Ποιοτικοί έλεγχοι Ευρήµατα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Οικονοµικών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιοτικοί έλεγχοι Ευρήµατα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Οικονοµικών"

Transcript

1 Ποιοτικοί έλεγχοι Ευρήµατα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010 Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Οικονοµικών

2 Πρόγραµµα Α. Απολογισµός του έργου της ΕΛΤΕ Β. Αποτελέσµατα ποιοτικών ελέγχων 2009 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Παρουσίαση αποτελεσµάτων - Ευθύνες ηγεσίας - Ανεξαρτησία & δεοντολογία - Παρακολούθηση - Τεκµηρίωση - Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες - Αποδοχή & διατήρηση πελατών - Ανθρώπινοι πόροι - Εκτέλεση ανάθεσης Γ. Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010

3 ΕΛΤΕ Απολογισµός έργου 2009

4 Εποπτεία ελεγκτικών πρακτικών Απολογισµός ιενέργεια πρώτων ποιοτικών ελέγχων σε όλες τις ελεγκτικές εταιρείες ιεθνές Πρότυπο ιασφάλισης Ποιότητας 1 Καταγραφή αδυναµιών και ανάληψη δεσµεύσεων Εκθέσεις ιαφάνειας Έλεγχος Ε 2009 Οδηγίες για το 2010 Προτεραιότητες Πλήρες πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων Ποιοτικός έλεγχος επί ελεγκτικών έργων Έλεγχος συµµόρφωσης και καταστολή Ενσωµάτωση των ΕΠ στο εθνικό δίκαιο ιαφάνεια 4

5 Εποπτεία επαγγέλµατος Απολογισµός Επαγγελµατικές εξετάσεις Αναµόρφωση και διεθνοποίηση Πρακτική άσκηση ηµόσια διαβούλευση Εκσυγχρονισµένο νέο πλαίσιο -ποσοτικά & ποιοτικά χαρακτηριστικά Προτεραιότητες Συνεχής εκπαίδευση ιάρκεια, επάρκεια Επάρκεια επαγγελµατικών φορέων Αναµόρφωση των γνωστικών αντικειµένων του ν.3693/2008 για τις επαγγελµατικές εξετάσεις Όροι & προϋποθέσεις χορήγησης αδείας νοµίµου ελεγκτή ιαφάνεια 5

6 Εποπτεία λογιστικής τυποποίησης Απολογισµός ηµόσια ιαβούλευση για υιοθέτηση IFRS for SMEs Προτεραιότητες Εισαγωγή των: IFRS 9 IFRS for SMEs IPSAs: International Public Sector Accounting Standards ιαφάνεια 6

7 Λοιπές προτεραιότητες Προτεραιότητες Στελέχωση της ΕΛΤΕ Πειθαρχικός έλεγχος και αναµόρφωση οργάνων Κωδικοποίηση & αναµόρφωση της Νοµοθεσίας ιαφάνεια 7

8 Πρόγραµµα Α. Απολογισµός του έργου της ΕΛΤΕ Β. Αποτελέσµατα ποιοτικών ελέγχων 2009 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Παρουσίαση αποτελεσµάτων - Ευθύνες ηγεσίας - Ανεξαρτησία & δεοντολογία - Παρακολούθηση - Τεκµηρίωση - Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες - Αποδοχή & διατήρηση πελατών - Ανθρώπινοι πόροι - Εκτέλεση ανάθεσης Γ. Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010

9 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων

10 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Ποιοτικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν σε όλες τις ελεγκτικές εταιρείες Αντικείµενο Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας των ελεγκτικών εταιρειών Βαθµός εφαρµογής του ιεθνούς Προτύπου ιασφάλισης Ποιότητας ( Π Π) Θέµατα που άπτονται της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Αρχές διενέργειας ελέγχων Συνέπεια στο πρόγραµµα ελέγχου που ακολουθήθηκε Κατανόηση των διαφορών των ελεγκτικών εταιρειών Συµβουλευτική προσέγγιση ιαφάνεια 10

11 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Γενική εικόνα Σηµαντικός βαθµός διακύµανσης ως προς την ύπαρξη, δοµή και τεκµηρίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας Ελεγκτικές εταιρείες µε: αρκετά ανεπτυγµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας σύστηµα διασφάλισης ποιότητας που χρήζει σηµαντικής βελτίωσης ανεπαρκές σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ιαφάνεια 11

12 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Θετικά Οι περισσότερες ελεγκτικές εταιρείες έκαναν σηµαντική πρόοδο µέσα στο 2009 θέσπιση πολιτικών που προβλέπει το Π Π εγχειρίδια για το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ενηµέρωση για το Π Π Το ΣΟΕΛανέλαβε σηµαντικές πρωτοβουλίες για καίρια θέµατα του ελεγκτικού επαγγέλµατος εκπαιδευτικά σεµινάρια για τα ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα προσαρµογή και παροχή στην ελεγκτική αγορά ηλεκτρονικού ελεγκτικού εργαλείου για την υποστήριξη της διενέργειας της ελεγκτικής εργασίας ιαφάνεια 12

13 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Σηµαντικότερες προκλήσεις Μεθοδολογία Συµβατή µε τα ΕΠ Ενιαία εφαρµογή Ποιοτικός έλεγχος ικλείδα ασφαλείας για ποιότητα ελεγκτικής εργασίας Αποδοχή & διατήρηση πελατών Αξιολόγηση πελατών σύνδεση µε σχεδιασµό Ενηµέρωση - εκπαίδευση Σχεδιασµός επαρκών προγραµµάτων εκπαίδευσης ιαφάνεια 13

14 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Σηµαντικότερες προκλήσεις Επισκόπηση ποιότητας ανάθεσης ικλείδα ασφαλείας για εισηγµένες εταιρείες ιαβούλευση Εξασφάλιση έκφρασης γνώµης Anti-money laundering Σχεδιασµός και εφαρµογή διαδικασιών Σύστηµα συµβατό µε το µέγεθος εταιρείας Εφαρµογή Π Πστην ουσία και όχι στον τύπο ιαφάνεια 14

15 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Συνέργειες και κοινή δέσµευση ΣΟΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ιαφάνεια 15

16 Αναλυτική παρουσίαση αποτελεσµάτων

17 Ευθύνες Ηγεσίας Ευθύνη Ηγεσίας σύµφωνα µε το Π Π-1: Προώθηση µιας εσωτερικής κουλτούρας προσανατολισµένης στην ποιότητα µέσα από ξεκάθαρες συνεχείς και συνεπείς ενέργειες και µηνύµατα Ποιοτικοί έλεγχοι 2009 Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν είχε τεκµηριωµένες ενέργειες και µηνύµατα που να προωθούν εσωτερικά τη σηµασία της ποιότητας. Παραδείγµατα ενεργειών και µηνυµάτων : Καθορισµός αρµοδιοτήτων ιάθεση επαρκών πόρων Τακτική εσωτερική επικοινωνία ιαφάνεια 17

18 εοντολογία-ανεξαρτησία Ανεξαρτησία Επαγγελµατική συµπεριφορά Ακεραιότητα Εχεµύθεια Αντικειµενικότητα Επαγγελµατική ικανότητα ιαφάνεια 18

19 Εταιρικές πολιτικές-εκπαίδευση Σηµαντικές ελλείψεις στην τεκµηρίωση των εταιρικών πολιτικών για θέµατα ανεξαρτησίας και δεοντολογίας : Συνοπτικά εγχειρίδια πολιτικών ανεξαρτησίας και δεοντολογίας χωρίς να περιέχουν ουσιαστικά εταιρικές πολιτικές, αλλά τα σχετικά θέµατα να καλύπτονται µε παραποµπές στον κώδικα δεοντολογίας της IFAC και την τοπική νοµοθεσία Περιορισµένος αριθµός εταιρειών δεν είχε καταρτίσει καµία µορφή εταιρικής πολιτικής για θέµατα ανεξαρτησίας και δεοντολογίας Σηµαντικές ελλείψεις στην εκπαίδευση για θέµατα δεοντολογίας και ανεξαρτησίας ιαφάνεια 19

20 εοντολογία Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν είχε συγκεκριµένες εταιρικές πολιτικές για θέµατα δεοντολογίας, και συνεπώς δεν υπήρχαν συγκεκριµένες οδηγίες προς το προσωπικό για : Σύγκρουση συµφερόντων πελατών ώρα και φιλοξενία Οικογενειακές σχέσεις Πρόσληψη ελεγκτών από πελάτες και αντίστροφα Αµοιβές ως ποσοστό συνολικών αµοιβών Ανείσπρακτες αµοιβές ιαφάνεια 20

21 Ανεξαρτησία - ιαδικασία ετήσιας επιβεβαίωσης Σηµαντικές αδυναµίες κατά τη διαδικασία συµπλήρωσης της ετήσιας δήλωσης επιβεβαίωσης ανεξαρτησίας : Μη υποβολή ετήσιας επιβεβαίωσης ανεξαρτησίας Πληµµελής συµπλήρωση της ετήσιας δήλωσης Απουσία πολιτικής για υποβολή δήλωσης εµπιστευτικότητας Μη ορισµός υπεύθυνου εταίρου για την παρακολούθηση των δηλώσεων ανεξαρτησίας ιαφάνεια 21

22 Εναλλαγή κύριου εταίρου-μη Ελεγκτικές υπηρεσίες Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν είχε θεσµοθετήσει πολιτική για την παροχή συµπληρωµατικών µη ελεγκτικών υπηρεσιών σε υφιστάµενους πελάτες στους οποίους παρέχονται ήδη ελεγκτικές υπηρεσίες Σηµαντικές ελλείψεις στις εταιρικές πολιτικές, σχετικά µε την εναλλαγή του κύριου εταίρου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ν. 3693/2008 ιαφάνεια 22

23 Ενηµέρωση Επιτροπών Ελέγχου Αδυναµίες στη διαδικασία επικοινωνίας µε τις επιτροπές ελέγχου των εταιρειών δηµοσίου ενδιαφέροντος, αναφορικά µε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον ν.3693/2008 : Ενηµέρωση αποτελέσµατος ελέγχου Αδυναµίες συστήµατος εσωτερικού ελέγχου Επιβεβαίωση ανεξαρτησίας οµάδας ελέγχου Γνωστοποίηση φύσης και έκτασης µη ελεγκτικών υπηρεσιών ιαφάνεια 23

24 Παρακολούθηση Κυρώσεις Κοινοποίηση αποτελεσµάτων Αξιολόγηση ευρηµάτων Σχέδιο δράσης Επισκόπηση ολοκληρωµένων ελεγκτικών έργων Επισκόπηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου ιαδικασία παρακολούθησης ιαφάνεια 24

25 Παρακολούθηση-Σύνοψη ευρηµάτων Σηµαντικές ελλείψεις στις εταιρικές πολιτικές Σύγχυση της διαδικασίας παρακολούθησης και της επισκόπησης ολοκληρωµένων ελεγκτικών έργων Απουσία διαδικασίας παρακολούθησης του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου Αδυναµίες στη διαδικασία επισκόπησης ολοκληρωµένων ελεγκτικών έργων Έλλειψη επικοινωνίας των αποτελεσµάτων παρακολούθησης Αξιολόγηση αποτελεσµάτων παρακολούθησης-σχέδιο δράσης ιαφάνεια 25

26 Παρακολούθηση-Ελλείψεις εταιρικών πολιτικών Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν είχε θέσει σε εφαρµογή τεκµηριωµένες πολιτικές παρακολούθησης ώστε να καλύπτουν τα παρακάτω : Υπεύθυνο της διαδικασίας παρακολούθησης Εύρος διαδικασίας παρακολούθησης Πρόγραµµα παρακολούθησης ιαδικασία επιλογής ελεγκτικών έργων προς επισκόπηση ιαδικασίες επισκόπησης Τεκµηρίωση αποτελεσµάτων επισκόπησης ιαφάνεια 26

27 ιαδικασία Παρακολούθησης-Επιθεώρηση ελεγκτικών έργων Αδυναµία: Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν εφαρµόζει καµία διαδικασία παρακολούθησης εκτός της επισκόπησης ολοκληρωµένων ελεγκτικών έργων Η διαδικασία παρακολούθησης πρέπει να προβλέπει : συνεχή εξέταση και αξιολόγηση του συστήµατος δικλείδων ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της επιθεώρησης, σε κυκλική βάση, µιας τουλάχιστον ολοκληρωµένης ανάθεσης για κάθε εταίρο ανάθεσης Συνεπώς πρέπει να πραγµατοποιούνται : Συνεχής επισκόπηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου (ετησίως) Επισκόπηση ολοκληρωµένων ελεγκτικών έργων σε κυκλική βάση ιαφάνεια 27

28 Επιθεώρηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου Μεγάλο µερίδιο των ελεγκτικών εταιρειών δεν έχει θεσπίσει πολιτικές για την επισκόπηση του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου, συνεπώς δεν παρέχεται πληροφόρηση προς τη διοίκηση της εταιρείας για : Το βαθµό τήρησης των επαγγελµατικών προτύπων και των λοιπών ρυθµιστικών απαιτήσεων Την καταλληλότητα του σχεδιασµού του συστήµατος δικλείδων ποιότητας Την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των πολιτικών και διαδικασιών των δικλίδων ποιότητας ιαφάνεια 28

29 Αδυναµίες στην επισκόπηση ελεγκτικών έργων Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν είχε θέσει σε εφαρµογή διαδικασία επισκόπησης ελεγκτικών έργων και συνεπώς δεν έχει πραγµατοποιηθεί έως σήµερα καµία επισκόπηση ολοκληρωµένου ελεγκτικού έργου. Από την επισκόπηση των εταιρειών που εφαρµόζουν διαδικασίες επιθεώρησης ολοκληρωµένων ελεγκτικών έργων, προέκυψαν οι παρακάτω αδυναµίες: Τα ερωτηµατολόγια επισκόπησης δεν καλύπτουν το εύρος του Π Π-1 εν πραγµατοποιείται διαβάθµιση των επισκοπήσεων εν συντάσσεται συγκεντρωτική έκθεση ευρηµάτων Απουσία σύνδεσης αξιολόγησης οµάδας ελέγχου και αποτελέσµατος επισκόπησης ιαφάνεια 29

30 Έλλειψη επικοινωνίας των αποτελεσµάτων παρακολούθησης Η πλειοψηφία των εταιρειών δεν συντάσσει ετήσια συγκεντρωτική έκθεση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από τη διαδικασία παρακολούθησης και συνεπώς δεν παρέχεται η αντίστοιχη ενηµέρωση στο προσωπικό. Η ετήσια έκθεση των αποτελεσµάτων της διαδικασίας παρακολούθησης πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω : Περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης που πραγµατοποιήθηκαν Τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν από τις διαδικασίες παρακολούθησης Περιγραφή των συστηµικών, επαναλαµβανόµενων ή άλλων σηµαντικών ελλείψεων και των αναλαµβανόµενων ενεργειών για την επίλυση ή τη διόρθωση αυτών των ελλείψεων ιαφάνεια 30

31 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων παρακολούθησης-σχέδιο δράσης Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν αξιολογεί τις επιπτώσεις των ελλείψεων που προκύπτουν από τη διαδικασία παρακολούθησης µε αποτέλεσµα: Να µην αξιολογούνται ενδείξεις για την ανεπάρκεια του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου Να µην εντοπίζονται άµεσα σηµαντικές ελλείψεις που απαιτούν διορθωτικές ενέργειες Να µην πραγµατοποιούνται οι κατάλληλες συστάσεις και διορθωτικές ενέργειες ιαφάνεια 31

32 Αξιολόγηση αποτελεσµάτων παρακολούθησης-συστάσεις Ελάχιστο περιεχόµενο συστάσεων και διορθωτικών ενεργειών : Ανάληψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών σε επίπεδο συγκεκριµένης ανάθεσης ή οµάδας ελέγχου Κοινοποίηση των ευρηµάτων στον υπεύθυνο εκπαίδευσης Αλλαγές διαδικασιών και πολιτικών του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου, όπου κρίνεται αναγκαίο Πειθαρχικές ενέργειες σε εκείνους που αποτυγχάνουν να συµµορφωθούν µε τις πολιτικές και διαδικασίες της εταιρείας ιαφάνεια 32

33 Τεκµηρίωση του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας Σηµαντικές αδυναµίες αναφορικά µε την τεκµηρίωση της λειτουργίας των στοιχείων του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου : Μεµονωµένος αριθµός εταιρειών δεν είχε καταρτίσει εγχειρίδιο ποιοτικού ελέγχου και συνεπώς δεν είχε ουσιαστικά θεσµοθετήσει καµία διαδικασία τεκµηρίωσης Σηµαντικός αριθµός εταιρειών δεν είχε εφαρµόσει καµία διαδικασία τεκµηρίωσης της λειτουργίας του συστήµατος ποιοτικού ελέγχου Η πλειοψηφία των εταιρειών δεν έχει θεσπίσει συγκεκριµένη πολιτική για την διατήρηση της τεκµηρίωσης για επαρκές χρονικό διάστηµα ιαφάνεια 33

34 Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή του Άρθρου 7 Παροχή πληροφοριών στην ΕΛΤΕ έουσα Επιµέλεια Αξιολόγηση κινδύνου πελατών Ύποπτες συναλλαγές Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης ιαφάνεια 34

35 Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Σηµαντικές αδυναµίες σχετικά µε την εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών για αντιµετώπιση θεµάτων νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, οι κυριότερες εκ των οποίων αφορούν : Την τεκµηρίωση της αναγνώρισης της ταυτότητας της διοίκησης και του «τελικού δικαιούχου» του πελάτη της Εταιρείας. Στη παροχή στο προσωπικό οδηγιών σχετικά µε την αναγνώριση ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών. Στη θέσπιση διαδικασιών αναφοράς ύποπτων ή ασυνήθιστων συναλλαγών στην επιτροπή του άρθρου 7 του Ν.3691/2008. Ενέργειες ΕΛΤΕ : Έκδοση σχετικής κανονιστικής πράξης Έκδοση προτεινόµενου εγχειριδίου πολιτικών & διαδικασιών ιαφάνεια 35

36 Αποδοχή & διατήρηση πελατών Εύρος αξιολόγησης Επικοινωνία µε προηγούµενους ελεγκτές Α& Αξιολόγηση κινδύνου Σύνδεση µε σχεδιασµό ιαφάνεια 36

37 Αποδοχή & διατήρηση πελατών Σηµαντικό µέρος εταιρειών δεν έχει θεσπίσει διαδικασία αποδοχής & διατήρησης πελατών, κατά τα προβλεπόµενα από τα ΕΠ Π Π Επιστολές ανάθεσης υπογράφονται χωρίς να προηγείται µια ουσιαστική & τεκµηριωµένη αξιολόγηση Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι διαδικασίες αποδοχής πραγµατοποιούνταν κατόπιν της υπογραφής της επιστολής ανάθεσης Σηµαντικό µέρος εταιρειών θα κληθεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη διαδικασία που εφαρµόζει Περιοχή κινδύνου για πολλές εταιρείες Πρώτα βήµατα αλλαγής µέσα στο 2009/2010:πρόθεση για θέσπιση διαδικασιών ή σχεδιασµός διαδικασιών από αρκετές εταιρείες ιαφάνεια 37

38 Αποδοχή & διατήρηση πελατών X Εύρος αξιολόγησης Ακεραιότητα πελάτη Ανεξαρτησία Ικανότητα ελεγκτικής εταιρείας Αδυναµίες X ιαδικασία έγκρισης και εξουσιοδότησης για υπογραφή επιστολών ανάθεσης Υπάρχουν περιπτώσεις που άτοµα δεσµεύουν την εταιρεία για ανάληψη πελατών, χωρίς έγκριση ή και γνώση της εταιρείας! Όχι πάντα διαφορετικά επίπεδα εγκρίσεων ανάλογα µε τον κίνδυνο, φύση του πελάτη XΧρόνος αξιολόγησης: δεν προηγείται πάντα της υπογραφής της επιστολής ανάθεσης ιαφάνεια 38

39 Αποδοχή & διατήρηση πελατών Αδυναµίες X Αξιολόγηση κινδύνου πελάτη εν προβλέπεται από τη διαδικασία σε αρκετές εταιρείες Σε πολλές εταιρείες, πραγµατοποιείται αξιολόγηση αλλά η αξιολόγηση αυτή δεν φαίνεται να συνδέεται µε συγκεκριµένες ενέργειες Αδυναµία σύνδεσης των κινδύνων που εντοπίζονται κατά το στάδιο της ανάληψης ενός έργου µε το σχεδιασµό του ελέγχου ιαφάνεια 39

40 Αποδοχή & διατήρηση πελατών Αδυναµίες X Επικοινωνία µε τον προηγούµενο ελεγκτή Για σηµαντικό µέρος εταιρειών, έλλειψη τεκµηριωµένης επικοινωνίας αναφορικά µε: - Λόγους αντικατάστασης - Ύπαρξη θεµάτων που απειλούν την ανεξαρτησία - Ακεραιότητα µετόχων ή διοίκησης ιαφάνεια 40

41 Ανθρώπινοι πόροι Εκπαίδευση Προσλήψεις Αξιολόγηση Αµοιβές Προαγωγές ιαφάνεια 41

42 Προσλήψεις Σε αρκετές εταιρείες, δεν υπάρχει τεκµηριωµένη πολιτική και διαδικασία για: εντοπισµό αναγκών για προσωπικό προσέλκυση, αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού X ιαφάνεια στη διαδικασία προσέλκυσης ατόµων και αξιολόγησης των βιογραφικών Σε αρκετές εταιρείες, έλλειψη τεκµηριωµένης διαδικασίας για τη στελέχωση των οµάδων ελέγχου και την επίλυση των όποιων επικαλύψεων παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια του έτους ιαφάνεια 42

43 Επαγγελµατική εκπαίδευση Εκπαίδευση πριν την απόκτηση τίτλου Συνεχή επαγγελµατική εκπαίδευση Εκπαίδευση πριν την απόκτηση επαγγελµατικού τίτλου Όλες οι εταιρείες φαίνεται να επιδιώκουν το προσωπικό τους να παρακολουθήσει εκπαίδευση που οδηγεί σε κάποιο επαγγελµατικό τίτλο Αρκετές όµως εταιρείες δεν είχαν θεσπίσει κάποιο επιπρόσθετο πρόγραµµα εκπαίδευσης για το προσωπικό τους, για θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος, εθνικής νοµοθεσίας, ανεξαρτησίας κ.α. ιαφάνεια 43

44 Επαγγελµατική εκπαίδευση Συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση Αρκετές εταιρείες δεν έχουν ακόµα σχεδιάσει προγράµµατα συνεχής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και δεν παρακολουθούν τις ώρες συνεχής εκπαίδευσης του προσωπικού τους Μικρός αριθµός εταιρειών προβλέπει, στις πολιτικές του, τη συµµόρφωση µε το ιεθνές Πρότυπό Εκπαίδευσης 7 (IES 7) Αναµενόµενη Κανονιστική Πράξη της ΕΛΤΕ θα εξειδικεύσει τα σχετικά µε τη διάρκεια και επάρκεια του περιεχοµένου των προγραµµάτων συνεχής εκπαίδευσης ιαφάνεια 44

45 Αξιολόγηση επίδοσης Για σηµαντικό µέρος εταιρειών, δεν υπάρχει τεκµηριωµένη πολιτική και διαδικασία για αξιολόγηση προσωπικού διαδικασία προφορική και άτυπη έλλειψη διαφάνειας ως προς: τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τη σύνδεση µε τις προαγωγές και τον τρόπο καθορισµού των αµοιβών ιαφάνεια 45

46 Αξιολόγηση επίδοσης Αλλά και σε αρκετές εταιρείες που έχουν θεσπίσει σχετική διαδικασία, παρατηρήθηκε σηµαντικό περιθώριο προς βελτίωση, ως προς: τα κριτήρια που αποτελούν τη βάση της αξιολόγησης (εξέχουσα σηµασία ποιοτικοί στόχοι) την ύπαρξη αναµενόµενου πλαισίου ικανοτήτων ανά βαθµίδα προσωπικού τη σύνδεση αποτελεσµάτων διαδικασίας µε προαγωγές Αξιολόγηση εταίρων Η διαδικασία αξιολόγησης των εταίρων παραµένει για τις περισσότερες εταιρείες άτυπη και µη τεκµηριωµένη ανάγκη για θέσπιση τεκµηριωµένης πολιτικής και διαδικασίας ιαφάνεια 46

47 Εκτέλεση ανάθεσης Τεχνική υποστήριξη Μεθοδολογία Αρχειοθέτηση ιαβούλευση Επισκόπηση ποιότητας ανάθεσης ιαφάνεια 47

48 Μεθοδολογία Μεθοδολογίεςκαι ηλεκτρονικά εργαλεία δικτύων Βασιζόµενες στα ΕΠ Αλλά: Όχι πάντα πλήρης εφαρµογή τους Όχι πάντα εφαρµογή της πιο επίκαιρης έκδοσης τους Εγχειρίδια ελέγχου που έχουν αναπτυχθεί από τις εταιρείες Βασιζόµενες στα ΕΕΠ Βασικές ελλείψεις σε σχέση µε τα ΕΠ Αντιστοιχούν περισσότερο σε προγράµµατα ελέγχου παρά σε µια ενιαία µεθοδολογία ιαφάνεια 48

49 Μεθοδολογία Προβληµατισµοί Συµµόρφωση µε τα ΕΠ Σηµαντικές ελλείψεις στο στάδιο του σχεδιασµού του ελέγχου Ανεπαρκής ενσωµάτωση των Risk ISAs (ISA 315, ISA 330, ISA 240) - αξιολόγηση και αντιµετώπιση ελεγκτικού κινδύνου -απάτη - σηµαντικότητα ιαθεσιµότητα µιας πλήρης ενιαίας µεθοδολογίας Καθολική εφαρµογή εταιρικών µεθοδολογιών από τα στελέχη των εταιρειών ιαφάνεια 49

50 Μεθοδολογία Προκλήσεις για το µέλλον Απαιτήσεις των ΕΠ δύσκολο να καλυφθούν άνευ υποστήριξης από ηλεκτρονικά εργαλεία ιαθεσιµότητα, κόστος, κατανόηση ηλεκτρονικών εργαλείων Μια ηλεκτρονική µεθοδολογία δεν επαρκεί Ουσιαστική υποστήριξη από τις διοικήσεις των ελεγκτικών για την εφαρµογή τους Εσωτερικοί ποιοτικοί έλεγχοι απαραίτητοι για τον έλεγχο της εφαρµογής των µεθοδολογιών Κατανόηση και εκπαίδευση σε ΕΠ ιαφάνεια 50

51 Τεχνική υποστήριξη & ενηµέρωση Εταιρείες που αποτελούν πλήρη µέλη δικτύων έχουν συνήθως πρόσβαση στην τεχνογνωσία και ενηµερωτικές πηγές των δικτύων Για τις υπόλοιπες, πηγές πληροφόρησης περιλαµβάνουν: Περιορισµένη ενηµέρωση από τα δίκτυα τους Εσωτερικά κανάλια ενηµέρωσης Πάροχοι υπηρεσιών Προβληµατισµοί: Ύπαρξη καναλιών ενηµέρωσης & υποστήριξης σε όλες τις εταιρείες Επάρκεια εύρους ενηµέρωσης Αµεσότητα και περιοδικότητα ενηµέρωσης ιαφάνεια 51

52 ιαβούλευση Ελλείψεις - περιθώριο προς βελτίωση σε σηµαντικό µέρος εταιρειών X Ορισµός περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται διαβούλευση εν απαιτείται για όλες τις εκθέσεις ελέγχου εισηγµένων εταιρειών µε παρατήρηση X ιαδικασία διαχείρισης διαβουλεύσεων Όχι αρµόδιο πρόσωπο για διαχείριση διαδικασίας XΤεκµηρίωση X Τήρηση αρχείου διαβουλεύσεων ιαφάνεια 52

53 Επισκόπηση ποιότητας ανάθεσης Ελλείψεις - αδυναµίες στη διαδικασία σε σηµαντικό µέρος εταιρειών Εύρος Για εισηγµένες Σε πολλές περιπτώσεις,, και για άλλες εταιρείες.. Όµως: : X Ορισµός κριτηρίων για το ποιες άλλες εταιρείες πραγµατοποιείται Υπεύθυνα άτοµα X Τεκµηριωµένη πολιτική για ορισµό των εταίρων που πραγµατοποιούν την επισκόπηση X Τεκµηριωµένη πολιτική για την εναλλαγή των εταίρων υπεύθυνων για επισκόπηση ιαφάνεια 53

54 Επισκόπηση ποιότητας ανάθεσης Εργαλεία εν καλύπτουν πάντα το προβλεπόµενο εύρος της επισκόπησης X ιαβούλευση X Επικοινωνία µε επιτροπές ελέγχου Χρόνος επισκόπησης Όχι πάντα εµπλοκή στο στάδιο του σχεδιασµού Ορισµένες φορές ολοκλήρωση διαδικασίας αρκετά πριν από την έκδοση της έκθεσης ελέγχου Εκπαίδευση ατόµων υπεύθυνων για την επισκόπηση ιαφάνεια 54

55 Ολοκλήρωση τεκµηρίωσης ανάθεσης (archiving) Ολοκλήρωση τεκµηρίωσης ανάθεσης Σε σηµαντικό µέρος εταιρειών: X Έλλειψη σχετικής διαδικασίας X Μη τήρηση του προβλεπόµενου χρονικού διαστήµατος των 60 ηµερών για την ολοκλήρωση της τεκµηρίωσης ανάθεσης Θεµατοφυλακή φακέλων Σε σηµαντικό µέρος εταιρειών: X Έλλειψη σχετικής διαδικασίας X Αδυναµίες σε θέµατα εµπιστευτικότητας µετέπειτα πρόσβασης στους φακέλους ιαφάνεια 55

56 Πρόγραµµα Α. Απολογισµός του έργου της ΕΛΤΕ Β. Αποτελέσµατα ποιοτικών ελέγχων 2009 Σύνοψη διαδικασίας και ευρηµάτων Παρουσίαση αποτελεσµάτων - Ευθύνες ηγεσίας - Ανεξαρτησία & δεοντολογία - Παρακολούθηση - Τεκµηρίωση - Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες - Αποδοχή & διατήρηση πελατών - Ανθρώπινοι πόροι - Εκτέλεση ανάθεσης Γ. Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010

57 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010

58 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Ελεγκτικά έργα Πρόοδος αναφορικά µε αδυναµίες Συµµόρφωση µε τα ΕΠ Υλοποίηση σχεδίου δράσης ιαφάνεια 58

59 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Α. Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας Όλες οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν κληθεί να υποβάλουν σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση όποιων αδυναµιών εντοπίσθηκαν κατά τους ποιοτικούς ελέγχους 2009 Αφετηρία των ποιοτικών ελέγχων 2010 θα αποτελέσει η εξέταση του βαθµού υλοποίησης των ανωτέρω σχεδίων δράσης και ο βαθµός συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις της Αρχής ιαφάνεια 59

60 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Β. Ελεγκτικά έργα Αρχές διενέργειας των ελέγχων Επιλογή εταιρειών, κύριων εταίρων και έργων προς έλεγχο µε βάση κριτήρια συνυφασµένα µε κίνδυνο Έµφαση σε εταιρείες δηµοσίου ενδιαφέροντος Έλεγχος µε βάση τα ΕΠ Πλήρες πρόγραµµα ελέγχου Προσέγγιση συµβουλευτική για το 2010 ιαφάνεια 60

61 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Περιεχόµενο ποιοτικών ελέγχων 2010 Σχεδιασµός ελέγχου : Αποδοχή - διατήρηση ελεγκτικού έργου Αξιολόγηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου Αξιολόγηση κινδύνου απάτης Καθορισµός επιπέδου σηµαντικότητας Προσδιορισµός σηµαντικών λογαριασµών Σχεδιασµός της ελεγκτικής στρατηγικής Κατανόηση των σηµαντικότερων κατηγοριών συναλλαγών Ανάλυση σηµαντικών κινδύνων Αξιολόγηση του ελέγχου δικλείδων ασφαλείας Εκτίµηση συνολικού κινδύνου Ανάπτυξη προγράµµατος ελέγχου ιαφάνεια 61

62 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Περιεχόµενο ποιοτικών ελέγχων 2010 Θεµελιώδεις ελεγκτικές διαδικασίες : Αναλυτικές διαδικασίες ιαδικασίες για κινδύνους αναφορικά µε την πιθανότητα παραβίασης των δικλείδων ασφαλείας από τη διοίκηση ιαδικασίες λήψης κατάλληλων επιστολών-επιβεβαίωσης υπολοίπων Επιλογή κατάλληλου-αντιπροσωπευτικού δείγµατος Έλεγχος εύλογης αξίας Ελεγκτικά στοιχεία και τεκµηρίωση ιαδικασίες ενδιάµεσου ελέγχου Επισκόπηση διαδικασιών για τον έλεγχο σηµαντικών λογαριασµών ιαφάνεια 62

63 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Γενικές ελεγκτικές διαδικασίες : Σύµβαση ανάθεσης ελέγχου ιαδικασίες για ελέγχους νέων πελατών ιαδικασία διαβούλευσης Έλεγχος ενδοεταιρικών συναλλαγών Αξιολόγηση νοµικών υποθέσεων Χρήση εργασίας ειδικών Μεταγενέστερα γεγονότα Αξιολόγηση ενδείξεων θεµάτων συνέχισης δραστηριότητας Επιστολές παραστάσεως διοίκησης Έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων και γνωστοποιήσεων Σύνοψη σηµαντικών θεµάτων Σύνταξη έκθεσης ελέγχου ιαφάνεια 63

64 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Περιοχές αυξηµένου κινδύνου Σηµαντικές αδυναµίες που προέκυψαν από τους ελέγχους του 2009 : Έλεγχος ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Επισκόπηση υπολοίπων ανοίγµατος για νέους πελάτες Καθορισµός και χρήση επιπέδου σηµαντικότητας Εναλλακτικές διαδικασίες Αναλυτική επισκόπηση Επισκόπηση εργασίας τρίτων Έλεγχος γνωστοποιήσεων οικονοµικών καταστάσεων Αξιολόγηση ενδείξεων θεµάτων συνέχισης δραστηριότητας Αξιολόγηση ενδείξεων διενέργειας ελέγχου αποµείωσηςπεριουσιακών στοιχείων ιαφάνεια 64

65 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Στάδια διαδικασίας Σχεδιασµός ιενέργεια Αναφορά ευρηµάτων 10% 50%-60% 40% - 30% ιαφάνεια 65

66 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Σχεδιασµός Συλλογή πληροφοριών Επιλογή ελεγκτικών εταιρειών και νόµιµων ελεκγτών Επιλογή ελεγκτικών έργων Παρακολούθηση διεθνών επαγγελµατικών προτύπων Σχεδιασµός, επικαιροποίηση και προσαρµογές στο πρόγραµµα ελέγχου Προγραµµατισµός ελέγχου ιαφάνεια 66

67 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Σχεδιασµός Προεργασία για επιλογή ελεγκτικών εταιρειών και ελεγκτικών έργων προς επισκόπηση Βάση δεδοµένων µε ελεγκτικές εταιρείες, εταιρείες δηµοσίου ενδιαφέροντος (Ε Ε) και µη που ελέγχουν και κύριους εταίρους Πληροφόρηση από Εκθέσεις ιαφάνειας και αν απαιτηθεί από ελεγκτικές εταιρείες Επιλογή δείγµατος ώστε κατ ελάχιστον να καλύπτονται οι απαιτήσεις του Ν.3693/2008 Ανά 3τία, ελεγκτικές εταιρείες που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε Ε Ε Ανά 6τία, στις υπόλοιπες ιαφάνεια 67

68 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Σχεδιασµός Επιλογή δείγµατος ελεγκτικών εταιρειών Έµφαση σε εταιρείες δηµοσίου ενδιαφέροντος Συµπερίληψη περιπτώσεων για τις οποίες ζητείται έλεγχος από αρµόζουσες αρχές Κριτήρια συνυφασµένα µε κίνδυνο Αριθµός ελέγχων σε Ε Ε Σηµαντικότητα ελέγχων σε Ε Ε Αποτελέσµατα πιο πρόσφατου ποιοτικού ελέγχου Υφιστάµενη δοµή και προσωπικό ΕΛΤΕ ιαφάνεια 68

69 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Σχεδιασµός Επιλογή δείγµατος ελεγκτικών έργων Επιλογή ελεγκτικών έργων µε βάση κριτήρια κινδύνου. Ενδεικτικά: Μέγεθος ελεγκτικού πελάτη και σηµασία του για την ελεγκτική εταιρεία Αναλογία αµοιβών από ελεγκτικές και µη ελεγκτικές υπηρεσίες Κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται ο πελάτης Απόδοση µετοχής σε σχέση µε δείκτες Οικονοµικά αποτελέσµατα του ελεγκτικού πελάτη Προβληµατισµοί για συγκεκριµένα θέµατα που αφορούν τον πελάτη Περίοδος διατήρησης του ελεγκτικού πελάτη Επιλογή κύριων εταίρων Επιλογή εταίρων µε τις περισσότερες Ε Ε Επιλογή των περισσότερων εταίρων που ελέγχουν Ε Ε ιαφάνεια 69

70 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Σχεδιασµός Πρόγραµµα ελέγχου µπορεί να περιλαµβάνει πλήρη έλεγχο έλεγχο εστιασµένο σε ορισµένα θέµατα που αξιολογούνται ως σηµαντικά για την περίοδο υπό εξέταση Προκαταρτικός έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων ιαφάνεια 70

71 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 ιενέργεια Περίοδος διενέργειας θα οριστικοποιηθεί τους επόµενους µήνες Προπαρασκευαστικές πληροφορίες θα ζητηθούν από τις ελεγκτικές εταιρείες Αναµενόµενη έναρξη των ελέγχων: Ιούλιος 2010 Ειδοποίησηπρος ελεγκτικές εταιρείες 3 εβδοµάδων για το χρόνο της επίσκεψης 1-2 εβδοµάδων για την επιλογή των έργων που θα υποβληθούν σε έλεγχο ιαφάνεια 71

72 Πρόγραµµα ποιοτικών ελέγχων 2010 Αναφορά ευρηµάτων Εµπιστευτική ατοµική επικοινωνία µε ελεγκτικές εταιρείες Προκαταρτική έκθεση αναφοράς ευρηµάτων Θα συνοδεύεται από αναλυτική παράθεση των ευρηµάτων Υποβολή γραπτής απάντησης από ελεγκτική εταιρεία Έκδοση τελικής έκθεσης µε ευρήµατα του ελέγχου και συµφωνηµένο σχέδιο δράσης ηµόσια έκθεση Έκδοση δηµόσιας έκθεσης µε συγκεντρωτικά ευρήµατα ελέγχων ιαφάνεια 72

73 Ποιοτικοί έλεγχοι Ευρήµατα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010 Σύνοψη Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Οικονοµικών

74 Ποιοτικοί έλεγχοι Ευρήµατα πρώτου κύκλου ελέγχων & Προτεραιότητες για το 2010 ιάλογος Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Οικονοµικών

75 ΕΛΤE. All rights reserved Ευχαριστούµε.

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2015 Μάρτιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013

Global expertise with local faces. Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Global expertise with local faces Έκθεση Διαφάνειας έτους 2013 Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Νομική μορφή και πλήρη στοιχεία της ECOVIS HELLAS AE... 4 2. Πληροφορίες για τις νομικές και διαθρωτικές σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Μάρτιος 2015 Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 123514501000, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170, Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40, Α.Φ.Μ. 800455950,.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, 104 34 Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Σπύρος Λορεντζιάδης Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) είναι Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10.1. Στόχοι και σκοποί της επί των συστάσεων 3 10.2. Αντικείμενο της... 3 10.3. Χρονική στιγμή της... 4 10.4. Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015

METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 METRON Auditing S.A. Έκθεση Διαφάνειας 2015 Αριθμός Μητρώου ΣΟΕΛ 158 - Αριθμός Μητρώου ΕΛΤΕ 027 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Μάρτιος 2016 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή:... 3 2. Πληροφορίες για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ 1. Δεοντολογία και Επαγγελματισμός Σύνολο δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση θεμάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου

Ανάλυση θεμάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου Ανάλυση θεμάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου Ανάλυση θεμάτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του φορολογικού ελέγχου Ανάλυση θεμάτων που προέκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008

Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014. Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 Έκθεση ιαφάνειας έτους 2014 Η πιο πάνω έκθεση διαφάνειας συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 3693/2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 3 2. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 3. Πληροφορίες για το δίκτυο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8

3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... 8 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL... 5 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σ.ν. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σ.ν. «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015

Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2015 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013

Πρόλογος. CosmoCo Services Ltd 2. Έκθεση Διαφάνειας 2013 Πρόλογος Παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της Cosmoco Services Ltd. Η έκθεση αυτή παραθέτει σημαντικές πληροφορίες και αναφορές σχετικά με την νομική μορφή και την εταιρική διακυβέρνηση της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008) ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ... 4 ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΕΔΡΑ... 4 ΣΚΟΠΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE

Έκθεση Διαφάνειας KRESTON PRIME AUDIT IKE Έκθεση Διαφάνειας 2014 KRESTON PRIME AUDIT IKE Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Α. Δομή και Ιδιοκτησία-Εταίροι 5 Β. Συνεργασία με το ανεξάρτητο μέλος της KRESTON INTERNATIONAL LTD Γ. Εταιρική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ Ν.Π... ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Συροπούλου Ελισάβετ Επιβλέπων Καθηγητής: Ταχυνάκης Παναγιώτης Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στρατηγική ιοικητική Λογιστική & Χρηµατοοικονοµική ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Κατευθυντήριες γραμμές για συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης στον ΣΕΛΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Κατευθυντήριες γραμμές για συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης στον ΣΕΛΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Κατευθυντήριες γραμμές για συμπλήρωση και υποβολή της Έκθεσης Λειτουργού Συμμόρφωσης στον ΣΕΛΚ Νοέμβριος 2016 Εισαγωγή Ο ΣΕΛΚ εξέδωσε τη Γενική Εγκύκλιο 24/2015 (ΓΕ_24/2015)

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α. Ε. Α.Μ. ΕΛΤΕ: 039 Α.Μ. ΣΟΕΛ: 167 Α.Φ.Μ.: 800437710 ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 122542001000 Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά, Αθήνα 145 61 Τel: 210 8088483, Fax: 210 8088403 Site: www.kmcsa.gr

Διαβάστε περισσότερα

K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KMC CERTIFIED AND REGISTERED AUDITORS S.A.

K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ KMC CERTIFIED AND REGISTERED AUDITORS S.A. K M C KMC ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (Πληροφοριακά στοιχεία έτους 2015) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά 145 61 Αθήνα ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΣΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-Β - ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΌΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης

Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης Κωδικός: ΕΝ03-2 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 Ερωτηµατολόγιο Εσωτερικής Επιθεώρησης ιαδικασία / Οργανωτική Μονάδα: Επιθεωρητές: Ηµεροµηνία: Α/Α Επιθεώρησης: Α/Α 1. Έχει αναπτυχθεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 www.enel.com.gr Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ. 153 41 Τηλ. 210 6004793 P.C. 153 41 Tel. +302106004793 Φαξ 210 6004723--www.enel.com.gr Fax. +302106004723-- ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 )

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Αθήνα, Μάρτιος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία των

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE

Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Σύστημα Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου OTE Μιχάλης Τσαµάζ Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος ΟΤΕ Άρης ηµητριάδης Γενικός ιευθυντής Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου ΟΤΕ Ποιες είναι οι αρχές της Κανονιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα

Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Δημιουργία Συστήματος Αποτελεσματικών Εσωτερικών Δικλίδων στο Δημόσιο Τομέα Γιατί Δεδομένου ότι οι πόροι του δημοσίου τομέα προέρχονται κατά κανόνα από δημόσια κεφάλαια και η χρηση τους προς το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014

Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Όροι Εντολής Επιτροπών και Εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας 2012-2014 Α. Επιτροπές 1. Δημόσιου Τομέα Αποτελεί ένα σχήμα για όλους τους επαγγελματίες λογιστές μέλη του ΣΕΛΚ που εργάζονται στο δημόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΤ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors

Hellas SA. Transparency Report 2014. Inspired Around the World. Certified & Registered Auditors Hellas SA Certified & Registered Auditors Transparency Report 2014 Inspired Around the World Certified & Registered Auditors! Περιεχόµενα Εισαγωγή 1 Νοµική µορφή, στοιχεία µετόχων και νοµίµων ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012

Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ 2/2/2012 Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO9001:2008 Εφαρµογή στο ΤΕΙ Αθήνας 2/2/2012 Πρότυπο ISO9001:2008 Το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ...

Tax Bulletin. August 2011. www.pwc.gr ... www.pwc.gr Tax Bulletin August 2011.... Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β 1657/26.07.2011) η Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό. Παρατίθενται στη συνέχεια τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη (9.1) Βήματα στην αναζήτηση και αναδοχή πελάτη

Ι. Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη (9.1) Βήματα στην αναζήτηση και αναδοχή πελάτη Κεφάλαιο 9 Αναδοχή & σχεδιασμός ελέγχου Θεματολογία: Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη Σχεδιασμός του ελέγχου Κατανόηση πελάτη & περιβάλλοντος Εκτίμηση κινδύνων για σφάλματα Προσωρινό επίπεδο σημαντικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005)

Ηθική και κώδικας δεοντολογίας ελεγκτών. Ενότητα 5: Ρυθμίσεις δεοντολογίας. Κώδικας δεοντ/γίας ΔΟΛ (2005) Ενότητα 5: Θεματολογία: Έννοια & περιεχόμενο του Κώδικα Δεοντολογίας (ΚΔ) της ΔΟΛ Βασικές αρχές δεοντολογίας προσφορά υπηρεσιών στο κοινό Ανεξαρτησία του ελεγκτή και Κώδικας Δεοντολογίας Ηθική και κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ελεγκτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ελεγκτική Ενότητα # 4: Εταιρική διακυβέρνηση-χάσμα προσδοκιών-ευθύνη του ελεγκτή Νικόλαος Συκιανάκης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Το παρόν κείµενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. για τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06)

ΕΚΘΕΣΗ (2016/C 449/06) C 449/36 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε.

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων «Νέες εκδόσεις προτύπων διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος» Νέες εκδόσεις προτύπων για διαχείριση της ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9000 και 9001 Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος

Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση. Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Ποιότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας : ανάγκη και πρόκληση Νίκος Γκιωνάκης ψυχολόγος Τι είναι η ποιότητα; Στη φροντίδα ψυχικής υγείας η ποιότητα είναι ένα μέτρο του κατά πόσον οι μονάδες : α) αυξάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης των Εισηγμένων Επιχειρήσεων με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης των Εισηγμένων Επιχειρήσεων με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης των Εισηγμένων Επιχειρήσεων με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης Σύστημα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Γενικά Το Ελληνικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

ΕΚΘΕΣΗ. σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής C 449/72 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2016 ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών για το οικονομικό έτος 2015, συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο

Proslipsis.gr. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

ACTION AUDITING Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ACTION AUDITING Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντήνορος 16-18, Αθήνα, 116 34 T: +30 210 72 17 915 / 72 35 720 F: +30 210 72 17 925 E: action@russellbedford.gr W: www.russellbedford.gr «ACTION AUDITING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» Ε

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή

το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή Προς: Υπόψη: Κοινοποίηση: το Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κ. Βογιατζόγλου Νικόλαου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Τσέπερη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ ΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ Στο πλαίσιο των αναγκών βελτίωσης του συστήµατος διαχείρισης του ΚΠΣ, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, αλλά και τις ολοένα αυξανόµενες απαιτήσεις επιτάχυνσης των παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα