Επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων, ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων, ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας"

Transcript

1 Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ORIGINAL PAPER Επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων, ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του βαθμού επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων, ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ΛΥΨΥ) στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ) Κέρκυρας «Νέοι Ορίζοντες» και η κατάδειξη πιθανών σχέσεων της ικανοποίησης με τα ατομικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Στη μελέτη συμμετείχαν 35 εργαζόμενοι στον ΚοιΣΠΕ, κατά την περίοδο Μαρτίου Απριλίου Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε (α) ειδικό ερωτηματολόγιο ατομικών στοιχείων, το οποίο κατασκευάστηκε από τους ερευνητές για τις ανάγκες της συγκεκριμένης μελέτης, με βάση προηγούμενες έρευνες και (β) το ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, ESI). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στην πλειοψηφία τους, οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας, την εργασία αυτή καθ εαυτή, τον οργανισμό ως σύνολο και την παρεχόμενη εποπτεία. Από την άλλη πλευρά, οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν ήταν ικανοποιημένοι από το μισθό και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στο βαθμό ικανοποίησης σχετικά με τα περισσότερα από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι εργαζόμενοι με υψηλότερο εισόδημα ( ), οι οποίοι δήλωσαν περισσότερο ικανοποιημένοι από την εργασία, σε σχέση με τους εργαζόμενους των υπόλοιπων μισθολογικών κατηγοριών. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες εμφάνισαν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης από τον οργανισμό ως ολότητα, σε σύγκριση με τους άνδρες. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο υψηλός βαθμός ικανοποίησης στους περισσότερους τομείς της εργασίας καταδεικνύει τη σπουδαιότητα της έμμισθης απασχόλησης για τα άτομα με ψυχική νόσο, σε φορείς όπως οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί, καθώς και την αναγκαιότητα η προσφορά εργασίας να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες του συγκεκριμένου πληθυσμού.... Σ. Τριβυζά, Γ. Κουλιεράκης Τομέας Κοινωνιολογίας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα Job satisfaction of employees with severe mental illness with the Corfu Social Cooperative Limited (KoiSPE) Λέξεις ευρετηρίου Αποκατάσταση Ικανοποίηση Κοινωνικοί συνεταιρισμοί Ψυχικά ασθενείς Abstract at the end of the article Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θέτει τα προβλήματα ψυχικής υγείας ως πρώτη προτεραιότητα, λόγω της αυξανόμενης διεισδυτικότητάς τους και των σημαντικών επιπτώσεών τους στον πληθυσμό, αφού, παγκόσμια, οι ψυχικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν τις τέσσερις από τις δέκα κύριες αιτίες αναπηρίας και εξηγούν το 12% του συνολικού φορτίου ασθενειών και το 23% των σταθμισμένων ως προς την αναπηρία ετών ζωής (DALYs), σε χώρες με υψηλό δείκτη εισοδήματος. 1,2 Η κοινωνική και η ψυχολογική αξία της εργασίας των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, αλλά και η πρόληψη σε θέματα ψυχικής υγείας, συνιστούν σημεία αιχμής στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης. Σήμερα, αναγνωρίζεται ότι η πρόσβαση στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, παράλληλα με τη συμμετοχή σε προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε ικανοποιητική και πραγματική εργασία, συμβάλλουν στην ουσιαστική επανένταξη των ληπτών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο κοινωνικό σύνολο. 1 Ιστορικά, η εισαγωγή της εργασίας στα ψυχιατρεία

2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 353 βασίστηκε στην πεποίθηση ότι η καθημερινή απασχόληση αποσπά το μυαλό των ασθενών από την ψυχοπαθολογία τους, ενώ η θεραπευτική της διάσταση αποδόθηκε στην εξωτερική οργάνωση, αφού μια συστηματική απασχόληση επιτάσσει ένα βαθμό αυτοελέγχου και προσοχής, δρώντας κατ αυτόν τον τρόπο στο εσωτερικό χάος του ασθενούς. 3 Όμως, τις τελευταίες δεκαετίες αμφισβητούνται οι παραδοσιακές μορφές εργασιοθεραπείας, αφού εκτιμάται ότι συχνά λειτουργεί ως μηχανισμός προσαρμογής του ασθενούς στις ιδρυματικές συνθήκες, ενισχύει την εξάρτηση και την παθητικότητα και δεν δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα επιτρέψουν στους ασθενείς «να σταθούν στα πόδια τους» και να ενταχθούν στον εργασιακό βίο. 3 5 Η παροχή εργασίας στους ψυχικά ασθενείς είναι απαραίτητη για θεραπευτικούς και κοινωνικούς λόγους, 6 ενώ έρευνες δείχνουν ότι 10% των ψυχικά ασθενών εργάζονται με πλήρη απασχόληση και 33% με μερική. 7 Η εργασία επιδρά στη μετέπειτα εργασιακή απόδοση, οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο και σε μείωση των συμπτωμάτων, σε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, σε υψηλότερο ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης, σε διατήρηση της εργασιακής θέσης και σε μεγαλύτερη ικανότητα στην επίλυση των διαπροσωπικών διαμαχών που προκύπτουν στον εργασιακό χώρο. 8,9 Επί πλέον, η εργασία διευκολύνει την αποκατάσταση, παρέχοντας στο άτομο μια αίσθηση νοήματος και ελέγχου στη ζωή του, περιορίζει τις κοινωνικές συνέπειες των συμπτωμάτων της νόσου, προσφέροντας ένα πρότυπο δομημένης ζωής και λειτουργικότερους κοινωνικούς δεσμούς, ενώ ενισχύει την υποκειμενική αντίληψη της ποιότητας ζωής. 10,11 Οι περισσότεροι εργαζόμενοι με ψυχιατρικές διαταραχές, συγκριτικά με τους μη εργαζόμενους, εμφανίζουν μειωμένη συμπτωματολογία, αναπτύσσουν υψηλότερο αίσθημα ικανότητας και είναι περισσότερο ικανοποιημένοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες (π.χ. στο πώς περνούν το χρόνο τους κατά τη διάρκεια της ημέρας), την οικονομική τους κατάσταση και την αντίληψη της ποιότητας ζωής τους Από την άλλη πλευρά, η μακροχρόνια ανεργία των ατόμων με ψυχικά νοσήματα αυξάνει την κοινωνική απομόνωση, επιδεινώνει την κατάσταση της υγείας τους, περιορίζει την ικανότητά τους για μελλοντικά σχέδια και μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή εγκατάλειψη από την οικογένεια και την κοινωνία, σε στιγματισμό και σε ανάπτυξη συναισθημάτων ντροπής, φόβου, απόρριψης και αυτοστιγματισμού. 10,15 17 Την ίδια στιγμή, η έκθεση σε ψυχοπιεστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εργασία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εξέλιξη της νόσου. 18 Για παράδειγμα, έχει δειχθεί ότι η εργασιακή απασχόληση με ανταγωνιστικό χαρακτήρα μπορεί να αποτελέσει ρεαλιστικό στόχο μόνο για τους ψυχικά νοσούντες με υψηλό κίνητρο και μόνο όταν συνοδεύεται από ευνοϊκές προγενέστερες εργασιακές συνθήκες. 19 Παράλληλα, ανάλογα με την ηλικία έναρξης της ψυχικής διαταραχής, η εργασιακή ικανότητα του ατόμου μπορεί να μειωθεί σημαντικά εξ αιτίας κυρίως της έκπτωσης που προξενεί η ίδια η νόσος, 20 γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική ανέχεια, η οποία, με τη σειρά της, πιθανόν να συμβάλλει στην επιδείνωση της κατάστασης του ψυχικά ασθενούς. 7,21 Σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην εργασιακή τους θέση φαίνεται ότι είναι το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο εργασιακό αντικείμενο, η υποστήριξη από τους διοικητικά ανώτερους, η αίσθηση εργασιακής ικανότητας, καθώς και η υποστήριξη από τους συναδέλφους. 14 Από την άλλη πλευρά, οι κύριοι λόγοι για τη διακοπή της εργασίας είναι η έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία και η απουσία ενδιαφέροντος, ενώ η δυνατότητα μετατροπής των ωραρίων και η παροχή επαρκούς εποπτείας και κατευθύνσεων στο χώρο της εργασίας θεωρήθηκαν ως προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά της εργασίας. 22 Η επαγγελματική ικανοποίηση ορίζεται ως μια ευχάριστη, θετική ή αισιόδοξη συναισθηματική κατάσταση, η οποία πηγάζει από την αναγνώριση που εισπράττει κάποιος από την εργασία του ή την εμπειρία της εργασίας και έχει συσχετιστεί θετικά με την επιθυμία για εργασία και το νόημα που βρίσκει κάποιος στην εργασιακή απασχόληση. 23 Η επαγγελματική ικανοποίηση των ατόμων με ψυχικά νοσήματα δεν έχει μελετηθεί αρκετά, παγκόσμια, σε αντίθεση με την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές, τη διαθεσιμότητα των φορέων παροχής εργασίας και στοιχεία που καθορίζουν την παραμονή στην εργασία, παρ ότι η τελευταία σχετίζεται με την ικανοποίηση. 24,25 Η επαγγελματική ικανοποίηση των ψυχικά ασθενών σχετίζεται με το αίσθημα της αυτοπραγμάτωσής τους, 10 ενώ έχει καταδειχθεί ότι όσα από τα άτομα αυτά διανύουν έναν παραγωγικό βίο βελτιώνουν στοιχεία της ποιότητας ζωής τους, όπως η κατάσταση της υγείας, οι συνθήκες εργασίας και εν γένει διαβίωσης, ο ελεύθερος χρόνος και οι διαπροσωπικές σχέσεις. 6,26 Επί πλέον, η επαγγελματική ικανοποίηση και η επιτυχία που συνοδεύει την εργασιακή απασχόληση μπορούν να λειτουργήσουν ως θετικοί ρυθμιστές της αυτοπεποίθησης και του αυτοσεβασμού. 27 Τέλος, έχει φανεί ότι η ικανοποίηση ενισχύεται από ατομικούς και περιβαλλοντικούς προσδιοριστές, όπως το αναπτυγμένο αίσθημα ικανότητας στον επαγγελματικό τομέα, οι διευκολύνσεις-παροχές στο χώρο εργασίας και η παροχή υποστήριξης από τους συναδέλφους. 28 Στην Ελλάδα, οι δομές και οι θεσμοί επαγγελματικής

3 354 Σ. ΤΡΙΒΥΖΑ και Γ. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ απασχόλησης των ψυχικά ασθενών είναι τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, η προστατευόμενη εργασία, τα προστατευμένα εργαστήρια, οι συνεργατικές επιχειρήσεις (cooperative), η εργασία στην ελεύθερη αγορά και οι κοινωνικές επιχειρήσεις Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ). Οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της ατομικής ενδυνάμωσης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ομοιότητας με υπηρεσίες που προσανατολίζονται στην αποκατάσταση, ενώ προσφέρουν ένα αξιόλογο αποκαταστασιακό πρότυπο. 11 Οι ΚοιΣΠΕ είναι η πρώτη θεσμοθετημένη μορφή κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και αποτελούν τον κατ εξοχήν χώρο εργασιακής απορρόφησης των ψυχικά ασθενών. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, ενώ διαθέτουν αυτόνομη νομική και φορολογική οντότητα. Ειδικότερα, οι ΚοιΣΠΕ συνδυάζουν χαρακτηριστικά θεραπευτικής και επιχειρηματικής μονάδας, δηλαδή αναπτύσσουν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή, εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης), έχουν δηλαδή παραγωγική και εμπορική ιδιότητα, ενώ παράλληλα αποτελούν μονάδες ψυχικής υγείας, η ανάπτυξη και η εποπτεία των οποίων ανήκει στο Υπουργείο Υγείας. Οι ψυχικά ασθενείς που απασχολούνται στους ΚοιΣΠΕ αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητα και το χρόνο απασχόλησής τους, και η αμοιβή αυτή προστίθεται στα τυχόν επιδόματα ή στις συντάξεις που λαμβάνουν. Στις περιπτώσεις ανασφάλιστων ατόμων, ο ΚοιΣΠΕ ασφαλίζει αυτά στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Σήμερα, στην Ελλάδα λειτουργούν 17 ΚοιΣΠΕ και ο κάθε φορέας δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς. Στο μεγαλύτερο τμήμα τους, οι προαναφερθείσες έρευνες για την επαγγελματική ικανοποίηση των ψυχικά ασθενών δεν έχουν στόχο αποκλειστικά τη διερεύνηση του εν λόγω χαρακτηριστικού, αλλά μετρούν την επαγγελματική ικανοποίηση στο πλαίσιο διερεύνησης άλλων παραμέτρων, όπως το αίσθημα αυτοπραγμάτωσης, η αίσθηση της ποιότητας ζωής και το αίσθημα αυτοσεβασμού. Παράλληλα, κάποιες έρευνες μελετούν την επαγγελματική ικανοποίηση σε πλαίσιο προστατευόμενης εργασίας, άλλες στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, ενώ άλλες στο πλαίσιο προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Τέλος, υπάρχουν έρευνες που διερευνούν χαρακτηριστικά της εργασίας σε άτομα με συγκεκριμένα ψυχικά νοσήματα. Επειδή στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μελέτες επαγγελματικής ικανοποίησης των εργαζομένων ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (ΛΥΨΥ) σε δομές ψυχοκοινωνικής φροντίδας, η παρούσα έρευνα συνιστά μια πρώτη απόπειρα διερεύνησης της επαγγελματικής ικανοποίησης και συσχέτισής της με ατομικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση και η ύπαρξη οργανικών προβλημάτων. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Πληθυσμός-στόχος Την περίοδο συλλογής των δεδομένων (Μάρτιος Απρίλιος 2012), στον ΚοιΣΠΕ «Νέοι Ορίζοντες» ήταν εγγεγραμμένοι 75 υπάλληλοι, από τους οποίους 46 (61,3%) ήταν λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 29 (38,6%) επαγγελματίες. Η μελέτη εκπονήθηκε στο σύνολο των εν ενεργεία εργαζομένων ΛΥΨΥ του ΚοιΣΠΕ (38). Συνολικά, συλλέχθηκαν 35 ερωτηματολόγια (δύο άτομα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και ένα άτομο συμπλήρωσε μόνο το ερωτηματολόγιο ατομικών στοιχείων). Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν 40,26 έτη (εύρος: έτη). Η πλειοψηφία (57,1%) ήταν άνδρες, άγαμοι (71,4%). Οκτώ εργαζόμενοι (22,9%) δήλωσαν ότι εργάζονταν στον ΚοιΣΠΕ με πλήρη απασχόληση, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (85,71%) δήλωσε πρόσθετα εισοδήματα, από προνοιακά επιδόματα (13%), σύνταξη ΟΓΑ (10,6%) και άλλες πηγές (π.χ. ενοίκιο). Τέλος, ένας στους πέντε εργαζόμενους (20%) δήλωσε ότι είχε και οργανικά προβλήματα. Εργαλεία Για τη συλλογή των δεδομένων καταρτίστηκε ειδικό ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, με βάση προηγούμενες έρευνες. Για τη διερεύνηση της επαγγελματικής ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο Καταγραφής της Επαγγελματικής Ικανοποίησης (Employee Satisfaction Inventory, ESI) των Κουστέλιου και Μπαγιάτη, 29 μετά από χορήγηση σχετικής άδειας. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο κρίθηκε κατάλληλο λόγω της συνοπτικότητάς του, καθώς ελήφθη υπ όψη ότι τα άτομα με ψυχικά νοσήματα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην προσήλωση για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα έργο. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 24 προτάσεις, οι οποίες αποτυπώνουν την ικανοποίηση σε έξι παράγοντες της εργασίας: Συνθήκες εργασίας (5 προτάσεις), άμεσος προϊστάμενος (4 προτάσεις), μισθός (4 προτάσεις), εργασία αυτή καθ εαυτή (4 προτάσεις), οργανισμός ως ολότητα (4 προτάσεις) και ευκαιρίες για προαγωγή (3 προτάσεις). Κάθε πρόταση βαθμολογήθηκε σε κλίμακα τύπου Likert πέντε διαβαθμίσεων (από το «διαφωνώ απόλυτα» έως το «συμφωνώ απόλυτα»). Υψηλότερη βαθμολογία υποδήλωνε μεγαλύτερη ικανοποίηση. Διαδικασία Για την εκπόνηση της μελέτης εξασφαλίστηκε σχετική άδεια από το διοικητικό συμβούλιο του φορέα, μετά από ενημέρωση για το στόχο της έρευνας και δέσμευση για την ανωνυμία, την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε σε ειδικό χώρο που παραχωρήθηκε για το σκοπό αυτόν. Στις περισσότερες περιπτώ-

4 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 355 σεις, η συμπλήρωση επιτεύχθηκε με τη συνδρομή της βασικής ερευνήτριας (ΤΣ), καθώς οι περισσότεροι εργαζόμενοι δυσκολεύονταν στη γραφή και στην ανάγνωση. Στους συμμετέχοντες δόθηκαν προφορικά και γραπτά διαβεβαιώσεις για την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων, ενώ η συμπλήρωση πραγματοποιήθηκε μετά από προφορική συναίνεση συμμετοχής και επιβεβαίωση της κατανόησης του περιεχομένου των ερωτήσεων. Οι συμμετέχοντες έδειξαν θετική ανταπόκριση στην όλη διαδικασία και διάθεση για συμμετοχή. Ως μέθοδος στατιστικής ανάλυσης, εκτός από την περιγραφή των δεδομένων, εφαρμόστηκε η ανάλυση συσχέτισης και η ανάλυση διακύμανσης 30 για πιθανές διαφοροποιήσεις του βαθμού ικανοποίησης των ατόμων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χαρακτηριστικά συνθήκες εργασίας Τα περισσότερα άτομα (9) εργάζονταν στο συνεργείο αποκατάστασης και στα καφέ, κατά ίσο ποσοστό (25,7%). Οκτώ άτομα (22,9%) εργάζονταν στο συνεργείο καθαρισμού, ενώ λιγότεροι απασχολούνταν στον τομέα στάθμευσης, στο αρτοζαχαροπλαστείο και ως διοικητικό προσωπικό. Αναφορικά με την κατανομή του μισθού, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (45,7%) αμείβονταν με , ενώ μόνο ένα άτομο αμειβόταν με Η κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το χρόνο που εργάζονταν στον ΚοιΣΠΕ παρουσιάζεται στην εικόνα 1, όπου φαίνεται ότι 22,9% των ερωτώμενων εργάζονταν μέχρι και 6 έτη, 14,3% έως και 3 έτη, ενώ μικρότερα ποσοστά εργαζομένων (2,8 11,4%) απασχολούνταν για μικρότερες χρονικές περιόδους. Οι απόψεις των εργαζομένων για την ικανοποίησή τους Εικόνα 1. Κατανομή των εργαζομένων ανάλογα με το χρόνο που εργάζονταν στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ). από τις συνθήκες εργασίας, έτσι όπως αποτυπώθηκαν στο ESI, παρατίθενται στον πίνακα 1. Ποσοστό 71,5% των ερωτώμενων θεωρούσε το χώρο της εργασίας τους ευχάριστο, ενώ περίπου όμοιο ποσοστό (68,6%) διαφώνησε ως προς την επικινδυνότητα των συνθηκών εργασίας για την υγεία τους. Περισσότεροι από τους μισούς (57,1%) επισήμαναν την έλλειψη επαρκούς εξαερισμού και φωτισμού στο χώρο εργασίας. Περίπου ένας στους τρεις (34,3%) έκρινε ότι υπήρχε αντιστοίχηση της πληρωμής με την προσφερόμενη εργασία. Όμως, περισσότεροι από τους μισούς (54,3%) δήλωσαν ότι αισθάνονταν ανασφάλεια με τέτοιο μισθό, και ακόμη περισσότεροι (71,5%) εργαζόμενοι θεωρούσαν ότι ο μισθός κάλυπτε ίσα-ίσα τις ανάγκες επιβίωσης. Μια σημαντική μειοψηφία εργαζομένων (42,9%) δεν πίστευε ότι παρέχονταν ευκαιρίες για προαγωγή, ούτε ακόμη και μετά την απόκτηση εμπειρίας (28,6% διαφώνησαν και 31,4% δεν ήταν σίγουροι στη σχετική ερώτηση). Αντίστοιχα, 74,3% είχαν την άποψη ότι οι προοπτικές για προαγωγή ήταν πολύ περιορισμένες. Πολύ υψηλά ποσοστά (85,8% και 82,8%) των συμμετεχόντων θεωρούσαν την εργασία τους αξιόλογη και, αντίστοιχα, εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από αυτή. Παρομοίως, 85,7% και 80%, αντίστοιχα, δήλωσαν ότι ο προϊστάμενος στήριζε αυτούς σε ώρα ανάγκης και ότι κατανοούσε τα προβλήματά τους. Εξ ίσου υψηλό (68,6%) ήταν το ποσοστό των ερωτώμενων που πίστευαν ότι η υπηρεσία τούς φρόντιζε, ενώ λιγότεροι διαφώνησαν σχετικά με την ύπαρξη ευνοιοκρατίας (54,2%) και διακρίσεων (62,9%). Οι μέσες τιμές και οι αντίστοιχες τυπικές αποκλίσεις του συνολικού βαθμού ικανοποίησης, ανά εργασιακό παράγοντα, αλλά και οι συσχετίσεις μεταξύ ικανοποίησης και ηλικίας, παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Όπως φάνηκε, η υψηλότερη ικανοποίηση αποτυπώνεται για τις κατηγορίες «συνθήκες εργασίας» και «αμοιβή», ενώ η χαμηλότερη για την κατηγορία «ευκαιρίες για προαγωγή». Οι κατανομές των υπό εξέταση παραγόντων ήταν κανονικές. Συνεπώς, οι παράγοντες αναλύθηκαν ανάλογα με τα ατομικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Όπως επίσης φαίνεται στον πίνακα 2, η ικανοποίηση από τις συνθήκες εργασίας συσχετιζόταν θετικά με τις προσδοκίες και επίσης θετικά με την ικανοποίηση των εργαζομένων από την υπηρεσία, συνολικά. Η ικανοποίηση από τις αμοιβές συσχετιζόταν θετικά με την ικανοποίηση από τον προϊστάμενο. Αναφορικά με την ηλικία, δεν φάνηκε να συσχετίζεται σημαντικά με κανέναν από τους υπό εξέταση συντελεστές. Για τη διερεύνηση τυχόν διαφορών στο βαθμό ικανοποίησης των ερωτώμενων στις έξι διαστάσεις του ESI, ανάμεσα στις κατηγορίες των δημογραφικών μεταβλητών, εφαρμόστηκαν ο έλεγχος μέσων τιμών και η απλή ανάλυση διακύμανσης.

5 356 Σ. ΤΡΙΒΥΖΑ και Γ. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ Πίνακας 1. Βαθμός ικανοποίησης των ερωτώμενων. Διαφωνώ απόλυτα Διαφωνώ Δεν είμαι σίγουρος Συμφωνώ Συμφωνώ απόλυτα Οι συνθήκες εργασίας είναι οι καλύτερες που είχα ποτέ 2 (5,7) 3 (8,6) 12 (34,3) 12 (34,3) 5 (14,3) Ο χώρος της εργασίας μου είναι ευχάριστος _ 3 (8,6) 6 (17,1) 15 (42,9) 10 (28,6) Οι συνθήκες εργασίας μου είναι επικίνδυνες για την υγεία μου 10 (28,6) 14 (40) 4 (11,4) 5 (14,3) 1 (2,9) Ο εξαερισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της εργασίας μου 20 (57,1) 3 (8,6) 5 (14,3) 3 (8,6) 3 (8,6) Ο φωτισμός δεν είναι επαρκής στο χώρο της εργασίας μου 20 (57,1) 9 (25,7) 2 (5,7) 2 (5,7) 1 (2,9) Αμείβομαι όσο πρέπει για την εργασία που προσφέρω 6 (17,1) 4 (11,4) 12 (34,3) 7 (20) 5 (14,3) Αισθάνομαι ανασφάλεια με τέτοιο μισθό 2 (5,7) 9 (25,7) 4 (11,4) 15 (42,9) 4 (11,4) Ίσα-ίσα που μπορώ και επιβιώνω με αυτόν το μισθό 1 (2,9) 6 (17,1) 2 (5,7) 15 (42,9) 10 (28,6) Αμείβομαι λιγότερο απ ό,τι αξίζω 2 (5,7) 10 (28,6) 9 (25,7) 9 (25,7) 4 (11,4) Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για προαγωγή 8 (22,9) 7 (20) 9 (25,7) 9 (25,7) 1 (2,9) Η πείρα που απέκτησα αυξάνει τις προοπτικές για προαγωγή 3 (8,6) 7 (20) 11 (31,4) 9 (25,7) 4 (11,4) Οι προοπτικές για προαγωγή είναι πολύ περιορισμένες _ 3 (8,6) 5 (14,3) 16 (45,7) 10 (28,6) Η εργασία μου είναι αξιόλογη _ 2 (5,7) 2 (5,7) 22 (62,9) 8 (22,9) Η εργασία μου με ικανοποιεί _ 2 (5,7) 3 (8,6) 23 (65,7) 6 (17,1) Η εργασία μου είναι μονότονη 7 (20) 12 (34,3) 7 (20) 8 (22,9) _ Η εργασία μου είναι βαρετή 12 (34,3) 14 (40) 5 (14,3) 3 (8,6) _ Ο προϊστάμενός μου με υποστηρίζει όταν τον χρειάζομαι 1 (2,9) 1 (2,9) 2 (5,7) 18 (51,4) 12 (34,3) Ο προϊστάμενός μου κατανοεί τα προβλήματά μου 2 (5,7) 1 (2,9) 3 (8,6) 15 (42,9) 13 (37,1) Ο προϊστάμενός μου είναι αγενής 18 (51,4) 11 (31,4) 3 (8,6) 2 (5,7) _ Ο προϊστάμενός μου είναι ενοχλητικός 19 (54,3) 11 (31,4) 2 (5,7) 2 (5,7) _ Η υπηρεσία φροντίζει τους εργαζόμενους _ 2 (5,7) 8 (22,9) 19 (54,3) 5 (14,3) Είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχω εργαστεί 2 (5,7) 7 (20) 9 (25,7) 12 (34,3) 4 (11,4) Υπάρχει ευνοιοκρατία 6 (17,1) 13 (37,1) 5 (14,3) 8 (22,9) 2 (5,7) Η υπηρεσία κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους εργαζομενούς της 7 (20) 15 (42,9) 6 (17,1) 5 (14,3) 1 (2,9) Δεν υπήρξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ικανοποίηση των ερωτώμενων, ανά κατηγορία οικογενειακής κατάστασης, τομέα εργασίας, είδος απασχόλησης, παρουσία οργανικών προβλημάτων και πρόσθετων εισοδημάτων. Αντίθετα, αναφορικά με το φύλο, στατιστικά σημαντικές διαφορές στο βαθμό ικανοποίησης ανευρέθηκαν μόνο στη διάσταση «ικανοποίηση από την υπηρεσία, συνολικά», όπου οι γυναίκες εμφανίστηκαν περισσότερο ικανοποιημένες σε σχέση με τους άνδρες (F=4,77, p=0,036). Επίσης, όπως καταδεικνύεται στον πίνακα 3, ο βαθμός ικανοποίησης από τον παράγοντα «εργασία» και από τον παράγοντα «συνθήκες εργασίας» διαφοροποιούνταν ανάλογα με το μισθό, όπου τα άτομα που ελάμβαναν μισθό « » παρουσιάζονταν περισσότερο ικανοποιημένα, συγκριτικά με τους εργαζόμενους με χαμηλότερα εισοδήματα. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει, για πρώτη φορά, το βαθμό ικανοποίησης ΛΥΨΥ από την εργασία τους σε έναν κοινωνικό συνεταιρισμό, δεικνύοντας ότι οι εργαζόμενοι, στην πλειοψηφία τους, ήταν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην παρούσα μελέτη δεν ήταν ικανοποιημένοι από το μισθό, θεωρώντας ότι δεν αμείβονταν όσο έπρεπε για την εργασία που προσέφεραν, αισθάνονταν ανασφάλεια εξ αιτίας του μισθού τους και είχαν την άποψη ότι ο μισθός τους ισοδυναμούσε ίσα-ίσα για επιβίωση. Ακόμη, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν πίστευαν ότι υπάρχουν δυνατότητες για επαγγελματική ανέλιξη. Τα ευρήματα αυτά συνάδουν με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, 6,10 που, επίσης, κατέδειξαν υψηλά επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης σε ψυχικά ασθενείς εργαζόμενους σε συνθήκες προστατευόμενης εργασίας, τα οποία σχετίζονταν σε μεγάλο βαθμό με τις συνθήκες εργασίας, αλλά και λιγότερη ικανοποίηση από το μισθό και τις δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Οι εργαζόμενοι στην παρούσα μελέτη ήταν ικανοποιη-

6 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 357 Πίνακας 2. Συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας και των συντελεστών-πηγών βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων. Ηλικία Συνθήκες εργασίας Αμοιβές Ευκαιρίες για προαγωγή Η εργασία μου Ο προϊστάμενος(η) Η υπηρεσία μου συνολικά ΜΟ 40,26 13,26 13,20 9,73 12,47 11,50 12,02 ΤΑ 8,76 2,89 2,81 1,89 1,79 1,89 2,26 Ηλικία r -0,181-0,011 0,089-0,310-0,044 0,021 p 0,306 0,952 0,615 0,074 0,805 0,906 Συνθήκες εργασίας Αμοιβές Προσδοκίες Η εργασία μου Ο προϊστάμενος(η) Η υπηρεσία μου συνολικά r -0,085 0,471** 0,185-0,235 0,406* p 0,633 0,005 0,295 0,181 0,017 r -0,279 0,160 0,457** 0,237 p 0,110 0,366 0,007 0,177 r -0,060-0,114-0,069 p 0,735 0,521 0,699 r 0,285 0,056 p 0,102 0,753 r -0,131 p 0,461 r p ΜΟ: Μέσος όρος, ΤΑ: Τυπική απόκλιση, *p <0,05, **p <0,01. μένοι τόσο από την εργασία αυτή καθ εαυτή, όσο και τον ΚοιΣΠΕ ως σύνολο. Ειδικότερα, θεωρούσαν την εργασία τους αξιόλογη, με ερεθίσματα (όχι μονότονη ή βαρετή), ότι η υπηρεσία τούς φροντίζει, ότι δεν υπήρχε ευνοιοκρατία, ενώ αρκετοί δήλωσαν ότι είναι η καλύτερη υπηρεσία που έχουν εργαστεί ποτέ. Τα παραπάνω δεδομένα πρέπει να ερμηνεύονται λαμβάνοντας υπ όψη το προστατευόμενο πλαίσιο της εργασίας, καθώς η προσφορά απασχόλησης σε τέτοιου είδους φορείς επιτελείται μετά από αξιολόγηση των δυνατοτήτων του ατόμου και των περιορισμών που θέτει η ψυχική νόσος. Παρόμοια ευρήματα έχουν καταδειχθεί και σε πρόσφατη έρευνα στο εξωτερικό, 28 σύμφωνα με την οποία οι διευκολύνσεις-παροχές στον εργασιακό χώρο αυξάνουν το βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης των ψυχικά ασθενών που εργάζονται εκεί. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συσχετιστούν με τα αποτελέσματα μελέτης 22 η οποία κατέδειξε την έλλειψη ικανοποίησης από την εργασία και τη μη ύπαρξη ενδιαφέροντος για αυτή ως κύριες αιτίες για τη διακοπή εργασίας μεταξύ ψυχικά ασθενών απασχολουμένων σε πρόγραμμα υποστηριζόμενης εργασίας. Άλλωστε, σύμφωνα και με μεταγενέστερη έρευνα, 14 το ενδιαφέρον για το εργασιακό αντικείμενο, η υποστήριξη από τους διοικητικά ανώτερους και τους συναδέλφους, καθώς και η αίσθηση εργασιακής ικανότητας είναι οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραμονή των ατόμων με ψυχικά νοσήματα στην εργασιακή τους θέση. Σ ό,τι αφορά στη διερεύνηση διαφορών στην ικανοποίηση ανάμεσα στις κατηγορίες των δημογραφικών χαρακτηριστικών, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη σχετική ομοιογένεια του δείγματος και στο μικρό μέγεθός του. Όμως, στατιστικά σημαντική διαφορά στην ικανοποίηση παρουσιάστηκε μόνο στην περίπτωση των μισθολογικών κατηγοριών, με τους εργαζόμενους στη μισθολογική κλίμακα των να είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την «εργασία αυτή καθ εαυτή» και τις συνθήκες εργασίας, συγκριτικά με τους εργαζόμενους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Το εν λόγω εύρημα δεν εκπλήσσει, αν ληφθεί υπ όψη το πλαίσιο λειτουργίας των ΚοιΣΠΕ, σύμφωνα με το οποίο οι ψυχικά ασθενείς που απασχολούνται στο φορέα αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το χρόνο απασχόλησής τους, και η αμοιβή αυτή προστίθεται στα όποια επιδόματα ή συντάξεις λαμβάνουν. Ωστόσο, η ύπαρξη ψυχικής νόσου έχει επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και τη λειτουργικότητα των ατόμων. 20,31 Οι ψυχικά ασθενείς παρουσιάζουν αυξημένο αριθμό απουσιών και δυσχέρεια προσήλωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να απαιτείται η παροχή συχνών διαλειμμάτων ή η εφαρμογή μειωμένου ωραρίου, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στις μισθολογικές τους απολαβές. Άλλωστε, στη συγκεκριμένη μελέτη, η πλειονότητα των εργαζομένων κυμάνθηκε στη μισθολογική κλίμακα των

7 358 Σ. ΤΡΙΒΥΖΑ και Γ. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ Πίνακας 3. Βαθμός ικανοποίησης (ESI), κατά φύλο και μισθό (n=34). Συνθήκες εργασίας Αμοιβές Ευκαιρίες προαγωγής Η εργασία μου Ο προϊστάμενος(η) Η υπηρεσία μου συνολικά Συνθήκες εργασίας Αμοιβές Ευκαιρίες προαγωγής Η εργασία μου Ο προϊστάμενος(η) Η υπηρεσία μου συνολικά n ΜΟ ΤΑ F p ,14 2, ,18 2, ,90 2, , ,57 2, ,93 3, ,30 2, , ,28 1, ,81 1, ,70 2, , ,14 1, ,93 1, ,60 1, , ,00 0, ,43 2, ,20 1, , ,85 1, ,81 2, ,10 2, ,00 Άνδρας 19 12,73 2,51 Γυναίκα 15 13,93 3,28 Άνδρας 19 12,94 3,27 Γυναίκα 15 13,53 2,16 Άνδρας 19 9,68 2,05 Γυναίκα 15 9,80 1,74 Άνδρας 19 12,63 1,64 Γυναίκα 15 12,26 2,01 Άνδρας 19 11,63 2,45 Γυναίκα 15 11,33 0,81 Άνδρας 19 11,31 1,70 Γυναίκα 15 12,93 2,60 ΜΟ: Μέσος όρος, ΤΑ: Τυπική απόκλιση, ns: Μη σημαντικό 4,54 0,010 0,955 ns 0,59 ns 2,95 0,048 0,25 ns 1,10 ns 1,45 ns 0,35 ns 0,03 ns 0,33 ns 0,20 ns 4,77 0,036 Οι γυναίκες εμφάνισαν μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τον οργανισμό ως ολότητα, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους. Εικάζεται ότι το συγκεκριμένο εύρημα σχετίζεται με τη μεγαλύτερη δυσχέρεια των γυναικών που νοσούν από κάποιο ψυχικό νόσημα να βρουν μια θέση απασχόλησης. Κατά συνέπεια, όταν το αίτημά τους εκπληρώνεται, ενδεχομένως να αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση. Από την άλλη πλευρά, οι άνδρες ψυχικά ασθενείς μπορούν να απορροφηθούν σε χειρωνακτικής φύσης εργασίες, οι οποίες γενικά δεν απαιτούν ιδιαίτερη εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδίκευση, τομείς στους οποίους τα άτομα με ψυχικά νοσήματα συχνά υστερούν. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για την απόδειξη της παραπάνω υπόθεσης. Η έλλειψη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης στους παράγοντες των συνθηκών εργασίας, της εργασίας ως ολότητας, της εργασίας αυτής καθ εαυτή και της εποπτείας, καταδεικνύει τη σημαντικότητα της αμειβόμενης απασχόλησης για τους ψυχικά ασθενείς. Άλλωστε, ποιοτικές μελέτες έχουν καταδείξει τη δυνατότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων να προσφέρουν ουσιαστικής σημασίας δραστηριότητες στα άτομα, παρέχοντας μια αίσθηση νοήματος στη ζωή. 11 Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε για πρώτη φορά σε οργανισμό παροχής εργασίας σε άτομα με ψυχικά νοσήματα στον ελλαδικό χώρο. Άλλωστε, η ύπαρξη τέτοιου είδους φορέων στην Ελλάδα άρχισε μόλις το Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός της «υπέφερε» από μεθοδολογικούς περιορισμούς. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν σχετικά μικρός, ενώ δεν υπήρχε δυνατότητα προσέγγισης των ατόμων που είχαν διακόψει την εργασία τους. Επίσης, δεν κατέστη δυνατή, εξ αιτίας διοικητικών-οργανωτικών περιορισμών, η συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στον ΚοιΣΠΕ ψυχικά ασθενών και των υπόλοιπων επαγγελματιών (καθαριστές, βοηθοί σερβιτόροι, αρτοποιοί κ.ά.), γεγονός που θα επέτρεπε συγκρίσεις, ώστε να διαφανούν τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομάδων. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να άρουν τον εν λόγω περιορισμό. Η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού συναφών ερευνών καθιστά δυσχερή τη σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η επαγγελματική ικανοποίηση ατόμων με ψυχικά νοσήματα έχει μελετηθεί σε περιορισμένη κλίμακα και στις περισσότερες περιπτώσεις ως υποπαράγοντας της ποιότητας ζωής ή σε συσχέτιση με την αίσθηση ικανότητας του ατόμου, ενώ στην Ελλάδα, απ όσο είναι γνωστό, δεν έχει μελετηθεί καθόλου. Τέλος, η ίδια η ύπαρξη της ψυχικής νόσου συγκαταλέγεται στους περιορισμούς της έρευνας, καθώς ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο ανταπόκρισης των υποκειμένων (συμπτώματα, γνωστική έκπτωση). Τα τελευταία έτη έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην ψυχοκοινωνική και στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με ψυχικά νοσήματα. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας έχουν αναπτυχθεί και οι ΚοιΣΠΕ. Η εργασία

8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 359 αποτελεί βασική ανθρώπινη ανάγκη και ως εκ τούτου πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή σε όλες τις ομάδες του πληθυσμού. Σημασία όμως δεν έχει η παροχή μιας στείρας αμειβόμενης απασχόλησης, αλλά η προσφορά εργασίας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου πληθυσμού. Άλλωστε, βασικό στόχο της ψυχιατρικής αποκατάστασης αποτελεί η ανάπτυξη συναισθημάτων ικανοποίησης και επιτυχίας μέσα από τους ρόλους που έχουν επιλέξει τα άτομα με ψυχικά νοσήματα στη ζωή τους. Οι ΚοιΣΠΕ προσπαθούν να παρέχουν ένα εργασιακό πλαίσιο, το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων που αντιμετωπίζουν ψυχιατρικές διαταραχές. Οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες θέτουν υπό αμφισβήτηση το μέλλον τέτοιου είδους φορέων στην Ελλάδα, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν εδραιωθεί πλήρως και είναι σε μεγάλο ποσοστό εξαρτώμενοι από κρατικές επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εμπλεκόμενοι θεσμικοί παράγοντες καλούνται να καταβάλλουν μια προσπάθεια να διατηρήσουν τις μέχρι σήμερα θετικές εξελίξεις και να επιχειρήσουν να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων με ψυχικά νοσήματα και η άντληση θετικών συναισθημάτων μέσα από την εργασία πρέπει να αποτελούν στόχο και να λαμβάνονται υπ όψη κατά τη λήψη αποφάσεων. Η διπλή υπόσταση των ΚοιΣΠΕ, ως παραγωγικές μονάδες που μοχθούν για την οικονομική τους επιβίωση και ως φορείς ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, καθιστά το σχετικό εγχείρημα πολύ δύσκολο. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή τους στη διεξαγωγή της έρευνας τους εργαζόμενους στον ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας. ABSTRACT Job satisfaction of employees with severe mental illness with the Corfu Social Cooperative Limited (KoiSPE) S. TRIVIZA, G. KOULIERAKIS Department of Sociology, National School of Public Health, Athens, Greece Archives of Hellenic Medicine 2014, 31(3): OBJECTIVE Employment is one of the main goals of psychosocial rehabilitation of the mentally ill. Social firms (known in Greece as KoiSPE) constitute one of the sources of employment opportunities for people with mental illness. The aim of this study was to investigate the job satisfaction of employees with mental illness working for a social firm in Corfu, and the associated factors. METHOD The sample consisted of 35 mentally ill employees working for the Corfu social firm during the period March April Data were collected using a questionnaire covering demographic information, designed according to the relevant literature, and the Employee Satisfaction Inventory (ESI), adapted for Greek use by Koustelios and Bagiatis. RESULTS Most of the participating employees reported satisfaction with the working conditions, the work itself, the organization as a whole and the supervision provided, while they were dissatisfied with the pay and their prospects of promotion. The employees with higher income were significantly more satisfied with their work, and women were significantly more satisfied than men with the organization as a whole. CONCLUSIONS The high level of job satisfaction with most of the work factors in KoiSPE confirms the importance of employment for mentally ill people, especially that provided by social firms. The employment provided should correspond to the particular needs of this group of people. Key words: Mentally ill, Rehabilitation, Satisfaction, Social enterprises Βιβλιογραφία 1. WORLD HEALTH ORGANIZATION. The world health report 2001 Mental health: New understanding, new hope. Available at: who.int/ whr/2001/en/whr01_en.pdf 2. BRUNDTLAND GH. Mental health in the 21st century. Bull World Health Organ 2000, 78: ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Θ. Κρίση, ίδρυμα και κοινότητα (η διαδρομή του ψυχικά πάσχοντα από τον εγκλεισμό στην εγκατάλειψη). Τετράδια Ψυχιατρικής 2003, 83: ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ Κ. Επαγγελματική αποκατάσταση και κοινωνική ένταξη. Διαφορά 1986:74 86

9 360 Σ. ΤΡΙΒΥΖΑ και Γ. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ 5. ΠΑΝΕΤΤΑΣ Χ. Γενικές απόψεις για την αποκατάσταση. Η επαγγελματική κατάρτιση ψυχικά ασθενών ως διαδικασία θεραπευτικής παρέμβασης. Τετράδια Ψυχιατρικής 1993, 43: ΜΑΔΙΑΝΟΣ ΓΜ. Ψυχιατρική και αποκατάσταση. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, EIKELMANN B, REKER T. A second labour market? Vocational rehabilitation and work integration of chronically mentally ill people in Germany. Acta Psychiatr Scand 1993, 88: ΒOND GR, BECKER DR, DRAKE RE, RAPP CA, MEISLER N, LEHMAN AF ET AL. Implementing supported employment as an evidencebased practice. Psychiatr Serv 2001, 52: TSANG HW, FUNG KM, LEUNG AY, LI SM, CHEUNG WM. Three years follow-up study of an integrated supported employment for individuals with severe mental illness. Aust N Z J Psychiatry 2010, 44: WU HC. Predicting subjective quality of life in workers with severe psychiatric disabilities. Community Ment Health J 2008, 44: SVANBERG J, GUMLEY A, WILSON A. How do social firms contribute to recovery from mental illness? A qualitative study. Clin Psychol Psychother 2010, 17: BELL MD, LYSAKER PH, MILSTEIN RM. Clinical benefits of paid work activity in schizophrenia. Schizophr Bull 1996, 22: EKLUND M, HANSSON L, AHLQVIST C. The importance of work as compared to other forms of daily occupations for wellbeing and functioning among persons with long-term mental illness. Community Ment Health J 2004, 40: HUFF SW, RAPP CA, CAMPBELL SR. Every day is not always jello : Α qualitative study of factors affecting job tenure. Psychiatr Rehabil J 2008, 31: STRONG S. Meaningful work in supportive environments: Experiences with the recovery process. Am J Occup Ther 1998, 52: MARRONE J, GOLOWKA E. If work makes people with mental illness sick, what do unemployment, poverty, and social isolation cause? Psychiatr Rehabil J 1999, 23: CORRIGAN PW, POWELL KJ, RÜSCH N. How does stigma affect work in people with serious mental illnesses? Psychiatr Rehabil J 2012, 35: HORAN WP. Psychosocial stress reactivity in schizophrenia: An examination of neural diathesis-stress model and individual differences in personality and coping. Doctoral dissertation. University of New Mexico, New Mexico, REKER T, HORNUNG WP, SCHONAUER K, EIKELMANN B. Long-term psychiatric patients in vocational rehabilitation programmes: A naturalistic follow-up study over 3 years. Acta Psychiatr Scand 2000, 101: LAHTINEN E, LEHTINEN V, RIIKONEN E, AHONEN J (eds). Framework for promoting mental health in Europe. STAKES: National Research and Development Centre for Welfare and Health, Ministry of Social Affairs and Health, Hamina, HENDERSON C, THORNICROFT G, GLOVER G. Inequalities in mental health. Br J Psychiatry 1998, 173: MAK DC, TSANG HW, CHEUNG LC. Job termination among individuals with severe mental illness participating in a supported employment program. Psychiatry 2006, 69: RESNICK SG, BOND GR. The Indiana Job Satisfaction Scale: Job satisfaction in vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Psychiatr Rehabil J 2001, 25: REBEIRO GRUHL KL, KAUPPI C, MONTGOMERY P, JAMES S. Consideration of the influence of place on access to employment for persons with serious mental illness in northeastern Ontario. Rural Remote Health 2012, 12:2034 (Online). Available at: 25. BRIEGER P, HOFFMANN H. How can the mentally ill achieve sustained employment? Supported employment versus pre-vocational training. Nervenarzt 2012, 83: ATKINSON MJ, CALDWELL L. The differential effects of mood on patients ratings of life quality and satisfaction with their care. J Affect Disord 1997, 44: CASPER ES, FISHBEIN S. Job satisfaction and job success as moderators of the self-esteem of people with mental illnesses. Psychiatr Rehabil J 2002, 26: VILLOTTI P, CORBIÈRE M, ZANIBONI S, FRACCAROLI F. Individual and environmental factors related to job satisfaction in people with severe mental illness employed in social enterprises. Work 2012, 43: KOUSTELIOS AD, BAGIATIS K. The Employee Satisfaction Inventory (ESI): Development of a scale to measure satisfaction of Greek employees. Educ Psychol Meas 1997, 57: ΚΤΕΝΑΣ Ε. Στατιστική στο χώρο της υγείας. Εκδόσεις ZYMEL, Αθήνα, KAHN JP, LANGLIEB AM (eds). Mental health and productivity in the workplace: A handbook for organizations and clinicians. Jossey-Bass, San Francisco, 2003 Corresponding author: G. Koulierakis, Department of Sociology, National School of Public Health, 196 Alexandras Ave., GR Athens, Greece

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010

ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 2010 H ποιότητα ζωής στον αντίποδα της ψυχικής νόσου Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 16-2-2010 2010 Μ. Τζινιέρη Κοκκώση, Ph.D Επικ. Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας Α Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστηµίου Αθηνών-Αιγινήτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Αρετή Ευθυμίου. Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Αρετή Ευθυμίου Υπεύθυνη Κέντρων Ημέρας Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών Ποιος είναι ο Φροντιστής Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το δίκτυο EUROCARERS (www.eurocarers.org), φροντιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP

Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών. Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP Ανθεκτικότητα & Αισιοδοξία: Ενισχύοντας τον Άνθρωπο σε περιόδους Κρίσης και Αλλαγών Μαζουροπούλου Χριστίνα Ψυχολόγος ΕΑΡ Consultant Hellas EAP 1 Οι Άνθρωποι μας 2 Συνέπειες Οικονομικής Κρίσης σε Εργαζομένους

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Παροχές και Benefits

Εταιρικές Παροχές και Benefits Εταιρικές Παροχές και Benefits Οι επιπτώσεις τους στο εργασιακό περιβάλλον 30/11/2005 Γιατί παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον; Το κόστος παροχών και benefits είναι υψηλό για τις επιχειρήσεις χωρίς να

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας. Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Οι οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της άνοιας Γιάννης Κυριόπουλος, MD, MPH, MSc, PhD Τομέας Οικονομικών της Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Εισαγωγή Ως ένα νόσημα με σοβαρό και υψηλό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συμβουλευτικής. Εργασιακό άγχος

Θέματα Συμβουλευτικής. Εργασιακό άγχος Θέματα Συμβουλευτικής Εργασιακό άγχος Ιούνιος 2015 Εργασιακό άγχος της Μίτση Σχοινά, κλινικής ψυχολόγου Το εργασιακό άγχος είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας και αυξανόμενης σημασίας για την υγεία και την

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας»

«Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» «Το κοινωνικό στίγµα της ψυχικής ασθένειας» Mαρίνα Οικονόµου-Λαλιώτη Επικ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Επιστηµονικά Υπεύθυνη του Προγράµµατος «αντι-στίγµα» ΕΠΙΨΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη

Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Μεταπτυχιακή Διατριβή Το εργασιακό άγχος των κοινωνικών λειτουργών και η σχέση του με την εργασιακή δέσμευση και τη συναισθηματική νοημοσύνη Επιμέλεια : Αγαγιώτου Σμαρώ Επιβλέποντες καθηγητές : Μ. Πλατσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας

Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Επαγγελματίες υγείας και υπηρεσίες υγείας Αρμοδιότητες διεπιστημονικής ομάδας Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας Σύσταση 40: Συστήνεται να γίνεται εκτίμηση των αναγκών του ασθενή, συμβουλευτική σε προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ; Αικατερίνη Παρασκευαΐδου Ιατρός -Επιθεωρήτρια Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΕΠΕ ΚΕΠΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Τι είναι υγεία; Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ. Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη Απολογιστικά Στοιχεία: Ιούλιος Δεκέμβριος 2012 Πρόγραμμα «αντι-στίγμα» Τι είναι η Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για. Evaluation of a new product MARKETING RESEARCH SERVICES Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας ικανοποίησης για Evaluation of a new product Αύγουστος 200 0304prs (KM/MK) Περιεχόμενα TO ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ APPENDIX 2 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Έρευνα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα Κ Ο Ι Ν Η Γ Ν Ω Μ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία

Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων Δήμος Solna Σουηδία ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna, Σουηδία Κοινωνική Αλληλεγγύη ΗπόληSolna

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΧΟΙ Το ερευνητικό αυτό σχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομικής αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα, συνίσταται στη συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική διαταραχή και αποτελεί ένα από τα συχνότερα χρόνια νοσήματα και μια από τις σημαντικότερες αιτίες πρόωρης

Διαβάστε περισσότερα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα

Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Μισθοδοσία Ιατρών ΕΣΥ και Ιδιωτικού Τομέα. Σύγκριση με άλλα Συστήματα Φωτεινή Γιαλαμά Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τεχνικές Αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Οικονομικά της υγείας και επιπτώσεις στην υγεία σε περιόδους οικονομικής κρίσης Μαρία Ζησιοπούλου Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ

Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Ευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2014-2015 Hilton Park, Λευκωσία,10/09/2015 Μίμης Θεοδότου MA Industrial Relations & Health and Safety Μέλος Δ.Σ. ΣΑΥΚ Η έρευνα διεξήχθη από

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΟΥΛΙ ΗΣ Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ - STRESS 1 Άγχος - Απόπειρα ορισμού! Το εργασιακό άγχος και γενικά το στρες αναφέρεται στη δυσμενή αντίδραση των ανθρώπων μετά από υπερβολική πίεση ή άλλης μορφής απαίτησηστην οποία υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Ερωτήματα

Ερευνητικά Ερωτήματα ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της προτεινόμενης έρευνας ήταν η διερεύνηση ύπαρξης διαφορών στην εκπαίδευση των εργαζομένων μεταναστών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σε σχέση με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ"

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΑΛΚΥΟΝΗ" Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

National tools Country : Greece

National tools Country : Greece National tools Country : Greece Name of tool or initiative Source Short description Link Αγωγή Υγείας. Διατροφή. Διατροφικές Συνήθειες για μαθητές ηλικίας 6-8 ετών. -Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού -Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της.

Επικεντρώνεται στην περιγραφή της χρήσης της Ανέμη και στην αξιολόγησή της. Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας Ανέμη: έ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Μαριέττα Φάνη 1, Μαρία Μονόπωλη 2, Μανόλης Κουκουράκης 3 1 Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Διατροφική Πολιτική. Αντωνία Τριχοπούλου ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Διατροφική Πολιτική Αντωνία Τριχοπούλου ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 27 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα