Τεχνολογία Λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία Λογισμικού"

Transcript

1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Διδάσκων Κ. Κοντογιάννης Επώνυμο: Όνομα: Αριθμός Mητρώου: Τεχνολογία Λογισμικού ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ιούλιος Σ /110 Ας θεωρήσουμε ένα σύστημα λογισμικού που ελέγχει τη λειτουργία ανελκυστήρων σε ένα κτήριο με m ορόφους. Πιο συγκεκριμένα: Κάθε ανελκυστήρας έχει στο εσωτερικό του πάνελ m κουμπιά, ένα για κάθε όροφο. Αυτά τα κουμπιά όταν πατηθούν φωτίζονται, οι πόρτες του ανελκυστήρα κλείνουν, και ο ανελκυστήρας πηγαίνει στο αντίστοιχο όροφο για τον οποίο πατήθηκε το αντίστοιχο κουμπί. Όταν φτάσει ο ανελκυστήρας στον όροφο που πηγαίνει, το κουμπί στο εσωτερικό πάνελ παύει να φωτίζεται. Σε κάθε όροφο υπάρχει και ένα εξωτερικό πάνελ με δύο κουμπιά, ένα για κλήση του ανελκυστήρα προς τα πάνω, και ένα για κλήση του ανελκυστήρα προς τα κάτω. Ο πρώτος και ο τελευταίος όροφος έχουν μόνο ένα κουμπί στο εξωτερικό πάνελ. Αυτά τα κουμπιά φωτίζονται όταν πατηθούν. Τα κουμπιά στο εξωτερικό πάνελ παύουν να φωτίζονται όταν ο ανελκυστήρας φτάσει στον αντίστοιχο όροφο από τον οποίο έχει κληθεί. Όταν δεν υπάρχουν κλήσεις, ο ανελκυστήρας παραμένει στον όροφο που έχει βρεθεί τελευταία φορά με τις πόρτες κλειστές. Το βασικό σενάριο χρήσης του ανελκυστήρα είναι: Ο επιβάτης πατάει το κουμπί στο εξωτερικό πάνελ (πάνελ του τοίχου στον όροφο) Το σύστημα του ανελκυστήρα ανιχνεύει το σήμα της κλήσης Ο ανελκυστήρας πηγαίνει στον όροφο που κλήθηκε Όταν ανιχνευθεί ότι ο ανελκυστήρας έφτασε στον όροφο που κλήθηκε, οι πόρτες του ανελκυστήρα ανοίγουν Ο επιβάτης μπαίνει στον ανελκυστήρα και πατάει το κουμπί του ορόφου που θέλει να Page 1 of 5

2 πάει, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του εσωτερικού πάνελ Το σύστημα του ανελκυστήρα ανιχνεύει το σήμα του πατήματος του κουμπιού Οι πόρτες του ανελκυστήρα κλείνουν Ο ανελκυστήρας πάει στον αντίστοιχο όροφο που επιθυμεί ο επιβάτης Όταν ανιχνευθεί ότι ο ανελκυστήρας έφτασε στον όροφο που επιθυμεί ο επιβάτης, οι πόρτες του ανελκυστήρα ανοίγουν Ο επιβάτης βγαίνει από τον ανελκυστήρα Οι πόρτες του ανελκυστήρα κλείνουν μετά από κάποιο καθορισμένο χρόνο t Ε1. Ακολουθιακά Διαγράμματα, Διαγράμματα Κλάσης, Διαγράμματα Κατάστασης [15 μονάδες] 1. Σχεδιάστε το ακολουθιακό διάγραμμα που έχει να κάνει με το παραπάνω σενάριο. Μπορείτε να φτιάξετε δύο ξεχωριστά διαγράμματα ένα για τη κλήση του ανελκυστήρα από τον επιβάτη, και ένα για το σενάριο από τη στιγμή που ο επιβάτης έχει επιβιβαστεί στον ανελκυστήρα 2. Σχεδιάστε το διάγραμμα κλάσης για το παραπάνω σύστημα 3. Σχεδιάστε το διάγραμμα κατάστασης για αντικείμενα της κλάσης «Κουμπί Εξωτερικού Πάνελ» Ε2. Διαδικαστικά Μοντέλα (Process Models) [10 μονάδες] 1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σπειροειδούς μοντέλου (spiral model). Σχεδιάστε τη σχηματική μορφή του μοντέλου. 2. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά του μοντέλου καταρράκτη; Ε3. Αρχιτεκτονική Συστημάτων Λογισμικού [20 μονάδες] Ας θεωρήσουμε τη παρακάτω εφαρμογή που επιτρέπει σε κάποιο χρήστη να μετατρέπει θερμοκρασία από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρεναΐτ και αντίστροφα. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Raise ή Lower. Όταν αλλάζει η θερμοκρασία σε ένα από τα δύο πεδία το άλλο αλλάζει αυτόματα Επίσης το θερμόμετρο στα δεξιά αλλάζει ανάλογα. Page 2 of 5

