτηµα αυτό ήδη από τον περασµένο αιώνα αναπτύσσοντας διάφορες θεωρίες όπως η µονογενετική η πολυγενετική[1] ή άλλες που τονίζουν τη σηµασία της λαϊκής τελετουργίας για το σχηµατισµό των µύθων. Η πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη έγινε από το Ρώσο λαογράφο Vladimir Propp που εισήγαγε τη στρουκτουραλιστική έρευνα στον τοµέα της λαογραφίας και πρότεινε τις 31 αµετάβλητες λειτουργίες, που τις στηρίζουν µια σειρά από πρόσωπα και ήρωες των µαγικών παραµυθιών[2]. Η σοβαρότερη κριτική που διατυπώθηκε για τον Vladimir Propp προήλθε από τον Claude Levi - Strauss που χρησιµοποίησε µια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για την ανάλυση της µυθικής δοµής (Αγγελοπούλου, 1991: 15-21). 1. Η παιδαγωγική αξία του παραµυθιού Παρόλο που η παιδαγωγική αξία του παραµυθιού είναι αναγνωρισµένη διεθνώς χάρη στις πρόσφατες ψυχολογικές µελέτες, στη χώρα µας εξακολουθεί να θεωρείται ένα λογοτεχνικό είδος που είναι χρήσιµο παιδαγωγικά µόνο για την πρώτη άλογη ηλικία του ανθρώπου, και µάλιστα περνώντας από αυστηρή λογοκρισία (Αγγελοπούλου, 1991: 15-21). Εξαιτίας αυτής της παρωχηµένης αντίληψης προτείνεται ως παιδαγωγικό µέσο µόνο για παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας στο πλαίσιο του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος (βλ. Ο.Ε..Β., Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο: ). Ωστόσο το παραµύθι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο διδασκαλίας και σε µεγαλύτερες ηλικίες γιατί βοηθάει το παιδί στην αυτογνωσία και ανάπτυξη της προσωπικότητας ενώ ταυτόχρoνα λειτουργεί και ψυχαγωγικά ακόµη και όταν αυτό έχει περάσει στην έλλογη φάση της ζωής του. Η µαγεία που αισθάνονται τα παιδιά όταν ανταποκρίνονται στο παραµύθι δεν προέρχεται τόσο από το ψυχολογικό νόηµα της ιστορίας (αν και αυτό συµβάλλει) αλλά από τις λογοτεχνικές της ιδιότητες. Το παραµύθι δεν θα µπορούσε να έχει ψυχολογική επίδραση στο παιδί αν δεν ήταν πρώτα από όλα έργο τέχνης. Ως έργο τέχνης γίνεται πλήρως κατανοητό όπως καµία άλλη µορφή τέχνης. Το βαθύτερο νόηµά του είναι διαφορετικό για κάθε άτοµο αλλά και για το ίδιο το άτοµο σε διαφορετικές στιγµές της ζωής του, καθώς ξαναγυρίζει στο ίδιο παραµύθι ή στην ίδια παραλλαγή εφόσον είναι έτοιµο να διευρύνει παλιά νοήµατα ή να τα αντικαταστήσει µε καινούργια (Bettelheim, 1995: 23). Από την άλλη πλευρά το παραµύθι ως ένα προϊόν της προφορικής λαϊκής παράδοσης, διαθέτει πλήθος ιδιωµατισµών στο επίπεδο της φωνητικής, της

2 µορφολογίας, του λεξιλογίου και της σύνταξης. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να αξιοποιήσει το γεγονός αυτό φέρνοντας σε επαφή τα παιδιά µε διαλεκτικά και ιδιωµατικά στοιχεία της ελληνικής µε σκοπό να γνωρίσουν και άλλες γλωσσικές ποικιλίες πέρα από την κοινή. Επιπλέον, οι µαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν µε το ιδιαίτερο αφηγηµατικό είδος του παραµυθιού που έχει ξεχωριστή µορφολογική δοµή και συγκεκριµένα µοτίβα. 2. Παραµύθια του κόσµου και διαπολιτισµική εκπαίδευση Το παραµύθι µπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εύχρηστο µέσο για την επαφή και γνωριµία των παιδιών µε άλλους πολιτισµούς, στα πλαίσια της διαπολιτισµικής προσέγγισης. Κύριος στόχος της διαπολιτισµικής προσέγγισης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και την κοινωνία που µπορούν να επιτευχθούν µέσα από οργανωµένες παρεµβάσεις για την άρση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων, του ρατσισµού και των διακρίσεων. Οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν µια διαπολιτισµική παιδαγωγική προσέγγιση, σύµφωνα µε τον Essinger, είναι οι ακόλουθες: 1) Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy). Πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης είναι να ενθαρρύνει το µαθητή να µπαίνει στη θέση του άλλου, να κατανοεί τα προβλήµατά του και να αναγνωρίζει αλλά και να σέβεται τη διαφορετικότητα. 2) Εκπαίδευση για αλληλεγγύη. Προσπάθεια για ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης πέρα από τα όρια των οµάδων, των φυλών και των κρατών και για παραµερισµό των κοινωνικών ανισοτήτων. 3) Εκπαίδευση για διαπολιτισµικό σεβασµό. Ο σεβασµός προς την πολιτισµική ετερότητα µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσα από το άνοιγµα προς τους άλλους πολιτισµούς, γεγονός που µπορεί να αποτελέσει πρόσκληση προς τους άλλους να συµµετέχουν στο δικό µας πολιτισµό. 4) Εκπαίδευση εναντίον του εθνικιστικού τρόπου σκέψης. Η εξάλειψη των εθνικών στερεοτύπων και των προκαταλήψεων µπορούν να καταστήσουν δυνατή την επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών λαών και να προωθήσουν την αλληλεγγύη ανεξαρτήτως εθνικής, πολιτισµικής και άλλης προέλευσης. 3. Πλαίσιο διδασκαλίας Η ακόλουθη διδακτική πρόταση απευθύνεται σε µαθητές/ριες των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού που έχουν την ελληνική γλώσσα ως µητρική στα πλαίσια του γλωσσικού µαθήµατος. Επιπλέον µε ορισµένες αναπροσαρµογές, κάποιες από τις προτεινόµενες δραστηριότητες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν και στις πρώτες τάξεις του γυµνασίου Η πρόταση προορίζεται για τάξη του επίσηµου σχολείου δηµόσιου ή ιδιωτικού χωρίς να λαµβάνεται υπόψη αν αυτό βρίσκεται σε µεγάλο αστικό κέντρο ή στην επαρχία. Την τελευταία δεκαετία οι σοβαρές κοινωνικές ανακατατάξεις που συντελούνται στη χώρα µας αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη δε µας επιτρέπουν να µιλάµε για αµιγείς γλωσσικά, πολιτισµικά ή εθνικά σχολικές τάξεις, ειδικά στα µεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι η σύνθεση των µονοπολιτισµικών άλλοτε σχολικών τάξεων των δηµόσιων σχολείων έχει αλλάξει ριζικά. Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την πραγµατικότητα θα πρέπει το σχολικό πρόγραµµα να προσαρµοστεί στις νέες κοινωνικές συνθήκες και να έχει διαπολιτισµικό προσανατολισµό. Η παρούσα διδακτική πρόταση εντάσσεται σ αυτήν την προσέγγιση. Μέσα από τη διδακτική πρόταση που ακολουθεί στοχεύουµε στο να προάγουµε την επαφή και την εξοικείωση των παιδιών µε τον ιδιαίτερο αφηγηµατικό λόγο του παραµυθιού που αποτελεί ένα ξεχωριστό λογοτεχνικό είδος σήµερα, το οποίο µπορεί να αποτελέσει αφετηρία για αυτοσχεδιασµό από µέρους της τάξης αλλά και αφορµή για την κατανόηση και παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού και προφορικού λόγου. Επιπλέον, σκοπός µας είναι η εξοικείωση των µαθητών/τριών µε τη µορφολογική δοµή των µαγικών παραµυθιών έτσι όπως προτάθηκε από τον V. Propp και αξιοποιήθηκε από το G.Rodari. Τέλος, επιδιώκουµε τη γνωριµία των παιδιών µε άλλους πολιτισµούς µέσω των παραµυθιών που αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα λαϊκού πολιτισµού.

3 4. Σχέδιο διδασκαλίας για το παραµύθι 1ο στάδιο Το παραµύθι πάνω στο οποίο βασιστήκαµε για την αφήγηση µας είναι «Η Πούλια κι ο Αυγερινός»[3]. Εφόσον θα αφηγηθούµε παραµύθι, πρέπει να προηγηθεί µια προετοιµασία του χώρου αλλά και του ίδιου του αφηγητή, µε σκοπό να δηµιουργηθεί το κατάλληλο κλίµα. Γι αυτό το λόγο, διαµορφώνουµε µαζί µε τα παιδιά έναν κύκλο µόνο µε καρέκλες και καθόµαστε όλοι σ αυτόν. Επιπλέον θα πρέπει να έχουµε έρθει σε επαφή µε το υλικό µας και να είµαστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την αφήγηση, έχοντας υπόψη ότι η αφήγησή µας θα πρέπει να συνοδεύεται από δραµατικότητα, αµεσότητα λόγου, χαµηλό και υποβλητικό τόνο φωνής, µιµητικότητα, συγκρατηµένες χειρονοµίες και γκριµάτσες, πειστικό και ειλικρινές ύφος (Αυδίκος, 1996: ). Στη συνέχεια ζητάµε από τα παιδιά να καταθέσουν εµπειρίες αφήγησης παραµυθιών και κατευθύνουµε έτσι τη συζήτηση, ώστε να προσδιορίσουν τα στοιχεία εκείνα που κάνουν την αφήγηση πιο ζωντανή και ατµοσφαιρική. Με αφορµή την αρχή του παραµυθιού (µια φορά κι έναν καιρό ήταν / ζούσε κ.λ.π.) ζητάµε από τους/τις µαθητές/τριες να προσδιορίσουν το χρόνο κατά τον οποίο διαδραµατίζονται τα γεγονότα που αφηγηθήκαµε (δηλαδή αν έγιναν στο παρελθόν, στο παρόν ή στο µέλλον). Έπειτα, δίνουµε στα παιδιά ένα απόσπασµα από το παραµύθι και ζητάµε να εντοπίσουν τις λέξεις µε τις οποίες φαίνεται τι έκαναν ή τι έπαθαν τα δρώντα πρόσωπα. Σχολιάζουµε τη χρήση του παρατατικού και αορίστου στο συγκεκριµένο είδος λόγου (βλ. παράρτηµα). Στη συνέχεια τους δίνουµε ένα άλλο απόσπασµα του παραµυθιού και ζητάµε να γράψουν τη συνέχειά του µέχρι το σηµείο που η µητριά καταριέται τον Αυγερινό έτσι όπως το θυµούνται από την αφήγηση που προηγήθηκε και µε βάση τις οδηγίες της γριάς µάγισσας (βλ. παράρτηµα). Στο τέλος του δίωρου µοιράζουµε στα παιδιά ολόκληρο το παραµύθι φωτοτυπηµένο. Ο πρώτος στόχος σ αυτό το στάδιο είναι η εξοικείωση των παιδιών µε τον αφηγηµατικό λόγο και η κατανόηση της σηµασίας του ιδιαίτερου κλίµατος της αφήγησης. Στόχος της συζήτησης είναι να αναγνωρίσουν τα παιδιά τα ιδιαίτερα στοιχεία της αφήγησης του παραµυθιού. Με τις επόµενες δραστηριότητες εισάγουµε τα παιδιά στην έννοια της λειτουργίας των παρελθοντικών χρόνων, παρατατικού και αορίστου, µέσα στο παραµύθι. Με την τελευταία δραστηριότητα, στοχεύουµε στην άσκηση της χρήσης των παρελθοντικών χρόνων, στα πλαίσια αφηγηµατικού λόγου, και στην παραγωγή γραπτού λόγου µε συγκεκριµένους περιορισµούς. 2ο στάδιο Στην αρχή ζητάµε από τα παιδιά να αναφέρουν τα παλιότερα παραµύθια που γνωρίζουν και κάνουµε αναφορά στους µύθους του Αισώπου. Έπειτα ρωτάµε αν ξέρουν παραµύθια από άλλες χώρες ή ηπείρους και ζητάµε να τα αναφέρουν. Έτσι ξεκινάµε µια κουβέντα σχετικά µε τα παραµύθια του κόσµου και υπογραµµίζουµε ότι είναι χαρακτηριστικό όλων των λαών. Μέσα από την αναζήτηση στο χωροχρόνο του παραµυθιού, οι µαθητές συνειδητοποιούν πως το παραµύθι δεν είναι µόνο στοιχείο διαχρονικό αλλά και παγκόσµιο. Στη συνέχεια προβάλλουµε στο διαφανοσκόπιο χαρακτηριστικές εικόνες από την εικονογράφηση που συνοδεύει παραµύθια διάφορων λαών, αλλά και εικόνες από την καθηµερινή ζωή, έργα λαϊκής τέχνης, αρχιτεκτονικά δείγµατα κ.ά. και ζητάµε από τους/τις µαθητές/τριες να ανακαλύψουν από ποια χώρα ή γεωγραφική περιοχή προέρχονται και να αιτιολογήσουν την

4 άποψή τους[4]. Μοιράζουµε στα παιδιά το παραµύθι «Ο σάχης Αµπάς και η φτωχή µάνα» και το διαβάζουµε. Ζητάµε να βρουν τη χώρα προέλευσης µέσω των ιδιαίτερων πολιτισµικών στοιχείων που θα εντοπίσουν µέσα στο παραµύθι µε τη δική µας καθοδήγηση. Στόχος της πρώτης δραστηριότητας είναι να συλλάβουν τα παιδιά το φαινόµενο του παραµυθιού ως διαχρονικό και παγκόσµιο. Στόχος είναι να φέρουµε τα παιδιά σε επαφή µε την τέχνη (ζωγραφική, αρχιτεκτονική κ.α.) άλλων πολιτισµών ώστε να είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τα ιδιαίτερα πολιτισµικά στοιχεία των παραµυθιών που θα τους δοθούν στη συνέχεια. Στόχος είναι να έρθουν οι µαθητές/τριες σε επαφή µε τον πολιτισµό της χώρας προέλευσης του συγκεκριµένου παραµυθιού και να µάθουν να εντοπίζουν στο λόγο τα ιδιαίτερα στοιχεία που τον συνθέτουν. 3ο στάδιο Μοιράζουµε στα παιδιά τέσσερα παραµύθια από διαφορετικούς πολιτισµούς χωρίς τον τίτλο τους - από τη Ρωσία (Ο τσάρεβιτς Ιβάν και ο Λευκός Πολιάνιν), την Κίνα (Το πολύχρωµο νυφικό), την Περσία (Το µαγικό δαχτυλίδι), τους Ινδιάνους της Κ. Αµερικής (Η πίπα της ειρήνης)[5]. Χωρίζουµε την τάξη σε τέσσερις οµάδες και ζητάµε από την καθεµιά να διαλέξει ένα από αυτά και να το διαβάσει. Οι οµάδες καλούνται να δώσουν ένα τίτλο στο παραµύθι και να ανακαλύψουν τη χώρα προέλευσης µέσω των ιδιαίτερων πολιτισµικών στοιχείων (ονόµατα ανθρώπων και πόλεων, ενδυµατολογικά στοιχεία κ.λ.π.). Στη συνέχεια καλούνται να ζωγραφίσουν χαρακτηριστικά επεισόδια και να το διηγηθούν στις υπόλοιπες οµάδες βασιζόµενοι στην εικονογράφηση του παραµυθιού που οι ίδιοι έχουν κάνει. Συγκεντρώνουµε τις ζωγραφιές των παιδιών και ζητάµε να δώσουν σ αυτές γενικούς τίτλους µε τη δική µας βοήθεια. Μετά τη διαπίστωση ότι κάποια στοιχεία των παραµυθιών είναι κοινά, τους βοηθάµε να ανακαλύψουν τις βασικές λειτουργίες των µαγικών παραµυθιών σύµφωνα µε την ταξινόµηση του V. Propp. Μετά απ αυτήν την αναζήτηση µοιράζουµε την ταξινόµηση του V. Propp έτσι όπως δίνεται συνοπτικά από το G. Rodari[6]. Τέλος προτρέπουµε τους/τις µαθητές/τριες να βρουν τις βασικές λειτουργίες των δρώντων προσώπων στο παραµύθι «Ο Σάχης Αµπάς και η φτωχή µάνα» µε τη δική µας καθοδήγηση. Στόχος είναι να ασκηθούν οι µαθητές/τριες στην αναγνώριση των ιδιαίτερων πολιτισµικών στοιχείων που υπάρχουν µέσα στα παραµύθια των διαφόρων λαών µετά την πρώτη επαφή που είχαν στο προηγούµενο στάδιο. Στόχος είναι η εικαστική αποτύπωση των σηµαντικότερων εικόνων του παραµυθιού καθώς και η αναπαραγωγή του γραπτού αφηγηµατικού λόγου σε προφορικό. Με αφορµή τις ζωγραφιές των µαθητών/ριών εισάγουµε την έννοια των λειτουργιών των δρώντων προσώπων του παραµυθιού, έτσι όπως έχουν διατυπωθεί από τον V. Propp. Παράλληλα τα παιδιά ασκούνται στη διατύπωση γενικών όρων µε βάση ειδικά χαρακτηριστικά. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν ότι οι λειτουργίες αυτές είναι παρούσες σε όλα τα µαγικά παραµύθια και παράλληλα είναι εύκολα ανιχνεύσιµες. 4ο στάδιο Προτείνουµε στις οµάδες τη µεταφορά του παραµυθιού «Η Πούλια και ο

5 Αυγερινός» στο πολιτισµικό πλαίσιο των παραµυθιών µε τα οποία ασχολήθηκαν νωρίτερα. Επιπλέον προτρέπουµε τα παιδιά να χρησιµοποιήσουν όχι µόνο στοιχεία που συνάντησαν στα παραµύθια αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο γνωρίζουν για τους πολιτισµούς αυτούς. Έτσι προκύπτουν τέσσερις διαφορετικές παραλλαγές του ίδιου παραµυθιού οι οποίες παρουσιάζονται στην τάξη από τον εκπρόσωπο της κάθε οµάδας. Ζητάµε από τα παιδιά να επιλέξουν µία από τις τέσσερις παραλλαγές προκειµένου να διασκευαστεί θεατρικά. Στη συνέχεια ανατίθενται καθήκοντα σεναριογράφων, σκηνοθετών, σκηνογράφων, ηθοποιών, µουσικής επιµέλειας και κοστουµιών. Η κάθε µικρή οµάδα δουλεύει σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες. Το έργο πρόκειται να παρουσιαστεί σε όλο το σχολείο µετά την απαραίτητη περίοδο προετοιµασίας. Κατά την περίοδο της προετοιµασίας η οποία γίνεται εκτός σχολικού προγράµµατος η συµβολή του δασκάλου έγκειται στο συντονισµό των οµάδων αλλά και στη συνεργασία µε κάθε µία χωριστά παρέχοντας συµβουλές και υλικό όποτε το ζητήσουν αφήνοντας όµως χώρο για αυτοσχεδιασµό και αυτενέργεια τα οποία αποτελούν συστατικό µέρος της δουλειάς ενός δηµιουργού. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά µε το µετασχηµατισµό του παραµυθιού σε άλλο πολιτισµικό πλαίσιο. Η διασκευή του παραµυθιού σε θεατρικό και το ανέβασµα του µε συντελεστές τα ίδια τα παιδιά στοχεύει στην εξοικείωσή τους µε ρόλους όπως του δηµιουργού (θεατρικού κειµένου, παράστασης, ρόλων, κοστουµιών κ.λ.π.). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ραστηριότητες 1ου σταδίου 1) Βρείτε στο παρακάτω απόσπασµα τις λέξεις που δείχνουν τι έκαναν ή τι έπαθαν τα πρόσωπα του παραµυθιού. «Αρχή του παραµυθιού, καλησπέρα της αφεντιάς σας. Μια φορά κ έναν καιρό ζούσεν ένας κυνηγός µε τη γυναίκα του. Κ η γυναίκα του µια µέρα έκαµε ένα όµορφο κοριτσάκι και το βγάλανε Πούλια. Σε λίγον καιρόν όµως η γυναίκα πέθανε κι ο κυνηγός, τι να κάµει, ξαναπαντρεύτηκε. Η δεύτερη γυναίκα, η µητριά, να πούµε, της Πούλιας, ύστερα από λίγον καιρό γέννησε κι αυτή κ έκαµε ένα αγοράκι και το βγάλανε Αυγερινό. Η µητριά, όσο µεγάλωνεν η Πούλια, τόσο τη ζήλευε κ ήθελε να την πουλήσει σκλάβα και τό λεγε κρυφά στον άντρα της. Κι ο Αυγερινός άκουσεν ό,τι έλεγεν η µάνα του και πάει και το µαρτυράει στην Πούλια...» 2) Συνεχίστε τη διήγηση του παραµυθιού όπως τη θυµάστε: Σηκώνεται κ η Πούλια και πηγαίνει σε µια γριά γειτόνισσα, να τη συµβουλέψει µαθέ. Κ η γριά της λέει ότι πρέπει να φύγεις, κόρη µ, από κοντά της. «Σα θα σε χτενίζει λέει, για το παζάρι, ο Αυγερινός ν αρπάξει την κορδέλα απ τα µαλλιά σου, εσύ θα τρέξεις να τον φτάσεις κ έτσι θα ξεφύγετε. Η µητριά σου θα τρέχει να σας φτάσει κ εσύ θα πετάξεις αυτό το µαχαίρι και θα γίνει ένας κάµπος που δε θα χει άκρα. Η µητριά σου όµως γλήγορα θα το περάσει και θα σας φτάσει. Τότε να ρίξεις αυτό το χτένι και θα γίνει ένας πυκνός λόγγος από αγκάθια κι αυτόν θα τον περάσει και θα σας φτάσει. Εκεί τότε να σκορπίσεις αυτό τ αλάτι και θα γίνει µια µεγάλη λίµνη που η µητριά σου δε θα µπορεί να την περάσει και θα γυρίσει πίσω». ίνει το λοιπόν στα παιδιά ένα µαχαίρι, ένα χτένι και τ αλάτι και τα στέλνει στο καλό. Όταν γύρισαν τα παιδιά στο σπίτι, έπιασε η µητριά να χτενίσει την Πούλια και της τραγούδαγε και της έλεγε ένα σωρό ψευτιές. Τότε...

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Σύµφωνα µε την Κυριακίδου - Νέστορος η θεωρία της πολυγένεσης, ή της αυτόµατης γένεσης, των πολιτισµικών φαινοµένων και η θεωρία της µονογένεσης και της διασποράς τους διατυπώθηκαν για να ερµηνευθεί η ύπαρξη κοινών στοιχείων σε διάφορους πολιτισµούς. Κατά τη θεωρία της µονογένεσης τα στοιχεία που συναντάµε σε περισσότερους από έναν λαούς δηµιουργήθηκαν σε έναν τόπο µια φορά και από εκεί διαδόθηκαν σε άλλους τόπους. Κατά τη θεωρία της πολυγένεσης τα στοιχεία αυτά δηµιουργήθηκαν αυτόµατα σε περισσότερα µέρη, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και αυτό οφείλεται, όπως παρατήρησε ο Lang, στο γεγονός ότι «παρόµοιες συνθήκες του πνεύµατος γεννούν παρόµοιες εκδηλώσεις, ανεξάρτητα από τη φυλετική ταυτότητα ή το δανεισµό τρόπο και ιδεών» (Χατζητάκη - Καψωµένου, 2001: 56). 2. O Vladimir Propp µε τη µελέτη του «Μορφολογία του παραµυθιού» ανέλυσε τη δοµή των ρωσικών µαγικών παραµυθιών. Βασικός του στόχος ήταν να ανακαλύψει µια αρχή ταξινόµησης όχι σύµφωνα µε την υπόθεση και τα µοτίβα αλλά µε βάση τη δοµή του παραµυθιού. Με την ανάλυση που εφάρµοσε προσπάθησε να αποδείξει πως η ίδια ενέργεια µπορεί να επιτελεστεί από διαφορετικά πρόσωπα. Αν µια οµάδα ενεργειών παρουσιάζει οµοιότητες ως προς το περιεχόµενο, ασχέτως αν τα πρόσωπα που επιτελούν τις ενέργειες είναι διαφορετικά, οι ενέργειες απαρτίζουν µια ενότητα την οποία ονόµασε «λειτουργία». Ως λειτουργία εννοείται η ενέργεια ενός δρώντος προσώπου που ορίζεται από την άποψη της σηµασίας της για την πορεία της δράσης. Ο V.Propp κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπήρχε ένας περιορισµένος αριθµός λειτουργιών (συγκεκριµένα εντόπισε 31 λειτουργίες), επειδή ακριβώς καθεµιά από αυτές µπορεί να µετακινείται από πρόσωπο σε πρόσωπο και από παραµύθι σε παραµύθι. Για τον Propp οι λειτουργίες είναι οι µονάδες της δραµατικής πλοκής. Η ακολουθία των λειτουργιών είναι καθορισµένη αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι και οι 31 λειτουργίες βρίσκονται σε κάθε παραµύθι αλλά όσες υπάρχουν ακολουθούν µια προκαθορισµένη σειρά (Χατζητάκη - Καψωµένου, 2001: 75-77). 3. Το παραµύθι ανήκει στον πρώτο τόµο της συλλογής του Γ., Α., Μέγα (Μέγας, 1998: 51-56). Το παραµύθι αυτό, ιδιαίτερα διαδεδοµένο στην Ανατολική Ευρώπη και στις Σκανδιναβικές χώρες, στη Γερµανία και την Ιταλία, είναι σχεδόν ανύπαρκτο στην υπόλοιπη υτική Ευρώπη. Η ιστορία του αδερφού και της αδερφής σχετίζεται άµεσα µε το παραµύθι της «Άσπρης και Μαύρης Νύφης», σύµφωνα µε τον Thompson, αποτελώντας ένα από τα εισαγωγικά της µοντέλα. Στην Ελλάδα υπάρχει σε 24 παραλλαγές στις οποίες υπάρχει έντονο το καννιβαλιστικό στοιχείο (Αγγελοπούλου, 1991: ). Η παραλλαγή που παραθέτουµε εµείς προέρχεται από τη συλλογή της Ανδροµάχης Τροβά από τη Σάµο. 4. Το εποπτικό υλικό που συνοδεύει αυτή τη δραστηριότητα προέρχεται από τις εξής πηγές: 5. Musée d anthropologie et d ethnographie Pierre le Grand. (1989). Leningrad: Aurora. 6. Nekrasova, M., A. (1990). Lacquer miniature from Palekh. Moscow: Sovietsky Khudozhnik Publishers. 7. Άιονς, Β. (1978). Παγκόσµια µυθολογία. Αθήνα: Ακµή. 8. Μουσεία του κόσµου. (1971). Μουσείο καλών τεχνών: Βοστόνη. Αθήνα: Φυτράκης. 9. Ρούσικα παραµύθια. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή. 10. Χόνορ, Χ., Φλέµινγκ, Τζ. (1992). Ιστορία της τέχνης, 3ος, 4ος τ. Αθήνα: Υποδοµή. 11. Αφανάσιεφ, Α., Ν. (1988). Ρώσικα λαϊκά παραµύθια. Αθήνα: Γνώση. 12. Του κόσµου τα παραµύθια (1994). Παραµύθια από την Κίνα. Αθήνα: Απόπειρα. 13. Του κόσµου τα παραµύθια (1994). Παραµύθια από την Περσία. Αθήνα: Απόπειρα.

7 14. Του κόσµου τα παραµύθια (1994). Παραµύθια από τους Ινδιάνους της Βόρειας Αµερικής. Αθήνα: Απόπειρα. 15. Βλ. Ροντάρι, Τζ. (1994). Η γραµµατική της φαντασίας. Αθήνα: Τεκµήριο, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Musée D anthropologie et d ethnographie Pierre le Grand (1989). Leningrad: Aurora. Nekrasova, M., A. (1990). Laquer miniatures from Palekh. Moscow: Sovietsky Khudozhnik Publishers. Αγγελοπουλου, Α. (1991). Ελληνικά παραµύθια. Αθήνα: Εστία. Αυδικος, Γρ. (1996). Από το παραµύθι στα κόµικς: Παράδοση και νεωτερικότητα. Αθήνα: Οδυσσέας. Aιονς, Β. (1978). Παγκόσµια µυθολογία. Αθήνα: Ακµή. Αφανασιεφ, Α., Ν. (1988). Ρώσικα λαϊκά παραµύθια. Αθήνα: Γνώση. Μαρκου, Γ. (1998). Προσεγγίσεις της πολυπολιτισµικότητας και η διαπολιτισµική εκπαίδευση. Αθήνα: ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ.Γ.Λ.Ε. Μεγας, Γ., Α. (1998). Ελληνικά Παραµύθια. Τόµος Α. Αθήνα: Γνώση. Μουσεία του κόσµου (1971). Μουσείο καλών τεχνών: Βοστόνη. Αθήνα: Φυτράκης. Μπετελχαϊµ, Μπ. (1995). Η γοητεία των παραµυθιών: µια ψυχαναλυτική προσέγγιση. Αθήνα: Γλάρος. Παιδαγωγικο Ινστιτουτο (1990). Βιβλίο δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο. Αθήνα: Ο.Ε..Β. Προπ, Β., Γ. (1991). Μορφολογία του παραµυθιού: Η διαµάχη του Κ. Λεβί - Στρως µε τον Β. Γ. Προπ και άλλα κείµενα. Αθήνα: Εκδόσεις Καρδαµίτσα. Ρονταρι, Τζ. (1994). Η γραµµατική της φαντασίας. Αθήνα: Τεκµήριο. Ρουσικα Παραµυθια. Αθήνα: Σύγχρονη Εποχή. Του Κοσµου Τα Παραµυθια (1994). Παραµύθια από την Κίνα. Αθήνα: Απόπειρα. Του Κοσµου Τα Παραµυθια (1994). Παραµύθια από την Περσία. Αθήνα: Απόπειρα. Του Κοσµου Τα Παραµυθια (1994). Παραµύθια από τους Ινδιάνους της Βόρειας Αµερικής. Αθήνα: Απόπειρα. Χατζητακη - Καψωµενου, Χ. (2001). Το νεοελληνικό λαϊκό παραµύθι. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Χονορ, Χ., Φλεµινγκ, Τζ. (1992). Ιστορία της τέχνης. 3ος & 4ος τ. Αθήνα: Υποδοµή.

Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια

Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια Κοινές λειτουργίες σε ξένα και ελληνικά παραμύθια Μπουδουρίδου Ειρήνη, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. Εισαγωγικά Μέσα στο πέρασμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 72 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Εισαγωγή Το προτεινόµενο ΠΣ για το µάθηµα της λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

«Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο».

«Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο». ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το ψηφιακό παραμύθι ως μέσο διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο». Φλώρινα 2012

Διαβάστε περισσότερα

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια

[ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ. Ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματ α για τις δραστηριότητες του. δημιουργικού προφορικού λόγου στα εγχειρίδια ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ «Θ.ΚΑΣΤΑΝΟΣ» ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 2010 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΜ 4 ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΜ 5 ΤΟΚΑΤΛΗ ΕΥΝΙΚΗ ΑΜ 12 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΜ 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy

Μουσικh Α & Β Δημοτικοy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Μαρία Αργυρίου Ελένη Τσούτσια Λουλάκη Μαρία Μαγαλιού Μουσικh Α & Β Δημοτικοy βιβλiο δασκαλου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Οι αναμνήσεις μου- Η ιστορία μας»

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Οι αναμνήσεις μου- Η ιστορία μας» Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Οι αναμνήσεις μου- Η ιστορία μας» Ενεργός Ευρωπαϊκή Μνήμη Banca Della Memoria Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων Η ιστορία συχνά αντιμετωπίζεται, μέσα στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά πλαίσια,

Διαβάστε περισσότερα

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012).

ξενοφοβίας και ρατσισμού (Γκότοβος, 2002, βλέπε επίσης, Χατζηαποστόλου, 2012). Σύνθεση της βιβλιογραφίας σχετικής με τους τρόπους προώθησης της ΔΕ και τη χρήση λαϊκών ιστοριών για διδασκαλία των αξιών της ΔΕ Διανύοντας τον 21 ο αιώνα βιώνουμε έντονα και φανερά την πολυπολιτισμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο

Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο 2011 πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης Οδηγός εκπαιδευτικού για το Θέατρο [Στο Πλαίσιο των δραστηριοτήτων Αισθητικής Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης] Ο Οδηγός συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Υποχρεωτικό μάθημα β εξαμήνου) Διδάσκουσα: Λήδα Στεργίου ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Οι σημειώσεις που κρατάτε είναι συμπληρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωσία: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο χώρο της προσχολικής αγωγής.

Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωσία: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο χώρο της προσχολικής αγωγής. ΑΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τίτλος εργασίας: Παιδική Λογοτεχνία και Φιλαναγνωσία: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Φοιτήτρια: Αδαμαντία Γιοβάνη

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ H ΣΥΜΒΟΛH ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟY ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΣΤΗ ΔΙAΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚOΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΑ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠO ΤΑ ΝEΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εισαγωγή Αγνή Μαρκαντωνάτου Σωτηρία Σαμπάνη Σκοπός της εισήγησής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Εκπαιδευτικής δράσης ΤΟΜΟΣ 1 ος. Ανθρώπινα Δικαιώματα = Λιγότερη Φτώχεια. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Εγχειρίδιο. Εκπαιδευτικής δράσης ΤΟΜΟΣ 1 ος. Ανθρώπινα Δικαιώματα = Λιγότερη Φτώχεια. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικής δράσης ΤΟΜΟΣ 1 ος Ανθρώπινα Δικαιώματα = Λιγότερη Φτώχεια Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1 Αγαπητοί συνεργάτες και συνάδελφοι, Εισαγωγικό σημείωμα Με μεγάλη μας χαρά σας παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ (O.EΠ.ΕΚ.) ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ 10 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι ΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιστημονικώς Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ. Το Bυζάντιο. το Bυζάντιο

ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ. Το Bυζάντιο. το Bυζάντιο ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Το Bυζάντιο µετά το Bυζάντιο Μ Ο Υ Σ Ε Ι Ο Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Ε Κ Π Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Το Bυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα αυτό έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο

Το πρόγραµµα αυτό έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο στηβασικήεκπαίδευσηκαιτηνεπιόρφωσητωνεκπαιδευτικών Ευρωπαϊκόπρόγρααγιατηδιαπολιτισικήάθηση EMIL 2006 2 Το πρόγραµµα αυτό έχει χρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Σωκράτης/Κοµένιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση

ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471. ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 471 ΜΕΡΟΣ ΣΤ' Εκπαίδευση και καλλιτεχνική έκφραση 472 6Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επενδύοντας μουσικά ιστορίες, μύθους και παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο

Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου. σε συνεργασία με τον Anthony Manna. oδηγός Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Σούλα Μητακίδου Ευαγγελία Τρέσσου σε συνεργασία με τον Anthony Manna oδηγός για τους εκπαιδευτικοyς Κ Α Λ Ε Ι ΔΟΣ ΚΟ Π Ι Ο Copyright Σούλα Μητακίδου, Ευαγγελία Τρέσσου Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο Αθήνα 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Μανωλάκη Ειρήνης Α.Ε.Μ. 21/04 Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α και Β τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α, Β και Γ τάξεων Ε- σπερινού ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνοµάθειας Θεσσαλονίκη Συγγραφή του περιεχοµένου και επιµέλεια της έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις

Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 124-140, 2014 Ανάπτυξη συνεργατικών διαθεματικών δραστηριοτήτων με διαπολιτισμικές διαστάσεις Οδυσσέας Ευαγγέλου oevangelou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Mare Ponticum / 2012 1

Mare Ponticum / 2012 1 Η παρουσία της Διαπολιτισμικότητας στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: το μάθημα της Λογοτεχνίας Σπύρος Αραβανής (PhD Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αθηνών) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα