FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27ης Σεπτεµβρίου 2003 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.. 348/1985. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ HSBC Bank plc. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ HSBC Bank plc. ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ΟΡΟΙ ΕΚ ΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Γενικά Στοιχεία Έκδοσης Όροι Έκδοσης Οµολογιακού ανείου ιάθεση και Μεταβίβαση των Οµολογιών ιαπραγµάτευση και Εκκαθάριση Οµολογιών Πρόωρη Αποπληρωµή Οµολογιών από την Εκδότρια Υποχρέωση προπληρωµής Τελική Αποπληρωµή Οµολογιών Υπερηµερία Εκδότη Σύµβουλος της Έκδοσης Εξουσίες και Καθήκοντα ιαχειριστή Πληρεξούσιο Καταβολών Εκπρόσωπος τον Οµολογιούχων ηλώσεις Εκδότη απάνες Έκδοσης Προορισµός των Νέων Κεφαλαίων Όροι έκδοσης Οµολογιακού ανείου ύψους $ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ Γενικά Στοιχεία ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ-ΜΕΤΟΧΩΝ ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία µετόχων ικαιώµατα Οµολογιούχων Συνέλευση Οµολογιούχων Θετικές Υποχρεώσεις Αρνητικές Υποχρεώσεις Γεγονότα Καταγγελίας Ρήτρες Εφαρµοστέο δίκαιο - ικαιοδοσία Παραγραφή Φορολογία Οµολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Αντικείµενο Εργασιών Ανάπτυξη ραστηριότητας Άδειες Λατοµείων Έλεγχος Αποθεµάτων Παραγωγική ιαδικασία-παραγόµενα Προϊόντα ίκτυο Πωλήσεων Προµηθευτές...81 FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 2

3 9.9 Πιστοποιήσεις Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρίας Εγγυήσεις και εµπράγµατες Ασφάλειες Μεταβολή της Αξίας των Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρίας Εγγυήσεις και Εµπράγµατες Ασφάλειες...87 Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης...87 Ασφαλιστήρια Συµβόλαια Λοιπές Ουσιώδεις Συµβάσεις Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Ίδια Κεφάλαια Εταιρίας. Λογιστική αξία µετοχής Μέτοχοι της Εταιρίας ιοίκηση ιεύθυνση Εργασιών Συµµετοχές των Μελών του.σ. και των Κυρίων Μετόχων στο ιοικητικό Συµβούλιο άλλων εταιριών Προσωπικό Οργανόγραµµα Επενδύσεις Οµίλου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ ΟΥ Γενικά Στοιχεία Κλάδου Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ο Ρόλος των Μεταφορών Ανταγωνισµός - Προοπτικές του Κλάδου Ο Κλάδος Μαρµάρων στην Ελλάδα Θεσµικό Πλαίσιο Θέση της Εταιρίας στον Κλάδο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ραστηριότητα Αποτελέσµατα Χρήσεων ιάθεση των προ αποσβέσεων Κερδών Ανάλυση οικονοµικών Καταστάσεων Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της Εταιρίας για τις χρήσεις Πηγές και χρήσεις κεφαλαίων µητρικής Εταιρίας Πίνακας Ταµειακών Ροών Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση Περιόδου 1/1 30/6/ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εξέλιξη εργασιών και αποτελεσµάτων Οµίλου Πίνακας Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Συνοπτική Ενοποιηµένη Λογιστική Κατάσταση Περιόδου 1/1 30/6/ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Θυγατρικές Εταιρίες Συνοπτικά Στοιχεία σχετικά µε την Ιδιωτικοποίηση της Εταιρίας Λατοµεία Συγγενείς Εταιρίες Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος Εταιρείες που συµµετέχουν στην Εκδότρια Εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν οι κύριοι µέτοχοι ή και τα µέλη του.σ. της FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε ιαιτερικές Συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Πληροφορίες για τη τρέχουσα Χρήση (2004) Στόχοι και Προοπτικές Επενδυτική Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 3

4 16. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΡ Η ΚΑΙ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 4

5 1. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενηµερωτικό ελτίο, οι επενδυτές πρέπει να λάβουν προσεκτικά υπόψη τους και τους επενδυτικούς κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά µε την πιθανή επένδυσή τους σε Οµολογίες της Εταιρίας. Οι κίνδυνοι που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα και την χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρίας. Επισηµαίνεται ότι η µελέτη αυτού του κεφαλαίου και µόνο δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές µια ολοκληρωµένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Το Ενηµερωτικό ελτίο περιέχει επίσης εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον και την εξέλιξη της αγοράς και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας, τη στρατηγική, το σχεδιασµό και τις προθέσεις του ευρύτερου οµίλου. Αυτές οι εκτιµήσεις αντανακλούν τις τρέχουσες απόψεις της Εταιρίας σχετικά µε µελλοντικά γεγονότα, βασίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες / κίνδυνοι οι οποίοι θα µπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγµατοποιούµενα αποτελέσµατα της Εταιρίας και τις εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται να διαφέρουν από τις δηλώσεις και εκτιµήσεις σχετικά µε το µέλλον. Μερικοί από αυτούς τους κινδύνους περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο και αλλού στο Ενηµερωτικό ελτίο. Εάν κάποιος από αυτούς τους κινδύνους ή αβεβαιότητες πραγµατοποιηθεί, τα αποτελέσµατα της Εταιρίας δύναται να διαφέρουν σηµαντικά από αυτά που εκτιµώνται, αναµένονται και αναφέρονται σε αυτό το Ενηµερωτικό ελτίο. Κίνδυνοι που συσχετίζονται µε την έκδοση Περιορισµένη Εµπορευσιµότητα Όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρόθεση της Εταιρίας είναι η εν λόγω οµολογίες να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Ωστόσο, η δευτερογενής αγορά οµολογιών δεν είναι ακόµα ιδιαίτερα ανεπτυγµένη µε συνέπεια οι εισηγµένοι τίτλοι να εµφανίζουν περιορισµένη εµπορευσιµότητα και ως εκ τούτου να υπάρχει περιορισµένη δυνατότητα ρευστοποίησής τους. Κίνδυνος από Ενδεχόµενη Άνοδο των Επιτοκίων Οι συγκεκριµένες Οµολογίες θα προσφέρουν σταθερό κουπόνι. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω τίτλων, όπως όλων των οµόλογων σταθερού επιτοκίου, εξαρτάται από την εξέλιξη των επιτοκίων. Κατά συνέπεια, η µελλοντική αξία των Οµολογιών ενδέχεται να µειωθεί αν τα επιτόκια αυξηθούν καθώς η απόδοσή τους δεν θα είναι εξίσου ελκυστική. Κίνδυνοι που συσχετίζονται µε την αγορά Οικονοµική Σταθερότητα σε Εγχώριο και ιεθνές Επίπεδο Ενώ στην παρούσα φάση οι µεσοµακροπρόθεσµες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας διαµορφώνονται αρκετά ευοίωνες, µία δυσµενής εξέλιξη στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας (π.χ. πληθωριστικές πιέσεις, αύξηση επιτοκίων κλπ) θα µπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Το ίδιο ισχύει και σε διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα για τις προηγµένες οικονοµικά χώρες. Αστάθµητοι οικονοµικοί και γεωπολιτικοί παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν άµεσα τα µακροοικονοµικά µεγέθη και δεδοµένα κατά τρόπο ώστε να παρατηρηθούν ισχυρές µεταβολές των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος FHL Mermeren Kombinat Το εθνικό νόµισµα της ΠΓ Μ είναι το ηνάριο. Συνεπεία τούτου, οι διακυµάνσεις στην συναλλαγµατική ισοτιµία του δηναρίου της ΠΓ Μ έναντι άλλων νοµισµάτων µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των µερισµάτων από την Mermeren η οποία και επηρεάζει σαν θυγατρική της την Εκδότρια Εταιρία. Οι δύο επιπλέον εταιρίες που ενοποιεί η FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε., COSMOS BUILDING MATERIALS SHANGHAI CO LTD και BEIJING FHL CONSTRUCTION αν και δραστηριοποιούνται στην Κίνα εντούτοις η σταθερότητα της εγχώριας οικονοµίας δεν αποτελεί ζήτηµα συναλλαγµατικού κινδύνου. FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 5

6 Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Εταιρία Εντατικοποίηση του Ανταγωνισµού Ο κλάδος του µαρµάρου χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από έντονη ανοδική πορεία. Η εξαιρετική µαρµαροφορία του ελλαδικού χώρου και ο δυναµισµός των επιχειρήσεων του κλάδου έχουν καταστήσει την Ελλάδα µία από τις κυριότερες παραγωγικές χώρες του κόσµου. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσµατα και η πορεία της Εταιρίας ενδέχεται να επηρεασθούν από τον τρόπο που η Εταιρία θα επιλέξει να αντιµετωπίσει τις νέες τάσεις του κλάδου και τον αυξανόµενο ανταγωνισµό. Τυχόν αδυναµία της Εταιρίας να ανταποκριθεί στις διαµορφούµενες συνθήκες θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση και τα λειτουργικά της αποτελέσµατα. Επιπλέον, η αναµενόµενη εντατικοποίηση του ανταγωνισµού κυρίως σε άλλες των παραδοσιακών παραγωγών (Ιταλία, Ισπανία) χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και το Μεξικό δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την προβλεπόµενη εξέλιξη των εξαγωγών και κατ επέκταση των οικονοµικών µεγεθών της Εταιρίας. Η ποιότητα του Ελληνικού µαρµάρου είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα και οι φυσικές και µηχανικές του ιδιότητες, όπως προσδιορίζονται από εργαστηριακές δοκιµές, ανταποκρίνονται απόλυτα µε τις ισχύουσες διεθνείς προδιαγραφές. Είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο Ο κίνδυνος εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο δεν θεωρείται πιθανός, αφού ο αριθµός των υπαρχόντων είναι ήδη µεγάλος και η αγορά είναι κατακερµατισµένη. Ουσιαστικά εµπόδια εισόδου δεν υπάρχουν, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρείται είσοδος νέων επιχειρήσεων. Αυτό που κυρίως παρατηρείται είναι η δηµιουργία ενός πυρήνα µεγάλων επιχειρήσεων µε τη µορφή ΑΕ, που διαδραµατίζουν ολοένα και αυξανόµενο ρόλο στη διαµόρφωση των συνθηκών στον κλάδο. Υποκατάσταση µαρµάρου από άλλα προϊόντα Στην εσωτερική αγορά τα υποκατάστατα προϊόντα βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση, σε σχέση µε το µάρµαρο, αφού τα δίκτυα διανοµής τους, τα αποθέµατα και η τιµολογιακή τους πολιτική τους έχουν δώσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα. Επιπλέον οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν στραµµένο το ενδιαφέρον τους στις ξένες αγορές, έχοντας στην ουσία µειωµένο ενδιαφέρον για την προώθηση των προϊόντων τους στην εγχώρια αγορά. Η Εταιρία, στην προσπάθειά της να αντιµετωπίσει την πίεση που ασκείται από τα υποκατάστατα προϊόντα, στρέφεται σταδιακά σε διαφοροποίηση των προϊόντων της (πλακίδια µαρµάρου όλων των διαστάσεων και για όλες τις χρήσεις, διασφάλιση ποιότητας, ειδικές παραγγελίες, κλπ). Η σταδιακή µεταστροφή των παραγωγών σε διαφοροποίηση των προϊόντων τους, είναι η απάντηση στην πίεση που ασκείται στον κλάδο από τα υποκατάστατα προϊόντα (διαµόρφωση νέων καταναλωτικών προτύπων, σε ότι αφορά τις επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων). Θέµατα προστασίας περιβάλλοντος Η φάση ανάπτυξης όπου βρίσκεται ο κλάδος επηρεάζεται από πολλές αντίρροπες δυνάµεις (προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη εκµετάλλευση των λατοµείων, νέα καταναλωτικά πρότυπα, αρνητική οικονοµική συγκυρία, κλπ), χωρίς να είναι απόλυτα ασφαλής η οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά µε την εξέλιξη του περιβάλλοντος αυτού. Κύριο στοιχείο που διέπει τη δοµή του ανταγωνισµού είναι η πίεση που ασκείται από τα υποκατάστατα προϊόντα, δηλαδή τα κεραµικά πλακίδια και το ξύλο, αλλά και η ισχυρή πρόθεση, σε κρατικό επίπεδο, για την προστασία του περιβάλλοντος από την αλόγιστη λατόµευση, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τον κλάδο. Χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος Η σηµαντική αύξηση του τραπεζικού δανεισµού έχει επιβαρύνει σηµαντικά τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και κατά συνέπεια την κερδοφορία της Εταιρίας. εδοµένου ότι το σηµαντικότερο µέρος των ξένων κεφαλαίων χρησιµοποιήθηκε κυρίως για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξαγορών και του ευρύτερου επενδυτικού σχεδιασµού της Εταιρίας, η απόδοση των οποίων θα αποτυπωθεί στα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρίας από τις οικονοµικές χρήσεις , ο δείκτης FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 6

7 δανειακής επιβάρυνσης αναµένεται να παραµείνει για την υπό εξέταση περίοδο σχετικά υψηλός, βελτιούµενος στη συνέχεια. Η σηµαντική αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας του λατοµείου του Βώλακα, η αξιοποίηση των σηµαντικών αποθεµάτων της Mermeren σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη νέων προϊόντων εκτιµάται ότι θα συντελέσουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας της Εταιρίας. Επιπλέον, η διοίκηση της FHL προχωρά στη λειτουργική / οργανική αναδιάρθρωση της Εταιρίας, επιδιώκοντας την ανάδειξη ενός αποτελεσµατικού και ευέλικτου εταιρικού σχήµατος, το οποίο θα επιτρέπει την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας και τη λογιστική απεικόνιση οργανικών συνεργιών. Αδυναµία οργανωτικής δοµής να ανταποκριθεί στους ρυθµούς ανάπτυξης Η διοίκηση της Εταιρίας αναγνωρίζει ότι η υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασµού σε συνδυασµό µε την προβλεπόµενη µεγέθυνση των δραστηριοτήτων της επιβάλλουν τον επανασχεδιασµό της διοικητικής δοµής της σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση της απαραίτητης τεχνολογικής υποδοµής για την παρακολούθηση και έλεγχο των διευρυµένων δραστηριοτήτων της. Πολιτική Αποθεµάτων Κατά τα τελευταία έτη, η διοίκηση της Εταιρίας επικέντρωσε τις προσπάθειές της στην υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασµού της µε στόχο την εξασφάλιση της πρόσβασης σε σηµαντικά αποθέµατα πρώτης ύλης (λατοµεία), τη µεγέθυνση του κύκλου εργασιών της και τη στρατηγική τοποθέτησή της σε αγορές που παρουσιάζουν σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτά το ύψος των αποθεµάτων της αυξήθηκε σηµαντικά µε συνέπεια την επιβάρυνση των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Έχοντας σε σηµαντικό βαθµό ολοκληρώσει το επενδυτικό της σχέδιο, η διοίκηση επιδιώκει πλέον την ορθολογικοποίηση του µηχανισµού διαχείρισης των αποθεµάτων, δεδοµένου ότι η επίτευξη της προβλεπόµενης κερδοφορίας τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιηµένο επίπεδο εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από την επιτυχία της Εταιρίας να ελέγξει την κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων της. Πολιτικός κίνδυνος ΠΓ Μ Το πολιτικό περιβάλλον στην ΠΓ Μ δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί σταθερό δεδοµένης της πρόσφατης ανεξαρτητοποίησης της ΠΓ Μ καθώς και της εν γένει πολιτικής και κοινωνικής αστάθειας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις χώρες των Βαλκανίων. Ως εκ τούτου, δε δύναται να αποκλειστεί το ενδεχόµενο επανακρατικοποίησης της Mermeren στο µέλλον σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης ή και οικονοµικής πολιτικής. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός εκτιµάται ότι είναι σχετικά περιορισµένος δεδοµένου ό,τι: Η Ελλάδα και η Ε.Ε. είναι οι βασικοί εµπορικοί εταίροι της ΠΓ Μ. Η πολιτική ηγεσία της ΠΓ Μ έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συνδεθεί µε την Ε.Ε. και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να συµµορφωθεί µε τις επιχειρηµατικές πρακτικές που ισχύουν στα κράτη µέλη της Ε.Ε. FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 7

8 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ Η παρούσα περίληψη επισηµαίνει πληροφορίες οι οποίες αφορούν την έκδοση οµολογιακού δανείου από την εταιρία «FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ» (η «Εταιρία» ή ο «Εκδότης»). Τονίζεται ότι οι εδώ παρεχόµενες πληροφορίες παρέχονται και σε άλλα σηµεία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου και, σε καµία περίπτωση δεν αποτελούν πληροφορίες µε βάση τις οποίες εν δυνάµει επενδυτές θα πρέπει να αποφασίσουν ως προς την επένδυση στους προσφερόµενους τίτλους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στο σύνολο του Ενηµερωτικού ελτίου. Σηµειώνεται ότι η παρούσα έκδοση οµολογιακού δανείου είναι σύµφωνη µε τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του π.δ. 350/85. Εκδότης: FHL Κυριακίδης Μάρµαρα Γρανίτες Ανώνυµος Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρία Ποσό Εκδόσεως Ευρώ έκα Εκατοµµύρια ιακόσιες Εξήντα χιλιάδες ( ) Τύπος Οµολογίας: Μορφή Οµολογίας: ιαπραγµάτευση Πιστοληπτική Αξιολόγηση Οµολογίας: Σύµβουλος Εκδόσεως: ιαχειριστής Εκδόσεως: Πληρεξούσιος Καταβολών: Εκπρόσωπος Οµολογιούχων Κύρια, ονοµαστική, µη εµπράγµατος ασφαλισµένη υποχρέωση του Εκδότη έναντι των Οµολογιούχων πληρωτέα σε αυτούς. Απλή Κοινή, άϋλη, διαπραγµατεύσιµη στο Χ.Α. Ο εκδότης και ο σύµβουλος Έκδοσης δεσµεύονται ότι εντός δύο µηνών από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης του οµολογιακού δανείου θα γίνει αίτηση προς το Χ.Α. για την εισαγωγή και διαπραγµάτευση των οµολογιών σε αυτό. Εκτιµάται ότι οι οµολογίες θα είναι διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α. σε διάστηµα ανός έτους από την Ηµεροµηνία Έκδοσης. εν προβλέπεται πιστοληπτική αξιολόγηση των Οµολογιών HSBC Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ HSBC Bank plc. HSBC Bank plc.. Με βάση την απόφαση του.σ. της 24 ης Οκτωβρίου του 2003 και βάση της εξουσιοδοτησης προς αυτό από τη Γενικής Συνέλευσης 27 ης Σεπτενβρίου HSBC Bank plc. Με βάση την απόφαση του.σ. της 24 ης Οκτωβρίου του 2003 και βάση της εξουσιοδοτησης προς αυτό από τη Γενικής Συνέλευσης 1 ης Σεπτενβρίου Νόµισµα Οµολογίας: Ευρώ Αριθµός Οµολογιών 513 Ονοµαστική Αξία: 20,000 ανά οµολογία. Ως ελάχιστη µονάδα διαπραγµάτευσης ορίζεται η µία (1) οµολογία. Ηµεροµηνία Εκδόσεως: 14 Νοεµβρίου 2003 Ηµεροµηνία Εκκαθαρίσεως: Ηµεροµηνία Λήξεως (διάρκεια_: Αποπληρωµή: Ηµεροµηνία Αποπληρωµής 14 Νοεµβρίου 2003, Η εκκαθάριση των οµολογιών και µετά την απόϋλοποίηση τους και την εισαγωγή τους στο Χ.Α. θα γίνεται από το Κ.Α.Α. Πενταετή διάρκεια µε ηµεροµηνία λήξεωςτην Πέµπτη (5) ετήσια επέτειο της Ηµεροµηνίας Έκδοσης, ήτοι 14 Νοεµβρίου Η αποπληρωµή των Οµολογιών, θα πραγµατοποιηθεί από τον Εκδότη, άπαξ, την Ηµεροµηνία Αποπληρωµής. Την 5 η ετήσια επέτιο από την ηµεοµηνία εκδόσεως. FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 8

9 ικαίωµα Πρόωρης Προπληρωµής µε αίτηση των οµολογιούχων (put option) Ηµεροµηνίες Πρόωρης Προπληρωµής: Τιµές Πρόωρης Προπληρωµής: ικαίωµα Πρόωρης Αποπληρωµής από τον εκδότη: Ηµεροµηνίες Πρόωρης Αποπληρωµής: Τιµές Πρόωρης Αποπληρωµής Τοκοµερίδιο: Περίοδοι Εκτοκισµού: Πληρωµή Τόκων Μετά το πέρας τριετίας από την ηµεροµηνία Έκδοσης, στις Ηµεροµηνίες Προπληρωµής Μία εργάσιµη ηµέρα µετά την Τριακοστή έκτη (36), την Τεσσαρακοστή εύτερη (42), την Τεσσαρακοστή Όγδοη (48) και την Πεντηκοστή Τετάρτη (54) µηνιαία επέτειο της Ηµεροµηνίας Έκδοσης. Τριάντα Έξι Μήνες Σαράντα ύο Μήνες Σαράντα Οκτώ Μήνες Πενήντα Τέσσερις Μήνες 92,67% 94,24% 95,47% 97,92% Μετά το πέρας τριετίας από την Ηµεροµηνία Έκδοσης, στις Ηµεροµηνίες Πρόωρης Αποπληρωµής. Ο τρόπος πρόωρης αποπληρωµής είναι ο ίδιος µε την τακτική αποληρωµή του ανείου την 5 η ετήσια επέτειο όπωε κασι αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. Μία εργάσιµη ηµέρα µετά την Τριακοστή έκτη (36), την Τεσσαρακοστή εύτερη (42), την Τεσσαρακοστή Όγδοη (48) και την Πεντηκοστή Τετάρτη (54) µηνιαία επέτειο της Ηµεροµηνίας Έκδοσης. Τριάντα Έξι Μήνες Σαράντα ύο Μήνες Σαράντα Οκτώ Μήνες Πενήντα Τέσσερις Μήνες Τόκος θα υπολογίζεται επί του συνόλου της ονοµαστικής αξίας των Οµολογιών µε επιτόκιο 3.20% ετησίως για τα πρώτα τρία έτη και 3.50% ετησίως για τα επόµενα δύο έτη. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευµένος και υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών διανυθεισών ηµερών προς έτος 360 ηµερών. Η έναρξη της τοκοφόρου περιόδου ορίζεται κατά την ηµεροµηνία εκδόσεως του Οµολογιακού ανείου. Τα τοκοµερίδια θα πληρώνονται εξαµηνιαίως κατά την έκτη µηνιαία επέτειο της Ηµεροµηνίας Εκδόσεως, έως, και συµπεριλαµβανοµένης της Ηµεροµηνίας Αποπληρωµής, µε ισχύ της συνθήκης Επόµενης Εργάσιµης Ηµέρας. Όσο οι τίτλοι είναι έγχαρτοι και µέχρι την εισαγωγή τους στο Χ.Α. η πληρωµή των τόκων θα γίνεται από τον Εκδότη προς τον Εκπρόσωπο και από τον Εκπρόσωπο προς τους οµολογιούχους. Η πληρωµή των τόκων θα γίνεται προς τους οµολογιούχους έναντι της προσκόµισης της Οµολογίας και του σχετικού τοκοµεριδίου που θα επισυνάπτεται στον τίτλο και ακύρωσης του τοκοµεριδίου. Από την έναρξη διαπραγµάτευσης των οµολογιών στο Χ.Α.., οπότε και οι οµολογίες θα µετατραπούν σε άϋλες, η πληρωµή των τόκων θα διενεργείται προς τους οµολογιούχους που θα είναι κάθε φορά εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Κ.Α.Α. κατά την ηµεροµηνία πληρωµής εκάστου τοκοµεριδίου. ικαιούχοι είναι αυτοί που κατέχουν την οµολογία δύο µέρες πριν από την ηµεροµηνία πληρωµής του τοκοµεριδίου. Η πληρωµή θα διενεργείται από τον Εκδότη προς το Κ.Α.Α. και από το Κ.Α.Α. προς τους οµολογιούχους, σύµφωνα µε και στο χρόνο που προβλέπεται από τον κανονισµό εκκαθάρισης χρηµατιστηριακών συναλλαγών και λειτουργίας του Σ.Α.Τ.. Η πληρωµή θα γίνεται απευθείας προς τους οµολογιούχους, αν οι οµολογίες είναι εγγεγραµµένες στον ειδικό λογαριασµό, ή σε κάθε άλλη FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 9

10 περίπτωση µέσω του χειριστή του κάθε οµολογιούχου. Ο Εκδότης, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής οποιασδήποτε οφειλής του προς τους οµολογιούχους που απορρέει από το Οµολογιακό δάνειο σύµφωνα µε τους όρους του, υποχρεούται (ανεξάρτητα από τυχόνκαταγγελία του Οµολογιακού δανείου) να καταβάλει αµέσως από την πρώτη ηµέρα της καθυστέρησης, και χωρίς ανάγκη όχλησης, τόκους υπερηµερίας, υπολογιζόµενους στο καθυστερούµενο ποσό µε επιτόκιο ίσο µε το εκάστοτε ισχύον ανώτατο επιτόκιο υπερηµερίας υπολογιζόµενο µε βάση έτος 360 ηµερών και τον πράγµατι διαδραµώντα χρόνο. Οι τυχόν οφειλόµενοι τόκοι καθίστανται ληξιπρόθεσµοι χωρίς να απαιτείται όχληση ή ειδοποίηση προς τον Εκδότη και εκτοκίζονται από την πρώτη ηµέρα κατά την οποία κατέστησαν απαιτητοί µε το ανωτέρω επιτόκιο υπερηµερίας. Το προϊόν του εκτοκισµού των ληξιπρόθεσµων τόκων κατά τα ανωτέρω, προστίθεται στο κεφάλαιο ανά εξάµηνο, χωρίς αυτό να µεταβάλει καθ οιονδήποτε τρόπο τις παραπάνω περιόδους εκτοκισµού. Τιµή ιάθεσης: 86,96% της ονοµαστικής Αξίας ήτοι Τιµή Αποπληρωµής: Ηµεροµηνία Αποπληρωµής: Απόδοση στη Λήξη: Εισαγωγή Οµολογιών: ικαίωµα Προτίµησης στην Έκδοση: 100,00% της ονοµαστικής Αξίας Την 14 Νοεµβρίου % (προ φόρων, και αναφέρεται σε 5ετή περίοδο διακράτησης των οµολογιών) Οι εν λόγω τιµές υπολογίζονται ως οι ετησιοποιηµένες αποδόσεις (υπολογισµος σε έτος 360 ηµερών) τις οποίες προσφέρουν το σύνολο των µελλοντικών ροών (εξαµηνιαία πληρωµή τοκοµεριδίων και τόκος) που αποδίδονται στον κοµιστή των Οµολογιών. Οι οµολογίες εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η έκδοση του οµολόγου πραγµατοποιείται µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Κατά τη Γενική Συνέλευση της της εκδότριας εταιρείας δεν ελήφθη απόφαση σχετικά µε την κατάργηση δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, καθότι οι εν λόγω οµολογίες δεν είναι µετατρέψιµες και έτσι δεν υφίσταται εκ του νόµου (άρθρο 13 παρ. 5 ν. 2190/20) δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων επί της έκδοσης. Εργάσιµη Ηµέρα: "Εργάσιµη Ηµέρα" θεωρείται κάθε ηµέρα, κατά την οποία λειτουργούν οι εµπορικές τράπεζες στην Αθήνα και παράλληλα λειτουργούν το σύστηµα Target και τα ηλεκτρονικά συστήµατα συναλλαγών του ΧΑΑ. Υπερηµερία δανειστή: Εάν ο οµολογιούχος δεν εµφανιστεί στον προσήκοντα τόπο και χρόνο για την είσπραξη κεφαλαίου ή τόκου κατά την ηµεροµηνία που τα ποσά είναι εξοφλητέα, δεν έχει δικαίωµα απολήψεως τόκου επί του οφειλόµενου ποσού για το χρονικό διάστηµα µετά την παραπάνω ηµεροµηνία. Υπερηµερία εκδότη: Βλέπε Κεφάλαιο 6.8 Μεταβίβαση: Κάθε Οµολογιούχους έχει το δικαίωµα να µεταβιβάσει µέρος ή το σύνολο των οµολογιών της καθώς και όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτό. FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 10

11 Εξασφαλίσεις Εφαρµοστέο ίκαιο: Ρήτρες: εν προβλέπεται εµπράγµατη ή άλλη εξασφάλιση. Οι Οµολογίες θα διέπονται από το Ελληνικό ίκαιο. Οι εν λόγω τίτλοι δεν παρέχουν δικαιώµατα ή πλεονεκτήµατα οποιασδήποτε µορφής στους οµολογιούχους πέραν των αναφεροµένων στους όρους Έκδοσης των οµολογιών, ούτε καθορίζεται οποιαδήποτε υποχρέωση ή προϋπόθεση, οικονοµικής ή άλλης µορφής, εκπληρωτέα από τον Εκδότη. Απλές Λογιστικές Καταστάσεις: EBITDA προς το σύνολο των Ετήσιων Χρεολυσίων και Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων να είναι >= 1,1 για το 2003 και 1,3 εφεξής Σύνολο Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια <=1,5 Συνολικός Τραπεζικός ανεισµός προς Καθαρή Θέση <=1.3 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις >=1,5 Ενοποιηµένες Λογιστικές Καταστάσεις: EBITDA προς το σύνολο των Ετήσιων Χρεολυσίων και Χρηµατοοικονοµικών Εξόδων να είναι >= 2 για το 2003 και 2,3 εφεξής Σύνολο Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια <=2,2 και 2 εφεξής Συνολικός Τραπεζικός ανεισµός προς Καθαρή Θέση <=1.6 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις >=1,5 Θετικές Υποχρεώσεις Περιλαµβάνονται ενδεικτικά και χωρίς να εξαντλούνται οι παρακάτω όροι (αναλυτική παρουσίαση στους όρους του Οµολογιακού ανείου): Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας σε ασφαλιστική εταιρία της επιλογής της Τήρηση των χρηµατοοικονοµικών καλυµµάτων Αποστολή στο ιαχειριστή ετήσιων ελεγµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, της FHL Mermeren Kombinat και του Οµίλου, µέχρι την 15 Ιουνίου κάθε έτους Αποστολή στο ιαχειριστή εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, της FHL Mermeren Kombinat και του Οµίλου, µέχρι την 31 Αυγούστου κάθε έτους Αρνητικές Υποχρεώσεις Περιλαµβάνονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι όροι (αναλυτική παρουσίαση στους όρους του Οµολογιακού ανείου): Γεγονότα Καταγγελίας: Περιορισµοί στις συγχωνεύσεις και εξαγορές Περιορισµοί στην αλλαγή επιχειρηµατικής δραστηριότητας Περιορισµοί στην εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόµο, αποτελούν γεγονότα καταγγελίας και αναφέρονται ενδεικτικά και χωρίς να εξαντλούνται, τα παρακάτω: Μη εµπρόθεσµη καταβολή του Χρέους. Μη εισαγωγή του Οµολογιακού ανείου Α στο ΧΑ εντός χρονικής περιόδου 12 µηνών από την έκδοση των Οµολογιών. Χρήση του ποσού των Οµολογιών για σκοπό διαφορετικό από FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 11

12 αυτόν που θα προβλέπεται στα συµβατικά κείµενα. Παροχή αναληθών ή παραπλανητικών στοιχείων στο ιαχειριστή Πληρωµών ή τους Οµολογιούχους. Παράβαση οποιασδήποτε από τις Αρνητικές ή Θετικές Υποχρεώσεις. Εάν η Εταιρία ή η FHL Mermeren Kombinat καταστούν υπερήµερες αναφορικά µε την εκπλήρωση οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης έναντι τρίτου. Εάν η Εταιρία ή η FHL Mermeren Kombinat υπαχθούν σε διαδικασία πτώχευσης ή δηλώσουν ότι αναστέλλουν τις πληρωµές. Κρατικοποίηση, τροποποίηση προς το δυσµενέστερο των όρων της συµφωνίας ιδιωτικοποίησης ή η καθοιονδήποτε τρόπο απώλεια ελέγχου της διοίκησης της FHL Mermeren Kombinat. Φόροι, τέλη, εισφορές, επιβαρύνσεις: : Τυχόν φόροι, παρακρατήσεις, τέλη, εισφορές ή οποιεσδήποτε άλλης φύσεως επιβαρύνσεις υπέρ του δηµοσίου ή τρίτων επί του κεφαλαίου, των τόκων και των προµηθειών που επιβάλλονται µε αιτία ή αφορµή τα σχετικά µε την έκδοση συµβατικά κείµενα, βαρύνουν τον Εκδότη, στον οποίο και επιρρίπτονται. Σηµειώνεται ότι ο ισχύον σήµερα φόρος 10% επί του τοκοµεριδίου βαρύνει τους Οµολογιούχους αλλά παρακρατείται από την Εκδότη, ήτοι, κατά την ηµεροµηνία πληρωµής του κάθε τοκοµεριδίου, ο Εκδότης θα καταβάλει στην αρµόδια εφορία το ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο εισοδήµατος. Μέχρι την εισαγωγή των οµολογιών στο Χ.Α.. η πληρωµή των τόκων θα διενεργείται από τον Εκδότη προς τον Εκπρόσωπο και από τον Εκπρόσωπο προς τους Οµολογιούχους. Στην περίπτωση αυτή ο Εκπρόσωπος θα εκδίδει και τις βεβαιώσεις πληρωµής τοκοµεριδίων για φορολογική χρήση από του Οµολογιούχους. Μετά την εισαγωγή των Οµολογιών στο Χ.Α.. η πληρωµή των τόκων θα γίνεται από τον Εκδότη προς το Κ.Α.Α. και από το Κ.Α.Α. προς του Οµολογιούχους, σύµφωνα µε του κανόνες λειτουργίας αυτού. Στην περίπτωση αυτή το Κ.Α.Α. θα εκδίδει και τις βεβαιώσεις πληρωµής τοκοµεριδίων για φορολογική χρήση από του Οµολογιούχους. Μεταβίβαση Εκκαθάριση Τροποποίηση Όρων Ενηµερωτικό ελτίο Μέχρι την εισαγωγή και διαπραγµάτευση των Οµολογιών στο Χ.Α., ο κάθε Οµολογιούχος έχει δικαίωµα να µεταβιβάσει ελεύθερα τις Οµολογίες του, µέσω του διαχειριστή Έκδοσης, ο οποίος θα είναι ο Θεµατοφύλακας των τίτλων µε ενηµέρωση του Εκπροσώπου των Οµολογιούχων. Μετά την εισαγωγή στο Χ.Α. η διαπραγµάτευση θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Πρωτογενώς και δευτερογενώς πριν την εισαγωγή, η εκκαθάριση θα γίνεται µέσω του διαχειριστή Έκδοσης. Μετά την εισαγωγή των οµολογιών στο Χ.Α. η εκκαθάριση θα γίνεται µέσω του Κ.Α.Α. Σύµφωνα µε το άρθρο 1, παρ. 8 του Ν. 3156, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του ανείου µε όρους που είναι δυσµενέστεροι των αρχικών εκτός αν η συνέλευση των οµολογιούχων έχει δώσει µε απαρτία και πλειοψηφία δύο τρίτων του συνόλου του δανείου την έγκριση της. Η έγκριση αυτή δηµοσιεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου3156. Ο Εκδότης δεν έχει την υποχρέωση έκδοσης Ενηµερωτικού δελτίου σε σχέση µε την έκδοση του οµολογιακού δανείου. Ο διαχειριστής Έκδοσης έχει το δικαίωµα να παρέχει σε πιθανούς FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 12

13 επενδυτές έντυπο πληροφοριακό υπόµνηµα εκ µέρους του Εκδότη. Το πληροφοριακό υπόµνηµα αυτό θα περιέχει πληροφορίες σχετικές µε τον Εκδότη αλλά και πληροφορίες σχετικές µε την χρήση των κεφαλαίων από το οµολογιακό δάνειο και θα έχει διαµορφωθεί µε βάση πληροφορίες που χορηγούνται από τον Εκδότη και υπό την αποκλειστική ευθύνη αυτού. Ο διαχειριστής Έκδοσης δεν είναι υποχρεωµένος να ελέγξει την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πληροφοριακό υπόµνηµα. Ο Εκδότης έχει υποχρέωση σύνταξης ενηµερωτικού δελτίου προκειµένου να προβεί στην κατάθεση αίτησης για εισαγωγή των οµολογιών προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. Η σύνταξη του ενηµερωτικού δελτίου, η υποβολή φακέλου και η διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας θα γίνει µε την συνδροµή του Συµβούλου Έκδοσης, σύµφωνα µε τα σχετικά οριζόµενα στην µεταξύ τους σύµβαση. Εφαρµοστέο ίκαιο Το οµολογιακό δάνειο διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 13

14 3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα Έσοδα από συµµετοχές Έσοδα από χρεόγραφα Κέρδη από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων Έκτακτα αποτελέσµατα Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων Κέρδη προ φόρων Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ.(1) Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ., & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων ( Συνολικό µέρισµα Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (3) Αριθµός Μετοχών Τέλους Χρήσης (4) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων 1,74 0,26 0,43 0,36 0,21 Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων 1,29 0,27 0,34 0,27 0,11 Κέρδη προ φόρων 0,99 0,19 0,26 0,18-0,02 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης & αµοιβές.σ. (2) 0,80 0,15 0,21 0,13-0,03 Κέρδη µετά από φόρους χρήσης, αµοιβές.σ., & φόρους φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων (2), (3) 0,80 0,15 0,20 0,13-0,03 Μέρισµα (6) 0,18 0,05 0,09 0,08 0,00 (σε ) (1) εν έλαβαν µέρος αµοιβές προς τα µέλη του.σ. (2) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων παρουσιάζονται όπως εµφανίζονται στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν σε προηγούµενες χρήσεις. (3) Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών λήφθηκαν υπόψη οι αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών, κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών και συγχωνεύσεις µε απορρόφηση. (4) Για τον υπολογισµό του αριθµού των µετοχών τέλους χρήσης, έχει ληφθεί υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. (5) Τα στοιχεία ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών. (6) Για τον υπολογισµό του µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 14

15 Αναµόρφωση αποτελεσµάτων Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων αποτελεσµάτων του Ισολογισµού της Εταιρίας για τις χρήσεις λήφθηκαν υπόψιν οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρίας οι οποίες αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των χρήσεων αυτών ως εξής: Πίνακας Αναµόρφωσης Αποτελεσµατών Ποσά σε Κέρδη προ Φόρων Βάση Ισολογισού ( ,0) Μείον Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Αποσβέσεις Κεφαλοποιηµένων Σ Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων ( ,0) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων (ανά µετοχή) 17,3% 17,2% -11,1% Φόροι Χρήσεις και Λοιποί Φόροι & Αµοιβές.Σ ,3 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσεις& Αµοιβές.Σ ( ,3) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσεις& Αµοιβές.Σ. (ανά µετοχή) 17,3% 13,2% -11,7% Φόροι Φορλογικού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων ,0 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσεις& Αµοιβές.Σ.& ιαφορές Φορολογιµού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων ( ,3) Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσεις& Αµοιβές.Σ.& ιαφορές Φορολογιµού Ελέγχου Προηγούµενων Χρήσεων (ανά µετοχή) 17,3% 13,2% -14,7% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 267, , , , ,1 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 38,8 32,2 600, , ,3 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.250, , , , ,4 Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 2.981, , , , ,1 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.269, , , , ,3 Συµµετοχές και Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσει , , , , ,1 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού , , , , ,8 Κυκλοφορούν Ενεργητικό , , , , ,6 Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 2,9 3,3 22,7 26,9 26,9 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια , , , , ,7 Προβλέψεις 9,6 0,0 63,5 33,6 0,0 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις , , , , ,9 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.439, , , , ,7 Σύνολο Υποχρεώσεων , , , , ,6 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 28,4 18,3 37,3 21,1 0,0 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Λογιστική Αξία Μετοχής (σε ) (1) 5,2 1,5 1,5 1,4 1,5 (1) Για τον υπολογισµό της λογιστικής αξίας ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 15

16 Αναµόρφωση Ίδιων Κεφαλαίων Για την αναµόρφωση των Ίδιων Κεφαλαίων, έχουν ληφθεί υπ όψιν οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενέργησαν τον οικονοµικό και λογιστικό Έλεγχο για την Εταιρία κατά τις χρήσεις Τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις αναφέρονται στον επόµενο πίνακα. Πίνακας Αναµόρφωσης Ίδιων Κεφαλαίων Ποσά σε Λογιστική Καθαρή Θέση ισολογισµού Μείον Πρόβλεψη για καθυστερηµένες απαιτήσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Επιβαρύνσεις Φορολογικού Ελέγχου Αποσβέσεις Κεφαλαιοποιηµένων Σ Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών Αναµοφωµένη Λογιστική Καθαρή Θέση Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής 0,98 0,97 1,27 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κύκλου Εργασιών 29,90% 28,12% 66,35% 6,50% 0,04% Κερδών προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων 4,12% 16,47% 122,81% -2,30% -37,54% Κερδών προ Φόρων -27,71% 16,77% 102,79% -16,48% -113,43% Κερδών µετά από Φόρους 15,71% 97,51% -22,42% -111,99% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά Κέρδη / Ιδια Κεφάλαια 63,89% 8,75% 14,85% 10,48% n/a Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος 13,06% 16,38% 12,30% 11,94% 21,45% Έξοδα ιάθεσης / Μικτό Κέρδος 28,80% 32,60% 20,62% 26,54% 39,77% ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 2,13 3,71 3,24 4,37 4,75 Αµεση Ρευστότητα 1,39 2,80 2,25 2,57 2,95 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ιδια Κεφάλαια 169,02% 148,22% 120,73% 134,62% 156,86% Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ιδια Κεφάλαια 119,17% 121,96% 89,48% 110,12% 132,35% Πάγιο Ενεργητικό / Καθαρή Θέση 167,05% 142,08% 119,17% 125,85% 118,46% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 287,39 529,58 286,29 282,27 262,00 Προµηθευτών 303,48 278,83 150,28 108,95 116,00 Αποθεµάτων 311,17 320,16 410,97 430,84 410,00 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (ηµέρες) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτο Κερδος 19,59%11,91%16,49%17,02% 19,95% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κερδη προ φόρων και Τόκων 41,76%32,62%73,50%31,58% 41,60% FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 16

17 Αναµορφωµένοι Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κύκλου Εργασιών 66,35% 6,50% 0,04% Κερδών προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων 122,81% -2,30% -37,54% Κερδών προ Φόρων 102,79% -0,72% -164,25% Κερδών µετά από Φόρους 97,51% -2,20% -154,34% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια 14,85% 13,21% n/a Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος 12,30% 11,94% 21,45% Έξοδα ιάθεσης / Μικτό Κέρδος 20,62% 26,54% 39,77% ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 3,24 4,37 4,75 Αµεση Ρευστότητα 2,25 2,57 2,95 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 184,42% 194,33% 211,92% Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 136,69% 158,96% 160,71% Πάγιο Ενεργητικό / Καθαρή Θέση 182,04% 181,67% 143,85% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 286,29 282,27 262,00 Προµηθευτών 150,28 108,95 116,00 Αποθεµάτων 410,97 430,84 410,00 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 16,49% 17,02% 19,95% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κέρδη προ φόρων και Τόκων 29,79% 34,96% 93,44% FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 17

18 4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Για τη χρήση 2003 ενοποιήθηκαν οι παρακάτω εταιρίες µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης: -F.H.L. Mermeren Kombinat Ad. Prilep (Ποσοστό συµµετοχής 98,21%) -Cosmos Building Materials Shanghai Co Ltd (Ποσοστό συµµετοχής 47%) -F.H.L. Beijing Construction Ltd (Ποσοστό συµµετοχής 100%) Οι υπόλοιπες εταιρίες στις οποίες συµµετέχει η Εταιρία δε συµπεριλήφθηκαν στην ενοποίηση λόγω του ότι είτε παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον είτε έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρίες του Οµίλου. Με βάση τις δηµοσιευµένες Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσης και ιανοµής Κερδών (Παράρτηµα) για τις χρήσεις προκύπτουν τα ακόλουθα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (σε χιλ. ) Κύκλος Εργασιών Μικτό Κέρδος Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης Σύνολο Λειτουργικό Αποτέλεσµα Έσοδα από συµµετοχές Έσοδα από χρεόγραφα Κέρδη από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων Έκτακτα αποτελέσµατα Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων και φόρων Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα Κέρδη προ αποσβέσεων και φόρων Αποσβέσεις Κέρδη προ φόρων Αναµόρφωση Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων Για τον υπολογισµό των αναµορφωµένων Ενοποιηµένων αποτελεσµάτων του Ισολογισµού της Εταιρίας για τις χρήσεις λήφθηκαν υπόψιν οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της ενοποιηµένης εταιρίας οι οποίες αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των χρήσεων αυτών. Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Αποτελεσµατών Ποσά σε Κέρδη προ Φόρων Βάση Ισολογισού Μείον Αποσβέσεις Εξόδων ιανοµής Λατοµείων Πρόβλεψη γαι καθυστερηµένες απαιτήσεις Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Αποσβέσεις Κεφαλαιοποιηµένων Σ ( ,0) Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων , Φόροι Χρήσεις και Λοιποί Φόροι , ,73 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από φόρους χρήσεις FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 18

19 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε χιλ. ) Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις Συµµετοχές και Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσει Σύνολο Παγίου Ενεργητικού Κυκλοφορούν Ενεργητικό Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ίδια Κεφάλαια ικαιώµατα Μειοψηφίας ιαφορές Ενοποιήσεως ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Προβλέψεις Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Αναµόρφωση Ίδιων Κεφαλαίων Για την αναµόρφωση των Ίδιων Κεφαλαίων, έχουν ληφθεί υπ όψιν οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενέργησαν τον οικονοµικό και λογιστικό Έλεγχο για την Εταιρία κατά τις χρήσεις Τα αναµορφωµένα ίδια κεφάλαια για τις χρήσεις αναφέρονται στον επόµενο πίνακα. Πίνακας Αναµόρφωσης Ενοποιηµένων Ίδιων Κεφαλαίων Ποσά σε Λογιστική Καθαρή Θέση ισολογισµού Μείον Πρόβλεψη για καθυστερηµένες απαιτήσεις Αποσβέσεις Εξόδων ιανοµής Λατοµείων Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού Επιβαρύνσεις Φορολογικού Ελέγχου Αποσβέσεις Κεφαλαιοποιηµένων Σ Αποσβέσεις Εξόδων ιανοµής Λατοµείων Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών Αναµορφωµένη Λογιστική Καθαρή Θέση Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 19

20 Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες Οµίλου FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ακολουθούν βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου για τις χρήσεις : ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ Χρηµατοοικονοµικοί είκτες Οµίλου Κύκλου Εργασιών 35,16% 47,50% 37,23% 23,49% -1,77% Κερδών προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων 52,12% 65,96% 23,52% 9,38% -12,38% Κερδών προ Φόρων -103,49% 80,07% 11,59% 11,49% -52,57% Κερδών µετά από Φόρους 80,07% 11,59% 11,49% -52,57% ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθαρά Κέρδη / Ιδια Κεφάλαια 118,05% 25,16% 24,13% 24,46% 11,60% Έξοδα ιοικητικής Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος 13,33% 14,20% 17,89% 16,17% 19,04% Έξοδα ιάθεσης / Μικτό Κέρδος 23,92% 20,93% 16,02% 20,91% 24,89% ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 2,93 5,32 3,10 3,77 6,24 Άµεση Ρευστότητα 1,54 3,56 1,72 1,88 5,29 ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα / Ιδια Κεφάλαια 222,74% 151,52% 159,74% 198,40%190,80% Τραπεζικές Υποχρεώσεις / Ιδια Κεφάλαια 157,88% 120,48% 116,17% 150,92%163,64% Πάγιο Ενεργητικό / Καθαρή Θέση 154,58% 97,19% 117,75% 112,58% 94,96% ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Απαιτήσεων 274,03 504,54 267,27 247,55 358,02 Προµηθευτών 305,28 226,84 177,92 157,93 145,21 Αποθεµάτων 583,96 630,76 482,94 507,85 542,95 ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (ηµέρες) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Μικτο Κερδος 20,96% 8,27%16,31%14,47%16,48% Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Κερδη προ φόρων και Τόκων 72,99%29,58%43,66%32,99%32,98% FHLΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. 20

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Πέτρου Ράλλη 26, 118 10 Ταύρος ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1570/01NT/Β/86/145(2011) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 274601000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Ε. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΜΙΛΟΣ ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ` ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Η Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως 2008 καταρτίστηκε σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012

EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η εκεµβρίου 2012 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιηµένες) για τη χρήση που έληξε την 31η εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αστέριος Καντώνιας Πρόεδρος του Σ & ιευθύνων Σύµβουλος ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 173 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. 210 9379100 www.ateinsurance.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα