ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ"

Transcript

1 77 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ 80η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 80/2010 Στο Λαγκαδά, σήμερα, 29 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, όπως συγκροτήθηκε με την υπ αρ / Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (ΦΕΚ 397/7-9-09) και τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 4519/ Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 38/4-2-10) και την υπ αριθ. 2314/ (ΦΕΚ 46/ ), στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν : 1. Δήμητρα Μπόμπορη (Πρόεδρος), ειδικός επιστήμονας. 2.Ιωάννης Καραγιάννης (Αντιπρόεδρος), εκπρόσωπος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης. 3. Ελένη Φαρδή (αναπληρωματικό μέλος), εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ. 4.Τατιάνα Καλαϊτζή (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος της Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 5.Άννα Γιαννοτάκη (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 6. Δημήτριος Μαλλίνης (αναπλ. μέλος), εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ. 7. Απόστολος Γιάντσης (αναπληρωματικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 8. Αθανάσιος Ξεφτέρης (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. 9. Πέρη Κουράκλη (αναπλ.μέλος), εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Απόντες (κλήθηκαν νομίμως) 1. Απόστολος Ζαρκάδας (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 2. Αναστασία Μπαμπαϊτου (Γραμματέας), εκπρόσωπος ΟΤΑ Χαλκιδικής. 77

2 78 Η κ. Δήμητρα Μπόμπορη αφού διαπίστωσε απαρτία, πρότεινε την κ. Άννα Γιαννοτάκη, τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Φορέα, για να εκτελέσει χρέη γραμματέα της παρούσας συνεδρίασης, λόγω απουσίας της γραμματέως του Δ.Σ. κ. Μπαμπαϊτου Αναστασίας. Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2011 Να οριστεί η κ. Άννα Γιαννοτάκη ως γραμματέας της παρούσας συνεδρίασης, λόγω απουσίας της γραμματέως του Δ.Σ. κ. Μπαμπαϊτου. Η κ. Δήμητρα Μπόμπορη αφού διαπίστωσε απαρτία, όρισε την κ. Γοβεσνού Αικατερίνη για την τήρηση Πρακτικών της Συνεδρίασης και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης 2. Ενημέρωση μελών Δ.Σ. 3. Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΥΑ 6919/ Ένσταση του συλλόγου εθελοντών και προστασίας δασικής περιοχής και περιβάλλοντος της Βαρβάρας Χαλκιδικής του Δήμου Αριστοτέλη. 5. Έγκριση πρακτικού 2 Τεχνικής Αξιολόγησης διαγωνισμού υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης. 6. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού δελτίου. 7. Εγκρίσεις δαπανών. 8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας. 9. Έγκριση τευχών δημοπράτησης διαγωνισμού υπηρεσιών και προμηθειών του Φορέα Διαχείρισης. 10. Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Ελλάδα-Βουλγαρία» Έγκριση διαχειριστικού σχεδίου και κανονισμού διοίκησης και λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης. 12. Σχέδιο μετατροπής της ΚΥΑ 6919/2004 σε Π.Δ. 13. Εκπροσώπηση Προέδρου του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση και τις άλλες διαδικασίες του δικτύου Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 78

3 Έγκριση συνεργασίας με Δήμους της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων και αδρανών υλικών. 15. Μετακίνηση της Προέδρου στην Αθήνα για συνάντηση εργασίας με την Υπουργό ΠΕ.ΚΑ. 16. Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας. 17. Εκχώρηση χρήσης DVD του Φορέα Διαχείρισης στο κανάλι 4Ε για προβολή της περιοχής. 18. Προεγκρίσεις πληρωμών. 19. Έγκριση σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας με τη Διεύθυνση αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 20. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε συνδιοργάνωση εκδήλωσης. 21. Έγκριση επιδόματος προϋπηρεσίας προσωπικού Φορέα Διαχείρισης. 22. Έγκριση επιδόματος προϋπηρεσίας προσωπικού Φορέα Διαχείρισης. 23. Αίτημα για τη διάθεση ψηφιακών αρχείων διαγραμμάτων διανομής του συνόλου των αγροκτημάτων του Δήμου Λαγκαδά. 24. Ανάπτυξη οικοτουρισμού-παρατήρηση πουλιών (Birdwatching)/ Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. 25. Πρόσκληση συνεργασίας για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Περιβαλλοντικής Αγωγής. 26. Έγκριση συμμετοχής στο 33ο Επιστημονικό Συνέδριο Ε.Ε.Β.Ε. 27. Έγκριση συμπληρωματικών στοιχείων για την υπ αριθ. 34/2011 απόφασης της 79ης συνεδρίασης του Φορέα Διαχείρισης. 28. Έγκριση μελέτης «Εμπλουτισμός και αναβάθμιση εκθεσιακού χώρου Κέντρου Πληροφόρησης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης». 29. Έγκριση προμηθευτή αναλώσιμων υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 30. Έγκριση προμηθευτή υλικών βιβλιοπωλείου. 31. Έγκριση εκδήλωσης στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. 32. Προέγκριση δαπάνης για την εξόφληση εξόδων καυσίμων. 33. Αποπληρωμή δαπανών. 34. Έγκριση μελέτης «Τεχνικά έργα αναψυχής και παρατήρησης Φυσικού Περιβάλλοντος-Υπαίθριος εξοπλισμός σήμανσης και προβολής παραλίμνιων περιοχών του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών» 79

4 Υποβολή πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER Ν. Θεσσαλονίκης. ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη έδωσε το λόγο στην κ. Γοβεσνού Αικατερίνη, η οποία ανέγνωσε τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και στη συνέχεια ενέκριναν και υπέγραψαν τα μέλη του Δ.Σ. ΘΕΜΑ 2 ο : Ενημέρωση μελών Δ.Σ. Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη εισηγούμενη το θέμα (ελλείψει Διευθυντή) ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ για το Σεμινάριο παροχής Α Βοηθειών σε άγρια ζώα στις Μαρτίου 2011, που διοργανώθηκε από το σωματείο «Δράση για τη άγρια ζωή» στις εγκαταστάσεις του. Στο σεμινάριο συμμετείχαν συγχρόνως και οι 4 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Κεντρικής Μακεδονίας. ΘΕΜΑ 3 ο : Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΥΑ 6919/ Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Πρατήριο υγρών καυσίμων, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ», που βρίσκεται στην Επ.Ο Θεσ/νικης- Σοχού, Δ.Δ Μαυρούδας, Δ.Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση, πρατήριο υγρών καυσίμων, στο όνομα Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, που βρίσκεται στην Επ.Ο Θεσ/νικης- Σοχού, Δ.Δ Μαυρούδας, Δ.Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι 4.110,56 τ.μ. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει πρατήριο υγρών καυσίμων με λιπαντήριο. Η μηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 11 Hp. Η υδροδότηση της μονάδας καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαγκαδά. Καθημερινά, καταναλώνονται περί τα 0,1 κ.μ νερού για τις ανάγκες του προσωπικού. Τα υγρά καύσιμα ( βενζίνες και πετρέλαιο) αποθηκεύονται σε υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές. Πρόκειται να γίνουν αλλαγές στις χωρητικότητες των δεξαμενών και στα προϊόντα τους. Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών θα ανέρχεται σε 195 κ.μ. 80

5 81 Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, αυτά διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα και μη. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα παρέχονται για ανακύκλωση, ενώ τα μη αξιοποιήσιμα απομακρύνονται για διάθεση από συνεργεία του ΟΤΑ, είτε από εργολάβο αποκομιδής, που διαθέτει σχετική άδεια. Τα κενά δοχεία παραλαμβάνονται από υπηρεσίες ανακύκλωσης. Τα αέρια απόβλητα, που προκύπτουν από τη δραστηριότητα, είναι οι ατμοί υδρογονανθράκων, που εξέρχονται από τις εξαερώσεις. Για την ανάκτησή τους, έχει τοποθετηθεί σύστημα συλλογής ατμών, το οποίο λειτουργεί και συντηρείται σύμφωνα με το Παράρτημα III του άρθρου 12 της ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 311Β/ ). Τα υγρά απόβλητα αφορούν στα λάδια των κινητήρων, κατά την αντικατάστασή τους στη ράμπα επιθεώρησης- λίπανσης. Για την αντιμετώπιση πιθανής διαρροής, ο χώρος έχει επικαλυφθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα. Οποιαδήποτε περίπτωση διαρροής λαδιών αντιμετωπίζεται με τη χρήση προσροφητικών μέσων (πριονίδι, πανί). Τα λάδια/καύσιμα συλλέγονται και αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία διατηρούνται σε ελεγχόμενο στεγανοποιημένο και καλυμμένο χώρο. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια παραλαμβάνονται από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 268, κωδ. ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων μ.α.κ. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 15/Φ /07 ανανέωση της 98041Φ3006/ Άδειας Λειτουργίας από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσ/νικης της Περ. Κεν Μακ, αναφερόμενη σε χωρητικότητα δεξαμενών 95 κ.μ. Την υπ αριθμ. 224/ θετική γνωμοδότηση της 26 ης συνεδρίασης του Φορέα για χορήγηση Άδειας Λειτουργίας στην εγκατάσταση. Την υπ αριθμ. 134/2004 βεβαίωση υδροδότησης από το Δ.Δ Αρέθουσας. Την υπ αριθμ. 284/2004 Οικοδομική Άδεια από το τμήμα πολεοδομίας του Λαγκαδά. Την υπ αριθμ. 30/6/73/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ, διάρκειας ισχύος 5 ετών. 81

6 82 Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), η παρούσα δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται εντός της Γ Ζώνης προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Πρατήριο υγρών καυσίμων, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ», που βρίσκεται στην Επ.Ο Θεσ/νικης- Σοχού, Δ.Δ Μαυρούδας, Δ.Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Πρατήριο υγρών καυσίμων, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ», που βρίσκεται στην Επ.Ο Θεσ/νικης- Σοχού, Δ.Δ Μαυρούδας, Δ.Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Πρατήριο υγρών καυσίμων, ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που βρίσκεται στο Δ.Δ Γερακαρούς, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση, που λειτουργεί σε υφιστάμενο κτίσμα, πρατήριο υγρών καυσίμων, στο όνομα Παναηλίδης Παναγιώτης, που βρίσκεται στο εντός σχεδίου αγροτεμάχιο του Δ.Δ Γερακαρούς, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη Προστασίας). 82

7 83 Τα υγρά καύσιμα ( βενζίνες και πετρέλαιο) αποθηκεύονται σε υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές. Το πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να αποθηκεύεται σε υπέργεια δεξαμενή. Το εσωτερικό των δεξαμενών εξαερίζεται πλήρως. Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών για βενζίνες ανέρχεται σε κ.μ. και για πετρέλαιο σε κ.μ. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, αυτά θεωρούνται αμελητέα. Τα αέρια απόβλητα, που προκύπτουν από τη δραστηριότητα, είναι οι ατμοί υδρογονανθράκων που εξέρχονται από τις εξαερώσεις. Για την ανάκτησή τους, έχει τοποθετηθεί σύστημα συλλογής ατμών. Τα υγρά απόβλητα αφορούν στα λύματα του προσωπικού, τα οποία διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 268, κωδ. ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων μ.α.κ. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 504/24/03/11 βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. Την υπ αριθμ Φ.2597/ Άδεια Λειτουργίας από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δυτικής Θεσ/νικης της Περ. Κεν Μακ. στο όνομα Παναηλίδη Παναγιώτα. Την υπ αριθμ. 30/1554/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ, διάρκειας ισχύος 5 ετών. Την υπ αριθμ. 4313/75 Οικοδομική Άδεια. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ, προκειμένου να εφοδιασθεί η επιχείρηση με νέα Άδεια Λειτουργίας, λόγω αλλαγής επωνυμίας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), η παρούσα δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται εντός της Β Ζώνης προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Η κα Κράββα εισηγείται: 83

8 84 Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Πρατήριο υγρών καυσίμων, ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που βρίσκεται στο Δ.Δ Γερακαρούς, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη Προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Πρατήριο υγρών καυσίμων, ΠΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που βρίσκεται στο Δ.Δ Γερακαρούς, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΣΚΟΥΔΗ Ο.Ε», στο υπ αρίθμ. 631Α αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, στο Δήμο Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα, συνεργείο επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων της εταιρείας Αφοί Σισκούδη Ο.Ε, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αρίθμ. 631Α αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, στο Δήμο Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι 5.437,50 τ.μ. Η επιφάνεια του κτιρίου του συνεργείου θα καλύπτει 975 τ.μ. Η επιχείρηση απέχει 280 μ. από τον πλησιέστερο οικισμό, αυτόν του Καβαλαρίου. Η εγκατεστημένη μηχανολογική ισχύς θα ανέρχεται σε 14,50 KW. Η υδροδότηση της μονάδας θα καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαγκαδά και δε θα αφορά στην παραγωγική διαδικασία, παρά μόνο στις ανάγκες του προσωπικού. 84

9 85 Όσον αφορά στα αέρια απόβλητα, θα προκύπτουν καυσαέρια από τη λειτουργία των κινητήρων των αυτοκινήτων, οπότε και προβλέπεται επαρκής ανανέωση του αέρα με τοποθέτηση ανεμιστήρων. Υγρά απόβλητα αποτελούν τα λιπαντικά έλαια των κινητήρων, τα υγρά φρένων και τα λιπαντικά υγρά, τα οποία θα διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού θα οδηγούνται σε σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου. Στερεά απόβλητα αποτελούν τα διάφορα ανταλλακτικά- αναλώσιμα, που θα αντικαθίστανται κατά τη συντήρηση, τα οποία και θα παραδίδονται, επίσης, σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Επιπλέον, προβλέπεται πυκνή περιμετρική δενδροφύτευση. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 267, κωδ. ΕΣΥΕ Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 25/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΙΣΚΟΥΔΗ Ο.Ε», στο υπ αρίθμ. 631Α αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, στο Δήμο Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων της εταιρείας ΑΦΟΙ 85

10 86 ΣΙΣΚΟΥΔΗ Ο.Ε», στο υπ αρίθμ. 631Α αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, στο Δήμο Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων με πλυντήριο, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αρίθμ. 880 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Χρυσαυγής, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα, συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων με πλυντήριο, ιδιοκτησίας Κοσμίδη Κωνσταντίνου, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αρίθμ. 880 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Χρυσαυγής, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι 8.750,00 τ.μ. Η επιφάνεια του κτιρίου του συνεργείου θα καλύπτει 975 τ.μ. Το πλυντήριο θα καλύπτει 250 τ.μ. Η επιχείρηση απέχει 200 μ. από τον πλησιέστερο οικισμό, αυτόν της Χρυσαυγής. Η εγκατεστημένη μηχανολογική ισχύς του συνεργείου θα ανέρχεται σε 250 W και του πλυντηρίου σε 5 Hp. Η υδροδότηση της μονάδας θα καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαγκαδά, Τα αέρια απόβλητα θεωρούνται αμελητέα. Υγρά απόβλητα θα προκύπτουν από την πλύση των οχημάτων, τα οποία θα οδηγούνται σε λασποσυλλέκτη, όγκου 0,52 κ.μ, και στη συνέχεια σε σύστημα σηπτικού απορροφητικού βόθρου. Η λάσπη θα συλλέγεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα και θα οδηγείται στη χωματερή. Το προκύπτον καθαρό νερό θα ελέγχεται τακτικά. Τα λύματα από τους χώρους υγιεινής του προσωπικού θα οδηγούνται, επίσης, στο βόθρο. Στερεά απόβλητα αποτελούν τα διάφορα ανταλλακτικά- αναλώσιμα, που θα αντικαθίστανται κατά τη συντήρηση, τα οποία θα οδηγούνται σε ανακύκλωση. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 267, κωδ. ΕΣΥΕ Συνεργεία αυτοκινήτων και 86

11 87 μοτοσικλετών) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 25/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. Την υπ αρίθμ. 47/2010 τροποποίηση της 209/01 Οικοδομικής Άδειας από το τμήμα Πολεοδομίας Λαγκαδά. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων με πλυντήριο, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αρίθμ. 880 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Χρυσαυγής, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Συνεργείο επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων με πλυντήριο, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αρίθμ. 880 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή του αγροκτήματος Χρυσαυγής, Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), με την προϋπόθεση να προσκομίσει στην αρμόδια Αρχή Άδεια διάθεσης αποβλήτων. Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: 87

12 88 «Βαφείο- φανοποιείο, ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΚΗ Ο.Ε», που βρίσκεται στο Δ.Δ Λαγυνών, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση, φανοποιείο, με την επωνυμία Αφοί Γεράκη Ο.Ε, που βρίσκεται στο Δ.Δ Λαγυνών, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας), στην οποία πρόκειται να προστεθεί βαφείο. Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι 2.018,94 τ.μ. Η δραστηριότητα στεγάζεται στο ισόγειο οικοδομής συνολικού εμβαδού, Ε=220,10 τ.μ. Το φανοποιείο καλύπτει Ε=106,6 τ.μ, ενώ το βαφείο πρόκειται να καταλάβει Ε= 77,50 τ.μ. Η επιχείρηση απέχει 40 μ. από τον πλησιέστερο οικισμό, αυτόν των Λαγυνών. Το φανοποιείο της επιχείρησης έχει ικανότητα επισκευής 50 οχημάτων ετησίως, ενώ το βαφείο, που θα στηρίζεται στη μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, θα έχει ως σκοπό την επιδιορθωτική βαφή του αμαξώματος οχημάτων και ικανότητα βαφής 300 μικρών οχημάτων ετησίως. Η συνολική μηχανολογική ισχύς θα ανέρχεται σε 58,37 KW. Η υδροδότηση της μονάδας καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαγκαδά. Καθημερινά, καταναλώνονται περί τα 0,5 κ.μ νερού για τις ανάγκες του προσωπικού. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, προκύπτουν κενά μεταλλικά δοχεία, τα οποία παραλαμβάνονται από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες και οδηγούνται σε χώρους συγκέντρωσης scrap. Τα αέρια απόβλητα, που θα προκύπτουν κατά τη βαφή του αυτοκινήτου, θα αποτελούν μίγμα αέρα, σταγονιδίων χρωμάτων και διαλυτών. Ημερησίως, θα απαιτούνται 1,29 λιτ. βαφής. Στην έξοδο των απαερίων του φούρνου θα εγκατασταθεί εξοπλισμός αντιρρύπανσης, που θα στηρίζεται στη μέθοδο προσρόφησης από ειδικά φίλτρα ενεργού άνθρακα και θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 78/98. Υγρά απόβλητα προκύπτουν από το πλύσιμο των αυτοκινήτων, αλλά και από τους χώρους υγιεινής, τα οποία οδηγούνται σε σύστημα σηπτικούαπορροφητικού βόθρου. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 267, κωδ. ΕΣΥΕ Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 465/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. 88

13 89 Την υπ αριθμ. 401/99 Οικοδομική Άδεια από τη Δ/νση Πολεοδομίας της Ν.Α.Θ. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο, λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), η παρούσα δραστηριότητα, η οποία βρίσκεται εντός της Γ Ζώνης προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, εξαιρείται από τις απαγορευτικές διατάξεις της. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Βαφείο- φανοποιείο, ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΚΗ Ο.Ε», που βρίσκεται στο Δ.Δ Λαγυνών, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 39542/2008, ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα υφιστάμενα κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης. Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, κρίνεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2011 Γνωμοδοτεί θετικά τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Βαφείο- φανοποιείο, ΑΦΟΙ ΓΕΡΑΚΗ Ο.Ε», που βρίσκεται στο Δ.Δ Λαγυνών, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 39542/2008, ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα υφιστάμενα κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης. Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, κρίνεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: 89

14 90 «Μικτό πρατήριο υγρών και αερίων καυσίμων με πλυντήριο, ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που βρίσκεται στο 1 ο χλμ. Λαγκαδά- Κολχικού, του Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη επιχείρηση, μικτό πρατήριο υγρών και αερίων καυσίμων με πλυντήριο, στο όνομα Τάνος Ιωάννης, που βρίσκεται στο 1 ο χλμ. Λαγκαδά- Κολχικού, του Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι 6.307,875 τ.μ. Η δραστηριότητα περιλαμβάνει πρατήριο υγρών καυσίμων και πλυντήριο. Τα υγρά καύσιμα ( βενζίνες και πετρέλαιο) αποθηκεύονται σε υπόγειες μεταλλικές δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 200 κ.μ. Πρόκειται να προστεθεί δεξαμενή αποθήκευσης και παροχής υγραερίου χωρητικότητας 9 κ.μ, σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ 595/1984 και της Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β) ΚΥΑ. Οι χώροι του πρατηρίου δε θα τροποποιηθούν, ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις. Η μηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 3,5 Hp. Η υδροδότηση της μονάδας καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαγκαδά. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, αυτά παρέχονται για ανακύκλωση. Τα υγρά απόβλητα αφορούν στα λύματα του προσωπικού, τα οποία διοχετεύονται σε στεγανό βόθρο. Τα αέρια απόβλητα, που προκύπτουν από τη δραστηριότητα, είναι οι ατμοί υδρογονανθράκων, που εξέρχονται από τις εξαερώσεις. Για την ανάκτησή τους έχει τοποθετηθεί σύστημα συλλογής ατμών, το οποίο λειτουργεί και συντηρείται σύμφωνα με το Παράρτημα III του άρθρου 12 της ΚΥΑ 10245/713/97 (ΦΕΚ 311Β/ ). Η διαρροή υγραερίου αποφεύγεται μέσω του αυτόματου συστήματος ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 268, κωδ. ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων μ.α.κ. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών, και στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 269, κωδ. ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ / Απόφαση Κατάταξης και Αξιολόγησης στην κατηγορία Β4 από την Περιφέρεια Κεν. Μακ. 90

15 91 Την υπ αριθμ. 1455/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. Την υπ αριθμ. 148/11/04/2005 θετική γνωμοδότηση της 14 ης συνεδρίασης του Φορέα για παράταση της 15/Φ /3/4643/Α1 9637/ Άδειας Εγκατάστασης. Την υπ αριθμ. 284/2004 Οικοδομική Άδεια από το τμήμα πολεοδομίας του Λαγκαδά. Την υπ αριθμ. 30/5746/ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Ν.Α.Θ. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση τροποποιητικής Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ, λόγω προσθήκης αερίων καυσίμων στην επιχείρηση. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α) και την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση τροποποιητικής Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Μικτό πρατήριο υγρών και αερίων καυσίμων με πλυντήριο, ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που βρίσκεται στο 1 ο χλμ. Λαγκαδά- Κολχικού, του Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α) και την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση τροποποιητικής Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Μικτό πρατήριο υγρών και αερίων καυσίμων με πλυντήριο, ΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», που βρίσκεται στο 1 ο χλμ. Λαγκαδά- Κολχικού, του Δ. Λαγκαδά Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 91

16 92 Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Κτηνοτροφική μονάδα 50 ημιάγριων χοιρομητέρων και 40 αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 623δ αγροτεμάχιο Μοδίου, Μαδύτου, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη δραστηριότητα, κτηνοτροφική μονάδα 50 ημιάγριων χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους, τα οποία θα απομακρύνονται από τη μονάδα κάτω των 25 κιλών, και 40 αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής (18 ισοδύναμα), στο όνομα Παπαστεργίου Αγγελική, που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 623δ, εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο Μοδίου, Μαδύτου, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας), συνολικής έκτασης 6.572,00 τ.μ. Η μονάδα απέχει 670 μ. από τον οικισμό του Μοδίου. Η παραπάνω κτηνοτροφική μονάδα θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της παραγωγής ζωικών προϊόντων. Σύμφωνα με τη Βεβαίωση χρήσης βοσκοτόπων, τα στρ, που διατίθενται για βόσκηση, συμφωνούν με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π). Οι ανάγκες σε νερό ανέρχονται στα 0,25 κ.μ/μέρα και η ύδρευση της μονάδας καλύπτεται από το Δημοτικό δίκτυο. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται περίπου σε 2 KWh/μέρα. Τα στερεά απόβλητα της μονάδας αφορούν στην κόπρο των ζώων (0,12 κ.μ/μέρα). Τα απόβλητα σε στερεά μορφή, μαζί με την ξηρά στρωμνή, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, συγκεντρώνονται στις εγκαταστάσεις της κοπροσωρού (94,5 κ.μ), όπου και παραμένουν για διάστημα 3 μηνών, και κατόπιν διατίθενται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις για φυσική λίπανση. Τα υγρά απόβλητα απορροφούνται από την ξηρά στρωμνή. Η ποσότητα των αερίων αποβλήτων θεωρείται ανεκτή, καθώς οι εγκαταστάσεις αερίζονται τακτικά. Η κύρια δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της Ομάδας 7 (α/α 13, κωδικός ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων μη μονίμως ενσταυλισμένων) και στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της Ομάδας 7 (α/α 10, κωδικός ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους 92

17 93 μέχρι βάρους 30 κιλών, σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.3698 (ΦΕΚ 198Α/2008), σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.3698 (ΦΕΚ 198Α/2008), και είναι εφοδιασμένη με: Την από του έτους 2010 Βεβαίωση χρήσης βοσκοτόπων, αναφερόμενη σε 31 κατσίκια, 37 χοιρομητέρες, 3.61 στρ., σύνολο στρ. Την υπ αριθμ. 12/13354/ βεβαίωση από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ, αναφερόμενη σε 50 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους, ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις της μονάδας, 797,88 στρ. συνολικά, έχουν ανεγερθεί πριν από τις Την υπ αριθμ. 5112/ Βεβαίωση υδροδότησης από το Δήμο Μαδύτου. Την υπ αριθμ. ΔΥ/Α1/24/31333/ Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, αναφερόμενη σε 50 χοιρομητέρες με τα παράγωγά τους και 40 αιγοπροβάτα μη μονίμως ενσταυλισμένα, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Ν.Α.Θ. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ, στα πλαίσια εξαίρεσης από κατεδάφιση. Σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της περ. 6, της παραγράφου 5, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της B Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα 50 ημιάγριων χοιρομητέρων και 40 αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 623δ αγροτεμάχιο Μοδίου, Μαδύτου, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα 50 ημιάγριων χοιρομητέρων και 40 αιγοπροβάτων με τα παράγωγά τους, 93

18 94 ελευθέρας βοσκής, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 623δ αγροτεμάχιο Μοδίου, Μαδύτου, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Κτηνοτροφική μονάδα 50 αγελάδων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 486 μα κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, Μαυρούδας Αρέθουσας, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα κτηνοτροφική μονάδα 50 αγελάδων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής, ιδιοκτησίας Αντωνιάδη Ιωάννη του Αθανασίου, που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 486 μα κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, Μαυρούδας Αρέθουσας, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας), συνολικού εμβαδού τ.μ. Τα όρια του πλησιέστερου οικισμού, αυτού της Μαυρούδας, απέχουν μ. Το αγροτεμάχιο έχει παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο με εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης για εγκατάσταση αγελαδοτροφικής εκμετάλλευσης(λυόμενη κατασκευή, υπόστεγο από λαμαρίνα). Οι αγελάδες θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γάλακτος. Αέρια απόβλητα δεν παράγονται από τη λειτουργία της μονάδας. Τα υγρά απόβλητα (1,80 κ.μ/μέρα) απορροφούνται από την ξηρά στρωμνή. Τα στερεά απόβλητα της μονάδας (4,20 κ.μ/μέρα) αφορούν στην κόπρο των ζώων και αφού συγκεντρωθούν σε κοπροσωρό, μεταφέρονται σε ιδιόκτητες και ενοικιαζόμενες καλλιεργήσιμες εκτάσεις για φυσική λίπανση. Επίσης, στερεά απόβλητα που παράγονται στη μονάδα είναι τα πτώματα των ζώων, τα αποβληθέντα έμβρυα και οι πλακούντες. Η διαχείριση και επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1774/2002. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της Ομάδας 7 Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (α/α 14, Εγκαταστάσεις εκτροφής 94

19 95 αγελάδων ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους), σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν.3698 (ΦΕΚ 198Α/2008) και είναι εφοδιασμένη με: Την από του έτους 2010 Βεβαίωση χρήσης βοσκοτόπων. Την υπ αριθμ. ΔΥ/Α1/24/26500/ Έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Ν.Α.Θ, αναφερόμενη σε 50 αγελάδες ελευθέρας βοσκής με τα παράγωγά τους. Την υπ αριθμ. 5136/ Βεβαίωση υδροδότησης από το Δήμο Αρέθουσας. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για χορήγηση Ε.Π.Ο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας. Κεν. Μακ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της περ. στ, της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα 50 αγελάδων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 486 μα κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, Μαυρούδας Αρέθουσας, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της περ. στ, της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα 50 αγελάδων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 486 μα κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, Μαυρούδας Αρέθουσας, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας. 95

20 Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης, ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ», στο υπ αριθμ. 280α αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος Ευαγγελισμού, του Δήμου Βόλβης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στον κ. Ηλία Τεκίδη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για υφιστάμενη γεώτρηση, στο όνομα Μακραντώνη Ελεονώρα, που λειτουργεί στο υπ αριθμ. 280α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ευαγγελισμού, του Δήμου Βόλβης (Β Ζώνη προστασίας), καλύπτοντας τις αρδευτικές ανάγκες 7,82 στρ. με ελιές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι τα εξής: βάθος διάτρησης 124μ, διάμετρος τελικής σωλήνωσης 5 με 4 mm, παροχή γεώτρησης 15 κ.μ./ώρα. Οι συντεταγμένες της γεώτρησης είναι: Ε= & Ν= (ΕΓΣΑ 87). Οι ετήσιες ανάγκες ανέρχονται σε κ.μ. Από την όλη διαδικασία δεν προκύπτουν επικίνδυνα αέρια, υγρά ή στερεά απόβλητα. Η δραστηριότητα ανήκει στην Κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της Ομάδας 2 (α/α 7.2 Αρδευτικές γεωτρήσεις), σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002), και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ / Απόφαση Αξιολόγησης και Κατάταξης στην κατηγορία Β4 από την Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας. Την υπ αριθμ. 4160/ βεβαίωση του Δημάρχου Εγνατίας, σύμφωνα με την οποία στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού δεν υπάρχει αρδευτικό δίκτυο. Την υπ αριθμ. 09/800/ Ενιαία Άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, διάρκειας ισχύος 10 ετών, αναφερόμενη σε μέγιστη κατανάλωση νερού κ.μ/ έτος, από τη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α.Θ. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), η συγκεκριμένη δραστηριότητα, που βρίσκεται εντός της Β Ζώνης προστασίας των Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης, εξαιρείται από τις απαγορευτικές διατάξεις της. 96

21 97 Ο κ. Τεκίδης εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για την χορήγηση Ε.Π.Ο στο έργο: «Λειτουργία υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης, ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ», στο υπ αριθμ. 280α αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος Ευαγγελισμού, του Δήμου Βόλβης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Β Ζώνη προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την ΚΥΑ 6919/2004 (άρθρο 4, παρ. 2, εδ. α), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα «Κτηνοτροφική μονάδα 50 αγελάδων με τα παράγωγά τους, ελευθέρας βοσκής, ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ», που βρίσκεται στο υπ αριθμ. 486 μα κοινόχρηστο αγροτεμάχιο, Μαυρούδας Αρέθουσας, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 99 KW, ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 430β αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος Καλαμωτού, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στον κ. Ηλία Τεκίδη, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 430β αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Καλαμωτού, του Δήμου Λαγκαδά (Γ Ζώνη προστασίας). Η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου είναι 9.584,86 τ.μ. ενώ τα πάνελ θα καταλάβουν συνολικά 3.423,43 τ.μ. Η συνολική ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού θα είναι 99,90 KW. Ο σταθμός θα αποτελείται από 444 τμχ. Πάνελ, τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου, και 9 τμχ. Αντιστροφέων, για τη μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο χαμηλής τάσης, για τη διανομή της ενέργειας στο δίκτυο της ΔΕΗ. 97

22 98 Για τη στήριξη των πάνελ θα χρησιμοποιηθεί σύστημα τοποθέτησης σταθερής εγκατάστασης από μέρη αλουμινίου, πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Σύμφωνα με τη μελέτη, υγρά και αέρια απόβλητα δεν παράγονται από τη λειτουργία του σταθμού. Τα στερεά απόβλητα, που πιθανόν να προκύψουν (κατεστραμμένα ή ακατάλληλα φωτοβολταϊκά στοιχεία), θα παραλαμβάνονται από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες. Η δραστηριότητα ανήκει στην Κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της Ομάδας 10: Ειδικά Έργα (α/α 12, Ηλεκτροπαραγωγή από φωτοβολταϊκά συστήματα), σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ / Αξιολόγηση και Κατάταξη της δραστηριότητας στην κατηγορία Β4 από τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Κ. Μακεδονίας. Με την παρούσα αίτηση, ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα για χορήγηση Ε.Π.Ο στη δραστηριότητα, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Ο κ. Τεκίδης εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στην εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 99 KW, ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 430β αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος Καλαμωτού, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για για τη χορήγηση Ε.Π.Ο στην εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 99 KW, ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 430β αγροτεμάχιο, του αγροκτήματος Καλαμωτού, του Δήμου Λαγκαδά, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη προστασίας). 98

23 99 Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Βιοτεχνία κατασκευής- ανοξείδωτων επαγγελματικών συσκευών, ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 616 β αγροτεμάχιο, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα, βιοτεχνία κατασκευής- ανοξείδωτων επαγγελματικών συσκευών, με την επωνυμία Κουρτίδης Κωνσταντίνος & ΣΙΑ Ο.Ε, που βρίσκεται στο εκτός σχεδίου 616 β αγροτεμάχιο, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, του Δ. Βόλβης, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Η έκταση του αγροτεμαχίου είναι 3.142,47 τ.μ. Η συνολική επιφάνεια των διατιθεμένων χώρων της επιχείρησης είναι 1.256,50 τ.μ. Η δραστηριότητα ασχολείται με την παραγωγή σίδερων και λαμαρινών διαφόρων διαστάσεων. Η μηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 19,80 KW. Η υδροδότηση της μονάδας καλύπτεται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Λαγκαδά και δεν αφορά στην παραγωγική διαδικασία. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, τα υπόλοιπα της διεργασίας δίνονται προς ανακύκλωση. Αέρια απόβλητα δεν προκύπτουν. Τα υγρά απόβλητα αφορούν στα λύματα του προσωπικού και διοχετεύονται σε σύστημα σηπτικού- απορροφητικού βόθρου. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 4 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (α/α 268, κωδ. ΕΣΥΕ Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων, πετροχημικών και χημικών προϊόντων μ.α.κ. Εξαιρείται η αποθήκευση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/2002), και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ. 491/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. Τις υπ αριθμ. 146/98 και 55/03 Οικοδομικές Άδειες από το τμήμα πολεοδομίας του Λαγκαδά. 99

24 100 Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κεν. Μακ, προκειμένου να εφοδιασθεί η επιχείρηση με απαλλακτικό Άδειας εγκατάστασης βιοτεχνικού κτιρίου. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Βιοτεχνία κατασκευής- ανοξείδωτων επαγγελματικών συσκευών, ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 616 β αγροτεμάχιο, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, του Δ.Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 39542/2008, ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα υφιστάμενα κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης. Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, κρίνεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση ανανέωσης Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα «Βιοτεχνία κατασκευής- ανοξείδωτων επαγγελματικών συσκευών, ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», που βρίσκεται στο 616 β αγροτεμάχιο, στο Δ.Δ Καβαλαρίου, του Δ. Λαγκαδά, Ν. Θεσσαλονίκης (Γ Ζώνη Προστασίας). Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 39542/2008, ως όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρ. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα υφιστάμενα κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης. Βασική προϋπόθεση, λοιπόν, κρίνεται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής. Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 100

25 101 Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: «Βιομηχανική αποθήκη μαρμάρου, STONE GROUP HELLAS A.E», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 140 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή Καβαλαρίου, του Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ (Γ Ζώνη Προστασίας). Η Πρόεδρος, κα Δήμητρα Μπόμπορη, έδωσε τον λόγο στην κα Μαρία Κράββα, η οποία εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής: Πρόκειται για νέα δραστηριότητα, βιομηχανική αποθήκη μαρμάρου, με την επωνυμία Stone Group Hellas A.E, που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 140 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή Καβαλαρίου, του Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ (Γ Ζώνη Προστασίας). Η συνολική έκταση του αγροτεμαχίου είναι 9.150,00 τ.μ. Πρόκειται να ανεγερθούν κτιριακές εγκαταστάσεις συνολικού εμβαδού τ.μ. Ο αποθηκευτικός όγκος της αποθήκης θα διαμορφωθεί στα κ.μ, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι θα γίνεται αποθήκευση και εκτός του κτιρίου με εκτιμώμενο όγκο κ.μ. Άρα ο συνολικός αποθηκευτικός όγκος της δραστηριότητας εκτιμάται στα κ.μ. Η συνολική εγκατεστημένη μηχανολογική ισχύς ανέρχεται σε 45 KW. Οι υδρευτικές ανάγκες της επιχείρησης δεν περιλαμβάνουν τη χρήση νερού στην παραγωγική διαδικασία και καλύπτονται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Στην επιχείρηση απασχολούνται 10 άτομα. Αέρια απόβλητα δεν προκύπτουν. Τα υγρά απόβλητα αφορούν στα λύματα του προσωπικού (0,5 κ.μ/μέρα), τα οποία θα οδηγούνται σε σύστημα σηπτικούαπορροφητικού βόθρου. Όσον αφορά στα στερεά απόβλητα, αυτά διαχωρίζονται σε αξιοποιήσιμα και μη. Τα αξιοποιήσιμα θα διατίθενται ή θα πωλούνται σε αδειοδοτημένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης. Τα υπόλοιπα θα παραλαμβάνονται από τα συνεργεία του ΟΤΑ. Τα προκύπτοντα θραύσματα μαρμάρου θα επιστρέφονται στους προμηθευτές ή θα πωλούνται σε άλλες εταιρείες. Η δραστηριότητα ανήκει στην κατηγορία Β, υποκατηγορία 3 της ομάδας 9: Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις (Α/Α 293, Κωδ. ΕΣΥΕ α Εγκαταστάσεις 101

26 102 αποθήκευσης εμπορευμάτων) σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π /2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) και είναι εφοδιασμένη με: Την υπ αριθμ / Απόφαση Κατάταξης και Αξιολόγησης της δραστηριότητας στην κατηγορία Β4 από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης. Την υπ αριθμ. 2177/ βεβαίωση υδροδότησης από τη ΔΕΥΑ Λαγκαδά. Με την παρούσα αίτηση ζητείται η γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. από τη Δ/νση Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κεν. Μακ. Σύμφωνα με την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), η συγκεκριμένη δραστηριότητα επιτρέπεται να λάβει χώρα εντός της Γ Ζώνης. Η κα Κράββα εισηγείται: Να δοθεί θετική γνωμοδότηση για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα: «Βιομηχανική αποθήκη μαρμάρου, STONE GROUP HELLAS A.E», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 14 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή Καβαλαρίου, του Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ (Γ Ζώνη Προστασίας). Το Δ.Σ, λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο IV της ΚΥΑ 39542/2008 (αντικατάσταση της παρ. 6, του άρθρου 3 εδ. Α4- της ΚΥΑ 6919/2004), αποφάσισε ομόφωνα: ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2011 Γνωμοδοτεί θετικά για τη χορήγηση Ε.Π.Ο. στη δραστηριότητα: «Βιομηχανική αποθήκη μαρμάρου, STONE GROUP HELLAS A.E», που πρόκειται να εγκατασταθεί στο υπ αριθμ. 14 αγροτεμάχιο, στην εκτός σχεδίου περιοχή Καβαλαρίου, του Δ. Λαγκαδά, Π.Ε Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ (Γ Ζώνη Προστασίας). Η γνωμοδότηση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες εγκρίσεις από άλλους φορείς για την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η γνωμοδότηση αυτή ισχύει και για τις Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του φακέλου της δραστηριότητας Γνωμοδότηση για τη δραστηριότητα: 102