ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων"

Transcript

1 Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται: α)σε αποφοίτους τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και επιστημών υγείας, οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται να εργαστούν στο πεδίο των εξαρτήσεων β)σε εργαζόμενους του πεδίου της πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση στις σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις για την αιτιοπαθογένεια και την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης και κατ επέκταση στην εκπαίδευση σε καινοτόμες μεθοδολογίες παρέμβασης και νέους ρόλους για τους λειτουργούς υγείας στο πεδίο. Τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει ο επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Φ. Ζαφειρίδης, Ψυχίατρος, τ. Αναπλ. Καθηγητής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων του Α.Π.Θ. Αναλυτική παρουσίαση των θέσεων του εκπαιδευτικού προγράμματος Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στις σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων και γενικότερα των κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας, οι οποίες δίνουν έμφαση στη σύνδεση του κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος με την εμφάνιση και διόγκωση των σύγχρονων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα στέκονται κριτικά στις κυρίαρχες ατομοκεντρικές / ιατροκεντρικές προσεγγίσεις. Με βάση το συγκεκριμένο επιστημονικό και επιστημολογικό υπόβαθρο

2 προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι ερμηνείας τόσο των αιτιών του προβλήματος της εξάρτησης όσο και των τρόπων αντιμετώπισης του, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται ένας διαφορετικός ρόλος και πλαίσιο για αυτούς που ενδιαφέρονται να δουλέψουν στο πεδίο των εξαρτήσεων. Με βάση τα παραπάνω το πρόγραμμα εξειδίκευσης στοχεύει: α) Στην εκπαίδευση σε μια ολιστική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης και των ζητημάτων Υγείας της, με έμφαση στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα. β) Στη δημιουργία λειτουργών υγείας ικανών να αναλάβουν ρόλο εμψυχωτή σε ομαδικό/ κοινοτικό επίπεδο, με κριτική στάση ως προς τους υποεργολαβικούς / διαχειριστικούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν, τόσο ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όσο και ως στελέχη απρόσωπων γραφειοκρατικών οργανισμών. γ) Στην σύνδεση θεωρίας και πράξης δια μέσου της συμμετοχής σε παρεμβάσεις που βασίζονται σε ανάλογη φιλοσοφία. Η συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν. Τα μόνα χρήματα που απαιτούνται αφορούν τυχόν μετακινήσεις των ίδιων των εκπαιδευομένων (εισιτήρια, διαμονή) για τα εργαστήρια που θα λαμβάνουν χώρα κατά το 2 ο επίπεδο της εκπαίδευσης και την κάλυψη των εξόδων κάποιων προσκεκλημένων εισηγητών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας χωρίζεται σε τρία διακριτά επίπεδα. Τα διακριτά επίπεδα υπηρετούν το στόχο της παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων, τόσο όσον αφορά στην πρακτική εμπειρία, όσο και όσον αφορά στην εμπεριστατωμένη θεωρητική κατάρτιση και αποκόμιση ερευνητικής εμπειρίας 1. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής μόνο στο πρώτο επίπεδο της πρακτικής άσκησης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά τα τρία διακριτά εκπαιδευτικά επίπεδα: 1 Το τρίτο επίπεδο που αφορά στην έρευνα στο πεδίο των εξαρτήσεων είναι προαιρετικό και αφορά μόνο σε όσους από τους συμμετέχοντες/ούσες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έρευνα.

3 1 ο επίπεδο: Θεωρητική Εισαγωγή σε βασικές αρχές για το πρόβλημα της εξάρτησης και πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Περιγραφή: Ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης αφορά στην εκπαίδευση στο πεδίο σε καινοτόμες μεθοδολογίες παρέμβασης για το πρόβλημα της εξάρτησης είτε από παράνομες, είτε από νόμιμες ψυχοτρόπες ουσίες, με άξονα την έννοια και τις αρχές της αυτοβοήθειας / αλληλοβοήθειας. Στο συγκεκριμένο κύκλο προβλέπεται μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή στις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας και στη συνέχεια συστηματική πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή των Χανίων για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στις επιμέρους δράσεις του προγράμματος και συνεργάζονται στενά με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης πέραν των δράσεων του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν σε συστηματικές συναντήσεις εκπαίδευσης και εποπτείας από τα στελέχη του προγράμματος. Επίσης προβλέπονται διαδικασίες ανατροφοδότησης από επιτροπή των στελεχών του προγράμματος για την πορεία εμπλοκής του εκπαιδευόμενου στις δράσεις. Η πρώτη διαδικασία ανατροφοδότησης λαμβάνει χώρα με τη συμπλήρωση των δύο μηνών πρακτικής και η δεύτερη διαδικασία με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου στο τέλος δηλαδή των τεσσάρων μηνών (βλέπε και αναλυτικό πλαίσιο εθελοντικής συμμετοχής / πρακτικής άσκησης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας). Προϋποθέσεις συμμετοχής: στον παρόντα κύκλο μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενοι σε δομές πρόληψης και αντιμετώπισης της εξάρτησης, απόφοιτοι τμημάτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και τελειόφοιτοι αυτών των τμημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πεδίο. Απαιτούμενος χρόνος: Στην παρούσα φάση απαιτούνται από τους ενδιαφερόμενους είκοσι ώρες συμμετοχής ανά εβδομάδα κατά μέσο όρο στις δράσεις του προγράμματος γα τέσσερις μήνες.

4 Αριθμός Συμμετεχόντων/ουσών: στο παρόν επίπεδο εκπαίδευσης ο ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων είναι δώδεκα άτομα. Αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από αυτό τον αριθμό, η τελική επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει μέσα από διαδικασία συνεντεύξεων. Βεβαίωση συμμετοχής: η ολοκληρωμένη συμμετοχή στο πρώτο επίπεδο συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής με αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων και των ωρών εμπλοκής του κάθε ενδιαφερόμενου. 2ο επίπεδο: Συνέχιση πρακτικής άσκησης στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και υποχρεωτική συμμετοχή στα θεωρητικά σεμινάρια των εξαρτήσεων. Περιγραφή: Το δεύτερο επίπεδο αφορά σε ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το φαινόμενο της εξάρτησης, βασικός άξονας του οποίου είναι οι σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις του πεδίου στις εξαρτήσεις. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η πρακτική άσκηση στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου επίπεδου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τις κριτικές αντιλήψεις του πεδίου των εξαρτήσεων, οι οποίες συγκροτούν μια αξιόπιστη εναλλακτική προσέγγιση στα παρατηρούμενα αδιέξοδα του πεδίου, τόσο όσον αφορά στην ερμηνεία του φαινομένου, όσο και αναφορικά με τις προτεινόμενες μεθοδολογίες παρέμβασης και η σύνδεση τους με την πράξη. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο δεύτερο επίπεδο μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και εργαζόμενοι του πεδίου της πρόληψης και αντιμετώπισης του προβλήματος της εξάρτησης. Για να γίνουν δεκτοί οι εκπαιδευόμενοι στο δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στον 1 ο επίπεδο και να έχουν δεχτεί δύο θετικές ανατροφοδοτήσεις από την επιτροπή των στελεχών των Προγραμμάτων Προαγωγής Αυτοβοήθειας. Η προϋπόθεση αυτή δεν θα ισχύσει για εργαζομένους του πεδίου των εξαρτήσεων που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογης φιλοσοφίας ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις. Οι εν

5 λόγω εργαζόμενοι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα απαλλάσσονται και από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης του δευτέρου επιπέδου 2. Επίσης απαιτείται για η καλή γνώση αγγλικών ή άλλης ξένης γλώσσας, καθώς μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας που βασίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ξενόγλωσση. Τέλος καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αφορά ανθρώπους από όλη την Ελλάδα και εργαζόμενους, οι συναντήσεις θα γίνονται κυρίως Σαββατοκύριακα και έχουν τη μορφή εντατικών εργαστηρίων (workshop). Τα εργαστήρια θα λαμβάνουν χώρα στη Θεσσαλονίκη ή στα Χανιά της Κρήτης. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυπολογίσουν και το κόστος της μεταφοράς και διαμονής τους ανάλογα. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίσουν και ένα μικρό κονδύλι που θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τυχόν προσκεκλημένων εισηγητών στα διάφορα εργαστήρια. Απαιτούμενος χρόνος: Η διάρκεια του 2 ου επιπέδου είναι οκτώ μήνες στους οποίους οι εκπαιδευόμενοι θα πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας και θα παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Απαιτούμενος χρόνος για την πρακτική άσκηση στο πρόγραμμα είναι είκοσι ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα 3. Η διάρκεια των εργαστηρίων θα είναι διήμερα και τριήμερα, ενώ προβλέπεται και ένα ή δύο εβδομαδιαία εργαστήρια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Βεβαίωση συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες/ούσες στο δεύτερο επίπεδο θα λαμβάνουν βεβαίωση εξειδίκευσης από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας στο πεδίο των εξαρτήσεων. 2 Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι του πεδίου των εξαρτήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον υπεύθυνο του εκπαιδευτικού προγράμματος. 3 Το σύνολο των ωρών πρακτικής άσκησης στα δύο επίπεδα εκπαίδευσης υπολογίζεται σε 1000 ώρες.

6 3 ο Επίπεδο (Προαιρετικό): Εκπαίδευση σε πρακτικές της έρευνας δράσης και των μεθοδολογιών έρευνας (με έμφαση στις ποιοτικές μεθοδολογίες) στο πεδίο των εξαρτήσεων και συμμετοχή σε τρέχοντα ερευνητικά σχέδια. Περιγραφή: Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας έχει ήδη συγκροτήσει μια ερευνητική ομάδα η οποία αναπτύσσει μια σειρά από ερευνητικά σχέδια σε τομείς που ελάχιστα ή καθόλου έχουν μελετηθεί στο πεδίο των εξαρτήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο οι ενδιαφερόμενοι για αυτό το επίπεδο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και τα ερευνητικά σχέδια που είναι σε εξέλιξη θα μπορούν να συμμετάσχουν ως συνερευνητές σε κάποιο από αυτά σε όλα τα στάδια της διενεργούμενης έρευνας. Ταυτόχρονα θα λαμβάνουν όλη την απαραίτητη υποστήριξη σε επίπεδο εκπαίδευσης προκειμένου να μπορούν να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν στις ακολουθούμενες ερευνητικές μεθοδολογίες. Προϋποθέσεις συμμετοχής: Στο επίπεδο αυτό μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα δύο προηγούμενα εκπαίδευσης του προγράμματος και επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις στο πεδίο των εξαρτήσεων με βάση τη λογική της έρευνας δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υπολογίζουν την αναγκαιότητα δουλειάς σε μικρές ομάδες και τυχόν μετακινήσεις για τις ανάγκες των διενεργούμενων ερευνών. Αριθμός Συμμετεχόντων: Όσοι από τους συμμετέχοντες/ούσες του προηγούμενου επιπέδου ενδιαφέρονται μπορούν να συμμετάσχουν στον παρόντα κύκλο, έπειτα από συνεννόηση με τους υπευθύνους του προγράμματος και συμφωνίας για τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις τους. Απαιτούμενος χρόνος: Ο χρόνος που απαιτείται δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια καθώς εξαρτάται από την πορεία των ερευνών, τίθεται όμως ένα ελάχιστο χρονικό όριο τουλάχιστον ετήσιας δέσμευσης. Βεβαίωση συμμετοχής: Στους συμμετέχοντες/ούσες θα δίνεται βεβαίωση συμμετοχής στην ερευνητική ομάδα από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος. Ταυτόχρονα

7 καθώς ο στόχος των διενεργούμενων ερευνών είναι η δημοσίευση τους, οι συμμετέχοντες σε αυτές θα συμμετέχουν και στο δημοσιευόμενο έργο μαζί με τους υπόλοιπους ερευνητές. Χρόνος διεξαγωγής εκπαιδευτικού προγράμματος : 1ο επίπεδο: 1 Νοεμβρίου Φεβρουαρίου ο επίπεδο: 1 Μαρτίου Οκτώβρη ο επίπεδο (Προαιρετικό): Θα καθοριστεί μετά της σύσταση της ομάδας, ώστε να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες δυνατότητες και περιορισμοί. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει μέχρι και την 17 η Οκτωβρίου 2013 την πρόθεση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό, στοιχεία επικοινωνίας και αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση φοίτησης, ταυτοπρόσωπα, ή ταχυδρομικώς με συστημένο φάκελο (υπόψη κας Αγυιώτη), στη διεύθυνση Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, Μητροπόλεως 10, 3 ος όροφος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση Χρόνος Διεξαγωγής Συνεντεύξεων Εάν ο αριθμός των ενδιαφερομένων υπερβεί τα 12 άτομα, οι συνεντεύξεις θα διενεργηθούν την εβδομάδα Οκτωβρίου. Επικοινωνία Για περαιτέρω πληροφορίες / διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κατερίνα Αγυιώτη, στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 10, 3 ος όροφος, τηλ , όλες τις εργάσιμες μέρες και από τις 9.30πμ έως τις 2.30μμ.

8 1ο επίπεδο 2ο επίπεδο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δικαίωμα συμμετοχής / προϋποθέσεις Περιεχόμενο Χρόνος Είδος βεβαίωσης (α) Εργαζόμενοι σε δομές πρόληψης και απεξάρτησης Εκπαίδευση σε καινοτόμες μεθοδολογίες παρέμβασης για το 20ω πρακτικής /εβδ Βεβαίωση συμμετοχής με (β) Απόφοιτοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών τμημάτων υγείας ΑΕΙ- πρόβλημα της εξάρτησης με βάση τις αρχές της αυτοβοήθειας / (κατά μέσο όρο) αναλυτική περιγραφή ΤΕΙ αλληλοβοήθειας: Χ 4 μήνες καθηκόντων και ωρών από (γ) Τελειόφοιτοι των παραπάνω τμημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Θεωρητική εισαγωγή στις αρχές των ΠΠΑ το Πρόγραμμα Προαγωγής για το πεδίο Πρακτική σε ΠΠΑ Θεσσσαλονίκης και Χανίων Αυτοβοήθειας Εποπτεία (α) Εργαζόμενοι σε δομές πρόληψης και απεξάρτησης (β) Απόφοιτοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών τμημάτων υγείας ΑΕΙ- ΤΕΙ Επιτυχής ολοκλήρωση 1ου επιπέδου με 2 θετικές ανατροφοδοτήσεις. Αυτή η προϋπόθεση δεν ισχύει εάν οι συμμετέχοντες ανήκουν στην περίπτωση (α) και έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογες παρεμβάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι εν λόγω συμμετέχοντες θα απαλλάσσονται και από την υποχρέωση πρακτικής του 2 ου επιπέδου. Καλή γνώση αγγλικών για τη μελέτη της βιβλιογραφίας. 3 ο επίπεδο Ενδιαφερόμενοι που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία (και) το δεύτερο επίπεδο 2 θετικές ανατροφοδοτήσεις Ικανότητα και διάθεση εργασίας σε μικρές ερευνητικές ομάδες. Εκπαίδευση για το φαινόμενο της εξάρτησης με βάση σύγχρονες κριτικές αντιλήψεις. Ολοκληρωμένη θεωρητική εκπαίδευση Πρακτική σε ΠΠΑ Θεσσαλονίκης και Χανίων Εποπτεία Εκπαίδευση σε εναλλακτικές ερευνητικές προσεγγίσεις με βάση την έρευνα δράσης. Εκπαιδευτική υποστήριξη στην κατανόηση και εμβάθυνση των ακολουθούμενων ερευνητικών μεθοδολογιών. Συμμετοχή ως συνερευνητές στις διενεργούμενες έρευνες. 20ω πρακτικής /εβδ (κατά μέσο όρο) Χ 8 μήνες (πλην εξαιρετικών περιπτώσεων - βλ. προϋποθέσεις) + Εντατικά εργαστήρια ορισμένα Σαββατοκύριακα Θα καθοριστεί μετά τη σύσταση της ομάδας. Ελάχιστη δέσμευση: 1 έτος Βεβαίωση εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων από το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Βεβαίωση συμμετοχής στην ερευνητική ομάδα από τον επιστημονικά υπεύθυνο. Συμμετοχή στο δημοσιευμένο έργο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Προτεινόμενη βιβλιογραφία για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ. Προτεινόμενη βιβλιογραφία για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία του ΟΚΑΝΑ Προτεινόμενη βιβλιογραφία για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Α.Π.Θ. ΟΚΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Απολογισμός έργου Έτους 2011 Θεσσαλονίκη, 2012 Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ... 5 Γενικές Πληροφορίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΕ.Π.Σ.ΣΥ.) Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αθήνα: Κονίτσης 33, 15125 Μαρούσι Τηλ. 210-8063665, 6129290, Fax 210-8062113, e-mail: info@ergastirio.eu Site: www.ergastirio.eu ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό

Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων

Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων ΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Ενέργειες προσέγγισης, επιλογής, κατάρτισης και συμβουλευτικής ωφελουμένων Η Πράξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.» υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Εσωτερικός Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Κομοτηνή, Μάρτιος 2014 Συγγραφή - Επιμέλεια: Αυγερινός Ανδρέας, Καζαντζή Μάρθα & Μαυρομμάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανάπτυξη Επαγγελματικών Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού DG Education and Culture Leonardo Εταιρικές Σχέσεις Centro Andaluz de Programas Europeos - SPAIN ΕΡΓΟΝ Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΚΟΖΑΝΗ 1 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 4 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΔΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσιας Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα