ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1

2 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Για τα μοντέλα LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10, LREQ Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης Άλλες μονάδες διαμόρφωσης ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ιακόψτε την τροφοδοσία Εγκαταστήστε ένα συναγερμό ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν δυσλειτουργίες Ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε επισκευή Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας στις παρακάτω περιπτώσεις ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλα και βασικές προδιαγραφές ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση Επισκευές επί πληρωμή (Εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης)...7 Το αγγλικό κείμενο είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Οι άλλες γλώσσες είναι μεταφράσεις των πρωτότυπων οδηγιών. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη μονάδα συμπύκνωσης της Daikin. Προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα συμπύκνωσης, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας. Θα ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία της μονάδας και για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν το ψυκτικό που χρησιμοποιείται Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Μην εκλύετε αέρια στην ατμόσφαιρα. Τύπος ψυκτικού μέσου: R410A Τιμή GWP (1) : 1975 (1) GWP = δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη (Οι τιμές υποδεικνύονται στους Κανονισμούς για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, Παράρτημα I, τμήματα 1 και 2.) Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού μέσου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή ή την τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες. 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αξιοποιήσετε τις λειτουργίες της μονάδας συμπύκνωσης στο μέγιστο και να αποτρέψετε τυχόν δυσλειτουργία λόγω λανθασμένου χειρισμού, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας πριν από τη χρήση. Αυτή η μονάδα συμπύκνωσης έχει ταξινομηθεί στην κατηγορία "συσκευές μη προσβάσιμες για το ευρύ κοινό". Οι προφυλάξεις που περιγράφονται εδώ χαρακτηρίζονται ως ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣΟΧΗ. Και οι δυο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε όλες τις προφυλάξεις χωρίς παράλειψη. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ... Η παράλειψη σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο. ΠΡΟΣΟΧΗ... Η παράλειψη σωστής τήρησης αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εξοπλισμό ή τραυματισμό, οοποίος ενδέχεται να είναι σοβαρός ανάλογα με τις περιστάσεις. Αφού διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε κάποιο μέρος όπου να μπορεί να το διαβάσει κάθε χρήστης οποιαδήποτε στιγμή. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι κατά τη μεταβίβαση σε νέο χρήστη, θα του παραδοθεί επίσης και το εγχειρίδιο. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Λάβετε υπόψη ότι η παρατεταμένη, άμεση έκθεση στον αέρα ψύξης ή θέρμανσης από το κλιματιστικό ή στον αέρα που είναι πάρα πολύ ψυχρός ή πάρα πολύ θερμός μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη φυσική κατάσταση και την υγεία σας. Εάν η μονάδα συμπύκνωσης παρουσιάσει δυσλειτουργία (μυρωδιά καμένου κλπ.), απενεργοποιήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Η συνέχιση της λειτουργίας κάτω από τέτοιες περιστάσεις μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να κάνει την εγκατάσταση της μονάδας. Η εγκατάσταση από εσάς ενδέχεται να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας σχετικά με την τροποποίηση, τις επισκευές και τη συντήρηση της μονάδας συμπύκνωσης. Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως ράβδους, τα δάκτυλά σας κλπ., στην είσοδο ή την έξοδο αέρα. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός λόγω επαφής με τις λεπίδες του ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας της μονάδας συμπύκνωσης. Μην αγγίζετε ποτέ την έξοδο αέρα ή τις οριζόντιες λεπίδες, ενώ λειτουργεί το αιωρούμενο πτερύγιο. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλά σας ή η μονάδα να υποστεί βλάβη. Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Αν η μονάδα συμπύκνωσης δεν λειτουργεί σωστά (δηλαδή, ηεσωτερική θερμοκρασία της μονάδας συμπύκνωσης δεν μειώνεται αποτελεσματικά), αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο για βοήθεια. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη μονάδα συμπύκνωσης είναι ασφαλές και συνήθως δεν παρουσιάζει διαρροή. Ωστόσο, αν προκύψει διαρροή ψυκτικού και αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα, ενδέχεται να δημιουργηθούν επικίνδυνες ενώσεις. Απενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης και καλέστε τον αντιπρόσωπο. Ενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης μόνο αφού ο εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή επιδιορθώθηκε. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχή σας για το τι θα κάνετε σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Όταν η μονάδα συμπύκνωσης πρόκειται να εγκατασταθεί σε μικρό χώρο, είναι απαραίτητο να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε η ποσότητα διαρροής ψυκτικού μέσου να μην υπερβαίνει το όριο συγκέντρωσης σε περίπτωση διαρροής. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ατύχημα λόγω εξάντλησης οξυγόνου. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη σύνδεση των εξαρτημάτων και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα υποδεικνυόμενα από τον κατασκευαστή. Εάν προκληθεί κακοτεχνία από δική σας εργασία, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό της περιοχή σας για την επανατοποθέτηση και επανεγκατάσταση της μονάδας συμπύκνωσης. Τυχόν εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε ασφάλειες με τη σωστή τιμή έντασης ηλεκτρικού ρεύματος. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλες ασφάλειες, χάλκινα ή άλλα καλώδια ως υποκατάστατο, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, τραυματισμός ή βλάβη στη μονάδα. 1

3 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει ένα διακόπτη διαρροής προς την γη. Αν δεν εγκατασταθεί διακόπτης διαρροής προς την γη, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι γειώσατε τη μονάδα. Μην γειώσετε τη μονάδα σε σωλήνα παροχής, αγωγό αλεξικέραυνου ή τηλεφωνική γείωση. Η εσφαλμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ρεύμα υψηλής τάσης από κεραυνό ή άλλες πηγές μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα συμπύκνωσης. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας στη περίπτωση που η μονάδα συμπύκνωσης βρεθεί μέσα στο νερό εξαιτίας φυσικής καταστροφής, όπως πλημμύρας ή τυφώνα. Μην λειτουργείτε τη μονάδα συμπύκνωσης σε αυτήν την περίπτωση, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ξεκινήστε ή τερματίστε τη λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το διακόπτη ισχύος για αυτόν το σκοπό. ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή διαρροή νερού. Επίσης, επειδή έχει οριστεί αντιστάθμιση διακοπής ρεύματος, οανεμιστήρας θα περιστρέφεται απότομα, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον μολυσμένο με ατμό λαδιού, όπως ατμό λαδιού μαγειρέματος ή λαδιού μηχανής. Ατμοί λαδιού μπορεί να προκαλέσουν βλάβη, ηλεκτροπληξία, ήπυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε χώρους με υπερβολικό λιπαρό καπνό, όπως χώρους μαγειρέματος, ή σε χώρους με εύφλεκτο αέριο, διαβρωτικό αέριο ή σκόνη μετάλλων. Τυχόν χρήση του προϊόντος σε τέτοιους χώρους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. σπρέι μαλλιών ήεντομοκτόνο) κοντά στο προϊόν. Μην καθαρίζετε το προϊόν με οργανικούς διαλύτες, όπως διαλυτικό μπογιάς. Η χρήση οργανικών διαλυτών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν (ράγισμα), ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην διατηρείτε πτητικά ή εύφλεκτα προϊόντα μέσα στη μονάδα. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ειδική παροχή ρεύματος για τη μονάδα συμπύκνωσης. Τυχόν χρήση άλλης παροχής ρεύματος μπορεί να προκαλέσει παραγωγή θερμότητας, πυρκαγιά ή δυσλειτουργία του προϊόντος. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για τον καθαρισμό του εσωτερικού της μονάδας συμπύκνωσης. Ο εσφαλμένος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση των πλαστικών μερών ή διαρροή νερού, καθώς και άλλες βλάβες, όπως η ηλεκτροπληξία. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα συμπύκνωσης για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους για τους οποίους προορίζεται. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα συμπύκνωσης για την ψύξη οργάνων ακριβείας, έργων τέχνης, αφού αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την απόδοση, την ποιότητα ή/και τη διάρκεια ζωής του σχετικού αντικειμένου. Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ψύξη νερού. Ενδέχεται να σχηματιστεί πάγος. Μην αφαιρείτε την προστατευτική σχάρα του ανεμιστήρα της μονάδας. Η προστατευτική σχάρα σάς προστατεύει από τον ανεμιστήρα υψηλής ταχύτητας της μονάδας, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο γύρω από τη μονάδα που πρέπει να παραμένει στεγνό. Η περιοχή ενδέχεται να βραχεί λόγω του συμπυκνωμένου νερού της μονάδας. Μετά από παρατεταμένη χρήση, ελέγξτε τη βάση της μονάδας και τα υποστηρίγματά της για τυχόν ζημιές. Εάν τα αφήσετε σε κατεστραμμένη κατάσταση, η μονάδα μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Μην τοποθετείτε φιάλες με εύφλεκτα σπρέι ούτε να τα χρησιμοποιείτε κοντά στη μονάδα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα δοχεία, όπως δοχεία σπρέι σε απόσταση εντός 1 μέτρου από την έξοδο αέρα. Τα δοχεία μπορεί να εκραγούν λόγω της παραγωγής θερμού αέρα από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα. Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας, κλείστε τον γενικό διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. Για να αποτρέψετε τυχόν ηλεκτροπληξία, μην χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. Μην επιτρέψετε σε κάποιο παιδί να ανέβει στην εξωτερική μονάδα ή αποφύγετε να τοποθετήσετε οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω σε αυτήν. Πτώση ή ανατροπή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Μην πλένετε τη μονάδα συμπύκνωσης με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε δοχεία νερού (βάζα λουλουδιών, γλάστρες κλπ.) πάνω στη μονάδα, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα συμπύκνωσης σε κάποια θέση όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτου αερίου. Σε περίπτωση διαρροής αερίου, η συγκέντρωση αερίου κοντά στη μονάδα συμπύκνωσης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Τοποθετήστε τις σωληνώσεις αποστράγγισης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή αποστράγγιση. Σε περίπτωση μη σωστής αποστράγγισης ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη ή από άτομα που δεν είναι αρμόδια για το χειρισμό μονάδων συμπύκνωσης. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη μονάδα. Σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού από ένα παιδί ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ηλεκτροπληξία. Για να αποφύγετε τραυματισμό, μην αγγίζετε την είσοδο αέρα ή τα πτερύγια αλουμινίου της μονάδας. Μην τοποθετείτε αντικείμενα σε άμεση εγγύτητα με τη μονάδα συμπύκνωσης και μην αφήνετε φύλλα και άλλες ακαθαρσίες να συσσωρεύονται γύρο από τη μονάδα. Τα φύλλα αποτελούν ζεστό καταφύγιο για τα μικρά ζώα, τα οποία ενδέχεται να εισέλθουν στη μονάδα. Εάν μπουν ζωάκια στη μονάδα και έρθουν σε επαφή με ηλεκτροφόρα τμήματα, μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία, δημιουργία καπνού ή φωτιά. Μην φράσσετε τις εισόδους ή εξόδους του αέρα. Η εμποδιζόμενη ροή αέρα ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπαρκή απόδοση ή βλάβη. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν επάνω ή γύρω από την εξωτερική μονάδα. Εάν αγγίξουν τη μονάδα κατά λάθος, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί. Απενεργοποιήστε τη μονάδα, όταν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. ιαφορετικά, η θερμοκρασία της μονάδας ενδέχεται να αυξηθεί ή να προκληθεί πυρκαγιά στη μονάδα λόγω συσσώρευσης σκόνης. Μην αγγίζετε το αλουμινένιο πτερύγιο με γυμνά χέρια κατά τον καθαρισμό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. [Τοποθεσία εγκατάστασης] Η μονάδα έχει εγκατασταθεί σε επαρκώς εξαεριζόμενο χώρο χωρίς εμπόδια; Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στους παρακάτω χώρους. a. Σε χώρους με ορυκτέλαια, όπως λιπαντικά. b. Σε χώρους που εκτίθενται άμεσα σε θαλασσινό νερό και αλατούχο αέρα. c. Σε χώρους όπου παράγεται θειούχο αέριο, όπως σε ιαματικά λουτρά. d. Σε χώρους με ακραίες διακυμάνσεις τάσης, όπως στα εργοστάσια. e. Σε οχήματα ή πλοία. f. Σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα ψεκασμού λαδιού ή έκλυσης υπερβολικής ποσότητας ατμών, όπως σε κουζίνες. g. Σε χώρους όπου υπάρχουν μηχανήματα που δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα. h. Σε χώρους με όξινα αέρια, αλκαλικά αέρια ή ατμούς. i. Σε χώρους με ανεπαρκή αποστράγγιση. j. Σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. 2

4 Εγκαταστήστε τη μονάδα, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια μετάδοσης και τις σωληνώσεις ψυκτικού σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και στερεοφωνικά συστήματα. ιαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές θορύβου στην εικόνα και τον ήχο. Έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας κατά του χιονιού; Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με διαδικασίες, όπως η εγκατάσταση καλύμματος προστασίας από το χιόνι, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. Υπάρχει κενό γύρω από την οπή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας; Ο ψυχρός αέρας θα διαρρεύσει από το κενό και η απόδοση ψύξης της μονάδας θα μειωθεί. Έχετε εξασφαλίσει χώρο για τη συντήρηση; [Ηλεκτρικές εργασίες] Μην προσπαθείτε να εκτελέσετε ηλεκτρικές εργασίες ήεργασίες γείωσης, εκτός εάν έχετε την κατάλληλη άδεια. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για τις ηλεκτρικές εργασίες και τις εργασίες γείωσης. Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία είναι κατάλληλη για τη μονάδα και ότι παρέχεται ένα αποκλειστικό κύκλωμα για τη σύνδεση της μονάδας. Ελέγξτε την ισχύ και την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος. [Ψυκτικό μέσο] Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια που καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Κιότο. Τύπος ψυκτικού: R410A, τιμή GWP: 1975 Ενδέχεται να απαιτούνται περιοδικοί έλεγχοι για διαρροές ψυκτικού μέσου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ή τοπική νομοθεσία. Επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη για περισσότερες πληροφορίες. 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 2-1 Για τα μοντέλα LREQ5, LREQ6, LREQ8, LREQ10, LREQ Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Η μονάδα συμπύκνωσης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. 3-1 Αερόψυκτη μονάδα συμπύκνωσης Ονομασία Σχήμα 3-2 Άλλες μονάδες διαμόρφωσης Ονομασία Εξωτερική μονάδα Ψύκτης μονάδας Εσωτερική μονάδα Ψύξη Περίβλημα Σχήμα Ονομασία Σχήμα Εσωτερική μονάδα Πάγωμα Ψύκτης μονάδας Περίβλημα Πίνακας ελέγχου απόψυξης Για άλλες μονάδες διαμόρφωσης, ανατρέξτε στα Εγχειρίδια λειτουργίας των αντίστοιχων εξαρτημάτων. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Προετοιμασία Ενεργοποιήστε όλες τις μονάδες διαμόρφωσης. Ενεργοποιήστε οπωσδήποτε τις μονάδες τουλάχιστον 6 ώρες πριν από την έναρξη της λειτουργίας για προστασία των μηχανημάτων. REMOTE OFF ON 1. Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας στη θέση ON (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). 3

5 ιακοπή 2. Ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). REMOTE OFF ON 6. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ιακόψτε οπωσδήποτε τη λειτουργία της μονάδας με το διακόπτη λειτουργία και απενεργοποιήστε τη μονάδα (δηλαδή κλείστε το διακόπτη διαρροής προς τη γη) πριν από την έναρξη της συντήρησης της μονάδας. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Η μονάδα πρέπει να λειτουργήσει σε κίνηση διακοπής πριν από την απενεργοποίησή της. Απενεργοποιήστε οπωσδήποτε τον κεντρικό διακόπτη μετά από την απενεργοποίηση του διακόπτη λειτουργίας. Σημείωση: Συνιστάται η χρήση διακόπτη τηλεχειρισμού, αν η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται συχνά. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο να εγκαταστήσει έναν διακόπτη τηλεχειρισμού. 5. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 5-1 ιακόψτε την τροφοδοσία αν η μονάδα δεν λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μονάδα θα καταναλώσει ισχύ πολλών έως πολλών εκατοντάδων watt, αν η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη (ανατρέξτε στη σημείωση). Ωστόσο, για λόγους προστασίας των μηχανημάτων, φροντίστε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες τουλάχιστον 6 ώρες πριν από τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας. Σημείωση: Η κατανάλωση ενέργειας της μονάδας εξαρτάται από παράγοντες λειτουργίας, όπως το μοντέλο της μονάδας συμπύκνωσης. 5-2 Εγκαταστήστε ένα συναγερμό αν τα σφάλματα λειτουργίας ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα εμπορεύματα προς αποθήκευση. Η μονάδα διαθέτει έναν ακροδέκτη για έξοδο ενός σήματος συναγερμού. Αν το σύστημα ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και δεν υπάρχει συναγερμός, η λειτουργία της μονάδας θα διακοπεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα εμπορεύματα προς αποθήκευση. Συνιστάται η εγκατάσταση συναγερμού για την άμεση λήψη των κατάλληλων μέτρων σε αυτές τις περιπτώσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. Μην αγγίζετε το αλουμινένιο πτερύγιο με γυμνά χέρια κατά τον καθαρισμό. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός. Μην πλένετε τη μονάδα συμπύκνωσης με νερό, επειδή μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Πριν από τον καθαρισμό, διακόψτε τη λειτουργία της μονάδας, κλείστε τον γενικό διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. ιαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός. Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας να αναλάβει τον τακτικό καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας. 7. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 7-1 Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αποτελούν δυσλειτουργίες. 1. Η μονάδα δεν λειτουργεί. Η μονάδα επανεκκινείται αμέσως μετά από τη διακοπή της λειτουργίας της. Η μονάδα βρίσκεται υπό περιορισμένη λειτουργία για να μην προκαλέσει υπερβολική φόρτωση στα μηχανικά τμήματα. Η λειτουργία της μονάδας θα ξεκινήσει σε 1 έως 5 λεπτά. Η μονάδα έχει μόλις ενεργοποιηθεί. Ο μικροεπεξεργαστής πρέπει να προετοιμαστεί. Περιμένετε δύο λεπτά περίπου. 2. εν είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας της μονάδας. Ο διακόπτης λειτουργίας απενεργοποιήθηκε πριν από λίγο. Η μονάδα λειτουργεί για λίγο πριν διακοπεί η λειτουργία της, προκειμένου να προστατευτούν τα μηχανικά μέρη. Η λειτουργία της μονάδας θα διακοπή, όταν ολοκληρωθεί αυτή η λειτουργία. 3. Η μονάδα εκπέμπει θόρυβο. Η μονάδα εκπέμπει ένα συνεχές σιγανό σφύριγμα στη λειτουργία ψύξης. Πρόκειται για τον ήχο του αερίου (ψυκτικού) που κυκλοφορεί στη μονάδα συμπύκνωσης. Η μονάδα εκπέμπει ένα σφύριγμα αμέσως μετά από την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας της. Πρόκειται για τον ήχο κυκλοφορίας του αερίου (ψυκτικού). Η μονάδα εκπέμπει ένα ήχο "κροταλίσματος", όταν η λειτουργία της ξεκινά και διακόπτεται επανειλημμένα. Πρόκειται για τον ήχο του αερίου (ψυκτικού) που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της μονάδας συμπύκνωσης. 4. Ο εξωτερικός ανεμιστήρας δεν περιστρέφεται. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία. Η λειτουργία περιστροφής του ανεμιστήρα είναι περιορισμένη, προκειμένου να διατηρηθεί η βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος. 5. εν είναι δυνατή η διακοπή λειτουργίας ούτε του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας ούτε και του εξωτερικού ανεμιστήρα. Αυτό το φαινόμενο συμβαίνει μετά από τη διακοπή λειτουργίας της μονάδας. Ο συμπιεστής και ο εξωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζουν να λειτουργούν, προκειμένου να αποτρέψουν την συγκράτηση του ψυκτικού λαδιού και του ψυκτικού αερίου. Η λειτουργία τους θα διακοπεί σε 5 έως 10 λεπτά περίπου. 4

6 7-2 Ελέγξτε τα παρακάτω προτού ζητήσετε επισκευή. 1. Η μονάδα δεν λειτουργεί καθόλου. Έχει καεί η ασφάλεια ρεύματος; Απενεργοποιήστε τις μονάδες. (Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας για την αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος.) Είναι κλειστός ο γενικός διακόπτης; Ενεργοποιήστε τη μονάδα, αν το κουμπί του γενικού διακόπτη βρίσκεται στη θέση OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Μην ενεργοποιήσετε τη μονάδα αν το κουμπί του γενικού διακόπτη βρίσκεται στη θέση απεμπλοκής. (Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο.) ON OFF Υπάρχει γενική διακοπή ρεύματος; Περιμένετε μέχρι να επανέλθει η τροφοδοσία. Εάν προκύψει διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, το σύστημα επανεκκινείται αυτόματα αμέσως μετά από την επαναφορά της τροφοδοσίας. Είναι όλες οι παροχές τροφοδοσίας ενεργοποιημένες; Ενεργοποιήστε όλες τις παροχές. 2. Η λειτουργία της μονάδας διακόπτεται λίγο μετά από την έναρξη της λειτουργίας της. Υπάρχουν εμπόδια που φράσσουν την είσοδο ή την έξοδο αέρα της εξωτερικής ή της εσωτερικής μονάδας; Αφαιρέστε τα εμπόδια. 3. Η λειτουργία ψύξης της μονάδας είναι χαμηλή. Έχει σχηματιστεί υπερβολική ποσότητα πάγου στην εσωτερική μονάδα (ψύκτης μονάδας και περίβλημα); Πραγματοποιήστε απόψυξη χειροκίνητα ή μειώστε τον κύκλο της λειτουργίας απόψυξης. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα στο εσωτερικό; Μειώστε τον αριθμό των αντικειμένων. εν λειτουργεί ομαλά η κυκλοφορία ψυχρού αέρα στην εσωτερική μονάδα (ψύκτης μονάδας και περίβλημα); Αλλάξτε την κατανομή των αντικειμένων. Έχει σχηματιστεί υπερβολική σκόνη στον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας; Αφαιρέστε τη σκόνη με μια βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα χωρίς να χρησιμοποιήσετε νερό ή συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. ιαρρέει ο ψυχρός αέρας έξω από τη μονάδα; Σταματήστε τη διαρροή ψυχρού αέρα. Είναι η καθορισμένη θερμοκρασία της εσωτερικής μονάδας (ψύκτη μονάδας και περιβλήματος) υπερβολικά υψηλή; Ρυθμίστε κατάλληλα τη θερμοκρασία. Έχουν αποθηκευτεί στο χώρο αντικείμενα υψηλής θερμοκρασίας; Αποθηκεύστε τα αφού έχουν ψυχθεί. Είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα που παραμένει η πόρτα ανοιχτή; Ελαχιστοποιήστε το χρονικό διάστημα που παραμένει η πόρτα ανοιχτή. 7-3 Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας στις παρακάτω περιπτώσεις. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Εάν η μονάδα συμπύκνωσης παρουσιάσει δυσλειτουργία (μυρωδιά καμένου κλπ.), απενεργοποιήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Η συνέχιση της λειτουργίας κάτω από τέτοιες περιστάσεις μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. 1. Οι διατάξεις προστασίας, όπως η ασφάλεια, ο γενικός διακόπτης και ο διακόπτης διαρροής προς τη γη, λειτουργούν συχνά ή η λειτουργία του διακόπτη λειτουργίας δεν είναι σταθερή. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. 2. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας, αν παρατηρήσετε άλλα προβλήματα εκτός από τα παραπάνω ή αν οι μονάδες δεν λειτουργούν κανονικά αφού εκτελέσετε τα βήματα που καθορίζονται στην ενότητα ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Η προληπτική συντήρηση της μονάδας είναι απαραίτητη, προκειμένου να μην προκληθεί ζημιά στα εμπορεύματα. Ζητήστε από έναν τεχνικό εξουσιοδοτημένο από τον αντιπρόσωπό σας να διεξαγάγει επιθεώρηση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες στην ενότητα "Επιθεώρηση συντήρησης" στη σελίδα 7 για την επιθεώρηση συντήρησης. 5

7 9. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 9-1 Μοντέλα και βασικές προδιαγραφές. Μοντέλο LREQ5 LREQ6 LREQ8 LREQ10 LREQ12 LREQ15 LREQ20 Τροφοδοσία Ψυκτικό μέσο Συνθήκη λειτουργίας Θερμοκρασία εξάτμισης Εξωτερική θερμοκρασία Εξωτερικές διαστάσεις (Υ Π Β) (mm) φάσεων, 50 Hz 380~415 V Σημείωση: *1. Οι εικόνες για τα μοντέλα της εξωτερικής μονάδας δείχνουν τιμές που έχουν μετρηθεί σε απόσταση 1m από την μπροστινή πλευρά και σε ύψος 1,5 m. R410A 45 C~+10 C 20 C~+43 C Βάρος προϊόντος 166 kg 166 kg 242 kg 242 kg 242 kg 331 kg 337 kg Σύνδεση Σωλήνας υγρού Ø9,5 Ø9,5 Ø12,7 (*2) Ø12,7 (*2) Ø12,7 Ø12,7 Ø12,7 σωληνώσεω ν ψυκτικού Σωλήνας αερίου Ø22,2 Ø22,2 Ø28,6 Ø28,6 Ø28,6 Ø34,9 Ø34,9 Στάθμη ηχητικής πίεσης (db(a)) (*1) 55 db 56 db 57 db 59 db 61 db 62 db 63 db Πλευρά υψηλής (bar) Ενδεδειγμένη πίεσης (MPa) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 πίεση Πλευρά χαμηλής (bar) πίεσης (MPa) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 m 1 m Οι τιμές που μετρώνται στα μοντέλα που έχουν εγκατασταθεί σε πραγματικό χώρο είναι συνήθως μεγαλύτερες από τις τιμές που εμφανίζονται, λόγω του θορύβου περιβάλλοντος και των ανακλάσεων ήχου. *2. Όταν το μήκος του συνδεδεμένου σωλήνα είναι μικρότερο από 50 m, το μέγεθος του σωλήνα μπορεί να μειωθεί κατά μία μονάδα. *3. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για σκοπούς βελτίωσης του προϊόντος. *4. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, η ένδειξη θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι χαμηλότερη από την προοριζόμενη θερμοκρασία εξάτμισης που έχει οριστεί για την προστασία της μονάδας. 6

8 10. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ 10-1 Παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας σχετικά με την τροποποίηση, τις επισκευές και τη συντήρηση της μονάδας συμπύκνωσης. Οι εσφαλμένες εργασίες ενδέχεται να προκαλέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό της περιοχή σας για την επανατοποθέτηση και επανεγκατάσταση της μονάδας συμπύκνωσης. Τυχόν εσφαλμένη εργασία εγκατάστασης μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού. Αν η μονάδα συμπύκνωσης δεν λειτουργεί σωστά (δηλαδή, ηεσωτερική θερμοκρασία της μονάδας συμπύκνωσης δεν μειώνεται αποτελεσματικά), αυτό ενδέχεται να οφείλεται στη διαρροή ψυκτικού. Συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπο για βοήθεια. Το ψυκτικό που χρησιμοποιείται στη μονάδα συμπύκνωσης είναι ασφαλές και συνήθως δεν παρουσιάζει διαρροή. Ωστόσο, αν προκύψει διαρροή ψυκτικού και αυτό έρθει σε επαφή με φωτιά καυστήρα, θερμαντήρα ή κουζίνα, ενδέχεται να δημιουργηθούν επικίνδυνες ενώσεις. Απενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης και καλέστε τον αντιπρόσωπο. Ενεργοποιήστε τη μονάδα συμπύκνωσης μόνο αφού ο εξειδικευμένος τεχνικός επιβεβαιώσει ότι η διαρροή επιδιορθώθηκε. 1. Να ενημερώνετε τον αντιπρόσωπό σας σχετικά με τα παρακάτω στοιχεία, όταν ζητάτε επισκευή. Όνομα μοντέλου Αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Αριθμός σειράς και ημερομηνία εγκατάστασης Αναφέρεται στην κάρτα εγγύησης. Συνθήκες βλάβης Να είστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς Η διεύθυνση, το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου σας 2. Επισκευές μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο. Είναι δυνατές οι επισκευές επί πληρωμή, αν η μονάδα μπορεί να διατηρήσει τις αρχικές της λειτουργίες μετά την ολοκλήρωση των επισκευών. 3. Επιθεώρηση συντήρησης Στο εσωτερικό της μονάδας συμπύκνωσης ψύξης θα συσσωρευτεί βρωμιά και η απόδοση της μονάδας ενδέχεται να υποβαθμιστεί μετά την πάροδο αρκετών σεζόν χρήσης. Για την αποσυναρμολόγηση και τον εσωτερικό καθαρισμό της μονάδας απαιτούνται ειδικές τεχνικές. Επομένως, οαντιπρόσωπος θα σας συστήσει την εκτέλεση επιθεώρησης συντήρησης επί πληρωμή παράλληλα με τις συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. Λάβετε υπόψη ότι η εγγύηση που παρέχεται από τον αντιπρόσωπό μας ενδέχεται να μην καλύπτει δυσλειτουργίες που οφείλονται στην αποσυναρμολόγηση ή τον εσωτερικό καθαρισμό της μονάδας από τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τον αντιπρόσωπο. 4. Επανατοποθέτηση και απόρριψη Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για την αφαίρεση και την επανεγκατάσταση της μονάδας συμπύκνωσης, καθώς για αυτές τις διαδικασίες απαιτείται τεχνογνωσία. Η μονάδα συμπύκνωσης χρησιμοποιεί ψυκτικό που περιέχει φθοράνθρακες. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για την απόρριψη της μονάδας συμπύκνωσης, επειδή η συλλογή, η μεταφορά και η απόρριψη του ψυκτικού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Σε κάθε περίπτωση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας. 5. Ερωτήσεις Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σας για πληροφορίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση Επισκευές επί πληρωμή (Εκτός του πεδίου εφαρμογής της εγγύησης) Ατυχήματα που οφείλονται σε χρήση στην οποία δεν τηρούνται τα πρότυπα χρήσης Χρήση κατά παραβίαση των ορίων Εφαρμογές διαφορετικές από τον καθορισμένη σκοπό χρήσης ή τροποποίησης. Πρότυπα χρήσης Μονάδα συμπύκνωσης Στοιχείο Πρότυπο χρήσης Ψυκτικό μέσο R410A Ψυκτικό λάδι Daphne FVC68D Εύρος θερμοκρασίας εξάτμισης (Te) 45 C ~ +10 C (*2) Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας 20 C ~ +43 C Βαθμός υπερθέρμανσης αερίου αναρρόφησης 10 K ή υψηλότερος Θερμοκρασία αερίου αναρρόφησης 20 C ή χαμηλότερη Ρύθμιση τάσης εντός ±10% από την ονομαστική τάση Εύρος Τροφοδοσία αυξομείωσης τάσης Ρύθμιση συχνότητας Συχνότητα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ συμπιεστή Μήκος σωλήνα σύνδεσης (ισοδύναμο μήκος σωλήνα) (*1) Μέγ. διαφορά ύψους μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας Χώρος εγκατάστασης εντός ±2% από την ονομαστική τάση εντός ±2% από την ονομαστική συχνότητα 6 φορές ή λιγότερο/ώρα 130 m ή μικρότερο (Te = 20 C ~ +10 C) 100 m ή μικρότερο (Te = 45 C ~ 20 C) 35 m ή μικρότερο (*3) (Όταν η μονάδα συμπύκνωσης έχει τοποθετηθεί πιο ψηλά από την πλευρά ψύξης) 10 m ή μικρότερο (Όταν η μονάδα συμπύκνωσης έχει τοποθετηθεί πιο χαμηλά από την πλευρά ψύξης) Ανάλογος με το χώρο συντήρησης της εγκατάστασης 7

9 Περιορισμοί για την πλευρά αναρρόφησης Ελάχιστο φορτίο με δυνατότητα σύνδεσης Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υγρού εγκαθίσταται με αντίθετη φορά από τη βάνα εκτόνωσης Μέθοδος απόψυξης Μειωτής Σημείωση: *1. Το μήκος του σωλήνα σύνδεσης διαφέρει ανάλογα με την καθορισμένη τιμή της θερμοκρασίας εξάτμισης. Ρυθμίστε τη συνολική τιμή του εσωτερικού όγκου του εξατμιστή (ψύκτη/καταψύκτη) που θα συνδέσετε και την ποσότητα του ψυκτικού εντός του εξατμιστή που μπορεί να ανακτηθεί στη μονάδα συμπύκνωσης κλείνοντας την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υγρού που έχει εγκατασταθεί στην πλευρά ψύξης, στην παρακάτω ποσότητα ή σε χαμηλότερη. LREQ5, 6: LREQ8, 10, 12: LREQ15, 20: 2,0 kw ή υψηλότερο (Te = 20 C ~ +10 C) 1,6 kw ή υψηλότερο (Te = 45 C ~ 20 C) Στην περίπτωση του ψυκτικού R410A, μέγιστη διαφορά πίεσης λειτουργίας: 3,5 MPa ή υψηλότερη Πρέπει να ρυθμίσετε τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες στην εσωτερική μονάδα χρησιμοποιώντας τη "Λειτουργία μονάδας" της εξωτερικής μονάδας Η απόψυξη θερμού αερίου δεν είναι δυνατή Αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη, συνεχίστε τη λειτουργία του φυσητήρα της πλευράς ψύξης για 3 λεπτά το μέγιστο Χρησιμοποιήστε μια βάνα θερμικής εκτόνωσης για το ψυκτικό R410A 22 l 33 l 42 l *2. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία εξάτμισης, η θερμοκρασία εξάτμισης είναι χαμηλότερη από την καθορισμένη θερμοκρασία εξάτμισης *3. Απαιτείται η εγκατάσταση λεκάνης σε διάστημα 5m από την εξωτερική μονάδα Σφάλματα επιλογής, εγκατάστασης και εργασίας που περιγράφονται παρακάτω και άλλα σφάλματα Σημείωση: Τα στοιχεία που επισημαίνονται με αστερίσκο υποδεικνύουν πρακτικά παραδείγματα. 1. Σφάλματα επιλογής μοντέλου Έχει επιλεγεί μοντέλο που δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογές αποθήκευσης. * Κατά την ψύξη των προϊόντων δεν επιτυγχάνεται η προοριζόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης. Υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή ψύξη σύμφωνα με τον αντιπρόσωπο. * Η λειτουργία διακόπτεται 6 ή περισσότερες φορές την ώρα ήηκαθορισμένη θερμοκρασία ψύξης δεν επιτυγχάνεται. 2. Σφάλμα εγκατάστασης (προβλήματα στην εγκατάσταση και το περιβάλλον) Η μονάδα δεν έχει εγκατασταθεί σε σταθερή οριζόντια επιφάνεια. * Η τοποθέτηση της μονάδας δεν είναι ασφαλής. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου εγκατάστασης διαφέρουν από τις κανονικές ατμοσφαιρικές συνθήκες. * Περιβάλλον με αλατούχο αέρα, κοντά σε ακτή, περιβάλλον με ατμούς λαδιού, χώρος κοντά σε απορροφητήρα κουζίνας, άλλα διαβρωτικά αέρια και περιβάλλον με νέφος που προσκολλάται. Ο χώρος εγκατάστασης παρουσιάζει ανεπαρκή εξαερισμό και απώλεια θερμότητας. * Στο μηχάνημα εισέρχεται αέρας που παράγεται από την έξοδο. 3. Σφάλμα εργασίας εν έχει πραγματοποιηθεί επαρκές στέγνωμα υπό κενό στο εσωτερικό του σωλήνα. * Οι στενές περιοχές του σωλήνα έχουν φραγεί λόγω σχηματισμού πάγου. Το εσωτερικό του σωλήνα δεν είναι επαρκώς αεροστεγές. * ιαρροή ψυκτικού αερίου. Το εσωτερικό του σωλήνα έχει υποστεί ρύπανση λόγω εισχώρησης ξένων ουσιών. * Οι στενές περιοχές του σωλήνα έχουν φραγεί. Οι εργασίες τροποποίησης στο χώρο εγκατάστασης έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μονάδα. * Χρήση της μονάδας σε θερμοκρασία εκτός του εύρους της θερμοκρασίας λειτουργίας λόγω της τροποποίησης στο χώρο εγκατάστασης. Προέκυψε ατύχημα λόγω εσφαλμένου χειρισμού της μονάδας κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης. * Χαλάρωση ή ταλάντευση του εξωτερικού πλαισίου ή θραύση ήκάμψη του σωλήνα. 4. Σφάλμα λειτουργίας Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τα αποθηκευμένα αντικείμενα ήταν λανθασμένες. * Αποθήκευση λαχανικών σε θερμοκρασίες κάτω από τους 0 C. Παραμελήθηκε η τακτική συντήρηση της μονάδας. * Φράξιμο του εναλλάκτη θερμότητας αέρα, σχηματισμός σκουριάς σε κάθε τμήμα, διαρροή αερίου και σχηματισμός πάγου στην εσωτερική μονάδα (περίβλημα και ψύκτης μονάδας). 5. Άλλα εν πραγματοποιήθηκαν οι βελτιώσεις που προτάθηκαν στο παρελθόν από τον αντιπρόσωπο. * Ταυτόχρονη εκκίνηση και διακοπή πολλών μονάδων. Προκλήθηκαν ατυχήματα λόγω φυσικής καταστροφής ήπυρκαγιάς. * Βλάβη στα ηλεκτρικά τμήμα λόγω κεραυνού. Προέκυψαν άλλα προβλήματα στην εγκατάσταση και τη λειτουργία πέρα από την κοινή λογική. * Χρήση της μονάδας χωρίς θερμομόνωση στις σωληνώσεις. Εκτελέστηκαν εργασίες χωρίς την τήρηση των παρακάτω περιορισμών σχετικά με το περίβλημα. <Περιορισμοί σχετικά με το περίβλημα> Εγκατάσταση της θερμοστατικής βάνας εκτόνωσης και της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας υγρού (και οι δύο προορίζονται για το ψυκτικό R410A) στο περίβλημα. Ο αισθητήρας της θερμοστατικής βάνας εκτόνωσης πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερμομόνωση. Εγκαταστήστε τα περιβλήματα στο ίδιο δάπεδο, αν όλα τα περιβλήματα είναι συνδεδεμένα σε μία εξωτερική μονάδα. Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος του σωλήνα που χρησιμοποιείται για τον εναλλάκτη θερμότητας βρίσκεται προς τα κάτω (όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα). 8

10

11

12 *4PW * Copyright 2012 Daikin 4PW

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R LREQ15B7Y1R LREQ20B7Y1R ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 1 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... 3 Για τα μοντέλα LREQ15, LREQ20...3 3. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σωστή χρήση για αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ενσύρματο τηλεχειριστήριο. Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει τις προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ (Αεραγωγός οροφής) VAM50FB VAM500FB VAM650FB VAM800FB VAM000FB VAM500FB VAM000FB 8 7 6 9 5 7 5 0 6 8 6 9 0 5 5 7 7 6 7 A A B B 5 6 5 6 7 VAM50F VAM800F VAM500F VAM500F VAM000F VAM000F

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπος με αγωγό μεσαίας στατικής πίεσης Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ZEAS Σ υ μ π υ κ ν ω τ ι κ έ ς μ ο ν ά δ ε ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ψ ύ ξ η ς»» Επαγγελματική ψύξη χαμηλών και μεσαίων θερμοκρασιών»» Υψηλή ενεργειακή απόδοση»» Χαμηλά επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικά συστήματος split FBQ35D2VEB FBQ50D2VEB FBQ60D2VEB FBQ71D2VEB FBQ100D2VEB FBQ125D2VEB FBQ140D2VEB 1 4 6 7 5 1 3 2 8 1 2 A 1 2 B 1 1 2 3 RR71-100-125 RQ71-100-125 RZQ200-250

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΜΟΝΤΈΛΑ FTX20J2V1B Εγχειρίδιο λειτουργίας FTX25J2V1B FTX35J2V1B FTX20J3V1B FTX25J3V1B FTX35J3V1B ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Προφυλάξεις ασφάλειας... 2 Ονομασίες εξαρτημάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL Deutsch

OPERATION MANUAL Deutsch English Türkçe FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B CTXS15K2V1B CTXS35K2V1B Pyccкий MODELS Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 00_CV_3P297033-1.indd

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο 2 2 Πληροφορίες για το σύστημα 3 2.1 Στοιχεία μιας τυπικής διάταξης συστήματος... 3 3 Λειτουργία 3 3.1 Επισκόπηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης

ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Επιτοίχιος Λέβητας Συµπύκνωσης Αερίου για Θέρµανση & Ζεστό Νερό Χρήσης. Navien NCN-21D(A) Navien NCN-25D(A) Navien NCN-32D(A) Navien NCN-37D(A) 37D(A) Φυλάξτε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. Portugues. English FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B 00_CV_3P276869-1A.indd 1 Тürkçe MODELS Pyccкий Portugues Eλληνικά Italiano Español Nederlands Français OPERATION MANUAL Deutsch DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Eλληνικά. English DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS FTXG50JV1BS CTXG50JV1BS 00_CV_3P255639-2A.indd 1 Pyccкий FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW FTXG50JV1BW CTXG50JV1BW Тürkçe MODELS Portugues Eλληνικά Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί.

2. ΟΛΕΣ οι απαντήσεις να δοθούν στις σελίδες του εξεταστικού δοκιμίου το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID 11-100 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ PID ΠΡΟΣΟΧΗ: Σιγουρευτείτε ότι ο θερµοστάτης δεν είναι συνδεδεµένος στο ηλεκτρικό δίκτυο προτού αρχίσει η τροφοδοσία (συνδέσεις καλωδίων, εγκατάσταση συσκευής κλπ.) Όλες οι λειτουργίες σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OIKΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΙΕ Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ/ ΝΠΙΔ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012

Ε-News Τεύχος. Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012. Mάρτιος 2012 Ε-News Τεύχος 59 Mάρτιος 2012 Συμμετοχή της AHI-Carrier στην έκθεση Climatherm 2012 Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή της AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. στην έκθεση CLIMATHERM, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα