Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς"

Transcript

1 Έρευνα εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου της ελληνικής αγοράς Παπαδόπουλος Ιωάννης 1, Νταλός Γεώργιος 1,2, Τρίγκας Μάριος 1,2, Πλατογιάννη Ευανθία 1 1. ΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Καρδίτσα 2. ΙΤΕΔΑ, Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων, Καρδίτσα Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει το βαθμό γνώσης και εφαρμογής της σήμανσης CE στα προϊόντα ξύλου των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τις δυνατότητες προώθησης τους σε σχέση με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτών. Για το σκοπό της έρευνας συγκεντρώθηκαν τον Απρίλιο του 2009, πενήντα πέντε (55) ειδικά δομημένα και πρωτότυπα ερωτηματολόγια από τις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου. Στη συνέχεια τα ερωτηματολόγια αυτά επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής και της ανάλυσης συσχέτισης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου του ξύλου δεν φαίνεται να είναι στο βαθμό που θα έπρεπε ενημερωμένες για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε., που προβλέπει την υποχρεωτική σήμανση CE στα προϊόντα του ξύλου που διατίθενται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου χρησιμοποιούν πιστοποιημένες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους, ενώ υπάρχει σημαντική αναγκαιότητα μεγαλύτερης προβολής των προϊόντων ξύλου με σήμανση CE στο καταναλωτικό κοινό, προκειμένου να υπάρχουν οφέλη για όλους τους εμπλεκόμενους. Η μηχανική αντοχή και ευστάθεια, καθώς και η διασφάλιση της υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν τις σημαντικότερες απαιτήσεις για την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας για το CE-marking. Λέξεις κλειδιά: σήμανση CE, πιστοποίηση, προϊόντα ξύλου, έρευνα αγοράς, επιχειρήσεις ξύλου 1. Εισαγωγή τοποθέτηση του προβλήματος Εδώ και αρκετά χρόνια έχει διαπιστωθεί η αναγκαιότητα πιστοποίησης των παραγόμενων προϊόντων που διατίθενται στους καταναλωτές, προκειμένου αυτοί να γνωρίζουν ότι αυτά έχουν παραχθεί με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι από πιστοποιημένους φορείς, γεγονός που τους εξασφαλίζει ότι αγοράζουν ένα προϊόν που η σχέση τιμής-ποιότητας θα είναι η καλύτερη. Ήδη από το 1983 λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) που έχει την ευθύνη εκπόνησης και έκδοσης κοινών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) (Μπαρμπούτης 2009). Μια από τις πιο γνωστές σημάνσεις είναι αυτή του CE (Conformite Europeene = ευρωπαϊκή συμμόρφωση) η οποία σύμφωνα με τον Νταλό (2008) ουσιαστικά είναι η δήλωση του κατασκευαστή ότι ένα προϊόν ακολουθεί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του. Παράλληλα με τη σήμανση αυτή δηλώνεται ότι είναι ελεύθερη η διακίνηση του προϊόντος που διαθέτει το σήμα CE μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση, ενώ 1

2 αντίστοιχα απαγορεύεται η είσοδος άλλων προϊόντων χωρίς τη σήμανση αυτή από τα τελωνεία των χωρών της Ε.Ε.. (BSI 2011, Technology International Inc.2011). Οι σχετικοί έλεγχοι γίνονται από εξωτερικό συνεργάτη, εργαστήριο ή Πιστοποιημένο Φορέα (Σκαρβέλης και Κακαράς 2010). Για τα προϊόντα ξύλου ήδη είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των σημάνσεων CE από το Παράδειγμα, για τα σύνθετα συγκολημμένα προϊόντα (μοριοπλάκες, ινοπλάκες κλπ) η οδηγία αυτή εφαρμόζεται από το 2004, για τα ξύλινα παράθυρα και πόρτες από το 2009, ενώ για τη δομική ξυλεία και τα ξύλινα δάπεδα και παρκέτα από το 2010, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που έθεσαν σε εφαρμογή τα εναρμονισμένα πρότυπα (ΦΕΚ 1263/2010, 1794/2009 και 1262/2010 αντίστοιχα). Ήδη μέσα στο 2011 πολλές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου του ξύλου αναζητούν ακόμη τις διαδικασίες εφαρμογής της σήμανσης CE στα παραγόμενα προϊόντα τους, καθώς από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από την 1 η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, διαπιστώθηκε ότι τα μισά περίπου προϊόντα που ελέγχθηκαν (ξύλινα δάπεδα και ξύλινα κουφώματα) δεν τηρούσαν την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ που αναφέρεται στις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Μουρτσιάδης 2011). Πρακτικά οι επιχειρήσεις αυτές για να έχουν την άδεια να κυκλοφορήσουν τα προϊόντα τους με τη σήμανση CE, θα πρέπει να ακολουθούν τεχνικές προδιαγραφές προσαρμοσμένες στα εναρμονισμένα πρότυπα είτε στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETA). Αρχικά θα πρέπει να ρυθμίσουν τις παραμέτρους της παραγωγής τους και να τις καταγράψουν στο FPC (Factory Production Control) και στη συνέχεια να τις εξεταστούν σε μια αρχική δομική ITT (Initial Type Test) για να καθοριστεί έτσι η απόδοση του προϊόντος. Τέλος, είναι υποχρεωτικό στη συνέχεια να εκτελέσουν έναν έλεγχο παραγωγής του εργοστασίου που να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα τους προσαρμόζονται στην αρχική δομική ITT (Νταλός 2008). Παράδειγμα, για τις ξύλινες πόρτες και παράθυρα διενεργούνται έλεγχοι: υδατοστεγανότητας, ανεμοπίεσης, αεροπερατότητας, θερμικής αγωγιμότητας, ακουστικής απόδοσης κ.ά. ενώ για τα ξύλινα παρκέτα πραγματοποιούνται έλεγχοι: πυκνότητας, πάχους, αντοχής στη φωτιά, εκπομπή φορμαλδεΰδης, αντοχής σε θραύση, ολισθηρότητα, θερμική αγωγιμότητα, αντοχή σε παράγοντες αλλοίωσης, κ.ά. Η σημαντικότητα της εφαρμογής της σήμανσης CE μεταξύ άλλων προκύπτει και από το άρθρο 11 του Π.Δ. 334/1994 σύμφωνα με το οποίο, όσων επιχειρήσεων τα προϊόντα τους δεν διαθέτουν τη σήμανση αυτή, είναι παραβάτες και προβλέπεται η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, η απαγόρευση της κυκλοφορίας του και η επιβολή προστίμου μέχρι το 100πλάσιο της εμπορικής αξίας του ακατάλληλου προϊόντος (Μουρτσιάδης 2011) Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν η υφιστάμενη κατάσταση γνώσης και εφαρμογής της σήμανσης CE των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου και των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης των παραγόμενων προϊόντων ξύλου. Η έρευνα αυτή είχε ως στόχο να αποτελέσει ένα εργαλείο αποτελεσματικής εφαρμογής του CE-marking στα προϊόντα του ξύλου, με βραχυπρόθεσμο στόχο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς του ξύλου (ομοσπονδία, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά 2

3 ιδρύματα, οργανώσεις, κ.α.) να επωφεληθούν από τα ερευνητικά αποτελέσματα αποτελεσματικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας. Μέθοδος έρευνας Για τη συγκέντρωση των δεδομένων της πρωτογενούς αυτής έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος αυτή της σύνταξης, συλλογής και επεξεργασίας ειδικά δομημένων ερωτηματολογίων, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της έρευνας μάρκετινγκ (Gordon και Langmaid 1988, Tull και Hawkins 1990, Doyle 1998, Aaker κ.α ), καθώς επίσης και οι απαραίτητες προϋποθέσεις της έρευνας αγοράς που είναι η υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η αξιοπιστία και η διορατικότητα και η σύνδεση με τη στρατηγική. Οι ερευνητές ήταν ειδικοί επιστήμονες και απευθύνθηκαν με προσωπική συνέντευξη, σε κάποιο στέλεχος της επιχείρησης επιλεγμένο ύστερα από ιδιαίτερη διαδικασία και θεωρούμενο ικανό να απαντήσει. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλάμβανε 3 διαφορετικές ομάδες και στο σύνολο του 37 ερωτήσεις. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε 9 ερωτήσεις σχετικές με τα γενικά χαρακτηριστικά και το προφίλ της κάθε επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νομική μορφή, έτος ίδρυσης, δραστηριότητες, κύρια προϊόντα παραγωγής, απασχολούμενο προσωπικό, κλπ). Η δεύτερη ομάδα περιλάμβανε 11 ερωτήσεις σχετικές με την εφαρμογή της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του CE στα προϊόντα ξύλου και στην Ελλάδα και τέλος 17 ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικές με τη διερεύνηση γνώσης, χρήσης και προώθησης της πιστοποιημένης ξυλείας προερχόμενης από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση στην Ελλάδα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο δείγμα 55 επιχειρήσεων και φορέων που σχετίζονται άμεσα με την αγορά του ξύλου στην Ελλάδα και συγκεντρώθηκαν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης FURNIMA, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη τον Μάρτιο του Οι ερωτήσεις επιλέχθηκαν με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σύντομες και κατανοητές για τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των ερωτώμενων. Το ερωτηματολόγιο είχε πιλοτικά εφαρμοσθεί σε πέντε εταιρίες. Από την προδειγματοληψία αυτή εντοπίστηκαν τα σημεία εκείνα των ερωτήσεων που χρειαζόταν περισσότερες διευκρινήσεις και έτσι βελτιώθηκε η ποιότητα του ερωτηματολογίου και έλαβε την τελική του μορφή (Dillman 2000). Τα δεδομένα καταχωρήθηκαν, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν μέσω του ειδικού στατιστικού προγράμματος SPSS 17.0 και έγιναν οι σχετικοί έλεγχοι συχνοτήτων (Frequencies), περιγραφικής στατιστικής (Descriptives) και διασταυρώσεων, (Crosstabs), έλεγχοι ανεξαρτησίας μεταξύ όλων των μεταβλητών με το κριτήριο X 2, ανάλυση συσχέτισης και ανάλυση διακύμανσης (Howitt και Cramer 2003, Norusis 2007). Αποτελέσματα Εφαρμογή της οδηγίας της Ε.Ε. για τη σήμανση CE Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα (54,9%), έχουν σχετική γνώση για τη νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή της σήμανσης CE, αλλά δεν κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός (Σχήμα 1). Ο έλεγχος Χ 2 έδειξε ότι η γνώση της γνώσης της νομοθεσίας που διέπει την εφαρμογή της σήμανσης CE, των 3

4 προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου, σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη νομική τους μορφή (Pearson X 2 = 18,626, Cramer s V = 0,465 για επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 95%). Μεγαλύτερη γνώση της σήμανσης CE έχουν οι ομόρρυθμες επιχειρήσεις σε ποσοστό 88,9%, ενώ έχουν ακούσει κάτι σχετικό σε πολύ μικρό βαθμό οι ατομικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 64,3%. Τέλος, όλες οι επιχειρήσεις της έρευνας που απασχολούσαν πάνω από 50 άτομα προσωπικό, γνώριζαν σε σημαντικό ή σε μικρό βαθμό τουλάχιστον για τη σχετική νομοθεσία. Σχήμα 1. Σφαιρική και συνολική προσέγγιση της γνώσης των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου της νομοθεσίας που διέπει την εφαρμογή της σήμανσης CE. Fig. 1 The Total and sphere approach of Greek enterprises knowledge about the CE marking apply legislation Αντίστοιχο είναι και το ποσοστό (54,0%) των ελληνικών επιχειρήσεων του ξύλου που γνωρίζουν την οδηγία 89/106/ΕΟΚ, που αφορά τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών την Ε.Ε. για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (Σχήμα 2). Μεγαλύτερη γνώση της παραπάνω οδηγίας είχαν οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω από , καθώς και οι Α.Ε. (69,2%). Ακόμη περισσότερη είναι η γνώση του συμβολισμού της σήμανσης CE στις δομικές κατασκευές (78,4%). Τα παραπάνω αποτελέσματα αναδεικνύουν το πρόβλημα ότι η εφαρμογή μιας νέας νομοθεσίας δεν αρχίζει να συζητείται έγκαιρα από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να υπάρχει η σχετική προεργασία τους, αλλά καταβάλλεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και υπάρχει το άγχος της τελευταίας στιγμής να εφαρμοστεί, αφού ήδη έχει παρέλθει η προθεσμία εφαρμογής της. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες όχι μόνο στις ίδιες τις επιχειρήσεις, αλλά και στην ίδια την Πολιτεία, αλλά και στον επιστημονικό κόσμο. Αντίστοιχη έρευνα σε ελληνικές επιχειρήσεις που εισάγουν και παράγουν ξύλινα δάπεδα και πριστή ξυλεία, έδειξε ότι μόνο το 53% γνώριζε για το CE marking και καμία επιχείρηση δεν το είχε εγκαταστήσει στα προϊόντα της, παρά μόνο όσες διέθεταν παρκέτα που τα εισήγαγαν από τη Γερμανία (Σκαρβέλης και Παπαδόπουλος 2007). Μέχρι τις αρχές του 2009, που διεξήχθη η παρούσα έρευνα, ο προσδιορισμός των σχετικών οδηγιών και των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης της συμμόρφωσης των 4

5 ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου, είχε γίνει μόνο σε ποσοστό 29,4%, ενώ οι διαδικασίες σήμανσης των παραγόμενων προϊόντων τους είχαν ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε ποσοστό 37,3% (Σχήμα 2). Σχήμα 2. Εφαρμογή διαδικασιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου για την πιστοποίηση των προϊόντων τους κατά CE Fig.2. CE certification apply procedure from Greek wood enterprises Η ανάλυση διασταυρώσεων (crosstabulation), ανέδειξε ότι η εφαρμογή της διασφάλισης της συμμόρφωσης του προϊόντος κατά τη διαδικασία πιστοποίησης CE των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου, σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το έτος ίδρυσής τους (Pearson X 2 = 8,376, Cramer s V = 0,452 για επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 90%). Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί πριν το 1970 και μετά το 2000 (66,7% και 77,8% αντίστοιχα) εφαρμόζουν τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων τους. Πρόκειται δηλαδή για τις πιο έμπειρες επιχειρήσεις και αυτές που έχουν οργανωθεί και λειτουργούν σε σύγχρονες βάσεις. Η τεκμηρίωση, ως βήμα εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης CE των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου, επηρεάζεται επίσης σημαντικά από το έτος ίδρυσής τους (Pearson X 2 = 14,306, Cramer s V = 0,591 για επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 99%). Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί τη δεκαετία σε ποσοστό 83,3% εφαρμόζουν τη διαδικασία τεκμηρίωσης των προϊόντων τους. Το 76,5% των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα θεωρούσαν ότι η σήμανση CE στα παραγόμενα προϊόντα τους, θα συνέβαλε θετικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αυτών απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό. Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι αυτές που σε ποσοστό 37,5% δείχνουν διστακτικές ότι η σήμανση CE θα τις κάνει περισσότερο ανταγωνιστικές. 5

6 Το 40,8% των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν άλλου είδους σήμανση για τα παραγόμενα προϊόντα τους. Έτσι οι περισσότερες από αυτές (το 84,2%) εφαρμόζουν το σύστημα ISO (συνήθως το 9000) και πολύ λιγότερες τις σημάνσεις TUV και Green Line. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 88,2% των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου επιλέγουν σε κάποιο βαθμό ή προσπαθούν τουλάχιστον να το επιτύχουν, πιστοποιημένες πρώτες ύλες και υλικά για την παραγωγή των τελικών τους προϊόντων. Η επιλογή και χρήση πιστοποιημένων πρώτων υλών και υλικών από τις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου, σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον κύκλο εργασιών τους (Pearson X 2 = 21,938, Cramer s V = 0,552 για επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 95%). Δηλαδή, όσο αυξάνεται ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων, τόσο αυξάνει και το ποσοστό αυτών που αναζητούν και χρησιμοποιούν πιστοποιημένες πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους. Στον τομέα της προβολής των προϊόντων ξύλου με σήμανση CE, η έρευνα έδειξε ότι είναι μέτριος ο βαθμός ικανοποίησης των επιχειρήσεων της έρευνας σε θέματα πιστοποίησης του ξύλου και των προϊόντων του. Μόνο το 15,7% αυτών θεωρούν ότι η ενημέρωσή τους στο παραπάνω θέμα είναι πολύ καλή έως πάρα πολύ καλή (Σχήμα 3α). Δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένες οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ξύλου δηλ. αυτές που απασχολούσαν λιγότερα από 10 άτομα προσωπικό, σε ποσοστό 37,5% και είχαν κύκλο εργασιών λιγότερο από , σε ποσοστό 75,0%. Το τελευταίο αποτέλεσμα έρχεται να επιβεβαιώσει μια σταθερή διαπίστωση των τελευταίων χρόνων ότι, ο σύγχρονος μικρός επαγγελματίας στον κλάδο του ξύλου έχει επιφορτιστεί με πολλά καθήκοντα και υποχρεώσεις όπου πρέπει ταυτόχρονα με την παραγωγή να ασχοληθεί και με τη διάθεση και τις δημόσιες σχέσεις, και το μάρκετινγκ και την κοστολόγηση και την τιμολόγηση και την ενημέρωσή του για τις εξελίξεις στον κλάδο του (Παπαδόπουλος 2010). Όσον αφορά το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα πιστοποιημένα προϊόντα του ξύλου ή έρευνα έδειξε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (31,4%) δεν ενδιαφέρονται καθόλου να αγοράσουν τέτοιου είδους προϊόντα (Σχήμα 3β). Όμως υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό 23,5% καταναλωτών που φαίνεται να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον να προμηθευτούν πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου. Αντίστοιχες έρευνες έδειξαν ότι καταναλωτές προϊόντων ξύλου είναι διατεθειμένοι να προμηθευτούν πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου και μάλιστα να πληρώσουν επιπλέον τίμημα που για την Ελλάδα υπολογίστηκε σε 5,6% (Papadopoulos κ.α. 2010) και για τη Φινλανδία από 1 έως 4% (Owari και Sawanobori 2007). Το 72,5% των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα δήλωσαν ότι θεωρούν απαραίτητο πέρα από την πιστοποίηση τήρησης προδιαγραφών, η σήμανση CE πρέπει να επεκταθεί και ως σήμανση προέλευσης από χώρες της Ε.Ε. Η τελευταία ερώτηση της παρούσας έρευνας αναφερόταν στη αξιολόγηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου, του βαθμού σημαντικότητας των έξι (6) απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της σχετικής οδηγίας για την εφαρμογή της σε προϊόντα των δομικών κατασκευών. Στο Σχήμα 4 φαίνεται ότι πάρα πολύ σημαντικές είναι οι απαιτήσεις σε μηχανική αντοχή και ευστάθεια (72,3%) και στην υγιεινή στην υγεία και την προστασία 6

7 του περιβάλλοντος (61,7%). Καθόλου σημαντική φαίνεται να κρίνουν την πυρασφάλεια σε ποσοστό 8,5%. α. Βαθμός ενημέρωσης για πιστοποίηση του ξύλου & προιόντων του 3,9% 11,8% 19,6% 29,4% 35,3% β.ενδιαφέρον πελατών για πιστοποιημένα προιόντα ξύλου 13,7% 9,8% 23,5% 21,6% 31,4% ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΛΎ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΎ ΠΑΡΑ ΠΟΛΎ 0% 10% 20% 30% 40% Σχήμα 3. α. Βαθμός ικανοποίησης από την γενικότερη ενημέρωση σε θέματα πιστοποίησης του ξύλου και των προϊόντων του β. Βαθμός ενδιαφέροντος πελατών των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου για αγορά πιστοποιημένων προϊόντων ξύλου. Fig 3. a. Satisfaction degree from the general information on certification matters for wood and wood products b. Interest degree of Greek wood enterprises costumers for certified wood products purchase Ο έλεγχος Χ 2 έδειξε ότι η απαίτηση των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου για μηχανική αντοχή και ευστάθεια για την εφαρμογή του CE-marking, σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τον κύκλο εργασιών αυτών (Pearson X 2 = 29,654, Cramer s V = 0,539 για επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 95%). Όσο μεγαλύτερος είναι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ξύλου, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι απαιτήσεις για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και ευστάθεια των παραγόμενων προϊόντων τους. Ο αντίστοιχος έλεγχος για την απαίτηση προστασίας των καταναλωτών από το θόρυβο έδειξε ότι αυτός σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με το έτος ίδρυσης των επιχειρήσεων (Pearson X 2 = 20,405, Cramer s V = 0,429 για επίπεδο σημαντικότητας μεγαλύτερο από το 90%). Η ανάλυση συσχέτισης (correlation analysis) για τις παραπάνω απαιτήσεις έδειξε ότι: Η εξοικονόμηση ενέργειας για τις δομικές κατασκευές επηρεάζεται στατιστικά σημαντικά με θετικό τρόπο από την προστασία κατά του θορύβου των δομικών κατασκευών (Συντελεστής του Pearson = 0,722 για επίπεδο σημαντικότητας <0,001). Δηλαδή όσο αυξάνεται η σπουδαιότητα της πρώτης βασικής απαίτησης του άρθρου 3 της οδηγίας σχετικά με την εφαρμογή της σε προϊόντα δομικών κατασκευών, τόσο αυξάνεται και η σπουδαιότητα της άλλης. Όσο σημαντικότερη γίνεται η απαίτηση για την αύξηση της μηχανικής αντοχής και της ευστάθειας των δομικών κατασκευών, τόσο αυξάνεται η απαίτηση για εξοικονόμηση 7

8 ενέργειας σε αυτές (Συντελεστής του Pearson = 0,549 για επίπεδο σημαντικότητας < 0,001). Όσο αυξάνεται η απαίτηση για μεγαλύτερη πυρασφάλεια των δομικών κατασκευών, τόσο αυξάνεται και η απαίτηση για περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτές (Συντελεστής του Pearson = 0,554 για επίπεδο σημαντικότητας < 0,001). Σχήμα 4. Βαθμός σημαντικότητας των έξι (6) βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 3 της Οδηγίας συνολικής προσέγγισης σχετικά με την εφαρμογή της σε προϊόντα των δομικών κατασκευών. Fig 4. Degree of significant of six (6) basic demands refer to Article 3 of the total approach directive as far as application on construction products is concerned Το προφίλ των επιχειρήσεων της έρευνας Οι περισσότερες επιχειρήσεις (31,7%) δηλώνουν ως δραστηριότητα αποκλειστικά το εμπόριο προϊόντων ξύλου ξυλείας, ενώ μόνο την παραγωγή αυτών (κυρίως μοριοσανίδων) δηλώνει το 14,6% αυτών. Αναφορικά με τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, το μεγαλύτερο ποσοστό (37,2%) είναι ατομικές επιχειρήσεις κι ακολουθούν οι Α.Ε. και Α.Ε.Β.Ε. με 32,5%, οι ομόρρυθμες (20,9%) και οι Ε.Π.Ε (7,0%). Ο μέσος όρος των επιχειρήσεων απασχολεί περίπου 23,8 άτομα προσωπικό. Ο αριθμός των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών ταξινομήθηκαν σε κλάσεις εκ των οποίων αυτές με άτομα προσωπικό καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 47,5%, λιγότερα από 10 άτομα σε ποσοστό 40,0%, άτομα σε ποσοστό 10,0% και πάνω από 100 άτομα το ποσοστό ανήλθε σε 2,5% 8

9 Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για ώριμες και έμπειρες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν το 1990 σε ποσοστό 63,4%, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (22,0%) έχουν συσταθεί την τελευταία 10ετία δηλ. μετά το Τέλος, όσον αφορά τον ετήσιο κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων το 38,9% αυτών εμφανίζουν τζίρο, ενώ το 25,0% αυτών. Πάνω από εμφανίζει το 11,1% των επιχειρήσεων αυτών, ενώ λιγότερα από το 11,1%. Συμπεράσματα - προτάσεις Ο βαθμός ενημέρωσης και προετοιμασίας για την εφαρμογή της νομοθεσίας, που αφορά τη σήμανση CE για τα παραγόμενα προϊόντα τους, κρίνεται μέτριος και ουσιαστικά μη ικανοποιητικός για τις ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου. Υπάρχει επομένως εμφανής η αναγκαιότητα συστηματικής και αποτελεσματικής ενημέρωσης τόσο των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου για την άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας που προβλέπει την πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων τους, όσο και των καταναλωτών για τα πλεονεκτήματα αυτών των προϊόντων. Μικρότερο βαθμό ενημέρωσης σε κλαδικά θέματα και ιδιαίτερα της σήμανσης CE έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις και αυτές που απασχολούν μικρό αριθμό προσωπικού. Ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσής τους, μέσω κλαδικών περιοδικών, συμμετοχής τους σε σχετικές εκδηλώσεις, ημερίδες κά, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του τελευταίου εργαλείου, αποτελεί ότι όλοι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη καθημερινή και συστηματική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η έγκαιρη προετοιμασία των επιχειρήσεων για την εφαρμογή νομοθετημάτων που αφορά τις ίδιες και τα παραγόμενα προϊόντα τους θα τους απαλλάξει από το άγχος της τελευταίας στιγμής, θα αποφύγουν την επιβολή προστίμων, αλλά κυρίως θα καταστήσει τις ίδιες και τα προϊόντα τους περισσότερο ανταγωνιστικά. Την τελευταία παρατήρηση την επισημαίνει και η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της έρευνας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων ξύλου, και ιδιαίτερα αυτές που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ετήσιο κύκλο εργασιών, αναζητούν και χρησιμοποιούν πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους που έχουν τη σχετική πιστοποίηση από τους εξειδικευμένους φορείς. Στις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ξύλου για την επιβίωσή τους, πρέπει να τύχουν της στήριξης της πολιτείας, αλλά και των σχετικών φορέων (Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων, κ.α.) και ιδιωτών (κλαδικά περιοδικά, σύμβουλοι επιχειρήσεων, κ.α.), προκειμένου αφενός να προβληθούν τα προϊόντα του ξύλου με τη σήμανση CE και αφετέρου να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τα ωφελήματα χρήσης πιστοποιημένων προϊόντων ξύλου, ώστε να αναπτυχθεί μια σχέση win to win μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Από τις έξι βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική οδηγία για τη σήμανση CE των προϊόντων ξύλου που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις δομικές κατασκευές, η μηχανική αντοχή και ευστάθεια, καθώς και η διασφάλιση της υγιεινής και προστασίας του 9

10 περιβάλλοντος, φαίνεται να είναι οι σημαντικότερες, σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα. Η έρευνα αυτή πρέπει να συνεχιστεί για να διαπιστωθεί πόσες από τις ελληνικές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη τις διαδικασίες σήμανσης CE στα παραγόμενα προϊόντα τους, έχουν επιβιώσει και έχουν αναπτυχθεί, έχοντας υποστεί και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, σε αντιδιαστολή με αυτές που ακόμη δεν τις εφαρμόζουν. Ιδιαίτερη σημασία θα είχε να πραγματοποιηθεί αντίστοιχη έρευνα σε διεθνές επίπεδο, ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία για το βαθμό εφαρμογής της σήμανσης CE από επιχειρήσεις ξύλου άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης η εφαρμογή της συγκριτικής αξιολόγησης θα μπορούσε να βοηθήσει στη δημιουργία μοντέλων προβλέψεων ορθής λειτουργίας και εφαρμογής της σήμανσης CE στις παραπάνω επιχειρήσεις. Market research of wood products CE marking in Greece Papadopoulos Ioannis 1, Ntalos George 1,2, Trigkas Marios 1,2 Platogianni Euanthia 1 1. TEI of Larissa Department of Wood & Furniture Design and Technology, Karditsa 2. ITEMA Institute of Technoloy & Management of Agricultural Ecosystems (Department for wood and Furniture) Summary The present research examines the extend of knowledge and application of the CE marking, concerning wood products of Greek enterprises, as well as their potentials of promotion correlated to their special characteristics. For the purpose of this research 55 especially prepared questionnaires were gathered by the Greek wood enterprises on April Afterwards the questionnaires were analyzed and processed, using statistic methods and correlation analysis. The Greek wood-sector enterprises were not fully informed on the application of CE on wood products available in the Greek and European market. The majority of Greek wood enterprises use the qualified raw material for the production of their products, while it is more important to promote wood products with CE marking to the consumers so as all implicants is benefited. The mechanical strength and stability, as well as the assurance of hygiene and protection of the environment are the most significant requirements for the application of the relevant directive for CE marking. Keywords: CE marking, certification, wood products, market research, wood products enterprices Βιβλιογραφία Aaker, D., Kumar, V., and Day, G. S Marketing research, 8th edition. New York: John Wiley & Sons, Inc. British Standard Institution, The CE Marking Process Process/ 10

11 Dillman, D.A., Mail and Internet Surveys: The Tailored Design Method. John Wiley & Sons, New York, NY. Doyle, P., Marketing Management and Strategy. 2 nd edition, Prentice-Hall Europe, Chapter 3. Gordon, W, Langmaid, R Qualitative Market Research: A Practitioner s and Buyer s Guide, Gower, Aldershot. Howitt, D. and Cramer, D., Στατιστική με το SPSS 11 για WINDOWS. Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, σελ Μουρτσιάδης, Α., Εποπτεία αγοράς προϊόντων δομικών κατασκευών Δράσεις και η προοπτική τους. Ημερίδα ΤΕΕ, Αθήνα, 13/4/ Μπαρμπούτης, Ι., Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προιόντα ξύλου. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 40, Αθήνα, Norusis, M., Οδηγός ανάλυσης δεδομένων με το SPSS Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα Νταλός, Γ., CE-marking για τα ξύλινα προϊόντα. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 26, Αθήνα. Owari, T. and Sawanobori, Y., Analysis of the certified forest products market in Japan. Holz Roh Werkst, 65: Papadopoulos, I., Karagouni, G., M. Trigkas and E. Platogianni, Green Marketing. The case of Greece in certified and sustainable managed timber products. EuroMed Journal of Business, Vol. 5, No 2, pp Παπαδόπουλος, Ι., Οικονομική επιχειρήσεων ξύλου επίπλου. Σημειώσεις ΤΕΙ Λάρισας - Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Καρδίτσα, σελ Σκαρβέλης, Μ. και Κακαράς, Ι., Σήμανση CE στα ξύλινα δάπεδα. Περιοδικό ΕΠΙΠΛΕΟΝ, τεύχος 40, Ιαν-Φεβρ., Αθήνα. Σκαρβέλης, Μ. και Παπαδόπουλος, Α., Ποιοτική ταξινόμηση δασικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η περίπτωση του ξύλινου δαπέδου. Πρακτικά 13 ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Καστοριά 7-10/10/2007, σελ Technology International Inc., CE: Useful Terminology in Conjunction with the European Directives. Tull, D.S, Hawkins, D.I., 1990, Marketing Research, Measurement, and Method, Macmillan, New York, NY. 11

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα

κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εποπτεία αγοράς προϊόντων δοµικών κατασκευών εκ ξύλου : έναρξη εφαρµογής πρώτα συµπεράσµατα Εισηγητής : ιευθυντής 1 ης ιεύθυνσης Κλαδικής Βιοµηχανικής Πολιτικής της ΓΓΒ Ορισµόςπροϊόντων προϊόντωνδοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά

Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά Οι προοπτικές ανάπτυξης των WOOD PLASTICS COMPOSITES (WPCs) στην Κυπριακή αγορά Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μάριος Τρίγκας Msc, Δρ. Νταλός Γεώργιος, Ονουφρίου Ανδρέας Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης,

«Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, «Νομοθεσία και Προδιαγραφές που αφορούν το ξύλο» Μιχάλης Σκαρβέλης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Α) H Ξυλεία πρέπει να προέρχεται από αειφορικά διαχειριζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση

Oυσιαστικό μέσο για τη διασφάλιση ΤΕΧΝΙΚΑ EΠIΠΛEON Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Τυποποίηση, πρότυπα, οδηγίες όλα τα παραπάνω είναι έννοιες που τα τελευταία χρόνια απασχολούν τον κλάδο του ξύλου και επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR)

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Η εφαρμογή του νέου κανονισμού δομικών προϊόντων (CPR) Του Βάσου Βασιλείου* Από την 1 η Ιουλίου 2013 έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για Δομικά Προϊόντα (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (γνωστός με το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ποιότητα Βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας στην βιοµηχανία επίπλου ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της οικονομικής κρίσης στους νέους Έλληνες αγρότες

Επίδραση της οικονομικής κρίσης στους νέους Έλληνες αγρότες Επίδραση της οικονομικής κρίσης στους νέους Έλληνες αγρότες Ιωάννης Παπαδόπουλος* και Μάριος Τρίγκας** *Καθηγητής, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, Τ.Κ. 43100, Καρδίτσα, e-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

"Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H

Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H "Τύποι ξύλινων δομικών κατασκευών - πιστοποίηση οικοδομικής ξυλείας, CE πιστοποίηση σε προϊόντα ξύλου H Δρ Μιχάλης Σκαρβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας & Συντήρησης Ξυλοκατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2007 Intercollege Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Timber Training & Research Centre Κέντρο Έρευνας Αρχικής Κατάρτισης Και Επιμόρφωσης Επιπλοποιών Ξυλουργών ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση

Αντίσταση σε ανεµοπίεση Υδατοπερατότητα Ανεµοδιαπερατότητα Συντελεστής θερµοπερατότητας Ηχοµόνωση CE Λίγο πολύ όλοι µας έχουµε ακούσει για το σήµα CE ή έχουµε δει την αναγραφή του πάνω σε διάφορα προϊόντα, κυρίως σε ηλεκτρικές συσκευές ή παιχνίδια. Τα αρχικά CE αποτελούν συντοµογραφία της γαλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΕ 2010 ΕΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ Αθήνα, Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 Θέμα εισήγησης: «Πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου ΗΜΕΡΙΔΑ www.wfdt.teilar.gr ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Γ ΦΑΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24-9-2008 2008 Η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του Τμήματος Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος)

Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος) Η συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή επίπλου (2ο μέρος) Συνεχίζοντας στο 2ο μέρος της έρευνας του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένου Μάρκετινγκ Διοίκησης & Οικονομίας του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2014-15, Διδάσκων: Χρήστος Βασιλειάδης, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chris@uom.edu.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά

Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά Οι Προοπτικές Εισόδου Ενός Νέου Προϊόντος Ξύλου (LVL) στην Ελληνική Αγορά ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1,2, ΝΤΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2, ΘΕΟΣ ΒΑΙΟΣ 2 και ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2 1. Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Add your company slogan ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων οµικών Κατασκευών» Μελέτη πραγµατικής περίπτωσης (case study) Εισηγητής: Κων/νος Ασλάνης Πολιτικός Μηχανικός, ιευθυντής τµηµάτων τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου

Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Το περιβάλλον και ο άνθρωπος, πέρα από τη Δασολογία, στο έργο του αείμνηστου Καθηγητή Νίκου Στάμου Ημερίδα στη μνήμη του Νικόλαου Στάμου Περτούλι Τρικάλων, 5 Ιούνη 2012 Ημερίδα στη μνήμη του Ν. Στάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Κάνιγγος 27, 106 82, Αθήνα Τηλ. : (+30)-210-3821524, (+30)-210-3829266, Fax: : (+30)-210-3833597 http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr Safety Meat Production Training, ένα πιλοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς πιστοποιημένης ξυλείας προερχόμενης από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση στην Ελλάδα

Έρευνα αγοράς πιστοποιημένης ξυλείας προερχόμενης από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση στην Ελλάδα Έρευνα αγοράς πιστοποιημένης ξυλείας προερχόμενης από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση στην Ελλάδα Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης ΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - papad@teilar.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Έρευνα Αγοράς Καινοτόμων Προϊόντων Σύνθετης Ξυλείας. Τα Wood Polymer Composites (WPC s) στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά.

Συγκριτική Έρευνα Αγοράς Καινοτόμων Προϊόντων Σύνθετης Ξυλείας. Τα Wood Polymer Composites (WPC s) στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά. Συγκριτική Έρευνα Αγοράς Καινοτόμων Προϊόντων Σύνθετης Ξυλείας. Τα Wood Polymer Composites (WPC s) στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά. Τρίγκας Μάριος 1,3 Παπαδόπουλος Ιωάννης 1, Nταλός Γεώργιος 2,3, Καραγκούνη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς

Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς Η αποκωδικοποίηση του STAKEHOLDER ENGAGEMENT μέσω της ONLINE έρευνας αγοράς page...2 Ποια είναι η Global Link? Γιατί ONLINE έρευνα αγοράς? Αποτελέσματα έρευνας Global Sustain Stakeholders Engagement page...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ςτο ΣΕΙ Λάριςασ»

ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ςτο ΣΕΙ Λάριςασ» ΠΡΑΞΗ «ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΙΙΙ Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ςτο ΣΕΙ Λάριςασ» Ερευνητικό Τποέργο 3: «GSF (Green Smart Furniture) Πράςινο και Έξυπνο (Οίκο Λογικό) Οικιακό Έπιπλο. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη ςχεδιαςμού, τεχνολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς πιστοποιημένης ξυλείας προερχόμενης από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση στην Ελλάδα

Έρευνα αγοράς πιστοποιημένης ξυλείας προερχόμενης από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση στην Ελλάδα Έρευνα αγοράς πιστοποιημένης ξυλείας προερχόμενης από αειφορικά διαχειριζόμενα δάση στην Ελλάδα Δρ. Παπαδόπουλος Ιωάννης ΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - papad@teilar.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (31989L0106) Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Ανδρέας Κωνσταντινίδης Υπεύθυνος Ενημέρωσης Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Νέες Απαιτήσεις Σήμανσης CE για πόρτες και παράθυρα» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2013 «Kανονισμός Δομικών Προϊόντων» Έλλη Γκανάκου Γ. Διυεθύντρια ΕΕΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2003-2013 2003: πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

CE: "Σήµανση. H εποχήτης. τηςτυποποίησης. ρ. Μιχάλης Σκαρβέλης TΕΙ. Καρδίτσας,

CE: Σήµανση. H εποχήτης. τηςτυποποίησης. ρ. Μιχάλης Σκαρβέλης TΕΙ. Καρδίτσας, "Σήµανση CE: H εποχήτης τηςτυποποίησης -Ηώρατουκουφώµατος" ρ. Μιχάλης Σκαρβέλης TΕΙ Καρδίτσας, Tµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου Τιείναι είναιητυποποίηση; Σύµφωνα µε το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090

Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων στις δομικές κατασκευές EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Διασφάλιση της ποιότητας των συγκολλήσεων EN ISO 14731, EN ISO 14732, EN ISO 9606, EN ISO 9712, EN ISO 3834, EN ISO 1090 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 355/2011 του Ευρωπαικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής

Συνοπτική Επεξήγηση. Διδάσκων. Τίτλος Πτυχιακής 1 Κίνητρα Χρήσης του Facebook από τους Έλληνες Χρήστες Το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και στην Ελλάδα είναι το Facebook. Θα διερευνηθούν τα κίνητρα και οι λόγοι για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 Σκυρόδεμα με Πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής Κ. Γεωργίου Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ειδικευμένος στην τεχνολογία σκυροδέματος ΚΤΣ ΕΝ 206 (89/106) Παρόμοια κριτήρια συμμόρφωσης Τελείως διαφορετική

Διαβάστε περισσότερα

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις

Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών -Food Expo Greece Metropolitan Expo, Αθήνα 14 16 Μαρτίου 2015 Προστιθέμενη αξία και τρόφιμα με Γεωγραφικές Ενδείξεις Ζησίδης Ορέστης 1, Bremmers Harry 2, Μασούρας Θεόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΛΗ ΔΙΙΚΗΣΗΣ & ΙΚΝΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΙΚΗΣΗΣ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΝΙΑΣ ΑΞΙΛΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΝΤΩΝ ΑΠ ΤΥΣ ΦΙΤΗΤΕΣ Αξιολόγηση διδασκόντων από τους φοιτητές Το διδακτικό προσωπικό αξιολογείται κάθε εξάμηνο από τους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

LOGO ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών

Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Έρευνα Τουριστικού Προϊόντος Κρήτης, Αξιολόγηση ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών Παναγιώτης Μανωλιτζάς Εργαστήριο σχεδιασμού & Ανάπτυξης συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων Πολυτεχνείο Κρήτης ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου

Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Σχεδιασμός στρατηγικών μάρκετινγκ των ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Γλυκερία Καραγκούνη Msc,Τρίγκας Μάριος Msc, Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry

Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry Marketing Strategies Planning in the Greek Furniture Industry Dr. Papadopoulos Ioannis, Karagouni Glykeria, Msc, Trigkas Marios Msc Dept. of Wood & Furniture Design & Technology, T.E.I. of Larissa, GR

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.6 : Εφαρμογή συστημάτων HACCP και ISO στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα»

«Ο Λογιστής Φοροτεχνικός και η Ευρωπαϊκή πραγματικότητα» Επιλογή θεμάτων: Αθανάσιος Δεληγιάννης -Υπ. Δημοσίων Σχέσεων Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Π α ν ε λ λ ή ν ι α Ο μ ο σ π ο ν δ ί α Φ ο ρ ο τ ε χ ν ι κ ώ ν Ε λ ε υ θ έ ρ ω ν Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν Π ε ρ ι ο δ ι κ ή Ε ν

Διαβάστε περισσότερα

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kyriakou, Eupraxia. Neapolis University. þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ À±³³µ»¼±Ä¹º ¹º±½ À à ÄÉ þÿ½ ûµÅÄν À Å µá³ ½Ä±¹ à þÿ µ½¹ºì Ã

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ: Συμβολή στην πρόληψη, στην εξυγίανση της αγοράς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ και οι επιθυμίες του Έλληνα καταναλωτή επίπλου

Το προφίλ και οι επιθυμίες του Έλληνα καταναλωτή επίπλου marketing Το προφίλ και οι επιθυμίες του Έλληνα καταναλωτή επίπλου Ποιά η συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών επίπλου και πως αυτή, εφόσον μελετηθεί μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό χαρτί για αποτελεσματικό

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής:

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν, ανά θεματική ενότητα, αφορούν στα εξής: Καρδίτσα 21-11-2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς για την ενθάρρυνση της παραμονής των νέων στην ύπαιθρο, προωθείται το ειδικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή

Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και έλεγχος αγοράς Εμπειρίες από την εφαρμογή Δρ. Περικλής Αγάθωνος ΠΡΟΕΔΡΟΣ HELLASLAB Ο ρόλος και η δράση της HellasLab ΕΣΥΠ-ΤΕΕ, 7-11-16 ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ περί «ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Ευρωπαϊκά πρότυπα και προδιαγραφές, συστήματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης - Ο ρόλος των εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης

Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό και πολιτικό νοσοκομείο των Αθηνών. Αναζήτηση αιτιών διαφοροποίησης ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Παράμετροι που επηρεάζουν την εργασιακή ικανοποίηση των νοσηλευτών σε στρατιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Ποιά όργανα ζύγισης θεωρούνται «νόμιμα»? Μηχανικοί ή ηλεκτρονικοί επιτραπέζιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TTR Centre Timber Training & Research Centre ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΕΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΛΟΙ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘ. ΣΕΒΕΣ ΣΕΒΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ I. ΡΟΛΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Ο ρόλος των Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα

Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας για τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τα 4η συνεχή χρονιά από τη Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορά καταναλωτών για τα κυπριακά έπιπλα & τις ξυλουργικές κατασκευές

Συμπεριφορά καταναλωτών για τα κυπριακά έπιπλα & τις ξυλουργικές κατασκευές Συμπεριφορά καταναλωτών για τα κυπριακά έπιπλα & τις ξυλουργικές κατασκευές Παπαδόπουλος Ιωάννης 1, Τρίγκας Μάριος 1 Καραγκούνη Γλυκερία 1 1. ΤΕΙ Λάρισας - Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Το σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ και η έρευνα Μάρκετινγκ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Το σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ και η έρευνα Μάρκετινγκ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Το σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ και η έρευνα Μάρκετινγκ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1. Σημασία πληροφοριών στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 2. Σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ και έρευνας Μάρκετινγκ 3. Λόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ. Εισηγητής: Νίκος Λίτινας. www.tuvaustriahellas.gr TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 www.tuvaustriahellas.gr ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ Εισηγητής: Νίκος Λίτινας TÜV AUSTRIA HELLAS / 2011 Σελίδα2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/106 ΠΡΟΤΥΠΑ (συγγραφή στη ΔΕΚΑΕΤΙΑ 70) Cαssis de Dijon (απόφαση Δικαστηρίου για γαλλικό ποτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ηεπίδρασητηςοικονομικήςκρίσηςστιςελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου & κουφωμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Ηεπίδρασητηςοικονομικήςκρίσηςστιςελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου & κουφωμάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηεπίδρασητηςοικονομικήςκρίσηςστιςελληνικές επιχειρήσεις επίπλου, ξύλου & κουφωμάτων MEDWOOD 2010 ΔΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ ΙI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου

Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου Έρευνα Χρήσης και Αποτελεσματικότητας της Διαφήμισης στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Επίπλου ΒΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1, ΦΩΤΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2, ΤΡΙΓΚΑΣ ΜΑΡΙΟ 1., ΣΤΑΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας

Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας Εκπαιδευτική Ημερίδα Πιστοποίησης για την αειφόρο παραγωγή και χρήση Βιομάζας - Συστήματα Πιστοποίησης βιομάζας GABE - Διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας Αλβανίας για την αξιοποίηση της βιομάζας 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ και Τετάρτη 10/9/2014 ΜΕΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Θέματα Παρουσίασης Μέρος Α Καλωσόρισμα Περιγραφή Έρευνας Χρ. Μιχαηλίδης Κ. Αλεξάνδρου Μεθοδολογία και Στόχοι Οφέλη/ Χρησιμότητα/

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 3 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, κατά το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2014. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΕΤΗΣΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Marketing strategies of furniture enterprises during economic crisis

Marketing strategies of furniture enterprises during economic crisis Marketing strategies of furniture enterprises during economic crisis Dr. Ioannis Papadopoulos Department of Wood and Furniture Design and Technology ΤΕΙ Larisa papad@teilar.gr Ilias Efthimiou Department

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα