ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η / Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Α.Δ. 635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - (Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε ομάδες ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας) ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών A.1 ΟΔΟ 1110 m3 1, , ,00 2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες A.2 ΟΔΟ 1123.Α m3 2, , ,00 3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων χώρων (κτίρια σταθμών, πεζοδιαβάσεις), με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής A.3 ΟΔΟ 1123.Α m3 2, , ,00 4 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών A.4 ΟΔΟ 1133.Α m3 3, , ,00 5 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών A.5 ΟΔΟ 1133.Α m3 5, , ,00 6 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών A.6 ΟΔΟ 1133.Α m3 7, , ,00 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 7 Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες A.7 ΟΔΟ 1212 m3 2, , ,00 8 Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες A.8 ΟΔΟ 1220 m3 5,37 450, ,50 9 Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων A.9 ΟΔΟ 1220 m3 5,05 500, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,50 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 1 από 94

4 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,50 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα - Για ύψος έως και 4,0 m Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα - Για ύψος πέραν των 4,0 m A.10 ΟΙΚ 2227 m3 16,60 50,00 830,00 A.11 ΟΙΚ 2227 m3 23,60 50, ,00 12 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. A.12 ΟΙΚ 2221 m3 11,10 175, ,50 13 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές A.13 ΟΙΚ 2275 m3 7,93 50,00 396,50 14 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο A.14 ΟΙΚ 2275 m3 5,56 50,00 278,00 15 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων A.15 ΟΙΚ 2227 m 21,50 50, ,00 16 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα A.16 ΟΙΚ 6448 m 5,21 285, ,85 17 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων A.17 ΟΙΚ 2227 m3 20,10 925, ,50 18 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών A.18 ΟΙΚ 2227 m2 10, , ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 19 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος A.19 ΟΔΟ 1310 m 0, ,00 530,00 20 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m A.20 ΟΔΟ 1320 m 9,35 50,00 467,50 21 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος A.21 ΟΔΟ 1420 m3 0, ,00 940,00 22 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών A.22 ΟΔΟ 1420 m2 3,41 100,00 341,00 ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 23 Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 A.23 ΟΔΟ 1510 m3 4, , ,00 24 Προμήθεια δανείων - Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 A.24 ΟΔΟ 1510 m3 4,88 265, ,20 25 Προμήθεια δανείων - Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 A.25 ΟΔΟ 1510 m3 8, , ,00 26 Προμήθεια δανείων για την κατασκευή σιδηροδρομικών επιχωμάτων A.26 ΟΔΟ 1510 m3 4, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 2 από 94

5 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 27 Διαλογή προς χρήση υφιστάμενων προϊόντων εκσκαφών από συγκεκριμένους χώρους απόθεσης εντός της περιοχής του έργου και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση A.27 ΟΔΟ 1510 m3 4, , ,00 28 Κοκκώδες υλικό χλστ. A.28 ΟΔΟ 3121.Β m3 8, , ,00 29 Πλήρης κατασκευή στρώσης διαμόρφωσης και υποστρώματος επιδομής μετά της προμήθειας των υλικών επί τόπου του έργου A.29 ΟΔΟ 1530 m3 8, , ,00 30 Κατασκευή σιδηροδρομικών επιχωμάτων A.30 ΟΔΟ 1530 m3 1, , ,00 31 Κατασκευή επιχωμάτων A.31 ΟΔΟ 1530 m3 0, , ,00 32 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων σηράγγων A.32 ΟΔΟ 1530 m3 0, , ,00 33 Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος (Προφόρτιση/ Επιφόρτηση) από προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπήκνωσης A.33 ΥΔΡ 6080 m3 0, , ,00 34 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος A.34 ΟΔΟ 1530 m3 1, , ,00 35 Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους A.35 ΟΔΟ 3121.A m3 7, , ,00 36 Πλήρης κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου ή αμμοχάλικο αυτούσιο A.36 ΟΔΟ 3121.A m3 8, , ,00 37 Πλήρης κατασκευή στρώσης πάχους 20 cm προστασίας γεωϋφάσματος A.37 ΟΔΟ 3121.A m2 1, , ,00 38 Πλήρης κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης τεχνικών A.38 ΟΔΟ 3121.Β m3 6, , ,00 39 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών - Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) A.39 ΥΔΡ m3 12, , ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ 40 Επένδυση πρανών - Επένδυση πρανών με φυτική γη A.40 ΟΔΟ 1610 m2 0, , ,00 41 Επένδυση πρανών - Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη A.41 ΟΔΟ 1610 m2 10,34 200, ,00 42 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη A.42 ΟΔΟ 1620 m3 1, , ,00 43 Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος A.43 ΠΡΣ 1710 m3 10,33 500, ,00 44 Φύτευση δέντρων - θάμνων A.44 ΠΡΣ % ΠΡΣ % ΠΡΣ % τεμ. 27, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 3 από 94

6 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 45 Εγκατάσταση και συντήρηση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα A.45 ΠΡΣ 5510 στρ ,00 8, ,00 ΔΙΑΦΟΡΑ 46 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού A.46 ΟΔΟ 3121.Α m3 7, , ,00 47 Διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων με προρηγμάτωση A.47 ΟΔΟ 1133.Α m 3,57 100,00 357,00 48 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων A.48 ΥΔΡ 6054 m3 2, , ,00 49 Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο A.49 ΟΔΟ 3221 m3 5,55 200, ,00 Άθροισμα δαπανών Ο.Ο.Ε. Α ,55 ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ B ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ANOIKTA) B ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 50 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m B.1 ΟΔΟ 2151 m3 3, , ,00 51 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών B.2 ΥΔΡ 6068 m3 13, , , Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων- Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων- Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών B.3 ΟΔΟ 3121.Β m3 6,45 620, ,00 B.4 ΥΔΡ 6068 m3 5, , ,00 54 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης B.5 ΥΔΡ 6066 m3 0, , ,00 55 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης B.6 ΥΔΡ 6067 m3 2, , ,00 56 Επιχώσεις και επαναπλήρωση κάθε είδους ορυγμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών B.7 ΥΔΡ 6068 m3 0, , ,00 57 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. B.8 ΥΔΡ 6157 m3 13, , ,00 58 Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η 4m B.9 ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % m2 123,00 50, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 4 από 94

7 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 59 Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η=4-8m B Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η=8-12m B Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η>12m B.12 ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % m2 139,50 50, ,00 m2 157,50 50, ,00 m2 192,00 50, ,00 62 Προστασία ανοιχτών πρανών με γεώπλεγμα τύπου ΓΙΟΥTΑΣ ή αναλόγου B.13 ΟΙΚ 7914 m2 5,04 50,00 252,00 63 Γεωπλέγματα - Γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 kn/m B.14 ΟΙΚ 7914 m2 6, , ,00 64 Γεωπλέγματα - Γεώπλεγμα αντοχής Tult 160 kn/m B.15 ΟΙΚ 7914 m2 10,10 100, ,00 65 Γεωπλέγματα - Γεώπλεγμα αντοχής Tult 200 kn/m B.16 ΟΙΚ 7914 m2 11,68 100, ,00 66 Γεωσυνθετικά πλέγματα ή σύστημα προστασίας πρανών με τρισδιάστατο γεώπλεγμα και υδροσπορά B.17 ΟΙΚ 7914 m2 33, , ,00 67 Γεωπλέγματα- Πλέγματα πολυαιθυλαινίου επένδυσης πρανών B.18 ΟΙΚ 7914 m2 7,10 500, ,00 68 Εύκαμπτα μεταλλικά σώματα συγκράτησης καταπτώσεων - Aντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 140 kn/m 69 Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα B Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων - Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι kj ύψους 6 m B.19 B.21 OΔO % OΔO % OΔO % OΔO % ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟΔΟ % m2 91,50 50, ,00 m2 52,45 50, ,50 m 2.778,50 10, ,00 71 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση B.22 ΥΔΡ 6059 m2 0, , ,00 72 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά - Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα B.23 ΥΔΡ 6067 m3 7, , ,50 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 73 Μόνιμες αγκυρώσεις βράχου τύπου SELF DRILLING πρανών ανοιχτών εκσκαφών B.24 ΥΔΡ 7024 m 20,70 50, ,00 74 Ηλώσεις αντιστήριξης μετώπου από αγκύρα τύπου ινών υάλου (fiberglass) φέρουσας ικανότητας 200 kn. B.25 ΥΔΡ 7024 m 21,00 50, ,00 75 Προμήθεια και τοποθέτηση υποστηριγμάτων από μορφοχάλυβα B.26 ΥΔΡ 7027 kg 1,40 100,00 140,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 5 από 94

8 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών (μήκους έως 25 m) - Φορτίου λειτουργίας kν Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας kν και μήκους αγκυρώσεων 20m Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας 100 kν και μήκους αγκυρώσεων 20m Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας 600 kν και μήκους αγκυρώσεων 20m Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας 600 kν και μήκους αγκυρώσεων >20m Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φέρουσας ικανότητας 200 kν με Φ25 (S500s) B.27 ΥΔΡ 7024 m 65,80 50, ,00 B.28 ΥΔΡ 7024 m 65, , ,00 B.29 ΥΔΡ 7024 m 62, , ,00 B.30 ΥΔΡ 7024 m 67, , ,00 B.31 ΥΔΡ 7024 m 73, , ,00 B.32 ΥΔΡ 7025 m 18,30 50,00 915,00 82 Κατακόρυφη αντιστήριξη B.33 ΟΔΟ 2731 m2 216,10 700, ,00 83 Κατασκευή τοίχου Βερολίνου B.34 ΟΔΟ 2731 m2 167, , ,00 84 Ηλώσεις σταθεροποίησης πρανών (Soil nail) B.35 ΟΔΟ 2731 m 53,50 100, ,00 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΛΠ 85 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 0,60 m Β.36 ΟΔΟ 2731 m 88,00 10,00 880,00 86 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 0,80 m Β.37 ΟΔΟ 2731 m 108,00 10, ,00 87 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,00 m Β.38 ΟΔΟ 2731 m 136, , ,00 88 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,20 m Β.39 ΟΔΟ 2731 m 171,00 10, ,00 89 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,50 m Β.40 ΟΔΟ 2731 m 238, , ,00 90 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,50 m με σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 Β.41 ΟΔΟ 2731 m 270,00 100, ,00 91 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,80 m Β.42 ΟΔΟ 2731 m 326,00 100, ,00 92 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 2,00 m με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Β.43 ΟΔΟ 2731 m 405,00 550, ,00 93 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων Β.44 ΟΔΟ 2672 kg 2,47 100,00 247,00 94 Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας Β.45 ΟΔΟ 2412 m2 10,10 220, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 6 από 94

9 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 95 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ 0,40 m Β.46 ΟΔΟ 2731 m 117,20 50, ,00 96 Χαλικοπάσσαλοι Φ 0,80 m Β.47 ΟΔΟ 2731 m 51, , ,00 97 Μικροπάσσαλοι Φ 0,40 m κατηγορίας C20/25 Β.48 ΟΔΟ 2731 m 57,00 100, ,00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 98 Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (Β5 ή Β10) - Άοπλο C8/10 (Β5) Β.49 ΟΔΟ 2511 m3 56,00 15,00 840, Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (Β5 ή Β10) ή πορώδες - Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) - Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) - C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) - C12/15 (Β15) πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κ.λ.π.) Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα Β.50 ΟΔΟ 2521 m3 58, , ,00 Β.51 ΟΔΟ 2531 m3 68, , ,00 Β.52 ΟΔΟ 2531 m3 68, , ,00 Β.53 ΟΔΟ 2531 m3 68,40 200, ,00 Β.54 ΟΔΟ 2532 m3 74, , ,00 Β.55 ΟΔΟ 2532 m3 90,00 180, ,00 Β.56 ΟΔΟ 2533 m3 103,00 15, ,00 Β.57 ΟΔΟ 2532 m3 110,00 110, ,00 Β.58 ΟΔΟ 2522 m3 78, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών Β.59 ΟΔΟ 2551 m3 106, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - C20/25 μικροκατασκευών. Β.60 ΟΔΟ 2551 m3 113, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 κορμών μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο Β.61 ΟΔΟ 2551 m3 108, , ,00 Β.62 ΟΔΟ 2551 m3 170,00 50, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 7 από 94

