Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α"

Transcript

1 Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1.1Εισαγωγη.4 1.2Μορφες της γεωργίας Προελευεση και ορισµός της βιολογικής γεωργίας 5 1.4Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα.9 1.5Σηµασια της βιολογικής γεωργίας Στοχοι της βιολογικής γεωργίας Θεσµικο πλαίσιο λειτουργίας της βιολογικής γεωργίας 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.1Κατηγοριες γεωργικών προϊόντων Προυποθεσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων Λιπανση Φυτοπροστασια στην βιολογική γεωργία Χαρακτηριστικα βιολογικών προϊόντων Σηµανση βιολογικών προϊόντων Ελεγχοι βιολογικών προϊόντων Το σύστηµα πιστοποίησης Ελληνικοι οργανισµοί πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Πως αναγνωρίζονται.25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 3.1Συγκριτικο κόστος βιολογικής/συµβατικής καλλιέργειας σταφίδας στην Αιγιαλεία 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.1Εισαγωγη οµη του εµπορίου βιολογικών προϊόντων Μεριδιο αγοράς ανά προϊόν Κατηγοριες προϊόντων µε βάση την ποιότητα και την ποσότητα παραγωγής τους από την ελληνική αγορά Καναλια διανοµής και τύποι διάθεσης...36

3 4.5.1Σταδια διανοµής µε µια µατιά Καναλια διανοµής και τύποι διάθεσης ιαφορετικες µορφές διανοµών Προβληµατα και δυνατότητες εµπορίας βιολογικών προϊόντων..38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 39 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.44 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 46

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία αποτελεί µια προσπάθεια αναφοράς και επεξήγησης της χρησιµότητας των βιολογικών προϊόντων. Ασχολείται µε την ανάλυση των διαδικασιών της παραγωγής, της τυποποίησης, της τιµολόγησης, της διακίνησης, της προώθησης των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα. Τέλος παρουσιάζει τα συµπεράσµατα και τις λύσεις στα προβλήµατα που γεννιούνται στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας και των βιολογικών προϊόντων.

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σηµερινή κοινωνία µε τις τροµακτικές ανάγκες της για την εξασφάλιση τροφής, δηλαδή επιβίωσης, οδήγησε τους γεωργούς στην υπέρ εντατικοποίηση των συστηµάτων παραγωγής µε απώτερο στόχο την υψηλή απόδοση τόσο στα φυτικά όσο και στα ζωικά προϊόντα. Γρήγορα ο άνθρωπος αναζήτησε άλλες τεχνικές καλλιέργειες, που ενώ θα παράγουν ικανή ποσότητα τροφής, θα διασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος. Αυτό είναι βασική αρχή για την βιολογική γεωργία. Πως ορίζεται όµως η βιολογική γεωργία; Είναι απλά και µόνο µια τεχνικοοικονοµική εφαρµογή για παραγωγή προϊόντων χωρίς την χρήση χηµικών συνθετικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων; Μια τέτοια προσέγγιση θα αδικούσε σίγουρα το εναλλακτικό αυτό σύστηµα παραγωγής, που προσαρµόζει τα µέσα του στα όρια της πάντα της αντοχής των φυσικών οικοσυστηµάτων, κατορθώνοντας ταυτόχρονα να αποτελεί ένα οικολογικά, κοινωνικά και οικονοµικά βιώσιµο µακροπρόθεσµα- τρόπο άσκησης της γεωργίας. Σήµερα, σύµφωνα µε έρευνες, σε όλο τον κόσµο καλλιεργούνται βιολογικά στρέµµατα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων κατέχει η Ευρώπη µε 46%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένες χώρες, όπως η ανία, στόχο έχουν µέσα στα επόµενα χρόνια να µετατρέψουν το σύνολο των καλλιεργήσιµων εδαφών τους από συµβατικά σε βιολογικά. Σε ανοδική τροχιά βρίσκεται και στην Ελλάδα η αγορά των βιολογικών προϊόντων. Οι βιολογικές καλλιέργειες έχουν αυξηθεί αισθητά, ενώ µεγαλύτερη είναι και η καταναλωτική ζήτηση. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα συντρέχουν πολλές δυνατότητες και προϋποθέσεις για την ανάδειξη και την επέκταση των πρακτικών παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας, όπως οι ήπιες κλιµατολογικές συνθήκες, το ιδιόµορφο ανάγλυφο του εδάφους, οι οικογενειακής µορφής γεωργικές εκµεταλλεύσεις σε µικρές εκτάσεις, και ακόµα το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές γίνεται καλλιέργεια µε παραδοσιακές τεχνικές, ευνοούν - κάτω βέβαια από ορισµένες προϋποθέσεις- την ευκολότερη υιοθέτηση υπό προϋποθέσεις του συστήµατος παραγωγής της βιολογικής γεωργίας και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, µε πολύ καλές οργανοληπτικές ιδιότητες που απολαµβάνουν άλλωστε και καλύτερες τιµές από τα αντίστοιχα συµβατικά. Όσο ευνοϊκές όµως και αν είναι οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στον ελληνικό χώρο, χρειάζεται να επισηµανθεί ότι

6 η υιοθέτηση της διαφορετικής αυτής αντίληψης στη γεωργική παραγωγή απαιτεί, µεταξύ άλλων, τη διαµόρφωση βαθιάς οικολογικής συνείδησης, από πλευράς παραγωγών, αλλά και προσπάθειες για αλλαγή του µοντέλου κατανάλωσης που ακολουθείται σήµερα.

7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η βιολογική γεωργία συνιστά ένα µετασχηµατισµό του χαρακτήρα της παραγωγής τροφής, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα η εξέλιξη της ισορροπίας ανθρώπου /τροφής/ γης να βασιστεί στις τοπικές κοινωνίες. Είναι αποδεδειγµένο ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η ισορροπία αυτή είναι µε τη βοήθεια της τοπικά αναπτυσσόµενης γεωργίας, η οποία συνδέεται µε οικολογικά υπεύθυνη χρήση των εδαφικών πόρων και τον τοπικό πολιτισµό, δεδοµένου ότι κάθε βιοσύστηµα έχει τις δικές του δυνατότητες διατροφής που εξαρτώνται από το τοπικό κλίµα και άλλους σχετικούς πόρους. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες ανακύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε τη σκοπιµότητα της σύγχρονης τεχνολογίας που χρησιµοποιείται στη γεωργία. Η υπερβολική χρήση ενέργειας και εισροών, αυξάνει την εκποµπή άνθρακα και αζώτου, επιδρώντας αρνητικά στο κλίµα της γης. Η υγεία των καταναλωτών µπορεί να απειληθεί επίσης από τις υψηλές συγκεντρώσεις αζώτου στο πόσιµο νερό, που οφείλονται στη χρήση λιπασµάτων και στα υπολείµµατα εντοµοκτόνων και κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα. Ως εκ τούτου, έχει γίνει ιδιαίτερα σηµαντικό το ζήτηµα της προέλευσης των τροφίµων. Η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Κοινότητας ενθαρρύνει όλες τις πρωτοβουλίες που αυξάνουν τη διαφοροποίηση της παραγωγής µε στόχο την ποιότητα που να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς και τις προσδοκίες του καταναλωτή. Τέτοιες περιπτώσεις διαφοροποίησης αποτελούν τα προϊόντα που παράγονται µε ήπια(φιλικά) προς το περιβάλλον συστήµατα παραγωγής, είτε βιολογικό, χωρίς την χρήση χηµικών εισροών, είτε ολοκληρωµένο, που συνεπάγεται την άριστη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε οι χηµικές εισροές να µειωθούν στις απολύτως αναγκαίες, µε κύριο στόχο την απουσία υπολειµµάτων(φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, ορµονών, κλπ). Ιδιαίτερα για τη χώρα µας, τα βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα του αγροτικού τοµέα, όπως ο µικρός κλήρος (µέσος κλήρος στην Ελλάδα:45 στρέµµατα, στην Ε.Ε.:165 στρέµµατα, στην Αµερική:2020 στρέµµατα) και η γεωµορφολογία ( εκµεταλλεύσεις στο σύνολο των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της χώρας βρίσκονται σε ορεινές, ηµιορεινές και νησιώτικες περιοχές και προσφέρονται µόνο για συστήµατα εκτατικής γεωργίας), αποκλείουν την εφαρµογή του µοντέλου της βιοµηχανικής γεωργίας. Η ελληνική γεωργία µπορεί να γίνει ανταγωνιστική στο καινούργιο περιβάλλον που δηµιουργείται από τις νέες τάσεις κατανάλωσης

8 τροφίµων µέσω της υιοθέτησης ήπιων συστηµάτων παραγωγής και εκµεταλλευόµενη την αυξηµένη ζήτηση για καλύτερη ποιότητα. 1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι µορφές της γεωργίας διακρίνονται σε: 1. Συµβατική γεωργία:η παραγωγή γεωργικών προϊόντων µε την χρησιµοποίηση γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων. 2. Ολοκληρωµένη παραγωγή προϊόντων:η συνδυασµένη χρησιµοποίηση βιολογικών καλλιεργητικών και χηµικών µεθόδων για την καλλιέργεια των φυτών, αλλά και για την καταπολέµηση των ασθενειών και εχθρών των φυτών. 3. Βιολογική γεωργία:είναι σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται: 1.σε φυσικές διεργασίες 2.στην µη χρησιµοποίηση χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 3.Στην χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων στην αντιµετώπιση εχθρών και ζιζανίων, όπως αµειψισπορά και ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων που διατηρούν την φυσική ισορροπία και τη γονιµότητα του εδάφους. 1.3 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ακραία µορφή της οικολογικής γεωργίας αποτελεί η οργανική ή βιολογική γεωργία που παράγει προϊόντα χωρίς τη χρήση συνθετικών αγροχηµικών και τα οποία, ύστερα από ειδικό έλεγχο και πιστοποίηση, διατίθενται συνήθως µε αυξηµένες τιµές, γιατί ικανοποιούν την ευαισθησία µιας µερίδας τουλάχιστον καταναλωτών, για προϊόντα ακίνδυνα για την υγεία τους αλλά και το περιβάλλον. Όπως αναφέρει ο Lampkin(1992), οργανική γεωργία δεν είναι απλώς η µη χρήση αγροχηµικών γιατί π.χ. η απλή υποκατάσταση των χηµικών λιπασµάτων µε οργανικά είναι πιθανόν, αν δεν γίνει ορθή χρήση, να έχει το ίδιο δυσµενές αποτέλεσµα µε τη χηµική λίπανση. Προσθέτει επίσης, ότι η οργανική γεωργία δεν σηµαίνει εγκατάλειψη της προόδου που συντελέστηκε στη γεωργία τα τελευταία 60 χρόνια και ότι η οργανική γεωργία βλέπει στο µέλλον και όχι στο παρελθόν. Η παραγωγή φυτικών βιολογικών προϊόντων καθορίζεται από τον κανονισµό της Ε.Ε. 2092/91(βλ.παρ.Κεφ.1), ο οποίος συµπληρώθηκε από τον κανονισµό 1804/99(βλ.παρ.Κεφ.1), για τα ζωικά προϊόντα. Οι δύο αυτοί κανονισµοί βασίζονται στον κανονισµό της ιεθνούς Οµοσπονδίας Κινηµάτων

9 Οργανικής Γεωργίας (International Federation of Organic Movements- IFOAM) ενώ επιδοτήσεις παρέχονται µέσω του Κ.2078/92(βλ.παρ.Κεφ.1), ο οποίος ίσχυε έως το 1999 και αντικαταστάθηκε από τον 1257/99(βλ.παρ.Κεφ.1). Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι: Να παράγει τροφές υψηλής θρεπτικής ποιότητας σε επαρκείς ποσότητες. Να συνυπάρξει µε τα φυσικά οικοσυστήµατα και όχι να κυριαρχήσει σ αυτά. Στην ανακύκλωση των αποβλήτων φυτικής και ζωικής προέλευσης προκειµένου να αντικατασταθούν τα στοιχεία που είναι θρεπτικά για τη γη, µειώνοντας έτσι, όσο είναι δυνατό, τη χρήση µη ανανεώσιµων πόρων. Να διατηρεί µακροχρονίως τη γονιµότητα των εδαφών. Να χρησιµοποιεί όσον είναι δυνατόν ανανεώσιµους πόρους που να προέρχονται από τα ίδια τα αγροοικοσυστήµατα. Να ασκείται όσο το δυνατό µέσα σε ένα κλειστό σύστηµα, λαµβάνοντας υπόψη τη διατήρηση της οργανικής ουσίας και των θρεπτικών στοιχείων. Ο ενσταβλισµός και η διαχείριση των ζώων πρέπει να προσαρµόζονται στις απαιτήσεις τους,η διατροφή τους να είναι σύµφωνη µε τη φυσιολογία τους και να χρησιµοποιούνται ζωοτροφές που κατά κύριο λόγο παράγονται στην ίδια την εκµετάλλευση. Η φροντίδα και η υγιεινή κατάσταση των ζώων πρέπει να επικεντρώνεται στην πρόληψη, τη µείωση της καταπόνησης και την αποφυγή µεταβολικών νοσηµάτων. Να αποφεύγει όλες τις µορφές ρυπάνσεως που µπορεί να προκύψουν από γεωργικές τεχνικές. Να πετύχει γενετική ποικιλότητα στο αγροοικοσύστηµα και στο περιβάλλοντα αυτό χώρο, λαµβάνοντας υπόψη την προστασία των φυτικών και ζωικών ειδών. Να επιτρέπει στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αξιοπρεπή πρόσοδο και ικανοποίηση από την εργασία τους. Να θεωρεί ότι το αγροοικοσύστηµα έχει ευρύτερη κοινωνική και οικολογική επίδραση. Η διατήρηση αγροτικών ζώων είναι ουσιαστικό µέρος µιας βιολογικής εκµετάλλευσης. Τα οφέλη που προκύπτουν από την παράλληλη εκτροφή σε βιολογικές εκµεταλλεύσεις είναι γεωργικής,

10 οικονοµικής και κοινωνικής φύσης. Τα γεωργικά οφέλη προέρχονται κυρίως από την δυνατότητα σχεδιασµού σύνθετων και σχετικά µεγάλης διάρκειας συστηµάτων αµειψισποράς µε την εφαρµογή κατάλληλων καλλιεργειών και τη διαχείριση του εδάφους µέσω της επιστροφής της κοπριάς και των υγρών αποβλήτων. Στα οικονοµικής και κοινωνικής φύσης οφέλη συγκαταλέγονται, η δυνατότητα εξισορρόπησης της ζήτησης εργατικού δυναµικού µεταξύ των αγροτικών ζώων και η αναγκαιότητα πρόσληψης εξειδικευµένων ατόµων για την βιολογική εκτροφή. Η βιολογική γεωργία είναι η κατάληξη µιας σειράς µελετών και το αποτέλεσµα της ανάπτυξης διαφόρων εναλλακτικών µεθόδων γεωργικής παραγωγής που ξεκίνησαν, από την αρχή του αιώνα, ουσιαστικά στην Βόρεια Ευρώπη. Θα πρέπει εδώ να αναφερθούν κυρίως τρία ρεύµατα σκέψης: Η βιοδυναµική γεωργία, που εµφανίστηκε στην Γερµανία µε την ώθηση του Rudolf Steiner Η οργανική γεωργία (organic farming), που είδε το φως στην Αγγλία χάρη στις απόψεις που ανέπτυξε ο Sir Howard στη Γεωργική του διαθήκη (1940) Η βιολογική γεωργία, που αναπτύχθηκε στην Ελβετία, από τους Hans Peter Rusch και H.Muller. Αυτά τα διάφορα κινήµατα στα οποία οφείλουν την καταγωγή τους ορισµένοι από τους προστατευόµενους από την Κοινοτική νοµοθεσία όρους, θεωρούσαν ουσιαστικό, µε ορισµένες αποχρώσεις, το δεσµό ανάµεσα στην γεωργία και την φύση, καθώς και το σεβασµό των φυσικών ισορροπιών και απείχαν από µια µάλλον καθοδηγητική προσέγγιση της γεωργίας που µεγιστοποιεί τις αποδόσεις µέσω πολλαπλών παρεµβάσεων µε διάφορες κατηγορίες συνθετικών χηµικών εισροών. Παρά την ύπαρξη και την ισχύ αυτών των ρευµάτων σκέψης, η βιολογική γεωργία έµεινε για πολύ καιρό σε εµβρυακή κατάσταση στην Ευρώπη. Καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 50, ο κύριος στόχος ο οποίος αποδιδόταν στη γεωργία ήταν να ικανοποιεί, χάρη σε µια πολύ σηµαντική αύξηση της γεωργικής παραγωγής, τις άµεσες ανάγκες σε τρόφιµα και να αυξάνει τον βαθµό αυτάρκειας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα. Είναι κατανοητό, εποµένως, ότι η βιολογική γεωργία δυσκολεύτηκε πολύ να επιτύχει, στο πλαίσιο αυτό, πλατύτερη αποδοχή. Αντίθετα, το τέλος της δεκαετίας του 60 και κυρίως η δεκαετία του 70 αντιστοιχούν στην αύξηση της συνειδητοποίησης σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, στα οποία η βιολογική γεωργία θα

11 µπορούσε να δώσει την κατάλληλη απάντηση. Νέοι σύνδεσµοι δηµιουργούνται, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, καταναλωτές και άλλα άτοµα τα οποία ενδιαφέρονται για την οικολογία και για µια περισσότερο στενά συνδεδεµένη µε τη φύση ζωή. Οι οργανώσεις αυτές αναπτύσσουν τις δικές τους συγγραφές υποχρεώσεων µε τους κανόνες παραγωγής που πρέπει να τηρούνται. Η βιολογική γεωργία ανθίζει, ωστόσο, πραγµατικά στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, εφόσον αυτός ο νέος τρόπος παραγωγής και το ενδιαφέρον των καταναλωτών γι αυτά τα προϊόντα συνεχίζουν να αναπτύσσονται όχι µόνο στο µεγαλύτερο µέρος των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και σε άλλες χώρες, όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία. Παρατηρούµε στην περίπτωση αυτή µια σηµαντική αύξηση του αριθµού παραγωγών και την έναρξη πρωτοβουλιών στον τοµέα της µεταποίησης και του marketing βιολογικών προϊόντων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 η συµφωνία του παγκόσµιου οργανισµού εµπορίου (γνωστή τότε ως GATT) επέβαλε την αναγκαιότητα µιας αναµόρφωσης της γεωργίας µε στόχο την παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών γεωργικών προϊόντων και την αντιµετώπιση της διαταραχής της οικολογικής ισορροπίας που προκαλείται από τις γεωργικές δραστηριότητες. Αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας οφείλει σε µεγάλο βαθµό την προέλευση του στη σταθερή απαίτηση των καταναλωτών να τους προσφέρονται προϊόντα υγιή και περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, οι επίσηµες διοικητικές υπηρεσίες αναγνωρίζουν σιγά σιγά την βιολογική γεωργία, εντάσσοντας την στα θέµατα έρευνας τους και αποκτώντας νοµοθεσίες ιδιαίτερες του τοµέα (στην Αυστρία, τη Γαλλία, τη ανία κλπ.). Άλλωστε χορηγούνται επιδοτήσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, από ορισµένα κράτη-µέλη, υπέρ αυτού του τύπου γεωργίας. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η βιολογική γεωργία παραµένει στη διάρκεια αυτής της περιόδου ελλειµµατική λόγω χαµηλής αναγνωρισηµότητας. Πράγµατι, επικρατεί µια σύγχυση στα µάτια των καταναλωτών όσων αφορά τη σηµασία της ίδιας της έννοιας της βιολογικής γεωργίας και των περιορισµών που επιβάλλει. Η αιτία της σύγχυσης αυτής βρίσκεται ουσιαστικά στην ύπαρξη διαφόρων σχολών και διαφορετικών φιλοσοφιών, στην έλλειψη εναρµόνισης των χρησιµοποιούµενων ορολογιών, στην ετερογενή παρουσίαση των προϊόντων, στην εννοιολογική παρουσίαση ανάµεσα σε βιολογικά προϊόντα, προϊόντα ποιότητας, φυσικά προϊόντα, κλπ. Η απατηλή χρησιµοποίηση των ενδείξεων που αναφέρονται σε αυτόν τον τρόπο παραγωγής συµβάλλει στην ενίσχυση αυτής της σύγχυσης.

12 1.4 Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Στην Ελλάδα η βιολογική γεωργία τα τελευταία έτη αναπτύσσεται σηµαντικά( ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1), γεγονός που κυρίως οφείλεται στις διάφορες ενισχύσεις και επιδοτήσεις που δίδονται από την Ε.Ε. και από το Υπουργείο Γεωργίας. Αρχικά, η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας ήταν πολύ αργή, ίσως γιατί δεν υπήρξε στήριξη από το Υπουργείο Γεωργίας. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αριθµός Στρεµµάτων

13 Πηγή Οµοσπονδία Ενώσεων Βιοκαλλιεργητων Ελλάδος Από τις πρώτες προσπάθειες της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα αξίζουν να αναφερθούν οι παρακάτω: Το 1982 ξεκίνησε πρόγραµµα βιολογικής γεωργίας της κορινθιακής σταφίδας στην επαρχία Αιγιαλείας του νoµού Αχαΐας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Παναιγιάλειας Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισµών, µε ετήσια παραγωγή περίπου 29 τόνων σταφίδας που προοριζόταν κυρίως για εξαγωγή στην Ολλανδία. Το 1988 ξεκίνησε το πρώτο µεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραµµα βιολογικής γεωργίας στο ήµο Γιαννιτσών, που διήρκησε δύο έτη. Ένα άλλο µεγάλο πρόγραµµα που αφορούσε στη βιολογική καλλιέργεια αρωµατικών φυτών οργανώθηκε το 1989 από τη Νοµαρχία Μαγνησίας. Το 1992 ξεκίνησε ένα πρόγραµµα στη περιοχή του δυτικού τµήµατος του Νέστου (ΒΑ Ελλάδα) που αφορούσε στην ανάπτυξη ενός βιολογικού συστήµατος λίπανσης της ορυζοκαλλιέργειας ως συµβολή στην προστασία των υγροτόπων της Μεσογείου. Το 1993 από την WWF ξεκίνησε ένα πρόγραµµα που αφορούσε τη βιολογική καλλιέργεια βάµβακος σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Το ίδιο έτος ξεκίνησε ένα πρόγραµµα σύγκρισης της βιολογικής και συµβατικής γεωργίας στη περιοχή της Λίµνης Κερκίνης. Παράλληλα έχουν ιδρυθεί Επιστηµονικοί Σύλλογοι όπως η ΡΕΑ που προωθεί τους στόχους της βιολογικής γεωργίας και της υγιεινής διατροφής και η οποία πραγµατοποίησε µε επιτυχία τον Οκτώβριο του 2000 την 3 η Έκθεση Βιολογικών προϊόντων στο Ζάππειο. 1.5 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Βιολογική γεωργία σηµαίνει: Λίπανση µόνο µε αµειψισπορά, χλωρή λίπανση, κοπριά κοµπόστ, εκχυλίσµατα φυτών. Καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών µόνο µε: εντοµοπαγίδες µε φυτικά εκχυλίσµατα, φυτικά απωθητικά και εντοµοκτόνα, θειάφι και απλά χαλκούχα µυκητοκτόνα. Καταπολέµηση ζιζανίων µόνο µε: επιφανειακή καλλιέργεια εδάφους, θέρισµα, φλόγιστρα, εδαφοκάλυψη, ελεγχόµενη βόσκηση. Απαγορεύεται η χρήση Συνθετικών Χηµικών: λιπασµάτων, παρασιτοκτόνων, δηλητηρίων, ζιζανιοκτόνων, αντιβιοτικών.

14 Η βιολογική γεωργία δεν είναι µια δραστηριότητα αλλά µια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής, η οποία απευθύνεται: Σε όσους αισθάνονται την φύση Σε όσους κατανοούν τις ανάγκες της Έχουν την ευαισθησία να παράγουν χωρίς να την εξαντλούν Η βιολογική γεωργία - οργανική ή οικολογική σύµφωνα µε τον ορισµό της σε άλλες χώρες - σηµειώνει πολύ σηµαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) κατά τη περίοδο , πολλαπλασιάστηκαν οι εκτάσεις των αγροκτηµάτων που καλλιεργούνται µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας( ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2), συνολικά στις 15 χώρες της Ε.Ε. Ακόµα η αγορά των βιολογικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζει έντονη δυναµική ανάπτυξης. Συγκεκριµένα οι λιανικές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων σε παγκόσµιο επίπεδο ανήλθαν το 2001 στο ποσό των 21,6 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, εκ των οποίων προϊόντα ύψους 10 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, πωλήθηκαν από Ευρωπαϊκές χώρες.(πινακασ 1.1) Η αύξηση αυτή είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη ανά χώρα, ανάλογα µε την εθνική πολιτική που εφαρµόζεται και ανάλογα ακόµη µε τη δύναµη που έχουν σε εθνικό επίπεδο οι φορείς της βιολογικής γεωργία. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1985 ΕΩΣ ΤΟ Πηγή Ο.Ε.Β.Ε

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Α/Α ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ (%) ( ΟΛΑΡΙΑ Η.Π.Α.) 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 46% Η.Π.Α. 37% ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 16% ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 1% ΣΥΝΟΛΟ 100% Πηγή International Federation of Organic Agriculture Movement(I.F.O.A.M) Στη ραγδαία ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν µερικοί σηµαντικοί παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, όπως: Η έντονη παρουσία των κινηµάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο σε παγκόσµιο επίπεδο όσο και ειδικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τη δεκαετία του '80. Κάτι τέτοιο είχε σαν συνέπεια, τόσο στους παραγωγούς όσο και ιδιαίτερα στους καταναλωτές, µια σηµαντική αύξηση της τάσης για παραγωγή και κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αντίστοιχα. Η ανάπτυξη της έρευνας, ακόµη και ειδικών επιστηµονικών ινστιτούτων στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας. Έχει δηµιουργηθεί πια ένα σηµαντικό ρεύµα στον επιστηµονικό χώρο που δεν περιορίζεται στην απλή κριτική της συµβατικής γεωργίας, αλλά παραθέτει την τεχνογνωσία εκείνη που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη σε παραγωγικό επίπεδο της βιολογικής γεωργίας. Οι κοινές προδιαγραφές (standards). Σε εθνικό επίπεδο πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, ανία, Βέλγιο κ.λπ.) είχαν εδώ και χρόνια νοµοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα, µε διαφοροποιήσεις κατά περίπτωση. Κάτι τέτοιο δηµιουργούσε εµπόδια στη διακίνηση των προϊόντων στην Ε.Ε. και περιόριζε την κίνησή τους σε εξειδικευµένους χώρους, µαγαζιά. Η ψήφιση το 1991 ενιαίων προδιαγραφών, τόσο για τις χώρες της Ε.Ε. όσο και για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έχει συντελέσει τα µέγιστα στη ραγδαία αύξηση της βιολογικής παραγωγής.

16 Η ενίσχυση του µάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων από µερικές χώρες ( ανία, Σουηδία κ.λπ.) έχει βοηθήσει στην εξάπλωση των βιολογικών προϊόντων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Ήδη και σε επίπεδο Ε.Ε. σχεδιάζονται ενέργειες που θα ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία των βιολογικών προϊόντων στην αγορά. Η ενίσχυση στο µεταβατικό στάδιο, που δίνεται ανεξάρτητα από τον καν. 2078Ι92, σε µερικές χώρες ( ανία, Σουηδία, Νορβηγία, Ελβετία κ.λπ.) έχει συντελέσει επίσης στην εξάπλωση της βιολογικής γεωργίας. Τέλος, η εφαρµογή και του καν. 2078/92 από το ερχόµενο έτος σ' όλες τις χώρες της Ε.Ε. θα δώσει µια επιπλέον ώθηση. 1.6 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας είναι: Η ανάπτυξη και προαγωγή ολοκληρωµένων σχέσεων µεταξύ εδάφους, φυτών, ζώων, ανθρώπων και βιόσφαιρας, έτσι ώστε τελικά να λαµβάνονται γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής, χωρίς χηµικά υπολείµµατα και ταυτόχρονα το περιβάλλον να αναβαθµίζεται και να προστατεύεται. Η προστασία της δηµόσιας υγείας Η προστασία της χλωρίδας και πανίδας Η αειφόρα διαχείριση των εδαφικών πόρων Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Γεωργία σήµερα, σχετίζονται µε: Με την µείωση της υπερπαραγωγής Με τον σωστό επαναπροσανατολισµό στο τοµέα των αγορών ούτως ώστε να συνδεθούν καλύτερα η παραγωγή µε τη ζήτηση των προϊόντων, Με την ανάγκη για συγκράτηση του εισοδήµατος των παραγωγών, Με τον επαναπροσδιορισµό των εννοιών της ποιότητας-οι φυσικές ποιότητες θα έχουν την προτεραιότητα στην ανάδειξη τους Με την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (Το τελευταίο αυτό αίτηµα, εντάσσεται σε ευρύτερο κίνηµα υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος που αφορά επίσης και τη γεωργία) Σε γενικές γραµµές µπορούµε να πούµε ότι: Η Βιολογική γεωργία είναι τρόπος διαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης, που συνεπάγεται περιορισµούς στη χρήση εισροών και

17 ιδίως χηµικών λιπασµάτων και γεωργικών φαρµάκων. Συγκεκριµένα η µέθοδος παραγωγής βασίζεται κυρίως: Στην χρησιµοποίηση κατά το δυνατόν ανανεώσιµων φυσικών πόρων σε τοπικό επίπεδο και στην αυτάρκεια του κτήµατος, σε οργανική ουσία και σε θρεπτικά στοιχεία. Στην χρησιµοποίηση ντόπιων ανθεκτικών ποικιλιών φυτών και φυλών ζώων καθώς και στην κατάλληλη επιλογή καλλιεργητικών τεχνικών και εναλλαγής καλλιεργειών, µε προτίµηση εν πολλοίς στα µεικτά συστήµατα γεωργίας (συνύπαρξης της φυτικής και της ζωικής παραγωγής στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις). Η σπουδαιότητα του τοµέα αυτού σήµερα αποδεικνύεται: από το βαθµό που τα ζητήµατα της προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων εισχωρούν πλέον στην άσκηση κάθε παραγωγής ή αναπτυξιακής δραστηριότητας, από το ενδιαφέρον της κοινής γνώµης, δηλαδή των καταναλωτών για την εξεύρεση των προϊόντων αυτής της κατηγορίας και τέλος από τον όγκο των νοµοθετικών ρυθµίσεων που διέπουν τον τοµέα τόσο σε ιεθνές και Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ο τοµέας της παραγωγής και διακίνησης Βιολογικών προϊόντων σε χώρες όπως η Γερµανία, Αγγλία, Γαλλία, ανία, οργανώνεται σε πολλαπλά επίπεδα, συνεισφέροντας στην διαµόρφωση ενός σηµαντικού κύκλου εργασιών. 1.7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Το ακριβές εννοιολογικό περιεχόµενο των εναλλακτικών γεωργικών τεχνικών είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα τόσο για τους συνειδητοποιηµένους σε θέµατα περιβάλλοντος πολίτες, καταναλωτές και παραγωγούς όσο και για ειδικευµένους επιστήµονες. Ωστόσο, η διάδοση και η καθιέρωση στην πράξη εναλλακτικών γεωργικών τεχνικών (όπως η βιολογική γεωργία) δεν είναι µόνο θέµα ορισµού των εννοιών είναι πολύ περισσότερο ζήτηµα δηµιουργίας των συγκεκριµένων θεσµικών συνθηκών που διευκολύνουν την ανάπτυξη τους. Από την άποψη αυτή η Ε.Ε. από τις αρχές της δεκαετίας του 90 προχώρησε σε ένα σηµαντικότατο διεθνώς βήµα για την πρακτική διάδοση και τη µαζικοποίηση της βιολογικής γεωργίας.

18 Η Ε.Ε. είναι σήµερα η µόνη αγορά διεθνώς που έχει αναπτύξει συγκεκριµένο θεσµικό/ νοµοθετικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία. Το πλαίσιο αυτό έχει αναλυθεί διεξοδικά και επανειληµµένα και περιλαµβάνει βασικά τρεις νοµοθετικές ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριµένα τους κανονισµούς : α)καν. (Ε.Ε) 2092/91 περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών διατάξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής, συµπληρωµένος από β)τον Καν.(Ε.Ε) 1804/99 ειδικά για τα βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης και γ)τον Καν. (Ε.Ε)331/2000 που δηµιούργησε το λογότυπο των βιολογικών προϊόντων, στόχος του οποίου είναι να αυξήσει την αξιοπιστία τους στα µάτια των καταναλωτών και να βελτιώσει τον εντοπισµό τους στην αγορά. Οι πρώτοι δύο κανονισµοί καθορίζουν τις βασικές προδιαγραφές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας δηλαδή τις απολύτως απαραίτητες προϋποθέσεις που οφείλουν να τηρούν οι γεωργοί στις καλλιεργητικές τους τεχνικές ώστε να παραµένουν στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Επιβάλλουν, επίσης, τη λειτουργία συστηµάτων ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στις χώρες της Ε.Ε.. Έτσι, κάθε κράτος µέλος οφείλει να ορίσει σε εθνικό επίπεδο µια αρµόδια αρχή ελέγχου, η οποία επιβλέπει τη διαδικασία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (η οποία µπορεί να ανατεθεί σε δηµόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικούς φορείς εγκεκριµένους από την Εθνική Αρχή Ελέγχου).

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τα προϊόντα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 1. Τα Μεταλλαγµένα τα οποία είναι προϊόντα γενετικής τροποποίησης. Η τεχνολογία της γενετικής τροποποίησης (γενετική µηχανική) επεµβαίνει και τροποποιεί τα γονίδια και το DNA, το γενετικό υλικό δηλαδή των ζωντανών οργανισµών. 2. Συµβατικά είναι τα προϊόντα που έχουν παραχθεί µε την βοήθεια χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων και 3. Βιολογικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα εκείνα που παράγονται χωρίς τη χρήση χηµικών φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων ή άλλων ορµονών. Για την καταπολέµηση των επιβλαβών οργανισµών, στις βιολογικές καλλιέργειες, χρησιµοποιούνται άλλοι ακίνδυνοι οργανισµοί οι οποίοι δρουν παρασιτικά και ελέγχουν τους πληθυσµούς των παθογόνων. Οι αρχές της Βιολογικής Γεωργίας αποτυπώνονται αναλυτικά στον κανονισµό 2092/91 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση της βιολογικής κτηνοτροφίας, το παραγόµενο προϊόν προέρχεται από ζώα που µεγαλώνουν υπό καθορισµένες συνθήκες και τρέφονται µε πιστοποιηµένες βιολογικές τροφές. Ένα προϊόν για να είναι βιολογικό πρέπει να πληροί πολύ συγκεκριµένες προϋποθέσεις, τόσο στο στάδιο της παραγωγής και καλλιέργειας, όσο και στο στάδιο της µεταποίησης και τυποποίησης. Ο συνεχής έλεγχος αυτών των σταδίων αποτελεί άλλωστε και το βασικό λόγο για την αυξηµένη διατροφική ασφάλεια που προσφέρει το τελικό προϊόν που καταλήγει στο τραπέζι. 2.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2.2.1ΛΙΠΑΝΣΗ Η γονιµότητα και η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους πρέπει, στα πλαίσια κατάλληλου πολυετούς προγράµµατος αµειψισποράς να διατηρούνται: Με την καλλιέργεια ψυχανθών Με την χλωρή λίπανση Με την καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών

20 Με την ενσωµάτωση στο έδαφος οργανικών υλικών που προέρχονται από µονάδες βιολογικής καλλιέργειας. Εάν απαιτείται συµπλήρωση για την επαρκή θρέψη των καλλιεργειών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας περιορισµένος αριθµός από οργανικά η ανόργανα προϊόντα λίπανσης ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Η καταπολέµηση των εχθρών των φυτών πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, µε την εφαρµογή των ακόλουθων µέτρων: 1. Επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών 2. Καλλιεργητικές µέθοδοι αντιµετώπισης εχθρών και ασθενειών 3. Μηχανικές µέθοδοι καλλιέργειας 4. Βιολογικές µέθοδοι καταπολέµησης των εχθρών των καλλιεργειών 5. Προστασία των φυσικών εχθρών και εντοµών Τα συνθετικά γεωργικά φάρµακα απαγορεύονται. 2.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Γιατί βιολογικά προϊόντα διατροφής; Προάσπιση της υγείας Στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, άνθρωποι µε µεράκι για το αντικείµενο τους επιµένουν στον υγιεινό τρόπο καλλιέργειας και εκτροφής, χρησιµοποιώντας µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, χωρίς την χρήση χηµικών λιπασµάτων, εντοµοκτόνων παρασιτοκτόνων και ορµονών. Με αυτό τον τρόπο παράγονται υγιεινά, φυσικά προϊόντα απαλλαγµένα από τοξικές ουσίες οι οποίες παραµένουν και συγκεντρώνονται µέσα από την τροφική αλυσίδα στα τρόφιµα συµβατικής καλλιέργειας και εκτροφής που φθάνουν στο τραπέζι µας. Υψηλή διατροφική αξία Τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, σε σχέση µε τα συµβατικά, περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό και µεγαλύτερες συγκεντρώσεις πρωτεϊνών, βιταµινών, ιχνοστοιχείων, µεταλλικών αλάτων και ενζύµων. Επίσης, τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν συντηρητικά, πρόσθετα και διάφορες χηµικές ουσίες στην σύνθεσή τους. Είναι η καλύτερη πρόταση για µια ισορροπηµένη και φυσική διατροφή.

21 Καλύτερη γεύση Η φυσική διαδικασία µε την οποία αναπτύσσονται τα βιολογικά προϊόντα, τους επιτρέπει να διατηρούν ανέπαφη την φυσική τους σύσταση, τα θρεπτικά συστατικά και τις βιταµίνες τους. Τον πλούτο αυτό των βιολογικών προϊόντων φανερώνει η µεστή γεύση και το αυθεντικό τους άρωµα. Σωστή ανάπτυξη των παιδιών Τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής αποτελούν την καλύτερη πρόταση για την παιδική διατροφή. Οι βιταµίνες, τα ιχνοστοιχεία και τα άλλα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν διατηρούνται ανέπαφα, µεταβολίζονται και απορροφώνται καλύτερα από τον οργανισµό, χτίζοντας τα θεµέλια για την γερή ανάπτυξη των παιδιών. Προστασία του περιβάλλοντος Οι πρακτικές της βιολογικής καλλιέργειας είναι τέτοιες που προστατεύουν το περιβάλλον. Με σεβασµό στους ρυθµούς της φύσης, οι βιοκαλλιεργητές συνδυάζουν την παράδοση µε την σύγχρονη γνώση, καλλιεργούν σε µικρές εκτάσεις χρησιµοποιώντας µόνο φυσικά λιπάσµατα και χωρίς φυτοφάρµακα, προστατεύοντας το έδαφος, την ατµόσφαιρα και τα αποθέµατα νερού. Επιπλέον, ενισχύουν την γονιµότητα του εδάφους εναλλάσσοντας τα είδη που καλλιεργούν και επιτρέπουν την φυσική ωρίµανση των καρπών χωρίς να εντατικοποιούν ή να επιταχύνουν την παραγωγή µε τεχνητές µεθόδους. Πραγµατική αξία Η φυσική διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας τους επιτρέπει να διατηρούν ανέπαφη τη φυσική τους σύσταση, τα θρεπτικά συστατικά, τις βιταµίνες και τα ιχνοστοιχεία τους, καθιστώντας τα ανώτερα από τα συµβατικά. Επιλέγοντας λοιπόν βιολογικά προϊόντα, επιλέγουµε έναν αυθεντικό, φυσικό τρόπο διατροφής ο οποίος προασπίζει την υγεία µας, συντελεί στην προστασία του περιβάλλοντος το οποίο αξίζει να το ζήσουµε και να το κληροδοτήσουµε όσο πιο ανέγγιχτο γίνεται στις γενιές που έρχονται.

22 Πιστοποίηση - εγγύηση Την αυθεντικότητα των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας προασπίζει η ίδια η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως απαιτεί ο Ευρωπαϊκός κανονισµός 2092/91, η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και της επεξεργασίας τους από αρµόδιους εγχώριους και ξένους οργανισµούς πιστοποίησης. Τα πιστοποιηµένα προϊόντα βιολογικής παραγωγής φέρουν πάντα την ένδειξη "βιολογικό προϊόν", το σήµα του οργανισµού που τα πιστοποιεί καθώς και τον ειδικό αριθµό πιστοποίησης. Είναι ακριβά τα βιολογικά προϊόντα; Ακριβότερα, γιατί απαιτείται περισσότερη εργασία Όπως κάθε προϊόν υψηλής ποιότητας που µάλιστα απαιτεί ιδιαίτερη γνώση και προσωπική φροντίδα, έτσι και τα βιολογικά προϊόντα είναι κάπως πιο ακριβά από τα συµβατικά. Αυτό δεν είναι πάντα κανόνας και εξαρτάται από το προϊόν, τις καιρικές συνθήκες κ.λπ.. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε τιµές ίδιες ή και χαµηλότερες από τα συµβατικά. Οι τιµές των βιολογικών προϊόντων είναι διεθνώς υψηλότερες. Οι τελικές τιµές που πληρώνει ο καταναλωτής για το βιολογικό προϊόν µεγεθύνονται από το σηµαντικά υψηλότερο κόστος διανοµής. Στις οργανικές καλλιέργειες απαιτείται περισσότερη εργασία από ό,τι στις συµβατικές. Η απαιτούµενη εργασία εξαρτάται βέβαια από τον βαθµό εκβιοµηχάνισης. π.χ., στη Γερµανία έρευνα έδειξε ότι για τα δηµητριακά και το γάλα απαιτείται περίπου ίση εργασία και στις δύο καλλιέργειες, ενώ για τις πατάτες, το ξερίζωµα των ζιζανίων µε το χέρι στις βιοκαλλιέργειες απαιτεί 100 περισσότερες ώρες τον χρόνο ανά εκτάριο. Συχνά οι βιοκαλλιεργητές για να καλύψουν τη διαφορά ποσοστού κέρδους αναλαµβάνουν οι ίδιοι την επεξεργασία και τη διάθεση των προϊόντων τους, αυξάνοντας ακόµη περισσότερο τις ώρες εργασίας. Οι Γερµανοί οινοπαραγωγοί, για να εξισώσουν το εισόδηµά τους µε αυτό των «συµβατικών» συναδέλφων τους, πωλούν οι ίδιοι το κρασί που παράγουν.

23 Άλλωστε είναι γεγονός ότι αγοράζοντας βιολογικά προϊόντα, αγοράζετε περισσότερο προϊόν σε αντίθεση µε τα συµβατικά τα οποία περιέχουν 20-30% περισσότερο νερό στην σύστασή τους. Η συγκέντρωση µεγάλων ποσοτήτων νερού στα συµβατικά προϊόντα οφείλεται καθαρά στην χρήση χηµικών λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων και άλλων χηµικών ουσιών οι οποίες χρειάζονται περισσότερο νερό για να απορροφηθούν µε αποτέλεσµα να "αραιώνονται" οι θρεπτικές τους ουσίες. Πιο θρεπτικά τα βιολογικά προϊόντα ιττώς ωφέλιµα για την υγεία αποδεικνύονται τα βιολογικά προϊόντα - ζωτικής και φυτικής προέλευσης. Όπως υπογραµµίστηκε σε ηµερίδα από τον γενικό διευθυντή του Eνιαίου Φορέα Eλέγχου Tροφίµων κ. Xρ. Aποστολόπουλο, επιστηµονικές µελέτες καταδεικνύουν ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι µόνον λιγότερο επιβαρυντικά για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αλλά έχουν και µεγαλύτερη θρεπτική αξία(βλ. ΠΙΝΑΚΑ 1.2), καθώς περιέχουν ουσίες πολύτιµες για τον ανθρώπινο οργανισµό, που στα «συµβατικά» προϊόντα απαντούν σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις. Eνδεικτικά, ο κ. Aποστολόπουλος αναφέρθηκε σε αντιοξειδωτικές ουσίες και ακόµη περισσότερο στα ιχνοστοιχεία, που απαντούν στα βιολογικά προϊόντα σε ποσότητες τετραπλάσιες απ' ό,τι στα κοινά τρόφιµα. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται και στο σαλικυλικό οξύ, που βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα βιολογικά λαχανικά και έχει ικανή συµβολή στην πρόληψη καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων, αλλά και µορφών καρκίνου.

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ Φωσφόρος Ασβέστι ο Μαγνήσι ο Κάλλι ο Σίδηρο ς Βιολογικά 0,36 40,05 60,2 99,7 227 Φασόλι Μη 0,22 15,5 14,8 29,1 10 βιολογικά Βιολογικά 0,38 60,1 43,6 148,3 94 Λάχανο Μη 0,18 17,5 13,6 33,7 20 βιολογικά Βιολογικά 0,43 71,1 49,3 176,5 516 Μαρούλι Μη 0,22 16,1 13,1-9 βιολογικά Βιολογικά 0,35 23,2 59,2 148, Ντοµάτα Μη 0,16 4,5 4,5 58,8 1 βιολογικά Βιολογικά 0,52 96,1 203,9 237, Σπανάκι Μη 0,27 47,5 46,9 84,6 19 βιολογικά *Φωσφόρος: % ξηράς ουσίας **Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλλιο : mgr/100gr ξηράς ουσίας *** Σίδηρος : ppm ξηράς ουσίας Πηγή ΒΙΟ PLASIS (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ) 2.4 ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Tα βιολογικά προϊόντα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Μη µεταποιηµένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας (νωπά), καθώς και µεταποιηµένα που τουλάχιστον το 95% των συστατικών του έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. 2. Μεταποιηµένα προϊόντα τα οποία περιέχουν 50% - 95% που έχουν παραχθεί µε βιολογικό τρόπο. Τα µεταποιηµένα προϊόντα µε λιγότερο από 50% συστατικά βιολογικής προέλευσης απαγορεύονται στον βιολογικό τρόπο παραγωγής.

25 2.5 ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η χρησιµοποίηση του όρου «βιολογικό» για την σήµανση και την διαφήµιση γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής περιορίζεται στα προϊόντα που έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις αρχές παραγωγής και τους κανόνες µεταποίησης της Ε.Ε. 1257/99.Κανενα προϊόν δεν διατίθεται στο εµπόριο ως «βιολογικό» χωρίς να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί. Αρµόδιος φορέας πιστοποίησης και έλεγχου βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι το γραφείο βιολογικών προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο έχει αναγνωρίσει ιδιωτικούς φορείς που ελέγχουν τους παραγωγούς, µεταποιητές και εµπόρους. Τα ελληνικά προϊόντα που παράγονται µε τις µεθόδους της βιολογικής γεωργίας ελέγχονται και πιστοποιούνται από πέντε, προς το παρόν, φορείς εξουσιοδοτηµένους από το υπουργείο της γεωργίας: 1. τον Σύλλογο Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας(Σ.Ο.Γ.Ε.) 2. το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων (ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε) 3. τον Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ( ΗΩ) 4. τον Οργανισµό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (AGROCERT) µε έδρα όλων των παραπάνω την Αθήνα και 5. την ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΕ µε έδρα την Αλεξάνδρεια Ηµαθίας Τα βιολογικά προϊόντα επισηµαίνονται από τον φορέα µε ετικέτα που γράφει προϊόν βιολογικής γεωργίας όταν το προϊόν παράγεται 3 και επιπλέον χρόνια µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας ενώ η ένδειξη προϊόν βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο σηµαίνει ότι το προϊόν παράγεται µόνο 1 ή 2 χρόνια σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Οι έλεγχοι είναι: 1. Επιτόπιοι στο χώρο καλλιέργειας και αποθήκευσης 2. Λογιστικοί στα παραστατικά διακίνησης 3. ειγµατοληπτικοί χηµικού τύπου στις µεγάλες παρτίδες διακίνησης και 4. Στα υποχρεωτικά ηµερολόγια εργασιών του παραγωγού 2.6 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουµε πληθώρα πιστοποιητικών οργανισµών, σαν αποτέλεσµα των διαφορετικών προσεγγίσεων, σχολών, αντιλήψεων που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της

26 βιολογικής γεωργίας, για δεκαετίες τώρα. Ακόµα και µετά την ψήφιση του 2092/91 οι πιο σοβαροί και ιστορικοί οργανισµοί πιστοποίησης εξακολουθούν να λειτουργούν και µε τους δικούς τους κανονισµούς, οι οποίοι συνήθως είναι όχι µόνο αρτιότεροι, αλλά και αυστηρότεροι. Αυτό που ισχύει, και δικαίως,στην πράξη, είναι ο καν.2092/91 να θεωρείται σαν το ελάχιστο των προϋποθέσεων που θα πρέπει να τηρείται, αλλά το καθαυτό σήµα ποιότητας και εγκυρότητας να είναι το όνοµα και το σήµα κάθε πιστοποιητικού οργανισµού, όπως αυτό έχει κατοχυρωθεί στη συνείδηση του καταναλωτή για χρόνια τώρα. Ειδικότερα: Αναγνωρισµένοι οργανισµοί µε βάση τον καν. 2092/91 είναι: 3 στο Βέλγιο, 2 στη ανία, 52 στη Γερµανία, 5 στην Ελλάδα, 2 στην Ισπανία, 4 στη Γαλλία, 4 στην Ιρλανδία, 7 στην Ιταλία, 3 στο Λουξεµβούργο,1 στην Ολλανδία, 2 στην Πορτογαλία και 7 στη Μεγάλη Βρετανία. Θα πρέπει ν' αναφέρουµε ότι κάποιοι από τους εγκεκριµένους οργανισµούς στην πράξη είτε υπολειτουργούν είτε δε λειτούργησαν καθόλου, οπότε ο συνολικός αριθµός τους είναι µικρότερος. Ακόµη υπάρχουν περιπτώσεις οργανισµών µε παραρτήµατα σε περισσότερες από µια χώρες, ή οργανισµών που περιορίζουν τη δράση τους σε λίγους συνεταιρισµούς παραγωγών, οι οποίοι συνήθως είναι και τα µέλη τους. Από όλες τις χώρες της Ε.Ε., µόνο στην Ολλανδία το σύστηµα είναι µέχρι τώρα τουλάχιστον, µε αρκετές ιδιοµορφίες, ηµικρατικό, ενώ στην Ισπανία ισχύει ένα ιδιαίτερο περιφερειακό ηµικρατικό σύστηµα. Σε όλες τις άλλες χώρες έχουν χορηγηθεί εγκρίσεις κυρίως στους προϋπάρχοντες της κοινής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας οργανισµούς πιστοποίησης, οι οποίοι και αποδεδειγµένα διαθέτουν την ικανότητα, τις γνώσεις και τις εγγυήσεις για να λειτουργήσουν αξιόπιστα. 2.7 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Όπως αναφέραµε και παραπάνω οι οργανισµοί πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι πέντε. Για λόγους συντοµίας θα αναφερθούµε σε έναν από αυτούς και συγκεκριµένα στο ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. ΒΙΟΕΛΛΑΣ αποτελεί εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης για προϊόντα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ ιδρύθηκε το 2001 ως Ανώνυµη Εταιρεία(ΣΧΗΜΑ 2.1) από µέλη και

27 προσωπικό του Συλλόγου Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας Σ.Ο.Γ.Ε(ΣΧΗΜΑ 2.2) που ιδρύθηκε το 1985 και εγκρίθηκε το 1993 ως ο πρώτος Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης. Το ΒΙΟΕΛΛΑΣ είναι µέλος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Κινηµάτων για την Βιολογική Γεωργία (Ι.F.O.A.M.) (ΣΧΗΜΑ 2.3) ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΣΧΗΜΑ 2.1 ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΣΧΗΜΑ 2.2 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (Σ.Ο.Γ.Ε)

28 ΣΧΗΜΑ 2.3 I.F.O.A.M(International Federation of Organic Agriculture Movem 2.8 ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, φέρουν ειδική σήµανση που αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής τους. Η σήµανση πρέπει να περιέχει: 1. την επωνυµία της επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει ή εµπορεύεται το προϊόν και τον κωδικό πιστοποίησης, 2. το όνοµα (λογότυπο) του φορέα πιστοποίησης ο οποίος πρέπει να είναι αναγνωρισµένος από την αρµόδια αρχή (Υπουργείο Γεωργίας), 3. την ένδειξη "προϊόν βιολογικής γεωργίας", ή "προϊόν βιολογικής γεωργίας σε µετατροπή", ανάλογα µε το στάδιο πιστοποίησης. Οι καταναλωτές που αγοράζουν κάποιο προϊόν το οποίο είναι πιστοποιηµένο από έναν από τους πέντε οργανισµούς και φέρει το λογότυπο ενός από αυτών µπορεί να επισκεφθεί την εκάστοτε ιστοσελίδα και να επαληθεύσει την προέλευση του. Για τα προϊόντα που παράγονται ή/ και παρασκευάζονται στην Ελλάδα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, υπάρχει το Ενιαίο Σήµα Αναγνώρισης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (ΣΧΗΜΑ 2.4).

29 ΣΧΗΜΑ 2.4 ΕΝΙΑΙΟ ΣΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Για τα προϊόντα που παράγονται ή/ και παρασκευάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τον Καν. 2092/91, µπορεί να υπάρχει το Κοινοτικό Λογότυπο(βλ. ΣΧΗΜΑ 2.5). ΣΧΗΜΑ 2.5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 3.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ/ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑΦΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ Η βιολογική καλλιέργεια της σταφίδας στην περιοχή της Αιγιαλείας ανήκει µαζί µε την ελαιοκαλλιέργεια στις παλαιότερες προσπάθειες βιοκαλλιέργειας στον ελληνικό χώρο. Η σταφίδα άρχισε να καλλιεργείται µε τη βιολογική µέθοδο από τις αρχές τις δεκαετίας του Η τοπική ένωση παραγωγών συµµετέχει ενεργά στην διακίνηση εµπορία της παραγωγής και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την δυναµική ανάπτυξη αυτού του είδους καλλιέργειας στην περιοχή της Αιγιαλείας. Η συγκριτική ανάλυση της µέσης συνολικής προσόδου και του µέσου κόστους παραγωγής βιολογικής και συµβατικής καλλιέργειας σταφίδας στην περιοχή της Αιγιαλείας κατά την καλλιεργητική περίοδο παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1 Αποτέλεσµα µιας έρευνας του Χρ.Πάντζιου, Β.Τζουβελέκα και του Χρ. Φωτόπουλου Πίνακας 3.1: Συνολική πρόσοδος και κόστος παραγωγής βιολογικής και συµβατικής σταφίδας στην Αιγιαλεία, καλλιεργητική περίοδος ΑΠΟ ΟΣΗ(κιλά/στρ.) 2.ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ(δρχ./στρ.) Βιολογικές εκµεταλλεύσεις 309,4 226,3 Συµβατικές εκµεταλλεύσεις 233, ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(1x2) 4.Καν.Ε.Ε.2078/92(δρχ/στρ) 5.ΜΕΣΗ ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ(δρχ/στρ) , , , ,7 Συνολική πρόσοδος , ,2

31 ΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ρχ./στρ % ρχ./στρ % 1. Ενοίκιο Εργασία , ,3 46 α) Οικογενειακή β) Ξένη γ)ξένη µηχανική , , ,3-3. Λιπάσµατα , Φυτοφάρµακα Μέσα βιολογ. καταπολέµησης 5.096, Καύσιµα 3.078, Ηλεκτρική ενέργεια 161,3 0 27,8-8. απάνες πιστοποίησης 4.074, Άλλες µεταβλητές δαπάνες 417, , Συντήρηση παγίου κεφαλαίου 1.124, , Τόκοι κυκλοφοριακού κεφαλαίου 4.038, , Αποσβέσεις 8.381, ,7 5 Συνολικό κόστος , ,1 100 Κέρδος , ,1 Γεωργικό εισόδηµα , ,3 Γεωργικό εισόδηµα παραγωγού , ,0 Το πρώτο στοιχείο στον πίνακα είναι η απόδοση της κάθε καλλιέργειας του δείγµατος. Βλέπουµε ότι η απόδοση της βιολογικής καλλιέργειας σταφίδας είναι 309 κιλά ανά στρέµµα ενώ η απόδοση της συµβατικής καλλιέργειας φτάνει µόλις τα 233 κιλά ανά στρέµµα. Η µεγάλη αυτή διαφορά στην απόδοση υπέρ της βιολογικής καλλιέργειας οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί σταφιδοπαραγωγοί της περιοχής έχουν επικεντρωθεί κυρίως στον βιολογικό τρόπο καλλιέργειας της σταφίδας Το ενδιαφέρον αυτό των παραγωγών για τη βιολογική καλλιέργεια της σταφίδας µεταφράζεται ως περισσότερη προσπάθεια, µεγαλύτερη καλλιεργητική φροντίδα, γονιµότερα κτήµατα. Η συνεχής αυτή προσπάθεια οδήγησε τους παραγωγούς να µπορούν να εφαρµόζουν καλύτερα τις βιολογικές µεθόδους καλλιέργειας να βελτιώνουν τις τεχνικές τους µε αποτέλεσµα να έχουν όσο το δυνατόν χαµηλότερο κόστος και µεγάλες αποδόσεις. Όσον αφορά την τιµή που εισπράττουν κατά µέσο όρο οι βιολογικοί σταφιδοπαραγωγοί είναι µεγαλύτερη από την τιµή της συµβατικής.

32 Συγκεκριµένα, η τιµή που εισπράττουν κατά µέσο όρο οι βιολογικοί σταφιδοπαραγωγοί είναι 226 δραχµές ανά στρέµµα ενώ οι «συµβατικοί» παραγωγοί 180 δραχµές ανά στρέµµα. ηλαδή, η πρώτη είναι κατά 27,5% υψηλότερη από τη δεύτερη. Και εδώ, όπως και στην περίπτωση της ελαιοκαλλιέργειας, η δυνατότητα τυποποίησης της βιολογικής σταφιδοπαραγωγής από την τοπική Ένωση Παραγωγών Αιγιαλείας και η προώθησή της για εξαγωγή αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που εξασφαλίζουν αυξηµένη τιµή στους παραγωγούς. Τώρα, όσον αφορά τη σύνθεση του κόστους παραγωγής στις εξεταζόµενες καλλιέργειες συµπεραίνουµε ότι η δαπάνη εργασίας είναι κατά 1,5 φορά υψηλότερη στις βιολογικές καλλιέργειες. Η εργασία χωρίζεται σε τρεις οµάδες: -την οικογενειακή εργασία -την ξένη και -την ξένη µηχανική. Ακόµα πιο αναλυτικά η εργασία αναλύεται στις βασικότερες κατηγορίες της στον πίνακα 3.2. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα αυτού, ο µέσος όρος δαπάνης για εργασία σε όλες της τις κατηγορίες είναι εµφανώς υψηλότερος στις βιολογικές απ ότι στις συµβατικές καλλιέργειες. Μελετώντας ξανά τα στοιχεία του πίνακα 3.1 διαπιστώνουµε ότι το κόστος λίπανσης είναι επίσης αυξηµένο για τις βιολογικές εκµεταλλεύσεις. Συγκεκριµένα, η δαπάνη για λιπάσµατα ανά στρέµµα είναι περίπου κατά µέσο όρο τριπλάσια στις βιολογικές εκµεταλλεύσεις. Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι οι βιοκαλλιεργητές χρησιµοποιούν µεγαλύτερες ποσότητες κοπριάς και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους. Αντιθέτως, η µέση δαπάνη φυτοπροστασίας ανά στρέµµα είναι χαµηλότερη στις βιολογικές (5.097δρχ/στρ) απ ότι στις συµβατικές (8.507δρχ/στρ) εκµεταλλεύσεις. Από την άλλη πλευρά, το κόστος που έχουν µόνο οι βιοκαλλιεργητές, δηλαδή αυτό της πιστοποίησης, ανέρχεται στις χιλιάδες δραχµές ανά στρέµµα. Η προσεκτική µελέτη και ανάλυση των δεδοµένων, τόσο για τις βιολογικές όσο και για τις συµβατικές καλλιέργειες σταφίδας, µας οδηγεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον συµπέρασµα. Η βιολογική καλλιέργεια της σταφίδας έχει αυξηµένο σε σχέση µε τη συµβατική µέσο συνολικό κόστος παραγωγής ανά στρέµµα, κατά 46% περίπου, λόγω κυρίως των αυξηµένων δαπανών στην εργασία, στην αγοραζόµενη κοπριά και στις αποσβέσεις. Παρ όλα αυτά, οι υψηλότερες αποδόσεις, η επιπρόσθετη επιδότηση και η υψηλότερη δαπάνη οικογενειακής εργασίας εξασφαλίζουν στον «βιολογικό» παραγωγό εισόδηµα ( δρχ/στρ) υψηλότερο κατά 15% περίπου σε σχέση µε το εισόδηµα ( δρχ/στρ) του «συµβατικού» σταφιδοπαραγωγού.

33 Πίνακας 3.2: Ανάλυση των δαπανών εργασίας στις βιολογικές και συµβατικές καλλιέργειες σταφίδας του δείγµατος. Είδος εργασίας Συµβατικές Βιολογικές ελαιοκαλλιέργειες ελαιοκαλλιέργειες (δρχ/στρ) (δρχ/στρ) -Λίπανση-Φυτοπροστασία Οικογενειακή Ξένη µισθωτή Όργωµα -Κλάδεµα Οικογενειακή Ξένη µισθωτή Οικογενειακή Ξένη µισθωτή Συλλογή παραγωγής Οικογενειακή Ξένη µισθωτή Άλλες καλλιεργ. εργασίες Οικογενειακή Ξένη µισθωτή Σύνολο

34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διακίνηση των βιολογικών προϊόντων είναι το σηµαντικότερο κεφάλαιο στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας. Τα βιολογικά προϊόντα διακινούνται σε κλειστές συσκευασίες η κιβώτια. Στην ετικέτα των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να αναφέρονται: 1. Το όνοµα και η διεύθυνση του παραγωγού. 2. Το όνοµα και η διεύθυνση του µεταποιητή. 3. Το όνοµα του προϊόντος. 4. Γίνεται αναφορά στον βιολογικό τρόπο παραγωγής. 4.2 οµή του εµπορίου βιολογικών προϊόντων Το εµπόριο βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι αρκετά δυναµικό µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης εξαιτίας του εδάφους και των κλιµατολογικών συνθηκών οι οποίες είναι κατάλληλες για παραγωγή υψηλής παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Η αγορά βιολογικών προϊόντων βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης από τα τέλη της δεκαετίας του 90. Η κατηγορία των βιολογικών προϊόντων επεκτάθηκε πέρα από τα εξειδικευµένα αρχικά όρια της και οι προοπτικές της να κινηθεί ως η κυρίαρχη τάση µέσα στα επόµενα χρόνια κάθε άλλο παρά απαισιόδοξες είναι. Βασικοί λόγοι προς αυτήν την επιλογή είναι: οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και τα ζητήµατα ασφαλείας των τροφίµων µε τους καταναλωτές να έχουν την απαίτηση να γνωρίζουν ότι η τροφή τους δεν περιέχει χηµικά πρόσθετα και είναι υγιεινή( φόβοι για τροποποιηµένα γενετικά τρόφιµα και για τρόφιµα που προέρχονται από πειράµατα εναντίον ζώων οι δυσάρεστες εµπειρίες των καταναλωτών από την άκρατη εκβιοµηχάνιση της παραγωγής τροφίµων, ιδιαίτερα κατά την δεκαετία του 80. Η βιολογική αγορά τροφίµων στην Ελλάδα και γενικότερα στην Ευρώπη στηρίχθηκε σηµαντικά από τον αντίκτυπο γεγονότων όπως αυτό της ασθένειας των τρελών αγελάδων αλλά και από άλλα πιο πρόσφατα εθνικά γεγονότα ( γιαούρτια µεγάλης γνωστής εταιρείας, ακατάλληλα µέλια), ο φόβος των οποίων τόνισε την ανάγκη για επαγρύπνηση των καταναλωτών σε ζητήµατα διατροφικής ασφάλειας και ποιότητας. Η ποικιλία των βιολογικών προϊόντων επεκτείνεται τώρα σε ένα ευρύ φάσµα και αυτή η τάση παρέχει νέες ευκαιρίες για τους ενδιαφερόµενους.

35 4.3 Μερίδιο αγοράς ανά προϊόν Μιλώντας για τις κατηγορίες βιολογικών προϊόντων στην αγορά δεν περιοριζόµαστε µόνο σε τρόφιµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε κατηγορίες βιολογικών προϊόντων (ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1)που κυκλοφορούν στο λιανικό εµπόριο. ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΗ ΤΡΟΦΙΜΑ Καλλυντικά(σαµπουάν, σαπούνια, κρέµες κλπ Χειροτεχνήµατα και δώρα Χαρτιά και κάρτες ανακυκλωµένα Βιταµίνες και συµπληρώµατα διατροφής Απορρυπαντικά ΝΩΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Ψυγείου και κατεψυγµένα Φρούτα και λαχανικά Προϊόντα αρτοποιοιίας Τυριά και Αλλαντικά Κρέας, ψάρι, κοτόπουλο ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Κρασί και µπύρα Pet food Τσάϊ και Καφές Χυµοί και αναψυκτικά Αρτύµατα και σάλτσες Κονσερβοποιηµένα λαχανικά και σούπες Ζαχαρωτά και σνακ Ψωµί, κεϊκ, µπισκότα Μέλι, µαρµελάδα ηµητριακά Λάδια και ξύδια Ζυµαρικά Βότανα και µπαχαρικά Βρεφικές τροφές Επιδόρπια και κρέµες Τα βιολογικά προϊόντα που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο εµπορικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι τα τρόφιµα, δεδοµένου ότι οι υπόλοιπες κατηγορίες βιολογικών προϊόντων δεν έχουν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά.

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας.

5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας. 5. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Υπό ρος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΟ ΗΜΑΤΑ, Αναπλ. Καθηγητή ΤΕΙ Λάρισας. 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βιολογική γεωργία είναι µία από τις εναλλακτικές µορφές γεωργικής παραγωγής και αποτελεί αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ» Λασηθιωτάκη Μπέλλα Α.Μ. 13338 Μαγκουρίλου Παναγιώτα Α.Μ. 12172 Ροζακέας

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡHTHΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΝΤΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ Σπουδάστριες: Καραγκούνη Μαρία Χαραλάµπους Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης

«Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής. γεωργίας στην πυρόπληκτη περιοχή της ορεινής ζώνης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ «Προβλήματα και προοπτικές για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην πυρόπληκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΜ: 309/05 & ΝΤΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΜ: 338/05

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ, ΑΜ: 309/05 & ΝΤΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ, ΑΜ: 338/05 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Κατεύθυνση: Φυτική Παραγωγή Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ ΛΙΛΤΣΗ ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο

Επιχειρηματικό Σχέδιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Επιχειρηματικό Σχέδιο ίδρυσης οινοποιείου Καθηγητής : Μπογάς Χρήστος Σπουδαστές :Ιωαννίδης Σπύρος - Βαβατζιάνη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων

Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων Αθήνα 2006 1 Περιεχόμενα Μάρκετινγκ Διαφήμιση βιολογικών προϊόντων... 1 Α. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παράγοντες που επηρεάζουν τους καταναλωτές να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα : Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: Η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και οι προοπτικές της για την Ελλάδα Τελική Εργασία Επιβλέπουσα: Κλ. Σπύρου Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 4 1.1. Ιστορικό... 4 1.2. ιαφορές συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας... 6 1.3. Πως αναγνωρίζω πιο προϊόν είναι Βιολογικό;... 7 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΟΡΑΣ... 8 2.1. Παγκόσµια Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΒΑ - TQM ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ» ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚ ΟΣΗ 1999 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ : CRF Ο.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ

Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ MARKETING ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ Νοέµβριος 2003 Επικαιροποίηση στοιχείων: Φεβρουάριος 2005 Τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2006 Σκοπός Στην ενότητα αυτή γίνεται μια ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου»

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή 3 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίµων 5 2 Οι τάσεις στην παγκόσµια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίµων 9 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 9 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθηγητής Φώτιος Θ. Γραβάνης Τµήµα Φυτικής Παραγωγής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας, 41110 Λάρισα. F.T.Gravanis@teilar.gr 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ασφάλεια Τροφίμων και Δημόσια Υγεία Από την Ευρωπαϊκή επιταγή στην Εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Μαυριλιδάκης Νεκτάριος Επιβλέπων καθηγητής: Μουστάκης Βασίλης Χανιά 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή

Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής. Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Τεχνολογικό εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Μάρκετινγκ βιολογικών προϊόντων και Συμπεριφορά Καταναλωτή Επιβλέπων Καθηγητής:Σταυρούλα Καραβά Εισηγητής: Ιφιγένεια Καναρίδου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή

Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας Ηπείρου» Εισαγωγή Εισαγωγή 2 1 Ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων 4 2 Οι τάσεις στην παγκόσμια γεωργία και παραγωγή / διάθεση τροφίμων 8 21 Έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO «Γεωργική Επιθεώρηση για το 2011» 8 22 Η νέα ΚΑΠ και η επίδρασή

Διαβάστε περισσότερα

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ]

[ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] 1 PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ Θεσµικό Πλαίσιο του ικτύου ] [WP 3.2, Deliverable

Διαβάστε περισσότερα