3 1. Ποια αρχιτεκτονική τεχνοτροπία είναι η πλέον κατάλληλη για αυτή την εφαρμογή? Παρουσιάστε με τη χρήση ενός ψηφιδικού διαγράμματος την αρχιτεκτονική αυτής της εφαρμογής. [8 μονάδες] 2. Ποιο σχεδιαστικό μόρφημα είναι το πιο κατάλληλο για την υλοποίηση του GUI αυτής της εφαρμογής? Σχεδιάστε το διάγραμμα κλάσης χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό μόρφημα που επιλέξατε. [12 μονάδες] Ε4. Σχεδιαστικά Μορφήματα - Design Patterns I [20 points] Ας θεωρήσουμε το διάγραμμα κλάσης του παρακάτω μορφήματος: 1. Ποιο μόρφημα παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα κλάσης; [5 μονάδες] 2. Δώστε ένα σύντομο παράδειγμα (σκιαγράφηση) για τη χρήση του μορφήματος. [15 points] Ο σκοπός αυτού του μορφήματος είναι να μετατρέπει τη διαπροσωπεία μιας κλάσης στη διαπροσωπεία μια άλλης κλάσης που περιμένει ο κώδικας πελάτης. Επιτρέπει σε κλάσεις να δουλεύουν μαζί ενώ αυτό δεν θα ήταν εφικτό λόγω ασύμβατων διαπροσωπειών. Τα βασικά χαρακτηριστικά του μορφήματος είναι α) η «κάλυψη» της διαπροσωπείας μιας κλάσης με μια νέα διαπροσωπεία, β) ενοποίηση μιας παλαιάς ψηφίδας με ένα νέο σύστημα. Ε5. Διαγράμματα Ροής Κυκλωματική Πολυπλοκότητα [20 μονάδες] Ας θεωρήσουμε τον παρακάτω κώδικα. [12 μονάδες] if (year<1) { throw new YearOutOfBounds(year); if (month==1 month==3 month==5 month==7 month==10 month==12) { numdays = 32; else if (month==4 month==6 month==9 month==11) { numdays = 30; else if (month==2) { if (isleapyear(year)) { numdays = 29; else { numdays = 28; else { throw new MonthOutOfBounds(month); return numdays; Page 3 of 5

4 1. Σχεδιάστε το γράφο ροής ελέγχου (Cntrol flow graph) [8 μονάδες] Θεωρήστε τον παρακάτω γράφο ροής ελέγχου [8 μονάδες] POINTER= FALSE X > K? YES POINTER = TRUE NO X = X + 1 RES = SUB(X, POINTER) NO RES > 0? YES PRINT (RES) 2. Υπολογίστε τη κυκλωματική πολυπλοκότητα με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ε6. Αξιοπιστία Συστημάτων Λογισμικού [25 μονάδες] 1. Ορίστε του όρους Ελάττωμα, Σφάλμα, Αστοχία, για ένα σύστημα λογισμικού [5 μονάδες] 2. Θεωρούμε ότι ο συνολικός αριθμός αστοχιών μ σαν συνάρτηση του χρόνου (ώρες χρήσης CPU). για ένα σύστημα λογισμικού δίνεται από το παρακάτω διάγραμμα. Θα θέλαμε να δώσουμε το σύστημα για χρήση μετά από τη φάση ελέγχου, όταν η ένταση αστοχιών λ φτάσει να γίνει ίση η μικρότερη της τιμής αστοχίες/cpu hour. Από παλαιότερη εμπειρία από παρόμοια συστήματα θεωρούμε ότι ο συνολικός αριθμός αστοχιών που μπορεί να παρατηρηθούν σε άπειρο χρόνο λειτουργίας του συστήματος είναι 300. Χρησιμοποιώντας το γραμμικό μοντέλο Musa υπολογίστε το χρόνο σε CPU hours που θα χρειαστεί το σύστημα να ελεγχθεί έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να διατεθεί προς χρήση. Υπολογίστε επίσης τον συνολικό αριθμό αστοχιών στο συγκεκριμένο χρόνο που υπολογίσατε για τη διάθεση του συστήματος προς χρήση. [12 μονάδες] 1. Υπολογίστε πόσο περισσότερο χρόνο θα χρειαστούμε για έλεγχο, εάν θα θέλαμε να διαθέσουμε το σύστημα προς χρήση με ένταση αστοχιών λ ίση με αστοχίες / CPU hour (Σημ. ln(0.0001) = -9.21). [8 μονάδες] Page 4 of 5

5 Συνολικός Αριθμός Αστοχιών σαν Συνάρτηση του Χρόνου 300 Συν. Αριθμ. Αστοχιών μ Avg. Total number of failures CPU Ώρες μ(τ) = v 0 (1 exp(- λ 0 τ/v 0 )) λ(τ) = λ 0 exp(-λ 0 τ/v 0 ) Χρήσιμες Εξισώσεις Χρήσιμοι Πίνακες Number LN Number EXP Page 5 of 5

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby

Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Σενάριο 16: Ο κόσμος του Robby Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Ο κόσμος του Robby Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές εργασίες.

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗ24 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» Εκφώνηση της εργασίας 3 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ Ομαδική Εργασία Εφαρμογή Super Market Η ομαδική εργασία αποτελεί συνέχεια της 2 ης άσκησης της 2 ης εργασίας και έχει στόχο τη δημιουργία ενός γραφικού περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ BS-468 Περιεχόμενα 1. Περιγραφή... 3 2. Οδηγίες για τον χρήστη... 4 2.1. Βασικοί χειρισμοί... 4 Ενιαίο σύστημα.... 4 Διαχωρισμένο σύστημα.... 4 2.2. Ένδειξη Οπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου"

Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Σημειώσεις θεωρίας για το μάθημα "Κατανεμημένα Συστήματα Ελέγχου" Χειμερινό εξάμηνο 2008-2009 Χ. Οικονομάκος 1 Κεφάλαιο 1: Τεχνολογίες Λογισμικού Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Στην άσκηση αυτή θα εξοικειωθείτε με τη διαχείριση ανελκυστήρων, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Valve Editor.

Στην άσκηση αυτή θα εξοικειωθείτε με τη διαχείριση ανελκυστήρων, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Valve Editor. Στην άσκηση αυτή θα εξοικειωθείτε με τη διαχείριση ανελκυστήρων, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Valve Editor. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! Η οντότητα func_train είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη για τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

The 37 th International Physics Olympiad Singapore Theory Competition Monday, 10 July 2006

The 37 th International Physics Olympiad Singapore Theory Competition Monday, 10 July 2006 Σελ. 1 από 6 The 37 th International Physics Olympiad Singapore Theory Competition Monday, 10 July 006 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω οδηγίες: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET

1.Τι είναι το OPNET. 2. Χρήση του OPNET. 2.1 Γενικά για το μοντέλο δικτύων. Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET Εξοικείωση με το OPNET 1.Τι είναι το OPNET To OPNET είναι μια ευρέως γνωστή εμπορική εφαρμογή, με κύρια χρήση της τη προσομοίωση δικτύων. Στο εργαστήριο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στην Oracle ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού

www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Προγραμματισμός

Κεφάλαιο 1: Προγραμματισμός Κεφάλαιο 1: Προγραμματισμός... Σε αυτό το κεφάλαιο: 1.1 Τι είναι ο προγραμματισμός 1.2 Τι χρειάζεται για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα; 1.3 Οφέλη από τον προγραμματισμό 1.4 Scratch ing... «Πρώτα λύσε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων

Κεφάλαιο 5: Κίνηση. 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων Κεφάλαιο 5: Κίνηση... Σε αυτό το κεφάλαιο: 5.1 Σχετική κίνηση αντικειμένων 5.2 Κίνηση με συντεταγμένες 5.3 Ομαλή κίνηση 5.4 Ολοκληρωμένο παράδειγμα... Δώσε μου τόπο να σταθώ και κινώ και την γη ακόμα (Αρχιμήδης)

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση e-commerce sites

Αξιολόγηση e-commerce sites Αξιολόγηση e-commerce sites Ρίγγας ηµήτρης, Χριστοπούλου Ελένη, αδιώτης ηµήτρης Ιούνιος 2001 Περιεχόµενα: Εισαγωγή:... 4 Η ταυτότητα της έρευνας:... 4 Τα κριτήρια της έρευνας:... 5 www.prom.gr... 8 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

The 38 th International Physics Olympiad Iran Theory Competition Sunday, 15 July 2007

The 38 th International Physics Olympiad Iran Theory Competition Sunday, 15 July 2007 The 38 th International Physics Olympiad Iran Theory Competition Sunday, 15 July 2007 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τις πιο κάτω οδηγίες: 1. Η εξέταση διαρκεί 5 h (πέντε ώρες). Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις και κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα