Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/ του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε"

Transcript

1

2

3 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της απόφασης 5/204/ του Διοικητικού συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αριθµ. 7/372/ απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αθήνα, Ιούνιος 2006

4

5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΆΔΕΙΕΣ - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΟΧΟΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΆΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 116 I. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ 121 II. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 126 III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/ IV. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»

6

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Πωλήσεις , ,30 Μικτό κέρδος , ,72 Κέρδος προ φόρου , ,95 Φόρος εισοδήµατος , ,50 Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , ,45 Καθαρό κέρδος περιόδου , ,45 Μετόχους Μητρικής , ,44 Δικαιώµατα Μειοψηφίας 853, ,87 Κέρδη κατά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 0,14 0,05 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,09 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,14 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,23 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Σύνολο καθαρής θέσης , ,63 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,40 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,20 Σύνολο υποχρεώσεων , ,60 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,23 5

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε Πωλήσεις , ,87 Μικτό κέρδος , ,63 Κέρδος προ φόρου , ,84 Φόρος εισοδήµατος , ,91 Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , ,93 Κέρδη κατά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 0,14 0,05 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚH ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,80 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , ,63 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,43 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Σύνολο καθαρής θέσης , ,02 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,59 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις , ,82 Σύνολο υποχρεώσεων , ,41 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,43 6

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Στο Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (εφεξής η «Εταιρία» ή «NEWSPHONE HELLAS») από τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας, Θησέως 280, Τ.Κ Αθήνα, στους κάτωθι: Κύριο. Ε. Απέργη, Διευθύνων Σύµβουλο, Θησέως 280, τηλ Κυρία. E. Γιατρά, Οικονοµική Διευθύντρια, Θησέως 280, τηλ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύµφωνα µε τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ αρίθµ. 7/372/ απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Ε. Απέργης, Διευθύνων Σύµβουλος, κάτοικος Αθηνών, Θησέως 280, τηλ Η κ. E. Γιατρά, Οικονοµική Διευθύντρια, κάτοικος Αθηνών, Θησέως 280, τηλ Το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος Δελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, δηλώνουν εξ όσων γνωρίζουν και πιστεύουν ότι : Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών στο Ετήσιο Δελτίο. Κατά και υπέρ των εταιριών του οµίλου υφίστανται οι πιο κάτω δικαστικές εκκρεµότητες. 1. Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών 5309/2005 κατά της Εταιρίας και υπέρ της ενάγουσας MOBILEPHONIA BV για ποσό ,53. Κατά της πιο πάνω απόφασης η Εταιρία έχει ασκήσει έφεση που συζητήθηκε την και αναµένεται η έκδοση της απόφασης. Κατά την άποψη του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρίας, η έφεση έχει αυξηµένες πιθανότητες ευδοκίµησης και κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή δεν συνιστά αρνητική εξέλιξη για την οικονοµική κατάσταση της Εταιρίας. 7

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 2. Κατατέθηκε αγωγή της Εταιρίας κατά του ΥΠΕΣΔΔΑ και του Ο.Γ.Α. για οφειλές προς την Εταιρία, συνολικού ποσού ,35. Για τις οφειλές αυτές έχει παρασχεθεί το έργο, έχουν παραληφθεί τα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών από το ΥΠΕΣΔΔΑ, έχει γίνει ανεπιφύλακτη παραλαβή των υπηρεσιών αυτών και έχει γίνει αίτηση αναγνώρισης της οφειλής από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους. Κατά την άποψη του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρίας ακόµη και στα πλαίσια του αδικαιολόγητου πλουτισµού είναι σφόδρα πιθανή η είσπραξη των οφειλών αυτών. 3. Κατά της Εταιρίας έχει ασκήσει αγωγή ο Ο.Τ.Ε., µέσω της οποίας ζητά να του επιδικαστεί ποσό , κυρίως για την διαφηµιστική καµπάνια της Εταιρίας για την υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου 11880, η οποία κατά την άποψή του είναι αθέµιτη και παραπλανητική. Η συζήτηση της αγωγής πραγµατοποιήθηκε την και αναµένεται η έκδοση απόφασης. Επίσης κατά του Ο.Τ.Ε. η Εταιρία έχει καταθέσει αγωγή µε την οποία αξιώνει και τεκµηριώνει θετικές και αποθετικές ζηµιές που ο Ο.Τ.Ε. προκάλεσε σε αυτήν καταβάλλοντας αυξηµένα ποσά για περισσότερη διαφήµιση αλλά και δυσφήµιση στον τύπο, συνολικού ποσού και η συζήτηση της αγωγής αυτής πραγµατοποιήθηκε την και αναµένεται η έκδοση απόφασης. Η εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρίας είναι ότι η συνολική έκβαση θα έχει θετική εξέλιξη για την Εταιρία. 4. Κατά της Εταιρίας έχει ασκήσει αγωγή ο Κος Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, ιατρός που συζητήθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την και αναµένεται η έκδοση απόφασης. Ο ενάγων που απασχολήθηκε στην Εταιρία ως ιατρός εργασίας αξιώνει το ποσό των ,16 που αναλύεται σε ποσό 2.862,16 ως ισχυριζόµενους µισθούς υπερηµερίας και ποσό ως αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης. Η εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρίας είναι ότι η έκβαση θα έχει θετική εξέλιξη για την Εταιρία, λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρία νόµιµα, εµπρόθεσµα και τηρώντας όλες τις εκ του Νόµου διατυπώσεις κατήγγειλε την σχετική σύµβαση και άρα τόσο η σχετική αξίωση για µισθούς υπερηµερίας όσο και η συνακόλουθη αξίωση αποζηµίωσης λόγω ηθικής βλάβης δεν ευσταθούν. 5. Κατά της Εταιρίας έχει ασκήσει αγωγή η Κα Παρασκευή Λίτσα που συζητείται στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών την Η ενάγουσα τέως εργαζόµενη στην Εταιρία αξιώνει το ποσό των που αναλύεται σε ποσό ως ισχυριζόµενους µισθούς υπερηµερίας, και ποσό ως αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης. Η εκτίµηση του Νοµικού Συµβούλου της Εταιρίας είναι ότι η έκβαση θα έχει θετική εξέλιξη για την Εταιρία, λόγω του γεγονότος ότι η Εταιρία νόµιµα, εµπρόθεσµα και τηρώντας όλες τις εκ του Νόµου διατυπώσεις κατήγγειλε την σχετική σύµβαση και άρα τόσο η σχετική αξίωση για µισθούς υπερηµερίας όσο και η συνακόλουθη αξίωση αποζηµίωσης λόγω ηθικής βλάβης δεν ευσταθούν. Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 διενήργησε η ορκωτός ελεγκτής λογιστής κα. Ρεγγίνα Σ. Λουκίσα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 13791) της Εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε., Φωκίωνος Νέγρη 3, τηλ Η ίδια ορκωτός ελεγκτής λογιστής διενήργησε και τον έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 8

11 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Εταιρία ιδρύθηκε στις υπό την επωνυµία ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - NEWSPHONE HELLAS S.A. AUDIOTEX και τον διακριτικό τίτλο NEWSPHONE HELLAS S.A. (ΦΕΚ 1295/ δελτίο Α.Ε.) µε έδρα το Δήµο Αθηναίων. Η Εταιρία αρχικά είχε την έδρα της στη Λεωφ. Πατησίων αριθµός 67, ΤΚ και ο αρχικός αριθµός καταχώρησής της στο µητρώο ανωνύµων εταιριών ήταν 33090/01/Β/95/166 (υπ. αριθµ /1995 συµβολαιογραφική πράξη κατάρτισης καταστατικού και υπ. αριθµ /1995 διορθωτική συµβολαιογραφική πράξη). Με την αλλαγή της έδρας της (ΦΕΚ 1548/ ) και την µετεγκατάστασή της στην Λεωφ. Θησέως αριθµός 280, ΤΚ , Δήµος Καλλιθέας Αττικής (απόφαση υπ αριθµ. 4719/99 του Νοµάρχη Αθηνών βάσει της οποίας τροποποιήθηκε και το αντίστοιχο άρθρο 3 του καταστατικού της), η Εταιρία καταχωρήθηκε εκ νέου στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 33090/01/ΝΤ/Β/95/82(99)τον οποίο και έλαβε µετά την αναφερθείσα αλλαγή στην έδρα της. Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε πεντηκονταετής, αρχοµένη από της ηµεροµηνίας καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, ήτοι από την Μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και την εισαγωγή της Εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. (ΦΕΚ 329/ ), καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε την αποφ. του Υπουργείου Ανάπτυξης (Κ2-2672/ ) και απόκτησε νέο Αριθµό Μητρώου 33090/06/ Β/95/3. Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της αποφασίστηκε η επέκταση της επωνυµίας και του σκοπού της εκδότριας (τροποποίηση των άρθρων 1,2 του καταστατικού). (ΦΕΚ 7901/ ) Η νέα πλήρης επωνυµία είναι «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος είναι «NEWSPHONE HELLAS S.A.» Ο σκοπός της Εταιρίας όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι: 1. Η παραγωγή, επεξεργασία, προώθηση και διάθεση τηλεπικοινωνιακών προγραµµάτων και υπηρεσιών µέσω τηλεφώνου, τηλεόρασης (videotext), τερµατικών υπολογιστών (minitel) και γενικότερα η δηµιουργία και λειτουργία υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης (κατά τα πρότυπα του ΟΤΕ) σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Ρητά εξαιρούνται παροχές που αντίκεινται καθ οιονδήποτε τρόπο στα χρηστά ήθη. 9

12 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ 2. Η µελέτη, ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η λειτουργία, η διαχείριση, η υποστήριξη και εµπορία ολοκληρωµένων πληροφορικών συστηµάτων και εφαρµογών µε χρήση πληροφορικής και προσωπικού. Επιπλέον, η φιλοξενία (hosting) και η λειτουργία πληροφορικών συστηµάτων σε υποδοµές και χώρους της επιχείρησης. 3. Η εµπορία, η εισαγωγή, η αντιπροσώπευση η παραγωγή, η επεξεργασία και συντήρηση εφαρµογών λογισµικού και συστηµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 4. Η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας σε συνδροµητές και χρήστες της Εταιρίας. 5. Η στελέχωση, η λειτουργία, η τεχνική υποστήριξη και διαχείριση κέντρων εξυπηρέτησης (Call Center Contact Center) Πολιτών ή Πελατών για λογαριασµό τρίτων, Οργανισµών, Αρχών ή Εταιρειών. 6. Η διάθεση εκπαιδευµένου προσωπικού σε τρίτους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για στελέχωση και λειτουργία κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Call Center outsourcing) και άλλων υπηρεσιών γραφείων (desk helpdesk services). 7. Η παροχή υπηρεσιών µαγνητοφώνησης, αποµαγνητοφώνησης, ψηφιοποίησης δακτυλογράφησης οµιλιών, συνεδρίων, διαλέξεων, και εν γένει η τήρηση οιουδήποτε τύπου πρακτικών µε ηλεκτρονικά µέσα και η µετατροπή εγγράφων σε ηλεκτρονική µορφή. 8. Η µηχανογράφηση, η επεξεργασία η καταχώρηση και η τήρηση στοιχείων δεδοµένων για λογαριασµό τρίτων (data base management) καθώς και οι υπηρεσίες ανάπτυξης και αξιολόγησης πελατολογίου. 9. Η παροχή υπηρεσιών προσέλκυσης πελατών και είσπραξης απαιτήσεων (collection services) για λογαριασµών τρίτων. 10. Η διενέργεια εκπαιδευτικών, σεµιναρίων, του προσωπικού της Εταιρίας ή τρίτων, η διενέργεια εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning) σε προσωπικό φυσικών ή νοµικών προσώπων και η εν γένει παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε παρεµφερή θέµατα. 11. Η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών µέσω SMS, MMS, INTERNET και άλλων παρεµφερών τεχνολογιών. 12. Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, σχεδιασµός, εφαρµογή και εκτέλεση πάσης φύσεως έργων ή παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών η ανάληψη και παροχή προς τρίτους, νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, Δηµόσιος Οργανισµούς και άλλες Αρχές, ολοκληρωµένων µελετών και εφαρµογών στους τοµείς των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού και µόνο η Εταιρία µπορεί: α) να προβαίνει στην παραγωγή και διάθεση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφηµιστικών προγραµµάτων, στη λειτουργία τµηµάτων προγραµµατισµού διαφηµιστικής οργάνωσης δια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης (media planner), στην παραγωγή µακετών παντός τύπου, marketing, οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και σεµιναρίων. 10

13 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ β) να αντιπροσωπεύει και να συµµετέχει σε άλλες επιχειρήσεις, υφιστάµενες ή συσταθέντες, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή, µε όµοιο η παρεµφερή σκοπό.» Κατά το Καταστατικό της, η Εταιρία δύναται να ιδρύει και να λειτουργεί υποκαταστήµατα ή πρακτορεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου της, το οποίο δύναται να αποφασίζει και την κατάργηση ή συγχώνευση υφισταµένων πρακτορείων ή υποκαταστηµάτων. Η δραστηριότητα της Εταιρίας υπάγεται στον κλάδο τηλεπικοινωνιών. (ΣΤΑΚΟΔ-2003: κωδικός κλάδου 642.0) της ΕΣΥΕ. Κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, η Εταιρία υπόκειται στις διατάξεις του Ν 2246/1994 όπως ισχύει σήµερα, υποχρεούται δε στην υποβολή Δήλωσης στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, το περιεχόµενο της οποίας καθορίζεται από την υπ αριθ / απόφαση του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η προβλεπόµενη κατά τα ως άνω Δήλωση της Εταιρίας, έγινε δεκτή µε την υπ αριθ. 3435/Φ387/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή, η Εταιρία δύναται να κάνει χρήση του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου του ΟΤΕ για την παροχή υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης και συγκεκριµένα ηχογραφηµένη πληροφόρηση (πληροφορίες που παρέχονται τηλεφωνικώς από συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών) και ζωντανή πληροφόρηση (πληροφορίες που παρέχονται δια ζώσης στο συνδροµητή). Στην απόφαση περιέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του δικτύου του ΟΤΕ (χωρητικότητα των µισθωµένων κυκλωµάτων) και οι υποχρεώσεις της Εταιρίας (υποβολή ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων, αποδοχή αποφάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, λήψη µέτρων ώστε να µην διακυβεύεται η ασφάλεια λειτουργίας του δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, διασφάλιση απορρήτου µηνυµάτων και δεδοµένων και ισότιµης µεταχείρισης χρηστών, καταβολή ετήσιων ανταποδοτικών τελών, τήρηση των διατάξεων της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας κλπ.). Επιπλέον, σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση, η Εταιρία υποχρεούται όπως οι προσφερόµενες από αυτήν υπηρεσίες δεν περιέχουν παραπλανητικά ή αναληθή στοιχεία, είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των νόµων και του Κώδικα Δεοντολογίας Άσκησης Τηλεπικοινωνιακών Δραστηριοτήτων και δεν παραβιάζουν δικαιώµατα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η χορηγούµενη αποδοχή της Δήλωσης της Εταιρίας είναι προσωπική και κατά τούτο η Εταιρία υποχρεούται να δηλώνει στην Επιτροπή τις τυχόν µεταβολές στη µετοχική της σύνθεση ή στα εν γένει στοιχεία που περιέχονται στη Δήλωσή της. Η µη τήρηση των ως άνω συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης αποδοχής της Δήλωσης και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 4 του ν. 2246/1994. Με την υπ αριθ /Φ387/ απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, η ως άνω αρχικώς χορηγηθείσα απόφαση αποδοχής της Δηλώσεως της Εταιρίας ανανεώθηκε υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις για µία ακόµα τριετία, ήτοι έως την και στη συνέχεια κατέστη αόριστης διάρκειας. Πιο συγκεκριµένα η ΕΕΤΤ µε την µε αριθµό 207/3 απόφασή της (ΦΕΚ 195/Β/ ) εξέδωσε 11

14 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ τον Κανονισµό Γενικών Αδειών που ρυθµίζει, µεταξύ άλλων και τα θέµατα των, στο χρονικό διάστηµα προ της εκδόσεως της απόφασης αυτής, αδειοδοτηµένων εταιριών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2867/2000. Σύµφωνα µε την απόφαση αυτή (207/3) όσες εταιρίες (όπως και η NEWSPHONE HELLAS S.A.) είχαν πάρει Άδεια ορισµένης διάρκειας µε Απόφαση της ΕΕΤΤ, υπάγονται στις διατάξεις του νέου Κανονισµού Γενικών Αδειών και κατά συνέπεια η άδειά τους έχει αόριστη διάρκεια ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Τα σηµαντικότερα γεγονότα που σηµατοδότησαν την εξέλιξη της Εταιρίας από την ίδρυσή της το 1995 αναφέρονται ακολούθως: 1995: ΊΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 7 Μαρτίου του 1995 (ΦΕΚ 1295/ δελτίο Α.Ε.), µε τη νοµική µορφή ανώνυµης Εταιρίας από τους κ.κ. Γεώργιο Θεοδόση του Αναστασίου και της Αικατερίνης, Τερέζα Θεοδόση του Γεωργίου και της Αδαµαντίνης και Ευστράτιο Απέργη του Νικολάου-Φιλίππου και της Ίριδος. 1995: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (AUDIOTEXT) ΜΕ ΟΤΕ Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, υπεγράφη η σύµβαση µεταξύ της Εταιρίας και του ΟΤΕ, που ρύθµιζε τις σχέσεις µεταξύ Παροχέων Υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης (Audiotext) και ΟΤΕ. Η σύµβαση ήταν ενιαία και για τις πέντε (5) εταιρίες, που αδειοδοτήθηκαν συνολικά εκείνο το διάστηµα για να παρέχουν υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη µνεία στο γεγονός ότι οι ιδρυτές της NEWSPHONE HELLAS S.A. είχαν από το 1992 καταθέσει την πρώτη επίσηµη αίτηση στην τότε διοίκηση του ΟΤΕ, προκειµένου να τους δοθεί η άδεια λειτουργίας. Μέσα στα τρία χρόνια που παρήλθαν µέχρι την υπογραφή, είχαν πραγµατοποιηθεί αλλεπάλληλες συναντήσεις µεταξύ των ιδρυτών της Εταιρίας και στελεχών του ΟΤΕ προκειµένου να πειστούν οι δεύτεροι για την αναγκαιότητα της Υπηρεσίας και να εκπονηθούν µελέτες για το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της παροχής υπηρεσιών Τηλεηχοπληροφόρησης στην Ελλάδα. 1996: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΑΙ (ALPHA) Υπεγράφη η σύµβαση αποκλειστικής συνεργασίας µε τον Τηλεοπτικό σταθµό ΣΚΑΙ, ο οποίος µέχρι και σήµερα, που έχει µετονοµασθεί σε ΑLPHA, προωθεί µε επιτυχία και αποτελεσµατικότητα τις υπηρεσίες της Εταιρίας. 1997: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ε.Μ.Υ. Τον Ιανουάριο του 1997 κατοχυρώθηκε στη NEWSPHONE HELLAS ο υπ αριθµ. 10/96 Δηµόσιος διαγωνισµός που προκήρυξε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) για την τηλεφωνική µετάδοση δελτίων µετεωρολογικών δεδοµένων. Η προσφορά της Εταιρίας επιλέχθηκε ως η πιο συµφέρουσα οικονοµικά και τεχνολογικά αρτιότερη από όλες τις προσφορές που είχαν καταθέσει οι υπόλοιπες εταιρίες Τηλεηχοπληροφόρησης. 12

15 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ 1997: ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ INTERACTIVE ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Το Μάρτιο του 1997, η Εταιρία έχοντας επενδύσει σωστά σε τεχνολογικό εξοπλισµό καθώς και σε συνεχή έρευνα και ανάπτυξη προσέφερε πρώτη στους συνεργάτες της υπηρεσίες ζωντανής υποστήριξης. Αυτές ήταν υπηρεσίες που προσέφεραν σύνδεση µε ζωντανή υποστήριξη από εξειδικευµένα άτοµα. Αυτή η διαφοροποίηση έφερε την επανάσταση στα µέχρι τότε δεδοµένα του κλάδου Τηλεηχοπληροφόρησης, και συνέβαλε στη σηµαντική αύξηση των εσόδων της Εταιρίας. Η Εταιρία πρωτοπορώντας και πάλι παρουσιάζε τις πρώτες εκποµπές βασισµένες σε ζωντανά Interactive παιχνίδια στην Ελληνική τηλεόραση, (Κανάλι 5, Μακεδονία TV και άλλα) Αυτά τα παιχνίδια βασίστηκαν σε ευρεσιτεχνία, κατασκευή και υποστήριξη της NEWSPHONE HELLAS S.A. Η αποδοχή τους από το κοινό ήταν ευρεία, αφού για πρώτη φορά ο παθητικός τηλεθεατής µετατρεπόταν σε ενεργητικό παίκτη, συµµετέχοντας από το σπίτι, από όπου έλεγχε και καθόριζε την εξέλιξη της τηλεοπτικής εκποµπής µέσω της τηλεφωνικής του συσκευής. Αυτή η καινοτοµία προσέλκυσε νέους πελάτες - συνεργάτες για την Εταιρία, αφού τους προσέφερε µία λύση που όλοι αναζητούσαν για να διαφοροποιήσουν το πρόγραµµά τους και να προσελκύσουν επιπλέον νέους τηλεθεατές, και κατ επέκταση χρήστες των υπηρεσιών της NEWSPHONE HELLAS S.A., οι οποίοι αύξησαν σηµαντικά την τηλεφωνική κίνηση των γραµµών της. 1998: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ Η Εταιρία επιτυγχάνοντας υψηλό βαθµό διείσδυσης στα ΜΜΕ της επαρχίας, διεύρυνε την αγορά της και υλοποιήσε πρωτοποριακές ιδέες και υπηρεσίες. 1999: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Το Μάρτιο του 1999 η Εταιρία διαβλέποντας την ανάπτυξη του Audiotext µετέφερε την έδρα των κεντρικών γραφείων της σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Δήµο Καλλιθέας, οδός Θησέως 280. Η καινούργια έδρα στεγάζεται σε χώρο χιλίων σαράντα (1040) τετραγωνικών µέτρων. Οι τεχνολογικές υποδοµές εξασφαλίζουν τεράστια χωρητικότητα και δυνατότητα απεριόριστης επέκτασης των κυκλωµάτων, αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος που υποστηρίζεται από γεννήτρια Η/Ζ αυτόµατης εκκίνησης και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την υποστήριξη των υπηρεσιών της. Αυτή η νέα τοποθεσία επιλέχθηκε λόγω της καλής κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης που παρείχε στο προσωπικό και τους πελάτες της, καθώς και για την τηλεπικοινωνιακή υποδοµή της περιοχής που είναι από τις πλέον σύγχρονες. Μέσα στο ίδιο έτος πραγµατοποιήθηκε, µια σηµαντική επένδυση σε εξοπλισµό, µε σκοπό την αποδοτικότερη χρήση της ζευκτικής γραµµής (αύξηση ωφέλιµης χωρητικότητας), µεταξύ των εγκαταστάσεών της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Αυτή η λύση εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιών Κρήτης (Ι.Τ.Κ.) γεγονός που βοήθησε την αύξηση του µεριδίου αγοράς της στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον αγοράστηκαν συστήµατα για επαύξηση των ταυτόχρονων γραµµών που εξυπηρετεί αλλά και συστηµάτων τεχνολογίας ΑΤΜ (Asynchronous Transfer Mode), τα οποία έδωσαν µια τεράστια δυνατότητα στη NEWSPHONE HELLAS S.A. να παράγει σύνθετες υπηρεσίες συνδυασµένης τεχνολογίας χωρίς περιορισµούς. 13

16 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ 1999: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ COSMOTE A.E. ΚΑΙ PANAFON A.E. (VODAFONE) Το Δεκέµβριο του 1999, η NEWSPHONE HELLAS S.A. υπέγραψε δύο (2) σηµαντικότατες συµβάσεις,. Πιο συγκεκριµένα υπεγράφη σύµβαση µε την Cosmote Α.Ε., µε σκοπό την παροχή διαφόρων υπηρεσιών, αρχής γενοµένης µε την υπηρεσία Cosmote Αξιών, µια υπηρεσία αυτοµατοποιηµένης on line ενηµέρωσης για τις κινήσεις των µετοχών και τις εξελίξεις της συνεδρίασης του Χ.Α. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν περαιτέρω υπηρεσίες. Σχεδόν ταυτόχρονα, υπεγράφη σύµβαση και µε την Panafon A.E. για παροχή διαφόρων υπηρεσιών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται ψυχαγωγικές υπηρεσίες, ενώ ετοιµάστηκε µια σειρά από νέες εξειδικευµένες υπηρεσίες. 2000: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Τον Ιανουάριο του 2000, η NEWSPHONE HELLAS S.A. συµµετείχε σε Δηµόσιο διαγωνισµό που προκήρυξε ο Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.), τον οποίο και κέρδισε µετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισµού, που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του Η κατοχύρωση του διαγωνισµού στην Εταιρία έρχεται να ενισχύσει το χαρακτήρα που θέλει να επιτύχει η NEWSPHONE HELLAS S.A. ως Παροχέας Περιεχοµένου (Content Provider). 2000: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ TAXIS PHONE ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατά το ίδιο έτος η NEWSPHONE HELLAS διεκδίκησε και κέρδισε µετά από απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών την υπηρεσία TAXIS PHONE. Πρόκειται για µια υπηρεσία που αφορά στην ενηµέρωση των φορολογουµένων σχετικά µε την κατάσταση εκκαθάρισης της φορολογικής τους δήλωσης. 2000: ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ CALL CENTER HELLAS A.E. Η Εταιρία προέβη στην εξαγορά του 50% της CALL CENTER HELLAS A.E. µε στόχο την ανάληψη και υλοποίηση µεγάλων και πολυσύνθετων έργων για ακόµη περισσότερη εξειδίκευση και διαφοροποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Πρόκειται για µια Εταιρία που παρέχει Ολοκληρωµένες Επιχειρησιακές Λύσεις Επικοινωνίας µέσω Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και ενός Ψηφιακά Δικτυωµένου και Οργανωµένου Τηλεφωνικού Κέντρου µε χρήση εξειδικευµένων λογισµικών πακέτων. 2000: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. Την 1η Φεβρουαρίου του 2000 η Εταιρία υπέβαλε αίτηση εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.) µε σκοπό να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση της σχεδιαζόµενης επέκτασής της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 14

17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ 2001: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 Η NEWSPHONE HELLAS πιστοποίησε το σύνολο των δραστηριοτήτων της κατά ISO : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SPEECH RECOGNITION ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RINGTONES & LOGOS Η Εταιρία προέβη στην εγκατάσταση Πλατφόρµας Αναγνώρισης Οµιλίας (Speech Recognition) σε συνεργασία µε καταξιωµένη Εταιρία του εξωτερικού και ξεκίνησε η ανάπτυξη µιας σειράς εφαρµογών χρησιµοποιώντας την παραπάνω πλατφόρµα µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη µιας ολοκληρωµένης Φωνητικής Πύλης (Voice Portal). Κατά το ίδιο έτος, κάνοντας χρήση συγκλινουσών τεχνολογιών ανέπτυξε την πρωτοποριακή υπηρεσία Μελωδιών και Λογοτύπων (Ringtones & Logos) για κινητά τηλέφωνα την οποία προσέφερε µέσω του Δικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε όλους τους συνδροµητές της Κινητής Τηλεφωνίας. 2002: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ» Τη χρονιά αυτή η Newsphone Hellas ανέλαβε µετά από δηµόσιο διαγωνισµό το έργο «ΑΡΙΑΔΝΗ» προϋπολογισµού 12,3 εκατ.. Πρόκειται για το 1 ο µεγάλο Έργο στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» το οποίο εντάσσεται στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E-Government), και υποστηρίζει τα γνωστά σε όλους ΚΕΠ. 2002: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ Ι.Κ.Α., ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επίσης την ίδια χρονιά ανέλαβε το έργο του ΙΚΑ το οποίο αφορά την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κλήσεων και εισαγωγής στοιχείων για θέµατα που άπτονται της εφαρµογής των νέων θεσµών κατάργησης των ενσήµων και της απονοµής συντάξεων. Επίσης υπέγραψε σύµβαση µε της ΑΤΕ ΚΑΡΤΑ Α.Ε. για την οποία παράσχει την ολοκληρωµένη υπηρεσία διαχείρισης επικοινωνίας (Contact Center Services). Την ίδια χρονιά η Newsphone Hellas διεισδύει στο χώρο του Mobile Marketing όπου και συνεργάζεται µε τις εταιρείες Tasty, Algida, ΔΕΛΤΑ κ.α. Επίσης αναπτύσσει νέες τεχνολογίες αιχµής όπως MMS, πολυφωνικά Ringtones. 2002: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Χ.Α. Εντός της χρήσης 2002, και συγκεκριµένα από 17-19/12/2002 πραγµατοποιείται µε επιτυχία η Δηµόσια Εγγραφή της Εταιρίας, και οι µετοχές της αρχίζουν να διαπραγµατεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. την 27/01/

18 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ 2003: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ E-KEP Η Newsphone Hellas υλοποίησε, µε απόλυτη επιτυχία το σηµαντικότερο έργο της κοινωνίας της πληροφορίας το ΑΡΙΑΔΝΗ του ΥΠΕΣΔΔΑ. Η υλοποίηση του έργου ανέδειξε την ανάγκη για την εφαρµογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-gov) στην Ελλάδα. Η Newsphone Hellas ανταποκρινόµενη σε αυτήν την ανάγκη ανέπτυξε και υποστηρίζει λειτουργικά την πρωτοποριακή πλατφόρµα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-kep). Σήµερα το e-kep αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του έργου ΑΡΙΑΔΝΗ. Τα έργα αυτά επέτρεψαν στην Εταιρία να θέσει τα πρότυπα στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Στα πλαίσια του έργου e-kep, η Εταιρία ανέπτυξε πλατφόρµα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) του προσωπικού των ΚΕΠ, η οποία εξασφαλίζει την πρακτική εξάσκηση των χρηστών σε εφαρµογές και επιτρέπει τη διαδραστική επικοινωνία των εκπαιδευτών µε τους χρήστες. Έχουν εκπαιδευτεί εξ αποστάσεως περισσότεροι από χρήστες στην πλατφόρµα e-kep και στην εφαρµογή του ΕΛΓΑ καθώς και στην υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων στο σύστηµα TAXISNET, της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Δελτίου Απογραφής Στρατευσίµου, συµπληρώνοντας περίπου ώρες εκπαίδευσης. 2003: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το 2003, η Εταιρία αύξησε τη διείσδυση της στο χώρο των premium sms αναπτύσσοντας, µέσα από δικής της κατασκευής πλατφόρµα, σηµαντικές υπηρεσίες όπως Chatlines, TV Chat, Animated sms, Quiz sms, αποτελέσµατα τυχερών παιγνιδιών ΟΠΑΠ και άλλες υπηρεσίες. Επίσης προώθησε πρώτη στην Ελλάδα java games σε συνεργασία µε µεγάλες εταιρίες του εξωτερικού και εξασφάλισε κατά αποκλειστικότητα την προώθηση games του Cartoon Network του οµίλου Turner στη χώρα µας. Επιπλέον η Εταιρία δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της κατασκευής wap portals και κατασκεύασε το Wap Portal ΤΙΜ και την υπηρεσία Videonews της ΤΙΜ, προσφέροντας µεταξύ άλλων υπηρεσίες video για τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς. Επίσης, σε συνεργασία µε την ΤΙΜ ανέπτυξε την υπηρεσία All Star Game µε τεχνολογία speech recognition. Τέλος αποδεικνύοντας την ευαισθησία της για έργα κοινωνικού οφέλους, σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ALPHA, συµµετείχε σε ενέργειες φιλανθρωπικού σκοπού, όπως το Χαµόγελο του Παιδιού και τον Τηλεµαραθώνειο για τα Παιδιά του Ιράκ, εξασφαλίζοντας τη διαχείριση δεκάδων χιλιάδων τηλεφωνικών κλήσεων σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα και διαθέτοντας τα έσοδα των υπηρεσιών στους συγκεκριµένους φορείς. Για τις δραστηριότητες της, τον Νοέµβριο 2003 απονεµήθηκε στη Newsphone Hellas, από τους αναγνώστες και δηµοσιογράφους του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ», το βραβείο επιχειρηµατικής καινοτοµίας. 2004: ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ E-KEP Η Newsphone Hellas συνέχισε µε επιτυχία την υλοποίηση των έργων ΑΡΙΑΔΝΗ και e-kep που λειτουργούσε και από τις προηγούµενες χρονιές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσω του τηλεφωνικού αριθµού 1564 για την εξυπηρέτηση του Πολίτη, στα πλαίσια του παραπάνω έργου, εξυπηρέτησε το σύνολο των κλήσεων που αφορούσαν τα ερωτήµατα των εκλογέων σχετικά µε τον τόπο που ψήφιζαν τόσο για τις βουλευτικές, όσο και για τις ευρωεκλογές, οι οποίες ξεπέρασαν το

19 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ Το 2004 η πλατφόρµα e-kep εξυπηρέτησε υποθέσεις που υπέβαλλαν οι πολίτες που προσήλθαν στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Οι αριθµοί αυτοί αποδεικνύουν και εµπράκτως ότι το συγκεκριµένο σύστηµα που έχει αναπτύξει η Εταιρία, αποτελεί πλέον το πρότυπο για τη λειτουργία των ΚΕΠ και πάνω σε αυτό αναπτύσσεται κάθε νέα υπηρεσία που προσφέρεται στο κοινό µέσω των ΚΕΠ. 2004: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ο.Σ.Ε. ΚΑΙ Ο.Π.Α.Π. Η Newsphone Hellas υπέγραψε µε τον ΟΣΕ σύµβαση για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου µετά από σχετικό Δηµόσιο διαγωνισµό τον οποίο κέρδισε. Η έναρξη λειτουργίας του έργου έγινε τον 7/2004 και έχει διάρκεια 2 έτη. Η Εταιρία εξυπηρετεί τις κλήσεις του τηλεφωνικού αριθµού 1110 και ενηµερώνει το επιβατικό κοινό του ΟΣΕ για δροµολόγια, κρατήσεις θέσεων ακόµα και έκδοση εισιτηρίων σε πιλοτική λειτουργία. Αντίστοιχα η Εταιρία ανέλαβε το έργο της Εταιρίας ΟΠΑΠ που αφορά στην λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου της ΟΠΑΠ για τους πράκτορες και το κοινό και πάλι µετά από σχετικό Δηµόσιο διαγωνισµό. 2004: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο χώρο των Value Added Services η Εταιρία ανέπτυξε πολλές νέες υπηρεσίες Voice, SMS και MMS. Στο χώρο του voice συνεργάστηκε και µε τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αποκτώντας αριθµούς αυξηµένης χρέωσης (της σειράς 901ΧΧΧ, διαφορετικά για κάθε δίκτυο) προκειµένου να προωθήσει τις υπηρεσίες της και στους συνδροµητές τους. Δηµιούργησε νέες υπηρεσίες SMS για παροχή επώνυµου περιεχοµένου java (Schrek, Tomb Raider, Kingdom of Heaven κ.α.) σε συνεργασία µε διεθνείς οίκους. Παρείχε περιεχόµενο µουσικών ήχων κλήσης σε µορφή Truetones και συνεργάστηκε µε την ΟΤΕΝΕΤ για την από κοινού προώθηση του site και στους συνδροµητές της. Ανέπτυξε για λογαριασµό της TIM, υπηρεσίες αποστολής περιεχοµένου Video (ειδήσεις, µουσικά Videoclip κ.α.) µέσω κινητών τηλεφώνων καθώς επίσης και wap site στο περιβάλλον της ΤΙΜ για την ΑΕΚ της οποίας είναι χορηγός. Η Newsphone Hellas επένδυσε και δραστηριοποιήθηκε και στο i-mode της Cosmote δηµιουργώντας 5 site ψυχαγωγικού και ενηµερωτικού περιεχοµένου, αποκτώντας έτσι την απαραίτητη τεχνογνωσία, µε στόχο να έχει την ικανότητα να παρέχει τις υπηρεσίες της ανεξαρτήτου µέσου. Μια σηµαντική επιλογή της Newsphone Hellas ήταν η άδεια Παροχής Υπηρεσιών Φωνητικής Τηλεφωνίας που πήρε από την ΕΕΤΤ. Από τη αρχή στρατηγικός στόχος της Εταιρίας ήταν η απόκτηση της συγκεκριµένης άδειας µε σκοπό να µπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση σε δικούς της αριθµοδοτικούς πόρους. Έτσι θα µπορεί να διαπραγµατεύεται ελεύθερα τα ποσοστά της σχετικά µε τους αριθµούς της ( ΧΧΧΧ, σύντοµους κωδικούς 14ΧΧ και άλλους γεωγραφικούς και µη αριθµούς) και την πρόσβαση στις υπηρεσίες της από συνδροµητές όλων των δικτύων. Αυτή η δυνατότητα που θα έχει η Εταιρία θα παρέχει σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα γιατί θα µπορεί να προσφέρει καινοτόµες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες προς τους πελάτες της. Προς τούτο η Εταιρία προχώρησε και σε σχετική αναβάθµιση της τηλεπικοινωνιακής της υποδοµής µε στόχο να µπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που τις δίνονται. 17

20 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΑΙΡΙΑ 2004: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EUROPE500 Η Newsphone Hellas, για µια ακόµα φορά, αποδεικνύοντας την ευαισθησία της για έργα κοινωνικού οφέλους, σε συνεργασία µε τον τηλεοπτικό σταθµό ALPHA, συµµετείχε σε ενέργεια φιλανθρωπικού σκοπού και συγκεκριµένα στο «Χαµόγελο του Παιδιού», σε συνεργασία µε την Τράπεζα Κύπρου σε ενέργεια «Ραδιοµαραθώνιου για τα Παιδιά µε Ειδικές Ανάγκες». Σε αυτές τις ενέργειες η Εταιρία συµµετείχε εξασφαλίζοντας τη διαχείριση εκατοντάδων χιλιάδων κλήσεων και µηνυµάτων SMS, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα διαθέτοντας τα έσοδα των υπηρεσιών στους παραπάνω φορείς. Επιπλέον η Εταιρία βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Europe500 για τις επιδόσεις της και συγκεκριµένα διακρίθηκε στον τοµέα της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας καταλαµβάνοντας την 253 η θέση πανευρωπαϊκά. 2005: ΕΝΕΡΓΕΙΑ MOBILE MARKETING ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ VODAFONE ΕΛΛΑΔΟΣ Η Εταιρία συνεργάστηκε µε την Vodafone Ελλάδος προκειµένου να υλοποιηθεί ενέργεια Mobile Marketing η οποία διήρκησε εκατό (100) µέρες. Η ενέργεια στέφθηκε από µεγάλη επιτυχία και γνώρισε σηµαντική ανταπόκριση από τους χρήστες του δικτύου της Vodafone. 2005: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ Τον Αύγουστο του έτους η Εταιρία ξεκίνησε τη δραστηριοποίηση της στον τοµέα των υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου. Η επιχειρηµατική αυτή κίνηση γνώρισε σηµαντική απήχηση και συνέβαλε σηµαντικά στην αύξηση του κύκλου εργασιών το Η Εταιρία αποδίδει µεγάλη σηµασία στην ανάπτυξη της εν λόγω υπηρεσίας όπως και στην ανάπτυξη συµπληρωµατικών υπηρεσιών που θα βασίζονται στην ίδια επιχειρηµατική λογική. 2005: ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ CALL CENTER HELLAS Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της θυγατρικής Call Center στην παροχή των υπηρεσιών του οµίλου, η NEWSPHONE ενίσχυσε τη συµµετοχή της στη µετοχική σύνθεση της θυγατρικής από 50% σε 70%. 2005: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SLA) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)» Η κατακύρωση του παραπάνω έργου προϋπολογισµού 10,2 και διάρκειας 33 µηνών, το οποίο αποτελεί συνέχεια των έργων ΑΡΙΑΔΝΗ και Ε-ΚΕΠ, αποτελεί ουσιαστική αναγνώριση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρία. Στόχος του συγκεκριµένου έργου είναι να διευρυνθούν οι τρόποι εξυπηρέτησης του πολίτη στη συναλλαγές του µε το δηµόσιο µέσω του τηλεφώνου και του διαδυκτύου. Σκοπός της NEWSPHONE είναι να ενισχύσει περισσότερο τη θέση της στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελώντας στρατηγικό σύµµαχο του Ελληνικού δηµοσίου στη προσπάθεια του να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πολίτες. 18

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -

ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΙ ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Μάρτιος 2007

Εταιρική Παρουσίαση. Μάρτιος 2007 Εταιρική Παρουσίαση Μάρτιος 2007 Περιεχόµενα Βασικά Στοιχεία Ποιοι είµαστε Τι κάνουµε Επιχειρηµατικό Μοντέλο Επιχειρηµατικές ραστηριότητες Στρατηγικά Πλεονεκτήµατα Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία Στοιχεία Μετοχής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28-06-2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν

Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας προτείνει προς τους µετόχους της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της εταιρείας της 30/6/2010 όπως εγκρίνουν την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 του καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση Οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

O πελάτης στο επίκεντρο

O πελάτης στο επίκεντρο Ημερίδα ΕΕΤΤ Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών O πελάτης στο επίκεντρο Η εξυπηρέτηση του πελάτη κομβικό σημείο για την εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης Tom Στράτος, Διευθυντής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24-06-2016 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθμοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση

Αριθμοί έκτακτης ανάγκης 100, 108, 112, 166, 199, 197 Χωρίς Χρέωση ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων 1 Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες μέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΒΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο

Χρέωση ανά δευτερόλεπτο από το πρώτο δευτερόλεπτο ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Υπηρεσίες Φωνής Τρίτων Οι υπηρεσίες φωνής τρίτων παρέχονται από εξωτερικούς συνεργάτες µέσω του δικτύου της WIND. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ Αριθµοί έκτακτης ανάγκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas

Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas Ο ρόλος των Εναλλακτικών Παροχέων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του τομέα των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Φώτιος Σαββίδης Cyta Hellas 1 CYTA Προσφορά πλήρους γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών Έσοδα το

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Æ ıªœæ ÆØ Æ ı! Ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των (παλαιών και νέων) δυνατοτήτων των συστημάτων, αποφεύγοντας δυσνόητους τεχνικούς όρους. Ο στόχος είναι να γίνει κατανοητή, κυρίως, από το εμπορικό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο ΚΕΠ II. Συνοπτική Παρουσίαση

Έργο ΚΕΠ II. Συνοπτική Παρουσίαση Έργο ΚΕΠ II Συνοπτική Παρουσίαση Περιεχόµενα (1) Σύνοψη Έργου ΑΡΙΑ ΝΗ Γενικά Υποέργα Έργο E-KEP Σύνοψη Έργου ΚΕΠ II Γενικές Πληροφορίες Υποέργα Οµάδα Έργου Υποέργα Υποέργο 1: ιαχείριση Περιεχοµένου Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you

Η Fresh Line είναι Ready Business. Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι Ready Business Vodafone Power to you Η Fresh Line είναι µια εξαγωγική εταιρία όπου η πλειοψηφία των εργαζοµένων µας είναι συνέχεια εν κινήσει. Μας ήταν λοιπόν απαραίτητο ένα αξιόπιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae. Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙ Α ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «Παραχώρηση ικαιώµατος Χρήσης του Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας;

Συνέντευξη στην ΙΩΑΝΝΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ. Ποιος κατά τη γνώμη σας ήταν ο λόγος που ξεχωρίσατε και βραβευτήκατε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας; Π. ΓΕΩΡΓΟΛΙΟΣ «Το βραβείο του ΕΒΕΑ είναι μεγάλη ευθύνη» (14/7 1:22 μμ) Βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ ως ο καλύτερος νέος επιχειρηματίας. Ο κ. Παναγιώτης Πέτρος Γεωργολιός, διευθύνων σύμβουλος της IMC, εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού

«Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center. Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού «Ώθηση» Ανταγωνιστικότητας σε Call Center Ολοκληρώνοντας open source & καινοτομικά Ελληνικά προϊόντα λογισμικού Case Study: Ώθηση Α.Ε. Open source και Ελληνικό καινοτομικό λογισμικό στις υπηρεσίες one-stop-shop

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ Μ 20/11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΩΡΑΪΔΟΥ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 29/12/2014 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 853,20 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 1,69%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 61,95 εκατ. εκ των οποίων 7,20 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κανονισμός διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη όρων διαγωνισμού υπό τον τίτλο SUPER BUZZ TV από την εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.». (στο εξής η Διοργανώτρια ), με την τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ MyQ SMS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΟ ΜΕΝΟΥ "ΜΥ Q ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ myqsim. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech.

Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH. Natech. Η επιχειρησιακή στρατηγική που εστιάζει στον πελάτη με την αξιοπιστία της NATECH Natech. Τι είναι Το Natech.CRM είναι μια επιχειρησιακή στρατηγική επιλογή που ενοποιεί τις πωλήσεις, την οργάνωση εργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRALOT ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Mobility Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Κάτια Σταθάκη Enterprise Segment Senior Manager Vodafone Ελλάδας Σε έναν κόσμο ραγδαίων και απρόβλεπτων αλλαγών, η ευελιξία και η κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης

Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης Ανακαλύψτε την αξία της ηλεκτρονικής τιµολόγησης m o re than s o f t w a re 6 λόγοι για να επιλέξετε την υπηρεσία Απαλλαγείτε άµεσα από εργασίες που απαιτούν σηµαντικούς πόρους και προσθέτουν πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης :

Ποιοι είμαστε : Άξονες Δράσης : Ποιοι είμαστε : Η Epsilon Net προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όσους δραστηριοποιούνται στον οικονομικό χώρο, όπως σε Οικονομικές Διευθύνσεις & Λογιστήρια Επιχειρήσεων, Τμήματα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ) Information Systems (IS) Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία NOETRON AE

Η εταιρεία NOETRON AE Εταιρικό Προφίλ Η εταιρεία NOETRON AE Η NOETRON ΑΕ ανήκει στον Όμιλο Newsphone Hellas, ο οποίος συνεχίζοντας τη στρατηγική ανάπτυξής του σε νέες αγορές, επενδύει στους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2014 Εταιρική ταυτότητα Η INFOTRUST ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ιδρύθηκε το Μάιο του 1998 στη Θεσσαλονίκη. Σε μικρό χρονικό διάστημα οι στρατηγικές και μεθοδικές κινήσεις των δύο εταίρων, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Α ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Δ.Ε.Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ε.Ε. Η Ανάγκη Δημιουργία Μητρώου Δικαστικών Επιμελητών Ψηφιακές υπογραφές

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της.

Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche Telekom (κατά 40%) και αποτελείται από τη μητρική εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ και τις θυγατρικές εταιρείες της. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο Όμιλος ΟΤΕ, αποτελεί τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην και έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μέλος του Ομίλου της Deutsche

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα