Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch"

Transcript

1 Domácnosti Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch SPP Poradíme Vám

2 Vykurovanie a ohrev vody zemným plynom v rodinných domoch a bytoch OBSAH 1. Úvod 4 2. Spotreba energie v domácnostiach 4 3. Prečo dať prednosť zemnému plynu 5 4. Tepelnotechnické vlastnosti budov Tepelné straty budov Znižovanie spotreby energie na vykurovanie 9 5. Vykurovanie rodinného domu a bytu Konštrukcia plynových kotlov Kotly s atmosférickým horákom Kotly s pretlakovým horákom Kotly so sálavým horákom Nízkoteplotné a kondenzačné kotly Ústredné teplovodné vykurovacie systémy Teplovodné vykurovanie Nízkoteplotné vykurovanie Vykurovacie telesá Hospodárnosť vykurovania Voľba vykurovacieho systému zhrnutie Príprava teplej vody v domácnostiach Požiadavky na teplotu teplej vody Možnosti prípravy teplej vody pomocou zemného plynu v domácnostiach Plynové prietokové ohrievače vody Plynové zásobníkové ohrievače vody priamo výhrevné Plynové zásobníkové ohrievače vody nepriamo výhrevné Plynové zásobníkové ohrievače vody kombinované Výber vhodného typu zásobníkového ohrievača vody Tepelná izolácia potrubných rozvodov Pravidelná údržba Príprava teplej vody zhrnutie Bezpečnostné pokyny pre odberateľov zemného plynu Všeobecné zásady Bezpečnostné pokyny pri úniku plynu Miesta, kde môže dôjsť k úniku zemného plynu Použitá literatúra

3 1. ÚVOD 3. Prečo dať prednosť zemnému plynu Súčasný rozvoj spoločnosti je charakterizovaný zvyšujúcimi sa požiadavkami na energiu. Dosiahnutie rozumnej spotreby energie patrí dnes medzi základné ciele energetického manažmentu. Nevyhnutnosť šetrenia s energiou je v podstate zrejmá každému. Tlak na úsporu energie je tým výraznejší, čím viac stúpajú náklady na nákup energie (teplo, elektrická energia, zemný plyn, uhlie...). Stále platí, že najlacnejšou formou energie je tá ušetrená. Tú totiž netreba vyrobiť, dopravovať, transformovať, nemusíme ju ani ťažiť, dovážať a spracovať. Cieľom tejto brožúrky je osloviť časť verejnosti, ktorá sa rozhoduje, aký spôsob prípravy teplej vody a vykurovania si zvoliť, a pomôcť jej zorientovať sa v pomerne rozsiahlej a zložitej problematike. Konečné riešenie je však vždy potrebné zveriť odborníkom a špecialistom. 2. Spotreba energie v domácnostiach Priemerná spotreba energie v domácnostiach je približne rozdelená takto (%): rodinný dom Vykurovanie Príprava teplej vody 8 18 Osvetlenie 1 2 Ostatná spotreba 8 16 Tabuľka č. 1 Priemerná spotreba energie v rodinnom dome 83 % 8 % 1 % 8 % Vykurovanie Príprava teplej vody Osvetlenie Ostatná spotreba Obr. č. 1: Priemerná spotreba energie v rodinnom dome a v byte Z grafu je zrejmé, že najväčšia spotreba energie v domácnostiach je na vykurovanie. Z tohto dôvodu je potrebné voľbe najvhodnejšieho spôsobu vykurovania venovať zodpovedajúcu pozornosť. V tejto oblasti vzniká najväčšia možná úspora nákladov na energie, a preto sa odporúča venovať pozornosť aj riešeniam na zabránenie úniku tepla oknami a obvodovými múrmi. byt Priemerná spotreba energie v byte 64 % 18 % 2 % 16 % Vykurovanie Príprava teplej vody Osvetlenie Ostatná spotreba Základné argumenty na otázku, prečo uprednostňovať zemný plyn: n Chráni životné prostredie. n Prináša komfort. n Je bezpečný v prevádzke. n Je hospodárny. n Je spoľahlivý v dodávkach. n Je pohotový. n Je palivom budúcnosti. Výhody zemného plynu v porovnaní s ostatnými palivami a energiou: n Je jediným primárnym palivom, ktoré možno bez nákladných úprav priviesť k spotrebiteľovi. n Distribúcia a doprava plynu je nezávislá od klimatických podmienok. n Zemný plyn je odberateľom k dispozícii 24 hodín denne počas celého roka. n Odberateľ nepotrebuje skladovacie priestory, na rozdiel od pevných a kvapalných palív. n Plynové spotrebiče sú ľahko ovládateľné a regulovateľné. n V porovnaní s inými palivami je v súčasnosti aj cenovo prístupný. Zemný plyn chráni životné prostredie Zemný plyn je fosílne palivo, ktoré sa privádza do horáka v plynnom stave. Pri spaľovaní zemného plynu vzniká najmenší podiel oxidu uhličitého zo všetkých fosílnych palív. Tieto skutočnosti pomáhajú dodatočne usporiť energiu pri splyňovaní paliva a manipulácii s ním, čo prispieva k ochrane životného prostredia. Zemný plyn prakticky neobsahuje zložky podmieňujúce vznik škodlivín. Ide o zložky, ako napr. síra, fluór, chlór a ich zlúčeniny. Preto sú plynné splodiny zo spaľovania zemného plynu bez zápachu, nejedovaté, bez dymu a sadzí. Použitie moderných horákov mnohonásobne redukuje vznik oxidov dusíka. Na základe uvedených faktov je zemný plyn najvýhodnejším prírodným palivom, ktoré chráni životné prostredie. Prečo zemný plyn prináša komfort? Zemný plyn je v porovnaní s tuhými alebo kvapalnými palivami k dispozícii, kedykoľvek ho potrebujete. Stačí otočiť gombíkom spotrebiča. Odpadá objednávanie, dovoz a skladovanie. Používanie plynových spotrebičov a individuálnych výhrevných zariadení je jednoduché. Navyše je pohodlné a nevyžaduje si špeciálne vyhradený priestor. Použitím individuálnych výhrevných zariadení alebo optimálne dimenzovaného ústredného plynového kúrenia s automatickou reguláciou získate v obytnom priestore príjemnú klímu. Ideálnym riešením je prispôsobivá kombinácia prípravy teplej vody a vykurovacieho kotla. Prečo je použitie zemného plynu bezpečné? Moderné plynové spotrebiče sú zabezpečené proti vznieteniu. Keď plameň neúmyselne zhasne, plynové zariadenie sa automaticky zablokuje. Zemný plyn je od prírody bez zápachu. Aby bolo možné z bezpečnostných dôvodov rozoznať jeho prítomnosť vo vzduchu, odorizuje sa charakteristickým zápachom. Prečo je zemný plyn hospodárny? Zemný plyn patrí k najhospodárnejším nosičom energie na vykurovanie, varenie a na prípravu teplej vody. Prechodom na moderné systémy vykurovania zemným plynom možno ušetriť až 30 % predchádzajúcej spotreby paliva. 4 5

4 Plynové kúrenie je vyprojektované presne na potreby vášho bytu alebo domu. Aj vďaka tomu je investíciou, ktorá sa vám rýchle vráti späť. Nové systémy vykurovania zemným plynom majú množstvo dôležitých výhod. Patria k nim: využitie tepla spalín, zníženie nežiaduceho sálania vykurovacích zariadení a automatická regulácia teploty. Zemný plyn patrí medzi palivá s vysokou výhrevnosťou. Energetická hodnota 1 m 3 zemného plynu s výhrevnosťou 34,25 MJ/m 3 je približne 9,51 kwh. Pri vykurovaní zemným plynom, vďaka vyššej účinnosti plynových spotrebičov v porovnaní so spotrebičmi na pevné a kvapalné palivá, sa výhodnosť zemného plynu prejavuje ešte viac: 1 m 3 ZP má rovnakú energetickú hodnotu ako: Výhrevnosť paliva Pri vykurovaní so zahrnutou účinnosťou spotrebičov zodpovedá 1 m 3 ZP spotrebe: Účinnosť kotla (ZP=90 %) 1,22 kg koksu 28,07 MJ/kg 1,37 kg koksu 80 % 2,01 kg hnedého uhlia 17,00 MJ/kg 2,59 kg hnedého uhlia 70 % 3,86 kg lignitu 8,88 MJ/kg 5,34 kg lignitu 65 % 0,80 kg ĽVO 42,83 MJ/kg 0,81 kg ĽVO 89 % 0,83 kg ŤVO 41,27 MJ/kg 0,88 kg ŤVO 85 % 1,84 kg drevených peletiek 18,60 MJ/kg 1,95 kg drevených peletiek 85 % 2,74 kg drevnej štiepky 12,48 MJ/kg 3,09 kg drevnej štiepky 80 % 2,35 kg palivového dreva 14,59 MJ/kg 2,82 kg palivového dreva 75 % 0,74 kg propánu 46,35 MJ/kg 0,74 kg propánu 90 % 9,51 kwh elektrickej energie 3,60 MJ/kg 8,74 kwh elektrickej energie 98 % 1,78 kg prachového ČU 19,20 MJ/kg 2,01 kg prachového ČU 80 % 1,32 kg energetického ČU 25,90 MJ/kg 1,49 kg energetického ČU 80 % Tabuľka č. 2 ĽVO ľahký vykurovací olej, ŤVO ťažký vykurovací olej, ČU čierne uhlie Prečo je zemný plyn spoľahlivý? Kto sa rozhodne pre zemný plyn, je dnes i v budúcnosti dobre zabezpečený. Slovenský plynárenský priemysel zaručuje plynulú a bezpečnú dodávku zemného plynu. Toto je naša najvyššia priorita. Dodávky zemného plynu zabezpečujú dlhodobé zmluvy o nákupe. Slovensko je tranzitnou krajinou, ktorou prechádza ruský plyn do krajín západnej Európy. Prečo je zemný plyn pohotový vo výkone? Stačí už len otočiť gombíkom a plný výkon vášho spotrebiča je vám k dispozícii. Základným predpokladom pritom je, že máte prípojku zemného plynu a príslušnú domovú inštaláciu s plynovými spotrebičmi. Pri použití plynu odpadá čas potrebný na zahriatie zariadenia. Potrebný tepelný výkon je stále k dispozícii. Možno ho regulovať v širokom rozsahu a po vypnutí je dodávka tepla okamžite prerušená, bez strát akumulovaného tepla pri chladnutí. Prečo je zemný plyn palivom budúcnosti? Zásoby zemného plynu sú vyššie ako zásoby uhlia alebo ropy. Životnosť overených využiteľných zásob zemného plynu je viac ako šesťdesiat rokov a jeho celkové geologické zásoby postačujú na vyše sto rokov. Z uvedených faktov vyplýva, že používatelia zemného plynu majú zabezpečenú dodávku energie pre seba i pre svojich potomkov. Technológia získavania energie zo zemného plynu je v neustálom vývoji. To umožňuje neustály rast jeho racionálnejšieho využitia. 4. Tepelnotechnické vlastnosti budov Obytné budovy a v nich vytvorené prostredie vznikali dlhé obdobie a reprezentujú technické znalosti zodpovedajúce dobe ich vzniku a názoru na životný štandard a pohodu prostredia. Na súčasnom nepriaznivom stave tepelnotechnických vlastností obvodových plášťov budov sa do značnej miery podieľali, v porovnaní s inými štátmi Európy s podobnými klimatickými podmienkami, aj veľmi mäkké požiadavky v minulosti platných noriem. Prakticky až do konca roka 1983 sa budovali obytné budovy, prevádzkové i ostatné objekty podľa normy z roku 1964, ktorá v podstate prevzala kritériá Stavebného poriadku, ktorý na našom území platil do roku Pri stenových konštrukciách sa považovala za úplne vyhovujúcu vonkajšia stena z plných tehál hrúbky 45 cm, obojstranne omietnutá. Vykurovanie objektov v našich podmienkach je energeticky 2 až 3-krát náročnejšie ako v mnohých vyspelých krajinách. 4.1 Tepelné straty budov Tepelné straty má každý vykurovaný objekt. Tvoria ich tepelné straty prechodom tepla ΦΦ T,i stavebnými konštrukciami a straty tepla vetraním Φ V,i. Φ i = Φ T,i + Φ V,i (W) Straty tepla prechodom sú úmerné tepelnoizolačným vlastnostiam stavebnej konštrukcie (steny, stropy, podlahy, okná, dvere) a jej ploche, to znamená, že sú tým väčšie, čím sú tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie horšie a čím väčší je jej ochladzovaný povrch. Straty tepla prechodom sú straty povrchom budovy do prostredia s teplotou nižšou, ako má vykurovaný priestor. Sú teda úmerné aj rozdielu teplôt medzi vykurovaným priestorom a vonkajším prostredím. Podrobný výpočet je uvedený v norme STN EN Vykurovacie systémy v budovách, Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu, platnej od Z hľadiska noriem tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií charakterizuje ich tepelný odpor R [m 2. K. W -1 ] alebo súčiniteľ prechodu tepla U [W. m -2. K -1 ], pričom Tepelný odpor jednovrstvovej konštrukcie určuje vzťah 1 U = (podrobnejšie vysvetlenie v norme). R si + R + R se d R = ( m 2. K. W -1 ) λ kde d... je hrúbka konštrukcie (m), λ... je súčiniteľ tepelnej vodivosti materiálu použitého na zhotovenie konštrukcie (W. m -1. K -1 ). Tieto hodnoty uvádza norma, resp. výrobcovia stavebných materiálov. Pre konštrukciu s viacerými vrstvami za sebou platí vzťah: R = R 1 + R Rn 6 7

5 Ďalšie straty tepla straty vetraním (W) vznikajú odvodom teplého vzduchu vetracím zariadením alebo prievzdušnosťou škárami (infiltráciou) v obvodovej konštrukcii (najmä v oknách a dverách) a jeho nahradením vonkajším vzduchom s nižšou teplotou, ako má odvádzaný vzduch. Problematika výpočtu rozlišuje priestory s nútenou výmenou vzduchu so systémom vetrania alebo s prirodzenou výmenou vzduchu a je uvedená v citovanej norme. 30 % 4.2 Znižovanie spotreby energie na vykurovanie Spotrebu energie na vykurovanie v novostavbách a rekonštruovaných domoch môžu priamo ovplyvniť účastníci výstavby nasledujúcim spôsobom: 1. V rámci prípravy výstavby architekt a projektanti Správnym architektonickým riešením domu orientáciou domu s ohľadom na svetové strany tak, aby bolo možné využiť tepelné zisky zo slnečného žiarenia a znížiť tepelné straty oknami na minimum, návrhom optimálneho tvarového riešenia, správnym dispozičným riešením podľa účelu jednotlivých miestností. Pri situovaní objektu vychádzame z predpokladu, že južná fasáda domu funguje ako zberač tepla zo slnka (čo je zase pri nedostatočnom zatienení v lete nevýhoda a môže si vyžiadať potrebu chladenia klimatizácie), a preto je najvýhodnejšia orientácia domu sever juh, pričom južná fasáda má byť dlhšia ako východná a západná strana. Na južnej strane sú vhodné väčšie okná, na západnej a východnej len okná zabezpečujúce najnutnejšie prirodzené osvetlenie a hygienické požiadavky. Severná strana by mala byť prakticky bez okien. Okná je vhodné doplniť okenicami alebo vonkajšími žalúziami. Vchod do domu je najvýhodnejší z východnej, prípadne západnej strany a má byť vždy riešený ako dvojitý (so zádverím a tesnými dverami). Pomocné stavby (prístrešky) a garáže majú byť situované tak, aby plnili funkciu tepelnej ochrany a ochrany proti vetru a dažďu. 25 až 35 % 25 až 35 % Z hľadiska tepelných strát je najvhodnejší taký tvar objektu, keď je teplovýmenná (ochladzovaná) plocha S obvodového plášťa v pomere k obostavanému priestoru V čo najmenšia (teoreticky by bol najúspornejší dom tvaru gule). Táto hodnota sa nazýva faktor tvaru budovy a pri bytových domoch a administratívnych budovách sa pohybuje od 0,27 do 0,45. Pri rodinných domoch sú vyššie hodnoty faktora, a to od 0,67 do 1,4. Ak je pomer S/V 0,9, tvar domu je z hľadiska tepelných strát nevhodný (napr. domy tvaru L, s neprestrešeným átriom a pod.). 10 a 15 % Obr. č. 2: Orientačné údaje o tepelných stratách domov Veľkosť tepelných strát ďalej ovplyvňujú: n druh a výška zástavby, n orientácia objektu na svetové strany, n výskyt vetrov, ich smer a rýchlosť, n tvar objektu, n pomer priesvitných (okien) a nepriesvitných konštrukcií (stien) v obvodovom plášti, n dispozičné riešenie objektu. Tepelné straty priamo súvisia so spotrebou energie na vykurovanie, t. j. čím sú väčšie, tým viac energie potrebujeme na zabezpečenie požadovanej tepelnej pohody vo vykurovanom priestore. Rodinné a obytné domy (ale aj prevažná časť ostatných objektov) sa stavajú zvyčajne na 80 až 100 rokov, a preto musíme brať do úvahy aj prevádzkové náklady súvisiace s vykurovaním. Tie počas životnosti stavby môžu byť v sumáre vyššie ako náklady na výstavbu objektu. Taktiež treba mať na mysli rast cien energií a priamu súvislosť medzi spotrebou energií a ekológiou. Z uvedených dôvodov by malo byť znižovanie tepelných strát v novobudovaných, ale aj v jestvujúcich objektoch jedným z hlavných cieľov. Oblasť existujúcich budov sa rieši zložitejšie, je náročnejšia ako pri novej výstavbe, ale prináša okamžitý efekt v znížení spotreby. Vnútornú dispozíciu miestností je potrebné riešiť tak, aby interiéry boli zoradené od najteplejšieho vnútorného priestoru (kúpeľňa, prípadne sauna) v strede po najchladnejší (špajza, schodište) pri obvodovej stene objektu (v praxi takéto riešenie je skôr výnimkou ako pravidlom). Na zvyšovanie spotreby energie na vykurovanie má vplyv aj konštrukčná výška podlaží. Čím je vyššia, tým väčšia je spotreba na zabezpečenie požadovanej tepelnej pohody pre osoby v pobytovej zóne, t. j. vo výške od 0,6 do 1,6 m. Uvedený fakt by mali mať na zreteli aj navrhovatelia či užívatelia rodinných domov s výškou napr. obývacej haly 6 až 7 m, s otvoreným (dverami neoddeleným) schodiskom aj cez tri podlažia, s čím navyše súvisí prakticky nekontrolovateľné prúdenie vzduchu v obytnom priestore. Tento trend sa v budovaní rodinných domov v súčasnosti prejavuje, aj keď ide skôr o výnimky. Návrhom stavebných konštrukcií objektu (steny, stropy, podlahy, strecha, okná, dvere) s dobrými tepelnotechnickými vlastnosťami v súčasnej dobe platí STN z marca Od kvality týchto konštrukcií priamo závisí nielen zabezpečenie podmienok tepelnej pohody vo vykurovanom priestore, ale aj energetická náročnosť. Znižovanie energetickej náročnosti na vykurovanie budov iba zlepšovaním tepelnotechnických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií, t. j. zvyšovaním tepelného odporu, resp. znižovaním súčiniteľa prechodu tepla, nevyužívalo možnosti inžinierskeho (komplexného) prístupu k návrhu objektov, ktorých energetickú náročnosť ovplyvňuje okrem tepelnotechnických vlastností jednotlivých stavebných konštrukcií a faktorov uvedených v predchádzajúcej kapitole aj technická úroveň vykurovacieho systému a jeho prevádzka. Slabé miesta obvodovej konštrukcie nazývame tepelné mosty. Majú nižší tepelný odpor R (vyššiu hodnotu prechodu tepla U ) a z toho dôvodu aj nižšiu vnútornú povrchovú teplotu t ip s možnosťou kondenzácie vodnej pary z vnútorného vzduchu miestnosti. Znakom takéhoto defektu býva orosovanie, vlhnutie a tmavnutie vnútorných plôch stavebných konštrukcií s následným vznikom plesní. Niektoré stavebné detaily v okolí okien a vonkajších dverí (napr. nedostatočne zateplené preklady), na rozhraní jednotlivých podlaží (nedostatočne zateplené stužovacie vence), rôzne nevhodne riešené styky a škáry vonkajších a vnútorných stavebných konštrukcií kútov a miestností môžu prakticky znehodnotiť aj v podstate dobré riešenie hlavných stavebných konštrukcií obvodového plášťa budovy. 8 9

6 Preto je nutné venovať tomuto kritériu pri návrhu, ale najmä pri realizácii potrebnú pozornosť. Slabé miesta obvodovej konštrukcie sú zrejmé z výsledkov termovíznych meraní (obr. č. 3 a č. 4). Na obrázkoch červená a fialová farba predstavuje nižší tepelný odpor okenného prekladu, resp. zúženú stenu v mieste parapetu za radiátorom, v bytovom dome postavenom z voštinových tehál. 5. Vykurovanie rodinného domu a bytu Účelom vykurovania je zabezpečiť optimálnu teplotu v interiéri. Vhodné vykurovanie a primerané vetranie rodinného domu alebo bytu sú významnými predpokladmi na vytvorenie skutočne príjemného prostredia na bývanie. Preto pri voľbe vykurovacieho systému v rodinnom dome alebo v byte musíme dodržať isté predpísané tepelnotechnické požiadavky. Zároveň je nutné a žiaduce zohľadňovať optimálne náklady na vykurovanie, voliť vhodné riešenie rozvodov na najoptimálnejšie šírenie tepla do jednotlivých priestorov domu a zvoliť vhodnú reguláciu prísunu tepla. Na spotrebu energie pri vykurovaní domov a bytov pôsobí najmä: n architektonické riešenie domu, n klimatické faktory, n tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, n úroveň požiadaviek na tepelnú pohodu, n vykurovací a vetrací systém. Voľba vykurovacej sústavy Obr. č. 3 obr. č. 4 Súčasťou dobrého projektového riešenia je aj stanovenie optimálneho prevádzkového režimu stavby (maximálne možné vykurovacie prestávky, minimálna teplota počas útlmov), návrh vhodného vykurovacieho systému s ohľadom na tepelnotechnické vlastnosti objektu a jeho prevádzkový režim. Vykurovací systém by mal integrovať výhody jednotlivých vykurovacích systémov a mal by byť vybavený primeranou reguláciou. Pri plynových kotloch odporúčame modulovú (plynulú) reguláciu výkonu horáka. Nevyhnutnou súčasťou každého projektu by mal byť výpočet tepelných strát objektu (podľa novej normy STN EN Výpočet projektovaného tepelného príkonu) a projekt vykurovacieho systému. Na zabezpečenie tepelnej pohody v priestoroch rodinného domu a bytu sa principiálne navrhuje lokálne alebo ústredné teplovodné vykurovanie. Lokálne vykurovanie Lokálne spotrebiče sú určené na priame lokálne vykurovanie miestností, keď k odovzdávaniu tepla dochádza prúdením alebo sálaním. Ku každému vykurovaciemu telesu je inštalované plynovodné potrubie. Jeho priemer je závislý od tepelného výkonu spotrebiča. Pomerne dosť užívateľov dáva prednosť lokálnemu plynovému vykurovaniu pred použitím plynového kotla a teplovodného vykurovacieho systému. 2. Počas realizácie stavby Je potrebné zabezpečiť (investor, dodávateľ, stavebný dozor), aby bol objekt z hľadiska tepelnotechnických vlastností realizovaný v súlade so schváleným projektom, dôsledne a kvalitne. Aj malé zmeny a nedôslednosti počas realizácie stavby môžu mať veľké následky pri jej prevádzkovaní (zvýšená spotreba energie, hygienické problémy plesne). 3. Pri prevádzke užívaní objektu Spotrebu energie na vykurovanie môže veľmi výrazne ovplyvniť jeho užívateľ, a to nasledovnými opatreniami: n správnou prevádzkou vykurovacieho systému, n znižovaním teploty (útlmami vykurovania) v miestnostiach, ktoré nie sú dlhší čas využívané (hosťovské izby, hobby dielne, kúpeľne a pod.), pri odchode do práce, v izbách detí, ktoré sú v týždni mimo domova, n rozumnou úrovňou požiadaviek na tepelnú pohodu (neprekurovanie miestností), pretože 1 C teploty vzduchu nad 20 C si vyžaduje zvýšenie spotreby energie o 6 až 7 %, n vhodným vetraním krátko a intenzívne pri odstavenom vykurovacom telese, n sledovaním vývoja počasia a tomu prispôsobením prevádzkového režimu vykurovania, n pravidelnou údržbou vykurovacieho systému, n ďalšími drobnými opatreniami, ako je napríklad primeraná dĺžka záclon a závesov pri vykurovacích telesách (aby ich nezakrývali), použitie vhodných podlahových krytín a podobne. Obr. č. 5: Lokálne vykurovacie telesá 10 11

7 Svoje rozhodnutie väčšinou zdôvodňujú týmito argumentmi: n každá miestnosť môže mať vlastný nezávislý zdroj tepla, čo je výhodou najmä v domoch, kde nie sú všetky miestnosti trvalo využívané, n v prípade poruchy jedného z vykurovacích telies je výkon ostatných dostatočný na vykurovanie celého objektu, n odpadá montáž teplovodného systému a vložkovanie komína, n po dlhšom prerušení vykurovania stačí krátky čas na dosiahnutie požadovanej teploty, n vykurovanie nie je závislé od dodávky elektrickej energie ako pri plynovom kotle, n nižšie investičné náklady ako pri ústrednom teplovodnom vykurovaní, n vykurovací systém je bez teplonosného média, odpadá starostlivosť oň. Nevýhodou je nižšia účinnosť v porovnaní s plynovým kotlom a teplovodným systémom. Nezanedbateľným faktorom je aj zložitejšia a prácnejšia manipulácia. Ústredné teplovodné vykurovanie Srdcom ústredného vykurovania je plynový teplovodný kotol, ktorý ohrieva vodu na jej rozvod do vykurovacích telies (napr. radiátorov). Tie ohrievajú vzduch v interiéri a zabezpečujú tepelnú rovnováhu medzi tepelnými stratami a tepelnými ziskami. Obeh teplonosnej látky je prirodzený, tzv. gravitačný, alebo nútený, kde obeh zabezpečuje obehové čerpadlo. V súčasnosti trh ponúka širokú škálu kotlov na zemný plyn s rôznou úrovňou regulácie výkonu a rôzneho konštrukčného vyhotovenia. 5.1 Konštrukcia plynových kotlov Podľa možnosti odvádzania spalín: n do komína, n na vonkajšiu stenu budovy (podmienky vyústenia určuje vyhláška č. 575 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 25. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov, Príloha č. 6 k vyhláške č. 706/2002 Z. z.). Podľa druhu materiálu výmenníka tepla: n oceľové, n liatinové, n medené, n zo špeciálnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny. Najčastejšie sa používa oceľ a liatina. Použitie ocele pri konštrukcii kotlov má určité nevýhody. Hlavnou nevýhodou je, že je nutné trvale zabezpečiť (aj v prechodnom vykurovacom období) teplotu vratnej vody nad teplotou rosného bodu spalín, ktorý je približne 55 C. Pri poklese teploty pod túto hodnotu dochádza v oceľových kotloch k nízkoteplotnej kondenzácii, pri ktorej sa síra obsiahnutá v palive (aj keď vo veľmi malom množstve) premieňa na kyselinu sírovú a z oxidov dusíka sa stane kyselina dusičná. Tieto dve látky spoločne pôsobia na oceľovú konštrukciu kotla veľmi korozívne. Podstatne sa tak znižuje životnosť kotla a rastú náklady na údržbu a na prípadné opravy oceľového telesa. Nízke obstarávacie náklady oceľového kotla sú spojené s kratšou životnosťou a menej úspornou prevádzkou, ktorá vyžaduje stále udržiavanie nahriateho kotla nad teplotou rosného bodu (napr. pomocou štvorcestného zmiešavacieho ventilu Duomix). Kotly môžeme deliť z rôznych hľadísk: Plynové kotly podľa spaľovania plynu v horáku: n s atmosférickým horákom, n s pretlakovým horákom (tzv. turbo), n kondenzačný. Podľa prenosu tepla horákom: n s konvenčným účinkom, n so sálaním. Obr. č. 6: Stacionárny kotol Podľa možnosti umiestnenia: n stacionárne, n závesné. Obr. č. 7: Závesný kotol Nízkoteplotný liatinový kotol svojou špičkovou konštrukciou, dômyselným usporiadaním a tvarovaním liatinových článkov zamedzuje vzniku kondenzácie, a tým i nebezpečiu nízkoteplotnej korózie. Použitím liatiny na výhrevných plochách kotla dosiahneme vysoké využitie tepla obsiahnutého v spalinách. Liatina má navyše schopnosť prijaté teplo v maximálnej miere odovzdať vykurovacej vode rovnomerne vo všetkých častiach kotla, nevzniká teda teplotné pnutie materiálu. Vykurovaciu vodu nie je potrebné udržiavať na teplote nad 50 C, pretože ani pri teplotách výstupnej vody okolo 30 C nedochádza v tomto kotle k poškodzovaniu nízkoteplotnou koróziou. Nízkoteplotná prevádzka kotla predstavuje veľké úspory plynu, a tým aj rovnomernú teplotnú pohodu, zvlášť v prechodnom období roka. Kotly z nehrdzavejúcej ocele majú viac výhod, nemajú problémy s kondenzáciou a ani s vlhkosťou spalín, jedinou ich nevýhodou je, že sú cenovo drahšie ako iné kotly. Podľa účelu použitia: n na vykurovanie, n na vykurovanie a prípravu teplej vody. Podľa spôsobu prípravy teplej vody: n s prietokovým ohrevom teplej vody, n so zabudovaným zásobníkom teplej vody, n s možnosťou pripojenia nepriamo výhrevného zásobníka teplej vody Kotly s atmosférickým horákom Spaľovanie zemného plynu v kotle s atmosférickým horákom je založené na injektorovom princípe prisávania. Primárny vzduch sa mieša s plynom pred sústavou horáka a ďalej je privádzaný sekundárny vzduch. Horák si prisáva primárny vzduch injektorovým účinkom plynu a sekundárny vzduch vztlakom spalín vstupujúcich ťahom komína do okolia. Komínový ťah nesmie ovplyvňovať spaľovanie a z tohto dôvodu sa za výmenník tepla zriaďuje prerušovač ťahu. Prerušovač ťahu je nutná výbava všetkých kotlov s prirodzeným odvodom spalín. Prerušovač ťahu slúži na to, aby pri zvýšenom ťahu komína nebolo ovplyvňované spaľovanie a cez horák neprúdilo nadmerné množstvo vzduchu, ktoré by ochladzovalo výmenník. Zvýšeným ťahom komína sa na prerušovači ťahu prisáva vzduch z miestnosti. V prípade, že komín nemá ešte dostatočný ťah, prúdia spaliny cez prerušovač do miestnosti s kotlom a nehromadia sa v spaľovacej komore. Rôzne patentovo chránené spôsoby chladenia plameňa atmosférických horákov (napr. tyčami, vodové chladenie) zabezpečia minimálny vznik škodlivých emisií CO a NO x

8 V miestnosti, kde je umiestnený tento typ kotla, musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu. Ak je kotol umiestnený v kúpeľni, musia byť dvere otvárateľné smerom von a prívod vzduchu pri podlahe. Kúpeľňa musí byť temperovaná Kotly s pretlakovým horákom Do kotla s pretlakovým (ventilátorovým) horákom je vzduch privádzaný ventilátorom a mieša sa spolu s plynom. Vynúteným premiešaním plynu so vzduchom sa znižuje potrebný prebytok vzduchu na spaľovanie. Odvádzané spaliny môžu odchádzať do komína s pretlakom, s nižšou teplotou, a tým môže mať kotol i vyšší stupeň využitia paliva (resp. účinnosť kotla 92 až 94 %) Kotly so sálavým horákom Plyn sa so vzduchom pred horákom naplno premieša a na spaľovacej keramickej doske, resp. guľôčkovej vrstve, dochádza k bezplamennému (katalytickému) spaľovaniu. Vo všeobecnosti sálavý horák môže byť pretlakový alebo atmosférický. Prenos tepla sálaním je účinnejší a zároveň pri tomto spaľovaní je nižší vznik emisií NO x v spalinách. Pri nesprávnom nastavení však môže byť obsah emisií CO vyšší ako pri štandardných kotloch až nad legislatívne povolené hodnoty. Nesprávnym prevádzkovaním sa môže znehodnotiť sálavá vrstva guľôčok. Spaľovaním zemného plynu (CH 4 ) alebo propánu (C 3 H 8 ) vzniká horením vodíka (H 2 ), ktorý je obsiahnutý v týchto plynoch, určité množstvo vodnej pary (H 2 O), ktorá spolu s oxidom uhličitým (CO 2 ) tvorí spaliny horenia. Pokiaľ sa tieto spaliny podarí ochladiť, dôjde ku kondenzácii obsiahnutej vodnej pary (H 2 O) a k uvoľneniu kondenzačného tepla. Týmto spôsobom je možné dodatočne získať až 11 % účinnosti. Teoretická účinnosť je teda 111 %. Oproti výpočtovej hodnote unikne spalinami 1 %, kotol vysála 0,5 % a kondenzát odvedie 1,5 % tepla. Dodatočne je teda využiteľných približne 8 % tepla. Predpokladom je dokonalá technológia využívajúca uzatvorenú spaľovaciu komoru, pretlakové spaľovanie a špeciálny kondenzačný výmenník. Kondenzačné kotly sa vyrábajú vo vyhotovení stacionárnom i závesnom. Ako je možné, že kondenzačný kotol má udávanú vyššiu účinnosť ako 100 %? Pri klasických kotloch sa neuvažuje s využitím kondenzačného tepla. Účinnosť štandardného plynového kotla (obvykle 90 %) je vypočítaná z výhrevnosti paliva, a nie zo spaľovacieho tepla, ktoré zohľadňuje únik nevyužitej energie komínom vo forme vodnej pary. (Spaľovacie teplo je cca 1,1-násobkom výhrevnosti paliva.) Aplikáciou tohto postupu na kondenzačnú techniku vypočítame zázračnú účinnosť blížiacu sa k 109 %. Fyzikálne správny výpočet zo spaľovacieho tepla stanovuje objektívnu účinnosť kondenzačného kotla na 97,4 % Nízkoteplotné a kondenzačné kotly Ide o moderné kotly druhej a tretej generácie. Teplota spalín pri nízkoteplotných kotloch klesá pod 130 C a teplota vratnej vykurovacej vody je pod 65 C. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod, uvoľní sa ešte vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary, vtedy hovoríme o kondenzačných kotloch. Pri ochladzovaní spalín pod rosný bod (t. j. pod C, konkrétna hodnota závisí od prebytku vzduchu) sa využije uvoľnené skupenské teplo vodnej pary. Týmto môže stúpnuť celoročný stupeň využitia tepla kotla o 10 až 12 % a v určitých prípadoch dosiahnuť až hodnotu 106 až 108 %. Kondenzačné kotly Ako pracuje kondenzačný kotol? No CO x 2 Obr. č. 9: Závislosť účinnosti kotla od teploty vratnej vody výstup ÚK H O 2 spiatočka ÚK kondenzát Obr. č. 8: Princíp spaľovania zemného plynu v kondenzačnom kotle 14 15

9 Kde všade je možné kondenzačný kotol použiť? Niektorí projektanti majú vžitú predstavu, že kondenzačné kotly sú použiteľné len v nízkoteplotnom režime, najlepšie však len na podlahové vykurovanie. Každodenná prax však dokazuje, že kondenzačné kotly je možné úplne seriózne využívať až do tepelného spádu 80/60 C, ktorý predstavuje dnešný štandard. Odôvodnenie je jednoduché. Napríklad na západnom Slovensku sa za posledných 10 rokov pohybuje priemerná teplota v zimných mesiacoch okolo 0 C. Všetky vykurovacie systémy však musia byť dimenzované na teploty -12 C a nižšie. Pri vykurovaní objektu je kondenzácia garantovaná až do výstupnej teploty z kotla 70 C. Vyššiu výstupnú teplotu je potrebné dosahovať len maximálne 8 14 dní do roka, čo jednoznačne dokazujú štatistické údaje Slovenského hydrometeorologického ústavu za posledných 20 rokov. Len v tomto krátkom období kotol prestáva využívať kondenzáciu a stratí cca 8 % svojej účinnosti, ale napriek tomu je stále účinnejší ako štandardný kotol. Využitia energie nízkoteplotného kotla pri spáde vykurovanej vody 75/55 C Využitia energie kondenzačného kotla pri spáde vykurovanej vody 40/30 C 111 % spaľovacie teplo Hs 6. Ústredné teplovodné vykurovacie systémy Pod ústredným teplovodným vykurovaním rozumieme prípravu teplonosnej látky v ústrednom zdroji tepla, kde sa mení energia z paliva na teplo a odovzdáva sa teplonosnej látke, obyčajne vode, ktorá sa prostredníctvom potrubného rozvodu dostáva k vykurovacím telesám. Tie ďalej ohrievajú vzduch v interiéri. Teplovodné vykurovanie zabezpečuje teplovodná vykurovacia sústava s teplotným spádom 90/70 C (používané v minulosti, v súčasnosti by sa mali vyrobiť napr. 75/65 C, 70/60 C, 70/50 C) a s klasickými vykurovacími telesami. Nízkoteplotné vykurovanie zabezpečuje vykurovacia sústava s nízkoteplotnými sálavými podlahovými plochami s teplotným spádom 55/45 C, 45/35 C alebo so stenovými plochami s teplotným spádom 60/40 C. Úprava teplonosnej látky na nižší teplotný spád sa uskutočňuje v zmiešavacej armatúre alebo vo výmenníku tepla a jej obeh zabezpečuje obehové čerpadlo. Pri kombinovanom vykurovaní sa používajú dve vykurovacie sústavy. Každý okruh má samostatné čerpadlo a teplota pracovnej látky sa upravuje zmiešavacími armatúrami tzv. ekvitermická regulácia (v závislosti od vonkajšej teploty). Pri teplovzdušnom vykurovaní je teplonosnou látkou ohriaty vzduch, ktorý sa dopravuje vzduchotechnickými potrubiami. Jeho pohyb je prirodzený alebo nútený. 11 % nevyužiteľné teplo 1 % nevyužiteľné teplo 6.1 Teplovodné vykurovanie Účinnosť 4 % strata spalinami 2 % strata povrchom Normovaný stupeň využitia 1 % strata spalinami 1 % strata povrchom Obr. č. 10: Účinnosť kondenzačných kotlov pre vybrané tepelné spády vykurovacích systémov Samostatnou kapitolou sú veľkoobsahové, pôvodne samotiažne vykurovacie systémy. Pre väčšinu moderných nástenných kotlov predstavujú ťažko riešiteľný problém. Kondenzačným kotlom pritom veľkoobsahové systémy paradoxne vyhovujú. Taktiež po dodatočnom zateplení objektu sa z jestvujúceho vykurovacieho systému stáva prakticky systém nízkoteplotný, vhodný na inštaláciu kondenzačného kotla. Kedy sa vráti zvýšená investícia do kúpy kondenzačného kotla? Súhrn všetkých vyššie uvedených parametrov kondenzačného kotla a jeho modulová (plynulá) regulácia dávajú predpoklad na celkovú ročnú spotrebu plynu oproti štandardným plynovým kotlom nižšiu o cca 15 %. Záleží len na tom, s akou technickou úrovňou štandardného výrobku toto porovnanie vykonáme. Preto jednoznačnú odpoveď, týkajúcu sa návratnosti, možno dať len individuálne pre každý konkrétny prípad. Teplovodná vykurovacia sústava s prirodzeným obehom vody Tento princíp vykurovania spočíva v rozdiele tlakov, ktorý spôsobuje rôzna hustota vody v prívodnom a v návratnom potrubí. Tento typ vykurovania sa používa v menších rodinných domoch, v súčasnosti je na ústupe. Nevýhody: Predimenzovanie zdroja tepla, väčšia zotrvačnosť sústavy, pomalý rozbeh, veľké dimenzie rozvodných potrubí, vyššie investičné náklady, nevhodné ako zdroje tepla na ušľachtilé palivo (zemný plyn, propán, elektrická energia). Výhody: Prevádzková stabilita, nehlučnosť systému, hnacia sila je vytvorená zmenou hustoty teplonosnej látky, nie je potrebné obehové čerpadlo, teplonosná látka sa vypúšťa iba v zimnom období, zdroj tepla je spravidla na tuhé palivo. Teplovodná vykurovacia sústava s núteným obehom V súčasnosti sa navrhuje takmer do všetkých rodinných domov, nových, ako aj rekonštruovaných. V týchto sústavách sa zvyšuje účinný vztlak zaradením obehového čerpadla do rozvodného alebo návratného potrubia. Nevýhody: Vyššie prevádzkové náklady (elektrická energia na pohon čerpadla), nevyhnutnosť napojenia čerpadla na elektrickú energiu, malá zotrvačnosť po vypnutí čerpadla, možnosť rozladenia sústavy pri jej nesprávnom vyregulovaní. Výhody: Kotol na ľubovoľnom mieste, menšie množstvo teplonosnej látky, rýchly nábeh sústavy, menšia spotreba paliva, menšie dimenzie potrubí, ľubovoľná poloha vykurovacích telies, možnosť aplikácie meracej a regulačnej techniky. Etážové vykurovacie sústavy Zvláštny typ vykurovania je etážové vykurovanie, ktoré nie je vhodné do rozľahlejších a do poschodových rodinných domov. Zdrojom tepla je kotol na tuhé palivo alebo na ušľachtilé palivo. V súčasnosti sa navrhujú tzv. pružné etážové vykurovacie sústavy so zaradeným obehovým čerpadlom

10 6.2 Nízkoteplotné vykurovanie Tepelnú pohodu zabezpečuje vykurovacia sústava s nízkoteplotným sálavými podlahovými plochami s teplotným spádom napr. 55/45 C, 45/35 C alebo so stenovými plochami s teplotným spádom 60/40 C. Zdroj tepla pracuje s teplotným spádom 90/70 C alebo 80/60 C. Úprava teplonosnej látky sa uskutočňuje v zmiešavacej armatúre a obeh pracovnej látky zabezpečuje obehové čerpadlo. Úprava teplonosnej látky sa môže uskutočniť aj v špeciálnom výmenníku tepla. Vykurovaciu plochu tvorí podlaha, resp. stena, kde sú zabudované rúry z ocele, medi alebo z plastov. V obytných budovách sa v jednotlivých miestnostiach počíta s nasledujúcou teplotou vnútorného vzduchu: n obytné miestnosti (obývacie izby, spálne, jedálne) 20 C n kuchyňa 20 C n kúpeľňa 24 C n WC 20 C n vykurované predsiene a chodby 15 C n vykurované schodiská 10 C Podlahové vykurovanie Nízkoteplotný podlahový vykurovací systém sa považuje za jeden z najprogresívnejších spôsobov zabezpečenia tepelnej pohody obytného priestoru. Energeticky úsporné nízkoteplotné sálavé vykurovanie je vhodné aj na aplikáciu netradičných zdrojov energie. Primárnym zdrojom na ohrev teplonosnej látky vo vykurovacích podlahových rúrkach je teplovodný stacionárny alebo nástenný kotol. IDEÁLNE PODLAHOVÉ STROPNÉ RADIÁTORMI TEPLOVZDUŠNÉ Obr. č. 12: Priebeh teplôt pri rôznych druhoch vykurovania Energetická náročnosť podlahového vykurovania Prvou podmienkou je kvalitný návrh a realizácia nosných a tepelnoizolačných stavebných konštrukcií. V súvislosti s konštrukčným riešením podlahového vykurovania, ako aj s fyzikálnou podstatou odovzdávania tepla z vykurovacej plochy, je reálne možné ušetriť približne % energie oproti klasickému vykurovaniu, čím sa podlahové vykurovanie stáva progresívnym vykurovaním s reálnou návratnosťou investície. Obr. č. 11: Schéma podlahového vykurovania Pri podlahovom vykurovaní, vzhľadom na to, že vykurovacou plochou býva spravidla prevažná časť podlahy a že povrchová teplota vykurovacej plochy je najnižšia zo všetkých spôsobov veľkoplošného vykurovania, je vertikálne aj horizontálne rozloženie teplôt vo vykurovanom priestore takmer ideálne (obr. č. 12). Pritom prevádzkové náklady sú nižšie vzhľadom na to, že podlahová konštrukcia je zároveň vykurovacou plochou s teplotou vyššou, ako je bežná teplota nevykurovanej podlahy, a teplota vzduchu v miestnosti môže byť preto o 2 až 3 C nižšia, ako je teplota normová (1 C = 6 až 7 % energie). Stenové vykurovanie Výsledný efekt tepelnej pohody závisí najmä od ohrevu stien a vzduchu. Stenové vykurovanie ponúka neviditeľné a relatívne rýchle vykurovanie, vytvára pocit tepla aj pri nižšej teplote vzduchu. Patrí ku skupine veľkoplošných vykurovaní pracujúcich s nižšími teplotami. Teplota stien je C, vzduch v miestnosti má C, čo je pre človeka veľmi príjemné. Stenové vykurovanie sa hodí do všetkých typov miestností, treba však zvážiť rozmiestnenie nábytku. Je ideálne v kombinácii s podlahovým vykurovaním. Je, pochopiteľne, investične náročnejšie. Montáž stenového vykurovania Vyhotovuje sa mokrým aj suchým spôsobom. Povrchová úprava stien Vhodné sú v podstate všetky druhy omietok, omietky na báze sadry majú minimálny sklon k zmrašťovaniu, čím sa javia ako najvhodnejšie na stenové vykurovacie systémy. Úplne nevhodné sú tepelnoizolačné omietky. Omietka sa ešte vystuží sklotextilnou výstužou, takisto aj v mieste otvorov. Je nutné dodržať technologický postup a realizáciu zabezpečiť autorizovanou firmou

11 Suchý spôsob vyhotovenia Je to montáž predmontovaných vykurovacích registrov v sadrokartónových platniach pomocou skrutiek a príchytiek alebo lepením priamo na steny. Zaujímavá je skutočnosť, že v lete môžeme stenový vykurovací systém využiť ako klimatizáciu bez prievanu a vysušovania tak, že rúrkami necháme pretekať studenú vodu. Na to je však nutné inštalovať aj zdroj chladu. Stropné vykurovanie Stropné teplovodné vykurovanie patrí medzi sálavé vykurovacie sústavy, pričom podiel sálavej zložky na celkovom prenose tepla z vykurovacej plochy je podstatne vyšší ako tok tepla konvekciou (80 % : 20 %). Tento pomer pozitívne ovplyvňuje rovnomernosť prenosu tepla v interiéri a napomáha vytvárať teplotne homogénne uniformné prostredie. Teplota vykurovacej vody je spravidla nižšia ako C. Vzhľadom na hygienické aspekty musí byť povrchová teplota plôch pri tomto type vykurovania max C. Podmienkou je dodržanie minimálnej svetlej výšky miestnosti, aby nedochádzalo k nadmernému osálaniu hlavy. Funkcia v zime Keď sa klesajúcou teplotou znižuje tepelná pohoda v miestnosti, strop, ktorým teraz cirkuluje vykurovacia voda, vyžaruje teplo a odovzdáva ho okolitým predmetom. Toto sálanie človek nepociťuje ako nepríjemné, lebo teplota stropu je nižšia ako teplota ľudského tela. vykurovanie zima stredná teplota stropu: 28 C teplota v interiéri: 20 C 33 C 25 C Funkcia v lete Keď vystúpi teplota v interiéri nad požadovanú hodnotu, ochladí sa strop pomocou chladiacej vody o niekoľko C, takže povrchová teplota stropu je nižšia ako priestorová teplota. Všetky teplé plochy: podlaha, steny, okná, nábytok vrátane ľudského tela vyžarujú teplo smerom na chladnejší strop. Prebytočné teplo je odvádzané chladiacou vodou cirkulujúcou v strope. chladenie leto stredná teplota stropu: 18,6 C 15 C 18 C Obr. č. 14: Stropné vykurovanie teplota v interiéri: 26 C Iné druhy vykurovania Teplovzdušné vykurovanie teplonosnou látkou je ohriaty teplý vzduch, ktorý sa dopravuje do miestností prostredníctvom vzduchotechnických potrubí. Pohyb teplonosnej látky je prirodzený (pohyb vzduchu je pomalý) alebo nútený (pomocou ventilátora pohyb vzduchu je usmernený a rýchly). Kombinované vykurovanie je také, kde sa použije kombinácia opísaných vykurovacích sústav, napr. teplovodné vykurovanie s teplotným spádom 90/70 C a nízkoteplotné podlahové sálavé vykurovanie s teplotným spádom 45/35 C. Spravidla každý okruh má samostatné čerpadlo a teplota pracovnej látky sa upravuje zmiešavacími armatúrami v závislosti od vonkajšej teploty, tzv. ekvitermická regulácia. Obr. č. 13: Stropné chladenie 20 21

12 7. Vykurovacie telesá 8. Hospodárnosť vykurovania Vykurovacie teleso je konečný článok vykurovacej sústavy, ktorého úlohou je odovzdať teplo zo zdroja tepla cez rozvodové potrubia do vykurovaného priestoru. Správne navrhnuté vykurovacie teleso musí do vykurovaného priestoru dodať také množstvo tepla (sálaním alebo konvekciou), aby sa užívateľovi zabezpečil pocit tepelnej pohody. Vykurovacie telesá sa umiestňujú podľa dispozičných možností v mieste najväčších tepelných strát (pod vonkajšie okná, na obvodové steny, pri balkónových dverách a pod.). Rozdeľujeme ich: Podľa použitého materiálu, z ktorého sú vykurovacie telesá vyrobené: n oceľové, n liatinové, n hliníkové, n medené, n keramické. Pre hospodárne vykurovanie je nutné plynový kotol doplniť vhodnou reguláciou. Jej účelom je zabezpečiť, aby plynový kotol spaľoval len také množstvo plynu, ktoré je potrebné v danej chvíli na udržanie požadovanej tepelnej pohody v jednotlivých miestnostiach. Možnosti regulácie: n Izbový termostat riadi činnosť kotla v závislosti od teploty v miestnosti, v ktorej je inštalovaný. n Programovateľný termostat reguluje teplotu podľa vopred nastaveného programu. Nevýhodou je, že rovnako ako izbový termostat riadi činnosť kotla podľa vývoja teploty v referenčnej miestnosti, t.j. v jednej miestnosti. n Programovateľné regulátory riadia teplotu v jednotlivých miestnostiach podľa samostatných programov. Tento spôsob prináša najväčšie úspory pri vykurovaní. n Programovateľné termostatické hlavice teplota v každej miestnosti tak môže byť riadená podľa samostatného programu. Programovateľné hlavice majú ešte jednu zaujímavú schopnosť, ktorá dokáže šetriť náklady na vykurovanie. Pri rýchlom poklese teploty (napr. pri vetraní) tieto hlavice neotvoria prietok na maximum, ale, naopak, celkom uzavrú prívod vody do radiátorov. n Ekvitermická regulácia teplota vody z kotla sa riadi podľa vonkajšej teploty. Úsporne bude pracovať len kotol v dobrom technickom stave a správne nastavený. Preto by malo byť samozrejmosťou pred každou vykurovacou sezónou dať kotol nastaviť a vyčistiť zanesené plochy výmenníka tepla. 9. Voľba vykurovacieho systému zhrnutie Správnou voľbou vykurovacieho kotla v rodinnom dome alebo byte sa určí charakter zdroja tepla, ktorý sa dlhší čas nebude meniť. Preto je potrebné zvážiť všetky faktory, ktoré ovplyvňujú optimálne riešenie. Obr. č. 15 a 16: Oceľové doskové panelové vykurovacie telesá Podľa spôsobu odovzdávania tepla do vykurovaného priestoru: n konvekčné, n sálavé, n kombinované. Podľa druhu teplonosnej látky teplonosného média: n vodné (teplovodné, horúcovodné), n parné (nízkotlakové, stredotlakové), n teplovzdušné. Podľa teploty teplonosného média: n nízkoteplotné (podlahové do 50 C, stenové a stropné do 60 C), n teplovodné do 110 C, n horúcovodné nad 110 C. Najbežnejšie druhy konvekčných a sálavých vykurovacích telies, ktoré používame pre sústavy ústredného vykurovania: n článkové telesá (liatinové, oceľové, hliníkové), n doskové panelové telesá, n skriňové telesá konvektory, n rúrové telesá registre, n nízkoteplotné. Cena kotla je často rozhodujúcou veličinou, pritom však je, ako pri každej investícii, dôležitejší čas návratnosti vynaložených prostriedkov. Takto môžeme posúdiť efektívnosť investície v dlhodobom horizonte. Treba tiež vziať do úvahy aj také kritériá, ako sú priestorové možnosti inštalácie, budovaný či existujúci komín alebo charakter vykurovacieho systému. V neposlednom rade sú to tiež ekologické parametre kotla, materiál a štruktúra povrchu teplovýmenných plôch, možnosť ich čistenia, ako aj šírka dodávaného príslušenstva, regulácií a servisné zabezpečenie. Aký vykurovací systém zvoliť v tejto súvislosti? Radiátorové vykurovanie je založené na výraznej cirkulácii vzduchu v miestnosti. Charakteristický je najmä veľký rozdiel medzi teplotou vykurovacej plochy radiátora, teplotou vzduchu a teplotou stien miestnosti, z čoho pramení nízky pocit tepelnej pohody. Bežné je usadzovanie prachu a baktérií na radiátore a ich neustále vírenie spôsobené cirkuláciou vzduchu. Tento systém tiež neúmerne vysušuje vzduch z dôvodu vysokej povrchovej teploty. Cenovo je to dnes najvýhodnejšie riešenie, architektonicky však v interiéri pôsobí rušivo. Preto je vhodné do objektov, kde nie je možné aplikovať nízkoteplotné systémy. Dôležitú úlohu zohrávajú aj nízke investičné náklady takéhoto vykurovania. Podlahové vykurovanie kombinuje sálavú a cirkulačnú vykurovaciu zložku. Cirkulácia vzduchu vyvolaná prirodzeným pohybom teplého vzduchu nahor je výrazne nižšia ako pri vykurovaní radiátormi. Steny v miestnosti sú stále relatívne chladné, vzniká však výrazne lepší pocit tepelnej pohody vyvolaný ohriatím stien v miestnosti a stropu sálavou zložkou podlahy. V miestnosti je rovnomernejšie rozvrstvenie tepla. Vzhľadom na to, že hrúbka podlahy sa pohybuje v rozmedzí 6 10 cm, treba rátať s dlhším časom potrebným na vyhriatie miestnosti, ale aj s potrebnou výškovou dispozíciou stavby. Vhodné je použitie podlahového vykurovania v miestnostiach s chladnejšími materiálmi podlahových krytín (keramika, laminát)

13 V súčasnosti sa pri návrhu vykurovania, najmä pri rodinných domoch, úspešne využíva kombinácia dvoch vykurovacích systémov. Podlahové vykurovanie sa navrhuje v priestoroch bez nároku na pružnú reguláciu, ale so zabezpečením optimálnej tepelnej pohody. Sú to priestory prízemia, obývacia izba, kuchyňa, chodby, všeobecne miestnosti na teréne alebo nad nevykurovanými priestormi. Radiátory sa umiestňujú v priestoroch izieb a spální, kde z dôvodu nedostatočnej vykurovacej plochy zastavanej nábytkom nie je možné použiť vykurovanie podlahou alebo kde je podlaha od spodných vykurovaných miestností už viac-menej temperovaná. Stenové vykurovanie vyniká minimálnym prúdením vzduchu a veľkým podielom sálavej vykurovacej zložky. Je dosiahnutá optimálna tepelná pohoda, daná vysokou hodnotou strednej teploty stien miestnosti. Navyše je toto vykurovanie veľmi vhodné zo zdravotného hľadiska (najmä pre alergikov). Je to architektonicky elegantné riešenie bez rušivých zásahov do interiéru, reakcia na povely regulácie je veľmi pružná. Vzhľadom na nízku potrebu teploty kotlovej vody a na jej dobré ochladenie je optimálne použitie tohto vykurovania s kondenzačnými kotlami. Systém je cenovo približne na úrovni podlahového vykurovania. 10. Príprava teplej vody v domácnostiach V domácnostiach sa teplá voda používa na kúpanie, sprchovanie, umývanie rúk, umývanie riadu a pod. Jej spotreba závisí od počtu osôb v domácnosti, životnej úrovne, druhu zamestnania, veku osôb, hygienických návykov, ale najmä od správnej voľby zariadenia na jej prípravu a hospodárenia s ňou. Účel Spotreba vody (litre)/osoba 10.1 Požiadavky na teplotu teplej vody Teplota vody je určená hygienickými, bezpečnostnými a technologickými požiadavkami (účelom použitia). Norma určuje teplotou 55 C na výstupe z ohrievača a 50 C na výtoku u spotrebiteľa. Na kúpanie, sprchovanie a umývanie sa používa teplá voda, ktorá má približne rovnakú teplotu ako ľudské telo. Teplota vody na umývanie riadu by nemala klesnúť pod 50 C. S rastúcou teplotou vody sa však zvyšujú tepelné straty. Pri teplote nad 60 C sa vo zvýšenej miere usadzuje v ohrievačoch vody a na vnútorných stenách potrubia vodný kameň, ktorý potom v ohrievačoch znižuje účinnosť ohrevu. Z hľadiska objemu zásobníkov však vychádzajú najmenšie objemy pri ohreve teplej vody na 80 C a viac. Pri dlhých rozvodoch teplej vody je potrebné zabezpečiť jej cirkuláciu v potrubí a kvalitnú tepelnú izoláciu, aby na výtoku bola teplá voda ihneď po otvorení kohútika. Tým sa však zároveň zvyšujú tepelné straty v rozvodoch. V nových inštaláciách alebo pri rekonštrukciách rozvodov je možné tento problém čiastočne eliminovať tým, že sa na teplovodné potrubie s dobrou tepelnou izoláciou inštaluje vykurovací kábel s termostatom alebo samoregulačný termokábel a cirkulačné potrubie sa neinštaluje Možnosti prípravy teplej vody pomocou zemného plynu v domácnostiach Teplú vodu v domácnostiach môžeme pripraviť cez: plynový prietokový ohrievač vody, plynový zásobníkový ohrievač vody. Podľa spôsobu ohrevu: priamo výhrevné, nepriamo výhrevné, kombinované. V spojení s vykurovacím telesom (kotlom): kotly na vykurovanie a prietokový ohrev teplej vody, kotly na vykurovanie so zabudovaným zásobníkom teplej vody, kotly na vykurovanie s možnosťou pripojenia nepriamo výhrevného zásobníka teplej vody Plynové prietokové ohrievače vody Tabuľka č. 3: Denná spotreba teplej vody v domácnosti Sú vhodné na prípravu teplej vody v malých množstvách a v nepravidelnom čase odberu. Pracujú na úspornom prietokovom princípe, to znamená, že potrebné množstvo vody je ohrievané iba vtedy, keď ho potrebujeme. Hlavnými prednosťami prietokových ohrievačov je ich nenáročnosť na priestor a jednoduchá obsluha. Ohrievače je možné bez problémov umiestniť do kuchyne či do kúpeľne, teda do bezprostrednej blízkosti odberného miesta. Vďaka krátkym potrubiam (rozvodom) sú zabezpečené minimálne straty. Tabuľka č. 4: Orientačná spotreba zemného plynu na jednotlivé účely použitia teplej vody so zahrnutou účinnosťou ohrievača 24 25

14 Výhody prietokových ohrievačov vody: n ohrievač vody je v mieste spotreby a zohrieva vodu prakticky okamžite po otvorení kohútika, n minimálne tepelné straty, n možnosť umiestenia v mieste najväčšej spotreby, n teplá voda k dispozícii podľa potreby v reálnom čase, n malé nároky na priestor, n úspora potrubného materiálu na rozvod teplej vody, n možnosť jednoduchšieho rozšírenia systému prípravy teplej vody najmä pri vzdialenejších odberných miestach (napríklad v prípade prístavby alebo rekonštrukcie objektu) Plynové zásobníkové ohrievače vody nepriamo výhrevné Používajú sa na prípravu teplej vody v spojení s plynovým závesným alebo stacionárnym kotlom. Vodu v zásobníku zohrieva pripojené vykurovacie zariadenie. Výhody zásobníkových ohrievačov vody: n v pomere k množstvu pripravovanej vody investične obvykle menej náročné, n centrálna regulácia výstupnej teploty, n možnosť pokrytia aj nárazového zvýšeného odberu teplej vody, n možnosť kombinácie s obnoviteľnými zdrojmi energie slnečné kolektory, tepelné čerpadlá či iné palivá. Nevýhody zásobníkových ohrievačov vody: n vyššie tepelné straty v prípade dlhých rozvodov tepla (nad cca 3 m), a najmä v prípade umiestnenia v trvalo chladnejších priestoroch (napr. pivnica). Tento problém je možné eliminovať v novostavbách vhodným dispozičným riešením miestností a ohrievač umiestniť v blízkosti najväčšej spotreby teplej vody, n sťažené možnosti umiestnenia v mieste spotreby vody (pri nových projektoch je to možno vyriešiť vhodným dispozičným riešením), n väčšie nároky na priestor. Obr. č. 16: Prietokový ohrievač vody Obr. č. 17: Zásobníkový ohrievač vody Nevýhody prietokových ohrievačov vody: n zvyčajne vyššie investičné náklady, n zvýšená možnosť poruchy (pri väčšom počte ohrievačov), n častejšia údržba, n malé jednorazové množstvo teplej vody, čo je hendikepom najmä pri napúšťaní vaní, n sú citlivejšie na tvrdosť vody. Dimenzovanie prietokových ohrievačov vody Pri návrhu prietokového ohrievača vody (POV) platí nasledujúca zjednodušená úvaha: Prietokový ohrievač vody je schopný okamžite poskytnúť také množstvo približne 38 C teplej vody v litroch za minútu, ktoré sa rovná polovici výkonu POV v kilowattoch. Napríklad v prietokovom ohrievači vody s výkonom 24 kw, ktorý je použitý na naplnenie vane v kúpeľni, možno pripraviť približne 12,3 litra vody za minútu s teplotou cca 38 C. Ak teda chceme napustiť do vane 150 litrov vody s touto teplotou, vyžaduje si to čas približne 12 minút, pričom potrebný inštalovaný výkon ohrievača vody môže (pre dobre tepelne izolovaný jednopodlažný dom s rozmermi 10 x 10 m, výška 2,6 m, nepodpivničený, s mernou tepelnou stratou 38 W/m 3 ) predstavovať až 2,4-násobok výkonu potrebného na vykurovanie. Z uvedeného je zrejmé, že v takomto prípade použitie prietokového ohrievača vody alebo kombinovaného kotla s prietokovým ohrevom vody nie je najvhodnejšie. V takomto prípade je lepším riešením samostatný kotol na vykurovanie a príprava teplej vody v zásobníkovom ohrievači Plynové zásobníkové ohrievače vody priamo výhrevné Spĺňajú všetky požiadavky na komfortné, spoľahlivé a ekonomicky výhodné zariadenia na ohrev vody. Ide o samostatne stojace zariadenia s odvodom spalín do komína i cez stenu s možnosťou napojenia cirkulácie. Tieto zásobníkové ohrievače sú vhodné pre miesta s jednorazovým odberom väčšieho množstva teplej vody. Obr. č. 18: Nepriamo výhrevný zásobníkový ohrievač vody Zásobníkové ohrievače vody kombinované Kombinované zásobníkové ohrievače vody majú okrem elektrického odporového vykurovania aj vykurovaciu špirálu, had, určenú na napojenie na prívod vykurovacej vody z kotla. Mimo vykurovacieho obdobia sa používajú úplne rovnako ako iné elektrické ohrievače. Počas vykurovacej sezóny, keď je v prevádzke aj kotol na zemný plyn, používajú na prípravu teplej vody vodu obiehajúcu vo vykurovacom systéme (v radiátoroch). Rozhodnutie o spôsobe prevádzky v mimovykurovacom období závisí od pomeru ceny plynu a elektriny Výber vhodného typu zásobníkového ohrievača vody Pri výbere vhodného typu zásobníkového ohrievača vody je potrebné vedieť: Tepelná izolácia Únik tepla cez povrch akumulačnej nádrže obmedzuje tepelná izolácia. Jej kvalita priamo vplýva na úspornosť prevádzky akumulačného bojlera a posudzuje sa hodnotou koeficientu merných tepelných strát, ktorý je vyjadrený vo Wh/24 hodín/liter, teda v spotrebe v priebehu 24 hodín na jeden liter objemu nádrže. Čím je toto číslo menšie, tým menšie sú straty ohrievača, a teda aj jeho prevádzka je úspornejšia. V prípade moderných ohrievačov, pri ktorých sa ako tepelná izolácia väčšinou používa polyuretánová pena nezaťažujúca životné prostredie, je hodnota merných tepelných strát lepšia (teda nižšia) ako 8 Wh/24 hodín/liter. Na porovnanie, ohrievače vyrábané pred rokom 1983 majú tento koeficient väčší ako 30 Wh/24 hodín/liter, z čoho vyplýva, že ich tepelné straty môžu byť až trikrát väčšie v porovnaní s ohrievačmi vyrábanými v súčasnosti. Pri obstarávaní nového ohrievača venujte údaju o merných tepelných stratách veľkú pozornosť. Pri dnešných vysokých cenách palív a energie úsporné technológie preukazujú svoje prednosti

15 Nastavenie teploty na termostate ohrievača Podľa štúdií až viac než 35 % používateľov ohrievačov vody na Slovensku má nastavený termostat ohrievača na teplotu vyššiu ako 60 C, čo odborníci považujú za neekonomické, pretože sa zvyšuje spotreba energie na prípravu teplej vody a podstatne viac sa zanáša ohrievacie teleso ohrievača minerálmi, ktoré voda obsahuje (tzv. kotlový kameň). Odborníci u nás i vo svete odporúčajú nastaviť teplotu vody na hodnotu C, a to z ekonomických a hygienických dôvodov. Teplota pod 40 C je nevýhodná z dôvodu rozmnožovania nebezpečnej baktérie legionely, spôsobujúcej tzv. legionársku chorobu. Dimenzovanie objemu zásobníkového ohrievača vody Pri kúpe nového ohrievača do domácnosti je veľmi dôležité odhadnúť jeho optimálnu veľkosť. Nesprávna voľba vedie k zvyšovaniu nákladov na prípravu teplej vody pri príliš veľkom objeme ohrievača alebo k rovnako nepríjemnému nedostatku vody pri menšom objeme, ako je potrebné. Pri dodržaní niekoľkých jednoduchých pravidiel a po rozumnom odhade terajšej i budúcej situácie v domácnosti, do ktorej ohrievač kupujete, sa pravdepodobne nedopustíte omylu, ak budete vychádzať z nasledujúcej tabuľky: Tabuľka č. 6 Objem nádrže ohrievača Množstvo zmiešanej horúcej vody (v litroch) s teplotou 40 C (v litroch) Vysvetlivky: nízky komfort stredný komfort vysoký komfort Tabuľka č. 5: Odporučený objem zásobníka podľa predpokladanej spotreby teplej vody Množstvo zmiešanej horúcej vody Objem zmiešanej horúcej vody o teplote 40 C sa rovná približne 2,1-násobku objemu nádrže ohrievača. Umiestnenie zásobníka Na celkovú efektívnosť prípravy teplej vody má vplyv aj umiestnenie ohrievača. Mal by byť inštalovaný pokiaľ možno čo najbližšie k miestu spotreby teplej vody. Ak je v domácnosti viacero miest s odberom teplej vody, je dobré pouvažovať o možnosti inštalovania pomocného ohrievača vody na mieste menšieho odberu. Takto sa vyhnete potrebe dlhého rozvodného potrubia, ktoré spôsobuje veľké tepelné straty. Odborníci zistili, že pri vzdialenosti ohrievača od miesta spotreby väčšej ako 2 m veľmi výrazne narastajú straty energie. Na miesta s menším odberom teplej vody, ktoré sú vzdialené viac ako 3 metre od hlavného ohrievača, je vhodné inštalovať menšie priamo výhrevné ohrievače vody Tepelná izolácia potrubných rozvodov Tepelne izolovať potrubné systémy, najmä väčšej dĺžky (nad 2 m), je dnes takmer nutnosť. Okrem úspor energie spotrebovanej na ohrev vody týmto dosiahnete aj skvalitnenie dodávky vody od ohrievača k miestu spotreby. Tepelná izolácia podstatne znižuje pokles teploty vody pozdĺž potrubia Pravidelná údržba O ohrievač vody sa treba, tak ako o každé iné technické zariadenie, starať. Ale až na približne 65 % všetkých inštalovaných ohrievačov sa nevykonáva pravidelná prehliadka a údržba. Obzvlášť žiaduce je v oblastiach s tvrdou vodou zabezpečiť pravidelné odstraňovanie nánosu kotlového kameňa na stenách nádoby, na vykurovacom telese a na telese termostatu. V prípade zanedbania tohto procesu dochádza k postupnému zvyšovaniu spotreby energie na ohrev vody, ale aj k nepresnosti merania teploty vody. Rovnako veľmi dôležité je aj pravidelne vymieňať (každých 2,5 až 5 rokov podľa tvrdosti vody) horčíkovú tyč ochraňujúcu vnútro nádrže pred koróziou. S cieľom minimalizovať tvorbu vodného kameňa na vykurovacích telesách ohrievačov vody je vhodné pred ohrievače (najlepšie na prívodné potrubie do objektu) inštalovať magnetickú, elektromagnetickú, elektrostatickú alebo ultrazvukovú fyzikálnu úpravu vody

16 11. Príprava teplej vody zhrnutie Návrh zariadenia na prípravu teplej vody je potrebné zveriť odborníkom, ale s tým, že je potrebné zadefinovať požiadavky, ktoré by malo zariadenie spĺňať. Zásobníkový ohrievač teplej vody je potrebné umiestniť čo najbližšie k miestu najväčšej spotreby do temperovanej alebo vykurovanej miestnosti. Je potrebné minimalizovať dĺžku rozvodov teplej vody a kvalitne ich tepelne zaizolovať. Optimálna teplota v zásobníku je 55 C, preto bezdôvodne nie je potrebné ju zvyšovať. V zime pred odchodom na dlhší čas z domu je vhodné nastaviť teplotu v zásobníku na 10 C. Používanie pákových batérií, perlátorov a úsporných sprchových hlavíc môže ušetriť 30 až 40 %. Sprchovanie je podstatne úspornejšie, a tým aj lacnejšie ako vaňový kúpeľ. Treba vedieť, že neexistuje žiadny univerzálny a zovšeobecniteľný optimálny systém na prípravu teplej vody vhodný do každého objektu. Najlepší je ten, ktorý najviac zohľadňuje konkrétne požiadavky uvedené v predchádzajúcom texte na návrh sústavy. Pre bežnú domácnosť a s ohľadom na uvedené výhody a nevýhody sa ako najvýhodnejšia javí nasledujúca kombinácia: n kúpeľňa (vaňový kúpeľ) zásobníkový ohrievač vody príslušnej veľkosti podľa počtu členov v domácnosti a veľkosti vane, pričom rozhodujúci je čas ohrevu celého objemu zásobníka z 10 C na 55 C, n samostatná sprcha (sprchový kút) prietokový ohrievač vody s výkonom minimálne 12 kw v kombinácii so sprchou s úspornou hlavicou. n Varovať ostatných obyvateľov domu a opustiť budovu. n Informovať pohotovostnú službu plynárenskej organizácie telefónom nachádzajúcim sa mimo domu či miesta úniku. n Ak vystupuje zápach plynu z uzamknutých priestorov, informovať zároveň políciu alebo hasičov. n Miesto úniku sprístupniť pre pohotovostnú a poruchovú službu. n Únik plynu nikdy nezisťovať plameňom, ale vždy pomocou penotvorného roztoku (saponátu alebo mydla). Únik plynu sa prejaví tvorbou bublín v mieste netesnosti. Väčšie úniky plynu ľahko zistíme čuchom a prípadne aj sluchom Miesta, kde môže dôjsť k úniku zemného plynu n Na ktoromkoľvek mechanickom spoji (závit, príruba) domového rozvodu plynu. n Na plynovom uzávere pred plynomerom, pred plynovým spotrebičom alebo na hlavnom uzávere plynu - podmienka prístupnosti k týmto uzáverom musí byť splnená. n Na regulátore tlaku plynu. n Na pripojovacích spojoch plynomera. n Na plynovom spotrebiči (horák, regulačné prvky). 12. Bezpečnostné pokyny pre odberateľov zemného plynu 12.1 Všeobecné zásady n Dodržiavať pokyny pre obsluhu, prevádzku a údržbu plynových spotrebičov uvedené v návode výrobcu. n Plynové zariadenia (plynové spotrebiče, rozvody plynu) kontrolovať a udržiavať vždy podľa návodu na obsluhu ich výrobcu a dodávateľa. n Používať plynový spotrebič len k účelu, ku ktorému je určený. n Dbať na dostatočný prívod vzduchu v miestnosti, kde je umiestnený plynový spotrebič. n Dbať na riadne vetranie priestoru, kde sa používa spotrebič, ktorého spaliny unikajú do ovzdušia (plynový sporák, rúra na pečenie, plynový prietokový ohrievač). n Opravy, údržbu a kontrolu plynových spotrebičov zveriť iba osobám s odbornou kvalifikáciou a požadovaným oprávnením BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRI ÚNIKU PLYNU n Otvoriť všetky dvere a okná. n Vypnúť plynové spotrebiče a uzavrieť prívod plynu (domový uzáver resp. hlavný uzáver plynu HUP). n Nepoužívať otvorený oheň (nezapaľovať zápalky a zapaľovače). n Nepoužívať elektrické zvončeky, elektrické spotrebiče a telefóny. n Nezapínať, ale ani nevypínať elektrické spotrebiče. n Nevyťahovať prívodné šnúry k elektrickým spotrebičom zo zásuvky. n Nepoužívať výťah. n Nefajčiť. spoj plynového rozvodu plynomer uzáver plynu spoj plynového rozvodu Obr. č. 19 Miesta najčastejších únikov plynu DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA PORUCHOVÁ LINKA SPP INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112 HASIČSKÁ A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLÍCIA POUŽITÁ LITERATÚRA Ján Kanclík, Jaroslav Valášek: Racionálne využitie energie v rodinných domoch Dušan Petráš a kolektív: Nízkoteplotné vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie Stavajte a bývajte s Filipom Firemné materiály: Buderus, Geminox, Junkers, Leiber, Protherm, Quadriga, Thermona Slovakia, Vaillant, Viessmann 30 31

17 Zákaznícka linka SPP Po Pi: hod. Poruchová linka SPP volajte 24 hodín denne Zákaznícka linka SPP fax: 02/ , SPP, a. s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, vydal: divízia obchodu s plynom, december 2008 Prevádzku Poruchovej linky SPP zabezpečuje nepretržite 24 hodín denne spoločnosť SPP distribúcia, a. s. (100 % dcérska spoločnosť SPP, a. s.)

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM 1. Úvod 2. Základný princíp NTV / VTCH 3. Základné typy NTV a VTCH z noriem 4. NTV / VTCH v normách STN EN 15 377 5. NTV / VTCH v normách

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM JASNÁ ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Teplo na prípravu teplej vody Ing. Zuzana Krippelová doc. Ing.Jana Peráčková, PhD. STN EN 15316-3-1- Vykurovacie systémy v budovách. Metóda

Διαβάστε περισσότερα

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC

RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC RODINNÝ DOM - CHMEĽOVEC STAVEBNÁ FYZIKA TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK STAVEBNÍK: MIESTO STAVBY: INVESTOR: STUPEŇ: VYPRACOVAL: Jozef Kandra, Chmeľovec Chmeľovec, okr. Prešov Jozef Kandra, Chmeľovec PROJEKT STAVBY

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK PRE KONŠTRUKCIE MONTOVANÉHO DOMU FIRMY Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované stavby Objednávateľ: Vypracoval: Mgr. Radovan Kuzma Ekoline - Montované

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu

Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Energetická štúdia Miesto: Názov: Spracovateľ štúdie: Piešťany, Bytový dom Úsporné energetické opatrenia bytového domu Ing. Andrej Fáber, faberand@gmail.com Bratislava, máj 2013 OBSAH 1 PREDMETA A CIEĽ

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH

S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH S ENERGIOU EFEKTÍVNE V BYTOVÝCH DOMOCH VPLYV ZATEPLENIA DOMU NA HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE SIEA 03.05.2011 Ing. František VRANAY, PhD. Stavebná fakulta TU v Košiciach SPOSOBY DOSIAHNUTIA ÚSPOR PRI VYKUROVANÍ

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny

Vitodens 100-W. Efektívny, s dlhou životnosťou, cenovo atraktívny Vitodens 100-W Nástenný plynový kondenzačný kotol typ WB1C s modulovaným cylindrickým horákom MatriX a výhrevnou plochou Inox-Radial pre prevádzku závislú ako aj nezávislú na vzduchu v miestnosti. Menovitý

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE

FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE FUNKČNÉ POŽIADAVKY NA OBVODOVÉ PLÁŠTE A) Architektonicko-estetické požiadavky celková kompozícia budovy (priestorové riešenie s dopadom na vylúčenie monotónnych nezaujímavých priečelí), architektonické

Διαβάστε περισσότερα

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a

Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a Komplexné posúdenie tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií podľa normy STN 73 0540 (2012) Výpočet a posúdenie tepelného odporu a súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie Výpočet tepelného odporu

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI

Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Téma 1. AKO ZNÍŽIŤ SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI 1 z 15 AKO ZNÍŽIT SPOTREBU ENERGIE V DOMÁCNOSTI Energia nie je len stále vzácnejšou a drahšou, ale výroba neustále sa zvyšujúceho množstva energie poškodzuje

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012

TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa STN : 2012 a STN : 2012 Energetická certifikácia budov Konzultačná a projekčná činnosť v oblasti stavebnej fyziky PROJEKTOVÉ HODNOTENIE podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. TEPELNOTECHNICKÝ POSUDOK BUDOVY spracovaný podľa

Διαβάστε περισσότερα

Možnosti úspor energie v školách

Možnosti úspor energie v školách Možnosti úspor energie v školách Bratislava, júl 2007 1. Úvod Energia je, podľa slovníka, sila, ktorá má schopnosť vykonávať prácu resp. pohyb. Bez energie by nič neexistovalo. Energia je všade, mení sa

Διαβάστε περισσότερα

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY

TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY V čísle prinášame : Odborný článok ZEMNÉ VÝMENNÍKY TEPLA Odborný článok ZÁSOBNÍK TEPLA S AKUMULACÍ DO VODY Odborný článok Ekonomika racionalizačných energetických opatrení v bytovom dome s následným využitím

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy Beáta Stehlíková Časové rady, FMFI UK, 2012/2013 Jednotkový koreň(unit root),diferencovanie časového radu, unit root testy p.1/18

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM

NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE STAVEBNÁ FAKULTA NÁVRH NÍZKOTLAKOVEJ PLYNOVEJ KOTOLNE PRE POLYFUNKČNÝ OBJEKTOM 15927 SV (SvF-5366-26533) Študijný program: Technické zariadenie budov Pracovisko:

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy

Vykurovanie plynom. Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Vykurovanie plynom Vykurovacie systémy Priemyselné systémy Chladiace systémy Predslov 2/3 Vykurovanie plynom vždy jasná vec Na nasledujúcich stranách Vás chceme obsiahlo informovať o rozdielnych technikách,

Διαβάστε περισσότερα

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

S energiou efektívne. Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody S energiou efektívne Ako v vybrať domácnosti tepelné čerpadlo znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI Porovnávajte

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel

Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Podklady pre projektovanie Podklady pre projektovanie Vydanie 8/2007 Podklady pre projektovanie a inštaláciu tepelných čerpadiel Teplo je náš element Obsah Obsah Obsah...1 Prečo tepelné čerpadlo?...5

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas...

Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára Ušetrite za energiu, priestor a čas... Prehľad základných produktov a ceny Platný od februára 2010 Ušetrite za energiu, priestor a čas... Izolácie zo sklenenej vlny Ušetrite za energiu, priestor a čas... Novinky Izolačná rohož URSA DF 37 Kód

Διαβάστε περισσότερα

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm

Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Servopohon vzduchotechnických klapiek 8Nm, 16Nm, 24Nm Spoločnosť LUFBERG predstavuje servopohony s krútiacim momentom 8Nm, 16Nm, 24Nm pre použitie v systémoch vykurovania, ventilácie a chladenia. Vysoko

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární

Riadenie elektrizačných sústav. Riadenie výkonu tepelných elektrární Riadenie elektrizačných sústav Riadenie výkonu tepelných elektrární Ak tepelná elektráreň vyrába elektrický výkon P e, je možné jej celkovú účinnosť vyjadriť vzťahom: el Q k n P e M u k prevodný koeficient

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie

Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie. Produktový katalóg Vykurovanie Komfort všetko v jednom pre rezidenčné aplikácie Produktový katalóg 2015 Vykurovanie Daikin Altherma: v srdci každého vykurovacieho riešenia 2 Prečo si vybrať vykurovacie systémy Daikin? Vďaka nášmu európskemu

Διαβάστε περισσότερα

Základná škola s materskou školou v...

Základná škola s materskou školou v... Základná škola s materskou školou v... Pozn. Údaje o kotli, druhu paliva, limitoch, odčítanej účinnosti a výpočty sú uvedené ako príklad. ObÚŽP......... Váš list zn./zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V...

Διαβάστε περισσότερα

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH

MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH Bratislava, júl 2007 MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V NEMOCNICIACH A KÚPEĽOCH 1. ÚVOD Nemocnica sa, v mnohých prípadoch, vyrovná malému mestu, v ktorom pracuje

Διαβάστε περισσότερα

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD

MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD MATERIÁLY NA VÝROBU ELEKTRÓD Strana: - 1 - E-Cu ELEKTROLYTICKÁ MEĎ (STN 423001) 3 4 5 6 8 10 12 15 TYČE KRUHOVÉ 16 20 25 30 36 40 50 60 (priemer mm) 70 80 90 100 110 130 Dĺžka: Nadelíme podľa Vašej požiadavky.

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín.

Spalinový výmenník medený výmenník s výkonom 24 kw zabezpečuje dokonalé využitie teploty spalín. Riadiaca elektronika zabezpečuje spoľahlivú, bezpečnú a plne automatickú prevádzku kotla, je osadená diagnostickými funkciami a umožňuje veľmi ľahké nastavenie základných parametrov pre vykurovanie a prípravu

Διαβάστε περισσότερα

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických

REZISTORY. Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických REZISTORY Rezistory (súčiastky) sú pasívne prvky. Používajú sa vo všetkých elektrických obvodoch. Základnou vlastnosťou rezistora je jeho odpor. Odpor je fyzikálna vlastnosť, ktorá je daná štruktúrou materiálu

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili Zrýchľovanie vesmíru o výprave na kraj vesmíru

Διαβάστε περισσότερα

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine

Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Technická dokumentácia Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 Plynové kondenzačné kotly ComfortLine Plynové kondenzačné kotly ComfortLine CGB-2 strana 3 CGB-2(K) strana 4 CSW-120

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice - okolie Hroncová 13 Spracovateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra Energetický audítor:

Διαβάστε περισσότερα

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008) ermodynamika nútorná energia lynov,. veta termodynamická, Izochorický dej, Izotermický dej, Izobarický dej, diabatický dej, Práca lynu ri termodynamických rocesoch, arnotov cyklus, Entroia Dolnkové materiály

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie.

Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Vysokoefektívne tepelné čerpadlá Teplo je všade v prírode. Využime ho čo najlepšie. Komplexné reišenie kúrenia: Wolf - tepelné čerpadlá 02 03 Obsah Úsporné a šetrné kúrenie s vysokoefektívnymi tepelnými

Διαβάστε περισσότερα

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Metodicko pedagogické centrum. Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie

MIDTERM (A) riešenia a bodovanie MIDTERM (A) riešenia a bodovanie 1. (7b) Nech vzhl adom na štandardnú karteziánsku sústavu súradníc S 1 := O, e 1, e 2 majú bod P a vektory u, v súradnice P = [0, 1], u = e 1, v = 2 e 2. Aký predpis bude

Διαβάστε περισσότερα

ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO

ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO OHREV VODY OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE VYKUROVANIE ENERGIA ZO ZEME, VZDUCHU A SLNKA ZADARMO VYDANIE 01 2011» TEPELNÉ ČERPADLÁ» VENTILÁCIA» SOLÁR» DÁTA, FAKTY, PRÍSLUŠENSTVO 1 1 OBSAH Kvalita nie je náhoda

Διαβάστε περισσότερα

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Ing. Helena Smatanová, PhD. Ing. Michal Holubčík TECHNOLÓGIE KRBOV A KRBOVÝCH KACHLÍ

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Ing. Helena Smatanová, PhD. Ing. Michal Holubčík TECHNOLÓGIE KRBOV A KRBOVÝCH KACHLÍ prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. Ing. Helena Smatanová, PhD. Ing. Michal Holubčík TECHNOLÓGIE KRBOV A KRBOVÝCH KACHLÍ 2011 Publikácia bola vydaná s podporou Európskeho spoločenstva prostredníctvom Programu

Διαβάστε περισσότερα

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014

Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a.s. BRATISLAVA Cenník za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev.č. M/1/2014 (okrem cien za dodávku plynu pre Malé podniky)

Διαβάστε περισσότερα

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia

20% VÍŤAZÍ HOSPODÁRNOSŤ. Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia HOSPODÁRNOSŤ VÍŤZÍ Nová Smernica Ecodesign - vyššia ochrana životného prostredia 20%... viac obnoviteľných energií... nižšia spotreba primárnych energií... nižšia produkcia CO 2 Európska únia stavia vysoké

Διαβάστε περισσότερα

CELOSVETOVO aquatherm - úspešny na celom svete vo viac než 60 krajinách

CELOSVETOVO aquatherm - úspešny na celom svete vo viac než 60 krajinách CELOSVETOVO aquatherm - úspešny na celom svete vo viac než 60 krajinách Austrália Belgicko Bosna-Hercegovina Brazília Česko Pražská 298, P.O.Box 28, 250 36 Brandýs n./labem, Tel.: +420 326 907 288 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY

4 TECHNIKA PRE TEPELNÉ PROCESY 4 ECHNIKA PRE EPELNÉ PROCESY epelné procesy sa riadia fyzikálnymi zákonitosťami prestupu tepla. Základnými tepelnými procesmi sú ohrev a chladenie. Pri ohreve a chladení látok sa môže meniť ich skupenstvo.

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

4,88 ESTIA S É R I A 4

4,88 ESTIA S É R I A 4 COP 4,88 ESTIA SÉRIA 4 Tepelné čerpadlá vzduch-voda ESTIA Tepelné čerpadlá vzduch-voda Náš príspevok pre životné prostredie Aktuálnou témou dneška je využitie znovuobnoviteľných zdrojov energie, ku ktorým

Διαβάστε περισσότερα

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl

Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl Energetické služby a poradenstvo pre 4. ročník stredných odborných škôl Učebné texty pre študijný odbor Technik energetických zariadení budov 1 O projekte refuge Energetické služby a poradenstvo Projekt

Διαβάστε περισσότερα

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY

6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) POKYNY ERATO Plc 6300 Haskovo, 67 Saedinenie Blvd, tel.: (+359) 38 603047 ERATO Plc POKYNY k montáž, nastavenie a servis Automatizovaného horáka na pelety ERATO GP20 a ERATO GP20+ na liatinový vodoohrevný kotol

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme

Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme Vykurovanie teplom zo vzduchu a zeme 2/3 Tepelné čerpadlá: vykurovanie a chladenie energiou z prírody Prostredníctvom tejto brožúrky by sme Vás chceli obšírne poinformovať o najperspektívnejších a ekologických

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Objekt č.48 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce OBJEKT č.48 SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod

Príhovor šéfredaktora Milí priatelia, projektanti a odborníci v oblasti TZB, Obsah čísla. Slovo na úvod Z obsahu čísla vyberáme : Odborný článok NOVÉ NORMY V OBLASTI REGULÁCIE VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV Odborný článok AKO VPLÝVA POLOHA BYTU NA KVALITU DODÁVKY TEPLEJ VODY? Odborný článok TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice

ENERGETICKÝ AUDIT. budovy Okresný úrad Košice Komenského 52. Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT budovy Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice ENERGETICKÝ AUDIT BUDOVY Okresný úrad Košice Komenského 52 Odbor školstva Zádielska 1 Košice Spracovateľ: Slovenská

Διαβάστε περισσότερα

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie

30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie 30 Ochrana potrubia pred mrazom alebo jeho temperovanie Všeobecne Silné mrazy v zimnom období ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym teplotám a môžu zamrznúť alebo dokonca prasknúť.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

Projektové a montážne podklady. Suchý systém podlahového vykurovania KB 12

Projektové a montážne podklady. Suchý systém podlahového vykurovania KB 12 Projektové a montážne podklady Suchý systém podlahového vykurovania KB 12 03/2012 Systémy vykurovania a rozvodov vody na rôzne použitia Rodinný dom, byt podlahové vykurovanie 1. 2. 3, TAC, KB 12 stenové

Διαβάστε περισσότερα

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku:

Maximálne ceny za služby obchodníka pre odberné miesta odberateľov, ktorí spĺňajú podmienky na priznanie regulovanej ceny Malému podniku: Informácia o cene za dodávku plynu pre Malé podniky s účinnosťou od 1. januára 2014 do 31. decembra 2014 Spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len Spoločnosť ) bolo dňa 26. novembra

Διαβάστε περισσότερα

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10

Rozmery dxšxv (mm) Ks / paleta. TermoBRIK. TermoBRIK TD 440 R 3,06 3,67 220x440x ,8 10 3 DRYsystem bez Hmotnosť ks [kg] Spotreba tehál Ks/m² Ks/m³ Pevnosť P [N/mm²] Tepelný odpor R [m².k/w] TD 440 PD 2,59 3,11 240x440x249 60 20,7 16,7 37,9 10 4,06 TD 440 R 3,06 3,67 220x440x249 72 18,8 10

Διαβάστε περισσότερα

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA

Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA ENAS - Energoaudit a služby s.r.o. Energetický audit ÚVTOS Želiezovce Administratívna budova s ubytovňou SANTOVKA Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce, Veľký Dvor č. 12937 01 Želiezovce ADMINISTRATÍVNA

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske

ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske ENERGETICKÝ AUDIT VÝROBNÉ HALY VIPO, a.s. Partizánske 1 NÁZOV PUBLIKÁCIE ENERGETICKÝ AUDIT /ďalej EA/ VIPO, a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Audit areálu spoločnosti VIPO, a.s. v Partizánskom

Διαβάστε περισσότερα

Snímače teploty v puzdrách

Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty v puzdrách Snímače teploty s káblom sú určené pre kontaktné meranie teploty pevných, kvapalných alebo plynných látok v rôznych odvetviach priemyslu, napr. v potravinárstve, chemickom priemysle,

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI

Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI Návod na montáž, obsluhu a údržbu kondenzačných kotlov Q7K-12-SOLO Q7K-18-SOLO Q7K-24-SOLO Q7K-30-SOLO Q7K-24-COMBI Q7K-28-COMBI Q7K-32-COMBI OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 3 VŠEOBECNE... 3 INŠTALÁCIA

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor vykurovania

Regulátor vykurovania September 1996 SIGMAGYR Regulátor vykurovania RVL470 Použitie Funkcie Základná funkcia Multifunkčný regulátor vykurovania pre bytové a nebytové budovy; vhodný na reguláciu vstupnej teploty vykurovacích

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK. za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) ev. č. M/1/2012 Platnosť od 1.1. 2012 Podmienky uplatňovania

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU termet NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Plynové kondenzačné kotly ústredého kúrenia s integrovaným zásobníkom DVOJFUNKČNÉ ECOCONDENS INTEGRA-20 ECOCONDENS INTEGRA-25 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK str.2 Gratulujeme

Διαβάστε περισσότερα

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore.

u R Pasívne prvky R, L, C v obvode striedavého prúdu Činný odpor R Napätie zdroja sa rovná úbytku napätia na činnom odpore. Pasívne prvky, L, C v obvode stredavého prúdu Čnný odpor u u prebeh prúdu a napäta fázorový dagram prúdu a napäta u u /2 /2 t Napäte zdroja sa rovná úbytku napäta na čnnom odpore. Prúd je vo fáze s napätím.

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

DEVI systém vyhrievania a temperácie pôdy v poľnohospodárstve, ale tiež ohrev športovísk ako sú futbalové a golfové hriská.

DEVI systém vyhrievania a temperácie pôdy v poľnohospodárstve, ale tiež ohrev športovísk ako sú futbalové a golfové hriská. úvod DEVI ochrana odkvapov, odkvapových žľabov a zvodov pred ľadom a snehom. DEVI systém vyhrievania a temperácie pôdy v poľnohospodárstve, ale tiež ohrev športovísk ako sú futbalové a golfové hriská.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3

Výmena vykurovacieho zdroja a úpravy systému UVK ZŠ Kukučínova, Vranov n/t Ústredné vykurovanie 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE... 3 2. ROČNÁ POTREBA TEPLA NA VYKUROVANIE... 3 3. ROČNÁ SPOTREBA PLYNU NA VYKUROVANIE... 3 4. ZATRIEDENIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ... 3 5. OPIS VYKUROVACIEHO SYSTÉMU... 4 6.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III

TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV III Stavebná fakulta Kapalo Peter Táto publikácia vznikla za finančnej podpory z Európskeho

Διαβάστε περισσότερα

ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DREVA A POŹIADAVKY NA ZDROJE TEPLA PRE VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV. Ladislav DZURENDA

ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DREVA A POŹIADAVKY NA ZDROJE TEPLA PRE VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV. Ladislav DZURENDA ENERGETICKÉ VLASTNOSTI PALIVOVÉHO DREVA A POŹIADAVKY NA ZDROJE TEPLA PRE VYKUROVANIE RODINNÝCH DOMOV Ladislav DZURENDA Abstrakt V príspevku je vykonaná analýza vplyvu používania nových stavebných hmôt

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB162-15/25/35/45 V3 GB T40 S V3. Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Plynové kondenzačné kotly 670808078 (05/0) SK Návod na inštaláciu a údržbu Logamax plus GB6-5/5/35/45 V3 GB6-5 T40 S V3 Pred inštalácie a údržbou si prosím dôkladne prečítajte Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα