ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , INTERNET SITE: FAX: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΠ13.50/Ε01/ ΕΚΔΟΣΗ 2 η / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 2 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 2015 ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 1 από 31

2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΡ.ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 1 Κανονισμός ΕΕ 271/2010 1/5/ Λογότυπος 12/07/ MRL 12/07/ Αλλαγή σύμβασης 12/07/ Παράλληλη παραγωγή 12/07/ Παράλληλη παραγωγή 01/03/ Κυρώσεις 01/10/ Επιτροπή κυρώσεων 26/02/ ,6,7 6 Χρήση λογοτύπου Καν. 344/2011 Καν. 271/2010 διορθωτικό Καν. 505/ /03/2013 Π4.2, 4.8, 5.1, 10.1, 6.7, ΟΛΕΣ 7 Παράλληλη παραγωγή Προσφυγές Γνωστοποίηση δραστηριότητας επιχείρησης Παραβάσεις/κυρώσεις/μέτρα Ειδικές απαιτήσεις Εισαγωγή βιολογικών 20/05/2013 Νομοθεσία 1235/ /06/ Όλες οι σελίδες ΚΥΡΩΣΕΙΣ Π 1.4, 1.6 4, 10, Λογότυπο bio Eurocert Έκδοση 2/ Τροποποίηση 0 Ανασκόπηση για την προσαρμογή σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 17065: ,14, 15, 18, Έκδοση 2/ Τροποποίηση 1 Έκδοση 2/ Τροποποίηση 1 Ανασκόπηση για την μεταγραφή πιστοποιημένων επιχειρήσεων από άλλο ΟΕΠ, με βάση τον Κανονισμό ΕΕ/392/2013 Αναδιατύπωση τουκειμένου ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 2 από 31

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 3 : ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 11 : ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΡΘΡΟ 13 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 3 από 31

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε, είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιείται σε Εθνικό, σε Πανευρωπαϊκό και σε Διεθνές επίπεδο. 2. Η EUROCERT δεν εμπλέκεται καθ οιονδήποτε τρόπο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή, την εγκατάσταση και τη διάθεση των προϊόντων τα οποία πιστοποιεί. 3. Η Ανεξαρτησία της EUROCERT διασφαλίζεται από το Καταστατικό της, την Οργανωτική της διάρθρωση και τη λειτουργία της Επιτροπής Πιστοποίησης. 4. Όλες οι Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις/Επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται ισότιμα από την EUROCERT και αυτή συνεργάζεται μαζί τους με αντικείμενο αποκλειστικά την ορθή ερμηνεία των Κανονισμών Βιολογικής Παραγωγής και την ορθή εφαρμογή αυτών και του παρόντος κανονισμού. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ Ε.Α. : European Cooperation for Accreditations Ο.Ε. : Ομάδα Επιθεώρησης Μ.Π.Γ.Ε. : Μητρώο Πιστοποιημένων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1 Το παρόν έγγραφο έχει γραφτεί υπό μορφή Κανονισμού σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει η EUROCERT που είναι συμμορφούμενες προς τις απαιτήσεις του προτύπου EN 17065:2012, των Κανονισμών 834/2007, 889/2008, 271/2010, της ΚΥΑ /2006, και των τροποποιήσεων αυτών, τις απαιτήσεις της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Ο παρόν Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων/Επιχειρήσεων καθώς και της EUROCERT και τις διαδικασίες για την χορήγηση, επιτήρηση, επέκταση, διακοπή ανανέωση και ανάκληση του Πιστοποιητικού. Η Πιστοποίηση μιας Γεωργικής Εκμετάλλευσης/Επιχείρησης αποφέρει την άμεση καταχώρησή της στο Μητρώο των Πιστοποιημένων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Π.Γ.Ε), την κοινοποίησή της στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και στην ιστοσελίδα της EUROCERT. 1.2 Την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού επιτηρεί η Επιτροπή Πιστοποίησης. Είναι μία Ανεξάρτητη από την EUROCERT Επιτροπή, στην οποία εκπροσωπούνται, αντιπροσωπευτικά, οι προς πιστοποίηση ενδιαφερόμενες εταιρείες ανά κλάδο προϊόντων Ι υπηρεσιών. ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 4 από 31

5 1.3 Συνθήκη αναγκαία για να πιστοποιηθεί μία Γεωργική Εκμετάλλευση/Επιχείρηση είναι να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007, 889/2007 και των τροποποιήσεων αυτών και της ΚΥΑ / Επισήμανση: Η χρήση του λογοτύπου καθορίζεται στον κανονισμό 271/2010. Ένα προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής, όταν στην επισήμανση, στο διαφημιστικό υλικό ή στα εμπορικά έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του ή τα υλικά ζωοτροφών περιγράφονται με όρους που υπονοούν, για τον αγοραστή, ότι το προϊόν, τα συστατικά του ή τα υλικά ζωοτροφών έχουν ληφθεί σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον Κανονισμό 834/2007 και σύμφωνα με το Παράρτημά του (πχ. Βιο, οικο). Στην επισήμανση και τη διαφήμιση ζωντανών ή αμεταποίητων γεωργικών προϊόντων, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται όροι σχετικοί με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής, μόνο εφόσον επιπροσθέτως όλα τα συστατικά των εν λόγω προϊόντων έχουν επίσης παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 834/2007. Εφόσον ένα προϊόν, δηλώνεται στην επισήμανση ή στη διαφήμιση, ότι περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ, απαγορεύεται η χρήση όλων των ανωτέρω. Όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα, οι όροι που χρησιμοποιούνται στη βιολογική επισήμανση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Α) στην περιγραφή πώλησης υπό την προϋπόθεση ότι - το μεταποιημένο τρόφιμο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του άρθρου 19 του Κανονισμού 834/ τουλάχιστον το 95% κατά βάρος των συστατικών του γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικό Β) μόνο στον κατάλογο συστατικών, υπό τον όρο ότι το τρόφιμο συμμορφώνεται προς το άρθρο 19 παράγραφος 1 και 2 στοιχεία α), β) και δ) του Κανονισμού 834/2007. Γ) στον κατάλογο των συστατικών και στο οπτικό πεδίο με την περιγραφή πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι - το βασικό συστατικό είναι μη εκτρεφόμενα ψάρια ή θηράματα - περιέχει άλλα συστατικά γεωργικής προέλευσης τα οποία είναι όλα βιολογικά - το τρόφιμο συμμορφώνεται προς το άρθρο 19 παράγραφος 1 και 2 στοιχεία α), β) και δ) του Κανονισμού 834/2007 Όσον αφορά τις ζωοτροφές και τις μεταποιημένες ζωοτροφές οι όροι που χρησιμοποιούνται στη βιολογική επισήμανση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν: Α) μόνο εάν όλα τα συστατικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης λαμβάνονται με την μέθοδο της βιολογικής παραγωγής και τουλάχιστον το 95% της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από συστατικά αυτού του είδους Β) με επιφύλαξη του Α) -η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 834/2007 και ιδίως του άρθρου 14, παράγραφος 1 στοιχείο δ) σημεία iv) και v) για τα ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 5 από 31

6 κτηνοτροφικά ζώα ή του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο δ) για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας καθώς και του άρθρου 18 -η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού 889/2008 και ιδίως των άρθρων 22 και 26 -όλα τα συστατικά φυτικής ή ζωικής προέλευσης που περιέχουν οι μεταποιημένες ζωοτροφές λαμβάνονται με την μέθοδο της βιολογικής παραγωγής -τουλάχιστον το 95% της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται από βιολογικά γεωργικά προϊόντα Γ) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του Β) επιτρέπεται η αναγραφή της ακόλουθης δήλωσης σε προϊόντα που περιέχουν μεταβαλλόμενες ποσότητες πρώτων υλών ζωοτροφών που έχουν ληφθεί με την μέθοδο της βιολογικής παραγωγής ή/και πρώτες ύλες ζωοτροφών από προϊόντα σε μετατροπή στη βιολογική γεωργία ή/και προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του Κανονισμού 889/2008 <μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008>. Όσον αφορά τα προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή, μπορούν να φέρουν την ένδειξη <προϊόντα υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία> υπό τον όρο ότι : Α) έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον δώδεκα μηνών πριν την εσοδεία Β) η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την ονομασία πώλησης του προϊόντος, και ολόκληρη έχει το ίδιο μέγεθος χαρακτήρων Γ) το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης Δ) η ένδειξη συνδέεται με τον κωδικό της EUROCERT. Ο κατάλογος των συστατικών προσδιορίζει τα συστατικά που είναι βιολογικά. Σε περίπτωση εφαρμογής των Β) και Γ), η αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής μπορεί να εμφανίζεται μόνο σε σχέση με τα βιολογικά συστατικά, και στον κατάλογο συστατικών περιλαμβάνεται ένδειξη του συνολικού ποσοστού βιολογικών συστατικών σε σχέση με τη συνολική ποσότητα συστατικών γεωργικής προέλευσης, στο ίδιο χρώμα, μέγεθος και γραμματοσειρά με τις άλλες ενδείξεις. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που πρέπει να φαίνονται είναι ο κωδικός αριθμός της EUROCERT καθώς και το κοινοτικό λογότυπο και ότι αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Παράρτημα XI του Κανονισμού 889/2008. Για τους σκοπούς της επισήμανσης, ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ χρησιμοποιείται μόνο εάν το σχετικό προϊόν παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της επιτροπής και του Κανονισμού (ΕΚ) 344/2011, από επιχειρηματίες που τηρούν τις απαιτήσεις του συστήματος ελέγχου που αναφέρονται στα άρθρα 27,28,29,32 και 33 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Όσον αφορά τους οίνους, επιτρέπεται η διάθεση στην αγορά αποθεμάτων οίνων που έχουν παραχθεί, συσκευαστεί και σημανθεί πριν από τις 31 Ιουλίου 2012, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ή τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων. Απαγορεύεται η αναγραφή στην επισήμανση ή την διαφήμιση των εν λόγω ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 6 από 31

7 προϊόντων κάθε ισχυρισμού που να δημιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση ότι οι διάφορες ενδείξεις, σήματα και λογότυποι αποτελούν εγγύηση ότι αυτά είναι ανωτέρας ποιότητας από άποψη οργανοληπτικών κριτηρίων, θρεπτικής αξίας και υγιεινής διατροφής. Οι πιστοποιημένες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τον Λογότυπο της EUROCERT και τον Κοινοτικό Λογότυπο, ως κάτωθι: Κωδικός Πιστοποίησης: GR-BIO-17 GRAY SCALE BLACK AND WHITE ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 7 από 31

8 1. Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ είναι σύμφωνος με το ακόλουθο υπόδειγμα: 2. Το χρώμα αναφοράς Pantone είναι πράσινο Pantone αριθ. 376 και πράσινο [50 % κυανούν % κίτρινο] όταν χρησιμοποιείται τετραχρωμία. 3. Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ δύναται να χρησιμοποιείται σε μαυρόασπρο μόνον όταν δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται έγχρωμος, ως εξής 4. Εάν η συσκευασία ή η ετικέτα έχει σκοτεινόχρωμο φόντο, τα σύμβολα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε αρνητικό ως προς το χρώμα της συσκευασίας ή της ετικέτας. 5. Εάν ένα σύμβολο χρησιμοποιείται έγχρωμο σε έγχρωμο φόντο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσδιάκριτο, μπορεί να χρησιμοποιείται ένας εξωτερικός κύκλος γύρω από το σύμβολο, ώστε να επιτυγχάνεται εντονότερη αντίθεση με το φόντο. 6. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όταν μια συσκευασία φέρει ενδείξεις σε ένα μόνο χρώμα, ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται στο ίδιο χρώμα. 7. Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ πρέπει να έχει ύψος 9 mm τουλάχιστον και πλάτος 13,5 mm τουλάχιστον η αναλογία ύψους/πλάτους είναι πάντα 1:1,5. Κατ εξαίρεση το ελάχιστο ύψος μπορεί να μειωθεί σε 6 mm για τις πολύ μικρές συσκευασίες. 8. Ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ μπορεί να συνδυαστεί με γραφικά στοιχεία ή στοιχεία κειμένου που αναφέρονται στη βιολογική γεωργία, υπό τον όρο ότι δεν ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 8 από 31

9 τροποποιούν τον χαρακτήρα του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ ή κάποιες από τις ενδείξεις του άρθρου 58. Όταν συνδυάζεται με εθνικούς ή ιδιωτικούς λογότυπους πράσινου χρώματος διαφορετικού από το χρώμα αναφοράς που αναφέρεται στο σημείο 2, ο λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιείται στο εν λόγω χρώμα. Παραδείγματα σωστής χρήσης λογοτύπου Λανθασμένα παραδείγματα χρήσης Στις περιπτώσεις που το πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού δεν καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης τότε ο λογότυπος θα πρέπει να συνοδεύεται και από ένδειξη που θα προσδιορίζει τις ακριβείς δραστηριότητες που πιστοποιούνται. Ο Λογότυπος είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της EUROCERT και αφορά αποκλειστικά την επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί και δεν επιτρέπεται η μεταβίβασή του για οποιοδήποτε λόγο. Το σήμα αυτό μπορεί να τοποθετείται μόνο σε πιστοποιημένα προϊόντα ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 9 από 31

10 1.5 Η γεωργική εκμετάλλευση/επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται και με τις οδηγίες για την ορθή χρήση της σήμανσης και του Πιστοποιητικού που της έχουν χορηγηθεί, πριν και κατά την οποιαδήποτε χρήση αυτών. 1.6 Η Επιτροπή της ΕΕ έχει εκδώσει ένα εγχειρίδιο σχετικά με το σχεδιασμό και τη χρήση του λογότυπου. Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση: ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΧΕΤΙΚΑ 2.1 ΕΠ 2.2 ΕΝ 17065:2012 Conformity assessment -- Requirements for bodies certifying products, processes and services 2.3 ISO Guidelines for Quality and/or Environmental Management System Auditing 2.4 ISO/IEC Guide 66 General requirements for bodies operating assessment and certification/registration of environmental management systems (EMS) 2.5 IAF GD 6: 2006 ISSUE 4 Guidance on the application of ISO/IEC GUIDE Κανονισμός 834/2007 Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 2.7 Κανονισμός 889/2008 Θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων 2.8 ΚΥΑ /2006Καθορισμός Συμπληρωματικών μέτρων 2.9 Κανονισμός (ΕΕ) 271/2010 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής όσον αφορά το λογότυπο βιολογικής παραγωγής 2.10 Καν. 1235/2008 καθορισμός λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες 2.11 Καν. Ε.Ε 392/2013 Για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά το σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής ΑΡΘΡΟ 3 : ΟΡΙΣΜΟΙ Όλοι οι όροι και κανονισμοί που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό είναι σύμφωνοι με τα Ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000:2000, ΕΛΟΤ ΕΝ 14050:2009, τον Κανονισμό 834/2007 και τον Κανονισμό 889/2008 με τις τροποποιήσεις τους. ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 10 από 31

11 ΑΡΘΡΟ 4 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.1 Όλες οι επιχειρήσεις (φυσικό πρόσωπο, ομάδα παραγωγών, συνεταιρισμός, εταιρία ή κάθε νομικό πρόσωπο) ανεξαρτήτως μεγέθους μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση για Πιστοποίηση στην EUROCERT. 4.2 Οι επιχειρήσεις πρέπει να εντάξουν το σύνολο των εγκαταστάσεών τους στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων. Παράλληλη παραγωγή Σε περιπτώσεις που περιγράφονται στο Άρθρο 40 του κανονισμού 889/2008 και του κανονισμού 834/2007, ένας παραγωγός μπορεί να διατηρεί μονάδες βιολογικής και μη βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή : α) σε περίπτωση που οι παραγωγοί πολυετών καλλιεργειών, για την οποία απαιτείται περίοδος καλλιέργειας τουλάχιστον τριών ετών, όταν δεν είναι δυνατή η εύκολη διαφοροποίηση των ποικιλιών, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι: i) η εν λόγω παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο σχεδίου μετατροπής, για το οποίο ο παραγωγός δεσμεύεται επίσημα και το οποίο προβλέπει την έναρξη της μετατροπής σε βιολογική παραγωγή του τελευταίου μέρους των εν λόγω εκτάσεων, στο συντομότερο δυνατό διάστημα, το οποίο κατά κανένα τρόπο δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τα πέντε έτη, ii) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος διαχωρισμός των προϊόντων που προέρχονται από την κάθε μία από αυτές τις μονάδες, iii) η EUROCERT ή η αρχή ελέγχου ενημερώνεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συγκομιδή του καθενός από αυτά τα προϊόντα, iv) όταν ολοκληρωθεί η συγκομιδή, ο παραγωγός ενημερώνει την EUROCERT ή η αρχή ελέγχου για τις ακριβείς ποσότητες της συγκομιδής στις εν λόγω μονάδες και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον διαχωρισμό των προϊόντων, v) το σχέδιο μετατροπής και τα μέτρα ελέγχου τα οποία αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 και 2 του Τίτλου IV (Καν. 889/2008) έχουν εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Η έγκριση αυτή πρέπει να επικυρώνεται κάθε έτος μετά την έναρξη του σχεδίου μετατροπής Εφόσον τηρούνται οι ανωτέρω περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει με χρονικό περιορισμό και μετά από αίτημα του επιχειρηματία, την παράλληλη παραγωγή βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων πολυετών καλλιεργειών. Κατά συνέπεια, για να εξεταστεί αίτημα του επιχειρηματία από την αρμόδια αρχή για παράλληλη παραγωγή, πρέπει να υποβάλλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το σχέδιο μετατροπής της εκμετάλλευσης καθώς και τα μέτρα ελέγχου που θα λάβει, προκειμένου να διασφαλίζεται ο διαχωρισμός βιολογικών και μη και η τήρηση των κατάλληλων μητρώων από τον επιχειρηματία. Επιπλέον, το αίτημα αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη έκθεση του ΟΕ&Π, όπου θα περιγράφονται οι παράγοντες (κλιματικοί, γεωγραφικοί ή διαρθρωτικοί περιορισμοί) και θα αναλύονται οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων βιολογικής παραγωγής σε ολόκληρη την εκμετάλλευση. β) όσον αφορά τις εκτάσεις που προορίζονται για γεωργική ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 11 από 31

12 έρευνα ή τυπική εκπαίδευση, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου v) (Καν. 889/2008) γ) όταν πρόκειται για την παραγωγή σπόρων για σπορά, αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και μοσχευμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου v) δ) στην περίπτωση λειμώνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βόσκηση. 4.3 Όταν μία επιχείρηση διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης των εισροών πρέπει επίσης να υπόκεινται στις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου. 4.4 Όλες οι Αιτήσεις αξιολογούνται, αλλά για να γίνουν δεκτές και να αρχίσει η διαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης θα πρέπει να πληρούνται τα κάτωθι: Α) Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει και να έχει υποβάλλει την απαιτούμενη από την EUROCERT τεκμηρίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την δήλωση του παραγωγού και το ερωτηματολόγιο Β) Να έχει υπογραφτεί η σύμβαση με την επιχείρηση Γ) Να έχει καταβάλλει το Αρχικό Κόστος 4.5 Η επιχείρηση, όταν απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία (Εθνική και Κοινοτική), θα πρέπει να έχει ενσωματώσει τις απαιτήσεις, που προέρχονται από αυτήν. Η επιχείρηση οφείλει να εφαρμόζει πλήρως τις απαιτήσεις των Κανονισμών που διέπουν την βιολογική γεωργία, καθώς επίσης και να τηρεί : -ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο/εκτροφής ανά κατηγορία ζώων/παρασκευής -βιβλίο αγοράς εισροών -βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά αγροτεμάχιο/ανά εκτροφή/ανά παρασκευή. -λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής -σχέδιο διασποράς κόπρου Όλα τα ανωτέρω υπογράφονται από την EUROCERT, κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Όλα τα τηρούμενα αρχεία θα πρέπει να τηρούνται τουλάχιστο για πέντε έτη. 4.6 Ο επιχειρηματίας καταθέτει στην EUROCERT λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο ή λεπτομερές πρόγραμμα εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου στα αγροτεμάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου ή λεπτομερές πρόγραμμα παρασκευής/παραγωγής. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα μήνα πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον δε αφορά την ζωική παραγωγή ένα μήνα τουλάχιστον πριν την λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την ημερομηνία της σύμβασης ελέγχου, για δε την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών εργασιών ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 12 από 31

13 παρασκευής. 4.7 Σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων στους επιχειρηματίες, αυτοί οφείλουν: (άρθρο 11 παρ. 7.2 ΚΥΑ ) 1. να αποδέχονται σε περιπτώσεις αποκλίσεων, παρατυπιών και παραβάσεων την επιβολή των κυρωτικών μέτρων. 2. να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τους αγοραστές των προϊόντων τους και να εξασφαλίζουν ότι αφαιρούνται από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήματα, λογότυποι κλπ. 3. να αποστέλλουν εντός το αργότερο 5 ημερών από τη λήψη της σχετικής εντολής απόσυρσης γραπτή δέσμευση προς τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης. 4.8 Τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό (μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες ) της EUROCERT χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή τους κατά την διενέργεια των διαδικασιών πιστοποίησης ως άκρως εμπιστευτικές και τηρούν το επαγγελματικό απόρρητο. 4.9 Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει ότι όλα τα έντυπα που χορηγούνται από την EUROCERT παραμένουν ιδιοκτησία της δεύτερης και απαγορεύεται η αναπαραγωγή και διανομή τους σε Τρίτους άνευ της άδειας της EUROCERT Η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει ότι κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πρέπει να αποδέχεται τους Φορείς Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και μέλος της Επιτροπής Πιστοποίησης Εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες σύμφωνα με την ΚΥΑ /06 και τον Καν. 1235/2008 όπως τροποποιούνται και ισχύουν: Μέσω αναγνωρισμένων ως ισοδύναμων τρίτων χωρών σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1235/2008 όπως αυτός τροποποιείται και κάθε φορά ισχύει Μέσω αναγνωρισμένων φορέων/αρχών ελέγχου για τους σκοπούς της ισοδυναμίας σύμφωνα με το παράρτημα ΙV του Καν. (ΕΚ) 1235/2008 όπως αυτός τροποποιείται και κάθε φορά ισχύει Μέσω έκδοσης άδειας εισαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ /2006, από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ έπειτα από την προσκόμιση όλων των αποδεικτικών στοιχείων από τον εισαγωγέα, για τη διαπίστωση κανόνων ισοδυναμίας των εισαγόμενων προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 5.1 Η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει την Αίτηση στην EUROCERT σύμφωνα με το ειδικό έντυπο αιτήσεων καθώς επίσης και την υπεύθυνη δήλωση από τον ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 13 από 31

14 επιχειρηματία, με την οποία δεσμεύεται για την τήρηση, όσων αναφέρονται στο Άρθρο 63 του Κανονισμού 889/2008. (άρθρο 7 παρ.1 ΚΥΑ ) Ταυτόχρονα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να έχει υπογράψει και υποβάλλει στην EUROCERT και το έντυπο προσφορά/σύμβαση (ΔΠ13.50/Ε15). Στη σύμβαση αυτή καθορίζονται: α) η Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σύμφωνα με τα οποία θα γίνει η αξιολόγηση και πιστοποίηση, β) το γεγονός ότι η χρήση του Πιστοποιητικού περιορίζεται αποκλειστικά στην επιχείρηση στην οποία χορηγήθηκε και στις διαδικασίες και τομείς που αυτό καλύπτει και ότι η χορήγηση του δικαιώματος χρήσης του δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ευθύνη που έχει η επιχείρηση απέναντι στον νόμο για τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που παρέχει, γ) το κόστος πιστοποίησης. Η σύμβαση έχει ισχύ για επτά χρόνια και δύναται να ανανεωθεί. Η κατάθεση της σύμβασης γίνεται το αργότερο ένα μήνα από την κατάθεση της αίτησης. Η ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω σύμβασης θεωρείται ως έναρξη δραστηριότητας της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Κάθε επιχείρηση μπορεί να συνάψει σύμβαση με ένα μόνο οργανισμό Πιστοποίησης. Αμέσως μετά θα πρέπει να γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς του, εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με έντυπο, το οποίο συνοδεύεται από οδοιπορικό σκαρίφημα των αγροτεμαχίων, των εγκαταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της εκμετάλλευσης ή επιχείρησης καθώς και από το διάγραμμα ροής προκειμένου περί παρασκευαστικών μονάδων. Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εντύπου προσκομίζεται και στην EUROCERT και δημιουργείται ο φάκελος ελέγχου για την επιχείρηση όπως ορίζεται στον Καν. 392/2013, άρθρο 2 στοιχείο ιθ. Ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιείται το αργότερο σε 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κάθε επιχείρηση συνάπτει σύμβαση με ένα μόνο Φορέα Πιστοποίησης για το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του (φυτική, ζωική ή παρασκευαστική παραγωγή). Η επιχείρηση αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησής του από τον Φορέα Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 Παρ. 1 του Κανονισμού 834/2007, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις που παράγουν, παρασκευάζουν, αποθηκεύουν, εισάγουν, εξάγουν ή αναθέτουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σε τρίτον. Αμέσως μετά την κοινοποίηση αυτή και αφού έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού στις εκμεταλλεύσεις, αρχίζει η περίοδος μετατροπής, η χρονική διάρκεια της οποίας εξαρτάται από το είδος του προς πιστοποίηση προϊόντος. (άρθρο 7 παρ.1.1 ΚΥΑ ) ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 14 από 31

15 5.2 Η Αίτηση πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη. 5.3 Αμέσως μετά την κατάθεση της Αίτησης αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης κατά την οποία ελέγχεται το περιεχόμενο της Αίτησης καθώς επίσης και η συνημμένη τεκμηρίωση. Επίσης κατατίθεται συμπληρωμένο και το αντίστοιχο Ερωτηματολόγιο (Ζωικής ή Φυτικής παραγωγής). Σε περίπτωση που κάποια στοιχεία κριθούν μη επαρκή ( π.χ. μέτρα ελέγχου κ.λ.π) ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος Αν απαιτείται μπορεί να ζητηθούν προς εξέταση και άλλα έγγραφα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η Αίτηση συγκροτείται η ομάδα επιθεώρησης που θα διενεργήσει την επιθεώρηση της Γεωργικής Εκμετάλλευση/Επιχείρηση. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η Αίτηση η Επιχείρηση ενημερώνεται εγγράφως. 5.4 Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιείται το αργότερο ένα μήνα μετά την κατάθεση της αίτησης, και η αρχική επιθεώρηση το αργότερο 60 ημέρες μετά την υπογραφή αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθείται ξανά η ίδια διαδικασία. (άρθρο 6 παρ. 2.1 ΚΥΑ ) 5.5 Η EUROCERT αποστέλλει/ενημερώνει την εταιρία για το πρόγραμμα επιθεώρησης, που περιγράφει την σύσταση της ομάδας επιθεώρησης, το χρόνο και τόπο της επιθεώρησης. Η εταιρία οφείλει να αποδεχτεί το πρόγραμμα ή να ζητήσει την τροποποίησή του εγγράφως. Η μη έγγραφη απάντηση εντός πέντε (5) ημερών θεωρείται ως σιωπηλή αποδοχή. 5.6 Η Ομάδα Επιθεώρησης (Ο.Ε) αποτελείται από έναν ή περισσότερους Επιθεωρητές, μόνιμους ή εξωτερικούς συνεργάτες, εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο της EUROCERT με βάση τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα Διεθνή Πρότυπα ΙS και κατά περίπτωση από τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Η συγκρότηση της Ομάδας γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να είναι σε θέση να αξιολογήσει την καταλληλότητα και επάρκεια της προς πιστοποίηση Γεωργικής Εκμετάλλευσης, δηλαδή να διαθέτει την γενική αντίληψη και τις γνώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε γεωργικό κλάδο. 5.7 Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες μπορεί να προέρχονται από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠIΔ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά/Ερευνητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις κ.λ.π. Όταν δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν οι κατάλληλοι εμπειρογνώμονες η επιχείρηση ενημερώνεται. Σε κάθε περίπτωση η σύνθεση και οι ημερομηνίες επιθεώρησης ανακοινώνονται στην επιχείρηση και ζητείται η επιβεβαίωσή τους. 5.8 Όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικοί συνεργάτες n EUROCERT λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλισθεί η αμεροληψία, η εχεμύθεια και η αντικειμενικότητα τους. Σε κάθε περίπτωση η Γεωργική Εκμετάλλευση/επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Επιθεώρησης. Η Γεωργική Εκμετάλλευση/επιχείρηση οφείλει να επιτρέψει την πρόσβαση των ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 15 από 31

16 επιθεωρητών σε όλα τα μέρη της μονάδας και σε όλες τις εγκαταστάσεις (χώροι παραγωγής, αποθήκευσης και παρασκευής), να διαθέσει όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, λογαριασμούς και αρχεία, να διαθέσει κατάλληλο χώρο για τις συνεδριάσεις της Ο.Ε., να διευκολύνει τους επιθεωρητές στο έργο τους παρέχοντάς τους όλα τα έντυπα ή έγγραφα που θα κρίνουν αναγκαία καθώς και τα αποτελέσματα των δικών της προγραμμάτων διασφάλισης της ποιότητας και θέτοντας στην διάθεσή τους προσωπικό της εταιρείας για εξηγήσεις, επεξηγήσεις και για ξενάγηση στους χώρους της. Η επιχείρηση επιτρέπει τη λήψη δειγμάτων. Επίσης να διασφαλίσει ότι θα παρευρίσκονται κατά την διάρκεια της επιθεώρησης στις επιθεωρούμενες εγκαταστάσεις, ο νόμιμος εκπρόσωπός της και το κατάλληλο υπεύθυνο προσωπικό. (άρθρο 7 παρ. 2.3 ΚΥΑ , άρθρο 67 Καν. 889) 5.9 Κατά την Επιθεώρηση εξετάζεται, αν η επιχείρηση συμμορφώνεται με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, αν γίνεται σωστή και πλήρης εφαρμογή αυτών και εάν αυτοί είναι κατάλληλοι και αποτελεσματικοί ώστε να καλύπτουν τους στόχους και την Πολιτική της επιχείρησης. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο και την επαλήθευση των αποδεικτικών εγγράφων (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 66 του Καν. (ΕΚ) 889/2008) που τηρούνται στη μονάδα παραγωγής/ ή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης καθώς και τον έλεγχο των στοιχείων ως προς ισοσκελισμό εισροών και εκροών. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει πλήρη επί τόπου έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων, με ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιμα σημεία ελέγχου. Στο τέλος της επιθεώρησης ο επιχειρηματίας συνυπογράφει την έκθεση επιθεώρησης. Αν τυχόν αρνηθεί την υπογραφή, τότε ακολουθείται η διαδικασία, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Κυρώσεων. (άρθρο 7 παρ. 2.4 ΚΥΑ ) 5.10 Στην περίπτωση που παρουσιαστούν μη συμμορφώσεις είτε με τις απαιτήσεις των Κανονισμών, είτε με τις απαιτήσεις των σχετικών διαδικασιών και του παρόντος Κανονισμού, τότε ισχύουν οι κατάλογοι κυρώσεων, και αναλόγως η EUROCERT δεν προβαίνει στην απονομή/χορήγηση Πιστοποιητικού και η επιχείρηση απαγορεύεται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος, που αφορά την βιολογική παραγωγή. (άρθρο 7 παρ. 2.4 ΚΥΑ ) 5.11 Η εταιρία οφείλει να εξαλείψει τις αποκλίσεις/ευρήματα του ελέγχου προκειμένου να χορηγηθεί Πιστοποιητικό. Εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, η άρση των ευρημάτων διαπιστώνεται με επιτόπια επίσκεψη της Ο.Ε. στην εγκατάσταση Το επιπλέον κόστος της ειδικής επιθεώρησης, ένα υπάρξει, επιβαρύνει τον πελάτη Ο Διευθυντής Τροφίμων με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών (εφόσον υπάρχουν) και μετά την επαλήθευση των διορθωτικών ενεργειών από την Ομάδα Επιθεώρησης εξετάζει αν το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού, των Κανονισμών βιολογικής παραγωγής και των σχετικών διαδικασιών και ανάλογα αποφασίζει για την χορήγηση ή μη ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 16 από 31

17 του ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. Επίσης κατόπιν αίτησης του επιχειρηματία, μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση, η οποία δηλώνει ότι είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου και τηρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 834/2007 και 889/ Η Επιτροπή Πιστοποίησης επικυρώνει τις αποφάσεις του Διευθυντή Τροφίμων. Η Επιτροπή Πιστοποίησης αν αρνηθεί την επικύρωση, διενεργείται Ειδική Επιθεώρηση με ευθύνη της EUROCERT για να εξετασθούν οι παρατηρήσεις της Επιτροπής. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις ισχύει το άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. Το κόστος αυτής της ειδικής επιθεώρησης επιβαρύνει τη EUROCERT Η EUROCERT δεν ευθύνεται στην περίπτωση που εγερθούν απαιτήσεις λόγω μη τήρησης διατάξεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που εγείρονται τέτοιου είδους απαιτήσεις η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει αμέσως και γραπτώς την EUROCERT Αποχώρηση γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης από την πιστοποίηση (άρθρο 7 παρ. 3.1 ΚΥΑ ) Μια πιστοποιημένη γεωργική εκμετάλλευση, δύναται να αποχωρήσει από την EUROCERT, ακόμα και κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού και να συμβληθεί με άλλο Φορέα, υπό την προϋπόθεση: 1. να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση που έχει υπογράψει με την EUROCERT 2. να ενημερώσει σχετικά τον AGROCERT αναφέροντας με σαφήνεια τους λόγους καταγγελίας της σύμβασης καθώς και το όνομα του νέου Φορέα Πιστοποίησης στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί 3. να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγγελλόμενης σύμβασης 4. να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο σύστημα ελέγχου του νέου Φορέα Για να αποδεχτεί η EUROCERT αίτημα γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης από άλλο φορέα, θα πρέπει να ζητά εγγράφως αντίγραφο του τηρούμενου ατομικού φακέλου από τον προηγούμενο φορέα, καθώς και σχετική βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου του. (άρθρο 7 παρ. 3.2 ΚΥΑ ) Προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήματος ένταξης από το νέο Φορέα είναι: 1. να μην εκκρεμεί διενέργεια οποιουδήποτε είδους Επιθεώρησης προγραμματισθείσας προ της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης 2. να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων Επιθεωρήσεων, χημικών αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 17 από 31

18 3. να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων και λογοτύπων σχετικά με την βιολογική παραγωγή ή/και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εμπορία και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Ο προηγούμενος φορέας ελέγχου παραδίδει τα σχετικά στοιχεία του φακέλου ελέγχου του επιχειρηματία και τις εκθέσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, στη EUROCERT. Η EUROCERT εξασφαλίζει ότι ο επιχειρηματίας αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αναφέρονται στην έκθεση της προηγούμενης αρχής ή φορέα ελέγχου. Σε περίπτωση που ο Φορέας Πιστοποίησης δεν αποστείλει τον φάκελο ελέγχου του παραγωγού/επιχείρησης εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος, η EUROCERT προβαίνει σε αποδοχή του αιτήματος ένταξης του παραγωγού/επιχείρησης, συνάπτει σύμβαση και προγραμματίζει πλήρη επιθεώρηση για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της επιχείρησης βάσει των Κανονισμών της Βιολογικής Γεωργίας, αναγνωρίζοντας τη συνέχεια του πιστοποιητικού και τη συμμόρφωση της επιχείρησης Η επιχείρηση οφείλει κάθε έτος, πριν από την ημερομηνία ελέγχου, να γνωστοποιεί στην EUROCERT το λεπτομερές πρόγραμμά του, όσον αφορά την παραγωγή φυτικών προϊόντων, ανά αγροτεμάχιο. ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 6.1 Eφ όσον έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο ποσό χορηγείται το Πιστοποιητικό/Αποδεικτικό έγγραφο για τις επιχειρήσεις σύμφωνα με το υπόδειγμα ΧΙΙ του Καν. (ΕΚ) 889/2008, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, το πεδίο εφαρμογής της, τα προϊόντα, οι ποσότητες, οι ποικιλίες, οι μονάδες παραγωγής και η χρονική διάρκεια ισχύος του κα. 6.2 Το Πιστοποιητικό πιστοποιεί ότι η Επιχείρηση έχει εγκαταστήσει, διατηρεί και εφαρμόζει τους κανόνες βιολογικής παραγωγής το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Κανονισμών και ότι αυτή διαθέτει τις οργανωτικές δομές, τα μέσα, καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό για να εξασφαλίζεται μια σταθερή βελτίωση. 6.3 Το Πιστοποιητικό έχει διάρκεια ισχύος 1 έτους και κάθε έτος επιθεωρούνται όλες οι παραγωγικές μονάδες. Η επιθεώρηση αυτή γίνεται τουλάχιστον μία φορά το έτος, για τις μεν μονάδες φυτικής παραγωγής εντός της καλλιεργητικής περιόδου των καλλιεργούμενων ειδών, για τις δε μονάδες ζωικής παραγωγής, εντός του έτους εκτροφής ή εφόσον πρόκειται για μονάδες παρασκευής, εντός της ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 18 από 31

19 παρασκευαστικής περιόδου. Σε περίπτωση που μία μονάδα παρασκευάζει για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως μονάδων που ασκούν δραστηριότητες συσκευασίας ή/και ανασυσκευασίας παρόμοιων προϊόντων ή μονάδων που συμμετέχουν στη σήμανση ή/και εκ νέου σήμανση αυτών των προϊόντων, πρέπει να παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη σήμανση και την αποθήκευση γεωργικών προϊόντων πριν και μετά την πραγματοποίηση των εργασιών καθώς και τις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων. 6.4 Σε συνέχεια της χορήγησης του Πιστοποιητικού η Γεωργική Εκμετάλλευση καταχωρείται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Μ. Π. Γ. Ε). Το Μ. Π. Γ. Ε περιλαμβάνει το όνομα της Γεωργικής Εκμετάλλευσης, την κατηγορία ή το είδος των Προϊόντων και/ή υπηρεσιών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού, την διεύθυνση, την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σύμφωνα με το οποίο έγινε η αξιολόγηση και πιστοποίηση, καθώς και άλλες πληροφορίες οι οποίες κατά περίπτωση μπορεί να απαιτούνται. Επιπρόσθετα επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού, αποστέλλεται στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 10 ημέρες, μετά την έκδοσή του. (άρθρο 6 παρ. 3.1 ΚΥΑ ) 6.5 Το Μ.Π.Γ.Ε ενημερώνεται τακτικά και είναι μόνιμα καταχωρημένο στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ στην θέση δημοσιεύεται και στον τύπο. 6.6 Η ΕUROCERT μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους ενημερώνει τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί το προηγούμενο έτος, καθώς επίσης και για τυχόν παραβάσεις που υπάρχουν. 6.7 Ειδικές απαιτήσεις για χρήση σπόρων και εισαγωγή πουλερικών μη βιολογικών (Άδειες κατά παρέκκλιση) 1. Μη βιολογικοί σπόροι (άρθρο 45 Καν. 889/2008) Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΑΑΤ υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλες τις ποικιλίες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι σπόροι για σπορά ή κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση που λαμβάνονται με τη μέθοδο της βιολογικής παραγωγής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι βιολογικοί σπόροι για σπορά και αγενές πολ/κό υλικό στην βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χορηγείται στον επιχειρηματία άδεια για τη χρήση σπόρων προς σπορά ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και κονδύλων πατάτας προς φύτευση που δεν έχουν παραχθεί με τη βιολογική μέθοδο. Η άδεια αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε μεμονωμένους παραγωγούς, για μια καλλιεργητική περίοδο μόνο, πριν τη σπορά και μόνο κατά τη διάρκεια των ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 19 από 31

20 περιόδων για τις οποίες η βάση δεδομένων του ΥΠΑΑΤ είναι ενημερωμένη. Η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον ισχύει κάποια από τα ακόλουθα: α) Καμία ποικιλία του είδους που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών δεν είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική βάση βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού της παρούσας. β) Κανένας προμηθευτής δεν είναι σε θέση να παραδώσει τους σπόρους προς σπορά ή τους κονδύλους πατάτας προς φύτευση πριν τη σπορά ή τη φύτευση στις περιοχές που έχει δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει το προαναφερθέν πολλαπλασιαστικό υλικό, στις περιπτώσεις που ο αιτών τους έχει παραγγείλει εγκαίρως. γ) Η ποικιλία που θέλει να προμηθευτεί ο αιτών δεν είναι καταχωρημένη στη βάση δεδομένων βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού και είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία από τις άλλες καταχωρημένες ποικιλίες του ίδιου φυτικού είδους δεν είναι κατάλληλη και κατά συνέπεια η άδεια είναι σημαντική για τη δική του παραγωγή ή δ) Υπάρχουν λόγοι που εξυπηρετούν την έρευνα και τις δοκιμές μικρής κλίμακας σε αγρούς ή για λόγους διατήρησης κάποιας ποικιλίας. Διαδικασία χορήγησης αδείας Ο επιχειρηματίας υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, την αίτηση για χορήγηση αδείας για χρήση μη βιολογικού πολ/κου υλικού. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εκδίδει στον παραγωγό την άδεια και την αποστέλλει, πριν την σπορά. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά χρήση πολ/κου υλικού για σποροπαραγωγή, ο επιχειρηματίας αποστέλλει απευθείας το αίτημά του στην Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑΤ για τη χορήγηση αδείας. Γενική άδεια Υπάρχει και η δυνατότητα το ΥΑΑΤ να χορηγήσει μια γενική άδεια για συγκεκριμένο είδος και ποικιλία ( σε συγκεκριμένη έκταση και ποσότητα) σε περιπτώσεις όπου γίνεται ομαδική αίτηση από βιοκαλλιεργητές (χρησιμοποιώντας το άρθρο 45 του Καν. 889/08). Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑΤ συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με όλες τις άδειες για κατά παρέκκλιση χρήση, η οποία καταχωρείται στην ιστοσελίδα του ΥΑΑΤ. 2. Εισαγωγή μη βιολογικών πουλάδων σε μονάδες βιολογικής εκτροφής (άρθρο 42 Καν. 889/2008) Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν διαθέσιμες βιολογικές πουλάδες παραγωγής αυγών, είναι δυνατή η εκ των προτέρων έγκριση για την κατά παρέκκλιση εισαγωγή μη βιολογικών πουλάδων ηλικίας τουλάχιστον 3 ημερών μέχρι 18 εβδομάδων. ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 20 από 31

21 Ο επιχειρηματίας υποβάλλει την Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ με κοινοποίηση στην EUROCERT, ΑΙΤΗΣΗ για την χορήγηση έγκρισης εφαρμογής της παρέκκλισης για την εισαγωγή μη βιολογικών πουλάδων. Η έγκριση χορηγείται στην μονάδα βιολογικής εκτροφής, ανά σμήνος πουλάδων προς εισαγωγή, πριν την έναρξη εκτροφής τους. Μόνο μετά την χορήγηση της έγκρισης, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για τις ζωοτροφές και την πρόληψη και κτηνιατρική αγωγή, στην μονάδα που θα αναλάβει την εκτροφή αυτών των πουλάδων οι οποίες και προορίζονται για την μονάδα βιολογικής εκτροφής. Πριν την έναρξη της εκτροφής, πρέπει να συναφθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του παραγωγού της μονάδας εκτροφής των πουλάδων και του παραγωγού της βιολογικής εκτροφής για την οποία προορίζονται οι πουλάδες αυτές. Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιέχονται: Α) Υποχρεώσεις του παραγωγού της μονάδας που θα αναλάβει την εκτροφή των πουλάδων - η εκτροφή των πουλάδων από την ηλικία τουλάχιστον 3 ημερών μέχρι και την ηλικία των 18 εβδομάδων θα γίνει βάσει των διατάξεων που ορίζονται στους Καν. 834/07 και Καν.889/08 - θα εξασφαλιστεί χωριστή τροφοδοσία (νερό και διατροφή) για τις προαναφερόμενες πουλάδες ενώ για την αποθήκευση των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή τους (π.χ. βιολογικές ζωοτροφές, ζωοτροφές μεταβατικού σταδίου, πρόσθετες ύλες), θα αποτρέπεται η ανάμειξη ή η μόλυνση με προϊόντα ή/και ουσίες που δεν είναι σύμφωνα με τους Καν. 834/07 και Καν 889/08, «περί βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων». - Υποχρεούται να παρέχει ακώλυτη πρόσβαση στην EUROCERT στην οποία υπάγεται η βιολογική μονάδα εκτροφής καθώς και στον ίδιο τον παραγωγό της βιολογικής εκτροφής, σε εκείνους τους χώρους της μονάδας, στα λογιστικά βιβλία και στα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν τη διατροφή και την κτηνιατρική αγωγή των πουλάδων που πρόκειται να εισαχθούν στη μονάδα βιολογικής εκτροφής (π.χ. θάλαμο εκτροφής συγκεκριμένων πουλάδων, χώρο αποθήκευσης ζωοτροφών, τιμολόγια αγοράς ζωοτροφών & προσθέτων υλών, κτηνιατρικός φάκελος κτλ). Β) Υποχρέωση του παραγωγού της βιολογικής μονάδας εκτροφής για την οποία προορίζονται οι συγκεκριμένες πουλάδες: Το επιπλέον κόστος ελέγχου της EUROCERT στις εγκαταστάσεις της μονάδας εκτροφής των πουλάδων που πρόκειται να εισαχθούν στη βιολογική μονάδα εκτροφής θα επιβαρύνει τον παραγωγό της μονάδας βιολογικής εκτροφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της αριθ / ΚΥΑ (Β'10). Γ)Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό θα πρέπει να περιλαμβάνονται και στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των πουλάδων που θα εκτραφούν με τους ανωτέρω όρους, μια εκτίμηση της ημερομηνίας μεταφοράς, παράδοσης τους στη βιολογική μονάδα εκτροφής και της ηλικίας τους στη δεδομένη χρονική στιγμή παραλαβής των πουλάδων. ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 21 από 31

22 Ο παραγωγός της βιολογικής μονάδας εκτροφής κοινοποιεί το υπογεγραμμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό στην EUROCERT στην οποία υπάγεται. Ο παραγωγός της μονάδας βιολογικής εκτροφής, που έχει πάρει έγκριση από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για κατά παρέκκλιση εισαγωγή μη βιολογικών πουλάδων, θα πρέπει τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν τη μεταφορά και εγκατάσταση των πουλάδων στη μονάδα του να υποβάλλει γραπτή δήλωση, προς την EUROCERT, και η οποία θα κοινοποιείται στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία θα αναφέρεται: «ότι επέβλεπε τακτικά τη μονάδα εκτροφής των πουλάδων και ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις που ορίζονται στους Καν. 834/07 και Καν. 889/08, στις πουλάδες που θα εισάγει σύμφωνα με την αντίστοιχη εκδοθείσα έγκριση». Η EUROCERT, υποχρεούται να επαληθεύσει την ανωτέρω δήλωση του παραγωγού, πριν από τη μεταφορά των εν λόγω πουλάδων στην εγκατάσταση της βιολογικής μονάδας εκτροφής, με την πραγματοποίηση επιτόπιου ελέγχου στη μονάδα προέλευσης. Ο παραγωγός της μονάδας βιολογικής εκτροφής υποχρεούται να γνωστοποιήσει στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με παράλληλη κοινοποίηση στην EUROCERT, στην οποία και υπάγεται, την πραγματοποίηση της εισαγωγής του σμήνους των πουλάδων σύμφωνα με την εκδοθείσα έγκριση (ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥΛΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ). ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 7.1 Η EUROCERT πραγματοποιεί κατά την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού κι εντός της καλλιεργητικής περιόδου, επιτήρηση της πλήρους και συνεχούς εφαρμογής των κανόνων βιολογικής παραγωγής της πιστοποιημένης Γεωργικής Εκμετάλλευσης/επιχείρησης για να διασφαλίσει την συνεχή συμμόρφωση στους Κανονισμούς. (άρθρο 6, παρ. 2.2 (α) ΚΥΑ ) 7.2 Η επιτήρηση, σε όλες τις περιπτώσεις, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης που διακινούν μόνο προσυσκευασμένα προϊόντα και των επιχειρήσεων που πωλούν στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, γίνεται με την διενέργεια ετήσιων Επιθεωρήσεων Επιτήρησης, και η ημερομηνία πραγματοποίησής της γίνεται εντός μηνός από την πρώτη ενημέρωση του πελάτη. 7.3 Η πιστοποιημένη επιχείρηση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως όταν υπάρχουν αλλαγές στην οργανωτική της δομή ή στην τεκμηρίωση (αλλαγές στην οργανωτική δομή, αλλαγή εκπροσώπου για θέματα πιστοποίησης, αλλαγή τοποθεσίας εγκατάστασης, επέκταση δραστηριοτήτων ή παύση παραγωγής, αλλαγή στον κύριο μηχανολογικό εξοπλισμό κ.λ.π), που θα μπορούσαν να αλλάξουν την δομή και τις διαδικασίες της που ήταν σε εφαρμογή κατά την διάρκεια της τελευταίας επιθεώρησης. ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 22 από 31

23 Επίσης η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να ενημερώνει την EUROCERT σε περίπτωση μη εγκεκριμένων προϊόντων σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας ή διαγραφής παραγωγών/εκτάσεών της από την πιστοποίηση. Η EUROCERT αν συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι και βάσει της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου εκτελεί έκτακτες/αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις ελέγχου, σε ποσοστό 10% επί των συμβεβλημένων επιχειρηματιών (Ειδικές Επιθεωρήσεις): (άρθρο 6, παρ. 2.2 (γ) ΚΥΑ ) αν υπάρχει έγγραφη καταγγελία ότι γίνεται κακή χρήση του πιστοποιητικού ή παράπονο από πελάτη αν συντρέχουν λόγοι επαλήθευσης μη-συμμορφώσεων αν η εταιρεία με Αίτησή της ζητήσει επέκταση ή αλλαγή του πεδίου του πιστοποιητικού ενημέρωση από τρίτους ότι υπάρχουν υπολείμματα αν διαπιστωθεί μη-συμμόρφωση μεμονωμένου παραγωγού ή επιχείρησης με τις απαιτήσεις των Κανονισμών 834/2007, 889/2008, της ΚΥΑ /2006 ή του Κανονισμού της EUROCERT. αν απαιτηθεί από την επιτροπή πιστοποίησης της EUROCERT, του ΕΣΥΔ ή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αν υπάρχει έκτακτη ανάγκη (έκρηξη, πυρκαγιά κλπ) που επηρεάζει την εφαρμογή του συστήματος στα πλαίσια των αιφνιδιαστικών επιθεωρήσεων και την λήψη δείγματος στο 5% των ελεγχόμενων επιχειρήσεων βάσει της γενικής εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, αφού λάβει υπόψη τουλάχιστον τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, την ποσότητα των σχετικών προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων. 7.4 H EUROCERT διενεργεί δειγματοληψίες σε ζωικούς και φυτικούς ιστούς, για τον έλεγχο των προϊόντων, την ανίχνευση απαγορευμένων για τη βιολογική παραγωγή προϊόντων κι αν εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής ασυμβίβαστες με τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής. Τα δείγματα αποστέλλονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο. Ο πελάτης μπορεί να παρευρίσκεται στην λήψη δείγματος ή όχι. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον πελάτη. Οι αναλύσεις αυτές πραγματοποιούνται σε ποσοστό 5% των ελεγχόμενων επιχειρηματιών. Τα κριτήρια, βάση των οποίων καταρτίζεται το πρόγραμμα των δειγματοληψιών είναι η επικινδυνότητα, το μέγεθος και η τοποθεσία της μονάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι καταγγελίες των καταναλωτών. (άρθρο 6, παρ. 2.2 (β) ΚΥΑ ) 7.5 Η Γεωργική Εκμετάλλευση/επιχείρηση δύο μήνες πριν την λήξη του πιστοποιητικού μπορεί να ζητήσει τη μη-ανανέωσή του. ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 23 από 31

24 7.6 Στην αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν έχει ζητηθεί η διακοπή του Πιστοποιητικού διενεργείται πάντα η Επιθεώρηση Επιτήρησης πριν από το τέλος της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού. Η διαδικασία που τηρείται κατά την ανανέωση είναι η ίδια με αυτή της αρχικής επιθεώρησης. Γίνεται πλήρης έλεγχος της τεκμηρίωσης και της εφαρμογής στις εγκαταστάσεις και στα αγροτεμάχια της Γεωργικής Εκμετάλλευσης/επιχείρησης. ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 8.1 Για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής, η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει Αίτηση και την σχετική τεκμηρίωση στην ΕURΟCΕRΤ. Ανάλογα με την περίπτωση διενεργείται είτε έκτακτη Επιθεώρηση είτε συνδυάζεται μαζί με την ετήσια επιθεώρηση επιτήρησης. 8.2 Η διεκπεραίωση της υπόθεσης ακολουθεί το άρθρο 6 και εκδίδεται νέο Πιστοποιητικό. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 9.1 Η Γεωργική Εκμετάλλευση/Επιχείρηση μπορεί να ζητήσει να αποποιηθεί την χρήση του Πιστοποιητικού με έγγραφη ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση επιστρέφει τα πρωτότυπα πιστοποιητικά και διακόπτει την χρήση του Λογότυπου της EUROCERT. 9.2 Μετά την ανάκληση της πιστοποίησης υποχρεούται να διακόψει εντός το πολύ μίας εβδομάδας κάθε χρήση και διαφήμιση του πιστοποιητικού και του λογότυπου και να επιστρέψει το Πρωτότυπο Πιστοποιητικό. 9.3 Στην περίπτωση της οριστικής ανάκλησης η επιχείρηση διαγράφεται από το Μ.Π.Γ.Ε, και ανακοινώνεται η διαγραφή στον τύπο, στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ενώ στην περίπτωση της προσωρινής γίνεται μία επισήμανση στο Μ.Π.Γ.Ε. 9.4 Η Γεωργική Εκμετάλλευση δεσμεύεται να διακόψει την χρήση του Λογότυπου εάν λήξει ο χρόνος ισχύος του Πιστοποιητικού. 9.5 Η Γεωργική Εκμετάλλευση υποχρεούται να ζητά την σύμφωνη γνώμη της EUROCERT για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τον Λογότυπο σε έγγραφα ή έντυπα ή διαφημιστικό υλικό. ΑΡΘΡΟ 10 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η EUROCERT σε εφαρμογή του άρθρου 11 και του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ /2006 μπορεί να προβεί σε αναστολή ή/και οριστική ανάκληση των πιστοποιητικών που έχει ΔΠ 13.50/ Ε01/ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο : 2 Σελίδα 24 από 31

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: +30 210 6253927, +30 210 6252495 WEBSITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ [ΕΚ] ΑΡΙΘ. 1452/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΟΛΩΝΟΣ 102 & ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΘΗΝΑ KANONIΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗ 1 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 04/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 10η 01Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός Διευθυντής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Καν. (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 7η 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αντικείμενο 2 2.Γενικοί όροι για την επισήμανση... 2 3. Επισήμανση....4 3.1 Μορφή.. 4 3.2 Ενδείξεις....4 3.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 63 του Καν. Ε.Κ. 889/2008) ΕΠΩΝΥΜΙΑ MΟΝΑΔΟΣ 1 : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 2 : ΤΗΛΕΦΩΝΟ 3

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89& ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BIOLOGICA 2008 «Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος AGROCERT Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 29/05-01/06

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 04/04/2016 Revision No:14 Revision Date: 04/04/2016 Page 1 of 10 Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 3 2. Πεδίο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 27 ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ GMCERT 2 3. ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3 4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 4 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α.Σ.Π.) 5 6. ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/6 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.4. Συστήματα Παραγωγής και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 3.4.1. Νομοθετικό πλαίσιο, Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT 16/03/2011 1. Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1.1 Ο παρών κανονισμός περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών Κανονισμός συμπληρώνει τον Κανονισμό Πιστοποίησης της QMSCERT και αφορά τις επιχειρήσεις ζωικής παραγωγής και τις μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 2. Οι Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Q-CERT ΕΠΕ 26/6/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Q-CERT ΕΠΕ... 3 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 765/2008 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΑΘΗΝΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο παρών κανονισμός καθορίζει σαφείς κανόνες οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 07η 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 1. Πεδίο Εφαρμογής ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Η Διαδικασία αυτή καθορίζει την μέθοδο που ακολουθείται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για την απονομή του Ελληνικού Σήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «BIOCERT CYPRUS LTD» ΘΡΑΚΗΣ 6, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103, Τ.Κ.1055, ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Τ.Θ.29653,1722 E-MAIL: biocert@cytanet.com.cy / biocert_cyprus@cytanet.com.cy, ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007

QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 QMSCERT ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) 834/2007 O παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 01/03/2016 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 9 Σελίδα 1 από 19 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ INTERNATIONAL QUALITY SERVICES ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 31, Τ.Κ. 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΣ:ΚΑΝ 01 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ 3 ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5 ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα, Πέτρος Καστάνης,

Διαβάστε περισσότερα

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa.

EQA HELLAS AE ΚΑΛΑΜΑ Π. 30, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ Τ: 210-6834012, 210-6800552, F: 210-6850985 url:www.eqa.gr, e mail: eqa@eqa.gr, info@eqa. 1. Σκοπός ΟΔΗΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ Η Οδηγία αυτή παρέχει το πλαίσιο άσκησης του δέοντος ελέγχου στους τρόπους και πρακτικές που ακολουθεί ο πιστοποιημένος πελάτης (οργανισμός-εταιρεία-επιχείρηση κλπ), σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ 05 ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 13 Σελίδα 1 από 16 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AGROCERT AGRO 2-1, AGRO 2-2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 1 από 16 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ:G-KAN01 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 2 η ΑΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ: 1 Σελίδα 2 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

09.05.2002/1 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΕΤ-R-01/1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1760/17.07.2000 Για τη θέσπιση συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήµανση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 06η 31 Αυγούστου 2014 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ:

ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ: ΚΑΝ 06 ΑΡ. ΕΚ ΟΣΗΣ: 2 Σελίδα 1 από 12 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO 22000) ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1235 EL 01.04.2013 006.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής Στέλεχος Διεύθυνσης Διαπίστευσης Φορέων Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E., με τον διακριτικό τίτλο E.ΣY.Δ., ιδρύθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R1235 EL 28.06.2011 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ε εεε ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. «QWays» Φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων και Συστημάτων Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΔΠQWays-01Κ.30.0.01/11 διαδρομές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.3. 3.3.4. Νομοθετικό πλαίσιο,προδιαγραφές, Κανονισμοί ΕΚ 834/07,889/08 KA3 ICT SUB-PROGRAMME-

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2 Αντικείμενο των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF

Περιεχόμενα. 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης. 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 11/28/08 4:49:53 PM Περιεχόμενα 1. Παρουσίαση και χρήση του Εθνικού Λογοτύπου Διαπίστευσης 2. Χρήση Λογοτύπων ILAC και ΙΑF 3. Ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ µε τη χρήση ενός παγκοσµίως αναγνωρίσιµου σήµατος Ποιότητας, για πραγµατική Προστιθέµενη Αξία Η TUV HELLAS παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στον αγροδιατροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. «Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 / 11 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 1973/138399 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1. Ο παρών τιμοκατάλογος αφορά τις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής φυτικής κατεύθυνσης. 2. Ετήσιο Κόστος: Είναι το ποσό που καλείται να καταβάλει η επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Έκδοση 20ή 01 Μαρτίου 2015 Σύνταξη: Γ. Π. Βλαχόγιαννης Γραφείο Διαχείρισης της Ποιότητας Έγκριση: Δ. Δημητριάδης Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 - ΜΕΤΡΟ 2.5- ΔΡΑΣΗ 2.5.2 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Ο παρών Κανονισμός Πιστοποίησης περιγράφει τις διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα