Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Κ Η Π Ο Υ Κ Α Λ Ο Υ - Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ - Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ - Π Α Π Α Φ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Κ Η Π Ο Υ Κ Α Λ Ο Υ - Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ - Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ - Π Α Π Α Φ Η"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού Γυµνασιάρχου Μικρού ιστόµου Παπάφη» ΚΑ: Aρ. Μελέτης: Α45/2012 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στη µελέτη ανάπλασης των κόµβων Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου & Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου και της οδού Στρ. Γενναδίου από την οδό Παπάφη έως την οδό Αλ. Παπαναστασίου, στην Ε ηµοτική Κοινότητα. Σκοπός της µελέτης είναι η κυκλοφοριακή ρύθµιση των παραπάνω κόµβων και η ανάπλαση των πεζοδροµίων και διαβάσεων για τη συνεχή, ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση των πεζών καθώς και η ανάπλαση του συγκεκριµένου τµήµατος της οδού Στρ. Γενναδίου µε την κατασκευή πεζοδροµίου µπροστά από το 1 ο Γυµνάσιο Χαριλάου 30 ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο και τη διευθέτηση της στάθµευσης για την ασφαλή και άνετη κίνηση των µαθητών. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Οδοποιίας Στη συµβολή των οδών Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου δηµιουργείται κυκλικός κόµβος, σύµφωνα µε την κυκλοφοριακή µελέτη, και τέσσερις τριγωνικές νησίδες διαχωρισµού των δύο ρευµάτων στις οδούς Ανατ. Θράκης, Απόλλωνος, Αναξιµάνδρου και ιστόµου, στα σηµεία εισόδου εξόδου για την εξασφάλιση της οµαλής κυκλοφορίας των οχηµάτων στην περιοχή. Στη συµβολή των οδών Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου γίνεται διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων µε την εγκατάσταση φωτεινού σηµατοδότη και αλλαγή της διεύθυνσης κίνησης των οχηµάτων στο τµήµα της οδού Γυµν. Μικρού από την οδό Γυµν. Μυστακίδου έως την οδό ιστόµου. Σε τµήµατα των οδών Παπάφη, Γυµν. Μικρού και ιστόµου γίνεται αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών ώστε το οδόστρωµα κυκλοφορίας να είναι περίπου 3,20µ 3,80µ για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης και τον περιορισµό των µεγάλων ταχυτήτων των οχηµάτων ενώ δηµιουργούνται εσοχές όπου επιτρέπεται η στάθµευση. Στην οδό Στρ. Γενναδίου δηµιουργείται πεζοδρόµιο µπροστά στο 1 ο Γυµνάσιο Χαριλάου 30 ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο µε ταυτόχρονη διευθέτηση του κοινόχρηστου χώρου στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου (δηµιουργία καθιστικού και τεσσάρων θέσεων Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 α π ό

2 στάθµευσης), περιορίζεται το πλάτος του οδοστρώµατος κυκλοφορίας ώστε να είναι περίπου 3,20µ, δηµιουργείται εσοχή για διαγώνια στάθµευση στο πεζοδρόµιο του πάρκου ενώ δηµιουργούνται ράµπες σε όλες τις γωνίες και στις δύο πλευρές, σε όλο το µήκος του συγκεκριµένου τµήµατος της οδού ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κίνηση των πεζών. Πρόταση διαµόρφωσης Κόµβος Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου Κυκλικός κόµβος δηµιουργείται στη συµβολή των οδών Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου. Η διαµόρφωση του κόµβου περιλαµβάνει : o την κύρια κυκλική νησίδα ακτίνας 15,50µ. Μετά το κράσπεδο δηµιουργείται µία ζώνη πλάτους 1,75µ η οποία επιστρώνεται µε γρανιτoκυβόλιθο 10x10εκ, ενώ προβλέπεται η κατασκευή δενδροδόχου για το υφιστάµενο δέντρο. Στη συνέχεια κατασκευάζεται κράσπεδο 15εκ και ύψος 10εκ πάνω από το επίπεδο των γρανιτοκυβόλιθων ενώ στον κυκλικό χώρο που δηµιουργείται θα εκπονηθεί µελέτη κατασκευής σιντριβανιού. Στην µελέτη ανάπλασης του κόµβου θα προβλεφθεί η ηλεκτρική παροχή και η παροχή ύδρευσης του σιντριβανιού καθώς και η σύνδεσή του µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Το υφιστάµενο δέντρο σε αυτό το χώρο διατηρείται. o τις τέσσερις τριγωνικές νησίδες διαχωρισµού των δύο ρευµάτων στα σηµεία εισόδου εξόδου των οδών Απόλλωνος, Αναξιµάνδρου, ιστόµου και Ανατ. Θράκης. Σε κάθε νησίδα προβλέπεται διάβαση για τους πεζούς που τοποθετείται στη στάθµη του οδοστρώµατος, ενώ ο υπόλοιπος χώρος διαµορφώνεται σε παρτέρια. Το παρτέρι που διαµορφώνεται στη µεγάλη πλευρά κάθε τριγωνικής νησίδας θα φυτευτεί µε πολυετή χαµηλής ανάπτυξης φυτά στο τµήµα προς τον κυκλικό κόµβο και σε πλάτος 1,20µ, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφτεί µε χλοοτάπητα, όπως φαίνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. o τις ράµπες στις διαβάσεις των πεζών στα πεζοδρόµια των οδών Κανάρη, Ανατ. Θράκης, Απόλλωνος, Αναξιµένους, Αναξιµάνδρου και ιστόµου οι οποίες ανάλογα µε το πλάτος του κάθε πεζοδροµίου διαµορφώνονται σε τυπικές τραπεζοειδούς µορφής ή σε τµήµα του πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν. o τις αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά στα πεζοδρόµια των οδών ώστε να δηµιουργούνται δύο κυκλικές λωρίδες κυκλοφορίας οχηµάτων πλάτους 4,00µ. Στα τµήµατα των πεζοδροµίων που ανακατασκευάζονται, όπως και τις διαβάσεις στις τριγωνικές νησίδες, επιστρώνονται µε πλάκες πεζοδροµίου 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, χρώµατος γκρι. Σε αυτά τα τµήµατα των πεζοδροµίων κατασκευάζεται οδηγός τυφλών µεταξύ των ραµπών. Μία σειρά πλακών οδηγού τυφλών τύπου Β τοποθετείται στην απόληξη των ραµπών προς το οδόστρωµα. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 2 α π ό

3 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το υφιστάµενο δέντρο µε κόκκινο χρώµα στο σχέδιο Α1 της µελέτης το οποίο φαίνεται να βρίσκεται µέσα στην κυκλική λωρίδα κυκλοφορίας του κόµβου προτείνεται να µεταφυτευτεί την κατάλληλη εποχή, συνεπώς κατά τη διάρκεια του χειµώνα, που τα δένδρα βρίσκονται στο χειµερινό λήθαργο, περίπου έως τα τέλη Φεβρουαρίου, µε τους ανάλογους χειρισµούς και εργασίες, σε άλλο σηµείο στην περιοχή. Κόµβος Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου Η διαµόρφωση του κόµβου στη συµβολή των οδών Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου περιλαµβάνει: o την ανακατασκευή της τριγωνικής νησίδας που διευκολύνει τη στροφή των οχηµάτων από την οδό Παπάφη προς την οδό Γυµν. Μικρού. Στη νησίδα προβλέπεται διάβαση για τους πεζούς που τοποθετείται στη στάθµη του οδοστρώµατος, ενώ ο υπόλοιπος χώρος διαµορφώνεται σε παρτέρια τα οποία φυτεύονται µε πολυετή χαµηλής ανάπτυξης φυτά. o την µερική υπό γωνία διαπλάτυνση του πεζοδροµίου της οδού Γυµν. Μικρού από την πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών, για την δηµιουργία ράµπας για ΑΜΕΑ. o την διαπλάτυνση του πεζοδροµίου από την πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών της οδού Γυµν. Μικρού στο τµήµα από την οδό Γυµν. Μυστακίδου έως την οδό Σπευσίππου ώστε το νέο κράσπεδο να βρίσκεται εκτός ρυµοτοµικής γραµµής. o τη δηµιουργία πεζοδροµίου από την πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών της οδού Γυµν. Μικρού στο τµήµα από την οδό Γυµν. Μυστακίδου έως την οδό ιστόµου. Το πλάτος του πεζοδροµίου κυµαίνεται από 1,30µ έως 1,20µ µπροστά από την ιδιοκτησία µε οικοδοµικό αριθµό 13-15, ενώ µπροστά από το κοινόχρηστο χώρο πράσινου, στη συνέχεια της οδού µέχρι τη συµβολή µε την οδό ιστόµου, διαµορφώνονται πεζοδρόµια, καθιστικά, παρτέρια και διαγώνια στάθµευση οχηµάτων. Τα παραπάνω καθιστικά επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος γκρι σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση ενώ ο χώρος στάθµευσης επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. o τις αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά στα πεζοδρόµια της οδού Παπάφη ώστε το οδόστρωµα κυκλοφορίας να είναι περίπου 3,80µ για κάθε ρεύµα κυκλοφορίας για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης και τον περιορισµό των µεγάλων ταχυτήτων των οχηµάτων. Η στάθµευση περιορίζεται στην εσοχή που δηµιουργείται από την πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών κοντά στη συµβολή µε την οδό ιστόµου. o τις ράµπες στις διαβάσεις των πεζών στα πεζοδρόµια στην συµβολή των οδών του κόµβου οι οποίες ανάλογα µε το πλάτος του κάθε πεζοδροµίου διαµορφώνονται σε τµήµα του πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν ή σε ράµπες τύπου βεντάλια. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 3 α π ό

4 o την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου στη συµβολή των οδών Παπάφη, Γυµν. Μικρού και Αγ. Βασιλείου µετά την κατεδάφιση των απαλλοτριωµένων κτισµάτων. ιαµορφώνεται παρτέρι µε κράσπεδο ίδιας µορφής και διαστάσεων µε το κράσπεδο στο κοινόχρηστο πράσινο στη συµβολή των οδών Γυµν. Μικρού, ιστόµου και Παπάφη. Μεταξύ του παρτεριού και της οικοδοµής διαµορφώνεται διάδροµος πλάτους 2,50µ σε όλο το µήκος της οικοδοµής ο οποίος επιστρώνεται µε πλάκες πεζοδροµίου 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, χρώµατος γκρι. Τα τµήµατα των πεζοδροµίων που διαπλατύνονται, η διάβαση στη τριγωνική νησίδα και το πεζοδρόµιο περιµετρικά του κοινόχρηστου πρασίνου µεταξύ των οδών Παπάφη, ιστόµου και Γυµν. Μικρού, επιστρώνονται µε πλάκες πεζοδροµίου 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, χρώµατος γκρι. Στο τµήµα του πεζοδροµίου στην οδό Παπάφη στην πλευρά των περιττών αριθµών κατασκευάζεται οδηγός τυφλών µεταξύ των ραµπών. Μία σειρά πλακών οδηγού τυφλών τύπου Β τοποθετείται στην απόληξη των ραµπών προς το οδόστρωµα. Περιοχή µεταξύ των δύο κόµβων Μεταξύ των δύο κόµβων, για την εύρυθµη κυκλοφορία των οχηµάτων και τη συνεχή, ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση των πεζών, γίνονται επεµβάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν: o τη δηµιουργία τριγωνικής νησίδας στη συµβολή των οδών Γυµν. Μικρού και ιστόµου, ώστε να επιτρέπεται η αριστερή στροφή από την οδό Γυµν. Μικρού προς την οδό ιστόµου, για να µην επιβαρύνεται µε πρόσθετα κυκλοφοριακά φορτία ο κυκλικός κόµβος. Το σύνολο της νησίδας διαµορφώνεται ως παρτέρι στο οποίο θα φυτευτούν πολυετή χαµηλής ανάπτυξης φυτά. o την διαπλάτυνση του πεζοδροµίου από την πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών της οδού Γυµν. Μικρού στο τµήµα από την οδό Σπευσίππου έως την οδό ιστόµου, µε εσοχή για στάθµευση, για να περιοριστεί το πλάτος του οδοστρώµατος στα 3,50µ. o τη δηµιουργία προεξοχών στις γωνίες της οδού ιστόµου στο τµήµα από την οδό Γυµν. Μικρού έως την οδό Παπάφη. ύο προεξοχές δηµιουργούνται από την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου για την εν εσοχή παράλληλη στάθµευση των οχηµάτων, ενώ µία τρίτη στη συµβολή της οδού ιστόµου µε την οδό Παπάφη στην πλευρά των περιττών αριθµών για την κατασκευή ράµπας για ΑΜΕΑ. o τη δηµιουργία εσοχών για κάδους απορριµµάτων-ανακύκλωσης στο πεζοδρόµιο στην οδό ιστόµου από την πλευρά των περιττών αριθµών. o τις ράµπες στις διαβάσεις των πεζών στα πεζοδρόµια στην συµβολή των οδών Γυµν. Μικρού και Σπευσίππου, Γυµν. Μικρού και ιστόµου, οι οποίες ανάλογα µε το πλάτος του κάθε πεζοδροµίου διαµορφώνονται σε τυπικές τραπεζοειδούς µορφής, σε τµήµα του Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 4 α π ό

5 πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν ή σε ράµπες τύπου βεντάλια. o τις αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του παρτεριού που περιβάλλει το κοινόχρηστο χώρο πρασίνου µεταξύ των οδών Παπάφη, ιστόµου και Γυµν. Μικρού. Το νέο τµήµα του κράσπεδου πρασίνου είναι ίδιας µορφής, διαστάσεων και υλικού µε το υφιστάµενο, όπως και το κιγκλίδωµα που στερεώνεται πάνω στο κράσπεδο. o τη δηµιουργία χώρου για διαγώνια στάθµευση σε εσοχή στο πεζοδρόµιο µπροστά από τον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, ο οποίος επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους 10x10εκ χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. o τη δηµιουργία χώρου καθιστικών µεταξύ του χώρου στάθµευσης και του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου. Ο χώρος αυτός επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους 10x10εκ σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση πάνω σε βάση οδοστρωσίας. o τη δηµιουργία διαδρόµων στο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου µεταξύ των οδών ιστόµου και Γυµν. Μικρού. Οι διάδροµοι επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθους σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση πάνω σε βάση οδοστρωσίας και εγκιβωτίζονται µε χυτό κράσπεδο πλάτους 15εκ εκατέρωθεν. Τα αρχικά τµήµατα, µήκους 5,00µ περίπου, αποτελούν κεκλιµένες επιφάνειες (ράµπες) για την ένωση της στάθµης του πεζοδροµίου ή καθιστικού, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τη στάθµη του χώρου πρασίνου, ενώ τα υπόλοιπα τµήµατα ακολουθούν το ανάγλυφο του εδάφους. Τα κράσπεδα στην αρχή της κεκλιµένης επιφάνειας προεξέχουν από τον διάδροµο ενώ στο τέλος γίνονται συνεπίπεδα µε την επίστρωση των τσιµεντοκυβόλιθων ώστε να αποτελούν µέρος του διαδρόµου. Ασθενικά δέντρα σε αυτό το χώρο θα αποµακρυνθούν και νέα θα φυτευτούν, όπως προτείνεται στη φυτοτεχνική µελέτη. Οδός Στρ. Γενναδίου από την οδό Παπάφη έως την οδό Αλ. Παπαναστασίου Η ανάπλαση της οδού Στρ. Γενναδίου στο συγκεκριµένο τµήµα περιλαµβάνει : o την κατασκευή πεζοδροµίου µπροστά από το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου 30ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο, πλάτους 1,80µ και στην πλευρά επί της οδού Οδυσσιτών πλάτους περίπου 1,54µ, για τη συνεχή, ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση των µαθητών. o τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης σε εσοχή στο νέο πεζοδρόµιο επί της οδού Οδυσσιτών. o τον περιορισµό του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου. Το νέο τµήµα του κρασπέδου πρασίνου είναι ίδιας µορφής, διαστάσεων και υλικού µε το υφιστάµενο. o τη δηµιουργία δύο εσοχών στάθµευσης στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου, στην επέκταση του νέου πεζοδροµίου, οι οποίοι επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 5 α π ό

6 o τη δηµιουργία καθιστικού χώρου µεταξύ της εσοχής στάθµευσης υπό γωνία και του παρτεριού, η οποία επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος γκρι σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση. o την αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου από την πλευρά των άρτιων αριθµών ώστε το οδόστρωµα κυκλοφορίας να έχει τουλάχιστον 3,75µ πλάτος για τη διευκόλυνση της στάθµευσης των οχηµάτων υπό γωνία. o την ανακατασκευή του πεζοδροµίου µεταξύ των οδών Παπάφη και Οδυσσιτών στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών. o τη διαπλάτυνση του πεζοδροµίου από την πλευρά του πάρκου στις συµβολές µε τις οδούς Παπάφη και Οδυσσιτών και τη δηµιουργία χώρου διαγώνιας στάθµευσης ο οποίος επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. Το νέο κράσπεδο στην εσοχή επεκτείνεται και στο τµήµα της διαπλάτυνσης στη γωνία στη συµβολή µε την οδό Οδυσσιτών ορίζοντας, πιθανώς, τη γραµµή απορροής των όµβριων υδάτων κατά την προσαρµογή της διαπλάτυνσης στα υψόµετρα της περιοχής, και διαχωρίζοντας την επίστρωση σε πλάκες ίδιες µε τις υφιστάµενες και σε πλάκες εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ. Στη γωνία στη συµβολή µε την οδό Παπάφη διατηρείται το παλιό κράσπεδο για τον ίδιο παραπάνω λόγο. o τις ράµπες για ΑΜΕΑ στις γωνίες σε όλο το µήκος της οδού στο συγκεκριµένο τµήµα και από τις δύο πλευρές, οι οποίες διαµορφώνονται, σε τυπικές τραπεζοειδούς µορφής, σε τµήµα του πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν ή σε ράµπες τύπου βεντάλια. Στην οδό Οσίας Ξένης από την πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών ενδέχεται να ζητηθεί προσαρµογή του πεζοδροµίου στο τµήµα µεταξύ των οδών Στρ. Γενναδίου και Αγίου Βασιλείου για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ. o τη δηµιουργία εσοχών για κάδους απορριµµάτων-ανακύκλωσης στο πεζοδρόµιο από την πλευρά των άρτιων αριθµών. Επισηµάνσεις Α) Θα γίνει µεταφορά του εναέριου δικτύου της ΕΗ από τον κυκλικό κόµβο. Β) Οι φωτεινοί σηµατοδότες που καταργούνται από τον κυκλικό κόµβο θα µετακινηθούν από συνεργεία του ήµου Θεσσαλονίκης. Γ) Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δίκτυα ΟΚΩ (φυσικού αερίου, ύδρευσης, αποχέτευσης, κιβώτια ΟΤΕ, ΕΗ και ηλεκτροφωτισµούπίλαρ). ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τα υλικά που προβλέπει η µελέτη είναι τα εξής: Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 6 α π ό

7 o Πλάκες 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, βασισµένες στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών, χρώµατος γκρι. o Πλάκες ίδιου τύπου, διαστάσεων και χρώµατος µε τις υφιστάµενες, σε συγκεκριµένα σηµεία για την προσαρµογή των νέων τµηµάτων πεζοδροµίου στο πάρκο στη συµβολή Στρ. Γενναδίου και Παπάφη. o Τσιµεντοκυβόλιθοι 10x10εκ χρώµατος γκρι, βασισµένοι στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών, στα διαµορφωµένα καθιστικά και τους διαδρόµους στον κοινόχρηστο χώρο πρασινού. o Τσιµεντοκυβόλιθοι 10x10εκ χρώµατος σκούρο γκρι σε χώρους στάθµευσης, οι οποίοι δεν βασίζονται στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών. o Γρανιτοκυβόλιθοι 10x10εκ στο πεζοδρόµιο πλάτους 1,75µ στον κυκλικό κόµβο. o Πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών τύπου Β (ΚΙΝ ΥΝΟΣ) 40x40εκ, χρώµατος κίτρινο, οι οποίες δεν βασίζονται στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών. o Πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών τύπου Α (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) 40x40εκ, χρώµατος κίτρινο, οι οποίες δεν βασίζονται στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών. o Παγκάκια σε φυσικό χρωµατισµό. o Αποτρεπτικά εµπόδια χρώµατος ανθρακί σε όλο το µήκος των οδών της περιοχής µελέτης και στις δύο πλευρές όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αθ. Λερίδου Μ. ΒΕΛΛΙΟΣ Σ. ΜΑΝΩΛΙ ΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 7 α π ό

8 Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση περιοχής Κήπου του Καλού» µεταξύ των άλλων εργασιών, προβλέπεται η εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών µε σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση του φωτισµού στις περιοχές επέµβασης. Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν νέα δίκτυα υποδοµών, καθώς και να εγκατασταθούν νέοι ιστοί και φωτιστικά σώµατα νατρίου. Η ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθµίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών επέµβασης καθώς τα νέα στοιχεία που θα ενσωµατωθούν στον αστικό εξοπλισµό, διακρίνονται για τα αισθητικά τους χαρακτηριστικά. 2. Γενικά επί του έργου Με το έργο αυτό θα πραγµατοποιηθεί η κατασκευή νέων δικτύων υποδοµής, η εγκατάσταση νέων χαλύβδινων ιστών ύψους, 6m, 7m 8m και 10m.. Στο έργο θα ενσωµατωθούν φωτιστικά σώµατα νέας τεχνολογίας υψηλής πίεσης νατρίου (Na), ισχύος 150W και 250W. Επίσης, θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτρολογικός πίνακας για την ηλεκτροδότηση των νέων εγκαταστάσεων. Αναλυτικότερα, η επέµβαση που προδιαγράφεται µε το συγκεκριµένο έργο σε κάθε περιοχή έχει ως εξής: Περιοχή κόµβου Κήπου του Καλού, έως την οδό Παπάφη. Στον κυκλικό κόµβο που κατασκευάζεται στον Κήπο του Καλού θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση περιµετρικά επτά (7) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 10m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W. (Θα αποξηλωθούν οι υπάρχοντες τσιµεντοϊστοί που εξυπηρετούν τον φωτισµό του κόµβου ). Στην οδό ιστόµου, στο τµήµα της από τον κόµβο του Κήπου του Καλού έως την συµβολή της µε την οδό Γυµνασιάρχου Μικρού θα αξιοποιηθεί το υπάρχον δίκτυο δίκτυο υποδοµής και θα εγκατασταθούν δύο (2) νέοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 8m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στη συµβολή των οδών ιστόµου και Γυµνασιάρχου Μικρού, στην νησίδα θα τοποθετηθεί ένας χαλύβδινος ιστός ύψους 8m µε διπλό βραχίονα και φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W Στο τµήµα της οδού ιστόµου από την συµβολή της µε την οδό Γυµνασιάρχου Μικρού έως τη οδό Παπάφη θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 8 α π ό

9 εγκατάσταση έξι (6) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 7m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στην οδό Γυµνασιάρχου Μικρού από την ιστόµου έως Παπάφη θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση τριών (3) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 7m και τεσσάρων (4) 6m ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στην οδό Παπάφη από ιστόµου έως Γυµνασιάρχου Μικρού θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 10m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W. Στη συµβολή των οδών Παπάφη και Γυµνασιάρχου Μικρού, στην νησίδα θα τοποθετηθεί ένας χαλύβδινος ιστός ύψους 10m µε διπλό βραχίονα και φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W. Στον κόµβο θα τοποθετηθούν τρείς (3) νέοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 7m επί της οδού Γυµνασιάρχου Μικρού προς την πλευρά της οδού Παπαναστασίου και ένας χαλύβδινος ιστός ύψους 7m στην αρχή της οδού Μυστακίδη, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Οδός Στρατηγού Γενναδίου Στην οδό Στρατηγού Γενναδίου από την οδό Παπάφη έως τη οδό Οδυσσιτών θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση έπτά (7) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 7m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στην οδό Στρατηγού Γενναδίου από την οδό Οδυσσιτών έως την οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση έντεκα (11) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Ο εξοπλισµός (φωτιστικά, ιστοί, ηλεκτρολογικοί πίνακες, κλπ) που θα αποξηλώνεται θα παραδίδεται στην Υπηρεσία. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι σύγχρονης κατασκευής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου. Η κατασκευή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 αλλά και µε τα υπόλοιπα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 9 α π ό

10 3. Εκτέλεση έργου συνεργεία. Το έργο θα εκτελεσθεί καθ ολοκληρία εργολαβικώς µε ειδικευµένα για κάθε εργασία Περιγραφή Υποδοµής Σιντριβανιού Μέσω αυτής της Εργολαβίας θα εξασφαλίσουµε σύνδεση του χώρου ανάπτυξης σιντριβανιού µε τις παρακείµενες περιοχές φύτευσης έτσι ώστε να υπάρξει διασύνδεσή του µε το υφιστάµενο σύστηµα ύδρευσης άρδευσης και ηλεκτρολογικής παροχής. Γι αυτόν τον λόγο τοποθετούµε υπόγειες διαβάσεις µε αγωγό PVC Φ160mm και όπου απαιτείται και αντίστοιχα φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ. ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Κ. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Μηχ/γος- Ηλ/γος Μηχανικός Ηλ/γος Μηχανικός Αρχιτεκτων Μηχανικός Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 0 α π ό

11 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Πρασίνου Στην εκτέλεση εργασιών της οµάδας πρασίνου περιλαµβάνονται: 1ον οι εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού και 2ον οι εργασίες εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου. Οι εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού αφορούν στα εξής: Αρχικά πραγµατοποιείται εκσκαφή και αποµάκρυνση µεµονωµένων κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα και η αποµάκρυνση µπάζων. Κατόπιν συµπλήρωση των προβλεπόµενων χώρων µε φυτική γη και έπειτα στην επιφάνεια µε κηπευτικό χώµα. Για την πλήρωση των προβλεπόµενων χώρων δεν χρησιµοποιούνται προϊόντα καθαίρεσης. Ακολουθεί η µόρφωση της επιφάνειας του εδάφους και η προσθήκη των βελτιωτικών εδάφους. Θα γίνει πρώτα το άνοιγµα των λάκκων και η φύτευση των δένδρων, ύστερα των θάµνων, των ποωδών φυτών και τελευταία του χλοοτάπητα. Οι εργασίες εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου ξεκινούν µετά τη διαµόρφωση των παρτεριών, µε την εγκατάσταση των σωλήνων µεγάλης διατοµής για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης µικρότερης διατοµής. Αφού γίνει πλήρωση των παρτεριών µε κηπευτικό χώµα πραγµατοποιείται άνοιγµα των αυλάκων και τοποθέτηση όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του αυτόµατου δικτύου άρδευσης. Η επιλογή του φυτικού υλικού έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις γενικότερες απαιτήσεις σε αστικές φυτεύσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθµίζουν αισθητικά την περιοχή του έργου. Τα είδη των δένδρων αειθαλή (στο µεγαλύτερο ποσοστό) αλλά και φυλλοβόλα θα φυτευτούν κατά οµάδες, ώστε να εναλλάσσονται τα στάδια ανθοφορίας τους. Επίσης, ο χρωµατισµός του φυλλώµατός τους θα προσδώσει την επιθυµητή ποικιλοχρωµία. Επιλέχθηκε ο προπαρασκευασµένος χλοοτάπητας σε σχέση µε τη σπορά χλόης ώστε να αναδειχθεί άµεσα το πράσινο και να αποφύγουµε τις απώλειες σπόρων και καθυστερήσεις του φυτρώµατος. Ιδιαίτερη επισήµανση γίνεται σχετικά µε την καταλληλότητα του κηπευτικού χώµατος, την ποιότητα των υλικών άρδευσης καθώς και την άριστη κατάσταση του φυτικού υλικού. υλικό. Ακολουθούν στο παράρτηµα 1.2 πίνακες µε το προτεινόµενο φυτικό και αρδευτικό ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤ. ΠΡΑΜΑ Κ. ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΗΛ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Γεωπόνος Γεωπόνος Γεωπόνος Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 1 α π ό

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΨΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝ ΡΑ Τεµ. µέτρα εκατοστά Λαγκερστρέµια Lagerstroemia 5 1, indica 2,00 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis 6 2, siliquastrum 3,00 Κουκουναριά (Πεύκη) Pinus pinea 7 2, ,50 Ιπποκαστανιά Aesculus 1 2, hippocastanum 3,00 Καλλωπιστική αµασκηνιά Prunus cerasifera "pissardii" 7 2,00-2, Καλλωπιστική Μηλιά Malus floribunda 1 2,00-2,50 Παυλόβνια Paulownia 11 2,00 - tomentosa 2,50 Υγράµβαρη Liquidambar 9 2,50 - (Λικιδάµβαρη) styraciflua 3,00 Λιριόδενδρο Liriodendron 3 2,50 - tulipifera 3,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΡΩΝ 50 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΨΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑ ΩΝ ΘΑΜΝΟΙ Τεµ. µέτρα λίτρα Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος Juniperus chinensis horizontalis 250 0,60-0,80 Θ Βερβερίδα κόκκινη αειθαλής Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο αειθαλές ενδρολίβανο έρπον Berberis candidula Cotoneaster horizontalis "dammerii" Rosmarinus officinalis "prostratus" ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ ,50-0, ,30-0, ,30-0,40 Θ Θ Θ ΠΟΩ Η - ΠΟΛΥΕΤΗ Τεµ. µέτρα λίτρα Αγιούγκα Ajuga reptans 550 0,30 Π2 0,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΩ ΩΝ - ΠΟΛΥΕΤΩΝ 550 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Προπαρασκευασµένος χλοοτάπητας ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ m Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 2 α π ό

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πλαστικός σωλήνας (PVC) άρδευσης Φ m 2 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ40 10 atm 170 m 3 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ32 6 atm 700 m 4 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ25 6 atm 40 m 5 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ20 6 atm 320 m 6 Σταλακτηφόρος αγωγός Φ20 6 atm µε σταλάκτες ανά 33 cm 340 m 7 Σιδηροσωλήνας µεταλλικός, γαλβανισµένος Φ 2'' 80 m 8 Root Zone Watering System (κύλινδρος) 1 9 Ηλεκτροβάνες 1'' 9 Volt τύπου Rain-Bird (µαζί µε το πηνίο) Προγραµµατιστές 1 στάσης 2 11 Προγραµµατιστές 2 στάσεων 4 12 Προγραµµατιστές 4 στάσεων 3 13 Προγραµµατιστές 6 στάσεων 1 14 Κονσόλες προγραµµατισµού συµβατές µε T-BOS 2 15 Πηνία Μπαταρίες 9V Φρεάτια Εκτοξευτήρες άρδευσης (pop-up) στατικοί 2-5 µέτρων Εκτοξευτήρες άρδευσης (pop-up) γραναζωτοί 5-9 µέτρων 5 20 Εκτοξευτήρες άρδευσης (pop-up) γραναζωτοί 7-14 µέτρων Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Φ 3/4'' 7 22 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Φ 1'' Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ 1'' 2 24 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ 1 1/2'' 3 25 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 3/4'' 3 26 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1'' 6 27 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1 1/4'' 1 28 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1 1/2'' 4 29 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1/2'' Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 3/4'' Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1'' 8 32 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 3/4'' Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 1'' Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 1 1/2'' 6 35 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1'' 9 36 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1 1/2'' Βάνες µεταλλικές 3/4'' 6 38 Βάνες µεταλλικές 1'' Υδρόµετρα τύπου Woltman 2 40 Γάντζοι εδάφους (πλαστικοί) ιάφορα µεταλλικά και πλαστικά εξαρτήµατα Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α α π ό

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων - Ανάπλαση της οδού Κίµωνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

5/2016. Αριθμός Μελέτης : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ Α & Ο.Τ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΉΜΟΣ ΧΑΝΊΩΝ ΕΡΓΟ

5/2016. Αριθμός Μελέτης : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο.Τ Α & Ο.Τ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΉΜΟΣ ΧΑΝΊΩΝ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Πληρ.: Κτιστάκη Ελίνα Τηλ.: 28213 41713 email: ektistaki@chania.gr 5/2016 Αριθμός Μελέτης : ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων»

«Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης όμβριων υδάτων» ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ : «Κήποι Βροχής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση μελέτης ανάπλασης της οδού 28 ης Οκτωβρίου με μεθόδους οικολογικής διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ Οριστική Μελέτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Α.Τ. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη Ιστορικών περιοχών των Β και Γ ηµοτικών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη Ιστορικών περιοχών των Β και Γ ηµοτικών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 26 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ ΤΑΝΤΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΑΠΦΟΥΣ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.10 Δ.Κ. ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ αρ. μελ. 38/16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 119.000,00 Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για το έργο:

ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Η τεχνική αυτή περιγραφή αναφέρεται στις εργασίες που απαιτούνται για το έργο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΕΩΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ II ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.710.000,00 ΑΡ.ΜΕΛΕΤ.: 21/2012 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός: 125.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

«Εργασίες αναδιαμόρφωσης στο αίθριο της Βιβλιοθήκης»

«Εργασίες αναδιαμόρφωσης στο αίθριο της Βιβλιοθήκης» «Εργασίες αναδιαμόρφωσης στο αίθριο της Βιβλιοθήκης» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρμόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 1ο Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ: κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως () ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός:145.000,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (Δ.Ε. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 364.643,41

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μελέτης: Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου των οδών Αγν. Στρατιώτη, Ολυμπιονίκη Καρυπίδη και Παπάφη

Τίτλος μελέτης: Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου των οδών Αγν. Στρατιώτη, Ολυμπιονίκη Καρυπίδη και Παπάφη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Τίτλος μελέτης: Διαμόρφωση κυκλοφοριακού κόμβου των οδών Αγν. Στρατιώτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09)

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1533B / 27-7-2009 (ισχύουν από 1-9-09) ΚΩΔΙΚΟΣ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών ΟΔΟ 1110 m3 0,27 0,36 [*] 33,33%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ς 1 2 3 4 5 6 7 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεςημιβραχώδες Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΜΑΒΙΛΗ- ΚΑΛΒΟΥ-ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ»

ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΜΑΒΙΛΗ- ΚΑΛΒΟΥ-ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ο ΩΝ ΜΑΒΙΛΗ- ΚΑΛΒΟΥ-ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έργο: «Βιοκλιµτική νβάθµιση του ηµόσιου Ανοικτού Χώρου κτά µήκος του ιστορικού ρέµτος Χρυσορρό της Θήβς» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤ Μονάδ Μονάδς ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Γενικά αντικείµενο και στόχος της παρούσας µελέτης είναι: 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη µελέτη Κυκλοφοριακή µελέτη του έργου κατασκευής ισόπεδου κόµβου.ε.υ.α.λ. σύµφωνα µε την 1149/11-03-2013 υπογραφείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» Σελίδα 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ν

Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 350.000,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Συνεδρίαση : 8η Αριθµός απόφασης: 60/2016 ΘΕΜΑ: Έγκριση της Τεχνικής Μελέτης µε θέµα: «ιαµόρφωση πεζοδροµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας

Χάραξη κόμβου. 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας Χάραξη κόμβου 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 1 Τύποι ισόπεδων κόμβων Με τρία σκέλη Με τέσσερα σκέλη Με πάνω από τέσσερα σκέλη 10/11/09 Μάθημα Θέμα Οδοποιίας 2 Απλή διασταύρωση τύπου Τ Προσφέρεται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Γενικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. Γενικά ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Γενικά Σκοπός της μελέτης είναι η διασφάλιση της αυτόνομης, ασφαλούς και άνετης πρόσβασης στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και στις προσφερόμενες υπηρεσίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: ιαµόρφωση πρασίνου στο ΟΤΓ79Α επί των οδών Ακαδηµίας και Κοιµήσεως Θεοτόκου Αναθεώρ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ»

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΑΡΟ ΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Ηρακλείου προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο ΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.034.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 9/2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θέρμης Αριθμ. Απόφασης. 64/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έργα ανάπλασης και λειτουργικά τεχνικά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α Γ01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ007 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ008 Φωτογράφηση προς την δύση. Πολύ καλή κατάσταση του δρόµου µεγάλη χρήση των parking ποδηλάτων. Αµφίπλευ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α Γ01 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ007 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Γ008 Φωτογράφηση προς την δύση. Πολύ καλή κατάσταση του δρόµου µεγάλη χρήση των parking ποδηλάτων. Αµφίπλευ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ : Από Σαµαροπούλου έως Πελοπίδα. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Όροφοι: 4 όροφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011 KA ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ 25.6262.30 Συντήρηση αντλιοστασίων κλπ. 20.000,00 20.000,00 25.6264.30 Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών. 40.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθμός Μελέτης : 38/2016 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

x40 cm 10x20 cm - -

x40 cm 10x20 cm - - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΜΠ ΗΜΟΥ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: ονοµασία ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Παραποµπή στο Σχέδιο Αριθ. 02 αριθµός Καρτέλας ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση Αγίων Ομολογητών

Δημόσια Διαβούλευση Αγίων Ομολογητών Δημόσια Διαβούλευση Αγίων Ομολογητών Τα προβλήματα στην περιοχή σας Δρόμοι χωρίς πεζοδρόμια Άναρχη Στάθμευση επί των οδών και μπροστά από τα σπίτια σας Στάθμευση σε άδεια οικόπεδα στην περιοχή Κατεστραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός. o προϊστάμενος τμήματος μελετών ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ αρχιτέκτων μηχανικός. o προϊστάμενος τμήματος μελετών ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ πολιτικός μηχανικός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΘΕΩΡΗΣΗ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ - ΕΜΠΡΟΣΝΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΚΜ-6ΜΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΚΜ-6ΜΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000 ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθµός Μελέτης: 4 / 07-02-2012 ΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων

Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό των Μαλίων Προϋπολογισμός: 1.390.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΜΟΥΤΤΑΛΟΥ Πινακίδα 01: Xωροταξικό σχέδιο και διαγράμματα πρότασης κλ. 1:1000 Πινακίδα 02: Κάτοψη περιοχής τζαμιού κλ. 1:200 και σχέδια αστικού εξοπλισμού κλ. 1:100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα:Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Μελετών Έργων Αριθμός Μελέτης: 15/10-03-2017 ΕΡΓΟ: Ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ο ΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 1.229.000,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: ,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισµός: 125.000,00 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ «ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής του Σ.Ε.Α Σώστη (βόρειος κλάδος) στο τμήμα 14.3 της Εγνατίας Οδού και του Σ.Ε.Α. Αρδανίου (νότιος κλάδος) στο τμήμα 15.8 της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. έργο : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ. έργο : Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ έργο : φορέας : θέση : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Γ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & Ρ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΧΑΛΚΙ Η ΚΑΙ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Α ΣΤΑ ΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η µελέτη έχει ως

Διαβάστε περισσότερα