Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Ιωάννη Κορωναίου αριθ. 2/70196/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1)Κορωναίος Ιωάννης Αντιδήµαρχος- Πρόεδρος 2)Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3)Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καραντζιάς ηµήτριος- Μέλος 5) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος- Μέλος 6) Κρεµαστινού Φλώρα Αντιδήµαρχος Μέλος 7) Πετράκης Σωτήρης- Μέλος 8) Παναή Ευαγγελία- Μέλος Απόντες: 1) Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος Μέλος 2) Ζωγραφίδης Ηλίας- Μέλος 3) Αντώνογλου Γεώργιος- Μέλος Αρ. αποφ. 053/ Α Α: 65Ξ2Ω1Ρ-0ΥΡ ενδιαφέροντος στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ. 1)Το ΑΠ 4/52899/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/52895/ αίτηση της κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΣ του Αντρέα µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Τ.Κ. Λαχανιάς (εκτός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 4/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Λαχανιάς. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 658/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην ΚΜ 158 Γαιών Λαχανιάς, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ του Αντρέα µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς (ΚΜ 158 Γαιών Λαχανιάς) 130

2 Αρ. αποφ. 054/ Α Α: ΩΖΡ1Ω1Ρ-Κ4 ενδιαφέροντος στην «ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ- ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΕ» στην Τ.Κ. Απολλώνων. 1)Το ΑΠ 10/51692/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/45195/2014 αίτηση της «ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ- ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΕ» µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Απολλώνων (εκτός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 8/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Απολλώνων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 971/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην ΚΜ 425 Γαιών Απολλώνων, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην «ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ- ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΕ» µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων, (ΚΜ 425 Γαιών Απολλώνων εκτός οικισµού) Αρ. αποφ. 055/ Α Α: Ω6Ω3Ω1Ρ-4Γ7 ενδιαφέροντος στην κ. ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ στην Τ.Κ. Φανών. 131

3 1)Το ΑΠ 10/51203/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/46504/ αίτηση της κ. ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑΣ του Γεωργίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τ.Κ. Φανών (εντός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 4/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Φανών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 969/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην ΚΜ 16 Οικοδοµών Φανών, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ.. ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τοπική Κοινότητα Φανών (ΚΜ 16 Οικ. Φανών) Αρ. αποφ. 056/ Α Α: 7ΨΞΠΩ1Ρ-8Ν5 ενδιαφέροντος στον κ. ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ στην Τ.Κ. Φανών. 1)Το ΑΠ 10/51199/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/44964/ αίτηση του ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Φανών (εκτός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 3/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Φανών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 967/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΡ) στην ΚΜ 749 Γαιών Φανών, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα 132

4 ενδιαφέροντος στην κ. ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς (ΚΜ 749 Γαιών Φανών, εκτός οικισµού) Αρ. αποφ. 057/ Α Α: 7ΗΓΓΩ1Ρ-ΒΘ6 ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ στην Τ.Κ. Απολλώνων. 1)Το ΑΠ 10/48983/ έγγραφο της ηµ. Καµείρου Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/40572/ αίτηση του κ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Απολλώνων (εντός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 7/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Απολλώνων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 915/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην ΚΜ 2715 Γαιών Απολλώνων (εντός οικισµού), και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων (ΚΜ 2715 Γαιών Απολλώνων, εντός του συνεκτικού τµήµατος οικισµού) 133

5 Αρ. αποφ. 058/ Α Α: 7ΗΓΓΩ1Ρ-ΒΘ6 ενδιαφέροντος στον κ. ΠΑΝΑΓΟ ΜΙΧΑΗΛ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου. (Κιοτάρι). 1)Το ΑΠ 4/58165/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/55310/ αίτηση του κ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος, ζεστής και κρύας κουζίνας, καθώς και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (Εστιατόριο Σνακ Μπαρ Πιτσαρία Καφέ Μπαρ)», στην Τ.Κ. Ασκληπιείου (Τοµέας Κιοτάρι) 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 5/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 1146/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος, ζεστής και κρύας κουζίνας, καθώς και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (Εστιατόριο Σνακ Μπαρ Πιτσαρία Καφέ Μπαρ)», στην ΚΜ 1400 ΙΑ Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΠΑΝΑΓΟ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη µε χρήση «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος, ζεστής και κρύας κουζίνας, καθώς και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (Εστιατόριο Σνακ Μπαρ Πιτσαρία Καφέ Μπαρ)», στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου -Τοµέας Κιοτάρι (ΚΜ 1400 ΙΑ Γαιών Ασκληπιείου) Αρ. αποφ. 059/ Α Α: Β2ΦΣΩ1Ρ-ΖΤΛ ενδιαφέροντος στην Ε.Α.Σ.. (Νόµιµος εκπρόσωπος Πιτροπάκης Εµµανουήλ) στην Τ.Κ. Φανών. 1)Το ΑΠ 10/56515/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/55310/ αίτηση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 134

6 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ δια του εκπροσώπου της κ. Πιτροπάκη Εµµανουήλ του Κων/νου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) και ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Τ.Κ. Φανών. 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 5/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Φανών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 1049/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) και ΑΝΑΨΥΧΗΣ στην ΚΜ 215 οικοδοµών Φανών (εκτός σχεδίου πόλης), και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ (Νόµιµος εκπρόσωπος Πιτροπάκης Εµµανουήλ του Κων/νου (ΑΦΜ ) µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) και ΑΝΑΨΥΧΗΣ στην Τοπική Κοινότητα Φανών (ΚΜ 215 Οικοδοµών Φανών, εκτός σχεδίου πόλης). Αρ. αποφ. 060/ Α Α: 7ΡΗ1Ω1Ρ-ΥΒΑ ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟ στην Τ.Κ. Γενναδίου, εντός οικισµού. 1)Το ΑΠ 4/59055/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/59037/ αίτηση του κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΥ του Λάµπρου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Γενναδίου (εντός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος εκτός από την απόφαση του τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ. Γενναδίου (λόγω αδυναµίας σύγκλησης του, επειδή ο Πρόεδρος του νοσηλεύεται λόγω ασθενείας σε ιδιωτική κλινική, και το µέλος κ. Μαύρου δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου επί τρία χρόνια) καθώς επίσης α) το ΑΠ 1195/ έγγραφο της νσης 135

7 Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ) στην ΚΜ 5573 Γαιών Γενναδίου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟ του Λάµπρου µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ) στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (ΚΜ 5573 Γαιών Γενναδίου) Αρ. αποφ. 061/ Α Α: Ω613Ω1Ρ-ΗΨΧ ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ στην Τ.Κ. Μονολίθου. 1)Το ΑΠ 9/60768/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Αταβύρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ταυτάριθµη αίτηση της κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ του Μιχαήλ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Τ.Κ. Μονολίθου. (εντός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1144/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην ΚΜ 4324 Γαιών Μονολίθου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ του Μιχαήλ µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου (ΚΜ 4324 Γαιών Μονολίθου) 136

8 Αρ. αποφ. 062/ Α Α: 746ΟΩ1Ρ-6Ψ9 ενδιαφέροντος στην κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΝΤΑ στην Τ.Κ. Γενναδίου. 1)Το ΑΠ 4/61869/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/61814/ αίτηση του κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΝΤΑ του Γεωργίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ στην Τ.Κ. Γενναδίου (εντός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1392/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ στην ΚΜ 5547 Οικοδ. Γενναδίου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΝΤΑ του Γεωργίου µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ στην Τ.Κ. Γενναδίου (Κ.Μ Οικοδ. Γενναδίου εντός οικισµού) Αρ. αποφ. 063/ Α Α: 75ΩΠΩ1Ρ-ΤΣΥ ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 1)Το ΑΠ 4/58169/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/55160/ αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του Μιχαήλ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου Τοµέας Κιοτάρι. 5) ιάγραµµα περιοχής 137

9 6) Την υπ αριθ. 6/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1145/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην ΚΜ 1234 Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του Μιχαήλ µε χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου- τοµέας Κιοτάρι (ΚΜ 1234 Γαιών Ασκληπιείου) Αρ. αποφ. 064/ Α Α: Ω8 ΟΩ1Ρ-0Σ2 ενδιαφέροντος στην κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ στην Τ.Κ. Πλατανίων. 1)Το ΑΠ 10/62247/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/52845/ αίτηση της κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ του Αντωνίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην Τ.Κ. Πλατανίων. 5) ιάγραµµα περιοχής. 6) Την υπ αριθ. 2/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Πλατανίων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1132/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην ΚΜ 21 Οικοδοµών Πλατανίων, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του Αντωνίου µε χρήση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην Τ.Κ. Πλατανίων (Κ.Μ.21 Οικοδοµών Πλατανίων). 138

10 Αρ. αποφ. 065/ Α Α: 7 4ΦΩ1Ρ-ΡΙΑ ενδιαφέροντος στην «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΕ» στην Τ.Κ. Καλάθου. 1)Το ΑΠ 3/50076/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 3/47511/ αίτηση της «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΕ» µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση «Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύµατος (αναψυκτήριο) επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (πρατήριο άρτου) στην Τ.Κ. Καλάθου (εντός σχεδίου) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1089/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύµατος (αναψυκτήριο) επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (πρατήριο άρτου) εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΕ» µε χρήση «Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύµατος (αναψυκτήριο) επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (πρατήριο άρτου) στην Τοπική Καλάθου εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV. Αρ. αποφ. 066/ Α Α: Ω4Θ8Ω1Ρ-ΛΞΠ ενδιαφέροντος στην κ. ΣΟΡΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ στην Τ.Κ. Καλάθου. 139

11 1)Το ΑΠ 3/52564/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινσίων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 3/52178/ αίτηση της κ. ΣΟΡΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Εµµανουήλ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην Τ.Κ. Καλάθου Ο.Τ. 78 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1088/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΣΟΡΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Εµµανουήλ µε χρήση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην Τ.Κ. Καλάθου εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV. Αρ. αποφ. 067/ Α Α: Ω4Κ6Ω1Ρ-41Τ ενδιαφέροντος στον κ. ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Τ.Κ. Θεολόγου. 1)Το ΑΠ 5/68789/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 5/62856/ αίτηση του κ. ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σπύρου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος στην Τ.Κ. Θεολόγου. 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1259/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος στην ΚΜ 44 Γαιών Θεολόγου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα 140

12 Α) Εγκρίνει την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του θέµατος. Β)Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σπύρου µε χρήση «Μαζικής Εστίασης- παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος» στην Τοπική Κοινότητα Θεολόγου (ΚΜ 44 Γαιών Θεολόγου). Αρ. αποφ. 068/ Α Α: Β5Θ8Ω1Ρ-Θ2Ψ ενδιαφέροντος στην «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ» στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 1)Το ΑΠ 4/69664/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/66002/ αίτηση της «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 7/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ / έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα Εγκρίνει την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του θέµατος ενδιαφέροντος στην κ. «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ» µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. (ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου) 141

13 Αρ. αποφ. 069/ Α Α: 7Χ75Ω1Ρ-3ΛΖ ενδιαφέροντος στην «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ» στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 1)Το ΑΠ 4/69664/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/66002/ αίτηση της «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣκαι ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 7/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ / έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ και ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ στην ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ»µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣκαι ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. (ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου) Αρ. αποφ. 070/ Α Α: Ω7ΗΚΩ1Ρ-ΝΙ8 ενδιαφέροντος στον ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟ ΕΕ» στην Τ.Κ. Γενναδίου. 1)Το ΑΠ 4/58943/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/58847/ αίτηση του ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 142

14 µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τ.Κ. Γενναδίου. 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 908/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην ΚΜ 283 α Οικοδ. Γενναδίου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (ΚΜ 283 α Οικοδ. Γενναδίου). Αρ. αποφ. 071/ Α Α: 76ΨΒΩ1Ρ-ΤΞΓ Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στην κ. ΧΟΥΡ Α ΣΑΒΒΙΤΣΑ Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος έθεσε υ0πόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/52782/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 4/40478/ αίτηση της κ. ΧΟΥΡ Α ΣΑΒΒΙΤΣΑΣ για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος µε όλα τα απαραίτητα από τις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Την Νο / άδεια της ΑΕΠΙ 8) Το ΑΠ 2718/ έγγραφο της νσης ηµόσιας Υγείας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ µικρής ισχύος ή µέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή στην κ. ΧΟΥΡ Α ΣΑΒΒΙΤΣΑ του Νικολάου που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Γενναδίου εντός οικισµού. 143

15 Αρ. αποφ. 072/ Α Α: 7ΙΩ Ω1Ρ-3ΙΘ Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στην κ. ΜΑΜΜΩΝΑ ΑΝΝΑ Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος έθεσε υ0πόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/65841/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 4/47690/ αίτηση της κ. ΜΑΜΜΩΝΑ ΑΝΝΑΣ για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος µε όλα τα απαραίτητα από τις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά. 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Την Νο / άδεια της ΑΕΠΙ 8) Το ΑΠ 3328/ έγγραφο της νσης ηµόσιας Υγείας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ µικρής ισχύος ή µέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή» στην κ. ΜΑΜΜΩΝΑ ΑΝΝΑ του Νικολάου που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Γενναδίου εντός οικισµού Αρ. αποφ. 073/ Α Α: 73Κ9Ω1Ρ-23Ο Χορήγηση προέγκρισης προσωρινής εγκατάστασης Λούνα παρκ στην «Σ. Σπαρόπουλος-. Σπαροπούλου ΟΕ» στον Αγιο Σουλά. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις υπ αριθ. 7 και 9/2014 αποφάσεις του Συµβουλίου της Τ.Κ. Σορωνής µε τις οποίες εισηγούνται στην Ε.Π.Ζ την χορήγηση προέγκρισης προσωρινής εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην εταιρεία «Σ. Σπαρόπουλος-. Σπαροπούλου ΟΕ» στον χώρο του Αγίου Σουλά όπως αυτός περιγράφεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ,, Ε, Α, εµβαδού 3.549τ.µ. στο από Ιούνιος 2014 οδοιπορικό σκαρίφηµα, που χορηγήθηκε από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και υπογράφεται από τον αγρονόµο & τοπογράφο µηχανικό, Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, κατά τις ηµέρες της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2014 έως και 31 Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι όλο το Άλσος του Αγίου Σουλά, χρησιµοποιείται από την ηµοτική Κοινότητα Σορωνής εδώ και 70 τουλάχιστον χρόνια και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποιο συµφωνητικό µίσθωσης αγρού, αλλά είναι η Κοινότητα που τόσα χρόνια νέµεται το χώρο του Άλσους και δίνει το δικαίωµα για όλες τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Άλσος. Επιπλέον ο συγκεκριµένος χώρος, δεν εφάπτεται ούτε µε επαρχιακό, ούτε µε κοινοτικό δρόµο, θεωρείται δε κατάλληλος για τη λειτουργία Λούνα Παρκ. 144

16 Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Μπορούµε εµείς να χωροθετήσουµε σε χώρο που δεν ανήκει σε µας; Και επειδή πρόκειται για πανηγύρι όπου δραστηριοποιούνται και άλλοι δεν θα πρέπει να έχουµε ένα σχεδιάγραµµα από την Πολεοδοµία για όλους τους χώρους που θα χρησιµοποιηθούν στον Άγιο Σουλά; Επίσης προέχει και το θέµα της ασφάλειας. Με αφορµή αυτό το αίτηµα θα πρέπει να δοθούν σωστές κατευθυντήριες γραµµές σε όλες τις ηµ. Ενότητες- Κοινότητες που δέχονται τέτοια αιτήµατα µε τι τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσουν, ούτως ώστε να έχουµε ήσυχο το κεφάλι µας. εν θέλουµε να πάµε φυλακή. Και πάνω απ όλα η ασφάλεια. Με ποιές προϋποθέσεις δίδεται αυτός ο χώρος. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων): ιευκρινίζω ότι εµείς δεν χωροθετούµε αλλά εγκρίνουµε την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου, ως εκ τούτου απαλλασσόµαστε από κάθε ευθύνη χωροθέτησης. Εµείς θεωρούµε ότι σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας ότι σε νόµιµες ενέργειες προέβει η Τοπική Κοινότητα και παίρνει οµόφωνη απόφαση για έγκριση και χωροθέτηση. Η ψήφος µας θα είναι σήµερα θετική ή αρνητική ως προς την έγκριση και µόνο. Θα µπορούσαµε, σύµφωνα µε την διοικητική αρχή της επιείκειας προς τον διοικούµενο, στη απόφαση που θα ληφθεί µετά από την ψηφοφορία να σηµειωθεί προς το Συµβούλιο της Τ.Κοινότητας σε αντίστοιχες περιπτώσεις µελλοντικά, διότι σκοπός µας είναι να δίνουµε και κατευθυντήριες γραµµές, θεωρώ σωστή την παρατήρηση του συναδέλφου και ιδιαιτέρως γόνιµες και την ερώτηση και τις παρατηρήσεις, να ζητήσουµε από το Συµβούλιο µια πιο οργανωµένη διατύπωση. εν πρέπει να παρακάµψουµε την αρχή της επιείκειας προς τον διοικούµενο για ενδεχόµενες παραλείψεις της Τ.Κ. οι οποίες είναι τυπικές (τοπογραφικό αντί σκαριφήµατος) να ψηφίσουµε και µε απόφαση που θα περιέχεται στο ίδιο διατακτικό να πούµε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις να γίνεται ακριβής αποτύπωση της θέσης που θα λαµβάνει η συγκεκριµένη τοποθέτηση. Επίσης πρέπει να πώ ότι όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργήσαµε, στόχος του συµβουλίου τον οποίο τηρήσαµε όλη την διάρκεια της θητείας, είναι η προστασία των µελών ενός αυτοδιοικητικού συµβουλίου, είτε λέγεται ηµ. Συµβούλιο, είτε λέγεται Ε.Π.Ζ., από αδίκους καταλογισµούς ή ευθύνες. Όσον αφορά το σχήµα που χρησιµοποιήσατε «να πάµε φυλακή» µε την ιδιότητα και του Νοµικού η απόφαση της προέγκρισης και χωροθέτηση δεν ενέχει κανένα τέτοιο κίνδυνο. Όσον αφορά τους προβληµατισµούς περί διατύπωσης κατευθυντήριων γραµµών, µπορούµε κάλλιστα να βάλουµε στο διατακτικό της αποφάσεως µε την έγκριση της χωροθέτησης µια επί πλέον παρατήρηση δική µας ότι θα προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος βεβαίωση καλής λειτουργίας και ασφάλειας των µηχανηµάτων µε ευθύνη της ηµ. Κοινότητας. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Στους χώρους αυτούς συχνάζουν παιδιά. εν θα έπρεπε να έχει πυρασφάλεια; εν έπρεπε υπάρχει µια προστασία κυρίως στα παιδιά; ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων): Και αυτό µπορούµε να το συµπεριλάβουµε στο διατακτικό της απόφασης µας, όµως δεν πρέπει να αδικήσουµε και επιχειρηµατίες που επί σειρά ετών, και κατ έθιµον κάθε συγκεκριµένη στιγµή δραστηριοποιούνταν µε συγκεκριµένο τρόπο, αποφασίζοντας εµείς τώρα να βάλουµε τα πράγµατα σε µια σειρά το πρώτο το δεύτερο και τρίτο τµήµα εκδηλώσεων να περάσει από λαιµητόµο. Να εγκρίνουµε την χωροθέτηση και την προσωρινή εγκατάσταση και κάθε στάνταρ προστασίας και ασφαλείας µε βρίσκει απόλυτα θετικό. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αυτά τα λούνα παρκ χρόνια τώρα είναι εγκατεστηµένα σε συγκεκριµένες θέσεις τις οποίες κατέχουν ιδιώτες και κάνουν συµβόλαιο, εποµένως εµείς δεν έχουµε λόγο να συζητάµε για την χωροθέτηση. Μπορούµε να συζητήσουµε όµως για τον Άγιο Σουλά που συζητάµε τώρα. Όσον αφορά την ασφάλεια, κατά θέτουν ένα φάκελο στην Τ.Κ. µε βεβαιώσεις µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου και όλα αυτά, που πληροί τις προϋποθέσεις. Αν πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχουµε πρόβληµα να δοθεί άδεια λειτουργίας. Αν όχι, τόυε θα πρέπει να δούµε τι πρέπει να γίνει. Έχω όµως την εντύπωση ότι οι χώροι στο Παραδείσι και στην Κρεµαστοί είναι ιδιωτικοί. Καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά στην αρµόδια υπηρεσία και από εκεί βγαίνει η άδεια αν έχουν βέβαια τις προϋποθέσεις. 145

17 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιδήµαρχος): Γίνεται µια παρανόηση. Μετά το επεισόδιο που έγινε στο Ελληνικό και όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται οι υπηρεσίες και αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις, και δυστυχώς απ ότι είδαµε µε τον κ. Φλεβάρη ισχύει ένας αναγκαστικός Νόµος του 1937 για αυτές τις περιπτώσεις. Την άδεια την δίνει η νση Εµπορίου του ήµου. Ο Πρόεδρος της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής κ. Κορωναίος που ζήτησε να απέχει από την διαδικασία, απέχει γιατί είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Θεάτρου και Θεαµάτων που αποτελείται από µηχανικούς, από µέλη της Πυροσβεστικής, απ όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι θα ελέγξουν και το σηµαντικότερο κοµµάτι για µένα που είναι η ασφάλεια και του εξοπλισµού και του χώρου. Όµως για να πάει αυτή η Επιτροπή να ελέγξει, πρέπει να εγκρίνει, κακώς χρησιµοποιούµε την λέξη χωροθέτηση, δεν υπάρχει χωροθέτηση αλλά προέγκριση, έχω και σχετικές αποφάσεις άλλων Συµβουλίων, άρα εµείς πρέπει να εγκρίνουµε τους χώρους που πρότειναν τα τοπικά Συµβούλια και την προσωρινή εγκατάσταση σε αυτούς, και αφού ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει από την Επιτροπή Θεάτρου και Θεαµάτων, στην νση Εµπορίου τη δική µας βεβαίωση καταλληλότητας τότε θα εκδοθεί η άδεια. Άρα µέσα στην απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής µπορούµε να συµπληρώσουµε µε τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν ότι για να λειτουργήσει θα πρέπει να υπάρχει η άδεια λειτουργίας. Επαναλαµβάνω για µένα το σηµαντικότερο είναι η ασφάλεια του εξοπλισµού του λούνα παρκ και η ασφάλεια του χώρου την οποία θα εξετάσει η Επιτροπή Θεάτρων και Θεαµάτων. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων): Για να µη µείνει τίποτα αναπάντητο λέγω ότι στο αστικό κώδικα στο γενικό µέρος όπου τιτλοφορείται ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, αναφέρεται ότι το έθιµο έχει ισχύ νόµου. Η λέξη έθιµο είναι κάτι που γίνεται, διατυπώνεται, συνεχίζεται διαρκώς και κάποια στιγµή αποκτά θέση νόµου. Από ενσωµάτωσης λοιπόν της ωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος, κατ έθιµον στις πανηγύρεις δεν εγένοντο χωροθετήσεις των δραστηριοτήτων. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο συνάδελφος κ. Κυριακούλης εάν δεν εγένετο το ατύχηµα αυτό στο Ελληνικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ήταν τώρα εδώ. Και επειδή πρέπει να δώσουµε εµείς αυτή τη στιγµή το επόµενο βήµα θα επαναλάβω, ότι ήδη τα θεσµικά όργανα ενεργούν. Είναι η Επιτροπή Θεάτρων, εµείς βάζοντας αυτή την χωροθέτηση και δεν προβαίνουµε σε πράξη που να αποτελεί αδικία προς τον διοικούµενο, και βάζουµε γραµµές και κανόνες. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουµε υπέρ των θεµάτων όπως έρχονται προς συζήτηση, δηλ. των υπ αριθ και να προχωρήσει το αρµόδιο θεσµικά όργανο τα παραπάνω θέµατα Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει τις υπ αριθ. 7 και 9/2014 αποφάσεις του Συµβουλίου της Τ.Κ. Σορωνής και χορηγεί προέγκριση προσωρινής εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην «Σ. Σπαρόπουλος-. Σπαροπούλου ΟΕ» στον χώρο του Αγίου Σουλά όπως αυτός περιγράφεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ,, Ε, Α, εµβαδού 3.549τ.µ. στο από Ιούνιος 2014 οδοιπορικό σκαρίφηµα, που χορηγήθηκε από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, κατά τις ηµέρες της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2014 έως και 31 Ιουλίου Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 074/ Α Α: 7ΠΠΖΩ1Ρ-ΞΑΨ Έγκριση της υπ αριθ. 10/2014 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοιν. Παραδεισίου για προσωρινή εγκατάσταση λούνα παρκ από την ήµητρα Σπαροπούλου. 146

18 Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 10/2014απόφαση του Συµβουλίου της.κ. Παραδεισίου που αφορά στο θέµα και έχει ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας εισηγούµενος το 2 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την από 9 Μαΐου 2014 αίτηση της Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, µε την οποία ζητά την προέγκριση εγκατάστασης Λούνα Παρκ στη θέση «Περιστερώνας», στην οδό «7ης Μαρτίου» της ηµοτικής µας Κοινότητας, µε ηµεροµηνία εγκατάστασης και µε ηµεροµηνίες λειτουργίας από 1-7 έως Κατόπιν τούτου παρακαλείται το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Προεγκρίνει την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, στη θέση «Περιστερώνας», στην οδό «7 ης Μαρτίου» της ηµοτικής µας Κοινότητας, από και µε ηµεροµηνίες λειτουργίας από 1-7 έως , αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση, γ) τα όσα ειπώθηκαν κατά την συζήτηση του υπ αριθ. 3 θέµατος της Η.. και καταγράφηκαν στα πρακτικά κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει την υπ 10/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου και χορηγεί προέργκριση προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ στην κ Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, στη θέση «Περιστερώνας», στην οδό «7 ης Μαρτίου» της ηµοτικής Κοινότητας Παραδεισίου, από και µε ηµεροµηνίες λειτουργίας από 1-7 έως , αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση. Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 075/ Α Α: ΩΥΩΝΩ1Ρ-04Ι Έγκριση της υπ αριθ. 30/2014 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοιν. Κρεµαστής για προσωρινή εγκατάσταση λούνα παρκ από την ήµητρα Σπαροπούλου. 147

19 Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 10/2014απόφαση του Συµβουλίου της.κ. Παραδεισίου που αφορά στο θέµα και έχει ως ακολούθως: Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος του Συµβουλίου κ. Κεφαλάκης Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από αίτηση της κας Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, µε την οποία ζητά γνωµοδότηση για προέγκριση εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε ιδιωτικό ακίνητο ιδιοκτησίας κας Σµαράγδης Παπαοικονόµου του Κωνσταντίνου, σύµφωνα και µε το από συνηµµένο Ιδιωτικό Συµφωνητικό µίσθωσης οικοπέδου. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιµητήριο της Κοινότητάς µας, όπως φαίνεται στο από Νοέµβριο 2001 Τοπογραφικό ιάγραµµα της Κτηµατολογικής Μερίδας 262 Γαιών Κρεµαστής. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ταυτότητα γνωµών και απόψεων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι : ΟΜΟΦΩΝΑ Προεγκρίνει την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της κας Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, από 13 έως 24 Αυγούστου 2014, στο ακίνητο ιδιοκτησίας κας Σµαράγδης Παπαοικονόµου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιµητήριο της Κοινότητάς µας, αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια και λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στον ίδιο χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη άδειας λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία, διότι η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση γ) τα όσα ειπώθηκαν κατά την συζήτηση του υπ αριθ. 3 θέµατος της Η.. και καταγράφηκαν στα πρακτικά κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει την υπ 30/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου και χορηγεί προέργκριση προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ στην κ Σπαροπούλου ήµητρα του Άγγελου, από Αυγούτστου 2014, εντός του ακινήτου ιδιοκτησίας κας Σµαράγδης Παπαοικονόµου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα 148

20 στο Κοιµητήριο της Κοινότητάς Κρεµαστής αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 076/ Α Α: Ω4ΖΝΩ1Ρ-Τ0Τ Έγκριση της υπ αριθ. 1/2014 απόφασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου για προσωρινή εγκατάσταση λούνα πάρκ από την κ. Αργυρού Σµαράγδη Αθηνά. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 1/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Καλάθου µε την οποία προεγκρίνει την προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Παρκ στην κ. Αργυρού Σµαράγδη- Αθηνά του Κων/νου, στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής της Τ.Κοινότητας, από έως , σύµφωνα µε την υπ αριθ, 3/60703/2014 αίτηση της ενδιαφεροµένης. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) τα όσα ειπώθηκαν κατά την συζήτηση του υπ αριθ. 3 θέµατος της Η.. και καταγράφηκαν στα πρακτικά κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει την υπ 1/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου και χορηγεί προέργκριση προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ στην κ. Αργυρού Σµαράγδη- Αθηνά του Κων/νου, στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου, από έως , σύµφωνα µε την υπ αριθ, 3/60703/2014 αίτηση της ενδιαφεροµένης. Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 077/ Α Α: 7Λ3ΟΩ1Ρ-80Μ Έγκριση της υπ αριθ. 27/2014 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής για παράταση αναστολής χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης 149

21 οικοδοµικών εργασιών εντός των προτεινόµενων Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής ΑΠ 1255/ έγγραφο εισήγηση της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών προς την ηµ. Κοινότητα Κρεµαστής, που αφορά στο θέµα και έχει ως ακολούθως: Θέµα: Παράταση αναστολής χορήγησης αδειών όµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών στους προτεινόµενους Κοινοχρήστων και Κοινοφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού Κρεµαστής. Σχετ.: Η υπ αριθµό 660 / απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983, ΦΕΚ 33/Α/4-3-83, άρθρο 4, «Αναστολή οικοδοµικών εργασιών» και τις Εγκ. 41/97, Εγκ. 42/ Τις διατάξεις του Ν.2242/1994, ΦΕΚ 162/Α/1994, άρθρο 6, παρ.3 «Πολεοδόµηση περιοχών β κατοικίας σε ΖΟΕ, προστασία φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 άρθρο 42, παρ.12 «ηµόσιες συµβάσεις εκπόνησης µελετών & παροχής συναφών υπηρεσιών κλπ)» 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 5. Την από η τροποποιητική σύµβαση εκπονήσεως της µελέτης του έργου «ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ» 6. Την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 38/ , µε την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της 2ης τροποποιητικής σύµβασης της πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Κρεµαστής. 7. Την από υπογραφή της σύµβασης µε θέµα «2 η τροποποιητική σύµβαση της µελέτης «Πολεοδοµική Μελέτη Οικισµού Κρεµαστής 8. Την υπ αριθµό πρωτ. 1020/ (οικ) εισήγηση της νσης Πολεοδοµικού σχεδιασµού προς το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής. 9. Την υπ αριθµό 34/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής. 10. Την υπ αριθµό 107/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου 11. Την υπ αριθµό 660/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου µε θέµα: «Έγκριση της αρ.107/2012 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της αρ. 34/2012 Απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής για αναστολή οικοδοµικών εργασιών και οικοδοµικών αδειών στους προτεινόµενους Κ.Χ. στην προς ανάρτηση Πολεοδοµική Μελέτη Οικισµού Κρεµαστής. 12. Την υπ αριθµό Υ.Α. 302/ (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/ ) µε θέµα «Αναστολή χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή της υπό έγκριση πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Κρεµαστής ηµοτικής Κοινότητας Πεταλούδων ήµου Ρόδου (Ν. ωδεκανήσου). Παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την παράταση της αναστολής χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών εντός των προτεινόµενων Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού Κρεµαστής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης 302/ (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/ ), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών και την υπ αριθ. 27/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής µε την οποία το συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτεί θετικά για την παράταση της αναστολής χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών εντός των προτεινόµενων Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης 302/ (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/ ), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Ο κ. Φλεβάρης είπε ότι η µη έκδοση οικοδοµικών αδειών είναι µέτρο δυσµενές για υον διοικούµενο και θα πρέπει να εξεταστεί το θέµα πληρέστερα. 150

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΔ-ΖΜΑ Αριθ. Απόφασης 47/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πρόσθεση της λέξης υγειονοµικού ενδιαφέροντος κ κοµµωτηρίου στο κατάστηµα ΦΡΑΓΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 15ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Θεσσαλονίκη, 9 /01/2015 ΤΜ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΣΥΜΒ 5 ης ΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 30 Β. ΟΛΓΑΣ 162 ΤΚ 54646 Αρµόδιος: Χατζηαγαπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. - 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/12.07.2016 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ 1o : Χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/4-7-2014 Αριθ. Απόφασης: 392/4-7-2014

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 10/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 02-09-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10521 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011.

ΑΔΑ: 4ΑΓ9Ω10-Β ========================= 03-2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2011 ========================= Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) Στις Σέρρες, σήµερα 1 Απριλίου 2011, ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14.00,

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 583/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ. Απόφασης: 723/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (άρθ. 75 του Ν. 3852/2010)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (άρθ. 75 του Ν. 3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ.. 13/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-11-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 12526 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 1/2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 20-1-2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 838/23-1-2012 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 / 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 / 2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 / 05 Aρ. Αποφ. Xορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Πρατήριο άρτου, Αναψυκτήριο, Κάβα» που βρίσκεται στην οδό Σαλαμίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΒΙ0ΩΩΕ5-Μ Ε Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 24 η Απριλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 42 /2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 853/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 853/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/ Αριθ. Απόφασης: 253/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/ Αριθ. Απόφασης: 253/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 253/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»

ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΧΑΡΝΕΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προς Πρόεδρο Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ.

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ.Απόφασης: 563/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου».

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση για την 6 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Χερσονήσου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γούρνες 28-5-2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αριθµός πρωτ. :10539 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. /ν ση : Γούρνες Τ..Κ. : 700 14 Τηλ. : 2813 404645 Αρµόδιος : Αικ. Μανδαλάκη Fax : 2813-404608.

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 6/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 851/22-01-2015 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 1ης/20-01-2015 συνεδριάσεως της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθμ. 15/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 22-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 14704 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/

Της από Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/ Αριθ. Απόφασης: 843/ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 843/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015

Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/5/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/25-5-2015 Αριθ. Απόφασης: 250/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 16-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 39949 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/29-4-213. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/04/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθμ. 12/2011 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 6-10-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 11566 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 5-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΜΑΝΔΡΑΣ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28// 204 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 22/28--204 Αριθ. Απόφασης: 747/204 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Από το πρακτικό της 9ης /2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Πυλαίας Χορτιάτη Αριθ.αποφ. 335 /27-04-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 8-9-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 18118/9-9-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 43/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 63/2015 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-5-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5202 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Κοιν.: 1) Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 54/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 21548/7-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 04-07-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 04-07-204 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/4-7-204 Αριθ. Απόφασης: 448/4-7-204 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/7/ 2015 Συνεχιζόµενης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 13/27-7-2015 Αριθ. Απόφασης: 431/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.& Fax:

Τηλ.& Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 Τοπάλη 97/Γαλλίας Βόλος ΤΚ 38221 Αρ. Πρωτ: 411 Τηλ.& Fax: 24210 29576 Προς Πρόεδρο ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα