Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 EXTRA ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 1. Σε καθεµία από τις παρακάτω περιπτώσεις να βρείτε τα λάθη στην κωδικοποίηση. α. Αλγόριθµος Άσκηση β. Αλγόριθµος Άσκηση ιάβασε x ιάβασε x Αν x >= 52 τότε Αν x mod 2 = 0 τότε y x ^ 2 Αν x >= 12 τότε Αλλιώς y x - 2 Αν x >= 12 τότε Αλλιώς y x 2 y 4 div x + 1 Αλλιώς y 4 * x + 1 Εµφάνισε y Εµφάνισε y Τέλος Άσκηση Τέλος Άσκηση 2. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα διαβάζει έναν πενταψήφιο ακέραιο αριθµό και θα τον στρογγυλοποιεί στις εκατοντάδες (για παράδειγµα ο αριθµός θα γίνει 38600, ενώ ο αριθµός θα γίνει 38500). Αν ο αριθµός που εισάγεται δεν είναι πενταψήφιος, να εκτυπώνεται κατάλληλο µήνυµα. 3. ίνεται ο παρακάτω αλγόριθµος διατυπωµένος σε φυσική γλώσσα κατά βήµατα. Να τον αποτυπώσετε σε κωδικοποίηση. Αλγόριθµος: Άσκηση_µετατροπή Είσοδος: Ακέραιοι αριθµοί α, β Έξοδος: Ακέραιοι αριθµοί γ Βήµα 1: Θέσε γ = (α + β) 2 div 2 Βήµα 2: Αν γ > 10, τότε πήγαινε στο βήµα 3, Αλλιώς πήγαινε στο βήµα 8 Βήµα 3: Θέσε α = α γ Βήµα 4: Αν Α_Τ(γ) < 4, τότε πήγαινε στο βήµα 7 Βήµα 5: Θέσε α = α + 2 Βήµα 6: Θέσε γ = γ + α Βήµα 7: Τύπωσε τα α, γ Βήµα 8: Θέσε γ = (γ + α) 2 Βήµα 9: Τύπωσε το γ 4. Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία του Υπουργείου Παιδείας, για να πραγµατοποιηθεί µια σχολική εκδροµή, πρέπει να έχουν δηλώσει συµµετοχή σε αυτήν τουλάχιστον το 75% των µαθητών της τάξης αυτής. Επιπλέον, όσον αφορά τους συνοδούς καθηγητές απαιτείται ένας ως αρχηγός της εκδροµής και ένας καθηγητής ανά 30 µαθητές (για παράδειγµα, για 31 µαθητές απαιτούνται 3 καθηγητές συνολικά).

2 Σε ένα σχολείο έχουν δηλώσει 4 καθηγητές ότι επιθυµούν να συνοδεύσουν την α τάξη σε εκδροµή φέτος. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που: α. Θα διαβάζει το πλήθος των µαθητών της α τάξης του λυκείου, καθώς και το πόσα παιδιά δήλωσαν ότι θα πάνε εκδροµή. β. Θα ελέγχει αν µπορούν οι µαθητές να πάνε εκδροµή και θα εκτυπώνει κατάλληλο µήνυµα. Αν δεν επαρκούν οι συνοδοί, θα εκτυπώνει πόσοι χρειάζονται ακόµα. 5. Ένα γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων παρέχει δύο εναλλακτικά «πακέτα» στους πελάτες του: 1. Χρέωση 35 ευρώ για 100 χιλιόµετρα και 0,75 ευρώ για κάθε επιπλέον χιλιόµετρο (πέραν των 100) ή 2. Χρέωση 1.35 ευρώ ανά χιλιόµετρο από το πρώτο χιλιόµετρο. Αν ο πελάτης νοικιάσει το αυτοκίνητο µε ασφάλιση, τότε υπάρχει επιβάρυνση 5%. Η επιβάρυνση αυτή όµως δεν µπορεί να υπερβεί τα 15 ευρώ. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει τον τρόπο ενοικίασης που επιθυµεί κάποιος πελάτης (1 ή 2), τον αριθµό χιλιοµέτρων που διένυσε, καθώς και αν επιθυµεί ασφάλιση στο αυτοκίνητό του ( ναι / όχι ). Ο αλγόριθµος θα εκτυπώνει την οφειλή του πελάτη προς το γραφείο ενοικιάσεως. 6. Η διαδικασία για την αλλαγή κωδικού σε µια συσκευή κινητού τηλεφώνου είναι η εξής: Η συσκευή ζητά τον παλιό κωδικό από τον χρήστη και το διασταυρώνει µε το PIN που βρίσκεται αποθηκευµένο και ανασύρεται από την κάρτα SIM. Αν ο χρήστης έχει δώσει τον σωστό κωδικό, τότε ζητά τον νέο κωδικό 2 φορές, αλλιώς εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα. Στην πρώτη περίπτωση και αν ο νέος κωδικός έχει δοθεί σωστά 2 φορές, τότε η συσκευή τοποθετεί στο PIN της κάρτας SIM τον νέο κωδικός, διαφορετικά εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα. Να αναπτύξετε τον αλγόριθµο που εκτελεί το κινητό τηλέφωνο κατά την διαδικασία αλλαγής του κωδικού ασφαλείας. 7. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει έναν αριθµό και να εκτυπώνει σχετικά µε το αν είναι θετικός διψήφιος ή όχι. Αν είναι, να εκτυπώνει το κατάλληλο από τα επόµενο µηνύµατα: και τα δυο ψηφία είναι άρτιοι, και τα δυο ψηφία είναι περιττοί, το πρώτο ψηφίο είναι άρτιος και το δεύτερο περιττός και το πρώτο ψηφίο είναι περιττός και το δεύτερο άρτιος. 9. Η CityTel ανακοίνωσε το νέο πρόγραµµα κινητής τηλεφωνίας City , όπου υπάρχει πάγια µηνιαία χρέωση 26 ευρώ και κάθε χρήστης διαθέτει δωρεάν 120 λεπτά οµιλίας και 60 δωρεών µηνύµατα. Η χρέωση για τον επιπλέον χρόνο οµιλίας είναι 15 λεπτά ανά λεπτό οµιλίας και για τα µηνύµατα αντίστοιχα 8 λεπτά ανά µήνυµα. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που για έναν συνδροµητή του προγράµµατος City θα διαβάζει τον χρόνο οµιλίας του και τα µηνύµατα που απέστειλε και θα εµφανίζει το ποσό του λογαριασµού. Οι παραπάνω τιµές προσαυξάνονται µε 19% ΦΠΑ. 10. Η CityTel αποφάσισε να προσφέρει νέα υπηρεσία: αποστολή τηλεγραφηµάτων σε όλες τις χώρες του κόσµου. Το κοστολόγιο της νέας

3 αυτής υπηρεσίας υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα κλιµακωτά: Κείµενα (σε λέξεις) Κόστος (ευρώ ανά λέξη) και άνω 0.25 Το παραπάνω ποσό υπόκειται σε ΦΠΑ 19%. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει το πλήθος των λέξεων του ενός τηλεγραφήµατος που θέλει να αποστείλει ο κύριος Αρβίλογλου και θα εκτυπώνει το κόστος αποστολής του. Μια άλλη εταιρεία κοστολογεί 0.21 ευρώ για κάθε λέξη του τηλεγραφήµατος. Ποια από τις δυο προσφορές συµφέρει τον κύριο Αρβίλογλου 11. Ένα Internet Cafe έχει την ακόλουθη πολιτική χρέωσης (κλιµακωτά): 1. Τα πρώτα 1.40 ευρώ τριάντα λεπτά: 2. Τα επόµενα 1.10 ευρώ το κάθε ένα τρία 30λεπτα: 30λεπτο 3. Ο υπόλοιπος 0.03 ευρώ ανά δευτερόλεπτο χρόνος: Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει το χρόνο που κάποιος πελάτης έκανε χρήση των υπηρεσιών του Internet Cafe και θα εκτυπώνει τη χρέωση. 12. Εξωτερικά του λιµανιού της Βενετίας υπάρχουν αισθητήρες µέτρησης της στάθµης αλλά και της <<καθαριότητας>> του νερού. Υπάρχουν 2 επίπεδα ορίων επιφυλακής και 2 επίπεδα λήψης µέτρων για την ανακύκλωση του νερού. Τα όρια επιφυλακής απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: είκτες (χωρίς µονάδες µέτρησης) Στάδιο επιφυλακής Α Στάδιο επιφυλακής Β στάθµη θαλάσσης καθαρότητα Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που θα δέχεται τις ενδείξεις για τα δύο παραπάνω στοιχεία και θα εκτυπώνει αντίστοιχο µήνυµα για το αν πρέπει να ληφθούν µέτρα ή όχι. 12. Ένα κιλό χρώµατος αρκεί για την κάλυψη επιφάνειας 4 τ.µ. Υπάρχουν 2 συσκευασίες αυτού του χρώµατος: του 1 κιλού µε κόστος 7 ευρώ και των 3 κιλών µε κόστος 19 ευρώ. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει την επιφάνεια που επιθυµούµε να βάψουµε µε το συγκεκριµένο χρώµα και θα εκτυπώνει τα χρήµατα που απαιτούνται για την αγορά του χρώµατος 13. Ένα τούβλο τύπου <<D>> καταλαµβάνει εµβαδόν 0.03 τ.µ. στην επιφάνεια του τοίχου και κοστίζει 0.15 ευρώ. Παράλληλα, εκτιµάται ότι χρειάζεται ένα σακί τσιµέντο, κόστους 25 ευρώ, για 5 τ.µ. επιφάνειας. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει τη συνολική επιφάνεια µιας αποθήκης που επιθυµούµε να χτίσουµε και θα υπολογίζει και θα εκτυπώνει το ποσό που απαιτείται. 14. Το αυτοκίνητο του κυρίου BΟΤΣΗ πρέπει να περνάει από µικρό service

4 (αλλαγή λαδιών) κάθε χλµ. Και από µεγάλο service κάθε χλµ. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει τα χιλιόµετρα που έχει διανύσει το αυτοκίνητο και θα εκτυπώνει σε πόσα χιλιόµετρα είναι το επόµενο service και τι είδους είναι αυτό. 15. Η βιοτεχνία κατασκευής ενδυµάτων BΟΤΣΗ ακολουθεί την εξής τιµολογιακή πολιτική για την πώληση (χονδρική) των προϊόντων της: Για παραγγελία άνω των 350 και έως 800 τεµάχια χρεώνει 21 ευρώ ανά τεµάχιο, για παραγγελία άνω των 800 τεµαχίων χρεώνει 17εύρω ανά τεµάχιο, ενώ των 150 τεµαχίων και έως και 350 τεµάχια χρεώνει 25 ευρώ ανά τεµάχιο. Παραγγελία µικρότερη των 150 τεµαχίων δεν γίνεται δεκτή. Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει το πλήθος των τεµαχίων της παραγγελίας και θα εκτυπώνει το κόστος της παραγγελίας. Σηµειώνεται πως, αν το κόστος της παραγγελίας υπερβαίνει τα 1500 ευρώ, πραγµατοποιείται έκπτωση 9%. 16. Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων για το Κάιρο είναι 125 ευρώ για ενήλικες και 80 ευρώ για παιδιά. Κάθε άτοµο (ενήλικας ή παιδί) επιτρέπεται να µεταφέρει έως και 15 κιλά αποσκευών. Ωστόσο, αν συνολικά µεταφέρονται περισσότερα κιλά από το επιτρεπόµενο όριο, τότε κάθε επιπλέον κιλό χρεώνεται µε 1.5 ευρώ. Επίσης, αν τα παραπάνω έξοδα ξεπεράσουν τα 450 ευρώ, υπάρχει έκπτωση 9%. Τέλος, ο φόρος του αεροδροµίου είναι 20 ευρώ το άτοµο. Μια οικογένεια αποφάσισε να πάει διακοπές στο Κάιρο και πρέπει να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει το πλήθος των ενηλίκων, το πλήθος των παιδιών και το συνολικό βάρος των αποσκευών της οικογένειας, και θα εκτυπώνει τα χρήµατα που πρέπει να καταβάλει η οικογένεια. 17. Ο κύριος BΟΤΣΗ έχει αποταµιεύσει ευρώ και αποφάσισε να τα καταθέσει στην τράπεζα. Υπάρχουν δυο επενδυτικά προγράµµατα: Το πρώτο δίνει 1.35% επιτόκιο ετησίως για ποσό έως ευρώ, ενώ για το µέρος του ποσού που είναι µεγαλύτερο των ευρώ και µέχρι ευρώ το επιτόκιο είναι 2%. Για το υπόλοιπο του ποσού πέραν των ευρώ το επιτόκιο είναι 2.85%. Το δεύτερο επενδυτικό πρόγραµµα δίνει επιτόκιο 1.95% για όλο το ποσό. Να αναπτύξετε αλγόριθµο, ο οποίος: α. θα εκτυπώνει τα χρήµατα του κύριου BΟΤΣΗ ύστερα από 2 χρόνια, αν χρησιµοποιήσει το πρώτο πρόγραµµα, β. θα εκτυπώνει τα χρήµατα του κύριου BΟΤΣΗ ύστερα από 2 χρόνια, αν χρησιµοποιήσει το δεύτερο πρόγραµµα. Και στις δυο περιπτώσεις θεωρούµε ότι στο τέλος της πρώτης χρονιάς επανατοκίζεται το αρχικό ποσό και ο τόκος µαζί. εν πραγµατοποιείται καµία ανάληψη χρηµάτων. γ. θα εκτυπώνει µήνυµα σχετικά µε το ποιο από τα δύο προγράµµατα τον συµφέρει, δ. θα εκτυπώνει ποιο είναι το µέσο επιτόκιο που δίνει για τη διετία το κάθε πρόγραµµα. 18. Υπόγειο parking σε κεντρική πλατεία της Αθήνας ακολουθεί την εξής τιµολογιακή πολιτική: Χρόνος Χρέωση (σε ώρες)

5 1 5 ευρώ 2 µέχρι 4 5 ευρώ για την πρώτη ώρα και 2 ευρώ για κάθε επόµενη 5 µέχρι ευρώ ανεξαρτήτων ωρών στάθµευσης 24 και άνω 30 ευρώ για κάθε µέρα Να αναπτύξετε αλγόριθµο που θα διαβάζει τον αριθµό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και τις ώρες στάθµευσης και θα υπολογίζει τη χρέωση. Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω ποσά υπάρχει επιβάρυνση δηµοτικού φόρου 4%.

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ένα ποσό 60.000 πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της.

2. Να περιγραφεί η δομή ακολουθίας και να δοθεί το διάγραμμα ροής της. 1. Ποιοί είναι οι βασικοί τύποι συνιστωσών/εντολών ενός αλγορίθμου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Υπάρχουν οι: Δομές ακολουθίας (σειριακές εντολές, αναθέσεις τιμών) Επιλογής με βάση κριτήρια Διαδικασίες επανάληψης Ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 12ου ΓΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων.

Β.1.Να γράψετε τους αριθµούς της στήλης Α και δίπλα το γράµµα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό είδος προβληµάτων. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΙ Η ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 3. ΤΥΠΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 4. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 5. ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ALPHA MASS PAYMENTS 6. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia

Εγχειρίδιο. Copyright 2005 Profia Εγχειρίδιο Copyright 2005 Profia Περιεχόμενα Ôßôëïò Σελίδα Γενικές παρατηρήσεις...3 Τιµολόγηση Αυτοκινήτου Ι...4-9 Ελεύθερη Τιµολόγηση...4-5 Τιµολόγηση Πακέτων...6 Συγκριτική Τιµολόγηση...7-8 Έκδοση Προσωρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου

Οδηγός Χρήσης. Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου Οδηγός Χρήσης Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου 1 Κατάλογος περιεχομένων 1. Καλώς ήρθατε στο Σύστημα διαχείρισης e-market Περιφέρειας Hπείρου...4 1.1 Άδεια...4 1.2 Πληροφορίες για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

! "!# $ % & & ' "& '# & +

! !# $ % & & ' & '# & + !! "!# $ % & & ' "& '# "()#*! & +, &! *! *! ) -.!-/ /)-0*- -0*-/*. 1! '!* %2 1' "# 32 * 1!! ( 4. 1'! )! 1! 5 6 &! *( '.., 1! (. 7., 7(8 34+ % -*- 3 9 4:+/3 *!" # *!"/!# 0! 5 % ;* ?@A =>?@A ?@1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων

Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «Προγραμματισμός Ι» Για το Α Εξάμηνο Σπουδών Υπεύθυνος Εργαστηρίου : Γιώργος Κατσαούνος Α) Αντικείμενο των εργαστηριακών εξετάσεων Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων

Γενικά. Όροι και προϋποθέσεις Πωλήσεων Γενικά H παρούσα ιστοσελίδα περιλαµβάνει το ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop), της εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΑΣΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ» και το διακριτικό τίτλο «AQUAPUREST WATER SYSTEMS» (ΑΦΜ 044039600, ΟΥ Kαλαµαριάς,

Διαβάστε περισσότερα

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω.

Τι συμπληρώνουμε στον κωδικό εικόνας; Τα στρεβλωμένα γράμματα και αριθμούς που βλέπουμε ακριβώς από κάτω. Γενικές Ερωτήσεις Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Καταχώρισης και Εκτέλεσης Συνταγών (ΗΚΕΣ); Μέσω της ιστοσελίδας www.e-syntagografisi.gr επιλέξτε στα δεξιά Είσοδος στην Εφαρμογή.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Δαπάνες νοικοκυριού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Δαπάνες νοικοκυριού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δαπάνες νοικοκυριού ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα