Εξοικονόµηση Ενέργειας: Μια ηµιουργική Επαγγελµατική ραστηριότητα. ηµήτρης Ι. Κάργας Ηλ. Μηχ. Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξοικονόµηση Ενέργειας: Μια ηµιουργική Επαγγελµατική ραστηριότητα. ηµήτρης Ι. Κάργας Ηλ. Μηχ. Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών"

Transcript

1 Περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Σεπτέµβρης 2009 Εισαγωγή Εξοικονόµηση Ενέργειας: Μια ηµιουργική Επαγγελµατική ραστηριότητα. ηµήτρης Ι. Κάργας Ηλ. Μηχ. Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών Η Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ) είναι η πιο «πράσινη ενέργεια». Η δυσκολία αλλά και επαγγελµατική οµορφιά της είναι ότι η µείωση της σπατάλης ενέργειας γίνεται µε συνδυασµό επεµβάσεων: Τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των ενεργειακών ή παραγωγικών συστηµάτων Το ενεργειακό και επαγγελµατικό management στη διαχείριση της ενέργειας Την εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνολογιών της διεθνούς αγοράς ή ανάπτυξη νέων και Υψηλού επιπέδου Ενεργειακό, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό και Κτιριακό Σχεδιασµό Κάθε έργο ΕΞΕ έχει την ιδιαιτερότητά του και συχνά τη µοναδικότητά του- περιλαµβάνοντας συνήθως: αναλυτικές µετρήσεις ενεργειακούς υπολογισµούς επιλογή των τεχνικών λύσεων επιλογή ή σχεδιασµό του απαιτούµενου εξοπλισµού σχεδιασµό και υπολογισµό µηχανολογικών και ηλεκτρικών δικτύων επίβλεψη κατασκευής έναρξη λειτουργίας ρυθµίσεις λειτουργίας Ας µη ξεχνάµε και την ικανοποίηση της επιτυχούς και αποδοτικής λειτουργίας του. Προφανώς, είναι µια δραστηριότητα µεγάλης «έντασης»: τεχνογνωσίας, εµπειρίας και εφαρµοσµένου engineering (για «γερό µηχανιλίκι» θα µιλούσαν παλαιότεροι και άξιοι συνάδελφοι που υπήρξαν δάσκαλοί µας) και σηµαντική προστιθέµενη αξία ελληνικών υπηρεσιών. Συχνά, µε υψηλό επιστηµονικό ή επιχειρηµατικό ρίσκο και όχι επανάληψη ή προσαρµογές τυπικών εµπορικών εφαρµογών. ηλαδή πρόκειται για µια ηµιουργική Επαγγελµατική ραστηριότητα, η οποία επιτρέπει ακόµα και την έκφραση της αισθητικής των µηχανικών. Συµπεράσµατα, από την πολυετή εργασία µας στην ΕΞΕ: Σε ενεργοβόρες βιοµηχανίες µπορούµε να µειώσουµε τη συνολική ειδική κατανάλωση ενέργειας µέχρι και 45%. Στα υφιστάµενα κτίρια µπορούµε να µειώσουµε τις ενεργειακές καταναλώσεις µέχρι 35%, ενώ µε τον Ενεργειακό Σχεδιασµό των νέων κτιρίων µπορούµε να υπερβούµε και το 50%. Η απαιτούµενη τεχνογνωσία υπάρχει, σε υψηλό επίπεδο, και στην Ελληνική αγορά. Η ΕΞΕ συµβάλλει στην Προστασία του Περιβάλλοντος και είναι µια δοκιµασµένη, αποτελεσµατική και φθηνή αντιρρυπαντική τεχνολογία. Η συνήθης απόσβεση των απαιτούµενων επενδύσεων είναι κάτω από 4 χρόνια. 1

2 Με τα έργα ΕΞΕ ασχολούνται, ήδη, πολλοί τεχνικοί και εταιρείες της διεθνούς αγοράς, ενώ µπορεί να δηµιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας. Θα προσπαθήσουµε να αποδείξουµε τα παραπάνω µε µια επιλογή έργων για τα οποία είχαµε την ευθύνη σχεδιασµού, εξοπλισµού, κατασκευής και λειτουργίας. Έτσι θα παρουσιάσουµε έργα µας σε βιοµηχανίες, κτίρια και Προστασία του Περιβάλλοντος. 1. Έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας σε Βιοµηχανίες 1.1. Έργο Ανάκτησης Θερµότητας και Ατµοπαραγωγής στην MUSKITA ALU- MINIUM INDUSTRIES Ας ξεκινήσουµε µε το πιο πρόσφατο σηµαντικό έργο µας, που θέσαµε σε λειτουργία τον Σεπτέµβρη του Έγινε στο εργοστάσιο παραγωγής προϊόντων προφίλ αλουµινίου της MUSKITA. Το εργοστάσιο της MUSKITA στη Λεµεσό και σηµαντικές εφαρµογές των προϊόντων της στα Ολυµπιακά Έργα Αθηνών Σε αυτό το έργο ο ρόλος του ιευθυντή του εργοστασίου, Χηµικού Μηχανικού κ. Ανδρέα Μάρκου, υπήρξε καθοριστικός. Με γνώση και ευαισθησία είχε εντοπίσει το διαθέσιµο ενεργειακό δυναµικό των καυσαερίων των δυο πρεσών διέλασης, δεν αποδεχόταν την απώλειά του και αναζητούσε επίµονα τρόπους αξιοποίησής του. Ιδιαίτερες δυσκολίες του έργου ήσαν: Το µικρό µέσο ενεργειακό δυναµικό (µόλις 350KW) Η απόρριψη των καυσαερίων γίνεται µε τεράστιες διακυµάνσεις, από µηδενική έως 900 KW (δηλαδή «εκρηκτική») Οι ενεργειακές θερµικές ανάγκες ήταν σε ατµό και σε απόσταση 400m από τις πηγές της ενέργειας. Για τους προηγούµενους λόγους, σε κανένα άλλο εργοστάσιο της διεθνούς αγοράς δεν είχε γίνει παρόµοιο έργο. Προφανώς υπήρχε υψηλό επαγγελµατικό ρίσκο για τη θέση αυτού που θα αποφάσιζε ένα τέτοιο έργο. Από επισκέψεις σε πολλά έργα µας, την λήψη χιλιάδων µετρήσεων και την υποβολή ολοκληρωµένης και τεκµηριωµένης Ενεργειακής και Μηχανολογικής πρότασης, ο κ. Μάρκου βεβαιώθηκε ότι θα µπορούσαµε να έχουµε ένα επιτυχηµένο και αποδοτικό έργο. Τις εισηγήσεις του αποδέχθηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας κ. ήµος Μουσκής, α- ναλαµβάνοντας και το επιχειρηµατικό ρίσκο. Όταν, λοιπόν, αναλάβαµε τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την προµήθεια του εξοπλισµού του οι ευθύνες µας ήσαν ιδιαίτερα σηµαντικές, όχι µόνον απέναντι στην εταιρεία (που θα έκανε µια µεγάλη επένδυση) και στον εαυτό µας, αλλά κυρίως- απέναντι σε ένα συνάδελφο που µας εµπιστεύθηκε τόσο πολύ. 2

3 Αναλυτική παρουσίαση του έργου έγινε στην εκδήλωση ενηµέρωσης που οργάνωσαν τα ΤΕΧΝΙΚΑ στην Έκθεση EnergyRes 2009 και δηµοσιεύτηκε στο τεύχος 256 (Ιούλιος 2009) του περιοδικού καθώς και στο ελτίο του ΠΣ Μ-Η (τεύχος Ιουλίου 2009), ενώ υπάρχει και στην ιστοσελίδα µας (www.kargas-dimitris.gr). Θα αναφέρουµε µόνον τα παρακάτω: Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά αποτελέσµατα από καυσαέρια παράγονται Kg ατµός / ηµέρα εξοικονόµηση µαζούτ ως 700 Kg / ηµέρα µείωση ετήσιας κατανάλωσης µαζούτ µέχρι και 95% προστασία του περιβάλλοντος Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου είναι το πρώτο παρόµοιο έργο της διεθνούς αγοράς στον κλάδο Αλουµινίου. από καυσαέρια µε εντονότατες διακυµάνσεις στις παροχές και θερµοκρασίες, δεσµεύεται το σύνολο της προς αξιοποίηση απορριπτόµενης ενέργειας η ατµοπαραγωγή είναι συνεχής και στην απαιτούµενη πίεση, ακόµα και µε τη µια πρέσα σε λειτουργία το έργο βρίσκεται σε διαδικασία βράβευσης από την Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) αποτελεί αξιόλογο Κυπριακό case study που χρησιµοποιείται για επιµόρφωση των στελεχών φορέων, επιχειρηµατιών, µηχανικών, τεχνικών και σπουδαστών. Η απόδοση των economizers (µε patented σχεδιασµό και στοιχεία) είναι εξαιρετική. Καυσαέρια: Τ in =390 C, T out = C. Κατασκευαστής του εξοπλισµού: η συνεργαζόµενη ΗΕΙΖΑ GmbH, µε βάση δικά µας Design Data Υπό κατασκευήν Έργο Ανάκτησης Θερµότητας και Υποκατάστασης Χρήσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη «ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» (Κύπρος) Η βιοµηχανία έχει πλήρη ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 15 MW, µε καύσιµο το µαζούτ. Για την θέρµανση των καυσίµων, από τους 30 C στους 130 C, χρησι- µοποιούνται ηλεκτρικές αντιστάσεις συνολικής ισχύος 600 KW. Με το έργο µας θα γίνει υποκατάσταση KWh / έτος ηλεκτρικής ενέργειας µε (δωρεάν) θερµική. Θα χρησιµοποιηθεί ειδικά σχεδιασµένος εξοπλισµός ανάκτησης θερµότητας από καυσαέρια (economizer) για την θέρµανση διαθερµικού λαδιού. Το λάδι, µέσω εναλλακτών θερµότητας και αυτοµατισµών, θα θερµαίνει στη συνέχεια τα καύσιµα στην επιθυµητή θερµοκρασία. Εκτιµώµενος χρόνος ανάκτησης κόστους: 12 µήνες. 3

4 Καµινάδες µηχανών ηλεκτροπαραγωγής για τοποθέτηση economizers και ο ιευθυντής Παραγωγής της βιοµηχανίας, κ. Χριστόφορος Θεοφίλου, κατά την επίσκεψη παραλαβής του εξοπλισµού στο εργοστάσιο της ΗΕΙΖΑ GmbH Ανάκτηση Θερµότητας από Απορριπτόµενο Ζεστό Αέρα Από βιοµηχανικές διεργασίες απορρίπτονται στο περιβάλλον µεγάλες ποσότητες ζεστού αέρα, σε θερµοκρασίες από 70 C µέχρι και 500 C, ενώ ό αέρας αυτός αναπληρώνεται µε νωπό. Προφανώς, από την απορριπτόµενη ενέργεια µπορούµε να παράξουµε: ζεστό νερό, ατµό, ζεστό αέρα ή συνδυασµό τους. Όµως ο απορριπτόµενος αέρας, συνήθως, δεν είναι καθαρός γιατί περιέχει: υγρασία, σκόνη, αιθάλη και πλήθος άλλα αιρούµενα σωµατίδια όπως σταγόνες παραφινών κλπ. Αυτά τα υλικά επικάθονται στις επιφάνειες των εναλλακτών θερµότητας, οπότε σε τέτοιες βιοµηχανικές εφαρµογές ο αυτοκαθαρισµός τους εν λειτουργία είναι απαραίτητος. Σε Ελληνικές Βιοµηχανίες έχουµε τοποθετήσει 30 πλήρη συστήµατα ανάκτησης θερµότητας, αυτοκαθαριζόµενα εν λειτουργία και µε υψηλή απόδοση (άνω του 74%). Στις φωτογραφίες που ακολουθούν, το αριστερά εικονιζόµενο είναι τριπλό σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: αποτελείται από δυο εν σειρά συστήµατα ανάκτησης θερµότητας µε Rotary Wheels και ένα τριπλό σύστηµα µηχανικών φίλτρων εισερχόµενος αέρας: Nm 3 /h, θερµοκρασίας C εξερχόµενος αέρας: θερµοκρασία 45 C εξοικονόµηση ενέργειας: πάνω από 30%, επί της συνολικής κατανάλωσης της µεγαλύτερης παραγωγικής µηχανής του εργοστασίου κατακράτηση ελαιωδών ρύπων και σκόνης, σε ποσοστό άνω του 96% συνεχής έλεγχος αποδοτικής λειτουργίας του και ενδεχόµενων βλαβών από ο- λοκληρωµένο σύστηµα SCADA Πρόκειται για το πρώτο παρόµοιο σύστηµα στη διεθνή αγορά και λειτουργεί από το 2003 στην κλωστοϋφαντουργία ΕΛΦΙΚΟ στο Σχηµατάρι. Το δεξιά εικονιζόµενο σύστηµα είναι το πρώτο και µεγαλύτερο που τοποθετήσαµε σε ελληνική βιοµηχανία. Λειτουργεί συνεχώς από το 2000 στη βιοµηχανία ΦΙΕΡΑΤΕΞ, µαζί µε άλλα 6. 4

5 1.4 Ανάκτηση θερµότητας από υγρά βιοµηχανικά απόβλητα Πρόκειται για µια διαδεδοµένη τεχνολογία ΕΞΕ, συνήθως για παραγωγή καθαρού ζεστού νερού. Η απόρριψη ζεστών βιοµηχανικών αποβλήτων, σε κάποιους βιοµηχανικούς κλάδους, παίρνει τις διαστάσεις «µικρών πετρελαιοπηγών». Ειδικά σε βαφεία υφασµάτων π.χ. από τους tn µαζούτ τον χρόνο περισσότεροι από τους tn καταλήγουν -σαν θερµότητα- στα κανάλια αποχέτευσης και σε θερµοκρασίες υγρών αποβλήτων άνω των 60 C. Τα νερά βαφής υποκαθίστανται από καθαρό κρύο νερό, που θα θερµανθεί στους C για να γίνουν οι βαφές. Ως προς την απόδοση, οι πλακοειδείς εναλλάκτες θερµότητας υπερτερούν έναντι των σωληνωτών. Όµως σε απόβλητα µε πολλά αιωρούµενα στερεά, π.χ. σε βαφεία υφασµάτων µε εκατοντάδες τόνους στερεά σε κάθε ηµερήσια απορροή, έχουν προβλήµατα ε- πειδή βουλώνουν. Με τεχνικές λύσεις που αναπτύξαµε και εφαρµόσαµε, το πρόβληµα αυτό δεν έχει παρουσιαστεί σε καµία εφαρµογή µας από το 1987 και έτσι σχεδιάσαµε και κατασκευάσαµε έργα συνολικής θερµικής ισχύος 30MW, χωρίς να έχει ποτέ ανοιχτεί πλακοειδής εναλλάκτης για καθαρισµό (διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη, ακριβή και χρονοβόρος). Πέρα από τη σηµαντικότατη ΕΞΕ από τέτοια έργα (>40%), η χρήση καθαρού ζεστού νερού σε πολλές παραγωγικές διαδικασίες αυξάνει την παραγωγικότητα πάνω από 15%, που πολλές φορές είναι σηµαντικότερο από το ενεργειακό όφελος. Στα µεγάλα έργα ανάκτησης θερµότητας από υγρά βιοµηχανικά απόβλητα, κατασκευάσαµε δίδυµα συστήµατα προσαρµόζοντας τη λειτουργία τους στη ροή των αποβλήτων και τις ανάγκες της παραγωγής σε ζεστό νερό. Ολοκληρωµένα συστήµατα SCADA, µε δεκάδες αισθητήρια και εξελιγµένο λογισµικό, βελτιστοποιούν συνεχώς τη λειτουργία τους και ενηµερώνουν τον υπεύθυνο Συντήρησης για οποιοδήποτε πρόβληµα (από την έναρξή τους). 2. Κτιριακά Έργα 2.1. Πρόγραµµα Εξοικονόµησης Ενέργειας στα 40 Πολιτικά Αεροδρόµια της Ελλάδας. Έναρξη: Ήταν η εποχή που όταν µιλούσες για ΕΞΕ ή δηµοσίευες σχετικά άρθρα στα ΤΕΧΝΙΚΑ, άλλοι (ακόµα και συνάδελφοι!) σε κοίταζαν µε «κατανόηση»... Για τον τόπο µας, ήσαν ακόµα τα «πέτρινα χρόνια» για τα θέµατα Ορθολογικής ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Και όµως, µέσα σε µια ηµόσια Υπηρεσία αναπτύχθηκε και εφαρµόσθηκε ένα πρωτοποριακό Πρόγραµµα, µε συγκεκριµένα και καλά αποτελέσµατα. Αυτό έγινε γιατί ένας πτέραρχος (Γεώργιος Τζούβαλης) και ένας δικη- 5

6 γόρος (Θεόδωρος Κοµπόλης), που τότε διοικούσαν την ΥΠΑ, αντελήφθησαν ότι έπρεπε να αποδεχθούν και υποστηρίξουν αποτελεσµατικά την πρόταση ενός καινούριου µηχανικού και να εµπιστευτούν τον ενθουσιασµό 80 µηχανικών και τεχνικών τους σε κάτι καινοτόµο, κόντρα στις απόψεις και στις σφοδρές αντιδράσεις των γραφειοκρατών της υπηρεσίας. Τα 40 αεροδρόµια αποτελούσαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα µεγάλων και µεσαίου µεγέθους κτιρίων, αλλά και βιοµηχανικού µεγέθους ειδικών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (φωτοση- µάνσεις, ραδιοβοηθήµατα, ειδικοί φωτισµοί χώρων στάθµευσης α/φων κλπ.). Ήσαν σχεδιασµένα σε διάφορες χρονικές περιόδους και λειτουργούσαν σε όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας µας, από εργαζόµενους. Το ενεργειακό και επαγγελµατικό management, οι επαναλαµβανόµενες Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, οι διαφηµιστικές καµπάνιες, οι οµιλίες, η εκπαίδευση και οι θεµατικές Οδηγίες -για συγκεκριµένες επεµβάσεις και ρυθµίσεις των ενεργειακών εγκαταστάσεων- εφαρµόσθηκαν µε επιτυχία. Με το Πρόγραµµα αυτό εκπαιδεύτηκαν, θεωρητικά και πρακτικά, 80 Ενεργειακοί Υπεύθυνοι. Μέσα στον πρώτο χρόνο εφαρµογής του Προγράµµατος και την υλοποίηση των Βραχυπρόθεσµων Μέτρων του προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑ Μείωση Ειδικής Κατανάλωσης Ενέργειας % 14,8 % 13,40% 19,40% 27% ΝΕΡΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Mε την ολοκλήρωση του προγράµµατος ΕΞΕ, οι µειώσεις των ειδικών καταναλώσεων θα µπορούσαν να είναι µέχρι και διπλάσιες. Παρόµοια αποτελέσµατα είχαµε σε µικρότερης κλί- µακας προσπάθειες στον ιδιωτικό τοµέα. Για τα προαναφερθέντα αποτελέσµατα, πρέπει να τονίσουµε την ιδιαίτερη συµβολή: των Συντηρητών εγκαταστάσεων Θέρµανσης και Ψύξης του Κρατικού Αερολιµένα Αθηνών, οι οποίοι αφού εκπαιδεύτηκαν και προµηθεύτηκαν τον απαιτούµενο εξοπλισµό, βελτιστοποίησαν την καύση σε όλους τους λέβητες των 40 αεροδροµίων. των καθαριστριών, των φυλάκων και των κηπουρών οι οποίοι -µε κατάλληλη ενη- µέρωση- έσβηναν τα φώτα, τον κλιµατισµό και τη θέρµανση που ξεχνούσαν σε λειτουργία κάποιοι υπάλληλοι, έλεγχαν τα ποτίσµατα κλπ. Μετά τους Ενεργειακούς Υπεύθυνους, οι προαναφερθέντες ήσαν οι πιο αποδοτικοί συνεργάτες του Προγράµµατος Ξενοδοχεία Τα ξενοδοχεία είναι από τους µεγάλους καταναλωτές ενέργειας, γιατί τα περισσότερα σχεδιάστηκαν και χτίστηκαν σε εποχές που κυριαρχούσαν άλλα (γνωστά, αλλά µη ε- νεργειακά) κριτήρια. Αλλά ακόµα και σε εποχές υψηλών τιµών της ενέργειας ή «τουρι- 6

7 στικής κρίσης» δεν φαίνεται ότι -και αυτός- ο επαγγελµατικός κλάδος ενδιαφέρεται πραγµατικά για πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας και του νερού. Από πλήθος Ενεργειακών Ελέγχων, Επενδυτικών Προγραµµάτων, έργων και επεµβάσεων σε µεγάλα ξενοδοχεία της Ελλάδας και της Κύπρου προκύπτει ότι η διαχείριση ενέργειας επιδέχεται βελτίωση 20% - 40%. Και όµως, συνήθως γίνονται µόνον µικρής κλίµακας έργα ή µεµονωµένες επεµβάσεις. 3. Περιβαλλοντικά Έργα Από τον Ιούνιο του 2007 βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το Έργο Απόσµησης των απαερίων που παράγονται από την ξήρανση της λυµατολάσπης στον Βιολογικό Καθαρισµό της Ψυττάλειας. Πρόκειται για το µεγαλύτερο παρόµοιο έργο της Ευρώπης, µε τον σχεδιασµό και εγκατάσταση τριών συστηµάτων αναγεννούµενης θερµικής οξείδωσης (Regenerative Thermal Oxidizers) συνολικής δυναµικότητας Nm 3 /h. Από την τελετή εγκαινίων του έργου Γενικός Ανάδοχος έργου: Κ/Π ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ Ο ολοκληρωµένος Ενεργειακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός του έργου απόσµησης από την ENVIRONMENTAL INTEGRATED SOLUTIONS είχε τα παρακάτω αποτελέσµατα: Περιβαλλοντική απόδοση: >99% Ανάκτηση Θερµότητας: 22 ΜW (95%) Υπό κατασκευήν βρίσκεται σηµαντικότατο έργο µας στον Όµιλο M.J. MAILLIS, για την Προστασία του Περιβάλλοντος µε ονοµαστική ανάκτηση θερµότητας 11 MW. A Φάση: Σύστηµα 4 Dry Scrubbers - Β Φάση: ένας Regenerative Thermal Oxidizer Ως προς την απασχόληση: σε αυτό το έργο συνεργάζονται 4 εταιρείες, µε περίπου 40 τεχνικούς. Στον τελικό σχεδιασµό του βρίσκεται άλλο ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό έργο, µε ανάκτηση θερµότητας 6MW. 4. Εκπαιδευτική Αξία των Προαναφερθέντων Έργων Τα προαναφερθέντα έργα έχουν παρουσιαστεί σε Παγκόσµια ή άλλα Συνέδρια (ICOMES 1998, ENERGY 2002, ΤΕΕ, ΠΣ Μ-Η, SAVENERGY κλπ.) και έχουν διδα- 7

8 χθεί σε πολλά σεµινάρια τα οποία παρακολούθησαν µηχανικοί, τεχνικοί, φοιτητές και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Κύπριοι και ειδικά τα µέλη της ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ έχουν παρακολουθήσει αρκετά σε- µινάρια που οργανώσαµε µε την ΟΕΒ στην Κύπρο και Ελλάδα. Οι σπουδαστές των σε- µιναρίων, µετά τα µαθήµατα, επισκέπτονται τα έργα για να αποκτήσουν προσλαµβάνουσες παραστάσεις και εµπειρίες. Επίσης έχουν παρουσιαστεί µε πολλά άρθρα, που δηµοσιεύθηκαν σε επιστηµονικά και επαγγελµατικά περιοδικά της Ελλάδας και της Κύπρου. Κύπριοι βιοµήχανοι και µηχανικοί, σε σεµινάρια για την Εξοικονόµηση Ενέργειας και τις ΑΠΕ: Σεµινάριο µε τίτλο «Energy Management Solutions και επισκέψεις στη MUSKITA και ΕΛΦΙΚΟ. 5. Η Τεχνογνωσία Τα έργα που παρουσιάσαµε, τα σχεδιάσαµε και τα κατασκευάσαµε από το 1986 µέχρι σήµερα. Η τεχνογνωσία που χρησιµοποιήθηκε: σε πολλά ήταν 100% Ελληνική σε αρκετά µικτή (εισαγόµενη - Ελληνική) σε κάποια εισαγόµενη (µερικές φορές, µε Ελληνικές βελτιώσεις) Αρκετά έργα είναι καινοτοµικά στη διεθνή αγορά. Η επιλογή, η προµήθεια και η εγκατάσταση του εξοπλισµού έγινε από εµάς, µε κατασκευαστές του κορυφαίες συνεργαζό- µενες εταιρείες της διεθνούς αγοράς. 6. Εµπόδια Υπάρχουν όµως και σηµαντικά εµπόδια στην παραπέρα διάδοση επιτυχών εφαρµογών ΕΞΕ και Προστασίας του Περιβάλλοντος, όπως: Η καθυστέρηση εφαρµογής διεθνών Κανονισµών Η έλλειψη ειδικών γνώσεων Αποτυχηµένες εφαρµογές. Το γενικά- «µεγάλο όνοµα» ενός προµηθευτή, δε ση- µαίνει οπωσδήποτε ποιότητα και αποτέλεσµα στο κάθε έργο. Έτσι η αναζήτηση Reference List παρόµοιων επιτυχηµένων εφαρµογών και οι επισκέψεις σε κάποια από αυτά είναι ένα στοιχειώδες µέτρο ασφαλείας. Το κριτήριο του ελάχιστου κόστους επένδυσης (συχνά, «αγαπηµένο» κριτήριο των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων), οδηγεί πάντα σε: µεγιστοποίηση του κόστους κύκλου ζωής ενός έργου, µειωµένη ενεργειακή ή περιβαλλοντική απόδοση και µεγάλο χρόνο απόσβεσης. Η γραφειοκρατία, παρά τις µεµονωµένες φιλότιµες προσπάθειες στελεχών δηµόσιων υπηρεσιών 8

9 Οι ευθύνες αρκετών εταιρειών της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, οι οποίες όταν µπορούν (δηλαδή, όταν κάποιοι τους το επιτρέπουν!) θεωρούν τον τόπο µας «σκουπιδότοπο» παρωχηµένου και µη αποδοτικού εξοπλισµού. Π.χ. η αγορά µας έχει γεµίσει µε ακατάλληλους economizers ή ενεργοβόρα συστήµατα αντιρρύπανσης που µπορούν να χρεοκοπήσουν επιχειρήσεις όταν αυτά θα µπορούσαν να έχουν ενεργειακά αυτοσυντηρούµενη λειτουργία. Επίλογος Για επιτυχή έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος πέρα από την τεχνογνωσία, τον αξιόπιστο εξοπλισµό, το engineering και τους καλούς συνεργάτες µήπως ήταν χρήσιµο και κάτι άλλο; Ας το δούµε: Στα πρώτα βήµατά σου, σαν µηχανικός, να έχεις την τύχη να γνωρίσεις ανθρώπους σαν τον Γιάννη Σακελλάριο (Γενικό Γραµµατέα του Εθνικού Συµβουλίου Ενέργειας το 1978), ο οποίος απλόχερα µοιράστηκε πολύτιµα αρχεία και γνώσεις µε νέους συναδέλφους ή Να είχες καθηγητή τον Κωνσταντίνο Λέφα, ο οποίος για να µπορούν να νοιώθουν οι φοιτητές του υπερήφανοι σαν µηχανικοί, προσπάθησε σε όλη του τη ζωή- να τους κάνει καλούς µηχανικούς. Σε οµιλία του στο ΤΕΕ µε θέµα «ιδάγµατα των Θερµοδυναµικών Αξιωµάτων» είπε: «Και εδώ βρίσκεται η οµορφιά της επιστήµης του µηχανικού, που του επιτρέπει δραστηριότητες ύψιστης στάθµης Του χρειάζεται γι αυτό: η βαθιά γνώση η δηµιουργική εκµετάλλευση των ικανοτήτων του ανθρώπινου νου η βαθιά θεωρητική κατάρτιση, η φιλοσοφική ενόραση των πραγµάτων και η εµπειρία της πράξεως ο µηχανικός είναι το ον εκείνο, για το οποίο ισχύει περισσότερο από όλα το εν αρχή ήταν η πράξη Όµως τέτοιας υψηλής στάθµης δραστηριότητες ασφαλώς άπτονται της δηµιουργίας» Και η Εξοικονόµηση Ενέργειας - Προστασία του Περιβάλλοντος επιτρέπουν την ηµιουργική Εργασία. Ακόµα, και την ηµιουργική Επιχειρηµατική ραστηριότητα. ΣΗΜ: Το άρθρο αυτό στηρίχθηκε σε εισηγήσεις µας στο Προσυνέδριο του ΤΕΕ µε θέµα την ΕΞΕ (Μυτιλήνη, Ιουνίου 2009) και σε Ηµερίδα του ΙΕΝΕ (Αθήνα, 2 Ιουλίου 2009). Με τις ονοµαστικές αναφορές µας προσπαθήσαµε να τιµήσουµε ανθρώπους που µας εµπιστεύθηκαν σε πολύ δύσκολα έργα ή συνέβαλαν στο να αγαπήσουµε την ΕΞΕ. Οι Κάργας ηµήτρης και Κάργας Γιάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ασχολούνται µε Τεχνολογίες, Εξοπλισµό και Έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Συνεργάζονται µε κορυφαίες εταιρείες της διεθνούς αγοράς, σε θέµατα τεχνογνωσίας και εξοπλισµού. Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 9

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΙΕΝΕ) - ΤΕΕ. ΗΜΕΡΙΔΑ «Ενέργεια. Business to Business» Γ Συνεδρία «Εξοικονόμηση. Αθήνα, 12Νοεμβρίου 2009

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΙΕΝΕ) - ΤΕΕ. ΗΜΕΡΙΔΑ «Ενέργεια. Business to Business» Γ Συνεδρία «Εξοικονόμηση. Αθήνα, 12Νοεμβρίου 2009 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΙΕΝΕ) - ΤΕΕ ΗΜΕΡΙΔΑ «Ενέργεια Business to Business» Γ Συνεδρία «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Αθήνα, 12Νοεμβρίου 2009 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή

Μελέτη, σχεδιασµός και κατασκευή ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ MDF ΚΑΙ PELLETS ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η τεχνική εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. δραστηριοποιείται επί 35 χρόνια στο τοµέα της ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας.

Τι έιναι η Βιοµάζα. Κατηγορίες σταθµών εκµετάλλευσης της Βιοµάζας. Consultants Construction Renewable energy Tourism investments Finance Τι έιναι η Βιοµάζα Η δηµιουργία εγκατάσταση & λειτουργία σταθµών Βιοµάζας εµπίπτει στις επιχειρήσεις του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

αστικά στερεά απορρίµµατα

αστικά στερεά απορρίµµατα υνατότητες ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από αστικά στερεά απορρίµµατα Εφαρµογή στον ΧΥΤΑ Ταγαράδων Χριστόδουλος Χατζηδηµούλας, ιευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης Το πρόβληµα των Αστικών Στερεών Απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Ανδριάς Ιωάννης ιευθυντής ΕργοστασίουΝέας Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα Η εµπειρία της Ελληνικής Υφαντουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Excel Energy Solutions

Excel Energy Solutions Excel Energy Solutions Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στόχος της εταιρείας Ecxel Energy Solutions Πετροπούλου Κ.- Μελισής Αθ. Ο.Ε. είναι: η ποιότητα σε όλα τα επίπεδα: προϊόντα, παρεχόμενες υπηρεσίες, τεχνική υποστήριξη,

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στον Η/Μεξοπλισμό στον κτιριακό τομέα Α. Μπότζιος-Βαλασκάκης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Διεύθυνση Εξοικονόμησης Ενέργειας Τμήμα Βιομηχανίας και Μεταφορών Θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σ.Η.Θ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΕΠΕ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210-6838289, ΦΑΞ. 210-6851151 E-mail to: mail@heliostat.gr, WEB: www.heliostat.gr Αποστολή Ιστορία... Η Εταιρεία ΗΛΙΟΣΤΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚA BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ - ΗΛΙΑΚΑ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ (Ηλιακά Βεβιασμένης Κυκλοφορίας) Το ζεστό νερό χρήσης, αποτελεί, όσο και εάν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, μία δραστηριότητα, καθημερινώς

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός

Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Πράσινη θερµότητα Ένας µικρός πρακτικός οδηγός Αν δεν πιστεύετε τις στατιστικές, κοιτάξτε το πορτοφόλι σας. Πάνω από τη µισή ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι, καταναλώνεται για τις ανάγκες της θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων.

15/11/2012. Προκαταρκτική Έκθεση Σηµαντικότερων Ευρηµάτων. 1 Spyrou Lambrou Str, Achillion 1, Flat 702, 1082, Agioi Omologites, Nicosia, Cyprus Tel: +357 22 427 077 Fax: +357 22 427 087 e-mail: enquiries@energysavecy.com 15/11/2012 Hotel Αξιότιµε κύριε, ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00

26 Ιουνίου 2014. Ξενοδοχείο Athinais, αίθουσα Leontius Ώρα έναρξης: 11:00 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων Η λύση της meazon Ανάπτυξη δικτύου συνεργατών meazon» Μέτρηση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και εξ αποστάσεως διαχείριση της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα;

Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Τι γνώµη έχετε για την παγκόσµια ενεργειακή κρίση & πώς νοµίζετε ότι θα αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό στην Ελλάδα; Κατ αρχήν το πρόβληµα της ενέργειας είναι διεθνές, µεγάλο και θα συνεχίσει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά

Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Σχέδια Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για τοπικές αρχές και νοικοκυριά Ανδρέας Λιζίδης Υπηρεσία Ενέργειας Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός

Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός Η χρήση ατμού είναι ευρέως διαδεδομένη σχεδόν σε όλη την βιομηχανία. Ο ατμός μεταφέρει μεγάλη ποσότητα ενέργειας με την μορφή θερμότητας και χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία για την επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτίρια του Τριτογενούς Τομέα, Φωτεινή Καραμάνη Χημικός Μηχ/κος MSc, ΚΑΠΕ ΑΘΗΝΑ, 2 Ιουλίου 2009 Κατανάλωση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME

AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ INTEGRA ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME BARDOLINO, GARDA LAKE AQUALUX HOTEL SPA, SUITE & TERME Το Κτίριο Πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις

Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Δίκτυα & Εγκαταστάσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης Προτεινόμενες Νέες Δράσεις Γεώργιος Αγγέλου Διευθυντής Εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc, MBA Κύρια Εταιρική Δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Τεχνολογικές λύσεις για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ) Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές Ημερίδα: Εφαρμογές Ηλιακών Συστημάτων: Κολυμβητικές Δεξαμενές και Ηλιακός Κλιματισμός Ηράκλειο 4 Νοεμβρίου 2008 Εφαρμογές των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων (ΘΗΣ) στην Περιφέρεια Κρήτης: Παρούσα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΕΡΓΟ: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 5 Α 166 73 ΒΟΥΛΑ ΤΗΛ. 210 8995934, ΦΑΞ 210 8951760 e-mail info@inik.gr 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ α. Ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή

Διαβάστε περισσότερα

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

>> >> << www.klimatika.gr >>>> Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας. Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ Innov Inn oven ens s ADV ADVANCE ANCE Η συμπύκνωση με την αιχμή της καινοτομίας >>> >> Φιλικοί προς το περιβάλλον για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα

Ερωτήσεις / Τοποθετήσεις /Συζήτηση / Ανακεφαλαίωση / Συµπεράσµατα ΗΜΕΡΙ Α ΕΠΚΑΣ, 28-11-2012 «Οικονοµικοί & Εναλλακτικοί τρόποι Θέρµανσης» ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης ιδάκτωρ TQM/Quality-Robust Engineering, Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μέλος.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906,

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, Cryologic Αρτέµιδος 119, Παλαιό Φάληρο 175 62 τηλ 210 98 37 940 fax 210 98 43 624 email info@cryologic.gr Σεµινάρια Cryologic Τα σεµινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Εϖιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Αϖασχόληση Εµϖορικό και Βιοµηχανικό Εϖιµελητήριο Αθηνών Πέµϖτη, 2 Ιουλίου 2009 Συµϖεράσµατα Ηµερίδας ΙΕΝΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Αλεξ. Σούτσου 3, 106 71

Διαβάστε περισσότερα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα

Προοϖτικές Πράσινης Εϖιχειρηµατικότητας στον Ενεργειακό Τοµέα Ηµερίδα ΙΕΝΕ µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα, Ενέργεια & Απασχόληση» Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών Πέµπτη, 2 Ιουλίου 2009 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πράσινη Επιχειρηµατικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης

Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού πεδίου Αρίστηνου-Αλεξανδρούπολης Σχεδιάζοντας τη Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών 11 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα Γεωθερμική ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση Το παράδειγμα του γεωθερμικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 349 Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry

Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις. Energy Solutions & Industry Από τα προϊόντα στις ολοκληρωμένες λύσεις Energy Solutions & Industry 05.03.2015 To 2014 σε αριθμούς Πωλήσεις 98εκ 45 καταστήματα Δίκτυο Μερίδιο 32% Ανθρώπινο δυναμικό 620 To 2014 σε αριθμούς Νέοι κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές

Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές 2010/1060 Οικιακές Ψυκτικές Συσκευές Προτιμήστε οικιακές ψυκτικές συσκευές ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ I II XYZ XYZ L YZ L YZ db Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευφυής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems BENCHMARKING SEMINAR ENERGY AND ENVIRONMENT Patras 2012 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίων The environmental impact of residential heating and cooling systems Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Gasification TECHNOLOGY

Gasification TECHNOLOGY www.gasification-technology.gr ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ με αεριοποιηση βιομαζασ www.gasification-technology.gr Gasification TECHNOLOGY συστηματα ηλεκτροπαραγωγησ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών

Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Αντλίες Θερμότητας Υψηλών Θερμοκρασιών Με το κόστος θέρμανσης να ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο, η βασική αυτή ανάγκη έχει γίνει δυστυχώς πολυτέλεια για τους περισσότερους. Η αύξηση των τιμών ενέργειας οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2011 Solar Cells Hellas Group website: www.schellas.gr e-mail: info@schellas.gr

Δεκέμβριος 2011 Solar Cells Hellas Group website: www.schellas.gr e-mail: info@schellas.gr Θεματικές Ενότητες - Συνδέσεις ΦΒ σταθμών 1 Τεύχος 28 - Ολοκλήρωση Βιομηχανικής Στέγης 3 - Ολοκλήρωση ΦΒ σταθμού 4 - ΦΒ σε οικίες 6 Σύνδεση με το Δίκτυο της ΔΕΗ ΦΒ σταθμού 2,91MW στα Λεχαινά του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006

Τεχνικό Άρθρο AN002 JAN-2006 Τεχνικό Άρθρο JAN-2006 ιαφορικοί Θερµοστάτες Η βασικότερη ενεργειακή πηγή των τελευταίων αιώνων, τα ορυκτά καύσιµα, βρίσκονται χρονικά πολύ κοντά στην οριστική τους εξάντληση. Ταυτόχρονα η αλόγιστη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

KNX city. Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX

KNX city. Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX KNX city Νίκος Γκλιάτης Ηλεκτρονικός Μηχανικός Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ KNX Εισαγωγή Το κτίριο είναι η μικρότερη μονάδα μιας κυψέλης Είναι ο οργανισμός που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών 31 Μαΐου 2014 Αναβάθμιση της ενεργειακής συμπεριφοράς υφιστάμενων και νέων κτιρίων με τη χρήση Κτιριακών Αυτοματισμών Siemens AE 2014 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies Οι μαζικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη

Το ενεργειακό πρόβλημα προέρχεται από την συνεχώς αυξανόμενη ΤΕΧNΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΑΘΗΝΑ, 8-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΕ Για την 9η Συνεδρία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» Ραβινέ 6 11521 Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αµερικανικής Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης & Κλιµατισµού Σωµατείο «Ελληνικό Παράρτηµα ASHRAE» Ραβινέ 6 11521 Αθήνα ASHRAE HELLENIC CHAPTER American Society of Heating, Refrigerating

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ημερίδα REQUEST2ACTION, 26 Φεβρουαρίου 215 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Γενικός Γραμματεύς Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Απαιτ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.6 ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις πλήρους κλιµατισµού (Θ.Α.Κ. - HVAC) στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ. Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος ΤΟ "ΕΞΥΠΝΟ" ΣΠΙΤΙ Αθανάσιος Σφαιρίδης Δρ. Δρ. Ηλεκτρολόγος -- Μηχανολόγος Διευθύνων Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος SPECTRUM SPECTRUM Α.Τ.Ε.Ε. Α.Τ.Ε.Ε. Γιατί Έξυπνο Σπίτι; Μέγιστηδυνατήεξοικονόμησηενέργειας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις

Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Αξιόπιστοι λέβητες με μέγιστη ενεργειακή απόδοση B O I L E R S Προσφέρουμε οικονομικές και βιώσιμες λύσεις Δεδομένου ότι η αγορά είναι περισσότερο από ποτέ περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη ενώ παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε.

Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Ενεργειακές Τεχνολογίες Ο.Ε. Χαράλαμπος Κουκλίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Κωνσταντίνος Γκουραμάνης, Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άμπετ Νάτσε, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Πέτρος Κολιός, Διπλ. Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Γιώργος Λαδόπουλος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Επιμελητής Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας Τ.Ε.Ε. ιαχειριστής «έκτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.

Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12. Σειριακός αριθμός μηχανής ΤΕΕ: U8LYF8CM6S1IMURY - έκδοση: 1.29.1.19, 4M-KENAK Version: 1.00, S/N: 53815466, Αρ. έγκρισης: 1935/6.12.2010 ΧΡΗΣΗ: Οικοτροφεία Κτίριο Τμήμα κτιρίου Αριθμός ιδιοκτησίας (για

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα

Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα Βιομηχανία Φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα κι ο Ρόλος τους στο Ενεργειακό Ισοζύγιο Δρ. Αλέξανδρος Ζαχαρίου Solar Cells Hellas Group Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Εισαγωγή Οι ανάγκες σε ενέργεια συνεχώς αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια εφαρµογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, η Green Evolution ανέπτυξε µία σειρά από εξειδικευµένες υπηρεσίες που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της:

Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της: Η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών της: Κτίζει, λειτουργεί και συντηρεί τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθµούς που χρειάζονται για να παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια. Εγκαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δρ Δημήτρης Μακρής ZiMech engineers 54642 Θεσσαλονίκη Τ +30 2310 839039 Ε email@zimech.com www. zimech.com ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας

Modulens O >> >> << www.klimatika.gr >> S u s t a i n a b l e C o m f o r t. Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Modulens O ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ADVANCE Λέβητες πετρελαίου υψηλής τεχνολογίας >> >> >> Υψηλής απόδοσης ρυθμιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Θεσσαλονίκη, 2015. sep4u.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΣΠΟΥΔΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑ Χ Η Μ Ι Κ Ω Ν ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θεσσαλονίκη, 2015 Η συνεισφορά της Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Estia ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ INVERTER ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ 10 12 7 9 4 3 2 6 11 1 5 1. Εξωτερική μονάδα 7. Προσαγωγή ζεστού νερού χρήσης 8. Χειριστήριο ελέγχου με τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή 3. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ H BIOCHEM ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται για περισσότερα από 30 χρόνια, στους τομείς: Επεξεργασίας Νερού και Υγρών Αποβλήτων, με εκτελε. σθέντα έργα συνολικής δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm.

Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Το χειμώνα ζήστε ζεστά με την Ηalcotherm. Η Halcotherm ιδρύθηκε το 1986 και η έδρα της βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού

Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού Aντλίες Θερμότητος Αέρος Νερού 2 Συστήματα θέρμανσης και ψύξης του μέλλοντος! Ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μείωση της ρύπανσης και των εκπομπών CO₂. Η αύξηση των εκπομπών του CO2 και των άλλων

Διαβάστε περισσότερα