BRODOGRAĐEVNA RADIONICA. Namjena: Obrada limova i profila (izrada građevnih dijelova trupa iz limova i profila) Predmontaža sklopova i sekcija trupa.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BRODOGRAĐEVNA RADIONICA. Namjena: Obrada limova i profila (izrada građevnih dijelova trupa iz limova i profila) Predmontaža sklopova i sekcija trupa."

Transcript

1 BRODOGRAĐEVNA RADIONICA Namjena: Obrada limova i profila (izrada građevnih dijelova trupa iz limova i profila) Predmontaža sklopova i sekcija trupa. Procesi obrade i predmontaže mogu biti smješteni i u zasebnim zdanjima. Osnovne tehnološke operacije obrade su: - rezanje (mehaničko ili toplinsko) - savijanje (na valjcima) - oblikovanje (na prešama)

2 Skladište čelika (100 %) Limova (~75 %); Profila (~25%) predobrada limova predobrada profila ostale potrebe 2 3% Obrada limova i profila (građevni dijelovi %) Otpad materijala pri obradi: ~ 3 do 7 % Rezanje limova mehanički Rezanje limova toplo Savijanje i oblikovanje Rezanje profila toplo Savijanje profila Kompletacija građevnih dijelova PREDMONTAŽA: sklopova, sekcija, blok sekcija Slika 1. Shema proizvodnog procesa: skladište čelika s predobradom obrada čelika (izrada građevnih dijelova) predmontaža

3 Profili Predobrada profila Međuskladište Linija profila NC rezanje Limovi Predobrada limova Međuskladište Paralelno rezanje Međuskladište Oblikovanje Skladište kompletacije Linija profila Predmontaža sklopova Predmontaža zakrivljenih sekcija Međuskladište Međuskladište Predmontaža zakrivljenih sekcija Međuskladište Predmontaža zakrivljenih sekcija Slika 2. Shema toka procesa u radionicama obrade i predmontaže

4 Skladište čelika Predobrada Rezanje limova Rezanje profila Savijanje limova Savijanje profila Linija izrade ravnih panela Linija izrade sklopova Linija izrade ravnih sekcija Linija izrade zakrivljenih sekcija Sastavljanje sekcija Slika 3. Model procesa obrade i predmontaže

5 STRUKTURA BRODOGRAĐEVNE RADIONICE Skup svih prostora i površina namijenjen obradi limova i profila (izradi građevnih djelova), te sastavljanju sklopova i sekcija, u slučaju kada su radionica obrade i predmontaže smještene u jedno zdanje. Osnovni prostori i površine brodograđevne radionice: a) međuskladište (ulazno) limova i profila b) prostor obrade limova c) prostor obrade profila d) međuskladište građ. djelova e) skladište kompletacije (izlazno skladište obrade) f) pomoćni prostori (prigradnja, priručna skladišta, transport, itd.) g) proizvodna oprema obrade limova/profila h) skladište građ. dijelova u predmontaži i) predmontažna površina j) izlazno skladište predmontaže (redovito izvan radionice) Varijante konponiranja brodograđevnih radionica a) brodograđevna radionica jedno zdanje a a a g g g d b/c bb e i i j f

6 b) varijanta brodograđevne radionice smještene u dva zdanja a g d h i a g g b/c e h i j f Moguće varijante konponiranja brodograđevne radionice: (obrada + predmontaža) a) Uzdužna c) Kombinirana

7 b) Poprečna d) Kombinirana

8 RADIONICA ZA IZRADU GRAĐEVNIH DIJELOVA OSNOVNE KARAKTERISTIKE RADIONICE Osnovni prostori i površine brodograđevne radionice: - međuskladište (predobrađenih) limova i profila - prostor obrade limova - prostor obrade profila - međuskladište (kompletacije) građ. djelova - pomoćni prostori (prigradnja, priručna skladišta, transportne površine, itd.) Osnovne tehnološke operacije obrade limova i profila su: - rezanje (mehaničko ili toplinsko: N/C i paralelno) - savijanje (na valjcima) - oblikovanje (na prešama) Dimenzije radionice: - širina radionice, ovisno o broju lađa (broj lađa 2 4) - širina lađe: 16, 18, 24 m - duljina : 50 do 100 ali uvjek višekratnik broja 6 (razmak stupova: 6,12,18 m - visina 8 ili 10 m do dizaličnih staza (ovisno o maksimalnoj visini opreme ili zahtjevu tehnološkog procesa, npr. G preša za oblikovanje limova)

9 Transport i sredstva transporta (mehaniziran i automatiziran): - mosne dizalice u pravilu s elektromagnetnim zahvatom, nosivosti t za limove i 3 do 10 t za profile - valjčane staze (za limove, profile) - kolokatori - transportna kolica (samohodna) - poprečni transporteri - lančani transporteri (za profile) - bočni viljuškar (profili) np.: vrsta i nosivost transportnih sredstava se određuje prema maksimalnoj masi transportiranog tereta; broj dizalica se određuje proračunom (ili približno- 1dizalica na m duljine radionice, ali minimalno dvije, za slučaj kvara)

10 Energetika radionice: Radionica je opskrbljena : - elektroenergijom: 380 V, 220 V - komprimiranim zrakom - kisikom - acetilenom - tehnološkom i pitkom vodom Tehno-ekonomski pokazatelji: Opći (kvantitativni) P proizvodni kapacitet, t / god. A ukupna površina radionice, m 2 N pr broj proizvodnih radnika u radionici (ukupno ili u smjeni) N ru ukupan broj radnika (proizvodni + režijski) Specifični pokazatelji (orjentaciono) - godišnja obrada čelika t / m 2 površine (8 15 t / m 2 ) - godišnja obrada po radniku ( t / radniku) - opseg rada po 1 t obrade (4 8 sati / t) - površina po radniku (40 do 60 m 2 / rad.) Radni uvjeti: - temperatura C - ventilacija opća i lokalna (prirodna i umjetna) - osvjetljavanje prirodno i umjetno

11 PRORAČUN POTREBNE OPREME, RADNE SNAGE, POVRŠINA I DIMENZIJA RADIONICE Podloge za proračun: 1) proizvodni program (t, kom, m, m 2 ) limova ili profila 2) tehnološki proces i struktura 3) obim rada (čov.sati; stroj sati) 4) režim rada i fond vremena (broj smjena; broj sati) 5) specifični pokazatelji slične radionice (npr.: t / m 2 god.; sati/t; t/rad.god ) Q - opseg rada (ef. sati, čov. sati), proizvodnog radnika Q' - opseg rada (str.sati, ef.sati), proizvodne opreme n r - broj radnika na operaciji ili grupnom radnom mjestu F - fond sati radnika ili opreme k - koeficijent iskorištenja fonda vremena s - broj smjena (ili s*: koeficijent smjena) η = N / N' (koeficijent opterećenja ili iskoristivost opreme) N - proračunata količina (opreme, radnika) N'- odabrana vrijednost (cijeli broj) Proračun broja (količine) Proizvodne opreme: N o = Q / (F o x n r x s x k) N o = Q' / (F s x s)

12 Grupnih radnih mjesta: N r m = Q / (F r m x s x n r x k) Broja radnika: N r = Q / (F r x s x k) Pomoćnih (režijskih) radnika, N rr : Broj pomoćnih radnika određuje se okvirno - na bazi broja proizvodnih radnika. Za brodograđevnu radionicu: N rr = (0,35 0,40) x N pr ; gdje je: N pr broj proizvodnih radnika dobiven proračunom Ukupni broj radnika radionice: N u = N pr + N rr, ili N u = (1,35 1,4) x N pr Određivanje površine i dimenzija radionice Površina: - proizvodna % ( gdje se stvara dodatna vrijednost) - pomoćna % (dodatak na proizvodnu površinu) Određuju se: a) računski, na bazi poznatih okvirnih pokazatelja b) grafički, raspoređivanjem proračunate opreme, radnih i pomoćnih površina na gen-plan radionice

13 Ad. a) A = P / p s P godišnji obim proizvodnje (proizvodni program radionice), t p specifični pokazatelji proizvodnosti (t / m 2 ; m 2 / t) - domaća brodogradnja: 5,5 do 8,5 t / m 2 god., ili 0,18 do 0,11 m 2 /t - Europa: 8 do 12 t / m 2 - Japan, Koreja: 10 do 15 t / m 2 Okvirni proračun površine radionice: Na bazi proizvodnog programa i specif. pokazatelja: P = t / god. (godišnji proizvodni program) p 10 t / m 2 (proizvodnost t / m 2 god.) A = P / p = 5000 m 2 (okvirna površina radionice) Na bazi broja radnika: A * = N r x p * (površina radionice, m 2 ) N r = P / q * = 50000/ 250 = 200 (broj radnika, dvije smjene) p* = 50 m 2 / radniku, (potrebna površina po radniku) q * = 250 t / rad.god. (spec. proizvodanja po radniku god.) A * = 100 x 50 = 5000 m 2 (površina radionice za broj radnika u smjeni) Proračun na bazi opsega rada: N r = P x q / (Fr x k) (potreban broj radnika) q = 6 h / t (spec. opseg rada po toni) F r = 1800 h / god. (fond vremena radnika, god.) k = 0,8 (koeficijent iskoristivosti vremena) N r = (50000 x 6) / (1800 x 0,8) 208 radnika (dvije smjene) A = N r x p * = 104 x 50 = 5200 m 2

14 Ad. b) grafičko raspoređivanje proračunate opreme, radnih i pomoćnih površina na generalni plan raionice Primjeri planiranja površina osnovne opreme brodorađevne radonice a-valjci za ravnanje, b-uređaj za toplinsko rezanje, c-oprema za mehaničko rezanje (giljotina), d-hidraulička preša, e-valjci za savijanje limova, f- radijalna bušilica, g-hidraulička preša za prirubljivanje, h-preša/škare za profile, i-horizontalna preša

15 Mrtvi prostori mosnih dizalica (ovisno o nosivosti) 1-mosna dizalica. 2-krajnji položaj teretnih kolica dizalice, 3-krajnji položaj dizalica

16 Slika. Mehanizirana linija za mehaničko rezanje limova 1-uređaj za numeričko trasiranje limova, 2-valjčana staza, 3-magnetsk pretovarivač limova, 4-uređaj za povrat limova nakon rezanja, 5-giljotina, 6-stol s kotačićima za nameštanje limova za rezanje, 7-privremeno skladište trasiranih limova

17 Slika. Mehanizirana linija za toplinsko rezanje limova 1-privremeno skladište limova, 2-magnetski pretovarivač limova, 3-valjčana staza za dopremu limova, 4-raskrojni okvir, 5-N/C uređaj za toplinsko rezanje limova, 6-pokretni stol, 7-uređaj za obradu rubova elemenata, 8- magnetni pretovarivač, 9-palete za krupne i sitne elemente, 10-transportna traka za sitne građevne elemente, 11-valjčana staza za raskrojne okvire, 12-pretovarivač elemenata s elektromagnetnom pločom, 13-valjci za ravnanjegrađevnih elemenata, 14-kontejner za sitne građevne elemente.

18 PRINCIPIJELNA ŠEMA LINIJE ZA TOPLINSKO REZANJE LIMOVA 1- transporter za dopremu limova; 2- platforma za rezanje limova; 3- uređaj (portal) za toplinsko rezanje; 4- mjesto za ručno rezanje mostića; 5- transporter za odvoz građevnih dijelova

19 VARIJANTE LINIJA TOPLINSKOG REZANJA LIMOVA: a) redosljedno; b) paralelno; c) kombinirano 1 5, isto kao na prethodnoj slici; 6- pozicija dopreme/odpreme limova; 7- uređaj za dopremu/odpremu: mosna ili portalna dizalica, poprečni transporter

20 ŠEMA TOKOVA U BRODOGRADILIŠTU ITALCANTIERI, MONFALCONE 1- skladište limova; 2- radionica predobrade limova; 3- skladište profila; 4- brodograđevna radionica; 5- radionica za izradu tankostjenih konstrukcija; 6- predmontažna radionica; 7- površina za okrupnjavanje sekcija; 8- površina za odlaganje sekcija; 9- građevni dok

21 PLAN BRODOGRAĐEVNE RADIONICE BRODOGRADILIŠTA ITALCANTIERI 1- radionica predobrade; 2- uređaji za čišćenje, sušenje I zaštitu limova;3- poprečni transporter; 4- konvejer s daljinskim upravljanjem, nosivosti 20t; 5- valjci za ravnanje limova dim. 3550x50 I 3150x20mm; 6- centralni konvejer s daljinskim upravljanjem za velike limove, nosivosti 20t; 7- lađa za obradu profila; 8- prva lađa za toplinsko rezanje limova opremljena sa tri uređaja; 9- šest automatskih strojeva za toplinsko rezanje limova; 10- druga lađa za toplinsko rezanje limova; 11- mosne dizalice s daljinskim upravljanjem, nosivosti 20t; 12- transportna platforma s daljinskim upravljanjem, nosivosti 50t; 13- treća lađa za toplinsko rezanje opremljena sa pet uređaja; 14- uređaji za rezanje po šabloni; 15- uređaji za obradu rubova; 16- dizalica nosivosti 8t, u radionici obrade profila; 17- dizalica nosivosti 20t s daljinskim upravljanjem, u lađi sortiranja i skladištenja građevnih djelova; 18- lađa za savijanje I oblikovanje limova; 19- kombinirana preša za savijanje I oblikovanje limova debljine 25 mm, duljine 12m; 20- preša pritiska 400t; 21- preša za oblikovanje limova debljine 25 mm, duljine 10 m; 22- preša pritiska 1000t; 23- kolokator s daljinskim upravljanjem, nosivosti 20t; 24- disk škare za rezanje limova debljine 17 mm, duljine 5m; 25- preša za savijanjelimova debljine 17 mm, duljine 5m; 26- preša-valjciza savijanje limova debljine 17mm, duljine 5m; 27- transportna platforma s daljinskim upravljanjem nosivosti 50t; 28- lađa komletacije I skladištenja građevnih dijelova; 29- hala predmontaže

22 Primjer plana brodograđevne radion

23 1) portalna dizalica 2) stroj za ravnanje profila 3) valjčana staza za profile 4) valjčana staza za limove 5) mosna dizalica 6) uređaj za vertikaliziranje limova 7) linija predobrade profila (sačmarenje i zaštita) 8) valjci za ravnanje limova 9) linija predobrade limova (sačmarenje i zaštita) 10) linija za limove koji zahtijevaju poseban tretman 11) transportna kolica13) stroj za plinsko rezanje 12) škare 13) stroj za plinsko rezanje 14), 15) površina za odlaganje 16) disk škare 17) kompleksni uređaj linije za plinsko rezanje 18) preša za savijanje profila 19) radijalna bušilica 20) kontejner 20) kontejner 21) uređaj za utovarivanje 22) - 26) valjčane staze 27) stroj za prirubljivanje limova 28) stroj za savijanje limova 29) hidraulička preša 30) samohodna kolica 31) vertikalna bušilica 32) brusilica 33) giljotina 34) površina sa kuglastim uporama 35) stroj za savijanje 36) hidraulička preša 37) pila 38) dvostrani prekretač limova 39) fotoprojekcioni uređaj 40) mehanizirani stolovi za označavanje 41) giljotina za rezanje tankih limova l, ll, lll osnovni tokovi materijala

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ KORISNIČKI PRIRUČNIK KULLANIM KILAVUZU MANUALUL OPERATORULUI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HR TR RO GR HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308/320/330X Pažljivo pročitajte korisnički priručnik i dobro proučite sadržaj prije rukovanja

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 OK FETY NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 THE THE SAFETY BOOK SEKTORI AKTIVNOSTI DE ACTIVITEITEN RIZICI ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ POLJOPRIVREDA / VRT ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΗΠΟΣ GRAĐEVINA BTP / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POMOĆNI POSLOVI / OBRTNIŠTVO ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά της επικοινωνίας με το adbook. Συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 2 Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Β. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ και ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α. Δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1 K E Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. M Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se

Διαβάστε περισσότερα

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini Kratki frazeološki rječnik novogrčkog jezika izgovor Naglasak: mjesto naglaska bilježi se akutom ( ) ; na jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi. Upitnik se bilježi znakom ; slovo izgovor primjer

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Agencija za odgoj i obrazovanje Hrvatsko društvo klasičnih filologa ZAPORKA NATJECATELJA: ŽUPANIJSKO NATJECANJE U POZNAVANJU KLASIČNIH JEZIKA u kategoriji GRČKI

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA

HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Ł ł Χ Ń 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička αńα ń Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Opis

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5800 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523382_EN / 01-02-13.(11:12) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore Εφημερίδα Pobjeda, κρατική - 17/5/2014 Objavljeno: sub, 17. maj, 2014. Osvježeno: danas 8:40 Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore PODGORICA Crnogorsku ekonomiju očekuje procvat

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavastoviglie

Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavastoviglie HR Upute za uporabu CS Návod k použití 4 DA Brugsanvisning 6 EL Οδηγίες Χρήσης 37 HU Használati útmutató 50 IT Istruzioni per l uso 6 Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΥ BIGFOW Am ΤΙΜΗ RAS-10KH3 314,00 9.900-10.300 280 X 780 X 215 / 570 X 700 X 215 1/4, 3/8 4,1 220 5X1,5 IN A 38 35 28 48 RAC-10KH3 346,00 660,00 RAS-14KH3 322,00 12.000-13.200 280 X 780 X 215 / 570

Διαβάστε περισσότερα

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro

115 61 92-72 Rev. 2 LC 153-HD / 961310034. EastEuro Priručnik s naputcima Molimo da pažljivo pročitate ove naputke i da stroj uporabite tek kada se uvjerite da ste ih u potpunosti razumjeli. Εγχειρίδιο οδηγιών Διαβάστε προσεχτικά αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CompacTop. CompacTop 1 1

CompacTop. CompacTop 1 1 CompacTop CompacTop 1 : CompacTop 1-2- 3-4- CompacTop 1 1 1.- RAE ( ),,. 6 CompacTop (FormicaTop) ( ) ( / ) ( ) ( Corian) (T Silestone) CompacTop 2.- : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΓΕΡ/ΝΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΓΕΡ/ΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΠΟΛΥΓΩΝΑ-ΓΕΡ/ΝΑ 300ΑΕ2406 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6 ΜΜ 2,10 B.G.S 300ΑΕ2407 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 7 ΜΜ 2,20 300ΑΕ2408 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 8 ΜΜ 2,30 1001056 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 6 ΜΜ 0,88 300ΑΕ2409 ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ 9

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες λύσεις

Προτεινόμενες λύσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Προτεινόμενες λύσεις Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο,

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.

XHMEIA. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. ΘΕΜΑ 1 ο. Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις. ΘΕΜΑ ο Α ΛΥΚΕΙΟΥ-ΧΗΜΕΙΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Να δώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω περιπτώσεις.. Η πυκνότητα ενός υλικού είναι 0 g / cm. Η πυκνότητά του σε g/ml είναι: a. 0,00 b., c. 0,0 d. 0,000. Ποιο από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ H εταιρία Vents παρέχει συστήματα εξαερισμού που διακρίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την ποιότητα και την ανθεκτικότητά τους. Αυξήστε τις πωλήσεις σας με τις λύσεις παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

100 240 Vac 50/60 Hz

100 240 Vac 50/60 Hz 26 mm 332353 LE07922AA -14W45 238 mm 167 mm 160 165 cm Ø 6 mm 100 240 Vac 50/60 Hz Cables specifications Specifiche dei cavi Especificaciones cables Προδιαγραφές καλωδίων Specifikacije kablova Specifikimet

Διαβάστε περισσότερα

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY PRESENTATION The EXIDE Technologies s Transportation divisions provide a broad range of startg and deep-cycle batteries for vehicles cludg

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης

Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/ Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης ABB Τιμοκατάλογος Ηλεκτρολογικού Υλικού, Ιανουάριος 203 Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης Bιομηχανικά Υλικά Χαμηλής Τάσης 4/2 Μεταγωγικοί διακόπτες εκκέντρου, ΟΝ 4/26 Τηλεχειριζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις*

Τεχνολογία*Ήχου* 9/10/13. Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Τεχνολογία*Ήχου* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις* Διάλεξη(6:(«Αναλογικά(Συστήματα(Ήχου((Μέρος(Β )»( ( ( Φλώρος(Ανδρέας( Επίκ.(Καθηγητής( Βασικές*κατηγορίες*ηχητικές*διασυνδέσεων* Αναλογικές*ηχητικές*διασυνδέσεις*

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing»

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» 12 Σεπτεμβρίου 2008 «Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» Πάνος Σκλιάμης BSc, MA Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Σύμβουλος Βιογραφικό Ο Πάνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Γράψτε την τετράδα των κβαντικών αριθμών που χαρακτηρίζει τα ακόλουθα ηλεκτρόνια: (α) Το εξώτατο ηλεκτρόνιο του ατόμου Rb. (β) Το ηλεκτρόνιο που κερδίζει το ιόν S

Διαβάστε περισσότερα

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1)

Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Στατιστική ΙΙ- Ελεγχος Υποθέσεων ΙΙ (εκδ. 1.1) Γεώργιος Κ. Τσιώτας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης 17 Ιουλίου 2013 Περιγραφή 1 2 Δίπλευρος και μονόπλευρος Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Τανυστές στην Κβαντομηχανική Κβαντική Πληροφορική

Τανυστές στην Κβαντομηχανική Κβαντική Πληροφορική Αθανάσιος Χρ. Τζέμος Τομέας Θεωρητικής Φυσική Τανυστές στην Κβαντομηχανική Κβαντική Πληροφορική Το ζήτημα των τανυστών είναι πολύ σημαντικό τόσο για την Κβαντομηχανική, όσο και για τη Σχετικότητα. Οι δύο

Διαβάστε περισσότερα

Džepni turistički rečnik

Džepni turistički rečnik GRČKI 28. jul Samo u Novostima Džepni turistički rečnik Audio-verzija Audio verzija na www.novosti.rs 4.avgust Turski 11. avgust Nemački 18. avgust Ruski 1 2 1 Putovanje Putovanje PUTOVANJE Ταξίδι AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities SEAD RS7* Refrigerator user manual English imagine the possibilities Thank you for purchasing a Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι 2006-7

Υπολογιστικές Μέθοδοι 2006-7 Υπολογιστικές Μέθοδοι 006-7 Άσκηση. (Επιμέλεια: Ιωάννης Λυχναρόπουλος) Θα επιλύσουμε την εξίσωση: urr ur u t, t t 0 και R i /Rout r r Έστω Ri 0.4 και Rout δηλαδή: Ri / Rout 0.4 με αρχική συνθήκη: ur (,0)

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Συναρτήσεις ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ..1! A y! B! A y!

Διαβάστε περισσότερα

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja NACIONALNI ISPITI U TREĆIM RAZREDIMA SREDNJIH ŠKOLA Ispitni katalog iz Grčkoga jezika za klasične gimnazije u školskoj godini 2007./2008. veljača 2008.

Διαβάστε περισσότερα

Delicious Waffle Recipes

Delicious Waffle Recipes 7 KITCHEN TOOLS Delicious Waffle Recipes Delicious Waffle Recipes Recepti za ukusne vafle Вкусни рецепти за вафли Νόστιμες συνταγές για βάφλες Leckere Waffelrezepte KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867

Διαβάστε περισσότερα

ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE

ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE ECO SERVICE CHEMICAL PRODUCTS AUTO ΠΛΥΣΊΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ČIŠĆENJA - ODRŽAVANJE AUTOMOBILA AUTOREINIGUNG - PFLEGE 101 LUCIDACRUSCOTTO PT Abrilhantador para Quadros de Bordo retira odores de

Διαβάστε περισσότερα

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ BeA ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ Φιλτρορυθμιστής με μανόμετρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. FR 180 ¼ Mod. FR 200 ½ 32,40 45,70 Φίλτρο Στοιχείο φίλτρου 10 micron Mod. F 180 ¼ Mod.

Διαβάστε περισσότερα

Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost PIJANO ZA NAMOTATI Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ROLL OUT PIANO Operation and Safety Notes ROLLPIANO Bedienungs- und

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

PROFILCO PR-52 MULTI LOCKING CODE : AA052-016 Corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης 41/15 για 52-319 CODE : AA052-006 Gasket EPDM Λάστιχο κάσας-φύλλου CODE : AA052-070 Press corner joint 41/15 Γωνία σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου 8 Μαρτίου 1 Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση Κεραίες Βρόχου Περιεχόμενα Εισαγωγή Μικρός κυκλικός βρόχος Πυκνότητα ισχύος και αντίσταση ακτινοβολίας Κοντινό πεδίο Μακρινό πεδίο Κυκλικός βρόχος σταθερού

Διαβάστε περισσότερα

Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών

Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών Ζημιοκατανομές και Θεωρία Ακραίων Τιμών Χατζηκωνσταντής Παναγιώτης ΜΑΕ/07023 Τμήμα Στατιστικής Επιστήμης και Ασφαλίσεων Υγείας M.Sc. Aναλογιστικής Επιστήμης και Risk Mgemet Πανεπιστήμιο Πειραιώς (2007)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001

Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ: ΑΕΙΦΟΡΑ, ΕΞΥΠΝΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 Νίκος Γκόνης, DGNB Auditor Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ΔΠΘ, Σύμβουλος ISO 50001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRINA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ АЗОНОКОСИЛКАОСИЛКА MA INA ELECTRIC^ PENTRU TUNS GAZONUL ELEKTROMOS FORGÓKÉSES F NYÍRÓ ELEKTRYCZNA

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Hrvatski... 17. Română... 31. Ελληνικά... 45. Deutsch... 61

English... 2. Hrvatski... 17. Română... 31. Ελληνικά... 45. Deutsch... 61 English... 2 Hrvatski... 17 Română... 31 Ελληνικά... 45 Deutsch... 61 V1.11 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions...

Διαβάστε περισσότερα

Recipe Book SBB 850 A1

Recipe Book SBB 850 A1 7 KITCHEN TOOLS Recipe Book SBB 850 A1 Recipe Book Teka sa receptima Рецептурник Βιβλίο συνταγών Rezeptheft Bedienungsanleitung KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel.

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 6423/5H Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. GRČKI JEZIK. GRCKI 2015.indd 1 10.9.2014 13:20:07

Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. GRČKI JEZIK. GRCKI 2015.indd 1 10.9.2014 13:20:07 Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2014./2015. GRČKI JEZIK GRCKI 2015.indd 1 10.9.2014 13:20:07 GRCKI 2015.indd 2 10.9.2014 13:20:07 Sadržaj Uvod...5 1. Područja ispitivanja...5 2. Obrazovni

Διαβάστε περισσότερα

EN EL SL HR BS SR BG RO TR

EN EL SL HR BS SR BG RO TR Computer Manual Εγχειρίδιο συναρμολόγησης Navodila za uporabo računalnika Upute za računalo Priručnik za konzolu Uputstvo za korišćenje računara Инструкции за работа с компютъра Manualul computerului Bilgisayar

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Έκφραση - Έκθεση Κριτήρια Αξιολόγησης Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΠΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία...

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία... ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ () Οι ΑΦΜ ανά θέμα : Πού βρίσκουμε τους ; 1. AT Αυστρία... 3 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Εξαερισμού

Συστήματα Εξαερισμού Συστήματα Εξαερισμού Ventlaton system Σωλήνας πλαστικός Ø100mm, λευκός Round duct Ø100mm, whte D 100 x D1 103 x L 1000 mm 1010 590902.0010 2 Σωλήνας πλαστικός Ø125mm, λευκός Round duct Ø125mm, whte D 125

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συσκευές οι οποίες μετασχηματίζουν το πλάτος της εναλλασόμενης τάσης Μετασχηματιστές ανύψωσης: Χρησιμοποιούνται για τη μείωση των απωλειών γραμμής στα συστήματα μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος. ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003

Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος. ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 221 227 ηµοσιεύτηκε: 15 Νοεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 221 227 Released: November 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191

ΚΑΛΩΔΙΑ. Σελίδα 1 από 191 ΚΑΛΩΔΙΑ Α/Α Περιγραφή Τύπος M.M. 1 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ50 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 12,66 2 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ70 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ 16,40 3 ΚΑΛΩΔΙΟ XLPE/CWS/PVC-24KV 1Χ95 ΣΤΡΟΦΕΙΟ 2XSY ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

316913 LE07910AA-14W45 PP PP PP ದ FP PP ದ 9DF +] PP PP PP ದ FP 0U 0U 0U

316913 LE07910AA-14W45 PP PP PP ದ FP PP ದ 9DF +] PP PP PP ದ FP 0U 0U 0U 316913 LE07910AA-14W45 1 3 7 6 F1 F 1 13 4 5 8 9 10 11 1.Microphone.Answering key / Intercom key (available only with additional internal unit) 3.Comunication LED. 4.Switch ON entrance panel / cycling

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα - Contents. Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά

Περιεχόμενα - Contents. Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά Κατάλογος Προϊόντων 2013 Product Catalog 2013 Περιεχόμενα - Contents Σελ 1-8 Έτοιμες λύσεις Σελ 9-13 Πλακέτες Led Σελ 14-17 Φωτιστικά Έτοιμες λύσεις SPOT LED PCB R35 27LED Watt: 1,9 W Εξ Διάμετρος: 55mm

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ., FAX: 2310482503, κιν: 6974128041 Tel., fax: 2310482503, mob: 6974128041 e-mail:oxyzoglou@sch.gr

Τηλ., FAX: 2310482503, κιν: 6974128041 Tel., fax: 2310482503, mob: 6974128041 e-mail:oxyzoglou@sch.gr ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Περιοδική έκδοση της ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Νοµού Ηρακλείου, τεύχος 16-17: 147-155, 2004. ιαφορές στη βιολογική κατανοµή επίλεκτων Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ 2012-AF30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΔΕΛΑΒΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. 2. ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ). 3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σιφώνια ανοξείδωτα για οικιακή χρήση

Σιφώνια ανοξείδωτα για οικιακή χρήση Σιφώνια ανοξείδωτα για οικιακή χρήση Σιφώνια με σχάρα 100X100mm 401716 100x100x92mm, οριζόντιας απορροής Ø40mm. 401719 100x100x60mm, κάθετης απορροής Ø40mm. 401723 Σιφώνι και σχάρα από ανοξείδψτο χάλυβα,

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιζόµενη Πλάτη NF112-6 NF122-6 NF112-5 NF112-6 NF122-6

Φωτιζόµενη Πλάτη NF112-6 NF122-6 NF112-5 NF112-6 NF122-6 Synthesis Φωτιζόµενη Πλάτη NF112-6 NF122-6 NF611 NF612 NF112-5 NF112-6 NF122-6 Προφιλ ιατρητο 189cm Inox Mono 7,8x11mm Προφιλ ιατρητο 240cm Inox Mono 7,8x11mm Προφιλ ιατρητο 240cm Inox ιπλο 17x11mm NC112-6

Διαβάστε περισσότερα

PRESENCE AU MONDIAL MOTO MAFRAUVOD Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ MA-FRA PREDSTAVLJANJE MA-FRE NA NATJECANJIMA

PRESENCE AU MONDIAL MOTO MAFRAUVOD Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ MA-FRA PREDSTAVLJANJE MA-FRE NA NATJECANJIMA LA PHILOSOPHIE MARA Innover dans la continuité : voilà l engagement de MA-RA dans la création de sa nouvelle ligne moto. Un large espace à la technologie, sans oublier les quarante années de succès dans

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR

ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ GLASS DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΥΑΛΙΝΗ FULL GLASS CENTRAL CABIN DOOR.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑ / CLEAR OPENING CO ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ Μ / OPERATOR O 1/2 ΚΑ + 00 / 1/2 CO + 00 220 4 22 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ SPIDER

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ SPIDER 200 PRD 41-386 / 401C2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER MONO 200mm PRD 41-386 200 PRD 41-388 / 402C1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER ΔΙΠΛΟ ΙΣΙΟ 200mm PRD 41-388 200 PRD 41-387 / 402C2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER ΔΙΠΛΟ V 200mm PRD 41-387 200 PRD 41-389

Διαβάστε περισσότερα

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε

πάνω στην μπαταρία κατά τη Αποφύγετε να καλύπτετε το φορτιστή. να εκλύει εκρητικά αέρια. Αποφύγετε ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ για την αγορά του νέου σας επαγγελματικού φορτιστή μπαταριών εναλλασσόμενης λειτουργίας. Ο φορτιστής αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας σειράς επαγγελματικών φορτιστών από την

Διαβάστε περισσότερα

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 91465 ST Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη číslo dokumentu 2820523164_SL / 07-09-12.(12:50) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008

Grčki jezik. Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Grčki jezik Ispitni katalog za državnu maturu u škol. god. 2009./2010. lipanj 2008 Stručna radna skupina za izradbu ispitnih materijala iz Grčkoga jezika:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Rastko Vasié Διευθυντής Ερευνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών - Βελιγράδι Μετάφραση: Σ. Χατζηγεωργιάδου Το έδαφος της σημερινής Γιουγκοσλαβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Samsung

Ανταλλακτικά για Laptop Samsung Ανταλλακτικά για Laptop Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο Άλλα Χαρακτηριστικά Συμβατό με μοντέλα Αριθμός κελιών Volt Χωρητικότητα κλπ. Χρώμα Ctrl+

Διαβάστε περισσότερα