10 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 πλακών πλήρων (ανεξαρτήτως ύψους), ολόσωμων μεσοβάθρων Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 πλακών με διάκενα (ανεξαρτήτως ύψους) Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - C20/25 σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover, C & C) Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος τους μέχρι 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων και επένδυσης C & C κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος τους άνω των 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 βάθρων, κεφαλοδέσμων, οποιουδήποτε ύψους Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα/αναρριχώμενο ξυλότυπο Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 μικροκατασκευών (ρείθρων σχισμής,καπακιών, καναλιών καλωδίων προκατασκευασμένων ή μη,φρεατίων παντός τύπου εντός και εκτός σήραγγας, κλπ) Β.63 ΟΔΟ 2551 m3 106, , ,00 Β.64 ΟΔΟ 2551 m3 106, , ,00 Β.65 ΟΔΟ 2545 m3 124,80 200, ,00 Β.66 ΟΔΟ 2531 m3 94,80 110, ,00 Β.67 ΟΔΟ 2551 m3 120, , ,00 Β.68 ΟΔΟ 2551 m3 142, , ,00 Β.69 ΟΔΟ 2551 m3 124,00 700, ,00 Β.70 ΟΔΟ 2551 m3 181,00 150, ,00 Β.71 ΟΔΟ 2551 m3 123, , , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών - Ύψους Η 7,00 m Β.72 ΟΔΟ 2565 m3 170,00 200, , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών - Ύψους Η>7,00 m Β.73 ΟΔΟ 2566 m3 187,00 50, , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών - Προεντεταμένο C30/37 φορέων γεφυρών με ανηρτημένο μετακινούμενο ξυλότυπο Β.74 ΟΔΟ 2566 m3 231,00 50, , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 κιβωτοειδών φορέων - Ύψους Η 7,00 m Β.75 ΟΔΟ 2565 m3 178, , , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 κιβωτοειδών φορέων - Ύψους 7,00 <Η<15,00 m Β.76 ΟΔΟ 2566 m3 196, , , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45 κιβωτοειδών φορέων ύψους 7,00 <Η 15,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Οπλισμένο C40/50 προσκεφαλαίων, μεσοβάθρων Β.77 ΟΔΟ 2566 m3 198,00 50, ,00 Β.78 ΟΔΟ 2565 m3 146,00 180, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 8 από 94

11 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Οπλισμένο C40/50 κορμών, μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45 - Οπλισμένο C35/45 κορμών, μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 κιβωτοειδών φορέων επί ικριωμάτων - Ύψους Η 7,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 κιβωτοειδών φορέων επί ικριωμάτων - Ύψους 7,00 <Η 15,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών μορφής συμπαγούς πλάκας - Ύψους 7,00 <Η 15,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών με προώθηση Β.79 ΟΔΟ 2565 m3 185,00 50, ,00 Β.80 ΟΔΟ 2565 m3 183, , ,00 Β.81 ΟΔΟ 2565 m3 182,00 200, ,00 Β.82 ΟΔΟ 2566 m3 200,00 50, ,00 Β.83 ΟΔΟ 2566 m3 180, , ,00 Β.84 ΟΔΟ 2566 m3 225, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C45/55 - Οπλισμένο C45/55 (Β55) φορέων γεφυρών Β.85 ΟΔΟ 2566 m3 162, , , Σκυροδέματα - Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εκτός υπόγειων έργων Β.86 ΥΔΡ 7017 m3 83,00 120, , Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 (B35) πλακών πρόσβασης, πλακών πλήρων, πλακοδοκών Β.87 ΟΔΟ 2551 m3 120, , , Προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 (B35) προκατασκευασμένων δοκών Β.88 ΟΔΟ 2551 m3 170,00 600, ,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ 138 Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούς οπλισμός St III (S400) ή St IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων Β.89 ΟΔΟ 2612 kg 1, , , Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων Β.90 ΥΔΡ 7018 kg 1, , , Σιδηρούς οπλισμός δομικού πλέγματος St IV (γαλβανισμένο) οιουδήποτε τύπου Β.91 ΥΔΡ 7018 kg 1, , , Χαλύβδινες ίνες Β.92 ΥΔΡ 7018 kg 1, , , Σκληρός χάλυβας προέντασης - Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 Β.93 ΟΔΟ 2620 kg 3, , , Σκληρός χάλυβας προέντασης - Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 Β.94 ΟΔΟ 2620 kg 3, , , Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούς οπλισμός St I (S220) Β.95 ΟΔΟ 2611 kg 1,00 100,00 100, Σιδηρούς οπλισμός St IV (S500s, S500) ή St III (S400s, S400) γαλβανισμένος Β.96 ΟΔΟ 2612 kg 1,40 100,00 140,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 9 από 94

12 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 146 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ Β.97 ΥΔΡ 6403 m2 5, , , Αντιρρυπαντική επάλειψη Β.98 ΟΙΚ 7902 m2 3, , , Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Β.99 ΟΔΟ 2411 m2 1, , , Μόνωση με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτοπάνου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265 Β.100 ΟΔΟ 2412 m2 9,38 100,00 938, Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία Β.101 ΟΔΟ 2412 m2 10, , , Στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες Β.102 ΟΔΟ 2412 m2 11, , , Στεγανωτική μεμβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C Β.103 ΟΔΟ 2412 m2 10, , , Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST Β.104 ΟΙΚ 7914 m2 26,30 100, , Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου DELTA - MS- DRAIN Β.105 ΟΙΚ 7914 m2 27,60 250, , Στεγανωτική/ αποστραγγιστική στρώση μεταξύ πασσάλων με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN CK-20 Β.106 ΟΙΚ 7914 m2 50,40 500, , Σφράγιση αρμών - Σφράγιση οριζόντιων αρμών με PLASTIC 77 ή αναλόγου τύπου Β.107 ΥΔΡ 6370 m 2, , , Σφράγιση αρμών - Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιμένων αρμών με PLASTI JOINT ή αναλόγου Σφράγιση αρμών - Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες 12 mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Β.108 ΥΔΡ 6370 m 2, , ,00 Β.109 ΥΔΡ 6370 m2 10, , , Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου Β.110 ΥΔΡ 6373 m 9, , , Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ελαστικό, πλάτους 23 cm, 2 διογκώσεων (ενδεικτικού τύπου HYDROFOIL) ή ισοδύναμου Β.111 ΥΔΡ 6373 m 14, , , Προμήθεια και τοποθέτηση WATER STOP (μπετονιτικό αυτοδιογκούμενο κορδόνι) Β.112 ΥΔΡ 6373 m 26, , , Αρμοί διαστολής - συστολής εύρους μετακίνησης 60 mm Β.113 ΟΔΟ 2651 m 714,40 900, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου ΒΕTΑ, 60/250 της FIP ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER DB40, 50mm ή αναλόγου Β.114 ΟΔΟ 2651 m 2.600,00 150, ,00 Β.115 ΟΔΟ 2651 m 2.000,00 20, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 10 από 94

13 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 160 mm ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 260 mm ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 350 mm ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 520 mm ή αναλόγου Β.116 ΟΔΟ 2651 m ,00 20, ,00 Β.117 ΟΔΟ 2651 m ,00 40, ,00 Β.118 ΟΔΟ 2651 m ,00 55, ,00 Β.119 ΟΔΟ 2651 m ,00 20, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου Algaflex T200 ή αναλόγου Β.120 ΟΔΟ 2651 m 1.700,00 15, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου Algaflex T330 ή αναλόγου Β.121 ΟΔΟ 2651 m 3.100,00 25, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER DB 200, συνολικής μετακίνησης 200 mm, ή αναλόγου Β.122 ΟΔΟ 2651 m 6.200,00 32, , Μόρφωση αρμών με διογκωμένη πολυστερίνη Β.123 ΟΙΚ 7933 m3 28,80 220, , Αρμοί συστολής - διαστολής εύρους μετακίνησης 200 mm Β.124 ΟΔΟ 2651 m 2.380,00 360, , Διαμήκης αρμός συστολής - διαστολής τύπου GLACIER GMBH SOLLINGER HUTTE, εύρους μετακίνησης 70/140 mm, ή αναλόγου Β.125 ΟΔΟ 2651 m 1.670,00 450, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου Algaflex tw 60/130 ή αναλόγου Β.126 ΟΔΟ 2651 m 1.550,00 70, , Διαμήκης αρμός διαστολής τύπου ALGAFLEX ACME II-2, εύρους μετακίνησης >20 mm, ή αναλόγου Β.127 ΟΔΟ 2651 m 238,00 130, , Προμήθεια και τοποθέτηση γεωμεμβράνης στεγανότητας HDPE πάχους 1mm Β.128 ΥΔΡ 6361 m2 4,50 100,00 450, Στεγανοποίηση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών Β.129 ΥΔΡ 6373 m2 16,00 100, ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 179 Εφέδρανα γεφυρών - Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστομεταλλικά ή ελαστομερή Β.130 ΟΔΟ 2912 lt 33,70 50, , Εφέδρανα γεφυρών - Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών Β.131 ΟΔΟ 2912 lt 39,30 50, , Εφέδρανα τύπου MAURER HKE, οριζόντιας δύναμης 5.000kN με ικανότητα οριζοντιας μετακίνησης +290/-180mm, ή αναλόγου Β.132 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 2, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 11 από 94

14 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Εφέδρανα τύπου MAURER KGA, κατακόρυφης δύναμης kn, με ικανότητα οριζόντιας μετακίνησης +430 / -240mm, ή αναλόγου Β.133 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Εφέδρανα τύπου MAURER SIP - MSM, R=2.235mm, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn, συντελεστής τριβής μ=4%, για κατακόρυφο φορτίο kN, με ικανότητα μετακίνησης +250/-250mm και ικανότητας μεταφοράς οριζόντιου φορτίου 3.000kN ή αναλόγου Β.134 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Εφέδρανα τύπου MAURER SIP - MSM, R=2.235mm, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn, συντελεστής τριβής μ=4%, για κατακόρυφο φορτίο kN, με ικανότητα μετακίνησης +200/-200mm και ικανότητας μεταφοράς οριζόντιου φορτίου 3.000kN ή αναλόγου Β.135 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, , Εφέδρανα τριβής με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn και kν σε σεισμό, R=1.880mm, με ικανότητα κίνησης στην εγκάρσια και διαμήκη διεύθυνση και ικανότητα μετακίνησης +350/-350mm, ή αναλόγου, μετά των πλακών και των ελασμάτων αγκύρωσής του Εφέδρανα τριβής με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn και kν σε σεισμό, R=1.880mm, με ικανότητα κίνησης στην εγκάρσια και διαμήκη διεύθυνση και ικανότητα μετακίνησης +350/-350mm, ή αναλόγου, μετά των πλακών και των ελασμάτων αγκύρωσής του Εφέδρανα MAURER SIP - S κατακόρυφης δύναμης kN (ULS), ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους και εγκάρσιας μετατόπισης +/-200 mm ή αναλόγου Εφέδρανα MAURER SIP - S κατακόρυφης δύναμης kN (ULS), ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους και εγκάρσιας μετατόπισης +/-180 mm ή αναλόγου Β.136 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 16, ,00 Β.137 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, ,00 Β.138 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 2, ,00 Β.139 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Εφέδρανα MAURER SIP - G κατακόρυφης δύναμης kN (ULS), οριζόντιου φορτίου λειτουργίας kn, ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους μετατόπισης +/-200 mm ή αναλόγου Β.140 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 2, , Εφέδρανα MAURER SIP - S κατακόρυφης δύναμης kn (ULS), ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους και εγκάρσιας μετατόπισης +/-180 mm ή αναλόγου Β.141 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Ελαστομερή εφέδρανα neopren - PTFE (2mm) Β.142 ΟΔΟ 2912 dm3 120,00 710, , Εφέδρανα σημειακού τύπου PΝm Algapot 380/500/85 ή αναλόγου Β.143 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 48, , Ακλόνητος διατμητικός σύνδεσμος τύπου RF Algasism FSK ή αναλόγου Β.144 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, , Καθοδηγούμενος διατμητικός σύνδεσμος τύπου RU Algasism MSK ή αναλόγου Β.145 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 12 από 94

15 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer ονομαστικής τιμής δύναμης απόσβεσης F=1.200kΝ, εκθέτη ταχύτητας 0,015 και συνολικής ικανότητας μετακίνησης +260/-180mm, ή αναλόγου, μετά των ελασμάτων συγκράτησης και των αγκυρίων τους Β.146 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, , Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer ονομαστικής τιμής δύναμης απόσβεσης F=1.300 kν, εκθέτη ταχύτητας 0,015 και συνολικής ικανότητας μετακίνησης +170/-170mm, ή αναλόγου, μετά των ελασμάτων συγκράτησης και των αγκυρίων τους Β.147 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 12, , Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου MHD (F= kν, d=± 100mm, εκθέτη ταχύτητας 0,015) ή αναλόγου Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer (F= 750 kν, d=± 85mm, εκθέτη ταχύτητας 0,015) ή αναλόγου Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer (F= kν, d=± 150mm, εκθέτη ταχύτητας 0,015) ή αναλόγου Β.148 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, ,00 Β.149 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, ,00 Β.150 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Σημεία αποχέτευσης τύπου PASSAVANT DN150 Β.151 ΥΔΡ 6752 τεμ. 800,00 30, , Σημεία αποχέτευσης τύπου PASSAVANT DN200 Β.152 ΥΔΡ 6752 τεμ ,00 245, , Σημεία αποχέτευσης τύπου PASSAVANT DN450 Β.153 ΥΔΡ 6752 τεμ ,00 50, , Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα παντός τύπου Β.154 ΟΔΟ 2672 kg 1,76 800, , Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων Β.155 ΥΔΡ 6752 kg 0, , , Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο,σιδηρές πόρτες,σιδηρές κλίμακες και όλες οι μεταλλικές κατασκευές γεφυρών, δομικός χάλυβας S275 Β.156 ΥΔΡ 6753 kg 1, , , Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών Β.157 ΥΔΡ 6751 kg 0,21 100,00 21, Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών - Εφαρμογή Διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών - Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hotdip galvanizing ) Βαφή χαλύβδινων κατασκευών - Με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητος στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της βαφής Β.158 ΥΔΡ 6751 kg 0,11 100,00 11,00 Β.159 ΥΔΡ 6751 kg 0, ,00 930,00 Β.160 ΥΔΡ 6751 kg 0,21 100,00 21, Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης Β.161 ΟΙΚ 6104 kg 5,80 100,00 580, Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων αποβαθρών Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Β.162 ΟΙΚ 6104 kg 2, , , Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων αποβαθρών Σ.Σ. Τιθορέας και Σ.Σ. Δομοκού Β.163 ΟΙΚ 6104 kg 2, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 13 από 94

16 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Δομικός χάλυβας S355N J2G3 και K2G3 μεταλλικών κατασκευών Β.164 ΟΙΚ 6104 kg 3, , , Χάλυβας S355NL καλωδίων συστήματος ανάρτησης Β.165 ΟΙΚ 6104 kg 9, , , Κατασκευή προσωρινων βάθρων από χάλυβα S275JR ή/και S235 Β.166 ΟΙΚ 6104 kg 2, , , Χάλυβας καλωδίων συγκράτησης των προσωρινών μεσοβάθρων Β.167 ΟΙΚ 6104 kg 24, , , Ψευδοροφή στεγάστρου από φύλλα κυματοειδούς χαλύβδινης λαμαρίνας πάχους 0,75mm και ύψους κύματος 42mm. Β.168 ΟΙΚ 7231 m2 11, , , Επικάλυψη στεγάστρου με φύλλα πατιναρισμένου ψευδαργύρου πάχους 8mm. Β.169 ΟΙΚ 7244 m2 71, , , Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων, από δομικό χάλυβα Fe360 κατά ΕΝ Β.170 ΟΙΚ 6118 kg 2, , , Επικάλυψη μεταλλικού σκελετού στεγάστρου αποβάθρας με τραπεζοειδή φύλλα τύπου KONTI KSH 35/3=0,75 Β.171 ΟΙΚ 7231 m2 11,25 50,00 562, Επιστέγαση με πετάσματα τύπου "sandwich" Β.172 ΟΙΚ 6236 m2 46, , , Κάλυψη οπών εξαερισμού αποβάθρας Β.173 ΟΙΚ 6230 τεμ. 16,80 170, , Στόμια αποχέτευσης γεφυρών Β.174 ΥΔΡ 6752 kg 7,22 210, , Συρματόσκοινα Φ10 Β.175 ΟΔΟ 2611 kg 4,00 15,00 60, Ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) Β.176 ΟΔΟ 2611 τεμ. 77,00 20, , Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο Β.177 ΥΔΡ 6753 kg 1,87 120,00 224, Αγκύρια σκυροδέματος Β.178 ΥΔΡ 7024 τεμ. 54,00 15,00 810, Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10 m κατασκευασμένη από κοιλοδοκούς και βιομηχανική σχάρα τύπου ASCO Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10 m όμοια με την παλαιά υφιστάμενη, κατασκευασμένη από κοιλοδοκούς και χαλύβδινες ράβδους Κάλυμμα φρεατίου, βαρέως τύπου, χαλύβδινο, στεγανό, διαστάσεων 400x400x40 mm, ενδεικτικού τύπου ASCO Κάλυμμα φρεατίου, βαρέως τύπου, χαλύβδινο, στεγανό, διαστάσεων 800x800x40 mm, ενδεικτικού τύπου ASCO Ειδικός μεταλλικός δακτύλιος βάσης υποστυλώματος στεγάστρου αποβάθρας από ανοξείδωτο χάλυβα Β.179 ΟΙΚ 6402 m 65,00 550, ,00 Β.180 ΟΙΚ 6402 m 148,10 70, ,00 Β.181 ΟΙΚ 6104 τεμ. 103,20 60, ,00 Β.182 ΟΙΚ 6104 τεμ. 196,00 55, ,00 Β.183 ΟΙΚ 6418 τεμ. 60,00 15,00 900, Σκάλα μεσοβάθρων με ενδιάμεσα πλατύσκαλα και κλωβό προστασίας Β.184 OIK 6403 kg 2, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,10 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 14 από 94

17 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Μεταλλικές θύρες ακροβάθρων - Καλυμματα ανθρωποθυρίδων Β.185 ΥΔΡ 6751 kg 1, , , Αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση των μεταλλικών φορέων των δύο κλάδων της προσωρινής γέφυρας ΣΓ9 Β.186 OIK 6442 τεμ ,00 1, , Ανάρτηση χυτοσιδηρού σωλήνα από τον φορέα της γέφυρας Β.187 ΥΔΡ 6751 kg 2,10 25,00 52,50 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ 237 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30 m από σκυρόδεμα Β.188 ΟΔΟ 2921 m 6, , , Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. Β.189 ΟΔΟ 2922 m2 10, , , Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου Β.190 ΟΙΚ m2 25, , , Μόρφωση λωρίδων "οδηγός τυφλών", πλάτους 30 cm με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30cm, με ειδική επεξεργασία (ραβδώσεις) Μόρφωση λωρίδων "οδηγός τυφλών", πλάτους 40 cm με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40cm Μόρφωση λωρίδων "επικίνδυνης ζώνης" για τυφλούς, πλάτους 30cm με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30cm, με ειδική επεξεργασία (φολίδες) Πλήρης τοποθέτηση ειδικών πλακών οδεύσεως τυφλών οποιουδήποτε σχεδίου και πλάτους έως 60cm Β.191 ΟΙΚ 7331 m2 32, , ,00 Β.192 ΟΙΚ 7316 m2 17,30 900, ,00 Β.193 ΟΙΚ 7331 m2 32, , ,00 Β.194 OIK 7317 m 10, , , Διαμόρφωση φάσας πλάτους 30cm με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30cm Β.195 ΟΙΚ 7331 m2 32, , , Μόρφωση χτενιστής αντιολισθηρής επιφάνειας σκυροδέματος (λεπτές ραβδώσεις), με σκούπα Β.196 OIK m2 1, , , Εποξειδική βαφή βιομηχανικού δαπέδου με υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 1210 σε σκληρυμένο σκυρόδεμα Β.197 ΟΙΚ m2 17, , , ΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,40 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,50 m Β.198 ΟΔΟ 2883 m 11,90 60,00 714,00 Β.199 ΟΔΟ 2883 m 23,60 750, ,00 Β.200 ΟΔΟ 2884 m 30,50 5,00 152,50 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,10 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 15 από 94

18 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,00 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ0,80 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ0,60 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ0,40 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,20 m Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ0,60 m της ΣΕΙΡΑΣ 100 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ0,80 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ1,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ1,20 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ2,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 150 Β.201 ΟΔΟ 2884 m 36,30 350, ,00 Β.202 ΟΔΟ 2885 m 56,10 130, ,00 Β.203 ΟΔΟ 2888 m 102,50 260, ,00 Β.204 ΟΔΟ 2888 m 82,00 10,00 820,00 Β.205 ΟΔΟ 2888 m 61,50 10,00 615,00 Β.206 ΟΔΟ 2888 m 41,00 10,00 410,00 Β.207 ΟΔΟ 2888 m 154,50 10, ,00 Β.208 ΟΔΟ 2888 m 57,00 420, ,00 Β.209 ΟΔΟ 2888 m 84,00 15, ,00 Β.210 ΟΔΟ 2888 m 132,00 70, ,00 Β.211 ΟΔΟ 2888 m 195,00 10, ,00 Β.212 ΟΔΟ 2888 m 705,00 10, , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ50 Β.213 ΥΔΡ m 2,45 50,00 122, Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ110 Β.214 ΥΔΡ m 5, , , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ200 Β.215 ΥΔΡ m 15, , , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ300 Β.216 ΥΔΡ m 30,50 410, , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ315 Β.217 ΥΔΡ m 35,40 100, , Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου D355 mm Β.218 ΥΔΡ m 60,00 550, , Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ120 Β.219 ΥΔΡ m 4, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,10 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 16 από 94

19 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ160 Β.220 ΥΔΡ m 7,30 15,00 109, Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ200 Β.221 ΥΔΡ m 12, , , Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ400 Β.222 ΥΔΡ m 24, , , Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm - Σωλήνες Φ50 Β.223 ΥΔΡ m 2,78 140,00 389, Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm - Σωλήνες Φ90 Β.224 ΥΔΡ m 5, , , Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων Β.225 ΗΛΜ 5 m 20,00 700, , Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών - Σιδηροσωλήνας Φ6 ελαχίστου πάχους 4,5 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) - Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS 10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 Mpa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm /Ονομαστικής πίεσης PN 12,5 atm Β.226 ΗΛΜ 5 m 41,30 85, ,50 Β.227 ΥΔΡ m 27,00 330, ,00 Β.228 ΥΔΡ m 48,00 820, ,00 Β.229 ΥΔΡ m 75,00 25, ,00 Β.230 ΥΔΡ m 115,00 710, ,00 Β.231 ΥΔΡ m 140,00 60, ,00 Β.232 ΥΔΡ m 40,00 275, ,00 Β.233 ΥΔΡ m 65,00 100, ,00 Β.234 ΥΔΡ m 12,00 115, , Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου Β.235 ΥΔΡ m3 13,86 100, , Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμμάρου Β.236 ΥΔΡ m3 9,86 60,00 591, Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδηρού (ductile iron) - Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδηρού (ductile iron) - Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm Β.237 ΥΔΡ 6623 m 60,00 55, ,00 Β.238 ΥΔΡ 6623 m 80,00 580, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,90 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 17 από 94

20 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Πλήρης κατασκευή αγωγού ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα Φ550 mm Β.239 ΥΔΡ m 185,00 60, , Πλήρης κατασκευή αγωγού ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα Φ600 mm Β.240 ΥΔΡ m 197,00 80, , Πλήρης κατασκευή αγωγού ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα Φ1200 mm Β.241 ΥΔΡ m 752,00 60, , Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών - Σιδηροσωλήνας Φ8 Β.242 ΗΛΜ 5 m 53,45 115, , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ140 Β.243 ΥΔΡ m 8,50 50,00 425, Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ150 Β.244 ΥΔΡ m 9,11 50,00 455, Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ160 Β.245 ΥΔΡ m 10,45 200, , Πλαστικοί σωλήνες ύδρευσης από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου D 250mm Β.246 ΥΔΡ m 31,55 10,00 315, Κεφαλή υδρορρόης πλαστική με εσχάρα Β.247 ΗΛΜ 8 τεμ. 70,00 10,00 700, Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1500 mm Β.248 ΥΔΡ m 85,00 10,00 850,00 Β.249 ΥΔΡ m 135,00 75, ,00 Β.250 ΥΔΡ m 170,00 10, ,00 Β.251 ΥΔΡ m 220,00 10, ,00 Β.252 ΥΔΡ m 260,00 10, , Αγωγοί προκατασκευασμένων αυλάκων (καναλέττα) από σκυρόδεμα τύπου Α-120 Β.253 ΥΔΡ m 45,00 10,00 450,00 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 303 Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων - Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20 m Β.254 ΟΔΟ 2861 m 12, , , Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων - Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40 m Β.255 ΟΔΟ 2863 m 23, , , Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων - Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60 m Β.256 ΟΔΟ 2864 m 36,10 410, , Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Β.257 ΟΔΟ 2815 m3 10, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,65 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 18 από 94

21 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια Β.258 ΥΔΡ m 2,45 90,00 220, Πλαστικά στραγγιστήρια σε κεκλιμένες επιφάνειες πρανών σε οποιδήποτε ύψος Β.259 ΥΔΡ m 16, , , Μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων Β.260 ΥΔΡ 7114 m 204,00 350, , Κατασκευή γραμμικού στραγγιστηρίου παράλληλα και πίσω από τοίχους, βάθρα, σωληνωτούς οχετούς, συνολικής διατομής 50cmΧ50cm. Β.261 ΟΔΟ 2861 m 18, , ,00 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΦΑΤΝΕΣ 311 Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα στραγγιστηρίων Β.262 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών Β.263 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη" Β.264 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα επένδυσης CΑC - Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 Β.265 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωύφασμα μη υφαντό πολυπροπυλενίου βάρους 500gr/m2, τύπου STRATUM ή αναλόγου Β.266 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα όπλισης επιχωμάτων - Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση 200 kν/m Β.267 ΟΙΚ 7914 m2 6,30 100,00 630, Φάτνες από συρματόπλεγμα - Προμήθεια συρματοπλέγματος Β.268 ΟΔΟ 2311 kg 2, , , Φάτνες από συρματόπλεγμα - Κατασκευή φατνών Β.269 ΟΔΟ 2312 m2 1, , , Φάτνες από συρματόπλεγμα - Πλήρωση φατνών Β.270 ΟΔΟ 2313 m3 17, , , Προμήθεια έτοιμων συρματοκιβωτίων (gabions) βρόχου 10x12 εκ σύρματος 3 χιλ Β.271 ΥΔΡ 6151 kg 3, , , Προμήθεια έτοιμων στρωμνών (mattress) βρόχου 6x8 εκ σύρματος 2,2 χιλ Β.272 ΥΔΡ 6151 kg 3, , , Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκιλύνδρων, εντός ύδατος Β.273 ΥΔΡ 6152 m3 10, , , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 140 gr/m² Β.274 ΟΙΚ 7914 m2 2,26 100,00 226, Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 155 gr/m² Β.275 ΟΙΚ 7914 m2 2, , , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 285 gr/m² Β.276 ΟΙΚ 7914 m2 3, , , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 385 gr/m² Β.277 ΟΙΚ 7914 m2 4,60 50,00 230,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,65 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 19 από 94

22 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 180 gr/m² Β.278 ΟΙΚ 7914 m2 2, , ,00 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ 328 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) Β.279 ΟΔΟ 2548 τεμ. 363,40 25, , Φρεάτια απόληξης πλευρικής τάφρου και σωληνωτών αγωγών Β.280 ΟΔΟ 2548 τεμ. 363,40 55, , Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ) Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτια επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=40 ή 60) (ΠΚΕ) Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) Β.281 ΟΔΟ 2548 τεμ. 486,50 21, ,50 Β.282 ΟΔΟ 2548 τεμ. 902,70 2, ,40 Β.283 ΟΔΟ 2548 τεμ. 316,50 50, , Φρεάτια ελέγχου - επίσκεψης στραγγιστηρίων Φ60 Β.284 ΟΔΟ 2548 τεμ. 316,00 20, , Βαθμιδωτά ρείθρα Β.285 ΟΔΟ 2548 m 8, , , Φρεάτιο 2,0Χ1,5 m μετά θυροφραγμάτων Β.286 ΟΔΟ 2532 τεμ ,00 14, , Φρεάτιο 3,0Χ2,0 m δικλείδων αγωγών ύδρευσης Β.287 ΟΔΟ 2532 τεμ ,00 4, , Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm Β Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm Β Φρεάτια επίσκεψης των φορέων "Σηματοδότησης" και "Τηλεπικοινωνιών", ελαχίστων διαστάσεων 1,0x1,0 m Β.290 ΟΔΟ % ΥΔΡ % ΟΔΟ % ΥΔΡ % ΟΔΟ % ΥΔΡ % τεμ. 138,70 115, ,50 τεμ. 235,00 20, ,00 τεμ. 245,00 370, , Φρεάτια επίσκεψης των φορέων "Σηματοδότησης" και "Τηλεπικοινωνιών", ελαχίστων διαστάσεων 1,5x1,5 m Β.291 ΟΔΟ % ΥΔΡ % τεμ. 550,00 5, , Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος έως 0,50 m, διαστάσεων 20x20 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος έως 0,50 m, διαστάσεων 30x30 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος έως 0,50 m, διαστάσεων 30x40 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 40x50 cm Β.292 ΗΛΜ 10 τεμ. 100,00 15, ,00 Β.293 ΗΛΜ 10 τεμ. 120,00 55, ,00 Β.294 ΗΛΜ 10 τεμ. 140,00 30, ,00 Β.295 ΗΛΜ 10 τεμ. 275,00 30, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,05 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 20 από 94

23 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 50x50 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 50x60 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 60x70 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 1,00 m έως 1,50 m, διαστάσεων 90x100 cm Φρεάτιο συλλογής ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάθους από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 100 x 100 cm Φρεάτιο συλλογής ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάθους από 1,00 m έως 3,00 m, διαστάσεων 100x100 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 50x50 cm, βάθους έως 60 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 60x60 cm, βάθους έως 75 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 60x60 cm, βάθους έως 85 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 60x60 cm, βάθους έως 95 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 70x70 cm, βάθους έως 110 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 80x80 cm, βάθους έως 150 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 100x100 cm, βάθους έως 150 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 120x160 cm, βάθους από 150 cm έως 250 cm Β.296 ΗΛΜ 10 τεμ. 330,00 7, ,00 Β.297 ΗΛΜ 10 τεμ. 370,00 11, ,00 Β.298 ΗΛΜ 10 τεμ. 430,00 10, ,00 Β.299 ΗΛΜ 10 τεμ. 750,00 5, ,00 Β.300 ΗΛΜ 10 τεμ. 870,00 3, ,00 Β.301 ΗΛΜ 10 τεμ ,00 4, ,00 Β.302 ΗΛΜ 10 τεμ. 225,00 30, ,00 Β.303 ΗΛΜ 10 τεμ. 280,00 10, ,00 Β.304 ΗΛΜ 10 τεμ. 315,00 10, ,00 Β.305 ΗΛΜ 10 τεμ. 350,00 5, ,00 Β.306 ΗΛΜ 10 τεμ. 355,00 40, ,00 Β.307 ΗΛΜ 10 τεμ. 403,00 10, ,00 Β.308 ΗΛΜ 10 τεμ. 450,00 35, ,00 Β.309 ΗΛΜ 10 τεμ. 830,00 7, , Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Β.310 ΗΛΜ 29 kg 2, , , Φρεάτια συστολοδιαστολών γέφυρας 2x65x45 cm Β.311 ΟΔΟ % ΥΔΡ % τεμ. 340,00 10, ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 361 Πλήρης κατασκευή "Φορέα Σηματοδότησης" κατά μήκος της γραμμής Β.312 ΥΔΡ m 16, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,05 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 21 από 94

24 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Πλήρης κατασκευή "Φορέα Τηλεπικοινωνιών" κατά μήκος της γραμμής Β.313 ΥΔΡ m 10, , , Προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα C 30/37 διαστάσεων 500Χ340Χ40 mm Β.314 ΟΔΟ 2551 τεμ. 3, , , Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων δίδυμων καλωδιοφορέων Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης Τηλεπικοινωνιών μετά των προκατασκευασμένων καλυμμάτων Β.315 ΟΔΟ 2551 m 23, , , Προκατασκευασμένος μονός μεταλλικός φορέας διέλευσης καλωδίων Β.316 ΟΔΟ 2672 m 34, , , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με έναν σωλήνα PVC Φ160 εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα Β.317 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 28,50 110, , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με δυο σωλήνες PVC Φ160 εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.318 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 52,00 250, , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με τρεις σωλήνες (ένα PVC Φ160 και δύο PVC Φ200) εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.319 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 98, , , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με τέσσερις σωλήνες PVC Φ160 εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.320 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 99, , , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με έξι σωλήνες PVC Φ160 εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.321 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 145, , , Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα HDPE DN50 10atm εντός καλωδιοφορέα τσιμεντένιου ή μεταλλικού Β.322 ΥΔΡ 6361 m 4, , ,00 Άθροισμα δαπανών Ο.Ο.Ε. Β ,05 ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΥΠΟΓΕΙΑ) Γ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 372 Αποξήλωση εκτοξευόμενου σκυροδέματος εντός σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων Γ.1 ΟΙΚ 2227 m3 27,00 20,00 540, Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικων Κατηγορίας Ε4 Γ.2 ΟΔΟ 1510 m3 4, , , Κατασκευή επίχωσης πυθμένα σηράγγων με επίλεκτα θραυστά υλικά κατηγορίας Ε4 Γ.3 ΟΔΟ 1530 m3 0, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,11 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 22 από 94

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους κατηγορίες εργασιών. Οι εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Γενικές Εκσκαφές Καθαιρέσεις Άρση Καταπτώσεων 121 1 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών 121.1.1 Ο Ο 1110 m 3 2 Γενικές εκσκαφές χαλαρών εδαφών, βάθους εκσκαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Συµπληρωµατικά Έργα Ολοκλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΓΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ... 7

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ... 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ... 7 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 7 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 15 2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2221 30 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνι κών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ ΠΕΡΦΕΡΕΑ ΒΟΡΕΟΥ ΑΓΑΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΝΑ ΕΡΓΟ : ΕΠΣΚΕΥΗ ΚΤΡΩΝ ΓΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΔΚΟΥ ΠΑΧΝΔΟΥ ΚΑ ΒΒΛΟΥ Σ Υ Ν Ο Π Τ Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η - 1 01.01.01 ΝΕΤ ΟΚ 10.02 ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα