Ελπίδα-Μελποµένη Χλιµίτζα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTALS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελπίδα-Μελποµένη Χλιµίτζα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTALS"

Transcript

1 Ελπίδα-Μελποµένη Χλιµίτζα ΜΕΤΑΓΛΩΣΣΙΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ PORTALS 1. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί είναι να διαπιστωθεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η γλώσσα στο ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals στο διαδίκτυο. 1 Για τη συλλογή των µεταγλωσσικών ηλεκτρονικών δηµοσιευµάτων χρησιµοποιήθηκαν οι µηχανές αναζήτησης 36 ελληνικών τοποθεσιών (portals, search engines και indexers). 2 Η ανεύρεση των µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων έγινε µε την εισαγωγή λέξεων ή φράσεων-κλειδιών στο πλαίσιο «Αναζήτηση» του ειδησεογραφικού τµήµατος των portals, στις κατηγορίες «news», «media», «on line media» και «internet media». Οι όροι οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη διαδικασία είναι: «γλώσσα», «γλωσσικός», «λόγος», «οµιλία», «λέξη», «λεκτικός», «language», «linguistics», «speech», «word», «tongue», «dialect», καθώς και φράσεις/συνδυασµοί λέξεων κλειδιών όπως «ελληνική γλώσσα», «ξένες γλώσσες», «αρχαία ελληνικά» και «αρχαιοελληνικά». Η έρευνα κάλυπτε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας των ηλεκτρονικών ειδησεογραφικών τµηµάτων των portals 3 έως τις 12/12/2001, ηµεροµηνία (αυθαίρετα επιλεγµένη) καταχώρισης του τελευταίου κειµένου 4 που λάβαµε υπόψη σ αυτή την έρευνα. Σε 4 από τις 36 ηλεκτρονικές πύλες που ερευνήθηκαν, εντοπίστηκαν 53 πρωτοδηµοσιευµένα ή πρωτότυπα κείµενα. Η αριθµητική κατανοµή τους είναι η ακόλουθη: 1 Απ όσο γνωρίζω, δεν έχει πραγµατοποιηθεί άλλη µελέτη η οποία να αφορά δηµοσιεύµατα του ελληνικού ηλεκτρονικού τύπου για τη γλώσσα. Ως ελληνικό ηλεκτρονικό τύπο εκλαµβάνω το ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals. Εξαιρώ από το πλαίσιο της έρευνας τις ηλεκτρονικές εκδόσεις των έντυπων εφηµερίδων και περιοδικών, ως δευτερογενείς πηγές µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων. 2 START, Greekexperts, Xgr, Welcome to Hellas On Line, Mdataplus.gr, LinkHellas, AAA Matilda Greece, forthnet.gr, YellowPages.gr, The Greek, Greek Indexer, ΠΥΛΑΙ, Hellas map, Evresi, No1, in.gr, TOXOsearch, HellasNet, Phantis, FindLink, pathfinder.gr, HACK.gr, Flash.gr, Greek Spider, Directory.gr, RoBBy, PAN.gr, Pyxida.com, Psirri.Online, Eone, Artemis, Webindex Internet Search, THEA, GoGreece.Com, IBoom. 3 Ορισµένα κείµενα χρονολογούνται από το Η πλειονότητα ωστόσο των κειµένων είναι του Αποφάσισα να χρησιµοποιήσω τον όρο «κείµενο» και όχι «υπερκείµενο», παρόλο που ένας συστηµατικός χρήστης του διαδικτύου δε θα δεχόταν αυτή την επιλογή. Η απόφαση ωστόσο στηρίχθηκε στην ίδια τη φύση των ηλεκτρονικά δηµοσιευµένων κειµένων. Αν το «υπερκείµενο» είναι «ένα ανάπτυγµα του υλικού µε τη µορφή ενός δικτύου στοιχείων και συνδέσµων, όπου ο συγγραφέας µπορεί να παγιώσει τους συνδέσµους, ενώ ο αναγνώστης µπορεί να τους καθορίσει καθώς τους εξερευνά» (Γιάννης Σκαρπέλος, Terra Virtualis Η κατασκευή του κυβερνοχώρου, Νεφέλη, Αθήνα 1999, σελ. 93), το «κείµενο» δεν µπορεί να παραπέµψει υλικά παρά µονάχα στον ίδιο του τον εαυτό. Τα περισσότερα από τα κείµενα που ερευνήθηκαν δεν παρέπεµπαν σε θεµατικά παρόµοια ειδησεογραφικού ή άλλου τύπου δηµοσιεύµατα, γι αυτό και αποφεύχθηκε ο όρος «υπερκείµενο». Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι, στην περίπτωση του in.gr, έχει πραγµατοποιηθεί µια εξαιρετικά συστηµατική και σχολαστική εργασία όσον αφορά την υπερκειµενοποίηση των σελίδων για τη γλώσσα, οι οποίες λαµβάνουν τη µορφή µόνιµων στηλών. Εάν ο αναγνώστης παγιώσει (fix) τον κένσορα σε ορισµένους από τους όρους οποιουδήποτε κειµένου, θα διαπιστώσει πως όχι µόνο στην οθόνη του παρουσιάζεται ένα πλαίσιο µε χαρακτήρα συµπληρωµατικό του όρου πάνω στον οποίο παγιώθηκε ο δείκτης, αλλά επίσης ότι, εφόσον ο χρήσης δώσει µε διπλή κίνηση (double click) εντολή παραποµπής, τότε το υπερκείµενο τον στέλνει σε µια ιστοσελίδα µε παρόµοιο θεµατικό άξονα. Για διευκόλυνση της συγγραφής της εργασίας, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση το «υπερκείµενο» θα χαρακτηρίζεται ως «κείµενο». 1

2 Ηλεκτρονικές πύλες in.gr 18 Pathfinder News 23 Phantis 7 forthnet.gr 5 Αριθµός µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων Παράλληλα, διερευνήθηκε και η περίπτωση ύπαρξης ελληνικών ηλεκτρονικών εφηµερίδων και περιοδικών, στα οποία στη συνέχεια εισήχθη η λέξη-κλειδί προκειµένου να παρουσιαστούν άρθρα για τη γλώσσα. Μόνο στα ηλεκτρονικά περιοδικά «Το Εφήµερον» (4) και «ύο Όψεις» (2 δηµοσιεύµατα στο 2ο τεύχος του) µε link µέσω Phantis εντοπίστηκαν µεταγλωσσικά δηµοσιεύµατα. Προκειµένου να συνεχιστεί η περιγραφή του υλικού, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι όροι «πρωτότυπα» και «πρωτοεµφανιζόµενα» κείµενα. Πρωτότυπα χαρακτηρίζονται τα κείµενα εκείνα τα οποία έχουν δηµιουργηθεί αποκλειστικά για ηλεκτρονική χρήση. Πρωτοεµφανιζόµενα είναι όσα δηµοσιεύονται καταρχάς µε ηλεκτρονική µορφή και στη συνέχεια στον έντυπο ηµερήσιο ή περιοδικό τύπο. Για να διαπιστωθεί εάν πράγµατι επρόκειτο για πρωτοεµφανιζόµενα δηµοσιεύµατα, ερευνήθηκαν, βάσει ηµεροµηνιών καταχώρισης, κείµενα µε αντίστοιχες θεµατικές στις εφηµερίδες Τα Νέα, Το Βήµα, Ελευθεροτυπία και Η Καθηµερινή, αν και η παράλληλη αυτή διερεύνηση δεν υπήρξε συστηµατική, γεγονός που επιτρέπει ένα περιθώριο σφάλµατος. 5 Τα πρωτοεµφανιζόµενα κείµενα στο σύνολό τους αποτελούν δάνεια από τις ηλεκτρονικές δηµοσιεύσεις ειδησεογραφικών πρακτορείων, συνηθέστερα των Μακεδονικού, Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Reuters και Associated Press. Το όµοιο της φύσης (ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών διαδίκτυο) διαφορετικών τοποθεσιών (ΑΠΕ, ΜΠΕ, in.gr κ.ο.κ) επιτρέπει την ταχύτερη προσβασιµότητα σε πληθώρα πληροφοριακού υλικού, εποµένως τον ταχύτερο δανεισµό υλικού, το οποίο απλώς αλλάζει ηλεκτρονική τοποθεσία και όχι κανάλι επικοινωνίας. Στην τελευταία περίπτωση, η ετερόχρονη φύση του έντυπου και ηλεκτρονικού λόγου επιτρέπει στον έντυπο να δανείζεται από τον ηλεκτρονικό. Όσον αφορά τα πρωτότυπα δηµοσιεύµατα, δεν ξεπερνούν το 20% του συνόλου των µεταγλωσσικών κειµένων. Από αυτά, 8 εντοπίζονται στο in.gr, 3 στην ηλεκτρονική έκδοση «ύο Όψεις» και 1 στην τοποθεσία του forthnet.gr. Εκτός των δηµοσιευµάτων που αναφέρονται άµεσα στη γλώσσα, υπάρχουν και κείµενα στα οποία µνηµονεύεται ο όρος «γλώσσα» µε αφορµή ένα κοινωνικό, πολιτικό ή οικονοµικό ζήτηµα. 6 Αυτό όµως δεν καθιστά τα συγκεκριµένα δηµοσιεύµατα µεταγλωσσικά, καθώς πρόκειται για συµπτωµατικές αναφορές 7 στη «γλώσσα», οπότε και δεν περιλαµβάνονται στο σώµα της εργασίας. 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5 Στο κείµενο της παρούσας εργασίας δε θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση ανάµεσα στα δηµοσιεύµατα των έντυπων εφηµερίδων και του gr domain. Η (µη συστηµατική) έρευνα που έγινε αφορούσε το χαρακτηρισµό των κειµένων ως πρωτοδηµοσιευµένων και όχι τον εντοπισµό αναλογιών ή διαφοροποιήσεων ως προς το ύφος και το περιεχόµενο των δηµοσιευµάτων των δύο µέσων. 6 Για παράδειγµα, «Αρνείται ο Φ. Νάνο το άνοιγµα ελληνικών σχολείων στη Χειµάρα», (pathfinder, 19/9/2000), «Ελληνικής καταγωγής οι λαοί των Βαλκανίων στην αρχαιότητα, υποστηρίζει µελετητής», (pathfinder.gr, 29/9/2000). 7 Βλ. σχετικά Σ. Α. Μοσχονάς, «ηµοσιεύµατα του Τύπου για τη γλώσσα», στο ηµοσιογραφία και γλώσσα Πρακτικά συνεδρίου (15-16 Απριλίου 2000), επιµ. Π. Μπουκάλας και Σ. Α. Μοσχονάς, Μορφωτικό Ίδρυµα της Ενώσεως Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, Αθήνα 2001, σελ. 92,

3 Το υλικό της έρευνας ταξινοµήθηκε σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες διαµορφώθηκαν βάσει του περιεχοµένου (2.1, 2.2, 2.3) και του τύπου 8 (2.4, 2.5) των δηµοσιευµάτων: 2.1. Η γλώσσα ως πολιτική επικαιρότητα Τα 18 δηµοσιεύµατα αυτής της κατηγορίας κατατάσσονται σε δύο υποκατηγορίες: Η γλώσσα ως µέσο νοµιµοποίησης της πολυπολιτισµικότητας Η υποκατηγορία αυτή µπορεί να χωριστεί σε τρεις οµάδες δηµοσιευµάτων: Η πρώτη οµάδα έχει ως θεµατικό άξονα τον τρόπο αντιµετώπισης της κουρδικής γλώσσας, και κατά συνέπεια του κουρδικού πληθυσµού, από το τουρκικό κράτος. Το σύνολο των δηµοσιευµάτων της κατηγορίας αυτής (4 δηµοσιεύµατα το Νοέµβριο του 2000) αφορά τους περιορισµούς στη χρήση της κουρδικής γλώσσας. 9 Η δεύτερη οµάδα αναφέρεται σε θέµατα που απασχολούν το διεθνές περιβάλλον, όπως: Την καθιέρωση της αγγλικής ως επίσηµης γλώσσας της Γιακουτίας (πρώην Σοβιέτ, νυν ανεξάρτητη ηµοκρατία). Η απόφαση αυτή ενδέχεται να υποδηλώνει την επιθυµία της πλήρους ιδεολογικής, πολιτισµικής και οικονοµικής διαφοροποίησης του κρατιδίου από το ιστορικό του παρελθόν. Τον επίσηµο χαρακτηρισµό από την Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών της γλωσσικής ποικιλίας των Σκοπιανών της Αυστραλίας ως «Macedonian Slavonic» και τις αντιδράσεις της ελληνικής οµογένειας στην Αυστραλία. Την «εγκατάσταση» της αλβανικής γλώσσας σε ένα τρίτο, νεοϊδρυθέν, πανεπιστήµιο και στη βουλή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ηµοκρατίας της Μακεδονίας, ώστε να επιτευχθεί η πολιτική ισοτιµία των κατοίκων της χώρας. Την αναγνώριση της αναγκαιότητας για σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου στην ουγγρική γλώσσα σε ρουµάνικο πανεπιστήµιο. Την ολιγόωρη µετάδοση τουρκικών εκποµπών στη βουλγαρική ραδιοτηλεόραση. 10 Η τρίτη οµάδα αφορά την ελληνική πραγµατικότητα: Τη δραστηριοποίηση του Οργανισµού για τη ιεθνοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας. Τη ραδιοφωνική µετάδοση ολιγόωρων αλλόγλωσσων προγραµµάτων από τις ελληνικές συχνότητες. Τη διαπολιτισµική προσέγγιση Ελλήνων-Τούρκων µέσω της ποιητικής γλώσσας. Την παραβίαση του συνταγµατικού δικαιώµατος της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στον ελληνικό πληθυσµό που φοιτά σε αλβανικά σχολεία Ως «τύπος» δηµοσιεύµατος νοείται η µορφή την οποία προσλαµβάνει το δηµοσιογραφικό κείµενο. 9 «Υπέρ των εκποµπών στην κουρδική γλώσσα εκφράστηκε ο υπουργός Εξωτερικών» (in.gr, 14/12/1999), «Ραδιοτηλεοπτικά προγράµµατα στην κουρδική γλώσσα» (pathfinder.gr, 13/11/2000), «Αντίθετος ο Υπουργός Άµυνας στις κουρδικές εκποµπές» (pathfinder.gr, 14/11/2000), «Λουκέτο σε κουρδικό πολιτιστικό κέντρο µετά τα ανέβασµα θεατρικού έργου στα κουρδικά» (pathfinder.gr, 19/11/2000), «Υπέρ των εκποµπών στην κουρδική η ηγεσία της ΜΙΤ» (pathfinder.gr, 28/11/2000). 10 «Η Γιακουτία υιοθέτησε την αγγλική γλώσσα» (pathfinder,gr, 6/1/2000), «Προκλητική απόφαση για τη γλώσσα των καταγόµενων από τη FYROM αυστραλών πολιτών» (pathfinder.gr, 14/9/2000), «Εκτενή αναφορά στον τύπο της ΠΓ Μ για τις δηλώσεις Τάτσι» (pathfinder.gr, 28/9/2000), «Ανοιχτό στην προοπτική κυβέρνησης συνασπισµού το κόµµα των Σοσιαλδηµοκρατικών» (pathfinder.gr, 7/11/2000), «Εκποµπές στην τουρκική γλώσσα από τη βουλγαρική ραδιοτηλεόραση» (pathfinder.gr, 17/11/2000). 11 «Οργανισµός για τη διεθνοποίηση της ελληνικής γλώσσας» (forthnet.gr, 22/9/1998), «Ειδήσεις σε 12 γλώσσες θα εκπέµπει η φωνή της Ελλάδας» (in.gr, 31/1/2000), «Ρέππας: Η µόνη µειονότητα στην Ελλάδα είναι των Μουσουλµάνων» (pathfinder.gr, 29/6/2000), «Καινοτόµες πρωτοβουλίες ραδιοφωνικών µεταδόσεων χρηµατοδοτεί η Ε.Ε.» (pathfinder.gr, 7/7/2000), «Η 3

4 Στο σύνολο των 16 δηµοσιευµάτων της υποκατηγορίας, τα 11 αναφέρονται στη γλώσσα ως βασικό στοιχείο της πολιτικής των κρατών για τις µειονότητες που ζουν στα εδάφη τους Οµιλίες και δηλώσεις του προέδρου της ηµοκρατίας Τα δηµοσιεύµατα αυτής της υποκατηγορίας υιοθετούν ένα ύφος «αντικειµενικό» ή «ουδέτερο», προκειµένου να προβάλουν την είδηση των επισκέψεων του προέδρου της Ελληνικής ηµοκρατίας σε δύο πανεπιστήµια, ένα ελληνικό και ένα ρώσικο. Ο πολιτικός αρχηγός του κράτους επικεντρώνεται στη γλώσσα ως επικοινωνιακό/χρηστικό εργαλείο και, κυρίως, ως µέσο διαιώνισης ενός καταλυτικού στην επιρροή του πολιτιστικού µορφώµατος. Εάν στον εγχώριο λόγο του ο πρόεδρος της ηµοκρατίας κινδυνολογεί, στον εξαγόµενο πλέκει το εγκώµιο της ελληνικής γλώσσας, επισηµαίνει τον ενιαίο και συνεχή χαρακτήρα της από τα αρχαία χρόνια και εξαίρει τις «σωτήριες» για την ελληνική γλώσσα ενέργειες της Ρωσίας να ενισχύσει τις σπουδές των ελληνικών Εκδηλώσεις για τη γλώσσα Στην κατηγορία «Εκδηλώσεις για τη γλώσσα» εντοπίζουµε δηµοσιεύµατα τα οποία αναφέρονται: Στον κίνδυνο της συρρίκνωσης του αριθµού των γλωσσικών ποικιλιών στο άµεσο µέλλον. Στην εργαλειακή αντίληψη για τη γλώσσα στο πλαίσιο µιας ενοποιηµένης αγοράς. Στην πεποίθηση ότι η γλώσσα είναι φορέας πολιτισµού. Στην έννοια των «παγκόσµιων» γλωσσών. 13 Εντοπίστηκαν επίσης δύο βιβλιοπαρουσιάσεις. 14 Οι συγγραφείς των βιβλίων είναι ξένοι και οι χώροι στους οποίους πραγµατοποιούνται οι παρουσιάσεις είναι οι αίθουσες εκδηλώσεων ξένων πολιτιστικών κέντρων (Ελληνοαµερικάνικη Ένωση, Στρασβούργο). Η µία καταχώριση ενδέχεται να προέρχεται από τον ξένο τύπο. 15 Οι βιβλιοπαρουσιάσεις έχουν έµµεσο στόχο την ανάδειξη µιας εξωτερικής πολιτικής για την ελληνική γλώσσα ως εξαγώγιµο προϊόν. ποίηση στην υπηρεσία της Ελληνοτουρκικής προσέγγισης» (pathfinder.gr, 16/8/2000), «Σεβασµό της ελληνικής µειονότητας από την Αλβανία ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση» (pathfinder.gr, 26/10/2000). 12 «Το ΑΠΘ τίµησε τον Πρόεδρο της ηµοκρατίας» (pathfinder.gr, 26/10/2000), «Οµιλία Στεφανόπουλου στην έδρα Ελληνικών Σπουδών στη Μόσχα» (pathfinder.gr, 26/6/2000). 13 «Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών κηρύσσεται το 2000» (in.gr/μπε, 21/10/1999), «Το 2001 Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών» (in.gr/απε, 2/4/2000), «Παγκόσµια Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας η 21η Φεβρουαρίου» (in.gr/associated Press, 8/12/2000), «Τον 21ο αιώνα οι µισές γλώσσες του κόσµου κινδυνεύουν από αχρηστία» (in.gr/μπε, 23/10/1999), «Συνέδρια για την ελληνική γλώσσα σε Πάτρα και ΗΠΑ» (in.gr/μπε, 25/1/2000), «Συνέδριο για τη διατήρηση της ισπανοεβραϊκής γλώσσας στη Θεσσαλονίκη» (in.gr/reuters, 17/4/2000), «Αναζητώντας τις χαµένες διαλέκτους του Αµαζονίου» (in.gr/associated Press, 15/5/2000), «Βουλγαρία: ιεθνής διάσκεψη για τη γλώσσα των POM» (pathfinder.gr, 12/9/2000), «Στη Βοστόνη το 2ο Συνέδριο Νεολαίας ΣΑΕ Β. Αµερικής» (pathfinder.gr, 29/10/2000), «Οµιλία για την ελληνική γλώσσα στη ΕΠΚΑ Σερρών» (Phantis, 3/11/2000), «Συνάντηση πολιτισµών Καναδά και Ελλάδας» (pathfinder.gr, 9/11/2000), «Α ιεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας» («Το Εφήµερον», εκδότης Β. Κυριακίδης, 2000). 14 «Γραµµατική της ελληνικής γλώσσας από τις εκδόσεις Πατάκη» (in.gr, 16/12/1999), «Στρασβούργο: Παρουσίαση βιβλίου για την ελληνική γλώσσα» (pathfinder.gr, 30/10/2000). 15 Η εφηµερίδα Dernieres d Alsace δηµοσιεύει ένα άρθρο µε τίτλο «Σώστε τη γλώσσα» για το βιβλίο των Jacquellin de Romilly και Jean-Pierre Vernant Pour l amour du grec (Για την αγάπη των ελληνικών). 4

5 2.3. Η γλώσσα στην εκπαιδευτική διαδικασία Βασικές τοποθετήσεις των δηµοσιευµάτων αυτής της κατηγορίας είναι: Η ενίσχυση της διδασκαλίας στο εξωτερικό µέσω αποστολής ελληνικού διδακτικού προσωπικού, ελληνικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων, προγραµµάτων φιλοξενίας διευθυντικών στελεχών. Η ενίσχυση της διδασκαλίας στο εσωτερικό µέσω της αναδιαµόρφωσης των µεθόδων διδασκαλίας (επιµόρφωση και επαφή διδασκόντων µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων). 16 Και στις δύο περιπτώσεις υπογραµµίζεται η ανάγκη για συστηµατικότερες θεσµικές παρεµβάσεις από την πολιτεία Η γλώσσα ως αντικείµενο µόνιµης διορθωτικής στήλης Πρόκειται για τη µόνιµη και µοναδική στην κατηγορία της στήλη του ειδησεογραφικού τµήµατος των portals του διαδικτύου, την οποία υπογράφει ο Νίκος Βασιλάκος, στο in.gr. Η στήλη έχει έκταση έξι ιστοσελίδων, από τις οποίες δύο (1η και 2η) ανανεώνονται συστηµατικά και τέσσερις (3η 6η) παραµένουν αµετάβλητες: 1η ΣΤΗΛΗ: Το «Ελληνικόν» και το «Γλωσσικό Τελωνείο». «Το Ελληνικόν» περιλαµβάνει µια σειρά από ειδησεογραφικούς τίτλους γραµµένους στα αρχαία ελληνικά, οι οποίοι µέσω του γνωστού «κλικ» παραπέµπουν στα δηµοφιλέστερα ειδησεογραφικά δηµοσιεύµατα του site. Το «Γλωσσικό Τελωνείο» επιχειρεί να «εκτελωνίσει» τουλάχιστον όσους από τους όρους της αγγλικής παρουσιάζουν αυξηµένη τάση «παράνοµης εγκατάστασης» στην καθοµιλουµένη των Νεοελλήνων. Στην προσπάθεια αυτή, οι «παράνοµα εγκατεστηµένοι» όροι αντικαθίστανται µε µεταφραστικά δάνεια τα οποία ο συγγραφέας θεωρεί εγγύτερα στην ορθή χρήση της κοινής ελληνικής 17 (και λιγότερο βάρβαρα). Ο «Κολοφώνας», επιµελητής του αρχαιοελληνικού ειδησεογραφικού µετατροπέα, επισηµαίνει τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας και τη συσχετίζει µε την πολιτισµική συνέχεια και την ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. 2η ΣΤΗΛΗ: «Ακηκόαµεν και Απεκωφώθηµεν» («Τ ακούσαµε και κουφαθήκαµε») «Η νέα γλωσσική στήλη του ιν.γρ [sic!] αλιεύει µαργαριτάρια πανταχόθεν». Σε αυτή την ιστοσελίδα 16 «Εισαγωγική Επιµόρφωση ασκάλων: Από τη ρητορεία της εξαγγελίας στο κακέκτυπο της εφαρµογής» (ηλεκτρονική «επιστολή», forthnet.gr, Κώστας ιαµαντής, 12/10/1999), «Η µεταρρύθµιση και ο αρχαίος κόσµος» (ηλεκτρονική «επιστολή», forthnet.gr, Γιώργος Κ. Καββαδίας, 1999), «Σε πλήρη ευθυγράµµιση µε την πολιτική της Ε.Ε. Ποιο σχολείο θέλουµε; [ ] Για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών» [ηλεκτρονική «επιστολή» (ίσως ηλεκτρονική «σηµείωση», πρόκειται µάλλον για τις θεµατικές παραµέτρους ενός προφορικού λόγου, ο οποίος καταχωρίστηκε στο διαδίκτυο), forthnet.gr, Παύλος Αγγελόπουλος, 1999], «Λιγότερες ώρες διδάσκονται οι ξένες γλώσσες στα ελληνικά σχολεία απ ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (αναγγελία έρευνας, in.gr, 11/11/1999), «ασκάλους και βιβλία ελληνικής γλώσσας ζητά η απόδηµη νεολαία» (ανταπόκριση-αναγγελία, in.gr/απε, 2/12/1999), «Κατάρρευση της κοινωνίας» (αναφορά, «Το Εφήµερον», Β. Κυριακίδης, Ιούνιος 2000), «Καινούργιο κτύπηµα στη γλώσσα µας» (ρεπορτάζ, pathfinder.gr, 22/6/2000), «Ηλεκτρονικός κόµβος του ΚΕΓ για τους διδάσκοντες την ελληνική» (αναγγελία-ανταπόκριση, pathfinder.gr, 26/9/2000), «Πρόγραµµα φιλοξενίας διευθυντών δηµοσίων σχολείων της Αυστραλίας» (αναγγελία-ανταπόκριση, pathfinder.gr, 2/10/2000), «Πολιτιστική κίνηση των Ελλήνων στη Φιλιππούπολη» (έρευνα, pathfinder.gr, 8/12/2000). 17 Υπάρχει η αντίληψη ότι το µεταφραστικό δάνειο είναι λιγότερο υποτιµητικό για µια γλώσσα από άλλους τύπους δανείων. Είναι πράγµατι έτσι, εποµένως το σάντουιτς θα το αποκαλούµε από δω και στο εξής «αµφίψωµο», ή µήπως ο Άγγλος λόρδος θα εξακολουθήσει να δίνει το όνοµα τίτλο του στο γευστικό αυτό έδεσµα; Υφίσταται βέβαια και το ενδεχόµενο να αποκαλούµε το λόρδο Σάντουιτς λόρδο Αµφίψωµο, γιατί έτσι µας ακούγεται ελληνικότερο. 5

6 πραγµατοποιείται ρυθµιστική παρέµβαση µε ειρωνική µάλλον διάθεση στα λεξιλογικά και συντακτικά λάθη που εντοπίζονται στις καθηµερινές συνοµιλίες. 3η ΣΤΗΛΗ: «Ένας αγγλικός λόγος στα ελληνικά». Πρόκειται για την επί λέξει µετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα του κειµένου που εκφώνησε ο Ξενοφών Ζολώτας το 1959 στους συνέδρους της ιεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Οι λέξεις που χρησιµοποίησε, καθώς και ο συνδυασµός τους, παρήγαγαν ένα κείµενο του οποίου το περιεχόµενο ήταν κατανοητό, σύµφωνα µε αυτόν που υπογράφει τη σελίδα, τόσο στο αγγλόφωνο όσο και στο ελληνόφωνο ακροατήριο. Ο λόγος για τον οποίο περιλαµβάνεται σε αυτή τη στήλη το κείµενο είναι για να καταδειχθεί ο παγκόσµιος χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας. 4η ΣΤΗΛΗ: «Η καθηµερινή οµιλία των αρχαίων Ελλήνων». Από το κείµενο προκύπτει: η ανωτερότητα των αρχαίων Ελλήνων σε σχέση µε τους Λατίνους σύγχρονούς τους και τους Ευρωπαίους απόγονους των Λατίνων, η ανωτερότητα της γλώσσας των αρχαίων Ελλήνων σε σύγκριση µε τη γλώσσα των Λατίνων, ανωτερότητα που αποδεικνύεται από τον αριθµό των τύπων, η ανάγκη να γίνει ο σύγχρονος Έλληνας «το παντοτινό παιδί του κόσµου» (φράση του συγγραφέα). 5η ΣΤΗΛΗ: «Η γλώσσα ως κόσµος. Το παράδειγµα της ελληνικής». Τα χαρακτηριστικά του κειµένου είναι: Η νοµιµοποίηση που επιβάλλουν οι πρώτες χρήσεις: «Φανταστείτε έναν άνθρωπο που ξυπνά το πρωί, πλησιάζει τη θάλασσα, κοιτά τα ελληνικό αρχιπέλαγος και νιώθει απέραντη ψυχική ευφορία και την ανάγκη να περιγράψει ό,τι βλέπει [ ] Είναι όµως αδύνατον. Νιώθει αδύναµος να εκφραστεί µε πληρότητα και ακρίβεια. Από το λεξιλόγιό του λείπουν λέξεις όπως θάλασσα...». Η δυναµική της συνέχειας: «... και τόσες ακόµη άλλες [λέξεις] που παραµένουν ίδιες εδώ και χρόνια». Η χρησιµότητα της επαρκούς γνώσης της «κοινής» ελληνικής: «Να ενδιαφερθούµε για τους περισσότερους από 200 τύπους του ελληνικού ρήµατος [ ] ανοίγοντας µια οποιαδήποτε Γραµµατική Τέχνη. Να ενδιαφερθούµε για τα σηµασιολογικά [ ] πεδία ανοίγοντας ένα λεξικό βιβλίο [ ] να ασχοληθούµε λίγο παραπάνω µε τη γλωσσική θεωρία και να τη συνδέσουµε µε την καθηµερινή πρακτική». Η εισαγωγή της έννοιας του κέρδους από τη γνώση της «κοινής» γλώσσας. 6η ΣΤΗΛΗ: Ο συντάκτης απαριθµεί τους «µήνες των αρχαίων Ελλήνων», καθώς και τους «αρχαίους ελληνικούς αριθµούς» Γνώµες και σχόλια για τη γλώσσα Σε αυτή την κατηγορία συµπεριλαµβάνονται τα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα που σχολιάζουν τον κοινωνικό ρόλο της γλώσσας ή/και την καθηµερινή χρήση της. Θεµατικοί άξονες των δηµοσιευµάτων είναι: Ιστορική αναδροµή: Οι ρίζες της νέας ελληνικής γλώσσας. Στο κείµενο εντοπίζονται: το στοιχείο της συνέχειας («...αδιάσπαστη παράδοση χρόνων»), το στοιχείο του κινδύνου εξαιτίας αφενός της αλλοίωσης η οποία, σύµφωνα µε τη συγγραφέα, ξεκίνησε επί Τουρκοκρατίας και συνεχίζεται έως σήµερα µε την εισαγωγή αγγλικών όρων στο ελληνικό λεξιλόγιο (εξωτερικός κίνδυνος), αφετέρου του βοµβαρδισµού των νέων «από διάφορα µηνύµατα προερχόµενα από τηλεοπτικά κανάλια, το βίντεο, τη ροκ µουσική, και άλλα πολλά, µε αποτέλεσµα να απειλούν όχι µόνο την 6

7 ελληνική γλώσσα, αλλά και τις γλώσσες, ίσως και την ελευθερία της ανθρώπινης σκέψης» (εσωτερικός κίνδυνος). ηµοσίευση µιας σειράς γραµµατικών κανόνων. Στην εισαγωγική παράγραφο του κειµένου ο συγγραφέας εντοπίζει τον κίνδυνο που καλείται να αντιµετωπίσει η γλώσσα εξαιτίας των greeklish. Πρόκειται, όπως πληροφορεί τον αναγνώστη του, για µια µέθοδο γραφής η οποία έχει διαδοθεί µέσω του διαδικτύου. «Εµείς [ως χρήστες της γλώσσας] καλούµαστε να δώσουµε µία ακόµη µάχη [ ] Το µόνο µας όπλο: να καλλιεργήσουµε το ελληνικό µας λεξιλόγιο». ηµοσίευση µιας σειράς σύντοµων διαλόγων, στους οποίους ο συντάκτης επικεντρώνεται στα σηµαίνοντα των χρήσεων και αποφεύγει το σχολιασµό των σηµαινόµενων, των εννοιών, περιορίζοντας µε αυτό τον τρόπο την εξέταση της γλώσσας σε επίπεδο αισθητικής επιφάνειας και όχι εννοιών. Κείµενο (µε τίτλο «Οι Γλωσσοφάγοι») το οποίο εξετάζει τις χρήσεις του γερουνδιακού απαρεµφάτου στην ελληνική γλώσσα, στο πλαίσιο, όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης, διαλόγου, προτάσεων και προβληµατισµού για την ελληνική γλώσσα. Το κείµενο ενδέχεται να εµπίπτει στην κατηγορία «Η γλώσσα ως αντικείµενο µόνιµης διορθωτικής στήλης», καθώς στην αρχή αναγράφεται η φράση: «Σε αυτό το τεύχος: το γερουνδιακό απαρέµφατο», αλλά δεν εντόπισα ούτε προηγούµενο ούτε επόµενο «Γλωσσοφάγο». Στη «σατιρική» συζήτηση για τη γλώσσα µετέχουν: ο είρων, ο υστερικά συντηρητικός, ο θρησκόληπτος, ο επιστηµονικός πολιτικά ορθός νους, ο αδιάφορος, ο επί παντός επιστητού εκπρόσωπος της κεντροαριστεράς, ο µαϊντανός της επικαιρότητας και ο καταβάλλων ευγενείς προσπάθειες συντονιστής. Ο διάλογος για τη γλώσσα εκτυλίσσεται σε πολιτικό και κοινωνικό (ήτοι εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό) επίπεδο. Οι συνοµιλητές αγκιστρώνονται στους γλωσσικούς τύπους και φιλονικούν για το µανιχαϊστικό δίδυµο «γραµµατικά ορθό εσφαλµένο», για την καθιέρωση και τη διάδοση της µιας (κοινής) ή της άλλης (γλωσσικού συνονθυλεύµατος, γλώσσας των νέων) γλωσσικής µορφής, για την αντιµετώπιση του κινδύνου εισβολής αλλόγλωσσων (κατά την αξιακή χρήση του όρου «αλλόθρησκων») όρων. Οι γλωσσικές τάσεις των συνοµιλητών συσπειρώνονται γύρω από το δίπολο «δεξιοί/συντηρητικοί αριστεριστές/καινοτόµοι». Οι κεντρώοι τοποθετούνται στο µέσο των τάσεων, εφόσον οι ιδεολογικές τους κατευθύνσεις δεν είναι σαφείς. Με αυτή την ταξινόµηση νοµιµοποιείται η εικόνα των πολιτικο-γλωσσολογικά κατανεµηµένων κοινωνικών οµάδων βάσει της δηµοφιλούς πολιτικής διαίρεσης. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Περίπου το 1/3 των 36 υπό διερεύνηση portals διαθέτουν οργανωµένο ειδησεογραφικό τµήµα, ενώ µόλις 4 από αυτά περιλαµβάνουν µεταγλωσσικά δηµοσιεύµατα (τα in.gr και pathfinder.gr αριθµούν τις περισσότερες µεταγλωσσικές καταχωρίσεις λόγω της παλιότερης λειτουργίας τους στο διαδίκτυο, της συστηµατικότερης οργάνωσης του υλικού και της τάσης τους προς εξειδίκευση του δηµοσιογραφικού προσωπικού). Επίσης, πέραν όσων ήδη έχουν εντοπιστεί («Το Εφήµερον», «ύο Όψεις»), δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά περιοδικά ή εφηµερίδες µε πρωτότυπο υλικό για τη γλώσσα (ειδησεογραφικής φύσης), όπως τουλάχιστον προκύπτει από την παρούσα έρευνα. Ελάχιστα (µόλις 6 στα 53) είναι τα πρωτότυπα µεταγλωσσικά δηµοσιεύµατα στο ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals, και εντοπίζονται στο in.gr υπό τη µορφή µόνιµης διορθωτικής στήλης µε ενηµερωτικό, περιγραφικό και ρυθµιστικό περιεχόµενο. Τα πλέον προσφιλή θέµατα των (ειδησεογραφικών κυρίως) δηµοσιευµάτων είναι: Η πολιτική για τις µειονότητες στον τοµέα της γλώσσας, µε το ενδιαφέρον των δηµοσιογραφικών κειµένων να εστιάζεται κυρίως: στην ένταξη των γλωσσών των µειονοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη µετάδοση και αναµετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραµµάτων για τις µειονότητες στη γλώσσα τους µέσα από τις 7

8 κρατικές ραδιοσυχνότητες, στη νοµιµοποίηση της χρήσης της γλώσσας των µειονοτήτων και στη δηµόσια (κρατική/επίσηµη) επικοινωνία των µειονοτικών πληθυσµών. Ο κίνδυνος για την επιβίωση των γλωσσών του κόσµου και οι προσπάθειες διατήρησης όσο το δυνατόν περισσότερων γλωσσικών ποικιλιών παγκοσµίως, είτε µέσω της καθιέρωσης επετείων από διεθνείς οργανισµούς είτε µέσω διαλέξεων, συµποσίων, ερευνών. Η κινδυνολογία για την πορεία της ελληνικής γλώσσας όσον αφορά: τη διδασκαλία της ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, τον τρόπο µε τον οποίο διδάσκεται στα ελληνικά σχολεία και τον εντοπισµό των υπευθύνων για την κακή χρήση της γλώσσας (λαϊκών και ΜΜΕ). Αναλυτικά, στην κατηγορία 2.1 («Η γλώσσα ως πολιτική επικαιρότητα») περιλαµβάνεται το 34,1% του συνόλου των δηµοσιευµάτων που εντοπίστηκαν στο ειδησεογραφικό τµήµα των portals του.gr domain. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις κατηγορίες 2.2 («Εκδηλώσεις για τη γλώσσα») και 2.3 («Η γλώσσα στην εκπαιδευτική διαδικασία») είναι 26,4% και 18,9%. Από τα ποσοστά αυτά προκύπτει το συµπέρασµα ότι το ειδησεογραφικό τµήµα των ελληνικών portals «στελεχώνεται» από δηµοσιεύµατα πολιτικού ενδιαφέροντος, και γενικότερα από δηµοσιεύµατα τα οποία µπορούν να χαρακτηριστούν ως «είδηση» (σε ποσοστό 79,4%). ηλαδή η γλώσσα ως ειδησεογραφική θεµατική ενότητα δε «φλερτάρει» µε το διαδίκτυο, παρά όταν γίνεται άµεση ή έµµεση αναφορά στην πολιτική (εξωτερική ή εσωτερική) επικαιρότητα. Οι «γνώµες» και οι «σχολιασµοί» περιορίζονται στο 20,6% του συνολικού αριθµού των δηµοσιευµάτων. Η γλώσσα είναι ζήτηµα πολιτικής. Πολιτική είναι στην πλειονότητά της η µεταγλωσσική θεµατολογία (34,1%). Πολιτική ασκεί και το διαδίκτυο, χωρίς κόστος, εφόσον νοµοθετικά είναι ελεύθερη (κατά συνθήκη ελεύθερη) η καταχώριση πληροφοριών και σχεδόν ανεµπόδιστη η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες (τροχοπέδη αποτελεί ο συνδροµητικός χαρακτήρας ορισµένων τοποθεσιών). Οι ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές σελίδες δανείζονται τα κείµενά τους από τα ηλεκτρονικά ενηµερωτικά δελτία των ειδησεογραφικών πρακτορείων (ενίοτε αναφέρεται η πηγή: ΑΠΕ, ΜΠΕ, Reuters, Associated Press), καθώς και από δελτία τύπου. εν είναι λοιπόν τυχαίο που περισσότερα από τα µισά δηµοσιεύµατα (το 63,8% του συνόλου των δηµοσιευµάτων της έρευνας) έχουν τη µορφή ανυπόγραφου ρεπορτάζ/ανταπόκρισης (35,5%), ή ακόµα και αναγγελίας (28,3%), συνήθης πρακτική στα κείµενα που προέρχονται από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία. Επειδή ακριβώς η πλειονότητα των δηµοσιευµάτων των portals αποτελούν δάνεια από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο αναγνώστης διαβάζει στο κάτω µέρος της σελίδας µια προειδοποίηση του τύπου: «Το τάδε portal δε φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο άλλων δικτυακών τόπων». Είναι η φύση του µέσου που καθιστά το δανεισµό εύκολο. Τα µόνα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα που υπογράφονται είναι όσα αποτελούν τη µόνιµη διορθωτική στήλη, οι γνώµες και τα σχόλια, καθώς και οι «ηλεκτρονικές επιστολές». Καθώς λοιπόν στην πλειονότητά τους (71,7%) τα ηλεκτρονικά δηµοσιεύµατα είναι ειδησεογραφικά (βασικές κατηγορίες: ρεπορτάζ = 22, έρευνα = 1 και αναγγελίες = 17), 18 παρατηρείται µια υφολογική «ουδετερότητα». Οι συγγραφείς περιορίζονται σε αναφορές γεγονότων και σε εντός εισαγωγικών παραθέσεις δηλώσεων ή σχολιασµών των εµπλεκόµενων προσώπων. Αποφεύγουν τις αξιολογικές κρίσεις, περιορίζοντάς τες στην επιλογή των προσώπων των οποίων τις δηλώσεις χρησιµοποιούν στο κείµενο εργασίας τους. Εµπάθεια ή πολιτικός ή άλλος χρωµατισµός, συνηθισµένα χαρακτηριστικά του ύφους των κειµένων του ηµερήσιου/περιοδικού τύπου, των ρεπορτάζ της τηλεόρασης ή του ραδιοφώνου, δεν παρατηρούται, τουλάχιστον στα δηµοσιεύµατα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας (εξαιρούνται η µόνιµη στήλη και τα άρθρα). 18 Αριθµούνται επίσης 3 ηλεκτρονικές επιστολές, 5 γνώµες/σχόλια, 1 µόνιµη διορθωτική στήλη (µε 6 κείµενα). 8

9 Στα ηλεκτρονικά κειµενικά δάνεια από τα ειδησεογραφικά πρακτορεία παρατηρείται επίσης µια τάση υπερκειµενικής µεταγραφής (µε διπλή κίνηση «κλικ» στον τίτλο της περίληψης παρουσιάζεται ολόκληρο το δηµοσίευµα). Αν και η πλειονότητα των µεταγλωσσικών δηµοσιευµάτων προσλαµβάνει κειµενική µορφή, η µόνιµη στήλη του in.gr για τη γλώσσα υπερκειµενοποιείται. «Το κείµενο παρουσιάζεται στον αναγνώστη σα µια σειρά πιθανών κειµένων, ένα από τα οποία υλοποιείται σε κάθε αναγνωστική πράξη». 19 Το στοιχείο του «ηθικού πανικού» δεν εντοπίζεται στο διαδίκτυο, γεγονός αναµενόµενο δεδοµένης της πολυφωνίας του διαδικτύου, της εύκολης προσβασιµότητας στην καταχώριση των πληροφοριών και στην παρούσα λειτουργική δοµή του όχι ως µέσου µαζικής ενηµέρωσης, 20 αλλά ως επικοινωνιακού δίαυλου πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, το (υπερ)κείµενο µοιάζει να είναι αποµονωµένο σε µια τοποθεσία όπου δε δηµιουργείται διάλογος ούτε αντιθέσεις. 19 Γ. Σκαρπέλος, ό.π., σελ Νοµικά, το διαδίκτυο δεν εµπίπτει ούτε στο άρθρο 14 του συντάγµατος ούτε στο 15 εξαιρείται κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αµφίδροµης και συνδροµητικής φύσης του βλ. Γιάννα Π. Κική, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας Το δίκαιο της πληροφόρησης, Προσκήνιο, Αθήνα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Κείμενο 1 Η αγγλική και οι άλλες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος αποτελεί ήδη πεδίο δραστηριότητας, αλλά και ανταγωνισμού των γλωσσών. Από την εποχή της ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού»

Θέµατα: «Βιβλία Γλώσσας Α, Β, Γ ηµοτικού», «Μαθηµατικά Α, Β ηµοτικού» 1 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Για την ενηµέρωση των υποψηφίων συγγραφέων εγχειριδίων Γλώσσας και Μαθηµατικών, κοινοποιούµε απάντηση σε σχετικό ερωτηµατολόγιο που µας είχαν υποβάλει

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου - 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18497 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/14 Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Α. ΘΕΜΑ: Η ραγδαία εξάπλωση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας και οι αναδιαρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001

greek.ru ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ 12 χρόνια! since 2001 since 1 ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ :: ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ :: ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ Ο «αρχαιότερος» Διαδικτυακός Κόμβος για την Ελλάδα 1 χρόνια! μοναδικούς επισκέπτες την ημέρα! 1 μοναδικούς επισκέπτες ανά μήνα!

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247

Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Τράπεζα θεμάτων Νέας Ελληνικής Γλώσσας Β Λυκείου GI_V_NEG_0_18247 Κείμενο [Η επίδραση της τηλεόρασης στην ανάγνωση] Ένα σημαντικό ερώτημα που αφορά τις σχέσεις τηλεόρασης και προτιμήσεων του κοινού συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑ ΙΑΣ ISBN 978-960-02-3056-7, Σχήµα 17x24, Σελίδες 350, Τιµή: 25,00 (δεν συµπερ. 6,5% ΦΠΑ), Έκδοση Αθήνα, εκέµβριος 2014, Κωδικός στον Εύδοξο: 41986851

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΟΡΜΑΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, 5 CFU 1. prof. Paola Maria Minucci (6 ιδακτικές ώρες): 1 CFU Α ΜΕΡΟΣ, 0,5 CFU (In data da stabilire) ιδακτική της νεοελληνικής ποίησης 1: Ανάλυση του κειµένου Β ΜΕΡΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση και διατήρηση:

Συντήρηση και διατήρηση: Η πτυχιακή εργασία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στάδια της εκπαίδευσής σας. Σκεφτείτε ότι αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες, δηλαδή όσο 4 με 5 μαθήματα μέτριας δυσκολίας! Η εκπόνησή της χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

NEWSASSET ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και ασφαλές πληροφοριακό σύστημα Λήψης, Παραγωγής, Αρχειοθέτησης, Διαχείρισης, Διανομής Ειδήσεων (κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά), καθώς και Ελέγχου Ροής Εργασίας. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Ενημερωτικό Δελτίο (Fact Sheet) N 304 Μάϊος 2006 Ηλεκτρομαγνητικά πεδία και δημόσια υγεία Σταθμοί βάσης και ασύρματες τεχνολογίες Η κινητή τηλεφωνία είναι πλέον κοινή πρακτική σε όλο τον κόσμο. Η ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999

Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 Θέµατα Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο O homo sapiens γίνεται homo videns, ο «άνθρωπος που γνωρίζει» µετατρέπεται σε «άνθρωπο που βλέπει» και η τηλεόραση γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚYΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚYΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚYΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 01 10:00-11:15 Eric Schwartzman Α / Εισαγωγή στις διαδικτυακές επικοινωνίες Πώς να αξιοποιήσετε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Σεμινάριο-Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία]

[Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 16536 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΙΤΣΟΥ ΛΙΛΙΑΝΝΑ [Πώς παρουσιάζουν τα ΜΜΕ τα άτομα με αναπηρία] Α. Η συγγραφέας αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων 1 Ερμούπολη, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτoκόλλου: 4165 ΘΕΜΑ: Παροχές και πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Κεντρική και αποκεντρωμένη πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη : το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Ασημίνα Περρή Βιβλιοθηκονόμος, Πολιτικό Τμήμα, Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, ΤΕΙ-Αθήνας Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ

MΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ Κινηματογράφος και θέατρο: Η ιστορία τους, οι διευθυντές και οι σημαντικές ταινίες. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική και φωτογραφία: Η ιστορία τους, οι συγγραφείς Ιnstituto Cervantes: Εξασφάλιση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών

Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών στο Δήμο Συκεών Α-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2006-2010 Ο Δήμος Συκεών επιδιώκοντας να συμβάλει στην ισότιμη κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 17448 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Κατσικογιώργου Ειρήνη Θέματα Α. Στο κείμενο καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του δημοσιογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές οι οποίες μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε με το θέμα της Παραπληροφόρησης.

Πηγές οι οποίες μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε με το θέμα της Παραπληροφόρησης. Πηγές οι οποίες μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε με το θέμα της Παραπληροφόρησης. Πολιτική και Δίκαιο, Β Γενικού Λυκείου, Σελ.12 «Τα μέσα Μαζικής Επικοινωνίας είναι σε θέση να παρουσιάζουν την πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης.

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. 1. Τι είναι _Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. _Στόχος μας για να γίνει η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της. Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ)

Τρόποι Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας της. Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ) Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Ομάδα Τεκμηρίωσης Δημ. Γ. Ανδρεαδάκης Θέμα: Επικοινωνία Δημιουργία και χρησιμοποίηση δικτύου επικοινωνίας για την ανταλλαγή απόψεων και την προβολή θέσεων με σκοπό την εδραίωση της παρουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...2 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...5

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματίες της Υγείας & ΜΜΕ από τη Βάννα Μαρκετάκη www.marketaki.gr 05/06/2012

Επαγγελματίες της Υγείας & ΜΜΕ από τη Βάννα Μαρκετάκη www.marketaki.gr 05/06/2012 Greek American Medical College Επαγγελματίες της Υγείας & ΜΜΕ από τη Βάννα Μαρκετάκη www.marketaki.gr 05/06/2012 Αναγκαιότητα προβολής των επαγγελματιών υγείας σήμερα Οικονομική Κρίση οικονομική δυσχέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport

Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport Οδηγίες για άνοιγµα καρτέλας υποψηφίου στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Infotest και της Certiport 1. Γενικά...1 2. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Infotest...1 3. Άνοιγµα καρτέλας στο σύστηµα της Certiport...4

Διαβάστε περισσότερα

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς

Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Hellas Alive Μάθε να το χρησιµοποιείς Λίγα Λόγια Το Hellas Alive καλύπτει πέντε επίπεδα γλωσσοµάθειας της Ελληνικής.Το κάθε επίπεδο χωρίζεται σε 15 ενότητες µε κάθε ενότητα να αναπτύσσεται σε 4 µαθήµατα.

Διαβάστε περισσότερα

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 EΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΑΙΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13 Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Σ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Σ Α Γ Γ Ε Λ Ι Κ Η Τ Ε Ρ Ε Ζ Α Ο Δ Υ Σ Σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση

Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013. Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο. τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση 9 o Διεθνές Συνέδριο «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» -7-9 Νοεμβρίου 2013 Στρογγυλή Τράπεζα -9 Νοεμβρίου 2013 Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ KAI ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»

«ΠΑΙ Ι ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ» E1, TMHMA Πούλιος Ιωάννης, δάσκαλος Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και στα πλαίσια του προγράµµατος «ευέλικτης ζώνης» του Υπουργείου Παιδείας, θα πραγµατοποιηθεί στο τµήµα µου εκπαιδευτικό πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής Αγωγής Παγκύπριες Εξετάσεις Επιστηµονικά Πεδία και Πλαίσια Πρόσβασης ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ και ΠΛΑΙΣΙA ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα