ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 57/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. 1. Η παρούσα Τεχνική Έκθεση, αφορά στην προμήθεια από το Δήμο Λέσβου α) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και πρόσθετων, β)στύλων (από θερμογαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 1.5 και 2 ) για ανάρτηση στερέωση των ανωτέρω πινακίδων, γ) πινακίδων ονοματοθεσίας οδών στερεούμενων επί τοίχων. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, στις οποίες υπάρχει ανάγκη να διευκολυνθούν, να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. 2. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία (είδος επί μέρους υλικών, διαστάσεις, ποιότητα, σχετικά ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και άλλες διατάξεις) κάθε προς προμήθεια υλικού καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης. 3. Οι ποσότητες του Προϋπολογισμού της Μελέτης που αφορούν στις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, στις ρυθμιστικές πινακίδες και στις πρόσθετες πινακίδες εξειδικεύονται ως εξής : α. Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Α.Τ. 1) Πινακίδες Κ-15 : Τεμάχια εξ (6) Πινακίδες Κ-16 : Τεμάχια δώδεκα (12) β. Πινακίδες ρυθμιστικές κυκλικές διαμέτρου 0,45μ. (Α.Τ. 2α) Πινακίδες Ρ-7 : Τεμάχια είκοσι (20) Πινακίδες Ρ-27 : Τεμάχια δέκα (10) Πινακίδες Ρ-28 : Τεμάχια δέκα (10) Πινακίδες Ρ-29 : Τεμάχια εξ (6)

2 Πινακίδες Ρ-32 (με τον αριθμό 30) : Τεμάχια οκτώ (8) Πινακίδες Ρ-32 (με τον αριθμό 40) : Τεμάχια τέσσερα (4) Πινακίδες Ρ-32 (με τον αριθμό 50) : Τεμάχια τέσσερα (4) Πινακίδες Ρ-40: Τεμάχια τριάντα πέντε (35) Πινακίδες Ρ-39: Τεμάχια πέντε (5) Πινακίδες Ρ-41: Τεμάχια πέντε (5) Πινακίδες Ρ-42: Τεμάχια πέντε (5) Πινακίδες Ρ-47: Τεμάχια οκτώ (8) Πινακίδες Ρ-48: Τεμάχια οκτώ (8) Πινακίδες Ρ-49: Τεμάχια οκτώ (8) γ. Πινακίδες ρυθμιστικές οκταγωνικές (Ρ-2) εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ. (Α.Τ. 2β) Τεμάχια δέκα πέντε (15) δ. Πινακίδες ρυθμιστικές τριγωνικές πλευράς 0,60μ. (Α.Τ. 2γ) Πινακίδες Ρ-1 : Τεμάχια πέντε (5) ε. Πινακίδες ρυθμιστικές ορθογωνικές διαστάσεων 0,40μ.x 0,60μ. (Α.Τ. 2δ) Πινακίδες Ρ-6 : Τεμάχια τρία (3) Πινακίδες Ρ-70 : Τεμάχια τρία (3) Πινακίδες Ρ-72 (με άγραφη τη λευκή ορθογωνική λωρίδα) : δέκα πέντε (15) στ. Πινακίδες πρόσθετες (Α.Τ. 4) Πινακίδες Πρ-4α : Τεμάχια πέντε (5) Πινακίδες Πρ-4β : Τεμάχια πέντε (5) 4. Οι ποσότητες του Προϋπολογισμού της Μελέτης που αφορούν στις πληροφοριακές πινακίδες και στις πινακίδες ονοματοθεσίας οδών (καθώς και οι αναγραφές σε κάθε μία από τις πινακίδες αυτές) θα εξειδικευθούν με τη διαδικασία της παραγράφου β του άρθρου 12 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης. Β. 1. Η Μελέτη επίσης αφορά στην προμήθεια από το Δήμο Λέσβου άθραυστων επαναφερόμενων οριοδεικτών (ύψους 45 cm και 75cm), προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, στις οποίες υπάρχουν σχετικές ανάγκες, για να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. 2. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία (είδος επί μέρους υλικών, διαστάσεις, ποιότητα, σχετικά ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και άλλες διατάξεις) κάθε προς προμήθεια υλικού καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης, ενώ οι ποσότητές τους καθορίζονται στον Προϋπολογισμό της Μελέτης.

3 Γ. 1. Στην παρούσα μελέτη επίσης προβλέπται η προμήθεια από το Δήμο Λέσβου παραβολικών πολυκαρβονικών καθρεπτών Φ60 προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου στις οποίες υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. 2. Μυτιλήνης κυρτού, ευρυγώνιου, με ορατότητα μεγάλου εύρους και άθραυστου καθρέπτη διαμέτρου 60 εκ., από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής, σφραγισμένου (με λάστιχο στεγανοποίησης απολύτως αδιάβροχο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στην εξωτερική χρήση) σε λευκό και με αντανακλαστικές κόκκινες ταινίες πλαίσιο από πλαστικό υλικό ΑΒ5 ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (ώστε να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και να έχει μεγάλο χρόνο ζωής), συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων για τη στερέωση του καθρέπτη επί στύλου διαμέτρου 1,5-2 εκ. (ειδικά γαλβανισμένων) μεταλλικών εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του καθρέπτη (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία), για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων ανάρτησης του καθρέπτη σε στύλο στήριξης και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του καθρέπτη, των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης Δ. 1. Τέλος στην παρούσα μελετη προβλέπεται και η προμήθεια από το Δήμο Λέσβου μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών κολονακίων και πλαστικών στηθαίων τύπου New Jersey προκειμένου αυτά στη συνέχεια να τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, στις οποίες υπάρχουν σχετικές ανάγκες, για να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. 2. Τα χαρακτηριστικά στοιχεία (είδος επί μέρους υλικών, διαστάσεις, ποιότητα, σχετικά ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και άλλες διατάξεις) κάθε προς προμήθεια υλικού καθορίζονται στα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης, ενώ οι ποσότητές τους καθορίζονται στον Προϋπολογισμό της Μελέτης. Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν με δαπάνες του αναδόχου στην αποθήκη του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται στην περιοχή των παλαιών σφαγείων δίπλα στο φρούριο της πόλης της Μυτιλήνης. Η κατά την Μελέτη συνολική δαπάνη για όλα τα προς προμήθεια υλικά ανέρχεται σε ,37 Ευρώ (εκ των οποίων 8.697,37 Ευρώ αντιστοιχούν στον Φ.Π.Α.), ενώ η συνολική συμβατική δαπάνη θα προκύψει παίρνοντας υπόψη τον

4 Προϋπολογισμό Προσφοράς του αναδειχθησομένου προμηθευτή (αναδόχου της προμήθειας) Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΛΔΗ ΑΡΤΕΜΗ ΠΟΛ. ΜΗ/ΚΟΣ Π.Ε.

5 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΤΙΜΟΛΟ- ΓΙΟΥ ΜΟΝΑ- ΔΑ ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ CPV ΟΜΑΔΑ Α 1 Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 1 τεμ. 20, Πινακίδες ρυθμιστικές α. Κυκλική διαμέτρου 0,45μ β. Οκταγωνική (Ρ2) εγγεγραμμένη σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ γ. Τριγωνική πλευράς 0,60μ δ.ορθογωνική διαστάσεων 0,40*0,60εκ 2α 2β 2γ 2δ τεμ. τεμ. τεμ. τεμ. 23,00 32,00 22,00 27, Πινακίδες 3 μ 2 100, πληροφοριακές 4 Πινακίδες 4 τεμ. 10, πρόσθετες 5 Στύλοι 5 τεμ. 18, στήριξης 6 Πινακίδες Ονοματοθεσίας οδών 6 τεμ. 11, ΟΜΑΔΑ Β 7 Άθραυστοι επαναφερόμενο ι οριοδείκτες ύψους 45εκ. 7 τεμ Άθραυστοι επαναφερόμενο ι οριοδείκτες ύψους 75εκ. 8 τεμ

6 ΟΜΑΔΑ Γ 9 Καθρέπτες κυρτοί πολυκαρβονικο ί Φ60εκ. 10 Στύλοι στήριξης 11 Στύλοι στήριξης ΟΜΑΔΑ Δ 12 Άθραυστοι μεταλλικοί οριοδείκτες 13 Μεταλλικά κιγκλιδώματα 14 Πλαστικά στηθαία 9 τεμ τεμ τεμ τεμ μ.μ τεμ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΠΑ 17% ΣΥΝΟΛΙ- ΚΗ ΔΑΠΑΝΗ , , ,37 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΛΔΗ ΑΡΤΕΜΗ ΠΟΛ. ΜΗ/ΚΟΣ Π.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

7 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής (υλικά και εργασία) των προς προμήθεια υλικών, οι δαπάνες για την μεταφορά τους με ασφαλή τρόπο (με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον) από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης (περιλαμβανομένων των δαπανών φορτοεκφόρτωσης και απολλυμένου χρόνου κατά την φορτοεκφόρτωση), καθώς όλοι οι φόροι, τέλη, εισφορές, τέλη και κρατήσεις που πρέπει να καταβληθούν από τον προμηθευτή των υλικών καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας από την κατασκευή μέχρι την παράδοσή τους στη Μυτιλήνη. Δεν περιλαμβάνεται όμως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου της προμήθειας θα είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και δεν θα αναθεωρούνται για κανένα λόγο. Όλες οι πινακίδες στην πίσω πλευρά τους θα είναι βαμμένες με χρώμα γκρι φούρνου. Β. ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Άρθρο 1 : Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου Μυτιλήνης πινακίδας αναγγελίας κινδύνου (πινακίδας σήμανσης επικίνδυνων θέσεων) πλευράς 0,60 μ., πλήρως αντανακλαστικής με μεμβράνη τύπου ΙΙ της Π.Τ.Π. Σ311, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Π.Τ.Π. Σ306 και Σ311, στα σχετικά Πρότυπα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος με τίτλο «Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» που έχει κοινοποιηθεί για εφαρμογή με το αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/ έγγραφο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής της πινακίδας (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία λαμαρίνας από αλουμίνιο πάχους 3 χλστ.), γαλβανισμένων σιδηρογωνιών και λοιπών εξαρτημάτων κατασκευής της

8 πινακίδας, τη δαπάνη χρωματισμού της πινακίδας και επικόλλησης των πλήρως αντανακλαστικών μεμβρανών τύπου ΙΙ της Π.Τ.Π. Σ311 και των ταινιών προβλεπόμενων ενδείξεων, για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων ανάρτησης της πινακίδας σε στύλο στήριξης (οι στύλοι πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει του αντίστοιχου άρθρου του παρόντος Τιμολογίου), τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών της πινακίδας, των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου είκοσι (20) Ευρώ Άρθρο 2 : Πινακίδες ρυθμιστικές Μυτιλήνης ρυθμιστικής της κυκλοφορίας πινακίδας, πλήρως αντανακλαστικής με μεμβράνη τύπου ΙΙ της Π.Τ.Π. Σ311, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Π.Τ.Π. Σ306 και Σ311, στα σχετικά Πρότυπα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος με τίτλο «Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» που έχει κοινοποιηθεί για εφαρμογή με το αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/ έγγραφο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής της πινακίδας (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία λαμαρίνας από αλουμίνιο πάχους 3 χλστ.), γαλβανισμένων σιδηρογωνιών και λοιπών εξαρτημάτων κατασκευής της πινακίδας, τη δαπάνη χρωματισμού της πινακίδας και επικόλλησης των πλήρως αντανακλαστικών μεμβρανών τύπου ΙΙ της Π.Τ.Π. Σ311 και των ταινιών προβλεπόμενων ενδείξεων, για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων ανάρτησης της πινακίδας σε στύλο στήριξης (οι στύλοι πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει του αντίστοιχου άρθρου του παρόντος Τιμολογίου), τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτο-εκφόρτωσης και μεταφορών της πινακίδας, των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, α. Τιμή ενός τεμαχίου ρυθμιστικής πινακίδας κυκλικές διαμέτρου 0,45μ. είκοσι τρία (23) Ευρώ β. Τιμή ενός τεμαχίου ρυθμιστικής πινακίδας οκταγωνικής (Ρ-2) εγγεγραμμένης σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ. τριάντα δύο (32) Ευρώ γ. Τιμή ενός τεμαχίου ρυθμιστικής πινακίδας τριγωνικής πλευράς 0,60μ. είκοσι δύο (22) Ευρώ δ. Τιμή ενός τεμαχίου ρυθμιστικής πινακίδας ορθογωνικής διαστάσεων 0,40μ.x 0,60μ. είκοσι επτά (27) Ευρώ Άρθρο 3 : Πινακίδες πληροφοριακές Μυτιλήνης πληροφοριακής πινακίδας (με διαστάσεις που θα προκύψουν από τις αναγραφές που θα γίνουν σ αυτή σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου) πλήρως αντανακλαστικής με μεμβράνη τύπου Ι της Π.Τ.Π. Σ311, κατασκευαζόμενη σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Π.Τ.Π. Σ304, Σ305 και Σ311, στα

9 σχετικά Πρότυπα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στο Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. 743 για τη μετατροπή του ελληνικού αλφαβήτου με λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεύχος με τίτλο «Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου» που έχει κοινοποιηθεί για εφαρμογή με το αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/ έγγραφο του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής πινακίδας κατά τις ακριβείς διαστάσεις, προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία λαμαρίνας (από αλουμίνιο πάχους 3 χλστ.), γαλβανισμένων σιδηρογωνιών ή πλαισίων κατάλληλου τύπου και λοιπών απαιτούμενων εξαρτημάτων, τη δαπάνη χρωματισμού της πινακίδας και επικόλλησης των πλήρως αντανακλαστικών μεμβρανών τύπου Ι της Π.Τ.Π. Σ311 και ταινιών που προβλέπονται από τις ενδείξεις, τη δαπάνη προμήθειας των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων ανάρτησης της πινακίδας σε στύλο ή στύλους στήριξης (οι στύλοι πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει του αντίστοιχου άρθρου του παρόντος Τιμολογίου), τις δαπάνες φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών της πινακίδας, των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας πληροφοριακής πινακίδας (ανεξαρτήτως των επί μέρους διαστάσεών της, των χρωμάτων της και τών αναγραφών της) εκατό (100) Ευρώ Άρθρο 4 : Πινακίδες πρόσθετες Μυτιλήνης πινακίδας πρόσθετης (Πρ) διαστάσεων 0,20μ.x0,40μ., κατασκευασμένης από κράμα αλουμινίου AlMg2 πάχους 3mm και καλυμμένης με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου II οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας πάχους Ο.Ο8 mm, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα, με όλα τα γαλβανισμένα μεταλλικά υλικά στερέωσής της επί στύλου διαμέτρου 2, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής της πινακίδας (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία λαμαρίνας από κράμα αλουμινίου AlMg2 πάχους 3mm), τη δαπάνη χρωματισμού της πινακίδας και επικόλλησης των πλήρως αντανακλαστικών μεμβρανών τύπου ΙΙ και των ταινιών προβλεπόμενων ενδείξεων, για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων ανάρτησης της πινακίδας σε στύλο στήριξης (οι στύλοι πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει του αντίστοιχου άρθρου του παρόντος Τιμολογίου), τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτο-εκφόρτωσης και μεταφορών της πινακίδας, των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου δέκα (10) Ευρώ Άρθρο 5 : Στύλοι στήριξης Μυτιλήνης στύλου στήριξης πινακίδας σήμανσης ή καθρέπτη από

10 θερμογαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ISO MEDIUΜ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου 1.5 και πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και με κατασκευαστική διαμόρφωση σύμφωνα με την αριθμ. ΒΜ5/0/40124/ απόφαση του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μήκους 3,00μ., δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του στύλου (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία) και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του στύλου από τον τόπο κατασκευής του και μέχρι την παράδοσή του σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου δεκαοκτώ (18) Ευρώ Άρθρο 6 : Πινακίδες ονοματοθεσίας οδών Μυτιλήνης πινακίδας ονοματοθεσίας οδού διαστάσεων 0,50μ.x0,30μ., κατασκευασμένης από επίπεδο ή πομπέ φύλλο αλουμινίου πάχους 1mm, με την εξωτερική επιφάνειά της βαμμένη με χρώμα φούρνου μπλέ υψηλής αντοχής με λευκό περίγραμμα, με κατά μήκος της μεγάλης πλευράς της γραμμένη τη λέξη ΟΔΟΣ με έντονα λευκά κεφαλαία γράμματα και αμέσως από κάτω την ονομασία της οδού με λευκά ελληνικά κεφαλαία γράμματα και ακριβώς από κάτω με κίτρινα λατινικά κεφαλαία γράμματα, συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων υλικών στήριξής της επί τοίχου, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής της πινακίδας (προμήθεια υλικών, κοπή, κατεργασία, βαφή) και όλων των απαιτούμενων υλικών στήριξής της επί τοίχου και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών τους από τον τόπο κατασκευής του και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου ένδεκα (11) Ευρώ. Άρθρο 7 : Άθραυστος επαναφερόμενος οριοδείκτης ύψους 45 cm Μυτιλήνης άθραυστου επαναφερόμενου οριοδείκτη ύψους 45 cm, κατασκευασμένου από πολυουρεθάνη (αρίστης ελαστικότητας που να εξασφαλίζει την επαναφορά του οριοδείκτη στο αρχικό του σχήμα και θέση μετά από επαφή του με διερχόμενο όχημα), κυλινδρικούσχήματος με κορμό διαμέτρου 8 cm και βάση διαμέτρου 20 cm (ενισχυμένη με 6 συνδετήρια νεύρα διαστάσεων 5 mm πάχους και 45 mm μήκους και 3 νεύρα διαστάσεων 40mm πάχους και 40 mm μήκους περίπου), που περιμετρικά του στύλου και σε ισομήκεις αποστάσεις θα έχει τοποθετημένες σε ειδική εγκοπή στο σώμα του οριοδείκτη (για να εξασφαλίζεται η μείωση της φθοράς τους κατά την επαφή με τα οχήματα) δύο (2) λευκές αντανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙΙ) πλάτους 5 cm η κάθε μία (ώστε ο στύλος να είναι ορατός από διερχόμενα οχήματα την ημέρα και ιδιαίτερα την νύχτα), συμπεριλαμβανομένων των υλικών (τρεις ανοξείδωτοι κοχλίες πάκτωσης, με διαστάσεις 95 mm μήκος και 12 mm διάμετρο και για τον καθένα απ αυτούς μία ούπα μήκους 73 mm και πάχους 13 mm και και μία ροδέλα διαμέτρου 25 mm)

11 στερέωσης του οριοδείκτη επι επιφανείας οιασδήποτε φύσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα σχετικές τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του οριοδείκτη (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία), για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσής του και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του οριοδείκτη και των εξαρτημάτων στερέωσής του από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου είκοσι (20) Ευρώ Άρθρο 8 : Άθραυστος επαναφερόμενος οριοδείκτης ύψους 75 cm Μυτιλήνης άθραυστου επαναφερόμενου οριοδείκτη ύψους 75 cm, κατασκευασμένου από πολυουρεθάνη (αρίστης ελαστικότητας που να εξασφαλίζει την επαναφορά του οριοδείκτη στο αρχικό του σχήμα και θέση μετά από επαφή του με διερχόμενο όχημα), κυλινδρικούσχήματος με κορμό διαμέτρου 8 cm και βάση διαμέτρου 20 cm (ενισχυμένη με 6 συνδετήρια νεύρα διαστάσεων 5 mm πάχους και 45 mm μήκους και 3 νεύρα διαστάσεων 40mm πάχους και 40 mm μήκους περίπου), που περιμετρικά του στύλου και σε ισομήκεις αποστάσεις θα έχει τοποθετημένες σε ειδική εγκοπή στο σώμα του οριοδείκτη (για να εξασφαλίζεται η μείωση της φθοράς τους κατά την επαφή με τα οχήματα) τρεις (3) λευκές αντανακλαστικές ταινίες υπερυψηλής αντανακλαστικότητας (τύπου ΙΙΙ) πλάτους 7 cm η κάθε μία (ώστε ο στύλος να είναι ορατός από διερχόμενα οχήματα την ημέρα και ιδιαίτερα την νύχτα), συμπεριλαμβανομένων των υλικών (τρεις ανοξείδωτοι κοχλίες πάκτωσης, με διαστάσεις 95 mm μήκος και 12 mm διάμετρο και για τον καθένα απ αυτούς μία ούπα μήκους 73 mm και πάχους 13 mm και και μία ροδέλα διαμέτρου 25 mm) στερέωσης του οριοδείκτη επι επιφανείας οιασδήποτε φύσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα σχετικές τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του οριοδείκτη (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία), για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των απαιτούμενων εξαρτημάτων στερέωσής του και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του οριοδείκτη και των εξαρτημάτων στερέωσής του από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου είκοσι οκτώ (28,00) ευρώ. Άρθρο 9 : Καθρέφτες κυρτοί πολυκαρβονικοί Φ60εκ. Μυτιλήνης κυρτού, ευρυγώνιου, με ορατότητα μεγάλου εύρους και άθραυστου καθρέπτη διαμέτρου 60 εκ., από πολυκαρβονικό υλικό υψηλής αντοχής, σφραγισμένου (με λάστιχο στεγανοποίησης απολύτως αδιάβροχο και ιδιαίτερα ανθεκτικό στην εξωτερική χρήση) σε λευκό και με αντανακλαστικές κόκκινες ταινίες πλαίσιο από πλαστικό υλικό ΑΒ5 ανθεκτικό στην UV ακτινοβολία (ώστε να αντέχει στην υπεριώδη ακτινοβολία και να έχει μεγάλο χρόνο ζωής), συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων για τη στερέωση του καθρέπτη επί

12 στύλου διαμέτρου 1,5-2 εκ. (ειδικά γαλβανισμένων) μεταλλικών εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του καθρέπτη (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία), για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των απαιτούμενων ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων ανάρτησης του καθρέπτη σε στύλο στήριξης (οι στύλοι πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει του αντίστοιχου άρθρου του παρόντος Τιμολογίου) και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του καθρέπτη, των ειδικών εξαρτημάτων και κοχλιοφόρων ήλων από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου πενήντα οκτώ (58) Ευρώ Άρθρο 10 : Στύλοι στήριξης Μυτιλήνης στύλου στήριξης πινακίδας σήμανσης ή καθρέπτη από θερμογαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ISO MEDIUΜ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου 2 και πάχους τοιχωμάτων 3,5mm και με κατασκευαστική διαμόρφωση σύμφωνα με την αριθμ. ΒΜ5/0/40124/ απόφαση του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μήκους 3,00μ., δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του στύλου (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία) και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του στύλου από τον τόπο κατασκευής του και μέχρι την παράδοσή του σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου είκοσι (20) Ευρώ Άρθρο 11: Στύλοι στήριξης Μυτιλήνης στύλου στήριξης πινακίδας σήμανσης ή καθρέπτη από θερμογαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ISO MEDIUΜ βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), ονομαστικής διαμέτρου 1.5 και πάχους τοιχωμάτων 3,2 mm και με κατασκευαστική διαμόρφωση σύμφωνα με την αριθμ. ΒΜ5/0/40124/ απόφαση του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων, μήκους 3,00μ., δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του στύλου (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία) και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του στύλου από τον τόπο κατασκευής του και μέχρι την παράδοσή του σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου δεκαοκτώ (18) Ευρώ Άρθρο 12 : Άθραυστος μεταλλικός οριοδείκτης ύψους 70 cm Μυτιλήνης άθραυστου μεταλλικού οριοδείκτη κυκλικής διατομής 90mm, ύψους 70 cm (συν ύψος πάκτωσης 20 cm), κατασκευασμένου από ειδικό κράμα σιδήρου κατάλληλου για την αντοχή του σε προσκρούσεις οχημάτων (με πάχος τοιχώματος

13 3mm), βαμμένου ηλεκτροστατικά σε πράσινο χρώμα υψηλότατης αντοχής σε καιρικές συνθήκες, με τις απαιτούμενες αντανακλαστικές ταινίες προκειμένου να είναι ορατός και τις νυχτερινές ώρες, με απόσταση αύλακα από κορυφή 75 mm, άνοιγμα αύλακα 15 mm, βάθος αύλακα 7,50 mm, ύψος δαχτυλιδιών 40 mm, ύψος κωνικού στοιχείου κορυφής 15 mm, με βάρος τεμαχίου (κατά προσέγγιση) 8kgs, κατασκευασμένου σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα σχετικές τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης (με αντανακλαστικές ταινίες High Indensity τύπου ΙΙΙ και μελάνια σειράς 8801 και 990 που να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίζονται στα ΦΕΚ 954Β / (Σ-310 και Σ-311) και ΦΕΚ 953Β / ), δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του οριοδείκτη (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα), και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του οριοδείκτη από τον τόπο κατασκευής του και μέχρι την παράδοσή του σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου σαράντα (40) Ευρώ Άρθρο 13 : Μεταλλικά κιγκλιδώματα πεζοδρομίων Μυτιλήνης μεταλλικών κιγκλιδωμάτων πεζοδρομίων με ηλεκτροστατική βαφή υψηλής αντοχής σε σκούρο πράσινο χρώμα, που θα αποτελούνται από : α) Στύλους από κοιλοδοκό τετραγωνικής διατομής 60mm x 60mm που στην κεφαλή τους θα φέρουν σφαίρα διαμέτρου 68mm και στη βάση τους πλάκα έδρασης διαστάσεων 140mm x 85mm (τόσο ο στύλος όσο και η βάση έδρασής του θα έχουν τις οπές, διαμέτρου 8mm, που απαιτούνται για τη σύνδεση του στύλου με τα κατωτέρω αναφερόμενα φατνώματα και για τη στήριξή του στο πεζοδρόμιο), με συνολικό ύψος 90cm, β) Φατνώματα διαστάσεων 115cm x 60cm, που η «κουπαστή» τους θα είναι από κοιλοδοκό διατομής 60mm x 40mm, τα υπόλοιπα στοιχεία τους από μασίφ λάμες διατομής 60mm x 6mm, που θα φέρουν τέσσερεις (4) ροζέτες διαμέτρου 65mm και τις απαιτούμενες για τη σύνδεσή τους με τους ανωτέρω στύλους οπές, γ) Όλα τα μπουλόνια (βίδες) και «παξιμάδια» που απαιτούνται για τη σύνδεση των στύλων με τα φατνώματα και για τη στέρεη και ασφαλή στήριξή τους στο πεζοδρόμιο, κατασκευασμένα κατά τα λοιπά με τον τρόπο και τις διαστάσεις που εμφαίνονται στις φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο τέλος του παρόντος Τιμολογίου, δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής των κιγκλιδωμάτων (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων ηλεκτροσυγκολλήσεων, βαφής και υλικών σύνδεσης και στήριξης) και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών τους από τον τόπο κατασκευής τους και μέχρι την παράδοσή τους σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, και παίρνοντας υπόψη ότι ο συνολικός αριθμός στύλων που θα παραδοθεί θα είναι κατά 30% μεγαλύτερος του αριθμού φατνωμάτων,

14 Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους στηθαίου πενήντα πέντε (55,00) ευρώ (λαμβανομένου υπόψη ότι ως συνολικό προς πληρωμή μήκος θα θεωρηθεί το άθροισμα του γινομένου του αριθμού των στύλων επί 0,073μ. και του γινομένου του αριθμού φατνωμάτων επί 1,15μ.). Άρθρο 14: Πλαστικά στηθαία τύπου New Jesrey Για την προμήθεια, μεταφορά με ασφαλή τρόπο (με οποιοδήποτε Μυτιλήνης πλαστικού στηθαίου τύπου New Jersey που θα είναι κατασκευασμένο από πολυεθυλαίνιο υψηλής ποιότητας χρώματος λευκού ή κόκκινου, με διαστάσεις τεμαχίου (μήκοςxύψοςxπλάτος) 100cmX60cmX46cm και βάρος τεμαχίου 8kgs, που θα φέρει ειδικές υποδοχές για τη σύνδεση (με εύκολο θηλύκωμα) πολλών ομοίων μεταξύ τους, στο πάνω μέρος του θα έχει οπή με πώμα για την επιθυμητή πλήρωσή του με νερό (ώστε να αυξάνεται το βάρος και η ευστάθειά του), ενώ στο κάτω άκρο θα έχει οπή απορροής του αποθηκευμένου νερού (οι οπές θα φέρουν κατάλληλα πώματα ή καπάκια), δηλαδή για τη δαπάνη προμήθειας ή κατασκευής του πλαστικού στηθαίου (προμήθεια υλικών, κοπή και κατεργασία σύμφωνα με τα ανωτέρω καθοριζόμενα) και για τη δαπάνη φορτοεκφόρτωσης, απολλυμένου χρόνου φορτοεκφόρτωσης και μεταφορών του στηθαίου από τον τόπο κατασκευής του και μέχρι την παράδοσή του σε αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην πόλη της Μυτιλήνης, Τιμή ενός τεμαχίου τριάντα πέντε (35,00) ευρώ. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΛΔΗ ΑΡΤΕΜΗ ΠΟΛ. ΜΗ/ΚΟΣ Π.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

15 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια από το Δήμο Λέσβου : α) πινακίδων αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικών, πληροφοριακών και πρόσθετων, β)στύλων (από θερμογαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 1,50 ) για ανάρτηση στερέωση των ανωτέρω πινακίδων, γ) πινακίδων ονοματοθεσίας οδών στερεούμενων επί τοίχων. Οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου στις οποίες υπάρχει ανάγκη να διευκολυνθούν, να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά επίσης στην προμήθεια από το Δήμο Λέσβου άθραυστων επαναφερόμενων οριοδεικτών, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου, στις οποίες υπάρχουν σχετικές ανάγκες, για να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά ακόμα στην προμήθεια από το Δήμο Λέσβου παραβολικών πολυκαρβονικών καθρεπτών Φ60 και στύλων (από θερμογαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ονομαστικής διαμέτρου 1.5 και 2 ) για στερέωση των καθρεπτών αυτών, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου στις οποίες υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της ορατότητας, έτσι ώστε να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Τέλος, αφορά στην προμήθεια από το Δήμο Λέσβου : α) άθραυστων μεταλλικών κολονακίων ύψους 70cm, β) προστατευτικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ύψους 70 cm, γ) πλαστικών στηθαίων τύπου New Iersey. Τα ανωτέρω θα τοποθετηθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε θέσεις του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου στις οποίες υπάρχει ανάγκη να διευκολυνθούν, να βελτιωθούν και να γίνουν ασφαλέστερες οι κυκλοφοριακές συνθήκες. Όπου στη παρούσα αναγράφεται «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νοείται ο Δήμος Λέσβου, όπου δε «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής των υλικών της προμήθειας.

16 ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πίστωση εγγεγραμμένη σε σχετικούς κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2016 (Κ.Α , Κ.Α , Κ.Α και Κ.Α ) του Δήμου Λέσβου. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν, σύμφωνα με το Ν.3463/2006 «Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», οι διατάξεις της υπ αριθμ /93 Υπουργικής Απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), οι διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», οι διατάξεις της υπ αριθμ /2002 (ΦΕΚ 945Β/ ) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως ισχύουν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη για προμήθειες Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 4 ο : ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Εφαρμόζονται οι σχετικές εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και οι ισχύουσες για τα προς προμήθεια υλικά τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 5 ο : ΜΕΛΕΤΗ Η προμήθεια θα εκτελεσθεί με βάση τη σχετική Μελέτη που έχει συντάξει το Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών του Δήμου Λέσβου, η οποία αποτελείται από το παρόν τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων και από τα τεύχη του Τιμολογίου Μελέτης, της Τεχνικής Έκθεσης και του Προϋπολογισμού Μελέτης. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 1. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 2. Το Τιμολόγιο Μελέτης 3. Η Τεχνική Έκθεση 4. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης 5. Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς του Αναδόχου 6. Η Σύμβαση ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό (με βάση τον Προϋπολογισμό Προσφοράς του αναδειχθησόμενου Αναδόχου που θα συνταχθεί σε έντυπο που θα χορηγηθεί από το Δήμο Λέσβου). ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΙΜΩΝ Στις τιμές μονάδας προσφοράς του αναδόχου εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες γενικά οι δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των υλικών της προμήθειας, καθώς και όλες οι σχετικές κρατήσεις, εισφορές, φόροι και τέλη.

17 Οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο. ΑΡΘΡΟ 9 ο : ΣΥΜΒΑΣΗ Ο Ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά Νόμο ανάθεση αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε τόπο και χρόνο (που θα καθορίζονται με την απόφαση ανάθεσής της) για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. ΑΡΘΡΟ 10 ο : ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αν ο αναδειχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Οργάνου, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων του άρθρου 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 11 ο : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας (συνολικό ποσό της προσφοράς του αναδόχου χωρίς τον Φ.Π.Α.) και παρέχεται με μία εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή με γραμμάτιο του Τ.Π.Κ.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου και να είναι συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. Επιπλέον η εκδότρια Τράπεζα θα δηλώνει στην εγγυητική επιστολή ότι η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ευρίσκεται εντός του ανώτατου ορίου εγγύησης προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ότι οι υποχρεώσεις της από την εγγύηση λύονται μόνο με την επιστροφή σ' αυτήν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου Λέσβου ότι εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο κατατέθηκε. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια ισχύος ή χρονολογία λήξεως δεν γίνονται αποδεκτές. Η μη προσκόμιση της εγγύησης, συνταγμένης σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, αποκλείει την υπογραφή της Σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναμεί με άρνησή του για συνομολόγηση και υπογραφή της σύμβασης και επιφέρει κατ αυτού τις συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των υλικών της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Λέσβου. ΑΡΘΡΟ 12 ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η προθεσμία παράδοσης από τον ανάδοχο των υλικών της προμήθειας ορίζεται ως εξής : α) Για όλες τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, για όλες τις ρυθμιστικές πινακίδες, για όλες τις πρόσθετες πινακίδες και για όλους τους στύλους η προθεσμία παράδοσης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από τη μέρα υπογραφής της σύμβασης.

18 β) Για τις πληροφοριακές πινακίδες και τις πινακίδες ονοματοθεσίας οδών θα αποστέλλονται στον ανάδοχο ειδικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου (τα οποία θα είναι το πολύ δύο (2) και θα εκδοθούν το αργότερο μέχρι 31 Οκτ. 2016) με τα οποία θα προσδιορίζονται το είδος, τα χαρακτηριστικά και ο αριθμός τεμαχίων από κάθε κατηγορία των πινακίδων αυτών που πρέπει να παραδώσει ο ανάδοχος. Η προθεσμία παράδοσης από τον ανάδοχο όλων των υλικών που θα καθορίζονται με κάθε τέτοιο έγγραφο ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές μέρες από τη μέρα παραλαβής του εγγράφου από τον ανάδοχο. Παράταση προθεσμίας παρέχεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του αναδόχου και μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση υπερβάσεως της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλονται στον ανάδοχο οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις (π.χ. άρθρο 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). ΑΡΘΡΟ 13 ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν με δαπάνες του αναδόχου στην αποθήκη του Δήμου Λέσβου που βρίσκεται στην περιοχή των παλαιών σφαγείων δίπλα στο φρούριο της πόλης της Μυτιλήνης. Σχετικά με την παράδοση των υλικών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο έλεγχος και η παραλαβή των υλικών θα γίνουν από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Λέσβου, η οποία επιλέγει τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο ποιοτικού τους ελέγχου, ακολουθουμένης στη συνέχεια της διαδικασίας που καθορίζεται με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η συμβατική προθεσμία για την παραλαβή κάθε ομάδας (κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο 12) υλικών και την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες, εφαρμοζομένων σχετικά των διατάξεων του άρθρου 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο Δήμος Λέσβου μπορεί να περιορίσει τα υλικά που θα προμηθευθεί σε ποσότητες μικρότερες από τις αναφερόμενες στον Προϋπολογισμό Μελέτης και στον Προϋπολογισμό Προσφοράς του Αναδόχου, χωρίς ο τελευταίος να δικαιούται οποιαδήποτε πληρωμή ή αποζημίωση για το μέρος της Σύμβασης που δεν θα εκτελεσθεί. ΑΡΘΡΟ 14 ο : ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών (απαγορευομένης οποιασδήποτε προκαταβολής ή τμηματικής πληρωμής), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα έκδοσης της απόφασης ανάθεσής της προμήθειας σ αυτόν.

19 ΑΡΘΡΟ 15 ο : ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σε σχέση με την εκτέλεση της προμήθειας, για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή οποιαδήποτε ζημιά που τυχόν θα προκληθεί βαρύνεται (από ποινική και αστική άποψη) αποκλειστικά ο ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 16 ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 40 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Μυτιλήνη, Απρίλιος 2016 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΚΑΛΔΗ ΑΡΤΕΜΗ ΠΟΛ. ΜΗ/ΚΟΣ Π.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

20 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΟΜΑΔΑ Α 1 Πινακίδες αναγγελίας κινδύνου 2 Πινακίδες ρυθμιστικές α. Κυκλική διαμέτρου 0,45μ β. Οκταγωνική (Ρ2) εγγεγραμμένη σε τετράγωνο πλευράς 0,60μ γ. Τριγωνική πλευράς 0,60μ δ.ορθογωνική διαστάσεων 0,40*0,60εκ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΤΙΜΟΛΟ- ΓΙΟΥ ΜΟΝΑ- ΔΑ ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ (ΕΥΡΩ) ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΑ CPV 1 τεμ α 2β 2γ 2δ τεμ. τεμ. τεμ. τεμ Πινακίδες 3 μ πληροφοριακές 4 Πινακίδες 4 τεμ πρόσθετες 5 Στύλοι 5 τεμ στήριξης 6 Πινακίδες Ονοματοθεσίας οδών 6 τεμ ΟΜΑΔΑ Β 7 Άθραυστοι επαναφερόμενο 7 τεμ

21 ι οριοδείκτες ύψους 45εκ. 8 Άθραυστοι επαναφερόμενο ι οριοδείκτες ύψους 75εκ. ΟΜΑΔΑ Γ 9 Καθρέπτες κυρτοί πολυκαρβονικο ί Φ60εκ. 10 Στύλοι στήριξης 11 Στύλοι στήριξης ΟΜΑΔΑ Δ 12 Άθραυστοι μεταλλικοί οριοδείκτες 13 Μεταλλικά κιγκλιδώματα 14 Πλαστικά στηθαία 8 τεμ τεμ τεμ τεμ τεμ μ.μ τεμ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΦΠΑ 17% ΣΥΝΟΛΙ- ΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης»

Εργασία: «Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης οδών Δήμου Αλεξ/πολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ / ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Λωφ. Δημοκρατίας 306 Τ.κ. 68100 Αλεξ/πολη Πληρ. : Πορτοκαλίδης Κ. Τηλ. : 2551350037 Φαξ : 2551080664 e-mail: kport@alexpolis.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ»

«ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 60.000 ΧΡΗΣΗ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.

ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 Ι ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ K.A. 30.6662.45 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24. ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙ ΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.384,40 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.608,41 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 29.992,81

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευπάλιο 23 / 7 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ. Πρωτ. 9971 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΥΠΑΛΙΟ Τ.Κ. 33056 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΟΡΑΛΗΣ ΤΗΛ: 2634350012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΗΣ» Κ.Α. 30/6662-0003 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 190.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπ. : 44.925,75 euro (με Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η Ε Κ Δ ΗΛΩΣΗΣ Ε Ν ΔΙ Α Φ Ε ΡΟ Ν Τ Ο Σ Κορυδαλλός 07 /12/2016 Αρ. πρωτ.: 37953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γρ. Λαμπράκη 240, Τ.Κ. : 181.20 Κορυδαλλός Ηλ/κή δ /νση: www.korydallos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00

450 τεµ X 17,00 = 7.650, τεµ. Χ 25,00 = 5.000, τεµ. Χ 40,00 = 6.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ: ΠΙΙΑΣ- ΑΠΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΦΡΙΑΣ & ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρµόδιος : N.KΑΠΠΑΤΣ Τηλ.210,4199831 ΕΡΓ: «Προµήθεια πινακίδων σήµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 17/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 17/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΡΙΣΑ 17/03/2016 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 15598 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ίωνος ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K.: 412 22 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παπαχατζής Αλέξανδρος ΤΗΛ.: 2413 500.274

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 23 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΪ ΑΡΙΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙ ΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Γενικά: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την Παρούσα Τεχνική έκθεση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχανήματα Κ.Μ. : Π 35/2013 ΠΡΟΫΠ: 5.830,20 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 6699.0019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE)

(INTELLIGENT ENERGY FOR EUROPE) Προµήθεια και τοποθέτηση εξοπλισµού σήµανσης για την υλοποίηση των ήπιων µέτρων ENCLOSE στο κέντρο της πόλης Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 148 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΗ, 22-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4976 Τηλ.: 2246360414 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 16PROC005440344 2016-11-23 Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης: 73/2016. Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης: 73/2016. Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Προϋπολογισμός 3. Τιμολόγιο-προδιαγραφές 4. Συγγραφή υποχρεώσεων Τεχνική Περιγραφή Μελέτη: «Προμήθεια Οικίσκου Πυροφυλακίου» Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ)

Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002 (4.000,00ΕΥΡΩ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Προμήθεια υλικών συντήρησης κάδων απορριμμάτων CPV 44316000-8 Αρ. Μελέτης 33/2015 Κ.Α. 20.6672.0002

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε: ΑΥΛΩΝΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΤΡΙΦΥ Λ Ι ΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.868,80 Φ.Π.Α. 23%: 1.119,82 ΣΥΝΟΛΟ: 5.988,62

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014»

«Προμήθεια σχολικών ειδών για απόρους, έτους 2014» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ έτους 2014» Κ.Μ.: Π116/2014 ΠΡΟΫΠ.: 2.864,06 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ. Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΟΚ» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 ο Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΑΡ. 27030/ 31-05-2011 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ : ΦΟΡΕΑΣ : ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4 /2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Αυτή η τεχνική έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «ΕΚΠΟΤΑ», τις σχετικές περί προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΠΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. 30.6662.0001 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.118,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113

Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 09/06/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 7113 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :28310 77940

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15REQ002775200 2015-05-14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 19/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.122,50 + ΦΠΑ 23% 1.868,18 Συνολική δαπάνη 9.990,68

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0

ΚΩΔΙΚΟΣ C.P.V. 34992300-0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΝΙΑΣ-ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37 /15 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ-ΚΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/7/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 14434 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ - ΣΧΟΛΕΙΑ > με τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε

Προϋπολογισµού: 44.987,00 σε ΕΥΡΩ. Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΗΜΟΣ: Χερσονήσου. Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια Αυτόνοµων Συστηµάτων Φωτισµού µε Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία τύπου LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ,

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Αριθ. μελέτης: 13/2015 Αριθμός Μελέτης: 13/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ κ.λπ., ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π51/2015 ΠΡΟΫΠ : 14.981,40

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651. ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων. Προς κάθε ενδιαφερόμενο ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προμήθεια πλήρους σετ μπασκέτας ολυμπιακών διαστάσεων Προς κάθε ενδιαφερόμενο Ηράκλειο 17/ 03 / 2015 Αρ.πρωτ.: 651 Αξιότιμοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΠ ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (2016) ΑΡ. ΠΡΟΜ. 18/16 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 33613 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 2319 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.552,00 με Φ.Π.Α 24% Κ.Α. 20/6635.0003 & 35/6635.0005 Αρ. Μελέτης 14/2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.929,00 ΕΥΡΩ ΠΙΣΤΩΣΗ: 15.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CPV CODE: 34928460-0 34928470-3 34928471-0 34928472-7 34928000-8 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ. Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΠΕ14/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Προϋπολογισμού: 14.981,40 σε ΕΥΡΩ Ιούλιος, 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001542427 2013-07-15

13PROC001542427 2013-07-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15/07/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :οικ. 270836 (8624) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.998,50 με Φ.Π.Α.23% Τίτλος : Προμήθεια χορτοκοπτικού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001699706 2013-11-05 Ηράκλειο, 05/11/2013 Αρ. πρωτ.: 190792 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ για την εκτέλεση της προμήθειας «πινακίδων σήμανσης δασικώναγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το κοιµητήριο της ηµοτικής Κοινότητας Παπάγου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55 155 61- ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΙ ΩΝ ΟΣΤEΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η τεχνική υπηρεσία του ήµου συνέταξε τη µελέτη αυτή για την

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/νση: Λεχόβου 4 Τ.κ.: 56626 Τηλ: 2313313333-6 Fax: 2313313433 E-mail: gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 72.742,20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 72.742,20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων, για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 22/6/2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 12560 / 23-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα