Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β Εξαμήνου, 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β Εξαμήνου, 2013"

Transcript

1 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Β Εξαμήνου, 2013 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 1

2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (RISK ASSESSMENT) Η Ανάγκη Κατάρτισης Να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναγνωρίζουν επαρκώς τους εργασιακούς κινδύνους. Να εκτιμούν με αντικειμενικότητα την επικινδυνότητα των κινδύνων. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα, για την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας. Οι Στόχοι του Προγράμματος Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν / εκτιμούν τους διάφορους κινδύνους, να εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου, να εισηγούνται / να εφαρμόζουν πρακτικές για πρόληψη των ατυχημάτων και να αντιδρούν αποτελεσματικά σε περίπτωση εκδήλωσης κινδύνου. Οι Συμμετέχοντες Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές, Εργολήπτες, Μηχανικούς, Υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας, Συντονιστές Ασφάλειας και Υγείας. Ο Εκπαιδευτής Παντελής Φλώρος: O Δρ. Φλώρος Παντελής τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Πολιτικός μηχανικός. το στο Aston University απέκτησε το διδακτορικό του στο κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής. Ο Δρ. Φλώρος Παντελή έχει εγκριθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να παρέχει Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων στην εργασία.έχει δώσει διάφορες διαλέξεις σε θέματα σκυροδέματος, κατασκευαστικών υλικών, επισκευές σκυροδέματος και ασφάλειας και υγείας στις κατασκευές, σε σεμινάρια που έχουν οργανωθεί από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, το ΕΤΕΚ και την ΟΣΕΟΚ. 2

3 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες Θεματολογία 08:30-10:30 Τι σημαίνει Ασφάλεια; Τι προβλέπει η Κυπριακή Νομοθεσία / Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Ν.89/96 και ΚΔΠ 173,174/2002 και οι περί Ασφάλειας και Υγεία στην Εργασία Νόμοι του 1996 μέχρι 2011) και τα πρότυπα Ασφάλειας & Υγείας Ειδική Νομοθεσία για την ασφάλεια των Εργοταξίων (ΚΔΠ 172/2002). Ιδιαιτερότητες του τομέα των Κατασκευών. Οργάνωση Εργοταξίου & Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.). 10:30-10:45 Διάλλειμα 10:45-12:45 Μεθοδολογία εκτίμησης των κινδύνων: Ανάλυση της έννοιας του «κινδύνου»/«ρίσκου» της επικινδυνότητας. Αναγνώριση / Αντίληψη του κινδύνου. Εκτίμηση παραμέτρων επικινδυνότητας (σοβαρότητα, πιθανότητα, συχνότητα). Προσδιορισμός μέτρων πρόληψης και ελέγχου κινδύνων. Κατανόηση αντίδρασης μπροστά στον κίνδυνο. Παραδείγματα μέσω video για την εκτίμηση των κινδύνων (NAPO). 12:45-13:00 Διάλλειμα 13:00-15:00 Μεθοδολογία αναγνώρισης και εκτίμησης των κινδύνων: Εκσκαφές, Πτώση από Ύψος, Πτώση Υλικών, Χειρωνακτική & Μηχανική Διαχείριση Φορτίου, Φυσικοί Κίνδυνοι. Ηλεκτρισμός & Έλεγχος στα Συστήματα Προστασίας. Περίληψη του Προγράμματος / Συζήτηση. Ερωτήσεις / Απαντήσεις σε απορίες. 3

4 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Ανάγκη Κατάρτισης Σκοπός του Προγράμματος είναι η συνοπτική παρουσίαση των κανονισμών σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία που διέπουν τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια κατασκευών. Οι Στόχοι του Προγράμματος Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για το περιεχόμενο των Κανονισμών του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002). Η γνώση και η εκπαίδευση περί Ασφάλειας και Υγείας σ ότι αφορά στις ελάχιστες προδιαγραφές, για προσωρινά και κινητά εργοτάξια. Οι Συμμετέχοντες Στελέχη εργοληπτικών εταιρειών, μηχανικοί, εργοδηγοί, απόφοιτοι ΑΤΙ και Τεχνικών Σχολών που επιθυμούν να ειδικευτούν στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στα εργοτάξια κατασκευών. Ο Εκπαιδευτής Παντελής Φλώρος: O Δρ. Φλώρος Παντελής τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως Πολιτικός μηχανικός. το στο Aston University απέκτησε το διδακτορικό του στο κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής. Ο Δρ. Φλώρος Παντελή έχει εγκριθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας να παρέχει Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης των κινδύνων στην εργασία.έχει δώσει διάφορες διαλέξεις σε θέματα σκυροδέματος, κατασκευαστικών υλικών, επισκευές σκυροδέματος και ασφάλειας και υγείας στις κατασκευές, σε σεμινάρια που έχουν οργανωθεί από τον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών, το ΕΤΕΚ και την ΟΣΕΟΚ. 4

5 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα: Ώρες Θεματολογία 08:00-10:00 Εισαγωγή: Κυπριακή Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του Οι περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 173/2002). Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2002 (Κ.Δ.Π. 172/2002). 10:00-10:10 Διάλειμμα 10:10-12:10 Εισαγωγή στο θεσμό των Σχεδίων Ασφάλειας και Υγείας για τα κατασκευαστικά Έργα - Ευθύνες / Αρμοδιότητες για την ετοιμασία του Σ.Α.Υ. σταδίου μελέτης - Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας σταδίου μελέτης (ορισμοί, ευθύνες / αρμοδιότητες). Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας σταδίου μελέτης (Περιεχόμενα, Εξέταση του ΣΑΥ σταδίου μελέτης από την πλευρά του εργολάβου. Παράδειγμα, ευθύνες / αρμοδιότητες για την ετοιμασία του Σ.Α.Υ. σταδίου εκτέλεσης των εργασιών). Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας σταδίου κατασκευής. 12:10-12:20 Διάλειμμα Ανάλυση Σ.Α.Υ. σταδίου εκτέλεσης των εργασιών. Δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους. Βασικά στοιχεία εκτιμήσεων κινδύνων: 12:20-14:20 Σκοπός της εκτίμησης κινδύνου. Διαδικασία. Υπολογισμός κινδύνου και επικινδυνότητας. Παραδείγματα δραστηριοτήτων που απαιτούν εκτίμηση κινδύνου. 14:20-14:30 Διάλειμμα 14:30-15:30 Εξέταση Υποθέσεων που έχουν εκδικαστεί στα Κυπριακά Δικαστήρια. 5

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Η Ανάγκη Κατάρτισης Η διεύθυνση ενός έργου: Αποσκοπεί στον ομαλό σχεδιασμό και διεξαγωγή του έργου. Ανάλυση κύκλου ζωής του έργου. Διασφαλίζει τη αποτελεσματική διαχείριση του έργου σε επίπεδα ποιότητα. Διασφαλίζει τα επίπεδα των προαποφασισθέντων κοστών (προϋπολογισμό). Διασφαλίζει το έργο να τελειώσει στο προγραμματισμένο χρόνο. Βοηθά όλους τους εμπλεκόμενους να καταλάβουν/να γνωρίζουν το επίπεδο που βρίσκεται το έργο ανά πάσα στιγμή. Αντικατοπτρίζονται όλες οι μελέτες και προδιαγραφές του προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος με πλήρη ασφάλεια. Επιλογή Διευθυντή Έργου. Οι Στόχοι του Προγράμματος Οι εκπαιδευόμενοι να μάθουν: Τις σωστές διαδικασίες έργου. Σωστό σχεδιασμό της διεύθυνσης του έργου. Να είναι πειθαρχημένοι κατά τη εκτέλεση των εργασιών τους, έτσι ώστε να κατασκευάζεται στα επίπεδα ποιότητας, κόστους και χρόνου που έχουν προαποφασισθεί και αντικατοπτρίζονται στις μελέτες, στις προδιαγραφές, στον προϋπολογισμό και στο χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης. Οι Συμμετέχοντες Διευθυντές και Διοικητικά στελέχη εργοστασίων & εργοληπτικών επιχειρήσεων, Διευθυντές Κατασκευαστικών Έργων, Μηχανολόγοι & Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες. Ο Εκπαιδευτής Πάρις Χρυσός: Διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος για πάνω από 25 χρόνια στίς μεγαλύτερες πολυεθνηκές εταιρείες και είναι εταίρος σε πολλά διεθή επαγελματικά ινστιτούτα με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής, και μεταπτυχιακά στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Έργων /Ασφάλειας Υγείας & περιβάλλοντος. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι Διευθυντής Συμβουλευτικού γραφείου και Σύμβουλος σε μεγάλα έργα στη Κύπρο και το εξωτερικό. Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες 08:30-10:30 Θεματολογία Επεξήγηση στόχων & Ανάλυση της ύλης του προγράμματος. Τι σημαίνει Διεύθυνση Έργου & Προγραμματισμός του έργου. Βασικές αρχές και αξία της διαχείρισης και προγραμματισμός ενός Έργου. (χρόνος & κόστος του έργου). Προσδιορισμός των ικανοτήτων του Διευθυντή Έργου. 10:30-10:45 Διάλειμμα 10:45-12:45 Προσδιορισμός του έργου. Σχεδιασμός του έργου. Υλοποίησης του έργου. Κύκλος ζωής του έργου. 12:45-13:00 Διάλειμμα 13:00-15:00 Κριτήρια επιτυχίας ενός έργου. Αποτίμηση έργου (Αρχικών στόχων & τελικών αποτελεσμάτων). 15:00-15:15 Διάλειμμα 15:15-16:15 Συζήτηση & Αξιολόγηση του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους. 6

7 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η Ανάγκη Κατάρτισης Να καταρτιστούν οι συμμετέχοντες έτσι ώστε να καταλάβουν τους λόγους που πρέπει να γίνεται προληπτική συντήρηση στα μηχανήματα: Στη διαρκή αύξηση κόστους παραγωγής διαρκή αύξηση του κόστους εργασίας. Στην έλλειψη δυνατότητας αντικατάστασης εξοπλισμού, λόγω υψηλού κόστους ή έλλειψης πόρων. Στις απαιτήσεις των προτύπων ΚΔΠ173/2002 και BS OSHAS. Στην ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων. Οι Στόχοι του Προγράμματος Να εκπαιδεύσει στελέχη εταιρειών στα χαρακτηριστικά και τη χρήση προληπτικής συντήρησης μηχανημάτων & κτιρίων εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που διέπουν τη τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας από κάθε εργαζόμενο. Οι Συμμετέχοντες Διευθυντές και Διοικητικά στελέχη εργοστασίων & εργοληπτικών επιχειρήσεων, Διευθυντές Κατασκευαστικών Έργων, Μηχανολόγοι & Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες. Ο Εκπαιδευτής Πάρις Χρυσός: Διετέλεσε Διευθυντικό Στέλεχος για πάνω από 25 χρόνια στίς μεγαλύτερες πολυεθνηκές εταιρείες και είναι εταίρος σε πολλά διεθής επαγελματικά ινστιτούτα με πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Παραγωγής, και μεταπτυχιακά στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων, Διαχείριση Έργων /Ασφάλειας Υγείας & περιβάλλονος. Τα τελευταία δύο χρόνια είναι Διευθυντής Συμβουλευτικού γραφείου και Σύμβουλος σε μεγάλα έργα στη Κύπρο και το εξωτερικό. Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες Θεματολογία 08:30-10:30 Εισαγωγή: Επεξήγηση στόχων & Ανάλυση της ύλης του προγράμματος. Τι σημαίνει Προληπτική Συντήρηση (μηχανημάτων, κτιρίων). Έναρξη Εργασιών: Βασικές αρχές παρακολούθησης - ελέγχου λειτουργίας εξοπλισμού / μηχανημάτων & κτιρίων. Σύγχρονες τεχνικές συντήρησης & ανάλυση κόστους. 10:30-10:45 Διάλειμμα 10:45-12:45 Αναφορά στις απαιτήσεις προτύπων. Συντήρηση στοιχείων μηχανών / Λίπανση. Αδειοδοτήσεις Μηχανημάτων - Αναφορά στις σχετικές Νομοθεσίες (ΚΔΠ173/2002 και BS OSHAS). Οργάνωση & προγραμματισμός της συντήρησης εξοπλισμού /μηχανημάτων & κτιρίων. 12:45-13:00 Διάλειμμα 13:00-15:00 Ασφάλεια Υγεία & Προστασία του περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας. Συζήτηση & Αξιολόγηση του προγράμματος από τους καταρτιζόμενους. 7

8 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η Ανάγκη Κατάρτισης Βασικοί σκοποί του προγράμματος ζωτικής σημασίας είναι: Η παρουσίαση του προβλήματος που δημιουργείται από τα Απόβλητα των Κατασκευών, Κατεδαφίσεων και Εκσκαφών (Α.Ε.Κ.Κ.), απόβλητα που αποτελούν σαφώς τόσο κατά βάρος όσο και κατ όγκο το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ποσότητας των στερεών αποβλήτων. Η παρουσίαση της υπάρχουσας προόδου στην χώρα μας με επισκέψεις σε εργοστάσια εργοτάξια και χώρους απόθεσης, ώστε να γίνει κατανοητό το πρόβλημα και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τον ιδιωτικό τομέα στον χώρο των Κατασκευαστικών Απορριμμάτων και Ιδιαίτερα στα εργοτάξια. Οι ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσει κάθε μηχανικός μελετητής και κατασκευαστής βάσει των νέων πρακτικών που αιτούνται από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκπαίδευση τόσο των στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, όσο και των ιδιωτών που είναι ενεργοί στον παραγωγικό τομέα των κατασκευών, ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Κ., σε θέματα που άπτονται στην διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (Α.Ε.Κ.Κ.), καθώς και σε θέματα κοινού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, σε θέματα σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης που επιφέρουν. Η εκπαίδευση σε θέματα των λεγομένων οίκο-υλικών στις κατασκευές, την ανάδειξη των περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονομικών κριτηρίων που επηρεάζουν την φιλικότητα προς το περιβάλλον, την τυποποίηση, την διασφάλιση της ποιότητας και την τιμή του υλικού. Η εκπαίδευση σε θέματα οργάνωσης των εργοταξίων και ανάπτυξης και εξέλιξης των τεχνικών έργων υπό το πρίσμα της αειφορικής οικονομίας. Η μεταφορά της Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και περιβαλλοντικής φιλοσοφίας. Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε να αποτελεί συνεκτικό κομμάτι της καθημερινής συμπεριφοράς των Ευρωπαίων πολιτών και η ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν στα Απόβλητα από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (Α.Ε.Κ.Κ.) καθώς και των μεθόδων ανακύκλωσης αυτών των απορριμμάτων και γενικότερα η ενημέρωση στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Οι Στόχοι του Προγράμματος Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για προστασία του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη και στα κράτη υπό ένταξη. Η Ε.Ε. έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους για την ανακύκλωση των συσκευασιών οι οποίοι έχουν ισχύ και στα εργοτάξια, επομένως είναι στόχος υποχρέωση η γνώση τρόπων και η δυνατότητα ανάπτυξης πρακτικών στην οργάνωση των εργοταξίων. Η εμβάθυνση στο θέμα των οίκο-υλικών και της επιλογής από τους μελετητές και κατασκευαστές εκείνων των υλικών που έχουν προδιαγραφές περιβάλλοντος. Η ενημέρωση σε θέματα κινδύνων που παρουσιάζονται σε εργοτάξια και σχετίζονται με τα Απόβλητα από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (Α.Ε.Κ.Κ.). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κατανοήσει: Τη σημασία και τα προβλήματα της διαχείρισης των Αποβλήτων από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές απορριμμάτων σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα. Τους τρόπους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης Αποβλήτων από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (ΑΕΚΚ) και την διαμόρφωση νέων πρωτοποριακών τρόπων και μέσων αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτόν με σύγχρονες τεχνικές εναρμονισμένες με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Κ.. Τη σημασία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης στη διαχείριση των Αποβλήτων από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (Α.Ε.Κ.Κ.). 8

9 Κύριος στόχος της κατάρτισης είναι να γίνει κατανοητό ότι στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αποβλήτων από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (ΑΕΚΚ) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική και οικονομική διάσταση αλλά και η περιβαλλοντική αισθητική και η κοινωνική. Σε χώρες με αναπτυγμένη τουριστική κίνηση η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι αναγκαίος παράγοντας που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση απορριμμάτων είναι δείκτης του οικονομικού και πολιτισμικού επιπέδου. Ειδικά στο θέμα των Αποβλήτων από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (Α.Ε.Κ.Κ.) η εικόνα των παρατημένων αποβλήτων παραπλεύρως των δρόμων και σε εγκαταλελειμμένα οικόπεδα δεν αρμόζουν σε μια χώρα με ανεπτυγμένο τουρισμό, ενώ ταυτόχρονα η άσκοπη κατάχρηση των πρώτων υλών από τα ορυχεία αδρανών την στιγμή που μπορούν να ανακτηθούν τεράστιες ποσότητες Αποβλήτων από Κατασκευές Κατεδαφίσεις και Εκσκαφές (Α.Ε.Κ.Κ.) και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου στις κατασκευές στα πλαίσια της αειφορίας δεν μπορεί να έχει θέση. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι η καλυτέρευση του γνωστικού επιπέδου των συμμετεχόντων επιστημόνων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και των ιδιωτών που είναι ενεργοί στον παραγωγικό τομέα των κατασκευών. Οι Συμμετέχοντες Διευθυντικό & Επιστημονικό Προσωπικό Εργοληπτικών εταιρειών Ο Εκπαιδευτής Παναγιώτης Αλαβέρας: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο ΑΠΘ ως Πολιτικός Μηχανικός. Από το 1994 ως το 2006 στη Βιέννη της Αυστρίας συνέχισε τις ακαδημαϊκές σπουδές του ειδικευόμενος στη διαχείριση των απορριμμάτων και εργάστηκε εκεί ως μελετητής και επιβλέπων. Εντρύφησε σε θέματα που αφορούν στα απορρίμματα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και Εναλλακτικών Συστημάτων Ανακύκλωσης (Απορρίμματα συσκευασίας, Παλαιά ελαστικά, ΑΗΗΕ, κλπ.). Είναι μέλος του Δ.Σ του Federation International Recycling FIR και του Δ.Σ του European Quality Association Recycling, Ευρωπαϊκοί κλαδικοί οργανισμοί για την Ανακύκλωση. Παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αυστρία και σε άλλες χώρες. 9

10 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες Θεματολογία 1 ης Ημέρας Θεματολογία 2 ης Ημέρας 08:30-10:30 Διαγνωστικό Ερωτηματολόγιο Εισαγωγή στο Θέμα των Συσκευασιών σε Εργοτάξια και Γενικά για τα Οικοδομικά Υλικά Περιβάλλον και συσκευασίες. Προβλήματα που δημιουργούνται από τις συσκευασίες. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των απορριμμάτων συσκευασίας στις Κατασκευές. Δομικά Υλικά Υλικά στο Κτίριο Υλικά και ποιότητα αέρα. Θερμικές, οπτικές και ενεργειακές ιδιότητες των υλικών. Υλικά και κριτήρια σε σχέση με το γενικό περιβάλλον. Πρακτική άσκηση: Καθορισμός συστήματος διαχωρισμού των απορριμμάτων εργοταξίου. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν και να προτείνουν για συγκεκριμένο εργοτάξιο που θα τους δοθεί. Τον τρόπο και τη λειτουργία του συστήματος χωριστής διαλογής στο εργοτάξιο. 10:30-10:45 Διάλειμμα Διάλειμμα 10:45-12:45 Συσκευασίες και Κατασκευές Νόμος Αρ. 3594/ «Περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών». Ορισμοί Πεδίο εφαρμογής Σκοπός Ποσοτικοί στόχοι Απαγορεύσεις Έναρξη ισχύος Κυρώσεις Ειδική αναφορά στο θέμα των συσκευασιών εργοταξίων και κατασκευών. Πρακτικές οδηγίες για τα οικοδομικά Απόβλητα Οικοδομικά Υλικά. Μεταλλικά στοιχεία και συσκευές. Στοιχεία ξηρής δόμησης (π.χ. γυψοσανίδες) Ξυλεία. Χαρτί, πλαστικά. Μονωτικά υλικά. Χρώματα βερνίκια και διαλυτικά. Πρακτική Άσκηση: επιλογή υλικών για την κατασκευή οίκο- μονοκατοικίας. Σε αυτή την άσκηση οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει με τη βοήθεια του εκπαιδευτή να σχεδιάσουν μια μονοκατοικία με στόχο την πρόταση εφαρμογής της χρήσης όσο το δυνατό φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών υπό το πρίσμα οικονομικών κριτηρίων και δικαιότερης προς ανακύκλωση χρήσης. 12:45-13:00 Διάλειμμα Διάλειμμα 13:00-15:00 Συσκευασίες και Κατασκευές Νόμος Αρ. 3594/ «Περί συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασιών» Πρακτική Άσκηση: Καθορισμός στόχων για εργοτάξιο κατασκευής Κτιριακού συγκροτήματος, καθορισμός συσκευασιών στο εργοτάξιο. Για το ίδιο εργοτάξιο της πρώτης άσκησης οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να καθορίσουν τους στόχους μείωσης των αποβλήτων και τους στόχους ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών. Πρακτικές οδηγίες για τα οικοδομικά Απόβλητα Πρακτική Άσκηση: Επιλογή Υλικών για την κατασκευή οίκο- μονοκατοικίας. Σε αυτή την άσκηση οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει με τη βοήθεια του εκπαιδευτή να σχεδιάσουν μια μονοκατοικία με στόχο την πρόταση εφαρμογής της χρήσης όσο το δυνατό φιλικότερων προς το περιβάλλον υλικών υπό το πρίσμα οικονομικών κριτηρίων και δικαιότερης προς ανακύκλωσης χρήσης. 10

11 Ώρες 08:00 12:00 ή 13:00-17:00 Θεματολογία 3 ης ημέρας ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Εργοτάξιο κατασκευής οικοδομής, ανάλυση και επεξήγηση των πρακτικών που ακολουθούνται. Εργοτάξιο κατασκευής οδοποιίας, συγκοινωνιακός κόμβος, παρατηρήσεις σε σχέση με την οργάνωση και την λειτουργία του εργοταξίου. Ανίχνευση της Υπάρχουσας Κατάστασης εντοπισμός των προβλημάτων στα εργοτάξια, όσον αφορά την διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (Α.Ε.Κ.Κ.). Αναγνώριση των ποσοτήτων και των υλικών ΑΕΚΚ που απορρίπτονται στο εργοτάξιο. Αναφορά στην οικονομική διάσταση στις πιθανότητες εκμετάλλευσης. Ανάλυση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργου και πως τελικά επηρεάζεται από την είσοδο των παραμέτρων διαχωρισμού, συλλογής και επαναχρησιμοποίησης των ΑΕΚΚ στα εργοτάξια, στα θέματα της οργάνωσης και πρακτικών βάσει της εμπειρίας του εξωτερικού. Αναφορά στην οικονομική διάσταση στις πιθανότητες βελτίωσης. Αναφορά στις υποχρεώσεις του Κατασκευαστή / της Επιχείρησης, βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, προβλήματα και προοπτικές. Προτάσεις από τον εκπαιδευτή για την καλυτέρευση του υπάρχοντος συστήματος, παρουσίαση λύσεων και εφαρμογών στα συγκεκριμένα προβλήματα που παρουσιάζονται στα εργοτάξια, στα θέματα της οργάνωσης και πρακτικών βάσει της εμπειρίας του εξωτερικού. Επεξηγήσεις για τις δυνατότητες και προοπτικές οικονομικότερης διαχείρισης και εκμετάλλευσης των απορριμμάτων Α.Ε.Κ.Κ.. 11

12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Η Ανάγκη Κατάρτισης Βασικοί σκοποί του προγράμματος συνήθης σημασίας είναι: Παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων, Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των στελεχών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Κ., σε θέματα κοινού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα σε θέματα σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης που επιφέρουν, Η μεταφορά της Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και περιβαλλοντικής φιλοσοφίας στη γειτονική χώρα, Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε να αποτελεί συνεκτικό κομμάτι της καθημερινής συμπεριφοράς των Ευρωπαϊκών πολιτών καθώς και Την ενημέρωση του κοινού των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ανακύκλωσης απορριμμάτων και γενικότερα προστασίας περιβάλλοντος. Οι Στόχοι του Προγράμματος: Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ε.Κ. για προστασία του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη και στα κράτη υπό ένταξη. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κατανοήσει: Την έννοια του τι είναι τα απορρίμματα και τη σημασία και τα προβλήματα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε παγκόσμια και τοπική κλίμακα, Τη σημασία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης στη διαχείριση των απορριμμάτων. Στόχος της κατάρτισης είναι να γίνει κατανοητό ότι στα πλαίσια μιας βιώσιμης ανάπτυξης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο η τεχνική και οικονομική διάσταση αλλά και η περιβαλλοντική και η κοινωνική. Ειδικά σε χώρες με αναπτυγμένη τουριστική κίνηση η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι αναγκαίος παράγοντας που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαχείριση απορριμμάτων είναι δείκτης του οικονομικού και πολιτισμικού επιπέδου. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι η εξύψωση του γνωστικού επιπέδου των συμμετεχόντων επιστημόνων στελεχών των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε ποιους απευθύνεται Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων & Κοινοτήτων, Εργολήπτες, Διευθυντές & Στελέχη εταιρειών παραγωγής αδρανών υλικών λατομείων. Ο Εκπαιδευτής 12

13 Παναγιώτης Αλαβέρας: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο ΑΠΘ ως Πολιτικός Μηχανικός. Από το 1994 ως το 2006 στη Βιέννη της Αυστρίας συνέχισε τις ακαδημαϊκές σπουδές του ειδικευόμενος στη διαχείριση των απορριμμάτων και εργάστηκε εκεί ως μελετητής και επιβλέπων. Εντρύφησε σε θέματα που αφορούν στα απορρίμματα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και Εναλλακτικών Συστημάτων Ανακύκλωσης (Απορρίμματα συσκευασίας, Παλαιά ελαστικά, ΑΗΗΕ, κλπ.). Είναι μέλος του Δ.Σ του Federation International Recycling FIR και του Δ.Σ του European Quality Association Recycling, Ευρωπαϊκοί κλαδικοί οργανισμοί για την Ανακύκλωση. Παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αυστρία και σε άλλες χώρες. Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 08:00-10:00 10:00-10:15 Διάλλειμα 10:15-12:15 Θεματολογία Εισαγωγή στη διαχείριση Απορριμμάτων: Γενικά στοιχεία για την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων. Ορισμοί. Προβλήματα διαχείρισης απορριμμάτων. Γενικά Στοιχεία για τα Απορρίμματα: Ρύποι που προέρχονται από κοινή χρήση. Οικιακά απορρίμματα. Ογκώδη απορρίμματα. Είδη οικιακών απορριμμάτων. 12:15-12:30 Διάλλειμα 12:30-14:00 Απορρίμματα και Περιβάλλον Προβλήματα που δημιουργούνται στο περιβάλλον από τα απορρίμματα. 14:00-14:15 Διάλλειμα :45 Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων Περιβαλλοντικά προβλήματα από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Μέτρα αντιμετώπισης και εξυγίανσης ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης. 13

14 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Η Ανάγκη Κατάρτισης Βασικοί σκοποί του προγράμματος συνήθης σημασίας είναι: Παρουσίαση σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης απορριμμάτων, Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των στελεχών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενόψει της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Κ., σε θέματα κοινού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα σε θέματα σύγχρονων τεχνικών διαχείρισης αστικών απορριμμάτων και τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων ρύπανσης που επιφέρουν, Η μεταφορά της Ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας και περιβαλλοντικής φιλοσοφίας στη γειτονική χώρα, Η προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κατάρτισης έτσι ώστε να αποτελεί συνεκτικό κομμάτι της καθημερινής συμπεριφοράς των Ευρωπαϊκών πολιτών καθώς και Την ενημέρωση του κοινού των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα ανακύκλωσης απορριμμάτων και γενικότερα προστασίας περιβάλλοντος Οι Στόχοι του Προγράμματος: Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ε.Κ. για προστασία του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη και στα κράτη υπό ένταξη. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κατανοήσει: Τους τρόπους και τεχνικές της ολοκληρωμένης διαχείρισης και την διαμόρφωση νέων πρωτοποριακών τρόπων και μέσων αντιμετώπισης των προβλημάτων που υπάρχουν σε αυτόν με σύγχρονες τεχνικές εναρμονισμένες με τις αυστηρές προδιαγραφές της Ε.Ε. Τη σημασία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης στη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων. Αποτέλεσμα του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι η εξύψωση του γνωστικού επιπέδου των συμμετεχόντων επιστημόνων στελεχών των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε ποιους απευθύνεται Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων & Κοινοτήτων, Εργολήπτες, Διευθυντές & Στελέχη εταιρειών παραγωγής αδρανών υλικών λατομείων 14

15 Ο Εκπαιδευτής Παναγιώτης Αλαβέρας: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου τελείωσε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο ΑΠΘ ως Πολιτικός Μηχανικός. Από το 1994 ως το 2006 στη Βιέννη της Αυστρίας συνέχισε τις ακαδημαϊκές σπουδές του ειδικευόμενος στη διαχείριση των απορριμμάτων και εργάστηκε εκεί ως μελετητής και επιβλέπων. Εντρύφησε σε θέματα που αφορούν στα απορρίμματα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και Εναλλακτικών Συστημάτων Ανακύκλωσης (Απορρίμματα συσκευασίας, Παλαιά ελαστικά, ΑΗΗΕ, κλπ.). Είναι μέλος του Δ.Σ του Federation International Recycling FIR και του Δ.Σ του European Quality Association Recycling, Ευρωπαϊκοί κλαδικοί οργανισμοί για την Ανακύκλωση. Παρουσιάζει με μεγάλη επιτυχία σεμινάρια σχετικά με τη διαχείριση των Απορριμμάτων στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αυστρία και σε άλλες χώρες. Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 08:00-10:00 Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Διαλογή Διαχωρισμός Συλλογή Μεταφορά 10:00-10:15 Διάλλειμα 10:15-12:15 Θεματολογία Μορφές Επεξεργασίας/Τρόποι Επεξεργασίας Απορριμμάτων Μηχανική διαλογή, Ανακύκλωση, Θερμική επεξεργασία και Βιολογική επεξεργασία. Απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων- Διάθεση απορριμμάτων σε χώρους Υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Λειτουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) 12:15-12:30 Διάλλειμα 12:30-14:00 Συστήματα Συλλογής Μεταφοράς Χωριστή Διαλογή στην Πηγή Πληρώνω όσο Πετάω 14:00-14:15 Διάλειμμα :45 Πρακτική Άσκηση Οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες θα πρέπει να ετοιμάσουν και να προτείνουν ένα Σύστημα Χωριστής Διαλογής στην Πηγή ΧΔΠ σε συνδυασμό με Πληρώνω Όσο Πετάω ΠΟΠ που να μπορεί να εφαρμοστεί σε Δήμο κατοίκων και ένα για μια Κοινότητα 500 κατοίκων. 15

16 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Η Ανάγκη Κατάρτισης Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση των τεχνιτών επεξεργασίας και τοποθέτησης δομικού χάλυβα γύρω από τα βασικά θέματα που άπτονται του επαγγέλματος τους, καθώς και συγγενών επαγγελμάτων της οικοδομικής βιομηχανίας. Οι Στόχοι του Προγράμματος Παρουσίαση των πρακτικών προβλημάτων και επεξήγηση της σημασίας εφαρμογής των οδηγιών των μελετητών μηχανικών. Η δομή του σεμιναρίου αποτελείται από τρία βασικά μέρη, τα οποία χαρακτηρίζονται από λογική αλληλουχία, ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση από μέρους των εκπαιδευομένων. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει μια γενική εισαγωγή και ανασκόπηση γύρω από γενικά θέματα που άπτονται της οικοδομικής διαδικασίας (μελέτης και εφαρμογής). Στο δεύτερο στάδιο θα παρουσιαστεί σειρά από τεχνικά θέματα, όπου η εμπειρία έχει καταδείξει ως συνήθεις πηγές λαθών, κακοτεχνιών και διαφωνιών στο συγκεκριμένο εργασιακό πεδίο. Τέλος, θα αφιερωθεί σημαντικός χρόνος του προγράμματος για συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και επίλυση αποριών των συμμετεχόντων. Οι Συμμετέχοντες Σιδεράδες, Στελέχη εργοληπτικών εταιρειών, εργοδηγοί Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες 08:00-10:00 Θεματολογία Αγκυρώσεις και επικαλύψεις (overlap) Ο Ευρωκώδικας 2 στην προσπάθεια να αποφευχθεί η αστοχία του συνδέσμου μεταξύ οπλισμού και σκυροδέματος, ορίζει συγκεκριμένες μεθόδους υπολογισμού της αγκύρωσης του οπλισμού, ούτως ώστε να αυξάνεται η αντίσταση. Επιπλέον, ο κανονισμός εμπλέκει κι άλλους παράγοντες στην αγκύρωση του σκυροδέματος οι οποίοι πρέπει να προσμετρούνται προτού αποφασιστεί το μήκος αγκύρωσης. Ένας από αυτούς του παράγοντες είναι και το cover, κι εδώ διαπιστώνουμε πως ένα λάθος ή μια παράβλεψη στο cover επιφέρει αλυσιδωτές εξελίξεις οι οποίες θα επηρεάσουν και τους μετέπειτα υπολογισμούς. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη η αντοχή και το είδος της επιφάνειας του οπλισμού. Συνδετήρες (Γάντζοι) Αγκύρωση Είναι γνωστό ότι σε χώρες με έντονη σεισμική δραστηριότητα, οι συνδετήρες στις κολόνες, τα δοκάρια και τα λοιπά δομικά στοιχεία, δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως ''δευτερεύων οπλός''. Μετά από κάθε σεισμό, μια τυπική αιτία των αιτιών των ζημιών στα κτίρια είναι η αστοχία των 16

17 συνδετήρων, είτε λόγω της κακής κατασκευής τους, είτε λόγω της μεγάλης έντασης του σεισμού. Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι η περίσφιγξη που προσφέρουν οι συνδετήρες, αυξάνει την αντοχή και την πλαστιμότητα του σκυροδέματος, ενώ προστατεύει και τα ίσια σίδερα από τον κίνδυνο λυγισμού. Υποστήριξη ράβδων (bar support) και διαχωριστήρες (spacers) Είναι κρίσιμο στη λειτουργία ενός στοιχείου το οποίο φέρει φορτίο, να είναι οπλισμένο κατάλληλα και βάσει των υποδείξεων του μελετητή. Οι διαχωριστήρες τοποθετούνται με σκοπό να κρατήσουν τον οπλισμό στην αρχική του θέση αφού λόγω της δόνησης κατά τη συμπύκνωση του σκυροδέματος θα υπάρχει αρκετή ενέργεια ικανή να μετακινήσει τις διατάξεις του οπλισμού και κατά συνέπεια να επηρεάσει αρνητικά τους υπολογισμούς του μελετητή. 10:00-10:15 Διάλλειμα 10:15-12:15 Ενώσεις οπλισμού συνδέσεις με συγκόλληση Σε πολλά σημεία θα υπάρχουν ενώσεις και γι αυτό θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια από τον μηχανικό, ή έστω γραπτή οδηγία όταν η κατασκευή θα είναι σε εξέλιξη, ούτως ώστε να αποφεύγονται ενώσεις σε κρίσιμα σημεία όπως κόμβους και μεσοδιαστήματα. Σε περίπτωση μου ο μελετητής μηχανικός για κάποιο λόγο δεν υπαγορεύσει τα σημεία που πρέπει να γίνουν οι ενώσεις και ο τεχνίτης δε διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για να ενεργήσει σωστά, θα πρέπει να συμβουλεύεται είτε τον μηχανικό εργοταξίου ή ακόμα και τον εργοδηγό. Όταν υπαγορευτεί να γίνουν συνδέσεις με συγκόλληση εντός του εργοταξίου, αυτές θα πρέπει να γίνουν από έμπειρο συγκολλητή και σε σημεία που θα υποδείξει ο μηχανικός, ο οποίος γνωρίζει που υπάρχει αυξημένη καταπόνηση του οπλισμού και έτσι θα αποφευχθούν οι ενώσεις στα συγκεκριμένα σημεία. Επίσης τονίζεται ότι συγκόλληση δεν πρέπει να γίνεται σε σημεία όπου το στοιχείο θα υπόκειται σε κυκλικές φορτίσεις (αρνητικές και θετικές). Κόψιμο ράβδων σιδήρου στα αναγκαία μεγέθη, λύγισμα με χειρονακτικά εργαλεία ή μηχανή λυγίσματος. Τρόποι, απαραίτητα εργαλεία αλλά και απαραίτητες γνώσεις που χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να εκτελέσει κάποια εργασία αλλά και να κρίνει τις ανάγκες της εργασίας του, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την κατασκευή. Τοποθέτηση και δέσιμο οπλισμού 12:15-12:30 Διάλλειμα Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων 12:30-14:30 Συζήτηση 17

18 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ (Σ.Ε.Ε.Ε.) ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ο.Α.Κ.) ο ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΚΚ) Σκοπός του Σεμιναρίου Είναι η ενημέρωση του εργοληπτικού κόσμου, των πολιτικών μηχανικών και των διευθυντών έργου που στελεχώνουν τις εταιρείες για την ευθύνη του «Παραγωγού» που πηγάζει από τους Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμούς του 2011 οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή από τις 29 Οκτωβρίου Στόχοι του Σεμιναρίου Με τη συμπλήρωση της κατάρτισης, οι εργολήπτες, πολιτικοί μηχανικοί και διευθυντές έργου θα ενημερωθούν για: τις πρόνοιες των Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 159/2011), σκοπό, πεδίο εφαρμογής, υποχρεώσεις ιδιοκτητών και παραγωγών ΑΕΚΚ, ατομικό και συλλογικό σύστημα διαχείρισης, Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού όπως επίσης και για τα χρηματικά ποσά τραπεζικής εγγύησης για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών έργων και τις τραπεζικές εγγυήσεις για χορήγηση άδειας ατομικού ή συλλογικού συστήματος. Σε ποιους απευθύνεται Εργολήπτες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Διευθυντές Έργων και λοιπά Διευθυντικά Στελέχη εργοληπτικών εταιρειών. Εκπαιδευτές: Μιράντα Ανδρέου Μιράντα Ανδρέου: Λειτουργός της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ.. Κάτοχος πτυχίου στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής και Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση επιχειρήσεων. 18

19 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Θεματολογία 09:00-10:45 Εισαγωγή στους Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Κανονισμούς του Ορισμοί-Ερμηνείες. Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών του 2011, ΚΔΠ 159/2011. Κατηγοριοποίηση αποβλήτων σύμφωνα με το κεφάλαιο 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) και των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων Κ.Δ.Π. 157/2003. Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτων των Έργων-Τραπεζικές Εγγυήσεις Ιδιοκτητών έργων. 10:45-11:00 Διάλλειμα 11:00-13:00 Υποχρεώσεις Παραγωγών Α.Ε.Κ.Κ.. Αδειοδότηση Ατομικού/Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης. Ατομικό και Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης. Εγγυήσεις για τη χορήγηση άδειας ατομικού/ συλλογικού συστήματος διαχείρισης. Αναφορά στον Ο.Α.Κ. ( Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου). 19

20 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΩΝ-ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ Η Ανάγκη Κατάρτισης Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η συνοπτική παρουσίαση του νόμου που ρυθμίζει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και οι εξελίξεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. Επιπλέον σκοπό αποτελεί η ενημέρωση του κοινού των εργοληπτικών επιχειρήσεων αναφορικά με τις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Στόχοι του Σεμιναρίου Κύριος Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε για προστασία του περιβάλλοντος στα κράτη μέλη και η. Επιπλέον η Οδηγία 2010/31/ΕΕ έχει ως στόχο να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και των κτιριακών μονάδων. Σε ποιους απευθύνεται Εργολήπτες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Διευθυντές Έργων και λοιπά Διευθυντικά Στελέχη εργοληπτικών εταιρειών. Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Θεματολογία 09:00 _10:00 Βασικές Πρόνοιες του Νόμου που ρυθμίζει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ( Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων Νόμοι 2006 και 2009). 10:00-10:15 Διάλλειμα 10:15-12:15 Ενημέρωση για Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης Μάιου 2010 για την ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων(αναθεώρηση). Κόστος και Όφελος από Επενδύσεις. 20

21 ΝΕΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Σκοπός Κατάρτισης Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ενδυναμώσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων, για την πορεία και τα στάδια κατασκευής ενός οικοδομικού έργου, που να συμβάλλουν στην επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών, μεγιστοποίηση της ποιότητας κατασκευής, εξοικονόμηση χρόνου και ελαχιστοποίηση επιπρόσθετου κόστους κατασκευής. Στόχοι του Σεμιναρίου Mε την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε καλύτερη θέση να: Συνδέουν τη σωστή σειρά των διαφόρων σταδίων κατασκευής μιας οικοδομής Ετοιμάζουν ορθολογιστικά τον προγραμματισμό εργασιών κατασκευής του έργου, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου Αποφεύγουν οποιεσδήποτε μη αναγκαίες εργασίες που αυξάνουν το κόστος κατασκευής Δημιουργούν καλύτερες συνθήκες σχέσεων και εργασίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων κατασκευής του έργου Σε ποιους απευθύνεται Eργολήπτες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Εργοδηγοί Ο Εκπαιδευτής Ανδρέας Φ. Φωτιάδης: Διετέλεσε Β. Διευθυντής Α στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής στην Τεχνική Εκπαίδευση την οποία υπηρέτησε πάνω από 30 χρόνια, Αντιπρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Επιθεωρητής Συστήματος Μαθητείας. Επίσης υπήρξε μέλος της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της ΑνΑΔ για τη δημιουργία Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων του Οικοδόμου στην Κύπρο. 21

22 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες 08:00-10:00 Θεματολογία Εισαγωγή: Επεξήγηση στόχων και ανάλυση του περιεχομένου του προγράμματος Στάδια κατασκευής ενός οικοδομικού έργου και διασύνδεση μεταξύ τους Ειδικότητες που εμπλέκονται 10:00-10:15 Διάλειμμα 10:15-12:15 Προγραμματισμός Εργασιών του Έργου Αντιμετώπιση και Επίλυση δυσκολιών στις εργασίες μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων 12:15-12:30 Διάλειμμα 12:30-14:30 Πιθανές μη αναγκαίες εργασίες, που αυξάνουν το χρόνο και το κόστος, και τρόποι αντιμετώπισης τους Δημιουργία καλύτερων συνθηκών σχέσεων και εργασίας μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων κατασκευής του έργου- Ανθρώπινος Παράγοντας Συζήτηση 22

23 ΧΑΡΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ο Σκοπός Κατάρτισης Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων, στις μεθόδους εύκολης και ορθής χάραξης οικοδομής σε ένα οικόπεδο με κανονικό η ακανόνιστο σχήμα. Επίσης σκοπεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων χάραξης της οικοδομής. Στόχοι του Σεμιναρίου Mε την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε καλύτερη θέση να: Εύκολη και ορθή ερμηνεία του κατασκευαστικού σχεδίου θεμελίωσης της οικοδομής Εκπαίδευση και εμπλουτισμός γνώσεων για τις Τεχνικές χάραξης μιας οικοδομής, σε διάφορα σχήματα οικοπέδων με ή χωρίς υπόγειο Εφαρμογή στη πράξη της χάραξης μικρής οικοδομής Σε ποιους απευθύνεται Eργολήπτες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Εργοδηγοί Ο Εκπαιδευτής Ανδρέας Φ. Φωτιάδης: Διετέλεσε Β. Διευθυντής Α στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής στην Τεχνική Εκπαίδευση την οποία υπηρέτησε πάνω από 30 χρόνια, Αντιπρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Επιθεωρητής Συστήματος Μαθητείας. Επίσης υπήρξε μέλος της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της ΑνΑΔ για τη δημιουργία Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων του Οικοδόμου στην Κύπρο. 23

24 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες 08:00-10:00 Θεματολογία Εισαγωγή: Επεξήγηση στόχων και ανάλυση του περιεχομένου του προγράμματος Ερμηνεία Κατασκευαστικών Σχεδίων θεμελίωσης και χάραξης της οικοδομής, με υπόγειο, ημιυπόγειο και στην επιφάνεια του εδάφους 10:00-10:15 Διάλειμμα 10:15-12:15 Πορεία Εργασιών Προκαταρτικές Εργασίες Ετοιμασίας του Οικοπέδου για χάραξη Τεχνικές Χάραξης της Οικοδομής σε Οικόπεδο Κανονικού και Ακανόνιστου Σχήματος Χρήση Τοπογραφικών Οργάνων για τη Χάραξη 12:15-12:30 Διάλειμμα 12:00-14:30 Πρακτική Εφαρμογή χάραξης Οικοδομής Πιθανές μη αναγκαίες εργασίες, που αυξάνουν το χρόνο και το κόστος, και τρόποι αντιμετώπισης τους Περιμετρικός Ξυλότυπος Περίγραμμα Οικοδομής Άξονες Κολονών Έλεγχος Ορθότητας Χάραξης Συζήτηση-Ερωτήσεις 24

25 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΒΑΤΗ (LEVEL) ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Ο Σκοπός Κατάρτισης Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στη χρήση του χωροβάτη ( level ), στον υπολογισμό υψομετρικών διαφορών στο οικόπεδο, στον υπολογισμό χωματουργικών εργασιών για την ανέγερση μιας οικοδομής και στον καθορισμό υψομέτρων σε διάφορα στοιχεία της οικοδομής Στόχοι του Σεμιναρίου Mε την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες όπως : Οριζοντίωση του χωροβάτη Λήψη μετρήσεων από τη σταδία με τη χρήση του χωροβάτη Καταγραφή μετρήσεων σε υψομετρικό πίνακα Επίλυση σύνθετων περιπτώσεων χωροστάθμησης και κλίσης εδάφους Υπολογισμός χωματουργικών εργασιών Σε ποιους απευθύνεται Eργολήπτες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Εργοδηγοί Ο Εκπαιδευτής Ανδρέας Φ. Φωτιάδης: Διετέλεσε Β. Διευθυντής Α στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής στην Τεχνική Εκπαίδευση την οποία υπηρέτησε πάνω από 30 χρόνια, Αντιπρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Επιθεωρητής Συστήματος Μαθητείας. Επίσης υπήρξε μέλος της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της ΑνΑΔ για τη δημιουργία Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων του Οικοδόμου στην Κύπρο. 25

26 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες 08:00-10:00 Θεματολογία Εισαγωγή: Επεξήγηση στόχων και ανάλυση του περιεχομένου του προγράμματος Όργανα υψομετρίας Οριζοντίωση του χωροβάτη, ανάγνωση σταδίας και λήψη μετρήσεων Ερμηνεία υψομετρικού πίνακα με τη μέθοδο του ύψους της σκοπευτικής γραμμής Καταγραφή μετρήσεων στον υψομετρικό πίνακα και επίλυση υψομετρικής άσκησης με τη μέθοδο του ύψους της σκοπευτικής γραμμής Καταγραφή μετρήσεων στον υψομετρικό πίνακα και επίλυση υψομετρικής άσκησης με τη μέθοδο του ύψους της σκοπευτικής γραμμής 10:00-10:15 Διάλειμμα 10:15-12:15 Υψομετρικές Διαφορές στο Οικόπεδο Καθορισμός υψομέτρων σε διάφορα στοιχεία της οικοδομής (υπόγειο, πεδιλόπλακα, δάπεδα) Κλίση Εδάφους Σύνθετες περιπτώσεις υπολογισμού υψομετρικών διαφορών κλίσης εδάφους Όγκος χωματουργικών εργασιών για την ανέγερση μιας οικοδομής 12:15-12:30 Διάλειμμα 12:00-14:30 Πρακτική Εφαρμογή του χωροβάτη, λήψης μετρήσεων, υπολογισμού υψομετρικών διαφορών, καθορισμού υψομέτρων, υπολογισμού κλίσης ράμπας και αυλής και όγκου χωματουργικών εργασιών Ερωτήσεις - Συζήτηση 26

27 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Ο Σκοπός Κατάρτισης Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της χρησιμότητας και της αναγκαιότητας του ελέγχου ποιότητας του σκυροδέματος και των υλικών παρασκευής του. Επίσης να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στους εργαστηριακούς ελέγχους σκυροδέματος και υλικών παρασκευής του. Στόχοι του Σεμιναρίου Οι στόχοι του προγράμματος είναι : Η Ενδυνάμωση των γνώσεων για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα των εργαστηριακών ελέγχων του σκυροδέματος κα των υλικών παρασκευής του Οι επιπτώσεις στην αντοχή του σκυροδέματος από τη χρήση ακατάλληλων υλικών και λανθασμένων αναλογιών αδρανών υλικών, τσιμέντου και νερού Η κατάρτιση των συμμετεχόντων στους εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας του σκυροδέματος, άμμου, σκύρων και τσιμέντου Σε ποιους απευθύνεται Eργολήπτες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Εργοδηγοί Ο Εκπαιδευτής Ανδρέας Φ. Φωτιάδης: Διετέλεσε Β. Διευθυντής Α στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής στην Τεχνική Εκπαίδευση την οποία υπηρέτησε πάνω από 30 χρόνια, Αντιπρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Επιθεωρητής Συστήματος Μαθητείας. Επίσης υπήρξε μέλος της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της ΑνΑΔ για τη δημιουργία Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων του Οικοδόμου στην Κύπρο. 27

28 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες 08:00-10:00 Θεματολογία Εισαγωγή: Επεξήγηση στόχων και ανάλυση του περιεχομένου του προγράμματος Ερμηνεία χρησιμότητας των Εργαστηριακών Ελέγχων Ποιότητας του σκυροδέματος Περιγραφή και Ανάλυση της δοκιμής κάθισης του σκυροδέματος ( Slump test), της παρασκευής, συντήρησης και ελέγχου του δοκιμίου ( κύβου) από σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών και με διαφορετική ποσότητα νερού 10:00-10:15 Διάλειμμα Περιγραφή και Ανάλυση των πιο κάτω ελέγχων: 10:15-12:15 Έλεγχος κοκκομετρικής σύνθεσης αδρανών υλικών σκυροδέματος, άμμου και σκύρων Έλεγχος κενών αδρανών υλικών Έλεγχος χρόνου αρχικής και τελικής πήξης του τσιμέντου 12:15-12:30 Διάλειμμα Πρακτική Εφαρμογή 12:30-14:30 Δοκιμής Κάθισης του σκυροδέματος ( Slump test) Παρασκευής και συντήρησης δοκιμίων από νωπό σκυρόδεμα διαφόρων κατηγοριών και με διαφορετική ποσότητα νερού Ελέγχου θλιπτικής αντοχής δοκιμίων ( κύβων) από σκυρόδεμα Ερωτήσεις - Συζήτηση 28

29 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ο Σκοπός Κατάρτισης Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει με αποτελεσματικό τρόπο στην ενδυνάμωση των γνώσεων των συμμετεχόντων, για σωστή επίβλεψη του δομικού έργου, στα διάφορα στάδια της κατασκευής του, και για τη σωστή, ασφαλή, λειτουργική και αποτελεσματική οργάνωση του εργοταξίου. Στόχοι του Σεμιναρίου Επίβλεψη κατασκευής των διαφόρων φάσεων κατασκευής της οικοδομής Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες του εργοταξίου Σύνθεση των διαφόρων συνεργειών του Εργοταξίου Σωστή τοποθέτηση και διάταξη των διαφόρων παροχών Μέτρα ασφάλειας και υγείας- Καθαριότητα στο Εργοτάξιο Εκπαίδευση εργατοτεχνικού προσωπικού και διαχείριση της Εργοταξιακής Ασφάλειας Σε ποιους απευθύνεται Eργολήπτες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Εργοδηγοί Ο Εκπαιδευτής Ανδρέας Φ. Φωτιάδης: Διετέλεσε Β. Διευθυντής Α στον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής στην Τεχνική Εκπαίδευση την οποία υπηρέτησε πάνω από 30 χρόνια, Αντιπρόεδρος της ΟΛΤΕΚ, Επιθεωρητής Συστήματος Μαθητείας. Επίσης υπήρξε μέλος της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της ΑνΑΔ για τη δημιουργία Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων του Οικοδόμου στην Κύπρο 29

30 Το Αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ώρες 08:00-10:00 Θεματολογία Εισαγωγή: Επεξήγηση στόχων και ανάλυση του περιεχομένου του προγράμματος Βασικά στοιχεία επίβλεψης κατά τη διάρκεια κατασκευής των διαφόρων φάσεων ενός οικοδομικού έργου Βασικές έννοιες Εργοταξίου- Εργοταξιακές εγκαταστάσεις Εργοταξιακά μηχανήματα 10:00-10:15 Διάλειμμα 10:15-12:15 Σχεδιασμός Εργοταξιακής διάταξης Εγκαταστάσεις Υποδομής (γραφεία, αποθήκες κ.λ.π.) Συνεργεία Λειτουργικότητα Εργοταξίου Μέτρα ασφάλειας και υγείας Καθαριότητα στο Εργοτάξιο Θέματα εκπαίδευσης εργατοτεχνικού προσωπικού- Δημιουργία ευχάριστου και παραγωγικού κλίματος μεταξύ των διαφορών συνεργείων και αποφυγή διαφορών μεταξύ τους Κινήσεις και στάσεις κατά τη λειτουργία του Εργοταξίου 12:15-12:30 Διάλειμμα 12:30-14:30 Ανάλυση και Επεξήγηση Εφαρμογών συνηθών Εργοταξιακών διατάξεων Αποφυγή λαθών και Παραλείψεων Βελτιστοποίηση της ασφαλούς, λειτουργικής και αποτελεσματικής οργάνωσης του Εργοταξίου Εξοικονόμηση Χρόνου και Λεφτών Ερωτήσεις και Συζήτηση 30

31 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 2013 Τίτλος Προγράμματος Επαρχία & Ημερομ. Διεξαγωγής Σεμιναρίων Δικαίωμ α Συμμ/χής ο Μικρές Επιχ. Χορηγία ΑνΑΔ Ανά Άτομο Μεσαίες Επιχ. Μεγάλες Επιχ. Μικρές Επιχ. Καταβλητέο Ποσό Ανά Άτομο Μεσαίες Επιχ. Μεγάλες Επιχ. 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ(RISK ASSESSMENT) 04/11/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ 16&17/10/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ % 70% 60% Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 7. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 9. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ 10. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 03/10/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30/09/2013 ΛΑΡΝΑΚΑ 25/11/2013 ΛΕΜΕΣΟΣ 30/10/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 04/12/2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 12/12/2013 ΛΑΡΝΑΚΑ

32 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 2012 ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ο Τίτλος Προγράμματος Επαρχία & Ημερομ. Διεξαγωγής Σεμιναρίων Δικαίωμα Συμμ/χής σε Χορηγία ΟΣΕΟΚ σε Μέλη Καταβλητέο Ποσό από Μέλη σε Καταβλητέο Ποσό από Μη Μέλη σε 1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΕΚΚ) 1 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ- ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ *Οι ημερομηνίες και οι ώρες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν H ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής θα ανακοινωθεί Σε συνεργασία με το Σ.Ε.Ε.Ε. και τον Ο.Α.Κ. (Δεν υπάρχει επιχορήγηση λόγω συμφωνίας με τους εν λόγω συνδιοργανωτές). 32

33 ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. - Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 2013 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Επαρχία και Ημερομηνία Διεξαγωγής Σεμιναρίων Δικαίωμα Συμμ/χής σε Χορηγία ΟΣΕΟΚ σε Μέλη Καταβλητέο Ποσό από Μέλη σε Καταβλητέο Ποσό από μη Μέλη σε Στάδια Κατασκευής Οικοδομικού Έργου 10/09/2013 Λ/ΚΑ Χάραξη Οικοδομής Σε Οικόπεδο 02/10/2013 Λ/ΣΟΣ Χρήση του χωροβάτη( Level) στις Οικοδομές 07/11/2013 Λ/ΣΟΣ Επίβλεψη Δομικών Έργων και Οργάνωση Εργοταξίου 19/12/2013 Λ/ΣΙΑ *Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α. 33

34 Ιούλης 2013 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββ. Κυρ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΦΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

35 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββ. Κυρ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑ 11 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΑΡΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΛΕΜΕΣΟ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛARNAKA ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑ 35

36 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββ. Κυρ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 9 10 ΧΑΡΑΞΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΟΤΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 17 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΟΤΑΞΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΚΥΠΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 36

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2014 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα B Εξαμήνου, 2014

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα B Εξαμήνου, 2014 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα B Εξαμήνου, 2014 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2015

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2015 Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα A Εξαμήνου, 2015 Εκπαίδευση - Κλειδί Γνώσης, Μόρφωσης & Επιτυχίας Τα προγράμματα διοργανώνονται από κοινού με τους Συνδέσμους - Μέλη της Ο.Σ.Ε.Ο.Κ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΟIΚΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Υγεία στα Εργοτάξια

Ασφάλεια & Υγεία στα Εργοτάξια Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔIKOΣ Σεμινάριο Ημερομηνία Έναρξης Περισσότερες Λεπτομέρειες Σελίδα... A1301 Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με Βάση τους Κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις και Κατασκευές (ΑΕΚΚ) Αθήνα, 10-11 Απριλίου 2009 ΣΚΕΠΤΙΚΟ Μετά την ψήφιση του Ν.2939/2001 (ΦΕΚ Α 179/2001) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι, όμως τα προβλήματα της κοινωνίας δεν κάνουν διακοπές

Καλοκαίρι, όμως τα προβλήματα της κοινωνίας δεν κάνουν διακοπές ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 136 ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Πολιτιστικό και Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕΚ Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ με τον Γενικό Εισαγγελέα Συμμετοχή του ΕΤΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση και εθνική συναίνεση για τους υδρογονάνθρακες

Ολοκληρωμένη προσέγγιση και εθνική συναίνεση για τους υδρογονάνθρακες ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 152 IANOYAPIOΣ 2012 Κατάφερε ο Αισθητικός Έλεγχος να βελτιώσει την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον στην Κύπρο; Ποια μέλη του ΕΤΕΚ εξελέγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΤΗΡΙΟ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & Η ΑΛΛΗΛΟΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥΣ Αργυροπούλου Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Νομοθεσία και πολιτική, έννοιες που δεν ταυτίζονται πάντοτε ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

BUILD UP Skills Κύπρος. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης BUILD UP Skills Κύπρος Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Ιούλιος, 2012 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής φέρουν οι συγγραφείς. Δεν εκφράζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο

Δημόσιος κίνδυνος οι ηλεκτρολογικές εργασίες από μη προσοντούχους ηλεκτρολόγους. Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 157 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Στο Τόκιο βρίσκεται πλέον ο ψηλότερος πύργος στον κόσμο Tο Επιμελητήριο θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Οδηγός Εφαρμογής για το Σχεδιασμό Έργων Ύδρευσης μέσω ΣΔΙΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Έργων Ύδρευσης...7 0.1.4 Η υλοποίηση ενός έργου Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων

Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού. 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων Τεχνικός Οδηγός για την εκπόνηση ενός Οδηγού Επιχειρηματικού 0. Παρουσίαση 1. Γενικές Πληροφορίες 2. Περιεχόμενο 3. Δομή του Επιχειρηματικού 4. Πληροφορίες 5. Συμπέρασμα: στη δημιουργία επιχειρήσεων 0.

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 124 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 124 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 124 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ISSN 1450-3379 περιεχόμενα Το Κύριο Θέμα 06 Ανακοίνωση ΕΤΕΚ για τις «Δημόσιες Συγκοινωνίες» Θέματα 07 16 ο Συνέδριο Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS) Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ Τ.Κ. 714 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗ Τηλ:281 25752 Fax: 281-379328 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ" "BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα