ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών Κατασκευής Εφαρμογών Πληροφορικής, η οποία θα αναφέρεται εφεξής, χάριν συντομίας, ως ο «πάροχος». Γενικοί Όροι Χρήσης Κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών της (αναφερόμενος παρακάτω, χάριν συντομίας, ως «ο χρήστης»), τεκμαίρεται ότι συναινεί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται εδώ και δίνει την αναντίρρητη συγκατάθεσή του στις προβλεπόμενες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό οφείλει, πριν τη χρήση της ιστοσελίδας, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και, εφόσον διαφωνεί, να απόσχει από τη χρήση των υπηρεσιών της. Εφόσον ο χρήστης αποδεχθεί τους παρόντες όρους κατά τα ανωτέρω, έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, καταβάλλοντας ο ίδιος τα αναγκαία τέλη προς τρίτους (παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου κλπ), ενώ έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τον εξοπλισμό και τα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες της (hardware, software, σύνδεση στο διαδίκτυο κλπ). Ο πάροχος και δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη βοήθεια εξειδικευμένων προς τούτο συνεργατών, ώστε οι παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες, λειτουργίες, επιλογές και περιεχόμενα να παρέχονται αδιάκοπα και χωρίς σφάλματα, πλην, όμως, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της, στο βαθμό που η τελευταία σχετίζεται με θέματα παρόχου ή άλλα τεχνικά συμβάντα που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της. Σας υπόσχεται, εντούτοις, ότι θα γίνεται επισταμένη προσπάθεια, ώστε τα τυχόν υπάρχοντα τεχνικά προβλήματα να επιδιορθώνονται το συντομότερο δυνατόν. Σε κάθε περίπτωση, ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, επεκτείνει, βελτιώνει, τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς και να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση του τους παρόντες

2 όρους, από και με σχετική τροποποίηση του παρόντος, χωρίς να ενημερώνει τον επισκέπτη. Συστήνεται να συμβουλεύεστε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, και ιδιαίτερα πριν την κάθε χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η χρήση κάθε φορά της ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί τους παρόντες Όρους χρήσης όπως αυτοί ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Ανακατεύθυνση (χρήση συνδέσμων "Links") Για λόγους επιστημονικότητας και πληρέστερης ενημέρωσης και πληροφόρησης των χρηστών της, η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει τη δυνατότητα ανακατεύθυνσηςπαραπομπής και σε άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων ("links"), υπερσυνδέσμων ( hyper-links ), ή διαφημίσεων. Ωστόσο, ο πάροχος δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους, ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών τους, ούτε για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούν και δεν ταυτίζεται, ούτε συνδέεται με άλλο τρόπο με αυτές. Κατά συνέπεια, ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας που επιλέγει να κάνει χρήση των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οφείλει να γνωρίζει ότι, για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα προκύψει από την παραπάνω επίσκεψη ή/και χρήση, ευθύνονται αποκλειστικώς αυτοί οι δικτυακοί τόποι, στους οποίους και πρέπει να απευθυνθεί, άνευ ουδεμίας ευθύνης του παρόχου και διαχειρίστη της παρούσας ιστοσελίδας. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του Δικαιούχου, κ. Γούτα Δημήτριου, προστατευόμενη από την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και εν γένει η αναπαραγωγή και αναμετάδοση των περιεχομένων της παρούσας ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δικαιούχου. Η εμφάνιση του υλικού στον παρόντα διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

3 Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι σχετικοί με αυτήν Όροι και χρήσης της ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων και τη χρήση τους. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς παρέχετε στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα. Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί του, να τούς παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν. Η διαχειρίστρια δεσμεύεται αυστηρώς να μη διανείμει σε κανέναν τρίτο (με την επιφύλαξη περιπτώσεων άρσης του απορρήτου που αναλύεται ειδικώς παρακάτω) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες. Εάν δηλώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή επιχειρήσετε να υποδυθείτε κάποιον άλλο όταν στέλνετε πληροφορίες on-line, όλες οι πληροφορίες - καθώς επίσης και το IP address - θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας ή και περιεχόμενο καταγγελίας προς τις Αρμόδιες Αρχές. Συγκέντρωση πληροφοριών Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη κατά τρόπο ώστε οι χρήστες της να είναι σε θέση να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και εάν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας να παράσχουν προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που επιθυμούν να απευθυνθούν προσωπικά στον κ. Γούτα για να ζητήσουν την επαγγελματική του συνδρομή και να συνεργαστούν μαζί του. Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως και συναινείτε στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που ανακοινώνονται μέσω αυτής.

4 Πρόσβαση στις Πληροφορίες Κάθε συνεργασία μεταξύ μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας απαιτεί την συλλογή προσωπικών σας στοιχείων. Οποιαδήποτε πληροφορία αφορά εσάς παραμένει αυστηρά απόρρητη και πρόσβαση σε αυτή έχει μόνο ο κ. Γούτας. Η εκ μέρους σας ως άνω παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον κ. Γούτα για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Έχουμε φροντίσει να παρέχουμε στους χρήστες το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία περίπτωση ο κ. Γούτας δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες, χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, τόσο από πλευράς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όσο και από το επαγγελματικό απόρρητο που καλύπτει τη μεταξύ σας σχέση, εκτός και αν αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από συγκεκριμένες, νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση. Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της, δηλαδή μικρά αρχεία (text files), που αποστέλλονται και φυλάσσονται στον Η/Υ του χρήστη, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα, να διευκολύνεται η πρόσβαση του χρήστη σε αυτή, αλλά για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της. Τα συγκεκριμένα Cookies, απολύτως αναγκαία για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας, δεν προκαλούν βλάβες στους Η/Υ των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς, ενώ σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα, διαγράφονται αυτομάτως. Δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη, ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ασφάλεια Ο πάροχος και δικαιούχος της παρούσας ιστοσελίδας δεσμεύεται για την διασφάλιση και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγονται από τους χρήστες της ιστοσελίδας, λαμβάνοντας όλα τα αναγνωρισμένα και αναγκαία τεχνολογικά και προληπτικά μέτρα.

5 Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους εξαρτάται και από εσάς. Η δική σας συνδρομή στη διατήρηση της ασφάλειας της επικοινωνίας, είναι κομβική και απολύτως απαραίτητη. Συνιστάται, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, η επικοινωνία να μην πραγματοποιείται μέσω κοινόχρηστων Η/Υ (στους οποίους έχουν και άλλοι πρόσβαση) και επίσης καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση Η/Υ που βρίσκονται εγκαταστημένοι σε internet καφέ και γενικά σε δημόσιους χώρους. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία λοιποί όροι Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, όπως αυτοί ισχύουν τροποποιούμενοι από τον Διαχειριστή της, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας υπάγεται αποκλειστικώς στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης με εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων. Οι παρόντες όροι χρήσης, τους οποίους αυτοδικαίως θεωρείται ότι λάβατε γνώση και αποδέχεστε, εφόσον κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κ. Γούτα και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς.

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων Γενικά H παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «AQUAPUREST WATER SYSTEMS» (ΑΦΜ 044039600, ΟΥ Kαλαµαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας.

ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ. Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. ΌΡΌΙ & ΠΡΌΫΠΌΘΕΣΕΙΣ 1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ 1.1. ΣΚΌΠΌΣ ΙΣΤΌΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας. Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας και την

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H ElaStiThesiTous.gr, η κίνηση ενεργών πολιτών που δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτης τoυ δικτυακού τόπου ElaStiThesiTous.gr, είναι μια επιγραμμική (online) υπηρεσία που υποστηρίζεται από ενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

«Iστοσελίδα» :www.giveandfund.com/ G&F/ Πλατφόρμα/giveandfund«Διαχειριστής» : M.F.C. company με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα

«Iστοσελίδα» :www.giveandfund.com/ G&F/ Πλατφόρμα/giveandfund«Διαχειριστής» : M.F.C. company με έδρα την Αθήνα στην Ελλάδα ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ www.givefund.com Γενικά: Το παρόν κείμενο αποτελεί το σύνολο των όρων χρήσης ( όροι χρήσης ) της ιστοσελίδας (η ιστοσελίδα ) www.giveandfund.com (εν συντομία G&F ). Διαχειριστής της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant

Tzirka Maria Irene Lawyer Legal Consultant 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Beauty Hall σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα http://www.beauty-hall.gr στο εξής αποκαλούμενη ως «ιστοσελίδα» για συντομία, έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η αποδοχή της συµφωνίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Καλώς ήρθατε στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ΕΣΕΑΠ (εφεξής "Όροι Χρήσης"). Παρακαλούµε διαβάστε αυτούς τους όρους χρήσης προσεκτικά. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ

2. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ ΙΑ ΟΡΟΙ ΦΡΗΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Oι παρόντες Όροι Χρήσης επέχουν θέση συμφωνίας μεταξύ αφενός της ατομικής επιχείρησης του Θεοδώρου Μπένου (καλουμένης εφεξής στο παρόν χάριν συντομίας Πάροχος Τπηρεσιών ), η οποία -

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής Όροι χρήσης Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε: Στη χρήση ή αγορά του συστήματος online booking με διακριτικό τίτλο Car Rental Booking -

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

OΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑUDI OWNERS CLUB ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εταιρεία Kosmocar, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, καθώς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων εμπόρων της διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό)

Διαβάστε περισσότερα

3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών,

3. Ασφάλεια συναλλαγών - Σύνδεσμοι - Cookies Για την προστασία και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων και ηλεκτρονικών Συναλλαγών, 1. Γενικοί όροι- Εισαγωγή Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης (πώλησης) των προϊόντων SWAROVSKI μέσω διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») ιδιοκτησίας της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή

1. Εισαγωγή. 2. Εγγραφή 1. Εισαγωγή 1.1 H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE), με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449 (2008), και αριθμό μητρώου Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.lorealb2bsalons.gr Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της L OREAL HELLAS Α.Ε. που είναι αφιερωμένη στα εμπορικά σήματα L Oreal Professionnel, Kerastase, Redken, Matrix, Shu

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι Λεωφ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα