Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Κ Η Π Ο Υ Κ Α Λ Ο Υ - Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ - Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ - Π Α Π Α Φ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ν Α Π Λ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η Σ Κ Η Π Ο Υ Κ Α Λ Ο Υ - Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Α Ρ Χ Ο Υ Μ Ι Κ Ρ Ο Υ - Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ - Π Α Π Α Φ Η"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση περιοχής Κήπου Καλού Γυµνασιάρχου Μικρού ιστόµου Παπάφη» ΚΑ: Aρ. Μελέτης: Α45/2012 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στη µελέτη ανάπλασης των κόµβων Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου & Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου και της οδού Στρ. Γενναδίου από την οδό Παπάφη έως την οδό Αλ. Παπαναστασίου, στην Ε ηµοτική Κοινότητα. Σκοπός της µελέτης είναι η κυκλοφοριακή ρύθµιση των παραπάνω κόµβων και η ανάπλαση των πεζοδροµίων και διαβάσεων για τη συνεχή, ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση των πεζών καθώς και η ανάπλαση του συγκεκριµένου τµήµατος της οδού Στρ. Γενναδίου µε την κατασκευή πεζοδροµίου µπροστά από το 1 ο Γυµνάσιο Χαριλάου 30 ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο και τη διευθέτηση της στάθµευσης για την ασφαλή και άνετη κίνηση των µαθητών. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Οδοποιίας Στη συµβολή των οδών Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου δηµιουργείται κυκλικός κόµβος, σύµφωνα µε την κυκλοφοριακή µελέτη, και τέσσερις τριγωνικές νησίδες διαχωρισµού των δύο ρευµάτων στις οδούς Ανατ. Θράκης, Απόλλωνος, Αναξιµάνδρου και ιστόµου, στα σηµεία εισόδου εξόδου για την εξασφάλιση της οµαλής κυκλοφορίας των οχηµάτων στην περιοχή. Στη συµβολή των οδών Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου γίνεται διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχηµάτων µε την εγκατάσταση φωτεινού σηµατοδότη και αλλαγή της διεύθυνσης κίνησης των οχηµάτων στο τµήµα της οδού Γυµν. Μικρού από την οδό Γυµν. Μυστακίδου έως την οδό ιστόµου. Σε τµήµατα των οδών Παπάφη, Γυµν. Μικρού και ιστόµου γίνεται αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών ώστε το οδόστρωµα κυκλοφορίας να είναι περίπου 3,20µ 3,80µ για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης και τον περιορισµό των µεγάλων ταχυτήτων των οχηµάτων ενώ δηµιουργούνται εσοχές όπου επιτρέπεται η στάθµευση. Στην οδό Στρ. Γενναδίου δηµιουργείται πεζοδρόµιο µπροστά στο 1 ο Γυµνάσιο Χαριλάου 30 ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο µε ταυτόχρονη διευθέτηση του κοινόχρηστου χώρου στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου (δηµιουργία καθιστικού και τεσσάρων θέσεων Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 α π ό

2 στάθµευσης), περιορίζεται το πλάτος του οδοστρώµατος κυκλοφορίας ώστε να είναι περίπου 3,20µ, δηµιουργείται εσοχή για διαγώνια στάθµευση στο πεζοδρόµιο του πάρκου ενώ δηµιουργούνται ράµπες σε όλες τις γωνίες και στις δύο πλευρές, σε όλο το µήκος του συγκεκριµένου τµήµατος της οδού ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κίνηση των πεζών. Πρόταση διαµόρφωσης Κόµβος Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου Κυκλικός κόµβος δηµιουργείται στη συµβολή των οδών Κανάρη Απόλλωνος Αναξιµένους Αναξιµάνδρου ιστόµου. Η διαµόρφωση του κόµβου περιλαµβάνει : o την κύρια κυκλική νησίδα ακτίνας 15,50µ. Μετά το κράσπεδο δηµιουργείται µία ζώνη πλάτους 1,75µ η οποία επιστρώνεται µε γρανιτoκυβόλιθο 10x10εκ, ενώ προβλέπεται η κατασκευή δενδροδόχου για το υφιστάµενο δέντρο. Στη συνέχεια κατασκευάζεται κράσπεδο 15εκ και ύψος 10εκ πάνω από το επίπεδο των γρανιτοκυβόλιθων ενώ στον κυκλικό χώρο που δηµιουργείται θα εκπονηθεί µελέτη κατασκευής σιντριβανιού. Στην µελέτη ανάπλασης του κόµβου θα προβλεφθεί η ηλεκτρική παροχή και η παροχή ύδρευσης του σιντριβανιού καθώς και η σύνδεσή του µε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Το υφιστάµενο δέντρο σε αυτό το χώρο διατηρείται. o τις τέσσερις τριγωνικές νησίδες διαχωρισµού των δύο ρευµάτων στα σηµεία εισόδου εξόδου των οδών Απόλλωνος, Αναξιµάνδρου, ιστόµου και Ανατ. Θράκης. Σε κάθε νησίδα προβλέπεται διάβαση για τους πεζούς που τοποθετείται στη στάθµη του οδοστρώµατος, ενώ ο υπόλοιπος χώρος διαµορφώνεται σε παρτέρια. Το παρτέρι που διαµορφώνεται στη µεγάλη πλευρά κάθε τριγωνικής νησίδας θα φυτευτεί µε πολυετή χαµηλής ανάπτυξης φυτά στο τµήµα προς τον κυκλικό κόµβο και σε πλάτος 1,20µ, ενώ το υπόλοιπο θα καλυφτεί µε χλοοτάπητα, όπως φαίνεται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης. o τις ράµπες στις διαβάσεις των πεζών στα πεζοδρόµια των οδών Κανάρη, Ανατ. Θράκης, Απόλλωνος, Αναξιµένους, Αναξιµάνδρου και ιστόµου οι οποίες ανάλογα µε το πλάτος του κάθε πεζοδροµίου διαµορφώνονται σε τυπικές τραπεζοειδούς µορφής ή σε τµήµα του πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν. o τις αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά στα πεζοδρόµια των οδών ώστε να δηµιουργούνται δύο κυκλικές λωρίδες κυκλοφορίας οχηµάτων πλάτους 4,00µ. Στα τµήµατα των πεζοδροµίων που ανακατασκευάζονται, όπως και τις διαβάσεις στις τριγωνικές νησίδες, επιστρώνονται µε πλάκες πεζοδροµίου 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, χρώµατος γκρι. Σε αυτά τα τµήµατα των πεζοδροµίων κατασκευάζεται οδηγός τυφλών µεταξύ των ραµπών. Μία σειρά πλακών οδηγού τυφλών τύπου Β τοποθετείται στην απόληξη των ραµπών προς το οδόστρωµα. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 2 α π ό

3 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι το υφιστάµενο δέντρο µε κόκκινο χρώµα στο σχέδιο Α1 της µελέτης το οποίο φαίνεται να βρίσκεται µέσα στην κυκλική λωρίδα κυκλοφορίας του κόµβου προτείνεται να µεταφυτευτεί την κατάλληλη εποχή, συνεπώς κατά τη διάρκεια του χειµώνα, που τα δένδρα βρίσκονται στο χειµερινό λήθαργο, περίπου έως τα τέλη Φεβρουαρίου, µε τους ανάλογους χειρισµούς και εργασίες, σε άλλο σηµείο στην περιοχή. Κόµβος Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου Η διαµόρφωση του κόµβου στη συµβολή των οδών Παπάφη Γυµν. Μικρού Γυµν. Μυστακίδου περιλαµβάνει: o την ανακατασκευή της τριγωνικής νησίδας που διευκολύνει τη στροφή των οχηµάτων από την οδό Παπάφη προς την οδό Γυµν. Μικρού. Στη νησίδα προβλέπεται διάβαση για τους πεζούς που τοποθετείται στη στάθµη του οδοστρώµατος, ενώ ο υπόλοιπος χώρος διαµορφώνεται σε παρτέρια τα οποία φυτεύονται µε πολυετή χαµηλής ανάπτυξης φυτά. o την µερική υπό γωνία διαπλάτυνση του πεζοδροµίου της οδού Γυµν. Μικρού από την πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών, για την δηµιουργία ράµπας για ΑΜΕΑ. o την διαπλάτυνση του πεζοδροµίου από την πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών της οδού Γυµν. Μικρού στο τµήµα από την οδό Γυµν. Μυστακίδου έως την οδό Σπευσίππου ώστε το νέο κράσπεδο να βρίσκεται εκτός ρυµοτοµικής γραµµής. o τη δηµιουργία πεζοδροµίου από την πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών της οδού Γυµν. Μικρού στο τµήµα από την οδό Γυµν. Μυστακίδου έως την οδό ιστόµου. Το πλάτος του πεζοδροµίου κυµαίνεται από 1,30µ έως 1,20µ µπροστά από την ιδιοκτησία µε οικοδοµικό αριθµό 13-15, ενώ µπροστά από το κοινόχρηστο χώρο πράσινου, στη συνέχεια της οδού µέχρι τη συµβολή µε την οδό ιστόµου, διαµορφώνονται πεζοδρόµια, καθιστικά, παρτέρια και διαγώνια στάθµευση οχηµάτων. Τα παραπάνω καθιστικά επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος γκρι σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση ενώ ο χώρος στάθµευσης επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. o τις αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά στα πεζοδρόµια της οδού Παπάφη ώστε το οδόστρωµα κυκλοφορίας να είναι περίπου 3,80µ για κάθε ρεύµα κυκλοφορίας για την αποτροπή της παράνοµης στάθµευσης και τον περιορισµό των µεγάλων ταχυτήτων των οχηµάτων. Η στάθµευση περιορίζεται στην εσοχή που δηµιουργείται από την πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών κοντά στη συµβολή µε την οδό ιστόµου. o τις ράµπες στις διαβάσεις των πεζών στα πεζοδρόµια στην συµβολή των οδών του κόµβου οι οποίες ανάλογα µε το πλάτος του κάθε πεζοδροµίου διαµορφώνονται σε τµήµα του πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν ή σε ράµπες τύπου βεντάλια. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 3 α π ό

4 o την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου στη συµβολή των οδών Παπάφη, Γυµν. Μικρού και Αγ. Βασιλείου µετά την κατεδάφιση των απαλλοτριωµένων κτισµάτων. ιαµορφώνεται παρτέρι µε κράσπεδο ίδιας µορφής και διαστάσεων µε το κράσπεδο στο κοινόχρηστο πράσινο στη συµβολή των οδών Γυµν. Μικρού, ιστόµου και Παπάφη. Μεταξύ του παρτεριού και της οικοδοµής διαµορφώνεται διάδροµος πλάτους 2,50µ σε όλο το µήκος της οικοδοµής ο οποίος επιστρώνεται µε πλάκες πεζοδροµίου 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, χρώµατος γκρι. Τα τµήµατα των πεζοδροµίων που διαπλατύνονται, η διάβαση στη τριγωνική νησίδα και το πεζοδρόµιο περιµετρικά του κοινόχρηστου πρασίνου µεταξύ των οδών Παπάφη, ιστόµου και Γυµν. Μικρού, επιστρώνονται µε πλάκες πεζοδροµίου 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, χρώµατος γκρι. Στο τµήµα του πεζοδροµίου στην οδό Παπάφη στην πλευρά των περιττών αριθµών κατασκευάζεται οδηγός τυφλών µεταξύ των ραµπών. Μία σειρά πλακών οδηγού τυφλών τύπου Β τοποθετείται στην απόληξη των ραµπών προς το οδόστρωµα. Περιοχή µεταξύ των δύο κόµβων Μεταξύ των δύο κόµβων, για την εύρυθµη κυκλοφορία των οχηµάτων και τη συνεχή, ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση των πεζών, γίνονται επεµβάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν: o τη δηµιουργία τριγωνικής νησίδας στη συµβολή των οδών Γυµν. Μικρού και ιστόµου, ώστε να επιτρέπεται η αριστερή στροφή από την οδό Γυµν. Μικρού προς την οδό ιστόµου, για να µην επιβαρύνεται µε πρόσθετα κυκλοφοριακά φορτία ο κυκλικός κόµβος. Το σύνολο της νησίδας διαµορφώνεται ως παρτέρι στο οποίο θα φυτευτούν πολυετή χαµηλής ανάπτυξης φυτά. o την διαπλάτυνση του πεζοδροµίου από την πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών της οδού Γυµν. Μικρού στο τµήµα από την οδό Σπευσίππου έως την οδό ιστόµου, µε εσοχή για στάθµευση, για να περιοριστεί το πλάτος του οδοστρώµατος στα 3,50µ. o τη δηµιουργία προεξοχών στις γωνίες της οδού ιστόµου στο τµήµα από την οδό Γυµν. Μικρού έως την οδό Παπάφη. ύο προεξοχές δηµιουργούνται από την πλευρά του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου για την εν εσοχή παράλληλη στάθµευση των οχηµάτων, ενώ µία τρίτη στη συµβολή της οδού ιστόµου µε την οδό Παπάφη στην πλευρά των περιττών αριθµών για την κατασκευή ράµπας για ΑΜΕΑ. o τη δηµιουργία εσοχών για κάδους απορριµµάτων-ανακύκλωσης στο πεζοδρόµιο στην οδό ιστόµου από την πλευρά των περιττών αριθµών. o τις ράµπες στις διαβάσεις των πεζών στα πεζοδρόµια στην συµβολή των οδών Γυµν. Μικρού και Σπευσίππου, Γυµν. Μικρού και ιστόµου, οι οποίες ανάλογα µε το πλάτος του κάθε πεζοδροµίου διαµορφώνονται σε τυπικές τραπεζοειδούς µορφής, σε τµήµα του Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 4 α π ό

5 πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν ή σε ράµπες τύπου βεντάλια. o τις αλλαγές στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του παρτεριού που περιβάλλει το κοινόχρηστο χώρο πρασίνου µεταξύ των οδών Παπάφη, ιστόµου και Γυµν. Μικρού. Το νέο τµήµα του κράσπεδου πρασίνου είναι ίδιας µορφής, διαστάσεων και υλικού µε το υφιστάµενο, όπως και το κιγκλίδωµα που στερεώνεται πάνω στο κράσπεδο. o τη δηµιουργία χώρου για διαγώνια στάθµευση σε εσοχή στο πεζοδρόµιο µπροστά από τον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, ο οποίος επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους 10x10εκ χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. o τη δηµιουργία χώρου καθιστικών µεταξύ του χώρου στάθµευσης και του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου. Ο χώρος αυτός επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους 10x10εκ σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση πάνω σε βάση οδοστρωσίας. o τη δηµιουργία διαδρόµων στο κοινόχρηστο χώρο πρασίνου µεταξύ των οδών ιστόµου και Γυµν. Μικρού. Οι διάδροµοι επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθους σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση πάνω σε βάση οδοστρωσίας και εγκιβωτίζονται µε χυτό κράσπεδο πλάτους 15εκ εκατέρωθεν. Τα αρχικά τµήµατα, µήκους 5,00µ περίπου, αποτελούν κεκλιµένες επιφάνειες (ράµπες) για την ένωση της στάθµης του πεζοδροµίου ή καθιστικού, ανάλογα µε την περίπτωση, µε τη στάθµη του χώρου πρασίνου, ενώ τα υπόλοιπα τµήµατα ακολουθούν το ανάγλυφο του εδάφους. Τα κράσπεδα στην αρχή της κεκλιµένης επιφάνειας προεξέχουν από τον διάδροµο ενώ στο τέλος γίνονται συνεπίπεδα µε την επίστρωση των τσιµεντοκυβόλιθων ώστε να αποτελούν µέρος του διαδρόµου. Ασθενικά δέντρα σε αυτό το χώρο θα αποµακρυνθούν και νέα θα φυτευτούν, όπως προτείνεται στη φυτοτεχνική µελέτη. Οδός Στρ. Γενναδίου από την οδό Παπάφη έως την οδό Αλ. Παπαναστασίου Η ανάπλαση της οδού Στρ. Γενναδίου στο συγκεκριµένο τµήµα περιλαµβάνει : o την κατασκευή πεζοδροµίου µπροστά από το 1ο Γυµνάσιο Χαριλάου 30ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο, πλάτους 1,80µ και στην πλευρά επί της οδού Οδυσσιτών πλάτους περίπου 1,54µ, για τη συνεχή, ανεµπόδιστη και ασφαλή κίνηση των µαθητών. o τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης σε εσοχή στο νέο πεζοδρόµιο επί της οδού Οδυσσιτών. o τον περιορισµό του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου. Το νέο τµήµα του κρασπέδου πρασίνου είναι ίδιας µορφής, διαστάσεων και υλικού µε το υφιστάµενο. o τη δηµιουργία δύο εσοχών στάθµευσης στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου, στην επέκταση του νέου πεζοδροµίου, οι οποίοι επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 5 α π ό

6 o τη δηµιουργία καθιστικού χώρου µεταξύ της εσοχής στάθµευσης υπό γωνία και του παρτεριού, η οποία επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος γκρι σε «εν ξηρώ» τοποθέτηση. o την αλλαγή των γεωµετρικών χαρακτηριστικών του πεζοδροµίου στη συµβολή των οδών Στρ. Γενναδίου και Αλ. Παπαναστασίου από την πλευρά των άρτιων αριθµών ώστε το οδόστρωµα κυκλοφορίας να έχει τουλάχιστον 3,75µ πλάτος για τη διευκόλυνση της στάθµευσης των οχηµάτων υπό γωνία. o την ανακατασκευή του πεζοδροµίου µεταξύ των οδών Παπάφη και Οδυσσιτών στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών. o τη διαπλάτυνση του πεζοδροµίου από την πλευρά του πάρκου στις συµβολές µε τις οδούς Παπάφη και Οδυσσιτών και τη δηµιουργία χώρου διαγώνιας στάθµευσης ο οποίος επιστρώνεται µε τσιµεντοκυβόλιθους χρώµατος σκούρο γκρι σε κολυµβητή τοποθέτηση. Το νέο κράσπεδο στην εσοχή επεκτείνεται και στο τµήµα της διαπλάτυνσης στη γωνία στη συµβολή µε την οδό Οδυσσιτών ορίζοντας, πιθανώς, τη γραµµή απορροής των όµβριων υδάτων κατά την προσαρµογή της διαπλάτυνσης στα υψόµετρα της περιοχής, και διαχωρίζοντας την επίστρωση σε πλάκες ίδιες µε τις υφιστάµενες και σε πλάκες εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ. Στη γωνία στη συµβολή µε την οδό Παπάφη διατηρείται το παλιό κράσπεδο για τον ίδιο παραπάνω λόγο. o τις ράµπες για ΑΜΕΑ στις γωνίες σε όλο το µήκος της οδού στο συγκεκριµένο τµήµα και από τις δύο πλευρές, οι οποίες διαµορφώνονται, σε τυπικές τραπεζοειδούς µορφής, σε τµήµα του πεζοδροµίου υποβιβασµένο στη στάθµη του οδοστρώµατος µε ράµπες εκατέρωθεν ή σε ράµπες τύπου βεντάλια. Στην οδό Οσίας Ξένης από την πλευρά των περιττών οικοδοµικών αριθµών ενδέχεται να ζητηθεί προσαρµογή του πεζοδροµίου στο τµήµα µεταξύ των οδών Στρ. Γενναδίου και Αγίου Βασιλείου για την απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ. o τη δηµιουργία εσοχών για κάδους απορριµµάτων-ανακύκλωσης στο πεζοδρόµιο από την πλευρά των άρτιων αριθµών. Επισηµάνσεις Α) Θα γίνει µεταφορά του εναέριου δικτύου της ΕΗ από τον κυκλικό κόµβο. Β) Οι φωτεινοί σηµατοδότες που καταργούνται από τον κυκλικό κόµβο θα µετακινηθούν από συνεργεία του ήµου Θεσσαλονίκης. Γ) Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα δίκτυα ΟΚΩ (φυσικού αερίου, ύδρευσης, αποχέτευσης, κιβώτια ΟΤΕ, ΕΗ και ηλεκτροφωτισµούπίλαρ). ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τα υλικά που προβλέπει η µελέτη είναι τα εξής: Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 6 α π ό

7 o Πλάκες 40x40εκ εγχάρακτες σε τετράγωνα 10x10εκ, βασισµένες στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών, χρώµατος γκρι. o Πλάκες ίδιου τύπου, διαστάσεων και χρώµατος µε τις υφιστάµενες, σε συγκεκριµένα σηµεία για την προσαρµογή των νέων τµηµάτων πεζοδροµίου στο πάρκο στη συµβολή Στρ. Γενναδίου και Παπάφη. o Τσιµεντοκυβόλιθοι 10x10εκ χρώµατος γκρι, βασισµένοι στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών, στα διαµορφωµένα καθιστικά και τους διαδρόµους στον κοινόχρηστο χώρο πρασινού. o Τσιµεντοκυβόλιθοι 10x10εκ χρώµατος σκούρο γκρι σε χώρους στάθµευσης, οι οποίοι δεν βασίζονται στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών. o Γρανιτοκυβόλιθοι 10x10εκ στο πεζοδρόµιο πλάτους 1,75µ στον κυκλικό κόµβο. o Πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών τύπου Β (ΚΙΝ ΥΝΟΣ) 40x40εκ, χρώµατος κίτρινο, οι οποίες δεν βασίζονται στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών. o Πλάκες οδηγού όδευσης τυφλών τύπου Α (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) 40x40εκ, χρώµατος κίτρινο, οι οποίες δεν βασίζονται στην τεχνολογία των ψυχρών υλικών. o Παγκάκια σε φυσικό χρωµατισµό. o Αποτρεπτικά εµπόδια χρώµατος ανθρακί σε όλο το µήκος των οδών της περιοχής µελέτης και στις δύο πλευρές όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αθ. Λερίδου Μ. ΒΕΛΛΙΟΣ Σ. ΜΑΝΩΛΙ ΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 7 α π ό

8 Τεχνική Περιγραφή Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών 1. Εισαγωγή Στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση περιοχής Κήπου του Καλού» µεταξύ των άλλων εργασιών, προβλέπεται η εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών µε σκοπό την ποιοτική και ποσοτική αναβάθµιση του φωτισµού στις περιοχές επέµβασης. Με το έργο αυτό πρόκειται να κατασκευαστούν νέα δίκτυα υποδοµών, καθώς και να εγκατασταθούν νέοι ιστοί και φωτιστικά σώµατα νατρίου. Η ολοκλήρωση του έργου θα αναβαθµίσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των περιοχών επέµβασης καθώς τα νέα στοιχεία που θα ενσωµατωθούν στον αστικό εξοπλισµό, διακρίνονται για τα αισθητικά τους χαρακτηριστικά. 2. Γενικά επί του έργου Με το έργο αυτό θα πραγµατοποιηθεί η κατασκευή νέων δικτύων υποδοµής, η εγκατάσταση νέων χαλύβδινων ιστών ύψους, 6m, 7m 8m και 10m.. Στο έργο θα ενσωµατωθούν φωτιστικά σώµατα νέας τεχνολογίας υψηλής πίεσης νατρίου (Na), ισχύος 150W και 250W. Επίσης, θα κατασκευαστεί νέος ηλεκτρολογικός πίνακας για την ηλεκτροδότηση των νέων εγκαταστάσεων. Αναλυτικότερα, η επέµβαση που προδιαγράφεται µε το συγκεκριµένο έργο σε κάθε περιοχή έχει ως εξής: Περιοχή κόµβου Κήπου του Καλού, έως την οδό Παπάφη. Στον κυκλικό κόµβο που κατασκευάζεται στον Κήπο του Καλού θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση περιµετρικά επτά (7) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 10m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W. (Θα αποξηλωθούν οι υπάρχοντες τσιµεντοϊστοί που εξυπηρετούν τον φωτισµό του κόµβου ). Στην οδό ιστόµου, στο τµήµα της από τον κόµβο του Κήπου του Καλού έως την συµβολή της µε την οδό Γυµνασιάρχου Μικρού θα αξιοποιηθεί το υπάρχον δίκτυο δίκτυο υποδοµής και θα εγκατασταθούν δύο (2) νέοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 8m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στη συµβολή των οδών ιστόµου και Γυµνασιάρχου Μικρού, στην νησίδα θα τοποθετηθεί ένας χαλύβδινος ιστός ύψους 8m µε διπλό βραχίονα και φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W Στο τµήµα της οδού ιστόµου από την συµβολή της µε την οδό Γυµνασιάρχου Μικρού έως τη οδό Παπάφη θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 8 α π ό

9 εγκατάσταση έξι (6) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 7m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στην οδό Γυµνασιάρχου Μικρού από την ιστόµου έως Παπάφη θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση τριών (3) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 7m και τεσσάρων (4) 6m ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στην οδό Παπάφη από ιστόµου έως Γυµνασιάρχου Μικρού θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 10m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W. Στη συµβολή των οδών Παπάφη και Γυµνασιάρχου Μικρού, στην νησίδα θα τοποθετηθεί ένας χαλύβδινος ιστός ύψους 10m µε διπλό βραχίονα και φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 250W. Στον κόµβο θα τοποθετηθούν τρείς (3) νέοι χαλύβδινοι ιστοί ύψους 7m επί της οδού Γυµνασιάρχου Μικρού προς την πλευρά της οδού Παπαναστασίου και ένας χαλύβδινος ιστός ύψους 7m στην αρχή της οδού Μυστακίδη, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Οδός Στρατηγού Γενναδίου Στην οδό Στρατηγού Γενναδίου από την οδό Παπάφη έως τη οδό Οδυσσιτών θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση έπτά (7) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 7m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Στην οδό Στρατηγού Γενναδίου από την οδό Οδυσσιτών έως την οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο υποδοµής µε εγκατάσταση έντεκα (11) νέων χαλύβδινων ιστών ύψους 6m, ενώ θα χρησιµοποιηθούν φωτιστικά σώµατα υψηλής πίεσης νατρίου (Na) ισχύος 150W. Ο εξοπλισµός (φωτιστικά, ιστοί, ηλεκτρολογικοί πίνακες, κλπ) που θα αποξηλώνεται θα παραδίδεται στην Υπηρεσία. Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο θα είναι σύγχρονης κατασκευής σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του έργου. Η κατασκευή τους θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό συµµόρφωσης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 αλλά και µε τα υπόλοιπα πιστοποιητικά ποιότητας που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 9 α π ό

10 3. Εκτέλεση έργου συνεργεία. Το έργο θα εκτελεσθεί καθ ολοκληρία εργολαβικώς µε ειδικευµένα για κάθε εργασία Περιγραφή Υποδοµής Σιντριβανιού Μέσω αυτής της Εργολαβίας θα εξασφαλίσουµε σύνδεση του χώρου ανάπτυξης σιντριβανιού µε τις παρακείµενες περιοχές φύτευσης έτσι ώστε να υπάρξει διασύνδεσή του µε το υφιστάµενο σύστηµα ύδρευσης άρδευσης και ηλεκτρολογικής παροχής. Γι αυτόν τον λόγο τοποθετούµε υπόγειες διαβάσεις µε αγωγό PVC Φ160mm και όπου απαιτείται και αντίστοιχα φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΠ. ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ. ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Κ. ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Μηχ/γος- Ηλ/γος Μηχανικός Ηλ/γος Μηχανικός Αρχιτεκτων Μηχανικός Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 0 α π ό

11 Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Πρασίνου Στην εκτέλεση εργασιών της οµάδας πρασίνου περιλαµβάνονται: 1ον οι εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού και 2ον οι εργασίες εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου. Οι εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού αφορούν στα εξής: Αρχικά πραγµατοποιείται εκσκαφή και αποµάκρυνση µεµονωµένων κατασκευών από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα και η αποµάκρυνση µπάζων. Κατόπιν συµπλήρωση των προβλεπόµενων χώρων µε φυτική γη και έπειτα στην επιφάνεια µε κηπευτικό χώµα. Για την πλήρωση των προβλεπόµενων χώρων δεν χρησιµοποιούνται προϊόντα καθαίρεσης. Ακολουθεί η µόρφωση της επιφάνειας του εδάφους και η προσθήκη των βελτιωτικών εδάφους. Θα γίνει πρώτα το άνοιγµα των λάκκων και η φύτευση των δένδρων, ύστερα των θάµνων, των ποωδών φυτών και τελευταία του χλοοτάπητα. Οι εργασίες εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου ξεκινούν µετά τη διαµόρφωση των παρτεριών, µε την εγκατάσταση των σωλήνων µεγάλης διατοµής για τη διέλευση των σωλήνων άρδευσης µικρότερης διατοµής. Αφού γίνει πλήρωση των παρτεριών µε κηπευτικό χώµα πραγµατοποιείται άνοιγµα των αυλάκων και τοποθέτηση όλων των υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του αυτόµατου δικτύου άρδευσης. Η επιλογή του φυτικού υλικού έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις γενικότερες απαιτήσεις σε αστικές φυτεύσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθµίζουν αισθητικά την περιοχή του έργου. Τα είδη των δένδρων αειθαλή (στο µεγαλύτερο ποσοστό) αλλά και φυλλοβόλα θα φυτευτούν κατά οµάδες, ώστε να εναλλάσσονται τα στάδια ανθοφορίας τους. Επίσης, ο χρωµατισµός του φυλλώµατός τους θα προσδώσει την επιθυµητή ποικιλοχρωµία. Επιλέχθηκε ο προπαρασκευασµένος χλοοτάπητας σε σχέση µε τη σπορά χλόης ώστε να αναδειχθεί άµεσα το πράσινο και να αποφύγουµε τις απώλειες σπόρων και καθυστερήσεις του φυτρώµατος. Ιδιαίτερη επισήµανση γίνεται σχετικά µε την καταλληλότητα του κηπευτικού χώµατος, την ποιότητα των υλικών άρδευσης καθώς και την άριστη κατάσταση του φυτικού υλικού. υλικό. Ακολουθούν στο παράρτηµα 1.2 πίνακες µε το προτεινόµενο φυτικό και αρδευτικό ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤ. ΠΡΑΜΑ Κ. ΒΙΟΛΙΣΤΗΣ ΗΛ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Γεωπόνος Γεωπόνος Γεωπόνος Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 1 α π ό

12 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΨΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ ΕΝ ΡΑ Τεµ. µέτρα εκατοστά Λαγκερστρέµια Lagerstroemia 5 1, indica 2,00 Κερκίς (Κουτσουπιά) Cercis 6 2, siliquastrum 3,00 Κουκουναριά (Πεύκη) Pinus pinea 7 2, ,50 Ιπποκαστανιά Aesculus 1 2, hippocastanum 3,00 Καλλωπιστική αµασκηνιά Prunus cerasifera "pissardii" 7 2,00-2, Καλλωπιστική Μηλιά Malus floribunda 1 2,00-2,50 Παυλόβνια Paulownia 11 2,00 - tomentosa 2,50 Υγράµβαρη Liquidambar 9 2,50 - (Λικιδάµβαρη) styraciflua 3,00 Λιριόδενδρο Liriodendron 3 2,50 - tulipifera 3,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝ ΡΩΝ 50 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΨΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΑ ΩΝ ΘΑΜΝΟΙ Τεµ. µέτρα λίτρα Γιουνίπερος οριζοντιόκλαδος Juniperus chinensis horizontalis 250 0,60-0,80 Θ Βερβερίδα κόκκινη αειθαλής Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο αειθαλές ενδρολίβανο έρπον Berberis candidula Cotoneaster horizontalis "dammerii" Rosmarinus officinalis "prostratus" ΣΥΝΟΛΟ ΘΑΜΝΩΝ ,50-0, ,30-0, ,30-0,40 Θ Θ Θ ΠΟΩ Η - ΠΟΛΥΕΤΗ Τεµ. µέτρα λίτρα Αγιούγκα Ajuga reptans 550 0,30 Π2 0,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΩ ΩΝ - ΠΟΛΥΕΤΩΝ 550 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ Προπαρασκευασµένος χλοοτάπητας ΣΥΝΟΛΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ m Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α 1 2 α π ό

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Πλαστικός σωλήνας (PVC) άρδευσης Φ m 2 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ40 10 atm 170 m 3 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ32 6 atm 700 m 4 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ25 6 atm 40 m 5 Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) άρδευσης Φ20 6 atm 320 m 6 Σταλακτηφόρος αγωγός Φ20 6 atm µε σταλάκτες ανά 33 cm 340 m 7 Σιδηροσωλήνας µεταλλικός, γαλβανισµένος Φ 2'' 80 m 8 Root Zone Watering System (κύλινδρος) 1 9 Ηλεκτροβάνες 1'' 9 Volt τύπου Rain-Bird (µαζί µε το πηνίο) Προγραµµατιστές 1 στάσης 2 11 Προγραµµατιστές 2 στάσεων 4 12 Προγραµµατιστές 4 στάσεων 3 13 Προγραµµατιστές 6 στάσεων 1 14 Κονσόλες προγραµµατισµού συµβατές µε T-BOS 2 15 Πηνία Μπαταρίες 9V Φρεάτια Εκτοξευτήρες άρδευσης (pop-up) στατικοί 2-5 µέτρων Εκτοξευτήρες άρδευσης (pop-up) γραναζωτοί 5-9 µέτρων 5 20 Εκτοξευτήρες άρδευσης (pop-up) γραναζωτοί 7-14 µέτρων Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Φ 3/4'' 7 22 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισµένα Φ 1'' Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ 1'' 2 24 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισµένοι Φ 1 1/2'' 3 25 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 3/4'' 3 26 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1'' 6 27 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1 1/4'' 1 28 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισµένα Φ 1 1/2'' 4 29 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1/2'' Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 3/4'' Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1'' 8 32 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 3/4'' Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 1'' Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισµένοι 1 1/2'' 6 35 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1'' 9 36 Συστολές χαλύβδινες, γαλβανισµένες 1 1/2'' Βάνες µεταλλικές 3/4'' 6 38 Βάνες µεταλλικές 1'' Υδρόµετρα τύπου Woltman 2 40 Γάντζοι εδάφους (πλαστικοί) ιάφορα µεταλλικά και πλαστικά εξαρτήµατα Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Σ ε λ ί δ α α π ό

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011

ΚΑ: 7324.28.01/30.003 Aρ. Μελέτης: Α53/2011 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: «Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων - Ανάπλαση της οδού Κίµωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΚΩ. ΣΑ: Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-ΕΠΠΕΡΑΑ-ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΡΥΣΟΡΡΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ. ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Χανίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΡΥΣΩΝ ΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 : ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΕΠ Κρήτης και νήσων Αιγαίου. ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.»

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Σ.Θ.Ε.» Απρίλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής:

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 2 η /19-1-2015 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 2612/21-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 1/2015 ΘΕΜΑ: Νέα Τοπική Κανονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ Αντικείµενο του έργου Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Σελίου, δηλαδή η πλατεία της εισόδου στο χωριό και

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β)

Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ.52907/28.12.2009 (ΦΕΚ 2621/31.12.2009 τεύχος Β) ΘΕΜΑ: «Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισµών που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. Κεφάλαιο 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 2. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ Ηράκλειο, 12/06/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΤΤΟ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΤΕΥΧΟΣ 8 ιεύθυνση Υλικού & Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-41103 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 KV ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Ανακατασκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων, έτους 2013 /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό.Ε.Χερσονήσου

ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό.Ε.Χερσονήσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό.Ε.Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 712.005.00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Αρ. Μελ. 23/2011 ΚΩ. ΣΑ. Ε0618, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ06180026 ΕΣΠΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ Ο.Τ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΥΡΑΔΑΚΗ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΔΩΝ ΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κανουπάκη, Ταχ. Κωδ.: 722 00 Ιεράπετρα Τηλ : 28423 40375 Fax : 28420 26110 E-mail: kyrva@ierapetra.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα