Ελπίδα-Μελποµένη Χλιµίτζα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTALS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελπίδα-Μελποµένη Χλιµίτζα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTALS"

Transcript

1 Ελπίδα-Μελποµένη Χλιµίτζα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTALS 1. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί είναι να διαπιστωθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η γλώσσα στο ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals στο διαδίκτυο. 1 Για τη συλλογή των µεταγλωσσικών ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι µηχανές αναζήτησης 36 ελληνικών τοποθεσιών (portals, search engines και indexers). 2 Η ανεύρεση των µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων έγινε µε την εισαγωγή λέξεων ή φράσεων-κλειδιών στο πλαίσιο «Αναζήτηση» του ειδησεογραφικού τµήµατος των portals, στις κατηγορίες «news», «media», «on line media» και «internet media». Οι όροι οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία είναι: «γλώσσα», «γλωσσικός», «λόγος», «οµιλία», «λέξη», «λεκτικός», «language», «linguistics», «speech», «word», «tongue», «dialect», καθώς και φράσεις/συνδυασµοί λέξεων κλειδιών όπως «ελληνική γλώσσα», «ξένες γλώσσες», «αρχαία ελληνικά» και «αρχαιοελληνικά». Η έρευνα κάλυπτε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας των ηλεκτρονικών ειδησεογραφικών τµηµάτων των portals 3 έως τις 12/12/2001, ηµεροµηνία (αυθαίρετα επιλεγµένη) καταχώρισης του τελευταίου κειµένου 4 που λάβαµε υπόψη σ αυτή την έρευνα. Σε 4 από τις 36 ηλεκτρονικές πύλες που ερευνήθηκαν, εντοπίστηκαν 53 πρωτοδηµοσιευµένα ή πρωτότυπα κείµενα. Η αριθµητική κατανοµή τους είναι η ακόλουθη: 1 Απ όσο γνωρίζω, δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µελέτη η οποία να αφορά δηµοσιεύµατα του ελληνικού ηλεκτρονικού τύπου για τη γλώσσα. Ως ελληνικό ηλεκτρονικό τύπο εκλαµβάνω το ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals. Εξαιρώ από το πλαίσιο της έρευνας τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των έντυπων εφηµερίδων και περιοδικών, ως δευτερογενείς πηγές µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων. 2 START, Greekexperts, Xgr, Welcome to Hellas On Line, Mdataplus.gr, LinkHellas, AAA Matilda Greece, forthnet.gr, YellowPages.gr, The Greek, Greek Indexer, ΠΥΛΑΙ, Hellas map, Evresi, No1, in.gr, TOXOsearch, HellasNet, Phantis, FindLink, pathfinder.gr, HACK.gr, Flash.gr, Greek Spider, Directory.gr, RoBBy, PAN.gr, Pyxida.com, Psirri.Online, Eone, Artemis, Webindex Internet Search, THEA, GoGreece.Com, IBoom. 3 Ορισµένα κείµενα χρονολογούνται από το Η πλειονότητα ωστόσο των κειµένων είναι του Αποφάσισα να χρησιµοποιήσω τον όρο «κείµενο» και όχι «υπερκείµενο», παρόλο που ένας συστηµατικός χρήστης του διαδικτύου δε θα δεχόταν αυτή την επιλογή. Η απόφαση ωστόσο στηρίχθηκε στην ίδια τη φύση των ηλεκτρονικά δηµοσιευµένων κειµένων. Αν το «υπερκείµενο» είναι «ένα ανάπτυγµα του υλικού µε τη µορφή ενός δικτύου στοιχείων και συνδέσµων, όπου ο συγγραφέας µπορεί να παγιώσει τους συνδέσµους, ενώ ο αναγνώστης µπορεί να τους καθορίσει καθώς τους εξερευνά» (Γιάννης Σκαρπέλος, Terra Virtualis Η κατασκευή του κυβερνοχώρου, Νεφέλη, Αθήνα 1999, σελ. 93), το «κείµενο» δεν µπορεί να παραπέµψει υλικά παρά µονάχα στον ίδιο του τον εαυτό. Τα περισσότερα από τα κείµενα που ερευνήθηκαν δεν παρέπεµπαν σε θεµατικά παρόµοια ειδησεογραφικού ή άλλου τύπου δηµοσιεύµατα, γι αυτό και αποφεύχθηκε ο όρος «υπερκείµενο». Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, στην περίπτωση του in.gr, έχει πραγµατοποιηθεί µια εξαιρετικά συστηµατική και σχολαστική εργασία όσον αφορά την υπερκειµενοποίηση των σελίδων για τη γλώσσα, οι οποίες λαµβάνουν τη µορφή µόνιµων στηλών. Εάν ο αναγνώστης παγιώσει (fix) τον κένσορα σε ορισµένους από τους όρους οποιουδήποτε κειµένου, θα διαπιστώσει πως όχι µόνο στην οθόνη του παρουσιάζεται ένα πλαίσιο µε χαρακτήρα συµπληρωµατικό του όρου πάνω στον οποίο παγιώθηκε ο δείκτης, αλλά επίσης ότι, εφόσον ο χρήσης δώσει µε διπλή κίνηση (double click) εντολή παραποµπής, τότε το υπερκείµενο τον στέλνει σε µια ιστοσελίδα µε παρόµοιο θεµατικό άξονα. Για διευκόλυνση της συγγραφής της εργασίας, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση το «υπερκείµενο» θα χαρακτηρίζεται ως «κείµενο». 1

2 Ηλεκτρονικές πύλες in.gr 18 Pathfinder News 23 Phantis 7 forthnet.gr 5 Αριθµός µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων Παράλληλα, διερευνήθηκε και η περίπτωση ύπαρξης ελληνικών ηλεκτρονικών εφηµερίδων και περιοδικών, στα οποία στη συνέχεια εισήχθη η λέξη-κλειδί προκειµένου να παρουσιαστούν άρθρα για τη γλώσσα. Μόνο στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Το Εφήµερον» (4) και «ύο Όψεις» (2 δηµοσιεύµατα στο 2ο τεύχος του) µε link µέσω Phantis εντοπίστηκαν µεταγλωσσικά δηµοσιεύµατα. Προκειµένου να συνεχιστεί η περιγραφή του υλικού, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι όροι «πρωτότυπα» και «πρωτοεµφανιζόµενα» κείµενα. Πρωτότυπα χαρακτηρίζονται τα κείµενα εκείνα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί αποκλειστικά για ηλεκτρονική χρήση. Πρωτοεµφανιζόµενα είναι όσα δηµοσιεύονται καταρχάς µε ηλεκτρονική µορφή και στη συνέχεια στον έντυπο ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο. Για να διαπιστωθεί εάν πράγµατι επρόκειτο για πρωτοεµφανιζόµενα δηµοσιεύµατα, ερευνήθηκαν, βάσει ηµεροµηνιών καταχώρισης, κείµενα µε αντίστοιχες θεµατικές στις εφηµερίδες Τα Νέα, Το Βήµα, Ελευθεροτυπία και Η Καθηµερινή, αν και η παράλληλη αυτή διερεύνηση δεν υπήρξε συστηµατική, γεγονός που επιτρέπει ένα περιθώριο σφάλµατος. 5 Τα πρωτοεµφανιζόµενα κείµενα στο σύνολό τους αποτελούν δάνεια από τις ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις ειδησεογραφικών πρακτορείων, συνηθέστερα των Μακεδονικού, Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Reuters και Associated Press. Το όµοιο της φύσης (ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών διαδίκτυο) διαφορετικών τοποθεσιών (ΑΠΕ, ΜΠΕ, in.gr κ.ο.κ) επιτρέπει την ταχύτερη προσβασιµότητα σε πληθώρα πληροφοριακού υλικού, εποµένως τον ταχύτερο δανεισµό υλικού, το οποίο απλώς αλλάζει ηλεκτρονική τοποθεσία και όχι κανάλι επικοινωνίας. Στην τελευταία περίπτωση, η ετερόχρονη φύση του έντυπου και ηλεκτρονικού λόγου επιτρέπει στον έντυπο να δανείζεται από τον ηλεκτρονικό. Όσον αφορά τα πρωτότυπα δηµοσιεύµατα, δεν ξεπερνούν το 20% του συνόλου των µεταγλωσσικών κειµένων. Από αυτά, 8 εντοπίζονται στο in.gr, 3 στην ηλεκτρονική έκδοση «ύο Όψεις» και 1 στην τοποθεσία του forthnet.gr. Εκτός των δηµοσιευµάτων που αναφέρονται άµεσα στη γλώσσα, υπάρχουν και κείµενα στα οποία µνηµονεύεται ο όρος «γλώσσα» µε αφορµή ένα κοινωνικό, πολιτικό ή οικονοµικό ζήτηµα. 6 Αυτό όµως δεν καθιστά τα συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα µεταγλωσσικά, καθώς πρόκειται για συµπτωµατικές αναφορές 7 στη «γλώσσα», οπότε και δεν περιλαµβάνονται στο σώµα της εργασίας. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5 Στο κείµενο της παρούσας εργασίας δε θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση ανάµεσα στα δηµοσιεύµατα των έντυπων εφηµερίδων και του gr domain. Η (µη συστηµατική) έρευνα που έγινε αφορούσε το χαρακτηρισµό των κειµένων ως πρωτοδηµοσιευµένων και όχι τον εντοπισµό αναλογιών ή διαφοροποιήσεων ως προς το ύφος και το περιεχόµενο των δηµοσιευµάτων των δύο µέσων. 6 Για παράδειγµα, «Αρνείται ο Φ. Νάνο το άνοιγµα ελληνικών σχολείων στη Χειµάρα», (pathfinder, 19/9/2000), «Ελληνικής καταγωγής οι λαοί των Βαλκανίων στην αρχαιότητα, υποστηρίζει µελετητής», (pathfinder.gr, 29/9/2000). 7 Βλ. σχετικά Σ. Α. Μοσχονάς, «ηµοσιεύµατα του Τύπου για τη γλώσσα», στο ηµοσιογραφία και γλώσσα Πρακτικά συνεδρίου (15-16 Απριλίου 2000), επιµ. Π. Μπουκάλας και Σ. Α. Μοσχονάς, Μορφωτικό Ίδρυµα της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, Αθήνα 2001, σελ. 92,

3 Το υλικό της έρευνας ταξινοµήθηκε σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες διαµορφώθηκαν βάσει του περιεχοµένου (2.1, 2.2, 2.3) και του τύπου 8 (2.4, 2.5) των δηµοσιευµάτων: 2.1. Η γλώσσα ως πολιτική επικαιρότητα Τα 18 δηµοσιεύµατα αυτής της κατηγορίας κατατάσσονται σε δύο υποκατηγορίες: Η γλώσσα ως µέσο νοµιµοποίησης της πολυπολιτισµικότητας Η υποκατηγορία αυτή µπορεί να χωριστεί σε τρεις οµάδες δηµοσιευµάτων: Η πρώτη οµάδα έχει ως θεµατικό άξονα τον τρόπο αντιµετώπισης της κουρδικής γλώσσας, και κατά συνέπεια του κουρδικού πληθυσµού, από το τουρκικό κράτος. Το σύνολο των δηµοσιευµάτων της κατηγορίας αυτής (4 δηµοσιεύµατα το Νοέµβριο του 2000) αφορά τους περιορισµούς στη χρήση της κουρδικής γλώσσας. 9 Η δεύτερη οµάδα αναφέρεται σε θέµατα που απασχολούν το διεθνές περιβάλλον, όπως: Την καθιέρωση της αγγλικής ως επίσηµης γλώσσας της Γιακουτίας (πρώην Σοβιέτ, νυν ανεξάρτητη ηµοκρατία). Η απόφαση αυτή ενδέχεται να υποδηλώνει την επιθυµία της πλήρους ιδεολογικής, πολιτισµικής και οικονοµικής διαφοροποίησης του κρατιδίου από το ιστορικό του παρελθόν. Τον επίσηµο χαρακτηρισµό από την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών της γλωσσικής ποικιλίας των Σκοπιανών της Αυστραλίας ως «Macedonian Slavonic» και τις αντιδράσεις της ελληνικής οµογένειας στην Αυστραλία. Την «εγκατάσταση» της αλβανικής γλώσσας σε ένα τρίτο, νεοϊδρυθέν, πανεπιστήµιο και στη βουλή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας, ώστε να επιτευχθεί η πολιτική ισοτιµία των κατοίκων της χώρας. Την αναγνώριση της αναγκαιότητας για σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου στην ουγγρική γλώσσα σε ρουµάνικο πανεπιστήµιο. Την ολιγόωρη µετάδοση τουρκικών εκποµπών στη βουλγαρική ραδιοτηλεόραση. 10 Η τρίτη οµάδα αφορά την ελληνική πραγµατικότητα: Τη δραστηριοποίηση του Οργανισµού για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Τη ραδιοφωνική µετάδοση ολιγόωρων αλλόγλωσσων προγραµµάτων από τις ελληνικές συχνότητες. Τη διαπολιτισµική προσέγγιση Ελλήνων-Τούρκων µέσω της ποιητικής γλώσσας. Την παραβίαση του συνταγµατικού δικαιώµατος της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον ελληνικό πληθυσµό που φοιτά σε αλβανικά σχολεία Ως «τύπος» δηµοσιεύµατος νοείται η µορφή την οποία προσλαµβάνει το δηµοσιογραφικό κείµενο. 9 «Υπέρ των εκποµπών στην κουρδική γλώσσα εκφράστηκε ο υπουργός Εξωτερικών» (in.gr, 14/12/1999), «Ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα στην κουρδική γλώσσα» (pathfinder.gr, 13/11/2000), «Αντίθετος ο Υπουργός Άµυνας στις κουρδικές εκποµπές» (pathfinder.gr, 14/11/2000), «Λουκέτο σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο µετά τα ανέβασµα θεατρικού έργου στα κουρδικά» (pathfinder.gr, 19/11/2000), «Υπέρ των εκποµπών στην κουρδική η ηγεσία της ΜΙΤ» (pathfinder.gr, 28/11/2000). 10 «Η Γιακουτία υιοθέτησε την αγγλική γλώσσα» (pathfinder,gr, 6/1/2000), «Προκλητική απόφαση για τη γλώσσα των καταγόµενων από τη FYROM αυστραλών πολιτών» (pathfinder.gr, 14/9/2000), «Εκτενή αναφορά στον τύπο της ΠΓ Μ για τις δηλώσεις Τάτσι» (pathfinder.gr, 28/9/2000), «Ανοιχτό στην προοπτική κυβέρνησης συνασπισµού το κόµµα των Σοσιαλδηµοκρατικών» (pathfinder.gr, 7/11/2000), «Εκποµπές στην τουρκική γλώσσα από τη βουλγαρική ραδιοτηλεόραση» (pathfinder.gr, 17/11/2000). 11 «Οργανισµός για τη διεθνοποίηση της ελληνικής γλώσσας» (forthnet.gr, 22/9/1998), «Ειδήσεις σε 12 γλώσσες θα εκπέµπει η φωνή της Ελλάδας» (in.gr, 31/1/2000), «Ρέππας: Η µόνη µειονότητα στην Ελλάδα είναι των Μουσουλµάνων» (pathfinder.gr, 29/6/2000), «Καινοτόµες πρωτοβουλίες ραδιοφωνικών µεταδόσεων χρηµατοδοτεί η Ε.Ε.» (pathfinder.gr, 7/7/2000), «Η 3

4 Στο σύνολο των 16 δηµοσιευµάτων της υποκατηγορίας, τα 11 αναφέρονται στη γλώσσα ως βασικό στοιχείο της πολιτικής των κρατών για τις µειονότητες που ζουν στα εδάφη τους Οµιλίες και δηλώσεις του προέδρου της ηµοκρατίας Τα δηµοσιεύµατα αυτής της υποκατηγορίας υιοθετούν ένα ύφος «αντικειµενικό» ή «ουδέτερο», προκειµένου να προβάλουν την είδηση των επισκέψεων του προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας σε δύο πανεπιστήµια, ένα ελληνικό και ένα ρώσικο. Ο πολιτικός αρχηγός του κράτους επικεντρώνεται στη γλώσσα ως επικοινωνιακό/χρηστικό εργαλείο και, κυρίως, ως µέσο διαιώνισης ενός καταλυτικού στην επιρροή του πολιτιστικού µορφώµατος. Εάν στον εγχώριο λόγο του ο πρόεδρος της ηµοκρατίας κινδυνολογεί, στον εξαγόµενο πλέκει το εγκώµιο της ελληνικής γλώσσας, επισηµαίνει τον ενιαίο και συνεχή χαρακτήρα της από τα αρχαία χρόνια και εξαίρει τις «σωτήριες» για την ελληνική γλώσσα ενέργειες της Ρωσίας να ενισχύσει τις σπουδές των ελληνικών Εκδηλώσεις για τη γλώσσα Στην κατηγορία «Εκδηλώσεις για τη γλώσσα» εντοπίζουµε δηµοσιεύµατα τα οποία αναφέρονται: Στον κίνδυνο της συρρίκνωσης του αριθµού των γλωσσικών ποικιλιών στο άµεσο µέλλον. Στην εργαλειακή αντίληψη για τη γλώσσα στο πλαίσιο µιας ενοποιηµένης αγοράς. Στην πεποίθηση ότι η γλώσσα είναι φορέας πολιτισµού. Στην έννοια των «παγκόσµιων» γλωσσών. 13 Εντοπίστηκαν επίσης δύο βιβλιοπαρουσιάσεις. 14 Οι συγγραφείς των βιβλίων είναι ξένοι και οι χώροι στους οποίους πραγµατοποιούνται οι παρουσιάσεις είναι οι αίθουσες εκδηλώσεων ξένων πολιτιστικών κέντρων (Ελληνοαµερικάνικη Ένωση, Στρασβούργο). Η µία καταχώριση ενδέχεται να προέρχεται από τον ξένο τύπο. 15 Οι βιβλιοπαρουσιάσεις έχουν έµµεσο στόχο την ανάδειξη µιας εξωτερικής πολιτικής για την ελληνική γλώσσα ως εξαγώγιµο προϊόν. ποίηση στην υπηρεσία της Ελληνοτουρκικής προσέγγισης» (pathfinder.gr, 16/8/2000), «Σεβασµό της ελληνικής µειονότητας από την Αλβανία ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση» (pathfinder.gr, 26/10/2000). 12 «Το ΑΠΘ τίµησε τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας» (pathfinder.gr, 26/10/2000), «Οµιλία Στεφανόπουλου στην έδρα Ελληνικών Σπουδών στη Μόσχα» (pathfinder.gr, 26/6/2000). 13 «Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών κηρύσσεται το 2000» (in.gr/μπε, 21/10/1999), «Το 2001 Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών» (in.gr/απε, 2/4/2000), «Παγκόσµια Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας η 21η Φεβρουαρίου» (in.gr/associated Press, 8/12/2000), «Τον 21ο αιώνα οι µισές γλώσσες του κόσµου κινδυνεύουν από αχρηστία» (in.gr/μπε, 23/10/1999), «Συνέδρια για την ελληνική γλώσσα σε Πάτρα και ΗΠΑ» (in.gr/μπε, 25/1/2000), «Συνέδριο για τη διατήρηση της ισπανοεβραϊκής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη» (in.gr/reuters, 17/4/2000), «Αναζητώντας τις χαµένες διαλέκτους του Αµαζονίου» (in.gr/associated Press, 15/5/2000), «Βουλγαρία: ιεθνής διάσκεψη για τη γλώσσα των POM» (pathfinder.gr, 12/9/2000), «Στη Βοστόνη το 2ο Συνέδριο Νεολαίας ΣΑΕ Β. Αµερικής» (pathfinder.gr, 29/10/2000), «Οµιλία για την ελληνική γλώσσα στη ΕΠΚΑ Σερρών» (Phantis, 3/11/2000), «Συνάντηση πολιτισµών Καναδά και Ελλάδας» (pathfinder.gr, 9/11/2000), «Α ιεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας» («Το Εφήµερον», εκδότης Β. Κυριακίδης, 2000). 14 «Γραµµατική της ελληνικής γλώσσας από τις εκδόσεις Πατάκη» (in.gr, 16/12/1999), «Στρασβούργο: Παρουσίαση βιβλίου για την ελληνική γλώσσα» (pathfinder.gr, 30/10/2000). 15 Η εφηµερίδα Dernieres d Alsace δηµοσιεύει ένα άρθρο µε τίτλο «Σώστε τη γλώσσα» για το βιβλίο των Jacquellin de Romilly και Jean-Pierre Vernant Pour l amour du grec (Για την αγάπη των ελληνικών). 4

5 2.3. Η γλώσσα στην εκπαιδευτική διαδικασία Βασικές τοποθετήσεις των δηµοσιευµάτων αυτής της κατηγορίας είναι: Η ενίσχυση της διδασκαλίας στο εξωτερικό µέσω αποστολής ελληνικού διδακτικού προσωπικού, ελληνικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων, προγραµµάτων φιλοξενίας διευθυντικών στελεχών. Η ενίσχυση της διδασκαλίας στο εσωτερικό µέσω της αναδιαµόρφωσης των µεθόδων διδασκαλίας (επιµόρφωση και επαφή διδασκόντων µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων). 16 Και στις δύο περιπτώσεις υπογραµµίζεται η ανάγκη για συστηµατικότερες θεσµικές παρεµβάσεις από την πολιτεία Η γλώσσα ως αντικείµενο µόνιµης διορθωτικής στήλης Πρόκειται για τη µόνιµη και µοναδική στην κατηγορία της στήλη του ειδησεογραφικού τµήµατος των portals του διαδικτύου, την οποία υπογράφει ο Νίκος Βασιλάκος, στο in.gr. Η στήλη έχει έκταση έξι ιστοσελίδων, από τις οποίες δύο (1η και 2η) ανανεώνονται συστηµατικά και τέσσερις (3η 6η) παραµένουν αµετάβλητες: 1η ΣΤΗΛΗ: Το «Ελληνικόν» και το «Γλωσσικό Τελωνείο». «Το Ελληνικόν» περιλαµβάνει µια σειρά από ειδησεογραφικούς τίτλους γραµµένους στα αρχαία ελληνικά, οι οποίοι µέσω του γνωστού «κλικ» παραπέµπουν στα δηµοφιλέστερα ειδησεογραφικά δηµοσιεύµατα του site. Το «Γλωσσικό Τελωνείο» επιχειρεί να «εκτελωνίσει» τουλάχιστον όσους από τους όρους της αγγλικής παρουσιάζουν αυξηµένη τάση «παράνοµης εγκατάστασης» στην καθοµιλουµένη των Νεοελλήνων. Στην προσπάθεια αυτή, οι «παράνοµα εγκατεστηµένοι» όροι αντικαθίστανται µε µεταφραστικά δάνεια τα οποία ο συγγραφέας θεωρεί εγγύτερα στην ορθή χρήση της κοινής ελληνικής 17 (και λιγότερο βάρβαρα). Ο «Κολοφώνας», επιµελητής του αρχαιοελληνικού ειδησεογραφικού µετατροπέα, επισηµαίνει τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας και τη συσχετίζει µε την πολιτισµική συνέχεια και την ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. 2η ΣΤΗΛΗ: «Ακηκόαµεν και Απεκωφώθηµεν» («Τ ακούσαµε και κουφαθήκαµε») «Η νέα γλωσσική στήλη του ιν.γρ [sic!] αλιεύει µαργαριτάρια πανταχόθεν». Σε αυτή την ιστοσελίδα 16 «Εισαγωγική Επιµόρφωση ασκάλων: Από τη ρητορεία της εξαγγελίας στο κακέκτυπο της εφαρµογής» (ηλεκτρονική «επιστολή», forthnet.gr, Κώστας ιαµαντής, 12/10/1999), «Η µεταρρύθµιση και ο αρχαίος κόσµος» (ηλεκτρονική «επιστολή», forthnet.gr, Γιώργος Κ. Καββαδίας, 1999), «Σε πλήρη ευθυγράµµιση µε την πολιτική της Ε.Ε. Ποιο σχολείο θέλουµε; [ ] Για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών» [ηλεκτρονική «επιστολή» (ίσως ηλεκτρονική «σηµείωση», πρόκειται µάλλον για τις θεµατικές παραµέτρους ενός προφορικού λόγου, ο οποίος καταχωρίστηκε στο διαδίκτυο), forthnet.gr, Παύλος Αγγελόπουλος, 1999], «Λιγότερες ώρες διδάσκονται οι ξένες γλώσσες στα ελληνικά σχολεία απ ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (αναγγελία έρευνας, in.gr, 11/11/1999), «ασκάλους και βιβλία ελληνικής γλώσσας ζητά η απόδηµη νεολαία» (ανταπόκριση-αναγγελία, in.gr/απε, 2/12/1999), «Κατάρρευση της κοινωνίας» (αναφορά, «Το Εφήµερον», Β. Κυριακίδης, Ιούνιος 2000), «Καινούργιο κτύπηµα στη γλώσσα µας» (ρεπορτάζ, pathfinder.gr, 22/6/2000), «Ηλεκτρονικός κόµβος του ΚΕΓ για τους διδάσκοντες την ελληνική» (αναγγελία-ανταπόκριση, pathfinder.gr, 26/9/2000), «Πρόγραµµα φιλοξενίας διευθυντών δηµοσίων σχολείων της Αυστραλίας» (αναγγελία-ανταπόκριση, pathfinder.gr, 2/10/2000), «Πολιτιστική κίνηση των Ελλήνων στη Φιλιππούπολη» (έρευνα, pathfinder.gr, 8/12/2000). 17 Υπάρχει η αντίληψη ότι το µεταφραστικό δάνειο είναι λιγότερο υποτιµητικό για µια γλώσσα από άλλους τύπους δανείων. Είναι πράγµατι έτσι, εποµένως το σάντουιτς θα το αποκαλούµε από δω και στο εξής «αµφίψωµο», ή µήπως ο Άγγλος λόρδος θα εξακολουθήσει να δίνει το όνοµα τίτλο του στο γευστικό αυτό έδεσµα; Υφίσταται βέβαια και το ενδεχόµενο να αποκαλούµε το λόρδο Σάντουιτς λόρδο Αµφίψωµο, γιατί έτσι µας ακούγεται ελληνικότερο. 5

6 πραγµατοποιείται ρυθµιστική παρέµβαση µε ειρωνική µάλλον διάθεση στα λεξιλογικά και συντακτικά λάθη που εντοπίζονται στις καθηµερινές συνοµιλίες. 3η ΣΤΗΛΗ: «Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά». Πρόκειται για την επί λέξει µετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα του κειµένου που εκφώνησε ο Ξενοφών Ζολώτας το 1959 στους συνέδρους της ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Οι λέξεις που χρησιµοποίησε, καθώς και ο συνδυασµός τους, παρήγαγαν ένα κείµενο του οποίου το περιεχόµενο ήταν κατανοητό, σύµφωνα µε αυτόν που υπογράφει τη σελίδα, τόσο στο αγγλόφωνο όσο και στο ελληνόφωνο ακροατήριο. Ο λόγος για τον οποίο περιλαµβάνεται σε αυτή τη στήλη το κείµενο είναι για να καταδειχθεί ο παγκόσµιος χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας. 4η ΣΤΗΛΗ: «Η καθηµερινή οµιλία των αρχαίων Ελλήνων». Από το κείµενο προκύπτει: η ανωτερότητα των αρχαίων Ελλήνων σε σχέση µε τους Λατίνους σύγχρονούς τους και τους Ευρωπαίους απόγονους των Λατίνων, η ανωτερότητα της γλώσσας των αρχαίων Ελλήνων σε σύγκριση µε τη γλώσσα των Λατίνων, ανωτερότητα που αποδεικνύεται από τον αριθµό των τύπων, η ανάγκη να γίνει ο σύγχρονος Έλληνας «το παντοτινό παιδί του κόσµου» (φράση του συγγραφέα). 5η ΣΤΗΛΗ: «Η γλώσσα ως κόσµος. Το παράδειγµα της ελληνικής». Τα χαρακτηριστικά του κειµένου είναι: Η νοµιµοποίηση που επιβάλλουν οι πρώτες χρήσεις: «Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ξυπνά το πρωί, πλησιάζει τη θάλασσα, κοιτά τα ελληνικό αρχιπέλαγος και νιώθει απέραντη ψυχική ευφορία και την ανάγκη να περιγράψει ό,τι βλέπει [ ] Είναι όµως αδύνατον. Νιώθει αδύναµος να εκφραστεί µε πληρότητα και ακρίβεια. Από το λεξιλόγιό του λείπουν λέξεις όπως θάλασσα...». Η δυναµική της συνέχειας: «... και τόσες ακόµη άλλες [λέξεις] που παραµένουν ίδιες εδώ και χρόνια». Η χρησιµότητα της επαρκούς γνώσης της «κοινής» ελληνικής: «Να ενδιαφερθούµε για τους περισσότερους από 200 τύπους του ελληνικού ρήµατος [ ] ανοίγοντας µια οποιαδήποτε Γραµµατική Τέχνη. Να ενδιαφερθούµε για τα σηµασιολογικά [ ] πεδία ανοίγοντας ένα λεξικό βιβλίο [ ] να ασχοληθούµε λίγο παραπάνω µε τη γλωσσική θεωρία και να τη συνδέσουµε µε την καθηµερινή πρακτική». Η εισαγωγή της έννοιας του κέρδους από τη γνώση της «κοινής» γλώσσας. 6η ΣΤΗΛΗ: Ο συντάκτης απαριθµεί τους «µήνες των αρχαίων Ελλήνων», καθώς και τους «αρχαίους ελληνικούς αριθµούς» Γνώµες και σχόλια για τη γλώσσα Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται τα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα που σχολιάζουν τον κοινωνικό ρόλο της γλώσσας ή/και την καθηµερινή χρήση της. Θεµατικοί άξονες των δηµοσιευµάτων είναι: Ιστορική αναδροµή: Οι ρίζες της νέας ελληνικής γλώσσας. Στο κείµενο εντοπίζονται: το στοιχείο της συνέχειας («...αδιάσπαστη παράδοση χρόνων»), το στοιχείο του κινδύνου εξαιτίας αφενός της αλλοίωσης η οποία, σύµφωνα µε τη συγγραφέα, ξεκίνησε επί Τουρκοκρατίας και συνεχίζεται έως σήµερα µε την εισαγωγή αγγλικών όρων στο ελληνικό λεξιλόγιο (εξωτερικός κίνδυνος), αφετέρου του βοµβαρδισµού των νέων «από διάφορα µηνύµατα προερχόµενα από τηλεοπτικά κανάλια, το βίντεο, τη ροκ µουσική, και άλλα πολλά, µε αποτέλεσµα να απειλούν όχι µόνο την 6

7 ελληνική γλώσσα, αλλά και τις γλώσσες, ίσως και την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης» (εσωτερικός κίνδυνος). ηµοσίευση µιας σειράς γραµµατικών κανόνων. Στην εισαγωγική παράγραφο του κειµένου ο συγγραφέας εντοπίζει τον κίνδυνο που καλείται να αντιµετωπίσει η γλώσσα εξαιτίας των greeklish. Πρόκειται, όπως πληροφορεί τον αναγνώστη του, για µια µέθοδο γραφής η οποία έχει διαδοθεί µέσω του διαδικτύου. «Εµείς [ως χρήστες της γλώσσας] καλούµαστε να δώσουµε µία ακόµη µάχη [ ] Το µόνο µας όπλο: να καλλιεργήσουµε το ελληνικό µας λεξιλόγιο». ηµοσίευση µιας σειράς σύντοµων διαλόγων, στους οποίους ο συντάκτης επικεντρώνεται στα σηµαίνοντα των χρήσεων και αποφεύγει το σχολιασµό των σηµαινόµενων, των εννοιών, περιορίζοντας µε αυτό τον τρόπο την εξέταση της γλώσσας σε επίπεδο αισθητικής επιφάνειας και όχι εννοιών. Κείµενο (µε τίτλο «Οι Γλωσσοφάγοι») το οποίο εξετάζει τις χρήσεις του γερουνδιακού απαρεµφάτου στην ελληνική γλώσσα, στο πλαίσιο, όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης, διαλόγου, προτάσεων και προβληµατισµού για την ελληνική γλώσσα. Το κείµενο ενδέχεται να εµπίπτει στην κατηγορία «Η γλώσσα ως αντικείµενο µόνιµης διορθωτικής στήλης», καθώς στην αρχή αναγράφεται η φράση: «Σε αυτό το τεύχος: το γερουνδιακό απαρέµφατο», αλλά δεν εντόπισα ούτε προηγούµενο ούτε επόµενο «Γλωσσοφάγο». Στη «σατιρική» συζήτηση για τη γλώσσα µετέχουν: ο είρων, ο υστερικά συντηρητικός, ο θρησκόληπτος, ο επιστηµονικός πολιτικά ορθός νους, ο αδιάφορος, ο επί παντός επιστητού εκπρόσωπος της κεντροαριστεράς, ο µαϊντανός της επικαιρότητας και ο καταβάλλων ευγενείς προσπάθειες συντονιστής. Ο διάλογος για τη γλώσσα εκτυλίσσεται σε πολιτικό και κοινωνικό (ήτοι εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό) επίπεδο. Οι συνοµιλητές αγκιστρώνονται στους γλωσσικούς τύπους και φιλονικούν για το µανιχαϊστικό δίδυµο «γραµµατικά ορθό εσφαλµένο», για την καθιέρωση και τη διάδοση της µιας (κοινής) ή της άλλης (γλωσσικού συνονθυλεύµατος, γλώσσας των νέων) γλωσσικής µορφής, για την αντιµετώπιση του κινδύνου εισβολής αλλόγλωσσων (κατά την αξιακή χρήση του όρου «αλλόθρησκων») όρων. Οι γλωσσικές τάσεις των συνοµιλητών συσπειρώνονται γύρω από το δίπολο «δεξιοί/συντηρητικοί αριστεριστές/καινοτόµοι». Οι κεντρώοι τοποθετούνται στο µέσο των τάσεων, εφόσον οι ιδεολογικές τους κατευθύνσεις δεν είναι σαφείς. Με αυτή την ταξινόµηση νοµιµοποιείται η εικόνα των πολιτικο-γλωσσολογικά κατανεµηµένων κοινωνικών οµάδων βάσει της δηµοφιλούς πολιτικής διαίρεσης. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Περίπου το 1/3 των 36 υπό διερεύνηση portals διαθέτουν οργανωµένο ειδησεογραφικό τµήµα, ενώ µόλις 4 από αυτά περιλαµβάνουν µεταγλωσσικά δηµοσιεύµατα (τα in.gr και pathfinder.gr αριθµούν τις περισσότερες µεταγλωσσικές καταχωρίσεις λόγω της παλιότερης λειτουργίας τους στο διαδίκτυο, της συστηµατικότερης οργάνωσης του υλικού και της τάσης τους προς εξειδίκευση του δηµοσιογραφικού προσωπικού). Επίσης, πέραν όσων ήδη έχουν εντοπιστεί («Το Εφήµερον», «ύο Όψεις»), δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά περιοδικά ή εφηµερίδες µε πρωτότυπο υλικό για τη γλώσσα (ειδησεογραφικής φύσης), όπως τουλάχιστον προκύπτει από την παρούσα έρευνα. Ελάχιστα (µόλις 6 στα 53) είναι τα πρωτότυπα µεταγλωσσικά δηµοσιεύµατα στο ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals, και εντοπίζονται στο in.gr υπό τη µορφή µόνιµης διορθωτικής στήλης µε ενηµερωτικό, περιγραφικό και ρυθµιστικό περιεχόµενο. Τα πλέον προσφιλή θέµατα των (ειδησεογραφικών κυρίως) δηµοσιευµάτων είναι: Η πολιτική για τις µειονότητες στον τοµέα της γλώσσας, µε το ενδιαφέρον των δηµοσιογραφικών κειµένων να εστιάζεται κυρίως: στην ένταξη των γλωσσών των µειονοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη µετάδοση και αναµετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων για τις µειονότητες στη γλώσσα τους µέσα από τις 7

8 κρατικές ραδιοσυχνότητες, στη νοµιµοποίηση της χρήσης της γλώσσας των µειονοτήτων και στη δηµόσια (κρατική/επίσηµη) επικοινωνία των µειονοτικών πληθυσµών. Ο κίνδυνος για την επιβίωση των γλωσσών του κόσµου και οι προσπάθειες διατήρησης όσο το δυνατόν περισσότερων γλωσσικών ποικιλιών παγκοσµίως, είτε µέσω της καθιέρωσης επετείων από διεθνείς οργανισµούς είτε µέσω διαλέξεων, συµποσίων, ερευνών. Η κινδυνολογία για την πορεία της ελληνικής γλώσσας όσον αφορά: τη διδασκαλία της ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τον τρόπο µε τον οποίο διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία και τον εντοπισµό των υπευθύνων για την κακή χρήση της γλώσσας (λαϊκών και ΜΜΕ). Αναλυτικά, στην κατηγορία 2.1 («Η γλώσσα ως πολιτική επικαιρότητα») περιλαµβάνεται το 34,1% του συνόλου των δηµοσιευµάτων που εντοπίστηκαν στο ειδησεογραφικό τµήµα των portals του.gr domain. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις κατηγορίες 2.2 («Εκδηλώσεις για τη γλώσσα») και 2.3 («Η γλώσσα στην εκπαιδευτική διαδικασία») είναι 26,4% και 18,9%. Από τα ποσοστά αυτά προκύπτει το συµπέρασµα ότι το ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals «στελεχώνεται» από δηµοσιεύµατα πολιτικού ενδιαφέροντος, και γενικότερα από δηµοσιεύµατα τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν ως «είδηση» (σε ποσοστό 79,4%). ηλαδή η γλώσσα ως ειδησεογραφική θεµατική ενότητα δε «φλερτάρει» µε το διαδίκτυο, παρά όταν γίνεται άµεση ή έµµεση αναφορά στην πολιτική (εξωτερική ή εσωτερική) επικαιρότητα. Οι «γνώµες» και οι «σχολιασµοί» περιορίζονται στο 20,6% του συνολικού αριθµού των δηµοσιευµάτων. Η γλώσσα είναι ζήτηµα πολιτικής. Πολιτική είναι στην πλειονότητά της η µεταγλωσσική θεµατολογία (34,1%). Πολιτική ασκεί και το διαδίκτυο, χωρίς κόστος, εφόσον νοµοθετικά είναι ελεύθερη (κατά συνθήκη ελεύθερη) η καταχώριση πληροφοριών και σχεδόν ανεµπόδιστη η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (τροχοπέδη αποτελεί ο συνδροµητικός χαρακτήρας ορισµένων τοποθεσιών). Οι ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές σελίδες δανείζονται τα κείµενά τους από τα ηλεκτρονικά ενηµερωτικά δελτία των ειδησεογραφικών πρακτορείων (ενίοτε αναφέρεται η πηγή: ΑΠΕ, ΜΠΕ, Reuters, Associated Press), καθώς και από δελτία τύπου. εν είναι λοιπόν τυχαίο που περισσότερα από τα µισά δηµοσιεύµατα (το 63,8% του συνόλου των δηµοσιευµάτων της έρευνας) έχουν τη µορφή ανυπόγραφου ρεπορτάζ/ανταπόκρισης (35,5%), ή ακόµα και αναγγελίας (28,3%), συνήθης πρακτική στα κείµενα που προέρχονται από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Επειδή ακριβώς η πλειονότητα των δηµοσιευµάτων των portals αποτελούν δάνεια από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο αναγνώστης διαβάζει στο κάτω µέρος της σελίδας µια προειδοποίηση του τύπου: «Το τάδε portal δε φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο άλλων δικτυακών τόπων». Είναι η φύση του µέσου που καθιστά το δανεισµό εύκολο. Τα µόνα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα που υπογράφονται είναι όσα αποτελούν τη µόνιµη διορθωτική στήλη, οι γνώµες και τα σχόλια, καθώς και οι «ηλεκτρονικές επιστολές». Καθώς λοιπόν στην πλειονότητά τους (71,7%) τα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα είναι ειδησεογραφικά (βασικές κατηγορίες: ρεπορτάζ = 22, έρευνα = 1 και αναγγελίες = 17), 18 παρατηρείται µια υφολογική «ουδετερότητα». Οι συγγραφείς περιορίζονται σε αναφορές γεγονότων και σε εντός εισαγωγικών παραθέσεις δηλώσεων ή σχολιασµών των εµπλεκόµενων προσώπων. Αποφεύγουν τις αξιολογικές κρίσεις, περιορίζοντάς τες στην επιλογή των προσώπων των οποίων τις δηλώσεις χρησιµοποιούν στο κείµενο εργασίας τους. Εµπάθεια ή πολιτικός ή άλλος χρωµατισµός, συνηθισµένα χαρακτηριστικά του ύφους των κειµένων του ηµερήσιου/περιοδικού τύπου, των ρεπορτάζ της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, δεν παρατηρούται, τουλάχιστον στα δηµοσιεύµατα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας (εξαιρούνται η µόνιµη στήλη και τα άρθρα). 18 Αριθµούνται επίσης 3 ηλεκτρονικές επιστολές, 5 γνώµες/σχόλια, 1 µόνιµη διορθωτική στήλη (µε 6 κείµενα). 8

9 Στα ηλεκτρονικά κειµενικά δάνεια από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία παρατηρείται επίσης µια τάση υπερκειµενικής µεταγραφής (µε διπλή κίνηση «κλικ» στον τίτλο της περίληψης παρουσιάζεται ολόκληρο το δηµοσίευµα). Αν και η πλειονότητα των µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων προσλαµβάνει κειµενική µορφή, η µόνιµη στήλη του in.gr για τη γλώσσα υπερκειµενοποιείται. «Το κείµενο παρουσιάζεται στον αναγνώστη σα µια σειρά πιθανών κειµένων, ένα από τα οποία υλοποιείται σε κάθε αναγνωστική πράξη». 19 Το στοιχείο του «ηθικού πανικού» δεν εντοπίζεται στο διαδίκτυο, γεγονός αναµενόµενο δεδοµένης της πολυφωνίας του διαδικτύου, της εύκολης προσβασιµότητας στην καταχώριση των πληροφοριών και στην παρούσα λειτουργική δοµή του όχι ως µέσου µαζικής ενηµέρωσης, 20 αλλά ως επικοινωνιακού δίαυλου πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, το (υπερ)κείµενο µοιάζει να είναι αποµονωµένο σε µια τοποθεσία όπου δε δηµιουργείται διάλογος ούτε αντιθέσεις. 19 Γ. Σκαρπέλος, ό.π., σελ Νοµικά, το διαδίκτυο δεν εµπίπτει ούτε στο άρθρο 14 του συντάγµατος ούτε στο 15 εξαιρείται κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αµφίδροµης και συνδροµητικής φύσης του βλ. Γιάννα Π. Κική, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Το δίκαιο της πληροφόρησης, Προσκήνιο, Αθήνα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας).

2. Η Νέα ΜΕΡΑ εκπροσωπείται έκτοτε στη Βουλή από τα μέλη της Βουλευτές Ιωάννη Κουράκο (Β Πειραιώς) και Νικόλαο Σταυρογιάννη (Φθιώτιδας). ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ Του πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «Νέα Μεταρρυθμιστική Ριζοσπαστική Ανασυγκρότηση (Νέα ΜΕΡΑ)», που εδρεύει στην Αθήνα (Λέκκα 3-5) και εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες στα ΜΜΕ. Η ελληνική εµπειρία και προοπτικές στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης

Οι νέες τεχνολογίες στα ΜΜΕ. Η ελληνική εµπειρία και προοπτικές στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι νέες τεχνολογίες στα ΜΜΕ. Η ελληνική εµπειρία και προοπτικές στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης Μιχάλης Μεϊµάρης Στις γραµµές που ακολουθούν θα επιχειρήσουµε µια σύντοµη παρουσίαση των σπουδαιότερων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί Ενότητα 3: Πρακτορεία ειδήσεων Εξελίξεις Παναγιώτου Νικόλαος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των σωμάτων κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου

Περιγραφή των σωμάτων κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου [Βιβλιογραφία] Σώματα Κειμένων Το σώμα κειμένων του Ηλεκτρονικού Κόμβου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) [1] Περικλής Πολίτης (ppolitis@jour.auth.gr) Λέκτορας Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004

Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Παρουσίαση Έρευνας Παρατηρητηρίου, 10/2004 Είναι γνωστό, ότι κατά καιρούς συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στοιχεία που αφορούν γενικά και ειδικά µεγέθη για την εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα η ετήσια απογραφή µαθητών από τις σχολικές µονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα]

[H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Κείμενο [H επίδραση της τεχνολογίας στη γλωσσική ποικιλότητα] Ένας χώρος με ιδιαίτερη επίδραση στο θέμα της γλωσσικής διαφοροποίησης και της διερεύνησης της γλωσσικής ποικιλότητας είναι ο χώρος της τεχνολογίας.

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 6: Ανάλυση Περιεχομένου Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε

Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών στα οποία το Α.Π.Θ. είναι συνδροµητής. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει µε βάση λέξεις κλειδιά σε ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 2003 ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. http://www.sciencedirect.com Αναζήτηση σε όλα τα άρθρα των επιστηµονικών περιοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν

Τετάρτη 23 Μαΐου, «Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό η σκέψη το κάνει έτσι», όπως. διαπίστωσε ο Άμλετ στο ομώνυμο έργο του Shakespeare, όταν ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΙΔΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΑΤ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Τετάρτη 23 Μαΐου, 2012 «Τίποτα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου Πληροφοριακή παιδεία και ελληνική πραγµατικότητα: Ιδέες και προβληµατισµοί που προέρχονται από τα δύο σχετικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου Χαρά Μπρίντεζη Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες,

Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Χορηγίες στο e-περιοδικό www.greekarchitects.gr. Αξιότιµοι συνεργάτες, Το GreekArchitects.gr, αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ελληνικά ηλεκτρονικά περιοδικά για την αρχιτεκτονική. Απαρτίζεται από 18 συντάκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η έκδοση Το Μακεδονικό και η Βουλγαρία κάνει τον γύρο του κόσμου Η εφημερίδα Ντνέβνικ, η μεγαλύτερη των Σκοπίων, καλύπτει την πρώτη σελίδα της με τον τίτλο Ελληνοβουλγαρική

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα μέλη και τους φίλους. του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Προς τα μέλη και τους φίλους. του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Ηράκλειο, 08/11/2015 Πληροφορίες: Ε. Μαράκη, Μ. Καδιανάκη Τηλ.: 6942558286, 6977714973 e-mail: iakekriti@gmail.com Website: iake.weebly.com 1 η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τα μέλη και τους φίλους του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991. www.jour.auth.gr Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ιδρύθηκε το 1991. Στα Καλύτερα Τμήματα Παγκοσμίως Tο Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ αναδείχθηκε στα κορυφαία 150 Τμήματα της ειδικότητάς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς συμβατότητας με τα άρθρα 16, 86 και 87 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με το Πρωτόκολλο για το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογώντας τον Ρόλο των Ελληνικών ΜΜΕ στο να Αποτυπώσουν την Πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας και να Προωθήσουν την Ένταξη των Μεταναστών

Αξιολογώντας τον Ρόλο των Ελληνικών ΜΜΕ στο να Αποτυπώσουν την Πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας και να Προωθήσουν την Ένταξη των Μεταναστών Αξιολογώντας τον Ρόλο των Ελληνικών ΜΜΕ στο να Αποτυπώσουν την Πολυπολιτισμικότητα της Ελληνικής Κοινωνίας και να Προωθήσουν την Ένταξη των Μεταναστών EDA GEMI Athens, 29 March 2012 ROBERT SCHUMAN CENTRE

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

είδη Άρθρο Επιστολή-ανοιχτή επιστολή Οµιλία Δοκίµιο Επιφυλλίδα εισήγηση

είδη Άρθρο Επιστολή-ανοιχτή επιστολή Οµιλία Δοκίµιο Επιφυλλίδα εισήγηση Ορισµός : το είδος του κειµένου βάσει του οποίου πρέπει να γίνει η παραγωγή λόγου. Καθορίζεται από την εκφώνηση είδη Άρθρο Επιστολή-ανοιχτή επιστολή Οµιλία Δοκίµιο Επιφυλλίδα εισήγηση τίτλος υπότιτλος

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας

Κείμενο 2 Θετικά σχόλια για την επιλογή χρήσης της ελληνικής γλώσσας Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2308) Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών: ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτική κοινότητα, τοπική κοινωνία Αικατερίνη Πετροπούλου Βιβλιοθήκη, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Παγκόσµια ηµέρα βιβλιοθηκών Ο εορτασµός µιας παγκόσµιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Περίληψη είναι μικρής έκτασης κείμενο, με το οποίο αποδίδεται συμπυκνωμένο το περιεχόμενο ενός ευρύτερου κειμένου. Έχει σαν στόχο την πληροφόρηση των άλλων, με λιτό και περιεκτικό τρόπο, για

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος

Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τηλεοπτικός Δημοσιογραφικός Λόγος Ενότητα 1: Εισαγωγικό μάθημα Περικλής Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Ημερίδα Ενημέρωσης: 20 Σεπτεμβρίου 2013 Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης Η Δράση Η δράση "Ανοικτά Ψηφιακά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας "

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2016-2017 ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ02) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος δημοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος

ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος ημοσιογραφικός Λόγος (γλωσσικά μέσα και ιδεολογία) Σημειώσεις για το μάθημα ημοσιογραφία & ημόσιος Λόγος Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων ημοσιογραφικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού

Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Διαδικτυακό Περιβάλλον Διαχείρισης Ασκήσεων Προγραμματισμού Καραγιάννης Ιωάννης Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ Ημερομηνία 10/3/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500064083 Νικόλ Μαντζικοπούλου: Το μυστικό για την επιτυχία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2008-2009 Με βάση την εξαετή πλέον εμπειρία του δικτύου και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς του Δικτύου, όπως καταγράφονται στον

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Υπεύθυνος Ύλης Ο υπεύθυνος ύλης συνεννοείται με τον αρχισυντάκτη και τους

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2

Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 9/7/2009 1 Ορισμός ιστορική διαδρομή Πληροφοριακή Παιδεία & Βιβλιοθήκες Πληροφορία ηθική των πληροφοριών 9/7/2009 2 1974 οzarkowski ανέδειξε την μεγάλη επίδραση & την αποτελεσματική χρήση της πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις

Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της Γνώσης Ημερίδα Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες & Δράσεις Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη 12/10/2015 www.plato-academy.gr Ακαδημία Πλάτωνος Οι δρόμοι της

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13

Περιεχόµενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ a. Γενικές αρχές b. Γενικοί σκοποί 13 Περιεχόµενα Εισαγωγή 3 1 ο Μέρος Οι προτάσεις των προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών σήµερα 7 Κεφάλαιο 1 ο Ανάλυση Συγκριτική καταγραφή των προτάσεων σύγχρονων προγραµµάτων σπουδών Φυσικών Επιστηµών.

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά

Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά Καλλιτεχνική επιμέλεια εξωφύλλου ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Σχεδιασμός & δημιουργία εξωφύλλου ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΗΣ [www.alpha2.gr] ISBN έντυπης έκδοσης: 978-960-7948-46-5 ISBN ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισµα 21. Γλώσσες & Διάλεκτοι ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαγώνισµα 21. Γλώσσες & Διάλεκτοι ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΠΑΣΣΑΣ, MED ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαγώνισµα 21 Γλώσσες & Διάλεκτοι ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισµού των γλωσσών. Από την

Διαβάστε περισσότερα

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί Ενότητα 6: Πηγές, Εξελίξεις, Πλαίσιο Παναγιώτου Νικόλαος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικός όμιλος Συγγραφής και Δημοσιογραφίας

Εκπαιδευτικός όμιλος Συγγραφής και Δημοσιογραφίας Ε τάξη 2 ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Σχ. Έτος 2015-16 Εκπαιδευτικός όμιλος Συγγραφής και Δημοσιογραφίας Α ΜΈΡΟΣ Βασικές πληροφορίες για τη δημοσιογραφία Δημιουργία και σχολιασμός άρθρων Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Όμιλος Γλώσσας : «Παιχνίδια γλώσσας και δημιουργική γραφή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η δημιουργική γραφή στο δημοτικό σχολείο είναι μια προσπάθεια να ξυπνήσουμε στο παιδί τα συναισθήματα και τις σκέψεις του,

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΧΡΟΝΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Προβλεπόμενες ώρες: 232 130 για το βιβλίο Κάθε ενότητα: 8 12 ώρες (σύνολο 120 περίπου) Επετειακές: 2 ώρες (σύνολο 10 περίπου) [ενότητα: 16 20 σελίδες] 32 για το ανθολόγιο 70 για τις δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» ΑΘΗΝΑ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Σύμφωνα με τα άρθρα του Καταστατικού της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης

Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Module 3 είγµατα για Μαθησιακό Πρόγραµµα Αλφαβητισµού Απόκτηση κοινωνικής στέγασης Αίτηση για κοινωνική στέγαση Το Ταµείο Στέγασης των ηµαρχείων Λουπλιάνας Μη κυβερνητικός οργανισµός στέγασης Λτδ Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία

Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Ερευνητικό Αποθετήριο Πανεπιστημίου Πειραία Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο ΠΕΡΙΛΗΨΗ σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2016 Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2005-2007 Βρισκόμαστε στην αρχή της τρίτης περιόδου, μετά την ιδρυτική μας συνέλευση τον Νοέμβριο του 2001 και επιβάλλεται να

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS

Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου. Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS Ερευνητικό Αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Οδηγίες κατάθεσης δημοσίευσης στο σύστημα Ερευνητικού Αποθετηρίου CRIS 2014 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή (browser) όπως Mozilla Firefox,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Νικόλαος Χ. Μπέκας Greek classroom of Masterστην "Κοινωνική Παιδαγωγική και μάχη ενάντια στη νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών. Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Εφαρμογές πρακτικών της παιδαγωγικής του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών Άννα Φτερνιάτη Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: 4 η Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Δύο περίοδοι Για τη διδασκαλία ολόκληρης της ενότητας διατίθενται 7

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος

Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια μεταφράσεων και εκδοτικός χώρος 8 η ενότητα: Ολοκλήρωση βιβλιοπαρουσιάσεων Ελένη Κασάπη Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 7: Τέχνη -κουλτούρα - κριτική θεωρία Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Συγκριτική παρουσίαση των WebTvs των κυριότερων ελληνικών αναλογικών καναλιών

ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Συγκριτική παρουσίαση των WebTvs των κυριότερων ελληνικών αναλογικών καναλιών ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Συγκριτική παρουσίαση των WebTvs των κυριότερων ελληνικών αναλογικών καναλιών WebTv ΤατελευταίαχρόνιακαιστηνΕλλάδα, οι γρήγορες ταχύτητες στο internet επιτρέπουν στους χρήστες του να

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή σε περιοδικό που πραγματεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέμα γενικού ενδιαφέροντος. Με το κύριο άρθρο, που

Το άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή σε περιοδικό που πραγματεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέμα γενικού ενδιαφέροντος. Με το κύριο άρθρο, που ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ Το άρθρο είναι δημοσίευμα σε εφημερίδα ή σε περιοδικό που πραγματεύεται ένα ειδικό, επίκαιρο θέμα γενικού ενδιαφέροντος. Με το κύριο άρθρο, που δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα, η

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 0501130 Φιλήμονος 36-38 & Τσόχα, 11521 Αμπελόκηποι Ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης του Σχολείου 1 / 21 Σχολικό Έτος : 2010-2011 Α. Διαδικασίες Υλοποίησης 1. Ανάπτυξη Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα