ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Διπλωματική Εργασία Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» της ΔΟΥΛΑ ΣΥΜΕΛΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Ιούλιος 2013

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω αρχικά τον κο Ιωάννη Λαζαρίδη, διδάσκων και επιβλέπων καθηγητή μου, για την πολύτιμη γνώση που μου παρείχε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, αλλά και για τη βοήθεια και άριστη συνεργασία κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας εργασίας. Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γονείς μου, Διονύση και Γεωργία, και στην αδερφή μου, Χρύσα, για την αμέριστη στήριξη, οικονομική και ψυχολογική, που μου παρέχουν σε κάθε προσπάθεια μου όλα αυτά τα χρόνια Για την υπομονή τους, τη ψυχολογική στήριξη και την πίστη που έδειξαν στο πρόσωπό μου, θέλω να ευχαριστήσω και τους ιδιοκτήτες της εταιρίας που εργάζομαι, Χρήστο και Άκη Παπανδρέου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους πολύ καλούς μου φίλους Βάγια Π., Γιώτα Δ., Γεωργία Ε., Μαίρη Π., Μαρία Κ. και Τζούλη Π. για την ψυχολογική στήριξη που μου παρείχαν και την υπομονή που έδειξαν, βοηθώντας με μια φορά ακόμη να πετύχω άλλον ένα στόχο μου. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη φίλη μου Γεωργία Δ. για την πολύτιμη βοήθεια της στο κομμάτι της στατιστικής ανάλυσης του πέμπτου κεφαλαίου. Συμέλα Δούλα ii

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή - Σκοπός Eργασίας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Το Πετρέλαιο Βασικές Πτυχές του Πετρελαίου Οι Εταιρίες Πετρελαίου Οι Διεθνείς Οργανισμοί Πετρελαίου Το Πετρέλαιο και η Οικονομική Ανάπτυξη Το Πετρέλαιο και το Περιβάλλον 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ο Όμιλος Πλαστικά Κρήτης Γενικά Στοιχεία Ιστορικά Στοιχεία Θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Επενδύσεις Περιόδου Ανθρώπινο Δυναμικό Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Συγκριτικές Καταστάσεις Καταστάσεις Ποσοστών Τάσης Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών Ανάλυση με Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας 40 iii

4 Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών και λοιπών Υποχρεώσεων Διάρκεια Λειτουργικού και Εμπορικού Κύκλου Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης Αριθμοδείκτης περιθωρίου λειτουργικής ταμειακής ροής Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης κεφαλαίων Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Αριθμοδείκτης Παγίου Ενεργητικού προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συν. Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων Αριθμοδείκτες Αποτίμησης Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή Αριθμοδείκτης μερίσματος ανά μετοχή Λόγος Εσωτερικής Αξίας προς Χρηματιστηριακής Αξίας Μετοχής 73 iv

5 Αριθμοδείκτης κάλυψης καταβαλλόμενων μερισμάτων Λόγος Τιμής προς Κέρδη ανά μετοχή Ταμειακές Ροές Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων Συμπεράσματα Προτάσεις Συμπεράσματα Προτάσεις 92 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : Κλαδική Σύγκριση Εταιριών Πλαστικών Ειδών Γενικά Στοιχεία Κλάδου Εμφάνιση Πλαστικών Προϊόντων στην Ελλάδα Γενικά Στοιχεία Εταιριών Κλάδου Σύγκριση Καταστάσεων Κοινών Μεγεθών Σύγκριση Αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Σύγκριση Αριθμοδεικτών Δραστηριότητας Μέση διάρκεια παραμονής αποθεμάτων Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων Μέση Διάρκεια Ημερών Πίστωσης Προμηθευτών και λοιπών Υποχρ Εμπορικός κύκλος Σύγκριση Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους Αριθμοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων Σύγκριση Αριθμοδεικτών Διάρθρωσης Κεφαλαίων 115 v

6 Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικών Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Ξένων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συν. Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Πάγιου Ενεργητικού προς Μακρ/σμες Υποχρεώσεις Σύγκριση Αριθμοδεικτών Αποτίμησης Αριθμοδείκτης Κερδών ανά Μετοχή Αριθμοδείκτης τιμών προς κερδών ανά μετοχή Σύγκριση Ταμειακών Ροών Σύγκριση Πηγών και Χρήσεων Κεφαλαίων Συμπεράσματα 127 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Η επίδραση των τιμών του πετρελαίου στην εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε Οι μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου περιόδου Η επίδραση των μεταβολών στις πωλήσεις Η επίδραση των μεταβολών στα κέρδη προ φόρων και τόκων Προβλέψεις Συμπεράσματα 135 Βιβλιογραφία 137 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 140 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 144 vi

7 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1 - Αριθμός προσωπικού εταιρίας και ομίλου Πλαστικά Κρήτης 23 Διάγραμμα 2 Κόστος προσωπικού εταιρίας και ομίλου Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 23 Διάγραμμα 3- Συγκριτική κατάσταση ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 26 Διάγραμμα 4 - Συγκριτική κατάσταση παθητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 27 Διάγραμμα 5 Συγκριτική κατάσταση αποτελ. χρήσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 28 Διάγραμμα 6-Κατάσταση ενεργητικού ποσοστών τάσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 29 Διάγραμμα 7 - Κατάσταση παθητικού ποσοστών τάσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 30 Διάγραμμα 8 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Ποσοστών Τάσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 30 Διάγραμμα 9 - Σύνθεση ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 31 Διάγραμμα 10 - Σύνθεση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 32 Διάγραμμα 11 - Σύνθεση Παθητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 33 Διάγραμμα 12 - Σύνθεση Βραχ/σμων Υποχρεώσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 33 Διάγραμμα 13 - Σύνθεση Πωλήσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 34 Διάγραμμα 14 - Σύνθεση μικτού κέρδους εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 36 Διάγραμμα 15 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 38 Διάγραμμα 16 Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 39 Διάγραμμα 17 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 41 Διάγραμμα 18 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 43 Διάγραμμα 19 Αριθμ κεφαλ. κίνησης προς συν.ενεργητικού Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 44 Διάγραμμα 20 Διάγραμμα κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, απαιτήσεων και προμηθευτών εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 45 Διάγραμμα 21 Διάγραμμα λοιπ.αριθμ.δραστηριότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 46 Διάγραμμα 22 Διάγραμμα αριθμ. αποδοτικότητας εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 52 Διάγραμμα 23 Διάγραμμα οικονομικής μόχλευσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 52 Διάγραμμα 24 Διάγραμμα μικτού περιθωρίου εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 53 Διάγραμμα 25 -Διάγραμμα καθαρού περιθωρίου εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 54 Διάγραμμα 26 -Διάγραμμα απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 56 Διάγραμμα 27- Διάγραμμα απόδοσης απασχ.κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 57 Διάγραμμα 28 -Διάγραμμα απόδοσης επενδ. κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 58 Διάγραμμα 29 -Διάγραμμα περιθωρίου λειτουργικής ταμειακής ροής εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 61 Διάγραμμα 30-Διάγραμμα αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 63 vii

8 Διάγραμμα 31 Αριθμ. ιδίων προς συν.κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 63 Διάγραμμα 32 Αριθμ. ιδίων προς δανειακά κεφάλαια εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 65 Διάγραμμα 33-Αυτοχρηματοδότηση παγίου ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 66 Διάγραμμα 34 - Αριθμοδείκτης Πάγιου Ενεργητικού προς Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 67 Διάγραμμα 35 - Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικές Υποχρεώσεις εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 68 Διάγραμμα 36 - Διάγραμμα κάλυψης τόκων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 69 Διάγραμμα 37 - Κέρδη ανά μετοχή εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 71 Διάγραμμα 38 - Αριθμοδείκτης μερίσματος ανά μετοχή εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 72 Διάγραμμα 39 Λόγος χρηματιστηριακής προς εσωτερικής αξίας μετοχής εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 74 Διάγραμμα 40 - Κάλυψη καταβαλλόμενων μερισμάτων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 75 Διάγραμμα 41 - Λόγος τιμής προς κέρδη ανά μετοχή εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 76 Διάγραμμα 42 - Μεταβολές πωλήσεων, κεφαλαίου κίνησης και καθαρής ταμειακής ροής εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 79 Διάγραμμα 43 Μεταβολές ταμειακών ροών εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 79 Διάγραμμα 44- Πηγές κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 84 Διάγραμμα 45 Χρήσεις κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 85 Διάγραμμα 46 - Πηγές κεφαλαίων περ εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 88 Διάγραμμα 47 - Χρήσεις κεφαλαίων περ εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 89 Διάγραμμα 48 - Αριθμός εργαζομένων εταιριών κλάδου 100 Διάγραμμα 49 - Κόστος εργαζομένων εταιριών κλάδου 100 Διάγραμμα 50 - Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας κλάδου 106 Διάγραμμα 51 - Αριθμοδείκτες ειδικής ρευστότητας κλάδου 106 Διάγραμμα 52 Αριθμοδείκτες ταμειακής ρευστότητας κλάδου 107 Διάγραμμα 53 Αριθμοδείκτες μέσης διάρκειας παραμονής αποθεμάτων κλάδου 108 Διάγραμμα 54 Αριθμοδείκτες μέσης διάρκειας είσπραξης απαιτήσεων κλάδου 109 Διάγραμμα 55 - Αριθμοδείκτες μέσης διάρκειας πίστωσης προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων κλάδου 111 Διάγραμμα 56 Αριθμοδείκτες διάρκειας εμπορικού κύκλου κλάδου 112 Διάγραμμα 57- Αριθμοδείκτες Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους Κλάδου 113 Διάγραμμα 58 - Αριθμοδείκτες Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους Κλάδου 114 Διάγραμμα 59 - Αριθμοδείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων 114 Διάγραμμα 60 - Αριθμοδείκτες ιδίων προς συνολικών κεφαλαίων κλάδου 115 Διάγραμμα 61 - Αριθμοδείκτες ιδίων προς δανειακών κεφαλαίων κλάδου 116 Διάγραμμα 62 - Αριθμοδείκτες κυκλ/ντος ενεργητικού προς συν.υποχρεώσεις κλάδου 117 viii

9 Διάγραμμα 63 Αριθμ. πάγιου ενεργητικού προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κλάδου 118 Διάγραμμα 64 - Αριθμοδείκτες κερδών ανά μετοχή κλάδου 119 Διάγραμμα 65 - Αριθμοδείκτες τιμών προς κέρδη ανά μετοχή 120 Διάγραμμα 66- Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες κλάδου 121 Διάγραμμα 67 - Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες κλάδου 121 Διάγραμμα 68 - Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες κλάδου 122 Διάγραμμα 69 - Καθαρή αύξηση (μείωση) στα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών κλάδου 123 Διάγραμμα 70 - Πηγές κεφαλαίων κλάδου οκταετίας 124 Διάγραμμα 71 - Πηγές κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. οκταετίας 124 Διάγραμμα 72 - Χρήσεις κεφαλαίων κλάδου οκταετίας 125 Διάγραμμα 73 - Χρήσεις κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. οκταετίας 126 Διάγραμμα 74 - Προβλέψεις πωλήσεων ετών εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 134 Διάγραμμα 75 - Προβλέψεις κερδών προ φόρων και τόκων ετών εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 134 ix

10 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1 - Θυγατρικές εταιρίες Ομίλου Πλαστικά Κρήτης 17 Πίνακας 2-Συμ/χές της μητρικής εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ σε θυγατρικές εταιρίες 18 Πίνακας 3 - Ανθρώπινο δυναμικό εταιρίας και ομίλου Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 22 Πίνακας 4 - Τιμές πετρελαίου OPEC, Συναλλαγματική ισοτιμία - $ & Κόστος Πωληθέντων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 35 Πίνακας 5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 38 Πίνακας 6 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε 45 Πίνακας 7 Ανάλυση ληκτότητας βραχ/σμων υποχρεώσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΕ ετών Πίνακας 8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 52 Πίνακας 9 - Αυξομειώσεις Κεφαλαίου Κίνησης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΕ 61 Πίνακας 10- Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 62 Πίνακας 11 - Αριθμοδείκτες αποτίμησης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 70 Πίνακας 12 - Πίνακας χρηματιστηριακής τιμής και εσωτερικής αξίας μετοχής εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 74 Πίνακας 13- Χρηματ/κή τιμή και κέρδη ανά μετοχή εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 77 Πίνακας 14 - Στοιχεία προσωπικού εταιριών κλάδου 99 Πίνακας 15 - Κύκλος εργασιών εταιριών κλάδου 101 Πίνακας 16 - Καθαρά αποτελέσματα εταιριών κλάδου 101 Πίνακας 17 - Αριθμοδείκτες Κλάδου Πλαστικών 104 Πίνακας 18 - Αριθμοδείκτες εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 105 Πίνακας 19- Χρηματιστηριακή τιμή εταιρίας Δάιος Πλαστικά ΑΒΕΕ περ Πίνακας 20 - Τιμές πετρελαίου (Πηγή: OPEC) 130 Πίνακας 21 - Μεταβολές τιμής πετρελαίου και πωλήσεων περιόδου Πίνακας 22 Μεταβολές τιμής πετρελαίου και ΚΠΦΤ περιόδου Πίνακας 23- Προβλεπόμενες τιμές πωλήσεων και ΚΠΤΦ ετών εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 133 x

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Εισαγωγή - Σκοπός Εργασίας Τα πλαστικά αποτελούν ένα από τα πιο μείζονα και αμφιλεγόμενα φαινόμενα στο βιομηχανικό, κοινωνικό και πολιτιστικό στερέωμα του εικοστού και εικοστού πρώτου αιώνα. Ωστόσο, μέσα στο στρόβιλο των αντιθέσεων που προέκυψαν όσον αφορά την χρησιμότητα και καταλληλότητά τους, τα πλαστικά κατάφεραν να κερδίσουν μία υψηλή θέση στον κόσμο του εμπορίου και της κατανάλωσης. Στις μέρες μας, η παραγωγή, η ποιότητα αλλά και η σημασία των πλαστικών έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα συναντάμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας. Ο κλάδος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών που περικλείει τα πλαστικά είναι ο κλάδος των χημικών και πιο συγκεκριμένα ο υποκλάδος εξειδικευμένα χημικά. Οι εταιρίες αυτού του υποκλάδου που ασχολούνται με την παραγωγή πλαστικών είναι οι: Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε., Πλαστικά Θράκης Α.Β.Ε.Ε., Δάιος Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε., Eurodrip Α.Β.Ε.Γ.Ε και Πετζετάκης ΑΕ. Στην παρούσα εργασία, μέσω χρηματοοικονομικής ανάλυσης, θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε εάν και πως οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου, το οποίο αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την κατασκευή των πλαστικών, επηρεάζουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. μέσω των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων της. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η θέση της επιχείρησης στον κλάδο. Ως κλάδο ορίζουμε όλες τις παραπάνω εισηγμένες εταιρίες, πλην της Πετζετάκης ΑΕ, διότι η μετοχή της βρίσκεται σε αναστολή από 31/01/2011. Επιλέγουμε μόνο τις εισηγμένες εταιρίες από τον κλάδο των πλαστικών, γιατί με αυτές μπορεί να γίνει πραγματική και ουσιώδη σύγκριση, λόγω του ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία στην Ελλάδα. 1

12 Η παρούσα εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο και πρώτο είναι το εισαγωγικό μέρος της εργασίας και αναφέρεται στους σκοπούς της εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά του πετρελαίου, στις εταιρίες και οργανισμούς πετρελαίου και τη σχέση του πετρελαίου με την οικονομική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η περίπτωση της επιχείρησης «Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.» και παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση και εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της στο διάστημα , τα συμπεράσματά μας και οι προτάσεις μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία του μελετώμενου κλάδου και συγκρίνουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. με τα αντίστοιχα του κλάδου και στο τέλος του κεφαλαίου παραθέτουμε τα σχετικά συμπεράσματα. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται, με τη βοήθεια της στατιστικής, μία ανάλυση για να δούμε εάν οι μεταβολές των τιμών του πετρελαίου επηρεάζουν της πωλήσεις και τα κέρδη προ φόρων και τόκων της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. και γίνεται μία προσπάθεια πρόβλεψης των τιμών των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων και τόκων για την επόμενη οκταετία Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε και των δύο παραρτημάτων στα οποία αναφέρονται το τυπολόγιο των αριθμοδεικτών που αναλύθηκαν και όλες οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών που αναφέρθηκαν στην εργασία. 2

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Το Πετρέλαιο 2.1. Βασικές Πτυχές του Πετρελαίου Σύμφωνα με τον Paul Roberts (2004) «η ενέργεια έχει γίνει το νόμισμα της πολιτικής και της οικονομικής ισχύος, ο καθοριστικός παράγοντας της ιεράρχησης των εθνών ακόμη και ένας νέος δείκτης της επιτυχίας και της υλικής προόδου. Γι αυτό και η πρόσβαση στην ενέργεια έχει αποδειχθεί σε μια επιτακτική ανάγκη στον εικοστό πρώτο αιώνα». Ας ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας με το τι είναι το πετρέλαιο. Ο γεωλόγος Ποτονιέ ξεκίνησε να δέχεται πως το πετρέλαιο είναι προϊόν αποσύνθεσης ζωικών και φυτικών οργανισμών που εγκλείστηκαν μέσα στα πετρώματα σε μεγάλο βάθος στη Γη. Οπαδοί αυτού δέχονται επίσης πως οι εν λόγω οργανισμοί ήταν κυρίως θαλάσσιοι, ανάλογοι με εκείνους που αποτελούν το πλαγκτόν. Τα λείψανα αυτών των οργανισμών παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα και ανέμους και συγκεντρώθηκαν κατά μεγάλες ποσότητες στους πυθμένες θαλασσίων λεκανών (κόλπων, λιμνοθαλασσών κ.τ.λ). Οι λεκάνες αυτές στη συνέχεια από διάφορες αναστατώσεις της επιφάνειας της Γης αποκλείσθηκαν και καταχώθηκαν. Έτσι, εκ του αποκλεισμένου αυτού οργανικού υλικού προέκυψε με αποσύνθεση, υπό την επίδραση αναερόβιων βακτηρίων, το πετρέλαιο (Wikipedia). Το πετρέλαιο λοιπόν σχηματίζεται κάτω από το έδαφος σε πετρώματα και αυτοί οι σχηματισμοί πετρωμάτων από τους οποίους εξάγεται το πετρέλαιο ονομάζονται κοιτάσματα πετρελαίου. Το πετρέλαιο θεωρείται από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους στον κόσμο, επειδή η ανθρωπότητα το χρησιμοποιεί για διάφορους λόγους περισσότερα από χρόνια, ενώ συνεχώς ανακαλύπτονται νέες χρήσεις. Τα προϊόντα πετρελαίου άρχισαν να παρουσιάζουν έντονη εμπορική κίνηση σε ολόκληρο τον κόσμο στα τέλη του 19 ου αιώνα, όταν η κηροζίνη αποτέλεσε μια σημαντική πηγή φωτιστικού καυσίμου. Το δε πετρέλαιο γνώρισε μία δεύτερη σημαντική περίοδο αυξημένης ζήτησης λόγω της εφεύρεσης του αυτοκινήτου. Σήμερα το πετρέλαιο μπορεί να 3

14 χρησιμοποιηθεί ως πηγή θερμότητας, καύσιμο μεταφορών ή για την παραγωγή ηλεκτρισμού, αλλά και εμπεριέχεται στα ρούχα που φοράμε και σε κάθε προϊόν που κατασκευάζεται από πλαστικό ή λάστιχο. Ενώ, η τιμή του καθορίζεται τελικά από τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, σημαντικό ρόλο παίζει και η διεθνής πολιτική. Οι τιμές βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα αντικατοπτρίζουν την πολιτική και οικονομική κατάσταση που επικρατεί στους παραγωγούς πετρελαίου και τις καταναλώτριες χώρες. Το πετρέλαιο πωλείται με το βαρέλι και τιμολογείται σε αμερικάνικα δολάρια (Touin Falola, Ann Genova, 2008) Οι Εταιρίες Πετρελαίου Τρείς βασικοί τύποι εταιριών πετρελαίου απαρτίζουν το διεθνή πετρελαϊκό κλάδο: οι μεγάλες εταιρίες πετρελαίου και οι θυγατρικές τους, οι μικρές εταιρίες και οι κρατικές εταιρίες. Στον κατάλογο Global 500 του περιοδικού Fortune (2004), στον οποίο αναφέρονται τα ονόματα των πιο κερδοφόρων εταιριών του κόσμου, οι μεγάλες εταιρίες πετρελαίου βρίσκονται μέσα στις δέκα πρώτες θέσεις με τη BP ως τη δεύτερη πιο κερδοφόρα, την Exxon-Mobil τρίτη και τη Royal Dutch/Shell τέταρτη. Οι μικρές εταιρίες είναι ίδιες με τις μεγάλες, αλλά δραστηριοποιούνται σε ελαφρώς μικρότερη κλίμακα. Οι κρατικές εταιρίες πετρελαίου συχνά δεν δραστηριοποιούνται έξω από τη χώρα τους και ανήκουν εξ ολοκλήρου ή κατά το ήμισυ στο κράτος. Αν και η δομή των εταιριών του πετρελαίου, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δραστηριοποιούνται μπορεί να διαφέρει, έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, οι εταιρίες λειτουργούν σε διεθνές επίπεδο όχι από δική τους επιλογή, αλλά επειδή το ενδιαφέρον τους για τα πετρέλαια τους οδηγεί στην περιοχή που αυτά βρίσκονται. Δεύτερον, οι εταιρίες πρέπει να αναλαμβάνουν κινδύνους και να είναι διατεθειμένες να κάνουν σημαντικές επενδύσεις, επειδή οι πετρελαϊκές δοκιμές και η παραγωγή έχουν υψηλό χρηματικό κόστος και οδηγούν σε απρόβλεπτα αποτελέσματα. Τέλος, οι εταιρίες πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο τις κυβερνητικές πολιτικές και τους κανονισμούς στη χώρα λειτουργίας τους, αλλά και το διεθνές δίκαιο σε ότι αφορά την εξόρυξη και το εμπόριο πετρελαίου. Για τους λόγους 4

15 αυτούς, οι εταιρίες πετρελαίου συχνά είναι αρκετά μεγάλες, συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις, και διαθέτουν τεράστια κεφάλαια. Αυτά τα χαρακτηριστικά κάνουν τις πετρελαϊκές εταιρίες μοναδικές μέσα στον κόσμο των διεθνών επιχειρήσεων (E. Smith, S.J. Dzienkauski, A.L. Owen, G.B. Corine, J.S.Love, 1993, σ. 25). Μέχρι να εμφανιστούν οι κρατικές εταιρίες στις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, αλλά και να δημιουργηθεί το 1960 ο ΟΠΕΚ, πολλοί πίστευαν ότι οι μεγάλες εταιρίες λειτουργούσαν ως καρτέλ. Επιπλέον, οι μεγάλες εταιρίες έλεγχαν όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και τη διύλιση, τη μεταφορά και το μάρκετινγκ του πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Μόλις, πριν από μερικές δεκαετίες για πρώτη φορά υπήρξε παραγωγή πετρελαίου στην οποία δεν μετείχαν όλες ή οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρίες πετρελαίου. Στο πλαίσιο της μείωσης των κινδύνων στον πολύ ριψοκίνδυνο χώρο του πετρελαίου, οι εταιρίες επεδίωξαν να μειώσουν τον ανταγωνισμό που αντιμετώπιζαν μέσω της ίδρυσης συμμετοχικών εταιριών και με την υπογραφή συμφωνιών σχετικά με τις περιοχές, τις τιμές και το ύψος παραγωγής. Το αποτέλεσμα ήταν ο ατελής ανταγωνισμός, μία κατάσταση στην οποία οι μεγάλες εταιρίες πετρελαίου ενεργούσαν ως καρτέλ που έλεγχε το πετρέλαιο και το αέριο όλου του κόσμου, ενώ οι άλλες εταιρίες δεν ήταν σε θέση να ανταγωνιστούν. Ανεξάρτητα αν αυτές οι εταιρίες πετρελαίου λειτουργούσαν ή συνεχίζουν να λειτουργούν, ως μέλη ενός καρτέλ, σημείωσαν μια επιτυχία που σε μεγάλο βαθμό οφείλονταν στην ικανότητά τους να ισορροπήσουν τον ανταγωνισμό και τη συνεργασία μεταξύ τους. Επιπλέον, τελειοποίησαν την τέχνη της διατήρησης της ανεξαρτησίας, ενώ ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις τους παρέμειναν στενοί σύμμαχοι (Touin Falola, Ann Genova, 2008, σσ ) Οι Διεθνείς Οργανισμοί Πετρελαίου Οι κυριότεροι διεθνείς οργανισμοί πετρελαίου είναι τρείς: ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγέων Κρατών (Ο.ΠΕ.Κ.), ο Οργανισμός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγέων Κρατών (Ο.Α.ΠΕ.Κ.) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 5

16 Ο Ο.ΠΕ.Κ ιδρύθηκε το 1960 όταν εκπρόσωποι από πέντε πετρελαιοπαραγωγούς χώρες Ιράν, Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα συναντήθηκαν στη Βαγδάτη για να εξετάσουν το θέμα του ελέγχου της βιομηχανίας πετρελαίου από τις πρώην Επτά Αδερφές 1. Πρωτοστάτες της δημιουργίας αυτού ήταν ο τότε Σάχης της Περσίας και ο τότε Βασιλιάς της Σαουδικής Αραβίας. Πρωταρχικοί στόχοι και σκοποί αυτού του διεθνή οργανισμού ήταν η καθιέρωση ενιαίας πετρελαϊκής πολιτικής μεταξύ των κρατών μελών και ο προσδιορισμός των ευμενέστερων μέτρων προστασίας των συμφερόντων τους με σταθεροποιητικές τιμές της διεθνούς αγοράς σε μια προοπτική αφενός αποφυγής βλαβερών συνεπειών για τα ίδια μέλη - κράτη και αφετέρου σε μία δίκαιη και ομαλή πετρελαϊκή βιομηχανική ανάπτυξη. Οι παραπάνω, θεμιτοί στην αρχή, στόχοι παρέσυραν και άλλες χώρες στη σύνδεση με αυτόν τον Οργανισμό. Έτσι από το 1985 τον ΟΠΕΚ συγκροτούν οι παρακάτω χώρες - μέλη, 12 τον αριθμό: Αγκόλα, Αλγερία, Γκαμπόν Ισημερινός, Ιράκ, Ιράν, Κατάρ, Κουβέιτ, Λιβύη, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία και Βενεζουέλα. Από τότε ο Οργανισμός παραμένει ανοικτός και για οποιαδήποτε άλλα πετρελαιοπαραγωγά κράτη, χωρίς να αποκλείεται κανένα, ανεξάρτητα πολιτικού καθεστώτος, θρησκείας, γεωγραφικού χώρου και εφόσον διατηρεί βασικά αντίστοιχα συμφέροντα των ήδη χωρών - μελών. Το 1976 ο ΟΠΕΚ δημιούργησε έναν θυγατρικό διεθνή επίσης οργανισμό διεθνούς οικονομικής βοήθειας τον «OPEC Fund». Η Έδρα του ΟΠΕΚ βρίσκεται στη Βιέννη (Αυστρία). Του Οργανισμού προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΚ. Ο ΟΠΕΚ διατηρεί επίσης δική του σημαία γαλάζια στο κέντρο της οποίας φέρει το λογότυπο, με κυκλοτερή λευκά αρχικά OPEC. Πολλές από τις χώρες μέλη του Ο.ΠΕ.Κ. που προέρχονταν από τη Μέση Ανατολή αποφάσισαν να ιδρύσουν έναν άλλο οργανισμό που ονομάστηκε Οργανισμός των Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγέων Χωρών (Ο.Α.ΠΕ.Κ), με κεντρικά γραφεία στο Κουβέιτ. Ο Ο.Α.ΠΕ.Κ. έκανε στη Βηρυτό στις 9 Ιανουαρίου 1968, την πρώτη του συνεδρίαση απαρτιζόμενος από τρία μόνο μέλη, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και τη Λιβύη. Η απόφαση για την ίδρυση του Ο.Α.ΠΕ.Κ. ελήφθη μετά τον αραβο-ισραηλινό πόλεμο του 1967 προχωρώντας στην σύσταση του οργανισμού σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν περιφερειακές συμμαχίες, με τον όρο τα μέλη να 1 Τις Επτά Αδερφές αποτελούσαν οι εταιρείες AMOKO, MOBIL, EXXON, SHELL, BP, TEXACO, CHEVRON. 6

17 είναι μόνο Άραβες, και να παύσει το πετρέλαιο να αποτελεί πολιτικό όπλο. Ο Ο.Α.ΠΕ.Κ. διοικείται από ένα συμβούλιο Υπουργών Πετρελαίου ή ανάλογους αξιωματούχους από κάθε χώρα μέλος και συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή μετά από αίτημα του γενικού γραμματέα. Μέχρι σήμερα συνεχίζει να λειτουργεί ως οργανισμός με δύναμη επιρροής ειδικότερα ανάμεσα στις αραβικές πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και οι χώρες μέλη του σήμερα είναι: η Σαουδική Αραβία (1968), η Αλγερία (1970), το Μπαχρέιν (1970), η Αίγυπτος (1973), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (1970), το Ιράκ (1972), το Κουβέιτ (1968), η Λιβύη (1968), το Κατάρ (1970) και η Συρία (1970). Ο Ο.Ο.Σ.Α. ιδρύθηκε το 1961 προκειμένου να στηρίξει τη συνεργασία, την οικονομική ανάπτυξη και το εμπόριο με έδρα το Παρίσι. Ο οργανισμός παρέχει ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να συγκρίνουν εφαρμογές πολιτικής, να βρουν απαντήσεις στα κοινά προβλήματα, να προσδιορίσουν τις καλές πρακτικές και να συντονίσουν τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές. Οι ανταλλαγές μεταξύ των κυβερνήσεων του Ο.Ο.Σ.Α. ρέουν από τις πληροφορίες και την ανάλυση που παρέχονται από την γραμματεία στο Παρίσι. Η γραμματεία συλλέγει στοιχεία, παρακολουθεί τις τάσεις και αναλύσεις, καθώς και τις προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης ερευνούνται οι κοινωνικές αλλαγές ή πιθανά εξελισσόμενα σενάρια στο εμπόριο, το περιβάλλον, η γεωργία, η τεχνολογία, η φορολογία και διάφορα άλλα πεδία. Μεταξύ άλλων πεδίων, ο Ο.Ο.Σ.Α. έχει πάρει έναν ρόλο στο συντονισμό της διεθνούς δράσης κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς, που δημιουργούν τη Συνθήκη αντι-διαφθοράς του Ο.Ο.Σ.Α., η οποία είναι ενεργή από τον Φεβρουάριο του Η ίδρυση του Ο.Ο.Σ.Α. χαρακτηρίστηκε ως η απάντηση της Δύσης στην ίδρυση του Ο.ΠΕ.Κ., σε μια προσπάθεια να ανανεώσει την αλληλεγγύη ανάμεσα στις Η.Π.Α. και τη Δυτική Ευρώπη που είχε αποδυναμωθεί μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα αποτελείται από 33 χώρες μέλη, από τα οποία τα 20 είναι ιδρυτικά: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Η.Π.Α. και τα υπόλοιπα 13 προστέθηκαν στη συνέχεια και είναι: Ιαπωνία (1964), Φιλανδία (1969), Αυστραλία (1971), Νέα Ζηλανδία (1973), Μεξικό (1994), Τσεχία (1995), Ουγγαρία (1996). Νότια Κορέα (1996), Πολωνία (1996), Σλοβακία (2000), Σλοβενία (2010), Ισραήλ (2010). 7

18 Σε αυτήν την υποενότητα έγινε αναφορά σε τρείς μεγάλους οργανισμούς που έχουν ενεργό ρόλο στον κλάδο του πετρελαίου, τον Ο.ΠΕ.Κ. τον Ο.Α.ΠΕ.Κ. και τον Ο.Ο.Σ.Α. Σύμφωνα με τους Toyin Falola και Ann Genova (2008) παρόλο που οι δεκαετίες του 1960 και του 1970 θα μπορούσαν να περιγραφούν ως δύο δεκαετίας συνεργασίας των κρατών, μετά από μία προσεχτική εξέταση βλέπουμε ότι η ίδρυση των οργανισμών αυτών έχει οδηγήσει σε έναν πιο διαιρεμένο κόσμο στον οποίο το πετρέλαιο παίζει κύριο ρόλο. Ο Ο.ΠΕ.Κ. σχηματίστηκε επειδή τα μέλη το επεδίωκαν να υλοποιήσουν μια συλλογική στρατηγική για να εξασφαλίσουν περισσότερο έλεγχο του κλάδου τους και να αυξήσουν τα έσοδά τους από κέρδη που αποκόμιζαν οι ξένες εταιρίες. Στη συνέχεια πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής σχημάτισαν τον Ο.Α.ΠΕ.Κ. για να προωθήσουν την ιδέα της αποπολιτικοποίησης του πετρελαίου και της ενίσχυσης των δεσμών ανάμεσα στις αραβικές πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Αντιδρώντας στον Ο.ΠΕ.Κ. και στον Ο.Α.ΠΕ.Κ. οι χώρες που εισήγαγαν πετρέλαιο και άνηκαν στη Δύση ίδρυσαν τον Ο.Ο.Σ.Α. σε μια προσπάθεια να ανανεώσουν την αλληλεγγύη και να προστατέψουν τα μέλη τους από ενδεχόμενες πετρελαϊκές κρίσεις. Με τις ενέργειες των ομάδων αυτών τα διαχωριστικά όρια ανάμεσα στην πετρελαϊκή αγορά και στην εξωτερική πολιτική έγιναν ασαφή. Κατά τη δεκαετία του 1970 συνέβησαν ταυτόχρονα δύο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την πολιτική του πετρελαίου. Η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και το εμπάργκο πετρελαίου του Έτσι, το πετρέλαιο έγινε κάτι περισσότερο από ένα πολύτιμο αγαθό στην αγορά, έγινε ένα πανίσχυρο πολιτικό όπλο Το Πετρέλαιο και η Οικονομική Ανάπτυξη Οι Toyin Falola και Ann Genova (2008) θεωρούν πως είναι αναπόφευκτο ότι το πετρέλαιο, ανεξάρτητα από τη θέση, την ιστορία ή την κουλτούρα, αντιπροσωπεύει μία ευχή και κατάρα ταυτόχρονα για όλες τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Από πολλές απόψεις το πετρέλαιο έχει ενθαρρύνει την οικονομική αστάθεια. Τα πλούσια σε πετρέλαια κράτη φαίνεται ότι έχουν εμπλακεί σε έναν ατέρμονα κύκλο, όπου ενώ η κυβέρνηση στηρίζει ένα μέρος του συστήματος, την ίδια στιγμή ένα άλλο καταρρέει. Τη δεκαετία του 1970 και του 1980 πολλές πετρελαιοπαραγωγοί χώρες στηρίχθηκαν στα πετρελαϊκά τους έσοδα περισσότερο από κάθε άλλη φορά και οι 8

19 πληθυσμοί τους βυθίστηκαν όλο και περισσότερο στη φτώχεια. Στα μάτια του κόσμου η κυβέρνηση φαίνεται πως έκανε ελάχιστα για να τους βοηθήσει και γι αυτό πήραν στα χέρια τους τις οικονομικές τύχες τους. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρατηρήθηκε αύξηση των κρουσμάτων λαθρεμπορίας και παράνομης μεταφοράς στις πλούσιες σε πετρέλαια αναπτυσσόμενες χώρες. Σε σημαντικό πρόβλημα αναδείχθηκε και η κλοπή πετρελαίου από αγωγούς μεταφοράς και συνοδεύτηκε από τη εμφάνιση μιας ανθούσας μαύρης αγοράς για πετρελαϊκά προϊόντα. Οι κυβερνήσεις των χωρών συνειδητοποιώντας της σοβαρότητα της κατάστασης στράφηκαν προς τη διεθνή κοινότητα σε βοήθεια. Όταν ζήτησαν συμβουλές και βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα κα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κατάστασή τους δε βελτιώθηκε. Πολλές πλούσιες σε πετρέλαια αναπτυσσόμενες χώρες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ξένη βοήθεια δεν αποδίδει. Πράγματι, η ξένη βοήθεια μπορεί να προκάλεσε περισσότερο κακό παρά καλό σε μία ήδη εύθραυστη οικονομία επειδή, όπως στην περίπτωση του πετρελαϊκού πλούτου, τα δανεισμένα χρήματα συχνά ενθαρρύνουν απλώς την απερίσκεπτη δαπάνη και τη διαφθορά από τους αυταρχικούς ηγέτες. Αυτό φυσικά δεν είναι λάθος των δανειστών. Μέχρι να βρεθεί μια λύση, η σχέση ανάμεσα στο πετρέλαιο και την οικονομική ανάπτυξη θα παραμένει ασαφής Το Πετρέλαιο και το Περιβάλλον Σύμφωνα με την Greenpeace (2007) η χρήση του πετρελαίου είναι επιβαρυντική για το περιβάλλον. Διαρρέει από σωληνώσεις, από τα σκάφη, δημιουργεί αιθαλομίχλη στις πόλεις μας, υπερθερμαίνει τον πλανήτη μας. Τα θαλάσσια οικοσυστήματα που κλονίζονται ήδη από την παράνομη αλιεία, την τοξική ρύπανση και την αλλαγή του κλίματος, δέχονται τώρα άλλο ένα μεγάλο πλήγμα από τις πρόσφατες μεγάλες διαρροές πετρελαίου. Οι πρόσφατες διαρροές πετρελαίου δεν είναι οι μοναδικές που έχουν γίνει αυτό το χρόνο, οι διαρροές εμφανίζονται πραγματικά κάθε ημέρα. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στη θάλασσα καταλήγουν εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου, λόγω κακής συντήρησης πλοίων. Τα συστατικά του πετρελαίου περιέχουν μια ποικιλία ενώσεων, τοξικές για πολλούς θαλάσσιους οργανισμούς. Το πετρέλαιο απορροφάται από τις αμμώδεις ακτές σε μεγάλο βάθος, και η διαδικασία αποδόμησης είναι πολύ δύσκολη. Σε βραχώδεις ακτές οι επιπτώσεις είναι 9

20 καταστροφικές για το θαλάσσιο οικοσύστημα, ενώ και η παράκτια βλάστηση επηρεάζεται. Το πλαγκτόν δηλητηριάζεται και έτσι πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί που ζουν σε αυτό ή από αυτό, οδηγούνται στο θάνατο. Μια γρήγορη και καλά συντονισμένη επιχείρηση σε μια διαρροή πετρελαίου έχει ζωτική σημασία. Εντούτοις, πρέπει να αναγνωριστεί ότι ένας πραγματικός «καθαρισμός» από την άποψη της ανάκτησης όλου του πετρελαίου, δεν είναι δυνατός. Κανονικά για να αποτραπεί η εξάπλωση του πετρελαίου στην επιφάνεια της θάλασσας, χρησιμοποιούνται ειδικοί βραχίονες (για να περικλείσουν το πετρέλαιο στη μολυσμένη περιοχή). Στη συνέχεια χρησιμοποιείται μια αντλία για να απορροφήσει το πετρέλαιο σε μια δεξαμενή. Αλλά ο καθαρισμός παραμένει εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Οι βραχίονες λειτουργούν μόνο όταν τα κύματα είναι μικρά. Ακόμη και σε ιδανικές συνθήκες, με όλο τον εξοπλισμό και όλους τους εμπειρογνώμονες, η αποκατάσταση περισσότερο από το 20% του αρχικού πετρελαίου δεν είναι ποτέ δυνατή. Το μεγαλύτερο μέρος του είτε φτάνει στην ακτή, είτε ενσωματώνεται στα ιζήματα και το βυθό, είτε εξατμίζεται. Οι πλούσιες σε πετρέλαια χώρες έχουν αντιδράσει σε πιέσεις για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων των εταιριών πετρελαίου στο εσωτερικό της χώρας με τη χρήση νέας πιο φιλικής προς το περιβάλλον, σύγχρονης τεχνολογίας. Η νομική αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη ρύπανση διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες υστερούν από άποψη περιβαλλοντικής πολιτικής και πρακτικής, σε σχέση με το βιομηχανικό κόσμο, κατά 20 περίπου χρόνια, λόγω έλλειψης εμπειριών, κρατικής υποδομής και, ενδεχομένως ενδιαφέροντος. Ωστόσο, μερικές αναπτυσσόμενες πετρελαιοπαραγωγοί χώρες έχουν κάνει συντονισμένες προσπάθειες για τη μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής με την ψήφιση ρυθμιστικών μέτρων για την ποιότητα του περιβάλλοντος, τις εκπομπές και τα τεχνολογικά standards (Touin Falola, Ann Genova, 2008). Αν και ο Ο.Η.Ε. είναι ο μοναδικός διεθνής νομοθετικός φορέας, οι ομάδες άσκησης πιέσεων έχουν αυξήσει το βαθμό ευαισθητοποίησης μέσω των διαμαρτυριών και των ερευνών τους. Η επιρροή που ασκούν στα Ηνωμένα Έθνη δεν είναι δυνατόν να αμφισβητηθεί. Λόγω των ομάδων αυτών έχει αυξηθεί το διεθνές ενδιαφέρον για τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν σε απομακρυσμένες περιοχές του κόσμου. Να εξαφανιστεί η περιβαλλοντική μόλυνση που προκαλεί η εξόρυξη και η μεταφορά του πετρελαίου είναι μία ουτοπία, αλλά 10

21 όλοι ελπίζουμε αυτό το ευνοϊκό κλίμα παγκόσμιου ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, να ασκήσει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις για την υιοθέτηση πολιτικών πρόληψης και άμεσης αντιμετώπισης περιπτώσεων περιβαλλοντικής μόλυνσης, ώστε να περιοριστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 11

22 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ο Όμιλος Πλαστικά Κρήτης Γενικά Στοιχεία Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης ιδρύθηκε το 1970 με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης στην περιοχή «Φοινικιά» Ηρακλείου Κρήτης και το 1974 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία σύμφωνα προς την αριθμ. 1663/ εγκριτική απόφαση του Νομάρχου Ηρακλείου που δημοσιεύθηκε στο Ε.Μ. 3926/74 Φ.Ε.Κ. Από το 1992 η εταιρία μετεγκαταστάθηκε σε νέο εργοστάσιό στη ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου. Έδρα της εταιρίας είναι το Ηράκλειο και τα Κεντρικά της Γραφεία είναι εγκατεστημένα στο ιδιόκτητο ακίνητό της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου. Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/21. Η διάρκεια της εταιρίας ορίσθηκε πεντηκονταετής από την δημοσίευση του Καταστατικού της, ήτοι μέχρι το έτος Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρίας με ημερομηνία 31/12/2011 είναι ο κος Εμμανουήλ Λεμπιδάκης με ποσοστό 26,69%, ο κος Μιχαήλ Λεμπιδάκης με ποσοστό 25,51% και η κα Μαρία Φερετζάκη με ποσοστό 7,3%. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, με την από 07/02/12 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, η οποία κοινοποιήθηκε στην γενική συνέλευση της 23/04/2012, ανακοινώθηκε η αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Γεώργιου Βαλεργάκη και Γεώργιου Κόρκαρα και κατόπιν τούτου η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η ακόλουθη Ιωάννης Λεμπιδάκης (Πρόεδρος), Μιχαήλ Λεμπιδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος), Εμμανουήλ Λεμπιδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος), Κατίνα Άννα Λεμπιδάκη (Αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνος Περάκης (Αντιπρόεδρος), Εμμανουήλ Κυκριλής (Μέλος), Ιωάννης Μελάς (μέλος), Γεώργιος Βαλεργάκης (μη εκτελεστικό 12

23 μέλος), Γεώργιος Κόρκαρας (με εκτελεστικό μέλος), Εμμανουήλ Ανδρεαδάκης (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Δημήτριος Αρμάος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος). Η εταιρία δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή και διάθεση προϊόντων πλαστικού που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τα τεχνικά έργα και ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία πλαστικών: Στον αγροτικό τομέα απευθύνονται τα φύλλα κάλυψης θερμοκηπίων καθώς και φύλλα για άλλες γεωργικές εφαρμογές, οι σωλήνες άρδευσης και οι μεμβράνες στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών. Στα τεχνικά έργα απευθύνονται οι σωλήνες ύδρευσης, προστασίας καλωδίων και διανομής φυσικού αερίου καθώς και οι μεμβράνες στεγανοποίησης. Στις βιομηχανίες πλαστικών, η εταιρία διαθέτει τα masterbatches 2, και προϊόντα ανακύκλωσης πλαστικού. Από τα μέσα του 2003 η εταιρία ξεκίνησε μια νέα δραστηριότητα που αφορά την παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται σε Αιολικό Πάρκο στην Ανατολική Κρήτη. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες κατασκευής πλαστικών προϊόντων και ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς των masterbatches και γεωργικών ταινιών. Έχει ισχυρό διεθνή προσανατολισμό με συγγενείς εταιρίες στην Κίνα, τη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τουρκία και με εξαγωγές σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλον τον κόσμο. Η εταιρία διαθέτει το υπ αριθμ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας με τίτλο «Ασημί Πλαστικά Φύλλα για επίτευξη «Δροσισμού» σε αγροτικές καλλιέργειες υπό κάλυψη», που ισχύει μέχρι τις 01/10/2022, το οποίο χρησιμοποιεί για την παραγωγή προϊόντων στις εγκαταστάσεις της. Ειδικεύεται στην παραγωγή: masterbatches 2 Τα masterbatches είναι συμπυκνώματα χρωστικών και άλλων πρόσθετων σε πολυμερική βάση και χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία πλαστικών ως πρώτες ύλες για το χρωματισμό ή για να προσδώσουν διάφορες άλλες ιδιότητες (π.χ. αντιστατική δράση κλπ) στα πλαστικά αντικείμενα. 13

24 πολυστρωματικές πλαστικές μεμβράνες για τις γεωργικές εφαρμογές γεωμεμβρανών σωλήνων πολυαιθυλενίου ανακυκλωμένων πλαστικών ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Η εταιρία εξυπηρετεί με τα προϊόντα της τις κηπευτικές και γεωργικές αγορές, τη βιομηχανία πλαστικών και έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης, κατέχει και λειτουργεί ένα 12 MW αιολικό πάρκο στην Κρήτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο εξασφαλίζει για την εταιρία την πιο ανταγωνιστική μορφή ενέργειας Ιστορικά Στοιχεία Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην πορεία της εταιρίας από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι οι εξής: 1970 Ιδρύεται η εταιρία ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ από τον Ιωάννη Λεμπιδάκη με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με πρώτο αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις Ξεκινάει η παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην άρδευση, την ύδρευση πόλεων, τις τηλεπικοινωνίες και το φυσικό αέριο Μετατροπή της εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία Η εταιρία προχωρεί στην καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της με την παραγωγή των masterbatches Η εταιρία ξεκινάει, πρώτη στον κόσμο, την παραγωγή φύλλων κάλυψης θερμοκηπίων 3-στρώσεων Η εταιρία προχωράει σε ένα τριετές επιχειρηματικό σχέδιο που 14

25 αφορά την μετεγκατάστασή της σε νέο εργοστάσιο στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, την επέκταση των μονάδων παραγωγής φύλλων 3 - στρώσεων και masterbatches, τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής και τη δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης πλαστικών Η εταιρία ξεκινάει την παραγωγή γεωμεμβρανών για τη στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών, χωματερών και άλλων τεχνικών έργων, είναι δε ο μοναδικός παραγωγός αυτού του προϊόντος στην Ελλάδα Ιδρύεται στη Ρουμανία εταιρία «joint-venture», η Romcolor 2000 SA, που από τον Απρίλιο 1997 έχει ξεκινήσει την παραγωγή masterbatches για κάλυψη της τοπικής αγοράς και των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης Αρχίζει η υλοποίηση σημαντικού επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό όλων των μονάδων παραγωγής, την αύξηση της δυναμικότητας της εταιρίας και την εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης αποθηκών (logistics), το οποίο ολοκληρώθηκε το Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας πιστοποιούνται κατά ISO Εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Επέκταση των εγκαταστάσεων της εταιρίας με τη δημιουργία νέας μονάδας ανακύκλωσης και την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων, εκτάσεως τ.μ. Την ίδια χρονιά παραγγέλλονται 5 νέες γραμμές παραγωγής masterbatches. Τέλος λαμβάνεται προέγκριση για την δημιουργία αιολικού πάρκου ισχύος 5,94 MW στο νομό Λασιθίου Μεγέθυνση και περαιτέρω διεθνοποίηση του ομίλου με την εξαγορά του 76,87% της εταιρίας Senkroma στην Τουρκία, την ίδρυση της Global Colors Polska στην Πολωνία και της Comptrade στη Γερμανία. Επίσης τον Μάρτιο η θυγατρική στην Κίνα, Shanghai HiTec Plastics Co, λαμβάνει άδεια λειτουργίας και ξεκινούν τα σχέδια για την ανέγερση νέου εργοστασίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Παράλληλα παραγγέλλεται νέα υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής αγροτικών φύλλων η οποία αυξάνει τη δυναμικότητα της 15

26 μονάδας κατά 50%. Τέλος τον Οκτώβριο λαμβάνεται άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τον Δεκέμβριο δίνεται και η άδεια εγκατάστασης του αιολικού πάρκου Ολοκληρώνεται η ανέγερση του εργοστασίου της θυγατρικής στην Κίνα Shanghai HiTec Plastics. Παράλληλα, υλοποιείται η εγκατάσταση της νέας γραμμής παραγωγής φύλλου και αποπερατώνονται οι εργασίες για την δημιουργία του αιολικού πάρκου. Ακόμα εξαγοράζεται επιπλέον 23,12% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας στην Τουρκία Senkroma, η οποία ελέγχεται πλέον κατά 98,87% από την εταιρία Αρχές του έτους τίθενται σε παραγωγική λειτουργία οι νέες γραμμές παραγωγής αγροτικών φύλλων στην Ελλάδα και την Κίνα. Τον Ιούλιο ξεκινάει η λειτουργία του Αιολικού Πάρκου. Τον Αύγουστο ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση του εργοστασίου στην Τουρκία σε νέο χώρο και τίθενται σε λειτουργία εκεί νέες γραμμές παραγωγής masterbatches. Τον Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής masterbatches στην Πολωνία και τίθενται σε λειτουργία. Τέλος, ο «Τομέας Masterbatches» της εταιρίας πιστοποιείται με ISO που αφορά την επαγγελματική ασφάλεια των εργαζομένων 2004 Στα μέσα του έτους ολοκληρώνεται πλήρης εκσυγχρονισμός της μεγάλης γραμμής παραγωγής αγροτικών φύλλων. Το 2ο εξάμηνο γίνεται αναβάθμιση του Αιολικού Πάρκου από τα 5,94MW στα 7,65MW. Όλα τα τμήματα της εταιρίας πιστοποιούνται βάσει του προτύπου ISO Από το μήνα Ιούλιο αυξάνεται η παραγόμενη ενέργεια από το αιολικό πάρκο της εταιρίας σε 11,9 MW. Ολοκληρώνεται η εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής στη θυγατρική μας στην Ρουμανία που τριπλασιάζει την παραγωγική ικανότητα του εκεί εργοστασίου. Επίσης προχωρεί η υλοποίηση νέας παραγωγικής επένδυσης από τη θυγατρική μας στην Πολωνία με σκοπό την αύξηση της παραγωγής της. 16

27 Θυγατρικές και συγγενείς εταιρίες Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ και των θυγατρικών της περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εταιρείες: Πίνακας 1 - Θυγατρικές εταιρίες Ομίλου Πλαστικά Κρήτης Επωνυµία Εταιρείας ραστηριότητα Έδρα Ποσοστό Συμμετοχής ΣΣSΣυµµετοχής Άµεσο Έµµεσο Μέθοδος Ενοποίησης ROMCOLOR 2000 S.A. Πλαστικά ΡΟΥΜΑΝΙΑ 89,942% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ GLOBAL COLORS POLSCA S.A. Πλαστικά ΠΟΛΩΝΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ SENKROMA A.S. Πλαστικά ΤΟΥΡΚΙΑ 99,91% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ AGRIPOLYANE S.A.S.U. Πλαστικά ΓΑΛΛΙΑ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. Εµπορική ΕΛΛΑ Α 99,995% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD Holding ΚΥΠΡΟΣ 95,56% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ RAINBOW TECHNOLOGIES LTD Παροχή υπηρεσιών ΚΥΠΡΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ SHANGHAI HI TEC PLASTICS CO (µέσω της Πλαστικά ΚΙΝΑ 71,670% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD) GLOBAL COLORS ZAO (µέσω της Πλαστικά ΡΩΣΙΑ 89% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ RAINBOW TECHNOLOGIES LTD) MODERN PLANT ooo (µέσω της RAINBOW TECHNOLOGIES LTD) & της GLOBAL COLORS ZAO) Ανέγερσή & Εκµετάλλευση ακινήτου (από τον Όµιλο) ΡΩΣΙΑ 99,89% ΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Πηγή: Αναλυτικότερα, Οι συμμετοχές της Μητρικής εταιρείας σε Θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται ως εξής: 17

28 Πίνακας 2 - Συμμετοχές της Μητρικής εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. σε Θυγατρικές εταιρίες Ποσά σε χιλιάδες ευρώ Η Εταιρεία Η Εταιρεία Χώρα δραστηριότητας 31 η εκεµβρίου η εκεµβρίου 2010 % Κόστος Κτήσεως % Κόστος Κτήσεως ROMCOLOR 2000 S.A. ΡΟΥΜΑΝΙΑ 89,942% ,779% GLOBAL COLORS POLSCA S.A. ΠΟΛΩΝΙΑ 100% % SENKROMA A.S. ΤΟΥΡΚΙΑ 99,91% ,876% AGRIPOLYANE S.A.S.U. ΓΑΛΛΙΑ 100% % ΕΤΕΠΛΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ Α 99,995% 64 99,995% 64 RAINBOW TECHNOLOGIES LTD ΚΥΠΡΟΣ 100% % 660 PLASTIKA KRITIS FAR EAST LTD ΚΥΠΡΟΣ 95,56% ,56% GUINEMONT B.V. ΟΛΛΑΝ ΙΑ 100% - 100% 23 Σύνολο Πηγή: www/plastikakritis.com Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως 2011, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες μεταβολές στις επενδύσεις της Μητρικής Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις: ROMCOLOR 2000 S.A. (Ρουµανία) Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2011, η μητρική εταιρεία εξαγόρασε από τη μειοψηφία της θυγατρικής Romcolor 2000 S.A., που εδρεύει στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 10,163% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι του συνολικού ποσού των χιλ. ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, η συμμετοχή της Εταιρείας στη θυγατρική της αυξήθηκε σε 89,94%. SENKROMA A.S. (Τουρκία) Τον Ιούλιο του 2011 η θυγατρική Senkroma A.S. που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας ολοκλήρωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά χιλ. ευρώ, την οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Μητρική εταιρεία, µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής της Μητρικής εταιρείας να αυξηθεί κατά 0,034% και να ανέρχεται πλέον σε 99,91%. Συγχώνευση RAINBOW TECHNOLOGIES LTD και GUINEMONT B.V. Την 30η Μαρτίου 2011 ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση των 18

29 κατά 100% θυγατρικών Rainbow Technologies Ltd που εδρεύει στην Κύπρο και Guinemont BV που έδρευε στην Ολλανδία, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις αφορούν στη συμμετοχή της Μητρικής εταιρείας, κατά ποσοστό 24%, στην εταιρεία SUN PARTNERS Ενεργειακή Α.Ε.», η οποία έχει σκοπό την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Νοµό Κιλκίς. Εντός της χρήσεως 2010, η συγγενής εταιρεία έλαβε την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό ισχύος 3,996 MWp στη θέση Βαλτούδι του ήµου Πολυκάστρου Νοµού Κιλκίς. Η υλοποίηση της ανωτέρω επένδυσης θα καθυστερήσει, λόγω µη ύπαρξης επαρκούς ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο του Νοµού Κιλκίς. Για την υλοποίηση της απαιτείται υποσταθµός ΥΜΤ (υψηλής μέσης τάσης). Εξ αυτής της αιτίας η εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει μέχρι σήμερα τη δραστηριότητά της Επενδύσεις Περιόδου Κατά τη διάρκεια του 2005 τα σημαντικότερα επιχειρηματικά γεγονότα ήταν : Η εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της επέκτασης του Αιολικού Πάρκου της εταιρίας μας από 7,65 MW σε 11,9 MW. Η ολοκλήρωση νέας παραγωγικής επένδυσης της θυγατρικής εταιρίας στην Ρουμανία που υπερδιπλασίασε την παραγωγική της δυναμικότητα και είναι σε θέση να παράγει πιο εξειδικευμένα προϊόντα. Η δρομολόγηση νέων σημαντικών επενδύσεων στον τομέα masterbatch της θυγατρικής εταιρίας στην Πολωνία και στο εργοστάσιό στην Κρήτη που θα ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα του Κατά τη διάρκεια του 2006 υλοποιήθηκαν οι προαναφερόμενες επενδύσεις και πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής masterbatches στο Ηράκλειο και την Πολωνία, που θα αυξήσουν σημαντικά τη δυναμικότητα και το μερίδιό της εταιρίας στην ευρωπαϊκή αγορά. Τέλος, το 2006: 19

30 στον τομέα των αγροτικών φύλλων εξαγοράστηκε το Δεκέμβριο το ενεργητικό των γαλλικών εταιριών Polyane και Proleen, leaders στον τομέα παραγωγής φύλλων θερμοκηπίων, με μακρά παράδοση και διεθνή φήμη. στον τομέα του masterbatch, εξαγοράστηκε τον Αύγουστο η ρωσική εταιρία Stalker G.C. η οποία έδωσε μια παραγωγική βάση στη μεγάλη και γρήγορα αναπτυσσόμενη ρωσική αγορά. Σε συνδυασμό με τις εξαγωγές από την Ελλάδα και τη Ρουμανία, η εταιρία κατέχει στη Ρωσία μερίδιο αγοράς που υπερβαίνει το 10% και είναι μέσα στους 3 πρώτους προμηθευτές. Κατά τη διάρκεια του 2007 υλοποιήθηκαν αρκετές επενδύσεις οι κυριότερες εκ των οποίων είναι: η εγκατάσταση μεγάλης γραμμής παραγωγής masterbatches στο εργοστάσιο στο Ηράκλειο και το κέντρο logistics στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης και μια νέα γραμμή πλυντηρίων στη μονάδα ανακύκλωσης πλαστικών για αύξηση της δυναμικότητας. Στη διάρκεια του 2008 πραγματοποιήθηκαν αρκετές επενδύσεις αξίας εκ. ευρώ στην εταιρία και εκ. ευρώ στον Όμιλο οι κυριότερες εκ των οποίων είναι: στο εργοστάσιο στο Ηράκλειο η νέα γραμμή παραγωγής μαύρων masterbatches, το σύστημα ψύξης με γεωθερμία, ένας νέος όροφος γραφείων 400 τμ. και το σύστημα ανάμιξης μονοχρωματικών masterbatches, στις θυγατρικές εταιρίες οι δύο νέες γραμμές παραγωγής masterbatches στην Πολωνία, ο νέος δακτύλιος ψύξης στη μηχανή παραγωγής αγροτικών φύλλων στην Κίνα και το σύστημα αυτόματης διόρθωσης πάχους στην γραμμή παραγωγής αγροτικών φύλλων στη Γαλλία. Στη διάρκεια του 2009 οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι αξίας 4,4 εκ. ευρώ στην εταιρία και 10,0 εκ. ευρώ στον Όμιλο, οι κυριότερες των οποίων συνοψίζονται παρακάτω: στο εργοστάσιο στο Ηράκλειο σύστημα συσκευασίας και παλεττοποίησης masterbatches με χρήση ρομποτικής τεχνολογίας, νέα γραμμή παραγωγής ανακύκλωσης πλαστικών, συστήματα διόρθωσης ομοιοπάχειας σε γραμμές 20

31 παραγωγής αγροτικού φύλλου, νέο τυλικτικό αγροτικού φύλλου, δυο φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας εγκατεστημένοι σε οροφές κτιρίων (80kw έκαστος). κατασκευή νέου εργοστασίου τμ στη Ρουμανία νέα μεγάλη γραμμή παραγωγής φύλλου 3ων στρώσεων στην Κίνα δυο νέα τυλικτικά στις γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις για παραγωγή μεμβρανών στην Γαλλία Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας 340 χιλ. ευρώ στην εταιρία και 2,7 εκ. ευρώ στον όμιλο, με κυριότερη τη συνέχιση κατασκευής του νέου εργοστασίου της Romcolor στο Βουκουρέστι και την εγκατάσταση 2 φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 80 kw ο καθένας στις οροφές των εργοστασίων της εταιρίας στο Ηράκλειο. Συνεχίστηκε επίσης η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας που συνεχίζεται και το έτος 2011 που προβλέπει κυρίως: την ολοκλήρωση κατασκευής νέου εργοστασίου στην Τουρκία για την παραγωγή masterbatches για σύνθετα νήματα, την εγκατάσταση μιας ακόμα γραμμής παραγωγής στη θυγατρική Global Colors Zao στην Ρωσία και την ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου και την μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων σε αυτό, την εγκατάσταση 2 γραμμών παραγωγής στην θυγατρική G.C.P στην Πολωνία. συμπληρωματικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού των γραμμών παραγωγής και αγορά πρόσθετου εργαστηριακού εξοπλισμού σε όλες τις εταιρείες του ομίλου και εγκαταστάθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της, το 2ο εξάμηνο του έτους, νέα σύγχρονη γραμμή παραγωγής πλαστικών φύλλων για αγροτικές χρήσεις στην Κίνα, που αναμένεται να αυξήσει την ήδη κορεσμένη παραγωγική δυναμικότητα της εκεί θυγατρικής κατά 40% Ανθρώπινο Δυναμικό Η εταιρία Πλαστικά Κρήτης και οι θυγατρικές της απασχολούν περίπου 850 άτομα σε 7 χώρες. Η φιλοσοφία της εταιρείας από την ίδρυσή της, το έτος 1970, είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας 21

32 επιχείρησης. Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η πολιτική ανθρώπινων πόρων είναι: Σεβασμός στην αξία του κάθε ατόμου. Δημιουργία μιας οικογενειακής ατμόσφαιρας, όπου όλα τα επίπεδα της διοίκησης και των εργαζομένων, προσπαθούν με τη δημιουργικότητα και την αφοσίωση τους για την κερδοφορία και ανάπτυξη της εταιρείας. Ένα φιλικό περιβάλλον εργασίας. Ασυμβίβαστα πρότυπα σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Η ανάπτυξη και ανέλιξη των στελεχών στα υψηλότερα επίπεδα της διοίκησης και ευθύνης, κατά προτίμηση, μέσα από την εταιρία. Προγράμματα συμμετοχής στα κέρδη. Επίσης, όλες οι μονάδες παραγωγής έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των προτύπων. Στον παρακάτω πίνακα και τα διαγράμματα βλέπουμε τον αριθμό και το κόστος του προσωπικού του ομίλου και της μητρικής εταιρίας για όλη την περίοδο Πίνακας 3 - Ανθρώπινο δυναμικό εταιρίας και ομίλου Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Εταιρία Όμιλος ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Αριθμός Προσωπικού Κόστος Προσωπικού (σε χιλ. ) Αριθμός Προσωπικού Κόστος Προσωπικού (σε χιλ. ) Είναι ένα βρετανικό πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Θεωρείται ευρέως ως το πιο παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων (OHSAS Health and Safetyu Standard). 22

33 Κόστος Προσωπικού σε χιλ. Αριθμός Εργαζομένων Αριθμός Προσωπικού Εταιρία Αριθμός Προσωπικού Όμιλος Αριθμός Προσωπικού Διάγραμμα 1 - Αριθμός προσωπικού εταιρίας και ομίλου Πλαστικά Κρήτης Ο αριθμός των εργαζομένων της μητρικής εταιρίας στο βάθος της οκταετίας έχει αυξηθεί κατά 9,5%, ενώ του ομίλου κατά 57,6%, δείχνοντας πως παρόλη την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό τοπίο η εταιρία κατάφερε όχι μόνο να μην μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων της, αλλά να τον αυξήσει κιόλας. Κόστος Προσωπικού Εταιρία Κόστος Προσωπικού (σε χιλ. ) Όμιλος Κόστος Προσωπικού (σε χιλ. ) Διάγραμμα 2 Κόστος προσωπικού εταιρίας και ομίλου Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Το κόστος του προσωπικού 4 της μητρικής εταιρίας στο βάθος της οκταετίας έχει αυξηθεί κατά 42,3%, ενώ του ομίλου κατά 88,7%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το έτος 2011 όπου ενώ ο αριθμός του προσωπικού για τη μητρική εταιρία αυξάνει κατά 1% και του ομίλου κατά 9%, το κόστος μειώνεται κατά 3% και 2,5% αντίστοιχα! Αυτό 4 Συμπεριλαμβάνεται και το κόστος τερματισμού απασχόλησης 23

34 συμβαίνει πρώτη φορά στην οκταετία, διότι μέχρι τώρα η αύξηση του αριθμού του προσωπικού συνοδευόταν από αντίστοιχη ή μεγαλύτερη αύξηση του κόστους του Συγκριτική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Η συγκριτική ή διαχρονική χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων συντελείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μία σειρά ετών. Η παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων με τον τρόπο αυτό αυξάνει τη χρησιμότητα τους και εμφανίζει περισσότερο ξεκάθαρα τη φύση και τις τάσεις των τρεχουσών μεταβολών που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης (Νιάρχου, 1991, σσ ). Στην παρούσα ανάλυση και σχετικά με όλες τις συγκριτικές καταστάσεις που παρατίθενται στις παρακάτω υποενότητες, για να είναι δυνατή και επωφελής η σύγκριση, ισχύουν: - Η ταξινόμηση των στοιχείων είναι ομοιόμορφη σε όλες τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται. - Στις ίδιες επιμέρους ομάδες στοιχείων είναι ενταγμένα τα ίδια στοιχεία σε κάθε περίοδο. - Τηρούνται οι ίδιες λογιστικές αρχές σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο Συγκριτικές Καταστάσεις Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται σε μια μορφή που αντικατοπτρίζει χρηματοοικονομικά δεδομένα για δύο ή περισσότερες διαδοχικές λογιστικές (διαχειριστικές χρήσεις), είναι γνωστές ως συγκριτικές καταστάσεις. Η έκφραση των μεταβολών σε απόλυτα και σχετικά μεγέθη είναι ομολογούμενα χρήσιμη. Η παράθεση δεδομένων που μετρούν μεταβολές, ανεξάρτητα από τη μορφή έκφρασης των μεταβολών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε έναν αριθμό λογιστικών 24

35 χρήσεων, είναι γνωστή και με την ονομασία οριζόντια ανάλυση (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2001, σσ ). Παρατηρώντας τον συγκριτικό ισολογισμό (Παράρτημα Β - Πίνακας 5) και τα συγκριτικά διαγράμματα του ενεργητικού (Διάγραμμα 3) και του παθητικού (Διάγραμμα 4) βλέπουμε ότι το ενεργητικό της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. παρουσιάζει αύξηση σε όλα τα έτη, εκτός από το 2011 όπου μειώνεται οριακά κατά 0,4%. Την ίδια πορεία ακολουθεί και το παθητικό 5. Εξετάζοντας πιο αναλυτικά το ενεργητικό βλέπουμε πως την ίδια ανοδική πορεία παρουσιάζουν το πάγιο ενεργητικό αλλά και το κυκλοφορούν ενεργητικό μέχρι και το έτος Το πάγιο ενεργητικό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση του το έτος 2007, η οποία οφείλεται στην αύξηση του λογαριασμού «ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός». Επίσης, ο λογαριασμός «επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρίες» ενώ τη διετία είναι μηδενικός, από το έτος 2006 και μετά κάθε χρόνο παρουσιάζει αύξηση. Αντίθετα, ο λογαριασμός «επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες» μηδενίζεται το 2006 και παραμένει μηδενικός μέχρι και το έτος Το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσιάζει αύξηση από έτος σε έτος την περίοδο , το έτος 2009 παρουσιάζει μείωση, το έτος 2010 αύξηση, για να μειωθεί ξανά οριακά το έτος Αξίζει να αναφερθούμε παρακάτω σε συγκεκριμένους λογαριασμούς. Ο λογαριασμός «μετρητά και ισοδύναμα μετρητών» παρουσιάζει συνεχόμενη αύξηση σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, μάλιστα από το έτος 2004 έως το έτος 2011 έχει αυξηθεί κατά 5,725% ή σε απόλυτο μέγεθος Ο λογαριασμός «αποθέματα», αν εξαιρέσουμε τη περίοδο που παρουσιάζει μικρή μείωση, όλα τα άλλα έτη παρουσιάζει αύξηση με αποτέλεσμα στο πέρας της οκταετίας να έχει σχεδόν διπλασιαστεί. Εξετάζοντας πιο αναλυτικά τα ίδια κεφάλαια του παθητικού βλέπουμε πως σε όλη την οκταετία αυξάνονται από έτος σε έτος, ενισχύοντας την καθαρή θέση της επιχείρησης από τα το έτος 2004 στα το έτος Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των λογαριασμών «αποθεματικά» και «συσσωρευμένα κέρδη», μιας και ο λογαριασμός «εκδοθέν κεφάλαιο» αν και 5 Το Ενεργητικό με το Παθητικό παρουσιάζουν ακριβώς τις ίδιες μεταβολές από χρόνο σε χρόνο μέσα στην οκταετία, λόγω της λογιστικής ισότητας που ισχύει ανά πάσα στιγμή, δηλαδή ότι Ενεργητικό = Παθητικό. 25

36 αυξήθηκε το έτος 2010 κατά 9,16%, το έτος 2011 μειώθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά πριν της αύξησης. Όσον αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων, αν και μέσα στην οκταετία παρουσίασε πολλές διακυμάνσεις, τελικά δεν μεταβλήθηκε και το έτος 2011 είναι στο ίδιο ύψος με το έτος Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξάνονται κατά 270,74% το έτος 2007 και κατά 21,22% το έτος 2008 για να μειωθούν τα επόμενα έτη κατά 1,27% το έτος 2009, 29,97% το έτος 2010 και τέλος κατά 60,34% το έτος 2011 πέφτοντας στα επίπεδα του Αντίθετα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το έτος 2009 παρουσιάζουν σημαντική μείωση 47% σε σχέση με το έτος 2004, αλλά μέσα την επόμενη διετία μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις κατέστησαν βραχυπρόθεσμες και έτσι αυξήθηκε το ποσό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ξεπερνώντας κατά 3,5% αυτό του έτους Διάγραμμα 3- Συγκριτική κατάσταση ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 26

37 Διάγραμμα 4 - Συγκριτική κατάσταση παθητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι συγκριτικές καταστάσεις των αποτελεσμάτων χρήσης (Παράρτημα Β - Πίνακας 6). Οι πωλήσεις ανά έτος παρουσιάζουν αύξηση με μεγαλύτερη αυτή του έτους 2007, 21,24%. Στα έτη που η αύξηση των πωλήσεων είναι μεγαλύτερη από αυτήν του κόστους πωληθέντων (ή η μείωση των πωλήσεων είναι μικρότερη από τη μείωση του κόστους πωληθέντων), το μικτό αποτέλεσμα παρουσιάζει αύξηση. Μόνο στο έτος 2008 δεν συμβαίνει το παραπάνω και έχουμε ως αποτέλεσμα την μείωση του μικτού κέρδους, γιατί παρόλο που οι πωλήσεις της χρήσης αυξάνουν κατά 1,03%, το κόστος πωληθέντων αυξάνει κατά 1,82%. Η συνεχής αύξηση των λειτουργικών εξόδων και αποσβέσεων προκαλεί την πτώση τόσο των κερδών προ φόρων και τόκων, όσο και των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, την τριετία αν και την περίοδο το μικτό κέρδος παρουσιάζει αύξηση. Την τριετία τόσο τα κέρδη προ φόρων όσο και τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν μείωση η οποία οφείλεται, τόσο στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων, όσο και στον περιορισμό των κερδών ή εμφάνιση ζημιών από συναλλαγματικές διαφορές. Η αύξηση των κερδών προ φόρων την τριετία κατά 21,19%, 16,04% και 19,24% αντίστοιχα, οφείλονται 27

38 κυρίως στον περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων, αλλά και στην αύξηση των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές. Διάγραμμα 5 Συγκριτική κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ Καταστάσεις Ποσοστών Τάσης Με τις καταστάσεις ποσοστών τάσης ο υπολογισμός των μεταβολών των επιμέρους στοιχείων των συγκριτικών καταστάσεων, όταν η χρονική περίοδος ανάλυσης καλύπτει περισσότερες από δύο λογιστικές χρήσης, γίνεται σε σχέση με ένα κοινό έτος, το έτος βάσης. Η τεχνική αυτή μας δείχνει την κατεύθυνση προς τα πάνω ή προς τα κάτω εξέλιξης του μεγέθους του συγκεκριμένου στοιχείου (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2001, σσ ). Λαμβάνοντας ως έτος βάσης το έτος 2004, και παρατηρώντας την κατάσταση ισολογισμού ποσοστών τάσης της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. (Παράρτημα Β Πίνακας 7), βλέπουμε πως στο βάθος τις οκταετίας τόσο το πάγιο ενεργητικό, αλλά και το κυκλοφορούν ενεργητικό παρουσίασαν αύξηση κατά 47 και 53 μονάδες βάσης αντίστοιχα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το σύνολο του ενεργητικού κατά 50 μονάδες βάσης μέσα στην οκταετία. Κύριο λόγο στην αύξηση του 28

39 ενεργητικού έπαιξε η αύξηση των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων (+348 μονάδες βάσης), των λοιπών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς εκποίηση (+257 μονάδες βάσης), των αποθεμάτων (+87 μονάδες βάσης), των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών ( μονάδες βάσης) και τέλος των επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρίες (από 0 το έτος 2004 σε το έτος 2011). Την παραπάνω αύξηση του ενεργητικού περιόρισαν σημαντικά οι μειώσεις στις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες (-100 μονάδες βάσης), στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (-100 μονάδες βάσης) και στις λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις (-100 μονάδες βάσης). Διάγραμμα 6 - Κατάσταση ενεργητικού ποσοστών τάσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ Το παθητικό, όπως και ενεργητικό, στην διάρκεια της οκταετίας αυξήθηκε κατά 50 μονάδες βάσης. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 79 μονάδες βάσης και πιο συγκεκριμένα στην αύξηση των αποθεματικών και συσσωρευμένων κερδών. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσιάζουν μείωση κατά 11 μονάδες βάσης και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αύξηση κατά μόλις 4 μονάδες βάσης, περιορίζοντας στο βάθος της οκταετίας ελαφρώς την αύξηση που προκαλεί στο σύνολο του παθητικού η προαναφερόμενη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων. 29

40 Διάγραμμα 7 - Κατάσταση παθητικού ποσοστών τάσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ Λαμβάνοντας πάλι ως έτος βάσης το έτος 2004, και παρατηρώντας την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ποσοστών τάσης της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ (Παράρτημα Β Πίνακας 8) σε όλη την οκταετία, βλέπουμε την αύξηση των πωλήσεων κατά 66 μονάδες βάσης και του κόστους πωλήσεων κατά 72 μονάδες βάσης. Τέλος, η αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 51 μονάδες βάσης περιορίζει την αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων στις 135 μονάδες βάσης. Τα κέρδη προ φόρων, αλλά και μετά φόρων, παρουσιάζουν αύξηση κατά 54 μονάδες βάσης και 62 μονάδες βάσης, αντίστοιχα, μέσα στην οκταετία και οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 100% και την αύξηση των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές (από 0 το έτος 2004 σε το έτος 2011). Διάγραμμα 8 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Ποσοστών Τάσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 30

41 Καταστάσεις Κοινών Μεγεθών Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που εμφανίζουν τα μεμονωμένα στοιχεία της συγκεκριμένης κατάστασης ως ποσοστό κάποιου συνολικού μεγέθους της κατάστασης καλούνται καταστάσεις κοινών μεγεθών (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2001, σ. 301). Η μέθοδος των κοινών μεγεθών χρησιμοποιείται στην ανάλυση των χρονολογικών σειρών. Κατ αυτή γίνεται σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών κοινών μεγεθών μιας επιχείρησης διαχρονικά (Νιάρχου, 1991, σ. 212). Μελετώντας τον ισολογισμό κοινού μεγέθους (Παράρτημα Β Πίνακας 9) και τα διαγράμματα σχετικά με το ενεργητικό (διάγραμμα 9 και 10) βλέπουμε πως η εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. όσον αφορά τη διάρθρωση του ενεργητικού της έχει επιλέξει ένα μοιρασμένο στη μέση μοντέλο. Δηλαδή, το πάγιο και το κυκλοφορούν ενεργητικό κινούνται κοντά στο 50% του ενεργητικού, με το κυκλοφορούν ενεργητικό να υπερτερεί ελαφρώς, με εξαίρεση τη διετία όπου υπερτερεί ελαφρώς το πάγιο ενεργητικό. Διάγραμμα 9 - Σύνθεση ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Όσον αφορά την σύνθεση του κυκλοφορούντος ενεργητικού παρατηρούμε πως στο βάθος της οκταετίας τα αποθέματα έχουν αυξηθεί 3% ως ποσοστό του ενεργητικού και οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις έχουν μειωθεί κατά 6,5% ως ποσοστό του ενεργητικού, πράγμα που αποτελεί ένδειξη της αλλαγής πολιτικής 31

42 πωλήσεων από τις πωλήσεις με πίστωση στις πωλήσεις τις μετρητοίς. Επίσης τα μετρητά και ισοδύναμα μετρητών έχουν αυξηθεί από το 0,17% στο 5,34% του ενεργητικού. Αυτό μας δείχνει πως η εταιρία είναι πολύ πιθανόν να μην αντιμετωπίζει προβλήματα πραγματικής ταμιακής ρευστότητας 6. Τέλος, ενώ την τριετία οι προκαταβολές δεν εμφανίζουν υπόλοιπο, την επόμενη πενταετία κινούνται μεταξύ 2,66% - 4,25% του ενεργητικού δείχνοντας το πόσο έχουν αλλάξει οι συνθήκες αγοραπωλησιών λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι πιστώσεις όσο προχωράμε στην οκταετία όλο και μικραίνουν, ενώ οι προκαταβολές και τα μετρητά αυξάνονται. Διάγραμμα 10 - Σύνθεση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ Στη συνέχεια, μελετώντας τον ισολογισμό κοινού μεγέθους (Παράρτημα Β Πίνακας 9) και τα σχετικά με το παθητικό διαγράμματα (διάγραμμα 11 και 12), βλέπουμε πως η εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. όσον αφορά τη διάρθρωση του παθητικού είναι εντάσεως ιδίων κεφαλαίων. Μάλιστα, στην διάρκεια της οκταετίας τα ίδια κεφάλαιά της αυξήθηκαν από το 62,91% το 2004 σε 75,14% της συνολικής της περιουσίας το 2011, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια στους πιστωτές της. Όσον αφορά το πραγματικό παθητικό και οι βραχυπρόθεσμες αλλά και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις έχουν μειωθεί ως ποσοστό της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης στην εξεταζόμενη οκταετία, γεγονός που σημαίνει πως η εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών έγινε με ίδια κεφάλαια της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, 6 Η πραγματική ρευστότητα αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα Αριθμοδείκτες Ρευστότητας. 32

43 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν από 29,44% το 2004 σε 20,33% το 2011 και αντίστοιχα οι μακροπρόθεσμες από 7,64% σε 4,53%. Διάγραμμα 11 - Σύνθεση Παθητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ Εξετάζοντας τη σύνθεση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων βλέπουμε πως η μείωση μέσα στην οκταετία κατά 9%, οφείλεται κυρίως στην μείωση των τοκοφόρων υποχρεώσεων από το 16,58% της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης στο 1,09%. Αντίθετα, αύξηση παρουσιάζουν οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση, από 0% το 2004 σε 6,93% το Αυτές οι υποχρεώσεις δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που στο επόμενο έτος καθίστανται ληξιπρόθεσμες και πρέπει να εξοφληθούν. Διάγραμμα 12 - Σύνθεση Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ 33

44 Στη συνέχεια, μελετώντας τα αποτελέσματα χρήσης κοινού μεγέθους (Παράρτημα Β Πίνακας 10) και το Διάγραμμα 13 - Σύνθεση Πωλήσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ. βλέπουμε πως το κόστος των πωλήσεων κυμαίνεται από 76,04% το έτος 2004 έως 80,48% το έτος Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί το μικτό κέρδος της επιχείρησης από 23,96% το έτος 2004 σε 20,96% το έτος Διάγραμμα 13 - Σύνθεση Πωλήσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι αγορές των πρώτων υλών της επιχείρησης επηρεάζονται άμεσα από την τιμή του πετρελαίου και άρα επηρεάζουν άμεσα και το κόστος των πωλήσεων 7. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε αν αναλογιστούμε τα δεδομένα του Πίνακας 4 - Τιμές πετρελαίου OPEC, Συναλλαγματική ισοτιμία - $ & Κόστος Πωληθέντων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, όπου όταν αυξάνει η τιμή του πετρελαίου αυξάνει και το κόστος πωληθέντων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, ενώ τα έτη που μειώνεται η τιμή του πετρελαίου έχουμε και μείωση του αντίστοιχου ποσοστού του κόστους πωληθέντων. 7 Κόστος Πωληθέντων = Αρχικό Απόθεμα + Αγορές Χρήσης Τελικό Απόθεμα 34

45 ΕΤΟΣ ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ OPEC (ΣΤΑΘΜ.ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ) ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ OPEC ΣΕ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ OPEC ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ % ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 2004 $36,05 1, , ,04% 2005 $50,64 1, , ,19% 75,26% -1,03% 2006 $61,08 1, ,3781 8,04% 77,22% 2,60% 2007 $69,08 1, ,9262 1,18% 79,86% 3,42% 2008 $94,45 1, , ,62% 80,48% 0,78% 2009 $61,06 1, , ,55% 77,62% -3,55% 2010 $77,45 1, , ,75% 78,96% 1,73% 2011 $107,46 1, , ,28% 79,04% 0,10% 2012 $109,45 1, ,9544-0,12% - - Πίνακας 4 - Τιμές πετρελαίου OPEC 8, Συναλλαγματική ισοτιμία - $ 9 & Κόστος Πωληθέντων 10 εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε στη σύνθεση του μικτού αποτελέσματος που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 14 - Σύνθεση μικτού κέρδους εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Μέσα στην οκταετία γίνεται μία προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών εξόδων, τα οποία και μειώνονται κατά 1% μεταξύ του έτους 2004 και Η αύξηση όμως του κόστους πωληθέντων και η μείωση στη μέση των λοιπών λειτουργικών εσόδων, έχει ως αποτέλεσμα στο πέρασμα της οκταετίας τα κέρδη προ φόρων και τόκων να μειωθούν από το 2004 ως το 2011 κατά 2,35% του ποσοστού των πωλήσεων. 8 Το καλάθι του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries,) είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών των πετρελαιοειδών μιγμάτων που παράγονται από τις χώρες του OPEC. Χρησιμοποιείται ως ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τις τιμές του αργού πετρελαίου. Στις 15 Ιουνίου 2005, το καλάθι του OPEC είχε αλλάξει ώστε να αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου που παράγεται από τα μέλη του OPEC. Το καλάθι αναφοράς αποτελείται σήμερα από ένα σταθμισμένο μέσο όρο των ακόλουθων μειγμάτων πετρελαίου: Saharan Blend (Αλγερία) Ecuador (Εκουαδόρ) Iran Heavy (Ιράν) Basra Light (Ιράκ) Kuwait Export (Κουβέιτ) Es Sider (Λιβύη) Bonny Light (Νιγηρία) Qatar Marine (Κατάρ) Arab Light (Σαουδική Αραβία) Murban (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) BCF 17 (Βενεζουέλα) Girassol (Αγκόλα) 9 Η συναλλαγματική ισοτιμία αναφέρεται στις κάθε έτους. 10 Το Κόστος Πωληθέντων αναφέρεται ως ποσοστό των πωλήσεων του ίδιου έτους. 35

46 Διάγραμμα 14 - Σύνθεση μικτού κέρδους εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 36

47 3.3. Ανάλυση με Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Η ρευστότητα αναφέρεται στην ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Η ρευστότητα έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ο χρόνος, το ποσό και το κόστος (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2010, σσ ). Ο χρόνος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μετατροπή ενός περιουσιακού στοιχείου σε μετρητά, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται για να πληρωθεί μία βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. Το ποσό αναφέρεται στο αν η επιχείρηση έχει αρκετές πηγές μετρητών για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της και το κόστος στο χρηματικό ποσό που καλείται να πληρώσει η επιχείρηση για μετατρέψει ένα περιουσιακό της στοιχείο σε μετρητά. Η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί καλή μόνον αν αυτή έχει επαρκή ρευστότητα. Η ύπαρξη ρευστότητας σε μία επιχείρηση έχει επίδραση στα κέρδη της, διότι αν τα κυκλοφοριακά της στοιχεία δεν μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά ή αν δεν υπάρχουν επαρκή ρευστά διαθέσιμα, τότε η επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει τις υποχρεώσεις της. Έτσι, η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσφήμισή της, την μείωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων με αυτή και πιθανώς την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης (Νιάρχου, 1991, σ. 47). Αλλά και η υπερεπάρκεια διαθεσίμων και ρευστοποιήσιμων στοιχείων μπορεί να αποτελεί για την επιχείρηση εμπόδιο στην κανονική της ανάπτυξη, αφού ένα μέρος του κεφαλαίου της μένει αναξιοποίητο ένεκα του υπερύψηλου βαθμού ρευστότητας (Αδαμίδης, 1998, σ. 198). Για να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα η επιχείρηση θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο συνδυασμό ανάμεσα στα κυκλοφοριακά της στοιχεία και τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Στην παρούσα ανάλυση θα εξετάσουμε τον αριθμοδείκτη Γενικής Ρευστότητας, τον Αριθμοδείκτη Άμεσης Ρευστότητας, τον Αριθμοδείκτη Ταμιακής Ρευστότητας και τον Αριθμοδείκτη Κεφαλαίου Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού. 37

48 Παρακάτω ακολουθεί πίνακας και διάγραμμα με τους αριθμοδείκτες ρευστότητας της εταιρίας για τα έτη που θα εξετάσουμε στην παρούσα ενότητα. Πίνακας 5 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική ρευστότητα Άμεση ρευστότητα Ταμειακή ρευστότητα Κεφάλαιο Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού Μ.Ο. 2,56 2,77 4,07 3,34 2,68 1,85 1,99 1,73 2,62 1,82 2,07 3,21 2,51 1,98 1,43 1,49 1,32 1,98 0,26 0,27 0,33 0,16 0,03 0,03 0,02 0,01 0,14 0,32 0,33 0,36 0,35 0,32 0,24 0,26 0,22 0,30 Διάγραμμα 15 Αριθμοδείκτες ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας δεν μετράει μόνο την ρευστότητα της επιχείρησης, αλλά μας δείχνει και το περιθώριο ασφαλείας που επιλέγει να κρατήσει η διοίκηση της επιχείρησης για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποιο απρόοπτο γεγονός που θα εμποδίσει την ομαλή και προγραμματισμένη εισροή ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων στην επιχείρηση. Η τάση του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας περιγράφεται καλύτερα με το παρακάτω διάγραμμα: 38

49 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Γενική ρευστότητα 4,07 3,34 2,56 2,77 2,68 2,62 1,85 1,99 1, Μ.Ο. Γενική ρευστότητα Διάγραμμα 16 Αριθμοδείκτες γενικής ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Με μέσο όρο στην οκταετία 2,62 μονάδες η γενική ρευστότητα της επιχείρησης κρίνεται ικανοποιητική αφού ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει ότι τα κυκλοφορούντα στοιχεία της επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της πάνω από 2,5 φορές. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2005 έχουμε άνοδο του δείκτη κατά 0,26 η οποία οφείλεται στην αύξηση των περιουσιακών στοιχείων προς πώληση, των αποθεμάτων, των απαιτήσεων και των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών συνολικά κατά , με κυριότερη αυτή του λογαριασμού πελατών και λοιπών απαιτήσεων κατά (11%) και την ταυτόχρονη μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά , η οποία προέρχεται κυρίως από την μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας κατά 37% που αντιστοιχεί σε ποσό Το έτος 2006 παρατηρούμε μία μικρή πτώση του δείκτη κατά 0,14, η οποία οφείλεται στην οριακά εντονότερη αύξηση των βραχυπρόθεσμων δανείων της επιχείρησης από αυτή των απαιτήσεων της εταιρίας. Τα έτη 2007 και 2008 έχουμε μία μεγάλη αύξηση του δείκτη κατά 0,83 και 0,66 μονάδες αντίστοιχα, η οποία προέρχεται κυρίως από την εντυπωσιακή μείωση των βραχυπρόθεσμων δανείων της επιχείρησης στη διετία κατά 56%, και ταυτόχρονα από την μικρή αύξηση του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Η ρευστότητα της επιχείρησης βελτιώνεται ακόμη περισσότερο το έτος 2009 όπου ο δείκτης γενικής ρευστότητας παίρνει την μεγαλύτερη τιμή της οκταετίας. Το ίδιο έτος το κυκλοφορούν ενεργητικό ισούται με τέσσερις φορές τις 39

50 βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εκπληκτική αυτή άνοδος του δείκτη οφείλεται και πάλι στην μείωση των βραχυπρόθεσμων δανείων, το ύψος των οποίων αγγίζει μηδενικά επίπεδα. Η ύπαρξη τόσο μεγάλης ρευστότητας εάν συνεχιστεί και σε επόμενες περιόδους είναι μία ένδειξη ότι ίσως ένα μέρος των κεφαλαίων της επιχείρησης μένει αναξιοποίητο. Τη διετία ο δείκτης εμφανίζει πτωτική τάση η οποία δικαιολογείται από την εντονότερη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι της αύξησης των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων. Κυριότερη αιτία για την αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι το γεγονός ότι μέσα στην εν λόγω διετία όλα τα μακροπρόθεσμα δάνεια της εταιρίας κατέστησαν βραχυπρόθεσμα και το μεγαλύτερο μέρος (60%) των δανείων αυτών εξοφλήθηκε κιόλας Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας μετράει την ρευστότητα της επιχείρησης με μεγαλύτερη αυστηρότητα, αφού από τη μέτρηση αποκλείονται τα αποθέματα τα οποία είναι η κατηγορία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που ρευστοποιείται πιο δύσκολα από τις υπόλοιπες (προκαταβολές, απαιτήσεις, χρεόγραφα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών). Επίσης, είναι συχνό φαινόμενο οι επιχειρήσεις να κρατάνε ως απόθεμα ασφαλείας μέρος των αποθεμάτων τους για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα σχετικά με την εύρεσή τους ή ξαφνικές αυξημένες πωλήσεις. Παρακάτω ακολουθεί το διάγραμμα που παρουσιάζει το δείκτη άμεσης ρευστότητας όπως αυτός υπολογίστηκε για την οκταετία

51 Διάγραμμα 17 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Με μέσο όρο στην οκταετία 1,98 μονάδες η ρευστότητα της επιχείρησης κρίνεται ικανοποιητική αφού ο συγκεκριμένος δείκτης μας δείχνει ότι η εξεταζόμενη επιχείρηση μπορεί να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της σχεδόν 2 φορές. Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2005 παρατηρούμε μία μικρή αύξηση του δείκτη κατά 0,17 μονάδες η οποία οφείλεται τόσο στην μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων όσο και στη αύξηση των περιουσιακών στοιχείων προς πώληση, πελατών και λοιπών απαιτήσεων, προκαταβολών, μετρητών και ισοδύναμων μετρητών. Το έτος 2006 παρότι έχουμε αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, η σχεδόν ισόποση αύξηση στις λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις και πελάτες και λοιπές απαιτήσεις διατηρεί την άμεση ρευστότητα στα ίδια επίπεδα. Την τριετία έχουμε μία έντονη ανοδική πορεία του δείκτη, με κορύφωση το έτος 2009 όπου ο δείκτης παίρνει τη μέγιστη τιμή του 3,21, δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τα αποθέματα της επιχείρησης ισούται με 3,2 φορές του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι σε όλη την τριετία έχουμε συνεχόμενη μείωση των τοκοφόρων υποχρεώσεων της επιχείρησης, φτάνοντας μάλιστα σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα το έτος Πιο συγκεκριμένα το έτος 2006 ανέρχονταν σε και το έτος 2009 μόλις σε ! Δεύτερο σημαντικότερο ρόλο έπαιξε η συνεχόμενη αύξηση των μετρητών 41

52 και ισοδύναμων μετρητών την ίδια περίοδο κατά 450%. Το έτος 2006 ανέρχονταν σε και το έτος 2009 σε Την επόμενη διετία ο δείκτης πέφτει στις 2,07 μονάδες το έτος 2010 και στις 1,82 μονάδες το έτος 2011, αλλά και πάλι είναι οριακά κοντά στο μέσο όρο της οκταετίας. Παρότι το κυκλοφορούν ενεργητικό μείον τα αποθέματα αυξάνεται, η κατά πολύ μεγαλύτερη αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προκαλεί την πτώση του δείκτη. Η αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων το έτος 2010 κατά 68% και το έτος 2011 κατά 81%, σε σύγκριση με το 2009, οφείλεται στο ότι οι τοκοφόρες υποχρεώσεις των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σταδιακά μέσα στην διετία καθίστανται άμεσα πληρωτέες στην επόμενη χρήση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνισή τους ( για το έτος 2010 και για το έτος 2011) στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και όχι στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανιζόντουσαν μέχρι τώρα και δεν συνυπολογιζόντουσαν στον παρονομαστή του δείκτη Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ο αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας μας δείχνει κατά πόσο τα ρευστά διαθέσιμα μίας επιχείρησης επαρκούν για να καλύψουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δηλαδή μας δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της, χρησιμοποιώντας μόνο τα μετρητά και τις καταθέσεις στις τράπεζες που έχει στην διάθεση της. Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας δεν σημαίνει αναγκαστικά πρόβλημα ρευστότητας, μιας και αυτός ο δείκτης αποτελεί την πιο αυστηρή μέτρηση της ρευστότητας μιας επιχείρησης, αλλά είναι μία σοβαρή ένδειξη ότι η ρευστότητα της επιχείρησης ίσως να χρειάζεται ενίσχυση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει η επιχείρηση στις άμεσα πληρωτέες υποχρεώσεις της. Παρακάτω ακολουθεί το διάγραμμα που παρουσιάζει το δείκτη ταμειακής ρευστότητας όπως αυτός υπολογίστηκε για την οκταετία

53 Ταμειακή ρευστότητα 0,40 0,30 0,20 0,26 0,27 0,33 0,16 0,14 Ταμειακή ρευστότητα 0,10 0,03 0,03 0,02 0,01 0, Μ.Ο. Διάγραμμα 18 Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Ο μέσος όρος της οκταετίας είναι 0,14 μονάδες. Την πρώτη τετραετία ο μέσος όρος είναι μόλις 0,02 μονάδες μαρτυρώντας ότι υπάρχει πρόβλημα πραγματικής ρευστότητας στην εταιρία για το διάστημα αυτό. Την επόμενη τετραετία ο δείκτης παρουσιάζει μεγάλη αύξηση και ο μέσος όρος αυξάνεται σε 0,26 μονάδες που είναι ικανοποιητικός. Η μεγάλη διαφορά στον δείκτη της τετραετίας και σε αυτόν της τετραετίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών καθώς στην τετραετία ο μέσος όρος τους ανέρχεται σε , ενώ την τετραετία ανέρχεται σε Αντίθετα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την πρώτη τετραετία έχουν μέσο όρο και τη δεύτερη Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης προς Σύνολο Ενεργητικού Η διαφορά μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, που αποτελεί το κεφάλαιο κίνησης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέτρο που δείχνει το δυνητικό απόθεμα ρευστότητας, που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση και το οποίο συχνά εκφράζεται ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού (Ευθύμογλου, 1999, σ. 104). 43

54 Παρακάτω ακολουθεί το διάγραμμα με τις τιμές του παραπάνω δείκτη: Διάγραμμα 19 Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κίνησης προς σύνολο ενεργητικού εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Ο μέσος όρος της οκταετίας είναι 30% και είναι ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, κατά μέσο όρο στην οκταετία το 30% του συνολικού ενεργητικού της επιχείρησης ήταν το ποσό της ρευστότητας που «περίσσευε» εάν εξοφλούσε όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων της και των αποθεμάτων της, δηλαδή τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Την τριετία οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από 22% έως 26%, ενώ στην συνέχεια κυμαίνονται από 32% έως 36% επιβεβαιώνοντας την ανάλυση που έγινε με βάση τους προηγούμενους δείκτες ρευστότητας, ότι δηλαδή την δεύτερη τετραετία η ρευστότητα της επιχείρησης παρουσίασε θεαματική βελτίωση Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Μια επιχείρηση για να πραγματοποιήσει τις δραστηριότητές της έχει ανάγκη να επενδύσει τόσο σε βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως σε αποθέματα, εισπρακτέους λογαριασμούς και χρεόγραφα, όπως και σε μακροπρόθεσμα στοιχεία όπως οικόπεδα, ακίνητα, μηχανήματα και εξοπλισμός. Οι αριθμοδείκτες 44

55 δραστηριότητας ή κυκλοφοριακής ταχύτητας εξετάζουν τη σχέση μεταξύ του επιπέδου των λειτουργιών της επιχείρησης, το οποίο ορίζεται από τις πωλήσεις της, και των αναγκαίων περιουσιακών στοιχείων για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων αυτών (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2010, σ. 599)., δηλαδή μετρούν το βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των απασχολούμενων από την επιχείρηση περιουσιακών στοιχείων (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2001, σ. 307). Παρακάτω ακολουθεί πίνακας και διαγράμματα με τους αριθμοδείκτες δραστηριότητας της εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. για τα έτη που θα εξετάσουμε στην παρούσα ενότητα. Πίνακας 6 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων Μέση διάρκεια ημερών παραμονής αποθεμάτων Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων Μέση διάρκεια ημερών είσπραξης απαιτήσεων Κυκλοφοριακή ταχύτητα προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων Μέση διάρκεια Ημερών πίστωσης προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων Διάρκεια λειτουργικού κύκλου Διάρκεια εμπορικού κύκλου Μ.Ο. 4,12 4,72 4,37 4,49 4,97 4,62 4,60 4,20 4, ,00 2,50 2,35 2,07 2,17 2,17 1,93 1,99 1,89 2, ,00 4,86 4,38 4,00 6,24 6,37 5,35 3,89 3,79 4, , , ,00 Διάγραμμα 20 Διάγραμμα κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων, απαιτήσεων και προμηθευτών εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 45

56 Διάγραμμα 21 Διάγραμμα λοιπών αριθμοδεικτών δραστηριότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Ο αριθμοδείκτης αυτός ισούται μας δείχνει πόσες φορές μέσα σε μία χρήση ανακυκλώνει τα εμπορεύματά της μία επιχείρηση. Η εξεταζόμενη επιχείρηση κατά μέσο όρο ανακυκλώνει τα αποθέματά της 4,5 φορές μέσα σε μία χρήση. Από έτος σε έτος παρατηρούμε ότι η επιχείρηση αυξάνει συνεχώς το κόστος πωλήσεων της. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό γιατί παράλληλα αυξάνονται οι πωλήσεις της με παρόμοιο ρυθμό. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το έτος 2009 όπου οι πωλήσεις μειώνονται 9%, αλλά έχουμε μείωση και του κόστους πωλήσεων κατά 12%. Επίσης, ο μέσος όρος του ύψους των αποθεμάτων της αυξάνεται σε όλα τα έτη εκτός από τη διετία , όπου το έτος

57 μειώνονται κατά 2% και το έτος 2009 κατά 17%. Επειδή όμως το έτος 2008 το κόστος πωλήσεων αυξάνεται οριακά κατά 1% και το 2009 μειώνεται κατά 12% ο δείκτης δεν παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. Συνδυαστικά παραθέτουμε παρακάτω και τον δείκτη μέσης διάρκειας παραμονής αποθεμάτων ο οποίος μας δείχνει τις ημέρες ανακύκλωσης των αποθεμάτων και αποτελεί μία καλή ένδειξη για την προοπτική εισροής μετρητών και ισοδύναμων μετρητών στην επιχείρηση. Η ανάλυση αυτών των δύο δεικτών σε συνδυασμό με το αποτέλεσμα της προηγούμενης ανάλυσης (παρ. 3.1), δηλαδή το ότι η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες αυτοί κρίνονται ικανοποιητικοί. Τέλος, η επιχείρηση έχει καταφέρει την τελευταία τριετία ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων να συνοδεύεται με ίδιου ή μικρότερου επιπέδου αύξηση του κόστους των αντίστοιχων πωλήσεων και με ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων (5%, 10% και 13% αντίστοιχα). Αυτό μας δείχνει πως εάν η επιχείρηση καταφέρει να μειώσει κι άλλο τις ημέρες παραμονής των αποθεμάτων της θα έχει θετική επίδραση στην πορεία των κερδών της Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα εισπράξεως των απαιτήσεων τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος παραμονής αυτών στην επιχείρηση (Νιάρχου, 1991, σ. 65). Η εξεταζόμενη επιχείρηση διαχρονικά μέσα στην οκταετία αυξάνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεών της και άρα μειώνει τη διάρκεια των ημερών είσπραξης τους. Ενώ οι πωλήσεις της από έτος σε έτος αυξάνονται, ταυτόχρονα αυξάνονται και οι απαιτήσεις της. Όμως οι πωλήσεις αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι οι απαιτήσεις της και γι αυτό έχουμε τη μείωση από έτος σε έτος του αριθμού των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων. Παρόλο που η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων σταδιακά μειώνεται, παρόλα αυτά παραμένει σε 47

58 υψηλά επίπεδα. Το 2011 χρειάζεται 146 ημέρες από τη στιγμή της πώλησης μέχρι της είσπραξης της. Το χρονικό διάστημα αυτό κρίνεται επικίνδυνα υψηλό μιας και βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής δίνης και κρίσης στην Ελλάδα και η αγορά κινείται συνεχώς στην μείωση των επί πιστώσει πωλήσεων και στην αύξηση των πληρωμών με μετρητά λόγω της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά και της μείωσης των χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες. Εάν η επιχείρηση δεν αλλάξει άμεσα την πιστοληπτική της πολιτική εισπράξεων με στροφή στις πωλήσεις με μετρητά αυξάνει τον κίνδυνο στο μέλλον να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας. Επιπλέον, μικρή ταχύτητα είσπραξης απαιτήσεων σημαίνει μεγαλύτερη πιθανότητα ζημιών από επισφαλείς απαιτήσεις. Τον κίνδυνο των επισφαλών απαιτήσεων η εταιρία των αντιμετωπίζει προσωρινά με μεγάλο εύρος πελατειακής διασποράς, άρα μικρή συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, κανένας πελάτης της εταιρίας (πλην της Δ.Ε.Η.) δεν υπερβαίνει σε κύκλο εργασιών το 3% των πωλήσεων. Τέλος, η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες παροχής πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια, κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση μέσω εσωτερικού συστήματος διαχείρισης των πιστώσεων και επιπλέον η εταιρία ασφαλίζει στον ΟΑΕΠ 11 μέρος των πιστώσεών της προς πελάτες Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Προμηθευτών και λοιπών Υποχρεώσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές μέσα στη χρήση ανανεώνονται οι πιστώσεις που λαμβάνει η επιχείρηση. Διαχρονικά βλέπουμε πως ο δείκτης κινείται κοντά στο διάστημα των 2 3 μηνών. Επίσης από τον πίνακα 7 βλέπουμε πως η μέση διάρκεια εξόφλησης των υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα, διότι δεν επηρεάζεται από 11 Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων 48

59 ακραίες τιμές, δηλαδή ο μεγαλύτερος όγκος των υποχρεώσεων δεν αποτελείται από υποχρεώσεις που εξοφλούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα ή παραμένουν απλήρωτες επί μακρύ χρονικό διάστημα. Άρα, η επιχείρηση εφαρμόζει μία σταθερή πολιτική στη χρηματοδότηση των αγορών και εξόδων της. Σε συνδυασμό με το ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας φαίνεται πως επιλέγει να αγοράζει τα αποθέματά της με σχετικά μικρές πιστώσεις πρώτον για να πετυχαίνει εκπτώσεις στις αγορές της και δεύτερον για να μειώνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο μιας και το μεγαλύτερο ποσοστό των αποθεμάτων της έχει ως πρώτη ύλη το πετρέλαιο! Πίνακας 7 Ανάλυση ληκτότητας βραχ/σμων υποχρεώσεων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΕ ετών ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. ) ΜΗΝΑ ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΕΣ 1 ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ Συγκρίνοντας τον μέσο όρο της οκταετίας των ημερών είσπραξης απαιτήσεων και των ημερών εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων βλέπουμε ότι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται με διπλάσιο ρυθμό από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις της (78 ημέρες έναντι 172 ημερών). Το ίδιο παρατηρούμε εάν εξετάσουμε και όλα τα έτη χωριστά και άρα η εταιρία δεν κερδίζει κάποια χρηματοδότηση μέσω των προμηθευτών της. Αυτό εξηγεί γιατί η εταιρία επιλέγει να διατηρεί το 50% της συνολικής της περιουσίας σε κυκλοφοριακά στοιχεία, δηλαδή σε στοιχεία που ρευστοποιούνται εύκολα και άμεσα Διάρκεια Λειτουργικού και Εμπορικού Κύκλου Με τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την πώληση των αποθεμάτων και τον αριθμό των ημερών που παραμένουν ανείσπρακτες οι απαιτήσεις στην 49

60 επιχείρηση μπορεί να προσδιοριστεί η συνολική περίοδος που απαιτείται από τη στιγμή που εισέρχονται τα αποθέματα στην επιχείρηση, μέχρι τη στιγμή που θα εισπραχθούν οι απαιτήσεις από την πώλησή τους (Weygandt, 1986, σ. 80). Η περίοδος αυτή ονομάζεται λειτουργικός κύκλος. Ο μέσος όρος της διάρκειας του λειτουργικού κύκλου στην οκταετία είναι 254 ημέρες ξεκινώντας από τις 280 ημέρες το 2004 και μειώνεται σε ημέρες τη διετία αντίστοιχα. Παρότι η εταιρία κάνει προσπάθεια να μειώσει τον λειτουργικό της κύκλο βλέπουμε ότι παραμένει υψηλός. Δεδομένου του ότι οι πωλήσεις της εταιρίας αυξάνονται συνεχώς και η μέση διάρκεια ημερών παραμονής των αποθεμάτων, όπως είδαμε σε προηγούμενη παράγραφο (παρ ), είναι ικανοποιητική, το πρόβλημα με τον λειτουργικό κύκλο εντοπίζεται τόσο στην πιστωτική πολιτική της εταιρίας όσο και στην πολιτική εισπράξεων της. Το καθαρό χρονικό διάστημα για το οποίο η επιχείρηση δεν εισπράττει χρήματα και για το οποίο πρέπει να αναζητήσει χρηματοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια αποτελεί τον εμπορικό κύκλο της επιχείρησης. Εκτιμάται ως το άθροισμα των ημερών είσπραξης των απαιτήσεων με τις ημέρες διατήρησης των αποθεμάτων, μειωμένο κατά τις ημέρες πίστωσης προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων. Το ιδανικό για την επιχείρηση είναι ο εμπορικός κύκλος να διατηρείται στο μηδέν ή ακόμη καλύτερα να είναι αρνητικός, δηλαδή να εξοφλεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αφού ανακυκλώσει τα αποθέματα της και εισπράξει τις απαιτήσεις της από τους πελάτες και χρεώστες της. Στην εξεταζόμενη επιχείρηση ο μέσος όρος της οκταετίας είναι 176 ημέρες ξεκινώντας από τις 184 ημέρες το 2004 και μειώνεται σε 160 ημέρες το Αυτό σημαίνει πως για 160 ημέρες το 2011 η επιχείρηση πρέπει να αναζητήσει χρηματοδότηση από τραπεζικά ή ίδια κεφάλαια. Προς το παρόν στην επιχείρηση αυτός ο εμπορικός κύκλος δεν της δημιουργεί έντονα προβλήματα μιας και η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Συνυπολογίζοντας την οικονομική κρίση που επικρατεί τόσο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο κρίνεται απαραίτητο η επιχείρηση να μειώσει δραστικά τόσο το λειτουργικό όσο και τον εμπορικό της κύκλο, διότι υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δημιουργηθούν προβλήματα ρευστότητας εξαιτίας τους. Μιας και η μέση διάρκεια ημερών παραμονής των αποθεμάτων της κρίνεται ικανοποιητική, η επιχείρηση πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική εισπράξεων των 50

61 απαιτήσεων της στην πολιτική εξόφλησης των υποχρεώσεών της που καλείται να αντιμετωπίσει στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται, μιας και ουσιαστικά κατά μέσο όρο παρέχει στους πελάτες - χρεώστες της διπλάσια πίστωση από αυτή που λαμβάνει από τους πιστωτές - προμηθευτές της. Το αντίστροφο, δηλαδή να αγοράζει με μεγαλύτερες πιστώσεις και να ισοσκελίζει έτσι τις πιστώσεις που παρέχει στους πελάτες χρεώστες της, αν και θα μειώσει τους εν λόγω κύκλους δεν το θεωρώ ιδανική λύση. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χάσει εκπτώσεις που τις παρέχονται σήμερα στις αγορές της, αλλά και να κυκλοφορήσει η φήμη ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και γι αυτό αναζητάει μεγαλύτερες πιστώσεις από τους προμηθευτές της πλήττοντας την φερεγγυότητά και την εικόνα της Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας δείχνουν πόσο αποτελεσματικά λειτούργησε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας ή και περισσοτέρων χρήσεων και απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με το αν τα περιθώρια των κερδών της είναι ικανοποιητικά, ποια ήταν η απόδοση των κεφαλαίων της, ποια ήταν η απόδοση από τις κύριες δραστηριότητές της κλπ. (Νιάρχου, 1991, σ. 92). Τα περιθώρια δηλώνουν το δείκτη των κερδών προς τον όγκο της δραστηριότητας, ενώ η αποδοτικότητα είναι ο δείκτης των κερδών προς τα κεφάλαια τα οποία επενδύθηκαν για να δημιουργήσουν τα κέρδη (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2010, σ. 627). Παρακάτω ακολουθεί ο πίνακας και το διάγραμμα με τους σχετικούς αριθμοδείκτες που θα μελετηθούν στην παρούσα ενότητα. 51

62 Πίνακας 8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μ.Ο. Μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους 20,96% 21,04% 22,38% 19,52% 20,14% 22,78% 24,74% 23,96% 21,94% Καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους 11,04% 9,95% 9,74% 7,35% 8,56% 10,99% 13,94% 11,85% 10,43% Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 8,85% 6,79% 7,19% 6,13% 8,51% 9,56% 12,59% 9,43% 8,63% Απόδοση απασχολούμενων κεφαλαίων 6,41% 4,78% 4,98% 4,09% 5,62% 6,39% 8,19% 5,93% 5,80% Απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων 9,78% 9,08% 8,60% 8,41% 9,85% 11,39% 12,53% 10,57% 10,02% Περιθώριο λειτουργικής ταμειακής ροής 11,59% 4,15% 20,18% 6,55% 2,83% 2,34% 14,70% 7,56% 8,74% Οικονομικής Μόχλευσης 137,93% 142,15% 144,53% 150,11% 151,42% 149,69% 153,65% 158,95% 148,55% Διάγραμμα 22 Διάγραμμα αριθμοδεικτών αποδοτικότητας εταιρία Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Διάγραμμα 23 Διάγραμμα οικονομικής μόχλευσης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 52

63 Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους Ο αριθμοδείκτης αυτός δηλώνει τη σχέση των μικτών κερδών χρήσης προς τον όγκο δραστηριότητας και επίσης το κατά πόσο η πολιτική τιμών που ακολουθεί φέρνει θετικά αποτελέσματα στην επιχείρηση. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα: Διάγραμμα 24 Διάγραμμα μικτού περιθωρίου ή μικτού κέρδους εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Ο μέσος όρος του μικτού περιθωρίου κέρδους για την οκταετία είναι περίπου 22%. Μέσα στην εν λόγω χρονική περίοδο δεν παρατηρούνται μεγάλες αυξομειώσεις του δείκτη. Αυτό μας φανερώνει ότι η επιχείρηση εφαρμόζει πιστά συγκεκριμένη πολιτική τιμών, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από το ότι σε όλη την οκταετία το κόστος πωλήσεων κυμαίνεται μεταξύ 75% και 80% των πωλήσεων της κάθε χρήσης. Το σχετικά χαμηλό μικτό περιθώριο κέρδους μας δείχνει ότι η επιχείρηση προτιμά μία δυναμική πολιτική πωλήσεων κατά την οποία πραγματοποιεί ικανοποιητικά υψηλά κέρδη λόγω του μεγάλου όγκου πωλήσεων αντισταθμίζοντας έτσι το χαμηλό περιθώριο κέρδους. Παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα, τη σφοδρή ύφεση στη χώρα μας και τη διεθνή αβεβαιότητα η εταιρία παραμένει όλη την οκταετία σε θετική 53

64 τροχιά αυξάνοντας από έτος σε έτος τα μικτά της κέρδη εκμετάλλευσης. Κατά τη γνώμη μου, αυτό οφείλεται στο υψηλό ποσοστό εξαγωγών 12, στην ισχυρή θέση των προϊόντων της εταιρίας στην Ελληνική αγορά, στην πολύ καλή ρευστότητα που έχει η επιχείρηση καθώς και στο χαμηλό δανεισμό που διατηρεί Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους Ο αριθμοδείκτης αυτός μας δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει η επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα: Διάγραμμα 25 - Διάγραμμα καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Ο μέσος όρος του καθαρού περιθωρίου κέρδους για την οκταετία είναι 10,43%. Το έτος 2005 παρουσιάζει αύξηση ο δείκτης οριακά μεγαλύτερη του 2% η οποία οφείλεται καθαρά στην αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης κατά 11%, ενώ το κόστος πωληθέντων παραμένει και για τα 2 έτη στο 75% των πωλήσεων. Επίσης τα 12 Το έτος 2011 οι εξαγωγές ανέρχονται στο 64% των πωλήσεων με μεγάλη γεωγραφική διασπορά. 54

65 λειτουργικά και μη λειτουργικά έξοδα και έσοδα παρέμειναν στο σύνολό τους στα ίδια επίπεδα. Το έτος 2006 παρατηρούμε πτώση σχεδόν 3%, το έτος ,5% και το έτος 2008 ο δείκτης παίρνει τη χαμηλότερη τιμή του στο 7,35%. Παρότι παρατηρούμε άνοδο των πωλήσεων και του δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους, η πτώση στον εν λόγω δείκτη είναι δικαιολογημένη. Την περίοδο αυτή η συνεχής αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και η έντονη ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία να φτάνει το 1,60 στα μέσα του 2008, αύξησε σημαντικά τα λειτουργικά και μη λειτουργικά έξοδα. Το έτος 2009 αν και μειώθηκαν οι πωλήσεις, η πτώση τιμών των α υλών και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας κατά 2,4%. Η αύξηση των πωλήσεων τα έτη 2010 και 2011 υπερκέρασε την αύξηση των α υλών και σε συνδυασμό με την συγκράτηση των χρηματοοικονομικών εξόδων της εταιρίας στα ίδια και χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2009 οδήγησε στην αύξηση του δείκτη καθαρού περιθωρίου ξεπερνώντας και πάλι το έτος 2011 το μέσο όρο της οκταετίας Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων Ο αριθμοδείκτης αυτός χρησιμοποιείται για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν (Νιάρχου, 1991, σ. 116). Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα: 55

66 Διάγραμμα 26 - Διάγραμμα απόδοσης ιδίων κεφαλαίων Ο μέσος όρος της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων για την οκταετία είναι χαμηλός 8,63% το οποίο όμως είναι αναμενόμενο μιας και τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης δεν κυμαίνονταν σε υψηλά επίπεδα και τα ίδια κεφάλαια στο πέρασμα της οκταετίας συνεχώς αυξάνονται. Επίσης παρατηρούμε αυξομειώσεις από έτος σε έτος, που οφείλονται στο ότι τα καθαρά κέρδη μετά φόρων άλλες φορές αυξάνονται με μεγαλύτερο και άλλες με μικρότερο ρυθμό από ότι αυξάνουν τα ίδια κεφάλαια. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της καθαρής θέσης της επιχείρησης δεν θα έχει οφέλη που να αξίζουν και να δικαιολογούν την δέσμευση περαιτέρω περιουσιακών πόρων των μετόχων Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενων Κεφαλαίων Ο δείκτης αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν είναι σωστή η συνέχιση της παραπέρα δέσμευσης των ήδη απασχολούμενων κεφαλαίων ή η δέσμευση νέων και το πόσο αποτελεσματικά διοικείται η επιχείρηση (Λαζαρίδης Ι., Παπαδόπουλος Δ., 2010, σ. 628). Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα: 56

67 Διάγραμμα 27- Διάγραμμα απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Ο μέσος όρος της απόδοσης απασχολούμενων κεφαλαίων για την οκταετία είναι χαμηλός 5,80% και ο δείκτης παρουσιάζει αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της οκταετίας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι από έτος σε έτος αυξάνονται συνεχώς και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων, αλλά και το σύνολο των απασχοληθέντων κεφαλαίων, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αυξομειώσεις του δείκτη οφείλονται στο μέγεθος που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση ανά έτος. Το έτος 2005 έχουμε την αύξηση του δείκτη κατά 38% η οποία οφείλεται στην αύξηση των μικτών κερδών αλλά και σε κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές. Τα έτη 2006 έως 2010 βλέπουμε τον δείκτη να συρρικνώνεται αν και τα μικτά και καθαρά κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και στον περιορισμό των κερδών από τις συναλλαγματικές διαφορές. Τέλος, το έτος 2011 ο δείκτης παρουσιάζει σημαντική βελτίωση φτάνοντας το 6,41% το οποίο οφείλεται στην αύξηση των μικτών κερδών, στον περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων και στην επανεμφάνιση των κερδών από συναλλαγματικές διαφορές. Το ότι ο δείκτης κινείται σε θετικά επίπεδα σε όλη την οκταετία στην οποία τόσο το ελληνικό, ευρωπαϊκό αλλά και το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον βρίσκεται σε κρίση σε συνδυασμό με την αύξηση του δείκτη το έτος 2011 μας κάνει αισιόδοξους για το ότι τα απασχοληθέντα κεφάλαια θα αποδίδουν ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θα παίξει το να καταφέρει να διατηρήσει η 57

68 επιχείρηση τα χρηματοοικονομικά και μη λειτουργικά της έξοδα σε χαμηλά επίπεδα και να συνεχίσει να αυξάνει τα μικτά της κέρδη Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων Ένας από τους σημαντικότερους αριθμοδείκτες είναι ο δείκτης αποδοτικότητας επενδυμένων κεφαλαίων ο οποίος χρησιμοποιείται για την μέτρηση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης. Βασική επιδίωξη και στόχος κάθε επιχείρησης είναι η αύξηση του εν λόγω δείκτη. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα: Διάγραμμα 28 - Διάγραμμα απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Ο μέσος όρος της οκταετίας ανέρχεται στο 7,8%. Επίσης παρατηρούμε ότι σε όλη την οκταετία το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων αυξάνει από έτος σε έτος. Το έτος 2005 βλέπουμε την αύξηση του δείκτη κατά 1,83%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων και πιο συγκεκριμένα στην αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης με παράλληλη συγκράτηση του κόστους πωληθέντων στο 75% των πωλήσεων, στο ίδιο ποσοστό δηλαδή με το έτος Την περίοδο ο δείκτης παρουσιάζει συνεχόμενη πτώση η οποία οφείλεται στην μείωση των κερδών προ τόκων και φόρων. Αυτό εξηγείται διότι ενώ έχουμε αύξηση των πωλήσεων έχουμε και παράλληλη αύξηση του κόστους πωληθέντων (από το 75% ανεβαίνει στο 80% των πωλήσεων), αύξηση των 58

69 λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης, αλλά και αύξηση του συνολικού ενεργητικού μέσα στην τριετία 27%. Όπως είναι φανερό η αύξηση της περιουσίας της επιχείρησης δεν αύξησε και την αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης. Την περίοδο η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων παρουσιάζει ανάκαμψη. Πιο συγκεκριμένα, αν και το έτος 2009 οι πωλήσεις μειώνονται κατά 9%, το μικτό κέρδος αυξάνεται λόγω της μείωσης του κόστους πωληθέντων από το 80% των πωλήσεων στο 78% και σε συνδυασμό με τη διατήρηση των λειτουργικών εξόδων στα ίδια επίπεδα με το 2008 τα κέρδη προ φόρων και τόκων αυξάνονται κατά 5%. Το συνολικό ενεργητικό παραμένει στα ίδια επίπεδα αυξάνοντας τον δείκτη οριακά στο 6,46%. Την επόμενη διετία, , η αύξηση των πωλήσεων με την διατήρηση του κόστους πωληθέντων στο 79% και των λειτουργικών εσόδων και εξόδων στα ίδια επίπεδα, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων κατά 10% και 13% αντίστοιχα. Το 2010 η συνολική περιουσία αυξάνει κατά 6% και το 2011 διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Η αύξηση της περιουσίας είναι μικρότερη από την αύξηση των κερδών προ φόρων και τόκων και γι αυτό ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει αύξηση. Η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων καθ όλη την οκταετία κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Για την αύξηση της αποδοτικότητάς τους προτείνεται η μείωσή τους, η αύξηση των κερδών ή και συνδυασμός τους. Η μείωση των επενδυμένων κεφαλαίων μπορεί να προέλθει από τη μείωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή/και με τη μείωση του κεφαλαίου κίνησης. Η μείωση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καλύτερης αξιοποίησης και χρήσης τους, μέσω της καλύτερης συντήρησης και αργότερης αντικατάστασής τους, καθώς και μέσω της χρήσης της τεχνικής πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback), η οποία δίνει τη δυνατότητα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων χωρίς να είναι στην κυριότητά της επιχείρησης (Λαζαρίδης Ι. - Παπαδόπουλος Δ., 2006, σ. 493). Η μείωση του κεφαλαίου κίνησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μείωσης των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, κάτι που μπορεί όμως να επηρεάσει αρνητικά την ρευστότητα της επιχείρησης. Γι αυτό προτείνεται η συγκεκριμένη μείωση να προέλθει από τον περιορισμό των αποθεμάτων πρώτων υλών, εμπορευμάτων και προϊόντων και από την αύξηση των βραχυπρόθεσμων πιστώσεων έναντι των μακροπρόθεσμων. Τέλος, η αύξηση των κερδών θα προέλθει από την 59

70 αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με μείωση του κόστους πωληθέντων και μείωση των λειτουργικών εξόδων Αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης Η επίδραση των δανειακών κεφαλαίων στα κέρδη μιας επιχείρησης είναι θετική και επωφελής αν η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από την αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Η διαφορά αυτή δείχνει την επίδραση που ασκεί η χρησιμοποίηση των δανειακών κεφαλαίων επάνω στην αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης, δηλαδή το ποσοστό της μεταβολής των καθαρών λειτουργικών κερδών προς διάθεση στους μετόχους από την κατά 1% μεταβολή των καθαρών κερδών προ φόρων και τόκων. Η διαφορά αυτή μετριέται με τον αριθμοδείκτη οικονομικής μόχλευσης (Νιάρχου, 1991, σσ ). Όταν η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων είναι μεγαλύτερη από το κόστος των δανειακών της κεφαλαίων, τότε η προσφυγή της επιχείρησης στον δανεισμό είναι επωφελής γι αυτήν (Bernstein, 1978, σσ ). Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 23 Διάγραμμα οικονομικής μόχλευσης ο αριθμοδείκτης οικονομικής μόχλευσης είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα σε όλη την οκταετία και άρα η επίδραση από τη χρήση ξένων κεφαλαίων στα κέρδη της επιχείρησης είναι επωφελής γι αυτήν. Παρατηρώντας όμως την πορεία του δείκτη διαχρονικά βλέπουμε ότι από έτος σε έτος μειώνεται και μάλιστα ότι σημείωσε αισθητή κάμψη το 2011 σε σχέση με το 2004, 1,37 έναντι 1,59 αντίστοιχα, γεγονός που σημαίνει ότι η χρησιμοποίηση ξένων κεφαλαίων έγινε λιγότερο επωφελής για την επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα αυτό Αριθμοδείκτης περιθωρίου λειτουργικής ταμειακής ροής Ο αριθμοδείκτης περιθωρίου λειτουργικής ταμειακής ροής μας δείχνει πόσο χρήμα σε μορφή ρευστών διαθεσίμων εισέρχεται στην επιχείρηση μέσω του κυκλώματος πωλήσεών της. 60

71 Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα: Διάγραμμα 29 - Διάγραμμα περιθωρίου λειτουργικής ταμειακής ροής εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν πολλές αυξομειώσεις του δείκτη μέσα στην οκταετία. Μελετώντας την κατάσταση ταμειακών ροών καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως κύριο αίτιο για την αυξομείωση του δείκτη από έτος σε έτος είναι η μεγάλη αυξομείωση του κεφαλαίου κινήσεως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι την οκταετία που μελετάμε το ελληνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον μαστίζεται από οικονομική κρίση είναι λογικό το κεφάλαιο κίνησης να παρουσιάζει τόσο μεγάλες διακυμάνσεις από έτος σε έτος παρασέρνοντας τον εν λόγω δείκτη σε συνεχείς αυξομειώσεις. Πίνακας 9 - Αυξομειώσεις Κεφαλαίου Κίνησης εταιρίας Πλαστικά Κρήτης ΑΕ Αύξηση (μείωση) αποθεμάτων Αύξηση (μείωση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων Αύξηση (μείωση) αξιογράφων εμπορικού χαρτοφυλακίου Αύξηση (μείωση) των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,34 61

72 Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης κεφαλαίων Η διαδικασία προσδιορισμού της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης από μακροπρόθεσμη σκοπιά περιλαμβάνει την ανάλυση της διάρθρωσης των κεφαλαίων της, δηλαδή τα διάφορα είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότησή της. Η σπουδαιότητα της διάρθρωσης των κεφαλαίων απορρέει από την ουσιαστική διαφορά που υπάρχει μεταξύ ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Τα ίδια κεφάλαια είναι εκείνα που επωμίζονται τον επιχειρηματικό κίνδυνο, ενώ τα ξένα κεφάλαια πρέπει να εξοφληθούν προσαυξημένα με τους τόκους σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανεξάρτητα από την οικονομική θέση της επιχείρησης (Νιάρχου, 1991, σσ ). Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας και το διάγραμμα με τους αριθμοδείκτες που θα εξεταστούν στην συγκεκριμένη υποενότητα για την περίοδο Πίνακας 10- Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια κεφάλαια προς συνολικά κεφάλαια Ίδια κεφάλαια προς δανειακά κεφάλαια Ίδια κεφάλαια προς πάγιο ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό προς συνολικές υποχρεώσεις Πάγιο ενεργητικό προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Κάλυψης τόκων Μ.Ο. 0,75 0,70 0,71 0,68 0,66 0,66 0,67 0,63 0,68 3,02 2,32 2,43 2,08 1,91 1,98 2,05 1,70 2,19 1,57 1,46 1,37 1,34 1,34 1,41 1,39 1,28 1,40 2,09 1,73 1,66 1,53 1,49 1,58 1,57 1,38 1,63 10,60 4,22 2,99 2,86 3,20 9,66 6,98 6,41 5,86 24,50 21,70 15,31 7,54 10,17 13,77 16,77 12,99 15,34 62

73 Διάγραμμα 30- Διάγραμμα αριθμοδεικτών διάρθρωσης κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικά κεφάλαια Η σχέση αυτή δείχνει το ποσοστό του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, που έχει χρηματοδοτηθεί από τους φορείς της. Ακολουθεί το σχετικό διάγραμμα: Διάγραμμα 31 - Αριθμοδείκτης ιδίων προς συνολικών κεφαλαίων εταιρίας Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. 63

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52

Οικονοµικά Αποτελέσµατα του Οµίλου Σελόντα. Κατά τη διάρκεια του 2006 οι ενοποιηµένες πωλήσεις ανήλθαν σε 67,45 million, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το έτος 2006 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές έδωσαν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών 3. Η αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2014** 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 6,64 δις., σημειώνοντας αξιόλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟ ΒΕΛΓΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της βελγικής στατιστικής υπηρεσίας, το εμπορικό ισοζύγιο του Βελγίου κατά το έτος υπήρξε ελλειμματικό κατά 3,97 δις., σημειώνοντας βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χ.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δ.Μενδρινός, Κ.Καρύτσας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νοέμβριος 2009 Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία

Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή. Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Αγροτική και βιομηχανική παραγωγή Τάξη Φύλλο Εργασίας 1 Μάθημα Β Γυμνασίου Αγροτική παραγωγή: Ελλάδα Νορβηγία Γεωγραφία Περιγραφή Η Ελλάδα και η Νορβηγία είναι δύο ευρωπαϊκές χώρες. Η πρώτη είναι μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ Δυνατότητες Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Φ/Β).

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2010 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2010* 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2011* 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα Πίνακας Α1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΪΟΝ (ετήσια εκατοστιαία μεταβολή όγκου) Σταθμίσεις με ΑΕΠ 2012* 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2005 Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Α Εξαμήνου 2005 της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2010 Η έκθεση διαχείρισης του (Δ.Σ.) που ακολουθεί, αφορά στη χρήση 2010 συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενοποιηµένος Λογαριασµός Αποτελεσµάτων πρώτου τριµήνου 24 2 Ενοποιηµένος Ισολογισµός στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 10 Νοεμβρίου 2016 Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2016 Θετικά αποτελέσματα λόγω αύξησης παραγωγής και εξαγωγών, παρά τη σημαντική υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης Οι ισχυρές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας "ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΚΡΙΠΑΝ ΣΠΥΡΟΣ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-31/12/2015 Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 30 ης Ιουνίου 2008 (περίοδος 1 η Ιανουαρίου 30 η Ιουνίου 2008) Αρ.Μ.Α.Ε. 11326/06/Β/86/21 ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης, ιεύθυνση διαδικτύου: www.plastikakritis.com

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων.

Γ. Σημαντικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή προσώπων. Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.» Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.08.-31.12.08

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Καθ. Γ. Αλογοσκούφης, Διεθνής Οικονομική και Παγκόσμια Οικονομία, 2014 Η Παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. Z-BUILD ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΗΓΙΛΛΗΣ 12Α, 106 74 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.48592/01/Β/01/207 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4209901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - "ΔΡΟΜΕΑΣ" ΑΝΩΝΥΜΗ BIOMHXANIΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. 11045 / 06 / Β / 86 / 10 ΕΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΕΣ Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα