ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

2 Έκδοση από το: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε από την: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 211 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο Διαδίκτυο Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Το χαρτί που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την έκθεση είναι πιστοποιημένo από το Forest Certification Council, το οποίο επιβεβαιώνει ότι ο αγοραστής έχει συνεισφέρει στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών. ISSN (Έντυπη μορφή) ISSN (Ηλεκτρονική μορφή)

3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΠΕΡΙΕχΟΜΕνα Σύνοψη 11 ΕνΟΤΗΤα A: Μακροοικονομικές Εξελίξεις και Προβλέψεις Διεθνές Περιβάλλον Εξωτερικές εξελίξεις Νομισματικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ 3 2. Εγχώριες Τιμές, Νομισματικά Μεγέθη και Κόστος Εργασίας Εγχώρια Aνταγωνιστικότητα και Ισοζύγιο Πληρωμών Εγχώρια Ζήτηση, Παραγωγή και Αγορά Εργασίας Εγχώριες Δημοσιονομικές Εξελίξεις και Προοπτικές Τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις Δημοσιονομικές προοπτικές Θέματα δημοσιονομικής πολιτικής Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία 78 ΕνΟΤΗΤα Β: Συνθήκες χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 91 Εισαγωγή Eγχώριο Μακροοικονομικό-Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον Μακροοικονομικές συνθήκες Τομέας των νοικοκυριών Δανειακή επιβάρυνση Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά Τομέας των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων Δανειακή επιβάρυνση Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις Τομέας των ακινήτων Κυριότερες εξελίξεις στον τομέα των ακινήτων Χρηματοδότηση του τομέα των ακινήτων από τις τράπεζες Eγχώριο Χρηματοοικονομικό Σύστημα Χρηματοοικονομικές αγορές Κυριότερες εξελίξεις στην αγορά χρήματος Κυριότερες εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές Τραπεζικός τομέας Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός τομέας Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα Συνολική αξιολόγηση και προοπτικές Ασφαλιστικός τομέας Κυριότερες διαρθρωτικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό τομέα Χρηματοοικονομική κατάσταση Κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός τομέας Υποδομές των χρηματοοικονομικών αγορών ΤARGET2-CY (Τ2-CY) Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ) του ΧΑΚ 178 ΕνΟΤΗΤα Γ: Στατιστικό Παράρτημα 183 Γενικές σημειώσεις του Στατιστικού Παραρτήματος 184 Τεχνικές Σημειώσεις 25 Σημείωση: Τελευταία ημερομηνία ενημέρωσης των στατιστικών στοιχείων είναι η 18 Νοεμβρίου

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΠΙναΚΕΣ Α.1 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 41 Α.2 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 42 Α.3 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 46 Α.4 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 47 Α.5 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 48 Α.6 Εμπορικό ισοζύγιο 54 Α.7 Τουρισμός 55 Α.8 Έρευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστοσύνης 57 Α.9 Λογαριασμοί της γενικής κυβέρνησης 7 A.1 Προβλέψεις του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ 79 Α.11 Προβλέψεις πληθωρισμού (ΕνΔΤΚ) 81 Α.12 Προβλέψεις που αφορούν την αγορά εργασίας 82 Α.13 Προβλέψεις εθνικών λογαριασμών σε πραγματικούς όρους 83 Α.14 Σύγκριση προβλέψεων για την κυπριακή οικονομία από διεθνείς οργανισμούς 88 B.1 Δομή τραπεζικού τομέα 126 B.2 Έκθεση των Κυπριακών τραπεζικών ομίλων σε Ελληνικά και Κυπριακά χρεόγραφα 133 B.3 Χρηματοδοτικά ανοίγματα των Κυπριακών τραπεζικών ομίλων στην Ελλάδα 149 B.4 Δομή ασφαλιστικού τομέα 163 B.5 TARGET2-CY 175 B.6 KAKMA 178 ΔΙαΓΡαΜΜαΤα Α.1 Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 22 Α.2 Πληθωρισμός σε επιλεγμένες χώρες 25 Α.3 Επιλεγμένες ισοτιμίες έναντι του ευρώ 26 Α.4 Τιμές κλεισίματος πετρελαίου τύπου Brent 27 Α.5 Τιμές κλεισίματος χρυσού 28 Α.6 Βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες 29 Α.7 Βασικά επιτόκια 3 Α.8 Πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ 3 Α.9 Βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και ΕΟΝΙΑ 31 Α.1 Επιτόκιο EONIA έναντι ελάχιστου επιτοκίου προσφοράς κύριας αναχρηματοδότησης ΕΚΤ 33 Α.11 Επιτόκια EURIBOR (επιλεγμένες διάρκειες) 33 A.12 Διαφoρά ΕURIBOR έναντι ΟIS 33 Α.13 Καμπύλη αποδόσεων στη ζώνη του ευρώ 34 Α.14 M3 και πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα: ζώνη του ευρώ 34 Α.15 Δείκτης τιμών καταναλωτή 35 3

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) Α.16 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: ενέργεια 36 Α.17 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: τρόφιμα και υπηρεσίες 37 Α.18 Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή: βιομηχανικά προϊόντα εξαιρ. ενέργειας 38 A.19 Δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 42 Α.2 Kαταθέσεις απο εγχώρια νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις: Κύπρος 42 Α.21 Eπιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ 47 Α.22 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 49 Α.23 Μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων κατά τρίμηνο 5 Α.24 Παραγωγικότητα και πραγματικές μέσες μηνιαίες απολαβές υπαλλήλων κατά τρίμηνο 51 Α.25 Κόστος εργασίας 51 Α.26 Σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία του κυπριακού νομίσματος (στάθμιση ΔΝΤ) 52 Α.27 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 53 Α.28 Χρηματοδότηση ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από άμεσες επενδύσεις 55 Α.29 Αφίξεις και έσοδα από τουρισμό 56 Α.3 (α) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 57 (β) Τριμηνιαία αύξηση πραγματικού ΑΕΠ (επιμέρους κατηγορίες) 57 Α.31 Λιανικές πωλήσεις (εξαιρουμένων των μηχανοκίνητων οχημάτων) 58 Α.32 Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων 59 Α.33 Δαπάνες κατόχων πιστωτικών καρτών 59 Α.34 Δείκτης παραγωγής στον κατασκευαστικό τομέα 64 Α.35 Πωλήσεις τσιμέντου 64 Α.36 Πωλητήρια έγγραφα (σύνολο κατοίκων και μη-κατοίκων Κύπρου) 64 Α.37 Εγκεκριμένες άδειες οικοδομής 65 A.38 Έρευνα οικονομικών συγκυριών 67 A.39 Eτήσια ποσοστιαία μεταβολή απασχόλησης και ποσοστό ανεργίας 68 Α.4 Ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας 68 Α.41 Συνεισφορά στην αύξηση απασχόλησης ανά τομέα 68 Α.42 Δημοσιονομικό και πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης 69 Α.43 Συνολικά έσοδα και δαπάνες της γενικής κυβέρνησης 69 Α.44 Ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης, ενδοκυβερνητικός δανεισμός και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της ΚΤΚ προς το ΔΝΤ 74 Α.45 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ 86 Α.46 Κατανομή των πιθανοτήτων διακύμανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισμού 86 Α.47 Κατανοµή των πιθανοτήτων διακύµανσης για τις προβλέψεις του πληθωρισµού εξαιρουμένης της ενέργειας 86 B.1 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώρια νοικοκυριά 94 B.2 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά 95 B.3 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά σε ξένο νόμισμα 95 4

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) B.4 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς ιδιώτες και προβλέψεις 96 B.5 Συνολικό χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 96 B.6 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς νοικοκυριά της ζώνης του ευρώ 96 B.7 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ 97 B.8 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των νοικοκυριών 97 B.9 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των νοικοκυριών 97 Β.1 Καταθέσεις από εγχώρια νοικοκυριά 98 B.11 Πτωχεύσεις φυσικών προσώπων 98 B.12 Νέα φυσικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 99 Β.13 'Ερευνες οικονομικής συγκυρίας: δείκτες εμπιστoσύνης 99 B.14 Προσδοκίες για τη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και την απασχόληση 1 B.15 Ανάλυση ενυπόθηκων δανείων προς εγχώρια νοικοκυριά με σταθερό και κυμαινόμενο επιτόκιο 12 B.16 Τραπεζικά δάνεια προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 16 B.17 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις σε ξένο νόμισμα 17 B.18 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και προβλέψεις 18 B.19 Συνολικό χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 18 B.2 Επιτόκια νέων δανείων σε ευρώ των ΝΧΙ στην Κύπρο προς μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ 18 B.21 Καθαρά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 19 B.22 Χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 19 B.23 Ανάλυση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων 19 B.24 Καταθέσεις από εγχώριες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις 11 B.25 Εκκαθαρίσεις εταιρειών 11 B.26 Εγγραφές νέων εταιρειών 11 B.27 Νέα νομικά πρόσωπα στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών 111 Β.28 Δείκτες παραγωγής και τιμών παραγωγού στις κατασκευές 114 Β.29 Δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών 115 Β.3 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας 115 Β.31 Νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας 115 Β.32 Νέες μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακίνητης περιουσίας και νέα πωλητήρια έγγραφα ακίνητης περιουσίας με αγοραστές αλλοδαπούς 116 Β.33 Δείκτες τιμών κατοικιών 116 Β.34 Δείκτες τιμών κατοικιών κατά επαρχία 117 Β.35 Μέση τιμή ακινήτων 117 Β.36 Μέσο ενοίκιο ακινήτων 117 5

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) Β.37 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς τον ευρύτερο εγχώριο τομέα των ακινήτων 118 Β.38 Mη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις προς τον ευρύτερο εγχώριο τομέα των ακινήτων και προβλέψεις 118 Β.39 Μηνιαίος μέσος όρος επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά 121 Β.4 Ημερήσιος μέσος σταθμισμένος όρος των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά 121 B.41 Διαφορά αποδόσεων Κυπριακών έναντι Γερμανικών χρεογράφων 123 B.42 Γενικός δείκτης (κύριας και παράλληλης αγοράς) Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 124 B.43 Δείκτες ΧΑΚ Τράπεζες και FTSE/XAA XAK Τράπεζες 125 B.44 Συνολικά ενοποιημένα στοιχεία ενεργητικού 126 B.45 Μερίδιο αγοράς τραπεζών 127 B.46 Συνολικά κέρδη 13 B.47 Δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) και αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) 131 B.48 Θηκόγραμμα δεικτών αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) των εγχώριων τραπεζών 131 B.49 Θηκόγραμμα δεικτών αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) των εγχώριων τραπεζών 131 B.5 Συνολικά έσοδα 132 B.51 Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 132 B.52 Συνολικά έξοδα 132 B.53 Δείκτης αποτελεσματικότητας 133 B.54 Θηκόγραμμα δεικτών αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα) των εγχώριων τραπεζών 133 B.55 Μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και προβλέψεις 134 B.56 Θηκόγραμμα μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων των εγχώριων τραπεζών 134 B.57 Θηκόγραμμα δείκτη κάλυψης των εγχώριων τραπεζών 134 B.58 Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 135 B.59 Θηκόγραμμα δεικτών συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας των εγχώριων τραπεζών 135 B.6 Θηκόγραμμα δεικτών βασικών ιδίων κεφαλαίων των εγχώριων τραπεζών 135 B.61 Λόγος δανείων προς καταθέσεις 136 B.62 Άνοιγμα χρηματοδότησης πελατών 136 B.63 Μετρητά και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και περιουσιακά στοιχεία προς εμπορία και διαθέσιμα προς πώληση 136 B.64 Δείκτες εξάρτησης από τη διατραπεζική αγορά και σταθερότητας χρηματοδοτικής βάσης 137 B.65 Επιτόκια νέων καταθέσεων σε ευρώ σε ΝΧΙ στην Κύπρο από κατοίκους της ζώνης του ευρώ 137 B.66 Δομή ισολογισμού 137 B.67 Ανάλυση τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα 138 B.68 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων κατά νόμισμα 138 B.69 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων κατά γεωγραφική προέλευση 138 B.7 Ανάλυση τραπεζικών καταθέσεων σε ξένο νόμισμα 139 6

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΠΙναΚΕΣ ΚαΙ ΔΙαΓΡαΜΜαΤα ΣΤΙΣ ΕνΟΤΗΤΕΣ α ΚαΙ Β ΔΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ (συνέχεια) Β.71 Εκτός ισολογισμού στοιχεία 139 Β.72 Τραπεζικές πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ 142 Β.73 Κατανομή κεφαλαιακών απαιτήσεων κατά κατηγορία κινδύνου 143 Β.74 Κατανομή κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου κατά τομέα χρηματοδοτικών ανοιγμάτων 143 B.75 Κατανομή ενεργητικού των κυπριακών τραπεζικών ομίλων κατά χώρα 149 B.76 Παραγωγή ασφαλίστρων 164 B.77 Γενικός κλάδος: δείκτες πραγματοποιηθεισών απαιτήσεων και εξόδων 165 B.78 Κλάδος ζωής: δείκτες πραγματοποιηθεισών απαιτήσεων και εξόδων 165 B.79 Αποτελέσματα τεχνικού λογαριασμού κατά κλάδο και συνολικά καθαρά κέρδη (μη-τεχνικός λογαριασμός) 166 B.8 Δείκτες αποδοτικότητας τεχνικού λογαριασμού 167 B.81 Κατανομή εγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων για κάλυψη τεχνικών υποχρεώσεων 168 B.82 Τεχνικό απόθεμα και συνολικές υποχρεώσεις 168 B.83 Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία και ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας 169 B.84 TARGET2-CY: Πληρωμές 175 B.85 TARGET2-CY: Ωριαία κατανομή διακανονισθεισών πληρωμών 176 B.86 TARGET2 CY: Βαθμός συγκέντρωσης 177 ΠΛαΙΣΙα Α.1 Παράγοντες ζήτησης που επηρέασαν τις εξελίξεις στις τιμές οικιστικών ακινήτων κατά την περίοδο

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΠΙναΚΕΣ ΣΤΟ ΠαΡαΡΤΗΜα Γ.1 Συναλλαγματικές ισοτιμίες επιλεγμένων νομισμάτων έναντι του ευρώ 186 Γ.2 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 186 Γ.3 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά οικονομική κατηγορία 187 Γ.4 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 187 Γ.5 Σταθμισμένη επίδραση στη συνολική μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών 188 Γ.6 Ποσοστιαία μεταβολή δείκτη τιμών καταναλωτή στις τιμές υπηρεσιών 188 Γ.7 Σταθμισμένη επίδραση στην ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές υπηρεσιών 188 Γ.8 Ισοζύγιο πληρωμών 189 Γ.9 Εμπορικό ισοζύγιο 19 Γ.1 Άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων της Κύπρου στην Κύπρο 19 Γ.11 Άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 191 Γ.12 Ετήσια διεθνής επενδυτική θέση: 21 (προκαταρκτικά) 192 Γ.13 Αφίξεις τουριστών και έσοδα από τουρισμό 193 Γ.14 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε σταθερές τιμές αγοράς του 25, μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης 194 Γ.15 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν κατά κατηγορία δαπανών σε τρέχουσες τιμές αγοράς 195 Γ.16 Δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου 196 Γ.17 Δείκτες κατασκευών 197 Γ.18 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής - τομέας μεταποίησης 198 Γ.19 Δείκτες αγοράς εργασίας με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) 199 Γ.2 Δημόσιο χρέος κατά είδος και δανειστή 2 Γ.21 Κατανομή τραπεζικών δανείων προς κατοίκους Κύπρου κατά οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του συστήματος NACE, Αναθ. 2 της ΕΕ 21 Γ.22 Βασικοί διαρθρωτικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα 21 Γ.23 Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του τραπεζικού τομέα 22 8

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΣυνΤΟΜΟΓΡαφΙΕΣ ΑΕΠ: ΑΗΚ: ΑΤΑ: ΔΝΤ: ΔΟΣ: ΔΤΚ: ΕAT: ΕΕ: ΕΕΔ: ΕΚΤ: ΕνΔΤΚ: ΕΟΣ: ΗΠΑ: IΤΣ: ΚΟΤ: ΚΟΧΑ: ΚΤΚ: ΜΔΠ: ΝΧΙ: ΟΕΠ: ΟΝΕ: ΠΣ: ΠΣΣΙ: ΣΣΙ: ΣΥΚ: ΤΕΠ: ΤτΑ: ΥΕΑΕ: ΦΠΑ: ΧΑ: ΧΑΚ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών Ευρωπαϊκή Ένωση Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Κρατικά Ονομαστικά Χρεόγραφα Αναπτύξεως Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο Νομισματικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός Οικονομική και Νομισματική Ένωση Πρόγραμμα Σταθερότητας Πραγματική Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Σταθμισμένη Συναλλαγματική Ισοτιμία Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων Τράπεζα της Αγγλίας Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιριών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Χρηματιστήριο Αθηνών Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου EBA: European Banking Authority ΕΜΤΝ: European Medium-Term Note (Έκδοση κυβερνητικού ομολόγου EMTN) EONIA: Euro Overnight Index Average (δείκτης επιτοκίου διατραπεζικής αγοράς χρήματος του ευρώ για καταθέσεις μιας νύκτας) ESI: Economic Sentiment Indicator ESRB: European Systemic Risk Board EURIBOR: Euro Interbank Offered Rate (διατραπεζικό προσφερόμενο επιτόκιο για δάνεια σε ευρώ μέχρι ενός έτους) EUROSTAT: Statistical Office of the European Community (Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) FED: Federal Reserve (Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ) NACE: Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne (Statistical classification of economic activities in the European Community / Στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα) NIM: Net Interest Margin OIS: Overnight Index Swaps (Συμφωνίες ανταλλαγής του επιτοκίου μιας ημέρας) PIS: Private Sector Involvement RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors ROA: Return on Assets ROE: Return on Equity SDW: Statistical Data Warehouse (στατιστική βάση δεδομένων της ΕΚΤ) TARGET2: Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System 9

12

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 Σύνοψη Διεθνείς εξελίξεις H παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε έντονα σημάδια αποδυνάμωσης το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ενώ οι ανισότητες μεταξύ χωρών έχουν γίνει εντονότερες. Η επενδυτική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί σημαντικά καθώς οι καθοδικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να εντείνονται. Με φόντο τις προϋπάρχουσες διαρθρωτικές αδυναμίες και ανισορροπίες, μια σειρά δυσμενών γεγονότων έπληξε τη διεθνή οικονομία το τρέχον έτος: η Ιαπωνία επηρεάστηκε πολύ αρνητικά από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που ακολούθησε, οι πολιτικές αναταραχές σε ορισμένες πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του Αραβικού κόσμου δημιούργησαν ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, ενώ στις ΗΠΑ η αντιπαράθεση σχετικά με την αύξηση του ανώτατου ορίου για το δημόσιο χρέος υπονόμευσε την εμπιστοσύνη και συνέβαλε στην υποβάθμιση του κυβερνητικού χρέους. Την ίδια στιγμή, στην Ευρώπη η κρίση χρέους εντάθηκε, ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι, όπως και οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κινδύνων στον δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και της πραγματικής οικονομίας. Οι ανοδικές τάσεις που παρατηρήθηκαν στον πληθωρισμό των ανεπτυγμένων οικονομιών το πρώτο εξάμηνο του έτους μετριάστηκαν κάπως κατά τους πιο πρόσφατους μήνες, κυρίως λόγω της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας και παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των βασικών εμπορευμάτων. Στις αναδυόμενες οικονομίες, ο πληθωρισμός παραμένει σε σχετικά ψηλότερα επίπεδα, κυρίως λόγω των περιορισμών στις παραγωγικές δυνατότητες και της μεγαλύτερης βαρύτητας που έχουν τα βασικά εμπορεύματα στην κατανάλωση και στο δείκτη τιμών σε αυτές τις χώρες. Στο μεταξύ, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές συνεχίζεται. Στη ζώνη του ευρώ, παρά τη λήψη σημαντικών μέτρων για την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών και χρηματοοικονομικών προβλημάτων, οι πολιτικές διαφορές μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εμπόδισαν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, την επίτευξη συμφωνίας για διαρκή και επαρκή λύση στα θέματα διακυβέρνησης και δημοσίου χρέους. Παράλληλα, στις ΗΠΑ υπάρχουν έντονες αμφιβολίες για την επίτευξη της απαραίτητης συναίνεσης για μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα. Ως αποτέλεσμα, συνεχίζεται η αβεβαιότητα στις αγορές, με αρνητικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία όπως είναι η ανεργία, η οποία έχει ανέλθει σε πολύ ψηλά επίπεδα σε σχεδόν όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Παρά τα μέτρα που συμφωνήθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 21 Ιουλίου και στην έκτακτη σύνοδο στις 26 Οκτωβρίου η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, το δεύτερο πακέτο διάσωσης της Ελλάδος με απομείωση έως 5% επί των ομολόγων των ιδιωτών πιστωτών, οι προοπτικές στη ζώνη του ευρώ αμφισβητήθηκαν έντονα από τις αγορές, με τις αποδόσεις των ομολόγων του Βελγίου, της Ιταλίας και της Ισπανίας να φτάνουν σε ιστορικά ψηλά επίπεδα. Οι διατραπεζικές αγορές βρίσκονται και πάλι υπό πίεση, και ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα φαίνεται να δυσκολεύονται να αντλήσουν χρηματοδότηση. Η εξασθένηση της οικονομικής δραστηριότητας στις προηγμένες οικονομίες και η εν γένει αβεβαιότητα έχουν επηρεάσει, επίσης, τις αγορές μετοχών, ενώ οι τιμές του χρυσού και των ασφαλέστερων κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί, υποδηλώνοντας πόσο πιο προσεκτικοί έχουν γίνει οι επενδυτές όσον αφορά τις προοπτικές για ορισμένες οικονομίες. Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο οικονομικό περιβάλλον, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες συνέχισαν να διατηρούν τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα, παραχωρώντας επίσης μεγάλες 11

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ποσότητες ρευστότητας στα τραπεζικά συστήματα. Παρά το γεγονός ότι κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του 211 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προχώρησε σε μια πιο αντιπληθωριστική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Τράπεζα της Αγγλίας, η απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ, όπως επίσης και η αναταραχή στις χρηματαγορές που πυροδοτήθηκε από την κρίση χρέους, οδήγησαν σε αναπροσαρμογή της νομισματικής της πολιτικής. Τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 211 η ΕΚΤ προέβη σε μείωση των βασικών της επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (μ.β.), ενώ εξακολούθησε να παρέχει ρευστότητα προς το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ, στηρίζοντας τα Νομισματικά και Χρηματο - πιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ). Εγχώριες εξελίξεις Η κυπριακή οικονομία αναμένεται να καταγράψει οριακά θετική ανάπτυξη το 211, με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να αυξάνεται κατά,3% έναντι αύξησης 1,1% το 21. Μετά από σχετικά καλή πορεία το πρώτο εξάμηνο του 211, καταγράφηκε αρνητική πορεία του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο, μετά την καταστροφή του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού στο Βασιλικό και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις στην καταναλωτική και επενδυτική εμπιστοσύνη, αλλά και μετά την επιδείνωση της κατάστασης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΣΥΚ), ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του εποχικά διορθωμένου ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 211 διαμορφώθηκε στο -,6% από 1,3% το δεύτερο τρίμηνο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τους δείκτες εμπιστοσύνης των υπηρεσιών, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου, της κατανάλωσης και των κατασκευών, όπου καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις κατά το δεύτερο μισό του 211. Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) κατά το πρώτο δεκάμηνο του 211 κατέγραψε άνοδο της τάξης του 3,4% σε σύγκριση με αύξηση 2,7% την αντίστοιχη περίοδο του 21. Η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται στον ψηλότερο πληθωρισμό που κατέγραψαν τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα βιομηχανικά προϊόντα-εξαιρουμένης της ενέργειας-και σε μικρότερο βαθμό οι υπηρεσίες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο ψηλότερος πληθωρισμός στις κατηγορίες αυτές αντανακλά, εν μέρει, την αύξηση του συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) σε τρόφιμα και φάρμακα τον Ιανουάριο του 211 και την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα τον Δεκέμβριο του 21. Παρόλο που παρουσιάζει επιβράδυνση σε σχέση με τους πρώτους δέκα μήνες του 21, η κατηγορία «ενέργεια» συνεχίζει να εμφανίζει διψήφιους ρυθμούς αύξησης, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ανοδικής τάσης της τιμής του πετρελαίου και της αύξησης στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που ακολούθησε τα γεγονότα στο Μαρί τον Ιούλιο. Στον νομισματικό τομέα, ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των δανείων προς τον εγχώριο ιδιωτικό τομέα συνεχίζει από τα τέλη του 21 να επιβραδύνεται, εν μέσω του υποτονικού και αβέβαιου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο, της κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας και του ψηλού κόστους δανεισμού. Σημειώνεται ότι σημαντική τάση επιβράδυνσης από την αρχή του τρέχοντος έτους παρουσιάζει και ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των καταθέσεων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στο τέλος Σεπτεμβρίου του 211, το κόστος δανεισμού παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλες τις κατηγορίες δανείων σε σύγκριση τόσο με τις αρχές του τρέχοντος έτους, όσο και με την αντίστοιχη περίοδο του 21. Στους πιθανούς λόγους οι οποίοι εξηγούν το πιο πάνω γεγονός αλλά και δημιουργούν σημαντικά εμπόδια στη μείωση των δανειστικών επιτοκίων περιλαμ- 12

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 βάνονται τα ακόλουθα: η άνοδος από την αρχή του έτους στο διατραπεζικό επιτόκιο EURIBOR, οι επιπτώσεις στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα από την αναμενόμενη απομείωση κατά 5% του ελληνικού χρέους, οι πρόσφατες υποβαθμίσεις των εγχώριων κρατικών ομολόγων από τους οίκους αξιολόγησης, η απορρόφηση ρευστότητας από την κυβέρνηση μέσω των εγχώριων εκδόσεων χρέους, καθώς και η ανάγκη των τραπεζών να προστατευθούν από τυχόν νέους κλυδωνισμούς του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Το πρώτο εξάμηνο του 211 το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ) κατέγραψε σημαντική επιδείνωση παρουσιάζοντας έλλειμμα 1.373,6 εκατ. σε σύγκριση με έλλειμμα 75,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 21. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψε επιδείνωση κατά 138,9 εκατ. το πρώτο μισό του 211 σε σύγκριση με το πρώτο μισό του 21, κυρίως επηρεαζόμενο από τη μεγάλη μείωση στις χρηματοπιστωτικές και άλλες υπηρεσίες. Αναμένεται ότι το δεύτερο εξάμηνο η αρνητική αυτή εικόνα θα μετριαστεί λόγω της πολύ καλύτερης πορείας του τουρισμού. Παράλληλα, το ισοζύγιο εισοδημάτων κατέγραψε σημαντική επιδείνωση της τάξης των 472 εκατ., αποτέλεσμα των ζημιών που σημείωσαν οι κυπριακές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η απασχόληση το πρώτο εξάμηνο του 211, σε συνάρτηση με την οικονομική δραστηριότητα, κατέγραψε αύξηση της τάξης του,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 21. Παράλληλα, σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), η ανεργία συνέχισε την αυξητική της πορεία το πρώτο εξάμηνο του 211, με το ποσοστό ανεργίας να φθάνει στο 7,2% σε σύγκριση με 6,8% το αντίστοιχο εξάμηνο του 21. Πιο πρόσφατα στοιχεία, που αφορούν την εποχικά διορθωμένη, εγγεγραμμένη ανεργία, δείχνουν ότι η επιδείνωση συνεχίζεται και κατά την περίοδο Ιουλίου Οκτωβρίου 211. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των εποχικά διορθωμένων εγγεγραμμένων ανέργων κατά την πιο πάνω περίοδο αυξήθηκε κατά άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τους ανέργους. Όσον αφορά τις εγχώριες δημοσιονομικές εξελίξεις, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ΣΥΚ που καλύπτουν έσοδα και δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 211 παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φθάνοντας στο 3,1% του ΑΕΠ. Αναλυτικότερα, τα δημόσια έσοδα κατά την υπό αναφορά περίοδο παρουσιάζουν σημαντική ετήσια αύξηση της τάξης του 1,9%, παρά το γεγονός ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες του 211 παρουσίαζαν σημαντική ετήσια μείωση κατά 1,7%. Η ανάκαμψη των εσόδων οφείλεται, κυρίως, σε αυξήσεις από το φόρο εισοδήματος και από την έκτακτη εισφορά άμυνας. Ταυτόχρονα, ο ρυθμός αύξησης των δημοσίων δαπανών παρουσιάζει σημαντική επιβράδυνση στο 2%, παρά το ότι κατέγραφε αύξηση κατά 4,2% κατά τους πρώτους έξι μήνες του 211. Στο τρίτο τρίμηνο παρατηρήθηκε σημαντική ετήσια μείωση των δαπανών για ενδιάμεση ανάλωση και πληρωμές τόκων. Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές για ολόκληρο το έτος, οι δημοσιονομικοί σχεδιασμοί της κυβέρνησης για έλλειμμα της τάξης του 6,5% του ΑΕΠ, όπως κοινοποιήθηκαν μέσω της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ) προς την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και δημοσιεύθηκαν στις 26 Οκτωβρίου του 211, παρουσιάζονται εφικτοί. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το ακαθάριστο δημόσιο χρέος τοποθετείται στο 67,3% κατά το τρίτο τρίμηνο του 211 από 61,5% του ΑΕΠ κατά το τέλος του 21. Η αύξηση στο ακαθάριστο δημόσιο χρέος κατά το 211 σε σχέση με το 21 αντικατοπτρίζει κυρίως την επιδείνωση του πρωτογενούς ισοζυγίου και τις αυξανόμενες προσαρμογές-ελλείμματος χρέους (deficit-debt 13

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 adjustment) ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων παροχών οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για τα μακροοικονομικά μεγέθη της εγχώριας οικονομίας και με βάση το κεντρικό σενάριο, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί οριακά κατά,3% το 211, ενώ το 212 αναμένεται μηδενική μεγέθυνση ως αποτέλεσμα της συνέχισης του αρνητικού οικονομικού κλίματος. Οι προβλέψεις αυτές είναι σημαντικά αναθεωρημένες προς τα κάτω σε σύγκριση με τις αντίστοιχες προβλέψεις του Ιουνίου του 211, λόγω της επιδείνωσης του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος. Το 213 η εικόνα αναμένεται να είναι πιο θετική με το ΑΕΠ να καταγράφει ανάκαμψη φθάνοντας στο 1,3%. Τονίζεται ότι τόσο το διεθνές όσο και το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον είναι εύθραυστα, γεγονός που καθιστά τις προβλέψεις ιδιαίτερα αβέβαιες. Ο πληθωρισμός αναμένεται να ανέλθει από το 2,6% το 21 στο 3,4% το 211 και να επιβραδυνθεί στο 2% το 212. Οι κύριοι παράγοντες που εξηγούν την πορεία του πληθωρισμού το 211 είναι οι μεγαλύτερες ετήσιες ποσοστιαίες αυξήσεις που κατέγραψαν οι τιμές των επεξεργασμένων τροφίμων, των βιομηχανικών προϊόντων εξαιρουμένης της ενέργειας και των υπηρεσιών. Οι αυξήσεις αυτές αντανακλούν, εν μέρει, την αύξηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα τον Ιανουάριο του 211 και την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα τον Δεκέμβριο του 21. Ο ΕνΔΤΚ εξαιρουμένης της ενέργειας αναμένεται να αυξηθεί στο 1,8% το 211 από,5% το 21, ως αποτέλεσμα ψηλότερων ρυθμών αύξησης των τιμών σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες, ενώ το 212 αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 1,7%. Σε σχέση με προηγούμενες προβλέψεις της ΚΤΚ, η αναμενόμενη σταθεροποίηση των εγχώριων πληθωριστικών πιέσεων συνάδει με την αναθεώρηση προς τα κάτω του ρυθμού ανάπτυξης τόσο για το 211 όσο και για το 212, και ειδικότερα με τους περιορισμούς στην εγχώρια ζήτηση, το εισόδημα και την απασχόληση. Συνθήκες χρηματοοικονομικής σταθερότητας Οι δυσμενείς εγχώριες και διεθνείς μακροοικονομικές εξελίξεις, όπως αναλύονται πιο πάνω, επηρεάζουν αρνητικά τη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Γενικά, οι κίνδυνοι για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα που πηγάζουν από τις συνθήκες στον τομέα των νοικοκυριών έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του 211. Καταρχήν, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων προς τα νοικοκυριά έχουν σημειώσει περαιτέρω άνοδο το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ενδεχόμενες νέες αυξήσεις στα δανειστικά επιτόκια αναμένεται να επιφέρουν μεγέθυνση του κόστους εξυπηρέτησης των χορηγήσεων, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση των νοικοκυριών. Επίσης, η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων των νοικοκυριών, λόγω της εφαρμογής μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, της αύξησης της ανεργίας και της συνεπαγόμενης συρρίκνωσης της αγοραστικής τους δύναμης, έχει συμβάλει στην αύξηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τομέας των νοικοκυριών. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η ανεργία συνεχίσει την ανοδική της πορεία, το διαθέσιμο εισόδημα των επηρεαζομένων νοικοκυριών αναμένεται να εκτεθεί σε μεγαλύτερους κινδύνους, με περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητά τους για αποπληρωμή των δανείων τους. Η επιδείνωση των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών, ιδιαίτερα μετά το πρώτο ήμισυ του 211, σε συνάρτηση με το δυσμενές εξωτερικό λειτουργικό περιβάλλον και την αυξημένη αβεβαιότητα, αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα έσοδα και την κερδοφορία των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η άνοδος των δανειστικών επιτοκίων καθώς και η περιορισμένη, μέχρι 14

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ανύπαρκτη, δυνατότητα των εταιρειών για άντληση κεφαλαίων από εναλλακτικές πηγές πέραν της τραπεζικής χρηματοδότησης, αναμένεται να δυσχεράνουν περαιτέρω την ομαλή εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, το χρέος των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων παραμένει σε ψηλά επίπεδα, καθιστώντας τον εταιρικό τομέα ευάλωτο σε ενδεχόμενους σοβαρούς κλυδωνισμούς. Στο εγγύς μέλλον, η μειωμένη κερδοφορία των επιχειρήσεων λόγω της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, η εξάρτησή τους από την τραπεζική χρηματοδότηση καθώς και το ψηλό επίπεδο δανειακών υποχρεώσεών τους προβλέπεται να παραμείνουν οι κύριες προκλήσεις του τομέα. Η αρνητική πορεία του κατασκευαστικού τομέα συνεχίστηκε το 211, ενώ αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση με βάση τα πιο πρόσφατα εγχώρια οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα, το αγοραστικό ενδιαφέρον για οικιστικά ακίνητα από Κύπριους και αλλοδαπούς έχει ατονήσει αισθητά. Επίσης, οι τιμές των κατοικιών, όπως φαίνεται από την πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών Κατοικιών της ΚΤΚ και των επί μέρους δεικτών τιμών οικιών και διαμερισμάτων, συνέχισαν την καθοδική τους πορεία και το δεύτερο τρίμηνο του 211. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρωτικά διασυνοριακά και διατομεακά ενοποιημένα στοιχεία για τον τραπεζικό τομέα της Κύπρου, το πρώτο εξάμηνο του 211, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη των τραπεζών πριν τις προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 21. Αντίθετα, κατά την ίδια περίοδο, οι τράπεζες παρουσίασαν συνολικές ζημιές μετά από φόρους και μη επαναλαμβανόμενες δραστη ριότητες της τάξης των 27,8 εκατ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις αυξημένες προβλέψεις για μη εξυπηρετούμενες χορη γήσεις καθώς και την απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Κατά το πρώτο ήμισυ του 211, οι ετησιοποιημένοι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων και αποδοτικότητας ενεργητικού παρουσίασαν πτώση, σε σύγκριση με το 21. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 211, τα συνολικά λειτουργικά έσοδα του τραπεζικού τομέα μεγεθύνθηκαν κατά 5,9%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 21, ενώ οι τράπεζες συνεχίζουν να αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία σημείωσαν άνοδο κατά 1,1%. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε στο 2,19% κατά το πρώτο εξάμηνο του 211, σε σύγκριση με 1,84% την ίδια περίοδο του 21. Παράλληλα, ο δείκτης αποτελε σματικότητας βελτιώθηκε στο 49% το πρώτο ήμισυ του 211 από 5,8% την αντίστοιχη περίοδο του 21. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών έχει επιδεινωθεί, με το λόγο των μη εξυπη - ρετούμενων χορηγήσεων προς τις συνολικές χορηγήσεις να καταγράφει άνοδο από 7,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 21 στο 8,1% στο τέλος Ιουνίου 211. Ταυτόχρονα, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από προβλέψεις μειώθηκε στο 54,3% στο τέλος Ιουνίου 211, έναντι 56,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 21. Ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας για το τραπεζικό σύστημα αυξήθηκε στο 13,2% στο τέλος Ιουνίου 211, έναντι 12,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 21. Παράλληλα, οι δείκτες κύριων ιδίων κεφαλαίων και βασικών κύριων ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών ανήλθαν στο 11,9% και 9,4%, αντίστοιχα, στο τέλος Ιουνίου 211 από 11% και 8,7%, αντίστοιχα, στο τέλος Δεκεμβρίου 21. Οι δείκτες ρευστότητας, όπως ο λόγος δανείων προς καταθέσεις και ο δείκτης ρευστών διαθεσίμων, καταδεικνύουν μείωση της ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, ενώ οι συνθήκες χρηματο - δότησης των τραπεζών έχουν επιδεινωθεί. Σημειώνεται ότι, η πτώση των αποθεμάτων ρευστότητας των τραπεζών οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη μείωση της αγοραίας αξίας των κρατικών ομολόγων στους ισολογισμούς τους. 15

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 Οι προκλήσεις για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα εντάθηκαν το 211, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εν μέσω της επιδείνωσης των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών και των αλληλεπι - δράσεων μεταξύ της επιδεινούμενης δη μο σιονομικής κατάστασης της χώρας και του τραπεζικού συστήματος, καθώς και της αυξημένης αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της κρίσης χρέους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ. Στο άμεσο μέλλον, οι τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν έναν σημαντικό αριθμό δυνητικών κινδύνων. Καταρχήν, η πολιτική υιοθέτησης αυστηρότερων κριτηρίων στις πιστοδοτήσεις προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματο οικονομικές επιχειρήσεις που εφαρμόζεται από τις τράπεζες, σε συνάρτηση με την κάμψη που παρατηρείται στη ζήτηση για δανεισμό, αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση των χορηγήσεων, με ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα και την κερδοφορία των τραπεζών. Πρόσθετος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει δυσμενώς την κερδοφορία του τραπεζικού τομέα αποτελεί η απομείωση της αξίας των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών. Τα κέρδη των τραπεζών επιβαρύνθηκαν αισθητά το πρώτο εννιάμηνο του 211 από τη μέχρι τώρα απομείωση της αξίας των ελληνικών κρατικών ομολόγων που έχει αναγνωριστεί, ενώ περαιτέρω δυσμενείς επιπτώσεις εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στα τελικά αποτελέσματα του έτους. Τα πιο πάνω έχουν καταστήσει αναγκαία την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα της πρόσφατης άσκησης ανακεφαλαιοποίησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Σε αυτή την άσκηση ανακεφαλοποίησης συμμετείχαν τα δύο μεγαλύτερα εγχώρια τραπεζικά ιδρύματα, με τη δημιουργία αποθέματος για να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανησυχίες αναφορικά με τον κίνδυνο κρατικού χρέους και άλλον υπολειμματικό πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται με το υπάρχον δύσκολο περιβάλλον στις χρηματοοικονομικές αγορές. Σημειώνεται ότι, τον Ιούλιο 211, η ΚΤΚ προέβη σε τροποποίηση της Οδηγίας προς τις τράπεζες για τον Υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων για σκοπούς ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών. Συγκεκριμένα, έχει εισαχθεί ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων και έχει καθοριστεί ελάχιστο όριο του νέου δείκτη. Επιπρόσθετα, έχουν καθοριστεί υψηλότερα ελάχιστα όρια για τους δείκτες βασικών ιδίων κεφαλαίων και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας. Παράλληλα, η ΚΤΚ απαιτεί όπως οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον Πυλώνα 2 καλύπτονται μόνο με βασικά ίδια κεφάλαια. Οι ανάγκες για κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών ενδέχεται, εν μέρει, να καλυφθούν από απομόχλευση, με πιθανότητα συρρίκνωσης της προσφοράς χορηγήσεων στην πραγματική οικονομία. Ο πιστωτικός κίνδυνος που πηγάζει από το δανεισμό προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω της επιδείνωσης της χρηματο - οικονομικής τους κατάστασης. Η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων να εξυπηρετούν τα δάνειά τους αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων των τραπεζών. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών. Παράλληλα, ο κίνδυνος άντλησης ρευστότητας έχει καταστεί ιδιαίτερα σημαντικός λόγω του περιορισμού της πρόσβασης των τραπεζών στις χρηματοοικονομικές αγορές, εξαιτίας των αλλεπάλληλων υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας των εγχώριων τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καθώς και της αύξησης του κόστους χρηματοδότησής τους. Ωστόσο, η έκδοση καλυμμένων ομολόγων από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες για πρώτη φορά το 211 έχει προσφέρει μια εναλλακτική πηγή άντλησης πόρων. 16

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 Επιπλέον, ο κίνδυνος που πηγάζει από τη διεθνή δραστηριότητα των τριών εγχώριων τραπεζικών ομίλων έχει μεγεθυνθεί αισθητά, κυρίως, λόγω του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, όπου οι πιο πάνω τράπεζες έχουν σημαντική παρουσία. Η βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία λόγω της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας, η οποία έχει ενισχύσει σε μεγάλο βαθμό τις πιέσεις που ασκούνται στη χρηματοοικονομική θέση των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων, καθώς και η αυξημένη αβεβαιότητα για τις μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας έχουν συμβάλει στη σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι κυπριακοί τραπεζικοί όμιλοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην εν λόγω χώρα. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον ασφαλιστικό τομέα, κατά το 21, τα βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη των ασφαλιστικών εταιρειών, δηλαδή, η παραγωγή ασφαλίστρων, η κερδοφορία και η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρουσίαζοντας ωστόσο επιδείνωση, σε σύγκριση με το 29. Επιπλέον, τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 211 καταδεικνύουν μια πιθανή περαιτέρω επιδείνωση των εν λόγω μεγεθών για το έτος, απόρροια, κυρίως, του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος. Αυτό αναμένεται να ασκήσει σημαντικές πιέσεις τόσο στην κερδοφορία όσο και στην επάρκεια των εποπτικών κεφαλαίων τους για το 211. Η επιδείνωση των εγχώριων μακρο οικονομικών συνθηκών, σε συνάρτηση με την έντονη αβεβαιότητα στις αγορές αναφορικά με την κλιμακούμενη κρίση κρατικού χρέους, έχουν ενισχύσει περαιτέρω τους κινδύνους που πηγάζουν από το μακροοικονομικό περιβάλλον, οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα και σε σημαντικό βαθμό τους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός τομέας. Ιδιαίτερα επιβαρυντικά στις προοπτικές του τομέα αναμένεται να επιδράσουν η μείωση στη ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων, η καθοδική πορεία των αγορών και η ενδεχόμενη απομείωση της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων καθώς και, ενδεχομένως, οι επαυξημένες πληρωμές από ήδη πραγματοποιηθείσες απαιτήσεις. Οι υπό ανασκόπηση υποδομές των χρηματο - οικονομικών αγορών, δηλαδή, το ΤARGET2-CY και το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΚΜΑ) του ΧΑΚ, συνέχισαν να επιδεικνύουν αξιοσημείωτη λειτουργική αποδοτικότητα και ασφάλεια συμβάλλοντας, κατ επέκταση, στη σταθερότητα του εγχώριου χρηματοοικονομικού συστήματος. Όσον αφορά τις διακανονισθείσες πληρωμές, τα βασικά μεγέθη του ΤARGET2-CY, κατά βάση, παρουσίασαν σταθεροποίηση στα επίπεδα του 21, σε αντίθεση με την αυξητική τάση που καταγραφόταν ετησίως από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του συστήματος. Σε αντιδιαστολή με το πιο πάνω, ο αριθμός και η αξία των συναλλαγών που διακανονίσθηκαν μέσω του ΚΑΚΜΑ κατέγραψαν περαιτέρω σημαντική υποχώρηση. Ο λειτουργικός κίνδυνος που πηγάζει από τα εν λόγω συστήματα αξιολογείται ως χαμηλός. Ωστόσο, σε σύγκριση με την προηγούμενη υπό ανασκόπηση περίοδο, οι επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες και οι πιθανές επιπτώσεις από τυχόν επέκταση της εν εξελίξει κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχουν ενισχύσει τους σχετικούς με τα συστήματα αυτά χρηματο οικονομικούς κινδύνους. Ειδικότερα, ο κίνδυνος διακανονισμού έχει μεγεθυνθεί αφού, με βάση τις προαναφερόμενες εξελίξεις, η πιθανότητα εκδήλωσής του με τη μορφή είτε του πιστωτικού κινδύνου είτε του κινδύνου ρευστότητας έχει αυξηθεί. Γενικά συμπεράσματα Σημάδια ύφεσης παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία το δεύτερο εξάμηνο του 211, με το τρίτο τρίμηνο του έτους να καταγράφει σημαντική υποχώρηση του 17

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 211 ΑΕΠ, χωρίς προοπτικές για ουσιαστική ανάκαμψη σύντομα. Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες προβλέψεις της ΚΤΚ, οι οποίες συνάδουν γενικά με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου του 211, η υποτονική οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιφέρει και σημαντική αύξηση της ανεργίας. Τον Οκτώβριο η ανεργία έχει ήδη ξεπεράσει το 8% σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat, ποσοστό πρωτόγνωρο για την κυπριακή οικονομία. Επίσης, η Επιτροπή στις πρόσφατες εκτιμήσεις της για την κυπριακή οικονομία επιβεβαίωσε και την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της Κύπρου, τοποθετώντας το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο 6,7% του ΑΕΠ το 211 με δυσοίωνες προοπτικές για το 212, αν δεν υιοθετηθούν ουσιαστικά μέτρα. Όντως, μετά και την επιστολή Olli Rehn με την οποία καλείται η Κυπριακή Δημοκρατία να πάρει άμεσα δημοσιονομικά μέτρα, καθώς επίσης και μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα, διεξήχθησαν πολλές συζητήσεις με απότοκο τη συμφωνία των κομμάτων με την Κυβέρνηση για νέα προτεινόμενα μέτρα. Αυτά τα μέτρα είναι ευπρόσδεκτα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΚΤΚ, ο στόχος για έλλειμμα της τάξης του 2,8% του ΑΕΠ που προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του 212 θεωρείται εφικτός μόνο με την άμεση και πλήρη υλοποίηση του συνόλου των μέτρων, όπως καθορίζονται στον Προϋπολογισμό που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 211 καθώς επίσης και των συμπληρωματικών μέτρων, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Βουλή στις 14 Δεκεμβρίου του 211. Η πιο ανησυχητική συνέπεια της δημοσιονομικής επιδείνωσης των τελευταίων χρόνων είναι η απώλεια της αξιοπιστίας μας ως κράτος και ο αποκλεισμός της Κυβέρνησης από τις διεθνείς αγορές χρηματοδότησης από τον Μάιο του 211, με απότοκο τις αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις της Δημοκρατίας και των τραπεζών μας. Η κατάσταση αυτή πρέπει να ανατραπεί άμεσα. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ξένους αναλυτές, η κύρια αιτία για τη μείωση της βαθμολογίας των κυπριακών τραπεζών είναι η μειωμένη δυνατότητα της χώρας να υποστηρίξει το τραπεζικό της σύστημα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, κυρίως λόγω των επιπτώσεων από την υπό αμφισβήτηση, όπως αποδείχτηκε, απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών για απομείωση του 5% του ελληνικού χρέους. Ανάλογη στήριξη των τραπεζών, αναμένεται από όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η απώλεια της αξιοπιστίας της Δημοκρατίας. Είναι ξεκάθαρο το πόσο αλληλένδετα είναι το τραπεζικό μας σύστημα και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, η οποία επηρεάζει καθοριστικά το χρηματοοικονομικό μας σύστημα. Για να επανακτηθούν ικανοποιητικοί ρυθμοί ανάπτυξης, θα πρέπει, παράλληλα με τα προαναφερθέντα προληπτικά μέτρα περαιτέρω ενίσχυσης του τραπεζικού συστήματος, να αποκατασταθούν οι δημοσιονομικές ισορροπίες. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχουμε εισέλθει τον τελευταίο χρόνο. Τα τελευταία λίγα χρόνια οι δαπάνες του κράτους αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με την ανάπτυξη της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στον Προϋπολογισμό του 212, από το 27 μέχρι το 211 οι δαπάνες της κεντρικής κυβέρνησης (εξαιρουμένων των δαπανών για αποπληρωμή δανείων) αναμένεται να αυξηθούν κατά 36,4%, ενώ η αντίστοιχη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ αναμένεται να ανέλθει στο 14,4% και του πραγματικού ΑΕΠ μόλις στο 3,3%. Με βάση τα πιο πάνω, θα πρέπει η έμφαση της δημοσιονομικής πολιτικής να εστιάζεται στις δημόσιες δαπάνες. Άμεσα, επίσης, θα πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα που περιλήφθησαν στον Προϋπολογισμό του 212 καθώς επίσης και τα συμπληρωματικά μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης που προαναφέρθηκαν, αλλά και να εξεταστούν επίσης περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές με έμφαση στο νοικοκύρεμα των δημόσιων 18

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος

Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2013. Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, 2013 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο http://www.centralbank.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ. οικονομικο ΔΕΛΤιο. ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ οικονομικο ΔΕΛΤιο ιουνιοσ 2010 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής Σταθερότητας συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

http://www.centralbank.gov.cy

http://www.centralbank.gov.cy Έκδοση από το: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 2012 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 1076 Λευκωσία Κύπρος Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κιβ. 25529 1395 Λευκωσία Κύπρος Τηλέφωνο +357 22714100 Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. Μάιος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ Μάιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύμφωνα με τις οικονομετρικές εκτιμήσεις του ΚΟΕ, το η Κυπριακή οικονομία θα διέλθει περίοδο ύφεσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους που

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα α τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 26 Μαΐου Αποτελέσματα α τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του α τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 71 εκατ. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 181.5 εκατ. το α τρίμηνο, ενισχυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 1 ο Μεγαλύτερη μείωση των τιμών κατοικιών το 1 ο τρίμηνο του 1 Ο δείκτης τιμών κατοικιών για το 1 ο τρίμηνο του (οικίες και διαμερίσματα)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: εννεάμηνo 2011 Περιστολή δαπανών: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 3,66% Οριακές ζημίες στα 7 εκατ., πριν την απομείωση των ομολόγων Μείωση λειτουργικών εξόδων κατά -5% έναντι του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ Νοεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ 2012 28 Νοεμβρίου 2012 - Ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 87% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 A τρίμηνο 2011 Ικανοποιητική κερδοφορία Κέρδη πριν τις προβλέψεις 172 εκατ. Κέρδη μετά τη φορολογία 71 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012

Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Κερδοφορία o Ικανοποιητική οργανική κερδοφορία με κέρδη πριν τις προβλέψεις 360 εκατ. (μείωση 6% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΙΟΥΝΙΟΣ 2015. και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 05 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας. 9μηνο Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας 9μηνο 2008 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2008 σε εκατ. 9μηνο 2008 9μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 235 1 158 +7% Καθαρά κέρδη στην Ελλάδα 732 788-7% Καθαρά κέρδη Finansbank

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84%

Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 84% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 και Εκτίμηση Κερδών για το 2011 Επίτευξη στόχων για το 2010 Κέρδη μετά τη φορολογία 306 εκατ. Διατήρηση υγιούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος

A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 A τρίμηνο 2010 στα πλαίσια των στόχων για το έτος Κέρδη πριν τις προβλέψεις 165 εκατ. (+46% έναντι α τριμ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015.

Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στo πλαίσιο της συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Δήλωση της κυρίας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ. A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2011 Τεύχος Μάρτιος 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ A. Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας * Μάρτιος 2 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Σύνοψη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ και Προβλέψεις. Εξελίξεις. Παράρτημα. Στατιστικό ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 04 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 04 Διεύθυνση Λεωφ. Κέννεντυ 80 076 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010

Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2010 Μέρος Πρώτο: Το οικονομικό περιβάλλον Μέρος Δεύτερο: Η απασχόληση στο εμπόριο Μέρος Τρίτο: Εμπορική επιχειρηματικότητα: οικονομικά αποτελέσματα, κεφαλαιουχική διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 06 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν κατά,9 δισ. από την αρχή του έτους Αντανακλώντας τις επιτυχημένες αναδιαρθρώσεις και διαγραφές πλήρως καλυμμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Ομιλία του Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στη Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Κέντρου Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής: Η Επόμενη Μέρα για τις Τράπεζες Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επέδειξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ Έκδοση από: TMHMA OIKONOMIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ενότητα που αφορά τις Συνθήκες Χρηματοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Β Τρίμηνο 2015 Ικανοποιητική ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 98% στην Ελλάδα, ο καλύτερος του κλάδου Δάνεια προς καταθέσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες.

Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Eπεξηγηµατικές Σηµειώσεις στους Νοµισµατικούς, Χρηµατοπιστωτικούς και άλλους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. Προσφορά Χρήµατος Η Προσφορά Χρήµατος Μ1 αντιστοιχεί στην Πρωτογενή Ρευστότητα στην εθνική ορολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Ιούλιος 2012 Τεύχος 12/7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ιούλιος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα