Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων"

Transcript

1 Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων Katharina Rausch 1, Ειρήνη Ντούτση 1, Κώστας Στεφανίδης 2, Hans Peter Kriegel 1 Ελληνικό Συμπόσιο Διαχείρισης Δεδομένων Ιούλιος 2014 Institute fr Infrmatics, Ludwig Maximilians Universität (LMU) München, Germany 1 2 Fundatin fr Research and Technlgy Hellas (FORTH), Institute f Cmputer Science, Heraklin, Greece.

2 Nwadays, due t the grwing cmplexity f the Web, users find themselves verwhelmed by the mass f chices available E.g., shpping fr DVDs, bks r clthes nline becmes mre and mre difficult, as the variety f ffers increases rapidly and gets unmanageable. Recmmender systems facilitate users in their selectin prcess, by prviding suggestins n items, which culd be interesting fr the respective user. Hw? Estimate preferences fr items. Recmmend items featuring the maximal predicted preference. Use: Histrical infrmatin n the users interests, e.g., the users purchase histry. Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 2

3 In general, recmmendatin appraches are distinguished between: Cntent based: recmmendatins are based n a descriptin f each item and a prfile f the user s preferences. Cllabrative filtering: ratings are predicted using previus ratings f similar users Recmmendatins fr a user u are based n the ratings f his/her similar users. Cmpute the set f similar users, Friends F u Fr all items i unrated by the user, estimate the user preference fr the item,,,, Present the tp k ranked items t the user Hw d we cmpute the set f friends? Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 3

4 [Nearest neighbrs apprach] Scan the whle database t find similar users F u = {u ϵ U: sim(u,u ) δ} sim(u,u ): a user similarity functin (e.g., Pearsn crrelatin) δ: a user similarity threshld,,,, Friends are defined in the full dimensinal feature space Linear scan f the db t cmpute F u Online cmputatin f the set f friends fr each query user Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 4

5 [Full Dimensinal Clustering apprach] Users are gruped int clusters f similar users Θ={θ 1, θ 2,..., θ k }, θ i θ j =. The friends f a user are the members f his crrespnding cluster F clu u = {u ϵ θ i : u ϵ θ i } Agglmerative hierarchical clustering, cmplete link distance Similarity between tw clusters is the similarity f their mst dissimilar members Stp, if the similarity f the clsest pair f clusters vilates the user similarity threshld δ,,,, Faster than nearest neighbrs apprach Fr each u,u ϵ θ i, sim(u,u ) δ (crrectness) F clu u F u (incmpleteness) Fr small clusters, F clu u t narrw. Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 5

6 Fr bth cases, user similarity is evaluated in the full high dimensinal feature space Its difficult t find similar users when s many dimensins are cnsidered Its mre prbable users t exhibit similarity in sme subspace f the feature space e.g., similar taste in cmedies but nt in dramas Subspace clustering Extract bth clusters f users and dimensins, items in ur case, based n which users are gruped tgether Clusters are defined in subspaces f the riginal feature space: θ = (U θ, I θ ) Subspace clustering: Θ={θ 1, θ 2,..., θ k }, θ i θ j w.r.t. bth users and items Traditinal appraches d nt cnsider missing values thugh Fault tlerant subspace clustering Missing values are tlerated but bunded per cluster User tlerance threshld ε u Item tlerance threshld ε i Rating tlerance threshld ε g Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 6

7 Subspace based recmmendatins (Rughly) The friends f a user are the members f all his subspace clusters F subclu u = {u ϵ θ i : u ϵ θ i } [Subspace Clustering apprach],,,, The benefits Imprves clustering quality due t subspace partitining Expands the set f friends as a user belngs t >1 clusters. Diversifies the set f friends as different friends might be chsen based n different items. Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 7

8 In the riginal paper [1], a grid based apprach was prpsed (gridftsc) The apprach is based n CLIQUE algrithm Each dimensin is partitined int g equal length intervals, called units. A k dimensinal unit is the intersectin f k 1 dimensinal units frm k different dimensins A unit is dense if its pints exceeds minpts pints. A cluster in a subspace is a maximal set f cnnected units in that subspace. Extensin t fault tlerance Als emply the missing values per dimensin t extract cluster apprximatins Clique? GridFTSC? 2??? Dimensin Dimensin ? Dimensin 1? Dimensin 1? [1] Flexible Fault Tlerant Subspace Clustering fr Data with Missing Values, Gunneman et al, ICDM Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 8

9 hybridftsc apprach 1 dimensinal DBSCAN t detect density based clusters in each dimensin Objects with missing values in the dimensin are filtered ut befre DBSCAN call They frm a pseud cluster As in gridftsc, we extend the clusters by cmbining them with the pseud cluster DBSCAN is applied in single dimensins denftsc apprach The apprach is based n SUBCLU, a DBSCAN based apprach where ntins f reachability etc are defined per subspace. 1 dimensinal DBSCAN t detect density based clusters in each dimensin Objects with missing values in the dimensin are filtered ut befre DBSCAN call They frm a pseud cluster DBSCAN distance is based n the current subspace (ignring missing values) Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 9

10 T speed up the algrithms, we intrduce the significance threshld fr dimensin pruning Heuristic: Cnsider nly dimensins with significant infrmatin fr subspace expansin. Intuitively these are dimensins with big clusters. Significant dimensins: Thse including c clusters featuring at least d %f the verall ppulatin Cluster threshld c: c > 1 & apprximately half f rating values pssible Data threshld d: 0.1 d 0.2 depending n c Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 10

11 Thrugh subspace clustering, we ptentially receive several subspace clusters the query user u belngs t. Basic cmbining apprach: Unin f clusters (F) Weighted ranking apprach: 1) Cmbine all cluster members the query user u belng t (F) 2) Rank them accrding t their weighted full dimensinal distance t u 3) Select as friends thse belw the weighte distance threshld β Subspace based Full dimensinal based Weighted full dimensinal distance: Refine distance by weighting based n the number f cmmn dimensins, c uv, Nrmalized #cmmn dimensins c uv, v Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 11

12 ML 100K dataset: 983 users, 1682 mvies, ratings. ML 1M dataset: 6040 users, 3952 mvies, ratings. Recmmendatin quality measures: Mean abslute errr (MAE) Rt mean squared errr (RMSE) Cmpared appraches Nearest neighbrs apprach [Naïve] Full dimensinal clustering apprach [fullclu] Fault tlerant grid based apprach [gridftsc] Fault tlerant hybrid apprach [hybriftsc] Fault tlerant subclu based apprach [denftsc] Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 12

13 [ML 100K dataset] Cluster cardinality: 3 15, 27, 38 Cluster cardinality: 3 28, 138 Dimensinality: 1 4, max 5 Dimensinality: 1 3, mstly 1 Dimensinality: 1 5 Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 13

14 [ML 1M dataset] Dimensinality: 1 3 Many small clusters, a few big Dimensinality: 1 4 Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 14

15 randm user frm [ML 1M dataset] T examine the qualitative differences f the appraches, we issued the 10 mst prmising recmmendatins t randm query users. Fr fullclu, the user was part f a cluster f 9 members t narrw selectin Naïve cnsiders > half the users as similar t brad selectin Subspace als ffers a brad selectin f friends but this set is refined thrugh weighted ranking and refinement better quality f recmmendatins. Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 15

16 [ML 100K dataset] Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 16

17 [ML 1M dataset] Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 17

18 We intrduce subspace clustering fr recmmendatins We prpse tw new density based appraches fr fault tlerant subspace clustering, hybridftsc and denftsc We intrduce the significance threshld t speed up cmputatins. We prpse a weighted ranking apprach t cmbine multiple subspace clusters and select the mst prminent users fr a query user. Our results shw that neither a narrw selectin f frieds (fullclu), nr a brad selectin f friends (naïve) perfrm well. Rather, a brad pl f diverse friends extracted thrugh subspace clustering and a refinement f this set thrugh weighted ranking ffers the best quality f recmmendatins at a fair runtime. Open issues Experimentatin with mre datasets Matrix factrizatin methds Cmbinatin f ratings with review texts Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 18

19 Ερωτήσεις? Παράληψη από χθες Η εργασία Discvering and Mnitring Prduct Features and the Opinins n them with OPINSTREAM είναι σε συνεργία με τους Max Zimmermann, Myra Spilipulu από University f Magdeburg, Germany.

20 Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 20

21 1 dimensinal DBSCAN t detect density based clusters in each dimensin Objects with missing values in the dimensin are filtered ut befre DBSCAN call They frm a pseud cluster minpts = 3, ε = 0.04 Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 21

22 DBSCAN emplys a distance functin, which is based n subspace & ignres missing values minpts = 3, ε = 0.04 Αξιοποιώντας Τεχνικές Συσταδοποίησης με βάση Υποχώρους σε Συστήματα Συστάσεων 22

Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας. Παρουσίαση τρεχόντων έργων Ε&ΤΑ

Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας. Παρουσίαση τρεχόντων έργων Ε&ΤΑ Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας Παρουσίαση τρεχόντων έργων Ε&ΤΑ Τεχνολογίες : Δραστηριότητες Επεξεργασία και σημασιολογική επισημείωση εικόνας-vide Επεξεργασία ήχου και ομιλίας Επεξεργασία 3-D γραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1. Εισαγωγή

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1. Εισαγωγή ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Εισαγωγή Συστάσεις Ι Ποιός είμαι εγώ: Email: tsap@cs.uoi.gr Γραφείο: Β.3 Προτιμώμενες ώρες γραφείου: απογευματινές/βραδινές. Πράγματα με τα οποία έχω ασχοληθεί στο παρελθόν

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ξενάκης Ph.D.

Ιωάννης Ξενάκης Ph.D. Ιωάννης Ξενάκης Ph.D. Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό σηµείωµα May 2015 Επώνυµο: Ξενάκης Email: ixen@aegean.gr Όνοµα: Ιωάννης Hmepage: http://ixen.syrs.aegean.gr/ Ηµ. Γεν. : 26 Οκτ. 1973 Tel. Office: +302281097179

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering)

Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Άνοιξη 2008 HΥ463 - Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών Information Retrieval (IR) Systems Ομαδοποίηση Εγγράφων (Document Clustering) Γιάννης Τζίτζικας ιάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius

INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY. Justas Zdanavičius INSTITUTE OF THEORETICAL PHYSICS AND ASTRONOMY, VILNIUS UNIVERSITY Justas Zdanavičius INTERSTELLAR EXTINCTION IN THE DIRECTION OF THE CAMELOPARDALIS DARK CLOUDS Doctoral dissertation Physical sciences,

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

20ό ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Διοργάνωση ΤΕΙ Πειραιά) Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη ΠΡΑΚΤΙΚΑ

20ό ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Διοργάνωση ΤΕΙ Πειραιά) Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη ΠΡΑΚΤΙΚΑ 0ό ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Διοργάνωση ΤΕΙ Πειραιά) Επιχειρησιακή Έρευνα & Τουριστική Ανάπτυξη ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σπέτσες 9- Ιουνίου 008 Αναργύρειος & Κοργιαένειος Σχοή Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό harris@xgeorgio.info http://xgeorgio.info

Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό harris@xgeorgio.info http://xgeorgio.info ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα Χαρίλαος Β. Γεωργίου Ημερ. Γέννησης 1 η Ιανουαρίου 1975 Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax Κινητό E-mail harris@xgergi.inf Website http://xgergi.inf Τυπική Εκπαίδευση 2001-2009: Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης

ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης ΕΠΛ660 Ανάκτηση Πληροφοριών και Μηχανές Αναζήτησης Introduction and Boolean Retrieval Διαδικαστικά Μεταπτυχιακό μάθημα Πληροφορικής Το μάθημα απευθύνεται επίσης σε: προπτυχιακούς φοιτητές (τελειόφοιτους)

Διαβάστε περισσότερα

Individual vs. aggregate models of land use changes: Using spatial econometrics to improve predictive accuracy?

Individual vs. aggregate models of land use changes: Using spatial econometrics to improve predictive accuracy? Individual vs. aggregate models of land use changes: Using spatial econometrics to improve predictive accuracy? Jean-Sauveur AY, Raja CHAKIR Julie LE GALLO March 28, 2014 Abstract It is a widespread practice

Διαβάστε περισσότερα

Web search basics. Content. History Web Size Spam Link Analysis. Ανάκτηση Πληροφορίας 2009-2010

Web search basics. Content. History Web Size Spam Link Analysis. Ανάκτηση Πληροφορίας 2009-2010 Web search basics 1 Content History Web Size Spam Link Analysis 2 History 3 Brief (non-technical) history Hypertext In the 1990 s: (1) Server communicates with the client via a protocol (http) that is

Διαβάστε περισσότερα

16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus

16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus 16 Using a parallel corpus as a dictionary resource: studying idioms in an EN-GR parallel corpus Sofia Trypanagnostopoulou, Janet DeCesaris ABSTRACT While parallel corpora have been widely used in several

Διαβάστε περισσότερα

(031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

(031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ (031) MΕΛΕΤΗ THΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΤΑ ΠΕ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ Μ. ΡΕΦΕΝΕ-ΚΑΤΣΙΜΑΡ ΟΥ 2, T. ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1, Α. ΦΛΟΚΑΣ 1, Θ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 1 1

Διαβάστε περισσότερα

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess

http://hrmars.com/index.php/pages/detail/majess Language of advertising in bidialectal settings: Does the code matter? Andreas Papapavlou, Melanie Satraki Abstract Advertisement has been defined as a public notice [ ] promoting the sales of marketable

Διαβάστε περισσότερα

Updating LSP dictionaries with collocational information. Katerina T. Frantzi

Updating LSP dictionaries with collocational information. Katerina T. Frantzi Updating LSP dictionaries with collocational information Katerina T. Frantzi Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean Dimokratias 1, 85100, Rhodes, Greece frantzi@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies

Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies ABSTRACT Economic activity in Greece without official currency: The terms and their economies Irene Sotiropoulou This paper belongs to an ongoing PhD research project, titled Exchange Networks and Parallel

Διαβάστε περισσότερα

PROSODY MODELLING USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR NEUTRAL AND EMOTIONAL SPEECH SYNTHESIS

PROSODY MODELLING USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR NEUTRAL AND EMOTIONAL SPEECH SYNTHESIS PROSODY MODELLING USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES FOR NEUTRAL AND EMOTIONAL SPEECH SYNTHESIS A dissertation for the degree of Doctor of Philosophy By Alexandros Anastasios-Georgios Lazaridis Electrical

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

Virtual Music School User-centred plan

Virtual Music School User-centred plan Virtual Music School User-centred plan USER CENTER PLAN USER CENTER PLAN VEMUS Project IST 27952 User-centred plan Project Information Project No. IST-27952 Project acronym VEMUS Project title Virtual

Διαβάστε περισσότερα

PRESENT SITUATION IN GREECE

PRESENT SITUATION IN GREECE Abstract: Workload estimation for academic staff is a very important parameter that should be seriously taken into account for staff or institution evaluation procedures. A professor is typically engaged

Διαβάστε περισσότερα

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application

Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application Integrated Municipal Solid Waste management through multicriteria optimisation encountering cost and GHG emissions: Model building and application George MAVROTAS 1, Sotiria SKOULAXINOU 2, Nikos GAKIS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Τε νικές και μη ανισμοί συσταδοποίησης ρηστών και κειμέν ν ια την προσ ποποιημένη πρόσ αση περιε ομένου στον

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

The tunnels of Egnatia Highway. Experiences in managing construction. Οι σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Εµπειρίες από την διαχείριση της κατασκευής τους.

The tunnels of Egnatia Highway. Experiences in managing construction. Οι σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Εµπειρίες από την διαχείριση της κατασκευής τους. The tunnels of Egnatia Highway. Experiences in managing construction Οι σήραγγες της Εγνατίας Οδού. Εµπειρίες από την διαχείριση της κατασκευής τους. RAHANIOTIS N. Head of Tunnel Support Team, Egnatia

Διαβάστε περισσότερα

«Gender, Language and Power in the Public Sphere Surrounding Online News: A Cross Cultural Comparison»

«Gender, Language and Power in the Public Sphere Surrounding Online News: A Cross Cultural Comparison» ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Gender, Language and Power in the Public

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

MANIFEST / ΔΗΛΩΤΙΚΟ Trilingual / Dreisprachig / Τρίγλωσσο

MANIFEST / ΔΗΛΩΤΙΚΟ Trilingual / Dreisprachig / Τρίγλωσσο MANIFEST / ΔΗΛΩΤΙΚΟ Trilingual / Dreisprachig / Τρίγλωσσο Hw t slve the financial crisis Page 1-1 Lösungsansätze zur glbalen Finanzkrise Seite 9-16 Προσεγγίσεις Λυσεις για την επίλυση της οικονομικής κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα