ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ: Γενικές εἰσαγωγικές θεωρήσεις

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ: Γενικές εἰσαγωγικές θεωρήσεις"

Transcript

1 Ἐπισκόπου Ἀβύδου Κυρίλλου (Κατερέλου) ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ: Γενικές εἰσαγωγικές θεωρήσεις Σεβασμιώτατοι! Σεβαστοί Πατέρες! Ἀγαπητοί Ἀδελφοί! Κατ ἀρχήν, ὅταν γίνεται λόγος γιά τόν Ἀποκρυφισμό θά πρέπει νά ποῦμε ὅτι πρόκειται γιά μιά γενική ἔννοια πού συμπεριλαμβάνει ἕνα πλῆθος ἀπό πρακτικές πού ἀποσκοποῦν νά ἀποκαλύψουν πράγματα πού δέν μποροῦν νά ἑρμηνευθοῦν κατά τρόπο λογικό καί ἐπιστημονικό. Ἀφοροῦν ἀπόκρυφες πραγματικότητες. Πρόκειται δηλ. γιά ἕνα πλῆθος ἀπό πρακτικές μέ σημεῖο ἀναφορᾶς τόν πνευματικό κόσμο, τά πνεύματα, ἀγαθά καί πονηρά. Οἱ ἐκδηλώσεις αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ κόσμου στό δικό μας αἰσθητό κόσμο εἶναι τά ἀποκρυφιστικά φαινόμενα. Στή λατινική γλῶσσα ὁ ἀποκρυφισμός ὀνομάζεται occultismus 1, τό ἐπίθετο δέ occultus σημαίνει κάτι τό κεκρυμμένο καί τό μυστικό. Κάποιες φορές τό ἐπίθετο ἀπόκρυφος χρησιμοποιεῖται ὡς συνώνυμο τοῦ ἐσωτερικός, ἀντικανονικός, τοῦ μυστηριώδης καί ὑπεραισθησιακός. Στόν Ἀποκρυφισμό ὁ ἄνθρωπος μέ κάποιες προσδιορισμένες ἐνδοκόσμιες ἐνέργειες καί πράξεις ἐπιδιώκει καί ἐπιχειρεῖ νά ἀποκτήσει τή γνώση καί τήν ἐξουσία μιᾶς ὑπερβατικῆς πραγματικότητας πού τίς περισσότερες ἤ ἀρκετές φορές θεωρεῖται ὡς πρόσωπο καί νά χρησιμοποιήσει κατά τό δοκοῦν αὐτή τήν γνώση καί τήν ἐξουσία. Θά μποροῦσε μάλιστα νά πεῖ κάποιος ὅτι μέ τίς συγκεκριμένες μεθόδους καί πρακτικές πού χρησιμοποιοῦνται, αὐτή ἡ ὑπερβατική πραγματικότητα εἶναι κατά τό μᾶλλον ἤ ἦττον ὑποχρεωμένη καί ἀναγκασμένη νά ὑποταγεῖ στό θέλημα τοῦ ἀνθρώπου πού τίς χρησιμοποιεῖ. Τέτοιες ἀπόκρυφες πρακτικές ἐχρησιμοποιοῦντο καί χρησιμοποιοῦνται σέ ὅλες τίς ἐποχές, ὑπάρχουν στό περιθώριο ὅλων σχεδόν τῶν θρησκειῶν, ὑπάρχουν καί σήμερα, ὑπάρχουν στήν Νέα Ἐποχή καί τήν Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, ὅπως λέγεται, τήν ἐποχή - 1. Βλ. H. Ot. Wiebus, Religionen, Sekten, Seelenfänger, Bindlach 1997,

2 ὑποτίθεται- μιᾶς νέας διαθήκης μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπων καί ἀφοροῦν ὄχι μόνο θρησκευόμενους ἤ καλλίτερα θρησκόληπτους ἀνθρώπους, ἀλλά καί ἀνθρώπους πού διακατέχονται ἀπό ἕνα ὀρθολογιστικό καί ἐκκοσμικευμένο πνεῦμα 2. Παρ ὅτι ὑπάρχει διαθέσιμο στήν ἀγορά ἕνα πλῆθος ἀπό βιβλία πού περιγράφουν ὅλες αὐτές τίς μεθόδους καί τίς τεχνικές πού εἶναι σέ ὅλους προσιτές, ἐν τούτοις ὁ Ἀποκρυφισμός θέλει νά ἐμφανίζεται ὡς «ἐπιστήμη», ὡς μιά ἀπόκρυφη καί μυστική ἐπιστήμη. Τό ἀπόκρυφο καί μυστικό ἐδῶ δέν ἀφορᾶ κυρίως τήν ἴδια τή μέθοδο καί τήν τεχνική πού ὅπως εἴπαμε εἶναι πολλές φορές γνωστές, ἀλλά τήν ἀγνωσία τῆς ἀσκούμενης ἐπιστήμης σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό ὑπόβαθρο καί τόν τρόπο ἐνεργείας της, ἀφορᾶ δηλαδή τήν ἑρμηνεία καί τήν ἀληθινή κατανόηση τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο αὐτή παράγει ἀποτέλεσμα. Εἶναι προφανῶς ἄλλο πρᾶγμα νά παρακολουθεῖ καί νά γνωρίζει κάποιος τό μηχανικό τρόπο παραγωγῆς τοῦ ἀποκρυφιστικοῦ ἀποτελέσματος καί ἄλλο ἀσφαλῶς πρᾶγμα νά μπορεῖ νά ἑρμηνεύει καί νά κατανοεῖ τό ἴδιο τό φαινόμενο. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, γίνεται λόγος γιά ἀπόκρυφη ἐπιστήμη πού θέλει νά ἐμφανίζεται καί νά προσλαμβάνεται ὡς ἐπιστήμη, γιατί οἱ ἀπόκρυφες πρακτικές παράγουν ἕνα ἀποκρυφιστικό ἀποτέλεσμα, ἀποκαλύπτουν μιά ἄλλη περιοχή τῆς πραγματικότητας -ὅπως βεβαίως ὑποστηρίζεται- πού δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτή ἀπό ἕνα κανονικό καί συνήθη ἄνθρωπο, μέ τά ὄργανα καί τίς δυνατότητες πού διαθέτει. Στό χῶρο τῆς παραψυχολογίας, γιά παράδειγμα, οἱ ἐπιστήμονες ἀναζητοῦν μέ ἐνδοκόσμια λογικά κριτήρια ἐξηγήσεις γιά τά μέχρι τώρα ἀκατανόητα φαινόμενα ἀποκρυφισμοῦ 3. Στήν ἱστορία μπορεῖ κανείς νά διαπιστώσει περιόδους κατά τίς ὁποῖες ὁ Ἀποκρυφισμός ἦταν ἰδιαίτερα δημοφιλής. Ἰδιαίτερα σέ περιόδους κοινωνικῶν κρίσεων, κρίσεως τῶν ἠθῶν καί σέ περιόδους προσωπικῆς κρίσης τοῦ καθενός μας, κατά τίς ὁποῖες παραδοσιακά πρότυπα σκέψης καί συμπεριφορᾶς τίθενται σέ ἀμφισβήτηση, ὑπάρχει μεγαλύτερη καί συχνότερη προσφυγή σέ ἀποκρυφιστικές τεχνικές. Ἀπό αὐτές τίς ἱστορικές περιόδους - χωρίς βεβαίως νά ἀγνοοῦμε ὅτι ὁ ἀποκρυφισμός δέν εἶναι σύγχρονο φαινόμενο, συναντώμενος στή λατρεία παλαιῶν θρησκειῶν, στούς Χαλδαίους, 2. Βλ. (ἐνδεικτικά) H. Shulze-Berndt, Sekten-Kulte-Esoterik, Leipzig 2010, 64. Die Anhänger meinen, eine Wendezeit habe begonnen. Das Zeitalter der Fische werde abgelöst vom Zeitalter des Wassermanns. 3. Βλ. π. Ἀλεβιζόπουλος, Ἀποκρυφισμός-Γκουρουϊσμός-Νέα Ἐποχή, Πρέβεζα 1993, 138 ἑπ. 2

3 στούς Αἰγυπτίους, στήν Ἀρχαία Ἑλλάδα, μεταξύ τῶν ἄλλων μέ τήν Πυθία, τό μέντιουμ τῆς τότε ἐποχῆς καί στή λατρεία τοῦ Θεοῦ Διονύσου- ὀφείλουμε νά ξεχωρίσουμε ἕνα ἐνθουσιαστικό, θά μπορούσαμε νά ποῦμε, κῦμα στά μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα γιά τόν πνευματισμό καί τή Θεοσοφία. Ὁ συγγραφέας τοῦ «Ὑδροχοϊκοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς ἐποχῆς τῶν Ἰχθύων» ἀμερικανός Λήβι Ντόουλιγκ ὑπῆρξε ἀποκρυφιστής. Ἡ κήρυκας τῆς Νέας Ἐποχῆς κατά τό πρῶτο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰώνα Bailey Alice ( ) ὑπῆρξε ἀποκρυφίστρια. Ἀποκρυφιστική ὑπῆρξε καί ἡ πολύ γνωστή κοινότητα τοῦ Findhorn 4 στή Σκωτία ἀπό τό Ετσι τό ἐνδιαφέρον γιά ἀποκρυφιστικές τεχνικές παρουσιάζεται στή Νέα Ἐποχή, δειλά ἀπό τή δεκαετία τοῦ 60, κυρίως ὅμως ἀπό τή δεκαετία τοῦ 80 τόν περασμένο αἰώνα 5. Ἐκεῖνοι πού ἐπιδίδονται σέ τέτοιες τεχνικές συνήθως δέν ἀνήκουν σέ ἕνα συγκεκριμένο θρήσκευμα, ἤ, προφανῶς, τυπικά ἀνήκουν σέ ἕνα θρήσκευμα καί στίς περισσότερες περιπτώσεις δέ δημιουργεῖται μία ἄλλη θρησκευτική κοινότητα, στήν ὁποία νά ἀνήκουν ὅσοι ἀσκοῦν τέτοιες μεθόδους καί πρακτικές. Θά μπορούσαμε λοιπόν νά ποῦμε ὅτι μέσα σέ μιά ἀπό πολλές πλευρές πλουραλιστική κοινωνία ὁ ἀποκρυφισμός ἀσκεῖται ἀτομικά ἤ ἀπό μικρές ὁμάδες ἀνθρώπων, ἐνῶ οἱ προϋποθέσεις πού ἀπαιτοῦνται γιά μιά τέτοια ἐνασχόληση εἶναι σχεδόν ἀνύπαρκτες ἤ μηδαμινές. Θά ἔλθουμε τώρα νά δοῦμε κάποιες ἀπό αὐτές τίς τεχνικές τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ πού μποροῦμε νά τίς διακρίνουμε σ αὐτές πού ἀποσκοποῦν στήν ἀπόκτηση ὑπεραισθησιακῆς γνώσης καί σ αὐτές πού ἀποσκοποῦν στήν ἀπόκτηση ὑπερφυσικῆς ἐξουσίας, ἄν καί ἡ διάκριση αὐτή φαίνεται νά εἶναι καθαρά μεθοδολογική καί ὄχι οὐσιαστική, ἀφοῦ μέ τή γνώση προσκρᾶται καί ἡ ἐξουσία, ἡ δύναμη καί ἡ δυνατότητα νά ἐνεργεῖ κάποιος ἀνάλογα. Θά ἀναφερθοῦμε πρῶτα στήν πρώτη κατηγορία πρακτικῶν καί μετά θά δοῦμε καί τή δεύτερη. Εἶναι προφανές ὅτι δύσκολα μπορεῖ νά βρεῖ κανείς ἕνα ἄνθρωπο πού νά μή γνωρίζει τόν ἀστερισμό στόν ὁποῖο ἀνήκει πού προσδιορίζεται ἀπό τήν ἡμέρα καί τό μῆνα τῆς γέννησής του. Σέ ὅλες τίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικά ὑπάρχουν καθημερινά τά ὡροσκόπια. Δέν εἶναι δυστυχῶς ψευδές ὅτι σημαντικοί ἄνθρωποι, ὅταν πρόκειται νά λάβουν τίς ἀποφάσεις τους, εἴτε εἶναι πολιτικοί, εἴτε εἶναι ἐπιχειρηματίες, καλλιτέχνες κ.λπ. ἐνδιαφέρονται καί παρακολουθοῦν προηγουμένως τί τούς συμβουλεύουν τά ἄστρα. 4. Βλ. π. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 129 ἑπ. 5. Πρβλ. Encyclopedia of New Religions. New Religions Movements, Sects and Alternative Spiritualities (Ed. Chr. Patridge), Oxford 2004,

4 Ἡ -ἀστρολογία ἔχει ὡς βασική προϋπόθεση ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν προσδιορίζεται μόνο ἀπό τίς καταβολές του, τήν παιδεία του, τήν κληρονομικότητά του καί κυρίως ἀπό τό θέλημά του, ἀλλά ἐπίσης ἀπό τή διάταξη καί τήν κίνηση τῶν ἄστρων καί τῶν πλανητῶν κατά τήν ἡμέρα τῆς γεννήσεώς τουκαί στήν ὑπόλοιπη διάρκεια τῆς ζωῆς του 6. Ἀκοῦμε πολλές φορές νά λέγεται ὅτι, ὅποιος γνωρίζει τό ὡροσκόπιό του, αὐτός γνωρίζει καλλίτερα τόν ἑαυτό του καί τό χαρακτῆρα του, ἀλλά καί ὅτι μπορεῖ νά διαμορφώσει καλλίτερα τό μέλλον του. Τά περισσότερα ὡροσκόπια συντάσσονται σήμερα ἀπό κάποιους πού θέλουν νά θεωροῦν ἑαυτούς ὡς ψυχολόγους, ἀλλά καί ἀπό δημοσιογράφους, γιά τίς ἀνάγκες τοῦ ἐντύπου στό ὁποῖο ἐργάζονται. Ὁ καλόπιστος ἀναγνώστης διαβάζει τίς ἐπισημάνσεις καί τίς προειδοποιήσεις πού τόν ἀφοροῦν καί προσπαθεῖ νά προσαρμοστεῖ ἀνάλογα κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο στή ζωή του, συμβάλλοντας καί αὐτός μέ τό δικό του τρόπο στήν πραγμάτωση τῆς προφητείας πού προδιαγράφεται στό ὡροσκόπιο. Τό βέβαιο ὅμως εἶναι ὅτι ἡ Ἀστρολογία δέν μπορεῖ νά δώσει αὐθεντικές, γνήσιες, οὐδέτερες καί ἀντικειμενικές πληροφορίες, γιατί ἡ διάταξη τῶν ἀστέρων καί ὁ σύνδεσμος ἀνάμεσα στίς ἀνθρώπινες ἰδιότητες καί τούς συγκεκριμένους πλανῆτες εἶναι αὐθαίρετος ἐπιδεχόμενος πολλῶν ἑρμηνειῶν. Ἄλλωστε δέ θά πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὑπάρχει κινέζικο, βαβυλωνιακό καί αἰγυπτιακό ὡροσκόπιο πού καί μεταξύ τους ἀλλά καί σέ σύγκριση μέ τό εὐρωπαϊκό, τό διαμορφωμένο μέ ἐπιρροή τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας, ὡροσκόπιο, δίνουν διαφορετικές ἑρμηνεῖες καί προβλέπουν τελείως διαφορετικά πράγματα 7. Στίς λεγόμενες περιπτώσεις αὐτόματης γραφῆς, πάνω σέ τραπέζι ἤ σέ ἕνα γυαλί τίθενται μέσα σέ κύκλο τά γράμματα τῆς ἀλφαβήτου καί οἱ ἀριθμοί ἀπό τό 0 μέχρι τό 9 σέ μιά ἐπίπεδη ἐπιφάνεια καί ἕνας δείκτης πού κινεῖται μέ τό δείκτη τοῦ χεριοῦ ἐκείνων πού μετέχουν σ αὐτή τήν τεχνική. Θεωρεῖται ὅτι ἡ ἀσυνείδητη, πολλές φορές ὅμως καθοδηγούμενη, κίνηση τοῦ δείκτου πού σταματᾶ σέ συγκεκριμένα γράμματα, συνθέτει τό μήνυμα σέ μιά συγκεκριμένη ἐρώτηση, τῆς ὁποίας ἀναζητεῖται ἡ ἀπάντηση. Αὐτά τά μηνύματα ἀποδίδονται σέ πνεύματα νεκρῶν ἤ σέ ὑπερβατικές δυνάμεις. Στίς περιπτώσεις ὅμως αὐτές ἐκεῖνο πού ἐνδεχομένως συμβαίνει εἶναι ἐπιθυμίες καί πληροφορίες πού βρίσκονται στό ὑποσυνείδητο νά μετακινοῦνται στό χῶρο τῆς συνείδησης. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί στίς 6. J. Lewis, Astrology, στό: Encyclopedia of New Religions.., L. Lewis, ὅπ. παρ., 339: Outside the West, the two most significant schols of astrology are Chinese astrology and Vedic astrology. 4

5 περιπτώσεις τῶν ραβδοσκόπων πού ἀναζητοῦν μέ τήν τεχνική τους μέταλλα ἤ νερό στό ἐσωτερικό τῆς γῆς στά πλαίσια τῆς ἐπιστημονικά ἀμφισβητούμενης ραδιαίσθησης μέ τή βοήθεια γήϊνων ἀκτίνων 8. Οἱ τεχνικές αὐτές παρέχουν ἀπαντήσεις πού δέν μποροῦν νά ἑρμηνευθοῦν ἐπιστημονικά καί τά ὑπερφυσικά αὐτά φαινόμενα παρέχουν ἀπαντήσεις πού προηγουμένως κανένα ἀπό τά πρόσωπα πού μετεῖχαν σ αὐτή τή διαδικασία δέν ἐγνώριζε. Στίς περιπτώσεις αὐτές ἡ ἀπόδοση τῶν ἀπαντήσεων καί τῶν μηνυμάτων τους σέ ὑπερβατικές ὑπερφυσικές δαιμονικές δυνάμεις εἶναι περισσότερο βάσιμη ἀπό ὅ,τι ἡ ὁποιαδήποτε προσπάθεια γιά τήν ἐκλογίκευση τοῦ φαινομένου ἤ τόν πιθανό ἐντοπισμό μιᾶς ἀπόκρυφης γνώσης στόν ἄνθρωπο πού τώρα γίνεται συνειδητή. Ἡ ἑρμηνεία πού δίνει κάποιος στά ἀποκρυφιστικά φαινόμενα ἔχει ἀσφαλῶς σχέση καί ἐξαρτᾶται πάντοτε ἀπό τήν ψυχοσύνθεση καί τή γενικώτερη κοσμοθεωριακή τοποθέτηση τοῦ παρατηρητή 9. Ἄλλες γνωστές καί συνήθεις τεχνικές γιά νά ἀποκτήσει κανείς μέ ὑπερφυσικό τρόπο γνώση εἶναι οἱ λεγόμενες συνεδριάσεις, στά πλαίσια τοῦ πνευματισμοῦ 10, ὅπου ὑπάρχει ἐπικοινωνία καί ἐρωτῶνται πνεύματα νεκρῶν, ἐκεῖ ὅπου τά ἀόρατα αὐτά πνεύματα σηκώνουν τραπέζια ἤ ἄλλα ἀντικείμενα, χτυποῦν πίσω ἀπό τοίχους, κάνουν θόρυβο ἤ μιλοῦν μέσα ἀπό τά στόματα τῶν μέντιουμ ὡς μεσαζόντων διά τοῦ Channeling σέ κατάσταση ὕπνωσης ἤ διαλογισμοῦ, ἐνῶ πολλοί πού ἀσχολοῦνται μέ αὐτά εἶναι καί ὀπαδοί τῆς μετενσάρκωσης. Εἶναι ἡ χειρομαντεία, ὅπου ἡ ἀποκρυπτογράφηση τοῦ χεριοῦ μπορεῖ νά παράσχει πληροφορίες γιά ἕνα πρόσωπο καί γιά τό μέλλον του καί ἡ χαρτομαντεία μέ τίς Tarot κάρτες 11. Τά ἀνακατεμένα καί κεκρυμμένα στήν ἀρχή χαρτιά, ὅταν γυριστοῦν ἀνάποδα καί ἀποκαλυφθοῦν, ἀνάλογα μέ τή διάταξή τους, θεωρεῖται ὅτι μποροῦν νά προβλέψουν τό μέλλον ἑνός ἀνθρώπου σέ θέματα κυρίως προσωπικά, οἰκογενειακά καί ἐπαγγελματικά. Ἀκόμα καί ἡ παρατήρηση τῶν ἐντοσθίων ἑνός θυσιασθέντος ζώου ἤ ἀκόμα καί ὁ καφές, ὅπως ὅλοι ξέρουμε, θεωροῦνται ὅτι μποροῦν νά παράσχουν πληροφορίες καί γνώση γιά τό μέλλον. 8. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., 22: Wüschelrutengänger und Pendler behaupten, sie könnten verborgene Wasseradern, Erdstrahlen oder Boden-schätze orten, aber auch Störfelder in Wohnungen aufspüren. 9. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., 208: Menschen, die in persönlichen Krisen stecken oder unter psychischen Störungen leiden, Kontakt zu diesen Zirkeln suchen. 10. Γιά τίς ποικίλες μορφές πνευματιστικῶν φαινομένων, Βλ. Π. Τρεμπέλας, Πνευματισμός, Ἀθῆναι 1988 (5 ἔκδ.), 43 ἑπ. 11. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ.,

6 Μιά πολλή διαδεδομένη μέθοδος νά οἰκειοποιηθεῖ κανείς ὑπερφυσικές δυνάμεις ἀποτελεῖ ἡ χρήση δεισιδαιμόνων πρακτικῶν καί τυπικῶν, θά λέγαμε, καί ἡ ἐμπιστοσύνη πού δείχνει κανείς σέ παντός εἴδους φυλακτά 12. Σχετικές παραδόσεις στά πλαίσια αὐτά πού φτάνουν μέχρι τίς μέρες μας ἔχουν ὡς σκοπό νά ἀποτρέψουν τό κακό ἤ τήν ἀτυχία καί νά ἐξασφαλίσουν τήν ἐπιτυχία. Κάτι τό κακό ἤ ἕνα δυστύχημα περιμένει καί ἀπειλεῖ ἐκεῖνον πού μετά τή Δύση τοῦ ἡλίου καταπιάνεται καί πετάει στάχτη, ὅποιον ἀφαιρεῖ τό δαχτυλίδι τοῦ γάμου του, ὅποιον βλέπει τή νέα σελήνη στήν ἀριστερή πλευρά τοῦ ὤμου του, ὅποιον διαμένει στόν ἀριθμό 13 ἑνός ξενοδοχείου. Ἀντίθετα φέρνει τύχη ἡ συνάντηση καί ἐπαφή μέ ἕνα καπνοδόχο, μέ ἕνα τριφύλλι ἤ μέ ἕνα πέταλο. Πάρα πολλοί ἄνθρωποι φέρουν στό λαιμό τους καί στά χέρια τους ἁλυσίδες, ὅπως αὐτές π.χ. πού φέρουν τήν εἰκόνα τοῦ ζωδίου στό ὁποῖο ἀνήκουν πού ταυτόχρονα δέν εἶναι ἁπλές εἰκόνες καλλωπισμοῦ, ἀλλά ἀποτελοῦν σύμβολα ἀποτρεπτικά ἑνός ἐνδεχομένου κακοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πολιτικοί, ἠθοποιοί, ἀκόμα καί ἀθλητές ἔχουν τήν τάση νά φέρνουν στίς τσέπες ἀντικείμενα ἤ κομμάτια ἀπό ὑφάσματα, γιά τά ὁποῖα πιστεύουν ὅτι αὐτά στό παρελθόν ἀπέτρεψαν κάποιο κακό, τό ἴδιο δέ μπορεῖ νά συμβεῖ καί στό μέλλον 13. Πολύτιμοι λίθοι πού φέρει κάποιος στό σῶμα του, στά χέρια του ἤ στό λαιμό του ἤ τοποθετοῦνται σέ κάποιο σημεῖο τοῦ σπιτιοῦ, ἀποσκοποῦν στό νά ἀποτρέψουν ἀρνητικά κύματα ἤ ἀρνητική ἐνέργεια καί ἀντίθετα νά τόν ἐξοπλίσουν μέ μιά μυστηριώδη ἐνέργεια πού προσδίδει στόν ἄνθρωπο αὐτοπεποίθηση, ἀσφάλεια, ἐμπιστοσύνη καί ὑγεία. Εἶναι ἡ λεγόμενη διά τῶν πολυτίμων λίθων θεραπεία. Ἡ παρόμοια τεχνική 14 εἶναι γνωστή καί ὡς κρυσταλλομαντεία ἐπιφέρουσα τήν ἐνεργειακή θεραπεία. Ἐνῶ τό φαινόμενο δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευθεῖ ἐπιστημονικά, πρόκειται προφανῶς γιά μέθοδο πού εἴτε λειτουργεῖ ἁπλῶς ὡς ψευδοφάρμακο εἴτε γιά μιά ἀποκρυφιστική ἐμπειρία καί ἐνέργεια. Ἐναλλακτικές θεραπευτικές μέθοδοι, ὅπως τό ἰαπωνικῆς προέλευσης Reiki καί ὁ βελονισμός προσβλέπουν στό νά μεταδώσουν στόν ἀσθενῆ κοσμική ἐνέργεια μέ σκοπό τή θεραπεία του ἀκολουθώντας προκαθορισμένους κανόνες καί τεχνική. Αὐτές οἱ θεραπευτικές μέθοδοι δέν ὑπόσχονται 12. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., Γιά τίς πνευματιστικές τεχνικές καί τίς τεχνικές τῆς Νέας Ἐποχῆς, Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 184 ἑπ. 6

7 μόνο τή σωματική ὑγεία, ἀλλά καί ἐσωτερική ἰσορροπία, εὐτυχία καί πνευματικό φωτισμό 15. Ἡ ἐπαφή μέ ἐξωγηΐνα ὄντα (ἀπό τό 1947) καί ἡ ἐνασχόληση μέ τά ὀνομαζόμενα γνωστά UFO s ἔχει σέ πολλές περιπτώσεις ἀποκρυφιστικές ἀναγωγές. Ἀμερικανικές ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι ἄνθρωποι πού ἀσχολοῦνται μέ τά ἐξωγήϊνα ὄντα καί ἰσχυρίζονται ὅτι εἶδαν ἐξωγήϊνα ὄντα, ἔχουν προηγουμένως σχέση καί ἐπαφή μέ ἀποκρυφιστικές μεθόδους καί τεχνικές 16. Εἶναι δέ χαρακτηριστικό αὐτό πού ἀναφέρει ἕνας ὑπερασπιστής τῶν UFO s πού εἶχε ἐπικοινωνία μαζί τους, ὁ Bill Couper. Ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ ἀπεκάλυψαν πολλά ἀποκρυφιστικά πράγματα, πράγματα γιά τήν μαγεία καί τίς θρησκεῖες. Οἱ διηγήσεις γιά συναντήσεις μέ ἐξωγήϊνα ὄντα ἤ γιά ἀπαγωγή ἀπό ἐξωγήϊνα ὄντα (διήγηση πού συχνά παρουσιάζεται ὡς ἀνάμνηση κατά τή διάρκεια μιᾶς ὕπνωσης) παρουσιάζουν ὁμοιότητες μέ διηγήσεις γιά φανερώσεις πνευμάτων, γιά συναντήσεις μέ φαντάσματα, μέ μάγισσες καί προσωποποιημένους δαίμονες παρελθόντων αἰώνων. Πολύ συχνή, καί ὄχι σπάνια, εἶναι ἡ μετατόπιση ἀπό τήν ὑποθετική θέα ἐξωγήϊνων ὄντων σέ σχετική σέκτα, ὅπως ἡ «παγκόσμια ζωή» καί τό «Rael» 17. Ἐνῶ οἱ διηγήσεις γιά ἐπικοινωνία μέ ἐξωγήϊνα ὄντα ἔρχονται συχνά στό προσκήνιο ἀπό σχετικές ἀναφορές τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης, δέν μπορεῖ νά ἀποκλειστεῖ καί νά παραβλεφθεῖ τό γεγονός ὅτι ἕνα μεγάλο τμῆμα αὐτῶν τῶν ἐμπειριῶν εἶναι ἀπατηλό καί μέ δόλο παραπλανητικό, ἤ, ὅτι ἐνδεχόμενα ὀφείλονται σέ ψυχική διαταραχή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά μιά ὁρατή ἐμφάνιση τοῦ ποικιλοτρόπως μεταμορφούμενου Σατανᾶ σύμφωνα μέ τή Βίβλο, ὅπως εἶναι σέ ὅλους γνωστό, δέν μπορεῖ νά ἀποκλεισθεῖ, κάτι ὅμως πού ἀσφαλῶς σημαίνει ὅτι τό φαινόμενο καθ ἑαυτό ὄντως λαμβάνει χώρα στήν πραγματικότητα καί ἡ ἐμφάνιση τῶν ἐξωγήϊνων εἶναι ἀληθινή. Πολύ συχνά αὐτοί πού ἀσχολοῦνται μέ τά UFO ἀναζητοῦν μέ τόν τρόπο αὐτό τή φυγή ἀπό τήν πραγματικότητα καί τήν καταφυγή σέ ἕνα ὑπερβατικό κόσμο, τή φυγή ἀπό τά προσωπικά τους προβλήματα, ἐπιδιώκουν τήν ἀνύψωση τῆς αὐτοεκτίμησής τους καί τήν ἀναγνώριση ἀπό ἄλλους πού δέν εἶχαν ποτέ μιά ἀνάλογη ἐμπειρία. 15. D. Müller, Reiki, στό: Encyclopedia of New Religions..., 233: Many Western practioners see Reii as part of the range of alternative techniques for healing, and for spiritual and self-development. 16. Andr. Grünschloss, Ufology and Uforelated Movements, στό: Encyclopedia of New Religions.., G. Chryssides, The Raëlian Religion, στό: Encyclopedia of New Religions...,

8 Μέ φαντασιώδη παίγνια πού δέν μποροῦν νά καταμετρηθοῦν ἀπό ἕνα ἐκλογικευμένο σύστημα σκέψης ἄνθρωποι μέ περίεργες πρακτικές μποροῦν νά ἐμφανίζωνται ὡς μάγοι καί νά ἐπιτελοῦν πράγματα πού διαφορετικά φαίνονται ἀπραγματοποίητα 18. Μέ τέτοιες συμπεριφορές, μέ τή χρήση πρακτικῶν πού ἄλλοτε περιορίζονται ἁπλά στό χῶρο τῆς ὑπερβολῆς, ἄλλοτε ὅμως μποροῦν νά συνιστοῦν ἐγκλήματα καί ποινικῶς κολάσιμες πράξεις, ἐπιχειρεῖται ἡ ἔξοδος ἀπό τά προβλήματα τῆς ζωῆς μέ καταστρεπτικά καί ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Ἡ μαύρη μαγεία πού ἀνάγεται σέ δαιμονικές δυνάμεις, ἀλλά καί ἡ λευκή μαγεία πού ἀνάγεται -ὑποτίθεται- σέ θεϊκές δυνάμεις μέ ἀγαθούς στόχους προσφέρει στό μεμυημένο σ αὐτή τή δυνατότητα ἐκφορᾶς προφητικοῦ λόγου ἀκολουθώντας συγκεκριμένα τυπικά, μέ τά ὁποῖα ὑπερβατικές δυνάμεις ἀναγκάζονται νά ἐκπληρώσουν ἀνθρώπινες ἐπιθυμίες. Μάγοι καί μάγισσες διατείνονται ὅτι μέ τή βοήθεια τέτοιων μέσων εἶναι δυνατό νά καταστήσουν ἐφικτή τήν ἐπικοινωνία μέ ἕνα κόσμο ὑπερβατικό. Οἱ ἐπικαλούμενες καί προσκαλούμενες δυνάμεις ὀφείλουν νά προκαλέσουν ζημία ἤ κάτι τό κακό σέ κάποιον, ἤ, ἀντίθετα, κάτι τό καλό. Ἐπιδιώκουν, γιά παράδειγμα εἴτε τήν ἀσθένεια εἴτε ἀκόμα καί τό θάνατο κάποιου πού θεωρεῖται ἀντίπαλος, νά καταστρέψουν τήν ἐπαγγελματική δραστηριότητα ἑνός ἀνταγωνιστοῦ, νά ἐπαναφέρουν ἕναν ἄπιστο σύντροφο, νά θεραπεύσουν μιά ἀσθένεια κ.λπ. Στήν ἰδιαίτερα σκληρή μορφή ὀργανωμένης Μαγείας, σ αὐτό πού ὀνομάζεται Σατανισμός 19, ἐπιχειρεῖται καί ἐπιτελεῖται πολλές φορές συνειδητά ἡ διαστροφή τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἀντί γιά τό Θεό οἱ Σατανιστές λατρεύουν τό Σατανᾶ, φοροῦν ἀνάποδα τό σταυρό, βιβλικά χωρία γιά τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο, καθώς καί ἠθικές ἐπιταγές διαστρέφονται, ἐνῶ ταυτόχρονα καλλιεργεῖται τό συναίσθημα τοῦ μίσους καί τῆς ἐκδίκησης γιά συνανθρώπους. Ἀηδιαστικές σεξουαλικές πράξεις καί θυσίες ζώων ἐπιχειροῦν νά καταστήσουν οἰκεῖες δαιμονικές δυνάμεις. Oἱ ἄνθρωποι ἐξοπλίζονται μέ ἀπεριόριστες δυνάμεις, χωρίς ποτέ ἤ πολύ δύσκολα νά μποροῦν ψυχικά, πνευματικά καί σωματικά νά ἀποχωρισθοῦν ἀπό τήν πηγή τους. Ἡ ἵδρυση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Σατανᾶ ἀπό τό Howard Levy (La Vey) στό Σάν Φραντζίσκο ἀκολουθήθηκε ἀπό τή 18. H. Schulze-Berndt, Sekten-Kulte-Esoterik.., H. Schulze-Berndt, ὅπ.παρ., 76: Als einer der berüchtigsten Satanisten gilt immer noch Aleister Crowley ( ), der zunächst Engländer und später US-Amerikaner wurde. Er experimentierte mit Ritualen und Drogen und war Mitglied mehrerer geheimer Bruderschaften. 8

9 δημιουργία ἑκατοντάδων σατανιστικῶν ταγμάτων σέ ὅλο τόν κόσμο 20. Οἱ σατανιστές, ὅπως εἶναι βέβαιο, δέν ἀρκοῦνται σέ ἐπικλήσεις πνευμάτων καί δαιμόνων. Προβαίνουν σέ θυσίες ζώων, πόση ἀνθρωπίνου αἵματος, σέ ἀνθρωποθυσίες, σέ χρήση ναρκωτικῶν, σέ ὁμαδικό σέξ, σέ οὐρολαγνεῖες, σέ κοπρολαγνεῖες, σέ μαῦρες λειτουργίες. Τό αἷμα καί τό σέξ εἶναι τά κύρια ὑλικά τῶν σατανολατρῶν. Ἀπό πολλά σχετικά περιστατικά ἀνθρωποθυσιῶν περιοριζόμαστε νά ἀναφέρουμε αὐτό πού ἔγινε πρίν λίγα χρόνια στό Vitten, κοντά στό Bochum τῆς Γερμανίας, ὅπου ὁ Δανιήλ καί ἡ Μανουέλα Ρούντα βρέθηκαν κατηγορούμενοι καί καταδικάστηκαν, γιατί στίς 6 Ἰουλίου 2001 σέ σατανιστική τελετή κατακρεούργησαν τόν 33χρονο Φράνκ Χάγκεν. Τοῦ ἔσπασαν τό κεφάλι, τόν μαχαίρωσαν 66 φορές, ἤπιαν τό αἷμα του καί ἀσέλγησαν πάνω στό πτῶμα του. Ἡ Μανουέλα Ρούντα ἀπολογούμενη εἶπε ὅτι δέν ἔκαναν τίποτα κακό. Ἁπλᾶ ὑπήκουσαν στήν ἐντολή τοῦ Σατανᾶ 21. Συνδετικό χαρακτηριστικό στοιχεῖο ἀποκρυφιστικῶν πρακτικῶν εἶναι ἡ ἐσωτερική ἀποδοχή μιᾶς ἐλεύθερα διαθέσιμης πνευματικῆς ἐνέργειας πού ἔχει διαρκῆ ἐνεργή δράση στόν κόσμο τῆς ὕλης. Μέ συμβολικές ἐνδοκόσμιες πράξεις καί τεχνικές μπορεῖ αὐτή ἡ ἐνέργεια νά χρησιμοποιηθεῖ πρός ἴδιο ὄφελος. Αὐτή ἡ κοσμική ἐνέργεια μπορεῖ νά ἐπικεντρωθεῖ σέ συγκεκριμένα ζωντανά πρόσωπα, ὅπως τά Medium, οἱ μάγοι, οἱ μάγισσες καί ἱερεῖς τῆς μαγείας πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἐπικοινωνοῦν μέ πνεύματα καί ψυχές νεκρῶν, ἤ, σέ ἐκτός κόσμου ὀντότητες, πού μποροῦν, ὑποτίθεται, νά εἶναι ἄγγελοι, παντός εἴδους πνεύματα, πνεύματα ἀνθρώπων, ἐξωγήϊνα ὄντα κ.λπ. Στήν περίπτωση αὐτή τά πρόσωπα αὐτά ἤ οἱ ὀντότητες αὐτές παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο γιά τήν ἐπενέργεια ἀποκρυφιστικῶν δυνάμεων στή ζωή κανονικῶν ἀνθρώπων. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι στόν ἐκπολιτισμένο καί ὀρθολογικό κόσμο τῆς Δύσης ὁ ἀποκρυφισμός ἔχει ἐμφιλοχωρήσει μέ τρόπους πού δέν εἶναι ἄμεσα συνειδητοί καί ἀντιληπτοί ἀπό τόν πολύ κόσμο, ἀκόμα δέ καί μικρά παιδιά ἔρχονται ἀντιμέτωπα μέ τέτοιες πρακτικές στήν ἀθώα παιδική τους ἡλικία. Ραδιοφωνικές καί τηλεοπτικές ἐκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες, ταινίες τρόμου καί θρίλλερ μέ πρωταγωνιστές διάφορα τέρατα ἤ τόν 20. H. - Ot. Wiebus, ὅπ.παρ., 242: La Vey und Anger taten sich zusammen und gründeten zunächst einen Magic Circle, aus dem in der Walpurgisnacht 1966 die Church of Satan (Satanskirche) entstand. 21. Βλ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινοῦ, Ὁ Σατανᾶς ὡς δημιουργός ἀποκρυφιστικῶν φαινομένων, στό: Ἀθωνικός Λόγος, Ἅγιον Ὄρος 2010,

10 δράκοντα ἤ τόν ἴδιο τό Σατανᾶ, βιβλία, μέ πιό γνωστά αὐτά μέ πρωταγωνιστή τό Harry Potter, τῆς ἀγγλίδος συγγραφέως Τζοάν Ρόουλινγκ, ἀλλά καί ἠλεκτρονικά παιχνίδια, προβάλλουν κατά τρόπο θετικό ἀποκρυφιστικές πρακτικές καί δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι αὐτές οἱ πρακτικές εἶναι χρήσιμες γιά τήν ἐπίλυση πολλῶν προσωπικῶν προβλημάτων. Ἐάν, περαιτέρω προσέξει κανείς καί μερικά βιβλία, ἀκόμα καί αὐτά πού προορίζονται γιά τήν ψυχαγωγία τῶν παιδιῶν, ἐκεῖ πού ἐξάπτεται ἡ φαντασία, τό μυστήριο καί ὁ τρόμος, θά παρατηρήσει ὅτι καί ἐκεῖ προβάλλονται ἀποκρυφιστικές πρακτικές καί μέ τόν τρόπο τους τίς διαφημίζουν 22. Σέ χιλιάδες τέτοια βιβλία, εἴτε καλλιεργεῖται ἡ φιληδονία, εἴτε προβάλλονται ἀποκρυφιστικά φαινόμενα μέ τήν παρουσία ἀγγέλων καί πνευματικῶν θεραπευτῶν, εἴτε προβάλλεται ἡ αὐτοθεραπεία μέ πολύτιμους λίθους καί ἡ μαγεία ὡς βοήθεια γιά τή ζωή. Ἕνας πρώην μάγος ὁ Γουΐλιαμ Σνόμπελεν ἐπισημαίνει: «Σάν ἕνας πρώην μάγος πού ὑπῆρξα μπορῶ νά πῶ μέ βεβαιότητα ὅτι ἕνα ἔξυπνο παιδί μπορεῖ νά μάθει καί νά ἀξιοποιήσει αὐθεντικές μαγικές τεχνικές ἀπό τήν μελέτη τῶν βιβλίων αὐτῶν». Τηλεοπτικές σειρές προβάλλουν ἄκριτα ἀποκρυφιστικές πρακτικές κατά τρόπο διασκεδαστικό σέ ἀνύποπτους θεατές, ὥστε τό ἑπόμενο βῆμα νά εἶναι ἡ μηχανική μιμητική ἐπανάληψή τους ἀπό τούς τελευταίους. Σέ πολλά Talkshows ἐμφανίζονται καί φιλοξενοῦνται εὐχάριστα εὐτράπελοι ἐκπρόσωποι τοῦ ἀποκρυφισμοῦ μέ σκοπό δῆθεν τήν ψυχαγωγία τοῦ κοινοῦ. Ἀκόμα καί στό σχολεῖο καί κατά τή διάρκεια τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐκπαίδευσης δέν παραλείπονται συχνά οἱ ἀποκρυφιστικές τεχνικές ὡς ἐξάρτημα καί μέσο τῆς ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας 23. Ἀπό τό νηπιαγωγεῖο ἤδη τά παιδιά μαθαίνουν νά ζωγραφίζουν εἰκόνες πού τούς βοηθοῦν στήν αὐτοσυγκέντρωση καί τό διαλογισμό. Τά παιδιά μαθαίνουν νά περιγράφουν φανταστικά ταξείδια, ἀσκοῦνται μέ ἀσκήσεις σιωπῆς καί ἡσυχίας καί ἐκπαιδεύονται σέ μορφές πνευματικοῦ διαλογισμοῦ. Ἀργότερα οἱ μαθητές μαθαίνουν τό πόσο ἀθῶο καί ἄκακο εἶναι νά ἀσχολοῦνται μέ τίς μορφές αὐτόματης γραφῆς, πού περιγράφτηκαν παραπάνω καί ἀσκοῦνται πολλές φορές σ αὐτές τίς τεχνικές. Κατά τή διάρκεια τῆς παιδαγωγικῆς καί ἐκπαιδευτικῆς διαδικασίας δασκάλων καί καθηγητῶν μελετῶνται ἐσωτερικές καί ἀπόκρυφες μορφές διαλογισμοῦ, ἐνῶ γιά ὅσους προετοιμάζονται καί σπουδάζουν ἰατρικά ἐπαγγέλματα γίνεται καί μιά εἰσαγωγή σέ ἐναλλακτικές θεραπευτικές μεθόδους, ἔξω ἀπό τά πλαίσια τῆς κλασσικῆς 22. Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, ὅπ.παρ., 41 ἑπ. 23. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 225 ἑπ. 10

11 ἰατρικῆς. Ἀνάλογα βέβαια ἀπό τό ἐκπαιδευτικό ἵδρυμα καί τό φορέα του στό περιεχόμενο τῶν σπουδῶν γιά παιδαγωγούς ἀνήκουν οἱ διαλογιστικές ἰατρικές θεραπευτικές μέθοδοι μέ ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο. Εἶναι πολύ χαρακτηριστικά αὐτά πού πρίν λίγα χρόνια γράφτηκαν σέ μιά ἔρευνα τοῦ γνωστοῦ γερμανικοῦ περιοδικοῦ Spiegel γιά τόν ἀποκρυφισμό καί ἀφοροῦν μαθητές, ὅπου ἐπισημαίνεται: «Ὁ πνευματισμός ἀποτελεῖ διασκέδαση στόν ἐλεύθερο χρόνο σέ γερμανικά σχολεῖα. Μαγεία καί πίστη στούς δαίμονες ἐνθουσιάζουν τούς μαθητές, ἰδιαίτερα τούς μαθητές τοῦ δημοτικοῦ καί τῶν τεχνικῶν σχολείων. Ὁ ἀποκρυφισμός θεωρεῖται ὅτι διευκολύνει τό δρόμο γιά ἀνώτερες σπουδές» 24. Ὅταν ἀργότερα ζητήθηκε ἀπό μαθητές νά γράψουν μιά ἔκθεση ἐκθέτοντας τή σχέση τους μέ τή θρησκεία τους καί κλήθηκαν νά περιγράψουν αὐτή τή σχέση, βρέθηκαν μαθητές πού ἀναφέρθηκαν διεξοδικά στό σατανισμό, θεωρώντας αὐτόν ὡς θρησκεία, ἀπροκάλυπτα ὁμολογοῦντες ὅτι εἶχαν προσωπική ἐμπειρία καί ὅτι μετεῖχαν σέ τελετουργίες μυήσεως καί σέ «μαῦρες λειτουργίες». Ὅλο καί πιό συχνότερα προσφέρονται γιά τή διακόσμηση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου τῶν σπιτιῶν σύμβολα καί ξένα θρησκευτικά μαγικά ἀντικείμενα. Πολλές φορές τά ἀντικείμενα αὐτά ὁμοιάζουν κατά πολύ μέ αὐτά πού εἶναι οἰκεῖα σέ χριστιανούς ὀρθοδόξους ἤ ρωμαιοκαθολικούς, ὅπως κομποσχοίνια, ἐσταυρωμένοι, ἤ μιά γλυπτή ἀναπαράσταση τοῦ προσώπου τῆς Θεοτόκου, μέ προφανῆ σκοπό τήν ἔκφραση τῶν θρησκευτικῶν ἀναγκῶν καί ἐπιθυμιῶν τῶν ἀνθρώπων καί τό νά καταστήσουν ὁρατή τή δύναμη ὑπερφυσικῶν δυνάμεων. Στό ἴδιο πλαίσιο σήμερα εἶναι πολύ ἀγαπητές οἱ ἀναπαραστάσεις μαγισσῶν, μικροί ράβδοι ἰνδικοῦ θυμιάματος, ἀφρικανικές ἀναπαραστάσεις θεῶν, ἀντικείμενα πού προκαλοῦν βουδδιστικές κωδωνοκρουσίες, ἀναπαραστάσεις πυραμίδων, πολύτιμοι λίθοι. Κάποιοι κατά τήν κατασκευή τοῦ σπιτιοῦ τους ἤ κατά τή διαμόρφωση τοῦ ἐσωτερικοῦ χώρου προσπαθοῦν νά προσαρμοστοῦν στούς κανόνες τῆς Feng Shui, μιᾶς ἀσιατικῆς φιλοσοφίας, σύμφωνα μέ τήν ὁποία πάνω στή γῆ διαχέεται κοσμική ἐνέργεια, ἐνῶ ἡ διάταξη καί ἡ ποιότητα ἐπίπλων, καθρεπτῶν, παραθύρων καί χρωμάτων εἶναι δυνατόν νά ὁδηγήσουν, ὥστε νά λειτουργεῖ, εἴτε γιά τήν εὐτυχία καί τήν ὠφέλεια, εἴτε, ἀντίθετα, γιά τή βλάβη καί τή ζημία τῶν ἐνοίκων Der Spiegel 52 (1986) 158. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ.παρ., S. Lewis, FENG SHUI, στό: Encyclopedia of New Religions.., 254: Good feng shui can only be created when there is balance and harmony between yin and yang, and this leads to harmonions relationships, posperity, good health and success. Feng shui experts provide 11

12 Ἀκόμα καί ὁ χῶρος τῆς προσωπικῆς διακόσμησης, ἀλλά καί ὁ χῶρος τῆς μουσικῆς μπορεῖ νά λειτουργοῦν ὡς μέσα ἀποκρυφιστικῶν σκοπιμοτήτων. Ἁλυσίδες διακοσμημένες μέ πέτρες θεωροῦνται ὅτι μεταδίδουν τή δύναμη τῶν λίθων αὐτῶν σέ ἐκείνους πού τά φοροῦν. Ἀργυρά περιδέραια καί παντός ἄλλου εἴδους κοσμήματα θεωρεῖται ὄτι μποροῦν νά προστατεύουν τούς ἀνθρώπους καί νά τούς μεταδίδουν θετική κοσμική ἐνέργεια. CD s μέ ἰνδική μουσική διαλογισμοῦ, θρησκευτικές μελωδίες αὐτοχθόνων λαῶν ἤ σαμανιστικές προσευχές θεωρεῖται ὅτι προσδίδουν στούς ἀκροατές αὐτῶν τῶν εἰδῶν μουσικῆς ἡσυχία καί πνευματική δύναμη. Ἀκόμα, μερικές ὁμάδες τοῦ σκληροῦ Rock τονίζουν τόν ἀποκρυφιστικό τους ὁρίζοντα μέ τήν ἔντονη μουσική τους, μέ τή σκηνική τους παρουσία, μέ λόγια, μέ κείμενα, ἀκόμα καί μέ τήν ἐξωτερική τους συσκευασία καί μέ ὅλα αὐτά ἀναφέρονται διαφημιστικά καί θετικά στό Σατανᾶ, σέ δαιμονικά πνεύματα, στό 666, στή μαγεία καί τή γοητεία, στό θάνατο καί στή σήψη τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος, στό μίσος καί στήν ἄσκηση βίας. Ἡ μουσική πού ἀκούουν σήμερα οἱ νέοι ἔχει ἀδιαμφισβήτητα δαιμονικές ἀναφορές καί ἐπιδράσεις. Καί ἐδῶ δέν ὑπονοεῖται μόνο τό χέβυ μέταλ, τό ντέθ μέταλ, τό θράς καί τό σατάνικ metal, ὅπου τά πράγματα εἶναι ξεκάθαρα, ἀλλά καί ἄλλα εἴδη μουσικῆς, ὅπως τό τζάζ, μπλούζ, φόλκ, πόπ, πάπ, κ.λ.π. Καί ἐδῶ σ αὐτήν τήν ἔξαλλη μουσική οἱ στίχοι τῶν τραγουδιῶν ἔχουν ἀποκρυφιστικό περιεχόμενο καί οἱ τραγουδιστές καί οἱ παραγωγοί τῶν τραγουδιῶν αὐτῶν ἐπιδίδονται σέ ἀποκρυφιστικές δραστηριότητες 26. Ἀποκρυφιστικές πρακτικές ἀσκοῦνται καί στό χῶρο, ὅπως ἤδη ὑποδηλώθηκε, τῆς θεραπείας ἀπό ἀρρώστειες στό χῶρο τῆς ἰατρικῆς. Ὁ σκεπτικισμός καί ἡ ἀμφιβολία στήν ἀποτελεσματικότητα τῆς κλασσικῆς ἰατρικῆς ὁδηγεῖ πολλούς ἀσθενεῖς στήν ἀγκαλιά μιᾶς ἐναλλακτικῆς ἰατρικῆς 27 πού τή διακονοῦν θεραπευτές πού δέν εἶναι γιατροί. Κάποιοι ἀπό αὐτούς ὁμολογοῦν ξεκάθαρα γιά τό ἀποκρυφιστικό ὑπόβαθρο τῶν θεραπευτικῶν τους μεθόδων, ὅπως εἶναι οἱ θεραπευτές τῆς πίστεως, ὅπως ὀνομάζονται διάφοροι μάγοι καί μάγισσες πού ὑπόσχονται θεραπεία καί ἄλλοι θεραπευτές πού ὑπόσχονται θεραπεία μέ τήν ἐπίκληση πνευμάτων. Ἄλλοι καλύπτονται πίσω ἀπό τήν ἀπόπειρα νά στηριχθοῦν σέ ψευδοinstructions for positioning homes and designing rooms in ways that promise to achieve this. Bad feng shui, created through a lack of balance, brings illness, disaster, accidents and financial loss. 26. Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, ὅπ.παρ., Ἀρχιμ. Σεραφείμ Ζαφείρης, ὅπ.παρ., 75.σ 12

13 επιστημονικές μεθόδους, ὅπως συμβαίνει μέ τό βελονισμό καί ἄλλες ὁμοιοπαθητικές μεθόδους θεραπείας, γενικά σέ μεθόδους πού δέν μποροῦν νά ἀντέξουν σέ μιά ἔρευνα μέ καθαρά ἐπιστημονικά κριτήρια. Ἐάν κάποιος θελήσει νά ἀσχοληθεῖ βαθύτερα μέ τίς παραπάνω μεθόδους, γρήγορα θά γίνει φανερό ὅτι οἱ ἀντίστοιχες μαγικές πρακτικές ἀνάγονται σέ δυνάμεις πού καθιστοῦν τά ἀποκρυφιστικά φαινόμενα καθαρά θρησκευτικά φαινόμενα. Ἡ ἀναγωγή σέ ἐνέργειες, κύματα καί ἀκτινοβολίες δέν εἶναι παρά μιά ἀπατηλή προσπάθεια μοντέρνας ἀπατηλῆς περιγραφῆς τῶν ἀποκρυφιστικῶν φαινομένων πού σίγουρα συγκαλύπτει τήν οὐσία τους. Ἀκόμα καί οἱ χριστιανοί περιπίπτουν στόν κίνδυνο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, ὅταν οἱ παντός εἴδους θρησκευτικές τελετές καί ἀκολουθίες ἀποσυνδεόμενες ἀπό τήν ἐλεύθερη βούληση καί τήν αὐτόνομη κρίση τοῦ Θεοῦ θεωροῦνται καί χρησιμοποιοῦνται ἀποκλειστικά ὡς μέσα γιά νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἐπιθυμίες τους μέ τή βοήθεια μιᾶς ἐξαναγκαζόμενης γι αὐτό θεϊκῆς δύναμης. Τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ἀσφαλῶς καί δέν ἀποτελοῦν μαγικές τελετές πού τελοῦνται κατά τρόπο μηχανικό. Κατά τρόπο μαγικό σκέπτεται ὅποιος θεωρεῖ ὅτι, ἐάν προσεύχεται καί πιστεύει σωστά, τότε ὁ Θεός εἶναι ὑποχρεωμένος νά θεραπεύσει ὑπάρχουσες ἀσθένειες ἤ νά ἐπιλύσει οἰκονομικά προβλήματα. Στήν περίπτωση αὐτή ἡ σχέση μας μέ τό Θεό λειτουργεῖ σέ βάση ἀνταλλαγῆς καί συναλλαγῆς, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀμφισβητεῖται ἡ κυρίαρχη ἐξουσία τοῦ Θεοῦ νά ἐνεργεῖ ἐλεύθερα κατά βούληση. Τότε στή θέση τοῦ κυρίαρχου καί παντοδύναμου Θεοῦ μέ τή χρήση ψευδοχριστιανικῶν μαγικῶν μεθόδων τίθεται μία ὑπερβατική δύναμη ὑποχρεωμένη νά ὑπακούει στά κελεύσματα τοῦ ἀνθρώπου. Πολλές φορές μάλιστα, ἀκόμα καί ἀπό Χριστιανούς, γίνεται ἡ ἀπερίσκεπτη χρήση ἀποκρυφιστικῶν μεθόδων μέ τήν ἀπαράδεκτη δικαιολογία ὅτι ἡ ἐπιθυμούμενη ἐνέργεια καί ἀποτελεσματικότητα τῆς τεχνικῆς μπορεῖ καί θά πρέπει νά ἀποσυνδέεται ἀπό τήν ἀπορριπτόμενη πηγή τῆς ἐνέργειάς της. Ἀσφαλῶς -καί γιά νά εἰπωθεῖ τό αὐτονόητο- μιά τεχνική πού στηρίζεται σέ ἀποκρυφιστικές δυνάμεις θά πρέπει νά μή χρησιμοποιεῖται ἀπό ἕνα χριστιανό, ὁ ὁποῖος γνωρίζει, ὅσα ὀφείλει νά γνωρίζει, γιά τήν πραγματικότητα ὑπερφυσικῶν πνευματικῶν δυνάμεων. Ἄλλες φορές οἱ πιστοί ἐπιχειρηματολογοῦν καί δικαιολογοῦνται στόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό μέ τήν πεποίθηση ὅτι βρίσκονται κάτω ἀπό τή σκέπη καί τήν προστασία τοῦ Θεοῦ, πολύ ἁπλά ὅτι εἶναι καλοί χριστιανοί καί καλοί ἄνθρωποι, γι αὐτό οἱ ἀποκρυφιστικές πρακτικές δέ θά μποροῦσαν νά τούς προξενήσουν κάποια ζημία. Ἀσφαλῶς, ἡ πρόνοια καί ἡ προστασία τοῦ 13

14 Θεοῦ γιά τόν κάθε ἄνθρωπο δέν μπορεῖ νά προστατεύσει καί νά ἐμποδίσει τόν κάθε ἐλεύθερο ἄνθρωπο ἀπό μιά προπετῆ ἐπαφή μέ ἀποκρυφιστικές δυνάμεις. Ὅταν ὁ πιστός μέ τή χρήση ἀποκρυφιστικῶν τεχνικῶν προσφεύγει συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα σέ δαιμονικές δυνάμεις, τότε ἀσφαλῶς δέν μπορεῖ νά περιμένει βοήθεια ἀπό αὐτές χωρίς ταυτόχρονα νά προδίδει τήν ἐμπιστοσύνη του στό Θεό καί νά «πειράζει» τόν ἴδιο τό Θεό. Καί εἶναι μέν δυνατό, πιστοί χριστιανοί, στήν πραγματικότητα ὅμως ἄνθρωποι χωρίς οὐσιαστικό, ἀληθινό καί ὑγιῆ σύνδεσμο μέ τήν Ἐκκλησία, νά ἔχουν στή ζωή τους ἐμπειρία δαιμονικῶν δυνάμεων καί τῆς ἀποτελεσματικότητάς τους, στήν πραγματικότητα ὅμως - ἀκόμα καί ἀπό ἀφέλεια αὐτό ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχή γιά νά παραδώσουν τόν ἑαυτό τους καί τή ζωή τους στόν ἀντίδικο διάβολο μέ καταστρεπτικά ἀποτελέσματα στίς σκοτεινές ἀτραπούς τῆς ἀποκρυφιστικῆς τεχνικῆς 28. Κάποιοι ἄλλοι χριστιανοί ἀμφισβητοῦν ἤ ἀρνοῦνται τήν ὕπαρξη καί τή σημασία τῶν δαιμονικῶν δυνάμεων. Μερικές φορές πιστοί ἄνθρωποι, ἐπηρεασμένοι ἀπό τό ὑλιστικό καί ὀρθολογιστικό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, ἀρνοῦνται τήν πραγματική ὕπαρξη ἀποκρυφιστικῶν φαινομένων. Στήν περίπτωση αὐτή σχετικά βιβλικά χωρία θεωροῦνται εἴτε ὡς ὑπερβολικά, εἴτε ὡς λανθασμένα καί κατά συνέπεια ὡς μή πιστευτά, εἴτε ὡς ἀναφερόμενα σέ ἄλλες ἐποχές. Τέτοιες θεωρήσεις βρίσκονται ἀσφαλῶς σέ ἀντίθετη μέ τό κοσμοείδωλο τῆς Βίβλου, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὁ Θεός καί ὁ ἀντίδικος ἡμῶν διάβολος, σέ κάθε στιγμή εἶναι παρόντες στόν κόσμο αὐτό, ὅπως μεταξύ ἄλλων μαρτυροῦν βιβλικά χωρία, Ματθ. 18, 20 καί 28, 20 Ἐφεσ. 2,2 Α Πέτρ. 5,8. Γιά τό λόγο αὐτό καλοῦνται οἱ χριστιανοί νά ἀγωνιστοῦν πνευματικά (Μάρκ. 16,17 Πράξ. 5, 16 Ἐφεσ. 6, Α Πέτρ. 5, 8) καί νά βοηθήσουν καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους νά μήν ἐμπέσουν ἤ νά ἀποδεσμευθοῦν ἀπό ἀποκρυφιστικές τεχνικές. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης κατατάσσει αὐτούς πού καταφεύγουν στούς μάντεις καί τούς μάγους στούς συνειδητούς καί ἀσύγγνωστους ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ 29. Τοπικές καί 28. Γιά τούς ἐπαπειλούμενους κινδύνους, Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 234 ἑπ. 29. PG 45, 226D-228A: Οἱ δέ πρός γόητας ἀπιόντες, ἤ μάντεις, ἤ τούς ὑπό δαιμόνων καθάρσια τινα καί ἀποτροπιασμούς ἐνεργεῖν ὑπισχουμένους, οὗτοι ἐρωτῶνται δι ἀκριβείας Εἰ μέν γάρ ἀθετήσει τῆς πίστεως καί πρός τό μή πιστεύειν εἶναι Θεόν τόν παρά τῶν Χριστιανῶν προσκυνούμενον, ἐκεῖνο ἐποίησαν, δηλαδή τῷ κρίματι τῶν παραβάντων ὑπαχθήσονται. Εἰ δέ τις ἀβάστακτος ἀνάγκη κατακρατήσασα τῆς μικροψυχίας αὐτῶν, εἰ τοῦτο προσήγαγε διά τινος ἠπατημένης ἐλπίδος παρακρουσθέντας, ὡσαύτως ἔσται καί ἐπ αὐτῶν ἡ φιλανθρωπία. 14

15 οἰκουμενικές Σύνοδοι, ὁ 36. Κανόνας τῆς Συνόδου στή Λαοδίκεια 30, ὁ 61. Κανόνας τῆς Πενθέκτης 31 καί ὁ Αγ. Ἰωάννης ὁ Νηστευτής 32 θεσπίζουν αὐστηρά ἐπιτίμια γιά μάντεις καί μάγους καί γιά ὅσους συμμετέχουν σέ σχετικές δραστηριότητες. Ἐάν ρωτήσουμε ἕνα θεράποντα τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν νά μᾶς πεῖ τή γνώμη του γιά τό σύγχρονο ἀποκρυφισμό ἡ ἀναμενόμενη ἀπάντηση εἶναι ὅτι πρόκειται γιά ἕνα ἀμάλγαμα ἀπό δεισιδαίμονες λανθασμένες ἐκτιμήσεις, ἀπό ψευδοεπιστημονικές θεωρήσεις, ὅπου τά ἐπιστημονικά κριτήρια καί οἱ ἐπιστημονικές προϋποθέσεις βιάζονται καί παραβιάζονται, ἐάν δέν ἐλλείπουν τελείως. Θά μπορούσαμε ὅμως νά ποῦμε ὅτι μιά τέτοια ἐκτίμηση ἀπό τήν προοπτική τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν μόνο μερικά ἀποδίδει τό συνολικό φαινόμενο τοῦ ἀποκρυφισμοῦ. Θά πρέπει ἀσφαλῶς νά ἐπισημανθεῖ ὅτι δίπλα στήν ἀγυρτία καί στή δεισιδαιμονία τῶν ἀποκρυφιστικῶν πρακτικῶν ὑποκρύπτονται μερικές φορές ἄγνωστα τελείως φυσικά φαινόμενα, ὅπως π.χ. στήν ἁπλῆ περίπτωση χρήσης ὁρισμένων φυτῶν γιά θεραπευτικούς σκοπούς. Ἀπό αὐτό ὅμως θά πρέπει νά διακριθεῖ ὁ ἀληθινός ἀποκρυφισμός, ὁ ὁποῖος δέν μπορεῖ νά ἔχει κάποιο ἐπιστημονικό ἔρεισμα, ἀφοῦ ἀνάγεται σέ ὑπερφυσικές δαιμονικές δυνάμεις. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως πλευρά, ἕνα πλῆθος ἀπό ἀπόκρυφες πρακτικές καί μεθόδους λειτουργοῦν χωρίς νά ἀνάγωνται στήν πραγματικότητα σέ ἀληθινές ὑπερφυσικές δυνάμεις. Αὐτό συμβαίνει, εἴτε ὅταν ἄνθρωποι συνειδητά ἐξαπατῶνται γιά τίς νομιζόμενες ἱκανότητες τοῦ διαμεσολαβητή, εἴτε, ὅταν ψυχοσωματικές καί αὐθυποβαλλόμενες ἐμπειρίες κατανοοῦνται ἐσφαλμένα ὡς ὑπερφυσικές ἐμπειρίες. Κάποιες φορές ἐπίσης δίδονται ἄτοπες ἀποκρυφιστικές ἐξηγήσεις γιά γεγονότα πού ἔχουν μιά τελείως φυσική προέλευση καί αἰτία. Γιά τό λόγο αὐτό θά πρέπει κάποιοι μπροστά σέ ἕνα φαινόμενο πού ἐμφανίζεται ὡς ἀποκρυφιστικό νά τό ἐπιμετρᾶ κατ ἀρχήν μέ λογικά καί ἐπιστημονικά κριτήρια. Ἡ χρήση αὐτῶν τῶν κριτηρίων θά καταδείξει ὅτι ἕνα πλῆθος ἀπό φαινόμενα πού παρουσιάζονται ὡς ἀποκρυφιστικά δέν εἶναι τίποτα ἄλλο παρά ἀγυρτία. 30. P.-Π. ΙΙΙ, 203: Ὅτι οὐ δεῖ ἱερατικούς ἤ κληρικούς, μάγους ἤ ἐπαοιδούς εἶναι, ἤ μαθηματικούς, ἤ ἀστρολόγους, ἦ ποιεῖν τά λεγόμενα φυλακτήρια. 31. P.-Π. ΙΙ, : Οἱ μάντεσιν ἑαυτούς ἐκδιδόντες..., ὑπό τόν κανόνα πιπτέτωσαν τῆς ἐξαετίας Τίς γάρ, κοινωνία φωτί πρός σκότος; ὡς φησιν ὁ Ἀπόστολος, ἤ τίς συγκατάβασις ναῷ Θεοῦ μετά εἰδώλων; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαρ;. 32. P.-Π. IV, (Ἐκ τοῦ Κανονικοῦ τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ). 15

16 Δίπλα σ αὐτές τίς φαινομενικά ἀποκρυφιστικές, ὄχι ὅμως ἀκίνδυνες μεθόδους, ὑπάρχουν πρακτικές πού ἀνάγονται σέ ἀληθινές ὑπερφυσικές ἀποκρυφιστικές δυνάμεις. Ἐδῶ ὁ κίνδυνος ὑποταγῆς καί ἐξάρτησης γι αὐτούς πού τίς ἀσκοῦν εἶναι πραγματικά μεγαλύτερος καί μπορεῖ νά φτάσει μέχρι τή δαιμονοποίηση. Ὅποιος ἐνασχολεῖται ἐντατικά καί ἀσκεῖ τέτοιες πρακτικές διακινδυνεύει τή διατάραξη τῆς ἰσορροπίας τῆς προσωπικότητάς του μέ ἐμφανῆ πολλές φορές τήν ἀστάθεια χαρακτῆρος καί γνώμης, τήν κατάθλιψη, παντός εἴδους νευρώσεις, δυσκολίες στήν ἐπικοινωνία καί τάσεις αὐτοκτονίας 33. Τόσο οἱ ἀληθινές, ὅσο καί οἱ φαινομενικά ἀληθινές πρακτικές ὁδηγοῦν σέ πνευματική καί ψυχική ἐξάρτηση. Ὁ ἄνθρωπος στίς περιπτώσεις αὐτές χάνει τήν ἀληθινή του ἐπαφή μέ τόν κόσμο τῆς πραγματικότητας καί μπροστά στά δύσκολα προβλήματα τῆς καθημερινότητας, ἀναζητᾶ καταφύγιο στίς ἀποκρυφιστικές τεχνικές. Τότε οἱ πληροφορίες ἀπό τό ὑπερπέραν μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου γίνονται ἀπόλυτα πιστευτές, ἔτσι ὥστε γιά κάποιο διάστημα -τουλάχιστον- νά ὑπερβαίνεται τό ἄγχος καί ὁ φόβος γιά τό μέλλον καί τά αἰσθήματα ἀνασφάλειας μπροστά σέ μιά προδιαγεγραμμένη πορεία ζωῆς. Ἡ φυγή ἀπό τήν ἀληθινή πραγματικότητα συνοδεύεται σέ κάποιες περιπτώσεις ἀπό τή χρήση ναρκωτικῶν, μέ τή διάπραξη ἐγκλημάτων καί ἀθέμιτων σεξουαλικῶν πράξεων 34. Ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, τόσο ἀπό τήν Παλαιά, ὅσο καί ἀπό τήν Καινή Διαθήκη οἱ πιστοί καλοῦνται κατηγορηματικά νά ἀπέχουν ἀπό ἀποκρυφιστικές πρακτικές. Ἀπό τά πολλά σχετικά χωρία πού θά μποροῦσε ἐδῶ νά ἀναφέρει κανείς, χαρακτηριστικό εἶναι αὐτό τοῦ Δευτερονομίου 35 πού λέγει τά ἑξῆς: «Οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοί περικαθαίρων τόν υἱόν αὐτοῦ ἤ τήν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κλυδωνιζόμενος καί οἰωνιζόμενος, φαρμακός ἐπαείδων ἐπαοιδήν, ἐγγαστρίμυθος καί τερατοσκόπος ἐπερωτῶν τούς νεκρούς. ἔστι γάρ βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου πᾶς ποιῶν ταῦτα». Δηλ., «Δέν πρέπει νά ὑπάρξει μεταξύ σας Ἰσραηλίτης, ὁ ὁποῖος, διά νά ἐξαγνίσῃ τάχα τόν υἱόν ἤ τήν θυγατέρα του, θά περνᾶ αὐτούς διά τοῦ πυρός. Ἤ ἄλλος, ὁ ὁποῖος θά ζητεῖ μαντείας ἤ θά λέγει μαντεῖες ἤ θά παρατηρεῖ σημεῖα καί οἰωνούς γιά νά ἐξακριβώσει τό μέλλον. Δέ θά ὑπάρχει μεταξύ σας μάγος πού θά ψάλλει μαγικές ᾠδές, οὔτε ἄνθρωπος πού θά φαίνεται ὁμιλῶν ἀπό τήν κοιλίαν, οὔτε τερατοσκόπος πού θά παρατηρεῖ 33. Καταστροφικές Λατρεῖες, ὅπ.παρ., π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 243 ἑπ. 35. Δευτ. 18,

17 τάχα τέρατα στόν οὐρανό, γιά νά προλέγει τό μέλλον, οὔτε ἄλλος (πνευματιστής) πού θά ἐρωτᾶ τούς νεκρούς. Ἐκεῖνος πού θά πράττει αὐτά, εἶναι μισητός καί ἀποκρουστικός ἐκ μέρους Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου». Ἄλλα βιβλικά χωρία πού θά μποροῦσε ἐνδεικτικά νά ἀναφέρει κανείς εἶναι τό Δευτ. 20, Πράξεις 16, 16 ἑξ. Γε καί Γαλ. 5, 20. Εἶναι προφανές ὅτι σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τῆς Βίβλου, αὐτά πού σήμερα θεωροῦνται ὡς ἀποκρυφιστικά φαινόμενα, ἀποδίδονται σέ δαιμονικές δυνάμεις. Ὅλες οἱ ὑπερφυσικές δυνάμεις πού δέν ἀποτελοῦν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί δέ βρίσκονται προφανῶς σέ συμφωνία καί δέν ἐκφράζουν κατά τήν ἔκφανσή τους τή βιβλική ἀλήθεια σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τό Θεό καί τόν ἄνθρωπο ὀφείλουν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς δαιμονικές. Ὁ π. Ἀντ. Αλεβιζόπουλος παρατηρεῖ 36 χαρακτηριστικά: Τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν διανέμει τά δῶρα του ἀναγκαστικά, ἐπειδή κάποιος παρακολούθησε κάποια σεμινάρια καί ἔμαθε κάποιες τεχνικές Τό δῶρο δέν ἐξαγοράζεται, γιατί δέν εἶναι καρπός ἀγάπης καί ἡ ἀγάπη δέν παρέχεται ἀναγκαστικά ἀπό τόν Θεό. Οἱ ἀποκρυφιστικές πρακτικές ὑποχρεώνουν τόν ἄνθρωπο νά ἀποδεσμευθεῖ ἀπό ἠθικούς φραγμούς καί ἀναστολές. Ὅταν ἡ ἀποκρυφιστική πρακτική ἀσκεῖται μέ ἀκρίβεια, τότε κατ ἀνάγκη προκύπτει τό ἐπιθυμητό ἀποτέλεσμα, ἀκόμα καί ὅταν ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια εὐτελίζεται καί ἡ ἀνθρώπινη ὕπαρξη παραμορφώνεται. Τό τί σημαίνει αὐτό τό τελευταῖο, ἀποδεικνύεται καλύτερα ἀπό ἀδιαμφισβήτητα πραγματικά γεγονότα πού ἦλθαν στό φῶς καί εἶναι ἀδιαμφισβήτητα. Θά μποροῦσε νά ἀναφέρει κανείς περιστατικά πού ἀφοροῦν ξένες χῶρες. Ἄς περιοριστοῦμε ὅμως ἐνδεικτικά σέ κάποια πού ἀφοροῦν τήν Ἑλλάδα καί συγκλόνισαν τήν κοινή γνώμη, ἀλλά μᾶλλον πρός στιγμήν: Τό 1972 στά Χανιά τῆς Κρήτης γυναῖκα προχωρημένης ἡλικίας ψήνει στό φοῦρνο τῆς γειτονιᾶς ἀνθρώπινο κεφάλι, τοῦ ὁποίου τό μυαλό προοριζόταν νά τό φάει κάποιος γιά νά τόν κάνει νά παντρευτεῖ τήν κόρη της 37. Τό 1981 καταδικάζεται στήν Ἀθήνα ἡ μάγισσα τοῦ Μοσχάτου πού ἰσχυριζόταν ὅτι ἦταν ψυχαναλύτρια μέ σπουδές στήν Καλιφόρνια στήν ἐφηρμοσμένη ψυχολογία, πού καλοῦσε πνεύματα, ἔσφαζε περιστέρια καί τελοῦσε ἀποκρυφιστικές τελετές ἐκπληρώνοντας ἀθέμιτα αἰτήματα τῶν πελατῶν της 38. Ἀπό τό 1990 παρατηροῦνται συστηματικές εἰσβολές μάγων καί σατανιστῶν σέ νεκροταφεῖα πού ἀναζητοῦν 36. Βλ. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, Αὐτογνωσία-Αὐτοπραγμάτωση-Σωτηρία, Πρέβεζα 1991, Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ.παρ., 198 (ὑποσ. 50, Περ. Ἐπίκαιρα, ). 38. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ.παρ., 198 (ὑποσ. 51, Ἐφ. Ἀκρόπολις, ). 17

18 νεκροκεφαλές καί ὀστᾶ νεκρῶν γιά τίς τελετές τους. Τό 1992 ἀποκαλύπτεται ὅτι δέκα νέοι ἐπιτελοῦν σέ ἀκατοίκητο σπίτι στό Χαλάνδρι τελετές μαύρης μαγείας. Τήν ἴδια χρονιά ἀποκαλύπτεται ὅτι τό ἴδιο συμβαίνει σέ σχολεῖα τοῦ Βόλου καί τῆς Κέρκυρας 39. Λίγο ἀργότερα αὐτοκτονεῖ στό Ἡράκλειο Κρήτης μαθήτρια πού εἶχε ἐμπλακεῖ σέ τελετές σατανολατρείας 40. Τό 1993 καθηγήτρια στήν Κοζάνη ἔβαλε τούς μαθητές νά ἐπιτελοῦν τελετές μαύρης μαγείας συνοδευόμενες ἀπό σεξουαλικές πράξεις κατηχώντας τους: «Μήν πιστεύετε στήν Ἐκκλησία καί τό Χριστό. Αὐτά εἶναι ψέμματα». Πιό γνωστή ἔγινε ἡ ὁμάδα τῆς Παλλήνης στήν Ἀττική, ὅπου τά μέλη της ὁμολόγησαν δύο ἀνθρωποθυσίες, μιᾶς 30χρονης γυναίκας καί μιᾶς 15χρονης νεαρᾶς στή διάρκεια σατανιστικῶν τελετῶν. Περιστατικά μέ σεξουαλικές μαγεῖες καί θυσίες ζώων ἔχουν καταγγελθεῖ στήν Αἴγινα, στό Ὠρωπό, τό Παλαιό Ψυχικό καί τό Χολαργό Ἀττικῆς 41. Τά παραδείγματα αὐτά ἀρκοῦν καί τά συμπεράσματα εἶναι αὐτονόητα. Οἱ ἀποκρυφιστικές πρακτικές ἐνισχύουν τήν ἀτομικότητα καί τήν ἐγωκεντρικότητα. Ὁ Ἀποκρυφισμός δέν προϋποθέτει καμιᾶς μορφῆς ὀργανωτικές δομές καί τύπους, μπορεῖ δέ νά ἀσκεῖται γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν σκοπῶν του, χωρίς νά χρειάζεται προηγουμένως νά τούς δικαιολογεῖ καί νά τούς ὑπερασπίζεται. Ὁ ἐνασχολούμενος σχετικά δέν ὑποτάσσεται στή θέληση ἑνός κάποιου Θεοῦ οὔτε σέ μιά ἄλλη γήϊνη αὐθεντία. Ἡ ὑπερφυσική δύναμη ἀντίθετα, πρέπει κατά τά φαινόμενα νά ὑποταγεῖ στή σκοπιμότητα τοῦ ἀποκρυφιστοῦ. Οἱ ἀποκρυφιστικές τεχνικές μποροῦν νά ὁδηγήσουν ἀκόμα καί στή δαιμονοποίηση τοῦ ἀνθρώπου 42. Στήν Ἁγία Γραφή, στήν ἴδια τή ζωή, συναντῶνται συγκεκριμένα συμπτώματα, σωματικά πνευματικά καί ψυχικά, αὐτῆς τῆς κατάστασης: Ὑπερφυσική δύναμη, τύφλωση, μή ἐλεγχόμενες σωματικές κινήσεις, φυσική ἀναισθησία, σκέψεις αὐτοκτονίας, κάθε μορφῆς νοσηρότητα, ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος γιά τή ζωή, διχασμός τῆς προσωπικότητας, ἀποστροφή σέ κάθε τι τό πνευματικό, δύναμη, ἀκόμα, γιά τήν πραγματοποίηση θαυμάτων. Βεβαίως, θά πρέπει νά διευκρινιστεῖ ὅτι κάποια ἀπό τά συμπτώματα, ἀπό αὐτά πού ἀναφέρθηκαν καί αὐτά πού δέν ἀνα- 39. π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, Σατανιστικές Παγίδες, 7. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Βατοπαιδινός, ὅπ. παρ., π. Γεράσιμος Ζαμπέλης, Σατανισμός καί νεολαία. Ὁ κίνδυνος πού ἁπλώνεται, Ἀθήνα 1994, π. Γεράσιμος Ζαμπέλης, Σατανισμός. Τά παιδιά μας ἀπειλοῦνται, Ἀθήνα 1996, Βλ., σχετικά, π. Ἀντ. Ἀλεβιζόπουλος, ὅπ.παρ., 243 ἑπ. 18

19 φέρθηκαν, παρουσιάζονται κατά τόν ἴδιο τρόπο καί μέ τήν ἴδια μορφή, ὡς συμπτώματα ψυχικῶν διαταραχῶν. Γιά τό λόγο αὐτό, εἶναι πολύ σημαντική ἡ διάκριση ἀνάμεσα στήν ψυχική διαταραχή καί στό δαιμονισμό. Ἐάν σέ κάποιον παρατηροῦνται κάποια ἀπό τά παραπάνω συμπτώματα, ἐάν αὐτός εἶχε κάποια σχέση καί συμμετοχή σέ ἀποκρυφιστικά φαινόμενα καί ἐάν αὐτό προκύπτει ὡς ἀποτέλεσμα πνευματικῆς διάκρισης, τότε εὐκολότερα μπορεῖ νά γίνει λόγος γιά δαιμονισμό. Βεβαίως ὁ ἄνθρωπος πού ζῆ μακρυά ἀπό τό Θεό, δέν μετέχει συνειδητά στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί ἀσχολεῖται μέ ἀποκρυφιστικές πρακτικές ἐπικαλούμενος δαιμονικές δυνάμεις, εἶναι ἐκεῖνος πού εἶναι περισσότερο ἀπό ὅλους ἐκτεθειμένος στόν κίνδυνο αὐτό. Ἡ ἐνασχόληση μέ τόν ἀποκρυφισμό ἔχει μεταξύ τῶν ἄλλων καί σχέση μέ τό πνεῦμα τῆς ἐποχῆς καί τήν ἀνάγκη πολλῶν ἀνθρώπων στήν ἐποχή μας, νά στρέψουν τήν προσοχή τους πέρα καί πάνω ἀπό αὐτό πού εἶναι γήϊνο καί κοσμικό καί πέρα καί πάνω ἀπό αὐτό πού μπορεῖ νά ἐρευνηθεῖ καί νά ἐλεγχθεῖ ἐπιστημονικά. Ἐπειδή δέ ἡ ἐνασχόληση αὐτή, ὅπως τουλάχιστον ἀρχικά φαίνεται στήν ἀρχή καί γιά τούς πολλούς, δέ φαίνεται νά παρουσιάζει παρενέργειες καί νά δημιουργεῖ ὑποχρεώσεις, γιά τό λόγο αὐτό ὁ ἀποκρυφισμός κατορθώνει νά δημιουργεῖ θύματα ἀνάμεσα σέ ἀφελεῖς, ἀνήσυχους καί ἀνασφαλεῖς ἀνθρώπους. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὅπως ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς βεβαιώνει ὁ ἀποκρυφισμός κατορθώνει νά παρουσιάζει ἐκπληκτικά καί θαυμαστά πράγματα καί ἀποτελέσματα πού δυσκολεύουν περισσότερο τήν ἀναζήτηση τῆς ἀληθινῆς αἰτίας του καί τήν ἑρμηνεία τους. Συμβαίνει αὐτό πού προδιαγράφει ὁ εὐαγγελιστής Ματθαῖος «Ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται δώσουσι σημεῖα μεγάλα καί τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς» 43. Οἱ ἀντίθετες δαιμονικές δυνάμεις εἶναι δυνατό νά παράσχουν ὑπερφυσικές γνώσεις καί ἐξαιρετικές ἱκανότητες. Κανείς ὅμως δέ θά πρέπει νά παρασύρεται ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ Σατανᾶς μπορεῖ νά μεταμορφώνεται καί σέ ἄγγελο φωτός. Ὁ διάβολος εἶναι μισάνθρωπος, θεομάχος καί ἀνθρωποκτόνος καί ἔργο του εἶναι ἡ ἀπώλεια τῶν ἀνθρώπων. Ὁ Μ. Βασίλειος ἐπισημαίνει ὅτι ὁ διάβολος πρῶτα μίσησε τό Θεό καί ἀποστάτησε. Ἐπειδή ὅμως δέν μπορεῖ νά βλάψει τό Θεό, ὅλη του ἡ πονηρία κατευθύνθηκε στήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο. Συμβαίνει αὐτό πού συμβαίνει μέ κάποιον πού ὀργίζεται μέ τό 43. Ματθ. 24,

20 βασιλιά, ἐπειδή ὅμως δέν μπορεῖ νά ἀντιπαρατεθεῖ μαζί του ὑβρίζει καί καταστρέφει τήν εἰκόνα τοῦ βασιλιά 44. Παρόμοια καί ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης τονίζει ὅτι μετά τό μέγα ἀξίωμα τῆς υἱοθεσίας τοῦ ἀνθρώπου ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος τόν ἐπιβουλεύεται περισσότερο, ὅταν βλέπει τό κάλλος τοῦ νέου ἐν Χριστῷ ἀνθρώπου πού σπεύδει στήν οὐράνια πολιτεία, ἀπό τήν ὁποία ἐκεῖνος ἐξέπεσε 45. Εἴτε μέ τό κάλυμμα ἀγαθῶν πνευμάτων ἤ πνευμάτων νεκρῶν στόν πνευματισμό, εἴτε ἀγαθῶν πνευμάτων στή λευκή μαγεία, εἴτε ἐμφανέστατα στή μαύρη μαγεία καί στό σατανισμό, ἀληθινός ἀπώτερος σκοπός τοῦ διαβόλου εἶναι νά προετοιμάσει τό δρόμο τοῦ Ἀντιχρίστου. Μέ τήν ἠθική τοῦ νεοσατανιστή Aleister Growley ( ) «κάνε ὅ,τι θέλεις, αὐτός εἶναι ὁ νόμος», μέ τήν ἀναστροφή τοῦ Μωσαϊκοῦ δεκαλόγυ καί τῶν Μακαρισμῶν τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἀποκρυφιστές προετοιμάζουν τό δρόμο γιά ἕνα νέο Μεσσία. Ὅλα συντείνουν καί ὀφείλουν σέ μιά παγκοσμιοποίηση τῆς θρησκείας, τῆς θρησκείας τοῦ μέλλοντος, τό τέλος τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰχθύος (δηλ. τοῦ Χριστιανισμοῦ) καί τήν Νέα ἐποχή πού ἀναπροσανατολίζει τήν ἀνθρώπινη συνείδηση σέ νέες πηγές ἀληθείας, τήν ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, ὅπου ὁ ἀναμενόμενος κοσμικός ἡγέτης θά εἶναι τελικά ὁ Ἀντίχριστος 46. Ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἀποκρυφισμοῦ στίς μέρες μας φέρνει θλίψη, προκαλεῖ φρίκη καί ὁδηγεῖ σέ ἀπόγνωση, ὅσους ἀντιμετωπίζουν τό θέμα ἀνθρώπινα καί μέ ὀρθολογιστικό πνεῦμα. Ὅσοι ὅμως τό θεωροῦν ἀπό ἄλλη ὀπτική γωνία, ἔχουν τή διάκριση καί εἶναι σέ θέση νά τό ἀντιμετωπίζουν θεολογικά, γνωρίζουν αὐτό πού λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὅτι «μείζων ὁ ἐν ἡμῖν ἤ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». Ὁ ἀγώνας μας εἶναι ἐναντίον ἀνθρώπων πο- 44. PG 31, 1456C: Μισάνθρωπος, ἐπειδή καί θεομάχος. Ἐμίσησε πρότερον, ἐτραχηλίασε κατά Θεοῦ παντοκράτορος Ἐπειδή εἶδε τόν ἄνθρωπον καί εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ, τήν ἑαυτοῦ πονηρίαν ἐκένωσεν ὥσπερ εἴ τις ἄνθρωπος ὀργισθείς τήν εἰκόνα λιθάζοι, ἐπειδή τόν βασιλέα οὐ δύναται, τό ξύλον τύπτον, τό τήν μίμησιν ἔχον. 45. PG 46, 597B: Διά τοῦτο καί τό τῆς υἱοθεσίας ἀξίωμα, καί ὁ διάβολος ἡμῖν ἐπιβουλεύει σφοδρότερον βασκάνῳ τηκόμενος ὀφθαλμῷ, ὅταν βλέπῃ τοῦ νεογενοῦς ἀνθρώπου τό κάλλος, σπεύδοντος πρός τήν οὐράνιον πολιτείαν, ἀφ ἧς ἐκεῖνος ἐξέπεσε. 46. Γιά τόν τρόπο θεώρησης τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐκ μέρους τῶν σατανιστῶν βλ. τήν εἰδικότερη ἐπισήμανση τοῦ Chr. Partidge, Satanism, στό: Encyclopedia of Religions, 336: However, many Satanists claim that their religion is not simply an inversion of Christianity. It is rather a self-religion, which encourages egocentricity and personal development, und has little interest in actively opposing Christian doctrine and practice. Nevertheless, for whatever reason, Satanists do vehemently oppose Christian doctrine, symbolism and practice, judging Christian civilization to be corrupt and hypocritical. 20

21 νηρῶν καί γοήτων (2 Τιμ. 3, 13), στοιχείων τοῦ κόσμου (Κολ. 2, 20), τῆς φιλοσοφίας καί τῆς κενῆς ἀπάτης (Κολ. 2, 8), πνευμάτων πλάνης καί διδασκαλιῶν δαιμονίων (1 Τιμ. 4, 1), γραωδῶν μύθων (1 Τιμ. 4, 7), βεβήλων κενοφωνιῶν καί ἀντιθέσεων τῆς ψευδωνύμου γνώσεως (1 Τιμ. 6, 20). Ὅταν μιλοῦμε γιά τόν ἀποκρυφισμό αὐτό δέν τό κάνουμε γιά νά περνοῦμε τόν καιρό μας, ἤ, γιά νά ἔχουμε ἥσυχη τή συνείδησή μας ἀπέναντι στήν τεράστια ποιμαντική μας εὐθύνη. Δέν τό κάνουμε οὔτε γιά νά ἐνσπείρουμε τή τρομολαγνεία, οὔτε γιά νά καλλιεργήσουμε τή σατανοφοβία. Τό κάνουμε γιατί ὁ ἀποκρυφισμός συνιστᾶ ριζική ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς μας ταυτότητας, διάρρηξη τοῦ ἐνδύματος τῆς ἀφθαρσίας πού δεχθήκαμε κατά τό βάπτισμα. Τό κάνουμε γιατί ἀπό τή συζήτησή μας καί τόν προβληματισμό μας προκύπτει ἀναγκαῖα ἡ ἀξία τοῦ πνευματικοῦ ἀγώνα πού ὀφείλει νά διεξαγάγει ὁ κάθε ἄνθρωπος στή ζωή του, γιά νά παραμείνουμε συνεπεῖς στή χριστιανική μας κλήση καί σοβαροί ἀπέναντι στήν πορεία ζωῆς πού συνειδητά ἐπιλέξαμε. Τό κάνουμε, γιατί ἔχουμε καθῆκον νά ἀφυπνίσουμε τόν ἑαυτό μας καί τό ποίμνιο πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός. Ἡ μεγάλη εὐθύνη μας εἶναι πρόδηλη. 21

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. Α. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ. ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ. Ο Σατανισμός διεθνώς θεωρείται ως . Είναι η λατρεία του Σατανά ο οποίος στις διάφορες μορφές του σατανισμού, δεν κατανοείται με ενιαίο τρόπο. Ο σατανισμός

Διαβάστε περισσότερα

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Από τη μαγεία του παραμυθιού στην πλάνη της μαγείας (κεφ.35) Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα

Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα Μαθημα 1. Η λατρεία στη ζωή των πιστών σήμερα ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Διατυπώνουν τους προβληματισμούς τους γύρω από τη λατρεία. 2. Υποστηρίζουν με επιχειρήματα ότι στη χριστιανική θρησκεία η λατρεία

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:. Ο Σατανισμός Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.36) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές τη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Ἀνώτερο Κατηχητικό Σχολεῖον Λαρίσης ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 29-09-1985 1ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α Χριστιανοί. 2 06-10-1985 2ον Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β Ἐκλεκτοί γ Μαθηταί δ Πιστοί Ἐπικαλούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης.

Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης. 1 Βασισμένοι στην αποκάλυψη του Θεού 3 η Διάλεξη από τη σειρά μαθημάτων: «Διαμορφώνοντας τη θεολογία σου» Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Σχεδιάγραμμα Ένα σχεδιάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Τήν 11η τοῦ μηνός Μαΐου ἑορτάζει ἡ Εκκλησία μας τή μνήμη τῶν δύο ἰσαποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων. Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν τόν ἔνατο μ. Χ. αἰ.,

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό

Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πνευματική Δύναμη και το Υπερφυσικό Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον»

Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» Α Λυκείου - Θρησκευτικά Μαθημα 6. «Ποιησωμεν ανθρωπον» ΣΤΟΧΟΙ: Οι μαθητές να 1. Να ερμηνεύουν θεολογικά τη φράση «κατ εικόνα και καθ ομοίωσιν». 2. Να διατυπώνουν το σκοπό δημιουργίας του ανθρώπου. 3. Να

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία

Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Τεχνικοί Όροι στην Θεολογία Μάθημα Δεύτερο από την σειρά Οικοδομώντας μία Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1

ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 ΕΙΝΑΙ Η ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ; 1 Στο σημείο αυτό του οδοιπορικού γνωριμίας με τις διάφορες μεθόδους αυτογνωσίας θα συναντήσουμε την Αστρολογία και θα μιλήσουμε για αυτή. Θα ερευνήσουμε δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 9 ο ΓΕΛ Πατρών ΩΡΑ ΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΥΛΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ: Tom&Jerry Υπεύθυνοι καθηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς

Θεολογία γεγονότων. Ὅπως ἡ ἰατρική ἐπιστήμη μεταδίδεται ἀπό ἰατρούς σέ μαθητές, ἔτσι μεταδίδεται καί ἡ πνευματική ἰατρική ἐπιστήμη στούς Θεολογία γεγονότων Τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουν δογματικό καί ἀσκητικό χαρακτήρα, ἀφοῦ ἔχουν δημιουργηθῆ ἀπό ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἐμπειρίες τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ὁδηγοῦν τούς πιστούς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Mατθαίος-Μάρκος-Λουκάς) Από τον 2ο αιώνα και εξής η λέξη ευαγγέλιο δηλώνει: τα βιβλία εκείνα της Καινής Διαθήκης που περιέχουν και αφηγούνται το γεγονός της

Διαβάστε περισσότερα

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου :25 Ημερομηνία 14/2/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Κυριάκος Κουζούμης http://now24.gr/o-singrafeas-giorgos-papadopoulos-milai-sto-now24/ Ο συγγραφέας Γιώργος Παπαδόπουλος μιλάει στο NOW24 Κυριακή,

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ

15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2015-16 ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΕΠΑΛ ΘΕΜΑ: «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ», ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος)

Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) Μήπως απατήθηκαν οι Απόστολοι; (β μέρος) +Επισκόπου Νικοπόλεως Μελετίου Η θεωρία των ψευδαισθήσεων α. Η θεωρία Σύμφωνα με την θεωρία αυτή, οι μυροφόρες γυναίκες έπεσαν θύματα παραίσθησης ή ψευδαίσθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός

Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός ΦΑΣΗ Β: 2 ο δίωρο Γράφουμε στον πίνακα τη λέξη κλειδί «φονταμενταλισμός», διαβάζουμε τις εργασίες και καταλήγουμε στον ορισμό της. (Με τον όρο φονταμενταλισμός (θεμελιωτισμός) εκφράζονται οι τάσεις εμμονής

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ.

Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η ιστορία της αστρολογίας ανάγεται στη 2η χιλιετία π.χ. Η Βαβυλωνιακή αστρολογία λέγεται ότι είχε επηρεάσει τους Έλληνες ήδη από τα μέσα του 4ου π.χ. αιώνα. Ακόμη και αν η προέλευση της αστρολογίας των

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή

Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Επιτυχημένη Χριστιανική Ζωή Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά

Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Βασίλης Κωνσταντούδης Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Τίτλος του Πρωτοτύπου: Παιχνίδια στην Ακροθαλασσιά Συγγραφέας: Βασίλης Κωνσταντούδης Η φωτογραφία στο εξώφυλλο του συγγραφέα ISBN: 978-960-93-5365-6 Επίλεκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο

Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Πώς να μελετάμε τη Βίβλο του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Πώς να μελετάμε τη Βίβλο Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (Οι απαντήσεις θεωρούνται ενδεικτικές) A1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

GEORGE BERKELEY ( )

GEORGE BERKELEY ( ) 42 GEORGE BERKELEY (1685-1753) «Ο βασικός σκοπός του Berkeley δεν ήταν να αμφισβητήσει την ύπαρξη των εξωτερικών αντικειμένων, αλλά να υποστηρίξει την άποψη ότι τα πνεύματα ήταν τα μόνα ανεξάρτητα όντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΔΡΟΓΥΝΟ: Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Το ερωτικό παιχνίδι του άντρα και της γυναίκας είναι μια μικρή εκδήλωση του παιχνιδιού όλης της ζωής. Το ζευγάρι γνωρίζει και ζει τους κραδασμούς που το διαπερνούν, συμμετέχοντας έτσι στις δονήσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ Οι ερωτήσεις προέρχονται από την τράπεζα των χιλιάδων θεμάτων του γνωστικού αντικειμένου των θεολόγων που επιμελήθηκε η εξειδικευμένη ομάδα εισηγητών των Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια

ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ. Τεταρτημόρια ΠΕΡΙ ΟΙΚΩΝ Οι οίκοι είναι ένα από τα κυριότερα ερμηνευτικά μέσα που χρησιμοποιεί η αστρολογία. Μαζί με τους πλανήτες, τα ζώδια και τις όψεις αποτελούν τις βασικές αρχές στις οποίες στηρίζεται η ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ

Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ Εισηγητές: Λιάπη Αγγελική Μωυσής Δαυίδ Φρανσές Έστερ ΟΡΙΣΜΟΣ «Ένας μαθητής εκφοβίζεται ή θυματοποιείται όταν υποβάλλεται κατ επανάληψη και κατ εξακολούθηση σε αρνητικές ενέργειες από έναν ή περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το κυριαρχούν Θείο Πρόσωπο στην

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το κυριαρχούν Θείο Πρόσωπο στην ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Το Πανάγιο Πνεύμα είναι το κυριαρχούν Θείο Πρόσωπο στην μετά την Πεντηκοστή ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας.

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου

Τὸ Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου / Ἀρχ. π. Γεώργιος Χρυσοστόμου 1 / 8 Τό εὐχέλαιο εἶναι ἕνα ἀπό τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, τό ὁποιο τελεῖται στόν ναό ἤ στο σπίτι γιά τήν ἴαση σωματικῶν καί ψυχικῶν ἀσθενειῶν. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ἡ σύσταση τοῦ εὐχελαίου, ὅπως καί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario

«Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή. 7 Iουλιου 2015. St. Catharine s, Ontario «Λέγοντας ναι στο Θεό και στην Ορθόδοξη Οικογένεια» Ομιλία του π. Χαραλάμπου Τζιντή ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ 7 Iουλιου 2015 St. Catharine s, Ontario Στο μυστήριο του ιερού Βαπτίσματος,

Διαβάστε περισσότερα

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -17 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: «Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν...» (κεφ.12) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12.

Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. 13/06/12. Αρχάγγελος Ζακχιήλ. Ανάγκη για Κάθαρση. Προετοιμασία για Εκλογές 17/06/12. Υπό την καθοδήγηση και αιγίδα του Άγιου Γερμανού. Εκδόσεις: ΤΟ ΜΩΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Copyright 2012 Εκδόσεις Το

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ. συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ψυχοκοινωνική προσέγγιση) συγγραφέας ΓΙΑΝΝΑ ΦΙΛΑΟΥ Στο βιβλίο με τίτλο ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, η συγγραφέας Γιάννα Φιλάου καταγράφει και αναλύει τις ανθρώπινες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα 3-6 ατόμων σε 4 το πολύ ομάδες )

( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα 3-6 ατόμων σε 4 το πολύ ομάδες ) Ενότητα: κοινωνικές δεξιότητες - Ασκήσεις επικοινωνίας 4 Αυτιά Χρονικό πλαίσιο: σαράντα πέντε λεπτά περίπου Χώρος: εσωτερικός Συμμετέχοντες: 3 έως 20 άτομα ( η άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Οι Αγγελιοφόροι... 9

Περιεχόμενα. Οι Αγγελιοφόροι... 9 Περιεχόμενα Οι Αγγελιοφόροι... 9 1. Πνευματική Ανανέωση... 13 2. Ο Ανισέτο... 19 3. Στο Κέντρο των Αγγελιοφόρων... 25 4. Η ιστορία του Βισέντι... 31 5. Λαμβάνοντας Οδηγίες... 37 6. Σημαντικές Προειδοποιήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά

Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά Η Εταιρία Σκοπιά και Αυτή η Γενεά «Ξύπνα!» της 22ας Ιουνίου 1995 σελ. 9 1 Στη διάρκεια των 130 ετών της πολυτάραχης ιστορίας της, η Εταιρία Σκοπιά έχει δώσει πολλές και διαφορετικές ερμηνείες στη γνωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ

Μαχόμενη Θεολογία. Περιεχόμενα. 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά. 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ Μαχόμενη Θεολογία Περιεχόμενα Πρόλογος 1996 1. Τί πολίτες θέλει ἡ σύγχρονη ἐξουσία; Μιά συνέντευξη γιά τά ναρκωτικά 1997 2. Ἡ σημασία τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ 1998 3. Προβλήματα ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 4.

Διαβάστε περισσότερα

Στα ίχνη της Γραφής. Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr

Στα ίχνη της Γραφής. Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Στα ίχνη της Γραφής Γ. Διαδικτυακή εικονική έκθεση «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Γ.1. «Γράφω, γράφεις, γράφει» grafi.culture.gr Βασική ιδέα της έκθεσης είναι η παρουσίαση της γραφής ως μορφή

Διαβάστε περισσότερα