Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή"

Transcript

1 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ Τηλ: Police On Line:? - FAX: Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. 8000/20/1-κζ ΠΟΣΟ * ,00 * ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Προμήθεια ανταλλακτικών και αμοιβή εργασιών επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Πρεσπών και Κρυσταλλοπηγής που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας Κ.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. Στον Νέο Καύκασο Φλώρινας, σήμερα την 4η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι : α. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις, από τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Διοικητή του Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών Φλώρινας, και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας «Αναθέτουσα Αρχή» ή «Υπηρεσία» και β. Η εταιρεία με την επωνυμία Κ.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ: ΦΛΩΡΙΝΑΣ, που εδρεύει στην οδό 7 ης Νοεμβρίου 28, Φλώρινα, Τ.Κ.:53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, τηλ. : , νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, γεν.: , κατ. 7 ης Νοεμβρίου 28, ΦΛΩΡΙΝΑ, Τ.Κ.:53100 ΦΛΩΡΙΝΑ, κάτοχος του υπ αριθμ.:χ / Δ.Α.Τ από Τ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.:ΦΛΩΡΙΝΑΣ, και που θα αποκαλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας «Ανάδοχος», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Με την υπ αριθ.8000/20/1-κε από Απόφαση του Διοικητή του Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών Φλώρινας, κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της υπ αριθ. 8000/20/1-κα από Διακήρυξης του Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών Φλώρινας, που διενεργήθηκε την και ώρα 10:00 για την προμήθεια ανταλλακτικών και την αμοιβή εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Πρεσπών και Κρυσταλλοπηγής που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας, στον ανωτέρω συμβαλλόμενο προμηθευτή. 2. Ύστερα από τα ανωτέρω, η Υπηρεσία, αναθέτει στον προμηθευτή την ως άνω προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα: ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Αναθέτουσα Αρχή» είναι το ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. «Ανάδοχος» είναι η εταιρεία «Κ.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε», η οποία ευθύνεται αποκλειστικά έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της προμήθειας που της ανατίθεται με την παρούσα Σύμβαση.

2 2 «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ' αυτό τεύχη και λοιπά έγγραφα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. «Προμήθεια» είναι η προμήθεια ανταλλακτικών και «Παροχή εργασιών» οι εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Πρεσπών και Κρυσταλλοπηγής που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας, όπως αυτά εξειδικεύονται στην παρούσα Σύμβαση και τα οποία αναλαμβάνει να προμηθεύσει-παράσχει ο Ανάδοχος. Άρθρο 1 Αντικείμενο Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια ανταλλακτικών και η παροχή εργασιών επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Πρεσπών και Κρυσταλλοπηγής που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας, για την ενίσχυση της ικανότητας επιτήρησης των συνόρων, μέσω της κάλυψης λειτουργικών εξόδων για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στον έλεγχο των συνόρων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές- απαιτήσεις, όπως αυτές με λεπτομέρεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπ αριθ. 8000/20/1-κα από Διακήρυξης του Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών Φλώρινας, στην τιμή έως του ποσού των ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και των νόμιμων κρατήσεων. Άρθρο 2 Στοιχεία του υπό προμήθεια είδος-τιμή Το είδος προμήθειας - παροχής υπηρεσιών, η ποσότητα και η τιμή, ορίζονται στους παρακάτω πίνακες : ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 8000/20/1-κα' από του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Kλεινών Φλώρινας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Κ.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 28 ΦΛΩΡΙΝΑ Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. : ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : Π Ρ Ο Σ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή-συντήρηση των κατωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων (διαφόρων τύπων) των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Πρεσπών και Κρυσταλλοπηγής που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας, προσφέρω τις κατωτέρω τιμές : Α/Α ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 11,48 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 16,53 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 9,53 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 11,19 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 11,71 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 107,88 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 104,97 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 47,20 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 29,06 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 29,06 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 78,50 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 86,90 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 86,90 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 107,4 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 160,26 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 130,38 ΔΥΝΑΜΟ 1 237,80 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 27,50 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 -

3 3 1 CITROEN XSARA CITROEN C NFU10FX3V FW ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 - ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 321,20 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 20,61 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 8,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 78,50 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 78,50 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 78,50 ΜΙΖΑ 1 80,23 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 15,00 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 13,60 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 55,60 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 100,81 ΜΠΕΚ 1 96,41 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 - ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 5,24 ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 13,60 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 38,06 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 76,21 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 27,11 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 65,53 ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 385,64 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 107,40 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 34,53 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 14,10 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 12,40 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 44,46 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 29,04 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 - ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 8,10 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 18,10 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 18,10 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 19,41 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 9,72 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 15,20 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 11,19 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 15,70 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 160,54 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 166,00 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 154,38 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 25,60 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 25,60 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 73,66 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 25,60 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 49,80 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 192,68 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 120,00 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 165,85 ΔΥΝΑΜΟ 1 149,00 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 25,20 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 - ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 671,02 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 8,50 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 73,66 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 73,66 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 73,66 ΜΙΖΑ 1 79,87 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 21,98 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 22,25 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 89,20 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 100,81 ΜΠΕΚ 1 79,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 58,33 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 -

4 4 3 TOYOTA VAN L ΜΠΟΥΖΙ 1 7,87 ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 21,50 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 22,45 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 38,55 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 39,85 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 - ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 316,00 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 192,68 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 - ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 12,20 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 9,87 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 35,71 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 22,43 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 - ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 9,10 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 18,10 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 18,10 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 21,41 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 - ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 24,83 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 21,36 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 22,30 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 91,02 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 61,26 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 412,00 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 29,11 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 29,11 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 35,58 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 32,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 18,00 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 130,08 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 97,56 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 - ΔΥΝΑΜΟ 1 197,11 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 9,74 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 145,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 145,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 25,00 ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 163,00 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 38,28 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 3,18 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 35,58 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 35,58 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΜΙΖΑ 1 221,11 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 38,13 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 18,51 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 114,16 ΜΠΕΚ 1 - ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 - ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 - ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 18,51 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 36,98 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 17,13 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 74,39 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 139,67 ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 - ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 130,08 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 57,29 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 21,11 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 12,00 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 9,00

5 5 4 NISSAN PRIMERA QG ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 35,85 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 - ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 - ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 7,11 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 - ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 - ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 17,42 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 17,38 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 - ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 9,59 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 55,35 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 12,20 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 78,09 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 92,52 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 80,00 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 24,45 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 65,47 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 88,29 ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 44,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 52,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 19,00 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 97,56 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 60,56 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 28,45 ΔΥΝΑΜΟ 1 177,23 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 19,88 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 - ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 332,11 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 6,50 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 26,87 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 26,87 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 26,87 ΜΙΖΑ 1 62,60 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 25,51 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 50,43 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 76,24 ΜΠΕΚ 1 32,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 39,17 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 4,18 ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 20,05 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 34,15 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 34,16 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 100,81 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 - ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 128,00 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 97,56 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 - ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 6,10 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 6,10 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 45,95 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 37,12 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 - ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 7,77 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 11,77 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 11,77 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 43,91 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 26,21 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 77,50 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 10,56 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 25,50 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 133,52 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 103,38 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 404,00 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 -

6 6 5 CHRYSLER CHEROKEE 2007 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ C ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 56,00 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 56,00 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 44,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 98,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 36,00 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 404,85 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 160,70 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 118,10 ΔΥΝΑΜΟ 1 445,39 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 46,88 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 180,69 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 180,69 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 48,79 ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 505,00 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,30 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 44,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 44,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 44,00 ΜΙΖΑ 1 205,95 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 80,69 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 45,63 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 111,00 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 156,57 ΜΠΕΚ 1 122,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 - ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 66,00 ΜΠΟΥΖΙ 1 - ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 45,63 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 90,89 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 - ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 277,70 ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 488,00 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 180,01 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 404,85 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 122,60 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 48,79 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 22,00 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 22,00 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 49,84 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 50,50 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 655,00 ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 12,00 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 128,00 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 128,00 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 24,22 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 17,87 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 - ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 12,17 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 321,00 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 25,50 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 133,52 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 103,38 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 477,55 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 56,00 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 56,00 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 44,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 98,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 36,00 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 345,00 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 160,70 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 118,10 ΔΥΝΑΜΟ 1 445,39 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 46,88 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 33,83 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 180,69 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 180,69

7 7 6 CHRYSLER PATRIOT KIA SORENTO B D4CB844 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 48,79 ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 505,00 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,30 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 44,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 44,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 44,00 6ΜΙΖΑ 1 205,95 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 80,69 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 45,63 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 111,00 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 100,65 ΜΠΕΚ 1 65,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 - ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 66,00 ΜΠΟΥΖΙ 1 11,00 ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 45,63 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 54,60 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 56,20 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 217,58 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 277,70 ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 260,00 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 180,01 ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 345,00 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 88,00 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 48,79 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 22,00 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 22,00 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 64,68 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 50,28 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 655,00 ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 12,00 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 128,00 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 128,00 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 21,49 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 33,21 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 73,77 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 11,96 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 25,50 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 120,53 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 120,53 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ,04 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 18,00 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 18,00 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 220,85 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 267,07 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 224,30 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 681,12 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 242,55 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 200,49 ΔΥΝΑΜΟ 1 798,00 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,69 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 96,60 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 691,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 169,11 ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 897,11 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 5,89 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 220,85 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 220,85 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 220,85 ΜΙΖΑ 1 536,70 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 45,34 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 48,28 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 146,83 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 121,55 ΜΠΕΚ 1 705,05 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 - ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 -

8 8 8 SCODA OCTAVIA A]AKL B]BFQ ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 48,28 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 74,45 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 139,00 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 130,11 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 - ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 707,94 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 531,11 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 67,54 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 32,11 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 12,00 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 24,00 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 91,38 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 86,91 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ,75 ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 16,87 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 18,00 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 69,47 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 9,70 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 16,21 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 12,65 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 5,45 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 205,32 ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 12,20 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 40,25 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 40,25 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 41,60 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 35,05 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 26,96 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 58,30 ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 45,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 46,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 22,00 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 188,10 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 110,00 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 56,00 ΔΥΝΑΜΟ 1 227,84 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 26,96 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 15,87 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 - ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 315,00 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 5,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 125,69 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 125,69 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 145,26 ΜΙΖΑ 1 178,83 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 17,59 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 11,13 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 91,61 ΜΠΕΚ 1 45,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 40,91 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 11,59 ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 11,12 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 17,35 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 24,86 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 82,10 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 99,13 ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 180,00 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 192,43 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 49,51 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 12,00 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 12,00 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00

9 9 9 KIA CEED G4FC ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 - ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 9,00 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 14,60 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 14,60 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 13,03 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 25,87 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 17,33 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 4,37 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 16,30 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 87,90 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 87,90 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 368,51 ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 130,86 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 183,33 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 140,90 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 140,90 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 70,70 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 167,23 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 75,07 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 59,08 ΔΥΝΑΜΟ 1 274,21 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 35,96 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 34,78 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 - ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 503,25 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 4,13 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 140,90 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 140,90 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 78,97 ΜΙΖΑ 1 368,96 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 24,58 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 40,36 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 85,06 ΜΠΕΚ 1 74,87 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 65,22 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 4,69 ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 40,37 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 60,53 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 58,36 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 217,33 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 - ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 299,48 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 164,87 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,60 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 6,10 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 7,11 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 65,04 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 56,58 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 - ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 19,69 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 57,26 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 57,26 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 13,74 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 - ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 18,41 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 20,71 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 26,60 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 131,10 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 131,10 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 - ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60

10 10 10 RENAULT MASTER 1997 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 44,00 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 42,00 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 - ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 48,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 41,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 29,00 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 204,55 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 89,21 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 - ΔΥΝΑΜΟ 1 263,10 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 6,06 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 6,06 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 145,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 145,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 25,00 ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 366,00 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 12,13 ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 8,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 48,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 48,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΜΙΖΑ 1 103,52 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 42,00 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 14,00 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 86,09 ΜΠΕΚ 1 90,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 - ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 - ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 14,00 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 69,74 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 47,88 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 65,11 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 132,79 ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 360,00 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 304,55 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 47,17 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 19,20 ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 12,00 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 12,00 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 71,97 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 - ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 - ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 11,00 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 18,67 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 18,67 ΛΑΔΙΑ 1lit 10,56 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 10,82 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ-ΓΥΡΗΣ 1 21,21 ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 27,58 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 9,73 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΚΡΟΜΠΑΡΑ 1 25,28 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 116,09 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 55,65 ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 - ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ 1 - ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 1lit 13,60 ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1 81,59 ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 81,59 ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 111,17 ΓΡΥΛΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 78,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΖΑΣ 1 15,00 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΛΑΣ 1 22,00 ΔΙΣΚΟ- ΠΛΑΤΟ 1 339,96 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 100,87 ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 68,90 ΔΥΝΑΜΟ 1 180,00 Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΙΜΑΝΤΑ ΔΥΝΑΜΟ 1 30,15 ΙΜΑΝΤΕΣ 1 30,15 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΠΑΡΑΣ 1 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 145,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 145,00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΙΣΩ 1 25,00

11 11 11 OPEL VIVARO 1870cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ F9007 ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑ 1 321,00 ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1lit 17,08 ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 8,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΟΔΗΓΟΥ) 1 65,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΕΜΠΡΟΣ (ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ) 1 65,00 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 65,00 ΜΙΖΑ 1 105,00 ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 36,96 ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 13,76 ΜΠΑΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 1 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 138,31 ΜΠΕΚ 1 90,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ 1 90,00 ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΜΠΟΥΖΙ 1 - ΜΠΡΑΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 13,76 ΝΤΙΖΑ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 33,00 ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1lit 5,24 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 59,75 ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 52,82 ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 59,75 ΣΕΤ ΜΠΕΚ 1 360,00 ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 235,83 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 52,78 ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΣΥΝΕΜΠΛΟΚ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 1 - ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ 1 12,00 ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΠΑΡΑΦΛΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 1 12,00 ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 51,14 ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 26,15 ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ 1 465,00 ΦΟΥΣΚΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 9,00 ΦΥΣΟΥΝΑ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 25,89 ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ 1 25,89 Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται : Φ.Π.Α., 23%, έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, καθώς και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις. ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 8000/20/1-κα' από του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Kλεινών Φλώρινας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : Κ.ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 28 ΦΛΩΡΙΝΑ Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. : ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : Π Ρ Ο Σ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για τις εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή συντήρηση των κατωτέρω υπηρεσιακών οχημάτων (διαφόρων τύπων) των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών Πρεσπών και Κρυσταλλοπηγής που εδρεύουν στην Π.Ε. Φλώρινας, προσφέρω τις κατωτέρω τιμές : Α/Α ΜΑΡΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΧΡΕΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : ΠΟΣΟΤΗΤΑ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 -

12 12 1 CITROEN XSARA NFU10FX3V ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 140,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 10,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 140,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 43,00

13 13 2 CITROEN C FW ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 140,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 40,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 10,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 140,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 100,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 -

14 14 3 TOYOTA VAN L NISSAN PRIMERA QG1604- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 160,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 60,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 15,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 160,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 140,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00

15 15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 10,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 140,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 5 CHRYSLER CHEROKEE C ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 110,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 65,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 180,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 60,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 15,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 180,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 43,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 43,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 43,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00

16 16 6 CHRYSLER PATRIOT Β SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 40,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 65,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 160,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 10,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 160,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00

17 17 7 KIA SORENTO D4CB844- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 110,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 180,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 60,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 15,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 180,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00

18 18 8 SCODA OCTAVIA A] AKL B] BFQ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 80,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 140,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 10,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 140,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00

19 19 9 KIA CEED G4FC 10 RENAULT MASTER ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 140,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 10,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 140,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 25,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 40,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 20,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 180,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00

20 20 11 OPEL VIVARO 1870cc ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ F 9007 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 60,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 15,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 180,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 80,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 SERVICE - ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΑΔΙΟΥ 1 17,25 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΜΑΖΑΣ ΑΕΡΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕΡΜΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ 1 15,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΥΛΟΥ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΛΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ ΠΙΣΩ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΣΩ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ζ ΤΙΜΟΝΙΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΜΑΝΤΑ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΑΣ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΑΚΙΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΔΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 12,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΖΑΣ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΛΑΚΙ ΨΑΛΙΔΙΟΥ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΡΑΚΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 10,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΚ 1 30,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΤΙΖΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΤΡΟΧΩΝ ΠΙΣΩ 1 43,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1 110,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΤ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1 180,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ ΠΙΣΩ 1 50,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΑΓΩΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ 1 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ ΑΞΟΝΑ 1 55,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 45,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΚΑΚΙΑ ΠΙΣΩ 1 23,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ 1 60,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 1 8,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ- ΓΥΡΗΣ 1 9,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 15,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ 1 30,00 ΕΞΑΓΩΓΗ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΣΟΥΝΑΣ ΜΠΙΛΙΟΦΟΡΟΥ 1 43,00 ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΑΣΜΑΝ 1 180,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 60,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΟ 1 40,00

21 21 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΖΑΣ 1 40,00 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ - ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 40,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1 70,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΕΚ 1 80,00 Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται : Φ.Π.Α., 23%, έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, καθώς και οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατ ήσεις. Η τιμή μονάδας, θα παραμείνει σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών επισκευής-συντήρησης καθώς και των εργασιών επισκευής-συντήρησης είναι ενδεικτικές. Οι εργασίες επισκευής συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων, η προμήθεια των απαραίτητων ειδών επισκευής συντήρησης που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί για την αντιμετώπιση αποκατάσταση έκτακτων και κατεπειγουσών περιπτώσεων βλαβών των οχημάτων και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από την Υπηρεσία, δύναται να πραγματοποιούνται πάντα εντός των οικονομικών ορίων της παρούσας σύμβασης, τόσο κατά την προγραμματισμένη συντήρησή τους (όποτε αυτό απαιτηθεί), και σε ποσότητες ανάλογες με αυτές που ορίζει το πρόγραμμα συντήρησης επισκευής έκαστου κατασκευαστή, όσο και κατά τις έκτακτες εκείνες περιπτώσεις κατά τις οποίες εμφανίζονται βλάβες- φθορές, οι οποίες ήταν αδύνατον να προβλεφθούν, προκαλούν όμως την ακινητοποίηση των οχημάτων με συνέπεια την επιβάρυνση της εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας μας. Επισημαίνεται ότι, βάση των κείμενων διατάξεων της υπ αρίθμ. 2/91118/0026 από ερμηνευτικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο «Προμηθευτής» υποχρεούται να προμηθεύσει ανταλλακτικά που απαιτούνται για έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις βλάβης οχημάτων που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν από την Υπηρεσία. Άρθρο 3 Χρόνος και τόπος παράδοσης Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα προς προμήθεια ανταλλακτικά και εργασίες στις εγκαταστάσεις του, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, ο δε χρόνος παράδοσης να είναι ο συντομότερος δυνατός και σε κάθε περίπτωση η παράδοση να έχει πραγματοποιηθεί έως την 30/09/2014. Άρθρο 4 Τεχνικές Προδιαγραφές- Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Τα υπό προμήθεια είδη ανταλλακτικά θα είναι καινούρια και θα πληρούν τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφέςαπαιτήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα Α της υπ αριθ. 8000/20/1-κα από Διακήρυξης του Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών Φλώρινας. 2. Ο Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που παραδίδει στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ είναι άριστης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας ή εφάμιλλης ποιότητας ISO,CE. Σε περίπτωση που τα προμηθευόμενα γνήσια ανταλλακτικά φθαρούν πρόωρα ή παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα, θα αντικατασταθούν ΔΩΡΕΑΝ από τον Προμηθευτή. 3. Επίσης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να επισκευάσει άμεσα και με δικές του δαπάνες, κάθε φθορά ή βλάβη που θα επέλθει στο όχημα, εξαιτίας της χρήσης ακατάλληλου ανταλλακτικού ή εξαιτίας επισφαλούς εργασίας συντήρησης & επισκευής αυτού. 4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνά ώστε, για όσο χρονικό διάστημα, υπηρεσιακό όχημα παραμένει ακινητοποιημένο στο συνεργείο του, να σταθμεύεται σε προστατευμένο χώρο. Άρθρο 5 Ποιοτική- Ποσοτική Παραλαβή - Έλεγχος Η παρακολούθηση, η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων στον Ανάδοχο, ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, η παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών, θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή που έχει ορισθεί με Απόφαση του Διοικητή του Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών Φλώρινας, με την σύνταξη σχετικών Πρακτικών Παραλαβής, τα οποία θα αποτελούν δικαιολογητικά της δαπάνης. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με

22 22 προσωπικό δικό του. Κατά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και εργασιών θα διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Άρθρο 6 Πληρωμή 1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ειδικές δράσεις Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων έτους 2012», του ετήσιου προγράμματος Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών στον Ανάδοχο, θα γίνει με την υποβολή των οικείων δικαιολογητικών, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και θα χρηματοδοτηθεί κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 20% από Εθνικούς πόρους. 3. Η πληρωμή, θα γίνει με έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος, στο όνομα της εταιρίας, από τον Υπόλογο Διαχειριστή της Σ.Α.Ε. 050/2 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Ειδικές δράσεις Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων έτους 2012». Άρθρο 7 Κρατήσεις - Φόρος εισοδήματος 1. Τα είδη προμήθειας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες, υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ της Α.Δ.Σ. σε ποσοστό 0,10%. Επίσης, τον προμηθευτή - πάροχο, βαρύνει το αναλογικό τέλους χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί των προαναφερθεισών κρατήσεων και 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ, ενώ θα παρακρατηθεί, και ο προβλεπόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/84 φόρος εισοδήματος, 4% για είδη και 8 % για υπηρεσίες επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των *150,00 *. 2. Ο προμηθευτής βαρύνεται με την χαρτοσήμανση της σύμβασης. Άρθρο 8 Κυρώσεις ποινικές ρήτρες. Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Υπηρεσίας την προμήθεια, πριν την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου ή δεν πραγματοποιήσει τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ.118/2007. Άρθρο 9 Καταγγελία σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, εφόσον ο ανάδοχος, καθ οποιονδήποτε τρόπο εκ προθέσεως, συνεχώς και αποδεδειγμένα παραλείπει να εκπληρώσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις του, ο δε ανάδοχος εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή παραλείπει χωρίς νόμιμη αιτία, την πληρωμή του οφειλόμενου, σύμφωνα με την παρούσα, συμβατικού τμήματος. Αρθρο 10 Ανωτέρα βία Σε περίπτωση ανωτέρω βίας, η απόδειξή της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος αν δεν κάνει γνωστά με έγγραφό του στην Υπηρεσία, τα περιστατικά που αποδεικνύουν την ανωτέρα βία σε ένα 20ήμερο από τότε που συνέβησαν αυτά και λόγω των οποίων ακολούθησε η αδυναμία της για ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά της που προκύπτουν απ αυτή. Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία ή η στάση εργασίας ή η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 11 Βαρύτητα εγγράφων Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με την εν λόγω προμήθεια. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α.Δ.Α.: > Α.Δ.Α.Μ.: > ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α ΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. β) 8036/1/14/2234 από 08-01-2014 Βεβαίωση καταχώρησης δαπάνης στο Μητρώο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ Ι Λ Κ Ι Σ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι 25 Αυγούστου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Λ. / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 21 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Νοεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 16 Ιουλίου 2015 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 25 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ EΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης (ΤΜΗΜΑ Δ) Αξία: 3.058,87 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 16% Είδος «Προμήθεια υλικών δομημένης καλωδίωσης για την κάλυψη προμήθεια Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λ.Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την Προμήθεια Ελαστικών Επίσωτρων, Ανταλλακτικών & Λαμπτήρων Χερσαίων Μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, Ιουλίου 0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 25, του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός προτ.: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 25/05/2015 Αριθ. πρωτ.:34119 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 25,

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ένωση. Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της ς Ένωσης ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές, 20/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 24 Τ.Κ 17778 - ΤΑΥΡΟΣ ΤΗΛ. 2103405977 FAX: 2103405978 Α.Φ.Μ: 090169846

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.10.21 12:53:57 EEST Reason: ΑΔΑ: 63ΩΨΩΨ8-Σ3Ξ Location: ΔΗΜΟΣ Athens ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.01 14:07:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΣΣΩΨ8-ΥΔ0 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ:8 0

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ιουλίας Ανδρεάδη αρ.01 - Τ. Κ.49100 Κέρκυρα Τηλ. 2661029134-6 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8032/10/112-γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Κ Λ Α Δ Ο Σ Τ Α Ξ Η Σ ΓΕ Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η ΑΤ Τ Ι Κ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Νο. 1595/10 (Σελ. 5) Ποσό: 100.158,90 Προμηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜIKOΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016

Ορεστιάδα 10 Ιουνίου 2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV Σουφλί, 29-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ. 23884 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 13SYMV001770004 2013-12-09 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 3.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα, 20 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα 13673 Αχαρνές - Αττικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: Διηνεκές» Αχαρνές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕ.Π.Α.Δ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τ.Κ. 621 23 Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 8041

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ.

ΑΔΑ: Β434ΩΨ8-ΔΨΧ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αχαρνές,05/10/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αριθ. πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές,05/10/2012 Αριθ. πρωτ.: 91497 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 4, του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 14SYMV001939413 2014-03-21 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ( Κ.Α.Υ.Φ. ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 04 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 04/03/2015 Αριθ. πρωτ.: 13839 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ»

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002018342 2014-04-30

14PROC002018342 2014-04-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002926358 2015-07-22

15PROC002926358 2015-07-22 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

-1- ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ -1- Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Γ.Α.Δ. ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 1 ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης Θες/νίκης Τ.Κ. 601

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 2.964,36 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χίος 11/03/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Εποπτείας Αποθηκών Τμήμα Υλοποίησης Προμηθειών Συνοπτικών Διαδικασιών Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Σελίδα 1 από 22 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 24 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Α Α: & Α ΑΜ: ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Ελληνική Αριθμ. απόφ. 591/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 33/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 24 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 19o Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 29 του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 29/03/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθειας ανταλλακτικών που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή έως εξήντα τεσσάρων (64) Υπηρεσιακών Οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790459 2015-05-20

15PROC002790459 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΔΑΜ:14SYMV002175003 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 16.000,00 Στην Λάρισα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ. Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. Μακεδονίας και Θράκης 2007-2013 Π.Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Π.Ε.Π. Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710372111,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα