Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ"

Transcript

1 Α Ρ Η Σ Ζ Ε Π Α Τ Ο Σ Π Ο Ι Ο Σ Ε Ι Μ Α Ι Ε Γ Ω ; Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ Α Ρ Μ Ο Σ

2

3 ISBN , ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ ΑΘΗΝΑ: Μαυροκορδάτου 11, Τ.Κ τηλ.: , fax: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρασακάκη 5, Τ.Κ τηλ.: , fax: web: παραγγελίες:

4 Ἡ τρίτη γέννηση

5 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὴν ἐποχὴ ποὺ ζοῦσα στὴ Θεσσαλονίκη ἔλαβα ἀπὸ τὸν Ἄρη Ζεπάτο '0833,1//6( ἕνα κείμενο γιὰ τὸ Πρόσωπο+ συνοδευόμενο ἀπὸ τὸ ἑξῆς σημείωμα9 Ἁθήνα 0/ Ἁγαπητὲ Θεόδωρε+ Σοῦ στέλνω ἕνα μελέτημα+ τὸ ὁποῖο εἶχα γράψει πρὶν ἀπὸ 0/ χρόνια- Συνόψισα ὅλες τὶς ἐμπειρίες ποὺ εἶχα ὣς τότε σχετικὰ μὲ τὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου- Σήμερα θέλω νὰ τὸ διορθώσω+ νὰ τὸ συμπληρώσω καὶ νὰ τὸ συνδέσω μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος- Θὰ ἦ, ταν πολύτιμο γιὰ μένα νὰ κάνεις τὶς παρατηρήσεις σου+ νὰ βάλεις ἐνδεχομένως καινούργια ἐρωτήματα καὶ νὰ μοῦ κάνεις κάποιες προτάσεις- Θὰ ἤθελα+ ἂν εἶναι δυνα, τόν+ νὰ τὸ ἔδειχνες σὲ δυό,τρεῖς καλοὺς φίλους καὶ νὰ εἴ, χαμε καὶ τὶς δικές τους παρατηρήσεις- Θὰ ἦταν νομίζω καλὸ νὰ μοῦ ἔγραφες γιὰ ὅλα αὐτά- Ἐγὼ αὐτὸν τὸν και, ρὸ ζῶ τὸν περισσότερο χρόνο μου μέσα σὲ ζαλάδα- Προσ, παθῶ νὰ κάνω ὅ+τι καλύτερο καὶ περισσότερο ξέρω- Ὑ, πάρχουν βέβαια πολλὲς ἀσάφειες ἀλλὰ ἔχω πίστη στὸν Θεὸ καὶ ἔχω τὴν ἐλπίδα ὅτι ὅλα αὐτὰ σὲ κάτι καλὸ θὰ μὲ ὁδηγήσουν- Χαιρετισμοὺς στὴν Πέμελα- Μὲ φιλία+ Ἄρης- 3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Παρατηρήσεις+ ἐρωτήματα καὶ προτάσεις+ δὲν ὑπῆρ, ξαν- Τὸ κείμενο ὑπερέβαινε τὶς δικές μας πνευματικὲς προσλαμβάνουσες- Ἁλλὰ καὶ ἡ πρόθεση τοῦ συγγραφέα+ νὰ συμπεριλάβει στὴν ἀνάλυση τὸ πρόβλημα τῆς Πτώ, σης+ δὲν εὐοδώθηκε+ λόγω τῆς χρόνιας ἀρρώστιας του- Τὸ κείμενο ἔμεινε ὡς εἶχε- Σήμερα+ ὕστερα ἀπὸ τόσα χρόνια μελετῶν καὶ ἀνα, ζητήσεων γύρω ἀπὸ τὴν ὀντολογία τοῦ Προσώπου+ ἔχω καταλήξει στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ μικρὸ αὐτὸ κείμενο τοῦ Ἄρη Ζεπάτου εἶναι ἡ αὐθεντικότερη συμβολή- Ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη ἀξία+ ἀφ ἑνὸς γιατὶ εἶναι ἀπόσταγμα τῆς δικῆς του προσωπικῆς ἐμπειρίας καὶ ἀφ ἑτέρου γιατὶ μι, λάει στὴν πραγματικότητα γι αὐτὸ ποὺ στὴν ἀρχαία Ἐκ κλησία ὀνομαζόταν «Τρίτη γέννηση»+ ὅπως γιὰ πα, ράδειγμα στὴν παρακάτω ὁμηρικὴ γραφὴ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ9 ὐÎἠÔἴËἠÌÂÚόappleÂÛÛÈÓἠÂἴËἠ ÂÈ- ÏÔῖÛÈἠÁÂÓέıÏË, ἘÚ ÔÌέÓËἠ Û ÚÎῶÓἠ ÙÂἠ Î ὶ ἵì ÙÔ,ἠÔἷ ἠ ÚÔÙÔῖÛÈÓ ἘÓıά ÂἠÙÈÎÙÔÌέÓÔÈÛÈἠÎ ὶἠὀïἠ- Ï ÌέÓÔÈÛÈἠÙά ÈÛÙ ΔÔίËἠÌὲÓἠappleÚÒÙÈÛÙÔÓ ἠἔappleâèù ὲἠ ÓÂύÌ ÙÔ ἠἁáóôῦ, ὖÙÂἠÏÔÂÛÛ ÌέÓÔÈÛÈἠ È ἠὕ - ÙÔ ἠἤï ıâóἠ ἴáïë Ἡἠ ὲἠùúίùë,ἠ ÎÚύˆÓἠÙÂἠÎ ὶ ἄïáâô ἠἡìâùέúôèô, Δὲν εἶναι μόνο αὐτὴ ἡ γέννηση τῶν καημένων τῶν ἀν θρώπων ποὺ ἔρχεται ἀπὸ σάρκα καὶ αἷμα+ ἀφοῦ εἶναι θνητοὶ ποὺ γεννιοῦνται ἐδῶ καὶ πε, θαίνουν τόσο γρήγορα αὐτὴ εἶναι βέβαια ἡ πρώτη- Ἔπειτα εἶναι τὸ βάπτισμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος+ ὅταν τὸ φῶς Του κατεβαίνει στοὺς βαπτιζόμενους ἐν ὕδατι- Ἡ τρίτη πάλι μᾶς γεννᾶ ἀπὸ τὰ δάκρυα καὶ τοὺς πόνους μας+ ποὺ καθαρίζουν τὴν εἰκόνα μας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 4

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ἡ διδασκαλία γιὰ τὶς τρεῖς γεννήσεις εἶναι βέβαια ἡ ἀνθρωπολογικὴ πεμπτουσία τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρά, δοσης καὶ ἀναπτύσσεται διεξοδικὰ στὴν Φιλοκαλία- Τὸ ἰδιάζον στὴν περίπτωση τοῦ Ζεπάτου εἶναι ὅτι πρῶτα+ καὶ ἐνῶ ἦταν συνειδητὸς ἄθεος+ εἶχε τὴν ἐμπειρία τῆς φι, λοκαλικῆς διάστασης τοῦ Προσώπου καὶ ἔπειτα+ χάρη σ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία+ γνώρισε καὶ τὴν ἐκκλησιολογική του ὑπόσταση- Θεωρώντας ὅτι εἶναι κρίμα νὰ μένει ἄγνωστο ἕνα τέ, τοιο κείμενο+ τὸ δίνω στὴ δημοσιότητα+ προσθέτοντας μό, νο τὴν εἰσαγωγικὴ παραπομπή+ ἡ ὁποία τὸ τοποθετεῖ ἐκεῖ ποὺ ὄντως ἀνήκει9 στὴ διαχρονικὴ φιλοκαλικὴ πα, ράδοση τῆς Ἐκκλησίας- Ὁ τίτλος Ποιός εἶμαι Ἐγώ εἶναι τοῦ συγγραφέα- Ὁ ὑπότιτλος «Ἡ τρίτη γέννηση» εἶναι ἡ δική μου παρα, πεμπτικὴ προσθήκη- ἰîόó ἠἀappleôíύô Û ἠìâï ÈÓÔ- ÌέÓËÓἠÎ ÎόÙËÙÈ. ΔάˆÓἠ ÙὴÓἠ ÌὲÓἠ ἔ ÂÈ ἠ apple Ùέ- ÚˆÓἠἄappleÔ,ἠÙὴÓἠ ὲἠ ÂÔῖÔ, Δῆ ἠ ἠ ὐÙὸ ἠáâóέùë,ἠ Èόἠ- ÙῳἠÊάÔ ἠἐûıïὸóἠὀappleά ˆÓ.) ἀπὸ τοὺς σπίλους τῆς φαυλό, τητας- Στὴν μιὰ γεννιέσαι ἀπ τοὺς πατέρες σου+ στὴν ἄλλη γίνε, σαι παιδὶ Θεοῦ+ στὴν τρίτη ὁ ἴδιος εἶσαι ὁ γεν, νήτορας+ ὅσο ἡ ζωή σου ἀκο, λουθεῖ τὸ ἅγιο φῶς- ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι- ΖΙΑΚΑΣ Χριστούγεννα 1/0/ ) ZSKF Fqdfnqhtr M`yh`mydm+ Sgdnk '1//1(+ B`qlhm` pt`d rodbs`ms `s `khnr '/51( Nbbtqdmbd 19 o`fd 0387 khmd 01\ 5 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

8 Ἁμέτρητες φορὲς λέμε ἐγὼ καὶ θεωροῦμε πασίδηλη τὴν ἔννοιά του- Ἔτσι πολὺ εὔκολα προχωρᾶμε πιὸ πέρα- Ὅμως ἐδῶ κρύβεται κάτι τὸ ἄγνωστο+ ποὺ μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα- Ἁνάγκη λοιπὸν νὰ ρωτήσουμε9 Τί εἶναι τὸ λεγό, μενο ἐγώ: Ποιός λέγει ἐγώ: Ἂν δὲν προσδιορίσουμε ποιός λέγει ἐγώ+ δὲν μποροῦμε νὰ μελετήσουμε τὸν ἑαυτό μας+ δὲν μποροῦμε νὰ βελτιωθοῦμε+ γιατὶ πάντα θὰ μᾶς δια, φεύγει ἡ ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα9 ποιός θὰ βελτιωθεῖ: ποιός θὰ μάθει: ποιός θὰ ἐρευνήσει: Ἁλήθεια ποιοί εἴμα, στε: Ποιός ἀναρωτιέται ποιός εἶναι: Εἴμαστε οἱ σκέψεις μας: Οἱ σκέψεις εἶναι ὑπολογι, σμοί+ οἱ ὁποῖοι ἐξαρτιοῦνται ἀπὸ τὰ διαθέσιμα στοιχεῖα καὶ τοὺς στόχους ποὺ ἔχουν τεθεῖ+ συνεπῶς ἀλλάζουν μα, ζὶ μ αὐτά- Ἂν ἡ σκέψη ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὸ συναίσθη, μα+ τότε ἀλλάζει ἀκόμα πιὸ εὔκολα- Ἂν πᾶμε στὴν πε, ριοχὴ τῶν συναισθημάτων καὶ τῶν διαθέσεων+ τότε θὰ δοῦμε πὼς ἡ ρευστότητά τους αὐξάνει σχεδὸν ἀπεριόρι, στα- Λοι πόν+ τὸ ἐγὼ τί εἶναι: Μιὰ ἀτελεύτητη μεταλλα, γὴ σκέψεων καὶ συναισθημάτων: Ἂν ἀπαντούσαμε κα, ταφατικά+ θὰ ἔπρεπε νὰ δεχτοῦμε ὅτι τὸ ἐγὼ εἶναι ἕνα εἶδος καλειδοσκοπίου+ ποὺ παίρνει ἄπειρες μορφές- Ὅμως ἡ αἴσθηση ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸ ἐγώ+ εἶναι πὼς εἶναι κάτι σταθερό+ κάτι ποὺ ἔχει μονιμότητα καὶ διάρ, κεια- Δηλαδή+ ἐνῶ ἡ σκέψη καὶ τὸ συναίσθημα εἶναι ἀπὸ τὴν φύση τους μεταβλητά+ ἡ αἴσθηση ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸ ἐγὼ εἶναι μιὰ αἴσθηση σταθερότητος+ μονιμότητος καὶ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 6

9 διάρκειας- Ἂν ἡ αἴσθηση αὐτή+ ἡ ὁποία εἶναι κοινὴ σ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους+ μᾶς μεταδίδει κάτι ἀπὸ τὴν πρα, γματι κὴ φύση τοῦ ἐγώ+ τότε θὰ πρέπει νὰ δεχτοῦμε ὅτι τὸ ἐγὼ εἶναι κάτι πέρα ἀπὸ τὴν σκέψη καὶ τὸ συναίσθη, μα- Τότε μήπως τὸ ἐγὼ εἶναι ὁ λεγόμενος χαρακτήρας: Ὁ χαρακτήρας+ ἂν καὶ ἔχει σχετικὴ σταθερότητα+ ἀλ, λάζει κι αὐτὸς κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση ἀσυνήθιστων καὶ σκλη ρῶν ἐμπειριῶν- Ὁ χαρακτήρας δὲν εἶναι τίποτα πα, ραπάνω ἀπὸ ἕνας τρόπος+ κάτι σὰν ροῦχο τοῦ ἐγώ- Γι αὐτὸ κι αἰσθανόμαστε ὅτι τὸ ἐγώ μας δὲν ἄλλαξε στὸ παραμικρό+ ἀκόμα κι ἔπειτα ἀπὸ μία ἐκτεταμένη ἀλλα, γὴ τοῦ χαρακτήρα- Παρατηροῦμε+ δηλαδή+ ὅτι οἱ ἀλλα, γὲς στὸν χαρακτήρα δὲν ἔχουν τὴν παραμικρὴ ἐπίδραση πάνω στὴν αἴσθηση τῆς ταυτότητός μας- Συνεπῶς τὸ ἐγὼ εἶ ναι κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν χαρακτήρα+ ὅπως ἀ, κρι βῶς συμβαίνει μὲ τὴν σκέψη καὶ τὸ συναίσθημα- Ἂν ψάξουμε μέσα στὸν ἄνθρωπο θὰ βροῦμε κάτι ποὺ ἔχει σταθερότητα καὶ διάρκεια: Θὰ πρέπει νὰ ἀπαντή, σουμε ὄχι+ γιατὶ ὅλα μέσα στὸν ἄνθρωπο ἀλλάζουν- Τό, τε ποῦ ὀφείλεται αὐτὴ ἡ καθολικὴ αἴσθηση ὅτι τὸ ἐγὼ εἶναι σταθερὸ καὶ διαρκές: Ἁφοῦ δὲν ὑπάρχει τίποτα τὸ μόνιμο καὶ σταθερό+ τότε ἀπὸ ποῦ βγαίνει αὐτὴ ἡ συλ, λογικὴ αἴσθηση ὅτι τὸ ἐγὼ ἔχει διάρκεια+ σταθερότητα καὶ μονιμότητα: Τί συμβαίνει: Γιατὶ ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα πρόβλημα- Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γιὰ τὸ ἐγὼ μιὰ σαφῆ αἴσθηση μονιμότητος καὶ διάρκειας+ μιὰ αἴσθηση ταυ, τότητος ἡ ὁποία δὲν ἀλλάζει οὔτε ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὶς ἀλλαγὲς τοῦ συναισθήματος+ τῆς σκέψης καὶ τοῦ χα, ρακτήρα ὅμως+ ἂν κι ἔχουν πολὺ ζωηρὴ αὐτὴν τὴν αἴ, 7 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

10 σθηση ὕπαρξης τοῦ ἐγώ+ ὡστόσο δὲν εἶναι καθόλου εὔ, κολο νὰ ἐντοπίσουν τὴν λειτουργία του- Ποῦ εἶναι λοιπόν: Ὑπάρχει βέβαια γι αὐτὸ δὲν ὑπάρ, χει καμμιὰ ἀμφιβολία+ ἀφοῦ τὸ αἰσθάνομαι τόσο ζωηρά ἀλλὰ φαίνεται πὼς κάπου εἶναι κρυμμένο κι ἀκίνητο+ ἴ, σως μάλιστα καὶ νὰ κοιμᾶται- Ἔχω μήπως καμμιά+ μι, κρὴ ἔστω+ ἔνδειξη γιὰ τὴν φύση καὶ τὴν λειτουργία του: Μήπως ἔχει ἀναφανεῖ καμμιὰ φορὰ ὁ χαμένος ἑαυτός μου: Σ ὁρισμένες σπάνιες στιγμὲς τῆς ζωῆς ἑνὸς ἀνθρώ, που+ ἰδιαίτερα ὅταν συμβεῖ κάτι ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπισθεῖ μὲ τοὺς καθιερωμένους καὶ γνωστοὺς τρόπους+ τότε+ ὅσο διαρκεῖ ἡ λάμψη μιᾶς ἀστραπῆς+ τὸ ἐ, γὼ μπορεῖ νὰ ἀναφανεῖ καὶ νὰ παρατηρήσει τὰ ἐξωτερικὰ δεδομένα μὲ ἀκρίβεια+ ἠρεμία κι ἀντικειμενικότητα+ ἐνῶ ταυτόχρονα παρατηρεῖ κι ἐλέγχει τὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ἀν, θρώπου- Σὰν νὰ ἰσορροπεῖ καὶ νὰ ἐλέγχει καὶ τοὺς δύο κό, σμους- Ἡ αἴσθηση αὐτῆς τῆς στιγμῆς εἶναι μιὰ γαλήνια καὶ ἀπόλυτα διαυγὴς ἐνατένιση+ ἡ ὁποία συνοδεύεται ἀπὸ μιὰ σφύζουσα ἀθόρυβη+ ἐσωτερικὴ δραστηριότητα+ καὶ ἡ αἴσθηση μιᾶς ἰσχυρῆς δύναμης+ ἡ ὁποία δὲν ἐπηρεάζεται οὔτε κατ ἐλάχιστον ἀπὸ τὸν ἐξωτερικὸ ὀ ρυμαγδό- Κι ὅλα αὐτὰ μέσα σὲ μιὰ στιγμὴ ἀφάνταστα συμπυκνωμένη- Ἁ, μέσως ἔπειτα αὐτὴ ἡ παρατηροῦσα δύναμη χάνεται σὲ κάποια σκέψη ἢ σὲ κάποιο συναίσθημα ἢ σὲ κάποιο φό, βο ἢ στὴν φασαρία τοῦ δρόμου ἢ στὴν λατρεία γιὰ κά, ποιον ἢ γιὰ κάτι κι ὁ ἄνθρωπος συνεχίζει τὸ ταξίδι του βάζοντας πάλι τὸν αὐτόματο πιλότο+ δηλαδὴ τὴν παρα, καταθήκη του ἀπὸ σχέδια+ συναισθήματα+ λόγια+ ἀντι, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 8

11 δράσεις+ πόζες καὶ χειρονομίες- Για τί τὸ ἐγώ+ ἀντὶ νὰ ἐ, λέγχει τὶς ἐσωτερικὲς κι ἐξωτερικὲς καταστάσεις+ ὅπως θὰ μποροῦσε+ χάνεται μέσα σ αὐτές: Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ γνωρίσουμε τὸν παράγοντα ποὺ μπορεῖ ἀκίνητος νὰ πα, ρατηρεῖ καὶ νὰ συνειδητοποιεῖ- Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ κάνουμε μιὰ συζήτηση γύρω ἀπὸ τὴν ἔννοια τῆς λέ, ξης συνειδητοποιῶ+ γιατὶ εἶναι σίγουρο ὅτι δὲν ἐννοοῦμε ὅλοι τὸ ἴδιο πράγμα- Εἶναι πιθανὸ νὰ ἀντιτείνει κάποιος9 δηλαδὴ μέχρι τὰ τώρα δὲν συνειδητοποιοῦσα: Εἶναι τε, λείως σίγουρο ὅτι συνειδητοποιοῦσα+ γιατὶ καί ἔβλεπα καί ἐμάθαινα+ καὶ μάλιστα πολὺ καλά- Πρέπει συνεπῶς νὰ διαπιστώσουμε ἂν πράγματι βλέπουμε καὶ τί ἀκρι, βῶς μαθαίνουμε πάνω στὰ πεδία ποὺ ἐγγίζουν τὰ συμ, φέροντά μας+ τὶς προτιμήσεις μας+ τὶς ἰδέες ποὺ ἔχουμε ἐγ κολπωθεῖ κ-τ-λ- Εἶναι πολὺ γνωστὸ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μάτια+ ἀλλὰ δὲν βλέπουν ὅλοι τὰ ἴδια πράγματα- Ὁρισμένα πράγματα δὲν τὰ βλέπουν καθόλου+ ἄλλα τὰ βλέπουν μέσα ἀπὸ παραμορφωτικοὺς φακούς+ ἄλλα τὰ φαντάζονται ἁπλῶς Ἔτσι ἡ ἔννοια τοῦ βλέπω δὲν εἶ, ναι καθόλου ὅμοια μ ἐκείνη τοῦ συνειδητοποιῶ- Θὰ συν, ειδητοποιοῦσα+ ἐνῶ θὰ ἔβλεπα+ ἂν ἀνάμεσα στὴν ὅραση καὶ τὴν συνειδητοποίηση δὲν μεσολαβοῦσαν διαδοχικὰ φίλτρα τῶν πληροφοριῶν+ τὰ ὁποῖα λογοκρίνουν+ παρα, μορφώνουν ἢ δίνουν πληροφορίες τελείως ἐπινοημένες- Αὐτὲς οἱ λειτουργίες ἀπόκρυψης καὶ παραμόρφωσης τῆς πραγματικότητας μᾶς ἐμποδίζουν νὰ συνειδητοποιή σου, με αὐτὸ ποὺ βλέπουμε καὶ ἀντιδιαστέλλουν τὴν συνηθι, σμένη μηχανικὴ ὅραση+ ἡ ὁποία βλέπει χωρὶς νὰ βλέπει+ 0/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

12 ἀπὸ τὴν συνειδητοποίηση+ ἡ ὁποία ἀποκαθιστᾶ τὴν ἀντι, κειμενικὴ εἰκόνα χωρὶς ἐπεμβάσεις ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες+ ἀπὸ τὰ συμφέροντα+ ἀπὸ τὶς ἰδέες μας κ-τ-λ- Βλέπουμε+ συνεπῶς+ ὅτι δὲν εἶναι καθόλου ἁπλὸ αὐτὸ ποὺ θεωρεῖται στοιχειῶδες+ δηλαδὴ νὰ ἔχουμε τὴν ἀκριβῆ εἰ κόνα τῶν φαινομένων καὶ τῶν γεγονότων+ χωρὶς ἀκόμα νὰ ἔχου, με προχωρήσει οὔτε ἕνα βῆμα σὲ ἐμβαθύνσεις καὶ συ, σχετισμούς- Θὰ μπορούσαμε νὰ συνειδητοποιή σουμε αὐ, τὸ ποὺ βλέπουμε+ ἂν εἴχαμε μιὰ πλήρως ἀνεπτυγμένη δεκτικότητα+ ἡ ὁποία νὰ μὴν περιορίζεται ἀπὸ προκατα, λήψεις καὶ προσκολλήσεις- Θὰ ἔπρεπε νὰ ξέραμε νὰ χρη, σιμοποιοῦμε πρὸς ὄφελός μας τὰ κάθε λογῆς ἀλλότρια στοιχεῖα ἀντὶ νὰ τὰ θεωροῦμε σὰν κίνδυνο γιὰ τὴν ὑπό, στασή μας- Ἐπειδὴ αὐτὰ πρὸς τὸ παρὸν δὲν συμβαίνουν+ τὸ βλέπω ἀπέχει πολὺ ἀπὸ τὸ συνειδητοποιῶ- Ἁ κόμα πολὺ περισσότερο ἀπέχει τὸ μαθαίνω ἀπὸ τὸ συνειδητοποιῶ- Γιατὶ τί μαθαίνω ἂν διαβάσω μιὰ μελέ, τη γιὰ τὴν πολιτική+ γιὰ τὴν οἰκονομία+ γιὰ τὴν ἠθικὴ ἢ τὴν ψυχολογία: Μαθαίνω στὴν καλύτερη περίπτωση τὴν συγκεκριμένη ἄποψη ποὺ διαβάζω- Τὸ πολὺ νὰ ἐλέγξω τὴν ἐσωτερικὴ λογικὴ τῆς κατασκευῆς- Σχεδὸν ποτὲ δὲν ἐξετάζω τὶς θεμελιώδεις προτάσεις ποὺ πάνω τους στη, ρίζεται ἡ σύλληψη αὐτή- Ἁκόμα+ πολὺ περισσότερο δὲν ἔχω ἐξετάσει τὶς θεμελιώδεις παραδοχές+ οἱ ὁποῖες κι, νοῦν τὴν δικιά μου συμπεριφορά- Αὐτὲς οἱ ἀρχικὲς πα, ραδοχὲς εἶναι συνήθως ἀφανεῖς καὶ ὑπάρχουν μέσα μας χωρὶς ἐξέταση+ σὰν νὰ ἦσαν ἀξιώματα- Ἔτσι ὅλες οἱ γνώσεις+ ἰδέες κι ἀπόψεις ποὺ ἔχουμε γιὰ τὸν ἄνθρωπο+ κυκλοφοροῦν χωρὶς τὶς συντεταγμένες τους+ χωρὶς δη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 00

13 λαδὴ νὰ προσδιορίζεται τὸ πεδίο ἐφαρμογῆς ὅπου καὶ ἀ, ληθεύουν- Ἁντίθετα+ ὅλες οἱ γνώσεις γιὰ τὸν ἄνθρωπο+ καθὼς κυκλοφοροῦν χωρὶς συντεταγμένες+ διεκδικοῦν γιὰ τὸν ἑαυτό τους ἕνα ἀπόλυτο κύρος- Αὐτὸς εἶναι ὁ λό, γος ποὺ εἶναι δύσκολος ὁ συνδυασμός+ ἔστω καὶ δύο ἀ, πόψεων+ σὲ μιὰ εὐρύτερη ἀλήθεια- Ἐφ ὅσον ἔ χουν ἔτσι τὰ πράγματα+ δὲν μποροῦμε νὰ ἐξισώνουμε τὴν μάθηση μὲ τὴν συνειδητοποίηση- Γιατὶ ἡ συνειδητοποίηση ἀνα, φέρεται σὲ μιὰ γνώση μὲ ἐπίταση+ ἀφορᾶ μιὰ ἔρευνα στὰ θεμέλια τῆς γνώσης+ μ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν σχετικο, ποιεῖ καὶ τὴν ἑτοιμάζει γιὰ εὐρύτερες συνθέσεις- Ἔπει, τα ἀπ αὐτὲς τὶς διευκρινίσεις δείξαμε ὅτι τὸ βλέπω καὶ τὸ μαθαίνω δὲν καλύπτει τὴν ἔννοια τοῦ συνειδητοποιῶ- Βλέπει καὶ μαθαίνει ὁ αὐτόματος πιλότος μέσα μας συν, ειδητοποιεῖ μόνο τὸ ἐγώ- Τελικὰ πῶς μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε: Μή, πως μὲ τὴν σκέψη: Θὰ πρέπει+ πρὶν προχωρήσουμε+ νὰ ἐξετάσουμε τὴν λειτουργία τῆς σκέψης- Τί ἀκριβῶς μπο, ρεῖ νὰ ἐπιτελέσει καὶ τί δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτελέσει- Ἂν δι, καιολογεῖται ἀπὸ τὰ πράγματα ἡ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη στὴν σκέψη- Ἂν ἡ λειτουργία τῆς συνειδητοποίησης ταυ, τίζεται μὲ τὴν λειτουργία τῆς σκέψης- Ἡ σκέψη εἶναι ὑπολογισμός+ διὰ τοῦ ὁποίου ἀποφαινόμαστε γιὰ τὴν συγκρότηση μιᾶς πραγματικότητος+ τὸν τρόπο τῆς κί, νησής της+ τὸν τρόπο τῆς χρήσης της- Ἡ κάθε σκέψη, ὑπολογισμὸς βασίζεται σὲ ὁρισμένα δεδομένα καὶ στὴν ἀξιολόγησή τους καὶ σὲ ὁρισμένους στόχους οἱ ὁποῖοι ἐπίσης βασίζονται σὲ κάποιες παραδοχὲς κι ἀξιολογή, σεις- Δηλαδή+ ἡ σκέψη ἐξαρτᾶται τελείως ἀπὸ προϋπο, 01 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

14 θέσεις+ οἱ ὁποῖες εἶναι ἐξωτερικὲς σὲ σχέση μ αὐτήν- Ὑ, πολογίζει ἐπὶ τῇ βάσει τῶν δεδομένων+ μὲ τὰ ὁποῖα τὴν ἔχουμε τροφοδοτήσει καὶ μὲ κατευθυντήριους σκοπούς+ ποὺ ἐμεῖς ἔχουμε ἐγκρίνει καὶ θέσει- Κι ἐδῶ ἀκριβῶς εἶ, ναι τὸ λεπτὸ σημεῖο- Ἡ σκέψη,ὑπολογισμὸς δὲν μπορεῖ μὲ τὰ δικά της μέσα νὰ βεβαιώσει γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἀλήθεια τῶν συμπερασμάτων της+ γιατὶ ἡ ἴδια ὑπηρετεῖ ὡς ὄργανο+ τυφλά+ κάθε σκοπὸ τὸν ὁποῖο ἐγκρίνουμε καὶ θεωρεῖ ὡς ἀληθὲς κάθε στοιχεῖο τὸ ὁποῖο ἐμεῖς θεωροῦμε ὡς ἀληθές- Ἂν ἐμεῖς θέτουμε στόχους ἀπρόσφορους κι ἀνώριμους+ χωρὶς καθόλου νὰ ἐξετάζουμε τὶς θεμελιώ, δεις παραδοχὲς ποὺ πάνω τους στηρίζονται+ ἂν τὰ στοι, χεῖα μας εἶναι ἐλλιπῆ+ διαστρεβλωμένα καὶ φανταστικά+ τότε καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς σκέψεως,ὑπολογισμοῦ θὰ εἶναι ἀπρόσφορο καὶ λαθεμένο- Μπορεῖ ἡ ἐσωτερικὴ συν, οχὴ τῶν συλλογισμῶν νὰ εἶναι ἄψογη+ ὅμως τὸ ἀποτέ, λεσμα μπορεῖ νὰ εἶναι τραγικὴ ἀποτυχία- Ὑπάρχουν αὐ, τὴ τὴν στιγμὴ τεράστια ἰδεολογικὰ οἰκοδομήματα+ ποὺ ἔχουν τέλεια ἐσωτερικὴ λογικὴ ἀλλὰ πολὺ μι κρὴ πρα, γματικὴ ἀξία- Λογικῶς ἀληθεύουν ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν πραγματικότητα- Θὰ ἀλήθευαν ἂν οἱ ὅροι καὶ οἱ προϋπο, θέσεις τους ἀλήθευαν- Συνεπῶς ἡ οὐσιαστικὴ ὀρ θότητα μιᾶς σκέψεως,ὑπολογισμοῦ ἐξαρτᾶται ὄχι ἀπὸ τὴν ἐσω, τερικὴ λογική της ἀλλὰ ἀπὸ τὸν προγραμματισμό της+ ὁ ὁποῖος προηγεῖται- Τὸ λάθος ἐμφιλοχωρεῖ στὸ σημεῖο αὐτό- Πρὶν ἀπὸ τὴν σκέψη ὑπάρχει τὸ στάδιο τῆς θέα, σης τῶν πραγμάτων+ ὅπου ἀνιχνεύω κι ἀναγνωρίζω τὴν ὕπαρξη τῶν πραγμάτων καὶ κατόπιν τοποθετοῦμαι ἀπέ, ναντι σ αὐτὰ βάζοντας σκοπούς- Οἱ ἄνθρωποι σ αὐ τὴ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 02

15 τὴν φάση λαθεύουν+ γιατὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀναγνωρίσουν τὴν πραγματικότητα- Αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ ζοῦν μέσα στὴν ταύτιση μὲ πρόσωπα καὶ πράγματα καὶ δὲν ἔχουν μάθει νὰ ἀποσπῶνται ἀπὸ τὶς ταυτίσεις καὶ νὰ ἀ ναγνω, ρίζουν κατ ἀρχὴν χωρὶς σχόλια κι ἀξιολογήσεις τὴν πρα, γματικότητα- Ἔπειτα θεωροῦν δεδομένους τοὺς σκο, ποὺς ποὺ βάζουν καὶ τοὺς ἀφήνουν ἀνεξέταστους τελεί, ως- Κατόπιν σκέφτονται μὲ στοιχεῖα λειψὰ καὶ διαστρε, βλωμένα καὶ μὲ σκοποὺς καὶ προθέσεις ἀνεξέταστες- Κι ἐνῶ ἔτσι ἔχουν τὰ πράγματα+ ἔχουν ἐμπιστοσύνη στὴν ἀλήθεια τῶν σκέψεών τους+ ἰδιαίτερα οἱ ἄν θρωποι ἐκεῖνοι ποὺ ἐκπαιδεύονται νὰ σκέφτονται- Αὐτοὶ οἱ ἄν θρω, ποι μαθαίνουν νὰ πιστεύουν τυφλὰ τὰ συμπεράσματα μιᾶς κακοτροφοδοτημένης διάνοιας καὶ δὲν ὑποψιάζονται καθόλου ὅτι ἡ λειτουργία ποὺ προηγεῖται τῆς σκέψης καὶ τὴν προγραμματίζει+ ἡ ἀποσπασμένη θέαση πραγμάτων+ προσώπων+ σκοπῶν καὶ προθέσεων+ εἶναι ἀνώτερης τάξης ἀπὸ τὴν λειτουργία τῆς σκέψεως,ὑπολογισμοῦ- Ἐμεῖς+ ὅταν εἶναι ἀνάγκη νὰ παρατηρήσουμε+ σκεφτόμαστε+ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ «σκεφτόμαστε» ἐ πινοήσεις- Πρέπει νὰ καταλάβουμε ὅτι+ ὅταν ἐξετάζουμε ἕνα πρόβλημα+ εἴτε ἐσωτερικὸ εἴτε ἐξωτερικό+ δὲν πρέπει κατ ἀρχὰς νὰ «σκε, φτόμαστε» ἀλλὰ ἁπλῶς νὰ βλέπουμε- Ἁφοῦ δοῦμε τὰ πράγματα μὲ ἔνταση προσοχῆς καὶ τοποθετηθοῦμε μὲ ἐπίγνωση καὶ καθαρότητα+ ὅσον ἀφορᾶ σκοποὺς καὶ προ, θέσεις μας+ τότε μόνο πρέπει νὰ σκεφτόμαστε+ προσπα, θώντας νὰ ὀργανώσουμε τὸ ὑλικὸ ποὺ ἔχουμε μαζέψει καὶ νὰ χαράξουμε μιὰ πρακτικὴ γραμμὴ πορείας- Τὸ ἀποτέ, λεσμα αὐτῆς τῆς σκέψης,ὑ πολογισμοῦ δὲν πρέπει νὰ τὸ 03 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

16 θεωροῦμε ὡς ἀλήθεια ἀλλὰ μιὰ προσέγγιση στὴν ἀλή, θεια+ μιὰ πρόταση ἑρμηνείας καὶ πορείας+ ἡ ὁποία βοη, θάει τὴν συνέχιση τῆς ἔρευνάς μας- Στὴν οὐσία ἡ σκέψη, ὑπολογισμὸς μᾶς προμηθεύει ὑποθέσεις πρὸς ἔρευναν τὸ βάρος πέφτει πρὶν καὶ μετὰ τὴν σκέψη,ὑπολογισμό- Πρὶν τὴν σκέψη+ ὅταν μὲ τὴν ἀποσπασμένη παρατήρηση συγ, κεντρώνουμε ἕνα πρῶτο πυρήνα αὐθεντικῶν στοιχείων ξεκαθαρίζοντας ταυτοχρόνως τοὺς σκοποὺς καὶ τὶς προ, θέσεις μας+ κι ἔπειτα ἀπὸ τὴν σκέψη+ ὅταν μὲ τὴν ἀπο, σπασμένη παρατήρηση ἐπαληθεύουμε ἢ τροποποιοῦμε τὴν ὑπόθεση τῆς σκέψεως,ὑπολογισμοῦ- Βλέπουμε ὅτι ἡ σκέψη,ὑπολογισμὸς εἶναι μιὰ προσ, αρτημένη βοηθητικὴ λειτουργία στὴν λειτουργία τῆς γνώσης+ κι ἐμεῖς+ ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὶς σχέ, σεις μας+ τὴν ἔχουμε ἀναγάγει σὲ κύρια+ ἀγνοώντας ὁλωσδιόλου τὴν ἀποσπασμένη παρατήρηση- Οἱ ἄνθρω, ποι+ ὅταν ἔχουν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα πρόβλημα μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ τοὺς ἄλλους ὅταν κατ ἐπέκτασιν ἔχουν πρόβλημα συνειδησιακό δὲν βλέπουν καὶ δὲν ἀκοῦνε μέ, σα τους καὶ γύρω τους+ ἀλλὰ «σκέφτονται» μὲ μιὰ διά, νοια τροφοδοτημένη ἀπὸ περιορισμὸ καὶ προκατάληψη+ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνακυκλώνουν περιορισμὸ καὶ προ, κατάληψη- Ἁνάγκη λοιπὸν νὰ δραστηριοποιήσουμε τὴν λειτουργία τῆς ἀποσπασμένης παρατήρησης+ ὅταν ἐξε, τάζουμε τὰ προβλήματα ποὺ ἀφοροῦν ἐμᾶς καὶ τὶς σχέ, σεις μας- Καθὼς τὸ κάνουμε αὐτό+ ξυπνᾶμε τὴν ὑπό, στασή μας ἢ ἀποσπασμένο ἐγώ+ ποὺ κατ ἀρχὴν ἐκδη, λώνεται ὡς ἤρεμος καὶ ἥσυχος παρατηρητὴς τῶν πάν, των- Συνειδητοποιῶ+ λοιπόν+ θὰ πεῖ πὼς ξυπνῶ τὸν ἄγρυ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 04

17 πνο παρατηρητή,ἐγὼ μέσα μου+ ποὺ μέχρι σήμερα κοι, μᾶται στὶς ταυτίσεις- Μιλᾶμε γιὰ τὸν χαμένο Παράδεισο- Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς χάθηκε κι ὁ ἔνοικός του- Δὲν εἶναι δυνατὸν ὄχι νὰ πᾶμε στὸν Παράδεισο ἀλλὰ οὔτε νὰ κάνουμε δυὸ βήμα, τα μὲ πραγματικὴ ἐπίγνωση+ ἂν ὁ ἄνθρωπος δὲν λει, τουργήσει σὰν ἀποσπασμένο ἐγώ+ ἀπ ὅλα τὰ γεγονότα+ ἐσωτερικὰ κι ἐξωτερικά- Πῶς εἶναι δυνατὸν αὐτό: Ἁρκεῖ νὰ προσέχουμε ἤρεμα κι ἐνεργητικὰ τὰ πάντα γύρω μας+ καὶ ταυτόχρονα τὴν κίνηση τῶν σκέψεων+ τῶν συναι, σθημάτων κι ὅλων γενικῶς τῶν τάσεων ποὺ ξεδιπλώνον, ται μέσα μας- Ἂν μένουμε σ αὐτὴ τὴν θέση+ θὰ νοιώ, σουμε μιὰ πολὺ ζωηρὴ αἴσθηση ὕπαρξης νὰ μᾶς πλημ, μυρίζει καὶ νὰ μᾶς ζωογονεῖ+ μιὰ γαλήνια διαύγεια θὰ ἁπλωθεῖ ἐσωτερικά+ ἥσυχα θὰ περνᾶνε μέσα ἀπὸ τὸν φακό μας τὰ ἐξωτερικὰ κι ἐσωτερικὰ γεγονότα χωρὶς νὰ ταράζεται τίποτα μέσα μας- Ἁρχίζουμε νὰ προσλαμ, βάνουμε ἤρεμα καὶ χωρὶς σχόλια ὁρισμένες στοιχειώδεις ἀλήθειες καὶ διαπιστώσεις γιὰ τὸν κόσμο γύρω μας καὶ τὶς καταστάσεις μέσα μας- Ἁρχίζουμε καὶ διαπιστώ, νουμε ὅτι εἶναι διαφορετικὸς ὁ ἄγρυπνος κι ἀκίνητος ἑ, αυτός μας ἀπὸ τὴν σκέψη ἢ τὸ συναίσθημα ἢ τοὺς φό, βους μας- Θὰ διαπιστώσουμε πὼς ἐμεῖς μποροῦμε νὰ δοῦμε τὰ πάντα μέσα μας κι ἔξω μας σὰν νὰ ἦσαν ἀντι, κείμενα+ σὰν νὰ εἴμαστε τρίτοι ἐν σχέσει μ αὐτά- Θὰ νοιώσουμε καθαρὰ ὅτι ὁ ἀποσπασμένος ἀπὸ τὰ πράγμα, τα καὶ τὶς καταστάσεις ἑαυτός μας δὲν ἐπηρεάζεται ἀπ αὐτὰ καὶ μᾶς δίνει μιὰ πολὺ ζωηρὴ αἴσθηση ἰσχύος+ 05 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

18 διάρκειας καὶ μονιμότητας καθὼς κι ἕνα αἴσθημα χα, ρᾶς ἢ εὐτυχίας- Αὐτὰ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ τὰ ζήσει καὶ νὰ τὰ αἰσθαν, θεῖ+ ἂν ἀρχίσει νὰ παρατηρεῖ μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλύ, τερη προσοχὴ τὶς καταστάσεις μέσα του καὶ ἔξω του- Καθὼς ὁ ἄνθρωπος ἀρχίζει καὶ κοιτάζει μὲ ἐντατικὴ προσοχὴ τὰ ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ γεγονότα+ ξαφνι, κὰ αἰσθάνεται καθαρὰ ὅτι αὐτὸς εἶναι ἕνα ὂν διαφορε, τικὸ ἀπὸ τὰ πάντα- Στὴ θέση αὐτὴ τῆς ἐντατικῆς προσ, οχῆς+ ἡ ὁποία στρέφεται ἤρεμα πότε πρὸς τὰ μέσα καὶ πότε πρὸς τὰ ἔξω+ ὁ ἄνθρωπος αἰσθάνεται ἕνα πολὺ ζωηρὸ αἴσθημα ὕπαρξης+ τὸ ὁποῖο ἀναγνωρίζει ὡς μιὰ πολὺ ἐντατικὴ παρουσία τοῦ ἐγώ- Σὲ σχέση μ αὐτὴν τὴν αἴσθηση θὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι τὸν ὑπόλοιπο χρόνο ζεῖ σὲ μιὰ κατάσταση ἀπουσίας+ στὴν οὐσία σὲ μιὰ κατάστα, ση μὴ ὕπαρξης- Βλέπουμε ὅτι τὸ ἐγὼ συνδέεται μὲ τὴν λειτουργία τῆς ἐντατικῆς προσοχῆς- Τὸ ἐγὼ πρὶν ἀπ ὅλα εἶναι μιὰ ἐντατικὴ θέαση τῶν πάντων καὶ συνεπῶς ἡ ἤρεμη κι ἀσχολίαστη πρόσληψη τῆς πραγματικότη, τας ἀπὸ ἐμᾶς- Καθὼς βρισκόμαστε στὴν θέση τῆς ἐντατικῆς προσοχῆς αἰσθανόμαστε ἄμεσα τὴν διαστολὴ ἀνάμεσα σ ἐμᾶς καὶ τὰ πάντα+ νοιώθουμε πὼς καὶ ἡ πιὸ δύσκολη ἐξωτερικὴ κατάσταση μᾶς ἀφήνει ἀνεπηρέα, στους καὶ ἄθικτους καὶ πὼς ὁ ἑαυτός μας εἶναι μιὰ οὐ, σία ἡ ὁποία ἐκ φύσεως δὲν ὑπόκειται στὰ ἀντικείμενα+ ἐσωτερικὰ κι ἐξωτερικά+ ἀλλὰ ἀντιθέτως αὐτὰ ὑπόκειν, ται σ ἐκείνην- Ταυτοχρόνως νοιώθουμε τὴν ὕπαρξή μας νὰ σφύζει ἀπὸ δυνάμεις καὶ νὰ ἠρεμεῖ βαθιὰ κι ὁλοκλη, ρωτικά- Ἁρχίζουμε κι αἰσθανόμαστε μιὰν ἀνυποψίαστη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 06

19 αἴσθηση ἐλευθερίας- Στὴν θέση αὐτὴ διαπιστώνουμε ὅτι τὰ ἐλαττώματά μας καὶ οἱ κακὲς ροπὲς τοῦ χαρακτή, ρα μας ἀτονοῦν μέχρι ἐξαφανίσεως- Αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ λειτουργοῦν ὅταν εἶναι δραστηριοποιημένη ἡ ἐντατικὴ προσοχή- Τὸ ξύπνημα τοῦ ἐγὼ ἢ τῆς ὑπόστασης μοιάζει μὲ τὴν μετάβαση σ ἕνα ἄλλο ἐπίπεδο+ ὅπου τὰ πάντα φωτίζονται κι ὅπου ἡ ἀνθρώπινη πράξη ἀρχίζει νὰ γίνε, ται ἐλεύθερη καὶ συνειδητή- Ὁ ἄνθρωπος παύει νὰ συρ, ρέει μὲ τὰ πράγματα κι ἀρχίζει νὰ τὰ ἐλέγχει- Ὅλα αὐτὰ ἀρχίζουν καὶ γίνονται δυνατὰ καθὼς ἀποκτάει τὴν δυ, νατότητα νὰ ξυπνάει κατὰ βούληση τὴν ἐλεύθερη ὑπό, στασή του- Ἁρκεῖ νὰ ξυπνάει τὸ ἐγώ του μὲ τὴν ἐντα, τικὴ προσοχή- Φαίνεται πολὺ ἁπλό+ ὅμως δὲν εἶναι- Ἡ κίνηση αὐτὴ ἔχει πολλὰ προβλήματα κι ὁ ἄνθρωπος προτιμᾶ ὄχι τὴν ἀπόσπαση ἀπὸ τὰ πράγματα+ τὰ πρό, σωπα καὶ τὶς καταστάσεις+ ἀλλὰ τὴν ταύτιση μαζί τους- Προτιμᾶ τὸν συμφυρμὸ ἀπὸ τὴν ἐλευθερία- Προτιμᾶ τὴν ἀνθυγιεινὴ ζέστη τοῦ κολλήματος ἀπὸ τὴν ἐπίγνωση τοῦ ἑαυτοῦ του- Προτιμᾶ νὰ θάψει τὸν ἑαυτό του μέσα στὴν ταύτιση παρὰ νὰ νοιώσει τὴν μοναξιά του- Γιατί ὁ ἄνθρωπος θάβει τὸν ἑαυτό του στὴν ταύτιση: Γιατί δὲν χαίρεται τὴν ζωογόνο αἴσθηση τῆς ὕπαρξής του: Ἔχει πολὺ σοβαροὺς λόγους γι αὐτό- Ἡ ἀποσπα, σμένη αἴσθηση τοῦ ἑαυτοῦ του φέρει καὶ πόνο- Ὁ ἄνθρω, πος+ ἀφοῦ μὲ τὴν ἐντατικὴ προσοχὴ νοιώσει τὴν ὕπαρξή του σὰν κάτι τὸ ἀποσπασμένο ἀπὸ τὰ πάντα+ μέσα του κι ἔξω του+ κι ἀπὸ τοὺς πάντες+ νοιώθει ἴλιγγο ἀπὸ τὴν ἀπέραντη μοναξιὰ ποὺ τὸν περιβάλλει- Νοιώθει σὰν πε, 07 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

20 ταγμένος μέσα στὸ διάστημα+ μόνος κι ἀσυσχέτιστος μὲ τὰ πάντα- Ἡ παγωνιὰ αὐτῆς τῆς θέσης εἶναι τόσο με, γάλη+ ποὺ αἰσθάνεται νὰ τὸν διαπερνᾶ ἀπ ἄκρη σ ἄκρη- Κανένας ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει σ αὐτὴ τὴν θέση+ γι αὐτὸ καὶ ὅλοι τὴν ἀποφεύγουν μ ἕνα τυφλὸ ἀλ, λὰ σοφὸ ἔνστικτο- Ὁ ἄνθρωπος ἀρνιέται νὰ νοιώσει τὴν παγωνιὰ τοῦ κόσμου+ ἀρνιέται νὰ νοιώσει ἀσυσχέτιστος μὲ τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες- Πρὶν νὰ μάθει νὰ ἀγαπάει+ τοῦ εἶναι ἀπαγορευμένο νὰ νοιώσει ὁλοκάθαρα τὴν αἴ, σθηση τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ τὴν εὐτυχία ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν αἴσθηση τῆς ὕπαρξης- Γι αὐτὸ καὶ ἕλκεται ἀπὸ τὴν ζεστασιὰ τῶν πραγμάτων τοῦ κόσμου- Ἐφ ὅσον δὲν ἔχει γνωρίσει τὴν Ἁγάπη+ κολλάει μ ἀπεγνωσμένο τρόπο στὰ ὑλικὰ πράγματα+ στοὺς ἀνθρώπους+ στὶς ἰδέες- Προσ πα, θεῖ νὰ ἀντλήσει λίγη ἐξωτερικὴ ζεστασιά+ γιατὶ τρέμει ἀπὸ τὴν παγωνιὰ τῆς ὑπόστασης πού+ ἀποσπασμένη+ στέκεται μόνη κι ἀσυσχέτιστη μὲ τὰ ἀδιάφορα πάντα- Ὁ ἄνθρωπος ἀρνεῖται αὐτὴν τὴν θέση+ ἡ ἴδια του ἡ φύση ἀναζητάει τὴν Ἁγάπη σὰν πρωταρχικὴ προϋπόθεση+ γι αὐτὸ καὶ προτιμάει τὰ φτωχὰ ὑποκατάστατα τῆς Ἁγά, πης καὶ ἀρνεῖται νὰ ἀναγνωρίσει καὶ νὰ ζήσει σὲ μιὰ πραγματικότητα ἀπὸ τὴν ὁποία ἀπουσιάζει ἡ φωτιὰ τῆς Ἁγάπης- Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἡ ἀνθρώπινη ὑπόστα, ση ἕλκεται τόσο πολὺ ἀπὸ τὴν ὕλη σ ὅλες της τὶς μορ, φές- Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ὁ ὁποῖος τὸν ὑποχρεώνει μὲ σχεδὸν ἀκαταμάχητη δύναμη νὰ ταυτίζεται μὲ τὰ πάν, τα καὶ τοὺς πάντες- Στὸν συμφυρμὸ καὶ τὸν συγχρω, τισμὸ ἀναζητάει λίγη ζεστασιά+ ὑποκατάστατο τῆς Ἁ, γάπης- Ἁδύνατον νὰ μάθει ὁ ἄνθρωπος νὰ ὑπάρχει+ ἂν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 08

21 δὲν μάθει νὰ ἀγαπάει- Ἔτσι λοιπὸν εἴδαμε πὼς ἡ οὐσία, Ἁγάπη προηγεῖται τῆς ὑπάρξεως+ γι αὐτὸ καὶ θὰ ἐξε, τάσουμε τὴν προβληματικὴ καὶ μυστηριώδη γιὰ τὸν ἄνθρωπο Ἁγάπη- Πρὶν βιώσουμε τὸ θαῦμα τῆς ὕπαρξης+ πρέπει νὰ βιώσουμε τὸ θαῦμα τῆς Ἁγάπης- Πρὶν προχωρήσουμε θὰ πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε9 τί εἶναι ἡ Ἁγάπη: Δὲν ὑπάρχουν διαθέσιμοι ὁρισμοὶ γι αὐ, τὴν τὴν ποιότητα- Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ζητοῦν ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο Ἁγάπη+ παρ ὅλο ποὺ ξέρουν ὅτι μάταια ζητοῦν+ γιατὶ οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος- Ὅμως+ παρ ὅλο ποὺ τὸ ξέρουν αὐτό+ ποτὲ δὲν παύουν νὰ τὴν ἀναζη, τοῦν+ ἀκόμα κι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν σκληράδα καὶ τὴν ψυχρότητα τῆς Ψυχῆς τους δηλώνουν πὼς ἀπόκαμαν νὰ περιμένουν- Ὅλοι ξέρουμε τί περιπλοκὲς καὶ τί ἀπο, γοητεύσεις γεννάει ἡ ἀπαίτηση νὰ μᾶς δώσουν οἱ ἄλλοι ἀ γάπη- Ἐδῶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκθέσουμε πότε οἱ ἄλ, λοι μᾶς ἀγαποῦν καὶ γιατί αὐτὴ ἡ κατάσταση εἶναι στὴν μεγάλη πλειονότητα τῶν περιπτώσεων βραχύβια- Ἁρκεῖ πρὸς τὸ παρὸν νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ Ἁγάπη+ ἡ μυστη, ριώδης αὐτὴ ἐνέργεια+ ὅταν ἀπὸ ἕνα θαῦμα κυκλοφορεῖ μέσα μας καὶ διαχέεται γύρω μας+ ἢ ὅταν κάποιο ἀγα, πημένο πρόσωπο μᾶς τροφοδοτεῖ μ αὐτήν+ αἰσθανόμα, στε μιὰν ἀπέραντη εὐφορία νὰ μᾶς κατακλύζει- Ὁ κό, σμος τότε εἶναι γλυκὸς καὶ φιλικὸς γύρω μας- Εἶναι πολὺ γνωστὸ πὼς πολλὲς φορὲς πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιτυχία ἑνὸς ἄντρα ὑπάρχει ἡ ἀγάπη μιᾶς γυναίκας- Σὲ κάθε περίπτωση αἰσθανόμαστε πὼς ἡ ἀγάπη τοῦ ἄλλου μᾶς τρέφει καὶ μᾶς ζωογονεῖ- Ἁφοῦ λοιπὸν ἡ Ἁγάπη εἶναι τό, σο πολύτιμη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ τὴν ὑγεία μας+ δὲν 1/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

22 εἶναι ἀπρονοησία κι ἐλαφρότητα νὰ τὴν γυρεύουμε ἀπο, κλειστικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους: Ἂν ἀντὶ νὰ τὴν γυρεύουμε παρακαλεστικὰ ἢ ἐκβιαστικὰ ἀπὸ τοὺς ἄλλους κάνου, με μιὰ στροφὴ καὶ προσπαθήσουμε ἐμεῖς νὰ ἀγαπᾶμε: Ἄν+ ἀντὶ νὰ ἐξαρτιόμαστε ἀπὸ τὶς λίγες ρανίδες ποὺ θὰ μᾶς δώσουν οἱ ἄλλοι+ ἀνοίξουμε μέσα μας τὴν πηγὴ τῆς Ἁγάπης+ αὐτὸ δὲν εἶναι προτιμότερο: Κι ἂν ἐμεῖς ἀρχί, σουμε νὰ ἀγαπᾶμε+ μήπως καὶ οἱ ἄλλοι δὲν θὰ μᾶς ἀγα, πήσουν πολὺ περισσότερο ἀπ ὅ+τι πρίν: Ἁλλά+ κι ἂν αὐτὸ δὲν γίνει+ ἂν μέσα μας ὑπάρξει μιὰ πηγὴ Ἁγάπης ἡ ὁ, ποία ποτίζει τὴν ὑπόστασή μας μὲ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα γύρω μας+ μήπως δὲν θὰ εἴμαστε πλήρως εὐτυ, χισμένοι: Σ αὐτὴ τὴν θέση ἔχουν βρεθεῖ πολλοὶ ἀναχωρητές+ οἱ ὁποῖοι μέσα στὴν μοναξιά τους καὶ σὲ ἀπόλυτη ἀκτημο, σύνη ἔνοιωθαν μέσα τους τὴν μεγαλύτερη χαρὰ κι εὐτυ, χία νὰ τοὺς πλημμυρίζει- Αὐτὸ συνέβαινε γιατί+ μὲ τὴν ἄσκηση καὶ τὴν ἕνωσή τους μὲ τὸν ΘΕΟ+ μπόρεσαν σκά, βοντας μέσα τους νὰ βροῦν πλούσια κι ἄφθονη φλέβα ζωογόνου νεροῦ Ἁγάπης- Μήπως οἱ ἄνθρωποι θὰ ἔπρε, πε νὰ τοὺς μιμηθοῦν+ ὄχι ὡς πρὸς τὴν ἀναχώρησή τους+ ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν ἐπιδίωξή τους νὰ γίνουν αὐτάρκεις πηγὲς Ἁγάπης: Πῶς ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ τὸ πε, τύχει αὐτό: Πῶς μπορεῖ νὰ λύσει αὐτὸ τὸ κεντρικὸ πρό, βλημα τῆς ἀνθρώπινης ψυχολογικῆς ἀνάπτυξης: Γιατὶ ἡ ἀνθρώπινη ψυχολογικὴ ἀνάπτυξη δὲν στηρίζεται τόσο στὴν ἄρση κάποιων ἀπωθήσεων καὶ στὴν ἐξάλειψη κά, ποιων παθολογικῶν συμπτωμάτων+ ὅσο στὴν δραστη, ριοποίηση τῆς Ἁγάπης- Ἡ ἀνθρώπινη ἀνάπτυξη δὲν ἐξ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 10

23 αρτᾶται τόσο ἀπὸ τὴν γνώση κάποιων ἐσωτερικῶν λει, τουργιῶν+ ἂν καὶ αὐτὸ παίζει τὸν ρόλο του- Ὅμως μόνο ἡ μελέτη τοῦ ἑαυτοῦ δὲν δίνει ἀφ ἑαυτῆς λύση στὸ πρό, βλημα- Ὑπάρχουν πολλοὶ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔχουν μά, θει πολλὰ πράγματα γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους+ ἀλλὰ ἐλά, χιστα πράγματα μπόρεσαν νὰ ἀλλάξουν- Ὁπωσδήποτε δὲν ἔγιναν εὐτυχέστεροι πολλὲς φορὲς μάλιστα ἔγιναν πολὺ δυστυχέστεροι ἀπὸ παλιά- Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἀνθρώ, που δὲν σχετίζεται τόσο μὲ τὴν γνώση+ ὅσο μὲ τὶς ἐνέρ, γειες ποὺ κυκλοφοροῦν μέσα του- Ὅταν μέσα στὸν ἄν, θρωπο κυκλοφορεῖ ἡ ἐνέργεια τῆς Ἁγάπης+ τότε καὶ αἰ, σθάνεται εὐτυχὴς καὶ ἡ παντοειδὴς ἀνάπτυξή του εὐνο, εῖται- Γιατὶ ἡ Ἁγάπη δὲν εἶναι τρόπος συμπεριφορᾶς+ δὲν εἶναι μίμηση ἑνὸς τρόπου+ δὲν εἶναι ἐπίπλαστη εὐπρέ, πεια+ ἀλλὰ μιὰ ζωντανή+ ἤρεμη+ ζεστὴ καὶ ἡδονικὴ ἐνέρ, γεια+ ποὺ τὴν νοιώθεις νὰ κυλάει μέσα σου καὶ εἶναι τό, σο πραγματικὴ ὅσο καὶ τὸ αἷμα- Ὑπάρχει εὐγένεια καὶ πραότητα ἡ ὁποία δὲν ἔχει ἴχνος Ἁγάπης+ καὶ ὑπάρχει αὐστηρότητα ἡ ὁποία ἔχει ἄφθονη Ἁγάπη- Ἡ Ἁγάπη μπορεῖ νὰ εἶναι πίσω ἀπ ὅλες τὶς στάσεις καὶ τὶς συμ, περιφορὲς στὶς ὁποῖες δίνει τὸ δικό της νόημα+ ἐνῶ ὑπο, κειμενικὰ γίνεται ἀντιληπτὴ σὰν μιὰ αἴσθηση γλυκύτη, τος καὶ συμπάθειας+ ἡ ὁποία σὲ συνδέει μὲ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα κι ἡ ὁποία ταυτόχρονα εἶναι τροφὴ καὶ γιὰ μᾶς καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους- Ὅταν κανεὶς βιώνει τὴν ἀγά, πη+ ὅταν κυλᾶ μέσα του αὐτὸ τὸ θερμὸ καὶ γλυκὸ ρεῦμα ζωῆς+ τότε εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολη ἡ ἐξουδετέρωση τῶν παλιῶν πόνων καὶ ἡ θεραπεία τῶν παλιῶν πληγῶν- Τό, τε ἡ ψυχὴ βαθμιαῖα ἀνοίγει σ ὅλες τὶς πολυδύναμες δυ, 11 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

24 νατότητές της+ γιατὶ τὸ κλειδὶ ποὺ ἀνοίγει τὴν ψυχή+ τὸ ἐλιξήριο ποὺ ξυπνάει τὴν κοιμισμένη βασιλοπούλα τοῦ παραμυθιοῦ εἶναι ἡ Ἁγάπη- Ἡ Ἁγάπη εἶναι μιὰ ἁπτὴ δύναμη+ κάτι σὰν ζωογόνο ὕδωρ ποὺ κάνει τοὺς σπόρους ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ νὰ βλαστήσουν καὶ νὰ ἀναπτυχθοῦν- Εἶναι ματαιοπονία νὰ ἐπιδιώκουμε τὴν ψυχολογική μας ἀνάπτυξη χωρὶς νὰ βάλουμε στὸ ἐπίκεντρο τῆς ἐρ, γασίας μας τὴν Ἁγάπη- Ὅταν ὁ Ἄνθρωπος ἀρχίσει νὰ ἀγαπάει+ μπορεῖ ἀκίνδυνα νὰ ἀρχίσει νὰ ἀσκεῖ τὴν ἀπό, σπαση καὶ συνεπῶς ἀρχίζει νὰ μπορεῖ νὰ ἐρευνᾶ καὶ νὰ συνειδητοποιεῖ- Γιατὶ ἡ ἀποσπασμένη καὶ αὐτάρκης ὑ, πόσταση μπορεῖ νὰ λειτουργήσει εὐεργετικὰ γιὰ τὸν ἄν, θρωπο μόνο ἂν συνδυαστεῖ μὲ τὴν δύναμη τῆς Ἁγάπης καὶ δεχτεῖ νὰ τὴν ὑπηρετήσει+ ἀνοίγοντάς της τὸν δρόμο σ ὅλο καὶ περισσότερες πρακτικὲς ἐφαρμογές+ μέχρις ὅτου ὅλες οἱ ἐνέργειες κι ὅλες οἱ λειτουργίες τοῦ ἀνθρώ, που γίνουν ἐνεργήματα τῆς Ἁγάπης- Ἤδη ἔχουμε φθάσει στὴν συνειδητοποίηση τῆς ἀλή, θειας ὅτι ἡ Ἁγάπη εἶναι τὸ κλειδὶ τῆς ψυχολογικῆς ἀ, νάπτυξης τοῦ ἀνθρώπου- Γεννᾶται τώρα τὸ ἐρώτημα+ πῶς θὰ ἀποκτήσουμε αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ κλειδὶ καὶ πῶς θὰ τὸ χρησιμοποιήσουμε: Ἡ εὕρεση καὶ χρήση τῆς πη, γῆς τῆς Ἁγάπης μέσα στὸν ἄνθρωπο συνδέεται μὲ πολ, λὰ προβλήματα+ τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἐπιλύσουμε μεθοδι, κά- Τὸ πρῶτο μεγάλο πρόβλημα τῆς Ἁγάπης εἶναι ἡ ἀν, υπαρξία της- Τὸ ψυχικὸ ἔδαφος τῶν περισσότερων ἀν, θρώπων μοιάζει ἐξαιρετικὰ στεγνὸ καὶ ἄγονο- Ὁρισμέ, νοι ἄνθρωποι ἔχουν σκάψει βαθιὰ μέσα τους καὶ δὲν βρῆ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 12

25 καν καθόλου νερὸ Ἁγάπης ἤ+ ἂν βρῆκαν+ τὸ πηγάδι τους στέρεψε αἰφνίδια+ χωρὶς φανερὸ λόγο- Τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Ἁγάπη δὲν εἶναι μόνο ὅτι εἶναι ἐνέργεια ἐξαιρετικῆς σπανιότητος εἶναι ἀκόμα ἐξαιρετικὰ ἀσταθὴς στὴν ἐμ, φάνισή της- Ἐμφανίζεται καὶ ἐξαφανίζεται χωρὶς φανερὸ λόγο- Πάνω σ αὐτὸ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουν πλού, σια ἐμπειρία- Ξαφνικά+ χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ καθορίσουν πῶς+ ἕνας ἐξωτερικὸς ἐρεθισμός+ παρόμοιος μὲ χιλιάδες ἄλλους+ προκαλεῖ τεράστιες ἀλλαγὲς μέσα τους- Γιὰ ἕ, να σύντομο χρονικὸ διάστημα αἰσθάνονται νὰ τοὺς δια, περνοῦν γλυκύτατες ἐνέργειες+ ποὺ τοὺς ἀνυψώνουν πο, λὺ πάνω ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία τῆς καθημερινότητας- Βλέ, πουν τὸν κόσμο καὶ τοὺς ἄλλους μὲ ἄλλα μάτια- Ξαφνι, κά+ ὅπως ἀκριβῶς ἦλθαν+ οἱ μαγικὲς αἰσθήσεις ἐγκα, ταλείπουν τὸν ἄνθρωπο κι ὁ λαμπρὸς πέπλος ἀποσύρε, ται ἀπὸ τὸν κόσμο+ ὁ ὁποῖος γίνεται μουντὸς καὶ συνη, θισμένος- Ὁ ἄνθρωπος κι ὁ ποιητὴς θρηνοῦν καὶ ὅλοι μέ, νουν μὲ τὰ ἐρωτηματικά τους ἀναπάντητα- Κανένας ἄν, θρωπος μὲ κοσμικὴ δύναμη καὶ σοφία δὲν ἔχει ἀπαντή, σει στὸ πῶς θὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ ζωτικότερη ἀνθρώπινη ἀνάγκη- Ἡ ἀνάγκη τῆς Ἁγάπης- Κανένας σοφὸς δὲν ἔ, χει ἀπαντήσει καὶ κανένας ἀπὸ τοὺς πατέρες τῆς ψυχα, νάλυσης ὄχι δὲν ἔλυσε ἀλλὰ οὔτε κὰν ἔθεσε τὸ πρόβλη, μα- Ἔτσι+ στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ φτάναμε σ ἀδιέξοδο- Ὅ, μως ἀδιέξοδο δὲν ὑπάρχει+ γιατὶ ὑπάρχουν κάποιοι ἄν, θρωποι μέσα ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἔχουν κυλήσει ποταμοὶ Ἁγάπης- Ὑπάρχουν κάποιοι ἀκρογωνιαῖοι λίθοι πεταμέ, νοι ἀπὸ ἕνα ψευδεπίγραφο θετικὸ πνεῦμα- Ἁναφέρομαι στοὺς χριστιανοὺς ἁγίους+ οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ μόνοι ποὺ ἀ, 13 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

26 γάπησαν τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πάντα- Εἶναι οἱ μόνοι ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐβίωσαν μόνιμα τὴν ἐμπειρία τῆς Ἁ, γάπης- Γι αὐτὸ τὸν λόγο εἶναι οἱ πιὸ προηγμένοι ἄνθρω, ποι ποὺ ἔχουν ὑπάρξει ἐπὶ τῆς γῆς- Δὲν ὑπάρχει ἐλπίδα γιὰ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου+ ἂν δὲν στηριχθοῦμε στὴν ἐμπειρία τους καὶ δὲν τὴν ἀξιοποιήσουμε- Γιατὶ τὰ γε, γονότα εἶναι καθαρά- Στὴ γῆ κανένας δὲν ἀγάπησε τὸν ἄνθρωπο- Κανένας κοσμικὸς ἡγεμόνας καὶ κανένας σο, φός- Γιατὶ οἱ μὲν πρῶτοι ἀνέκαθεν χρησιμοποιοῦσαν τὸν ἄνθρωπο σὰν πρώτη ὕλη γιὰ τὶς φιλοδοξίες τους καὶ οἱ δεύτεροι ἀνέκαθεν τὸν κοίταζαν πάνω ἀπὸ τὴν ἕδρα τῆς αὐθεντίας τους- Μόνο οἱ ἅγιοι τοῦ ΘΕΟΥ ἀγάπησαν τὸν ἄνθρωπο κι εὐτύχησαν νὰ γίνουν ζωντανὲς πηγὲς Ἁγά, πης- Ἂν λοιπὸν ἔχουμε πραγματικὰ θετικὸ πνεῦμα+ ἂν θέλουμε νὰ ἀναπτυχθοῦμε σὰν ὄντα+ θὰ πρέπει νὰ ἀξιο, ποιήσουμε τὴν ἐμπειρία τῶν ἐπιτυχημένων+ ἐκείνων ποὺ ἐπέτυχαν νὰ γίνουν μόνιμα πηγὲς Ἁγάπης- Μόνο σ αὐ, τὴ τὴν βάση ὑπάρχει δυνατότητα νὰ προχωρήσουμε ἀ, κόμα πιὸ πέρα- Ζοῦμε σ ἕνα περίεργο κόσμο φαντασίας καὶ προκα, τάληψης- Θεωροῦμε ὅτι γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἔχουν ἔγκυρη γνώμη οἱ πάντες9 οἱ πολιτικοὶ στοχαστές+ οἱ φανατικοὶ ἰδεολόγοι+ οἱ λάτρεις τῆς ἐξουσίας- Ἡ σύγχρονη εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου συγκροτήθηκε κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος ἀπὸ ἀντιλήψεις οἱ ὁποῖες ἀπέρρευσαν ἀπὸ τὴν μελέτη ψυ, χολογικὰ διαταραγμένων ἀνθρώπων- Ἁπὸ τὴν εἰκόνα μας ἀποκλείσαμε αὐθαίρετα τοὺς ἁγίους- Γι αὐτοὺς δὲν θέλουμε νὰ γίνεται κουβέντα- Σὰν νὰ μὴ μᾶς ἀγάπησαν+ σὰν νὰ μὴν ἔφθασαν στὸ πιὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ποὺ ἔχουν ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 14

27 φθάσει οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς- Αὐτοὺς ἀρνούμαστε καὶ νὰ τοὺς ἀκούσουμε+ ἡ δημοκρατία μας δὲν τοὺς ἀντέχει Ὅμως γιατί αὐτὴ ἡ προκατάληψη: Μήπως ἔχουν μεγα, λύτερη ἀξία οἱ θεωρίες καὶ οἱ γνῶμες ἀπὸ τὰ γεγονότα καὶ τὴν ἐμπειρία: Ὣς πότε πίσω ἀπὸ τὸ δῆθεν θετικὸ πνεῦμα θὰ κρύβονται ἀναπόδεικτες πίστεις καὶ προκα, τάληψη: Καὶ στὸ θέμα ποὺ ἐξετάζουμε+ ποιά εἶναι τὰ ἀ, διάψευστα γεγονότα: Εἶναι πὼς οἱ μόνοι ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ποὺ ἀγάπη, σαν ἀπεριόριστα καὶ καθολικὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ πάν, τα τῆς δημιουργίας+ ἦσαν οἱ χριστιανοὶ ἅγιοι+ παλαιοὶ καὶ τωρινοί- Δὲν ὑπάρχουν ἄλλες διαθέσιμες περιπτώσεις- Ἐφ ὅσον λοιπὸν ἔχουμε διαπιστώσει ὅτι ἡ ψυχολογικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου ἐξαρτᾶται ἀπολύτως ἀπὸ τὴν ἐνεργοποίηση καὶ κυκλοφορία τοῦ ρεύματος τῆς Ἁγά, πης μέσα στὸν ἄνθρωπο+ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀγνοήσουμε τὴν πείρα καὶ τὴν μαρτυρία τῶν ἁγίων- Γιατί+ ἐφ ὅσον ἐκεῖνοι πέτυχαν αὐτὸ ποὺ ἐμεῖς ἀναζητᾶμε+ πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς ἀπορρίψουμε καὶ νὰ τοὺς καταφρονέ, σουμε: Ἁν τίθετα+ δὲν θὰ ἦταν λογικότερο νὰ διδαχτοῦμε ἀπ αὐ τούς: Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἀφομοιώσουμε τὴν οὐσία τῆς ἐμ πειρίας τους+ χωρὶς καμμιὰ προσκόλληση σὲ τύ, πους καὶ μορφὲς ποὺ δυνατὸν νὰ εἶναι παροδικοί: Αὐτὸ τὸ βρίσκω ἀναπόφευκτο καὶ λογικὰ συνεπές- Διδάσκο, μαι πῶς νὰ ἀγαπῶ ἀπ αὐτοὺς ποὺ ἤδη τὸ ἔχουν κατα, φέρει- Λοιπόν+ ποιά ἡ οὐσία τῆς ἐμπειρίας τοῦ χριστιανοῦ ἁγίου ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ χρησιμέψει γιὰ τὴν ψυχολογική μας ἀνάπτυξη κι ἐξύψωση: Ἡ ἀντίληψη ποὺ ἔχει ἕνας μέσος ἄνθρωπος γιὰ τὸν 15 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

28 ἅγιο ἀναχωρητὴ εἶναι ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα φανατικὸ ἄτομο+ ποὺ ἀπὸ φανατικὴ προσκόλληση στὶς ἰδέες του ἀπαρνιέται ὅλες τὶς γήινες χαρὲς καὶ ὑποχρεώσεις+ ἀ, κρωτηριάζοντας πολλὲς πλευρὲς τῆς φύσης του- Ἔτσι φαντάζονται οἱ ἄνθρωποι πὼς ὁ ἅγιος εἶναι ἕνα ἐξαιρε, τικὰ περιορισμένο καὶ ἀντιφατικὸ ἀνθρώπινο πλάσμα+ τὸ ὁποῖο βρίσκεται συνεχῶς σὲ πάλη μὲ τὸν ἑαυτό του- Τὸ γεγονὸς ὅτι μέσα στοὺς θρησκευόμενους βρίσκονται τέ, τοια ἄτομα φανατικὰ καὶ ἰδεοληπτικὰ δίνει μιὰ βάση γιὰ τέτοιες ἀντιλήψεις- Ὅμως ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀναχωρεῖ ἀ, πὸ τὸν κόσμο γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει μέσα στὴν μόνω, ση μόνιμη ἐπαφὴ μὲ τὸν ΘΕΟ+ ἂν πετύχει τὸν σκοπό του+ δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση οὔτε μὲ τὸν φανατισμὸ οὔτε μὲ τὴν μονομέρεια- Καθὼς σχετίζεται μὲ τὸν ΘΕΟ μέσῳ τῆς προσευχῆς καὶ τῆς συγκέντρωσης στὸν ΘΕΟ+ ἀρχί, ζει νὰ νοιώθει μέσα του τὴν εἰσροὴ τῶν θείων ἐνεργειῶν- Αὐτὸ δὲν εἶναι ἰδέα εἶναι μιὰ τελείως ἁπτὴ στὶς αἰσθή, σεις πραγματικότητα- Ἐνέργειες ἀγάπης τὸν πλημμυ, ρίζουν+ οἱ ὁποῖες τὸν ἀναπλάθουν ἐσωτερικά- Οἱ πόνοι τῆς ψυχῆς γλυκαίνονται+ οἱ κόμποι τῆς ψυχῆς λύνονται+ οἱ φόβοι ἀτονοῦν ὥσπου ἐξαφανίζονται ἐντελῶς+ ἡ ψυχὴ ἀνοίγει μὲ τὸν φυσικότερο τρόπο πρὸς τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα+ οἱ ἐσωτερικὲς ψυχικὲς ποιότητες μεταλλάσ, σονται κι ἐξυψώνονται ἀπὸ τὸ θεῖο ρεῦμα Ἁγάπης- Ὁ ἄνθρωπος+ καθὼς γεμίζει ἀπὸ ΘΕΟ+ ἀνορθώνεται καὶ δὲν ἔχει πλέον ἀνάγκη ἀπὸ τὴν ἐγγύτητα τῶν ἄλλων ἀν, θρώπων γιὰ νὰ ὑπάρξει- Ὑπάρχει φαινομενικὰ ὡς αὐθύ, παρκτη μονάδα πανελεύθερη+ στὴν οὐσία δὲ ὑπάρχει δι, αρκῶς τροφοδοτούμενος ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ ΘΕΟΥ- Τὸ οὐ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 16

29 σιῶδες στὴν στάση τοῦ μοναχοῦ,ἀναχωρητῆ δὲν εἶναι ἡ ἀπάρνηση τοῦ κόσμου+ ὅσο ἡ προσέγγιση τοῦ ΘΕΟΥ+ ἡ θέληση τοῦ συσχετισμοῦ μαζί ΤΟΥ+ μέχρι τὴν ὁλοκλη, ρωτικὴ ταύτιση μαζί ΤΟΥ- Καθὼς ἐξελίσσεται ἡ διάχυ, ση τῆς θείας Χάριτος+ ὁ ἀναχωρητὴς ἀρχίζει νὰ αἰσθά, νεται μιὰ εὐτυχία γλυκειὰ καὶ βαθειά+ ποὺ ποτὲ κανεὶς ἄνθρωπος στὸν κόσμο δὲν ἔνοιωσε- Μιὰ εὐτυχία ποὺ κλι, μακώνεται ἀπὸ τὴν γαλήνη καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἡσυχία ὣς τὴν αἴσθηση μιᾶς ἡδονικῆς εὐδαιμονίας διαχυμένης σ ὅλη του τὴν ὑπόσταση+ ποὺ ὁρισμένες φορὲς εἶναι τό, σο ἔντονη ὥστε δὲν μπορεῖ νὰ τὴν ἀντέξει- Ἡ ἐσωτερικὴ αὐτὴ εὐτυχία+ ἀφοῦ γλυκάνει τὴν ψυχὴ τοῦ ἁγίου+ ἐκδη, λώνεται ἐξωτερικὰ σὰν ἀπέραντη καὶ καθολικὴ ἀγάπη πρὸς τὰ πάντα+ ἐνῶ ἐσωτερικὰ ἡ γλυκύτητα αὐτὴ γίνε, ται αἰσθητὴ καὶ ὡς δύναμη ἀκατάβλητη+ ἡ ὁποία καὶ ὄρη μπορεῖ νὰ κινήσει- Αὐτὰ ποὺ περιγράφω καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκόμα εἶναι ἐμπειρία καταγραμμένη καὶ ἐμπειρία ζωντανὴ πολλῶν ἀνθρώπων παλαιῶν καὶ σημερινῶν ποὺ θέλησαν νὰ πλη, σιάσουν καὶ νὰ ἀφοσιωθοῦν στὸν ΘΕΟ- Ἡ ἐμπειρία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων δείχνει καθαρὰ ὅτι εἶναι ἀδύνατος ὁ με, τασχηματισμὸς τοῦ ἀνθρώπου μόνο ἀπὸ τὶς δικές του ἐ, πιλογὲς κι ἐνέργειες- Ἡ μετουσίωση τῶν ψυχικῶν περι, εχομένων δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἁπλῶς καὶ μόνο ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος θὰ τὸ ἀποφασίσει+ οὔτε ἡ ψυχὴ ἀνοίγει ἐπειδὴ ὁ ἐκμεταλλευτικὰ προσανατολισμένος ἄνθρωπος θὰ τὸ ἀποφασίσει- Ὁ ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἀλλάξει πρέπει νὰ συν, δυαστεῖ μὲ τὸν ΘΕΟ καὶ νὰ ξαναγεννηθεῖ ἄνωθεν- Αὐτὸ συμβαίνει γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν διαθέτει τὰ ὑλικὰ τῆς 17 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

30 μεταλλαγῆς του- Ὁ ΘΕΟΣ διαθέτει αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος- Μόνο ἀπὸ τὸν ΘΕΟ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ λάβει τὸν ἐπιούσιο ἄρτο γιὰ νὰ τραφεῖ καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ- Χω ρὶς τὴν ἐγγύτητα τοῦ ΘΕΟΥ ὑπάρχει ἡ πείνα καὶ ἡ δί, ψα τῆς ψυχῆς+ ποὺ δὲν κορένεται μὲ τίποτα- Ἂν κοιτάξουμε μέσα μας ἀλλὰ καὶ μέσα στοὺς ἄλ, λους ἀν θρώπους+ παλαιοὺς καὶ σημερινούς+ θὰ δοῦμε ὅτι ὅλοι χω ρὶς ἐξαίρεση κινούμαστε ἀπὸ ἕνα αἴσθημα ἀγω, νίας κι ἀνικανοποίητου- Μέσα μας χάσκει ἕνα θανάσι, μο κενό- Νοιώθουμε πὼς τὸ κενὸ αὐτὸ μᾶς ἕλκει στὴν ἄβυσσο τῆς ἀνυπαρξίας- Τὸ μηδὲν καὶ τὸ τίποτα ἀπειλεῖ τὴν ἀνθρώπινη ὑπόσταση- Δὲν ἔχει καμμιὰ σημασία ἂν ἔχουμε πολλὲς ἢ λίγες ἱκανότητες+ ἂν ἔχουμε καταβά, λει πολ λὲς ἢ λίγες προσπάθειες ἀκόμα καὶ κάτω ἀπὸ τὶς καλύτερες προϋποθέσεις+ ἀκόμα καὶ ὅταν ὁ ἄνθρω, πος φθάνει σὲ πολὺ μεγάλα ἐπιτεύγματα+ τὸ κενὸ μὲ τὴν μορφὴ τοῦ μὴ νοήματος τὸν δαγκώνει θανατερά- Πρὸς τί: ἀναρωτιέται- Τί νόημα ἔχει αὐτὸ γιὰ μένα: Καὶ νοι, ώθει μέσα του κουρασμένος+ ἄδειος κι ἀνικανοποίητος- Ἂν θελήσει+ μπορεῖ ὁ καθένας μας νὰ θυμηθεῖ ὅτι εἶχε κι ἔχει παρόμοιες στιγμές- Σὰν ὁ ἄνθρωπος νὰ πίνει νερὸ ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ Ἰακώβ+ ὅπου ὑπάρχει ξεγέλασμα τῆς δίψας- Ἁμέσως τὴν ἄλλη στιγμὴ ὁ ἄνθρωπος+ τρομαγμένος ἀπὸ τὸ μὴ νόημα τῶν πραγμάτων+ ἀπὸ τὸ κενὸ τοῦ τί, ποτα+ θὰ ἐπινοήσει ἕναν ἀκόμα περισπασμό+ μιὰ ἀκόμα δονκιχωτικὴ ἐκστρατεία γιὰ νὰ καλύψει τὸ ἄπατο κενὸ ποὺ χάσκει μέσα του- Ἔτσι ὅλη ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ καὶ ἱστορία κινεῖται ἀπὸ τὴν ἀπελπισμένη κίνηση τοῦ ἀν, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 18

31 θρώπου νὰ συγκαλύψει τὸ μὴ νόημα τῆς ὕπαρξής του+ νὰ κρύψει τὴν καθολική του ἀποτυχία νὰ νοιώσει τὴν πλήρωση τῆς ἀπόλυτης εὐτυχίας μέσα του- Αὐτὰ ὁ ἄν, θρωπος ἔχει μάθει νὰ τὰ ἀγνοεῖ ἢ ἀκόμα καὶ νὰ τὰ χλευάζει- Ὅμως αὐτὴ ἡ ἄστοχη ἐνέργεια δὲν σημαίνει ὅτι αὐτὰ τὰ αἰτήματα δὲν εἶναι ἐγγεγραμμένα μέσα στὸν ἄνθρωπο μὲ τρόπο ἀνεξίτηλο- Παρατηρῆστε τὸν ὁ, ποιοδήποτε ἄνθρωπο+ θρησκευόμενο+ ἀδιάφορο ἢ ἄθεο- Θὰ δεῖτε χωρὶς δυσκολία νὰ προβάλλει τὸ Ἁπόλυτο πά, νω σὲ μιὰ ἰδέα+ σ ἕναν ἡγέτη+ σὲ μιὰ κοινωνικὴ οὐτοπία ἢ σ ἕναν ἔρωτα- Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπόλυτος νόμος τῆς ἀν θρώπινης ψυχῆς+ ἡ ἀναζήτηση τοῦ Ἁπόλυτου+ μ ὅλα τὰ μέσα καὶ μ ὅλους τοὺς τρόπους- Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βρίσκεται σ ἔρεβος σκότους κι ἄγνοιας+ ὅμως ὅ+τι κι ἂν κάνει+ τὸν ΘΕΟ ἀναζητᾶ καὶ πρὸς ΑΥΤΟΝ πορεύεται μέσα ἀπὸ ἀναρίθμητους δρόμους πλάνης- Μόλις ὁ ἄνθρωπος βρεῖ τὸν ΘΕΟ ἀνοίγει ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἀδιάκοπη ἀνάπτυξη κι ἀνακαίνιση τῆς ὑπόστασής του+ ἡ ὁποία καταλήγει κάποτε στὴν πλήρη ὁμοίωσή του μὲ τὸν ΘΕΟ στοὺς κόλπους τοῦ ΘΕΟΥ- Ἡ εὕρεση τοῦ ΘΕ, ΟΥ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο δὲν εἶναι τὸ τέρμα ἀλλὰ ἡ ἀφετη, ρία μιᾶς ἀνάπτυξης+ ἡ ὁποία μέχρι τὰ τώρα μᾶς ἦταν ἀδιανόητη- Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἔχουν φθάσει οἱ ἅγιοι τοῦ ΘΕΟΥ- Αὐτοὶ εἶναι οἱ μόνοι ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ποὺ ἐθε, ράπευσαν τὴν πληγὴ τῆς ὑπόστασής τους καὶ ποὺ μέσα τους δὲν χάσκει τὸ κενὸ τῆς ἀνυπαρξίας- Καθὼς βρῆκαν τὸν ΘΕΟ+ ἡ πληγὴ τοῦ ἀποχωρισμοῦ θεραπεύτηκε καὶ τὸ κενὸ τῆς ὕπαρξής τους γέμισε ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη- Γι αὐτοὺς τέλειωσε ἡ περιπλάνηση μέσα στὰ πράγματα+ 2/ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

32 αὐτοὶ δὲν προβάλλουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁπόλυτου ποὺ ὑ, πάρχει στὴν ψυχή τους πάνω στὰ πράγματα- Αὐτοὶ ξέ, κοψαν ἀπὸ τὴν εἰδωλολατρία ὅλων τῶν μορφῶν καὶ γε, μάτοι ἀπὸ τὸ θεῖο ρεῦμα τῆς Ἁγάπης μποροῦν νὰ ἀρχί, σουν τὴν ὁλοκληρωτική τους ἀνάπλαση ὡς ὄντα- Ἔχον, τας γεμίσει οἱ Ἅγιοι τοῦ ΘΕΟΥ μὲ τὶς θεῖες ἐνέργειες+ μπόρεσαν νὰ βιώσουν ἕναν τέτοιο πλοῦτο ζωῆς καὶ ὕπαρ, ξης+ ποὺ κανένας ποτὲ ἄνθρωπος δὲν γνώρισε- Ἔτσι βί, ωσαν πρακτικὰ κάτι τὸ θεμελιῶδες γιὰ τὸν ἀνθρώπινο προσανατολισμό- Κατάλαβαν μὲ τὴν μύχια αἴσθησή τους πὼς ἡ ἐγγύτητα τοῦ ΘΕΟΥ+ ἡ σύνδεση τοῦ ΘΕΟΥ μὲ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ὁ ἀτίμητος θησαυρός+ ποὺ πάντα ἀναζη, τοῦσε ὁ ἄνθρωπος- Ὁ φτωχὸς ἀναχωρητὴς μέσα στὴν μοναξιά του καὶ τὴν ἀκτημοσύνη του ἦταν ἀσύγκριτα πιὸ πλούσιος καὶ πιὸ εὐτυχὴς ἀπ ὅλους τοὺς ἐπιφανεῖς τοῦ κόσμου τούτου- Οἱ ἅγιοι τοῦ ΘΕΟΥ ἀπέδειξαν πὼς ἡ παρουσία τοῦ ΘΕΟΥ εἶναι ἡ ὑψίστη ἀξία κι ὁ μέγιστος πλοῦτος γιὰ τὸν ἄνθρωπο- Συνεπῶς ὁ ἄνθρωπος αὐτὴν τὴν ἀξία πρέπει νὰ ἐπι, διώξει καὶ νὰ τὴν κάνει θεμέλιό του- Τὸν ΘΕΟ νὰ ἀναζη, τήσει+ μὲ τὸν ΘΕΟ νὰ συνδυαστεῖ+ τὸν ΘΕΟ καὶ τὶς ἐνέρ, γειες τοῦ ΘΕΟΥ νὰ νοιώσει μὲ τρόπο ἁπτὸ κι ἐμπειρικό- Καὶ λαβαίνοντας αὐτὴν τὴν δωρεὰ καὶ στηριζόμενος σ αὐτὴν τὴν βάση νὰ μάθει νὰ μεταπλάθει τὴν ὑπόστασή του- Νὰ μάθει νὰ ἀγαπάει τὸν ἑαυτό του+ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα- Νὰ μάθει νὰ ὑπάρχει σὰν ὀντότητα ἀπο, σπασμένη ἀπὸ τὰ πάντα καὶ τοὺς πάντες καὶ στὴν βά, ση αὐτὴ νὰ ἀρχίσει μεγάλες ἔρευνες μέσα του κι ἔξω του- Αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖο τρίπτυχο+ τὸ ὁποῖο το, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ 20

33 ποθετεῖ τὸν ἄνθρωπο στὴν ἀφετηρία ἀπὸ τὴν ὁποία ἡ ἐξέ, λιξή του εἶναι δυνατή- Πρῶτον+ καὶ βάση τῶν πάντων+ ὁ ἄνθρωπος ἑνώνεται μὲ τὸν ΘΕΟ καὶ δέχεται τὴν Χάρη ΤΟΥ- Δεύτερον+ μαθαίνει νὰ διαχειρίζεται καὶ νὰ χρησι, μοποιεῖ τὴν ἐνέργεια τῆς Ἁγάπης μέσα του κι ἔξω του- Τρίτον+ ὑπάρχει σὰν ἀποσπασμένο ἐγώ+ ἐρευνώντας τὰ πάντα μέσα του κι ἔξω του- 21 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΜΟΣ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ. Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ Απόσπασμα από το βιβλίο Ενδυναμώνοντας την Ψυχή Μέσω του Διαλογισμού από τον Ρατζίντερ Σινγκ Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτήν τη γη.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας»

Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ. του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΨΥΧΗ του Ρατζίντερ Σινγκ Απόσπασμα από το βιβλίο: «Διαλογισμός για την Ενδυνάμωση της Ψυχής σας» Μέσα μας υπάρχουν περισσότερα πλούτη απ ό,τι μπορούμε ποτέ να συσσωρεύσουμε σ αυτή τη Γη.

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία.

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία. Ένας κόσμος ενεργειών και δυνάμεων ξετυλίχτηκε μπροστά μου και με διαπέρασε ολόκληρη. Ένας κόσμος άγνωστος, ασύλληπτος, μαγευτικός. Κι εγώ τον αγκάλιασα, αφημένη μέσα στην απέραντη αγκαλιά του... Κι αναρωτιόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή:

Naoki HigasHida. Γιατί χοροπηδώ. Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού. david MiTCHELL. Εισαγωγή: Naoki HigasHida Γιατί χοροπηδώ Ένα αγόρι σπάει τη σιωπή του αυτισμού Εισαγωγή: david MiTCHELL 41 Ε13 Προτιμάς να είσαι μόνος σου; «Α, μην ανησυχείτε γι αυτόν προτιμά να είναι μόνος του». Πόσες φορές το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση

Μανώλης Ισχάκης - Πνευματικά δικαιώματα -www.manolisischakis.gr για περισσότερη εκπαίδευση 1 Τέταρτο Μάθημα Οδηγός Δραστηριότητας Επισκόπηση... 3 Περίληψη... 3-5 Ώρα για δράση... 6-14 Σημειώσεις... 15 2 Μάθημα Πέμπτο- Επισκόπηση Σε αυτό το μάθημα θα μάθεις πώς να διαχειριστείς την λεπτή γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω.

Επιλέγω τα συναισθήματα που βιώνω, και αποφασίζω για τον στόχο που θέλω να πετύχω. Η ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΒΛΕΠΕΙΣ - Από το Κεφάλαιο 21, II. THE RESPONSIBILITY FOR SIGHT - 1. Έχουμε πει επανειλημμένα το πόσα λίγα σου ζητούνται για να μάθεις αυτά τα μαθήματα. Είναι η ίδια μικρή προθυμία που

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1. α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1

Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 Το Αληθινό, το Όμορφο και η απόλυτη σχέση τους με την Νοημοσύνη και τη Δημιουργία Σελ.1 (ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ - ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ) Μια σύνοψη: Κατανοώντας ορισμένες λέξεις και έννοιες προκύπτει μια ανυπολόγιστη αξία διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Σιδέρης. Μιλώ για την κρίση με το παιδί. Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτονται ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Νίκος Σιδέρης. Μιλώ για την κρίση με το παιδί. Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτονται ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ 12.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ Νίκος Σιδέρης Μιλώ για την κρίση με το παιδί Εμπιστευτική επιστολή σε μεγάλους που σκέφτονται Από τον συγγραφέα του μπεστ σέλερ Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν!

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό

Όταν φεύγουν τα σύννεφα μένει το καθαρό Ημερομηνία 9/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://plusmag.gr/ Αλεξάνδρα Παναγοπούλου http://plusmag.gr/article/%cf%84%ce%b1%ce%bd_%cf%86%ce%b5%ce%b3%ce%bf%cf %85%CE%BD_%CF%84%CE%B1_%CF%83%CE%BD%CE%BD%CE%B5%CF%86%CE%B1_%CE%B

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου

Έτσι, αν το αγόρι σου κάνει τα παρακάτω, αυτό σημαίνει ότι είναι αρκετά ανασφαλής. #1 Αμφιβάλλει για τα κίνητρα σου Οι τσακωμοί θα μπορούσε να πει κανείς, ότι είναι κάτι πολύ συνηθισμένο σε μια σχέση. Θεωρείται το αλάτι και το πιπέρι σε αυτή. Ωστόσο, αν είναι συνεχόμενοι τότε αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Θεός και Σύμπαν. Source URL:

Θεός και Σύμπαν. Source URL: Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Θεός και Σύμπαν Source URL: http://ghz.gr/forum Η ύπαρξη τού Θεού και η σχέση του με το σύμπαν, είναι ένα θέμα που απασχολεί πλήθος ανθρώπων σήμερα. Ο Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα 1 Ένα γόνιμο μέλλον Ένα γόνιμο μέλλον χρειάζεται μια καλή συνείδηση στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα Χρειαζόμαστε οι Έλληνες να συνδεθούμε πάλι

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ Αμέτρητες γυναίκες! Ανήλικες, ενήλικες, ηλικιωμένες. Γυναίκες παντρεμένες ή ανύπαντρες, μητέρες ή άτεκνες, διαζευγμένες ή χήρες. Άλλες νοικοκυρές, άλλες εργαζόμενες, άλλες συνταξιούχοι. Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

/1Xnr`e`s^Ch`jnx-Oqnsxoh 07.0/.1/0/ 0/917 π-μ- O`fd 56 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Δὸἠapple È ὶἠâἶó Èἠὁἠapple ÙέÚ ἠùôῦἠἐóëïίîô

/1Xnr`e`s^Ch`jnx-Oqnsxoh 07.0/.1/0/ 0/917 π-μ- O`fd 56 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Δὸἠapple È ὶἠâἶó Èἠὁἠapple ÙέÚ ἠùôῦἠἐóëïίîô /1Xnr`e`s^Ch`jnx-Oqnsxoh 07.0/.1/0/ 0/917 π-μ- O`fd 56 ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Δὸἠapple È ὶἠâἶó Èἠὁἠapple ÙέÚ ἠùôῦἠἐóëïίîô Αὐτοὶ εἶναι οἱ πρῶτοι τέσσερις μῆνες ἀνακάλυψης τοῦ κόσμου+

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής.

α. αποτελούνταν από τους Αποστόλους και όσους βαπτίστηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής. ΜΑΘΗΜΑ 15 Ο ΣΥΝΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΗ Θ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Να συμπληρώσετε την παρακάτω πρόταση επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, από τις φράσεις α, β, γ, δ. Να τεκμηριώσετε με συντομία

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς

Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς Μήνας Νοέμβριος 5η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 16, 19 31) 5 Νοεμβρίου 2017 «...ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογί ταύτῃ» Εἶναι θλιβερή ἡ κατάσταση τοῦ πλουσίου τῆς σημερινῆς παραβολῆς. Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ παρουσιάζει τήν κόλαση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια 18 ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΝΩΣΗ; ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ; Το ερώτημα για το τι είναι η γνώση (τι εννοούμε όταν λέμε ότι κάποιος γνωρίζει κάτι ή ποια χαρακτηριστικά αποδίδουμε σε ένα πρόσωπο το οποίο λέμε

Διαβάστε περισσότερα