BRODOGRAĐEVNA RADIONICA. Namjena: Obrada limova i profila (izrada građevnih dijelova trupa iz limova i profila) Predmontaža sklopova i sekcija trupa.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BRODOGRAĐEVNA RADIONICA. Namjena: Obrada limova i profila (izrada građevnih dijelova trupa iz limova i profila) Predmontaža sklopova i sekcija trupa."

Transcript

1 BRODOGRAĐEVNA RADIONICA Namjena: Obrada limova i profila (izrada građevnih dijelova trupa iz limova i profila) Predmontaža sklopova i sekcija trupa. Procesi obrade i predmontaže mogu biti smješteni i u zasebnim zdanjima. Osnovne tehnološke operacije obrade su: - rezanje (mehaničko ili toplinsko) - savijanje (na valjcima) - oblikovanje (na prešama)

2 Skladište čelika (100 %) Limova (~75 %); Profila (~25%) predobrada limova predobrada profila ostale potrebe 2 3% Obrada limova i profila (građevni dijelovi %) Otpad materijala pri obradi: ~ 3 do 7 % Rezanje limova mehanički Rezanje limova toplo Savijanje i oblikovanje Rezanje profila toplo Savijanje profila Kompletacija građevnih dijelova PREDMONTAŽA: sklopova, sekcija, blok sekcija Slika 1. Shema proizvodnog procesa: skladište čelika s predobradom obrada čelika (izrada građevnih dijelova) predmontaža

3 Profili Predobrada profila Međuskladište Linija profila NC rezanje Limovi Predobrada limova Međuskladište Paralelno rezanje Međuskladište Oblikovanje Skladište kompletacije Linija profila Predmontaža sklopova Predmontaža zakrivljenih sekcija Međuskladište Međuskladište Predmontaža zakrivljenih sekcija Međuskladište Predmontaža zakrivljenih sekcija Slika 2. Shema toka procesa u radionicama obrade i predmontaže

4 Skladište čelika Predobrada Rezanje limova Rezanje profila Savijanje limova Savijanje profila Linija izrade ravnih panela Linija izrade sklopova Linija izrade ravnih sekcija Linija izrade zakrivljenih sekcija Sastavljanje sekcija Slika 3. Model procesa obrade i predmontaže

5 STRUKTURA BRODOGRAĐEVNE RADIONICE Skup svih prostora i površina namijenjen obradi limova i profila (izradi građevnih djelova), te sastavljanju sklopova i sekcija, u slučaju kada su radionica obrade i predmontaže smještene u jedno zdanje. Osnovni prostori i površine brodograđevne radionice: a) međuskladište (ulazno) limova i profila b) prostor obrade limova c) prostor obrade profila d) međuskladište građ. djelova e) skladište kompletacije (izlazno skladište obrade) f) pomoćni prostori (prigradnja, priručna skladišta, transport, itd.) g) proizvodna oprema obrade limova/profila h) skladište građ. dijelova u predmontaži i) predmontažna površina j) izlazno skladište predmontaže (redovito izvan radionice) Varijante konponiranja brodograđevnih radionica a) brodograđevna radionica jedno zdanje a a a g g g d b/c bb e i i j f

6 b) varijanta brodograđevne radionice smještene u dva zdanja a g d h i a g g b/c e h i j f Moguće varijante konponiranja brodograđevne radionice: (obrada + predmontaža) a) Uzdužna c) Kombinirana

7 b) Poprečna d) Kombinirana

8 RADIONICA ZA IZRADU GRAĐEVNIH DIJELOVA OSNOVNE KARAKTERISTIKE RADIONICE Osnovni prostori i površine brodograđevne radionice: - međuskladište (predobrađenih) limova i profila - prostor obrade limova - prostor obrade profila - međuskladište (kompletacije) građ. djelova - pomoćni prostori (prigradnja, priručna skladišta, transportne površine, itd.) Osnovne tehnološke operacije obrade limova i profila su: - rezanje (mehaničko ili toplinsko: N/C i paralelno) - savijanje (na valjcima) - oblikovanje (na prešama) Dimenzije radionice: - širina radionice, ovisno o broju lađa (broj lađa 2 4) - širina lađe: 16, 18, 24 m - duljina : 50 do 100 ali uvjek višekratnik broja 6 (razmak stupova: 6,12,18 m - visina 8 ili 10 m do dizaličnih staza (ovisno o maksimalnoj visini opreme ili zahtjevu tehnološkog procesa, npr. G preša za oblikovanje limova)

9 Transport i sredstva transporta (mehaniziran i automatiziran): - mosne dizalice u pravilu s elektromagnetnim zahvatom, nosivosti t za limove i 3 do 10 t za profile - valjčane staze (za limove, profile) - kolokatori - transportna kolica (samohodna) - poprečni transporteri - lančani transporteri (za profile) - bočni viljuškar (profili) np.: vrsta i nosivost transportnih sredstava se određuje prema maksimalnoj masi transportiranog tereta; broj dizalica se određuje proračunom (ili približno- 1dizalica na m duljine radionice, ali minimalno dvije, za slučaj kvara)

10 Energetika radionice: Radionica je opskrbljena : - elektroenergijom: 380 V, 220 V - komprimiranim zrakom - kisikom - acetilenom - tehnološkom i pitkom vodom Tehno-ekonomski pokazatelji: Opći (kvantitativni) P proizvodni kapacitet, t / god. A ukupna površina radionice, m 2 N pr broj proizvodnih radnika u radionici (ukupno ili u smjeni) N ru ukupan broj radnika (proizvodni + režijski) Specifični pokazatelji (orjentaciono) - godišnja obrada čelika t / m 2 površine (8 15 t / m 2 ) - godišnja obrada po radniku ( t / radniku) - opseg rada po 1 t obrade (4 8 sati / t) - površina po radniku (40 do 60 m 2 / rad.) Radni uvjeti: - temperatura C - ventilacija opća i lokalna (prirodna i umjetna) - osvjetljavanje prirodno i umjetno

11 PRORAČUN POTREBNE OPREME, RADNE SNAGE, POVRŠINA I DIMENZIJA RADIONICE Podloge za proračun: 1) proizvodni program (t, kom, m, m 2 ) limova ili profila 2) tehnološki proces i struktura 3) obim rada (čov.sati; stroj sati) 4) režim rada i fond vremena (broj smjena; broj sati) 5) specifični pokazatelji slične radionice (npr.: t / m 2 god.; sati/t; t/rad.god ) Q - opseg rada (ef. sati, čov. sati), proizvodnog radnika Q' - opseg rada (str.sati, ef.sati), proizvodne opreme n r - broj radnika na operaciji ili grupnom radnom mjestu F - fond sati radnika ili opreme k - koeficijent iskorištenja fonda vremena s - broj smjena (ili s*: koeficijent smjena) η = N / N' (koeficijent opterećenja ili iskoristivost opreme) N - proračunata količina (opreme, radnika) N'- odabrana vrijednost (cijeli broj) Proračun broja (količine) Proizvodne opreme: N o = Q / (F o x n r x s x k) N o = Q' / (F s x s)

12 Grupnih radnih mjesta: N r m = Q / (F r m x s x n r x k) Broja radnika: N r = Q / (F r x s x k) Pomoćnih (režijskih) radnika, N rr : Broj pomoćnih radnika određuje se okvirno - na bazi broja proizvodnih radnika. Za brodograđevnu radionicu: N rr = (0,35 0,40) x N pr ; gdje je: N pr broj proizvodnih radnika dobiven proračunom Ukupni broj radnika radionice: N u = N pr + N rr, ili N u = (1,35 1,4) x N pr Određivanje površine i dimenzija radionice Površina: - proizvodna % ( gdje se stvara dodatna vrijednost) - pomoćna % (dodatak na proizvodnu površinu) Određuju se: a) računski, na bazi poznatih okvirnih pokazatelja b) grafički, raspoređivanjem proračunate opreme, radnih i pomoćnih površina na gen-plan radionice

13 Ad. a) A = P / p s P godišnji obim proizvodnje (proizvodni program radionice), t p specifični pokazatelji proizvodnosti (t / m 2 ; m 2 / t) - domaća brodogradnja: 5,5 do 8,5 t / m 2 god., ili 0,18 do 0,11 m 2 /t - Europa: 8 do 12 t / m 2 - Japan, Koreja: 10 do 15 t / m 2 Okvirni proračun površine radionice: Na bazi proizvodnog programa i specif. pokazatelja: P = t / god. (godišnji proizvodni program) p 10 t / m 2 (proizvodnost t / m 2 god.) A = P / p = 5000 m 2 (okvirna površina radionice) Na bazi broja radnika: A * = N r x p * (površina radionice, m 2 ) N r = P / q * = 50000/ 250 = 200 (broj radnika, dvije smjene) p* = 50 m 2 / radniku, (potrebna površina po radniku) q * = 250 t / rad.god. (spec. proizvodanja po radniku god.) A * = 100 x 50 = 5000 m 2 (površina radionice za broj radnika u smjeni) Proračun na bazi opsega rada: N r = P x q / (Fr x k) (potreban broj radnika) q = 6 h / t (spec. opseg rada po toni) F r = 1800 h / god. (fond vremena radnika, god.) k = 0,8 (koeficijent iskoristivosti vremena) N r = (50000 x 6) / (1800 x 0,8) 208 radnika (dvije smjene) A = N r x p * = 104 x 50 = 5200 m 2

14 Ad. b) grafičko raspoređivanje proračunate opreme, radnih i pomoćnih površina na generalni plan raionice Primjeri planiranja površina osnovne opreme brodorađevne radonice a-valjci za ravnanje, b-uređaj za toplinsko rezanje, c-oprema za mehaničko rezanje (giljotina), d-hidraulička preša, e-valjci za savijanje limova, f- radijalna bušilica, g-hidraulička preša za prirubljivanje, h-preša/škare za profile, i-horizontalna preša

15 Mrtvi prostori mosnih dizalica (ovisno o nosivosti) 1-mosna dizalica. 2-krajnji položaj teretnih kolica dizalice, 3-krajnji položaj dizalica

16 Slika. Mehanizirana linija za mehaničko rezanje limova 1-uređaj za numeričko trasiranje limova, 2-valjčana staza, 3-magnetsk pretovarivač limova, 4-uređaj za povrat limova nakon rezanja, 5-giljotina, 6-stol s kotačićima za nameštanje limova za rezanje, 7-privremeno skladište trasiranih limova

17 Slika. Mehanizirana linija za toplinsko rezanje limova 1-privremeno skladište limova, 2-magnetski pretovarivač limova, 3-valjčana staza za dopremu limova, 4-raskrojni okvir, 5-N/C uređaj za toplinsko rezanje limova, 6-pokretni stol, 7-uređaj za obradu rubova elemenata, 8- magnetni pretovarivač, 9-palete za krupne i sitne elemente, 10-transportna traka za sitne građevne elemente, 11-valjčana staza za raskrojne okvire, 12-pretovarivač elemenata s elektromagnetnom pločom, 13-valjci za ravnanjegrađevnih elemenata, 14-kontejner za sitne građevne elemente.

18 PRINCIPIJELNA ŠEMA LINIJE ZA TOPLINSKO REZANJE LIMOVA 1- transporter za dopremu limova; 2- platforma za rezanje limova; 3- uređaj (portal) za toplinsko rezanje; 4- mjesto za ručno rezanje mostića; 5- transporter za odvoz građevnih dijelova

19 VARIJANTE LINIJA TOPLINSKOG REZANJA LIMOVA: a) redosljedno; b) paralelno; c) kombinirano 1 5, isto kao na prethodnoj slici; 6- pozicija dopreme/odpreme limova; 7- uređaj za dopremu/odpremu: mosna ili portalna dizalica, poprečni transporter

20 ŠEMA TOKOVA U BRODOGRADILIŠTU ITALCANTIERI, MONFALCONE 1- skladište limova; 2- radionica predobrade limova; 3- skladište profila; 4- brodograđevna radionica; 5- radionica za izradu tankostjenih konstrukcija; 6- predmontažna radionica; 7- površina za okrupnjavanje sekcija; 8- površina za odlaganje sekcija; 9- građevni dok

21 PLAN BRODOGRAĐEVNE RADIONICE BRODOGRADILIŠTA ITALCANTIERI 1- radionica predobrade; 2- uređaji za čišćenje, sušenje I zaštitu limova;3- poprečni transporter; 4- konvejer s daljinskim upravljanjem, nosivosti 20t; 5- valjci za ravnanje limova dim. 3550x50 I 3150x20mm; 6- centralni konvejer s daljinskim upravljanjem za velike limove, nosivosti 20t; 7- lađa za obradu profila; 8- prva lađa za toplinsko rezanje limova opremljena sa tri uređaja; 9- šest automatskih strojeva za toplinsko rezanje limova; 10- druga lađa za toplinsko rezanje limova; 11- mosne dizalice s daljinskim upravljanjem, nosivosti 20t; 12- transportna platforma s daljinskim upravljanjem, nosivosti 50t; 13- treća lađa za toplinsko rezanje opremljena sa pet uređaja; 14- uređaji za rezanje po šabloni; 15- uređaji za obradu rubova; 16- dizalica nosivosti 8t, u radionici obrade profila; 17- dizalica nosivosti 20t s daljinskim upravljanjem, u lađi sortiranja i skladištenja građevnih djelova; 18- lađa za savijanje I oblikovanje limova; 19- kombinirana preša za savijanje I oblikovanje limova debljine 25 mm, duljine 12m; 20- preša pritiska 400t; 21- preša za oblikovanje limova debljine 25 mm, duljine 10 m; 22- preša pritiska 1000t; 23- kolokator s daljinskim upravljanjem, nosivosti 20t; 24- disk škare za rezanje limova debljine 17 mm, duljine 5m; 25- preša za savijanjelimova debljine 17 mm, duljine 5m; 26- preša-valjciza savijanje limova debljine 17mm, duljine 5m; 27- transportna platforma s daljinskim upravljanjem nosivosti 50t; 28- lađa komletacije I skladištenja građevnih dijelova; 29- hala predmontaže

22 Primjer plana brodograđevne radion

23 1) portalna dizalica 2) stroj za ravnanje profila 3) valjčana staza za profile 4) valjčana staza za limove 5) mosna dizalica 6) uređaj za vertikaliziranje limova 7) linija predobrade profila (sačmarenje i zaštita) 8) valjci za ravnanje limova 9) linija predobrade limova (sačmarenje i zaštita) 10) linija za limove koji zahtijevaju poseban tretman 11) transportna kolica13) stroj za plinsko rezanje 12) škare 13) stroj za plinsko rezanje 14), 15) površina za odlaganje 16) disk škare 17) kompleksni uređaj linije za plinsko rezanje 18) preša za savijanje profila 19) radijalna bušilica 20) kontejner 20) kontejner 21) uređaj za utovarivanje 22) - 26) valjčane staze 27) stroj za prirubljivanje limova 28) stroj za savijanje limova 29) hidraulička preša 30) samohodna kolica 31) vertikalna bušilica 32) brusilica 33) giljotina 34) površina sa kuglastim uporama 35) stroj za savijanje 36) hidraulička preša 37) pila 38) dvostrani prekretač limova 39) fotoprojekcioni uređaj 40) mehanizirani stolovi za označavanje 41) giljotina za rezanje tankih limova l, ll, lll osnovni tokovi materijala

PROIZVODNI KAPACITET

PROIZVODNI KAPACITET PROIZVODNI KAPACITET PROGRAMSKA ORIJENTACIJA PREDUZEĆA Proizvodno preduzeće mora donei odluku o: 1. programu proizvodnje, 2. godišnjem obimu proizvodnje, 3. godišnjem koninuieu proizvodnje, 4. razvoju

Διαβάστε περισσότερα

PROIZVODNI KAPACITET

PROIZVODNI KAPACITET PROIZVODNI KAPACITET PROGRAMSKA ORIJENTACIJA PREDUZEĆA Proizvodno preduzeće mora doneti odluku o: 1. programu proizvodnje, 2. godišnjem obimu proizvodnje, 3. godišnjem kontinuitetu proizvodnje, 4. razvoju

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

BETONSKE KONSTRUKCIJE. Program

BETONSKE KONSTRUKCIJE. Program BETONSKE KONSTRUKCIJE Program Zagreb, 009. Ime i prezime 50 60 (h) 16 (h0) (A) (A) 600 (B) 600 (B) 500 (A) 500 (A) SADRŽAJ 1. Tehnički opis.... Proračun ploče POZ 01-01...3.1. Analiza opterećenja ploče

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

BETONSKE KONSTRUKCIJE 1 Osnovne akademske studije, V semestar

BETONSKE KONSTRUKCIJE 1 Osnovne akademske studije, V semestar BETONSKE KONSTRUKCIJE 1 Osnovne akademske studije, V semestar Prof dr Stanko Brčić email: stanko@np.ac.rs Departman za Tehničke nauke, GRAÐEVINARSTVO Državni Univerzitet u Novom Pazaru 2014/15 Sadržaj

Διαβάστε περισσότερα

1. FUNDAMENTALNE OSNOVE BRODOGRADNJE

1. FUNDAMENTALNE OSNOVE BRODOGRADNJE 1 1. FUNDAMENTALNE OSNOVE BRODOGRADNJE Nastavna pitanja: 1. Naučne osnove brodogradnje 2. Osnovne postavke projektovanja 3. Veličine ine broda Literatura: 1. Dr Andrija Lompar, Nauka o brodu, Univerzitet

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA Troškovi Predstavljaju novčano izražena trošenja sredstava i rada. Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od aspekta posmatranja. Vrste troškova U zavisnosti

Διαβάστε περισσότερα

6. Plan armature prednapetog nosača

6. Plan armature prednapetog nosača 6. Plan armature prednapetog nosača 6.1. Rekapitulacija odabrane armature Prednapeta armatura odabrano:3 natege 6812 Uzdužna nenapeta armatura. u polju donji rub nosača (mjerodavna je provjera nosivosti

Διαβάστε περισσότερα

TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNJE

TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNJE TEHNOLOGIJA MAŠINOGRADNJE DEO: TEHNOLOGIJA PLASTIČNOG DEFORMISANJA Doc. dr Mladomir Milutinović SAVIJANJE Savijanje je tehnološka metoda plastičnog deformisanja koja nalazi široku primenu u praksi, kako

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

OPREMA ZA VENTILACIJU I SUSTAV FILTERA PRI ZAVARIVANJU I SRODNIM POSTUPCIMA 1. UVOD

OPREMA ZA VENTILACIJU I SUSTAV FILTERA PRI ZAVARIVANJU I SRODNIM POSTUPCIMA 1. UVOD OPREMA ZA VENTILACIJU I SUSTAV FILTERA PRI ZAVARIVANJU I SRODNIM POSTUPCIMA 1. UVOD Postupci zavarivanja i toplinskog rezanja metala se svrstavaju u prljave" radne procese, koji bez upotrebe odgovarajučih

Διαβάστε περισσότερα

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio

Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa. 9. dio Geometrijske karakteristike poprenih presjeka nosaa 9. dio 1 Sile presjeka (unutarnje sile): Udužna sila N Poprena sila T Moment uvijanja M t Moment savijanja M Napreanja 1. Normalno napreanje σ. Posmino

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM

PLANIRANJE I UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM TEHNIČKI FAKULTET ZAVOD ZA INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MANAGEMENT KATEDRA ZA ORGANIZACIJU I OPERACIJSKI MANAGEMENT Prof. dr. sc. Tonči Mikac, dipl.ing Asist. mr.sc. Dalibor Blažević, dipl.ing. PLANIRANJE

Διαβάστε περισσότερα

Zbirka zadataka iz nastave. CNC glodanja

Zbirka zadataka iz nastave. CNC glodanja Zbirka zadataka iz nastave CNC glodanja u I. tehničkoj školi TESLA Ivo Slade, dipl. ing. stroj. Zagreb, šk.god. 2004 / 2005. 1. ZADATAK Potrebno je napisati NC-program prema priloženom nacrtu za upravljačku

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR

KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska Jakšić, Hrvatska OIB VAT ID: HR KGV Šutalo d.o.o. Vukovarska 14 34308 Jakšić, Hrvatska +385 34 257 734 info@kgv-sutalo.hr OIB VAT ID: HR06692893248 grijač za bojler 1 1/4 ravni / water heating element 1 1/4 straight RTS12 1200W/230V

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET

PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET TEORIJA BETONSKIH KONSTRUKCIJA PRESECI SA PRSLINOM - VELIKI EKSCENTRICITET ODREĐIVANJE MOMENTA LOMA - PRAVOUGAONI PRESEK Moment loma za pravougaoni presek prikazan na skici odrediti za slučajeve:. kada

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

TROŠKOVI U POSLOVANJU

TROŠKOVI U POSLOVANJU Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet TROŠKOVI U POSLOVANJU EKONOMIKA NAFTNOG RUDARSTVA Doc. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar dkarasal@rgn.hr Za obavljanje privredne djelatnosti poduzeće

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA. Serija KU. Oznaka : UPS-KU-RO1-HR

UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA. Serija KU. Oznaka : UPS-KU-RO1-HR UPUTSTVA ZA SPAJANJE SEKCIJA KLIMA UREĐAJA Serija KU Oznaka : UPS-KU-RO1-HR HR SASTAVLJANJE SEKCIJA - Serija KU Prije sastavljanja sekcija uređaja u cjelinu, potrebno je : - sa svih sekcija ukloniti zaštitnu

Διαβάστε περισσότερα

UNUTRAŠNJI TRANSPORT. Branko Davidovi} UNUTRA[NJI TRANSPORT INTELEKT. Iz sadr`aja. Iz recenzije PROCESI. O autoru

UNUTRAŠNJI TRANSPORT. Branko Davidovi} UNUTRA[NJI TRANSPORT INTELEKT. Iz sadr`aja. Iz recenzije PROCESI. O autoru Branko Davidović Iz sadr`aja Znaèaj i osnovni elementi intralogistike. Sistemi pakovanja. Skladišni sistemi. Transportno manipulativni sistemi. Identifikacija problemskih mesta i pravci racionalizacije

Διαβάστε περισσότερα

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA

ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA David Brčić ORTODROMSKA, LOKSODROMSKA I KOMBINIRANA PLOVIDBA Riješeni zadaci DAVID BRČIĆ LOKSODROMSKA PLOVIDBA I. Loksodromski zadatak (kurs i udaljenost): tgk= II. Loksodromski zadatak (relativne koordinate):

Διαβάστε περισσότερα

1. Dimenzionisanje poprečnog preseka nosača. Pretpostavlja se poprečni presek HEB 600. Osnovni materijal S235 f y 235MPa f u 360MPa

1. Dimenzionisanje poprečnog preseka nosača. Pretpostavlja se poprečni presek HEB 600. Osnovni materijal S235 f y 235MPa f u 360MPa a. zadatak Sračuna i konstruisa montažni nastavak nosača izrađenog od vruce valjanog profila prema zadam presečnim silama:ved = 300 kn MEd = 1000 knm. Za nosač usvoji odgovarajući HEB valjani profil. Nastavak

Διαβάστε περισσότερα

SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA

SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE U SPLITU SRĐAN PODRUG ELEMENTI STROJEVA Predavanja za stručni studij BRODOGRADNJE za šk. god. 2006/2007. Split, 2006.

Διαβάστε περισσότερα

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016.

VJEROJATNOST I STATISTIKA Popravni kolokvij - 1. rujna 2016. Broj zadataka: 5 Vrijeme rješavanja: 120 min Ukupan broj bodova: 100 Zadatak 1. (a) Napišite aksiome vjerojatnosti ako je zadan skup Ω i σ-algebra F na Ω. (b) Dokažite iz aksioma vjerojatnosti da za A,

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

SPREGNUTE KONSTRUKCIJE

SPREGNUTE KONSTRUKCIJE SPREGNUTE KONSTRUKCIJE Prof. dr. sc. Ivica Džeba Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu SPREGNUTI NOSAČI 1B. DIO PRIJENJIVO NA SVE KLASE POPREČNIH PRESJEKA OBAVEZNA PRIJENA ZA KLASE PRESJEKA 3 i 4

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

PROIZVODNA FUNKCIJA PREDAVANJE 7 Prof. d r dr J ovo Jovo J ednak Jednak

PROIZVODNA FUNKCIJA PREDAVANJE 7 Prof. d r dr J ovo Jovo J ednak Jednak PROIZVODNA FUNKCIJA PREDAVANJE 7 Prof. dr Jovo Jednak Proizvodnja, proizvodna funkcija, dodata vrednost i priroda inputa Transformacija faktora proizvodnje (inputa) u učinak zove se proces proizvodnje.

Διαβάστε περισσότερα

Prof. dr Vidosav D. Majstorović, dipl.maš.inž. Mašinski fakultet u Beogradu

Prof. dr Vidosav D. Majstorović, dipl.maš.inž. Mašinski fakultet u Beogradu Upravljanje kvalitetom proizvoda I četvrta nastavna jedinica statistički metodi upravljanja kvalitetom / Kontrolne karte Prof. dr Vidosav D. Majstorović, dipl.maš.inž. Mašinski fakultet u Beogradu UKP

Διαβάστε περισσότερα

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje:

A 2 A 1 Q=? p a. Rješenje: 8. VJEŽBA - RIJEŠENI ZADACI IZ MEANIKE FLUIDA. Oreite minimalni protok Q u nestlačiom strujanju fluia ko koje će ejektor početi usisaati flui kroz ertikalnu cječicu. Zaano je A = cm, A =,5 cm, h=,9 m.

Διαβάστε περισσότερα

koncept predavanja - dr. Esad Mulavdić, docent TEMA: I.1.) SREDSTVA POSTROJENJE ZA PRERADU BETONSKOG ČELIKA ARMATURE

koncept predavanja - dr. Esad Mulavdić, docent TEMA: I.1.) SREDSTVA POSTROJENJE ZA PRERADU BETONSKOG ČELIKA ARMATURE TEMA: I.1.) SREDSTVA POSTROJENJE ZA PRERADU BETONSKOG ČELIKA ARMATURE Prosječna potrošnja armature u AB konstrukcijama je oko 50 kg/m3 (pri tome masivne konstrukcije imaju manju specifičnu potrošnju oko

Διαβάστε περισσότερα

OPĆINSKO/ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 4. veljače razred-rješenja

OPĆINSKO/ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 4. veljače razred-rješenja OPĆINSKO/ŠKOLSKO NATJECANJE IZ MATEMATIKE 4. veljače 00. 4. razred-rješenja. 00 + 00 + 00 3 + 00 4 + 00 = 00 ( + + 3 + 4 + ) = 00 = 300... UKUPNO 4 BODA. 96 8 : 4 + 0 ( 68 66 ) = 96 7 + 0 = 89 + 0 = 09...

Διαβάστε περισσότερα

Proračun nosivosti elemenata

Proračun nosivosti elemenata Proračun nosivosti elemenata EC9 obrađuje sve fenomene vezane za stabilnost elemenata aluminijumskih konstrukcija: Izvijanje pritisnutih štapova; Bočno-torziono izvijanje nosača Izvijanje ekscentrično

Διαβάστε περισσότερα

tehnički katalog

tehnički katalog tehnički katalog LIPOVICA > TEHNIČKI KATALOG tradicija za budućnost... LIPOVICA > SADRŽAJ Sadržaj Uvod Standardi Proizvodnja 4-7 Orion Orion 350/95 Orion 500/95 Orion 600/95 8-15 Solar Solar 350/80 Solar

Διαβάστε περισσότερα

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA

Konopi. ARTIKl BOJA PlAVO/ŽUTA. ARTIKl BOJA CRVENO/PlAVA. PREKIDNA ČVRSTOĆA (dan) DUŽINA (m) Φ (mm) ARTIKl BOJA PlAVA. ARTIKl BOJA CRVENA KONOP ZA ŠKOTE RACE - materijal jezgra dyneema na 16 struka, izvana poliester na 32 struka - za dizanje i spuštanje jedara, otporan na habanje, mala rastezljivost CRVENO/ PlAVO/ TF30 05000 TF33 05000 5

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 7. KOMPLEKSNI BROJEVI 7. Opc pojmov Kompleksn brojev su sastavljen dva djela: Realnog djela (Re) magnarnog djela (Im) Promatrajmo broj a+ b = + 3 Realn do jednak je Re : Imagnarna jednca: = - l = (U elektrotehnc

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

Fizika 1. Auditorne vježbe 5. Dunja Polić. Dinamika: Newtonovi zakoni. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Studij računarstva

Fizika 1. Auditorne vježbe 5. Dunja Polić. Dinamika: Newtonovi zakoni. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Studij računarstva Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Studij računarstva Školska godina 2006/2007 Fizika 1 Auditorne vježbe 5 Dinamika: Newtonovi zakoni 12. prosinca 2008. Dunja Polić (dunja.polic@fesb.hr)

Διαβάστε περισσότερα

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona

Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Kontrola kvaliteta betona Projekat betona Predavanje, 08.01.2013. Pripremili: Doc.dr. Merima Šahinagić-Isović Asis. Marko Ćećez SADRŽAJ Kontrola kvaliteta betona: Opće postavke Partije betona Kontrola

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA

STVARANJE VEZE C-C POMO]U ORGANOBORANA STVAAJE VEZE C-C PM]U GAAA 2 6 rojne i raznovrsne reakcije * idroborovanje alkena i reakcije alkil-borana 3, Et 2 (ili TF ili diglim) Ar δ δ 2 2 3 * cis-adicija "suprotno" Markovnikov-ljevom pravilu *

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

Induktivno spregnuta kola

Induktivno spregnuta kola Induktivno spregnuta kola 13. januar 2016 Transformatori se koriste u elektroenergetskim sistemima za povišavanje i snižavanje napona, u elektronskim i komunikacionim kolima za promjenu napona i odvajanje

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI BETONSKIH KONSTRUKCIJA SADRŽAJ

GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI BETONSKIH KONSTRUKCIJA SADRŽAJ GRANIČNA STANJA NOSIVOSTI BETONSKIH KONSTRUKCIJA SADRŽAJ 1 FIZIKALNO-MEHANIČKA SVOJSTVA MATERIJALA... 2 1.1 Beton... 2 1.1.1 Računska čvrstoća betona... 6 1.1.2 Višeosno stanje naprezanja... 6 1.1.3 Razred

Διαβάστε περισσότερα

L2.0 RUKOVANJE I RUČNO UPRAVLJANJE MAŠINAMA TIPA MAS RUKOVANJE I RUČNO UPRAVLJANJE MAŠINAMA TIPA MAS

L2.0 RUKOVANJE I RUČNO UPRAVLJANJE MAŠINAMA TIPA MAS RUKOVANJE I RUČNO UPRAVLJANJE MAŠINAMA TIPA MAS L.0 L.0 RUKOVANJE I RUČNO UPRAVLJANJE MAŠINAMA TIPA MAS RUKOVANJE I RUČNO UPRAVLJANJE MAŠINAMA TIPA MAS L.0. Zadatak U Laboratoriji za mašine alatke vežbati rukovanje i ručno upravljanje mašinama alatkama

Διαβάστε περισσότερα

Dekompozicija DFT. Brzi algoritmi na bazi radix-2. Brza Furijeova transofrmacija. Tačnost izračunavanja. Kompleksna FFT OASDSP 1: 7 FFT

Dekompozicija DFT. Brzi algoritmi na bazi radix-2. Brza Furijeova transofrmacija. Tačnost izračunavanja. Kompleksna FFT OASDSP 1: 7 FFT OASDSP : 7 FFT Dkompozicija DFT Brzi algoritmi a bazi radix- Brza Furijova trasofrmacija Tačost izračuavaja Komplksa FFT ovi Sad, Oktobar 5 straa OASDSP : 7 FFT Brza trasformacija : itrativa dkompozicija

Διαβάστε περισσότερα

POGLAVLJE II Račun vjerovatnosti: definicija vjerovatnosti

POGLAVLJE II Račun vjerovatnosti: definicija vjerovatnosti 2 POGLAVLJE II Račun vjerovatnosti: definicija vjerovatnosti Cilj Uvesti definiciju vjerovatnosti polazeći od koncepta frekvence Definirati vjerovatnost na asiomatski način Definirati algebru događaja

Διαβάστε περισσότερα

Proračun transportera s beskonačnom trakom

Proračun transportera s beskonačnom trakom Proračun transportera s beskonačnom trakom Sadržaj Suvremena tehnologija eksploatacije odredila je značaj i ulogu kontinuiranog transporta, a naročito transportnih traka kao glavnog predstavnika kontinuiranog

Διαβάστε περισσότερα

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831

Pojednostavljeni postupak proračuna gubitaka topline prema EN12831 3 PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE ZIMA Dva postupka proračuna toplinskog opterećenja (toplinskih gubitaka) prostorija i cijele zgrade prema EN12831: pojednostavljen podroban Primjena pojednostavljenog proračuna

Διαβάστε περισσότερα

EEMIE. Predmet Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a. Prof.dr.sc. Željko Tomšić Dr.sc. Ivan Rajšl Matea Filipović

EEMIE. Predmet Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a. Prof.dr.sc. Željko Tomšić Dr.sc. Ivan Rajšl Matea Filipović Predmet Energetsko ekonomski modeli izgradnje EES-a EEMIE Prof.dr.sc. Željko Tomšić Dr.sc. Ivan Rajšl Matea Filipović ELEKTRANE i PLANIRANJE EES-a KARAKTERISTIKE EES Budući da ne postoji mogućnost akumuliranja

Διαβάστε περισσότερα

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ

RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVOD ZA STROJARSTVO I BRODOGRADNJU KATEDRA ZA ELEMENTE STROJEVA Damir Jelaska RADIJALNI KLIZNI LEŽAJ (Proračun) Split, srpanj, 2003. O Z N A K E A H

Διαβάστε περισσότερα

1. TEHNOLOŠKI SISTEM, OPŠTI MODEL TEHNOLOŠKOG SISTEMA

1. TEHNOLOŠKI SISTEM, OPŠTI MODEL TEHNOLOŠKOG SISTEMA II DEO 1. TEHNOLOŠKI SISTEM, OPŠTI MODEL TEHNOLOŠKOG SISTEMA Tehnološki sistem je deo šireg sistema i rezultat je integralnog delovanja ljudi u raznim vrstama radnih procesa. Tehnološki sistemi se po svojoj

Διαβάστε περισσότερα

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD

VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel. Zdenko Novak 1. UVOD 10.2012-13. VELEUČILIŠTE U RIJECI Prometni odjel Zdenko Novak TEHNIČKA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1. UVOD 1 Literatura: [1] Novak, Z.: Predavanja Tehnička sredstva u cestovnom prometu, Web stranice Veleučilišta

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

FUNDIRANJE (TEMELJENJE)

FUNDIRANJE (TEMELJENJE) 1/11/013 FUNDIRANJE 1 FUNDIRANJE (TEMELJENJE) 1. Projektovanje temelja se vrši prema graničnom stanju konstrukcije i tla ispod ojekta sa osvrtom na ekonomski faktor u pogledu utroška materijala, oima radova

Διαβάστε περισσότερα

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch)

stolica yachtsman Od polietilena bijele boje otpornog na udarce. Tapecirana. Stolice i stolovi A B C D E F G Visina (inch) Dubina (inch) Širina (inch) A B C D E F G STOLICE Naziv Visina (inch) Širina (inch) Dubina (inch) AQ1000002 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA BIJELA SA BIJELIM JASTUKOM 18 20 17 A AQ1000025 SKIPPER SKLOPIVA STOLICA,BIJELA SA BIJELO PLAVIM

Διαβάστε περισσότερα

koncept predavanja - dr. Esad Mulavdić, docent TEMA: A) SREDSTVA ZA TRANSPORT PO TERENU - VOZILA A.1. Sredstva spoljnjeg transporta (on the road)

koncept predavanja - dr. Esad Mulavdić, docent TEMA: A) SREDSTVA ZA TRANSPORT PO TERENU - VOZILA A.1. Sredstva spoljnjeg transporta (on the road) TEMA: A) SREDSTVA ZA TRANSPORT PO TERENU - VOZILA A.1.2. Sredstva za prijevoz praškastih tereta silo-kamioni (cisterne) 1 NAZIV SILO-KAMIONI - CISTERNE ZA PRIJEVOZ PRAŠKASTIH TERETA 2 HISTORIJAT - pojava

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN

KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI. Doc.dr.sc. Igor BALEN KLIMATIZACIJA Tema: - VENTILACIJSKI ZAHTJEVI Doc.dr.sc. Igor BALEN Namjena sustava ventilacije Osnovni pojmovi i terminologija Sustav ventilacije Dobavni zrak Prostor s definiranim zahtjevima Odsisni zrak

Διαβάστε περισσότερα

Otvorene mreže. Zadatak 1

Otvorene mreže. Zadatak 1 Otvorene mreže Zadatak Na slici je data otvorena mreža u kojoj je rocesor centralni server. Prosečan intenzitet ulaznog toka rocesa u sistem iznosi X rocesa/sec. Posle rocesorske obrade, roces u % slučajeva

Διαβάστε περισσότερα

Proračun toplotne zaštite

Proračun toplotne zaštite Proračun toplotne zaštite za objekat Stambeni objekat urađen prema JUS U.J5.600 iz 1998 i JUS U.J5.510 iz 1987 godine. Sadržaj - analiza konstrukcija - analiza linijskih gubitaka - proračun toplotnih transmisionih

Διαβάστε περισσότερα

,, MJERENJE I KONTROLA,, Mašinska tehnička škola, III razred

,, MJERENJE I KONTROLA,, Mašinska tehnička škola, III razred ,, MJERENJE I KONTROLA,, Mašinska tehnička škola, III razred 1) Navesti koje su aktivnosti zadatak kontrole kvaliteta proizvodnje! - Kontrola kvaliteta proizvodnje je upravljačka aktivnost u proizvodnom

Διαβάστε περισσότερα

Tehnički opis UREDSKI, SANITARNI I SPOJNI KONTEJNER

Tehnički opis UREDSKI, SANITARNI I SPOJNI KONTEJNER Tehnički opis za UREDSKI, SANITARNI I SPOJNI KONTEJNER SADRŽAJ 1 Opće informacije... 3 1.1 Dimenzije (mm) i težina (kg):... 3 1.2 Kratice... 4 1.3 Standardne izvedbe... 4 1.4 Termoizolacija... 5 1.5 Nosivost...

Διαβάστε περισσότερα

PRAVILNIK. O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. ("Sl. glasnik RS", br.

PRAVILNIK. O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. (Sl. glasnik RS, br. Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs PRAVILNIK O PRESTANKU VAŽENJA ODREĐENIH PRAVILNIKA Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010) Član

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

S A D R Ž A J. 1.1 Opšti podaci Čelik za prednaprezanje Kotve i kablovi Oprema Gubici sile prednaprezanja...

S A D R Ž A J. 1.1 Opšti podaci Čelik za prednaprezanje Kotve i kablovi Oprema Gubici sile prednaprezanja... 1 1 S A D R Ž A J 1.0 OPIS SISTEMA 1.1 Opšti podaci... 2 1.2 Čelik za prednaprezanje... 2 1.3 Kotve i kablovi... 2 1.4 Oprema... 3 1.5 Gubici sile prednaprezanja... 3 1.5.1 Uvlačenje klina... 4 1.5.2 Elastično

Διαβάστε περισσότερα

Utrošci faktora proizvodnje

Utrošci faktora proizvodnje Utrošci faktora proizvodnje Ulaganja u reprodukciju Ulaganja u reprodukciju FINANSIJSKO NATURALNO ANGAŽOVANJE KNm Bm Cilj-kontinuitet reprodukcije TROŠENJE Cilj-proizvodnja nove upotrebne vrednosti KNi

Διαβάστε περισσότερα

2.7 Primjene odredenih integrala

2.7 Primjene odredenih integrala . INTEGRAL 77.7 Primjene odredenih integrala.7.1 Računanje površina Pořsina lika omedenog pravcima x = a i x = b te krivuljama y = f(x) i y = g(x) je b P = f(x) g(x) dx. a Zadatak.61 Odredite površinu

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Roman Jagarinec. Zagreb, 2008.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Roman Jagarinec. Zagreb, 2008. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Roman Jagarinec Zagreb, 008. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD Mentor: Dr. sc. Neven Pavković Roman

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje proizvoda. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 2/28. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 4/28

Ispitivanje proizvoda. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 2/28. Ispitivanje proizvoda. Vizualno i optičko ispitivanje 4/28 doc.dr. Samir Lemeš 2/28 Fleksibilni fiberskopi Videoskopi Mjerni endoskopi Primjena Optički senzori Primjena Ostali uređaji za vizualno ispitivanje Vizualno ispitivanje je tehnika

Διαβάστε περισσότερα

Konstrukcija broda 2 20 Konstrukcija statvi broda 1

Konstrukcija broda 2 20 Konstrukcija statvi broda 1 Konstrukcija broda 2 20 Konstrukcija statvi broda 1 KONSTRUKCIJA STATVI BRODA (e:stem and sternframe structures) 1. Opis statvi Pramčana i krmena statva su dijelovi kojima započinje odnosno završava struktura

Διαβάστε περισσότερα

Tablica 1. Pretvaranje pojedinih vrsta vozila u uvjetne autojedinice. Laka ter. vozila 3,0 1,75 2,8 1,75 Srednja ter. vozila Teška ter.

Tablica 1. Pretvaranje pojedinih vrsta vozila u uvjetne autojedinice. Laka ter. vozila 3,0 1,75 2,8 1,75 Srednja ter. vozila Teška ter. Tablica 1. Pretvaranje pojedinih vrsta vozila u uvjetne autojedinice VRSTA VOZILA Putnički automobili Gradske ulice Uvjetne autojedinice za... Izvangradske Obilaznice ceste Prometne signale 1,0 1,0 1,0

Διαβάστε περισσότερα

CIGLA - tehnički priručnik

CIGLA - tehnički priručnik CIGLA - tehnički priručnik SADRŽAJ TERMO PROGRAM KLASIČNI PROGRAM STROPNI PROGRAM TROŠKOVNIK ZA UGRADNJU PROIZVODA 04 13 16 21 Proizvodi Građevinska fizika Prednosti termo bloka Proizvodi Proizvodi Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD

Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD Dejan Frančić Zagreb, 2011. Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD Mentor Prof. dr.sc. Zoran Kunica

Διαβάστε περισσότερα

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1

UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE. ( Službeni list CG, broj 8/14) Član 1 Na osnovu člana 21 stav 5 Zakona o energetici ( Službeni list CG, br. 28/10 i 6/13), Vlada Crne Gore na sjednici od 23. januara 2014. godine donijela je: UREDBU O NAKNADI ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE

Διαβάστε περισσότερα

SOLARNI KOLEKTOR KATALOG

SOLARNI KOLEKTOR KATALOG SOLARNI KOLEKTOR KATALOG Odlična učinkovitost Najbolje karakteristike Visoki kvalitet The Quality Chooses Quality Solartechnik Prüfung Forschung 1 SOLARNI KOLEKTORI SELEKTIVNI SOLARNI KOLEKTORI - ESK 2.5

Διαβάστε περισσότερα

='5$9.2 STRUJNI IZVOR

='5$9.2 STRUJNI IZVOR . STJN KGOV MŽ.. Strujni krug... zvori Skup elektrotehničkih elemenata koji su preko električnih vodiča međusobno spojeni naziva se električna mreža ili elektrotehnički sklop. električnoj mreži, kada su

Διαβάστε περισσότερα

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip 42-36 Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1). Nominalni pritisak

Διαβάστε περισσότερα

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM Acu Tank 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank DUO 400/500/800/1000/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za

Διαβάστε περισσότερα

Zbirka oglednih zadataka iz matematike za pripreme za upis na Ekonomski fakultet

Zbirka oglednih zadataka iz matematike za pripreme za upis na Ekonomski fakultet X. GIMNAZIJA Zbirka oglednih zadataka iz matematike za pripreme za upis na Ekonomski fakultet Pripremila Vesna Skočir PREDGOVOR Zbirka sadrži zadatke koji su se zadnjih nekoliko godina pojavljivali na

Διαβάστε περισσότερα

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu

Mate Vijuga: Rijeseni zadaci iz matematike za srednju skolu 16. UVOD U STATISTIKU Statistika je nauka o sakupljanju i analizi sakupljenih podatka u cilju donosenja zakljucaka o mogucem toku ili obliku neizvjesnosti koja se obradjuje. Frekventna distribucija - je

Διαβάστε περισσότερα

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković Devizno tržište Devizni urs i devizno tržište Devizni urs - cena jedne valute izražena u drugoj valuti Promene deviznog ursa utiču na vrednost ative i pasive oje su izražene u stranoj valuti Devizni urs

Διαβάστε περισσότερα