Επιστημονική αριστεία στις Περιφέρειες της Ευρώπης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστημονική αριστεία στις Περιφέρειες της Ευρώπης"

Transcript

1 Επιστημονική αριστεία στις Περιφέρειες της Ευρώπης Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Μια από τις πολιτικές αυτές αφορά και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, σχεδιάζονται περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία, ερευνητικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για τεχνολογική ανάπτυξη. Η ΕΕ στοχεύει σε ισχυρές περιφέρειες με βάση τη γνώση και, για την περίοδο , έχει δεσμεύσει τουλάχιστον 86 δισ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία για δράσεις έρευνας και τεχνολογίας, αλλά και 466 εκατ. ευρώ από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα για το διακριτό πρόγραμμα Regional που αφορά την έρευνα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Το πρόγραμμα Regional εντάσσεται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ικανότητες του 7ου ΠΠ και περιλαμβάνει δύο διαφορετικά υποπρογράμματα: α) το Ερευνητικό Δυναμικό που ενισχύει τις άριστες ερευνητικές ομάδες που βρίσκονται σε περιφέρειες σύγκλισης και απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπη και, β) το Περιφέρειες της Γνώσης που υποστηρίζει τη διακρατική συνεργασία περιφερειακών ερευνητικών clusters. Η συμμετοχή της Ελλάδας στα δύο προγράμματα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Την περίοδο , η Ελλάδα ήταν η χώρα με τα περισσότερα εγκεκριμένα έργα στο πρόγραμμα Ερευνητικό Δυναμικό, ενώ ελληνικοί οργανισμοί συμμετέχουν στο 16,3% των εγκεκριμένων έργων για τα ερευνητικά clusters. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει απορροφήσει περισσότερα από 35 εκατ. ευρώ από τα δύο αυτά προγράμματα που συνδυάζουν την έρευνα με την περιφερειακή ανάπτυξη. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστηρίζει τη συμμετοχή των ελληνικών ερευνητικών ομάδων στα δύο προγράμματα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 22 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 02-03/2011

2 Άριστοι Ερευνητές σε Περιφέρειες Σύγκλισης Το πρόγραμμα Ερευνητικό Δυναμικό (Research Potential, REGPOT) στοχεύει στην ενίσχυση ερευνητικών ομάδων που βρίσκονται σε περιφέρειες σύγκλισης και απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης. Οι ομάδες αυτές είναι μεν άριστες, αλλά δεν διαθέτουν τις υποδομές και το ερευνητικό περιβάλλον των πιο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται πλήρως το δυναμικό τους. Στην Ελλάδα, οι περιφέρειες σύγκλισης καλύπτουν όλη την επικράτεια, εκτός από το Νότιο Αιγαίο. Το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί την ίδια την έρευνα, αλλά τη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή άριστης έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Καλύπτονται δαπάνες για την αγορά και την αναβάθμιση ερευνητικού εξοπλισμού, την πρόσληψη έμπειρων ερευνητών από την Ευρώπη και τρίτες χώρες, τις ανταλλαγές προσωπικού με προηγμένους ερευνητικούς οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη, τη διοργάνωση και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και άλλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι προτάσεις υποβάλλονται από έναν μόνο οργανισμό και, παρόλο που είναι υποχρεωτική η συνεργασία με τρεις τουλάχιστον φορείς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν προβλέπεται κοινοπραξία. Ο συντονιστής είναι ο μοναδικός δικαιούχος της επιχορήγησης και δεσμεύεται να καλύψει τις δαπάνες των υπόλοιπων οργανισμών. Τα έργα έχουν μέγιστη διάρκεια τριών ετών και ο προϋπολογισμός, στις τελευταίες προκηρύξεις, κυμαίνεται από 1 έως 4 εκατ. ευρώ. Την περίοδο , υποβλήθηκαν προτάσεις και χρηματοδοτήθηκαν 121 έργα από 17 χώρες, με συνολικό προϋπολογισμό 132 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες προτάσεις έχουν υποβληθεί από την Τουρκία, την Ελλάδα και την Πολωνία. Οι περισσότερες επιτυχίες έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα, την Πολωνία και την Εσθονία. Η τελευταία προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να ανακοινωθεί τον Ιούλιο, με καταληκτική ημερομηνία στα τέλη του Οι Έλληνες συντονιστές στο Ερευνητικό Δυναμικό Όπως αναφέρεται και παραπάνω, την περίοδο , η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε επιτυχίες στο πρόγραμμα Ερευνητικό Δυναμικό, καθώς συντονίζει 25 έργα και συμμετέχει σε 4 επιπλέον δίκτυα για συνεργασίες με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, της Μεσογείου και της υπόλοιπης Ευρώπης. Οι ελληνικοί οργανισμοί που έχουν χρηματοδοτηθεί προέρχονται από τις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης. Καλύπτουν πληθώρα επιστημονικών πεδίων, όπως: Φυσική/Αστροφυσική, Ιατρική/Φαρμακευτική, Βιολογία/Βιοτεχνολογία, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Νανοτεχνολογία/Υλικά, Περιβάλλον/Ενέργεια, Μηχανολογία, Κοινωνικές επιστήμες, Γεωργία/Τρόφιμα. Συγκεκριμένα, οι φορείς που έχουν χρηματοδοτηθεί ως άριστοι οργανισμοί είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, η Ακαδημία Αθηνών, το ΕΚΕ- ΒΕ Φλέμινγκ, το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινσιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιτών (ΕΑΙ- ΤΥ), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Όσον αφορά τη συνολική συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών στο πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια , υποβλήθηκαν 301 προτάσεις με Έλληνες συντονιστές ή/και εταίρους. Έχουν χρηματοδοτηθεί 31 προτάσεις, με κοινοτική χρηματοδοτική που συνολικά ξεπερνά τα 27,8 εκατ. ευρώ. Περιφερειακά Clusters Έρευνας και Τεχνολογίας Το πρόγραμμα Περιφέρειες της Γνώσης (Regions of Knowledge, RoK) στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειών της Ευρώπης μέσω ερευνητικών clusters που συνδέουν ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης από την ίδια γεωγραφική περιφέρεια. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενσωματώσει την έρευνα και την καινοτομία στη στρατηγική για την περιφερειακή ανάπτυξη, προωθεί τη διακρατική συνεργασία ερευνητικών clusters και υποστηρίζει τις συνέργειες μεταξύ διαφορετικών πρωτοβουλιών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα. Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 126 εκατ. ευρώ για την περίοδο , χρηματοδοτεί ερευνητικά clusters που βασίζονται στη δομή της τριπλής έλικας (triple helix), δηλαδή clusters που περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό (Πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο, κ.λπ.), μία επιχείρηση (μικρομεσαία ή μεγάλη) και έναν φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμος, περιφέρεια, κ.ά.). Οι τρεις αυτοί φορείς θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στην ίδια γεωγραφική περιφέρεια και, παρόλο που δεν είναι υποχρεωτικό να έχουν κάποια αυτόνομη νομική οντότητα ως cluster, θα πρέπει να διαθέτουν τεκμηριωμένη συνεργασία. Επιπλέον των τριών αυτών οργανισμών, το cluster μπορεί να συμπεριλάβει και άλλους φορείς, όπως επιμελητήρια, τράπεζες, εταιρείες συμβούλων, συμβούλους μεταφοράς τεχνολογίας, κ.ά., εφόσον είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου. Τα συγκεκριμένα έργα παρέχουν δίκτυα συνεργασίας και οικονομικούς πόρους, ώστε οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να διαμορφώσει στρατηγικές ανάπτυξης με βάση την έρευνα. Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τις αδυναμίες τους και, κυρίως, να βρουν καινοτόμες λύσεις σε συνεργασία με ερευνητικούς οργανισμούς. Τέλος, οι ερευνητικοί οργανισμοί συνεργάζονται με τοπικούς φορείς για πιθανές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων και γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ έρευνας και αγοράς. Τα clusters, λοιπόν, κινητοποιούν διαφορετικούς τύπους οργανισμών προς την κοινή κατεύθυνση της ανάπτυξης με βάση την έρευνα. Στόχος είναι η προσπάθεια αυτή να κινητοποιήσει και κεφάλαια από διαφορετικές πηγές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την περίοδο , το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτήσει δύο τύπους έργων: α) συνεργασίες μεταξύ δυναμικών clusters από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και, β) πρωτοβουλίες για την ανάδειξη νέων clusters σε εθνικό 02-03/2011 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 23

3 Η ελληνική συμμετοχή στο Ερευνητικό Δυναμικό Πανεπιστήμιο Πατρών Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο Κρήτης ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Πανεπιστήμιο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ακαδημία Αθηνών (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών) Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ACES: Advanced Centre of Excellence in Structural and Earthquake Engineering (www.aces.upatras.gr) AstroSpace: Development of Space Astrophysics in Crete NatForce: Reinforcing scientific and technological potential of the Natural Products Laboratory (www.pharm.uoa.gr/natforce) MicrobeGR: Supporting environmental microbiology and biotechnology research potential in Western Greece (microbegr.env.uoi.gr) G.I.C.: Interoperability Centre: Enabling Research in the Interoperability Domain (gic.epu.ntua.gr, NANOHOST: Carbon nanohorn-based hybid materials for energy conversion. Reinforcing and expanding the research potential of carbon-nanostructures laboratory to a regional and European kernel of excellence (www.nanohost.gr) CreteHEPCosmo: Crete Centre for Particle Physics and Cosmology LIBRA: Center of Excellence in Low-Energy Ion-Beam Research and Applications (libra.inp.demokritos.gr) BIOSOLENUTI: Bio-inspired Solar Energy Utilization SOFIA: Enhancement of Crete s potential for a dedicated calibration facility for satellite radar altimeters and for tectonic deformation monitoring using continuously operating geodetic arrays (www.geomatlab.tuc.gr/lab-projects/sofia) BPI PlantHeal: Development of Benaki Phytopathological Institute as a Centre of Excellence in Plant Health and Crop Protection He.P.H.a.E.S.T.U.S: Hellenic Philosophy, History and Environmental Science Teaching Under Scrutiny (www.hpdst.gr) EUROSTRUCT European consolidation and promotion of research capacity in the area of structure-based drug discovery (athena.eie.gr/eurostruct/index.html) PERL: Proposal Title Enhancing the Research Potential of the NCSR Demokritos Environmental Research Laboratory in the European, National and Regional Research Areas ProFI: Proteomics facility at the Institute of Molecular Biology and Biotechnology (www.imbb.forth.gr/profi/profi.html) BioStrength: Strengthening regional bioresearch potential in Greece: advanced scientific performance at the department of molecular biology and genetics in Thrace ARCADE: Advancement of Research Capability for the Development of New Functional Compounds: (/www.eie.gr/nhrf/institutes/iopc/eu-projects/arcade/index-en.html) ACMAC: Archimedes Center for Modeling, Analysis and Computation in Crete (acmac.tem.uoc.gr) TranSMed: Translating basic research findings in major human diseases GENPRO: Enhancing BSRC Al. Fleming research potential in genomics and proteomics applications MINASYS-COE: Micro and nano systems center of excellence (imel.demokritos.gr/regpot/home.html) MARINELIVE: National Technical University of Athens (www.ntua.gr/marinelive/marinelive/home.htm) NEUROSIGN: Development of a Center of Excellence in Neurosignalling MARBIGEN: Supporting research potential for MARine BIodiversity and GENomics in the Eastern Mediterranean SPICE: Space Internetworking Center (www.spice-center.org) 24 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 02-03/2011

4 επίπεδο. Τα clusters καλύπτουν διάφορα θεματικά πεδία, όπως: Έρευνα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Αγροτική οικονομία, Ερευνητικές υποδομές, Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, Βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, Υγεία και Μεταφορές. Συνολικά υποβλήθηκαν 272 προτάσεις και χρηματοδοτήθηκαν 58 έργα (εκ των οποίων 7 έργα βρίσκονται ακόμα στη φάση της διαπραγμάτευσης). Η συνολική συνεισφορά της ΕΕ ανέρχεται σε 71,86 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες προτάσεις υποβλήθηκαν με συντονιστές από την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι περισσότερες επιτυχίες σημειώθηκαν σε έργα με συντονιστές από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία. Η τελευταία προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται τον Ιούλιο, με καταληκτική ημερομηνία τον Ιανουάριο του Η προκήρυξη αφορά τη διακρατική συνεργασία τριών τουλάχιστον ερευνητικών clusters από τρία διαφορετικά κράτη μέλη ή/και συνδεδεμένες χώρες. Τα θεματικά πεδία της προκήρυξης συνδέονται με τις πρωτοβουλίες της Ευρώπης 2020 (Europe 2020 flagship initiatives) και ενδέχεται να καλύψουν θέματα για την ψηφιακή ατζέντα και την αποτελεσματική χρήση πόρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης θα κυμανθεί στα 46 εκατ. ευρώ (1-3 εκατ. ευρώ ανά έργο μέγιστης διάρκειας 3 ετών). Στο πλαίσιο των έργων, χρηματοδοτούνται τεχνολογικές διαγνώσεις, οικονομικές αναλύσεις, μελέτες σε θέματα ερευνητικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αναλύσεις για συμπληρωματικές δράσεις των clusters που θα Ελληνικές ιστορίες επιτυχίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης SPICE: Space Internetworking Center Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαστημικής Διαδικτύωσης στην Ξάνθη. Μέχρι σήμερα η διαδικασία επικοινωνίας των επίγειων διαστημικών κέντρων με τους διεθνείς διαστημικούς σταθμούς, τις επανδρωμένες αποστολές και τους δορυφόρους αποτελούσε μία πολύπλοκη και πολυέξοδη διαδικασία, με κάθε είδους εμπόδια, που διαρκούσε μόλις λίγα λεπτά. Την επόμενη δεκαετία, νέοι δίαυλοι επικοινωνίας θα προσφέρουν δυνατότητα πολύωρης επαφής, με απλές διαδικασίες. Η πρωτοποριακή έρευνα στον τομέα της Διαστημικής Διαδικτύωσης αναπτύσσεται διεθνώς και βρίσκεται πλέον στο στάδιο πειραματισμού, προτυποποίησης και ανάπτυξης εφαρμογών. Στόχος είναι η επικοινωνία με το Διάστημα μέσω εναλλακτικών διαδρομών, η αξιοποίηση των πόρων του Διαστήματος για συχνότερη και φθηνότερη επικοινωνία, η επέκταση των δυνατοτήτων εξερεύνησής του, η αξιοποίηση των δεδομένων του, και, τέλος, η επέκταση της έννοιας της συνδεσιμότητας στο Διάστημα. Σύμφωνα με τον καθ. Βασίλη Τσαουσίδη, συντονιστή του έργου, ο σχεδιασμός των νέων πρωτοκόλλων (μεθόδων) θα επιτρέπει την επικοινωνία στο Διάστημα, χωρίς να είναι απαραίτητη η απευθείας οπτική επαφή με τον προορισμό (δορυφόροι, διαστημικά κέντρα κ.ά.), αξιοποιώντας δυναμικά εναλλακτικές διαδρομές μετάδοσης δεδομένων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκτεταμένη δυνατότητα επικοινωνίας, κυρίως με το βαθύ Διάστημα (deep space), όπου οι διαστημικοί πόροι είναι περιορισμένοι και απομονωμένοι. Η κοινοτική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 1,38 εκατ. ευρώ για την περίοδο Περισσότερες πληροφορίες: Πολυτεχνείο Κρήτης - SOFIA: Enhancement of Crete s potential for a dedicated calibration facility for satellite radar altimeters and for tectonic deformation monitoring using continuously operating geodetic arrays Το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεω- Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο Κρήτης ίδρυσε το 2001 και λειτουργεί συνεχώς από το 2004 μόνιμο σταθμό βαθμονόμησης δορυφόρων αλτιμετρίας στην ακριτική νήσο Γαύδο, νότια της Κρήτης. Παγκοσμίως υπάρχουν μόλις τέσσερις, αντίστοιχων δυνατοτήτων, μόνιμοι σταθμοί (Γαύδος, σε 10 km στη θάλασσα κοντά στο Los Angeles, Καλιφόρνια Η.Π.Α, Κορσική στη Γαλλία και Bass Strait, Τασμανία στην Αυστραλία). Με τον όρο βαθμονόμηση νοείται η σύγκριση των πρωτογενών δορυφορικών μετρήσεων (π.χ. υψόμετρο της θαλάσσιας στάθμης, ατμοσφαιρικές διορθώσεις) με αυτές που λαμβάνονται από σειρά οργάνων που είναι εγκατεστημένα στην νήσο Γαύδο (π.χ. παλιρροιογράφοι, συστήματα δορυφορικού εντοπισμού, μετεωρολογικά όργανα, πομπός DORIS, κ.ά). Αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτής είναι ο προσδιορισμός του απόλυτου σφάλματος των δορυφορικών μετρήσεων της στάθμης της θαλάσσης και των μεταβολών της με ακρίβεια χιλιοστού. Επιπροσθέτως, το Εργαστήριο παρακολουθεί την γεωδυναμική ταχύτητα μετακίνησης της Κρήτης και άλλες παραμορφώσεις του φλοιού της Γης (π.χ., καθιζήσεις λόγω απόληψης υδάτων) μέσω δικτύου μόνιμων δορυφορικών σταθμών GNSS και εικόνων δορυφορικής συμβολομετρίας Radar. Σύμφωνα με τον Καθηγητή Στέλιο Μερτίκα, συντονιστή του έργου, σημαντική καινοτομία του έργου αποτελεί η κατασκευή πρωτότυπου, σε παγκόσμια κλίμακα, ηλεκτρονικού μικροκυματικού αναμεταδότη (microwave transponder) που θα λειτουργήσει ως ανεξάρτητη πηγή βαθμονόμησης των δορυφόρων αλτιμετρίας. Στο πλαίσιο του έργου επίσης αναπτύσσονται αλγόριθμοι για τον ποιοτικό έλεγχο των δορυφορικών γεωδαιτικών μετρήσεων με έμφαση στην ανίχνευση απότομων μεταβολών στο σήμα τους. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου θα καταστήσουν την Κρήτη καινοτόμο περιφέρεια της Ευρώπης σε θέματα βαθμονόμησης δορυφορικών μετρήσεων αλτιμετρίας ενώ θα δημιουργηθεί ένα σημαντικό σύνολο δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έρευνες στη μελέτη της αλλαγής του κλίματος, την ωκεανογραφία, γεωδαισία, σεισμολογία, κ.ά. Τέλος, το έργο ανταποκρίνεται στις προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας για την ανάπτυξη παγκόσμιου συστήματος παρακολούθησης της Γης με συνδυασμό δορυφορικών και επίγειων μετρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες: lab-projects/sofia /2011 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 25

5 μπορούσαν να αποφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στις εμπλεκόμενες περιφέρειες, κ.λπ. Σε δεύτερο στάδιο, συγκροτείται Κοινό Σχέδιο Δράσης και οικονομικό σχέδιο για την υλοποίησή του, ενώ χρηματοδοτούνται υποστηρικτικές δράσεις, όπως ανταλλαγές τεχνογνωσία, κοινές εκδηλώσεις, επισκέψεις και συνεργασίες με διεθνή clusters, καθοδήγηση λιγότερο έμπειρων clusters, κ.λπ. Ελληνικές περιφέρειες σε ευρωπαϊκά clusters Η συμμετοχή των ελληνικών έργων στο πρόγραμμα Περιφέρειες της Γνώσης είναι ικανοποιητική, με σημαντικές αυξομειώσεις ανάλογα με το θεματικό πεδίο. Την περίοδο , ελληνικοί οργανισμοί συμμετείχαν ως συντονιστές ή εταίροι σε 58 υποβληθείσες προτάσεις (19% των προτάσεων που υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά), εκ των οποίων χρηματοδοτήθηκαν οι 8 (16,3% των εγκεκριμένων έργων σε όλη την Ευρώπη). Οι φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ή συμμετείχαν σε έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, είναι: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κρήτης, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και οι εταιρείες ΑPINTECH LTD, Euro-consultants SA, ΕΥΞΥΛΟΝ, ENBIO Ltd και Maris Hotels SA CANDIA Maris Hotel. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ελληνικοί οργανισμοί στη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι, αφενός, η έμφαση των προκηρύξεων σε ώριμα clusters, τα οποία είναι λιγότερο διαδεδομένα συγκριτικά με την υπόλοιπα Ευρώπη, και, αφετέρου, η αλλαγή του επιστημονικού πεδίου κάθε χρόνο που δεν επιτρέπει την επανυποβολή προτάσεων. Επιπλέον, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν στο cluster, δεν είναι εξοικειωμένοι με το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Άλλες εθνικές & ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για clusters Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τα clusters συνδυάζουν διαφορετικά εργαλεία (INTERREG, Διαρθρωτικά Ταμεία, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο) και εξυπηρετούν ποικίλους στόχους: από την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης και τη συνεργασία σε θέματα πολιτικής, έως τη διαμόρφωση νέων αποτελεσματικών εργαλείων και ποιοτικών προτύπων. Συγκεκριμένα, οι κυριότερες πρωτοβουλίες της ΕΕ είναι οι ακόλουθες: European Cluster Policy Group: η ομάδα συγκροτήθηκε από την ΕΕ τον Οκτώβριο του 2008, με στόχο τη γνωμοδότηση σχετικά με την ανάπτυξη και υποστήριξη δυναμικών ευρωπαϊκών clusters, ανταγωνιστικών σε παγκόσμιο επίπεδο. European Cluster Observatory: το Παρατηρητήριο παρέχει μια ποσοτική ανάλυση για επιχειρηματικά clusters από όλες τις χώρες της ΕΕ, με κοινή μεθοδολογία και συγκρίσιμα στοιχεία. Στόχος είναι η χαρτογράφηση των ευρωπαϊκών clusters, αλλά και η ενημέρωση πολιτικών φορέων, ερευνητών και επιχειρηματιών σχετικά με τα αποτελέσματά τους, τις συνέργειές τους, πολιτικές και προγράμματα, κ.λπ. European Cluster Alliance: πρόκειται για ανοιχτή πλατφόρμα που υποστηρίζει τον διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εθνικών/περιφερειακών δημόσιων αρχών που εμπλέκονται σε πολιτικές που αφορούν clusters. Στόχος είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών, η συνεργασία σε θέματα πολιτικής, η ανάπτυξη νέων εργαλείων για clusters, κ.λπ. Initiative for Excellence of Cluster Organisations: η πρωτοβουλία υποστηρίζει ποιοτικά πρότυπα για τη διαχείριση των clusters. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται ο επαγγελματισμός και η αριστεία στη διαχείριση, η κατάρτιση των στελεχών και η προσέλκυση νέων επαγγελματιών, η εξειδίκευση των clusters, ο εντοπισμός των δυνατών/αδύναμων σημείων κάθε περιφέρειας, οι συνέργειες διαφορετικών φορέων, κ.λπ. Cluster Partnerships (Cluster-IP): πρόκειται για μηχανισμό που υποστηρίζει τη διακρατική συνεργασία και τις συνέργειες των clusters, με μεγαλύτερη έμφαση στις Η ελληνική συμμετοχή στo Περιφέρειες της Γνώσης Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Κρήτη Κρήτη RAF-REGIONS: Bringing the Benefits of Research to Agrofood SMEs of the Regions of Central Macedonia, Puglia and Pazardjik TOUREG: Competitiveness and knowledge in tourist sector: improving the competitiveness and strategic position through the establishment of a platform for the generation and transmission of knowledge REG CON: Support action for innovation driven clusters in construction: Regional approaches, multi-stakeholder engagement and cross regional co-operation INRES: Insular regions cooperation for maximizing the environmental and economic benefits from the research in Renewable Energy Sources Δυτική Ελλάδα STInno: Sustainable Innovations and Treatment in Industrial Waste Water Clusters Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία EKT/Εθνικό Σημείο Επαφής SWAM: Increasing the regional competitiveness and economic growth through he R&TD&I on sustainable water management BIOCLUS: Developing Innovation and Research Environment in five European Regions in the field of Sustainable Use of Biomass Resources TRANS REG NCP: Coordination action to improve trans-national cooperation of NCPs Regional καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 02-03/2011

6 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες διεθνοποίησής τους, ή/και συμμετοχής σε έργα από κοινού με ερευνητικούς οργανισμούς ή άλλες επιχειρήσεις. Σε εθνικό επίπεδο, η συγκρότηση clusters ενισχύθηκε μέσω της δράσης για τους Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας (ΠΠΚ). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ η ΓΓΕΤ χρηματοδότησε 5 Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας σε Δυτική Ελλάδα (3,26 εκατ. ευρώ), Δυτική Μακεδονία (1,95 εκατ. ευρώ), Θεσσαλία (3,59 εκατ. ευρώ), Κεντρική Μακεδονία (2,98 εκατ. ευρώ) και Κρήτη (2,53 εκατ. ευρώ). Στους Πόλους συμμετέχουν συνολικά 200 οργανισμοί, εκ των οποίων το 70% είναι επιχειρήσεις. Ο κάθε ΠΠΚ εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς και, συγκεκριμένα: α) ΠΠΚ Θεσσαλίας (Συντονιστής: Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας): Μεταποίηση τροφίμων και ποτών, Αγροϋλικά (κλωστοϋφαντουργία-έπιπλο), Παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών (βιοκαύσιμα), β) ΠΠΚ Κεντρικής Μακεδονίας (Συντονιστής: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης): Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, γ) ΠΠΚ Δυτικής Μακεδονίας (Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας): Ενέργεια, δ) ΠΠΚ Δυτικής Ελλάδας (Συντονιστής: Επιστημονικό Πάρκο Πατρών): Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ασφάλεια και Τεχνολογίες Τροφίμων, Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος, ε) ΠΠΚ Κρήτης (Συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κρήτης): Κοινωνία της Πληροφορίας, Βιοτεχνολογία, Ιατρική Τεχνολογία. Το ΕΚΤ στα ευρωπαϊκά δίκτυα υποστήριξης του Regional Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συντονίζει το πανευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα Ερευνητικό Δυναμικό, το δίκτυο ResPotNet (www.respotnet.eu). Στόχος του δικτύου είναι η αποτελεσματική υποστήριξη των οργανισμών στις περιφέρειες σύγκλισης/ απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης, ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους μέσω του προγράμματος Ερευνητικό Δυναμικό. Οι υπηρεσίες του δικτύου περιλαμβάνουν: ολοκληρωμένη ενημέρωση μέσω δικτυακού τόπου, ηλεκτρονικού δελτίου newsletter, Συχνών Ερωτήσεων, ιστοριών επιτυχίας, κ.λπ. εξεύρεση συνεργατών μέσω online βάσης δεδομένων τεχνικό έλεγχο προτάσεων, υποστήριξη διαπραγματεύσεων, κ.λπ. Προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε όλη την Ευρώπη ενημέρωση για συμπληρωματικές δράσεις, συνέργειες με άλλα προγράμματα, κ.ά. Επιπλέον το ΕΚΤ συμμετέχει στη διαχείριση του ευρωπαϊκού δικτύου Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα Περιφέρειες της Γνώσης, το TRANS REG NCP (www. transregncp.eu), ως επικεφαλής δράσεων ενημέρωσης. Το δίκτυο προωθεί συνεργασίες μεταξύ ευρωπαϊκών clusters, καταγράφει καλές πρακτικές, ενημερώνει για χρηματοδοτικές ευκαιρίες και υποστηρίζει ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης στην προετοιμασία προτάσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. To πρόγραμμα Regional στο 8ο ΠΠ Την περίοδο αυτή ολοκληρώνονται οι μελέτες αξιολόγησης των προγραμμάτων Ερευνητικό Δυναμικό και Περιφέρειες της Γνώσης και υποβάλλονται προτάσεις για την εξέλιξή τους στο 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Κοινό σημείο των περισσότερων εισηγήσεων είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου υποστήριξης των clusters, με πρακτικές συνέργειες μεταξύ διαφόρων προγραμμάτων, απλοποίηση των διαδικασιών και ουσιαστική συνεργασία των διαχειριστικών αρχών. info Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε ήδη στο Συνέδριο Week of Innovative Regions in Europe (WIRE), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Γρανάδα της Ισπανίας, τον Μάρτιο του Σχετικά με το πρόγραμμα Ερευνητικό Δυναμικό διαπιστώθηκε η μεγάλη ζήτηση/συμμετοχή στο πρόγραμμα και το επακόλουθο μικρό ποσοστό επιτυχίας. Άριστοι ερευνητικοί οργανισμοί έχουν αναβαθμίσει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές τους, χάρις στο ολοκληρωμένο αυτό σχήμα χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα να επεκτείνουν τα δίκτυα συνεργασιών τους και να γίνουν ευρύτερα γνωστοί στην Ευρώπη. Οι προτάσεις για την εξέλιξη του προγράμματος αφορούσαν, κυρίως, τη σύνδεσή του με τα Διαρθρωτικά Ταμεία, είτε με τη μορφή επιπλέον επενδύσεων, είτε με τη χορήγηση ευρωπαϊκής πιστοποίησης της αριστείας. Υπό συζήτηση είναι η χρηματοδότηση του προγράμματος από άλλους πόρους, για παράδειγμα από κονδύλια που δεσμεύονται αποκλειστικά για την ανάπτυξη των περιφερειών σύγκλισης. Όσον αφορά το Περιφέρειες της Γνώσης, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως είναι ή μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω της προώθησης εξειδικευμένων ερευνητικών προτεραιοτήτων ανά περιφέρεια. Καλλιεργεί τις συνθήκες για αποτελεσματική συνεργασία τοπικών φορέων και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της προσπάθειας με συνέργειες διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Ωστόσο, απαιτείται καλύτερος συντονισμός μεταξύ περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μεγαλύτερος προϋπολογισμός, καλύτεροι σύνδεσμοι με την ανώτατη εκπαίδευση και ευρύτερη προώθηση της ιδέας της τριπλής έλικας στην περιφέρειας. ΕΚΤ - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ Regional aspects of FP7 Πρόγραμμα Ερευνητικό Δυναμικό (CORDIS) Πρόγραμμα Περιφέρειες της Γνώσης (CORDIS) ResPotNEet: Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής TRANS REG NCP: Πανευρωπαϊκό δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής European Cluster Observatory European Cluster Policy Group European Cluster Alliance Initiative for Excellence of Cluster Organisations Cluster Partnerships (Cluster-IP) /2011 καινοτομια ερευνα & τεχνολογια 27

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015

2014 / ENERGY. Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ 2015 ENERGY 2014 / Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Ορίζοντας 2020 ΑΘΗΝΑ IOYNIOΣ Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Secure, Clean and Efficient Energy Χριστιάνα Σιαμπέκου

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα

Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα FP7 - ιάστηµα Απολογισµός πρώτης πρόσκλησης Ιδιαιτερότητες δεύτερης πρόσκλησης Ιωάννης Α. αγκλής 1 Θεµατική προτεραιότητα ιάστηµα Στόχος της η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής ιαστηµική Πολιτικής 2 Θεµατική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής

ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης έργων που εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα - -2013 Αριθμός πρωτ.:οικ ΠΡΟΣ: Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Συλλ. Οργάνων Δ/νση: Τ.Κ.: Τηλ.: Φαξ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής:

Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής: Συγκεκριμένα, σε σχέση με την κατάργηση ή συγχώνευση φορέων, προβλέπονται τα εξής: Από τον τομέα της Ενέργειας Κατάργηση της Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε. (Ε.Δ.Α. Α.Ε). Από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο:

το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Η δραστηριότητά μας στο πεδίο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επιχειρείν Το έργο: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Δημήτρης Ασκούνης Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή ΗΜ&ΜΥ 1 το Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α-ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ACTION FOR BREAST CANCER SCREENING AND PREVENTION IN THE CROSS-BORDER

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020)

Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Οι ελληνικές προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Περιβάλλον στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευφυούς Εξειδίκευσης (Προγραμματική Περίοδος 2014-2020) Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια και το Περιβάλλον στον

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar

Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar Μετατρέπουμε τον ήλιο σε κινητήρια δύναμη. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Phoenix Solar ΣΤΟΧΟΣ μας είναι ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΕ κάθε ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΕΡΓΟ. phoenix solar ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Βασικές αρχές που εφαρμόζουμε στον τομέα του ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 17 Φεβρουαρίου 2014 (Λ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) H Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια

Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια Φάση-2 Προγράμματος Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Νάνο/Μικροηλεκτρονική και τα Ενσωματωμένα Συστήματα Στρατηγικοί στόχοι Γεφύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας

RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας RIS3 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Συμπεράσματα Συνάντησης Εργασίας Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γ.Δ. Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA SCHOOL OF TECHNOLOGICAL APPLICATIONS DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING Graduate Studies Program: Academic Year 2015-16 Renewable Energy Systems:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Διεύθυνση: Πλατεία Δημαρχείου Κόνιτσα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αντιδήμαρχος Ραπακούσιος Απόστολος Τηλέφωνο: 2655360330 Φαξ: 26550203000 Κόνιτσα, 09 Οκτωβρίου 2013 Aρ. Πρωτ.: 12074

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας,

5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, Αφιέρωµα 5 χρόνια Αριστείας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η συµµετοχή της Ελλάδας Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (EKT), στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου για τη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστηµονικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας

Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας Ιστορική διαδροµή Παρούσα κατάσταση Προοπτικές Δηµήτρης Λουκάς, Μαρία Στουµπούδη Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 1 Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών Μέλη της Ένωσης: Οι ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ MED PROGRAMME Priority-Objective 1-2 Axe 1: Strengthening innovation capacities Objective 1.2: Strengthening strategic cooperation between economic development actors

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ & UNESCO Προστασία & Διάδοση της Μεσογειακής Διατροφής

ΕΛΛΑΔΑ & UNESCO Προστασία & Διάδοση της Μεσογειακής Διατροφής ΕΛΛΑΔΑ & UNESCO Προστασία & Διάδοση της Μεσογειακής Διατροφής Αμαλία Λιάτου, Στέλεχος Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας H Μεσογειακή Διατροφή στο πλαίσιο της UNESCO «The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. ΤΟΣ Υγεία. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, 03.04.2014 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Υγεία Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 1 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.indes-musa.gr ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Καινοτόμο Πολυπαραμετρικό Δίκτυο Παρακολούθησης Παραμορφώσεων και Σεισμικής Κίνησης σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα με έντονα φαινόμενα Εδαφικών Καθιζήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας,συμμετείχε στο συνέδριο με τίτλο «Καινοτομία στην επιχειρηματικότητα: Δυναμική απάντηση στην κρίση»

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ! Στήριξης της Νέας Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας Ολοκλήρωση του 1 ου κύκλου εκκόλαψης Καινοτόμων Επιχειρηματικών Ιδεών 30/6/2014 www.ekinisilab-sev.gr ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US L U D U S στα λατινικά σημαίνει παιχνίδι Ημερίδα & Συνέντευξη Τύπου Ιωάννινα, 22/2/201 0 Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US SEE Πρόγραμμα South East Europe Transnational

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας

Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Τα φωτοβολταϊκά είναι από τους πιο ανερχόμενους κλάδους της πράσινης οικονομίας Ομιλία στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών Όλα δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα