ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2005

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο που έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήµης των Λιβαδιών και των Λειµώνων. Ειδικότερα η Εταιρεία έχει ως αντικείµενα: Τη διεύρυνση, διάδοση και εφαρµογή των γνώσεων που αναφέρονται στη συντήρηση και προστασία των λιβαδικών οικοσυστηµάτων και του φυσικού περιβάλλοντος, στην ανάλυση της δοµής τους καθώς και στη βελτίωση, ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των λιβαδιών αφενός και αφετέρου στην εγκατάσταση, βελτίωση και διαχείριση των λειµώνων και των χλοοταπήτων. Την προώθηση της έρευνας και εκπαίδευσης στα λιβάδια και στους λειµώνες, τη µεγαλύτερη αναγνώριση του πολλαπλού ρόλου των λιβαδιών και των λειµώνων στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εθνική οικονοµία, ιδιαίτερα δε της σηµασίας τους για την ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Τη συνεργασία µε αντίστοιχες επιστηµονικές οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού και την επιστηµονική υποστήριξη των µελών της. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (περιόδου ) Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γενικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλος: Θωµάς Παπαχρήστου, Τακτικός Ερευνητής, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ολυµπία Ντίνη-Παπαναστάση, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Παναγιώτης Πλατής, Αναπληρωτής Ερευνητής, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Ιωάννης Ισπικούδης, Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Αλέξανδρος Τσιόντσης, Αναπληρωτής Ερευνητής, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

3 ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ Ο ρόλος της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας στη χάραξη λιβαδικής πολιτικής Όσοι παραβρέθηκαν στο 4 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στο Βόλο είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σε ένα πραγµατικά σηµαντικό επιστηµονικό γεγονός. Το σηµαντικό αυτό επιστηµονικό γεγονός συνέπεσε µε τη λήξη της θητείας µας στο.σ. της ΕΛΕ και την ανάδειξη νέου.σ. αποτελούµενο από εξέχοντα µέλη της Εταιρείας µας, στα οποία ευχόµαστε καλή επιτυχία στο έργο τους. Στη συνέχεια, θα αναφερθούµε στις δραστηριότητες της Εταιρείας µας όλα αυτά τα χρόνια, που δραστηριοποιείται, και πώς επηρέασαν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την άσκηση λιβαδικής πολιτικής. Απώτερος σκοπός είναι να χαραχθεί η κατάλληλη στρατηγική και να γίνουν οι ενδεδειγµένες ενέργειες σε αυτούς που χαράσσουν τη λιβαδική πολιτική στη χώρα µας. Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι µη κερδοσκοπική επιστηµονική οργάνωση. Τα µέλη της, που ανέρχονται στα 76, είναι εξειδικευµένοι επιστήµονες, που το επιστηµονικό ενδιαφέρον τους και η επαγγελµατική ενασχόλησή τους είναι η οικολογία και η διαχείριση των λιβαδιών και λειµώνων καθώς και των άλλων βοσκήσιµων πόρων (π.χ. βοσκόµενες δασικές εκτάσεις). Οι λόγοι για τους οποίους ιδρύθηκε η ΕΛΕ είναι: α) να προάγει την επιστήµη της Λιβαδοπονίας, που έχει ως αντικείµενο τη µελέτη των λιβαδικών οικοσυστηµάτων και των αρχών που εφαρµόζονται στη διαχείριση των λιβαδικών πόρων (έδαφος, φυτά, νερό και ζώα), β) να παράσχει τεχνογνωσία σε όλους αυτούς που ενασχολούνται µε τα λιβάδια, τους λειµώνες και γενικότερα µε τους βοσκήσιµους πόρους και να διαδώσει τα νέα επιστηµονικά επιτεύγµατα, γ) να ενηµερώσει ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα για τα οικονοµικά, κοινωνικά και οικολογικά οφέλη που απορρέουν από το λιβάδια και δ) να προάγει το επάγγελµα του λιβαδοπόνου. Τα 12 χρόνια ύπαρξής της, η ΕΛΕ διοργάνωσε 10 επιστηµονικές εκδηλώσεις µε κύριο γνώµονα την επίτευξη των στόχων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτές οι επιστηµονικές εκδηλώσεις περιελάµβαναν: πέντε ηµερίδες, 1) Λιβάδια και αγροτική ανάπτυξη, 2) Λιβαδοπονία και εναλλακτικές χρήσεις γης, 3) Κτηνοτροφία και περιβάλλον, 4) Φυσικό περιβάλλον: Λεκάνη Μυγδονίας, κίνδυνοι διαχείριση και 5) Στρατηγική ορθολογικής διαχείρισης λιβαδικών πόρων, καθώς και τέσσερα εθνικά συνέδρια, 1) Αειοφορική αξιοποίηση λιβαδιών και λειµώνων, 2) Η Λιβαδοπονία στο κατώφλι του 21 ου αιώνα, 3) Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών, 4) Λιβάδια πεδινών και ηµιορεινών περιοχών: µοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου και ένα διεθνές συνέδριο σε συνεργασία µε την EGF, Grasslands and woody plants in Europe. Αυτές οι δραστηριότητες καθιέρωσαν την ΕΛΕ στην επιστηµονική κοινότητα και σε αρκετούς χρήστες των λιβαδιών, οι οποίοι αναγνωρίζουν πλέον ότι τα λιβάδια παράγουν µία ποικιλία από προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι: βιότοποι άγριας ζωής, βοσκήσιµη ύλη, νερό, δασικά προϊόντα, αναψυχή, τοπία υψηλής αισθητικής αξίας, κτλ. Για το λόγο αυτό, η διαχείρισή τους επηρεάζει τη ζωή όλων των ανθρώπων και όχι µόνο όσων διαβιούν κοντά στα λιβάδια. Αναµφίβολα η 12ετής παρουσία της ΕΛΕ επηρέασε τους ασχολούµενους επαγγελµατικά και επιστηµονικά µε τα λιβαδικά οικοσυστήµατα, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες όλων των µέχρι τώρα.σ. της ΕΛΕ, δεν κατορθώθηκε να επηρεαστούν αυτοί που χαράσσουν την εθνική λιβαδική πολιτική. Στην πραγµατικότητα, οι µέχρι τώρα κυβερνήσεις και οι από το νόµο υπεύθυνες υπηρεσίες για τη διαχείριση των λιβαδιών ουδέποτε είχαν λιβαδική πολιτική που να εδράζεται στη λιβαδοπονική επιστήµη και να στοχεύει στη διατήρηση και ορθολογική διαχείριση των λιβαδικών πόρων, καθώς και στην ευηµερία των κτηνοτρόφων και των άλλων κοινωνικών οµάδων που εξαρτώνται από τα λιβάδια. Η πολιτική που εφαρµόζεται αγνοεί θεµελιώδεις επιστηµονικές αρχές και τούτο γιατί οι πολιτικοί σχεδιασµοί και οι

4 βραχυπρόθεσµες οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες υπερισχύουν της επιστήµης και της λελογισµένης αξιοποίησης των φυσικών πόρων. Η έλλειψη συγκεκριµένων πολιτικών που να αποβλέπουν στη συντήρηση και διαχείριση των λιβαδιών είναι µία ένδειξη της σχετικά χαµηλής προτεραιότητας της πολιτείας για την ορθολογική αξιοποίηση των λιβαδιών. Πεποίθησή µας είναι ότι η σύνδεση µεταξύ επιστήµης, πολιτικής και διαχείρισης λιβαδιών πρέπει να ενισχυθεί διαµέσου συνεχών επαφών µεταξύ πολιτειακών παραγόντων και λιβαδοπόνων, αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσµάτων και ενσωµάτωσής τους στη διαχείριση των λιβαδικών πόρων. Επίσης, πιστεύουµε ότι οι λιβαδοπόνοι και η ΕΛΕ δεν πρέπει να θεωρούν τη χάραξη λιβαδικής πολιτικής εκτός των δραστηριοτήτων τους. Τα περισσότερα µέλη της ΕΛΕ ενστερνίστηκαν την επιστήµη της Λιβαδοπονίας εξαιτίας της διεπιστηµονικής φύσης της και της δυνατότητας µελέτης των αλληλοεπιδράσεων µεταξύ εδάφους, φυτών, κλίµατος και ζώων. Για την καλύτερη κατανόηση όµως των λιβαδικών οικοσυστηµάτων και τη διαχείρισή τους θα πρέπει να ενσωµατώσουµε ανθρωπο- κοινωνικές και οικονοµικές παραµέτρους. Επίσης, για να είµαστε αποτελεσµατικοί στην πολιτική κονίστρα πρέπει να βελτιώσουµε την επικοινωνιακή τακτική µας και να διαµοιράζουµε διαρκώς τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά µας µε αυτούς που χαράσσουν τη λιβαδική πολιτική. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να εκπαιδευτούµε στη µετάδοση της οικολογικής πολυπλοκότητας µε απλούς κατανοητούς όρους. Η δουλειά µας θα γίνει ευκολότερη αν συµπεριλάβουµε στην επιστήµη µας το κοινό διαµέσου συµµετοχικής έρευνας και προσαρµοστικής διαχείρισης. Τέτοιες συνεργατικές προσπάθειες µάθησης θα έχουν προστιθέµενο όφελος από τη στοιχειώδη επιστηµονική γνώση του κοινού, µε αποτέλεσµα µη ειδικοί να αποτιµούν καλύτερα τις υποκείµενες πολυπλοκότητες και αβεβαιότητες που είναι συνυφασµένες µε τη λιβαδοπονική επιστήµη και τη διαχείριση των λιβαδιών. Είναι φανερό ότι ο ρόλος µας πρέπει να προσαρµοστεί στα νέα πολιτικά κοινωνικά οικονοµικά οικολογικά δεδοµένα αν θέλουµε να πετύχουµε τους στόχους µας, δηλαδή την αειφορική διαχείριση των λιβαδιών. Ειδικότερα, πρέπει να έχουµε σθεναρή στάση έναντι πολιτικών που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τα λιβαδικά οικοσυστήµατα. Αυτή η διεύρυνση του ρόλου µας δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι θα εγκαταλείψουµε τη βασική µας ενασχόληση µε την επιστήµη, την έρευνα και µε όλα αυτά που µας ενώνουν και καθιερώνουν ως επιστήµονες στην εθνική και διεθνή επιστηµονική κοινότητα. Θωµάς Παπαχρήστου Πρόεδρος ΕΛΕ

5 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Ε. Κατά το δεύτερο έτος της θητείας του το απερχόµενο.σ. της Ε.Λ.Ε. παρουσίασε τις παρακάτω δραστηριότητες: 1. Οργάνωσε το 4 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο (10-12 Νοεµβρίου 2004) µε θέµα Λιβάδια των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου στο Βόλο. Συνδιοργανωτές του Συνεδρίου ήταν το Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. 2. Εξέδωσε το Ενηµερωτικό ελτίο της Ε.Λ.Ε. ΛΙΒΑ Ι για το έτος 2003 και το βιβλίο Περιφράξεις Βοσκοτόπων µε συγγραφέα τον κ. Α. Πήττα (Νο 11). 3. Έστειλε γραπτή ανακοίνωση για συµµετοχή της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας στο XX International Grassland Congress που θα πραγµατοποιηθεί στο ουβλίνο την 1 η Ιουλίου Η συµµετοχή έγινε αποδεκτή µε την παρουσίαση Poster, όπου θα εµφανιστεί το έργο της Εταιρείας, στην ενότητα «The role of the International Grassland Congress and Grassland Societies in Technology interaction and influencing policy», (Dublin, 1 July 2005). 4. Κατακύρωσε τη ιστοσελίδα της Ε.Λ.Ε. µε την ονοµασία 5. Έγινε µερική χρηµατοδότηση της συµµετοχής της κ. Ζαρόβαλη µε παρουσίαση εργασίας σε συνέδριο της EGF. Παναγιώτης. Πλατής Γενικός Γραµµατέας Ε.Λ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Στις 11 Νοεµβρίου του 2004 πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο, στην αίθουσα «Γιάννης Κορδάτος» του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µετά τη λήξη των εργασιών του 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, η Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Ε.. Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης ήταν ο απολογισµός των πεπραγµένων του απερχόµενου..σ., η έγκριση του οικονοµικού απολογισµού προϋπολογισµού και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου.σ. Επιπλέον: Έγινε δεκτό το αίτηµα του κ. Παντελή Τζωρτζάκη, /ντή ασών Περιφέρειας Κρήτης, για την ανάληψη διοργάνωσης του 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου της Ε.Λ.Ε.. Το νέο.σ. θα συνεργαστεί µε την Περιφέρεια Κρήτης για τον καθορισµό του τόπου και του χρόνου του Συνεδρίου. Αποφασίστηκε η ενίσχυση του ρόλου της Ε.Λ.Ε. στη χάραξη των πολιτικών επιλογών για τους λιβαδικούς πόρους της χώρας, µε παρεµβάσεις στα κέντρα αποφάσεων. Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια για τη διοργάνωση Πανευρωπαϊκού ή Παγκόσµιου Συνεδρίου από την Ε.Λ.Ε. στη χώρα µας. Το νέο ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.Λ.Ε. που εξελέγη για τη διετία έχει ως εξής: Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Παπαναστάσης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Αθανάσιος Σφουγγάρης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας

6 Γενικός Γραµµατέας: Ταµίας: Μέλος: Απόστολος Αϊναλής, ρ ασολόγος, /νσης ασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ιωάννης Ισπικούδης, Επίκουρος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Ζωή Παρίση, Λέκτορας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Λ.Ε. (εγγραφή κατά τα έτη ) 1. Αικατερίνη Βασιλάκη του Εµµανουήλ, ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λιβαδοπονία 2. Ελένη Ελευθεριάδου του Νικολάου, Επίκουρος Καθηγήτρια ασικής Βοτανικής, Τµήµατος ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 3. Μαρία Ζαρόβαλη του Πασχάλη, ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λιβαδοπονία 4. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος του Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής ασικής Βοτανικής, Τµήµατος ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 5. Ελένη Καζάκου του Γαβριήλ, Βιολόγος 6. Ηλίας Καρµίρης του Εµµανουήλ, ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λιβαδοπονία 7. Περιστέρα Κουράκλη του ηµητρίου, ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λιβαδοπονία 8. Απόστολος Κυριαζόπουλος του Παναγιώτη, ρ ασολόγος - Λιβαδοπόνος 9. Ιωάννης Μανωλόπουλος του Βασιλείου, Γεωπόνος, Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 10. Άννα Σιδηροπούλου του Νικολάου, ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λιβαδοπονία 11. ηµήτριος Χουβαρδάς του Νικολάου, ασολόγος, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Λιβαδοπονία ΝΕΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΑ Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Οι παρακάτω επιστήµονες έλαβαν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείµενα της Λιβαδοπονίας από το Τµήµα ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος: Ζαχαράκη, Μ Επίδραση της συχνότητας κοπής στην παραγωγή βοσκήσιµης ύλης και στους ευδιάλυτους υδατάνθρακες τριών οικότυπων της Dactylis glomerata L. Ζαρόβαλη, Μ Σχέση µεταξύ αλλαγών στη χρήση γης και υπέργειας παραγωγής ποώδους βλάστησης σε λιβαδικές εκτάσεις της Επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Καραγιάννης, Κ Αντοχή στην έντονη βόσκηση των πολυετών αγρωστωδών Dactylis glomerata και Phalaris aquatica. Πανταζόπουλος, Χ Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την εκτίµηση της λιβαδικής κατάστασης σε δασολιβαδικά οικοσυστήµατα.

7 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑ & ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ιεθνές συνέδριο για τη δασολιβαδοπονία και αειφορική διαχείριση Στις Απριλίου 2004, πραγµατοποιήθηκε στην πόλη Lugo της πολιτείας Galicia της Ισπανίας διεθνές συνέδριο για τα δασολιβαδικά συστήµατα και την αειφορική διαχείρισή τους. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο του Santiago de Compostela σε συνεργασία µε διεθνείς οργανισµούς όπως EFI, FAO κ.λ.π. Κύρια θέµατα του συνεδρίου ήταν: α) δασολιβαδικά συστήµατα: τύποι και κύριες επιδιώξεις, β) διαχείριση δασολιβαδικών συστηµάτων, παραγωγικότητα και ποιότητα: δέντρα, λιβαδικά φυτά και ζώα, γ) οικολογική σηµασία των δασολιβαδικών συστηµάτων: βιοποικιλότητα και αειφορική ανάπτυξη, δ) οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά οφέλη των δασολιβαδικών συστηµάτων και ε) µελλοντικές προοπτικές των δασολιβαδικών συστηµάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το επιστηµονικό ενδιαφέρον του συνεδρίου ήταν πολύ µεγάλο γιατί παρουσιάστηκαν απόψεις για τη διαχείριση και τα προϊόντα των δασολιβαδικών συστηµάτων από διάφορα µέρη του πλανήτη όπως από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Κεντρική Αφρική, τη Βόρεια και Νότια Αµερική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα οικολογικά οφέλη των δασολιβαδικών συστηµάτων, όπως η µείωση του κινδύνου διάβρωσης και πυρκαγιάς, η µείωση της πίεσης για βόσκηση στα λιβάδια, η διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου καθώς και κοινωνικοοικονοµικά και πολιτισµικά οφέλη. Καθορίστηκαν επίσης µελλοντικοί ερευνητικοί στόχοι όπως η απογραφή των συστηµάτων αυτών, οικολογικές επιδράσεις, συστήµατα διαχείρισης, διερεύνηση κοινωνικοοικονοµικών απόψεων και µεταβίβαση των πληροφοριών στους ενδιαφερόµενους κτηνοτρόφους. Στο συνέδριο συµµετείχαν περισσότεροι από 200 επιστήµονες από όλο τον κόσµο και παρουσιάστηκαν συνολικά 180 εργασίες προφορικές και αναρτηµένες. Από Ελληνικής πλευράς συµµετείχαν οι Ι. Ισπικούδης και Κ. Μαντζανάς µε προφορικές εργασίες και οι Ζ. Κούκουρα, Α. Κυριαζόπουλος, Χ. Πανταζόπουλος και Α. Παντέρα µε αναρτηµένες εργασίες. Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς 2. ιεθνές συνέδριο για τα Μεσογειακά οικοσυστήµατα Στο διάστηµα 25 Απριλίου 1 Μαΐου 2004 διεξήχθη στο συνεδριακό κέντρο του Rodos Palace της Ρόδου το 10 ο ιεθνές Συνέδριο για τα Μεσογειακού τύπου Οικοσυστήµατα (10 th International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems MEDECOS). Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του διεθνούς Οργανισµού International Society of Mediterranean Ecologists (ISOMED), του οποίου πρόεδρος ήταν η καθ. κ. Μαργαρίτα Αριανούτσου, και διοργανώθηκε από το Τµήµα Οικολογίας και Συστηµατικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το συνέδριο υποστηρίχτηκε από 10 Εθνικούς και ιεθνείς χορηγούς, γεγονός που αναδεικνύει τη σηµαντικότητά του. Στο συνέδριο συµµετείχαν µε εργασίες πάνω από 400 συγγραφείς από διάφορες χώρες του κόσµου µε Μεσογειακό κλίµα. Το γενικότερο θέµα του συνεδρίου ήταν Οικολογία, Προστασία και ιαχείριση των Μεσογειακού τύπου Οικοσυστηµάτων. Οι κυριότερες ενότητες του συνεδρίου ήταν: Οικολογία, Προστασία και ιαχείριση, Βιολογική Εισβολή και Οικολογία σπόρων. Το γενικότερο συµπέρασµα του συνεδρίου ήταν ότι τα οικοσυστήµατα που υποστηρίζουν οι πέντε µεσογειακού κλίµατος περιοχές της γης είναι πολύτιµα και σηµαντικά για την ανθρώπινη ύπαρξη και την παγκόσµια οικολογική ισορροπία και η προστασία και διατήρησή τους αποτελεί µονόδροµο. Στο συνέδριο παρευρέθησαν µε επιστηµονικές ανακοινώσεις τα µέλη της ΕΛΕ Βασίλειος

8 Παπαναστάσης, Ολυµπία Ντίνη Παπαναστάση, Μαρία Παπαδηµητρίου, Ελένη Καζάκου, και ο γράφων. ρ. Μιχαήλ Σ. Βραχνάκης 3. Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα λιβάδια Στις Ιουνίου 2004, έλαβε χώρα στη Λουκέρνη της Ελβετίας η 20 η Γενική Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Λιβαδιών (European Grassland Federation - E.G.F.). Το θέµα του συνεδρίου ήταν «Συστήµατα Χρήσης Γης σε Περιοχές που Κυριαρχούνται από Ποολίβαδα» (Land Use Systems in Grassland Dominated Regions) και διοργανώθηκε από την Ελβετική Λιβαδοπονική Εταιρεία (Swiss Grassland Society). Στο συνέδριο έλαβαν µέρος περισσότερο από 450 επιστήµονες από περίπου 40 χώρες κυρίως ευρωπαϊκές - και παρουσιάστηκαν συνολικά 440 προφορικές και γραπτές ανακοινώσεις, καθιστώντας το έτσι ένα από τα σηµαντικότερα όλων όσων έχουν οργανωθεί από την Οµοσπονδία αυτή. Στα πλαίσια τόσο της εισαγωγικής εισήγησης, όσο και των πέντε θεµατικών ενοτήτων, ιδιαίτερη ήταν η έµφαση που δόθηκε στις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίσουν οι χορτολιβαδικές περιοχές στα πλαίσια των κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτικών αλλαγών που επιτελούνται στον Ευρωπαϊκό χώρο. Τα θέµατα του συνεδρίου αφορούσαν: 1. στο συνδυασµό οικολογικών και οικονοµικών ωφελειών από τα ποολίβαδα, σε συνάρτηση µε τις οικολογικές συνθήκες και την αγροπεριβαλλοντική πολιτική κάθε χώρας αλλά και στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., 2. στα οφέλη για την κοινωνία από τις υπηρεσίες που παρέχουν αυτές οι εκτάσεις, αλλά και στους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη παγκόσµια αλλαγή και την εντατική χρησιµοποίηση τους, όπως η χρήση λιπασµάτων και κοπριάς, 3. στην όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη χρήση του συστήµατος έδαφος βλάστηση ζώα µε σκοπό τόσο την βελτιστοποίηση της παραγωγής όσο και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 4. στη σχέση µεταξύ της ποιότητας της φυτικής παραγωγής και της ποιότητας των ζωικών προϊόντων και τέλος, 5. στη µεταφορά της επιστηµονικής γνώσης στην πράξη για την εναρµόνιση της συστηµάτων παραγωγής µε την προστασία του περιβάλλοντος. Στο συνέδριο αυτό, η χώρα µας εκπροσωπήθηκε, µεταξύ άλλων, µε τη γραπτή ανακοίνωση Herbage production in relation to land use changes in Mediterranean rangelands µε συγγραφείς τα µέλη της Ε.Λ.Ε. Μαρία Ζαρόβαλη, Ιωάννη Τσουγκράκη και Βασίλειο Παπαναστάση. Η γράφουσα συµµετείχε στη Συνάντηση µε την οικονοµική ενίσχυση της Ε.Λ.Ε., καθώς και της Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) ως νέα επιστήµονας και µε την ιδιότητα αυτή, έλαβε µέρος σε ειδικές συνεδρίες συζήτησης (Master Classes) που διοργανώθηκαν παράλληλα µε το κυρίως επιστηµονικό πρόγραµµα. Επίσης παρουσιάστηκαν οι εξής γραπτές ανακοινώσεις µε συγγραφείς τα µέλη της Ε.Λ.Ε Ζωή Κούκουρα και Ηλία Καρµίρη Effects of livestock grazing on plant diversity in alpine grasslands και Ιωάννη Καζόγλου και Βασίλειο Παπαναστάση Water buffalo (Bubalus bubalis) grazing and summer cutting as methods of restoring wet meadows at Lake Mikri Prespa, Greece. Τα πρακτικά του συνεδρίου έχουν δηµοσιευθεί στη σειρά Grassland Science in Europe, Vol. 9, A. Lüscher et al. (eds) (p. 1230). Μαρία Ζαρόβαλη

9 4. Ηµέρα έρευνας στην Πολιτεία Οκλαχόµα των Η.Π.Α. Πραγµατοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2004, η καθιερωµένη ετήσια συνάντηση επιστηµόνων όλων των Πανεπιστηµίων της Πολιτείας Οκλαχόµας των Η.Π.Α., µε τίτλο Oklahoma Research Day. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιστήµονες από όλα τα Πανεπιστήµια της Πολιτείας παρουσίασαν κατά ειδικότητες (όπως Βιολογία, Μαθηµατικά & Στατιστική, Χηµεία, Εκπαίδευση, Οικονοµικά & ιοίκηση Επιχειρήσεων, Τέχνες, Κοινωνικές & Πολιτικές Επιστήµες, κ.ά.) τα αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποίησαν τη χρονιά που πέρασε και εν συντοµία τους άξονες της έρευνας που διεξάγουν. Η παρουσίαση είχε διάρκεια τριών ωρών και ήταν υπό µορφή poster, τα οποία τοποθετήθηκαν σε διαφορετικό κτίριο για κάθε ειδικότητα. Μετά το µεσηµεριανό φαγητό, εκπρόσωποι του εθνικού συµβουλίου έρευνας των Πανεπιστηµίων σχολίασαν τις παρουσιάσεις των poster και παρουσίασαν τις δυνατότητες (κυρίως οικονοµικές) για την έρευνα της επόµενης χρονιάς. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου της Κεντρικής Οκλαχόµας, που βρίσκεται στο Edmond και την παρακολούθησαν περισσότεροι από 700 επιστήµονες. 5. Υποτροφία σε µέλος της ΕΛΕ Μαρία Γιακουλάκη Ο ρ Θωµάς Παπαχρήστου έλαβε υποτροφία από το Αµερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Fulbright κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας και µετέβη για διεξαγωγή έρευνας στο Τµήµα ασολογίας, Λιβαδοπονίας και Άγριας Ζωής της Σχολής Φυσικών Πόρων του Πολιτειακού Πανεπιστηµίου της Utah που εδρεύει στο Logan των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής (Department of Forest, Range and Wildlife Sciences, Natural Resources College, Utah State University) από 10 Ιουλίου µέχρι 15 Οκτωβρίου Ο τίτλος του ερευνητικού προγράµµατος ήταν : Κατανόηση των βιοχηµικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ φυτών και φυτοφάγων ζώων για προαγωγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας των τοπίων (Understanding of biochemical interactions among plants and herbivores to enhance and maintain the biodiversity of landscapes). Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε την ερευνητική οµάδα του εν λόγω Τµήµατος που ασχολείται µε τις αλληλοεπιδράσεις φυτών ζώων και συντονίζεται από τον καθηγητή Λιβαδοπονίας Dr. Frederick Provenza. Η όλη ερευνητική δραστηριότητα περιελάµβανε θεωρητική και πειραµατική διαδικασία. Η θεωρητική προσέγγιση περιλάµβανε : συζητήσεις µε µέλη του Τµήµατος, επισκέψεις σε άλλα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου, ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και τη συγγραφή ενός άρθρου ανασκόπησης µε τίτλο Foraging ecology of small ruminants on wooded rangelands. Τα πειράµατα της έρευνας σχεδιάστηκαν για να διερευνήσουν πώς και γιατί τα ζώα επιλέγουν τα διάφορα φυτά ενός λιβαδιού κατά τη βόσκηση και πώς οι διάφορες φυτοτοξίνες που απαντούν στα φυτά επηρεάζουν την επιλογή δίαιτας και την κατανάλωση τροφής από τα ζώα. Από τα αποτελέσµατα αυτών των πειραµάτων προκύπτει ότι η ύπαρξη σε ένα λιβάδι φυτών που περιέχουν διαφορετικές φυτοτοξίνες (π.χ. τανίνες, οξαλικό οξύ και τερπίνες) έχει ως αποτέλεσµα υψηλότερη κατανάλωση βοσκήσιµης ύλης απ ό,τι όταν υπάρχει µόνο µία φυτοτοξίνη. Επίσης, η χορήγηση πρωτεϊνούχων και ενεργειακών συµπληρωµάτων ενδυναµώνουν τα ζώα να καταναλώσουν υψηλότερες ποσότητες φυτών µε φυτοτοξίνες. Σύντοµα τα αποτελέσµατα αυτά θα δηµοσιευτούν και θα είναι διαθέσιµα σε κάθε ενδιαφερόµενο. ρ Θωµάς Γ. Παπαχρήστου

10 6. 4 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο: Λιβάδια των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου Πραγµατοποιήθηκε στο Βόλο από τις 10 µέχρι τις 12 Νοεµβρίου 2004 στο αµφιθέατρο «Γιάννης Κορδάτος» του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας το 4 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο µε τίτλο Λιβάδια των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία σε συνεργασία µε το τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστήµιου Θεσσαλίας, το Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Γενική ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 76 επιστηµονικές εργασίες. Στο τέλος του συνεδρίου µετά από ευρεία συζήτηση που έγινε σχετικά µε τα θέµατα των εισηγήσεων καθώς και από τις τοποθετήσεις που έγιναν προέκυψε ότι τα λιβάδια των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών καθώς και οι λειµώνες που απαντούν, κυρίως στις πεδινές περιοχές είναι σηµαντικοί βοσκήσιµοι πόροι. Τα λιβάδια, που είναι φυσικά οικοσυστήµατα, θα πρέπει να διαχειρίζονται µε αρχές πολλαπλών χρήσεων αφού σε αυτά παράγονται µία σειρά από προϊόντα και εξασφαλίζονται διάφορες υπηρεσίες. Επίσης, η αναθεωρηµένη κοινή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ) µάλλον θα ευνοήσει την εγκατάλειψη αγροτικών εκµεταλλεύσεων και αυτοί οι εγκαταλειµµένοι αγροί ενδεχοµένως να αποδοθούν για λιβαδική χρήση. Βέβαια δεν πρέπει να αγνοείται ότι οι εκτάσεις αυτές είναι ιδιωτικές και θα πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασµός για το πώς θα ενσωµατωθούν στα συστήµατα βόσκησης, τα οποία εφαρµόζονται σε δηµόσιες εκτάσεις και διατελούν υπό κοινόχρηστο καθεστώς βόσκησης. Σε ότι αφορά στη βοσκήσιµη ύλη που παράγεται στα ποολίβαδα των πεδινών και ηµιορεινών περιοχών (υψόµετρο<800 µ.), προκύπτει ότι η περιεκτικότητά της σε θρεπτικά συστατικά καλύπτει τις απαιτήσεις των ζώων µόνο για το Μάιο και Ιούνιο. Επίσης, η υψηλή παραγωγή βοσκήσιµης ύλης στα ποολίβαδα της χαµηλής οικολογικής ζώνης κατά την παραπάνω περίοδο είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ποσότητα κατακρηµνισµάτων της περιόδου Οκτωβρίου-Νοεµβρίου. Ωστόσο, για την ορθολογική διαχείριση αυτών των εκτάσεων θα πρέπει να δηµιουργηθούν µαθηµατικά πρότυπα πρόβλεψης της παραγωγής βοσκήσιµης ύλης που θα στηρίζονται στη µέτρηση κλιµατικών παραµέτρων. Για την πληρέστερη ικανοποίηση των απαιτήσεων των ζώων σε ποσότητα βοσκήσιµης ύλης και σε θρεπτικά συστατικά, σηµαντικό ρόλο στη χώρα µας, φαίνεται ότι παίζουν τα ξυλώδη φυτά των θαµνολίβαδων που παράγουν άφθονη πράσινη βοσκήσιµη ύλη υψηλής θρεπτικής αξίας καθ όλη τη διάρκεια του έτους (αείφυλλα είδη) ή κατά την κρίσιµη θερινή περίοδο (φυλλοβόλα είδη). Επιπλέον, για την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών της χώρας µας και σε ότι αφορά στον προσδιορισµό της λιβαδικής κατάστασης θα πρέπει να χρησιµοποιείται µάλλον το πρότυπο των µεταβατικών καταστάσεων παρά εκείνο της διαδοχής της βλάστησης προς ένα τελικό στάδιο, αυτό της ένωσης κλίµαξ. Σύµφωνα µε το πρότυπο των µεταβατικών καταστάσεων, τα λιβάδια αποτελούνται από διακεκριµένες φυτοκοινωνίες, που συγκροτούν µόνιµες καταστάσεις και από προσωρινά στάδια, τα οποία αποτελούν µεταβάσεις µεταξύ καταστάσεων. Φυσικοί (π.χ. κλίµα) ή ανθρωπογενείς (π.χ. βόσκηση) παράγοντες είναι τα αίτια αυτών των µεταβατικών καταστάσεων. Ιδιαίτερα διαχειριστικά µέτρα προτάθηκαν για τα υγρά λιβάδια. Για παράδειγµα για τη διατήρηση των παραλίµνιων λιβαδιών και την αποτροπή της κυριαρχίας τους από καλάµια, φαίνεται ότι η υψηλή βοσκοφόρτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα µέσο επίτευξης του στόχου αυτού. Μία τέτοια διαχείριση, δηλαδή επιθυµητή αναλογία υγρών λιβαδιών καλαµιώνων συµβάλλει στη διατήρηση ειδών της ορνιθοπανίδας που χρησιµοποιούν ως ενδιαίτηµα τα υγρά λιβάδια. Στο 4 ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο έγιναν σηµαντικές αναφορές για τις σχέσεις βοσκόµενων εκτάσεων, γεωργικών εκτάσεων, αγροτικών ζώων και άγριας πανίδας. Όπως προέκυψε από

11 τις εργασίες αυτές η διαθέσιµη βοσκήσιµη ύλη επηρεάζει την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση της δίαιτας των ειδών της άγριας πανίδας. Για παράδειγµα, ο λαγός στη Θεσσαλία βρέθηκε να επιλέγει µάλλον αυτοφυή φυτά των λιβαδιών παρά καλλιεργούµενα είδη των αγρών. Επίσης, η δηµιουργία πυκνών θαµνώνων, ως αποτέλεσµα της εγκατάλειψης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχει αρνητικές επιπτώσεις στους πληθυσµούς του λαγού, οι οποίοι σε τέτοιες λιβαδικές καταστάσεις απουσιάζουν, κάτι που έχει συνέπεια και στη µείωση του ενδιαφέροντος κυνηγών για τέτοιες περιοχές, που παλαιότερα ήταν υψηλού κυνηγετικού ενδιαφέροντος. Παρόµοια, αναφέρθηκε ότι η εξάπλωση της δασικής πεύκης εντός των ενδιαιτηµάτων (λιβαδιών) του αγριόγιδου στην περιοχή της Ροδόπης επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση του είδους αυτού. Τέλος, διάφορα στρουθιόµορφα είδη ευνοούνται από τις επικρατούσες συνθήκες σε αραιά, παρά σε πυκνά θαµνολίβαδα. Ειδικά, στα λιβαδικά οικοσυστήµατα της περιοχής Θεσσαλίας (που φιλοξένησε το 4 ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο) απαντά ένας µεγάλος αριθµός ειδών της άγριας πανίδας. Συγκεκριµένα, τα αναπαραγόµενα είδη πουλιών ανέρχονται στα 17 και αποδείχτηκε ότι τα λιβαδικά οικοσυστήµατα, είτε από µόνα τους είτε σε συνδυασµό µε γεωργικές καλλιέργειες, έχουν ισχυρά θετική επίδραση στην ποικιλότητα της ορνιθοπανίδας του αγροτικού τοπίου της περιοχής, το οποίο κυριαρχείται από σιτηρά, όπου οι αντίστοιχες παράµετροι της ποικιλότητας είναι χαµηλές. Συγκεκριµένα για την περιοχή Μαυροβουνίου που έχει καταταχθεί ως περιοχή ειδικώς προστατευµένη, αναδείχθηκε η σηµασία των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας. Τα λιβάδια είναι το ενδιαίτηµα πολλών ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας, όπως της δενδροσταρίθρας (Lullula arborea), της µικρογαλιάνδρας (Calandrella brachydactyla), του µαυρολαίµη (Saxicola torquata), µερικών χαµοκελάδων (Anthus campestris) και πετροκότσυφων (Monticola saxatilis). Επίσης, αρπακτικά όπως ο φιδαετός (Circaetus gallicus), ο σφηκιάρης (Pernis apivorus), το βραχοκιρκίνεζο (Falco tinninculus) και το κιρκινέζι (Falco naumanni) χρησιµοποιούν αυτά τα ενδιαιτήµατα για να κυνηγήσουν τη λεία τους. Στην περιοχή Αντιχάσια Μετέωρα, η οποία επίσης διατελεί υπό το ίδιο διαχειριστικό καθεστώς προστασίας, υπάρχει τάση µείωσης της έκτασης των λιβαδικών εκτάσεων προς άλλες κατηγορίες, µε σηµαντικότερη τη µείωση του τύπου των θαµνολίβαδων που κυριαρχούνται από τα είδη Carpinus betulus - Phillyrea media - Quercus coccifera. Στις ηµέρες µας, όλο και περισσότερο γίνονται συζητήσεις και απόπειρες εφαρµογής προγραµµάτων βιολογικής κτηνοτροφίας και ίδρυσης κτηνοτροφικών πάρκων. Από στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά το 4 ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο προκύπτει ότι προγράµµατα βιολογικής κτηνοτροφίας έχουν εφαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, η οποία εµφανίζεται 1 η στη συνολική κατανοµή παραγωγών βιολογικής κτηνοτροφίας και 3 η στη συνολική κατανοµή πιστοποιηµένων βιολογικών βοσκοτόπων και στη συνολική κατανοµή ζώων βιολογικής κτηνοτροφίας, µε αντίστοιχα ποσοστά 27%, 6% και 17% επί του συνόλου βιολογικής κτηνοτροφίας της χώρας µας. Επίσης, η ίδρυση Φυσικών Κτηνοτροφικών Πάρκων σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές και σε µεγάλης έκτασης επιφάνειες φαίνεται να είναι ένα θετικό εγχείρηµα από οικονοµικής πλευράς και δηµιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών κτηνοτροφικών προϊόντων. Το 4 ο Λιβαδοπονικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ότι τα λιβάδια είναι ένα ιδιαίτερο είδος γης µε πολύ- λειτουργικά χαρακτηριστικά και όχι απλά µία χρήση (βόσκηση από αγροτικά ζώα). Για το λόγο αυτό κάθε απόπειρα ανάπτυξης και αξιοποίησης αυτού του φυσικού πόρου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή των πολλαπλών χρήσεων και στην ορθολογική χρήση και αξιοποίηση των λιβαδικών πόρων (φυτά, ζώα, έδαφος και νερό). ρ Θωµάς Γ. Παπαχρήστου

12 ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Ε. Alados, C.L., A. El Aich, V.P. Papanastasis, H. Ozbek, T. Navarro, H. Freitas, M. Vrachnakis, D. Larrosi and B. Cabezudo Change in plant spatial patterns and diversity along the successional gradient of Mediterranean grazing ecosystems. Ecological Modelling, 180: Arianoutsou, M. and V.P. Papanastasis (Editors). Ecology, Conservation and Management of Mediterranean climate Ecosystems. Proc. 10 th International Conference of Mediterranean Climate Ecosystems. April 25-May 1, Rhodes, Greece. Millpress, Rotterdam, Netherlands. Βραχνάκης, Μ.Σ. και Β.Π. Παπαναστάσης Τεχνικός οδηγός συστήµατος παρακολούθησης (monitoring) µέσω της χλωριδικής ποικιλότητας των λιβαδιών της προστατευόµενης περιοχής του Γράµµου. Τελική έκθεση προγράµµατος ΥΠΕΧΩ Ε (ΕΤΕΡΠΣ), Θεσσαλονίκη, 54 σελ. Gakis, S., K. Mantzanas, D. Alifragis, V.P. Papanastasis, A. Papaioannou, D. Seilopoulos, and P. Platis Effects of understοry vegetatiton on tree establishement and growth in a silvopastoral system in northern Greece. Agroforestry systems, 60 (2): Dini-Papanastasi, O Early growth and pod production of ten French honey locust varieties in a semi-arid Mediterranean environment of Greece. Cahiers Options Méditerranéennes, 62: Dini-Papanastasi, O Contribution to the selection of productive progenies of Robinia pseudoacacia var. monophylla Carr. from young plantations in Northern Greece. Forest Genetics 11(2): Zarovali, M.P., Y. Tsougrakis and V.P. Papanastasis Herbage production in relation to land use changes in Mediterranean rangelands. Grassland Science in Europe, vol. 9, Ispikoudis, I., M.K. Sioliou and V.P. Papanastasis Transhumance in Greece: Past, present and future prospects, p In: Transhumance and Biodiversity in European Mountains (R.G.H. Bunce et al., eds). ALTERA, Wageningen. Kazoglou, Y.E., F. Mesleard and V.P. Papanastasis Water buffalo (Bubalis bubalis) grazing and summer cutting as methods of restoring wet meadows at Lake Mikri Prespa, Greece. Grassland Science in Europe, vol. 9, Κoukoura, Z. and I. Karmiris Effects of livestock grazing on plant diversity in alpine grasslands. Grassland Science in Europe, vol. 9, Κουράκλη, Π.,. Χουβαρδάς και Β. Π. Παπαναστάσης Απογραφή και χαρτογράφηση των βοσκόµενων δασικών εκτάσεων µε τη χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.) σε 7. ιαµερίσµατα των Ν. Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης. Πρακτικά 7 ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Τόµος ΙΙ, Μυτιλήνη, Lazaridou M., Parissi Z. and Noitsakis V Cutting effect on water balance in the leaves of Trifolium alexandrinum (L.). In: Rangeland and pastures rehabilitation in Mediterranean areas. Options Mediterraneennes, 62: Mantzanas, K., E.Tsatsiadis, I. Ispikoudis, V.P. Papanastasis Traditional agroforestry systems and their evolution in Greece. In Silvopastoralism and sustainable management International congress. Lugo, Spain, April, 2004 (in press). Ντίνη Παπαναστάση, Ο., F. Famadas Cabrespina και Β. Π. Παπαναστάσης Παραγωγικά χαρακτηριστικά δέκα ξενικών ποικιλιών γκλεντίτσιας (Gleditsia triacanthos

13 L.) σε ένα ηµίξηρο Μεσογειακό περιβάλλον. Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,, Μ/2: Papadimitriou, M., Y. Tsougrakis, I. Ispikoudis and V.P. Papanastasis Plant functional types in relation to land use changes in a semi-arid Mediterranean environment, p In: Proceedings 10 th MEDECOS Conference, April 25- May 1, 2004, Rhodes, Greece (Arianoutsou, M. and Papanastasis V.P., eds). Millpress, Rotterdam. Παπαναστάσης, Β. Π Λιβάδια και κτηνοτροφία, σελ Κοζάνη και Γρεβενά, Ο χώρος και οι Άνθρωποι (Ν. Καλογερόπουλος, επιµέλεια). University Studio Press, Θεσσαλονίκη. Παπαναστάσης, Β.Π Βοσκοτόποι και Κτηνοτροφία στην Αλβανία. Η Κτηνοτροφία Σήµερα, Σεπτέµβριος-Οκτώβριος 2004: Παπαναστάσης, Β.Π Πεπραγµένα Εργαστηρίου Λιβαδικής Οικολογίας στην 5ετία Τοµέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, ηµοσίευση Νο 1. Θεσσαλονίκη. Papanastasis, V.P Overgrazing: An issue associated with desertification. On line: http: //www.kcl.au.uk/kis/schools/hums/geog/desertlinks/indicator/system/issues/issueovergrazing.htm. Papanastasis, V.P Traditional vs contemporary management of Mediterranean vegetation: the case of the island of Crete. J. Biological Research, 1: Papanastasis, V.P Vegetation degradation and land use changes in agrosilvopastoral systems. In: Sustainability of Agrosilvopastoral Systems-Dehesas, Montados (Susanne Schabel and Alfredo Ferreira, eds). Advances in GeoEcology, 37: Papanastasis, V.P., A.Kebaili, G. Kazakis and S. Kyriakakis Role of various plant groups in the sustained use of mountainous Mediterranean rangelands. In: Rangeland and Pasture Rehabilitation in Mediterranean Areas. Cahiers Options Mediterraneennes, 62: Papanastasis, V.P., I. Ispikoudis, M. Arianoutsou, P. Kakouros and A. Kazaklis Land-use changes and landscape dynamics in western Crete, p In: Recent Dynamics of the Mediterranean Vegetation and Landscape (S. Mazzoleni, G. di Pasquale, M. Mulligon, P. di Martino, F. Rego, eds). John Wiley & Sons, England. Papanastasis, V.P., M. Arianoutsou and G. Lyrintzis Management of biotic resources in ancient Greece, p In: Proceedings 10 th MEDECOS conference, April 25- May 1, 2004, Rhodes, Greece (Arianoutsou, M. and Papanastasis, V.P., eds). Millpress, Rotterdam. Parissi, Z. M. and A.S. Nastis Regrowth of two ligneous species as affected by clipping intensity and frequency. In: Rangeland and pastures rehabilitation in Mediterranean areas. Options Mediterraneennes, 62: Parissi, Ζ. M., Κ. Khazaal, Α. S. Nastis, and C.N. Tsiouvaras Assessment of drying methods on chemical composition and in vitro gas production of two ligneous species. In: Nutrition and feeding strategies of sheep and goats under harsh climates. Options Mediterraneennes, 59: Platis, P.D., T.G. Papachristou and V.P. Papanastasis Productivity of five deciduous woody fodder species under three cutting heights in a Mediterranean environment. In: Rangeland and Pasture Rehabilitation in Mediterranean Areas. Cahiers Options Mediterranennes,62: Πλατής, Π., Μελέτη διενέργειας αναδάσωσης τµηµάτων παραλίµνιου δάσους λίµνης Καστοριάς. Πρόγραµµα «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη» Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο ασικών Ερευνών, ήµος Καστοριάς. Καστοριά, σελ. 24, χάρτες 3.

14 Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου, Ι. Μελιάδης,. Τρακόλης, Σ. Καζαντίδης, Ν. Γρηγοριάδης, Α. Μάκρας, Η. Συµεωνίδης και Ε. Ψυχογιού ράσεις Προστασίας και Αποτελεσµατικότητας Μέτρων Ανάδειξης του Υγρότοπου Άγρα-Σχεδιασµός Συστήµατος Συνεχούς Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λίµνης. Τελική έκθεση προγράµµατος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη» Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. - Ινστιτούτο ασικών Ερευνών, ήµος Έδεσσας, Θεσσαλονίκη, σελ. 47 (αυτοτελής έκδοση). Πλατής, Π., Θ. Παπαχρήστου, Σ. Καζαντζίδης και Σ. Στάης Επίδραση της υπερβόσκησης σε τύπους βιοτόπων ορνιθοπανίδας στην περιοχή Μενοικίου-Κούσκουρα. Τελική έκθεση προγράµµατος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη» Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, σελ. 38 (αυτοτελής έκδοση). Πλατής, Π., Ι. Μελιάδης, Θ. Παπαχρήστου,. Τρακόλης, Σ. Καζαντζίδης, Κ. Μαντζανάς, Α. Μάκρας, Α. ηµαλέξης και Σ. Μπουρδάκης ιαχρονική παρακολούθηση των µεταβολών βιοτόπων στα όρη Ακαρνανικά µε τη χρήση δορυφορικών εικόνων για αειφορική διαχείριση και προστασία. Τελική έκθεση προγράµµατος «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη» Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, σελ. 58 (αυτοτελής έκδοση). Πλατής, Π., Σ. Καζαντζίδης και Ι. Μελιάδης Μελέτη και δοµή παραλίµνιου δάσους λίµνης Καστοριάς. Πρόγραµµα «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη» Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε., ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Ινστιτούτο ασικών Ερευνών, ήµος Καστοριάς. Καστοριά, σελ. 26. Vrachnakis, M.S. C.L. Alados, V.P. Papanastasis, K. Iovi, M.M. Berdeli and D. Sirkou Fire impact on plant species distribution in grazed maquis shrublands, p In: Proceedings 10 th MEDECOS Conference, April 25-may 1, 2004, Rhodes, Greece (Arianoutsou, M. and Papanastasis V.P., eds), Millpress, Rotterdam.

15 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1. Tools for management of natural grassland. International Symposium 6-8 July 2005 to held at Toulouse (France) th EGF meeting Integrating efficient grassland farming and biodiversity August 2005, Tartu, Estonia th Seminar of the Sub-Network FAO-CIHEAM on Sheep and Goat Nutrition Advanced nutrition and feeding strategies to improve sheep and goat production, 8-10 September 2005 Catania (Italy) 4. COST Action 852 Quality Legume-Based Forage Systems for Contrasting Environments Workshop on Sward dynamics, N-flows and forage utilisation in legume-based systems 10-12, November 2005 Grado (Italy) st General Meeting of the European Grassland Federation, Sustainable Grassland Productivity, 3-6 April 2006, Badajoz (Spain)

16 ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΕ Σειρά Α : ΛΙΒΑ Ι, ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Έτος 1 ο, 1993, Θεσσαλονίκη 1994 Έτος 2 ο, 1994, Θεσσαλονίκη 1995 Έτος 3 ο, 1995, Θεσσαλονίκη 1996 Έτος 4 ο, 1996, Θεσσαλονίκη 1997 Έτος 5 ο & 6 ο, , Θεσσαλονίκη 1999 Έτος 7 ο, 1999, Θεσσαλονίκη 2000 Έτος 8 ο, 2000, Θεσσαλονίκη 2001 Έτος 9 ο, 2001, Θεσσαλονίκη Έτος 10 ο, 2002, Θεσσαλονίκη Έτος 11 ο, 2003, Θεσσαλονίκη Σειρά Β : ΙΑΦΟΡΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Νο 1. ΛΙΒΑ ΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας, Θεσσαλονίκη Νο 2. ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας, Θεσσαλονίκη Νο 3. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας, Θεσσαλονίκη Νο 4. ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑ ΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ, Πρακτικά Α Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη Νο 5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΕΚΑΝΗ ΜΥΓ ΟΝΙΑΣ, ΚΙΝ ΥΝΟΙ- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας, Θεσσαλονίκη Νο 6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΒΑ ΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Πρακτικά Επιστηµονικής Ηµερίδας, Θεσσαλονίκη No 7. GRASSLANDS AND WOODY PLANTS IN EUROPE, Volume 4, Grassland Science in Europe, Proceedings of the EGF Symposium in Thessaloniki, 1999 (Editors: PAPANASTASIS, V.P., FRAME, J. and NASTIS, A.S.). Νο 8. Λεξικό Λιβαδοπονικών Όρων, Θεσσαλονίκη Νο 9. Η ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ, Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2001 (Επιµέλεια έκδοσης: Θωµάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυµπία Ντίνη Παπαναστάση). Νο 10. ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Αθήνα 2003 (Επιµέλεια έκδοσης: Παναγιώτης. Πλατής & Θωµάς Γ. Παπαχρήστου). No 11. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ. Υπό Α. Κ. Πήττα. Θεσσαλονίκη 2004.

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( )

Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας ( ) Πανόραμα εργασιών στα πρακτικά των Πανελλήνιων Λιβαδοπονικών Συνεδρίων της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας (1996 2006) Ε. Τσατσιάδης, Α. Άνιφτος και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Παναγιώτη Δ. ΠΛΑΤΗ Αναπληρωτή Ερευνητή Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 461 141-3 (220),

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών

3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών 3 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο Καρπενήσι 4-6 Σεπτεµβρίου 2002 Λιβαδοπονία και ανάπτυξη ορεινών περιοχών Συµπεράσµατα Συµβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Τα λιβάδια της χώρας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής

Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Κτηνοτροφικά ξυλώδη φυτά: Ο ρόλος τους στα Μεσογειακά συστήματα παραγωγής Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ονομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ονομα πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1942 Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο παιδιά. Προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα

Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Σχέδιο απογραφής δασολιβαδικών συστημάτων στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 6 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενότητα Α - Κτηνοτροφία και Προστατευόμενες Περιοχές Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντική δραστηριότητα στην Ανατολική Πελοπόννησο και ένα μεγάλο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στην Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη,

Διαβάστε περισσότερα

Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών

Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας των λιβαδιών και προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση διαταραγμένων επιφανειών Η σπορά ποωδών φυτών ως μέτρο βελτίωσης της παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα

Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα Επίδραση κοπής και καύσης στη βλάστηση βοσκόμενων υγρολίβαδων στη λίμνη Άγρα Δ. Ορφανίδου 1, Π.Δ. Πλατής 2, Β.Π. Παπαναστάσης 1 και Θ.Γ. Παπαχρήστου 2 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόστολος Κυριαζόπουλος. Σπουδές. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Απόστολος Κυριαζόπουλος. Σπουδές. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απόστολος Κυριαζόπουλος Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών Δασολιβαδικά Συστήματα» (ΦΕΚ Γ 479 08/06/2010) Σπουδές 2006 Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική μεταβολή της κάλυψης και ποικιλότητας της βλάστησης σε εγκαταλειμμένους αγρούς του Πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής

Διαχρονική μεταβολή της κάλυψης και ποικιλότητας της βλάστησης σε εγκαταλειμμένους αγρούς του Πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής Διαχρονική μεταβολή της κάλυψης και ποικιλότητας της βλάστησης σε εγκαταλειμμένους αγρούς του Πανεπιστημιακού δάσους Ταξιάρχη Χαλκιδικής Χ. Καρακώστα 1, Μ. Παπαδημητρίου 2, Κ. Μαντζανάς 2 και Β.Π. Παπαναστάσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Μεταβολή της βιομάζας σε σχέση με τη διαδοχή της βλάστησης σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Χ. Καρακώστα, Κ. Θ. Μαντζανάς και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων

Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας πεύκης διαφορετικών φυτευτικών συνδέσμων Διαχρονικές μεταβολές στην αύξηση του ανωρόφου και υπορόφου σε νεοφυτεία τραχείας

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών

Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Μακροχρόνιες επιδράσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα των λιβαδιών Ζ. Κούκουρα και Μ. Καρατάσιου Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece

ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ. CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology. 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece CEST2011 12 th International Conference on Environmental Science and Technology 8-10 September 2011, Rhodes island, Greece Οργάνωση: ιεθνές ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας (Global NEST)

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της εκτατικής κτηνοτροφίας στις ρυθμίσεις των χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές

Η αντιμετώπιση της εκτατικής κτηνοτροφίας στις ρυθμίσεις των χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές Η αντιμετώπιση της εκτατικής κτηνοτροφίας στις ρυθμίσεις των χρήσεων γης στις προστατευόμενες περιοχές Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, 14 ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας Τ.Θ. 60394 57001

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους

Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους Παρούσα κατάσταση των λιβαδιών και δασών στην Αλβανία και προοπτικές ανάπτυξή τους V. Mine, T. Mako και R. Peka Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της

Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Η λιβαδοπονία ως παράγοντας ανάπτυξης της Θεσσαλικής υπαίθρου Ι.Β. Μανωλόπουλος Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Δ.Γ.Ε.), Τ.Ε.Ι.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη λιβαδική κατάσταση στη λιβαδική υγεία: νέες προοπτικές στην ποιοτική εκτίμηση των μεσογειακών ποολίβαδων

Από τη λιβαδική κατάσταση στη λιβαδική υγεία: νέες προοπτικές στην ποιοτική εκτίμηση των μεσογειακών ποολίβαδων Από τη λιβαδική κατάσταση στη λιβαδική υγεία: νέες προοπτικές στην ποιοτική εκτίμηση των μεσογειακών ποολίβαδων Μ.Σ. Βραχνακης 1 και Β.Π. Παπαναστασης 2 1 Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π., Τει Λαρισας, 43100,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Διαχρονικό μοντέλο προσομοίωσης των σχέσεων βόσκησης και λιβαδικής παραγωγής στην επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Δ. Χουβαρδάς 1, Χ. Ευαγγέλου 1, U. Helldén 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 1 1 Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στο όρος Ψηλορείτης της Κρήτης

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στο όρος Ψηλορείτης της Κρήτης Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στο όρος Ψηλορείτης της Κρήτης Α. Γιαννακοπούλου και Ε. Γιαννακοπούλου Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 5 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Λιβαδοπονία Ξηροθερμικών Περιοχών 1-3 Νοεμβρίου 2006, Ηράκλειο Κρήτης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2006 09.00 Εγγραφή συνέδρων Τοποθέτηση αναρτημένων ανακοινώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα

Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Διαχρονική παρακολούθηση τύπων βλάστησης στην περιοχή της λίμνης Άγρα Π.Δ.Πλατής 1, Θ.Γ. Παπαχρήστου 1, Δ. Τρακόλης 2, Ι. Μελιάδης 3, Ν. Γρηγοριάδης 4 και Α. Μάκρας 5 1 Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου

Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου Κτηνοτροφία και ερημοποίηση στην περιοχή της Μεσογείου Π.Α. Τσιώρας, Κ. Μαντζανάς και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Νεοφύτου Δούκα 11, Τ.Κ. 544 54, Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ημερομηνία ενημέρωσης: 20 Ιουνίου 2011) Ονοματεπώνυμο: MΙΧΑΗΛ Σ. ΒΡΑΧΝΑΚΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 17 Οκτωβρίου 1964 Τόπος γέννησης: Χανιά Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, με 2

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE

ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙ Α ΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2005 ασογεωργικά συστήµατα και το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SAFE Βασίλειος Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην εξέλιξη της βλάστησης και του τοπίου του όρους Βερμίου

O ρόλος της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην εξέλιξη της βλάστησης και του τοπίου του όρους Βερμίου O ρόλος της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στην εξέλιξη της βλάστησης και του τοπίου του όρους Βερμίου Π. Σκλάβου 1, Μ. Καρατάσιου 2 και Α. Σιδηροπούλου 2 1 Α.Π.Θ., Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης

Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης Η αντοχή των πολυετών αγρωστωδών σε συνθήκες έντονης βόσκησης K.A. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµερίδα για τις Νέες Καλλιέργειες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµερίδα για τις Νέες Καλλιέργειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ Λαµία, 24 Φεβρουαρίου 2011 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµερίδα για τις Νέες Καλλιέργειες Στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Έργο: LIFE+ Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα AdaptFor (Life08 ENV/GR/00054).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ελλάδα Διεύθυνση 1ο χλμ. Δράμας -

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 6ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Ελληνική πιλοτική δράση στο πλαίσιο του έργου EU.WATER: Εφαρμογή ενός Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L.

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης της Amorpha fruticosa L. Ζ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρείες μονάδες βόσκησης (Ε.ΜΟ.Β.) στην Ελλάδα

Ευρείες μονάδες βόσκησης (Ε.ΜΟ.Β.) στην Ελλάδα Ευρείες μονάδες βόσκησης (Ε.ΜΟ.Β.) στην Ελλάδα Ά. Σιδηροπούλου 1, Γ. Φωτιάδης 2, Ι. Ισπικούδης 1 και Β. Π. Παπαναστάσης 1 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Δασογεωργικά συστήματα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata

Βιογραφικό Σημείωμα. Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Ιανουάριος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε στο 1977 στο Τορίνο, Ιταλία. Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός κοριτσιού τριών ετών. Σπούδασε Φυσικές Επιστήμες (Φυσιογνωσία)

Διαβάστε περισσότερα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα

Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Ποικιλότητα βλάστησης λιβαδικών οικοτόπων στα Πιέρια όρη Α. Ιώβη και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (http://www.auth.gr/for) Π.Γ. Αλιζώτη Επίκουρη Καθηγήτρια Page 1 Διακονεί την επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την προστασία, ανάπτυξη και αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Παρουσίαση της υδρογεωλογικής κατάστασης της λεκάνης Σαριγκιόλ και των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακές μεταβολές των δραστηριοτήτων αιγών και προβάτων σε κοινόχρηστα λιβάδια της βόρειας Ελλάδας

Εποχιακές μεταβολές των δραστηριοτήτων αιγών και προβάτων σε κοινόχρηστα λιβάδια της βόρειας Ελλάδας Εποχιακές μεταβολές των δραστηριοτήτων αιγών και προβάτων σε κοινόχρηστα λιβάδια της βόρειας Ελλάδας Χ.Κ. Ευαγγέλου 1, Μ.Δ. Γιακουλάκη 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 1 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας

Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικλογικής ζώνης στην περιφέρεια Θεσσαλίας Ποσοτική και ποιοτική μεταβολή της βοσκήσιμης ύλης ποολίβαδων της χαμηλής οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας

Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Προβλήματα από την άσκηση της λιβαδοπονίας στο χώρο της Μακεδονίας Ι. Μακέδος Δ/νση Δασών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Τ. Οικονομίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα

Βιοποικιλότητα & Αγροτικά Οικοσυστήματα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΑΓΡΟ- ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος 2010 Ιούνιος 2014 Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000»

Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Η συμβολή της νομαδικής κτηνοτροφίας στη δημιουργία των αλπικών και υπαλπικών σχηματισμών του Δικτύου «NATURA 2000» Ε. Γκανάτσου, Δ. Ράπτη και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 9661/164844 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση Προϊσταµένων ιευθύνσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου

Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου Συνέργεια εκμετάλλευσης δασικής βιομάζας και βόσκησης για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας και την οικονομία της υπαίθρου Π. Κακούρος 1, Π. Κουράκλη 2, Π. Χασιλίδης 3 και Ρ. Τσιακίρης 4 1. Ελληνικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι ΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ ΗΜΟΣ ΘΕΡΑΠΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τίτλος δράσης ιαχείριση και Εμπορία Αρωματικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ. Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012. Βιογραφικό Σηµείωµα : Ανδρέα Αδαµόπουλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝ ΡΕΑ ΝΙΚ. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Οικονοµολόγου ΛΑΡΙΣΑ 2012 1 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: Όνοµα: Όνοµα πατρός: Αδαµόπουλος Ανδρέας Νικόλαος Ηµεροµηνία γεννήσεως: 28-10-1979 Οικογενειακή κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΘ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΘ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΙΣΗ ΖΩΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ, ΑΠΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα : ΖΩΗ Επώνυμο : ΠΑΡΙΣΗ Πατρώνυμο : ΜΙΧΑΗΛ Ημ. Γεννήσεως: 18-3-1967 Ιθαγένεια Υπηκοότητα: Οικογενειακή κατάσταση: ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων

Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων Μελέτη ακαρεοπανίδας σε υπέργειο τμήμα και έδαφος φυσικού λειμώνα του Νομού Ιωαννίνων E. Καπαξίδη 1, Χ. Τζιάλλα 2, Χ. Αυγουλάς 3 και Ν. Εμμανουήλ 1 1 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

E3K089. Περιστέρα Κουράκλη, Δημήτρης Χουβαρδάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης

E3K089. Περιστέρα Κουράκλη, Δημήτρης Χουβαρδάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΣΚΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (G.I.S.) ΣΕ 7 Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περίληψη Περιστέρα Κουράκλη,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή.

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή. Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των τοπίων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)

Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των τοπίων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης των τοπίων με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, (286), Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα τόπου, παραγωγικότητα.

Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα τόπου, παραγωγικότητα. Έννοια της ποιότητας τόπου στα λιβάδια Π. Κουράκλη και Β.Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (256), 541 24

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο: ΚΕΣΙ ΗΣ Όνοµα: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Όνοµα πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1961 /νση επικοινωνίας : Τέρµα Κοντοπούλου, Φλώρινα, 53100 Τηλ: 238554646 e-mail: tkesidis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε

Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε Μεταβολές της κάλυψης της ποώδους βλάστησης και της συνολικής παραγωγής βοσκήσιμης ύλης σε Π.Σ. Σκλάβου και Κ.Ν. Τσιουβάρας Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Tμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

(e-mail) http://www.fmenr.duth.gr/index.php?cid=234&st=1. kradoglo@fmenr.duth.gr http://www.fmenr.duth.gr/index.php?cid=247&st=1

(e-mail) http://www.fmenr.duth.gr/index.php?cid=234&st=1. kradoglo@fmenr.duth.gr http://www.fmenr.duth.gr/index.php?cid=247&st=1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΩΝ Για την πλήρωση µίας θέσης µέλους.ε.π. στην βαθµίδα Επίκουρου Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι

Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Κοινή Αγροτική Πολιτική και Υδατικοί Πόροι Παύλος. Πέζαρος, Σωτήρης Κουτσοµήτρος ιεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Θέµατα 1. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η εξέλιξή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους

8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους 8 ο Πανελλήνιο Λιβαδοπονικό Συνέδριο ΛΙΒΑΔΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προοπτικές εργασίας για νέους ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τα λιβάδια είναι οικοσυστήματα με πλούσια χλωριδική και πανιδική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Λιβαδικές δασοτεχνικές εγκαταστάσεις και η συμβολή των λιβαδιών στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα