Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας."

Transcript

1 Φοιτητές: Ζαχαριάδης Παναγιώτης, Καμάρας Ταξιάρχης Επιβλέπων καθηγητής: Μπελαβίλας Νίκος Ο ποταμός Άρνος και η σχέση του με την πόλη της Φλωρεντίας. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 2008.

2 2

3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αφορμή για την επιλογή του θέματος υπήρξε η παραμονή μας για 5 μήν ες στην πόλη της Φλωρεντίας με το πρόγραμμα Socrates Erasmus. Ευχαριστίες στον καθηγητή Ulisse Tramonti του πανεπιστημίου Universita degli studi di Firenze, καθώς και της καθηγήτριας N. Nov elli για τις σημειώσεις από την έρευνά της με τίτλο Il sistema dell Arno a Firenze: analisi e proposta di un m etodo progettuale, καθώς και για την όλη επιτήρησή της κατά τη φοίτησή μας στην πόλη της Φλωρεντίας. 3

4 4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 1.1. Γενικά για τις παραποτάμιες πόλεις Η περίπτωση της Φλωρεντίας Γενικές πληροφορίες. 2. Ιστορικά στοιχεία σύντομη αν αφορά στην ιστορική εξέλιξη της πόλης της Φλωρεντίας και κυρίως στα σημεία που αφορούν τη σχέση της με το ποτάμι. 3. Πολεοδομική εξέλιξη της Φλωρεντίας Η Φλωρεντία στην αρχή του 13 ου αιώνα Στοιχεία της πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης τον 13 ο αιώνα Διαχωρισμός της πόλης σε διοικητικές εν ότητες κατά την περίοδο του μεσαίων α Η Φλωρεντία τον 19 ο αιώνα Παρεμβάσεις στο εσωτερικό των τελευταίων περιμετρικών τειχών, από τις αρχές του 19 ου αιώνα μέχρι σήμερα Σχέδιο Poggi. 4. Ιστορική αναφορά των πλημμυρών του ποταμού Άρνου και οι επιπτώσεις τους στην πόλη της Φλωρεντίας Η πλημμύρα του 1966 και οι καταστροφές που προκάλεσε στην πόλη της Φλωρεντίας. 5. Το ζήτημα της αν οικοδόμησης της πόλης μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο Η αν οικοδόμηση στην περιοχή του ποταμού Άρνου - η ζώνη γύρω από την Ponte Vecchio Η αν οικοδόμηση των γεφυρών ένα πρόβλημα πολεοδομικό. 6. Ο Άρνος ως στοιχείο της πολεοδομικής δομής της Φλωρεντίας Η όψη του Άρνου πριν από τις παρεμβάσεις του 19 ου αιώνα για τη δημιουργία των νέων παραποτάμιων δρόμων (lungarni) Σχηματική απεικόνιση των οχυρώσεων στις όχθες του Άρνου Οι διαμορφώσεις των οδικών κόμβων στην αρχή των γεφυρών πριν από τις παρεμβάσεις του 19 ου αιώνα για τη δημιουργία των νέων παραποτάμιων δρόμων (lungarni) Η κατασκευή των νέων παραποτάμιων δρόμων (lungarni) τον 19 ο αιώνα Πληροφορίες για τους νέους παραποτάμιους δρόμους Η σημεριν ή όψη του Άρνου Βασικές προσβάσεις στην πόλη Κυκλοφορία στην περιοχή του ποταμού Άρνου Τα κέντρα της πόλης και η σύνδεσή τους Χρήσεις γης εκατέρωθεν του ποταμού Άρνου Τουριστικοί άξονες Χώροι στάσης χώροι πρασίνου Σχέση του αστικού ιστού με το ποτάμι: τα μέτωπα οι τομές Επεμβάσεις στην κοίτη του ποταμού. 7. Οι γέφυρες στον Άρνο Γέφυρα Ponte Vecchio Γέφυρα Ponte alla Carraia Γέφυρα Ponte alle Grazie Γέφυρα Ponte Santa Trinita. 5

6 7.5. Γέφυρα Ponte della Vittoria Γέφυρα Ponte di San Niccolo Γέφυρα Ponte Am erigo Vespucci. 8. Άλλες ευρωπαϊκές παραποτάμιες πόλεις Λονδίνο Παρίσι Άμστερνταμ Λυών Βιέννη Βουδαπέστη. 9. Ανάκτηση της αστικής σημασίας του ποταμού. 10. Επίλογος 11. Βιβλιογραφία. 12. Παράρτημα φωτογραφιών Οι νέοι παραποτάμιοι δρόμοι Οι βασικές πλατείες της πόλης Βασικά τουριστικά αξιοθέατα Χώροι πρασίνου Γέφυρες Γενικές φωτογραφίες. 6

7 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Γενικά για τις παραποτάμιες πόλεις. Το ποτάμι ανέκαθεν αποτελούσε έν α φυσικό στοιχείο που προσέλκυε την περιέργεια και το θαυμασμό του ανθρώπου, εν ώ συγχρόνως αποτελούσε και κιν ητήρια δύναμή του. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο άνθρωπος δημιούργησε οικισμούς σε στενή επαφή με το ποτάμι, με σκοπό να εκμεταλλευτεί όλες εκείνες τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει, όπως αλλιεία, άδρευση, ύδρευση, μεταφορά, επικοινωνία, παροχή ενέργειας κλπ. Ο ποταμός, όμως, δε χρησιμοποιήθηκε από τους ανθρώπους μόν ο για τις ευεργητικές επιδράσεις του, αλλά και ως αμυντικό μέσο, αφού αποτελεί ουσιαστικά μία φυσική τάφρο. Έτσι πολλές ρωμαϊκές αλλά και μεσαιων ικές πόλεις έχουν ως όριά τους από τη μία πλευρά τείχος και από την άλλη το ποτάμι. Ποιά είναι όμως η μορφή και τα χαρακτηριστικά μιας παραποτάμιας πόλης; Αυτά σίγουρα ποικίλουν, αφού το ποτάμι αποτελεί ένα πολύ σημαν τικό φυσικό στοιχείο, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη των οικισμών που βρίσκονται παράπλευρά του. Η ιδιαιτερότητα της περιοχής του ποταμού και ο τρόπος που ο οικισμός συναντά το νερό, δίνουν το χαρακτήρα στη μορφή της πόλης. Η παράταξη της παράλληλης ανάπτυξης με τον ποταμό είναι μια κοινή λύση για τέτοιας μορφής οικισμούς, αφού μεγιστοποιεί τη δυνατότητα αξιοποίησής του. Έτσι πολλών πόλεων το τόξο έχει χτιστεί πάνω σε νερό κατά μήκος ποταμών ή στο δέλτα τους, ή στη συνάντηση δύο ή περισσότερων ποταμών ή ακόμη και στην άκρη λιμν ών και θαλασσών. Όπως αναφέρθηκε, λόγω της φυσικής ιδιαιτερότητάς του, συχνά το ποτάμι χρησιμοποιήθηκε ως έν α αμυντικό όριο, από διάφορες παραποτάμιες πόλεις. Το γεγονός αυτό υπαγόρευε την ανάπτυξη της πόλης στη μια μόν ο όχθη του ποταμού. Κατά το πέρασμα του χρόνου όμως, οι πόλεις αυτές άρχισαν να προσανατολίζονται και να επεκτείνονται προς το ποτάμι, ώστε αυτό να αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και ώφελος από την εκμετάλλευσή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εξάπλωση της πόλης ταυτόχρονα και από τις δύο όχθες του ποταμού, εκμεταλλευόμεν η το πλάτος του για τη δημιουργία συχνής γεφύρωσης, ώστε να καταργηθεί το πρόβλημα επικοινωνίας του εν ός τμήματος με το άλλο. Ο ποταμός πλέον ήταν μια ευκολία, κύρια εθνική οδός, πηγή πόσιμου νερού και δύναμη για τη βιομηχανία. Για τη διάσχιση του ποταμού και την επαφή με την άλλη πλευρά, αρκετές πόλεις εκμεταλλεύτηκαν συχνά την ύπαρξη ενός μικρού νησιού (π.χ. Παρίσι). Κατά τη διάρκεια του μεσαίων α, μια από τις πιο κοινές μορφές παραποτάμιας πόλης αναπτυσσόμενης και στις δύο όχθες του ποταμού, σε όλη την Ευρώπη, ήταν το cille-pont ή γέφυρα-πόλη. Σύμφωνα με τη μορφή αυτή, η κύρια ανάπτυξη στηρίζεται στη μια όχθη του ποταμού, με μια ή περισσότερες γέφυρες που τον διασχίζουν προς μια περιοχή, η οποία είν αι περιτειχισμένη, αλλά μικρότερης και λιγότερης σημασίας και που σχεδόν πάντα προήλθε ως ένα λαϊκιστικό προάστιο απέναντι από μια κύρια πύλη της πόλης. Πολλές φορές η υποβοηθητική σημασία της περιοχής αυτής είναι υπονοούμενη και από τα ονόματα που της δίνονται (όπως για παράδειγμα Oltrarno στην περίπτωση της Φλωρεντίας, που σημαίν ει «η άλλη πλευρά του Άρνου»). Η γέφυρα μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων ήταν πολύ σημαν τικό στοιχείο, μερικές φορές ήταν οχυρωμένη, ή τουλάχιστον είχε έν αν πύργο, χτισμένη με σπίτια και καταστήματα και συνεχιζόμενη και προς τις δύο άκρες της με κύριες οδούς. 7

8 Εξαιτίας της φυσιολογίας του, το ποτάμι αποτελεί έν αν ισχυρό άξονα που συνήθως διαχωρίζει τις δύο περιοχές που βρίσκονται εκατέρωθέν του. Εκτός δηλαδή από την έννοια και τη χρήση του ως δρόμου επικοινωνίας, είναι ταυτόχρονα και έν α όριο στο εσωτερικό της πόλης. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για την πόλη, λοιπόν, είναι ο βαθμός σύνδεσης και επικοινωνίας των δύο όχθεων, η οποία επιτυγχάνεται με τις κατάλληλες γεφυρώσεις. Σημαν τικό ρόλο στο ζήτημα αυτό παίζουν τα φυσικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε ποταμού και κυρίως το πλάτος του, αφού όσο πιο στενό είναι το ποτάμι, τόσο πιο εύκολη και συχνή είναι η γεφύρωση, επομένως και η επικοινωνία. Στην αν τίθετη περίπτωση (μεγάλο πλάτος) συναντάμε αραιή γεφύρωση, γεγονός που δυσχεραίνει την σύνδεση και επιβαρύνει την εν ότητα της πόλης. Το ποτάμι, λοιπόν, διαδραματίζει για τις παρακείμενες σ αυτό πόλεις καταλυτικό ρόλο τόσο στην αν άπτυξή τους, όσο και στη λειτουργία τους. Μια περαιτέρω μελέτη των παραποτάμιων πόλεων, επομένως, είναι μια διεργασία εύλογη και ενδιαφέρουσα Η περίπτωση της Φλωρεντίας Γενικές πληροφορίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μεσαιωνικής παραποτάμιας πόλης με ιδιαίτερο εν διαφέρον είναι αυτό της Φλωρεντίας, δεδομένου ότι το ποτάμι διέρχεται μέσα από το ιστορικό της κέντρο. Η μελέτη και η ανάλυση της σχέσης του με την πόλη θα βοηθήσει στην κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος «πόλη-ποτάμι», αλλά και θα απαντήσει σε έν α γενικότερο ερώτημα: κατά πόσο η πόλη της Φλωρεντίας αξιοποίησε στη διάρκεια της ιστορίας της το ποτάμι, ένα από τα βασικότερα στοιχεία που καθόρισαν την αν άπτυξή της και έπλασαν τη σημεριν ή μορφή της. Η Φλωρεντία βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία (εικ.1) και είναι η πρωτεύουσα της περιοχής της Τοσκάνης, καταλαμβάνει έκταση 102 χλμ 2 και έχει περίπου πληθυσμό ( περίπου μαζί με τα προάστια). Διετέλεσε μάλιστα και πρωτεύουσα του ιταλικού κράτους την περίοδο Διασχίζεται από τον ποταμό Άρνο (εικ.2), ο οποίος πηγάζει από τα Απέννινα όρη, και πιο συγκεκριμένα από την περιοχή του Casentino, και μετά από διαδρομή 241 χλμ. εκβάλλει στην Τυρηνική θάλασσα (ΠΗΓΗ: ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια wikepedia Η Φλωρεντία ήταν σημαν τικό εμπορικό και οικονομικό κέντρο του ευρωπαϊκού μεσαιωνικού κόσμου και θεωρείται η γεννέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ιστορικό της κέντρο αν ακυρήχθηκε από την UNESCO ως αξιοθέατο παγκόσμιας κληρονομιάς το Εικ.1: Η θέση της Φλωρεντίας στην Ιταλία. Εικ.2: Η θέση του Άρνου στην Ιταλία. 1 ΠΗΓΕΣ: The city assembled: The element s of urban form t hrough hist ory, Spiro K ost of, Thames and Huds on, 1992 The city shaped: Urban pat t erns and meaning t hrough hist ory, Spiro K ostof, Thames and Huds on, 1991 Το ποτάμι ως φυσικό στοιχείο στην Αρχιτεκτονική, Παπαστεργίου Ευαγγελία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2005 Παραποτ άμιες πόλεις, Αποστολάκη Αικατε ρίν η, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006 htt p: //en.w ikipedia. org/w iki/florence 8

9 2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ 2 Η χρονολόγηση της προέλευσης της πόλης της Φλωρεντίας είναι αμφισβητούμεν η και στενά συνδεδεμένη με τον τύπο της πρώτης εγκατάστασης: κάστρο ή αποικία; Η πρώτη υπόθεση αναφέρει ότι η δημιουργία της είχε σκοπό κατ ουσίαν στρατιωτικό και χρονολογικά τοποθετείται στο 2 ο αιώνα π.χ., εποχή της διείσδυσης της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην περιοχή. Η δεύτερη υπόθεση τοποθετεί χρονολογικά τη γέννηση της πόλης στα μέσα του 1 ο αιώνα π.χ., προηγούμενη μιας γενικής ειρηνοποίησης της περιοχής και του διαχωρισμού της σε εκατονταρχίες. Η θέση που κατέλαβε η πόλη σε σχέση με το ποτάμι ήταν καθαρά θέμα στρατηγικής. Από το απλό γεωγραφικό αν άγλυφο της περιοχής γύρω από τον Άρνο μέχρι τον έλεγχο του μον αδικού περάσματος που υπήρχε στο ποτάμι: έν α ετρουσκικό πέρασμα που εξασφάλιζε τη σύνδεση μεταξύ βορρά και νότου. Οι ρωμαίοι άποικοι φρόντισαν να εξασφαλίσουν αυτό το πέρασμα χτίζοντας μία γέφυρα, ήδη από τον 1 ο αιώνα π.χ., λίγα μέτρα από το σημείο όπου σήμερα βρίσκεται η Ponte Vecchio, εκεί όπου το άν οιγμα του ποταμού είναι το μικρότερο. Η στρατηγική φύση της εγκατάστασης της πόλης, η οποία ήθελε να προσανατολιστεί σύμφωνα με τους βασικούς άξονες, καθορίζει την τοπογραφική της διαμόρφωση και επιπεδομετρία. Αρχικά αν απτύχθηκε σε απόσταση από το ποτάμι, σε σχέση όμως με την πορεία του και διατηρώντας οπτική επαφή μ αυτό. Ήταν μόλις την εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας που η πόλη άρχισε να εκδηλώνει έν α αυξανόμενο εν διαφέρον για το ποτάμι, πάνω στο οποίο θα βασιστεί κατά το μεσαίων α. Εκτός από τα περιφερειακά τείχη, η Φλωρεντία ήδη από τον 1 ο αιώνα μ.χ. ήταν εξοπλισμένη από μια σειρά δημόσιων κτιρίων όπως θέατρα, λουτρά, αμφιθέατρα κλπ. Ιδιαίτερα σημαν τική, όμως, είναι η ύπαρξη εν ός ποτάμιου λιμανιού, του οποίου η μορφή είναι ακόμα αναγνώσιμη στον σημερινό αστικό ιστό, στο μέρος όπου βρίσκεται σήμερα η πλατεία Mentana. Το λιμάν ι αυτό επέτρεπε τη σύνδεση, μέσω της ναυσιπλοϊας, της Φλωρεντίας με τη θάλασσα. Πολλές δημόσιες λειτουργίες της πόλης σχετίζονταν με το ποτάμι: το όν ομα της μεσαιωνικής «πλατείας των ψαριών» (Piazzeta del Pesce), υποδηλώνει την ύπαρξη ψαραγοράς κοντά στην Ponte Vecchio, εν ώ υπήρχε και ένας αρχαίος ρωμαϊκός ιππόδρομος που εκτεινόταν από την πλατεία Santa Maria Novella έως τον Άρνο, και ο οποίος χρησιμοποιούταν περιστασιακά για την διεξαγωγή του θεάματος των ναυμαχιών. Στο σημείο αυτό ενδιαφέρον είναι να αναφερθούμε σε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που είχε τη μορφή «θεάτρου» στον Άρνο: οι μεγαλειώδεις γιορτές στο νερό. Το ποτάμι, σαν έν ας μεγάλος ελεύθερος χώρος στο εσωτερικό της πόλης, χρησιμοποιούταν μέχρι και το Μεσαίωνα σαν έν ας εξαιρετικός θεατρικός χώρος. Το τμήμα του ποταμού ανάμεσα στις γέφυρες Santa Trinita και Carraia προοριζόταν για τη διεξαγωγή του θεάματος. Η επιλογή του τόπου δεν ήταν τυχαία: η ύπαρξη των παραποτάμιων δρόμων και στις δύο όχθες προσέδιδε στον τόπο αυτό το χαρακτήρα ενός είδους κεντρικής σκην ής, χαρακτηριστικό γνώρισμα των μεσαιωνικών θεαμάτων. Επιπλέον, η ιδιαίτερη μορφή του τόπου χρησίμευε σαν φυσικό σκηνικό, χωρίς την αν άγκη για χρήση μεγάλων σκηνογραφικών μηχαν ών. Το πρώτο γν ωστό θέαμα που λάμβαν ε χώρα εκεί ήταν το «Spettacolo dell Inferno», μια τραγική κωμωδία που αναφερόταν στο θάνατο πολλών θεατών κατά την κατάρρευση της γέφυρας Carraia. Τον 15 ο αιώνα η παράδοση συνεχίστηκε με τις γιορτές, οι οποίες ήταν μεν συνηθισμένες αλλά δεν ήταν 9

10 πια η έκφραση της χοροδιακής αίσθησης όπως τον Μεσαίωνα. Τους λαϊκούς μύθους αντικατέστησαν οι κλασικές αλληγορίες, οι οποίες ήταν τώρα πια κατανοητές μόν ο από την αφρόκρεμμα των διαννοούμενων. Ακόμα και σήμερα ο Άρνος είν αι το θέατρο του θεάματος της τέχνης της φωτιάς, θέαμα που γίνεται προς τιμήν του San Giovanni και αποτελεί μν ήμη του μεγαλείου του παρελθόντος. Στον ύστερο μεσαίων α, το θέμα πόλη-ποτάμι υπαγορευόταν κυρίως από λόγους αμυντικής τάξης. Η πολιτική αστάθεια που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, και η οποία ευθυνόταν για τις συχνές επιδρομές των βαρβάρων, οδηγούσε στην μετατροπή των πόλεων σε οχυρά. Και η Φλωρεντία δεν αποτέλεσε εξαίρεση σ αυτόν τον κανόνα. Κατά τον 11 ο αιώνα μ.χ., η εκμετάλλευση του ποταμού περιοριζόταν στη χρήση του ως αμυντική τάφρος. Ακόμα και το πέρασμα στο ποτάμι που υπήρχε από την ρωμαϊκή εποχή αφέθηκε αφύλαχτο και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη και μν ήμες, έτσι ώστε ως πρώτη γέφυρα που χτίστηκε στη Φλωρεντία να θεωρείται μια γέφυρα που χτίστηκε τον έν ατο αιώνα μ.χ. με στοίβες από πέτρα. Ήταν μόλις τον 13 ο και 14 ο αιώνα μ.χ. που η πόλη άρχισε να αλλάζει ριζικά τη σχέση της με το ποτάμι. Με τα διαδοχικά περιμετρικά τείχη του και , η Φλωρεντία άρχισε προοδευτικά να ενσωματώνει στο εσωτερικό της τον Άρνο, μετατρέποντάς τον σε μια ισχυρή υποδομή για την οικονομία. Στις άκρες των φραγμάτων του 13 ου αιών α δημιουργήθηκαν τα σύνολα των μύλων του San Niccolo (εικ.3,4) και του παλιού νομισματοκοπείου, που από μόν α τους μπορούσαν να συν τηρήσουν οικονομικά ολόκληρη την πόλη. Στις όχθες του ποταμού αναπτύχθηκε η βιομηχανία της κατεργασίας του μαλλιού, αφού το ποτάμι προσέφερε την απαραίτητη Εικ. 3,4: Οι μύλοι του S.Niccolo (ΠΗΓΗ: Fir enze, ar chit ett ur a e citt a, G.Fanelli, Vallecchi, Firenze 1973.) Η καταγωγή των μύλων που βρίσκον ταν κοντά στην πύλη του S.Niccolo ήταν πολύ παλιά. Τον 13 ο αιώνα μ.χ. ανήκαν στους μον αχούς του S.Miniat o. Το νερό του ποταμού, αφού πρώτα έθετε σε κίνηση τους πρώτους μύλους, διέτρεχε ένα ειδικό κανάλι και πήγαινε να τροφοδοτήσει τους μύλους του Renai και του S.Gregorio, οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί για λογαριασμό της κυβέρν ησης, ίσως από τους Giovanni Pisano και T addeo Gaddi το Αυτοί οι μύλοι έκλειναν τις δύο τελευταίες αψίδες στο νότιο μέρος της γέφυρας pt.alle Grazie και περιβάλλονταν από οχυρωματικά τείχη, προσεγγίσιμα από μία πόρτα στην πλατεία Renai. Όλες οι εγκαταστάσεις του συγκροτήματος των μύλων καταστράφηκαν για υδραυλική ενέργεια που απαιτούταν για τη λειτουργία της, ενώ σ αυτό ξέπλεναν και τα ήδη κατεργασμένα δέρματα. Οι πλατείες που έβλεπαν στον Άρνο ήταν στενά συνδεδεμένες με την οικονομική δραστηριότητα που αναπτυσσόταν στο ποτάμι: η πλατεία των Αγίων Πάντων (Piazza Ognisassanti) δημιουργήθηκε ως έν ας ανοιχτός χώρος στον οποίο άπλωναν τα κατεργασμένα κομμάτια δέρματος για να στεγνώσουν η πλατεία Mentana, παλιότερα πλατεία του Άρνου, συνδεόταν στενά με τη λειτουργία του λιμαν ιού και χρησιμοποιούταν σαν μια επικλινής επιφάνεια με δοκούς, στην οποία έφταναν οι σχεδίες μεταφοράς ξυλείας που προέρχονταν από το Casentino η «πλατεία 10

11 των ψαριών» (Piazzeta del Pesce) ήταν η μόν η πλατεία στην οποία πωλούνταν τα ψάρια που αλλιεύονταν στον Άρνο. Οι ίδιες οι γέφυρες της Φλωρεντίας, οι οποίες κατασκευάστηκαν εκ νέου κατά το πρώτο μισό του 13 ου αιώνα μ.χ., διαμορφώθηκαν σαν τόποι εμπορικής δραστηριότητας, σαν φυσική προέκταση των δρόμων της πόλης. Για αρκετό καιρό, η Φλωρεντία διατηρούσε έν αν χαρακτήρα μεσαιων ικό, κατ ουσίαν εσωστρεφή δηλαδή, όσον αφορά ακόμα και το ποτάμι. Σε αντιστοιχία με τους μύλους, οι όχθες του ποταμού ήταν οχυρομένες για λόγους αμυντικής τάξης, αλλά επίσης και στο εσωτερικό της η πόλη εκδήλωνε σε σύγκριση με το ποτάμι μία εσωστρέφεια, που μόν ο κατά τη μεσολάβηση του 16 ου και 17 ου αιώνα μετριάστηκε. Ουσιαστικά, δρόμος κατά μήκος του Άρνου υπήρχε μόν ο από τη νότια όχθη. Η πλατεία των Αγίων Πάντων (Piazza Ognissanti) ήταν προστατευμένη από το ποτάμι με μία σειρά από δέντρα, που κατά τον 19 ο αιώνα αντικαταστάθηκε από κιγκλίδωμα, εν ώ η σημεριν ή πλατεία Mentana επικοινωνούσε με το ποτάμι μόνο μέσω μιας στοάς με καμάρες που οδηγούσε στην επικληνή επιφάνεια με τις δοκούς που προαναφέρθηκε. Οι προσπελάσεις στον Άρνο περιορίζονταν σε δύο, οι οποίες μάλιστα ήταν κλειστές από δύο πόρτες. Ήταν μόλις τον 15 ο αιώνα που εμφανίστηκε ένας εν αλλακτικός ρόλος για την λειτουργία του Άρνου στην πόλη. Ήταν η επαναστατική ιδέα του Brunelleschi για την Santo Spirito, μια πλατεία αν οιχτή προς το ποτάμι. Η ιδέα αυτή για τη δημιουργία μιας νέας σχέσης μεταξύ της πόλης και του ποταμού βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, και μερικές από τις πραγματοποιήσεις των επόμενων αιών ων βασίζονται πάνω σ αυτή. Από το άνοιγμα στον ποταμό της γκαλερίας Uffizi του 16 ου αιώνα, το Palazzo Corsini και την εκκλησία του San Frediano στο Castello, μέχρι και το άν οιγμα των παραποτάμιων δρόμων (lungarni), φανερώνεται η διάθεση του Δήμου για μια διαφορετική σχέση με το ποτάμι. Η πλατεία της γκαλερίας Uffizi είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πλατείας σχεδιασμένη ώστε να αν οίγεται στον Άρνο. Πράγματι, ήταν περιζήτητο έν α κατάλληλο άνοιγμα προς τον ποταμό, επιλυμένο όχι μόνο σε αρχιτεκτονικό, αλλά και σε πολεοδομικό επίπεδο. Προσθέτοντας την Piazza della Signoria και το Palazzo Vecchio που γειτνιάζουν με την πλατεία Uffizi, και που ουσιαστικά αποτελούν το κέντρο βάρους της δημόσιας δραστηριότητας, παρατηρείται έν α άν οιγμα προς τον ποταμό που όμοιό του δεν είχε προηγούμενο η Φλωρεντία. Οργανώνοντας την πλατεία με βάση έναν άξονα που έχει σημεία αναφοράς από τη μια τον πύργο του Arnolfo στο Palazzo Vecchio και από την άλλη το κενό του ποταμού, ο χώρος αποκτά μία έντονη αίσθηση δραματικότητας. Αυτό το συν αίσθημα προέρχεται επίσης από το διφορούμενο χαρακτήρα της πλατείας: ένας χώρος συγχρόνως εξωτερικός και εσωτερικός, που προβάλλεται στον Άρνο αλλά συγχρόνως (ΠΗΓΗ: διαχωρίζεται μ αυτόν διαμέσου εν ός χωρίσματος που συγχρόνως είναι και πέρασμα. Εικ. 5: Η πλατεία Uffizi. Διακρίνεται στο βάθος η στοά που τη συνδέει με τον ποταμό Άρνο. Firenze/U ffizi.jpg) 11

12 Το θέμα του Uffizi επαν αλλήφθηκε και στο Palazzo Corsini. Η όψη κατά μήκος του Άρνου επαναπροσδιορίστηκε έτσι ώστε η αυλή που βλέπει στο ποτάμι να εξασφαλίζει τη συνέχεια του δρόμου κατά μήκος της όχθης (lungarno). Προερχόμενη λιγότερο από τις απαιτήσεις της αμυντικής τάξης και λειτουργίας του Μεσαίωνα, εμφανίστηκε η επιθυμία για μια διαφορετική επαφή με το φυσικό στοιχείο, όπως καθαρά επαλληθεύεται στις απόψεις του 18 ου αιώνα. Ο 19 ος αιώνας, «συνέλεξε» αυτή την κληρονομιά και έδωσε την έν αρξη μεγάλων πολεοδομικών μεταλλαγών, φανερή εκδήλωση της διαφορετικής σχέσης μεταξύ πόλης και ποταμού. Με το άνοιγμα των παραποτάμιων δρόμων (lungarni) προς τον Άρνο, καταστράφηκαν όλες αυτές οι κατασκευές, όπως οι μύλοι, που χαρακτήριζαν από παλιά την όψη του Άρνου. Ένα νέο παραπέτασμα από τοίχους αντικατέστησε τη χαρακτηριστική μεσσαιωνική κορυφογραμμή των κτιρίων και γέννησε τη μόδα του περιπάτου κατά μήκος του ποταμού, η οποία μαζί με τις καφετέριες θα γίνει έν α κομμάτι χαρακτηριστικό της belle époque Φλωρεντίας. Τον 20 ο αιών α σημειών εται μία προοδευτική αδιαφορία της πόλης όσον αφορά το ποτάμι. Οι περιφερειακές εξαπλώσεις διευρύνονται σαν βεντάλια γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, απομακρύνοντάς τη από τον Άρνο. Η απώλεια της ταυτότητας της μοντέρνας πόλης εκδηλώνεται και στην σχέση της με το ποτάμι. Εικ.6: Άποψη του ποταμού Άρνου στο κέντρο της Φλωρεντίας στα μέσα του 18 ου αιώνα, πριν την κατασκευή των νέων παραποτάμιων δρόμων. Στο βάθος διακρίνεται η γέφυρα S.Trinita. (ΠΗΓΗ: Fir enze , I pr ogetti della Ricost r uzione, Carlo Cresti, Alessandro Gioli, Loris Macci, Giuliano Maggiora, Ulisse Tramonti, M.Elisabetta Bonafede, Fabio Fabbrizzi, Adriana Toti / Alinea editrice). 12

13 2 ΠΗΓΕΣ: Il sistema dell Arno a Firenze: analisi e proposta di un metodo progettuale, Tesi di Laurea di N.Novelli e U.E.Guarneri, A.A ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ Η Φλωρεντία στην αρχή του 13 ου αιώνα. Στις αρχές του 13 ου αιώνα (χάρτης 1), η πόλη της Φλωρεντίας ουσιαστικά αναπτυσσόταν μόν ο στη βόρεια όχθη του ποταμού. Ο Άρνος διαδραμμάτιζε έν αν πολύ διαφορετικό ρόλο από αυτόν που θα αποκτήσει στη συνέχεια, αφού μέχρι τότε δεν διέσχιζε το κέντρο της πόλης, αλλά απλώς περνούσε από δίπλα της. Χάρτης 1: Η Φλωρεντία στις αρχές του 13 ου αιώνα.(πηγη: Firenze, architettura e citta, G.Fanelli, Vallecchi, Firenze 1973) Στοιχεία της πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης τον 13 ο αιώνα. 13

14 Μέχρι το 13 ο αιώνα, οι δύο όχθες του ποταμού Άρνου συνδέονταν μόν ο στο κέντρο της πόλης, μέσω της μον αδικής γέφυρας που υπήρχε στη Φλωρεντία, την Ponte Vecchio. Με την επέκταση της πόλης, όμως, πραγματοποιήθηκαν νέες συνδέσεις: Η «Νέα» γέφυρα (Ponte Nuovo) ή Ponte alla Carraia όπως αποκαλέστηκε αργότερα (1) και η γέφυρα Rubaconte αργότερα alle Grazie (2), αμφότερες σε αντιστοιχία με τη νοητή γραμμή βορρά - νότου των περιμετρικών τειχών του 12 ου αιών α. Η γέφυρα Santa Trinita (3) είναι η τελευταία των τεσσάρων γεφυρών που στα τέλη του 19 ου αιώνα αποτελούσαν τις συνδέσεις των δύο τμημάτων της πόλης που χωρίζονταν από το ποτάμι. Στο σχέδιο 1 απεικονίζονται οι γέφυρες αυτές καθώς και η περίμετρος των δύο τελευταίων περιτειχίσεων ( , ) Οι βασικές πολεοδομικές παρεμβάσεις του 13 ου και 14 ου αιώνα που αφορούν τη σχέση πόλη- ποτάμι (χάρτης 2). Με χρονολογική σειρά: 1. Κατασκευή ( ) της «Νέας» Γέφυρας (Ponte Nuovo) ή «alla Carraia», ή οποία καταστράφηκε από την πλημμύρα του 1269 και αμέσως επανακατασκευάστηκε. Συνέπεια του ανοίγματος της γέφυρας ήταν η δημιουργία του δρόμου via dei Serragli. 2. Κατασκευή ( ) της γέφυρας Rubaconte (αργότερα alle Grazie). Ήταν κατασκευασμένη από πέτρα και αποτελούταν από δέκα τόξα. Επλήγει μόν ο μερικώς από την πλημμύρα του Κατασκευή (1252) της γέφυρας Santa Trinita. Κατέρρευσε με την πλημμύρα του 1269 και αμέσως επανακατασκευάστηκε. Κατέρρευσε επίσης με την πλημμύρα του 1333, και το κατασκευάστηκε εκ νέου. 10. Δημιουργία περιχαράκωσης στο εσωτερικό των πέμπτων περιφερειακών τειχών και του νέου τείχους του Oltrarno. 13. Το 1287 αποφασίστηκε η διάνοιξη δρόμου κατά μήκος του ποταμού (lungarno) από τη γέφυρα Rubaconte μέχρι την πλατεία Tardibuoi (σημεριν ή πλατεία Cavalleggeri). 14. Κατασκευή ( ) των έκτων περιμετρικών τειχών της πόλης από τον Arnolfo. 18. Στα τέλη του 13 ου αιών α δημιουργήθηκε η νέα πλατεία της Santa Maria Novella. 28. Ο Arnolfo μελετάει τη ρύθμιση της ροής του ποταμού Άρνου. 36. Επανακατασκευή (1345) της γέφυρας Ponte Vecchio που είχε καταρρεύσει το Διάν οιξη της οδού via dei Benci κατά τα δεύτερα μισά του 14 ου αιώνα, η οποία συνέδεε τον Άρνο με την πλατεία της Santa Croce. 41. Σχέδιο 1: Οι τρεις πρώτες γέφυρες και η περίμετρος των δύο τελευταίων περιτειχίσεων. (ΠΗΓΗ: Fir enze, architettura e citta, G.Fanelli, Vallecchi, Firenze 1973) Σχέδιο 2: Το σύστ ημα σύν δεσης των κεντρικών πλατειών pz. del Duom o και pz. della Signoria (ΠΗΓΗ: Fir enze, architettura e citta, G.Fanelli, Vallecchi, Firenze 1973) Ανοίχθηκε (1389) το πρώτο κομμάτι της οδού Calzaiuoli (βλ. παράρτημα 12.6., εικ. 79). Η οδός αυτή ένωνε δύο πολύ βασικούς πόλους της δημόσιας δραστηριότητας στη 14

15 Φλωρεντία, την πλατεία του Duomo και την πλατεία della Signoria. Η σύνδεση αυτή αποτέλεσε ένα σπουδαίο θέμα πολεοδομικής ενότητας και συνέχειας, αφού η οδός Calzaiuoli δεν αποτελούσε μόν ο μία συνενωτική αρτηρία. Σε συνδιασμό με τις δύο αυτές πλατείες και τη δημόσια λότζια του Mercato del Grano (βλ. παράρτημα 12.6., εικ. 81), η Calzaiuoli απέκτησε χαρακτήρα πλατείας, αφού ήταν ένας χώρος με διάφορες λειτουργίες (στάσης, δημόσιων επαφών, εμπορίου). Δημιουργήθηκε έτσι ένας ισχυρός πυρήνας δημόσιων λειτουργιών (σχέδιο 2), ο οποίος όμως για την ώρα είχε διέξοδο στο ποτάμι μόν ο μέσω της πλατείας των Uffizi, αφού η οδός Calzaiuoli δεν συνέχιζε μέχρι τον Άρνο. Χάρτης 2: Οι βασικές πολεοδομικές παρεμβάσεις του 13 ου και 14 ου αιώνα..(πηγη: Firenze, architettura e citta, G.Fanelli, Vallecchi, Firenze 1973) 3.2. Διαχωρισμός της πόλης σε διοικητικές ενότητες κατά την περίοδο του μεσαίωνα. 15

16 1. Διαχωρισμός της πόλης σε συνοικίες κατά την περίοδο των πρώτων περιμετρικών δημοτικών τειχών (χάρτης 3): Η πόλη των πρώτων περιμετρικών τειχών υποδιαιρούταν σε συνοικίες, καθεμία από τις οποίες εκτεινόταν στο εσωτερικό των τειχών και μπροστά από μία πύλη: την πύλη «Porta Domus» στο βορρά, την πύλη «Porta S.Petri» στα αν ατολικά, την πύλη «Porta S.Mariae» στο νότο και την πύλη «Porta S.Pancratii» στα δυτικά. Τα όρια των συνοικιών αυτών δεν ακολουθούσαν τη χάραξη των αντίστοιχων ορίων της ρωμαϊκής περιόδου, αλλά είχαν χαραχθεί εκ νέου, βάσει αξόνων των 45 ο. Η λειτουργία των συνοικιών δεν ήταν πια μόν ο συνδεδεμένη με την κατασκευή και τη συν τήρηση των κτιρίων, αλλά είχε εμπλουτιστεί με νέο περιεχόμεν ο που αφορούσε θέματα στρατιωτικά, εκκλησιαστικά, διοίκησης και δικαιοδοσίας, τόσο για την ίδια την πόλη, όσο και για τις αγροτικές περιοχές που την περιέβαλλαν. Όλες αυτές οι υποδιαιρέσεις έγιναν σύντομα πραγματικές πολιτικές μον άδες που εκπροσωπούσαν τα ενδιαφέροντα του λαού, τα οποία συγκρούονταν με αυτά των συντεχνιών, οι οποίες εξουσιάζονταν από την αστική εμπορική τάξη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι την περίοδο αυτή το ποτάμι ήταν έξω από τα όρια της πόλης, μη διαδραμματίζοντας σημαν τικό ρόλο στο διαχωρισμό της. 2. Διαχωρισμός της πόλης σε έξι τμήματα συνοικίες κατά την περίοδο των δεύτερων περιμετρικών δημοτικών τειχών (χάρτης 4): Την ίδια περίοδο κατά την οποία δημιουργήθηκαν τα νέα περιμετρικά τείχη υπήρξε περίοδο και μια των μεταρρύθμιση πρώτων περιμετρικών όσον δημοτικών αφορά τη τειχών.(πηγη: Firenze, architettura e citta, G.Fanelli, διοικητική τάξη, η οποία μεταφράζεται στο Vallecchi, Firenze 1973) πέρασμα από την υποδιαίρεση σε συνοικίες στην υποδιαίρεση σε έξι μεγαλύτερα τμήματα, γνωστά ως «sestieri». Δημιουργήθηκαν έτσι τα εξής τμήματα: «Sesto di porta del Duom o», «Sesto di S.Pier Maggiore», «Sesto di S.Piero Scheraggio», «Sesto o Borgo di S.Trinita», «Sesto di S.Brancazio», «Sesto d Oltrarno». Το τελευταίο τμήμα (Oltrarno) περιελάμβανε την περιοχή νότια του ποταμού Άρνου (μια περιοχή που εντάχθηκε στα όρια της πόλης κατά την επέκτασή της) καθώς και ένα τμήμα του ίδιου του ποταμού. Γι αυτό και το τμήμα αυτό ονομάστηκε «Oltrarno», που σημαίν ει «από την άλλη μεριά του Άρνου». Το ποτάμι έτσι απέκτησε το χαρακτήρα 16 Χάρτης 3: Διαχωρισμός της πόλης σε συνοικίες κατά την Χάρτης 4: Διαχωρισμός της πόλης σε έξι τμήματα συνοικίες κατά την περίοδο των δεύτερων περιμετρικών δημοτικών τειχών.(πηγη: Firenze, architettura e citta, G.Fanelli, Vallecchi, Firenze 1973)

17 ενός ποταμού που διασχίζει πλέον την πόλη και δεν περνά απλά από δίπλα της. Τα νέα αυτά τμήματα (sestieri) χωρίζονταν σε είκοσι «εμβλήματα - σημαίες» ή αλλιώς «Gonfaloni». Σημειών εται ότι σε σχέση με τους προηγούμενους διαχωρισμούς, τα όρια αυτών των τμημάτων επαναπροσανατολίζονται βάσει των νοητών αξόνων αν ατολή δύση και βορράς νότος. Ο διαχωρισμός της πόλης σε συνοικίες ή σε τμήματα (sestieri) αποτελεί ένα σημαν τικό στοιχείο, ακόμη και για τους επόμενους αιώνες, για να καταννοήσουμε τη λειτουργία της. Οι συνοικίες ή τα τμήματα εξαρτώνταν από το δήμο αλλά είχαν και ορισμένες ελευθερίες καθώς και κανονικούς δικαστές, οι οποίοι είχαν ιδιαίτερα δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις όσον αφορά το κομμάτι της πόλης που βρισκόταν στη δικαιοδοσία τους. Οι ενορίες και οι γειτονιές σχημάτιζαν, μπορούμε να πούμε, μικρά κράτη μέσα στις συνοικίες ή τα τμήματα (sestieri). Οι κάτοικοι των γειτονιών κατείχαν στην περιοχή τους περισσότερα δικαιώματα από τους άλλους κάτοικους της πόλης, ενώ οι γείτονες ήταν περισσότερο δεμένοι μεταξύ τους σε σχέση με εκείνους που δεν ανήκαν στην ίδια συνοικία. Το κάθε τμήμα (sestieri) είχε τα δικά του αμυντικά τείχη, τις δικιές του εκκλησίες και τα δικά του καταστήματα. Έτσι, παράλληλα με την πολεοδομική μεταρρύθμιση της πόλης ακολούθησε και πολιτική μεταρρύθμιση, η οποία εν τοπίζεται στην αλλαγή του αριθμού των διοικητικών διαμερισμάτων από τέσσερα σε έξι. Την ίδια περίοδο η Φλωρεντία αν αδιοργάν ωσε τις τριγύρω αγροτικές περιοχές της με την εγκαθίδρυση Χάρτης 5: Διαχωρισμός έξι αγροτικών της πόλης τμημάτων σε συνοικίες υπό μετά τον το 1343 μ.χ..(πηγη: Fir enze, ar chitett ur a e citta, έλεγχο έξι δικαστικών οργάνων, ένα σε κάθε τμήμα (sesto) της πόλης. Κι αυτό είναι έν α G.Fanelli, Vallecchi, Firenze 1973) από τα πολλά στοιχεία που φανερώνουν τη συνδετική σχέση της πόλης με τα αγροτικά περίχωρα. 3. Διαχωρισμός της πόλης σε συνοικίες μετά το 1343 μ.χ. (χάρτης 5): Το 1343, μετά την απομάκρυνση του Duca d Atene, η πόλη επέστρεψε για λόγους πολιτικούς και στρατιωτικούς στο σύστημα διαχωρισμού σε τέσσερις συνοικίες: τη συνοικία του «S.Giovanni», της «S.Croce», της «S.Maria Novella» και του «S.Spirito» (η τελευταία περιελάμβανε όλη την περιοχή νότια από το ποτάμι, το Oltrarno). Κάθε συνοικία διαχωριζόταν σε τέσσερα «εμβλήματα σημαίες» (Gonfaloni). Η υποδιαίρεση σε τέσσερις συνοικίες έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη κατά τους επόμενους αιώνες Η Φλωρεντία τον 19 ο αιώνα Παρεμβάσεις στο εσωτερικό των τελευταίων περιμετρικών τειχών, από τις αρχές του 19 ου αιώνα μέχρι σήμερα (χάρτης 6). 17

18 Α. Κατεδάφιση των παλιών κτιρίων και διάν οιξη των νέων οδών και πλατειών. Β. Περιοχές αναδιαρθρωμένες ή κατεδαφισμένες και ανοικοδομημέν ες. Γ. Περιοχές οικοδομημέν ες εκ του μηδεν ός, πάνω σε μη προηγουμένως οικοδομημέν ες περιοχές. Κατά χρονολογική σειρά: 1. Κατεδάφιση του πύργου και της αψίδας (αψίδα Pizzicotti) στη γέφυρα pt. S. Trinita (1824). 4. Δημιουργία δημόσιων σφαγείων αν άμεσα στο δρόμο κατά μήκος των τειχών της S.Rosa και του δρόμου κατά μήκος του ποταμού Άρνου (1835). 5. Κατασκευή των κρεμαστών γεφυρών pt. S. Ferdinando στα ανατολικά και pt. S.Leopoldo στα δυτικά ( ). 8. Διαπλάτυνση της οδού Calzaiuoli που ενώνει την πλατεία του Duom o με το ποτάμι ( ). 16. Συνοικία του Cascine ( ). 18. Ανέγερση του νέου «palazzo della Borsa Merci» δίπλα στον Άρνο και κοντά στην θέση του παλιού λιμαν ιού ( ). 29. Κατεδάφιση των περιμετρικών τειχών για τη διάνοιξη λεωφόρων ( ). 35. Διαμόρφωση των περιοχών κατά μήκος του ποταμού Άρνου στο αν ατολικό μέρος της πόλης με τη διάνοιξη δρόμων παράλληλων με το ποτάμι (δημιουργία των lungarno della Zecca Vecchia, lungarno Serristori και lungarno Torrigiani)( ). 40. Διαπλάτυνση του οδοστρώματος στη γέφυρα pt. alle Grazie και τοποθέτηση στηθαίου από χυτοσίδηρο (1874). 43. Αν αδιοργάν ωση του κέντρου της πόλης ( ). 46. Άν οιγμα των τειχών και δημιουργία το 1905 της πλατείας 18

19 pz.gusciana. 47. Διάνοιξη της οδού v.magliabechi και κατασκευή του κτιρίου της Εθνικής Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Biblioteca Nazionale Centrale)( )(βλ. παράρτημα 12.6., εικ. 80). 50. Δημιουργία του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Santa Maria Novella (1936). 52. Κατεδάφιση της γέφυρας pt.alla Carraia κατά τη διάρκεια του πολέμου το Κατεδάφιση το 1944 της γέφυρας pt.s.trinita από τους Ναζί (επανακατασκευάστηκε «όπως ήταν και όπως έπρεπε να είναι» το 1960). 54. Καταστροφές από τους Ναζί στη γέφυρα Ponte Vecchio και στις οδούς v. Por S.Maria, v.guicciardini, v. de Bardi (αν οικοδόμηση μεταξύ ). 56. Κατασκευή της γέφυρας pt.a.vespucci από τσιμέντο (1957) Σχέδιο Poggi (χάρτης 7). Το 1865 παρουσιάστηκε το σχέδιο Poggi που προϋπέθετε την κατεδάφιση των μεσαιωνικών τειχών και τη μερική κατεδάφιση του παλιού κέντρου (1) ώστε αυτό να γίν ει προσβάσιμο και να απελευθερωθεί από το σύμπλεγμα των μικρών δρόμων οι οποίοι το αποτελούσαν. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονταν στο «Σχέδιο Γεωμετρίας και Τοπογραφίας της πόλης της Φλωρεντίας και των περιχώρων της, της μείωσης και της διεύρυνσης των δρόμων». Μία από τις αρχικές ιδέες ήταν η Χάρτης 7: Περιοχές επέμβασης του σχεδίου κατασκευή μιας γέφυρας κοντά στον Poggi πύργο της Santa Rosa και σε συνέχεια του άξονα της οδού Curtatone (2). Με την ύπαρξη της γέφυρας αυτής, σύμφωνα με το σχέδιο, θα ενώνονταν οι περιμετρικές λεωφόροι της πόλης. Στο σχέδιο Poggi, η γέφυρα παρουσιαζόταν με πέντε τόξα, τα οποία θα τιτλοφορούσαν τη λέξη «Carlo Alberto» χωρίς να αν υψών ον ται. Η γέφυρα αυτή όμως ποτέ δεν κατασκευάστηκε. Το σχέδιο Poggi ασχολήθηκε και με δύο πλατείες που έπρεπε να βλέπουν στον ποταμό Άρνο. Η πρώτη (3) βρισκόταν κοντά στην πύλη Porta alla Croce (σημεριν ή πλατεία pz.beccaria), η οποία προέβλεπε την ύπαρξη εν ός τραπεζοειδούς παρτεριού, κλειστού στη βάση του προς το ποτάμι από ένα κτίριο ικανό να φιλοξενήσει μία εγκατάσταση για δημόσια λουτρά. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το κτίριο αυτό δεν άφηνε την πλατεία να ανοιχθεί ελεύθερα προς το ποτάμι, αλλά έδινε συνέχεια στο αστικό μέτωπο στην όχθη του ποταμού, κάνοντας την πλατεία λιγότερο αν αγν ωρίσιμη από το επίπεδο του Άρνου. Η δεύτερη πλατεία (4) βρισκόταν στα σύνορα του Cascine, είχε σχήμα κυκλικό και ήταν στραμμέν η προς ορισμένες κολόνες που έπρεπε να συμβολίζουν τα διάφορα διαμερίσματα της Ιταλίας. Ουσιαστικά αποτελούσε το σύνδεσμο της πόλης με το πάρκο Cascine. 19

20 Εικ. 7,8: Οι δύο πλατείες του σχεδίου Poggi (3,4).(ΠΗΓΗ: La citta sognat a Firenze, progetti da Giotto agli anni Duem ila, Marco Conti, Alfredo Scanzani / edizioni medicea) 3 ΠΗΓΕΣ: Firenze, architettura e citta, G.Fanelli, Vallecchi, Firenze La citt a s ognat a Firenze, proget ti da Giott o agli anni Duemila, M arco Cont i, Alfredo Sc anzani / edizioni medice a. 4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ 4 Η συνδρομή του Άρνου στην ανάπτυξη της Φλωρεντίας είναι ιδιαίτερα σημαν τική, αφού αποτελεί ένα σημαν τικό τμήμα της, οικονομικά, πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά. Παρ όλη όμως τη σπουδαιότητά του για τη Φλωρεντία, ο Άρνος αποτελούσε ανέκαθεν και έν αν πολύ μεγάλο κίνδυνο, λόγω των πλημμυρών του, όπως αποτελεί και κάθε ποταμός για τις πόλεις που διαρρέει. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της πόλης, οι πλημμύρες που προκλήθηκαν εξαιτίας του ποταμού, ήταν άλλοτε μικρής και άλλοτε καταστροφικής κλίμακας. Μια βάση δεδομένων των πλημμυρών για στατιστική ανάλυση παρέχεται από την εργασία του Morozzi (1762), στην οποία κάθε πλημμύρα μεταξύ του 1173 και του 1761 έχει καταγραφεί προσεκτικά και διαιρεθεί σε επίπεδα τριών μεγεθών βάσει των ζημιών που προκάλεσε. Η πρώτη καταγεγραμμένη πλημμύρα του ποταμού Άρνου, εμφανίστηκε το 1177 (Natoni, 1944), όταν η Ponte Vecchio (εκείνη την περίοδο η μόν η γέφυρα που διέσχιζε τον ποταμό στη Φλωρεντία) πλημμύρισε και έπαθε σημαν τικές βλάβες. Στις 4 Νοεμβρίου 1333, μια μεγάλη πλημμύρα κατέκλησε τη Φλωρεντία, η Ponte Vecchio και πολλές άλλες γέφυρες καταστράφηκαν και περίπου 300 ζωές χάθηκαν (Villani, ). Κατά την περίοδο της αναγέννησης, λόγω της ανάπτυξης της πόλης της Φλωρεντίας και της χαρακτηριστικής τροποποίησης στην εδαφική χρήση, η αύξηση στη συχνότητα των πλημμυρών παρήγαγε πολλές επιστημονικές παρατηρήσεις από φυσικούς και αρχιτέκτονες και διάφορες υποθέσεις υποβλήθηκαν σχετικά με την εξέλιξη των καναλιών και τα αποτελέσματα της χρήσης εδάφους στη συχνότητα των πλημμυρών. Εικ.9: Σημάδια στην πλατεία της Sant a Croce που δείχνουν τη στάθμη του νερού στις πλημμύρες του 1557,1844 και (ΠΗΓΗ: The Ar no River Floods, Caporali E., Rinaldi M., Casagli N., Giornale di Geologia Applicata, 2005, Firenze, Italy). Εικ.10: Κατανομή των πλημμυρών του Άρνου, σύμφων α με την έν ταση, που προκάλεσαν καταστροφές στη Φλωρεντία μεταξύ του 12 ου και του 20 ου αιώνα. (ΠΗΓΗ: The Ar no River Floods, Caporali E., Rinaldi M., Casagli N., Giornale di Geologia Applicata, 2005, Firenze, Italy). 20

21 Μεταξύ του 1500 και του 1510, ο Leonardo Da Vinci υπέβαλε μερικά σχέδια για μια σύνθετη εκτροπή του Άρνου που περιελάμβανε μια μεγάλη λεκάν η συγκράτησης, έν α αποχετευτικό σύστημα και μερικά κανάλια εκτροπής για να ελέγξει τον ποταμό, αλλά τα Εικ.11: Έγχρωμη τυπογραφία του Manetti, σχέδιά του αγνοήθηκαν. Έτη αργότερα, περίπου το 1545, έν ας άλλος μεγάλος χρονολογημένη το 1847, που παρουσιάζει την καλλιτέχν ης, ο Michelangelo, εξέτασε τον υψηλό κίνδυνο επέκταση πλημμυρών των πλημμυρισμέν στην ων περιοχή περιοχών της κατά Santa Croce. Τρεις εξαιρετικές πλημμύρες εμφανίστηκαν μήκος του το Άρνου, 16ο στις αιών 3 α Νοεμβρίου (1547, 1557 του και (ΠΗΓΗ: The Arno River Floods, Caporali E., Rinaldi 1589) στην πόλη της Φλωρεντίας, προκαλώντας το θάνατο εκατοντάδων θυμάτων και M., Casagli N., Giornale di Geologia Applicata, της καταστροφής της Santa Croce. Άλλα δύο 2005, σημαν Firenze, τικά Italy). γεγονότα πλημμυρών πραγματοποιήθηκαν το 18ο αιώνα, το 1740 και το Μετά από την περίοδο που ερευνήθηκε από τον Morozzi (1762), μόν ο δύο καταστροφικές πλημμύρες εμφανίστηκαν στη Φλωρεντία, το 1844 και το 1966 αν τίστοιχα. Μια παλαιά έγχρωμη τυπογραφία, παρουσιάζει την επέκταση των πλημμυρισμέν ων περιοχών το 1844 μέσα στη λεκάν η απορροής του Άρνου και καταδεικνύει σαφώς το υψηλό μέγεθος του γεγονότος των πλημμυρών και του ισχυρού αντίκτυπου που προκάλεσαν στις κοινωνικές δραστηριότητες στις περιοχές αυτές. Η επέκταση των πλημμυρισμέν ων περιοχών το 1844 ήταν συγκρίσιμη με αυτήν του 1966, αλλά ο αν τίκτυπος από την άποψη των απωλειών ήταν πολύ υψηλότερος το 1966 λόγω της υψηλότερης έκθεσης στον κίνδυνο και ευπάθειας των στοιχείων στην κοίτη των πλημμυρών Η πλημμύρα του 1966 και οι καταστροφές που προκάλεσε στην πόλη της Φλωρεντίας. Ένα από τα σημαν τικότερα γεγονότα στην ιστορία της Φλωρεντίας ήταν η καταστροφική πλημμύρα τη νύχτας της 3ης προς 4ης Νοεμβρίου Ήταν παραμονή της ημέρας οπλισμένων δυνάμεων, μια επίσημη αργία, όταν η αστυνομία στην τοσκανική πόλη της Φλωρεντίας άρχισε να δέχεται αιτήματα για βοήθεια από τα χωριά πάνω από την κοιλάδα του ποταμού Άρνου. Αφότου το ποτάμι έλαβε το έν α τρίτο των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιοχής μέσα σε δύο ημέρες, η κατάσταση του ποταμού προκαλούσε σημαν τικούς λόγους ανησυχίας. Περισσότερα από κυβικά μέτρα ύδατος έρρεαν μανιωδώς προς τη Φλωρεντία κάθε δευτερόλεπτο. Κατά τις 2.30π.μ., οι αγωγοί της πόλης ήταν ανίκανοι να αν τιμετωπίσουν το βάρος του ύδατος. Τα κελάρια και τα υπόγεια είχαν πλημμυρίσει ήδη στην πλατεία της Santa Croce και τις περιοχές του San Frediano. Χάρτης 8: Απεικόνιση των πλημμυρισμέν ων περιοχών γύρω από το ιστορικό κέντρο κατά την πλημμύρα του (ΠΗΓΗ: Fir enze: la questione ur banistica scritti e contr ibute , Istituto di Ricerca Territoriale e Urbana dell Universita di Firenze / A. Boggiano, R. Foresi, P. Sica, M. Zoppi). 21

22 Περίπου στις 4π.μ., οι μηχανικοί φοβισμένοι ότι το φράγμα του Valdarno θα κατέρρεε άφησαν να περάσει έν ας τεράστιος όγκος νερού. Διακινούμενο με ταχύτητα μεγαλύτερη από 37mph, το μεγαλύτερο μέρος του έφθασε στη Φλωρεντία. Στο πέρασμα Εικ.12: του Φωτογραφία της πλημμυρι σμέν ης Φλωρεντίας σάρωσε τα αυτοκίνητα και τα δέντρα, έφτασε το μέσα Στο βάθος διακρίνεται η Ponte Vecchio. στις εκκλησίες, διαπέρασε τα κλεισμένα με χάλυβα (ΠΗΓΗ: Fir enze: la questione ur banistica scritti e contr ibute , Istituto di Ricerca Territoriale e δωμάτια και τα παλάτια, μεταφέρωντας οτιδήποτε Urbana dell Universita di Firenze / A. Boggiano, R. αντικείμενο έβρισκε μπροστά του Foresi, και P. Sica, M. Zoppi). εκσφενδονίζοντας το μακριά. Μόλις ένα τμήμα του αναχώματος του ποταμού κατέρρευσε, η καταστροφή έπληξε ολόκληρη τη Φλωρεντία. Τεράστιες καθιζήσεις έκλεισαν τους δρόμους που οδηγούν σε αυτό και ο αυτοκινητόδρομος χωρίστηκε από βορρά σε νότο. Η πόλη κόπηκε στα δύο και απομονώθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο, και η πλημμύρα την κατέστησε απρόσιτη αεροπορικώς αλλά και από το έδαφος, από την κυβέρνηση στη Ρώμη. Στις όχθες του ποταμού, η Biblioteca Nazionale Centrale (Εθνική Κεντρική Βιβλιοθήκη) και η στοά στα Uffizi - που περιείχε έν αν μεγάλο αριθμό αν εκτίμητων έργων τέχνης, συμπεριλαμβαν ομένου του Lα Prim avera του Botticelli - χτυπήθηκαν τρομερά. Μέχρι τις 9.45π.μ., η πλημμύρα είχε φτάσει στην πλατεία Εικ.13: Πλημμυρι del σμέν Duomo. ος δρόμος Οι στενές της οδοί ενέργησαν ως χοάνες (εικ.13), που αύξησαν την ταχύτητα και το ύψος του ύδατος. Η μεγάλη του ορμή είχε ως αποτέλεσμα τη συμπίεση αέρα στα υπόγεια και, σε μερικές περιπτώσεις, προκάλεσε την «έκρηξη» των αν ώτερων πατωμάτων. Σε όλα τα μέρη της πόλης, το νερό γέμιζε τα υπόγεια και κατέστρεφε τις δεξαμενές πετρελαίου της κεντρικής θέρμανσης και σύντομα τεράστιες ποσότητες πετρελαίου ενώθηκαν με τη ροή της λάσπης και του ύδατος. Το γεγονός αυτό θα άφηνε αργότερα μαύρο «στίγμα» στις προσόψεις των κτηρίων σε όλη την πόλη. Οι αξιωματούχοι έφθασαν αργά, εν ώ πολλοί από αυτούς δε μπορούσαν να φτάσουν πέρα από την Piazzale Michelangelo, ψηλά πάνω από την πόλη. Άτομα από άλλες πόλεις έφτασαν για να βοηθήσουν, αλλά όταν έπεσε η νύχτα, οι κάτοικοι βρίσκονταν ακόμη στα ανώτερα πατώματα και στις στέγες. Στο υψηλότερο σημείο του, το νερό ξεπέρασε τα 6.7μ στις περιοχές γύρω από την πλατεία της Santa Croce. Δεν είχε αρχίσει να υποχωρεί μέχρι τις 8π.μ. Φλωρεντίας το (ΠΗΓΗ: Εικ.14 : Κατεστραμμέν α από την πλημμύρ α του 1966 χειρόγραφα και βιβλία, τοποθετημένα στη στοά Uffizi. (ΠΗΓΗ: Τουλάχιστον 30 άνθρωποι πέθαναν και οικογένειες έμειναν άστεγες. Υπήρξε έλλειψη τροφίμων, αυτοκίνητα καταστράφηκαν και καταστήματα έκλεισαν. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγω για φθαρμένα έργα τέχνης και ακόμη τρία ή τέσσερα 22

23 εκατομμύρια βιβλία και χειρόγραφα (εικ.14). Η πλημμύρα είχε μία μόν ιμη επίδραση στη Φλωρεντία και τους κατοίκους της, οικονομικά και πολιτιστικά. Οι αξιωματούχοι και οι πολίτες της, ήταν εξαιρετικά απροετοίμαστοι για τη θύελλα και την εκτεταμένη καταστροφή που προκάλεσε. Δεν υπήρξε ουσιαστικά κανένα μέτρο έκτακτης ανάγκης, κάτι που οφείλεται τουλάχιστον μερικώς στο γεγονός ότι η Φλωρεντία βρίσκεται σε μια περιοχή όπου η συχνότητα των πλημμυρών είναι σχετικά χαμηλή. Στην πραγματικότητα, περίπου 90% του πληθυσμού της πόλης ήταν απολύτως απληροφόρητο για την επικείμενη καταστροφή που θα τους συνέβαινε, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών της 4ης Νοεμβρίου του 1966 κοιμόντουσαν. Από το 1966, χιλιάδες έργα ζωγραφικής, νωπογραφίες και σπάνια βιβλία έχουν αποκατασταθεί, αλλά χιλιάδες ακόμη περιμένουν τη σειρά τους. Εν τούτοις η καταστροφή αποδείχθηκε αν εκτίμητη. 4 ΠΗΓΕΣ: htt p://en.wikipedia.org/w iki/flood_of_t he_river_arno_in_florence htt p: //en.w ikipedia.org/w iki/arno_river eekendafirenze.com/aboutflorence/audiog/4.htm The Arno River Floods, Caporali E., Rinaldi M., Casagli N., Giornale di Geologia Applicata, 2005, Firenze, Italy 23

24 Firenze: la questione urbanistica scritti e contribut e , I stitut o di Ricerca Territ oriale e U rbana dell U nivers it a di Firenze / A. Boggiano, R. Foresi, P. Sica, M. Zoppi. 5. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 5 Τη νύχτα της 4 ης Αυγούστου 1944 οι Γερμανοί ανατίναξαν όλες τις γέφυρες στον Άρνο εκτός από την Ponte Vecchio. Μέσα στο ποτάμι, σε ένα φαρδύ κομμάτι και στις δύο όχθες, εκτείνονταν τα ερείπια από τα παρακείμενα κτίρια. Σε όλον τον περιβάλλον τα μεσαιων ικό ιστό, στον οποίο η γέφυρα Ponte Vecchio με τον υπερκείμενο διάδρομο του Vasari υπογράμμιζε την ιστορική, αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική συνέχεια, περέμειναν άθικτοι κυρίως ορισμένοι πύργοι. Τα λίγα εναπομείναντα κτίρια έγιναν έτσι το σύμβολο και το έμβλημα της καταστροφής της πολεοδομικής ενότητας, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε χωρικό επίπεδο, και υποδείκνυαν πόσο μακρά και δύσκολη θα ήταν η διαδικασία της αν οικοδόμησης. Αμέσως μετά την απελευθέρωση, το C.T.L.N., με πρόεδρο τον Carlo L. Ragghianti, διόρισε την Επιτροπή Τεχνικών και Αρχιτεκτόνων, η οποία αποτελούταν από τους Giovanni Poggi (ο Εικ.15,16: Απόψεις της κατεστραμμέν ης από τους πρόεδρος), Roberto Salvini, Cesare Γερμανούς Φλωρεντίας Η ζώνη γύρω από τη γέφυρα Pont e Vecchio. (ΠΗΓΗ: Fir enze: la questione ur banistica Fasola, τον ίδιο τον Ragghianti, τους scr itti e contribute , Istituto di Ricerca Cesare Guidi, Edoardo Detti, τον αρχιτέκτονα Territoriale Maggioni, e Urbana τον dell Universita αρχιτέκτονα di Montanari, Firenze / A. τους Diego Giurati, Carlo Levi, Sandro Contini Boggiano, Bonacossi R. Foresi, P. Sica, και M. Giovanni Zoppi). Michelucci. Συστάθηκε επίσης και το Επαρχιακό Κομιτάτο για την Ανοικοδόμηση, το οποίο αποτελούταν από διάφορες επιτροπές, αν άμεσα στις οποίες και μία Πολεοδομική και Οικοδομική, που είχε ως πρόεδρο τον Ragghianti, γραμματέα τον Raul Boris, και μέλη τους Athos Albertoni, Carlo Maggiora, Edoardo Detti, τον αρχιτέκτονα Berardi και τους μηχαν ικούς Mario Marchi, Chiappelli και Grazzini. Είν αι πολύ σημαν τικό να τονίσουμε το έργο της ομάδας των τεχνικών και των διαννοούμενων που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από τον Ragghianti, οι οποίοι επεξαργάζονταν μια γραμμή μεταρρυθμίσεων στην περιοχή που θεωρούσε το άμεσο πρόβλημα της αν οικοδόμησης των κατεστραμμέν ων περιοχών της πόλης ως το πιο πολύπλοκο στο πλαίσιο μιας νέας πολεοδομικής τάξης της Φλωρεντίας. Οι περιοχές γύρω από την γέφυρα Ponte Vecchio ήταν, λοιπόν, μόνο έν α μέρος, πολύτιμο βέβαια, μιας πιο γενικής αν αδιοργάν ωσης της πόλης. Μέσω της αν οικοδόμησης των κτιρίων, 24

25 λοιπόν, τέθηκε έν α πιο γενικό ζήτημα για την μεταπολεμική Φλωρεντία. Αλλά αυτή η οδός που υποδείχθηκε με οξυδέρκεια από τα μέλη των επιτροπών δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε. Πράγματι, το 1945 πραγματοποιήθηκε μία μεγάλη «στροφή» στον πολιτισμό και τις αν τιλήψεις που σημάδεψε το μέλλον των κατεστραμμέν ων από τον πόλεμο περιοχών. Αν τιλήψεις που αποτυπώθηκαν σε δύο σοβαρές μεταρρυθμίσεις που πρότειναν οι Bernard Berenson και Ranuccio Bianchi Bandinelli, οι οποίοι ασχολήθηκαν με το πώς και με ποιά μορφή θα έπρεπε να ανοικοδομηθούν οι κατεστραμένες περιοχές. Ο κεντρικός άξονας του προβλήματος πέρασε από μια περισσότερο πολεοδομική άποψη (και σίγουρα πιο μοντέρνα από την πρόταση του C.T.L.N.) σε μια περισσότερο περιβαλλον τική και αρχιτεκτονική. Το βασικό ζήτημα ήταν το αν θα έπρεπε να γίν ει η αν οικοδόμηση σύμφωνα με την ολοκληρωτική άποψη του να γίν ουν όλα όπως ήταν αυτά που χάθηκαν, ή αντίθετα να εισαχθεί όπου χρειάζεται και είναι δυνατόν ο νέος αρχιτεκτονικός τρόπος έκφρασης της εποχής. Ο Berenson χαρακτήρησε τις κατεστραμμέν ες συνοικίες με τις αξίες της «γραφικότητας» και της «αρχιτεκτονικής». Υποστήριξε ότι όποιος αγαπούσε τη Φλωρεντία ως έν αν ιστορικό οργανισμό που κληροδοτείται μέσα στους αιώνες και ως ένα σύνολο μορφών που παρέμειναν άθικτες παρά τις διάφορες αλλαγές που υπέστη η καθημερινότητα των αν θρώπων, δεν μπορούσε παρά να υποστηρίξει τον τρόπο αν οικοδόμησης που θα έκανε την νέα Φλωρεντία ακριβώς «όπως ήταν και όπως θα έπρεπε να είναι». Στον αν τίλογο, ο R.Bianchi Bandinelli υποστήριξε ότι τα χαμηλά σπίτια τοσκανικού στυλ, τα οποία δεν ήταν ούτε παλιά ούτε μοντέρνα, και παραδείγματα των οποίων υπήρχαν πολλά σε όλη τη Φλωρεντία, χρησίμευαν μόν ο στο να υπενθυμίζουν τα παλιότερα κτίρια. Υποστήριξε ότι θα ήταν δυνατή μια αποκατάσταση της μν ήμης της παλιάς ζωής και των παλιών δραστηριοτήτων που να αν ταποκρίνεται στην αλήθεια, χωρίς όμως να αν ατρέξουν στα αισθητικά λάθη που εφαρμόστηκαν από πολλούς αναδιαμορφωτές σε διάφορες ιταλικές και ευρωπαϊκές πόλεις. Σύμφωνα με αυτόν, οι Ιταλοί έπρεπε να αρνηθούν να είναι απλοί φύλακες ενός μουσείου, μιας μούμιας, και να αν αζητήσουν να ζήσουν σε μια πόλη ζωντανή, που θα ακολουθούσε την εξέλιξη της ζωής τους. Η διαφωνία των απόψεων αυτών των δύο προσωπικοτήτων θα επηρεάσει κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης στο παλιό κέντρο της πόλης όχι μόν ο εκείνη την περίοδο, αλλά και όλη την επόμενη δεκαετία. Το δίλημμα «παλιό» «νέο» θα έρχεται σε γενικές γραμμές αρκετές φορές στο προσκύνιο Η ανοικοδόμηση στην περιοχή του ποταμού Άρνου - η ζώνη γύρω από την Ponte Vecchio. Ένα από τα πιο ευαίσθητα και δύσκολα προβλήματα της αν οικοδόμησης της μεταπολεμικής περιόδου ήταν αυτό που σχετιζόταν με τις κατεστραμένες περιοχές γύρω από τη γέφυρα Ponte Vecchio. Η ζώνη αυτή, από το Palazzo Vecchio μέχρι το Palazzo Pitti, αποτελούσε το πιο ακέραιο μεσαιων ικό κομμάτι της Φλωρεντίας, γεμάτο αναμνήσεις του παλιού τρόπου ζωής. Η ζώνη καταστράφηκε από τις γερμανικές νάρκες, όμως εδώ, σε αν τίθεση με ότι συνέβαινε αλλού, έγινε μια συστηματική προσπάθεια να περιοριστούν οι ζημιές μόνο στα κτίρια που ήταν στραμμέν α προς τους δρόμους που οδηγούσαν στην Ponte Vecchio (οδός v.por Santa Maria, η 25

26 πλατεία Piazza del Pesce, ο παραποτάμιος δρόμος lungarno Acciaiuoli μέχρι το ύψος του καμπαναριού της εκκλησίας των Αγ.Αποστόλων, οδός v.de Bardi στο κομμάτι μέχρι την πλατεία της Santa Maria Soprarno, οδός v.guicciardini, οδός Borgo San Jacopo μέχρι το ύψος του πύργου Ram aglianti). Έτσι, οι ζημιές εκτείνονταν κατά μήκος των κατεστραμένων δρόμων και σε βάθος 20 με 30 μέτρα, ενώ σώθηκαν από την ολική καταστροφή διάφορα κτίρια με ιστορική και καλλιτεχν ική αξία όπως το Palazzo di Parte Guelfa, οι εκκλησίες Santo Stefano, των Αγ.Αποστόλων, Santa Felicita, το Palazzo Ricasoli-Firidolfi, το Palazzo Guicciardini, η ίδια η γέφυρα Ponte Vecchio με τον διάδρομο του Vasari, ο οποίος διεκόπηκε μόν ο στα σημεία αν άμεσα στους πύργους Manelli και De Rossi, καθώς και αρκετοί μεσαιωνικοί πύργοι. Δεδομένης της παραπάνω εικόν ας που παρουσίαζε η ζώνη γύρω από τη γέφυρα Ponte Vecchio μετά τον πόλεμο, τα κεντρικά στοιχεία που μπορούσαν να υποδείξουν τους άξονες πάνω στους οποίους θα στηριζόταν η αν οικοδόμηση ήταν αφενός οι διασωθέν τες μεσαιωνικοί πύργοι, οι οποίοι υψώνονταν κατά μήκος των παλιών οδικών γραμμών προσφέροντας τη δυνατότητα σεβασμού και διατήρησής τους, και αφετέρου η ίδια η γέφυρα Ponte Χάρτης Vecchio, 9: Σχεδιάγραμμα η οποία των κατεστραμμέν παρέμενε ων άθικτη, περιοχών με στη τα γραφικά χρυσοχοεία της και όλα τα χαρακτηριστικά ζώνη στοιχεία γύρω από της την παλιάς Ponte Vecchio. αγοράς. Τα στοιχεία αυτά έπρεπε να ληφθούν σοβαρά υπ όψιν τόσο από τους αρχιτέκτονες και τους πολεοδόμους, όσο κι από το δήμο, αφού κανείς δεν ήθελε να υποπέσει πάλι στο ίδιο λάθος που είχε γίν ει μισό αιών α πριν, κατά την λεγόμεν η «εξυγίανση του ιστορικού κέντρου». Η τότε διοίκηση του δήμου, σε συνεργασία με αρχιτέκτονες και πολεοδόμους, ουσιαστικά είχε διαπράξει μια αρκετά πιο ασεβή καταστροφή από αυτή των Γερμανών, παραμορφώνοντας αυτό που για αιώνες αποτελούσε την καρδιά της παλιάς Φλωρεντίας, για να της δώσουν το χαρακτήρα μιας πόλης μοντέρνας, χωρίς φυσιογνωμία. Από την άλλη, όμως, δεν υπήρχε η πρόθεση μιας ψεύτικης αποκατάστασης του παλιού, αναπαράγοντας μιμούμεν οι ψυχρά το χαρακτήρα του περιβάλλον τος που είχε καταστραφεί. Κι αυτό όχι μόν ο εξαιτίας της απέχθειας για το ψευδές, αλλά και γιατί η αναπαραγωγή ενός περιβάλλον τος στο οποίο κυριαρχούσαν στοιχεία γραφικά και χρωματικά θα ήταν αδύνατη, τονίζοντας εξοργιστικά την αν ειλικρίνεια της ανοικοδόμησης. Έτσι, για να διατηρηθούν οι σωστές αξίες των διασωθέντων κτιρίων και να γίν ει δυνατή η αποκατάσταση της παλιάς ζωής, τα νέα κτίρια θα έπρεπε να διατηρήσουν έναν τόνο λειτουργικό, αναλογικό και αρχιτεκτονικό τέτοιο ώστε να μην πν ίγουν τα προϋπάρχοντα κτίσματα, ούτε να εν εργούν σε αντίθεση με αυτά. 26

2.2.1. H ιστορική πόλη της Κέρκυρας, που προτείνεται για ένταξη στον. 2.2.2. Τα πραγματικά όρια του προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου

2.2.1. H ιστορική πόλη της Κέρκυρας, που προτείνεται για ένταξη στον. 2.2.2. Τα πραγματικά όρια του προτεινόμενου προς ένταξη Μνημείου .1. Χαρακ τηριστι κ ά θέσ ης (χάρτες 1 5 συνοδευτικού τεύχους πρότασης).. Οριοθέτηση του π ροτεινόμενου Μνημείου.1.1. Ονομασία : Παλιά Πόλη Κέρκυρας.1.. Χώρα : Ελλάδα.1.3. Περιφέρεια : Ιονίων Νήσων.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ Ι. ΠΟΛΥΖΟΣ Δ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΟΡΝΤΙΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.34039) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ CESARE MARIA DE VECCHI, ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ CESARE MARIA DE VECCHI, ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΡΟΔΟ» ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ CESARE MARIA DE VECCHI, ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΥ Επ. Καθηγήτρια: Α. ΜΠΟΥΡΜΑΧΑΚΗ Σπουδαστές: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Του Σπουδαστή: ΜΠΕΡΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Μ. :22916 ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ 8 Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ανδρουλακάκη Ελευθερία, Χαρμαλιά Κωνσταντίνα Ακαδ. Έτος: 2007 2008 Εισαγωγή Σκοπός της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βερολίνο Η πολεοδομίααπότοτέλοςτουπολέμουμέχρισήμερα 1945 1961, μεταπολεμικήπερίοδος 1961 1989, η περίοδοςτουτείχους 1989 σήμερα

Βερολίνο Η πολεοδομίααπότοτέλοςτουπολέμουμέχρισήμερα 1945 1961, μεταπολεμικήπερίοδος 1961 1989, η περίοδοςτουτείχους 1989 σήμερα Βερολίνο Η πολεοδομίααπότοτέλοςτουπολέμουμέχρισήμερα 1945 1961, μεταπολεμικήπερίοδος 1961 1989, η περίοδοςτουτείχους 1989 σήμερα ΜιρτσόπουλοςΙωάννης Θ εσσαλονίκη Φεβρουάριος2010 Βερολίνο Η πολεοδομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΥΔΟΚΙΑ ΡΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. 1914: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Εισαγωγή Η πόλη των Σερρών πυρπολήθηκε και καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά το 1913 από τους Βουλγάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ... 5 3. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ... 9 3.1 Ιπποτική περίοδος... 10 3.2 Οθωμανική περίοδος... 15 4. ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αναπλάσεις παρακτίων μετώπων στο πλαίσιο της παραγωγής δημόσιου χώρου μέσα από μεγάλες διοργανώσεις.

Οι αναπλάσεις παρακτίων μετώπων στο πλαίσιο της παραγωγής δημόσιου χώρου μέσα από μεγάλες διοργανώσεις. Οι αναπλάσεις παρακτίων μετώπων στο πλαίσιο της παραγωγής δημόσιου χώρου μέσα από μεγάλες διοργανώσεις. Το παράδειγμα της Λισσαβόνας Ιστορία 8: Εμβάθυνση Θεωρίες για τη σύγχρονη πόλη Σπουδάστρια: Μαριλένα

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να

Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να Ευχαριστώ θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σπύρο Ραυτόπουλο για τη συνεργασία, καθοδήγηση και βοήθειά του και όλους όσους με βοήθησαν να συλλέξω το υλικό αυτής της εργασίας. 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΓΙΑΝΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Ν. ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ, Μ. ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΟΔΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Τα πρακτικά μιας πρωτοποριακής ημερίδας για την πυρασφάλεια στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΌΛΟΓΟΣ Το 2009, η ΕΑΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή. 2.

«Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΥΚΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή. 2. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚ.ΕΤΟΣ: 2008-2009 ΜΑΘΗΜΑ : Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και της οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση

Κώστογλου Βασιλική. Ελίνα Μήτση Κώστογλου Βασιλική Ελίνα Μήτση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τον 19ο αιώνα ως και το 1950 πολλές και ενδιαφέρουσες πολεοδοµικές πρωτοβουλίες και πολιτικές αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, µε λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία. υστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ

ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 155 ΟΙΚΟ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΑ ΠΟΝΟΚΟΜΗ (Περίληψη Διπλωματικής) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ Επιβλέποντες καθηγητές: Εύη Αθανασίου Νίκος Κομνηνός

Διαβάστε περισσότερα

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.»

«Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» «Αποκλίσεις Χρήσεων. Η μεταβολή του αρχιτεκτονικού προγράμματος και της δομής στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.» Μεταπτυχιακή Εργασία Παπανδρέου Ευάγγελος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Ίρις Λυκουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή

Βιοτεχνικά κελύφη. μια εν δυνάμει κληρονομιά. Τσατίρη Ζωή Πηγή Βιοτεχνικά κελύφη μια εν δυνάμει κληρονομιά Τσατίρη Ζωή Πηγή Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2012 επιβλέπων καθηγητής: Στ. Λεφάκη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η πεζοδρόμηση μεγάλων αστικών δρόμων και η αξία τους στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις καθώς και η συμβολή τους στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Δομικών Έργων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Δομικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Δομικών Έργων Θέμα: Η μεταβολή του θαλάσσιου μετώπου της Αθήνας από τα Ολυμπιακά έργα. Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Σταματίνα Μαλικούτη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου

Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου Συγκριτική διερεύνηση της αρχιτεκτονικής των δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου ΤΕΙ Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τομέας Β Δομοστατικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

RE-think-Athens Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου

RE-think-Athens Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου RE-think-Athens Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου Σχέδιο διακήρυξης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Πρώτο draft που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα εμπλουτιστεί με παρατηρήσεις από τους συμμετέχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΕΓ Π. ΤΕΙ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ. Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική και ενσωμάτωση στο αστικό περιβάλλον της Δράμας(τέσσερις περιπτώσεις) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(το έντυπο έχει σελιδοποιηθεί για εκτύπωση σε χαρτί Α5, δεν είναι το πρωτότυπο)

(το έντυπο έχει σελιδοποιηθεί για εκτύπωση σε χαρτί Α5, δεν είναι το πρωτότυπο) (το έντυπο έχει σελιδοποιηθεί για εκτύπωση σε χαρτί Α5, δεν είναι το πρωτότυπο) Εισαγωγικό σημείωμα Στις αρχές του 1977 δυο φοιτητές της αρχιτεκτονικής σχολής του εμπ παρουσιάζουν δημόσια (σε ένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡ MA KΑΒΑΛΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ AΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το σύγγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεσσαλονίκη, πριν και μετά από τον Eρνέστ Eμπράρ

Η Θεσσαλονίκη, πριν και μετά από τον Eρνέστ Eμπράρ 1 Αλέκα Καραδήμου Γερόλυμπου Kαθηγήτρια, Tμήμα Αρχιτεκτόνων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Η Θεσσαλονίκη, πριν και μετά από τον Eρνέστ Eμπράρ Για τη Θεσσαλονίκη, η είσοδος στον 20ό αιώνα έχει

Διαβάστε περισσότερα