ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635"

Transcript

1 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΔΟΜΟΚΟΣ ΤΙΘΟΡΕΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

2 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔOΜΟΚΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 ΑΘΗΝΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

3 ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ, ΤΩΝ Η / Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑ - ΔΟΜΟΚΟΣ» Α.Δ. 635 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - (Προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σε ομάδες ομοειδών εργασιών με έλεγχο ομαλότητας) ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών A.1 ΟΔΟ 1110 m3 1, , ,00 2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες A.2 ΟΔΟ 1123.Α m3 2, , ,00 3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων χώρων (κτίρια σταθμών, πεζοδιαβάσεις), με την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής A.3 ΟΔΟ 1123.Α m3 2, , ,00 4 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών A.4 ΟΔΟ 1133.Α m3 3, , ,00 5 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών A.5 ΟΔΟ 1133.Α m3 5, , ,00 6 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες - Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών A.6 ΟΔΟ 1133.Α m3 7, , ,00 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ 7 Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες A.7 ΟΔΟ 1212 m3 2, , ,00 8 Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες A.8 ΟΔΟ 1220 m3 5,37 450, ,50 9 Διάνοιξη τάφρων - Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων A.9 ΟΔΟ 1220 m3 5,05 500, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,50 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 1 από 94

4 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,50 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα - Για ύψος έως και 4,0 m Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα - Για ύψος πέραν των 4,0 m A.10 ΟΙΚ 2227 m3 16,60 50,00 830,00 A.11 ΟΙΚ 2227 m3 23,60 50, ,00 12 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π. A.12 ΟΙΚ 2221 m3 11,10 175, ,50 13 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές A.13 ΟΙΚ 2275 m3 7,93 50,00 396,50 14 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο A.14 ΟΙΚ 2275 m3 5,56 50,00 278,00 15 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων A.15 ΟΙΚ 2227 m 21,50 50, ,00 16 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα A.16 ΟΙΚ 6448 m 5,21 285, ,85 17 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων A.17 ΟΙΚ 2227 m3 20,10 925, ,50 18 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών A.18 ΟΙΚ 2227 m2 10, , ,00 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 19 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος A.19 ΟΔΟ 1310 m 0, ,00 530,00 20 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m A.20 ΟΔΟ 1320 m 9,35 50,00 467,50 21 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος A.21 ΟΔΟ 1420 m3 0, ,00 940,00 22 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών A.22 ΟΔΟ 1420 m2 3,41 100,00 341,00 ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ 23 Προμήθεια δανείων - Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 A.23 ΟΔΟ 1510 m3 4, , ,00 24 Προμήθεια δανείων - Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 A.24 ΟΔΟ 1510 m3 4,88 265, ,20 25 Προμήθεια δανείων - Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4 A.25 ΟΔΟ 1510 m3 8, , ,00 26 Προμήθεια δανείων για την κατασκευή σιδηροδρομικών επιχωμάτων A.26 ΟΔΟ 1510 m3 4, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 2 από 94

5 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 27 Διαλογή προς χρήση υφιστάμενων προϊόντων εκσκαφών από συγκεκριμένους χώρους απόθεσης εντός της περιοχής του έργου και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση A.27 ΟΔΟ 1510 m3 4, , ,00 28 Κοκκώδες υλικό χλστ. A.28 ΟΔΟ 3121.Β m3 8, , ,00 29 Πλήρης κατασκευή στρώσης διαμόρφωσης και υποστρώματος επιδομής μετά της προμήθειας των υλικών επί τόπου του έργου A.29 ΟΔΟ 1530 m3 8, , ,00 30 Κατασκευή σιδηροδρομικών επιχωμάτων A.30 ΟΔΟ 1530 m3 1, , ,00 31 Κατασκευή επιχωμάτων A.31 ΟΔΟ 1530 m3 0, , ,00 32 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων σηράγγων A.32 ΟΔΟ 1530 m3 0, , ,00 33 Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος (Προφόρτιση/ Επιφόρτηση) από προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπήκνωσης A.33 ΥΔΡ 6080 m3 0, , ,00 34 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος A.34 ΟΔΟ 1530 m3 1, , ,00 35 Κατασκευή στρώσης άμμου - σκύρων μεταβλητού πάχους A.35 ΟΔΟ 3121.A m3 7, , ,00 36 Πλήρης κατασκευή εξυγιαντικών στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου ή αμμοχάλικο αυτούσιο A.36 ΟΔΟ 3121.A m3 8, , ,00 37 Πλήρης κατασκευή στρώσης πάχους 20 cm προστασίας γεωϋφάσματος A.37 ΟΔΟ 3121.A m2 1, , ,00 38 Πλήρης κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης τεχνικών A.38 ΟΔΟ 3121.Β m3 6, , ,00 39 Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών - Με λίθους συλλεκτούς, βάρους 5 έως 20 kg (κροκάλες) A.39 ΥΔΡ m3 12, , ,00 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ 40 Επένδυση πρανών - Επένδυση πρανών με φυτική γη A.40 ΟΔΟ 1610 m2 0, , ,00 41 Επένδυση πρανών - Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη A.41 ΟΔΟ 1610 m2 10,34 200, ,00 42 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη A.42 ΟΔΟ 1620 m3 1, , ,00 43 Προμήθεια και διάστρωση κηπευτικού χώματος A.43 ΠΡΣ 1710 m3 10,33 500, ,00 44 Φύτευση δέντρων - θάμνων A.44 ΠΡΣ % ΠΡΣ % ΠΡΣ % τεμ. 27, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 3 από 94

6 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,55 45 Εγκατάσταση και συντήρηση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα A.45 ΠΡΣ 5510 στρ ,00 8, ,00 ΔΙΑΦΟΡΑ 46 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού A.46 ΟΔΟ 3121.Α m3 7, , ,00 47 Διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων με προρηγμάτωση A.47 ΟΔΟ 1133.Α m 3,57 100,00 357,00 48 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων A.48 ΥΔΡ 6054 m3 2, , ,00 49 Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο A.49 ΟΔΟ 3221 m3 5,55 200, ,00 Άθροισμα δαπανών Ο.Ο.Ε. Α ,55 ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ B ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ANOIKTA) B ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 50 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m B.1 ΟΔΟ 2151 m3 3, , ,00 51 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών B.2 ΥΔΡ 6068 m3 13, , , Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων- Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων- Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών B.3 ΟΔΟ 3121.Β m3 6,45 620, ,00 B.4 ΥΔΡ 6068 m3 5, , ,00 54 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης B.5 ΥΔΡ 6066 m3 0, , ,00 55 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης B.6 ΥΔΡ 6067 m3 2, , ,00 56 Επιχώσεις και επαναπλήρωση κάθε είδους ορυγμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών B.7 ΥΔΡ 6068 m3 0, , ,00 57 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. B.8 ΥΔΡ 6157 m3 13, , ,00 58 Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η 4m B.9 ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % m2 123,00 50, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 4 από 94

7 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 59 Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η=4-8m B Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η=8-12m B Οπλισμένη γη - Οπλισμένη γη ύψους Η>12m B.12 ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟIK % m2 139,50 50, ,00 m2 157,50 50, ,00 m2 192,00 50, ,00 62 Προστασία ανοιχτών πρανών με γεώπλεγμα τύπου ΓΙΟΥTΑΣ ή αναλόγου B.13 ΟΙΚ 7914 m2 5,04 50,00 252,00 63 Γεωπλέγματα - Γεώπλεγμα αντοχής Tult 80 kn/m B.14 ΟΙΚ 7914 m2 6, , ,00 64 Γεωπλέγματα - Γεώπλεγμα αντοχής Tult 160 kn/m B.15 ΟΙΚ 7914 m2 10,10 100, ,00 65 Γεωπλέγματα - Γεώπλεγμα αντοχής Tult 200 kn/m B.16 ΟΙΚ 7914 m2 11,68 100, ,00 66 Γεωσυνθετικά πλέγματα ή σύστημα προστασίας πρανών με τρισδιάστατο γεώπλεγμα και υδροσπορά B.17 ΟΙΚ 7914 m2 33, , ,00 67 Γεωπλέγματα- Πλέγματα πολυαιθυλαινίου επένδυσης πρανών B.18 ΟΙΚ 7914 m2 7,10 500, ,00 68 Εύκαμπτα μεταλλικά σώματα συγκράτησης καταπτώσεων - Aντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 140 kn/m 69 Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα B Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων - Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι kj ύψους 6 m B.19 B.21 OΔO % OΔO % OΔO % OΔO % ΟΔΟ % ΟΔΟ % ΟΔΟ % m2 91,50 50, ,00 m2 52,45 50, ,50 m 2.778,50 10, ,00 71 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση B.22 ΥΔΡ 6059 m2 0, , ,00 72 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά - Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα B.23 ΥΔΡ 6067 m3 7, , ,50 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 73 Μόνιμες αγκυρώσεις βράχου τύπου SELF DRILLING πρανών ανοιχτών εκσκαφών B.24 ΥΔΡ 7024 m 20,70 50, ,00 74 Ηλώσεις αντιστήριξης μετώπου από αγκύρα τύπου ινών υάλου (fiberglass) φέρουσας ικανότητας 200 kn. B.25 ΥΔΡ 7024 m 21,00 50, ,00 75 Προμήθεια και τοποθέτηση υποστηριγμάτων από μορφοχάλυβα B.26 ΥΔΡ 7027 kg 1,40 100,00 140,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 5 από 94

8 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών (μήκους έως 25 m) - Φορτίου λειτουργίας kν Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας kν και μήκους αγκυρώσεων 20m Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας 100 kν και μήκους αγκυρώσεων 20m Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας 600 kν και μήκους αγκυρώσεων 20m Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φορτίου λειτουργίας 600 kν και μήκους αγκυρώσεων >20m Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών - Φέρουσας ικανότητας 200 kν με Φ25 (S500s) B.27 ΥΔΡ 7024 m 65,80 50, ,00 B.28 ΥΔΡ 7024 m 65, , ,00 B.29 ΥΔΡ 7024 m 62, , ,00 B.30 ΥΔΡ 7024 m 67, , ,00 B.31 ΥΔΡ 7024 m 73, , ,00 B.32 ΥΔΡ 7025 m 18,30 50,00 915,00 82 Κατακόρυφη αντιστήριξη B.33 ΟΔΟ 2731 m2 216,10 700, ,00 83 Κατασκευή τοίχου Βερολίνου B.34 ΟΔΟ 2731 m2 167, , ,00 84 Ηλώσεις σταθεροποίησης πρανών (Soil nail) B.35 ΟΔΟ 2731 m 53,50 100, ,00 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΚΛΠ 85 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 0,60 m Β.36 ΟΔΟ 2731 m 88,00 10,00 880,00 86 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 0,80 m Β.37 ΟΔΟ 2731 m 108,00 10, ,00 87 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,00 m Β.38 ΟΔΟ 2731 m 136, , ,00 88 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,20 m Β.39 ΟΔΟ 2731 m 171,00 10, ,00 89 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,50 m Β.40 ΟΔΟ 2731 m 238, , ,00 90 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,50 m με σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 Β.41 ΟΔΟ 2731 m 270,00 100, ,00 91 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 1,80 m Β.42 ΟΔΟ 2731 m 326,00 100, ,00 92 Φρεατοπάσσαλοι - Φρεατοπάσσαλος Φ 2,00 m με σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Β.43 ΟΔΟ 2731 m 405,00 550, ,00 93 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων Β.44 ΟΔΟ 2672 kg 2,47 100,00 247,00 94 Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας Β.45 ΟΔΟ 2412 m2 10,10 220, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 6 από 94

9 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 95 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ 0,40 m Β.46 ΟΔΟ 2731 m 117,20 50, ,00 96 Χαλικοπάσσαλοι Φ 0,80 m Β.47 ΟΔΟ 2731 m 51, , ,00 97 Μικροπάσσαλοι Φ 0,40 m κατηγορίας C20/25 Β.48 ΟΔΟ 2731 m 57,00 100, ,00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ 98 Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (Β5 ή Β10) - Άοπλο C8/10 (Β5) Β.49 ΟΔΟ 2511 m3 56,00 15,00 840, Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (Β5 ή Β10) ή πορώδες - Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) - Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) - C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) - C12/15 (Β15) πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 - C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κ.λ.π.) Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα Β.50 ΟΔΟ 2521 m3 58, , ,00 Β.51 ΟΔΟ 2531 m3 68, , ,00 Β.52 ΟΔΟ 2531 m3 68, , ,00 Β.53 ΟΔΟ 2531 m3 68,40 200, ,00 Β.54 ΟΔΟ 2532 m3 74, , ,00 Β.55 ΟΔΟ 2532 m3 90,00 180, ,00 Β.56 ΟΔΟ 2533 m3 103,00 15, ,00 Β.57 ΟΔΟ 2532 m3 110,00 110, ,00 Β.58 ΟΔΟ 2522 m3 78, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών Β.59 ΟΔΟ 2551 m3 106, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - C20/25 μικροκατασκευών. Β.60 ΟΔΟ 2551 m3 113, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 κορμών μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο Β.61 ΟΔΟ 2551 m3 108, , ,00 Β.62 ΟΔΟ 2551 m3 170,00 50, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 7 από 94

10 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 πλακών πλήρων (ανεξαρτήτως ύψους), ολόσωμων μεσοβάθρων Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - Οπλισμένο C20/25 πλακών με διάκενα (ανεξαρτήτως ύψους) Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 - C20/25 σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover, C & C) Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος τους μέχρι 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων και επένδυσης C & C κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος τους άνω των 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 βάθρων, κεφαλοδέσμων, οποιουδήποτε ύψους Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 - Οπλισμένο C30/37 μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα/αναρριχώμενο ξυλότυπο Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 μικροκατασκευών (ρείθρων σχισμής,καπακιών, καναλιών καλωδίων προκατασκευασμένων ή μη,φρεατίων παντός τύπου εντός και εκτός σήραγγας, κλπ) Β.63 ΟΔΟ 2551 m3 106, , ,00 Β.64 ΟΔΟ 2551 m3 106, , ,00 Β.65 ΟΔΟ 2545 m3 124,80 200, ,00 Β.66 ΟΔΟ 2531 m3 94,80 110, ,00 Β.67 ΟΔΟ 2551 m3 120, , ,00 Β.68 ΟΔΟ 2551 m3 142, , ,00 Β.69 ΟΔΟ 2551 m3 124,00 700, ,00 Β.70 ΟΔΟ 2551 m3 181,00 150, ,00 Β.71 ΟΔΟ 2551 m3 123, , , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών - Ύψους Η 7,00 m Β.72 ΟΔΟ 2565 m3 170,00 200, , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών - Ύψους Η>7,00 m Β.73 ΟΔΟ 2566 m3 187,00 50, , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών - Προεντεταμένο C30/37 φορέων γεφυρών με ανηρτημένο μετακινούμενο ξυλότυπο Β.74 ΟΔΟ 2566 m3 231,00 50, , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 κιβωτοειδών φορέων - Ύψους Η 7,00 m Β.75 ΟΔΟ 2565 m3 178, , , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο C30/37 κιβωτοειδών φορέων - Ύψους 7,00 <Η<15,00 m Β.76 ΟΔΟ 2566 m3 196, , , Σκυροδέματα - Προεντεταμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45 κιβωτοειδών φορέων ύψους 7,00 <Η 15,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Οπλισμένο C40/50 προσκεφαλαίων, μεσοβάθρων Β.77 ΟΔΟ 2566 m3 198,00 50, ,00 Β.78 ΟΔΟ 2565 m3 146,00 180, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 8 από 94

11 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Οπλισμένο C40/50 κορμών, μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45 - Οπλισμένο C35/45 κορμών, μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 κιβωτοειδών φορέων επί ικριωμάτων - Ύψους Η 7,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 κιβωτοειδών φορέων επί ικριωμάτων - Ύψους 7,00 <Η 15,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών μορφής συμπαγούς πλάκας - Ύψους 7,00 <Η 15,00 m Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 - Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών με προώθηση Β.79 ΟΔΟ 2565 m3 185,00 50, ,00 Β.80 ΟΔΟ 2565 m3 183, , ,00 Β.81 ΟΔΟ 2565 m3 182,00 200, ,00 Β.82 ΟΔΟ 2566 m3 200,00 50, ,00 Β.83 ΟΔΟ 2566 m3 180, , ,00 Β.84 ΟΔΟ 2566 m3 225, , , Σκυροδέματα - Σκυρόδεμα κατηγορίας C45/55 - Οπλισμένο C45/55 (Β55) φορέων γεφυρών Β.85 ΟΔΟ 2566 m3 162, , , Σκυροδέματα - Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εκτός υπόγειων έργων Β.86 ΥΔΡ 7017 m3 83,00 120, , Οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 (B35) πλακών πρόσβασης, πλακών πλήρων, πλακοδοκών Β.87 ΟΔΟ 2551 m3 120, , , Προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 (B35) προκατασκευασμένων δοκών Β.88 ΟΔΟ 2551 m3 170,00 600, ,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ 138 Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούς οπλισμός St III (S400) ή St IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων Β.89 ΟΔΟ 2612 kg 1, , , Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων Β.90 ΥΔΡ 7018 kg 1, , , Σιδηρούς οπλισμός δομικού πλέγματος St IV (γαλβανισμένο) οιουδήποτε τύπου Β.91 ΥΔΡ 7018 kg 1, , , Χαλύβδινες ίνες Β.92 ΥΔΡ 7018 kg 1, , , Σκληρός χάλυβας προέντασης - Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 Β.93 ΟΔΟ 2620 kg 3, , , Σκληρός χάλυβας προέντασης - Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 Β.94 ΟΔΟ 2620 kg 3, , , Σιδηροί οπλισμοί - Σιδηρούς οπλισμός St I (S220) Β.95 ΟΔΟ 2611 kg 1,00 100,00 100, Σιδηρούς οπλισμός St IV (S500s, S500) ή St III (S400s, S400) γαλβανισμένος Β.96 ΟΔΟ 2612 kg 1,40 100,00 140,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 9 από 94

12 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 146 Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος τύπου Γ Β.97 ΥΔΡ 6403 m2 5, , , Αντιρρυπαντική επάλειψη Β.98 ΟΙΚ 7902 m2 3, , , Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη Β.99 ΟΔΟ 2411 m2 1, , , Μόνωση με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτοπάνου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265 Β.100 ΟΔΟ 2412 m2 9,38 100,00 938, Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία Β.101 ΟΔΟ 2412 m2 10, , , Στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες Β.102 ΟΔΟ 2412 m2 11, , , Στεγανωτική μεμβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C Β.103 ΟΔΟ 2412 m2 10, , , Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST Β.104 ΟΙΚ 7914 m2 26,30 100, , Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου DELTA - MS- DRAIN Β.105 ΟΙΚ 7914 m2 27,60 250, , Στεγανωτική/ αποστραγγιστική στρώση μεταξύ πασσάλων με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN CK-20 Β.106 ΟΙΚ 7914 m2 50,40 500, , Σφράγιση αρμών - Σφράγιση οριζόντιων αρμών με PLASTIC 77 ή αναλόγου τύπου Β.107 ΥΔΡ 6370 m 2, , , Σφράγιση αρμών - Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιμένων αρμών με PLASTI JOINT ή αναλόγου Σφράγιση αρμών - Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες 12 mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου Β.108 ΥΔΡ 6370 m 2, , ,00 Β.109 ΥΔΡ 6370 m2 10, , , Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου Β.110 ΥΔΡ 6373 m 9, , , Προμήθεια και τοποθέτηση στεγανωτικών ταινιών από ελαστικό, πλάτους 23 cm, 2 διογκώσεων (ενδεικτικού τύπου HYDROFOIL) ή ισοδύναμου Β.111 ΥΔΡ 6373 m 14, , , Προμήθεια και τοποθέτηση WATER STOP (μπετονιτικό αυτοδιογκούμενο κορδόνι) Β.112 ΥΔΡ 6373 m 26, , , Αρμοί διαστολής - συστολής εύρους μετακίνησης 60 mm Β.113 ΟΔΟ 2651 m 714,40 900, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου ΒΕTΑ, 60/250 της FIP ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER DB40, 50mm ή αναλόγου Β.114 ΟΔΟ 2651 m 2.600,00 150, ,00 Β.115 ΟΔΟ 2651 m 2.000,00 20, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 10 από 94

13 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 160 mm ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 260 mm ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 350 mm ή αναλόγου Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER (OPEN) RAILWAY EXPANSION JOINTS συνολικής μετακίνησης 520 mm ή αναλόγου Β.116 ΟΔΟ 2651 m ,00 20, ,00 Β.117 ΟΔΟ 2651 m ,00 40, ,00 Β.118 ΟΔΟ 2651 m ,00 55, ,00 Β.119 ΟΔΟ 2651 m ,00 20, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου Algaflex T200 ή αναλόγου Β.120 ΟΔΟ 2651 m 1.700,00 15, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου Algaflex T330 ή αναλόγου Β.121 ΟΔΟ 2651 m 3.100,00 25, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου MAURER DB 200, συνολικής μετακίνησης 200 mm, ή αναλόγου Β.122 ΟΔΟ 2651 m 6.200,00 32, , Μόρφωση αρμών με διογκωμένη πολυστερίνη Β.123 ΟΙΚ 7933 m3 28,80 220, , Αρμοί συστολής - διαστολής εύρους μετακίνησης 200 mm Β.124 ΟΔΟ 2651 m 2.380,00 360, , Διαμήκης αρμός συστολής - διαστολής τύπου GLACIER GMBH SOLLINGER HUTTE, εύρους μετακίνησης 70/140 mm, ή αναλόγου Β.125 ΟΔΟ 2651 m 1.670,00 450, , Αρμοί συστολής - διαστολής σιδηροδρομικών γεφυρών τύπου Algaflex tw 60/130 ή αναλόγου Β.126 ΟΔΟ 2651 m 1.550,00 70, , Διαμήκης αρμός διαστολής τύπου ALGAFLEX ACME II-2, εύρους μετακίνησης >20 mm, ή αναλόγου Β.127 ΟΔΟ 2651 m 238,00 130, , Προμήθεια και τοποθέτηση γεωμεμβράνης στεγανότητας HDPE πάχους 1mm Β.128 ΥΔΡ 6361 m2 4,50 100,00 450, Στεγανοποίηση επενδύσεων πασσαλοστοιχιών Β.129 ΥΔΡ 6373 m2 16,00 100, ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 179 Εφέδρανα γεφυρών - Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστομεταλλικά ή ελαστομερή Β.130 ΟΔΟ 2912 lt 33,70 50, , Εφέδρανα γεφυρών - Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών Β.131 ΟΔΟ 2912 lt 39,30 50, , Εφέδρανα τύπου MAURER HKE, οριζόντιας δύναμης 5.000kN με ικανότητα οριζοντιας μετακίνησης +290/-180mm, ή αναλόγου Β.132 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 2, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 11 από 94

14 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Εφέδρανα τύπου MAURER KGA, κατακόρυφης δύναμης kn, με ικανότητα οριζόντιας μετακίνησης +430 / -240mm, ή αναλόγου Β.133 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Εφέδρανα τύπου MAURER SIP - MSM, R=2.235mm, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn, συντελεστής τριβής μ=4%, για κατακόρυφο φορτίο kN, με ικανότητα μετακίνησης +250/-250mm και ικανότητας μεταφοράς οριζόντιου φορτίου 3.000kN ή αναλόγου Β.134 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Εφέδρανα τύπου MAURER SIP - MSM, R=2.235mm, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn, συντελεστής τριβής μ=4%, για κατακόρυφο φορτίο kN, με ικανότητα μετακίνησης +200/-200mm και ικανότητας μεταφοράς οριζόντιου φορτίου 3.000kN ή αναλόγου Β.135 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, , Εφέδρανα τριβής με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn και kν σε σεισμό, R=1.880mm, με ικανότητα κίνησης στην εγκάρσια και διαμήκη διεύθυνση και ικανότητα μετακίνησης +350/-350mm, ή αναλόγου, μετά των πλακών και των ελασμάτων αγκύρωσής του Εφέδρανα τριβής με σφαιρική επιφάνεια ολίσθησης, κατακόρυφο φορτίο λειτουργίας kn και kν σε σεισμό, R=1.880mm, με ικανότητα κίνησης στην εγκάρσια και διαμήκη διεύθυνση και ικανότητα μετακίνησης +350/-350mm, ή αναλόγου, μετά των πλακών και των ελασμάτων αγκύρωσής του Εφέδρανα MAURER SIP - S κατακόρυφης δύναμης kN (ULS), ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους και εγκάρσιας μετατόπισης +/-200 mm ή αναλόγου Εφέδρανα MAURER SIP - S κατακόρυφης δύναμης kN (ULS), ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους και εγκάρσιας μετατόπισης +/-180 mm ή αναλόγου Β.136 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 16, ,00 Β.137 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, ,00 Β.138 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 2, ,00 Β.139 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Εφέδρανα MAURER SIP - G κατακόρυφης δύναμης kN (ULS), οριζόντιου φορτίου λειτουργίας kn, ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους μετατόπισης +/-200 mm ή αναλόγου Β.140 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 2, , Εφέδρανα MAURER SIP - S κατακόρυφης δύναμης kn (ULS), ακτίνας επιφάνειας ολίσθησης R=1.000 mm, με συντελεστή τριβής μ=3% και ικανότητας οριζόντιας διαμήκους και εγκάρσιας μετατόπισης +/-180 mm ή αναλόγου Β.141 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Ελαστομερή εφέδρανα neopren - PTFE (2mm) Β.142 ΟΔΟ 2912 dm3 120,00 710, , Εφέδρανα σημειακού τύπου PΝm Algapot 380/500/85 ή αναλόγου Β.143 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 48, , Ακλόνητος διατμητικός σύνδεσμος τύπου RF Algasism FSK ή αναλόγου Β.144 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, , Καθοδηγούμενος διατμητικός σύνδεσμος τύπου RU Algasism MSK ή αναλόγου Β.145 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 12 από 94

15 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer ονομαστικής τιμής δύναμης απόσβεσης F=1.200kΝ, εκθέτη ταχύτητας 0,015 και συνολικής ικανότητας μετακίνησης +260/-180mm, ή αναλόγου, μετά των ελασμάτων συγκράτησης και των αγκυρίων τους Β.146 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, , Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer ονομαστικής τιμής δύναμης απόσβεσης F=1.300 kν, εκθέτη ταχύτητας 0,015 και συνολικής ικανότητας μετακίνησης +170/-170mm, ή αναλόγου, μετά των ελασμάτων συγκράτησης και των αγκυρίων τους Β.147 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 12, , Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου MHD (F= kν, d=± 100mm, εκθέτη ταχύτητας 0,015) ή αναλόγου Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer (F= 750 kν, d=± 85mm, εκθέτη ταχύτητας 0,015) ή αναλόγου Ιξώδης υδραυλικός αποσβεστήρας τύπου Maurer (F= kν, d=± 150mm, εκθέτη ταχύτητας 0,015) ή αναλόγου Β.148 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, ,00 Β.149 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 8, ,00 Β.150 ΟΔΟ 2912 τεμ ,00 4, , Σημεία αποχέτευσης τύπου PASSAVANT DN150 Β.151 ΥΔΡ 6752 τεμ. 800,00 30, , Σημεία αποχέτευσης τύπου PASSAVANT DN200 Β.152 ΥΔΡ 6752 τεμ ,00 245, , Σημεία αποχέτευσης τύπου PASSAVANT DN450 Β.153 ΥΔΡ 6752 τεμ ,00 50, , Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα παντός τύπου Β.154 ΟΔΟ 2672 kg 1,76 800, , Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων Β.155 ΥΔΡ 6752 kg 0, , , Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο,σιδηρές πόρτες,σιδηρές κλίμακες και όλες οι μεταλλικές κατασκευές γεφυρών, δομικός χάλυβας S275 Β.156 ΥΔΡ 6753 kg 1, , , Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών Β.157 ΥΔΡ 6751 kg 0,21 100,00 21, Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών - Εφαρμογή Διπλής αντισκωριακής επάλειψης (rust primer) Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών - Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hotdip galvanizing ) Βαφή χαλύβδινων κατασκευών - Με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητος στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της βαφής Β.158 ΥΔΡ 6751 kg 0,11 100,00 11,00 Β.159 ΥΔΡ 6751 kg 0, ,00 930,00 Β.160 ΥΔΡ 6751 kg 0,21 100,00 21, Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης Β.161 ΟΙΚ 6104 kg 5,80 100,00 580, Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων αποβαθρών Σ.Σ. Λιανοκλαδίου Β.162 ΟΙΚ 6104 kg 2, , , Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων αποβαθρών Σ.Σ. Τιθορέας και Σ.Σ. Δομοκού Β.163 ΟΙΚ 6104 kg 2, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,00 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 13 από 94

16 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Δομικός χάλυβας S355N J2G3 και K2G3 μεταλλικών κατασκευών Β.164 ΟΙΚ 6104 kg 3, , , Χάλυβας S355NL καλωδίων συστήματος ανάρτησης Β.165 ΟΙΚ 6104 kg 9, , , Κατασκευή προσωρινων βάθρων από χάλυβα S275JR ή/και S235 Β.166 ΟΙΚ 6104 kg 2, , , Χάλυβας καλωδίων συγκράτησης των προσωρινών μεσοβάθρων Β.167 ΟΙΚ 6104 kg 24, , , Ψευδοροφή στεγάστρου από φύλλα κυματοειδούς χαλύβδινης λαμαρίνας πάχους 0,75mm και ύψους κύματος 42mm. Β.168 ΟΙΚ 7231 m2 11, , , Επικάλυψη στεγάστρου με φύλλα πατιναρισμένου ψευδαργύρου πάχους 8mm. Β.169 ΟΙΚ 7244 m2 71, , , Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων, από δομικό χάλυβα Fe360 κατά ΕΝ Β.170 ΟΙΚ 6118 kg 2, , , Επικάλυψη μεταλλικού σκελετού στεγάστρου αποβάθρας με τραπεζοειδή φύλλα τύπου KONTI KSH 35/3=0,75 Β.171 ΟΙΚ 7231 m2 11,25 50,00 562, Επιστέγαση με πετάσματα τύπου "sandwich" Β.172 ΟΙΚ 6236 m2 46, , , Κάλυψη οπών εξαερισμού αποβάθρας Β.173 ΟΙΚ 6230 τεμ. 16,80 170, , Στόμια αποχέτευσης γεφυρών Β.174 ΥΔΡ 6752 kg 7,22 210, , Συρματόσκοινα Φ10 Β.175 ΟΔΟ 2611 kg 4,00 15,00 60, Ρυθμιστές ύψους (ρεγουλατόροι) Β.176 ΟΔΟ 2611 τεμ. 77,00 20, , Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο Β.177 ΥΔΡ 6753 kg 1,87 120,00 224, Αγκύρια σκυροδέματος Β.178 ΥΔΡ 7024 τεμ. 54,00 15,00 810, Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10 m κατασκευασμένη από κοιλοδοκούς και βιομηχανική σχάρα τύπου ASCO Μεταλλική περίφραξη ύψους 1,10 m όμοια με την παλαιά υφιστάμενη, κατασκευασμένη από κοιλοδοκούς και χαλύβδινες ράβδους Κάλυμμα φρεατίου, βαρέως τύπου, χαλύβδινο, στεγανό, διαστάσεων 400x400x40 mm, ενδεικτικού τύπου ASCO Κάλυμμα φρεατίου, βαρέως τύπου, χαλύβδινο, στεγανό, διαστάσεων 800x800x40 mm, ενδεικτικού τύπου ASCO Ειδικός μεταλλικός δακτύλιος βάσης υποστυλώματος στεγάστρου αποβάθρας από ανοξείδωτο χάλυβα Β.179 ΟΙΚ 6402 m 65,00 550, ,00 Β.180 ΟΙΚ 6402 m 148,10 70, ,00 Β.181 ΟΙΚ 6104 τεμ. 103,20 60, ,00 Β.182 ΟΙΚ 6104 τεμ. 196,00 55, ,00 Β.183 ΟΙΚ 6418 τεμ. 60,00 15,00 900, Σκάλα μεσοβάθρων με ενδιάμεσα πλατύσκαλα και κλωβό προστασίας Β.184 OIK 6403 kg 2, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,10 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 14 από 94

17 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Μεταλλικές θύρες ακροβάθρων - Καλυμματα ανθρωποθυρίδων Β.185 ΥΔΡ 6751 kg 1, , , Αποξήλωση, μεταφορά και αποθήκευση των μεταλλικών φορέων των δύο κλάδων της προσωρινής γέφυρας ΣΓ9 Β.186 OIK 6442 τεμ ,00 1, , Ανάρτηση χυτοσιδηρού σωλήνα από τον φορέα της γέφυρας Β.187 ΥΔΡ 6751 kg 2,10 25,00 52,50 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ 237 Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30 m από σκυρόδεμα Β.188 ΟΔΟ 2921 m 6, , , Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. Β.189 ΟΔΟ 2922 m2 10, , , Κατασκευή βαρέως τύπου βιομηχανικού δαπέδου Β.190 ΟΙΚ m2 25, , , Μόρφωση λωρίδων "οδηγός τυφλών", πλάτους 30 cm με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30cm, με ειδική επεξεργασία (ραβδώσεις) Μόρφωση λωρίδων "οδηγός τυφλών", πλάτους 40 cm με πλάκες τσιμέντου διαστάσεων 40Χ40cm Μόρφωση λωρίδων "επικίνδυνης ζώνης" για τυφλούς, πλάτους 30cm με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30cm, με ειδική επεξεργασία (φολίδες) Πλήρης τοποθέτηση ειδικών πλακών οδεύσεως τυφλών οποιουδήποτε σχεδίου και πλάτους έως 60cm Β.191 ΟΙΚ 7331 m2 32, , ,00 Β.192 ΟΙΚ 7316 m2 17,30 900, ,00 Β.193 ΟΙΚ 7331 m2 32, , ,00 Β.194 OIK 7317 m 10, , , Διαμόρφωση φάσας πλάτους 30cm με κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30Χ30cm Β.195 ΟΙΚ 7331 m2 32, , , Μόρφωση χτενιστής αντιολισθηρής επιφάνειας σκυροδέματος (λεπτές ραβδώσεις), με σκούπα Β.196 OIK m2 1, , , Εποξειδική βαφή βιομηχανικού δαπέδου με υλικό ενδεικτικού τύπου MASTERTOP 1210 σε σκληρυμένο σκυρόδεμα Β.197 ΟΙΚ m2 17, , , ΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,40 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,50 m Β.198 ΟΔΟ 2883 m 11,90 60,00 714,00 Β.199 ΟΔΟ 2883 m 23,60 750, ,00 Β.200 ΟΔΟ 2884 m 30,50 5,00 152,50 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,10 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 15 από 94

18 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,00 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ0,80 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ0,60 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ0,40 m Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) - Οπλισμένος τσιμεντοσωλήνας σειράς 75 Φ1,20 m Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ0,60 m της ΣΕΙΡΑΣ 100 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ0,80 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ1,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ1,20 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας - Αγωγός Φ2,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 150 Β.201 ΟΔΟ 2884 m 36,30 350, ,00 Β.202 ΟΔΟ 2885 m 56,10 130, ,00 Β.203 ΟΔΟ 2888 m 102,50 260, ,00 Β.204 ΟΔΟ 2888 m 82,00 10,00 820,00 Β.205 ΟΔΟ 2888 m 61,50 10,00 615,00 Β.206 ΟΔΟ 2888 m 41,00 10,00 410,00 Β.207 ΟΔΟ 2888 m 154,50 10, ,00 Β.208 ΟΔΟ 2888 m 57,00 420, ,00 Β.209 ΟΔΟ 2888 m 84,00 15, ,00 Β.210 ΟΔΟ 2888 m 132,00 70, ,00 Β.211 ΟΔΟ 2888 m 195,00 10, ,00 Β.212 ΟΔΟ 2888 m 705,00 10, , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ50 Β.213 ΥΔΡ m 2,45 50,00 122, Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ110 Β.214 ΥΔΡ m 5, , , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ200 Β.215 ΥΔΡ m 15, , , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ300 Β.216 ΥΔΡ m 30,50 410, , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ315 Β.217 ΥΔΡ m 35,40 100, , Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου D355 mm Β.218 ΥΔΡ m 60,00 550, , Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ120 Β.219 ΥΔΡ m 4, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,10 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 16 από 94

19 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ160 Β.220 ΥΔΡ m 7,30 15,00 109, Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ200 Β.221 ΥΔΡ m 12, , , Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC - Διάτρητοι σωλήνες Φ400 Β.222 ΥΔΡ m 24, , , Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm - Σωλήνες Φ50 Β.223 ΥΔΡ m 2,78 140,00 389, Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 atm - Σωλήνες Φ90 Β.224 ΥΔΡ m 5, , , Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης καλωδίων Β.225 ΗΛΜ 5 m 20,00 700, , Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών - Σιδηροσωλήνας Φ6 ελαχίστου πάχους 4,5 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D800 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 75 ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 ονομαστικής διαμέτρου D400 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150 ονομαστικής διαμέτρου D600 mm Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) - Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS 10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 Mpa), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ : Ονομαστικής διαμέτρου DN 110 mm /Ονομαστικής πίεσης PN 12,5 atm Β.226 ΗΛΜ 5 m 41,30 85, ,50 Β.227 ΥΔΡ m 27,00 330, ,00 Β.228 ΥΔΡ m 48,00 820, ,00 Β.229 ΥΔΡ m 75,00 25, ,00 Β.230 ΥΔΡ m 115,00 710, ,00 Β.231 ΥΔΡ m 140,00 60, ,00 Β.232 ΥΔΡ m 40,00 275, ,00 Β.233 ΥΔΡ m 65,00 100, ,00 Β.234 ΥΔΡ m 12,00 115, , Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου Β.235 ΥΔΡ m3 13,86 100, , Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμμάρου Β.236 ΥΔΡ m3 9,86 60,00 591, Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδηρού (ductile iron) - Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδηρού (ductile iron) - Ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm Β.237 ΥΔΡ 6623 m 60,00 55, ,00 Β.238 ΥΔΡ 6623 m 80,00 580, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,90 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 17 από 94

20 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Πλήρης κατασκευή αγωγού ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα Φ550 mm Β.239 ΥΔΡ m 185,00 60, , Πλήρης κατασκευή αγωγού ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα Φ600 mm Β.240 ΥΔΡ m 197,00 80, , Πλήρης κατασκευή αγωγού ύδρευσης από χαλυβδοσωλήνα Φ1200 mm Β.241 ΥΔΡ m 752,00 60, , Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών - Σιδηροσωλήνας Φ8 Β.242 ΗΛΜ 5 m 53,45 115, , Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ140 Β.243 ΥΔΡ m 8,50 50,00 425, Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ150 Β.244 ΥΔΡ m 9,11 50,00 455, Σωλήνες PVC 6 atm - Σωλήνες PVC Φ160 Β.245 ΥΔΡ m 10,45 200, , Πλαστικοί σωλήνες ύδρευσης από σκληρό PVC ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου D 250mm Β.246 ΥΔΡ m 31,55 10,00 315, Κεφαλή υδρορρόης πλαστική με εσχάρα Β.247 ΗΛΜ 8 τεμ. 70,00 10,00 700, Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1400 mm Αγωγοί αποχετεύσεως ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες σειράς 150, ονομαστικής διαμέτρου D1500 mm Β.248 ΥΔΡ m 85,00 10,00 850,00 Β.249 ΥΔΡ m 135,00 75, ,00 Β.250 ΥΔΡ m 170,00 10, ,00 Β.251 ΥΔΡ m 220,00 10, ,00 Β.252 ΥΔΡ m 260,00 10, , Αγωγοί προκατασκευασμένων αυλάκων (καναλέττα) από σκυρόδεμα τύπου Α-120 Β.253 ΥΔΡ m 45,00 10,00 450,00 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ 303 Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων - Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20 m Β.254 ΟΔΟ 2861 m 12, , , Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων - Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40 m Β.255 ΟΔΟ 2863 m 23, , , Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων - Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60 m Β.256 ΟΔΟ 2864 m 36,10 410, , Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης Β.257 ΟΔΟ 2815 m3 10, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,65 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 18 από 94

21 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια Β.258 ΥΔΡ m 2,45 90,00 220, Πλαστικά στραγγιστήρια σε κεκλιμένες επιφάνειες πρανών σε οποιδήποτε ύψος Β.259 ΥΔΡ m 16, , , Μάρτυρες ελέγχου υποχωρήσεων Β.260 ΥΔΡ 7114 m 204,00 350, , Κατασκευή γραμμικού στραγγιστηρίου παράλληλα και πίσω από τοίχους, βάθρα, σωληνωτούς οχετούς, συνολικής διατομής 50cmΧ50cm. Β.261 ΟΔΟ 2861 m 18, , ,00 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ - ΦΑΤΝΕΣ 311 Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα στραγγιστηρίων Β.262 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών Β.263 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε "μαλακά εδάφη" Β.264 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα επένδυσης CΑC - Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 Β.265 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωύφασμα μη υφαντό πολυπροπυλενίου βάρους 500gr/m2, τύπου STRATUM ή αναλόγου Β.266 ΟΙΚ 7914 m2 1, , , Γεωυφάσματα - Γεωύφασμα όπλισης επιχωμάτων - Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια διεύθυνση 200 kν/m Β.267 ΟΙΚ 7914 m2 6,30 100,00 630, Φάτνες από συρματόπλεγμα - Προμήθεια συρματοπλέγματος Β.268 ΟΔΟ 2311 kg 2, , , Φάτνες από συρματόπλεγμα - Κατασκευή φατνών Β.269 ΟΔΟ 2312 m2 1, , , Φάτνες από συρματόπλεγμα - Πλήρωση φατνών Β.270 ΟΔΟ 2313 m3 17, , , Προμήθεια έτοιμων συρματοκιβωτίων (gabions) βρόχου 10x12 εκ σύρματος 3 χιλ Β.271 ΥΔΡ 6151 kg 3, , , Προμήθεια έτοιμων στρωμνών (mattress) βρόχου 6x8 εκ σύρματος 2,2 χιλ Β.272 ΥΔΡ 6151 kg 3, , , Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκιλύνδρων, εντός ύδατος Β.273 ΥΔΡ 6152 m3 10, , , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 140 gr/m² Β.274 ΟΙΚ 7914 m2 2,26 100,00 226, Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 155 gr/m² Β.275 ΟΙΚ 7914 m2 2, , , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 285 gr/m² Β.276 ΟΙΚ 7914 m2 3, , , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 385 gr/m² Β.277 ΟΙΚ 7914 m2 4,60 50,00 230,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,65 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 19 από 94

22 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Γεωυφάσματα μη υφαντά - Γεωύφασμα μη υφαντό, βάρους 180 gr/m² Β.278 ΟΙΚ 7914 m2 2, , ,00 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ 328 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) Β.279 ΟΔΟ 2548 τεμ. 363,40 25, , Φρεάτια απόληξης πλευρικής τάφρου και σωληνωτών αγωγών Β.280 ΟΔΟ 2548 τεμ. 363,40 55, , Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ) Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτια επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=40 ή 60) (ΠΚΕ) Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων - Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) Β.281 ΟΔΟ 2548 τεμ. 486,50 21, ,50 Β.282 ΟΔΟ 2548 τεμ. 902,70 2, ,40 Β.283 ΟΔΟ 2548 τεμ. 316,50 50, , Φρεάτια ελέγχου - επίσκεψης στραγγιστηρίων Φ60 Β.284 ΟΔΟ 2548 τεμ. 316,00 20, , Βαθμιδωτά ρείθρα Β.285 ΟΔΟ 2548 m 8, , , Φρεάτιο 2,0Χ1,5 m μετά θυροφραγμάτων Β.286 ΟΔΟ 2532 τεμ ,00 14, , Φρεάτιο 3,0Χ2,0 m δικλείδων αγωγών ύδρευσης Β.287 ΟΔΟ 2532 τεμ ,00 4, , Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm Β Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής - Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm Β Φρεάτια επίσκεψης των φορέων "Σηματοδότησης" και "Τηλεπικοινωνιών", ελαχίστων διαστάσεων 1,0x1,0 m Β.290 ΟΔΟ % ΥΔΡ % ΟΔΟ % ΥΔΡ % ΟΔΟ % ΥΔΡ % τεμ. 138,70 115, ,50 τεμ. 235,00 20, ,00 τεμ. 245,00 370, , Φρεάτια επίσκεψης των φορέων "Σηματοδότησης" και "Τηλεπικοινωνιών", ελαχίστων διαστάσεων 1,5x1,5 m Β.291 ΟΔΟ % ΥΔΡ % τεμ. 550,00 5, , Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος έως 0,50 m, διαστάσεων 20x20 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος έως 0,50 m, διαστάσεων 30x30 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος έως 0,50 m, διαστάσεων 30x40 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 40x50 cm Β.292 ΗΛΜ 10 τεμ. 100,00 15, ,00 Β.293 ΗΛΜ 10 τεμ. 120,00 55, ,00 Β.294 ΗΛΜ 10 τεμ. 140,00 30, ,00 Β.295 ΗΛΜ 10 τεμ. 275,00 30, ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,05 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 20 από 94

23 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 50x50 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 50x60 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 60x70 cm Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή ομβρίων) από σκυρόδεμα, βάθος από 1,00 m έως 1,50 m, διαστάσεων 90x100 cm Φρεάτιο συλλογής ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάθους από 0,50 m έως 1,00 m, διαστάσεων 100 x 100 cm Φρεάτιο συλλογής ακαθάρτων ή ομβρίων υδάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βάθους από 1,00 m έως 3,00 m, διαστάσεων 100x100 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 50x50 cm, βάθους έως 60 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 60x60 cm, βάθους έως 75 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 60x60 cm, βάθους έως 85 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 60x60 cm, βάθους έως 95 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 70x70 cm, βάθους έως 110 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 80x80 cm, βάθους έως 150 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 100x100 cm, βάθους έως 150 cm Φρεάτιο έλξης ή διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων, διαστάσεων 120x160 cm, βάθους από 150 cm έως 250 cm Β.296 ΗΛΜ 10 τεμ. 330,00 7, ,00 Β.297 ΗΛΜ 10 τεμ. 370,00 11, ,00 Β.298 ΗΛΜ 10 τεμ. 430,00 10, ,00 Β.299 ΗΛΜ 10 τεμ. 750,00 5, ,00 Β.300 ΗΛΜ 10 τεμ. 870,00 3, ,00 Β.301 ΗΛΜ 10 τεμ ,00 4, ,00 Β.302 ΗΛΜ 10 τεμ. 225,00 30, ,00 Β.303 ΗΛΜ 10 τεμ. 280,00 10, ,00 Β.304 ΗΛΜ 10 τεμ. 315,00 10, ,00 Β.305 ΗΛΜ 10 τεμ. 350,00 5, ,00 Β.306 ΗΛΜ 10 τεμ. 355,00 40, ,00 Β.307 ΗΛΜ 10 τεμ. 403,00 10, ,00 Β.308 ΗΛΜ 10 τεμ. 450,00 35, ,00 Β.309 ΗΛΜ 10 τεμ. 830,00 7, , Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά Β.310 ΗΛΜ 29 kg 2, , , Φρεάτια συστολοδιαστολών γέφυρας 2x65x45 cm Β.311 ΟΔΟ % ΥΔΡ % τεμ. 340,00 10, ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 361 Πλήρης κατασκευή "Φορέα Σηματοδότησης" κατά μήκος της γραμμής Β.312 ΥΔΡ m 16, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,05 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 21 από 94

24 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ , Πλήρης κατασκευή "Φορέα Τηλεπικοινωνιών" κατά μήκος της γραμμής Β.313 ΥΔΡ m 10, , , Προκατασκευασμένες πλάκες από σκυρόδεμα C 30/37 διαστάσεων 500Χ340Χ40 mm Β.314 ΟΔΟ 2551 τεμ. 3, , , Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων δίδυμων καλωδιοφορέων Σηματοδότησης - Τηλεδιοίκησης Τηλεπικοινωνιών μετά των προκατασκευασμένων καλυμμάτων Β.315 ΟΔΟ 2551 m 23, , , Προκατασκευασμένος μονός μεταλλικός φορέας διέλευσης καλωδίων Β.316 ΟΔΟ 2672 m 34, , , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με έναν σωλήνα PVC Φ160 εγκιβωτισμένο σε σκυρόδεμα Β.317 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 28,50 110, , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με δυο σωλήνες PVC Φ160 εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.318 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 52,00 250, , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με τρεις σωλήνες (ένα PVC Φ160 και δύο PVC Φ200) εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.319 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 98, , , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με τέσσερις σωλήνες PVC Φ160 εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.320 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 99, , , Πλήρης κατασκευή υπόγειας όδευσης καλωδίων με έξι σωλήνες PVC Φ160 εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα Β.321 ΟΔΟ % ΥΔΡ % m 145, , , Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα HDPE DN50 10atm εντός καλωδιοφορέα τσιμεντένιου ή μεταλλικού Β.322 ΥΔΡ 6361 m 4, , ,00 Άθροισμα δαπανών Ο.Ο.Ε. Β ,05 ΟΜΑΔΑ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΥΠΟΓΕΙΑ) Γ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 372 Αποξήλωση εκτοξευόμενου σκυροδέματος εντός σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων Γ.1 ΟΙΚ 2227 m3 27,00 20,00 540, Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικων Κατηγορίας Ε4 Γ.2 ΟΔΟ 1510 m3 4, , , Κατασκευή επίχωσης πυθμένα σηράγγων με επίλεκτα θραυστά υλικά κατηγορίας Ε4 Γ.3 ΟΔΟ 1530 m3 0, , ,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ,11 Προϋπολογισμός Μελέτης ΑΔ 635 Σελίδα 22 από 94

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 19 Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΦΕΚ 363B / 19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας 75 Εγνατίας Oδού: Κομοτηνή Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα Ολοκλήρωση Ανατολικής Χάραξης από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 6+300 (75.0)» 21.000.000,00 (με ΦΠΑ) Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ενιαίου Τιµολογίου έργων Οδοποιϊας για τα µικρά έργα προϋπολογισµού κάτω των 1,5 εκατοµµυρίων ευρώ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε. 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ( 17) Τµήµα : α Ταχ. /νση : Χαρ. Τρικούπη 182

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30-07-2012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη Κωδ. ΕΤΕΠ σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗΣ ΕΤΕΠ (ΦΕΚ 2221/Β30072012) & ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης

Κωδικός ΚΩ ΙΚΟΣ Α.Τ. Περιγραφή Εργασίας ΑΡΘΡΟΥ ης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης

ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Άρθρο. Είδος εργασίας Ποσότητα Αναθεώρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 70/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από ) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλέυρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων στις θέσεις "ΚΟΥΤΙΧΑ", "ΤΣΑΪΡΙΑ Ή ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ" και "ΠΛΑΚΕΝΙΑ" του ήµου Νάουσας της Π.Ε. Ηµαθίας» 2.201.700 Οκτώβριος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ Μ Μ Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010, 2063Β'/16-9-11 & 315Β'/14-2-2012) Οι τιμές μονάδος που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ" ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛ.ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 2132023980 Προϋπ. χωρίς αναθεώρηση: Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 6. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκεντρωτική προμέτρηση των εργασιών του εν λόγω έργου. Οι μέσες αποστάσεις μεταφοράς ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών, άμμου εγκιβωτισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δήμος : Θεσσαλονίκης Εργο : Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αθήνα, 7-9 -2016 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΚΠ/οικ./ 1322 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ : Tους Αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΧ 1265 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ _ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 2132023978 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ K.X. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: 700.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B07 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΕΡΓΟ : "Έργα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 13/14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ. (κατά την παρ. 10 της Εγκ.26/4-10-12 α.π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα