«Ο ΗΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο ΗΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»"

Transcript

1 «Ο ΗΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΛΑΝΗ ΕΡΓΟ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα Συγγραφέας Μαρία Γκασούκα 1

2 ΕΜΦΥΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εισαγωγή Ο εντοπισµός των διακρίσεων λόγω φύλου(γκασούκα,2004) οδήγησε σε επίπεδο πολιτικών της ΕΕ στην άµεση αναγκαιότητα του σχεδιασµού εξειδικευµένων δράσεων και ολοκληρωµένων πολιτικών για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών στον τοµέα της απασχόλησης και ιδιαίτερα στην εσωτερική αγορά εργασίας, µε στόχο την ένταξη των γυναικών στις διαδικασίες της κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερης σηµασίας και ενδιαφέροντος δραστηριότητες αποτελούν οι υπηρεσίες συµβουλευτικής και ενθάρρυνσης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, στο πλαίσιο των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη µιας ολοκληρωµένης, στο µέτρο του δυνατού, επαγγελµατικής αυτοεικόνας των συµβουλευόµενων γυναικών(mcleod,1994) αλλά και ενός ρεαλιστικού σχεδιασµού της σταδιοδροµίας τους στα σύγχρονα δεδοµένα τη ς αγοράς εργασίας (Dobni and Luffman 2000),. Στη σηµερινή εποχή οι εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές και προοπτικές διευρύνονται. Ολοένα και περισσότερο γίνεται αποδεκτό ότι η πορεία ενός ατόµου στον εργασιακό χώρο δεν είναι απαραίτητο να είναι σταθερή και µονόδροµη. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος που χρησιµοποιείται για να δηλώσει τις σχετικές µε την επαγγελµατική δραστηριότητα επιλογές είναι αυτός της σταδιοδροµίας Η σταδιοδροµία και ο σχεδιασµός της είναι µια πορεία ανάπτυξης και µπορεί να παροµοιαστεί µε ένα µονοπάτι, µια διαδροµή ή ένα ταξίδι αφού η ρίζα της ίδιας της λέξης σηµαίνει δρόµος -ταξίδι (ΓΓΕΕ-Ι ΕΚΕ, 2007) Η συµβουλευτική και η ενθάρρυνση των γυναικών που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθουν επιχειρηµατικά ή είναι ήδη επιχειρηµατίες και επιθυµούν να αναπτύξουν περισσότερο την επιχείρησή τους εδράζεται στο ότι: 2

3 -Οι όποιες αποφάσεις που θα πάρει η συµβουλευόµενη πρέπει να είναι συνειδητές και ρεαλιστικές -Η επιχειρηµατίας πρέπει να µάθει να επιβιώνει ουσιαστικά µόνη της σε µια αγορά που τις περισσότερες φορές είναι καινούργια και όχι ιδιαίτερα φιλική για αυτήν. -Η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των κινδύνων (Cohen,1995), στους οποίους πρόκειται να εκτεθεί η µελλοντική επιχειρηµατίας αποτελεί τη βασική επιδίωξη κάθε επιχειρηµατικού σχεδιασµού(planning) 1.Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Η ανάπτυξη της προσωπικής συµµετοχής στο σχεδιασµό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η σωστή επιλογή της ατοµικής στρατηγικής πρέπει να εξασφαλισθεί ως προαπαιτούµενο προκειµένου να επιτύχει η συµβουλευτική διαδικασία(kaplan,2002). Η στρατηγική αυτή τρεις βασικές παραµέτρους: 1.την εκτίµηση της παρούσας κατάστασης(εικόνα του εαυτού) 2. τον προσδιορισµό των επιχειρηµατικών επιλογών και στόχων 3. τις απαιτούµενες ενέργειες-δράσεις που συνδέονται άµεσα µε συγκεκριµένη αγορά εργασίας(dobni and Luffman 2000) 3

4 Η διαδικασία αυτή µπορεί να αποδοθεί σχηµατικά ως µια διαδροµή µε σταθερό σηµείο εκκίνησης το τρέχον στάδιο ζωής(την παρούσα κατάστασή µας: «εδώ που βρίσκοµαι»-«αυτή που είµαι») και τέλος της διαδροµής το επιθυµητό στάδιο κατάληξης αυτής: τον επαγγελµατικό µας στόχο-ους («εκεί που θέλω να πάω») ΓΓΕΕ-Ι ΕΚΕ Στόχος είναι: Αν πρόκειται για νέα επιχειρηµατική/επαγγελµατική προσπάθεια: Να υπάρχει συµφωνία συµβούλου και συµβουλευόµενης γύρω από το πλαίσιο και το περιεχόµενο της επιχειρηµατικότητας και της αυτοαπασχόλησης σε θεσµικό(λχ. από νοµικής, φορολογικής και ασφαλιστικής άποψης) και ευρύτερα κοινωνικό επίπεδο. Να υφίσταται µεταξύ τους συµφωνία τόσο ως προς την επιλεγείσα επαγγελµατική προοπτική όσο και ως προς τον βαθµό αφοσίωσης της συµβουλευόµενης στην υλοποίηση των επιλογών της. Να τεθούν από κοινού οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατικοί στόχοι Να διερευνήσει η συµβουλευόµενη µε τη βοήθεια της συµβούλου και να αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις δεξιότητές της, αλλά και να επισηµάνει τις αδυναµίες της και τον τρόπο υπέρβασής τους. Να διαµορφωθεί κοινό πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας συµβούλου-συµβουλευόµενης Αν έχει ήδη δραστηριοποιηθεί ως επιχειρηµατίας ή ελεύθερη επαγγελµατίας: Να προσδιοριστεί από τη σύµβουλο το σηµερινό επιχειρηµατικό επίπεδο της συµβουλευόµενης Να διερευνήσει η συµβουλευόµενη µε τη βοήθεια της συµβούλου και να αναγνωρίσει τις δυναότητες και τις δεξιότητές της, αλλά και να επισηµάνει τις αδυναµίες της και τον τρόπο υπέρβασής τους. 4

5 Να διαµορφωθεί κοινό πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας συµβούλουσυµβουλευόµενης. ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο: Να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί η συµβουλευόµενη τις δεξιότητες και τα ταλέντα που διαθέτει(ανάπτυξη αυτοεκτίµησης). Να διαθέτει ρεαλιστική αντίληψη για το ποιες είναι οι δυνατότητες εξασφάλισης εκ µέρους της των απαραίτητων για το επιχειρηµατικό εγχείρηµα πόρων. Να αντιληφθεί έγκαιρα η συµβουλευόµενη πως η σύµβουλος προσφέρει µόνον τεχνική βοήθεια και όχι οικονοµική(woolf and Dryden,1996). Το οικονοµικό πρόβληµα οφείλει να το αντιµετωπίσει µόνη της. Να καταλάβει τις καθηµερινές συχνά άχαρες και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις ( π.χ. εφορία, έναρξη επαγγέλµατος κ.λπ) που συνεπάγεται η επιχειρηµατικότητα και η αυτοαπασχόληση. Το συγκεκριµένο υπόδειγµα επιδιώκει να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και επιχειρηµατική καθοδήγηση προς τις συµβουλευόµενες, χωρίς προφανώς να τις υποκαθιστά, αλλά αντίθετα ενδυναµώνντάς τες και ενισχύοντας την πρωτοβουλία και την αυτενέργειά τους(woolf and Dryden,1996). Σε µια σειρά διαδοχικών συναντήσεων η συµβουλευόµενη καταλήγει σε συγκεκριµένα θετικά/αρνητικά συµπεράσµατα στα οποία έχει φθάσει, µε τη χρήση των εργαλείων που της προσφέρονται, όσον αφορά στην αποφασή της να δραστηριοποιηθεί επιχειρηµατικά Για το σχεδιασµό και την υλοποίηση του Σχεδίου λαµβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές management/marketing καθώς και οι διαστάσεις που έθεσαν σχετικά τα τελευταία χρόνια οι έρευνες και οι µελέτες που αφορούν στην ένταξη της οπτικής του φύλου(gender) στη Θεωρία των Οργανώσεων(Wahl, Hook, Holgersson and Linghag,2005). Ιδιαίτερη µέριµνα είναι ευνόητο πως λαµβάνεται στην εξατοµίκευση των αρχών αυτών και στην προσαρµογή τους στις προσωπικές ανάγκες, προσδοκίες και επιθυµίες κάθε συµβουλευόµενης χωριστά, γεγονός που επιβάλλει ευελιξία και 5

6 δυνατότητες αναπροσαρµογής του στις συνθήκες ζωής των γυναικών αυτών. Έτσι παρέχεται εξατοµικευµένη συµβουλευτική/ενδυνάµωση που εκφράζεται τόσο στην ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης και στη βελτίωση της αυτοεικόνας της συµβουλευόµενης όσο και στη γνώση των τεχνικών ληψης µιας επιχειρηµατικής απόφασης, άµεσα συνδεδεµένης µε τις επιχειρηµατικές της επιθυµίες και επιδιώξεις. 2. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Ι ΕΑΣ Επιδίωξη αποτελεί η συµφωνία συµβούλου-συµβουλευόµενης πως: Η συγκεκριµένη επιχειρηµατική ιδέα, έτσι όπως µας την περιέγραψε, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, προσόντα, ικανότητες, οικονοµικές δυνατότητες και στόχους της ή το αντίθετο. Η διαµόρφωση του πλαισίου προσωπικής ανάπτυξης της συµβουλευόµενης, ώστε, υπερβαίνοντας τις ελλείψεις της, να καταστεί ικανή να υλοποιήσει την ιδέα αυτή. ίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη: Συνειδητοποίηση εκ µέρους της συµβουλευόµενης της ρεαλιστικότητας της επιλογής της και της συµπόρευσης της επιλογής αυτής µε τις πραγµατικές επιθυµίες και προσδοκίες της. Η συµβουλευόµενη οφείλει να αποδεχθεί έγκαιρα πως: Αυτή η επιχειρηµατική ιδέα αποτελεί τη βάση και τον πυρήνα της υπό εξέλιξη συνεργασίας της µε τη σύµβουλο. Είναι πολύ πιθανό η ιδέα αυτή να διαφοροποιηθεί µε βάση τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν από ενδεχόµενη έρευνα αγοράς και πολιτικής προϊόντος. Προϋπόθεση αποτελεί: 6

7 Η πλήρης συµφωνία της συµβουλευόµενης µε το Πλαίσιο Συνεργασίας που διαµορφώθηκε τελικά και η ενηµέρωσή της σχετικά µε τον τρόπο που θα πραγµατοποιηθεί η συνεργασία και τα βήµατα που θα ακολουθήσει 3.ΒΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Σκοπό της έρευνας αγοράς αποτελεί η εξοικείωση της συµβουλευόµενης µε το εξωτερικό επιχειρηµατικό περιβάλλον εντός του οποίου πρόκειται να δραστηριοποιηθεί. Αποτελεί τη βασική προϋπόθεση διαµόρφωσης ενός ρεαλιστικού και υλοποιήσιµου επιχειρηµατικού πλάνου και περιορισµού των επιχειρηµατικών κινδύνων. Σύµφωνα µε πρόσφατη σχετική µελέτη του ΚΕΘΙ(2003) οφείλει να εστιάσει την προσοχή της: «Στο περιβάλλον µέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί και τους τρόπους µε τους οποίους αυτό επηρεάζει την επιχείρηση της, στη δοµή της αγοράς στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, στους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας της, στα χαρακτηριστικά των καταναλωτών που θα κάνουν χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας της». Όπως εύστοχα επισηµαίνεται στην ίδια µελέτη οι παραπάνω πληροφορίες πρέπει να αποτελέσουν υπόθεση της ίδιας της συµβουλευόµενης, η οποία σε καµία περίπτωση δεν µπορεί και δεν πρέπει να υποκατασταθεί στη δραστηριότητά της αυτή από τη σύµβουλο. «Ο ρόλος της συµβούλου σε αυτή την διαδικασία, θα πρέπει να είναι καθαρά καθοδηγητικός, ενώ σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρεµβαίνει στα αποτελέσµατα τόσο της έρευνας, όσο και της αξιολόγησης των δεδοµένων καθώς επίσης, και των συµπερασµάτων που έχει καταλήξει η γυναίκα»(κεθι, 2003). Οι τοµείς δραστηριοποίησης συγκεκριµενοποιούνται ως εξής: ιερεύνηση του περιβάλλοντος της επιχείρησης Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας Τµηµατοποίηση της αγοράς και των καταναλωτών Επιλογή αγοράς και τµήµατος των καταναλωτών(κεθι, 2003). 7

8 3.1. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Στην ουσία πρόκειται για διερεύνηση των συγκεκριµένων κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που επηρεάζουν συνολικά την επιχειρηµατική δραστηριότητα τη δεδοµένη στιγµή, χωρίς να αφορούν άµεσα στις επιχειρηµατικές βλέψεις και προσδοκίες της συµβουλευόµενης, γεγονός που απαιτεί τη χρήση εξειδικευµένου ερευνητικού εργαλείου, το οποίο επιδιώκει: Να διερευνηθεί από τη σύµβουλο το µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο της συµβουλευόµενης, καθώς και τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά της ενδιαφέροντα, που αποτελούν το βαθµό κοινωνικοποίησής της και της ευρύτερης αντίληψης εκ µέρους της του κόσµου στον οποίο ζει και προς τον οποίο τελικά θα απευθυνθεί ως επιχειρηµατίας. Να εξοικειωθεί η συµβουλευόµενη µε το περιβάλλον µέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί και να καταλάβει αν ή µε ποιο τρόπο αυτό επηρεάζει τις τυχόν επιχειρηµατικές της δραστηριότητες Να κατανοήση την ανάγκη και τη σηµασία που έχει για την επιχειρηµατική της πορεία η παρακολούθηση και η γνώση των εξελίξεων που συντελλούνται στο πλαίσιο του συγκεκριµένου περιβάλλοντος. Η σύµβουλος δεν προχωρά τη συµβουλευτική διαδικασία πριν βεβαιωθεί πως η συµβουλευόµενη αντιλαµβάνεται πλήρως την έννοια του περιβάλλοντος της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και τον τρόπο που το περιβάλλον αυτό επηρεάζει ενδεχοµένως την επιχείρησή της ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8

9 Πρόκειται για παράγοντες που συνδέονται µε τις προσδοκίες και-κυρίως- τις ανάγκες των καταναλωτών/τριών και συντελούν σε συγκεκριµένες συµπεριφορές των τελευταίων σε στενή πάντοτε σχέση µε τα ανάλογα κίνητρά τους(woolf and Dryden,1996) εν θα πρέπει να µας διαφεύγει πως η διαπίστωση µιας ανάγκης-ένα αίσθηµα συνειδητό ή ασυνείδητο ότι κάτι λείπει ή οτι κάτι επιθυµεί-ωθεί το άτοµο να συµπεριφέρεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτή(τζωρτζάκης,1993). Κάθε προϊόν ικανοποιεί µια ανάγκη, άρα η ένταση ή η αλλαγή αυτής της ανάγκης(που επηρεάζεται όχι µόνο από την οικονοµική κατάσταση του/της καταναλωτή/τριας αλλά και από την τιµή του πρϊόντος ή της υπηρεσίας, τη διαφήµιση κλπ.) διαµορφώνει και την αύξηση ή µείωση της ζήτησης για το προϊόν ή την προσφερόµενη υπηρεσία, καθορίζει τη διάθεσή του/της. Σηµαντικό ρόλο στη διάθεση των καταναλωτών/τριών απέναντι σε προϊόντα ή υπηρεσίες(και οι οποίες διαµορφώνονται τόσο από το πολιτιστικό περιβάλλον όσο και από την προσωπικότητα, την εµπειρία ή την οικογένεια) παίζει το µέγεθος των πληροφοριών τις οποίες θα αποδεχθούν ως αξιόπιστες και αφορούν στα συγκεκριµένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να προέρχονται από τα ΜΜΕ, τις Αρχές, τις επιχειρήσεις και συχνά από τους/τις λεγόµενους/ες καθοδηγητές/τριες της κοινής γνώµης(opinion Leaders). Το βέβαιο είναι πάντως οτι οι διαθέσεις και οι στάσεις καταναλωτών/τριών απέναντι σε συγκεκριµένα προϊόντα και υπηρεσίες διαφοροποιείται συχνά, γεγονός που η υποψήφια επιχειρηµατίας πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπόψη στους σχεδιασµούς της (Subhash,2000). Η σύµβουλος στο ανωτέρω πλαίσιο οφείλει να βεβαιωθεί πως στη φάση αυτή η συµβουλευόµενη γνωρίζει: Τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση κάθε ενός από τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παράγει ή θα προσφέρει. Τον τρόπο µε τον οποίο κάθε παράγοντας επηρεάζει τη ζήτηση. Τον τρόπο να ελίσσεται έναντι αυτών των παραγόντων(κεθι, 2003). Τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των δικών της προϊόντων. 9

10 Και την ενθαρρύνει: Να συζητήσει µε τον κύκλο της τους παράγοντες που θεωρούν ότι θα επηρέαζαν την αύξηση ή τη µείωση της ζήτησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών που σκέφτεται να παράγει. Να συζητήσει µε αντίστοιχους επιχειρηµατίες τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους(κεθι 200..) Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Στην παρούσα φάση βρίσκεται ουσιαστικά το κλειδί της επιβίωσης και ανάπτυξης µιας επιχείρησης, µέσω του σχεδιασµού επικερδών προϊόντων και υπηρεσιών, το εύρος τους, το βάθος της ζωής τους και τη συνοχή τους(kotler,2003) στην περίπτωση µιας νέας επιχειρηµατία/αυταπασχολούµενης, καθώς και στην απόφαση τροποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών ή ή διακοπής της παραγωγής και διάθεσής τους, µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη νέων, στην περίπτωση που η συµβουλευόµενη είναι ήδη επιχειρηµατίας της οποίας η επιχείρηση παρουσιάζει µειωµένη αποδοτικότητα). Ειδικότερα όσον αφορά στην τροποποίηση, αυτή µπορεί να αναφέρεται τόσο στη βελτίωση της ποότητας του προϊόντος/υπηρεσίας όσο και στη βελτίωση της εµφάνισής του ή των λειτουργικών του χαρακτηριστικών(τζωρτζάκης, 1993). Το σίγουρο είναι πως η σύµβουλος πρέπει να βεβαιωθεί πως η συµβουλευόµενη είναι πλέον σε θέση να προσδιορίσει και να καταγράψει µε ακρίβεια η επιχειρηµατίας την πολιτική προϊόντος που θα ακολουθήσει, αλλά και να γνωρίζει: Στη δραστηριότητα αυτή σηµαίνουσα θέση κατέχει η «Ιδέα» και τα στάδια που τη συνοδεύουν: Η επιλογή της, η οικονοµική της ανάλυση, η µετουσίοσή της σε προϊόν ή υπηρεσία, η δοκιµή του προϊόντος/υπηρεσίας και τέλος η µεθοδολογία εισόδου τους στην αγορά.. Τι προϊόντα ή υπηρεσίες θα παράγει 10

11 Σε τι ποσότητες Σε ποιο χρονικό διάστηµα Σε ποιο τόπο εγκατάστασης Σε ποιο αγοραστικό κοινό θα πουλάει κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Τους λόγους που επιλέγει να ακολουθήσει αυτή την πολιτική προϊόντος (ΚΕΘΙ, 2003) Λαµβανοµένου υπόψη πως η σχεδιαζόµενη από κοινού πολιτική προϊόντος πρέπει να ανταποκρίνεται στις υφιστάµενες συµφωνίες αναφορικά µε τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και τις δεξιότητες και προσδοκίες της συµβουλευόµενης. Η σύµβουλος πρέπει να πείσει τη συµβουλευόµενη πως η συµφωνηθείσα πολιτική προϊόντος ανταποκρίνεται στις επιθυµίες και τα ταλέντα της και πως η λήψη της σηµαντικής αυτής απόφασης είναι δική της και µόνο δικής της, καρπός των πληροφοριών που διαθέτει πια και του προϋπάρχοντος ευρύτερου προβληµατισµού ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Εξαρχής η σύµβουλος πρέπει να ενηµερώσει τη συµβουλευόµενη για τη σηµασία που έχει η εφαρµογή ενός αποτελεσµατικού σχεδίου µάρκετινγκ στην επιχείρησή της. Για το πως αυτό συντελεί στη συνεχή ανάπτυξή της και πως, µέσω αυτού, είναι σε θέση να γνωρίζει τις ανάγκες και τις προτιµήσεις των καταναλωτών/τριών τις σχετικές µε τις επιχειρηµατικές της επιλογές. Με τον όρο Μάρκετινγκ εννοείται η µέθοδοι πρόβλεψης και ικανοποίησης από την επιχείρηση της ζήτησης για οικονοµικά αγαθά και υπηρεσίες Μέσω του Μάρκετινγκ συγκεκριµενοποιείται: - Η προσδοκόµενη ζήτηση - Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη του προϊόντος 11

12 - Η ανακοίνωση των σχετικών πληροφοριών -Η φυσική διανοµή των προϊόντων και των υπηρεσιών Η συµβουλευόµενη οφείλει να κατανοήσει πως ο προσανατολισµός προς τον/την καταναλωτή/τρια πρέπει να εµπνέει όλες τις λειτουργίες µιας επιχείρησης, ακόµα και της µικρότερης, γιατί η επιτυχία της θα εξαρτηθεί τελικά από την ικανότητα εκτίµησης µιας πραγµατικής ανάγκης της αγοράς και την παραγωγή εκείνου του προϊόντος ή υπηρεσίας για την ικανοποίηση της συγκεκριµένης αυτής ανάγκης(τζωρτζάτος,1993). Βασική επιδίωξη αποτελεί το: Να πιστέψει η συµβουλευόµενη πως στο συγκεκριµένο στάδιο της συµβουλευτικής διαδικασίας που βρίσκεται είναι πλέον σε θέση να σχεδιάσει ένα ρεαλιστικό σχέδιο Μάρκετινγκ και να προσφέρει ένα µείγµα προϊόντος που περιέχει τα προαναφερόµενα στοιχεία µάρκετινγκ. Να είναι σε θέση να εξηγήσει µε δεδοµένο ένα συγκεκριµένο πια σχέδιο µάρκετινγκ τους τους λόγους επιλογής της δικής της επιχειρηµατικής απόφασης Την καλούµε να σκεφθεί για το πως η ίδια ως καταναλώτρια θα αντιµετώπιζε το προϊόν ή την υπηρεσία που έχει αποφασίσει επιχειρηµατικά να προσφέρει Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Η συµβουλευτική στο σηµείο αυτό ξεκινάει µε µια απλή αλλά θεµελιώδη ερώτηση: «Τι είναι τιµή;». Τόσο η συµβουλευόµενη όσο και ο/η καταναλωτής/τρια είναι προφανές πως ορίζει την τιµή ως το ποσό των χρηµάτων το οποίο καταβάλλει ο/η αγοραστής/τρια για ένα προϊόν ή µία υπηρεσία. 12

13 «Τιµή είναι η νοµισµατική αξία την οποία έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατά την ανταλλαγή τους στο χώρο της αγοράς» (Τζωρτζάκης,1993:149) Η συµβουλευόµενη ωστόσο πρέπει επίσης να καταλάβει πως από τη σύνδεση τριών επιχειρηµατικών παραγόντων όπως είναι η τιµή, το κόστος και η ποσότητα θα προκύψει ο τελικός στόχος της όλης επιχειρηµατικής προσπάθειας, δηλαδή το κέρδος. Επισηµαίνεται ότι: Ο ορισµός της τιµής οφείλει να λαµβάνει υπόψη και στις µικρές ακόµα επιχειρήσεις παράγοντες όπως ο ανταγωνισµός, η φύση της επιχείρησης, οι προτιµήσεις των αγοραστών/τριών, τη διαθεσιµότητα συµπληρωµατικών αγαθών,και φυσικά ευρύτερους παράγοντες όπως οι οικονοµικές συνθήκες, οι τοπικές συνήθειες και παραδόσεις κά. Επισηµαίνεται πως η ικανοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης αποτελεί µεν σηµαίνοντα στόχο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αλλά δεν είναι επαρκές κριτήριο καθορισµού τιµών, εφόσον δεν συνδέεται µε τη διαθέσιµη ποσότητα(προσφορά) των αγαθών(αλληλεπίδραση δυνάµεων προσφοράςζήτησης) Στο στάδιο αυτό της συµβουλευτικής διαδικασίας επιδιώκεται: Να αναπτύξει συµβουλευόµενη προσωπική γενική πολιτική τιµών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, που να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του τµήµατος καταναλωτών την οποία έχει επιλέξει και τις απαιτήσεις της αγοράς και ειδικότερα: Να αντιληφθεί τον τρόπο ανεύρεσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Να µάθει τους τρόπους τιµολόγησης των προϊόντων και να εξοικειωθεί µε τη χρήση τους. Παράλληλα να διαµορφώσει µια συνολική τιµολογιακή πολιτική, η οποία να ανταποκρίνεται στην εικόνα που θέλει να προωθήσει στην αγορά ως επιχειρηµατίας. 13

14 Να πληροφορηθεί για ό,τι είναι χρήσιµο, πριν αποφασίσει την τελική τιµή ενός προϊόντος της, και να την ελέγχει την τιµή αυτή, ρωτώντας τη γνώµη πελατών που ανήκουν στο τµήµα καταναλωτών στο οποίο απευθύνεται.(κεθι, 2003) 4. Ο ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Στο βήµα αυτό η συµβουλευόµενη, αφού της παρουσιασθεί µε ακρίβεια ο τρόπος προµήθειας του εξοπλισµού, να µάθει πολύ καλά(«εσωτερικεύσει») ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες όπως το: Να καταγραφεί ο αναγκαίος µηχανολογικός και άλλος εξοπλισµός που είναι απαραίτητος προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα µάρκετινγκ. Να κοστολογηθεί ο αναγκαίος εξοπλισµός. Να αναπτυχθεί ο προϋπολογισµός για την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Να καταγραφεί ο αναγκαίος πρόσθετος εξοπλισµός και τα υλικά που χρειάζονται προκειµένου να λειτουργήσει η επιχείρηση. Να υπολογιστεί το κόστος αυτού του πρόσθετου εξοπλισµού και των υλικών. Και ακόµα να είναι σε θέση:. Να αντιστοιχήσει προϊόντα και υπηρεσίες µε µηχανολογικό εξοπλισµό Να αναγνωρίσει αν µπορεί να χειριστεί ή όχι τον αναγκαίο εξοπλισµό. Να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις αγοράς-προµήθειας του εξοπλισµού.(κεθι,2003) Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό η σηµασία που έχει παράλληλα η εξασφάλιση αποθηκευτικών χώρων εφόσον υπάρχει προϊόν που απαιτεί τέτοιους χώρους. Με την 14

15 αποθήκευση διακόπτεται η φυσική ροή του προϊόντος δια µέσου του δικτύου πωλήσεων. Ένα προϊόν αποθηκεύεται: 1.όταν η παραγωγή του είναι εποχιακή και η ζήτησή του σχεδόν σταθερή σε όλο το έτος. 2.όταν η ζήτησή του είναι εποχιακή αλλά η παραγωγή του είναι συνεχής καθ όλο το έτος, αφού µε τον τρόπο αυτόν η επιχείρηση έχει οικονοµία παραγωγής(οµοιόµορφη ετήσια κατανοµή των γενικών της εξόδων) 5. ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: Στόχος του εργαλείου είναι: Να αποφασίσει η υποψήφια επιχειρηµατίας µε βάση τα παραπάνω εργαλεία, αν χρειάζεται συνεργάτες που θα συµπληρώσουν τα δικά της κενά, ικανότητες και δυνατότητες. Να διαπιστώσει και να καταγράψει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι ενδεχόµενοι συνεργάτες/τιδες. Να αποφασίσει αν έχει τη δυνατότητα να προσλάβει τέτοιους συνεργάτες. Να υπολογίσει το µηνιαίο κόστος των συνεργατών/τιδων της. Να αποφασίσει αν πρέπει να βρει άλλες µορφές συνεργασίας Μας ενδιαφέρει: Να κατανοήσει αν, µε βάση το πρόγραµµα µάρκετινγκ, έχει ανάγκη από συνεργάτες. Να διαπιστώσει αν είναι σε θέση να συνάψει εναλλακτικές σχέσεις συνεργασίας που θα καλύψουν τις ανάγκες της. Ζητάµε να µας πει: 15

16 Αν έχει στον κύκλο της γνωστούς και φίλους, που διατίθενται να αναλάβουν να αναπληρώσουν τυχόν ελλείψεις σε µερικούς τοµείς της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Της παρουσιάζουµε: Την ιδέα ότι σε κάποια σηµεία που η ίδια δεν διαθέτει επαρκή εµπειρία (ιδίως στις πωλήσεις), µπορεί να εµπιστευθεί κάποιον άλλο, γνωστό ή φίλο της. 6. Ο ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ: Ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός είναι το εργαλείο εκείνο που βοηθάει στην αξιολόγηση της οικονοµικής αποδοτικότητας της επιχειρηµατικής ιδέας. Στόχος του εργαλείου είναι: Να αποµυθοποιήσει η γυναίκα το θέµα του χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού και να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα του. Να εξοικειωθεί µε το χειρισµό των διαφόρων εργαλείων του χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού. Να διακρίνει τις διαφορές ανάµεσα στο χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό και τη λογιστική παρακολούθηση. Μας ενδιαφέρει: Ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός να συµβαδίζει µε τα στοιχεία και τις πληροφορίες που µέχρι τώρα έχουν συλλεγεί σε σχέση µε το µέγεθος της αγοράς (άρα και τη δυνατότητα όγκου πωλήσεων), τις τιµές των προϊόντων και το κόστος του εξοπλισµού. Ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός να συµβαδίζει µε τις πραγµατικές οικονοµικές δυνατότητες της υποψήφιας επιχειρηµατία. 16

17 Τη βοηθάµε να κατανοήσει ότι: Ο σωστός σχεδιασµός και η παρακολούθηση των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης της, είναι προϋπόθεση για την επιτυχία της επιχειρηµατικής της ιδέας. Η παρακολούθηση των οικονοµικών στοιχείων της επιχείρησης της είναι κυρίως δική της υπόθεση και ευθύνη. Για τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησης της θα πρέπει να απευθυνθεί σε εξωτερικό λογιστή. Ζητάµε να µας πει: Αν αυτή προσωπικά διατηρεί «καλή σχέση» µε την οικονοµική διαχείριση. Της παρουσιάζουµε: Τα επιµέρους στοιχεία του χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού και διευκρινίζουµε ότι θα επεξεργαστούµε το κάθε στοιχείο χωριστά. 7. Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ, Η ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Στόχος είναι: Να αναπτύξει η ενδιαφερόµενη, ένα προσωπικό πρόγραµµα προβολής και προώθησης για κάθε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρει, το οποίο να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά του τµήµατος καταναλωτών που έχει επιλέξει (Belch and M Belch,2001),. Μας ενδιαφέρει: Να µάθει η συµβουλευόµενη να σχηµατίζει και να προβάλλει µια εικόνα του εαυτού της που να ανταποκρίνεται στην επιχείρηση και τη δραστηριότητα της. Να µάθει να επεξεργάζεται τις ιδέες που έχει για διαφήµιση µε γνωστούς/ες και φίλους/ες. Να υπάρχει συνέπεια ανάµεσα στην ιδέα για διαφήµιση που έχει, στα προϊόντα που παράγει και στο τµήµα των καταναλωτών που έχει επιλέξει 17

18 (ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που για διάφορους λόγους δε µπορεί να δεχθεί αυτή τη συνέπεια, καλό είναι να αρχίσουµε ξανά τη συζήτηση για την πολιτική προϊόντος). Τη βοηθάµε να κατανοήσει ότι: Μπορεί και η ίδια να αναπτύξει ένα προσωπικό πρόγραµµα προβολής και προώθησης, το οποίο να ανταποκρίνεται στις δικές της οικονοµικές δυνατότητες. Η διαφήµιση είναι µόνο ένα µέρος του προγράµµατος προβολής και προώθησης. Το πρόγραµµα προβολής και προώθησης της επιχείρησης και των προϊόντων της είναι στην ουσία πρόγραµµα προβολής και προώθησης της συνολικής επιχειρηµατικής της προσπάθειας, δηλαδή του ίδιου της του εαυτού. Το πρόγραµµα προβολής και προώθησης πρέπει να ανταποκρίνεται και να συνάδει µε τα υπόλοιπα στοιχεία του προγράµµατος µάρκετινγκ. Ζητάµε να µας πει: Αν σκοπεύει να φτιάξει κάρτες, διαφηµιστικά έντυπα κ.λπ. Ένα σλόγκαν, µια λέξη, έναν τίτλο, που να ανταποκρίνεται στη δική της προσωπικότητα ως επιχειρηµατία, καθώς επίσης και στα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγει. Να καταγράψει ένα κύκλο γνωστών και φίλων που θα µπορούσαν να τη στηρίξουν σε θέµατα προβολής και προώθησης. Της παρουσιάζουµε: Το δικό µας πρόγραµµα προβολής και προώθησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ολοκληρώνοντας την περιγραφή της έµφυλης Συµβουλευτικής της Επιχειρηµατικότητας αξίζει µια σύντοµη αναφορά στη συναφή παράλληλη συλλογική δραστηριότητα των «εργαστηρίων επιχειρηµατικότητας».(κεθι,2003). Πιο συγκεκριµένα: 18

19 Τα «εργαστήρια επιχειρηµατικότητας»(butler and Wintram,1991) είναι εκπαιδευτικά/ συµβουλευτικά προγράµµατα, τα οποία γίνονται σε οµάδες γυναικών που έχουν ήδη τελειώσει τον κύκλο της ατοµικής συµβουλευτικής. Περιέχουν θεµατικές ενότητες που ανήκουν στο στάδιο του σχεδιασµού ενός επιχειρηµατικού σχεδίου και έχουν ως επιδίωξη: Να έρθουν σε επαφή οι γυναίκες µεταξύ τους, να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εµπειρίες και να συζητήσουν προβλήµατα που έχουν αντιµετωπίσει και που έχουν σχέση µε την κάθε ενότητα. Να υπάρξει µέσα από αυτή τη διαδικασία ταυτόχρονα ένας κύκλος εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται µε εισήγηση και παρουσίαση της κάθε ενότητας, από το/τη σύµβουλο, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η συζήτηση. Οι θεµατικές ενότητες εκπαίδευσης είναι οι παρακάτω: Επιχειρησιακός σχεδιασµός και επιχειρηµατικό σχέδιο Πρόγραµµα Μάρκετινγκ Έρευνα και ανάλυση της αγοράς Στρατηγική µάρκετινγκ Ανάπτυξη πολιτικής προϊόντος Χρηµατοοικονοµικός Σχεδιασµός Νοµικά θέµατα. ΑΝΤΙ-ΕΠΙΛΟΓΟΥ. Η προαναφερόµενη συµβουλευτική διαδικασία πέρα από τα απτά και συγκεκριµένα γνωστικά οφέλη έχει και µιαν άλλη διάσταση: την ανάπτυξη µιας σηµαντικής προσωπικής δεξιότητας της συµβουλευόµενης γυναίκας, αυτή της αυτογνωσίας, η οποία σύµφωνα µε τις εξαιρετικού ενδιαφέροντος µελέτες του Ι ΕΚΕ(2007), αποτελεί «προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για την κατάκτηση άλλων κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η διαχείριση της επαγγελµατικής πορείας, η διαχείριση του εργασιακού άγχους και η επιτυχηµένη συµµετοχή σε κοινωνικές οµάδες» και η οποία 19

20 συµβαδίζει µε την αυτοεκτίµηση και την αυτοπεποίθηση, που επίσης καλλιεργούνται στο πλαίσιο της προαναφερόµενης συµβουλευτικής διαδικασίας ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ A. Ελληνόφωνη ΓΓΕΕ-Ι ΕΚΕ, (2007), Εκπαιδευτικό Υλικό, Αθήνα(αδ.) Γκασούκα Μ.(2004), Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις του Φύλου. Ζητήµατα Εξουσίας και Ιεραρχίας, Αθήνα: ελφοί ηµητρόπουλος Ε.Γ.(1992), Συµβουλευτική και Συµβουλευτική Ψυχολογία, Αθήνα:Γρηγόρη Κυριακούλας Π.(2004), Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις και οµές Συµβουλευτικής Στήριξης της Απασχόλησης, Αθήνα:ΚΕΚ ΓΣΕΒΕ ΚΕΘΙ(2003), Επιχειρηµατικό Σχέδιο για την Ίδρυση και Ανάπτυξη Επιχείρησης. Οδηγός για Συµβούλους Επιχειρηµατικότητας, Αθήνα ΚΕΘΙ(2003), Οδηγός Συµβουλευτικής Γυναικών, Αθήνα Κωστούλα Ι.Γ., Μάνατζµεντ Α-Ω, Αθήνα:Ελληνοεκδοτική Μάλλιαρης, Πέτρος (2001), Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, γ' έκδοση, Αθήνα-Πειραιάς: Εκδόσεις Αθ. Σταµοΰλης. Σιώµκος, Γεώργιος (2002), Συµπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ β' έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταµούλης. Τζωρτζάκης Κ.(1993), Γενικές Αρχές Μάρκετινγκ, Αθήνα:Rosili Τζωρτζάκης Κ.-Τζωρτζάκη Α.(1999), Μάνατζµεντ. Νέες ιδέες και τεχνικές στον 21 ο αιώνα, Αθήνα:Rosili Wahl A.-Hook P.-Holgersson Ch.-Linghag S.(2005), «Εν τάξει». Θεωρίες για την Οργάνωση και το Φύλο, επ. Γκασούκα Μ., Αθήνα: ΚΕΘΙ Β.Ξενόγλωσση Παρατίθεται εκτενής σχετική διεθνής βιβλιογραφία για ευρύτερη υποστήριξη κάθε ενδιαφερόµενης συµβούλου-συµβουλευόµενης Abell, Derek F. (1980), Defining the Business: The Starting Point of Strategic Planning, Englewood Cliffs NJ: Prentice - Hall. 20

21 Ambler, Tim and Chris Styles (1997), "Brand Development Versus New Product Development: Toward a Process Model of Extension Decisions," Journal of Product & Brand Management, Vol. 6, No. 4, pp Ames, Charles B. (1971), "Dilemma, of Product/Market Management, -Vision Unfulfilled," Harvard Business Review, March-April. Baker, M. (1991), The Marketing Booh, 2nd edition, Butterworth- Heinemann, Barksdale and Harris (1982), "Portfolio Analysis and the Product Life Cycle," Long Range Planning, Vol. 15, No. 6. Belch, G.E. and M.A. Belch (2001), Advertising ana'promotion - An Integrated Marketing Communications Perspective, 5th edition, McGraw-Hill Butler S.-Wintram C.(1991), Feminist Groupwork, London:Sage Christensen, CM. (2001), "The Past and Future of Competitive Advantage," MIT Sloan Management Review, Winter, pp Cohen, William A. (1995), The Marketing Plan, New York NY.: John Wiley & Sons, Inc. Crawford, Merle C. (1994), New Products Management, 4th edition. Boston, Mass: IRWIN. Dobni, C.B. and G. Luffman (2000), "Implementing Marketing Strategy Through a Market Orientation," Journal of Marketing Management, Vol. 16, pp Ferrell, O.C., M.D. Hartline and G.H. Lucas (2002), Marketing Strategy, 2nd edition, South-Western. Hill, Charles W.L. and Gareth R.Jones (1992), Strategic Management -An Integrated Approach, 2nd edition, Boston, Mass.: Houghton Mifflin Co. Jain, Subhash C. (2000), Marketing Planning & Strategy, 6th edition, Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co. Kaplan, R.E. (2002), "Know Your Strengths," Harvard Business Review, March. Kotler, Philip (2001), A Framework for Marketing Management, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. Kotler, Philip (2003), Marketing Management, 11th edition, Englewood Cliffs, Ν J: Prentice Hall. Lehmann, Donald R. and Russell S. Winer (2002), Analysis for Marketing Planning, 5 th edition, IRWIN. Levitt, Theodore (2002), "Creativity Is Not Enough," Harvard Business Review, August, pp Lewis E.C.(1970), Psychology of Councelling, New York:Holt, Rinrhart and Winston 21

22 Liedtka, J, (2000), "In Defense of Strategy as Design," California Management Review, Vol. 42, No. 3 (Spring), pp Littrel J.M.(1998), Brief Counselling in Action, New York:Norton Lovelock, C.H. (1996), Services Marketing, 3rd edition, Upper Saddle River, ΝJ: Prentice Hall. Manthei R.(1997), Counselling: The Skills of Finding Solutions to Problems,London:Sage Martensen, Anne (1993), "A Model for Marketing Planning for New Products," Marketing and Research Today, Vol. 21, No. 4, pp McLeod E.(1994), Women s Experience of Feminist Therapy and Counselling, London: Open University Press Michaelson, G. (1995), "Winning the Marketing War," Marketing Encyclopedia, American Marketing Association, NTC Publishing Group, pp Murray, J.A., A. O'Driscoll and A. Torres (2002), "Discovering Diversity in Marketing Practice," European Journal of Marketing, Vol. 36, No. 3, pp O'Donnell, Α., A. Gilmore, D. Carson and D. Cummins (2002), "Competitive Advantage in Small to Medium-Sized Enterprises," Journal of Strategic Marketing, Vol. 10, pp Porter, Michael E. (1996), "What Is Strategy?" Harvard Business Review, November- December, pp Pulendran, S., R. Speed and R.E. Widing II (2003), "Marketing Planning, Market Orientation and Business Performance," European Journal of Marketing, Vol. 37, No.3/4, pp Rochford, Linda and William Rudelius (1997), "New Product Development Process," Industrial Marketing Management, Vol. 26, pp Schendel, Dan E. and Charles W. Hofer (1979), Strategic Management: A New View of Business Policy and Planning, Boston, Mass: Little, Brown and Company. Schiffman, Leon G. and Leslie Lazar Kanuk (2000), Consumer Behavior, 7th edition, Upper Saddle River, NJ: Prentice Flail International, Inc. Semenik, R.J. (2002), Promotion & Integrated Marketing Communications, South-Western. von Krogh, G. and M.A. Cusumano (2001), "Three Strategies for Managing Fast Growth," MIT Sloan Management Review, Winter, pp Woolf R.-Dryden W.(1996), Handbook of Counselling Psychology, London: Sage 22

«Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο»

«Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο» «Εκπαίδευση στη Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων βασισµένη στο Φύλο» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΛΑΝΗ ΕΡΓΟ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ Συγγραφέας και Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου Μαρία Γκασούκα 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. Οι ΜΜΕ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΡΟΣ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΦ. 1 Ο Ρόλος του Μάρκετινγκ στη Κοινωνία και την Οικονομία...29 1.1 Εισαγωγικές Οικονομικές Έννοιες...29 1.2 Η Εξέλιξη και το Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΔΙΔΑΣΚΩΝ... Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Έννοιες Κλειδιά Καταναλωτής Αγορά Ανάγκες, επιθυμίες, απαιτήσεις Αξία και ικανοποίηση αναγκών Μάρκετινγκ Σύστημα μάρκετινγκ Σχέσεις και δίκτυα Ανταλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2011. A different point of view is simply the view from a place where you re not. HSBC

2/12/2011. A different point of view is simply the view from a place where you re not. HSBC ΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΩΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Καραβασίλης ηµήτρης Σύµβουλος Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη 26/11/2011 Τελικά τι είναι marketing? Μια δουλειά αεριτζίδικη, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

EC611. Θα ανακοινωθεί

EC611. Θα ανακοινωθεί Τίτλος Μαθήματος: Κωδικός Μαθήματος: Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων EC611 Κατηγορία Μαθήματος: Υποχρεωτικό (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Επίπεδο Μαθήματος: Μεταπτυχιακό ( εύτερου Κύκλου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ M103 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός

Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Επιχειρηµατικός Σχεδιασµός Η απόφαση για την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας Η πρώτη βασική ενέργεια (βήµα) είναι η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ένα συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MSM- F/T) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ακαδ. Έτος 2008-2009 Γ.Ι. Σιώμκος, Ph.D

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση;

Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας επιχείρηση; Οπλιστείτε με επιμονή Πιστέψτε στον εαυτό σας Θέστε τους στόχους σας Και προετοιμαστείτε κατάλληλα. Η συνταγή της επιτυχίας λέει ότι αν κάποιος θέλει θα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 2: Μάρκετινγκ Στόχοι Αποφάσεις Ιδεολογία Ανάλυση Στρατηγικής Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. 3 Ο ΜΑΘΗΜΑ: - ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΗΓΕΣ: Sandhusen, R., (1994) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος Dayan,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1

Πίνακας Περιεχοµένων. Οδηγός Υποψηφίων- Πρόγραμμα Impact 2017 της Ashoka 1 Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραµµα Impact 2017 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 2 Το πρόγραµµα συνοπτικά... 3 Οι στόχοι του προγράµµατος... 3 Η διαδικασία και τα στάδια του προγράµµατος... 4 Ποιος µπορεί να συµµετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος............................................. 13 Εισαγωγή Τρεις πραγματικές ιστορίες............................17 Πρώτη ιστορία....................................17 Δεύτερη ιστορία..................................

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9: Ολοκληρωμένο επικοινωνιακό μάρκετινγκ. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 9-1

Κεφάλαιο 9: Ολοκληρωμένο επικοινωνιακό μάρκετινγκ. Copyright 2015 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 9-1 Κεφάλαιο 9: Ολοκληρωμένο επικοινωνιακό μάρκετινγκ Copyright 2015 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 9-1 Μαθησιακοί στόχοι Ορίστε το ολοκληρωμένο επικοινωνιακό μάρκετινγκ και τα συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2 : Αγορά και Περιβάλλον Μάρκετινγκ του Οργανισμού Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ NE85 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ έβδομο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

microstars Newsletter - Bulletin No. 4

microstars Newsletter - Bulletin No. 4 View this email in your browser microstars Newsletter - Bulletin No. 4 Ημερίδα: Νέες Επιχειρηματικές Ευκαιρίες με Οδηγό τις Μικροπιστώσεις, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 στην Θεσσαλονίκη Ενημερωτική Εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων:

Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Οργάνωση και Διοίκηση Πωλήσεων Τι είναι η Οργάνωση και Διοίκηση των Πωλήσεων: Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης είναι αυτή των πωλήσεων, καθώς αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία Όταν το άτομο έρχεται αντιμέτωπο για πρώτη φορά με την άμεση πράξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, πρέπει, ουσιαστικά, να εντοπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία»

Κωνσταντίνα Νικολοπούλου Σύμβουλος Επιχειρήσεων ΣΟΛ α.ε. Ενέργειες Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας ΤοπΣΑ «Θριασία» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΔΡΑΣΗ 17: Συμβουλευτική υποστήριξη ανάπτυξης νέας επιχειρηματικότητας ή Επαγγελματική συμβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011

Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Τι είναι Μάρκετινγκ? Ορισμός - Τι είναι Μάρκετινγκ? 10/11/2011 Τι είναι Μάρκετινγκ? ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΡΟΔΟΥΛΑ ΤΣΙΟΤΣΟΥ (Ph.D.) Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η διαχείριση κερδοφόρων πελατειακών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ. Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας

Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ. Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ Μάμαλης Σπυρίδων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Καβάλας Τι είναι το ΜΚΤ; The enigma of marketing is that it is one of the man s oldest activities and yet it is regarded

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing»

«Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» 12 Σεπτεμβρίου 2008 «Η προώθηση επενδυτικών σχεδίων με θεματικά ακίνητα χρησιμοποιώντας παγκόσμια εργαλεία marketing» Πάνος Σκλιάμης BSc, MA Γενικός Διευθυντής και Οικονομικός Σύμβουλος Βιογραφικό Ο Πάνος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ Χριστίνα Μπουτσούκη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ»

7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Νικόλαος Κοτσυφός 7 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ «ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗΣ» Με παραδείγματα μέσα από την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του 2014 εκδόσεις ΙΒΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Ποιους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales

Η Σύγχρονη Μεθοδολογία Δυναμικής Αύξησης Πωλήσεων σε Επιλεγμένους Πελάτες Target Sales Πρόγραμμα Ανάπτυξης Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες - κλειδιά των σημερινών

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Η έννοια της Διοίκησης

2.2. Η έννοια της Διοίκησης 2.2. Η έννοια της Διοίκησης 1) Εισαγωγή (ιστορία, ορισμός, παραδείγματα) Η ανάγκη της διοίκησης εμφανίστηκε από τότε που οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να σχηματίσουν ομάδες και ήταν απαραίτητη για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ο σωστός τρόπος διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών

Ο σωστός τρόπος διερεύνησης ασφαλιστικών αναγκών Από τη στιγμή που αρχίζει η συνέντευξη της προσέγγισης ο ασφαλιστής της SENATUS θα πρέπει να αρχίσει να συλλέγει πληροφορίες για τον υποψήφιο πελάτη. Οι πληροφορίες αυτές, θα πρέπει να έχουν σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη

Τμηματοποίηση αγοράς. Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση αγοράς Έννοια, κριτήρια, είδη Τμηματοποίηση της αγοράς Η κατάτμηση της συνολικής ανομοιογενούς αγοράς ενός προϊόντος σε επιμέρους ομοιογενή τμήματα και η εξυπηρέτηση κάθε τμήματος μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 7β: Ανάλυση καταναλωτών Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1108663 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική εισαγωγή 1. Εξώφυλλο (Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να καθιστά σαφές

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS PLAN) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ο ΗΓΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (Συµπληρώνεται µε τη βοήθεια των οδηγιών του κεφαλαίου «Επιχειρηµατικό Σχέδιο» του βιβλίου Το Εγχειρίδιο του Μικρού Επιχειρηµατία) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

«Leading for Results»

«Leading for Results» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Προϊσταµένων Τµηµάτων «Leading for Results» Βασικοί Στόχοι του Προγράµµατος Το πρόγραµµα «Leading for Results» απευθύνεται σε προισταµένους της εταιρείας, µε σκοπό την εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN

Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN Επιχειρηματικό σχέδιο BUSINESS PLAN Τι είναι το επιχειρηματικό σχέδιο Είναι η οργανωμένη καταγραφή ιδεών, στόχων και σχεδίων δράσεων. Μια νέα επιχείρηση είναι δύσκολο να πετύχει αν είναι «ανοργάνωτη»,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της Τεχνολογίας

Οικονομικά της Τεχνολογίας Οικονομικά της Τεχνολογίας Καινοτόμες Επιχειρήσεις, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνισμός Κώστας Τσεκούρας Καινοτόμες Επιχειρήσεις και Αγορές Περίγραμμα Επιχειρηματικότητα και Νέες Επιχειρήσεις Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης

Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης και Πολιτική Ο σκελετός της ιοίκησης Η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων Αυτό εξαρτάται από το πού θέλεις να φτάσεις Μπορείς να µου πεις προς τα πού πρέπει να πάω; Επιτυχηµένοι Αποτυχηµένοι Οργανισµοί Επιτυχηµένοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Δρ. Γεώργιος Θερίου

Επιχειρηματικότητα Δρ. Γεώργιος Θερίου Επιχειρηματικότητα Δρ. Γεώργιος Θερίου Copyright 2015 Pearson Education, Inc. publishing as Prentice Hall 1-1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γενικές Πληροφορίες : Στοιχεία επικοινωνίας: therioungeorgios@gmail.com Αξιολόγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα Ενότητα 13: Η κοινωνική προσέγγιση του Μάρκετινγκ Δρ. Ανδρονίκη Καταραχιά Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Επιχειρηματικότητα Ενότητα 10: Διοίκηση - Διαχείριση Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τιμολόγηση Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α Σερρών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος e-mail: papad@teilar.gr ΜΑΘΗΜΑ 7 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ: «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟΧΟΙ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα