υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "&p@w$mm. υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ"

Transcript

1 www. geroplatanos.org onmrpsm ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 11 -ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 60-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ενας α κ ό μ η χρόνος έφυγε κ ι ένας νούρ γιος ήρθε: Εφυγε ί ο κ ι ήρθε το Α κ ό μ η αντηχεί στ' αυτιά μας το τραγούδι των παι διών, παραμονής Πρωτοχρονιάς. " Π ά ε ι ο παλιός ο χρό νος ας γιορτάσουμε π α ι δ ι ά ήρθε ο νέος με τα δ ώ ρ α με τραγούδια με χαρ α... Ο ι πρώτες μέρες κάθε χρόνου, είναι πάντοτε συ ναισθηματικά φορτισμέ νες. Σχεδόν κανένας δεν κοιτάζει π ί σ ω, όλοι προ σπαθούν να προβλέψουν τι θ α φέρει το αύριο, πολ λ ο ί αναρωτιούνται αν θ α πετύχουν τους στόχους τους που έχουν θέσει. Τ ο μόνο που μας συνδέει με την προηγούμενη χρονιά είναι αυτή η δυσκολία να μάθουμε την ημερομηνία ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΧΡΟΝΙΑ Me 0, την είσοδο του η εφημερίδα νούργιου μας αισίως, χρόνου εισέρχεται στον ενδέκατο χρόνο από την έκδοση. Με την αγάπη όλων σας με την οικονο μική σας ενίσχυση, διήνυσε ό λ α αυτά τα χρό το "0" κ α ι ό χ ι το "04" κ ι ασφαλώς τ' ανεκπλήρωτα όνειρα. Κ ά θ ε νούργιο στη ζ ω ή μας, μας φέρνει χα ρ ά, ελπίδα, α ι σ ι ο δ ο ξ ί α. Ο νούργιος χρόνος, το που μας ήρθε, μας φέρνει κ α ι μας προσφέρνει, χαρούμενα συναισθή ματα, πλαισιωμένα με προσδοκίες, προοπτικές, ελπίδες για ό,τι καλύτερο για το αύριο μας. Ετσι συμβαίνει πάντα α π ' τα π α λ ι ά τα χρόνια στον αέναο κύκλο ζ ω ής, ν' αποχαιρετούμε το παλιό με τις όποιες ευχά ριστες ή δυσάρεστες ανα μνήσεις κ α ι να πορευόμα στε με α ι σ ι ο δ ο ξ ί α για το μέλλον. Πάντοτε προς αυ τό το αύριο προσβλέπου με κ α ι πορευόμαστε. Γ ι α τί όσο υπάρχει ζ ω ή, υπάρχει κ α ι ελπίδα. "Θαρσείν χρη ταχ' αύ- ριον εσσεται αμεινον (Θεόκριτος). Ελεγαν ο ι α ρ χ α ί ο ι ημών πρόγονοι, δηλαδή πρέπει να έχεις θάρρος, σύντομα το μέλ λον θ α είναι καλύτερον. Ελπίδα λοιπόν κ α ι θάρ ρος γ ι α το νέο έτος. Γιατί πιστεύουμε, ότι ο νέος χρόνος, θα μας φέρει κ ά τι το καλύτερο, θ α φύγουν τα μ α ύ ρ α σύννεφα που γεννάνε αστραπές κ α ι τι νάζουν κεραυνούς, πως ο νέος χρόνος θ α κλείσει πληγές, απογοητεύσεις, απαισιοδοξίες, πίκρες ότι θ α μας φέρει χα μόγελα, θ α μας κεράσει με το ποτήρι χαράς, θ α χαϊδέψει με στοργή τα παιδιά, θ α βελτιώσει τα ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά μας, θ α κάνει καλά τους αρρώστους, θ α μιλήσει με τους γέροντες, θα φωτίσει τους τρανούς γης, να προβούν σ' έρ γα αγάπης, π ρ ο ό δ ο υ κ α ι σωφροσύνης. Π ό σ α κ α ι π ό σ α δεν ελπίζουμε με τον νούργιο χρόνο. Κ ι α κ ό μ η, πως ο γέρος χρόνος έφυγε, το κ α κ ό παρελθόν δεν θ α ξαναγυ ρ ί σ ε ι, ο ι αστοχίες κ α ι ο ι ατυχίες θ α πάψουν να γκρεμίζουν την ευτυχία, η α δ ι κ ί α, το μίσος, το π ά θος, θ α σβήσουν α π ' τη ζ ω ή μας πως παντού θ' α π λ ω θ ε ί η μεγάλη αγά πη, γιατί ο χρόνος, είναι το βότανο που γιατρεύει όλες τις αρρώστιες, για τρεύει τους πόνους, τους καυγάδες κ α ι πως ο άν θρωπος με τον ρό αλ λάζει, δεν είναι πλέον το ίδιο το π ρ ό σ ω π ο, ούτε εκείνος που σε προσέ βαλλε, ούτε εκείνος που προσεβλήθη, είναι πλέον οι ίδιοι. Τ α γελαστά χείλη προ σφέρουν. Ευτυχισμένος ο Συνέχεια στην 4 η σελίδα ν ι α, προβάλλοντας διάφορα θέματα του χω ριού μας, πολιτιστικά, ήθη έθιμα, παρα δόσεις, θρύλους, ιστορικά, κοινωνικά κ.α. συγχρόνως τονίσαμε τα ζωτικά προβλήμα τα του τόπου μας του χωριού μας. Μ ι α πραγματική δυνατή Φ Ω Ν Η. Πιθανόν όλους ν α μην τους ευχαριστήσαμε. Φυσικό είναι. Δηλώνουμε πάντως ότι η προ σπάθεια μας η αγωνία μας ήταν είναι ν α γινόμαστε κάθε φορά καλύτεροι. Για μια ακόμη φορά, καλούμε όλους τους χωριανούς μας, τους φίλους μας τους αναγνώστες μας, ν α γίνουν συνεργάτες μας. Ο ι στήλες "ΦΩΝΗΣ Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ- Ν Ο Υ " είναι ανοιχτές για όλους για όλες τις απόψεις. Τέλος σας ευχαριστούμε, γιατί μας διαβάζε τε μας κριτικάρετε, πιστεύοντας πάντα ότι με την κριτική σας γινόμαστε πάντοτε, όλοι μας καλύτεροι προβάλλουμε σωστότερα τα σημερινά προβλήματα του χωριού μας. Η συντακτική Επιτροπή Φ.τ.Γ. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟ... ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ Κάθε φορά που συναντώ φίλους, πα λιούς μου συμμαθητές γνωστούς, μου λένε "Ακόμη ασχολείσαι με την μικρή σου τοπική εφημερίδα;". Πάνε αυτά, τα χωριά, οι Κοινότητες, τώρα έχουμε Δήμους, συνενώσεις μεγάλα συγ κροτήματα, τηλεοράσεις, INTERNET, ηλεκ τρονικά Μ.Μ.Ε. πάει λέγοντας, τί ενημέ ρωση να κάνεις εσύ;! Χαμογελάω ήρεμα τους απαντώ: Καθένας έχει το δικό του παραμύθι. Εμένα, το διάβασμα, το γράψιμο η δη μοσιογραφία ήταν πάντα το όνειρα μου. Από μικρός έγραφα υπέροχες εκθέσεις, οι δάσκαλοι μου είχαν να λένε, οι παλιοί συμμαθητές θα θυμούνται ακόμη που δη μοσιεύονταν στα διάφορα περιοδικά έντυπα. Εγραφα για τα πανηγύρια, για τα γλέντια, για περιπέτειες, για τα ήθη έθι μα του τόπου μας κ.α. με τη δική μου ματιά σκοπιά αργότερα αρθρογραφούσα σε διάφορα παιδαγωγικά περιοδικά, με θέ ματα παιδαγωγικού διδακτικού προβλη ματισμού, κάθε τόσο κείμενα μου, φιλοξε νούνταν σε τοπικά έντυπα κι είχαν ευμενή σχόλια. Οταν υπηρετούσα στην Πάτρα έγραφα κι εκεί. Τότε ο μακαρί Δ. Δούκας Δ/ντής εφημερίδας "Πελοπόννησος" με πρό σεξε ιδιαιτέρως μου'πε "ότι υπάρχει στην Πάτρα δημοσιογραφική Σχολή, που μπορείς να φοιτήσεις να πάρεις ορισμέ νες τεχνικές" όντας μεσήλικας τελείω σα με επιτυχία τη Δημοσιογραφική Σχο λή κι έδωσα μάλιστα εξετάσεις, απο κτώντας δίπλωμα ερασιτέχνη, δόκιμου Δη μοσιογράφου. Εκτοτε κι όταν μου επέτρεπαν οι Δημόσιο - Εκπαιδευτικές μου υποχρεώσεις δημοσιογραφούσα. Αργότερα ως συνταξιούχος είχα έχω περισσότερο χρόνο. Δεν δ ι ε κ ί χ > το "μεσυνέχεια στην 4η σελίδα

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΣΕΛΙΔΑ 2 Α Ν Ε Μ Ο Ι ΚΑΙ Α Ν Ε Μ Ο Σ Τ Ρ Ο Β Ι Λ Ο Ι ΣΤΙΣ Α Ο Ι Α Σ Ι Ε Σ Τ Ο Υ Λ Α Ο Υ Α π ' ό λ α τα φυσικά φαινό μενα, τα μετεωρολογικά εί ναι εκείνα, που, από τους αρχαίους χρόνους, προκά λεσαν μεγάλη Βαθιά εντύπωση στη φαντασία του λαού έδωσαν, ως εκ τούτου, αφορμή στη γέ νεση διάδοση διαφό ρων θρύλων μύθων. Και αυτό ήταν φυσικό, γιατί οι καταιγίδες, η αστραπή, ο κεραυνός, ο μυστηριώδης συριγμός των ανέμων, οι διάφορες ατμοσφαιρικές μεταβολές κ.λ. γέμισαν παλαιόθεν την ψυχή των δεισιδαιμόνων ανθρώπων με κά ποιο αόριστο φόβο τρό μο, μήπως προκαλέσουν καταστροφές πλημμύ ρες,, επειδή κατήχοντο από δέος αγωνία, θεο ποιούσαν τις φοβερές αυ τές δυνάμεις φύσεως απέδιδαν σ' αυτές ενέργεια κακοποιών πνευ μάτων δαιμονίων. Ω ς απηχήσεις των παλιών εκείνων μυθικών ιδεών, δια σώθηκαν στη γλώσσα του λαού μερικές φράσεις, που θεωρούν τις λαίλαπες καταιγίδες ως καταστροφή των πάντων. Ετσι λέμε: "Εγινε χαλα σμός του κόσμου, ήρθε το συντέλειο του κόσμου, κοσμοχαλασιά" κ.λ. Τους ανέμους παλαιότε ρ α ονόμαζαν στοιχειά, τα οποία, πολλές φορές, παλεύουν μεταξύ τους. Μ ε την πάροδο, όμως, των ετών η συνταύτιση ανέμων στοιχειών λησμονήθηκε ο λαός δημιούργησε *Γ πολλούς μύθους για πάλε μα στοιχειών, που τα εκλαμ βάνει ως όντα δαιμονικά, που πήραν τη θέση των αρ χαίων δαιμόνων. Κατά τη λαϊκή δοξασία το στοιχειό ενός τόπου ευερ γετεί τους ανθρώπους περιοχής του κι όταν νική σει το αντίπαλο στοιχειό, βλάπτει τους ανθρώπους, που το νικημένο στοιχειό μέχρι τώρα προστάτευε. Τα στοιχειά στους μύ θους του λαού σχετίστηκαν με τους Δράκοντες - Δ ρ ά κους, που κι αυτοί παλεύ ουν μεταξύ τους. Μ α ς είναι γνωστή η Δρακόλιμνη Τύμφης η άλλη του Σμόλιγκα, ο Δράκος οποίας, κατά τη λαϊκή πα ράδοση, εκσφενδονίζει κα τά του άλλου βράχους, με αποτέλεσμα να τραντάζε ται η γύρω περιοχή από την τρομερή αυτή πάλη των δύο Δράκων. Παρεμφερής είναι η άλλη παράδοση των Στοι χειών του Γράμμου, σύμφω να με την οποία το ένα ρί χνει κούτσουρα δαδί από το λόγγο τον Νεντσιώτικο, το άλλο κεφαλοτύρια από τις στρούγγες Γράμμοστας. Είπαμε ότι στη φοβερή πάλη Δράκων Στοιχειών κουνιέται όλος ο γύρω τόπος. Και εδώ θ α ήθελα να παραθέσω ένα χωρίο Εσθήρ, βιβλίου Παλαιάς Διαθήκης: "Και τούτο ην αυτού το ενύπνιον. Και ιδού φωνή κραυγή θορύβου, βρονταί σεισμός, τάραχος επί "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΥΠΕΥΟΥΝΟΣ ΧΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. ΙΙΡΟΕΛΡΟΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Λ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΥΛΗΣ Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. Π Α Ν Ο Υ Σ Η 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΛΣ Π Α Ρ Ο Λ Ο Σ ΚΑΣΤΡΙΣΟΓ1Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΛΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 400 Χειρόγραφα που δημοσιεύονται ή όχι δεν επισιρέφονται. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν ιις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. γης. Και ιδού δύο Δρά κοντες προσήλθον αμφό τεροι παλαίειν. Και εγένετο αυτών φωνή εταράσσετο πάντα..." (Εσθήρ Α, -7). Αλλά ας γυρίσομε στους Ανέμους, κυριότερος των οποίων ήταν ο Βοριάς, ο Βασιλεύς των Ανέμων, κα τά τον Πίνδαρο. Στην Ιλιάδα (Ψ 19) ο Αχιλλέας προσεύχεται υπόσχεται θυσία στο Βορέα Ζέφυρο, αν πνεύσουν για να καεί το πτώμα του φίλου του Πατρόκλου δώδεκα Τρώων: "δοιοίς ηράτο ανέμοισι, Βορέη Ζεφύρω υπέσχετο ιερά καλά ελθέμεν, όφρα τάχιστα πυρί φλεγεθοίατο νεκροί". Η λέξη "άνεμος" στη γλώσσα του λαού ταυτίζε ται με το Διάβολο. Η κατά ρα: "να σε πάρ' ο διάο λος" λέγεται επί το ευφημότερον: "να σε παρ' ο Ανεμος". Λέμε συχνά: "αϊ στον Ανεμο" (= πήγαινε στο διά ολο), "πήγε κατ' Ανέμου" (= χάθηκε). "Τί άνεμο κάνε τε έτσι;" (για κάτι παράξε νο). "Πού στον άνεμο σ' έ β α λ α " (όταν ψάχνομε κά τι δεν το βρίσκομε). "Είπα κι εγώ, τί άνεμο δεν έκλεισα την πόρτα;" (για κάτι το απίστευτο). " Α ς πάει στον άνεμο" (όταν αδιαφορούμε για κά τι ασήμαντο). Σημειώνω την πολύ συνη θισμένη φράση: "ποιος άνεμος σ' έφερε κατ' εδώ;" (όταν ανεπάντεχα μας επισκέπτεται κάποιος). Ο λ ε ς αυτές οι φράσεις, κι άλλες παρόμοιες, απη χούν παλιές μυθικές ιδέες, σύμφωνα με τις οποίες στους Ανέμους κατοικεί ένας κακός δαίμων, ένα πονηρό Πνεύμα, ο διάβο- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ λος. Μ ε την παραπάνω φρά ση: "ποιος άνεμος σ' έφερε (σ' έριξε) κατ' εδώ" υπάρ χει ένα αστείο ανέκδοτο, που αξίζει να το παραθέσω: Ενας λαχανοκλέφ συ νελήφθη τη νύχτα από τον ιδιοκτήτη του κήπου, που, όταν τον ρώτησε, πώς βρέ θηκε εκεί, εκείνος απάντη σε: "κάποιος Ανεμος μ' έρι- ξε". - "Καλά, τα ξεριζωμέ να λάχανα;". - "Πιάστηκα α π ' αυτά, να μη με ξανασηκώσει". - "Κι αυτά που είναι στο σακούλι σου;", του λέει ο ιδιοκτή. Και η απάντηση: "Ελα ντε, αυτό κι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω". Στενή σχέση με τους ανέ μους έχουν οι ανεμο στρόβιλοι (συστροφαί ανέ μων, κατά τους αρχαίους Ελληνες), οι οποίοι, σύμφω να με τις λαϊκές δοξασίες, δημιουργούνται από κάποια δαιμονική δύναμη, που με τακινεί τα κακοποιό πνεύ ματα από έναν τόπο σε άλ λον. Ο λαός, συνήθως, αποδίδει τη γένεση των ανεμοστρόβιλων στις Νε ράιδες (αρχ. Νηρηίδες), οι οποίες πηδούν, χορεύουν αρπάζουν ό,τι βρεθεί μπροστά τους. Κατά τη λαϊκή δοξασία, όταν συμβεί ανεμοστρόβι λος, που φέρει μαζί του κα κοποιό πνεύματα, Νεράι δες, καθώς τον ίδιο το Διάολο, οι άνθρωποι πρέ πει να πέσουν κατά γης, να πιαστούν από κάτι (δέντρο, βράχο) να πουν τον εξορκισμό: "μέλι γάλα στο δρόμο σου". (Ισως α π ' αυτό να προήλθε η φράση: "είμαστε μέλι γάλα", που δηλώνει τις κα λές σχέσεις δύο ανθρώ πων. Ο ανεμοστρόβιλος μπορεί να συμβεί με ξά στερο ουρανό, καλοκαίρι καταμεσήμερο με καύ σωνα. Κι αυτό ήταν που φό βιζε τους ανθρώπους, που πίστευαν ότι κάτι κακό θ α γίνει. Ας θυμηθούμε εδώ έναν τέτοιον ανεμοστρόβι λο στην "Αντιγόνη" του Σο φοκλή (στ κ.εξ.) "τυφώς αείρας σκηπτόν, ουράνιον άχος..." δηλ. τυφώνας σήκωσε ανεμοστρόβιλο, θεομηνία, γέμισε με σκόνη την πεδιάδα, όπως τον περιγράφει ο φύλακας του πτώματος του Πολυνεί κη. Προσωπικά, θυμάμαι έναν ανεμοστρόβιλο (σί φουνα) στο χωριό, προπο λεμικά, Αύγουστο μήνα, κα ταμεσήμερο, σε χωράφι, που θέριζαν οι γυναίκες. Τα στάχυα στροβιλίζονταν σηκώνονταν ψηλά από τον τοπικό αυτό ανεμο στρόβιλο του χωραφιού, οπότε οι γυναίκες φώναξαν να σκύψουν κάτω, γιατί θ α πάρει ο δαίμονας τον καρ πό. Είπαμε ότι οι ανεμοστρό βιλοι, με τα κακοποιό δαι μόνια πνεύματα, που με ταφέρουν, μπορούν ν' αρ πάξουν ό,τι βρουν στο πέ ρασμα τους. Ω ς προς αυτό, οι αρχαίοι Ελληνες πί στευαν ότι "αι Αρπυιαι", που ήταν φτερωτά δαιμόνια τέρατα, προσωποποίη ση των ανέμων των θυελλών, μπορούσαν να προξενήσουν παντός εί δους κακά, ακόμα ν' αρπά ξουν ανθρώπους. (Να σημειωθεί ότι οι Στρίγγλες, Λάμιες, Νεράιδες νεο ελληνικής λαογραφίας αντιστοιχούν προς τις αρ χαίες Αρπυιες). Ετσι στην Οδύσσεια του Ομήρου (α 241) ο Τηλέμαχος λέει για τον πατέρα του Οδυσσέα ότι "ακλειώς Αρπυιαι ανηρείψαντο", δηλ. άδοξα τον σήκωσαν ψηλά (τον άρπα ξαν) οι ανεμοθύελλες. Και στην Ιλιάδα (Ζ. 34) η Ελένη του Μενελάου, μι λώντας στον Εκτορα του λέγει: "Αντραδερφέ μου,...μακάρι τη μέρα εκείνη, όταν με γέννησε η μάννα μου, να με είχε πάρει να με είχε πάει μακριά "κακή ανέμοιο θύελλα εις όρος ή εις κύμα πολυφλοίσβοιο (= πολυτάραχης) θαλάσσης". Με ό σ α αναφέραμε, φαί νεται καθαρά ότι μέσα στα τρίσβαθα ψυχής πολ λών ανθρώπων, ιδιαίτερα υπαίθρου, είναι ριζωμέ νες παμπάλαιες δοξασίες, οι οποίες, φυσικά, δεν ευ σταθούν δεν έχουν κα μιά λογική ερμηνεία, αλλά όμως δείχνουν, δια μέσου των αιώνων, το συνεχές αδιάσπαστο ενότητας διάρκειας ελληνι κής φυλής. ΝΙΚ.Χ. ΡΕΜΠΕΛΗΖ, φιλόλογος, πρ. Λυκειάρχης (Από την εφημερίδα "Πρωινός Λ ό γ ο ς " 2 6 / 1 1 / 04). Επιμέλεια Σ. ΟΙΚ.

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ Οπως κάδε χρόνο, έτσι κι εφέτος, οι Γεροπλατανίτες που διαμένουν στα Γιάννενα, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους, στις 23 Γενάρη 0, στην αίθουσα Ενωσης Κονιτσιωτών (Ασωπίου 12) ευχήδηκαν χρόνια πολλά ευτυχι σμένο το νέο έτος. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Μας τίμησαν πολλοί φίλοι ΤΟ ΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΑΛΑΝ Ι ΑΙΑΣ 0 ΘΟΡΥΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΑΣΟΣ ΤΗΣ Ρ0ΥΨΙΑΣ ΜΕΡΟΣ 2 Ποιος από τους ταξιδιώ τες φύτεψε ποτέ ένα δέν δρο; να το φροντίσει, να το ποτίσει, να το κλαδέψει, να το ιδεί να θεριεύει, να το χαίρεται, μετά να κά- ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΟΝΤΟΧΩΡΙΑΝΟΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΟΥΨΙΑ κ. Χ.Δ. ΡΑΠΤΗΣ γνωστοί, καδώς δάσκαλοι που'χαν υπηρετήσει παλιά στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού μας, καδώς τ' άλλοτε στελέ χη του "ΣΠΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" κ. Πόπη Δράσου Πόπη Σκοκίδου. Ηρδαν πάρα πολλοί από το χωριό καδώς ο πρόεδρος του χωριού κ. Ηλίας Ιωάννου, από την πλευρά του Δήμου ήρδε ο άλλοτε Γραμματέας κοινότητας μας ο κ. Δη μήτρης ΛΑΜΠΡΟΥ. Ολοι μας γευτήκαμε τις ωραίες νοστιμιές τα κεράσματα με τσίπουρα κι έπειτα από σύντομους χαιρετισμούς ανακοι νώσεις για τις εκδηλώσεις που δα γίνουν στο χωριό, καδώς ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου κ. Ν. Πά νος, ότι την Καδαρά Δευτέρα δα γίνει κοινή φασουλάδα στο χωριό κ.α. κόπηκε η πίτα. Το φλουρί έπεσε στον κ. Τάκη Παπαχρήστου το αντίτιμο ήταν ένα Κωνσταντινάνο κι ένα ανάτυ πο "ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" για την ιστορία του χωριού μας, προσφορά εφημερίδας "Φωνής του ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ". Ηταν μια ευχάριστη συντροφιά δώσαμε ραντεβού για το χωριό μας για μεγαλύτερες χαρούμενες συναντήσεις. ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ Στις 30 Γενάρη στο Στάδιο Ειρήνης Φιλίας έγινε η κορυ φαία εκδήλωση των απόδημων Ηπειρωτών από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, η καδιερωμένη πανηγυρική πολιτιστική εκδήλωση "Η ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ" χιλιά δες Ηπειρώτες Ηπειρώτισσες παρεβρέδηκαν χόρεψαν. Ανάμεσα στα γνωστά ονόματα, τραγουδιστών στα γνω στά κλαρίνα ήταν μεταξύ των άλλων η Μαίρη Τζαλαλή ο Γιώργος Ιωάννου, που ανύψωσαν την γενέτειρα τους το Γεροπλάτανο. Συγχαρητήρια. Η ΠΑΜΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΛΑΧΩΝ Η Πανηπειρωτίκή Ενωση Βλάχων Φίλων αυτών στις 8 Γε νάρη 0 διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την κοπή Πρω τοχρονιάτικης πίτας στην Αθήνα για τα μέλη που ζουν ερ γάζονται εκεί. Στο κέντρο ΟΝΕΙΡΟ στο Καματερό ήταν όλοι εκεί. Ολοι γλέντησαν με την ψυχή τους. Ψυχή εκδήλωσης ο Γιώργος Ιωάννου Πρόεδρος Ενωσης η Γεν. Γραμματέ ας Μαίρη Τζαλαλή έδωσαν τα πάντα για την επιτυχία αυτής εξαίρε βραδιάς οι οποίοι αφ' ενός σαν επικεφαλής του Δ.Σ. Ενωσης αφ' ετέρου με την συμμετοχή τους στην ορχήστρα κλαρίνο - τραγούδι, γνωστοί καταξιωμένοι επαγ γελματίες στο χώρο παραδοσιακής Δημοτικής Μουσικής. Το υπέροχο κλαρίνο του εξαίρετου καλλιτέχνη Γιώργου Ιωάν νου η υπέροχη μελωδικότατη φωνή Μαίρης Τζαλα λή εξαιρετικής καλλιτέχνιδας αποθέωσαν τους πάντες έβαλαν φτερά στα πόδια των νέων αλλά των μεγαλυτέρων. Αχ να μπορούσαν να ήταν εκεί όσοι δεν ήταν. Οι κ.κ. Σά κης Τζαλαλής βετεράνος διακεκριμένος μπασκετμπολίστας μαζί με την οικογένεια του, Δημήτρης Χατζαρόπουλος μέλος Παν/κής Συν/δίας Ελλάδος Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαγορίου, ένα από τα πλέον αγαπητά παιδιά του χω ριού μας τον συνδέουν επίσης στενοί οικογενειακοί δεσμοί με το Γεροπλάτανο. ΣΕΛΙΔΑ 3 τσει στον ίσκιο του να δρο σιστεί το καλοκαίρι, γεμά τος ικανοποίηση; Νομίζω απ' αυτούς κανείς. Γι αυτό να πάψουν να παίζουν θέα τρο δη μελόδραμα με πηχαίους τίτλους φωτο γραφίες, σε εφημερίδες, με δραματικά λογοτε χνικά κατά τα άλλα μονό πρακτα, όπως ή του δεν ξέρω, που θέλει κάτι να μας πει, κρύβεται πίσω από το Β.Π. Και λίγο ιστορία για το δάσος Ρουψιάς. Οσο για τους ντόπιους κατοίκους τί να πρωτογράψω, που είναι όλοι τους δε μένοι μ' αυτό το δάσος από τα νειάτα τους μέ χρι τα γεράματα τους. Σήμερα είμαι γέρος τα παιδικά μου χρόνια τα έζησα στη Ρουψιά, όχι μόνον, αλλά ποτέ δεν έκο ψα τη γέφυρα με τον τόπο μου, έστω αν κατά ρούς πικράθηκα πολύ. Θυμάμαι το δάσος όπως ήταν τότε, που δεν μπορού σε να περάσει κανείς, τόση ήταν η πανίδα η χλωρί δα του δάσους, που όλοι το σέβονταν το αγαπούσαν, έχω αμέ τρητες αναμνήσεις εμπειρίες, που αλλού γρά φω. Κι όπως από τους πα λαιοτέρους χωριανούς άκουσα τα μεταφέρω για ενημέρωση των περισ σοτέρων που αγνοούν τα του τόπου των. Αξίζει να αναφέρω την εντύπωση του Ι. Ααμπρίδη, που επισκέφτηκε τη Ρουψιά το Γράφει στα Ηπει ρωτικά Μελετήματα, στα Πωγωνιακά σελ. ΙΟ Ι 1, μεταξύ των άλλων. Χ α ριεστάτη η περικυκλούσα το χωρίον τούτο σκηνογρα φία. Κλιτύες κατάφυτοι δη μητριακών, καρπών μετ' άλ σους εκ δρυός εγείρου. Ο περισσότερος τόπος του σημερινού δάσους, ήταν κάμπος που καλλιεργού σαν οι Ρουψιώτες, σε συν δυασμό με την κτηνοτροφία που ήταν οι κύριες ασχο λίες τους, ο τρόπος ζω ής τους. Το κοινοτικό δά σος το είχαν για τις ανά γκες τους σε καυσόξυλα, σε γρεντές στην κατασκευή επισκευή των σπιτιών τους, που τις κουβαλούσαν στο χωριό σέρνοντας με τα βόδια, αφού ήταν πάρα πο λύ βαριές όπως ξέρουμε τα δρένια ξύλα είναι τα πιο βαριά ανθεκτικά ξύλα, ακόμα για κλαδί το φθινό πωρο κόβοντας τις κορφές των δένδρων κατηγο ρίας (μερόδρι) το οποίο στη συνέχεια στέγνωναν το είχαν για το χειμώνα να ταΐ ζουν τα γιδοπρόβατα. Ακό μα σαρτζήδες θυμάμαι, προ του πολέμου του 1940, να κόβουν να σχίζουν τα ξύλα βγάζοντας σανί δες. Και φθάνομε στην ξύλευση προπολεμικά από το Δε σπότη Σπυρίδωνα, για τις ανάγκες του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς σε θέρμανση μαγείρεμα που κάλυπτε το ως άνω ίδρυμα. Κάθε μέρες περίπου έρχονταν ο καρνάβαλος Βελλάς με οδηγούς τον Α ρ. Παντελή, το χωριανό μας Νίκο Παππά φόρτωναν 2-3 το πολύ τόνους καυσόξυλα, ποιος θα μπορούσε να ενα ντιωθεί στην απαίτηση του Δεσπότη, αφού τα έπαιρνε για κοινοφελή σκοπό αφ' ενός, σα χωριανός αφ' ετέρου, αφού έλκει την κα ταγωγή του από τη Ρουψιά. Μερικοί λένε πως για να παίρνει τα ξύλα, έφκιασε το δρόμο τον αμαξιτό για το χωριό. Ναι μεν αλλά α π ' αυτόν το δρόμο κουβάλησαν τα υλικά το για το σχολείο το νούργιο, καθώς για την νούργια στέρνα, δύο έργα που έμειναν στο χω ριό για να εξυπηρετείται το χωριό, ο δρόμος έμεινε για πάντα. Γι αυτό ας μην γκρινιάζουν άδικα. Χάρη στο δάσος, το Δεσπότη έμειναν αυτά τα έργα, ας μην το αγνοούμε αρ χίζουμε τις συνήθεις κρί σεις επικρίσεις, ντουφεκόντας στον αέρα, αυτή άλ λωστε είναι η ανάποδη των ανθρώπων. Συνεχίζεται... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ Φίλες Φίλοι, Συνδημότες Συνδημότισσες Παίρνουμε την πρωτοβουλία κάποιοι νέοι άνδρωποι του Δή μου μας, για την δημιουργία Ομάδας Ποδοσφαίρου απ' όλο τον Δήμο, γιατί καδημερινά ζούμε το άγχος την αγωνία των νέων του Δήμου μας για την δημιουργία αυτής Ομάδας. Είναι γνωστό σε όλους μας πόσοι νέοι παίζουν ποδόσφαιρο σε ομάδες άλλων Δήμων. Είναι γνωστό επίσης ότι στον Δήμο μας, υπάρχει υποδομή από πλευράς εγκαταστάσεων που καλύ πτει τις ανάγκες ομάδας. Με γνωστά λοιπόν τα παραπάνω είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν άνδρωποι που δα πάρουν την πρωτοβουλία για την δημιουργία νέας ομάδας ποδοσφαίρου. Μιας ομάδας ποδοσφαίρου που δα αποτελεί πολιτιστι κό γεγονός κάδε Κυριακή για όλους μας. Μιας ομάδας ποδοσφαίρου η οποία δα μας φέρνει πιο συ χνά κοντά. Μιας ομάδας ποδοσφαίρου από νέους για νέους. Οσοι λοιπόν αγαπάτε τον αθλητισμό τον πολιτισμό επιδυμείτε την δημιουργία μιας νέας ομάδας ποδοσφαίρου, ελάτε να συζητήσουμε το Σάββατο 29 Ιανουαρίου 0, στην καφετέρια του Αντώνη στο Καλπάκι ώρα.00. Η άποψη του καθενός δα γίνει σεβαστή δα είναι χρήσιμη για την δη μιουργία αυτής Ομάδας. Για την πρωτοβουλία Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται οικία έτοιμη προς κατοίκηση στο Γεροπλά τανο. Ο ι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Παναγιώτη Κέντρο τηλ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με κ ν κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 (Γ ΤΟΠΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ Συνεχίζουμε σήμερα με τα τοπικά ιδιώματα του χωριού μας γύρω ευρύτερης περιοχής: Χουμπόνω (ρ) = αποσκεπάζω - συγκαλύπτω αρπάζω. Χ ο ύ ν η (η) = ο βαθύς τόπος. Χούφτα (η) = φούχτα που σχηματίζεται όταν κά ποιος λυγίσει ελαφρά τα δάχτυλα του προς τα μέσα. Φρασ. με τις χούφτες τη ζ ά χαρη ή μια χούφτα στάρι ή καλαμπόκι. Χ ο υ φ τ ι ά ζ ο (ρ) = πιάνω με την παλάμη του χεριού μου. Χτικιάρης (ο) = ο φθι σικός. Χ τ ι κ ι ό (το) Β η φθίση, η φυματίωση. Μεταφορικά η συνεχής πολύ δυσάρε στη ενόχληση. Φρασ. μεγά λο χτικιό είν' αυτή η δου λειά κ.α. Χ ο ύ χ λ ο ς (ρ) = που ση μαίνει βράση. Είναι λέξη ονοματοποιημένη από τον ήχο χλ! χλ! χλ! που βγάζει το νερό όταν βράζει. Χουχουλίζω (ρ) = ζε σταίνω τα χέρια μου με τα χνώτα μου. Χύνομαι (ρ) Β αδειάζω. Ακόμη σημαίνει ορμώ, χυμάω. Φράση: "Του χύθηκαν τα σκυλιά, πως δεν τον ξέ σκισαν" κ.α. Χτιώ (ρ) Β χτίζω, φρασ. Τι χτιάς; Χτιάω έναν τοίχο. Χουσαμέτιο (τα) Β οι συκοφαντικές ειδήσεις. Χ α β α λ έ ς (ο) Β οχληρό βάρος, ενόχληση. Χ ά ν ι (το) s πανδοχείο, ξενοδοχείο. Χαντζής (ο) s ο ξενο δόχος.^ Χισές (ο) s (τουρκ. hisse) = το μεράδι του κα θενός. Χοτζέκι (το) Β τουρκ. hocat = τίτλος, έγγραφο ιδιοκτησίας. Χ ο υ η λ ή ς (ο) Β εκείνος που έχει μαγικές δυνάμεις κάνει κακό. Ο παράξε νος άνθρωπος. Φρ. αυτός είναι χουηλής. Χ ο υ λ ι ά ρ (ι) (το) Β το κουτάλι. Χρουοούζης (ο) = με κακά ένστικτα άνθρωπος, ο δύσμοιρος, ο τσιγκούνης. Χ ρ ο ν ι ά ζ ο (ρ) Β γίνομαι ΤΟ ΖΙΑΦΕΤΙ ΜΑΣ Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος στα θεοφάνεια έγινε το πατροπαράδοτο "ΖΙΑΦΕΤΙ Μ Α Σ " με κοινό "γιαχνί" γλέντι κέφι χο ρός στο κεντρικό μας κα φενείο. Κόσμος πολύς, χω ριανοί αλλά φίλοι μας κοντοχωριανοί από τα γύ ρω χωριά. Κόψαμε την πίτα μας, το φλουρί έπεσε στην κ. Αλεξάνδρα Λιάπη, που μεταφράστηκε σε μια ωραία επαργυρωμένη εικό να Παναγίας. Επίσης πήραν δώρα κι όλα τα παι διά του χωριού μας (μαθη τές Νηπιαγωγείου, Δημοτι κών, Γυμνασίου Λυ κείου) για πρώτη φορά κι όλοι οι συνταξιούχοι που δυστυχώς είμαστε πάρα πολλοί προβληματιστή- ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΕ ΤΟ... ΠΑΡΑΜΥΘΙ Συνέχεια από την 1 η σελίδα γάλο Δημοσιογράφο" τον "αλάνθαστο" αλλά καθέ νας έχει το δικό του χόμπυ τα δικά του ενδιαφέροντα για τη ζωή. Αυτά σε κρα τούν ζωντανό, σε κάθε ηλι κία, άλλος τη μουσική, άλ λος τη ζωγραφική, άλλος την πολιτική, την κηπουρι κή, το γράψιμο, το κυνήγι, το ψάρεμα, το χορό, τη δια σκέδαση κ.α. Ο λ α αυτά λοιπόν σε κρατούν λέω ζω ντανό σε κάθε ηλικία, ιδίως όταν τα χρόνια περάσουν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι. - Ν α λοιπόν αγαπητοί φί λοι, γιατί συνεχίζω ακόμη ενός έτους, συμπληρώνω τον πρώτο χρόνο ζωής μου. Φρασ. π.χ. το μικρό χρόνιασε ή χρόνιασε η μακαρίτισσα δηλαδή συμπλη ρώθηκε ένας χρόνος από το θάνατο. Χωρισιά ή χωρίστρα s το ρήμα χωρίζω, σημαίνει βάζω χώρια (ξεχωριστά) κάτι από ένα άλλο. Εδώ εν νοούμε τη γραμμή που χω ρίζει τα μαλλιά του κεφα λιού σε δύο μέρη. Φράση: Τη χωρισιά άλλοι την κά νουν δεξιά κι άλλοι αριστε ρά. Συνέχεια περισσότε ρα στ' άλλο φύλλο. Σ. ΟΙΚ. με τη μικρή εφημερίδα " Η Φ Ω Ν Η ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑ Ν Ο Υ ". Λατρεύω τους αν θρώπους με ενδιαφέροντα, χόμπυ, αναζητήσεις... που δεν αναπαύονται στο τρίγω νο "βαρεμάδας" (δου λειά - σπίτι - τηλεόραση) που σ' οδηγεί κατ' ευθείαν στο πνευματικό μαράζωμα. Γιατί όπως μου'λεγε ο δάσκαλος στη Σχολή Δημο σιογραφίας στην Πάτρα "όλοι μας χρειαζόμαστε για να ζήσουμε καλά ως το τέ λος, το δικό μας " δ ρ ά κ ο " το δικό μας "κάστρο" το δικό μας προσωπικό πα ραμύθι". Σωκρά Μιχ. νόμου Οικο ΣΕΛΙΔΑ 4 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ο Χρήστος Κρέτσης εις μνήμη του θείου του Ανδρέα Καρακατσιάνη προσφέρει το ποσό των 0 ευρώ. Η Βασιλική Κρέτση εις μνήμη του γαμπρού Αν δρέα Καρακατσιάνη προσφέρει το ποσό των 0 ευρώ. Η Κρέτση - Πάνου Ανδρομάχη εις μνήμη του πατρός Σταύρου Πάνου προσφέρει το ποσό των 0 ευρώ. Η Πάνου Πολυξένη εις μνήμη του συζύγου Σταύ ρου προσφέρει το ποσό των 0 ευρώ. Κόκκινου Μάχη 0 ευρώ Καραηλία Ουρανία 2 0 ευρώ Μουλάς Κων/νος ευρώ Μουλά Ελευθερία ευρώ Κουρτέση Αρσινόη ευρώ Πασχάλης Σταύρος ευρώ Ζέγκλα Ερμιόνη 2 0 ευρώ Λιάπη Ιουλία 2 0 ευρώ Ζέγκλα Ευδοκία 2 0 ευρώ Κρέτση - Ταλιούρη Ελένη ευρώ ΔΩΡΕΑ Ο Παπατόλης Σίλης προσέφερε το ποσό των τριακο σίων (300) ευρώ για την κατασκευή προθήκης προς φύ λαξη του παλαιού Επιταφίου. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή τον ευχαριστεί. % κάμε, οτι το χωρίο μας είναι πλέον μια κοινωνία γερόντων. Ολοι όμως έφυ γαν ευχαριστημένοι. Η όλη πρωτοβουλία ήταν του Πολιτιστικού μας Συλ λόγου κι όλα τα έξοδα για μια ακόμη φορά τα κάλυψε ο Δήμαρχος μας, που κό βοντας την πίτα ευχήθηκε σ' όλους "Χρόνια πολλά ευτυχισμένο δη μιουργικό το ". Συγχαρητήρια σ' όλους που εργάστηκαν γι αυτή την εκδήλωση ιδιαιτέ ρως στους νέους νέες του χωριού στη διεύ θυνση του καφενείου μας στην οικογένεια του Κώστα Χ. Λιάπη. Σ' άλλη σελίδα γράφου με για ένα κουίζ. Ο χορός το κέφι κράτησε μέχρι τις πρωινές ώρες. Και του χρόνου. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου " Ο ι φίλοι του χωριού" ευχαριστεί θερμά το χωριανό μας Αθανάσιο Ντάσιο για την προσφορά του στο Σύλλογο μας. Αθλητικές φανέλλες για τα παιδιά του χωριού. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Γεροπλατάνου " Ο ι φίλοι του χωριού" για την αποπεράτωση του έργου στην Παναγιά Βοϊδομάτη δέχεται οποιαδήποτε προσφορά. Σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ολοκληρώσει το περίβολο εκκλησίας. Για οποιαδήποτε προσφορά σας επικοινωνήστε με τους παρακάτω: Πάνος Νικόλαος: Καλτσούνη Σοφία: Λιάπης Χρήστος: Λυκομάνες Γεώργιος: Τσίνος Δημήτριος: ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ Σ. ΟΙΚ. ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ Να μη μένει στα λόγια η ενίσχυση περιφέρειας από την πολιτεία... Γιατί η ερήμωση των χωριών μας προχωράει με όλο ταχύ ρυθμό. Συνεπώς, εάν δεν δη μιουργηθούν θέσεις εργα σίας κίνητρα για να μεί νουν οι νέοι μας στα χωριά μας, στους μικρούς δήμους, τα χωριά που κατοικούνται μόνο από υπερήλικες αλλοδαπούς οικονομικούς μετανάστες, θ α αποτελούν σύντομα των ΠΛΕΙΟΝΟΤΗ ΤΑ στο Νομό Ιωαννίνων. Ολοι μας ας προσέξουμε. Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Συνέχεια από την 1η σελίδα νούργιος χρόνος, μέσ' στην παγωνιά του χειμώ να η καλοσύνη ζεσταίνει τη φύση ρε τον ερχομό του νέου έτους κι ένας νούργιος δρόμος γιο μάτος όνειρα ελπίδες ανοίγεται για τη ζωή όλων Μ' αυτές τις αισιόδοξες απλές σκέψεις κι εγώ με τη σειρά μου, για μια ακό μη φορά κατά την πατρο παράδοτη έκφραση εύχο μαι "ΑΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΕΣ Τ Ο ΝΕΟ ΕΤΟΣ 0". Σ. ΟΙΚ. KEY'S HOUSE ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΌΣ & ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ TESIO & F.A.I.P. ΤΗΛ.: ΚΙΝΗΤΟ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 12 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ Από τα βάθη καρδιάς μου εύχομαι σε όλους τους Ηπειρώτες, μόνιμους κάτοι κους απόδημους, κα θώς στους επισκέπτες περιοχής μας, το να έχουν Υγεία, Προκοπή Οικογενειακή Γαλήνη. Με το τέλος του ολοκληρώνεται το πρώ το ήμισυ θητείας ση μερινής Νομαρχιακής αρ χής. Στα δύο χρόνια που διανύσαμε, με την εργατικό τητα, το ζήλο, τη μεθοδικό τητα, το σωστό έγρο προγραμματισμό, καταφέ ραμε να βάλουμε τις βάσεις για τη βελτίωση των υποδο μών του Νομού, την καλύτε ρη εξυπηρέτηση των πολι τών, την προστασία του πε ριβάλλοντος, την προώθη ση αειφόρου ανάπτυξης. Κινηθήκαμε χωρίς διακρί σεις, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς το φόβο του πολιτι κού κόστους. Δεν διστάσα με, όταν χρειάστηκε, να συγκρουστούμε με όσους δεν σεβάστηκαν τα δία αιτήματα μας, αλλά να επικροτήσουμε όσους στή ριξαν το έργο μας. Προγραμματίσαμε υλοποιούμε παρεμβάσεις έργα σε κάθε γωνιά του Νομού, διεκδικώντας αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε δυνατότητα που μας παρέχεται. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η Νομαρ χιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννί νων με τις άοκνες προσπά θειες των εργαζομένων, έφθασε σε ύψη - ρεκόρ τις κοινοτικές απορροφήσεις. Ο νέος χρόνος ξεκινά με καλύτερους οιωνούς για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία αναμένει με το νέο θεσμικό πλαίσιο, αναβάθμι ση του θεσμού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί κα λύτερα στις απαιτήσεις των ρών, στις ανάγκες των πολιτών. Φίλες φίλοι. Αποχαιρετώντας το χρό νο που φεύγει, ας κρατή σουμε τα θετικά, ας διδα χθούμε από λάθη αδυ ναμίες ας υποσχεθούμε να είμαστε καλύτεροι στην καθημερινή μας ζωή, στις ανθρώπινες σχέσεις, ατενί ζοντας με μεγαλύτερη αι σιοδοξία τη χρονιά που έρ χεται. Χρόνια πολλά. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΤΗΛ.: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΟΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ! ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Σήμερα θ' αναφερθούμε στις κυριότερες αλλοιώσεις των κυρίων ονομάτων που έχουμε στην ομιλία μας στο χωριό αλλά στη γύρω ευ ρύτερη περιοχή μας (Πωγώνι, Ζαγόρι, Κόνιτσα). Αυτές είναι: Αθανάσιος = Νάσιος, Σιούλας, Θανασάκης τελευ ταία Σάκης. Αθηνά = Ανθηνιά, Αθηνούλα, Νούλα. Αικατερίνη = Κατι'να, Καίτη, Ρίνα. Αλεξάνδρα = Τσιάντω, Τσιαντούλα, Τούλα, Αλέλω, Αλέκα. Αλέξιος = Λιέτσιος, Αλέ κος, Αέκος. Αμαλία = Μάλιω, Αμαλίτσα. Αναστάσιος = Τάσιος, Τασιούλας, Τασιούλς. Αναστασία = Στασ'νή, Τσινή, Τασιά, Τάσιω, Τσία ή Τσίγια. Αννα = Γιάννω, Γιαννού λα. Αντώνιος = Ντώνιας, Ντόκιας, Ντών'ς (η). Απόστολος = Τόλης, Τολούδης. Αριστείδης = Αριστος, Τείδης. Αριστοτέλης = Τέλ'ς ή Τέλης. Αφροδίτη = Τίτη, Δίτη, Φρόδω, Φροτίδη, Βίτω. Βασίλειος = Βασίλ'ς, Λά κης, Τσίλιας ή Τσίλ'ς. Βασιλική = Βασίλω, Κού λα, Τσίλω. Βικτόρια = Βίτω. Γεώργιος = Γάκης, Γού λας, Γούσιας, Γιώργος, Γιώρ- γης Δέσποινα = Δέσποινα, Δέσπω, Πέπω. Δήμητρα = Δημητρούλα, Τούλα, Μήτρω. Δημοσθένης = Δήμος. Διονύσιος = Νιόνιος, Νυσ'ς, Νύσιας. Διομήδης = Μήδης. Δημήτριος = Μήτρος, Τάκης, Μήτσης, Μήτσιος, Τακούλ'ς. Ειρήνη = Ρίνη, Ρήνα. Ελένη = Λέγκω, Λενίτσα, Αέν', Νίτσα. Ελευθερία = Λευτέρω, Τέρω, Ρία, Ρίτσα. Επαμεινώνδας = Νώντας. Ερμιόνη = Νόνη. Ευάγγελος = Γκέλιος, Βαγγέλης. Ευγενία Βγένω, Βγενή, Βγενία. Ευδοκία = Εύδω, Βδοκιά, Κιά. Ευθυμία = Θυμία. Ευνομία = Μία ή Μίγια. Ευριπίδης = Πίδης. Ευθύμιος = Θύμιος. Ευστάθιος = Στάθιος. Ευφροσύνη = Φρόσω. Ηλίας = Αίας, Λιάκος. Θεμιστοκλής ή Αρι στοκλής = Κλης. Θεόδωρος = Σιώζος, Ντόντες. Θεοφάνης = Φάν'ς Θωμάς = Τσιώμος, Σιώ- μος Ιωάννης = Γιάνν'ς, Γιάνγκος, Γιαννακούλης, Νάκος. Κωνσταντίνος = Κώ στας, Κωστής, Κώτσιος, Κο τούλας, Ντίνος. Λεωνίδας = Νίδας. Μαγδαληνή = Μαγδάλω. Μαρία = Μαρούσιω, Μ ά ρω. Μιλτιάδης = Κιάδ'ς. Μιχαήλ = Μιχάλ'ς, Μίχος, Μιχαλούσιας, Μίχας. Νικόλαος = Κολιός, Νί κος, Νικολής, Νικόλας. Ιενοφών = Φών'ς. Παναγιώ = Γιώτ'ς. Παντελής = Πόντος. Παρασκευή = Τσιέβω, Τσιβή, Τσιβούλα, Βούλα. Περσεφόνη = Φόνη. Πηνελόπη = Λοπ'. Πολυξένη = Ξένη, Τσέν. Σπυρίδων = Πήλιος, Σπύ- ρ ς Ζταμάτω = Μάτω, Μ α τούλα, Τούλα,Σταματούλα. Σταυρούλα = Βούλω, Γιούλω. Σωτήριος = Σωτήρ'ς, Σώτος. Χαράλαμπος = Λά μπρος. Χρυσόστομος = Τσιότομος, Τότομος. Χρήστος = Κίτσιος, Κήτας, Τάκης, Τακούλης, Κή τοςχριστόδουλος = Τόδουλος. Βέβαια με την πάροδο του χρόνου ή με την μετακίνηση μας στ' αστικά κέντρα, πολ λά ονόματα, πήραν κι άλλες ονομασίες για να μην δεί χνουν την χωριάτικη καταγω γή μας. Βλέπετε κι εδώ εξέλι ξη έχουμε τι να κάνουμε. Ετσι ο Μήτρος έγινε Μί μης, ο Νάσιος, Σάκης, η Μα ρία Μαίρη, η Κωνσταντίνο Ντίνα, η Αφροδίτη Βαίνη, Αναστασία = Νατάσα, η Βα σιλική = Βίκυ, ο Χαράλαμπος = Μπάμπης, η Πολυξένη = Τζένη ή Ξένια, η Ολγα = Λό λα κ.α. Ομως καλό είναι να φωνά ζουμε τους ανθρώπους με το πραγματικό μας όνομα με το βαπτιστικό μας π.χ. Βασί λειος κι όχι Τσίλ'ς. Σ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ (Βοηθήθηκα πολύ από το βιβλίο του Χ.Ν. ΡΕΜΠΕΛΗ ΤΑ "ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΙΚΑ" σελ ). Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο ιδιοκτή ενός αγροκτήματος κατόρθωνε να κερδίζει όλα τα βραβεία του υπουργείου Γεωργίας γιατί το καλαμπό κι του ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Περίεργος, ένας δημοσιο γράφος αποφάσισε να πάει εκεί που έμενε, με τη σκέψη να γράψει ένα μεγάλο άρθρο για το μυστικό μιας τόσο σημαντι κής επιτυχίας. Φτάνοντας εκεί, ρώτησε τι τον βοηθούσε να παράγει πά ντα το καλύτερο προϊόν περιοχής. - Πολύ απλό, απάντησε ο αγρό. Στο τέλος συγκομι δής βάζω στην άκρη ένα μεγάλο μέρος του σπόρου το μοιράζω στους γείτονες μου. Ο δημοσιογράφος έμεινε έκπληκτος: - Μοιράζετε αυτό που μαζέψατε; Μήπως δεν καταλαβαί νετε ότι οι γείτονες σας είναι ανταγωνιστές σας θέ λουν να παράγουν περισσότερο; - Μήπως δεν καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για το ίδιο πράγμα; Την άνοιξη ο αέρας μεταφέρει τη γύρη τη δια σκορπίζει σε όλη την περιοχή. Αν οι γείτονες μου φυτέψουν κάτι κακής ποιότητας, θα επηρεαστεί η δική μου σοδειά. Για να έχω το καλύτερο προϊόν περιοχής, πρέπει να φρο ντίσω τα διπλανά χωράφια να διατηρούν την ίδια ποιότητα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλό στη ζωή μου, αν δεν πα ροτρύνω τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Ρ~ΤΜ Φιλοξενωνας Ζαγόρι Σπιτικό Φαγητό or Παρα&ο&αζά azvtliva Άνω Κλ«ιθωνιά, Κόνιτσα TrjL/Rue

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 Καλορινέ* Χαριτωμένη η συντροφιά τούτο το όμορφο δειλινό του Γιούλη, στο μικρό καφε νείο του χωριού, σε λίγες μέρες είχαμε το πανηγύρι μας το μικρό χωριό μας γέμισε κόσμο. Ταξιδεμένοι χωριανοί μας από τη Γερμα νία, Βέλγιο, Αθήνα, Θεσσα λονίκη σημείο αναφοράς αντάμωσης, τούτος ο ταπεινός τόπος. Κάτω από τον ίσκιο του χαγιατιού δροσερό ήρθε το αεράκι από το απέναντι δάσος. Η παρέα μεγάλωσε. Τα τραπε ζάκια ενώθηκαν, έγιναν μια μεγάλη τάβλα για να χωρέ σει όλους μας. Ο Νίκος δεν προλάβαινε να σερβίρει δροσιστικά ποτά, μα την τι μητική του είχε το χωριάτι κο τσίπουρο, μπόλικη η σο δειά προηγούμενης χρονιάς. Το κάθε σπίτι είχε τη σοδειά του, έστω μι κρή, από κει έπαιρνε το καφενείο. Τούτο το ευλογη μένο σταφυλίσιο ζουμί του χειμώνα σε ζεσταίνει τούτη την ώρα παγωμένο σε δρο σίζει αλλά σου λύνει τη γλώσσα. Και η μεγάλη πα ρέα ήλθε στο κέφι. Από το ένα θέμα στο άλλο η κουβέντα ό,τι να πεις γυρίζει στα παλιά στα αξέ χαστα εκείνα χρόνια που το χωριό μας έσφυζε από ζωή, πάνω από 400 νοματαίοι με σχολείο με 68 παιδιά έναν μοναδικό δά σκαλο τον αξέχαστο δικό μας δάσκαλο Αχιλλέα Μούκα. Η ώρα όμορφα περνού σε αλλά η τάβλα γέμιζε καραφάκια. Ο Λάκης μαεστρικά διηύθυνε την κουβέ ντα το χωριάτικο αν θρώπινο γέλιο έβγαινε άφτιαχτο μέσα από την καρδιά μας. Ολοι μας είχα Θυμήσει* με αποξεχαστεί στις γλυκές χωριάτικες θυμήσεις. Και πάνω εκεί κάποιος πέταξε την κουβέντα για τα τότε ήθη έθιμα του σε βασμού που όλοι γκρινιά ζουμε ότι η μία γενιά δε σέ βεται την άλλη για την τότε ανδροκρατία, για τη σημε ρινή ισότητα ατέλειωτη κου βέντα. Είπαμε το τσίπουρο δε σε δροσίζει μόνον αλλά σου λύνει τη γλώσσα γιατί κατά τη δική σας με ριά αγαπημένοι μας φίλοι Πάνο Λάκη σαν περισ σότερα καραφάκια να έβλεπα. Τι τόθελες φίλε Πάνο να γυρίσεις με το πιο φυσικό ύφος κατά τη μεριά γυναίκας σου Μάρθας να πεις γυναίκα εσύ πάντοτε είχες τα διώμα τα σου από μένα σαν λόγο ξαφνιασμένη σε κοίταξε η γυναίκα σου να μπεις αμέσως στην κουβέντα ακούστε αμέσως χωριανοί τι μούκανε ο άντρας μου μου φάνηκε λέω μου φάνη κε ότι κοίταξες λίγο λοξά τη Μάρθα να μη συνεχίσει, όχι θάφηνε ο Λάκης την ευ ρία, Μάρθα μην ακούς τον Γιώτη άρχισες να μας πεις κάτι θα το πεις πάει τελείωσε για να αρχίσει η Μάρθα την δική ιστο ρία. Ακούστε χωριανοί ήλ θα στο χωριό νιόπαντρη, πρωτοζευγάς δουλευ τής ο μακαρί πεθερός μου, ατέλειωτες οι δου λείες στο σπίτι, καμία ευκο λία, από τα χαράματα στο πόδι ο πεθερός μου η πεθερά μου να προλάβουν όλες τις δουλείες, από το τάισμα των ζώων, κότες λί γα πρόβατα, γίδια, γελάδια, μοσχάρια, με τα όμορφα άλογα που τα κοίταζαν καλλίτερα από τα μάτια αυ τών που τα έζευαν, όλο το φθινόπωρο στα χωράφια για να γεμίσουν τ' αμπάρια με σιτάρι κριθάρι. Να φαν αυτοί, τα ζωντανά να πουλήσουν κιόλας για τ' άλλα έξοδα. Η Γιάλα του λαδιού γέμιζε βερεσέ όλο τον χρόνο τον ευλογη μένο αλωνάρη πληρωνό ταν. Νιόπαντρη εγώ ξενοχωρίτισσα ένιωθα σαστι σμένη ντροπαλή ένα απόγευμα πρώ εβδομάδας μου λέει ο Πά νος "γυναίκα φόρτωσε στο άλογο τις βαρέλες να πάμε στα πηγάδια για νερό να δεις τα πηγάδια να σε πάω να δεις τα χωράφια μας στον κάμπο το αμπέλι μας." Σιωπηλή φορτώνω τις βαρέλες θα πάμε πρώτα στο αμπέλι έπειτα στο κατωπήγαδο που έχουμε χω ράφια έπειτα στο μεσιό να πάρουμε νερό. Ετοιμη να ξεκινήσουμε κρατώ το άλογο, ανεβαίνει καβάλα ανάμεσα στις Βαρέλες με τον πιο φυσικό ύφος του κόσμου μου λέει να πάμε αυτός καβάλα εγώ μπροστά πεζή (κλασική πε ρίπτωση Ηπειρώτη μαχαρα γιά) κρατώντας το καπίστρι. Τα τελευταία λόγια δεν ακούστηκαν όλοι, πέσαμε κάτω ξεροί από τα γέλια. Τα καραφάκια χοροπηδού σαν τρελά πάνω στην τά βλα μερικά κύλησαν στη γη. Στον έναστρο καλο ρινό ουρανό μου φάνη κε ότι το ολόφωτο φεγγάρι ΙΥΛΟΓΛΥΠΤ)-. ' ΜΙ μάς 19Ώ >0 iw?ft$h κοίταξε ξαφνιασμένο. Πως είναι δυνατόν λίγοι πο λύ λίγοι ταπεινοί άνθρωποι να γελούν τόσο αληθινά πάνω στη γη! f. eftmugox <omtt rassss Ηλίας Ιωάννου Γεροπλάτανος (Γ XEIPOTEXNEIO Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.ΤΑ ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ^ ΚΟΥΙΖ Ποιος "νεαρός" συ νταξιούχος, αγαπητός χορατατζής, πήρε για δώρο ένα πάκο γεροντι κό μ πεϊμ π ιλίνο; Οποιος απαντήσει σω στά, έχει κέρασμα ένα καφάσι ρετσίνα... μα λαματένια. ΣΕΛΙΔΑ 6 Από \α πολιό pfifl ε9ιμο TOU χυριού pas Η ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ ΦΟΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ Συνέχεια από τα προηγούμενα Σχετικά με το ράψιμο τα υλικά όλα ήταν ίδια με το σιαγιάκι.μέσα στις δίπλες στο ζωνάρι έβαζαν 2 χερομάντηλα. Αυτά τα έβαζαν οι περγένυφες για να κρατηθεί στο ΓΡΑΑ17Τ Η 1 r A * P H i l xl χορό.επίσης στο ζωνάρι γι α φυλαχτό έβαζαν * ν α μ, κ ρ ό Ψαλιδάκι'ένα μικρό τετραευάγγελο Ε Λ Ε Ν Η Π Α Ν Τ Ο Υ Λ Α - λίγο θυμίαμα. Αυτά τα έβαζαν για να αποτρέψουν τα μάγια. Μετά το στόλισμα νύφης, άρχιζαν τα κορίτσια να τρα γουδούν: 1. "Μωρ' ασπρούκο, μωρ' μπουμπούκο, που την ηύρες την ασπράδα κι όλ' αυτή την κοκκινάδα. Εχω μάνα σαν τον ήλιο πατέρα σα φεγγάρι, κι αδερφό σαν το λιοντάρι κι αδερφή σαν παλικάρι". ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΒΑΓΕΝΑ 2. "Τ όσες χαρές κι αν επήγα τέτοια νύφη δεν την είδα όμορφη κι αρχοντοπούλα στα χρόνια ήταν μικρούλα". Υστερα τα κορίτσια πιάναν το χορό. Ο κόσμος ερχόταν ευχόταν. Η νύφη καμάρωνε οι κοπέλες τραγουδούσαν: "Αει νυφούλα μου καμαρωμένη ποιος σου το'μαδε να καμαρώνεις. Εχω πεθερά καμαρωμένη κι έμαθα να καμαρώνω". Οταν πια ήταν έτοιμη η νύφη έριχναν μια τουφεκιά που σή μαινε ότι ήταν έτοιμη πια η νύφη. Τότε ερχόταν οι συμπεθέροι για να ευχηδούν. Η νύφη όμως ήταν κρυμμένη γιατί τα κορίτσια λίγο πριν έρ θουν οι συμπεθέροι φορούσαν το "μπαρμπούζι". Αυτό ήταν φτιαγμένο από μεταξωτό ύφασμα, χρωματιστό ελα φρύ. Μ' αυτό μπαρμπούλωναν την νύφη δηλ. την σκέπαζαν από το μεσημέρι, όταν πλησίαζε η ώρα να έρθει ο γαμπρός οι συμπεθέροι να την πάρουν. Η πεθερά είχε αυτή ένα δικό μπαρμπούζι. Οταν ερ χόταν οι συμπεθέροι στη νύφη, μία από τις περγένυφες του γαμπρού, πήγαινε να αλλάξει το μπαρμπούζι. Εκεί που πή γαινε να το αλλάξει τη βοηθούσαν οι περγένυφες νύ φης. Η περγένυφη του γαμπρού έριχνε στο κεφάλι νύφης το μπαρμπούζι πεθεράς τότε οι περγένυφες νύφης τραβούσαν από κάτω το άλλο. Ετσι γινόταν η αλλαγή χωρίς να δει κανείς τη νύφη. Το μπαρμπούζι ήταν φτιαγμένο από λε πτό ύφασμα για να μπορεί ν' αναπνέει να βλέπει η νύφη. Ηταν τετράγωνο με διαστάσεις 1,0X1,0, πολύχρωμα με σχέδια επάνω. Γύρω - γύρω είχε κλώσια 3 πόντους περίπου. Τα αγόραζαν από τα Γιάννενα, την Πόλη, την Καλαμάτα. Στην εκκλησία η νύφη κατά τη διάρκεια στέψης φο ρούσε το μαντήλι το έβγαζαν μόνο όταν έβγαιναν από την εκκλησία. Αν ήταν καμιά όμορφη με το ξεμπαρμπούλωμα ο κόσμος τη θαύμαζε. Αν η νύφη ήταν από άλλο χωριό, τότε την πρωτοέβλεπαν. Η νύφη τότε καμάρωνε. Χρονολογία: Η νυφική φορεσιά αντιπροσωπεύει παλαιότε ρο τύπο τοπικού ενδύματος. Με τον πόλεμο όμως χάθηκαν όλα. Τα έκαψαν οι Ιταλοί ό,τι έμεινε αναγκάστηκαν οι άν θρωποι να τα πουλήσουν. Σ' όλο το Πωγώνι η νυφική φορεσιά ήταν ίδια. Μπορεί να εί χε μικρές διαφορές, όπως στην φούστα που σε μερικά χωριά κατέληγε σε ωραία φαρδιά δαντέλα, στην ποδιά που ήταν πιο πολύ στολισμένη, στην κορώνα που κάθε χωριό είχε τη δική του, στα κοσμήματα που από τη στολή έλαμπε η καρφίτσα ο σταυρός. Τα εξαρτήματα ήταν τα ίδια, μπορεί όμως να υπήρχαν μι κροδιαφορές στο ράψιμο τα στολίδια. Εντελώς διαφορετική ήταν η στολή που φορούσαν στο κά τω Πωγώνι, η Δεροπολίτικη. ΤΕΛΟΣ Ευχαριστούμε πολύ τη χωριανή μας Ελένη Παντούλα - Βαγε νά, Φιλόλογο, εγγονή αείμνησ Ελένης Νίτσιου - Τσά τσου για την ωραία εργασία. Οι στήλες εφημερίδας μας είναι για όλους πάντα ανοιχτές. (Η συντακτική Επιτροπή).

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΣΕΛΙΔΑ 7 4 πτύσσονται ευκολότερα στο αστικό περιβάλ λον. Α λ λ ά καθώς παρατηρώ, με την ερήμωση υπαίθρου με την αυξανόμενη αδιαφορία μας, με το κλείσιμο στον εαυτό μας κ.α. όλα αυ τά σιγά - σιγά εισέρχονται στα χωριά μας πολλές φορές όλοι μας όλο γινόμαστε μάρ τυρες, να βλέπουμε γεγονότα, που ήδη επηρεά ζουν τη μικρή κοινωνία των χωριών μας. Πως αλλάζει η ζωή. Ο σ ο μπορούμε ας μένουμε πι στοί δεμένοι στις τοπικές μας χωριανικές συ νήθειες. Στην απλή άδολη ζωή του χωριού ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Το Ιντερνετ είναι η φωνή των πολλών είναι το σύγχρονο μέσο που μπορείς να μάθεις να διαβάσεις το τι γίνεται σ' όλο τον κόσμο. «spaa» μας ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΗ i- Δίνει σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού να επικοινωνήσουν να ενδιαφερθούν για όλους για όλα. (Μηνύματα - ιστοσελίδες Βίντεο μουσική, ήθη έθιμα, ιστορίες κ.λ.π.). Μ έ σ α λοιπόν σ' όλα αυτά είναι τα ήθη έθιμα του χωριού μας. Ο ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΑΝΤΟΥ. ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ Ολοι μας είδαμε στην τηλεόραση διαβά σαμε στις εφημερίδες, για τις μεγάλες κατα στροφές σε ανθρώπινο δυναμικό υλικά μέ σα (θάνατοι, τραυματισμοί, χάσιμο περιουσιών κ.λ.π.) με το τεράστιο παλιρροϊκό κύμα, συγ χρόνως την παγκόσμια συμπάθεια, γι αυτούς τους ανθρώπους, με προσφορές χρημάτων, υλι κά κ.α. που χαρακτηρίστηκε με το παγκόσμιο όνομα "μαραθώνιος ανθρωπιάς". Εμείς οι Ελληνες πρώτοι (φτωχοί, πλούσιοι, μα θητές, μικροί, μεγάλοι, επώνυμοι ανώνυμοι, οργανισμοί, φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.α.) όλοι προσφέραμε, για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών για την προστασία των ορφανών παιδιών. Σημείο ανθρωπιάς συμπά θειας πράγματι συγκεντρώθηκε ένα σεβα στό ποσό χρημάτων αλλά ένα πολύ μεγάλο υλικό (κουβέρτες, ρούχα, τρόφιμα κ.α.). Ωστό σο πρέπει αυτός ο "μαραθώνιος ανθρωπιάς" να οργανωθεί κυρίως να εκτελεστεί να πραγματοποιηθεί κατά τον πλέον καλύτερο τρό πο, ώστε τα χρήματα ή τα υλικά να "πιάσουν" τό πο να εφαρμοστούν σωστά ειλικρινά. Τρόποι υπάρχουν πολλοί κι έτσι πρέπει να διατε θούν. Ο ι αρμόδιοι αλλά όλοι μας, ας το σκε φτούμε καλύτερα. ΤΟ ΧΙΟΝΙ Μέχρι τις 2 0 του Γενάρη ο ρός ήταν όχι χει μωνιάτικος. Ευχάριστος. Τόσο που πιστέψαμε ότι έφυγε ο χειμώνας. Μετά όμως έριξε φοβερό χιόνι. Τα πάντα άσπρισαν. Χωθήκαμε μεσ' τα χιό νια. Τις πρώτες ημέρες ήταν ευχάριστα, αλλά με τά τα προβλήματα έκαναν την εμφάνιση τους. (Διακοπή συγκοινωνίας, διακοπή ρεύματος, τηλεφώνου, χωρίς γιατρό φάρμακα, δυσκο λίες των κτηνοτρόφων με τα ζωντανά τους κ.λ.π.). Τί να κάνουμε; Τάχει αυτά ο χειμώνας. Μ ε το συντονισμό όμως όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Νομαρχίας, όλα σιγά - σιγά διορ θώθηκαν. Το μόνο καλό ήταν που οι άνθρωποι μαζεύο νταν γύρω στη φωτιά στο τζάκι λέγανε πα λιές ιστορίες παροιμίες - χωρίς βέβαια τηλε όραση. Πως ο "καλός ο νοικοκύρης το χειμώνα χαίρεται". Ε! θ α περάσει κι αυτό. ΜΟΝΑΑΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ! ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία στο Δήμο Καλπακίου συ γκεκριμένα στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΝΕΓΡΑΔ Ω Ν, εργοστασίου εμφιάλωσης νερού ανα ψυκτικών. Ο Δήμαρχος Καλπακίου ευχαρίστησε τις υπη ρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννί νων για το αίσιο τέλος των διαδικασιών γραφειοκρατίας τόνισε ότι το έργο αυτό θα τονώσει την ανάπτυξη περιοχής φυσικά δημιουργούνται θέσεις εργασίας για τους νέους περιοχής μας. ΝΕΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ -ΑΡΟΜΩΝ Το Νομαρχιακό Συμβούλιο, γνωμοδότησε θε τικά επί μελέ περιβαλλοντικών επιπτώσε ων του έργου "βελτίωση - διαπλάτυνση Επαρχια κής οδού από Κεφαλόβρυσο μέχρι τη θέση Δέ μα Βασιλικού". Ω ς γνωστόν η μελέτη αυτή έχει εκπονηθεί από το Δήμο Ανω Πωγωνίου το έργο καταβάλλε ται προσπάθεια από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη ση να ενταχθεί στο πρόγραμμα INTERREG III. Ακόμη με απόφαση Νομαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε ποσό ευρώ, για τη συντήρη ση του οδικού δικτύου Ανω Πωγωνίου. Με το δρόμο αυτό με τους άλλους που εί τε κατασκευάζονται προς Μέρτζιανη, είτε δημο πρατήθηκαν Χάνι - Δελβινάκι - Πωγωνιανή Δρυμάδες, αποκτούν άνετη επικοινωνία μεταξύ τους οι τρεις μεθοριακοί σταθμοί που βρίσκονται στο Νομό Ιωαννίνων (Κακαβιά - Δρυμάδες Μέρτζιανη) συμβάλλουν κατά πολύ στις δραστηριότητες στην επικοινωνία ακριτι κής μας περιοχής. Η ΖΩΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ Εχει παρατηρηθεί καταγραφεί, ότι ο μηδε νισμός, ο αναρχισμός ο ατομικισμός, ανα Διαβάζουμε τις εφημερίδες κι ακούμε καθη μερινά στην τηλεόραση, για όσα συμβαίνουν γύ ρω μας αυτή την εποχή, τόσο στη Διοσύνη, όσο στην Ιεραρχία Εκκλησίας μας. Ωστόσο είναι γνωστό στον τελευταίο πολίτη αυτής χώρας, ότι στην κοινωνία μας, κάθε άλλο παρά λειτουργούν όλα άψογα. Πάνω σ' αυτό όμως υπάρχει υπερβολή αβασάνιστη επέκταση των καταγγελιών δεν θα πρέπει άκριτα να οδηγούμαστε στο δημόσιο διασυρμό των πάντων. Κι ακόμη ακούμε ότι "σκοτεινά κέντρα" προ σπαθούν ν' αμαυρώσουν το κύρος εκκλη σίας. Μ α ορισμένοι ηγήτορες εκκλησίας μας το κάνουν μόνοι τους. Ελεος ντροπή! θ λ ι β ε ρ ά όντως πράγματα, άναυδη μένει η ελληνική κοινή γνώμη, που παρακολουθεί τέ τοιες καταγγελίες τέτοιες αποκαλύψεις, για τα συμβαίνοντα στην Ιεραρχία εκκλησίας μας. Στην ορθόδοξη ελληνική μας εκκλησία πράγματι λυπούμαστε! Ισως υπερβολές, ίσως διαστρεβλώσεις, κα κίες ακρότητες, που η στήλη αυτή δεν μπορεί να τις παρακολουθήσει. Ευχόμενη μόνο ταχείαν κάθαρση, ώστε να επέλθει ειρήνη στην εκκλη σία μας. Πάντοτε κατ' ευχήν των εγκωμίων Μ. Παρασκευής, που παρακαλούμε τον Σταυρωθέντα Αναστάντα Κύριο μας. "Ειρήνην Εκκλησία, λαώ σου Σωτηρίαν δώρησαι ση εγέρσει"... ελέησον τον κόσμον". ΜΠΕΡΑΕΜΑΤΑ Γνωρίζουμε την πατριωτική ρήση: "Εις οιωνός άριστος αμύνεσθε περί πάτρης". Ομως κάποια... πατριωτάκια, μπερδεύουν τις λέξεις εξηγούν το ρητό "Αμύνεσθε περί πάρτις". Γι αυτό σχί ζονται για την πάρτι τους μόνο! Περί πάτρης λέμε φίλοι, κι όχι περί πάρτις! Ελεος! Ξεκαθαρίστε επιτέλους τις έννοιες. (Από την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ). ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΕΛ Δρομολογείται η μετεγκατάσταση του υπερα στικού ΚΤΕΛ στο ιδιόκτητο οικόπεδο επί οδού Γ. Παπανδρέου. Πολλά λέγονται. Εμείς πιστεύουμε ότι η από φαση αυτή θ α εξυπηρετήσει όλους, όσοι ταξι δεύουμε με το ΚΤΕΛ κατά τον πλέον καλύτερο τρόπο, ότι είναι μια καλή κυκλοφοριακή ανάσα στην πόλη των Ιωαννίνων, ότι οι καταστηματάρ χες που είναι γύρω από το παλιό ΚΤΕΛ δεν θ α ζη μιωθούν το Γυμνάσιο απέναντι από το ΚΤΕΛ θα ανακουφιστεί από τη βοή το θόρυβο. Ο Σ Χ Ο...ΛΣΤΗΣ

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 04 ΣΕΛΙΔΑ 8 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Η Χριστιάννα Χ. Γραμμόζη, κόρη Σωτηρούλας Γραμμόζη εγγονή Αντιγόνης Δ. Τσίνου αρραβωνιάστηκε με τον Σ ά β β α Φετφατζίδη από τη Δ ρ ά μ α. Θ ε ρ μ ά συγχαρη τήρια, ευχόμενοι καλά στέφανα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Στην αγαπημένη μας ανηψιά Χριστιάννα Χ. Γραμμόζη στο μνηστήρα Σ ά β β α, πούδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου, δερμά συγ χαρητήρια. Συγχαρηγήρια επίσης στην μη τέρα Σωτηρούλα. Καλά Στέφανα. Ο ι θείοι : Σωκρά Ναυσικά Οικο νόμου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα κόρη μας Αθηνά εμείς οι γονείς σου αδελφή σου για την χαρά που μας έδωσες παίρνοντας επάξια το πτυχίο σου από το Πάντειο Πανεπι στήμιο, από το Τμήμα Πολιτικές Επιστήμες Ιστορία. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή σου. Ο ι γονείς σου: Αλεξάνδρα Αναστάσιος Η αδελφή σου: Ντίνα Ιωάννου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Σε σένα Αθηνούλα μας που επάξια πήρες το πτυχίο σου από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στις Πολιτικές Επιστήμες Ιστορία σου ευ χόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στην ζωή σου. Με πολλή αγάπη Ο ι Θείοι σου: Ελένη - Ηλίας Τα εξαδέλφια σου: Πάνος - Αφροδίτη Ιωάννου ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Θ ε ρ μ ά ευχαριστούμε ο Δήμαρχος μεις τον συγχωριανό μας ιατρό Χειρούργο κ. Φώτιον Χαρ. Τζέρμπο, την γυναίκα του Νάντια, την κορούλα των Ειρήνη όπου στην μνήμη του αλησμόνητου θείου των Δημήτριο Χ α ρ α λ ά μπου Νάσση μας έδωσαν το ποσόν των 0 0 ευρώ για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο χωριό μας. Σ' ευχαριστούμε Φώτιε για την αγάπη σου στον τόπο των προγόνων σου, την αγάπη που την οραματίστηκε την έκαμε πράξη ο αείμνηστος προπάππος σου Παπα Δημήτριος Τζέρμπος που τόσο πολύ ευεργέτη σε το χωριό μας. Μ ε πολλή αγάπη Για το Τ.Δ. Γεροπλατάνου Ο Πρόεδρος Ηλίας Ιωάννου ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Στον Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Αργυρό Διευθυντήν Ανωτέρας Ιερατικής Σχολής Βελλάς Εκφράζουμε τας θερμάς μας ευχαριστίας για το ζεστό του ανθρώπινο ενδιαφέρον να βοηθήσει συγχωριανό μας που είχε μεγάλη ανάγκη. Και πάλι σ' ευχαριστούμε πατέρα Δημήτριε.Με αγάπη σεβασμό Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Γεροπλατάνου Ηλίας Ιωάννου ΒΡΑΒΕΥΣΗ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Χ Ω Ν Μ Α Θ Η Τ Ω Ν Τους μαθητές των Γυμνασίων Αυκείων πόλης που αρίστευσαν τίμησε ο Δήμος Ιωαννιτών στη διάρκεια λαμπρής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων. Μεταξύ των μαθητών που αρίστευσαν βραβεύτηκαν ήταν ο δικός μας, ο μαθη τής ΑΑΓΚΑΣ Ν Ι Κ Ο Α Ο Σ - Ι Ω Α Ν Ν Η Σ, του Σπυ ρίδωνα, εγγονός του αειμνήστου Γιάννη Α ά γκα γιος του καθηγητή Σπύρου Αάγκα, μαθη τής του ου Γυμνασίου Ιωαννίνων. Θ ε ρ μ ά συγ χαρητήρια. ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Ο Κωστής Αγκιναρασταχάκης, από τα Ανω ΡαΒένια, γιος Κικής, το γένος Νεοπτόλε μου Ρίζου, πήρε το δίπλωμα κλαρινέτου από το Κρατικό Ω δ ε ί ο Θεσ/νίκης με διάκριση Β' βραβείου. Θ ε ρ μ ά συγχαρητήρια καλή σταδιοδρομία. ΘΑΝΑΤΟΙ Το Νοέμβριο του , στην Αθήνα απεβίω σε η χήρα Μ α ρ ί α Γ. Τζέρμπου σύζυγος του αει μνήστου δασκάλου Γεωργίου Τζέρμπου η κηδεία έγινε εκεί. Η μεταστάσα πολλές φο ρές ερχόταν στο χωριό μας κι έδειχνε εκτίμη ση αγάπη για όλους τους χωριανούς. Συλλυπούμαστε βαθύτατα όλους τους συγ γενείς. Αιωνία η μνήμη. Απεβίωσε στις ανήμερα των Χριστουγέννων, στο Γεροπλάτανο, ο ΣΤΑΥΡΟΣ Πάνος, συνταξιούχος χωροφύλακας, ετών 81 την άλλη μέρα έγινε πάνδημη η κηδεία του στο κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου στο χωριό μας. Ενας ακόμη χωριανός έφυγε από την πρό σρη τούτη ζωή. Ο αείμνηστος καταγόταν από την Παντάνασσα Φιλιππιάδας πα ντρεύτηκε στο χωριό μας την Πολυξένη Τσουμάνη, κόρη του αείμνηστου Θ ω μ ά Τσουμάνη. Απέκτησε τρεις θυγατέρες δύο γιους. Υπη ρέτησε σε διάφορα μέρη πατρίδας μας, φι λήσυχος, εργατικός πιστός υπηρέ του Νόμου. Μεγάλωσε την οικογένεια του ευ τύχησε να ιδεί γαμπρούς εγγόνια τα κα μάρωνε. Τα γηρατειά του τα πέρασε στο χωριό με την φροντίδα συζύγου του Πολυξένης των παιδιών του. Συλλυπούμαστε Βαθύτατα τη σύζυγο του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, την αδελφή του, όλους τους συγγενείς φίλους. Α ς είναι αιω νία η μνήμη του. ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ Απεβίωσε στο Βέλγιο ο Νικόλαος Ρέβας η σορός του μεταφέρθηκε στο χωριό του στο Μαυροβούνι. Ηταν από τους πρώτους μετανά στες. Συλλυπούμαστε όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. Απεβίωσε στις 23 του Γενάρη η Στα ματία Τουφίδη ετών 92 (Μάτω - Τούφα) θεία του γνωστού μας συνεργάτη μας Σωτήρη Τουφίδη η κηδεία έγινε στο Μαυρο βούνι. Συλλυπούμαστε βαθύτατα όλους τους συγγενείς, τ' ανήψια, γνωστούς φίλους. Ιδιαιτέρως το Σωτήρη. Αιωνία η μνήμη. Α Ν Ω ΡΑΒΕΝΙΑ Απεβίωσε στις 2-1-0, ο Ευάγγελος Δελημήτρος ετών 6 6, συνταξιούχος δάσκαλος η ταφή του έγινε στα Γιάννενα όπου διέμε νε. Ο εκλιπών ήταν γνωστός αξιαγάπητος εκπαιδευτικός, φίλος αναγνώσ εφη μερίδας μας. Συλλυπούμαστε βαθύτατα τη σύζυγο του, τα παιδιά του κι όλους τους συγγενείς του. Αιωνία η μνήμη του. ΚΑΛΕΣΜΑ Του Πολιτιστικού Σ υ λ λ ό γ ο υ Γεροπλατάνου Τις 1 4 / 3 / 2 0 0, Κ α θ α ρ ά Δευτέρα, συνδιοργανώνουμε με το Τοπικό Συμβούλιο το Δη μαρχείο Αποκριάτικο Γλέντι, με φασολάδα ποτό πολλούς νηστίσιμους μεζέδες στην πλατεία του χωριού μας, το μεσημέρι. Καλούμε χωριανούς φίλους να προσέλ θουν για να περάσουμε ωραία όλοι μαζί, γι' άλλη μια φορά. ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Η ΠΙΤΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Την Κυριακή στις 11 π.μ. στην Ηπειρωτική Εστία Θεσσαλονίκης κόψαμε την πί τα του Συλλόγου μας. Π α ρ ά το τσουχτερό κρύο αρκετοί χωριανοί φίλοι μας γέμισαν χαρά με την παρουσία τους. Η τυχερή ημέρας ήταν η Παναγιώτα - Πασχάλη Μουλά. Της ευχό μαστε πάντα επιτυχίες. Καλή χρονιά σε όλους του χρόνου με υγεία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΝΙΤΣΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ Σ Ι Δ Η Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Νίκου Βασίλειος Κρέτσης Χρήστος Μίνου Αφροδίτη Λέτσιος Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο ς Τζέγκα Θ ε ο δ ώ ρ α Κούγκουλης Μενέλαος Τζέρμπου Αριστέα Κρέτση Βασιλική Παπαδήμος Κέντρος Ζήκος Κων/νος Μακάριος Νικόλαος Μ α λ ι σ ό β α ς Γεώργιος Μ α λ ι σ ό β α ς Δημήτριος Μούκας Αναστάσιος Οικονόμου Χρήστος Κολιός Αχιλλέας Ιωάννου Γ ε ώ ρ γ ι ο ς του Α θ α ν. Ιωάννου Σ τ α ύ ρ ο ς Μ π ο υ κ ο υ β ά λ α Ελένη Σκουκίδου Πόπη Τζέγκας Παναγιώ Κόλακας Θεόδωρος Κ α μ π λ έ τ σ α Ελένη Παπαβασιλείου Νίκος Ταλιούρης Χρήστος Αάκκας Χρήστος Π α ρ ά σ χ ο ς Γεώργιος Π α π α χ ρ ή σ τ ο υ Ευτυχία Οικονόμου Αλκής Ρ ο ύ σ η ς Δ η μ ή τ ρ ι ο ς του Μ ι χ α ή λ Αλαφοδήμου Αγλαΐα Κύρκος Παναγιώ Β α κ ό λ α ς Γεώργιος Ζιάκκας Αριστείδης Μπίκα Ολγα Παπαβασιλείου Κων/νος ΤζοΒίλας Απόστολος ΜπουκοΒίνας Χαράλαμπος Ανώνυμος αρ. αποδ Ανώνυμος αρ. αποδ. 6 4 Ανώνυμος αρ. αποδ Κοντονάσιος Θεόφιλος Καραζιώ Δημήτριος Νίτσιος Κ ω ν / ν ο ς Ν ί τ σ ι ο υ - Ρέντζιου Ευγενία Ν ίτσιου Α γ λ α ΐ α Κανλή Εράσμια Καραηλία Ουρανία Φ ρ ά γ κ ο υ Ερμιόνη Χ ρ ή σ τ ο ς Μ α ί ρ η Μ π ό τ σ α ρ η Αγιος Δημήτριος Αγιου Αικατερίνη Κατσάνος Νίκος Πασχάλης Σταύρος Παπανικολάου Θεανώ Παπανικολάου - Νικολακάκη Α8ηνά Κατσάνος Βασίλειος Ζ έ γ κ λ α Ερμιόνη Α ι ά π η Ιουλία ΖαραΒίνας Χρήστος Παλασοπούλου Ματούλα Ζέγκλα Ευδοκία Γκιουλέκα Θ ε α ν ώ Νίτσιου Μ α ρ ί α Γ ό ρ α ς Γεώργιος Κ ρ έ τ σ η - Τ α λ ο ύ ρ η Ελένη ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ μ.μ

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει...

Ο γιος του ψαρά. κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... Ο γιος του ψαρά κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώστου κλότσο να γυρίσει παραμύθι ν' αρχινήσει... ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας ψαράς που δεν είχε παιδιά. Κάποια μέρα, εκεί που πήγαινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Kangourou Greek Competition 2014

Kangourou Greek Competition 2014 Thales Foundation Cyprus P.O. Box 28959, CY2084 Acropolis, Nicosia, Cyprus Kangourou Greek Competition 2014 Level 3 4 Γ - Δ Δημοτικού 15 Νοεμβρίου/November 2014 10:00 11:15 Ερωτήσεις 1 12 = 3 βαθμοί η

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη

Δοκίμιο Αξιολόγησης Δ Τάξη Δοκίμιο Τελικής Αξιολόγησης Δ Τάξη Όνομα: Ημερομηνία: 1. Ακούω και γράφω (Ορθογραφία) 2. Άκουσε προσεκτικά και γράψε ό,τι λείπει - Ευτυχία μου γεια σου. Τι κάνεις; - Γεια σου Αντώνη. Είμαι καλά. Εσύ; -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή

Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Λόγια αποχαιρετισμού ενός τελειόφοιτου μαθητή Εργασία από τα παιδιά της Στ 1 2014-2015 Να που φτάσαμε πάλι στο τέλος μιας ακόμα χρονιάς. Μιας χρονιάς που καθορίζει πολλές στιγμές που θα γίνουν στο μέλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Β1 1 Επίπεδο Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 40 λεπτά Ερώτημα 1 (6 μονάδες) Διαβάζετε σ ένα περιοδικό οδηγίες για να μάθουν σωστά τα παιδιά σας σκι. Το περιοδικό όμως είναι παλιό κι έτσι βλέπετε καθαρά μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Ας γνωριστούμε Ενότητα: Χαιρετισμοί, συστάσεις, γνωριμία (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για τον διδάσκοντα:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 1. Λίγα λόγια για το αρχοντικό 2 2. Το παραμύθι της τοιχογραφίας! (Πρόταση) 3 3. Βρες τη λέξη! (Λύση) 9 4. Ζήσε στον 18 ο αιώνα..

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Δελτίο Τύπου 19-10-2015 Ιβήριδος 9, T.K. 54351 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 905164, fax: 2310 903721 Email επικοινωνίας: anestis_anastasiadis@yahoo.gr, axmetaloulis@gmail.com Ιστοσελίδα: www.loutropoleis.com Δελτίο Τύπου 19-10-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες

Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Ο Τόμπυ και οι Μέλισσες Είναι άνοιξη και, όπως και πέρυσι, ο Τόμπυ επισκέπτεται τον θείο του στο αγρόκτημα. «Επιτέλους, έχω διακοπές!» φωνάζει ο Τόμπυ. Ανυπομονεί να ξαναδεί την αγαπημένη του αγελάδα,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους.

Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι βρισκόταν στην κορυφή ενός βουνού και είχε λογής λογής κατοίκους. Μέρος Α: Μια φορά και ένα καιρό ζούσε στην εξοχή, ένας κύριος κοντός, με μικρά χέρια και πόδια, ο κύριος Λαιμός. Είμαι ο Κύριος Λαιμός Ζούσε στην άκρη ενός χωριού που το έλεγαν Κεφαλοχώρι. Το Κεφαλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις

Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Η ΚΛΗΤΙΚΗ: Λειτουργίες - Χρήσεις Όταν φωνάζουμε κάποιον ή του απευθύνουμε το λόγο, λέμε το όνομα του στην ΚΛΗΤΙΚΗ. Γιώργο, μ' ακούς: Καθίστε, κύριε Παυλίδη! Παιδιά! Ησυχία! Συχνά τον αποκαλούμε όχι με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου

ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΤΑΞΗ Γ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ από τη δασκάλα Στέλλα Σάββα Παττίδου ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θέμα: Περιγραφή προσώπου Τίτλος: «ο παππούς μου» Α. ΠΡΟΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 1. Φάση Αυθεντικοποίησης (3Χ40 λεπτά) Προβληματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα παραμύθια της τάξης μας!

Τα παραμύθια της τάξης μας! Τα παραμύθια της τάξης μας! ΟΙ λέξεις κλειδιά: Καρδιά, γοργόνα, ομορφιά, πυξίδα, χώρα, πεταλούδα, ανηφόρα, θάλασσα, φάλαινα Μας βοήθησαν να φτιάξουμε αυτά τα παραμύθια! «Χρυσαφένια χώρα» Μια φορά κι έναν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά

Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά Μιχελή Ελένη 2Γ Εκατοντάδες χρόνια πριν, έξω από την Άρτα, οι άνθρωποι θέλησαν να γεφυρώσουν τον Άραχθο ποταμό. Ήταν μεγάλο και δύσκολο σε εκτέλεση έργο, αλλά συγχρόνως και μεγάλης κοινωνικής σπουδαιότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία;

Πότε πήρατε την απόφαση να γράψετε το πρώτο σας μυθιστόρημα; Ήταν εξαρχής στα σχέδιά σας να πορευθείτε από κοινού ή ήταν κάτι που προέκυψε τυχαία; Δευτέρα, Ιουνίου 23, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΛΙΑ ΖΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΟΔΩΡΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η Λία Ζώτου και ο Θοδωρής Καραγεωργίου γεννήθηκαν σε δύο γειτονικά χωριά της Καβάλας. Η Λία σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Πως μπήκε η Λύπη στη Ζωή του Ανθρώπου Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Byron Unger; Lazarus Διασκευή:M. Maillot; Tammy S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα