Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/ /12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην Αθήνα σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 804/40/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1. Τσολακίδου Εύα, 2. Σύρρου Αικατερίνη και 3. Φουλίδου Ειρήνη. Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: ΤΟΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ένσταση απορρίπτεται. Έχει γίνει σωστή µοριοδότηση. Η διδακτική εµπειρία είναι 207 ώρες. ΣΕΛΗΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στην επιµόρφωση. Όσον αφορά στην ξένη γλώσσα, η ένσταση απορρίπτεται καθώς η µοριοδότηση είναι ορθή. ΚΑΖΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 1

2 Η ένσταση απορρίπτεται διότι ο µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν είναι συναφής µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ Η ένσταση απορρίπτεται καθώς τα πιστοποιητικά είναι εκπρόθεσµα. ΒΑΓΙΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στη διδακτική εµπειρία, η οποία είναι 225 ώρες. Η ένσταση απορρίπτεται όσον αφορά στην επιµόρφωση. ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν γίνεται δεκτή η διδακτική εµπειρία. ΕΦΡΑΙΜΙ ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στη διδακτική εµπειρία. Όσον αφορά στην επιµόρφωση απορρίπτεται καθώς δεν αναγράφονται οι ώρες επιµόρφωσης. ΘΑΣΙΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Η ένσταση απορρίπτεται για τους ακόλουθους λόγους: Πρώτον, τα αντίγραφα που προσκοµίζει είναι εκπρόθεσµα και δεύτερον στην αρχική της αίτηση δεν έχει προσκοµίσει βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ. ΚΟΝΤΑΚΙ ΟΥ ΕΡΜΙΝΑ Η ένσταση γίνεται εν µέρει δεκτή όσον αφορά στη διδακτική εµπειρία. ΣΥΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται διότι στην ειδικότητα πληροφορικής δεν µοριοδοτείται η πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ, καθώς θεωρείται δεδοµένη. ΚΟΥΛΙΟΥ ΑΝΝΑ Η ένσταση απορρίπτεται εξαιτίας του γεγονότος ότι τα µόρια που επικαλείται η υποψήφια έχουν προσµετρηθεί. Όσον αφορά στο όνοµα της υποψηφίου δεν δύναται να αλλαχθεί. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται διότι στην ειδικότητα πληροφορικής δεν µοριοδοτείται η πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ, καθώς θεωρείται δεδοµένη. Επίσης το πτυχίο δεν είναι σχετικό µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. 2

3 ΠΕΡΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Όσον αφορά στην ένστασή της κατά της κας Κωστάκη Ιωάννας, του Κωνσταντίνου, απορρίπτεται διότι το µεταπτυχιακό της είναι συναφές µε την προκηρυσσόµενη θέση. Όσον αφορά στην ένστασή της κατά της κας Τζουµάκα Μαρίας, του Ιωάννη, γίνεται δεκτή όσον αφορά στην ανεργία και εν µέρει δεκτή όσον αφορά στην επιµόρφωση. Όσον αφορά στην ένσταση για τη µοριοδότηση της επιµόρφωσης της ιδίας απορρίπτεται. Επίσης οποιοδήποτε εκπρόθεσµο έγγραφο δεν προσµετράται στην τελική µοριοδότηση. ΑΡΓΥΡΙΑ ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν αναγνωρίζεται ως επιµόρφωση. ΘΩ Η ΑΜΑΛΙΑ Η ένσταση γίνεται δεκτή, αλλά αναγνωρίζονται µόνο 56 ώρες επιµόρφωσης. ΒΑΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Η ένσταση δεν αφορά στη διαδικασία της µοριοδότησης. ΤΡΥΦΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή διότι το προσκοµιζόµενο έγγραφο δεν πιστοποιεί τη γνώση Η/Υ. ΑΡΓΥΡΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται καθώς είναι εκπρόθεσµη. ΕΒΕΤΖΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι βάσει προκήρυξης δεν υπάρχει συνάφεια µεταξύ του συγκεκριµένου τίτλου σπουδών και της προκηρυσσόµενης θέσης. ΚΑΖΕΠΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος καθώς οι µήνες ανεργίας δεν είναι συνεχόµενοι. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος, η ένσταση απορρίπτεται διότι η υποψήφια έχει κάνει αίτηση και για τις δύο θέσεις του έργου. ΓΩΓΟΥ ΑΡΓΥΡΗ Η ένσταση απορρίπτεται όσον αφορά στο πρώτο σκέλος του µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που δεν είναι συναφής µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος η ένσταση γίνεται δεκτή. ΤΑΚΟΥΛΙ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3

4 Η ένσταση γίνεται δεκτή καθότι αποδεικνύεται από τη βεβαίωση του ΟΑΕ ότι η εν λόγω υποψήφια δεν είναι δηµόσιος υπάλληλος. ΖΩΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Όσον αφορά στην ένστασή της ως προς την ίδια, στο πρώτο σκέλος, η ένσταση απορρίπτεται ως προς τις ώρες επιµόρφωσης, βάσει των προσκοµισθέντων εγγράφων. Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος, η ένσταση απορρίπτεται καθώς δεν αναγράφονται οι ώρες διδακτικής εµπειρίας στα προσκοµισθέντα έγγραφα της υποψηφίου. Όσον αφορά στην ένστασή της κατά της κα Μακρυγιάννη Αικατερίνης, του Χρήστου, η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στο σκέλος της επιµόρφωσης. Όσον αφορά στα υπόλοιπα σκέλη η ένσταση απορρίπτεται. Όσον αφορά στην ένστασή της κατά της κα Μερισιώτη Ευαγγελίας, του Λάµπρου, η ένσταση γίνεται δεκτή µόνο όσον αφορά στο πεδίο της πολυτεκνίας στα υπόλοιπα πεδία η ένσταση απορρίπτεται. ΒΟΥΖΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ένσταση απορρίπτεται καθώς οι ώρες διδακτικής εµπειρίας προερχόµενες από ΙΕΚ δεν προσµετρούνται στη µοριοδότηση. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι η υποψήφια δεν προσκόµισε τα απαιτούµενα έγγραφα. ΛΕΜΟΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Όσον αφορά στην ένστασή του κατά της κα Βαγενά Αναστασίας, του Αργυρίου, απορρίπτεται διότι βάσει βεβαιώσεων η ανεργία είναι σωστή. ΤΡΑΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Η ένσταση γίνεται αποδεκτή ως προς τη πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. Ως προς τα υπόλοιπα σκέλη, η ένσταση απορρίπτεται. ΚΟΥΤΕΛΙ Α ΣΤΥΛΙΑΝΗ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι η διδακτική εµπειρία που προσκόµισε η υποψήφια δεν µοριοδοτείται ΤΕΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4

5 Η ένσταση απορρίπτεται. Επιπλέον, η µοριοδότηση του υποψηφίου είναι µικρότερη από τη µοριοδοτηθείσα. ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Η ένσταση γίνεται δεκτή µόνο όσον αφορά στις ώρες της διδακτικής εµπειρίας της υποψηφίου. ΡΟΒΙΣΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥΛΑ ΑΜΟΙΡΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Η ένσταση απορρίπτεται γιατί οι ώρες προϋπηρεσίας προέρχονται από ΙΕΚ και δεν γίνονται δεκτές. ΚΟΡΟΜΠΙΛΙΑ ΦΑΝΗ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι είναι εκπρόθεσµη. ΑΝ ΡΕΑ ΗΣ ΜΗΝΑΣ Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή καθότι δεν µοριοδοτείται η διδακτική εµπειρία σε ΙΕΚ και ΚΕΚ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ως προς το πρώτο σκέλος, η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στη γνώση ξένης γλώσσας. Ως προς το δεύτερο σκέλος, η ένσταση απορρίπτεται διότι οι διδακτικές ώρες προερχόµενες από ΙΕΚ δεν µοριοδοτούνται. ΚΑΛΑΜΑΡΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται διότι η µοριοδότηση της διδακτικής εµπειρίας είναι σωστή. ΚΑΤΣΑΒΕΛΗ ΟΛΓΑ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΠΗ ΟΥΡΑΝΙΑ Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στο πτυχίο. Όσον αφορά στις διδακτικές ώρες, η ένσταση απορρίπτεται καθότι είναι λιγότερες από τις µοριοδοτηθείσες. ΖΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 5

6 ΚΟΛΙΤΣΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Η ένσταση απορρίπτεται γιατί είναι εκπρόθεσµη. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Η ένσταση απορρίπτεται καθώς είναι εκπρόθεσµη. ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αναφορά στην επιµόρφωση και στη γλώσσα. Όσον αναφορά στη διδακτική εµπειρία, πτυχίο και µεταπτυχιακό απορρίπτεται. ΟΥΦΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι είναι εκπρόθεσµη. Επιπλέον στον αρχικό φάκελο δεν υπήρχε αντίγραφο του τίτλου σπουδών. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι η µοριοδότηση είναι ορθή. ΝΤΙΑΡΙΝΓΚ (DEARING) ΤΖΟΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ένσταση γίνεται απορρίπτεται καθότι είναι εκπρόθεσµη. ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Η ένσταση απορρίπτεται γιατί είναι εκπρόθεσµη. ΚΑΜΠΑΝΤΑΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται. Οι διδακτικές ώρες είναι λιγότερες λόγω έλλειψης συνάφειας µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. Η ένσταση κατά του Μυλωνά Στυλιανού, του Ηλία, γίνεται δεκτή και στα δύο σκέλη καθότι οι ώρες διδακτικές εµπειρία από τους προσκοµισθέντες φορείς δεν µοριοδοτούνται και αντίστοιχα οι ώρες επιµόρφωσης δε συνάδουν µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. ΖΑΧΑΡΙΑ ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 6

7 Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στις ώρες διδακτικής εµπειρίας στα Σ Ε και απορρίπτεται όσον αφορά στις αντίστοιχες ώρες σε ΙΕΚ, οι ώρες στα οποία δεν µοριοδοτούνται. ΠΑΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι τα έγγραφα δεν είναι επικυρωµένα βάση προκήρυξης. ΠΑΛΚΟΒΑ ΓΙΑΝΝΑ Η ένσταση απορρίπτεται όσον αφορά στο πτυχίο καθώς δεν έχει προσκοµίσει το απαραίτητο έγγραφο αναγνώρισης πτυχίου της αλλοδαπής. Η ένσταση γίνεται δεκτή όσον αφορά στην πιστοποίηση της ξένης γλώσσας. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΩ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι είναι εκπρόθεσµη. ΜΟΣΧΟΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Η ένσταση απορρίπτεται όσον αφορά στο µεταπτυχιακό τίτλο καθώς δεν είναι συναφές µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. Η ένσταση απορρίπτεται όσον αφορά στην διδακτική εµπειρία καθώς οι διδακτικές ώρες σε ΙΕΚ δεν µοριοδοτούνται και οι ώρες στο Σ Ε δεν είναι συναφείς µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι το πτυχίο επάρκειας δεν αναγνωρίζεται ως επιµόρφωση. ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι είναι εκπρόθεσµη. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Η ένσταση απορρίπτεται καθότι δεν µοριοδοτείται γνώση ξένης γλώσσας όταν αυτή συµπίπτει µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. ΒΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ Η ένσταση γίνεται δεκτή καθότι ο µεταπτυχιακός τίτλος είναι συναφής µε το αντικείµενο της προκηρυσσόµενης θέσης. 7

8 ΚΑΤΩΠΟ Η ΕΛΕΝΗ Η ένσταση γίνεται δεκτή και κατά συνέπεια µοριοδοτείται κανονικά. ΜΠΙΤΖΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ Είναι µη ελεγµένη γιατί έστειλε το φάκελό της αφού βγήκαν οι οριστικοί πίνακες. Η υποψήφια είναι εκπρόθεσµη. Η επιτροπή ενστάσεων: Τσολακίδου Εύα Σύρρου Αικατερίνη Φουλίδου Ειρήνη 8

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/10/36944/08-7-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. α)εκπαι ΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Κ ΒΜ) δια ζώσης β)εκπαι ΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30-01-2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που ορίστηκε με την 107/4/21-12-11 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αποτελούμενη από τους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής:

Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά για αυτές, αποφάσισε τα εξής: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 660/4/21971/11.04.2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΒΜ ΑΠ7 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/25.11.2014 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ & ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σήμερα Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε η επιτροπή που ορίστηκε με την 2479/112/25.11.2014 Απόφαση του ΔΣ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (ΑΔΑ: Ω74146ΨΖΣΠ-ΨΣΞ) για την εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Την Παρασκευή 14-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 25/07/2013 Αρ. Πρωτ: 602/12/42090 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Εργου με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΙΚΖ46ΨΖΣΠ-ΟΣΗ Αριθμ. Απόφασης:1763/83/10.3.2014 ΘΕΜΑ: Εξέταση Ιεραρχικών Προσφυγών των Νείρου Αντώνιου, Παπαδάκη Ιωάννας, Καμπάνταη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ:1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής για θέση εξωτερικού συνεργάτη για έλεγχο εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Αρ.Πρωτ. Ε.Ι.Π.: 1338 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 481 ΘΕΜΑ: Πρακτικό Επιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις)

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις) ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις) ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 /11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/16/35400 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ και (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 141.21 ΜΑΡΟΥΣΙ 31.10.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΠΑΙΚ & ΤΟ ΠΕΣΥΠ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 141.21 ΜΑΡΟΥΣΙ 31.10.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΠΑΙΚ & ΤΟ ΠΕΣΥΠ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΚ. 141.21 ΜΑΡΟΥΣΙ 31.10.2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΠΑΙΚ & ΤΟ ΠΕΣΥΠ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., Βασιλική Κοσµά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ αριθ. 17489/17.9.2012 έγγραφο του Προέδρου του

Συγκροτήθηκε από την Σύµβουλο του Α.Σ.Ε.Π., Βασιλική Κοσµά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο υπ αριθ. 17489/17.9.2012 έγγραφο του Προέδρου του ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/10-10-2012 ΑΡ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.Α.ΕΠ. ΜΟΝΟΜΕΛΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ Συγκροτήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα σήμερα 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη, 4/1/014 Αριθ. Πρωτ. : 603 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ) ΑΘΗΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ηρ. Κωνσταντοπούλου (Πολυκλαδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα