Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/03-7-2014."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/ Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Αντιδηµάρχου Ρόδου κ. Ιωάννη Κορωναίου αριθ. 2/70196/ που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/ (ΦΕΚ87Α ) Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: Παρόντες:1)Κορωναίος Ιωάννης Αντιδήµαρχος- Πρόεδρος 2)Φλεβάρης Ιωάννης Αντιπρόεδρος 3)Αφεντούλης Ιωάννης -Μέλος 4) Καραντζιάς ηµήτριος- Μέλος 5) Κυριακούλης Παναγιώτης Αντιδήµαρχος- Μέλος 6) Κρεµαστινού Φλώρα Αντιδήµαρχος Μέλος 7) Πετράκης Σωτήρης- Μέλος 8) Παναή Ευαγγελία- Μέλος Απόντες: 1) Κωνσταντίνου Αθηνόδωρος Αντιδήµαρχος Μέλος 2) Ζωγραφίδης Ηλίας- Μέλος 3) Αντώνογλου Γεώργιος- Μέλος Αρ. αποφ. 053/ Α Α: 65Ξ2Ω1Ρ-0ΥΡ ενδιαφέροντος στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ. 1)Το ΑΠ 4/52899/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/52895/ αίτηση της κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑΣ του Αντρέα µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Τ.Κ. Λαχανιάς (εκτός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 4/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Λαχανιάς. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 658/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην ΚΜ 158 Γαιών Λαχανιάς, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΑΝ ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ του Αντρέα µε χρήση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς (ΚΜ 158 Γαιών Λαχανιάς) 130

2 Αρ. αποφ. 054/ Α Α: ΩΖΡ1Ω1Ρ-Κ4 ενδιαφέροντος στην «ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ- ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΕ» στην Τ.Κ. Απολλώνων. 1)Το ΑΠ 10/51692/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/45195/2014 αίτηση της «ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ- ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΕ» µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην Τ.Κ. Απολλώνων (εκτός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 8/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Απολλώνων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 971/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην ΚΜ 425 Γαιών Απολλώνων, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην «ΛΕΒΕΝΤΗ ΓΙΑΝΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ- ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΕ» µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων, (ΚΜ 425 Γαιών Απολλώνων εκτός οικισµού) Αρ. αποφ. 055/ Α Α: Ω6Ω3Ω1Ρ-4Γ7 ενδιαφέροντος στην κ. ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ στην Τ.Κ. Φανών. 131

3 1)Το ΑΠ 10/51203/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/46504/ αίτηση της κ. ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑΣ του Γεωργίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τ.Κ. Φανών (εντός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 4/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Φανών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 969/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην ΚΜ 16 Οικοδοµών Φανών, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ.. ΚΑΚΙΑΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τοπική Κοινότητα Φανών (ΚΜ 16 Οικ. Φανών) Αρ. αποφ. 056/ Α Α: 7ΨΞΠΩ1Ρ-8Ν5 ενδιαφέροντος στον κ. ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ στην Τ.Κ. Φανών. 1)Το ΑΠ 10/51199/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/44964/ αίτηση του ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Φανών (εκτός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 3/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Φανών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 967/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΜΠΑΡ) στην ΚΜ 749 Γαιών Φανών, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα 132

4 ενδιαφέροντος στην κ. ΚΟΜΙΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Αντωνίου µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΡ στην Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς (ΚΜ 749 Γαιών Φανών, εκτός οικισµού) Αρ. αποφ. 057/ Α Α: 7ΗΓΓΩ1Ρ-ΒΘ6 ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ στην Τ.Κ. Απολλώνων. 1)Το ΑΠ 10/48983/ έγγραφο της ηµ. Καµείρου Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/40572/ αίτηση του κ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Απολλώνων (εντός οικισµού) 5) Την υπ αριθ. 7/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Απολλώνων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 915/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην ΚΜ 2715 Γαιών Απολλώνων (εντός οικισµού), και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Παναγιώτη µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) στην Τοπική Κοινότητα Απολλώνων (ΚΜ 2715 Γαιών Απολλώνων, εντός του συνεκτικού τµήµατος οικισµού) 133

5 Αρ. αποφ. 058/ Α Α: 7ΗΓΓΩ1Ρ-ΒΘ6 ενδιαφέροντος στον κ. ΠΑΝΑΓΟ ΜΙΧΑΗΛ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου. (Κιοτάρι). 1)Το ΑΠ 4/58165/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/55310/ αίτηση του κ. ΠΑΝΑΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος, ζεστής και κρύας κουζίνας, καθώς και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (Εστιατόριο Σνακ Μπαρ Πιτσαρία Καφέ Μπαρ)», στην Τ.Κ. Ασκληπιείου (Τοµέας Κιοτάρι) 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 5/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 1146/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος, ζεστής και κρύας κουζίνας, καθώς και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (Εστιατόριο Σνακ Μπαρ Πιτσαρία Καφέ Μπαρ)», στην ΚΜ 1400 ΙΑ Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΠΑΝΑΓΟ ΜΙΧΑΗΛ του Ιωάννη µε χρήση «επιχείρηση µαζικής εστίασης πλήρους γεύµατος, ζεστής και κρύας κουζίνας, καθώς και επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευµατωδών ποτών (Εστιατόριο Σνακ Μπαρ Πιτσαρία Καφέ Μπαρ)», στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου -Τοµέας Κιοτάρι (ΚΜ 1400 ΙΑ Γαιών Ασκληπιείου) Αρ. αποφ. 059/ Α Α: Β2ΦΣΩ1Ρ-ΖΤΛ ενδιαφέροντος στην Ε.Α.Σ.. (Νόµιµος εκπρόσωπος Πιτροπάκης Εµµανουήλ) στην Τ.Κ. Φανών. 1)Το ΑΠ 10/56515/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/55310/ αίτηση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 134

6 Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ δια του εκπροσώπου της κ. Πιτροπάκη Εµµανουήλ του Κων/νου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) και ΑΝΑΨΥΧΗΣ, στην Τ.Κ. Φανών. 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 5/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Φανών. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος καθώς επίσης α) το ΑΠ 1049/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) και ΑΝΑΨΥΧΗΣ στην ΚΜ 215 οικοδοµών Φανών (εκτός σχεδίου πόλης), και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ (Νόµιµος εκπρόσωπος Πιτροπάκης Εµµανουήλ του Κων/νου (ΑΦΜ ) µε χρήση ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας) και ΑΝΑΨΥΧΗΣ στην Τοπική Κοινότητα Φανών (ΚΜ 215 Οικοδοµών Φανών, εκτός σχεδίου πόλης). Αρ. αποφ. 060/ Α Α: 7ΡΗ1Ω1Ρ-ΥΒΑ ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟ στην Τ.Κ. Γενναδίου, εντός οικισµού. 1)Το ΑΠ 4/59055/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 4/59037/ αίτηση του κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟΥ του Λάµπρου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ) στην Τ.Κ. Γενναδίου (εντός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη ότι ο φάκελος περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο νόµος εκτός από την απόφαση του τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ. Γενναδίου (λόγω αδυναµίας σύγκλησης του, επειδή ο Πρόεδρος του νοσηλεύεται λόγω ασθενείας σε ιδιωτική κλινική, και το µέλος κ. Μαύρου δεν συµµετέχει στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου επί τρία χρόνια) καθώς επίσης α) το ΑΠ 1195/ έγγραφο της νσης 135

7 Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ) στην ΚΜ 5573 Γαιών Γενναδίου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΟ του Λάµπρου µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ) στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (ΚΜ 5573 Γαιών Γενναδίου) Αρ. αποφ. 061/ Α Α: Ω613Ω1Ρ-ΗΨΧ ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ στην Τ.Κ. Μονολίθου. 1)Το ΑΠ 9/60768/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Αταβύρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ταυτάριθµη αίτηση της κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑΣ του Μιχαήλ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Τ.Κ. Μονολίθου. (εντός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1144/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην ΚΜ 4324 Γαιών Μονολίθου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ του Μιχαήλ µε χρήση ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Μονολίθου (ΚΜ 4324 Γαιών Μονολίθου) 136

8 Αρ. αποφ. 062/ Α Α: 746ΟΩ1Ρ-6Ψ9 ενδιαφέροντος στην κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΝΤΑ στην Τ.Κ. Γενναδίου. 1)Το ΑΠ 4/61869/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/61814/ αίτηση του κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΝΤΑ του Γεωργίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ στην Τ.Κ. Γενναδίου (εντός οικισµού) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1392/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ στην ΚΜ 5547 Οικοδ. Γενναδίου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΕΟΝΤΑ του Γεωργίου µε χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ στην Τ.Κ. Γενναδίου (Κ.Μ Οικοδ. Γενναδίου εντός οικισµού) Αρ. αποφ. 063/ Α Α: 75ΩΠΩ1Ρ-ΤΣΥ ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 1)Το ΑΠ 4/58169/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/55160/ αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του Μιχαήλ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου Τοµέας Κιοτάρι. 5) ιάγραµµα περιοχής 137

9 6) Την υπ αριθ. 6/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1145/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην ΚΜ 1234 Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ του Μιχαήλ µε χρήση ΠΙΤΣΑΡΙΑ- ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου- τοµέας Κιοτάρι (ΚΜ 1234 Γαιών Ασκληπιείου) Αρ. αποφ. 064/ Α Α: Ω8 ΟΩ1Ρ-0Σ2 ενδιαφέροντος στην κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ στην Τ.Κ. Πλατανίων. 1)Το ΑΠ 10/62247/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Καµείρου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 10/52845/ αίτηση της κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑΣ του Αντωνίου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην Τ.Κ. Πλατανίων. 5) ιάγραµµα περιοχής. 6) Την υπ αριθ. 2/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Πλατανίων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1132/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην ΚΜ 21 Οικοδοµών Πλατανίων, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ του Αντωνίου µε χρήση ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩ ΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ στην Τ.Κ. Πλατανίων (Κ.Μ.21 Οικοδοµών Πλατανίων). 138

10 Αρ. αποφ. 065/ Α Α: 7 4ΦΩ1Ρ-ΡΙΑ ενδιαφέροντος στην «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΕ» στην Τ.Κ. Καλάθου. 1)Το ΑΠ 3/50076/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινδίων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η ΑΠ 3/47511/ αίτηση της «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΕ» µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση «Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύµατος (αναψυκτήριο) επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (πρατήριο άρτου) στην Τ.Κ. Καλάθου (εντός σχεδίου) 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1089/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύµατος (αναψυκτήριο) επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (πρατήριο άρτου) εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην «ΑΦΟΙ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑ ΟΕ» µε χρήση «Μαζικής Εστίασης πρόχειρου γεύµατος (αναψυκτήριο) επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίµων και ποτών (πρατήριο άρτου) στην Τοπική Καλάθου εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV. Αρ. αποφ. 066/ Α Α: Ω4Θ8Ω1Ρ-ΛΞΠ ενδιαφέροντος στην κ. ΣΟΡΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ στην Τ.Κ. Καλάθου. 139

11 1)Το ΑΠ 3/52564/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Λινσίων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 3/52178/ αίτηση της κ. ΣΟΡΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Εµµανουήλ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην Τ.Κ. Καλάθου Ο.Τ. 78 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1088/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. ΣΟΡΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του Εµµανουήλ µε χρήση Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύµατος (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) στην Τ.Κ. Καλάθου εντός του Ο.Τ. 78 Τοµέας ΙV. Αρ. αποφ. 067/ Α Α: Ω4Κ6Ω1Ρ-41Τ ενδιαφέροντος στον κ. ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην Τ.Κ. Θεολόγου. 1)Το ΑΠ 5/68789/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Πεταλούδων µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 5/62856/ αίτηση του κ. ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σπύρου µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος στην Τ.Κ. Θεολόγου. 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 1259/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος στην ΚΜ 44 Γαιών Θεολόγου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα 140

12 Α) Εγκρίνει την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του θέµατος. Β)Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος στον κ. ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Σπύρου µε χρήση «Μαζικής Εστίασης- παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύµατος» στην Τοπική Κοινότητα Θεολόγου (ΚΜ 44 Γαιών Θεολόγου). Αρ. αποφ. 068/ Α Α: Β5Θ8Ω1Ρ-Θ2Ψ ενδιαφέροντος στην «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ» στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 1)Το ΑΠ 4/69664/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/66002/ αίτηση της «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 7/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ / έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ στην ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα Εγκρίνει την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση του θέµατος ενδιαφέροντος στην κ. «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ» µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. (ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου) 141

13 Αρ. αποφ. 069/ Α Α: 7Χ75Ω1Ρ-3ΛΖ ενδιαφέροντος στην «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ» στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 1)Το ΑΠ 4/69664/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/66002/ αίτηση της «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣκαι ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ στην Τ.Κ. Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. 5) ιάγραµµα περιοχής 6) Την υπ αριθ. 7/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Ασκληπιείου Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ / έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ και ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ στην ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στην κ. «ΠΙΝΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ και ΣΙΑ ΕΕ»µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣκαι ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου, τοµέας Κιοτάρι. (ΚΜ 1526α Γαιών Ασκληπιείου) Αρ. αποφ. 070/ Α Α: Ω7ΗΚΩ1Ρ-ΝΙ8 ενδιαφέροντος στον ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟ ΕΕ» στην Τ.Κ. Γενναδίου. 1)Το ΑΠ 4/58943/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου µε το οποίο διαβιβάζεται στην Ε.Π.Ζ. η 4/58847/ αίτηση του ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ µε όλα τα προβλεπόµενα από το Νόµο δικαιολογητικά για χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος 142

14 µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τ.Κ. Γενναδίου. 5) ιάγραµµα περιοχής Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α) το ΑΠ 908/ έγγραφο της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού για χορήγηση χρήσεων γης, σύµφωνα µε το οποίο είναι επιτρεπτή, η χρήση καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην ΚΜ 283 α Οικοδ. Γενναδίου, και β) τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα ενδιαφέροντος στον κ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΟΥ µε χρήση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΠΟΤΩΝ (Παραδοσιακό Καφενείο) στην Τοπική Κοινότητα Γενναδίου (ΚΜ 283 α Οικοδ. Γενναδίου). Αρ. αποφ. 071/ Α Α: 76ΨΒΩ1Ρ-ΤΞΓ Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στην κ. ΧΟΥΡ Α ΣΑΒΒΙΤΣΑ Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος έθεσε υ0πόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/52782/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 4/40478/ αίτηση της κ. ΧΟΥΡ Α ΣΑΒΒΙΤΣΑΣ για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος µε όλα τα απαραίτητα από τις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Την Νο / άδεια της ΑΕΠΙ 8) Το ΑΠ 2718/ έγγραφο της νσης ηµόσιας Υγείας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ µικρής ισχύος ή µέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή στην κ. ΧΟΥΡ Α ΣΑΒΒΙΤΣΑ του Νικολάου που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Γενναδίου εντός οικισµού. 143

15 Αρ. αποφ. 072/ Α Α: 7ΙΩ Ω1Ρ-3ΙΘ Χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στην κ. ΜΑΜΜΩΝΑ ΑΝΝΑ Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος έθεσε υ0πόψη της Επιτροπής: 1)Το ΑΠ 4/65841/ έγγραφο της ηµ. Ενότητας Νότιας Ρόδου οποίο διαβιβάζεται στην Επιτροπή η ΑΠ 4/47690/ αίτηση της κ. ΜΑΜΜΩΝΑ ΑΝΝΑΣ για χορήγηση άδειας µουσικής καταστήµατος µε όλα τα απαραίτητα από τις κείµενες διατάξεις δικαιολογητικά. 2)Το γεγονός ότι: α) Το κτίσµα πληροί τις προϋποθέσεις του Νόµου (νοµιµότητα κτιρίου-άδεια πυρασφάλειας κλπ) β) εν προσβάλλει τους όρους δόµησης για το συγκεκριµένο χώρο γ) εν ενοχλεί το περιβάλλον. 3)Τις διατάξεις των άρθρων και 111 του Π.. 410/95 4)Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2218/94 5)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2240/94 6) Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ.4 του Ν. 3463/ ) Την Νο / άδεια της ΑΕΠΙ 8) Το ΑΠ 3328/ έγγραφο της νσης ηµόσιας Υγείας Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οµόφωνα Εγκρίνει την χορήγηση αδείας λειτουργίας µουσικών οργάνων «ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ µικρής ισχύος ή µέχρι δύο έγχορδα όργανα χωρίς ενισχυτή» στην κ. ΜΑΜΜΩΝΑ ΑΝΝΑ του Νικολάου που ευρίσκεται στην Τ.Κ. Γενναδίου εντός οικισµού Αρ. αποφ. 073/ Α Α: 73Κ9Ω1Ρ-23Ο Χορήγηση προέγκρισης προσωρινής εγκατάστασης Λούνα παρκ στην «Σ. Σπαρόπουλος-. Σπαροπούλου ΟΕ» στον Αγιο Σουλά. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής τις υπ αριθ. 7 και 9/2014 αποφάσεις του Συµβουλίου της Τ.Κ. Σορωνής µε τις οποίες εισηγούνται στην Ε.Π.Ζ την χορήγηση προέγκρισης προσωρινής εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην εταιρεία «Σ. Σπαρόπουλος-. Σπαροπούλου ΟΕ» στον χώρο του Αγίου Σουλά όπως αυτός περιγράφεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ,, Ε, Α, εµβαδού 3.549τ.µ. στο από Ιούνιος 2014 οδοιπορικό σκαρίφηµα, που χορηγήθηκε από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και υπογράφεται από τον αγρονόµο & τοπογράφο µηχανικό, Αθανάσιο Ζαχαρόπουλο, κατά τις ηµέρες της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2014 έως και 31 Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι όλο το Άλσος του Αγίου Σουλά, χρησιµοποιείται από την ηµοτική Κοινότητα Σορωνής εδώ και 70 τουλάχιστον χρόνια και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποιο συµφωνητικό µίσθωσης αγρού, αλλά είναι η Κοινότητα που τόσα χρόνια νέµεται το χώρο του Άλσους και δίνει το δικαίωµα για όλες τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Άλσος. Επιπλέον ο συγκεκριµένος χώρος, δεν εφάπτεται ούτε µε επαρχιακό, ούτε µε κοινοτικό δρόµο, θεωρείται δε κατάλληλος για τη λειτουργία Λούνα Παρκ. 144

16 Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ: Μπορούµε εµείς να χωροθετήσουµε σε χώρο που δεν ανήκει σε µας; Και επειδή πρόκειται για πανηγύρι όπου δραστηριοποιούνται και άλλοι δεν θα πρέπει να έχουµε ένα σχεδιάγραµµα από την Πολεοδοµία για όλους τους χώρους που θα χρησιµοποιηθούν στον Άγιο Σουλά; Επίσης προέχει και το θέµα της ασφάλειας. Με αφορµή αυτό το αίτηµα θα πρέπει να δοθούν σωστές κατευθυντήριες γραµµές σε όλες τις ηµ. Ενότητες- Κοινότητες που δέχονται τέτοια αιτήµατα µε τι τρόπο θα πρέπει να λειτουργήσουν, ούτως ώστε να έχουµε ήσυχο το κεφάλι µας. εν θέλουµε να πάµε φυλακή. Και πάνω απ όλα η ασφάλεια. Με ποιές προϋποθέσεις δίδεται αυτός ο χώρος. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων): ιευκρινίζω ότι εµείς δεν χωροθετούµε αλλά εγκρίνουµε την απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου, ως εκ τούτου απαλλασσόµαστε από κάθε ευθύνη χωροθέτησης. Εµείς θεωρούµε ότι σύµφωνα µε την αρχή της νοµιµότητας ότι σε νόµιµες ενέργειες προέβει η Τοπική Κοινότητα και παίρνει οµόφωνη απόφαση για έγκριση και χωροθέτηση. Η ψήφος µας θα είναι σήµερα θετική ή αρνητική ως προς την έγκριση και µόνο. Θα µπορούσαµε, σύµφωνα µε την διοικητική αρχή της επιείκειας προς τον διοικούµενο, στη απόφαση που θα ληφθεί µετά από την ψηφοφορία να σηµειωθεί προς το Συµβούλιο της Τ.Κοινότητας σε αντίστοιχες περιπτώσεις µελλοντικά, διότι σκοπός µας είναι να δίνουµε και κατευθυντήριες γραµµές, θεωρώ σωστή την παρατήρηση του συναδέλφου και ιδιαιτέρως γόνιµες και την ερώτηση και τις παρατηρήσεις, να ζητήσουµε από το Συµβούλιο µια πιο οργανωµένη διατύπωση. εν πρέπει να παρακάµψουµε την αρχή της επιείκειας προς τον διοικούµενο για ενδεχόµενες παραλείψεις της Τ.Κ. οι οποίες είναι τυπικές (τοπογραφικό αντί σκαριφήµατος) να ψηφίσουµε και µε απόφαση που θα περιέχεται στο ίδιο διατακτικό να πούµε ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις να γίνεται ακριβής αποτύπωση της θέσης που θα λαµβάνει η συγκεκριµένη τοποθέτηση. Επίσης πρέπει να πώ ότι όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργήσαµε, στόχος του συµβουλίου τον οποίο τηρήσαµε όλη την διάρκεια της θητείας, είναι η προστασία των µελών ενός αυτοδιοικητικού συµβουλίου, είτε λέγεται ηµ. Συµβούλιο, είτε λέγεται Ε.Π.Ζ., από αδίκους καταλογισµούς ή ευθύνες. Όσον αφορά το σχήµα που χρησιµοποιήσατε «να πάµε φυλακή» µε την ιδιότητα και του Νοµικού η απόφαση της προέγκρισης και χωροθέτηση δεν ενέχει κανένα τέτοιο κίνδυνο. Όσον αφορά τους προβληµατισµούς περί διατύπωσης κατευθυντήριων γραµµών, µπορούµε κάλλιστα να βάλουµε στο διατακτικό της αποφάσεως µε την έγκριση της χωροθέτησης µια επί πλέον παρατήρηση δική µας ότι θα προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος βεβαίωση καλής λειτουργίας και ασφάλειας των µηχανηµάτων µε ευθύνη της ηµ. Κοινότητας. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Στους χώρους αυτούς συχνάζουν παιδιά. εν θα έπρεπε να έχει πυρασφάλεια; εν έπρεπε υπάρχει µια προστασία κυρίως στα παιδιά; ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων): Και αυτό µπορούµε να το συµπεριλάβουµε στο διατακτικό της απόφασης µας, όµως δεν πρέπει να αδικήσουµε και επιχειρηµατίες που επί σειρά ετών, και κατ έθιµον κάθε συγκεκριµένη στιγµή δραστηριοποιούνταν µε συγκεκριµένο τρόπο, αποφασίζοντας εµείς τώρα να βάλουµε τα πράγµατα σε µια σειρά το πρώτο το δεύτερο και τρίτο τµήµα εκδηλώσεων να περάσει από λαιµητόµο. Να εγκρίνουµε την χωροθέτηση και την προσωρινή εγκατάσταση και κάθε στάνταρ προστασίας και ασφαλείας µε βρίσκει απόλυτα θετικό. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αυτά τα λούνα παρκ χρόνια τώρα είναι εγκατεστηµένα σε συγκεκριµένες θέσεις τις οποίες κατέχουν ιδιώτες και κάνουν συµβόλαιο, εποµένως εµείς δεν έχουµε λόγο να συζητάµε για την χωροθέτηση. Μπορούµε να συζητήσουµε όµως για τον Άγιο Σουλά που συζητάµε τώρα. Όσον αφορά την ασφάλεια, κατά θέτουν ένα φάκελο στην Τ.Κ. µε βεβαιώσεις µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου και όλα αυτά, που πληροί τις προϋποθέσεις. Αν πληροί τις προϋποθέσεις δεν έχουµε πρόβληµα να δοθεί άδεια λειτουργίας. Αν όχι, τόυε θα πρέπει να δούµε τι πρέπει να γίνει. Έχω όµως την εντύπωση ότι οι χώροι στο Παραδείσι και στην Κρεµαστοί είναι ιδιωτικοί. Καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά στην αρµόδια υπηρεσία και από εκεί βγαίνει η άδεια αν έχουν βέβαια τις προϋποθέσεις. 145

17 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Αντιδήµαρχος): Γίνεται µια παρανόηση. Μετά το επεισόδιο που έγινε στο Ελληνικό και όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, δραστηριοποιούνται οι υπηρεσίες και αυστηροποιούνται οι προϋποθέσεις, και δυστυχώς απ ότι είδαµε µε τον κ. Φλεβάρη ισχύει ένας αναγκαστικός Νόµος του 1937 για αυτές τις περιπτώσεις. Την άδεια την δίνει η νση Εµπορίου του ήµου. Ο Πρόεδρος της Επιτρ. Ποιότητας Ζωής κ. Κορωναίος που ζήτησε να απέχει από την διαδικασία, απέχει γιατί είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Θεάτρου και Θεαµάτων που αποτελείται από µηχανικούς, από µέλη της Πυροσβεστικής, απ όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι θα ελέγξουν και το σηµαντικότερο κοµµάτι για µένα που είναι η ασφάλεια και του εξοπλισµού και του χώρου. Όµως για να πάει αυτή η Επιτροπή να ελέγξει, πρέπει να εγκρίνει, κακώς χρησιµοποιούµε την λέξη χωροθέτηση, δεν υπάρχει χωροθέτηση αλλά προέγκριση, έχω και σχετικές αποφάσεις άλλων Συµβουλίων, άρα εµείς πρέπει να εγκρίνουµε τους χώρους που πρότειναν τα τοπικά Συµβούλια και την προσωρινή εγκατάσταση σε αυτούς, και αφού ο ενδιαφερόµενος προσκοµίσει από την Επιτροπή Θεάτρου και Θεαµάτων, στην νση Εµπορίου τη δική µας βεβαίωση καταλληλότητας τότε θα εκδοθεί η άδεια. Άρα µέσα στην απόφαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής µπορούµε να συµπληρώσουµε µε τις επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν ότι για να λειτουργήσει θα πρέπει να υπάρχει η άδεια λειτουργίας. Επαναλαµβάνω για µένα το σηµαντικότερο είναι η ασφάλεια του εξοπλισµού του λούνα παρκ και η ασφάλεια του χώρου την οποία θα εξετάσει η Επιτροπή Θεάτρων και Θεαµάτων. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προεδρεύων): Για να µη µείνει τίποτα αναπάντητο λέγω ότι στο αστικό κώδικα στο γενικό µέρος όπου τιτλοφορείται ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, αναφέρεται ότι το έθιµο έχει ισχύ νόµου. Η λέξη έθιµο είναι κάτι που γίνεται, διατυπώνεται, συνεχίζεται διαρκώς και κάποια στιγµή αποκτά θέση νόµου. Από ενσωµάτωσης λοιπόν της ωδεκανήσου στο Ελληνικό Κράτος, κατ έθιµον στις πανηγύρεις δεν εγένοντο χωροθετήσεις των δραστηριοτήτων. Όπως πολύ σωστά ανέφερε ο συνάδελφος κ. Κυριακούλης εάν δεν εγένετο το ατύχηµα αυτό στο Ελληνικό, οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ήταν τώρα εδώ. Και επειδή πρέπει να δώσουµε εµείς αυτή τη στιγµή το επόµενο βήµα θα επαναλάβω, ότι ήδη τα θεσµικά όργανα ενεργούν. Είναι η Επιτροπή Θεάτρων, εµείς βάζοντας αυτή την χωροθέτηση και δεν προβαίνουµε σε πράξη που να αποτελεί αδικία προς τον διοικούµενο, και βάζουµε γραµµές και κανόνες. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουµε υπέρ των θεµάτων όπως έρχονται προς συζήτηση, δηλ. των υπ αριθ και να προχωρήσει το αρµόδιο θεσµικά όργανο τα παραπάνω θέµατα Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει τις υπ αριθ. 7 και 9/2014 αποφάσεις του Συµβουλίου της Τ.Κ. Σορωνής και χορηγεί προέγκριση προσωρινής εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην «Σ. Σπαρόπουλος-. Σπαροπούλου ΟΕ» στον χώρο του Αγίου Σουλά όπως αυτός περιγράφεται υπό στοιχεία Α, Β, Γ,, Ε, Α, εµβαδού 3.549τ.µ. στο από Ιούνιος 2014 οδοιπορικό σκαρίφηµα, που χορηγήθηκε από τη ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, κατά τις ηµέρες της πανηγύρεως από 20 Ιουλίου 2014 έως και 31 Ιουλίου Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 074/ Α Α: 7ΠΠΖΩ1Ρ-ΞΑΨ Έγκριση της υπ αριθ. 10/2014 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοιν. Παραδεισίου για προσωρινή εγκατάσταση λούνα παρκ από την ήµητρα Σπαροπούλου. 146

18 Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 10/2014απόφαση του Συµβουλίου της.κ. Παραδεισίου που αφορά στο θέµα και έχει ως ακολούθως: Ο Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας εισηγούµενος το 2 ο θέµα της Ηµερήσιας ιάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την από 9 Μαΐου 2014 αίτηση της Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, µε την οποία ζητά την προέγκριση εγκατάστασης Λούνα Παρκ στη θέση «Περιστερώνας», στην οδό «7ης Μαρτίου» της ηµοτικής µας Κοινότητας, µε ηµεροµηνία εγκατάστασης και µε ηµεροµηνίες λειτουργίας από 1-7 έως Κατόπιν τούτου παρακαλείται το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Προεγκρίνει την εγκατάσταση Λούνα Παρκ της Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, στη θέση «Περιστερώνας», στην οδό «7 ης Μαρτίου» της ηµοτικής µας Κοινότητας, από και µε ηµεροµηνίες λειτουργίας από 1-7 έως , αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση, γ) τα όσα ειπώθηκαν κατά την συζήτηση του υπ αριθ. 3 θέµατος της Η.. και καταγράφηκαν στα πρακτικά κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει την υπ 10/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου και χορηγεί προέργκριση προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ στην κ Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, στη θέση «Περιστερώνας», στην οδό «7 ης Μαρτίου» της ηµοτικής Κοινότητας Παραδεισίου, από και µε ηµεροµηνίες λειτουργίας από 1-7 έως , αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση. Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 075/ Α Α: ΩΥΩΝΩ1Ρ-04Ι Έγκριση της υπ αριθ. 30/2014 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοιν. Κρεµαστής για προσωρινή εγκατάσταση λούνα παρκ από την ήµητρα Σπαροπούλου. 147

19 Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 10/2014απόφαση του Συµβουλίου της.κ. Παραδεισίου που αφορά στο θέµα και έχει ως ακολούθως: Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος του Συµβουλίου κ. Κεφαλάκης Νικόλαος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συµβουλίου την από αίτηση της κας Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, µε την οποία ζητά γνωµοδότηση για προέγκριση εγκατάστασης ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ σε ιδιωτικό ακίνητο ιδιοκτησίας κας Σµαράγδης Παπαοικονόµου του Κωνσταντίνου, σύµφωνα και µε το από συνηµµένο Ιδιωτικό Συµφωνητικό µίσθωσης οικοπέδου. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιµητήριο της Κοινότητάς µας, όπως φαίνεται στο από Νοέµβριο 2001 Τοπογραφικό ιάγραµµα της Κτηµατολογικής Μερίδας 262 Γαιών Κρεµαστής. Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο ν αποφασίσει σχετικά. Το Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ταυτότητα γνωµών και απόψεων Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι : ΟΜΟΦΩΝΑ Προεγκρίνει την εγκατάσταση ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ της κας Σπαροπούλου ήµητρας του Άγγελου, από 13 έως 24 Αυγούστου 2014, στο ακίνητο ιδιοκτησίας κας Σµαράγδης Παπαοικονόµου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα στο Κοιµητήριο της Κοινότητάς µας, αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια και λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργεί στον ίδιο χώρο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λήψη άδειας λειτουργίας από την αρµόδια υπηρεσία, διότι η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λειτουργίας του. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια, δεν έχει σπίτια δίπλα και γι αυτό ενδείκνυται για τη συγκεκριµένη χρήση γ) τα όσα ειπώθηκαν κατά την συζήτηση του υπ αριθ. 3 θέµατος της Η.. και καταγράφηκαν στα πρακτικά κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει την υπ 30/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Παραδεισίου και χορηγεί προέργκριση προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ στην κ Σπαροπούλου ήµητρα του Άγγελου, από Αυγούτστου 2014, εντός του ακινήτου ιδιοκτησίας κας Σµαράγδης Παπαοικονόµου του Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στην πάροδο της οδού Λεωφ. Ελευθερίας, δίπλα 148

20 στο Κοιµητήριο της Κοινότητάς Κρεµαστής αφού ο συγκεκριµένος χώρος είναι επίπεδος, καθαρός, χωρίς δέντρα και καλώδια Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 076/ Α Α: Ω4ΖΝΩ1Ρ-Τ0Τ Έγκριση της υπ αριθ. 1/2014 απόφασης του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου για προσωρινή εγκατάσταση λούνα πάρκ από την κ. Αργυρού Σµαράγδη Αθηνά. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος ανέφερε ότι δεν συµµετέχει στον καταρτισµό και την λήψη της παρούσας, διότι µε δεδοµένο τον ορισµό του ως Προέδρου του Πρωτοβάθµιου Συµβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και κινηµατογράφων του ήµου Ρόδου για το έτος 2014, ύστερα από την έκδοση σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, που είναι το αρµόδιο όργανο για τον έλεγχο των λούνα παρκ, τίθεται θέµα ηθικής και ενδεχοµένως ασυµβίβαστου, ζητώντας από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κ. Ιωάννη Φλεβάρη να προεδρεύσει της συνεδρίασης για τα υπ αριθ θέµατα της Η.. που αφορούν τις προεγκρίσεις προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ. Ο Προεδρεύων κ. Ιωάννης Φλεβάρης έθεσε υπόψη της Επιτροπής την υπ αριθ. 1/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τ.Κ. Καλάθου µε την οποία προεγκρίνει την προσωρινή εγκατάσταση Λούνα Παρκ στην κ. Αργυρού Σµαράγδη- Αθηνά του Κων/νου, στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής της Τ.Κοινότητας, από έως , σύµφωνα µε την υπ αριθ, 3/60703/2014 αίτηση της ενδιαφεροµένης. Στη συνέχεια ο Προεδρεύων κ. Φλεβάρης ζήτησε από τον παριστάµενο Νοµικό Σύµβουλο κ. Κ. Γιαννακό να εισηγηθεί σχετικά. Ο κ. Γιαννακός εισηγείται θετικά στην προέγκριση της προσωρινής εγκατάστασης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη α)τις διατάξεις του άρθρου. 73 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α / ) περί Αρµοδιοτήτων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, β) τα όσα ειπώθηκαν κατά την συζήτηση του υπ αριθ. 3 θέµατος της Η.. και καταγράφηκαν στα πρακτικά κατά πλειοψηφία (Ο κ. Πετράκης δήλωσε παρών). Εγκρίνει την υπ 1/2014 απόφαση του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου και χορηγεί προέργκριση προσωρινής εγκατάστασης λούνα παρκ στην κ. Αργυρού Σµαράγδη- Αθηνά του Κων/νου, στο χώρο που βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Κυριακής της Τοπικής Κοινότητας Καλάθου, από έως , σύµφωνα µε την υπ αριθ, 3/60703/2014 αίτηση της ενδιαφεροµένης. Η παρούσα σε καµµία περίπτωση δεν αποτελεί άδεια λειτουργίας, η οποία θα χορηγηθεί από την αρµόδια υπηρεσία της νσης Εµπορίου του ήµου, εφ όσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη νοµοθεσία και χωρίς αυτήν απαγορεύεται η λειτουργία του λούνα παρκ. Αρ. αποφ. 077/ Α Α: 7Λ3ΟΩ1Ρ-80Μ Έγκριση της υπ αριθ. 27/2014 απόφασης του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής για παράταση αναστολής χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης 149

21 οικοδοµικών εργασιών εντός των προτεινόµενων Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού. Ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Κορωναίος έθεσε υπόψη της Επιτροπής ΑΠ 1255/ έγγραφο εισήγηση της νσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών προς την ηµ. Κοινότητα Κρεµαστής, που αφορά στο θέµα και έχει ως ακολούθως: Θέµα: Παράταση αναστολής χορήγησης αδειών όµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών στους προτεινόµενους Κοινοχρήστων και Κοινοφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού Κρεµαστής. Σχετ.: Η υπ αριθµό 660 / απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.1337/1983, ΦΕΚ 33/Α/4-3-83, άρθρο 4, «Αναστολή οικοδοµικών εργασιών» και τις Εγκ. 41/97, Εγκ. 42/ Τις διατάξεις του Ν.2242/1994, ΦΕΚ 162/Α/1994, άρθρο 6, παρ.3 «Πολεοδόµηση περιοχών β κατοικίας σε ΖΟΕ, προστασία φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 3. Τις διατάξεις του Ν.3316/2005 άρθρο 42, παρ.12 «ηµόσιες συµβάσεις εκπόνησης µελετών & παροχής συναφών υπηρεσιών κλπ)» 4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» 5. Την από η τροποποιητική σύµβαση εκπονήσεως της µελέτης του έργου «ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ» 6. Την απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 38/ , µε την οποία εγκρίνεται η υπογραφή της 2ης τροποποιητικής σύµβασης της πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Κρεµαστής. 7. Την από υπογραφή της σύµβασης µε θέµα «2 η τροποποιητική σύµβαση της µελέτης «Πολεοδοµική Μελέτη Οικισµού Κρεµαστής 8. Την υπ αριθµό πρωτ. 1020/ (οικ) εισήγηση της νσης Πολεοδοµικού σχεδιασµού προς το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής. 9. Την υπ αριθµό 34/2012 απόφαση του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής. 10. Την υπ αριθµό 107/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Ρόδου 11. Την υπ αριθµό 660/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Ρόδου µε θέµα: «Έγκριση της αρ.107/2012 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Έγκριση της αρ. 34/2012 Απόφασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Κρεµαστής για αναστολή οικοδοµικών εργασιών και οικοδοµικών αδειών στους προτεινόµενους Κ.Χ. στην προς ανάρτηση Πολεοδοµική Μελέτη Οικισµού Κρεµαστής. 12. Την υπ αριθµό Υ.Α. 302/ (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/ ) µε θέµα «Αναστολή χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών στην περιοχή της υπό έγκριση πολεοδοµικής µελέτης οικισµού Κρεµαστής ηµοτικής Κοινότητας Πεταλούδων ήµου Ρόδου (Ν. ωδεκανήσου). Παρακαλούµε να γνωµοδοτήσετε σχετικά µε την παράταση της αναστολής χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών εντός των προτεινόµενων Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού Κρεµαστής, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης 302/ (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/ ), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών και την υπ αριθ. 27/2014 απόφαση του Συµβουλίου της ηµ. Κοινότητας Κρεµαστής µε την οποία το συµβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ γνωµοδοτεί θετικά για την παράταση της αναστολής χορήγησης αδειών δόµησης και εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών εντός των προτεινόµενων Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων της Πολεοδοµικής Μελέτης οικισµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης 302/ (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/ ), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Ο κ. Φλεβάρης είπε ότι η µη έκδοση οικοδοµικών αδειών είναι µέτρο δυσµενές για υον διοικούµενο και θα πρέπει να εξεταστεί το θέµα πληρέστερα. 150

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 7ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Αριθ. Απόφασης 30/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 12ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ96ΩΗΔ-ΠΝΝ Αριθ. Απόφασης 32/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 2ης/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΙΨΗΩΗΔ-ΣΛΟ Αριθ. Απόφασης 3/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr

Τηλ.2313318265 FAX 2310414777 e-mail: m.chatziagapiou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Θεσσαλονίκη, 9 /01/2015 ΤΜ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΣΥΜΒ 5 ης ΗΜ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ : 30 Β. ΟΛΓΑΣ 162 ΤΚ 54646 Αρµόδιος: Χατζηαγαπίου

Διαβάστε περισσότερα

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com

ήµου Κεφαλλονιάς e-mail:akatsiveli@gmail.com Αργοστόλι 21/3/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 9277 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 16ης/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: Β45ΜΩΗΔ-7ΤΑ Αριθ. Απόφασης 66/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:341/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Αργοστόλι 31-3-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αργοστόλι 31-3-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ. 13734 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα. Αγγελική Πεφάνη Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης

ΠΡΟΣ: ηµοτική Ενότητα Σάµης Αργοστόλι 16-1-2012 Αριθ. Πρωτ.: 49228/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013

Της από 12-4-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 14/12-4-2013 Αριθ. Απόφασης: 218/12-4-2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΣΩΡ-ΖΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-4-203 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 4/2-4-203 Αριθ. Απόφασης: 28/2-4-203 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 132/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης: 28/4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ.

Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 29/1/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 2/29-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 22/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 10ης/2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 0ης/203 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΗΔ-ΑΑΥ Αριθ. Απόφασης 27/203 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε µηνύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 10/13-09-2013. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 13/09/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ(δικ/νος) 10. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 15-3-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 11/15-3-2013 Αριθ. Απόφασης: 153/15-3-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014

Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 63 η Απόφαση υπ αριθ. 2364/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων του Δήμου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 01/02-02-2012 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 106

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 826/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 6/05-07-2013. Στη Ρόδο και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ένωσης ήµων Νοτίου Αιγαίου Παραρτήµατος Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΥΓΕΙΑ» ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 320/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 568/20-9-2013 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο, 29.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΖ 24.09.2014, ΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

1. ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2. ΜΟΝΟΓΥΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3. ΜΑΝΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & 4. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό 07/23-05-2011 συνεδριάσεως της Δημοτικής του Δήμου Μυκόνου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 22/2011 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15.455/28-07-2011 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 76/2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013

Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30-8-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/30-8-2013 Αριθ. Απόφασης: 560/30-8-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 6 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 15 Στο Αίγιο και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΣΧΖ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 101/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 127/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13326/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 127/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13326/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΚ6-ΤΡΒ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.713/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 11.71/19-06-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:79/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της προµήθειας «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 04/9-4-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 09/04/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 9/21-9-2012. Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημ. Συμβουλίου) σήμερα 21/09/2012 ημέρα Παρασκευή και

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 18 ης /29-3-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΦΑΣΗ 186 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 30/6/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013..

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 3/29-03-2013.. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 29/03/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 17/19-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 313-17/19-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα