ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β 1, 1-4 ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης, τ ς µ ν διανοητικ ς τ ς δ θικ ς, µ ν διανοητικ τ πλε ον κ διδασκαλίας χει κα τ ν γένεσιν κα τ ν α ξησιν, διόπερ µπειρίας δε ται κα χρόνου, δ θικ ξ θους περιγίνεται, θεν κα το νοµα σχηκε µικρ ν παρεκκλ νον π το θους. ξ ο κα δ λον τι ο δεµία τ ν θικ ν ρετ ν φύσει µ ν γγίνεται ο θ ν γ ρ τ ν φύσει ντων λλως θίζεται, ο ον λίθος φύσει κάτω φερόµενος ο κ ν θισθείη νω φέρεσθαι, ο δ ν µυριάκις α τ ν θίζ τις νω ιπτ ν, ο δ τ π ρ κάτω, ο δ λλο ο δ ν τ ν λλως πεφυκότων λλως ν θισθείη. Ο τ ρα φύσει ο τε παρ φύσιν γγίνονται α ρεταί, λλ πεφυκόσι µ ν µ ν δέξασθαι α τάς, τελειουµένοις δ δι το θους. τι σα µ ν φύσει µ ν παραγίνεται, τ ς δυνάµεις τούτων πρότερον κοµιζόµεθα, στερον δ τ ς νεργείας ποδίδοµεν ( περ π τ ν α σθήσεων δ λον ο γ ρ κ το πολλάκις δε ν πολλάκις κο σαι τ ς α σθήσεις λάβοµεν, λλ νάπαλιν χοντες χρησάµεθα, ο χρησάµενοι σχοµεν) τ ς δ ρετ ς λαµβάνοµεν νεργήσαντες πρότερον, σπερ κα π τ ν λλων τεχν ν γ ρ δε µαθόντας ποιε ν, τα τα ποιο ντες µανθάνοµεν, ο ον ο κοδοµο ντες ο κοδόµοι γίνονται κα κιθαρίζοντες κιθαρισταί ο τω δ κα τ µ ν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόµεθα, τ δ σώφρονα σώφρονες, τ δ νδρε α νδρε οι. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του αποσπάσµατος: «ιττ ς δ τ ς ρετ ς ο σης τελειουµένοις δ δι το θους.» Μονάδες 10 Β. Να απαντήσετε στα παρακ τω: Β1. Με βάση το ακόλουθο τµήµα του κειµένου «Ο τ ρα φύσει... τελειουµένοις δ δι το θους.», ποια είναι η άποψη του Αριστοτέλη για τη γένεση της ηθικής αρετής και σε τι διαφοροποιείται από την αριστοκρατική αντίληψη, όπως αυτή εκφράζεται και από τον Σοφοκλή στο εξής απόσπασµα από την Αντιγόνη, στίχοι (η Αντιγόνη απευθύνεται στην αδελφή της

2 Ισµήνη): «έτσι έχουν τα πράγµατα για σένα τώρα, και γρήγορα θα αποδείξεις αν είσαι από τη φύση σου γενναία ή δειλή, παρόλο που κατάγεσαι από λαµπρή γενιά.» Μονάδες 15 Β2. Ποιο είναι το περιεχόµενο των εννοιών «δύναµις» και «νέργεια» στην αριστοτελική φιλοσοφία και πώς ο Αριστοτέλης τις χρησιµοποιεί στα δύο εµπειρικά παραδείγµατα της δεύτερης παραγράφου του κειµένου για τις αισθήσεις και τις τέχνες, προκειµένου να ορίσει τις ηθικές αρετές; Μονάδες 15 Β3. Πώς η παρουσία του Εύδοξου του Κνίδιου στην Ακαδηµία επέδρασε στη διαµόρφωση της προσωπικότητας του Αριστοτέλη; Μονάδες 10 Β4. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: φέρεσθαι, δέξασθαι, τελειουµένοις, κοµιζόµεθα, δε ν. Μονάδες 10 Αδ δακτο κε µενο Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115 Κα ργε οι κατ τ ν χρόνον τ ν α τ ν σβαλόντες ς τ ν Φλειασίαν κα λοχισθέντες 1 πό τε Φλειασίων κα τ ν σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ς γδοήκοντα. κα ο κ τ ς Πύλου θηνα οι Λακεδαιµονίων πολλ ν λείαν λαβον κα Λακεδαιµόνιοι δι α τ τ ς µ ν σπονδ ς ο δ ς 2 φέντες πολέµουν α το ς, κήρυξαν δ ε τις βούλεται παρ σφ ν θηναίους λ ζεσθαι 3. κα Κορίνθιοι πολέµησαν δίων τιν ν διαφορ ν νεκα το ς θηναίοις ο δ λλοι Πελοποννήσιοι σύχαζον. ε λον δ κα ο Μήλιοι τ ν θηναίων το περιτειχίσµατος τ κατ τ ν γορ ν προσβαλόντες νυκτός, κα νδρας τε πέκτειναν κα σενεγκάµενοι σ τόν τε κα σα πλε στα δύναντο χρήσιµα ναχωρήσαντες σύχαζον. 1. λοχίζοµαι = πέφτω σε ενέδρα 2. ς = µε αυτόν τον τρόπο

3 3. λ ζοµαι = λαφυραγωγώ, ληστεύω Γ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη µετάφραση του κειµένου. Μονάδες 20 Γ1.α. Να γράψετε τους ζητούµενους τύπους για καθεµία από τις παρακάτω λέξεις του κειµένου: λαβον : το απαρέµφατο παρακειµένου στην ίδια φωνή. πολέµουν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή. κήρυξαν: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής µέλλοντα στην ίδια φωνή. ε λον: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στη µέση φωνή. προσβαλόντες: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου. Μονάδες 5 Γ1.β. Να γρ ψετε τους ζητούµενους τ πους για καθεµι απ τις παρακ τω λ ξεις του κειµ νου: φυγάδων : τη δοτικ ενικού. πολλήν : το επίρρηµα στον θετικό βαθµό. σπονδάς : την αιτιατική ενικού. τιν ν : την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος. περιτειχίσµατος : τη γενική πληθυντικού. Μονάδες 5 Γ2.α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: π Φλειασίων, δι α τό, α το ς, δίων, νυκτός, ναχωρήσαντες. Μονάδες 6 Γ2.β. Να µετατρέψετε την περίοδο «κα ο κ τ ς Πύλου... λαβον» σε πλάγιο λόγο, χρησιµοποιώντας απαρεµφατική σύνταξη, µε εξάρτηση από την πρόταση «ο τοι λεγον». Μονάδες 4

4 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. ύο λοιπόν (όπως είδαµε) είναι τα είδη της αρετής, η διανοητική και η ηθική. Η διανοητική (αρετή) χρωστάει και τη γένεση και την αύξησή της κατά κύριο λόγο στη διδασκαλία, και γι αυτό χρειάζεται η εµπειρία και ο χρόνος, ενώ η ηθική αρετή είναι αποτέλεσµα συνήθειας, από όπου έχει πάρει και το όνοµα, που παρουσιάζει µικρή µόνο διαφορά από τη λέξη έθος. Απ αυτό γίνεται φανερό ότι καµία από τις ηθικές αρετές δεν υπάρχει µέσα µας εκ φύσεως διότι τίποτα απ όσα είναι έτσι από τη φύση δεν µπορεί να αποκτήσει µε εθισµό µια άλλη ιδιότητα, όπως για παράδειγµα η πέτρα που από τη φύση της πέφτει προς τα κάτω δεν µπορεί να συνηθίσει να κινείται προς τα πάνω, ούτε κι αν χιλιάδες φορές (αµέτρητες φορές) ρίχνοντάς την κάποιος προς τα πάνω προσπαθεί να τη συνηθίσει σ αυτό ούτε η φωτιά προς τα κάτω (µπορεί να αποκτήσει τη συνήθεια να κινείται) ούτε τίποτε άλλο από τα πράγµατα που γεννιούνται από τη φύση µε µια ορισµένη ιδιότητα είναι δυνατόν να αποκτήσει διαφορετικές συνήθειες. Εποµένως, οι αρετές δεν υπάρχουν µέσα µας εκ φύσεως ούτε όµως και είναι αντίθετη προς τη φύση µας η γένεσή τους µέσα µας, αλλά έχουµε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούµε, τέλειοι όµως σ αυτό γινόµαστε µε τη διαδικασία του έθους. Β.1. Ο Αριστοτέλης απορρίπτει την αριστοκρατική διδασκαλία ότι η αρετή είναι δώρο της φύσης, που τελεσίδικα δίνεται ή όχι από τη γέννησή του στον άνθρωπο. Σύµφωνα µε το φιλόσοφο καµία ηθική αρετή δεν είναι έµφυτη (φύσει) στον άνθρωπο, δεν είναι όµως και ενάντια στη φύση (παρά φύσιν). Ο εθισµός, µολονότι δεν υπάρχει στη φύση δεν είναι κάτι ενάντιο σε αυτή, αλλά ουσιαστικά τη συµπληρώνει και την υπηρετεί, αφού δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αναπτύξει τις προδιαθέσεις σε ενέργειες. Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει την προδιάθεση, την ικανότητα να δεχτεί τις φυσικές αρετές (πεφυκόσι µ ν δέξασθαι α τάς ), φτάνει όµως στην ολοκλήρωση, στην ηθική του τελείωση µε την άσκηση και την επανάληψη (διά το ôθους). Και σε άλλο έργο του ο Αριστοτέλης λέει πως η αρετή είναι τελείωσις τις. Θεωρεί δηλαδή ότι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, γίνεται τέλειος, µε την απόκτηση της αρετής, εκπληρώνοντας έτσι το σκοπό (τέλος) της ύπαρξής του.<< ο ς πάρχει το τέλος, σπουδα ον < ν>, τα τα λέγεται τέλεια κατά γάρ το ôχειν το τέλος τέλεια>>. ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι η άποψη του φιλοσόφου για τη γένεση της ηθικής αρετής διαφοροποιείται από την αριστοκρατική αντίληψη όπως αυτή εκφράζεται

5 και από τον Σοφοκλή. Σε αυτό το απόσπασµα από την Αντιγόνη προβάλλεται η αντίληψη ότι η αρετή, που θεωρείται προνόµιο µόνο των αρίστων και όχι των πολλών, είναι δώρο της φύσης που άλλοτε δίνεται και άλλοτε δεν δίνεται στον άνθρωπο µε τη γέννησή του. Η Αντιγόνη επιδιώκοντας να κεντρίσει τη φιλοτιµία της Ισµήνης προκειµένου να συµµετάσχει στην ταφή του Πολυνείκη τη βάζει µπροστά σε ένα δίληµµα ηθικής φύσεως. Η συµµετοχή της στην πράξη της ταφής πιστοποιεί το υψηλό φρόνηµα το οποίο αναδεικνύεται ανάλογο της αριστοκρατικής της καταγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση αποδεικνύεται ανίκανη να υπερασπιστεί τις αριστοκρατικές της καταβολές. Β.2. Ο Αριστοτέλης διακρίνει συχνά τις αντιθετικές έννοιες δύναµις και ενέργεια. ύναµις είναι η δυνατότητα που έχει ένα πράγµα ή ένα ον να γίνει ή να κάνει κάτι, ενώ ενέργεια είναι η πραγµάτωση αυτής της δυνατότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί πως η ενέργεια έχει µεγαλύτερη αξία από τη δύναµη Ο Σταγειρίτης επικαλείται αυτό το αντιθετικό ζεύγος προκειµένου να αποδείξει ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι <<εκ φύσεως>> αλλά είναι αποτέλεσµα εθισµού. Συγκεκριµένα κάνει µια αντιδιαστολή ανάµεσα στα γνωρίσµατα που ο άνθρωπος έχει από τη φύση ( σα µέν φύσει µ ν παραγίνεται) π.χ. τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής και στις αρετές. Για τα εκ φύσεως γνωρίσµατα υποστηρίζει πως ο άνθρωπος πρώτα έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει ( τας δυνάµεις τούτων πρότερον κοµιζόµεθα ) και µετά ακολουθεί η πραγµάτωση αυτής της δυνατότητας ( στερον τάς νεργείας ποδίδοµεν ) Αυτό αποδεικνύεται µε τις αισθήσεις τις οποίες ο άνθρωπος πρώτα τις είχε και µετά τις χρησιµοποίησε. Για τις αρετές όµως ισχύει το αντίθετο πρώτα τις εφαρµόζουµε στην πράξη και µετά τις αποκτούµε ( τάς δ ρετάς νεργήσαντες πρότερον ), όπως ακριβώς αποκτούµε την ικανότητα στις τέχνες π.χ. του οικοδόµου και του κιθαριστή. Μέσα από τις τέχνες που τις µαθαίνουµε από την άσκηση και την επανάληψη ( ποιο ντες µανθάνοµεν κιθαρισταί ) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µε τον ίδιο τρόπο γινόµαστε δίκαιοι κάνοντας δίκαιες πράξεις, σώφρονες κάνοντας σώφρονες πράξεις, ανδρείοι κάνοντας ανδρείες πράξεις ( ο τω δή νδρε οι). Γίνεται λοιπόν φανερό πως ο φιλόσοφος µέσα από τη µέθοδο της αντίθεσης (µε τις αισθήσεις) και της αναλογίας (µε τις τέχνες) αποδεικνύει ότι οι ηθικές αρετές δεν είναι έµφυτες αλλά τις καλλιεργούµε και τις αποκτούµε µε τις ηθικές πράξεις.

6 Β.3. σχολ. βιβλίο, σελ 140. <<Η σηµασία της Ακαδηµίας ψυχοσύνθεση του Πλάτωνα.>> Β.4. δορυφόρος, διένεξη ένδειξη, δοχείο ευτελής, αποτέλεσµα συγκοµιδή, κόµιστρο όραση, κάτοψη. Γ. Και οι Αργείοι αφού επιτέθηκαν τον ίδιο χρόνο στη Φλειασία και αφού έπεσαν σε ενέδρα που είχαν στήσει οι Φλειάσιοι και οι δικοί τους πολιτικοί εξόριστοι φονεύθηκαν περίπου ογδόντα. Και οι Αθηναίοι από την Πύλο, άρπαξαν πολλά λάφυρα των Λακεδαιµονίων και οι Λακεδαιµόνιοι γι αυτό το λόγο, ούτε όταν παραβίασαν µε αυτό τον τρόπο τις συνθήκες πολεµούσαν εναντίον τους, διακήρυξαν όµως αν κάποιος από αυτούς θέλει να ληστεύει τους Αθηναίους. Και οι Κορίνθιοι πολέµησαν τους Αθηναίους εξαιτίας κάποιων προσωπικών (τους) διαφορών και οι υπόλοιποι Πελοποννήσιοι παρέµεναν αδρανείς. Και οι Μήλιοι κυρίευσαν τµήµα περιτειχίσµατος των Αθηναίων που βρισκόταν στην αγορά αφού έκαναν έφοδο κατά τη διάρκεια της νύχτας και σκότωσαν άνδρες και αφού έφεραν µαζί τους σιτάρι και όσα περισσότερα εφόδια µπορούσαν, (αφού) αναχώρησαν και παρέµεναν αδρανείς. Γ1.α. ε ληφέναι πολέµησον κηρύξοι α ρ σθε ( λίσκησθε) προσέβαλες Γ1.β. φυγάδι πολύ σπονδήν τινάς περιτειχισµάτων Γ2.α. πό Φλειασίων : εµπρόθετος προσδιορισµός του ποιητικού αιτίου. δι α τό: επιρρηµατικός εµπρόθετος προσδιορισµός της αιτίας.

7 α το ς: αντικείµενο στο ρήµα πολέµουν δίων : ονοµατικός οµοιόπτωτος επιθετικός προσδιορισµός στο διαφορ ν. νυκτός:επιρρηµατικός προσδιορισµός, γενική του χρόνου ναχωρήσαντες: επιρρηµατική χρονική µετοχή συνηµµένη στο υποκείµενο του ρήµατος. Γ2.β. ο τοι ôλεγον και τούς κ τ ς Πύλου θηναίους Λακεδαιµονίων πολλήν λείαν λαβε ν. Τα θέµατα επιµελήθηκαν τα φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ» Φλωρόπουλου. Κακολύρη Κ. Σιταρά Φ.

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - 2014 Α1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Θουκυδ δη Περικλ ους πιτ φιος (40) Φιλοκαλο µέν τε γ ρ µετ ε τελείας κα φιλοσοφο µεν νευ µαλακίας πλούτ τε ργου µ λλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για

λέξεων: φηµί, γιγνώσκουσιν, φανερόν, ποδείκνυται. β. βαλλιστικός, δείγµα, σχεδόν, θετικός, διόπτρα, τράπεζα: Για Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C τι µέν ο ν πάντ νδρα ς γε µοι φαίνεται τι µέν ο ν πάντ νδρα ε κότως ποδέχονται περί ταύτης τ ς ρετ ς σύµβουλον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

HMHTPIOY E. A XA I H

HMHTPIOY E. A XA I H HMHTPIOY E. A XA I H YKEIOY ˆÚËÙÈÎ K Ù ı ÓÛË ñ K ÌÂÓÔ ñ MÂÙ ÊÚ ÛË ñ EÚÌËÓ ÙÈÎ Ó Ï ÛË ñ AÛÎ ÛÂÈ : EÚÌËÓ ÙÈÎ, ËÌ ÛÈÔÏÔÁÈÎ, EÙ ÌÔÏÔÁÈÎ ñ Aapple ÓÙ ÛÂÈ ÛÎ ÛÂˆÓ ñ AÛÎ ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛ ÁˆÁ ñ KÚÈÙ ÚÈ ÍÈÔÏfiÁËÛË

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο 'Αριστοτέλους 'Ηθικ Νικοµ χεια (Β6, 4-10) ν παντ δ συνεχε κα διαιρετ στι λαβε ν τ µ ν πλε ον τ δ' λαττον τ δ' σον, κα

Διαβάστε περισσότερα

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν

Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, τὸ πλεῖον ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ Κείμενο, τὴν Μετάφραση, γένεσιν Σχόλια, καὶ Ερωτήσεις, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ διανοητικῆς < διὰ + νοῦς: νοητός, νόημα, νόηση, νοητικός, νοερός, άνοια, παράνοια, διάνοια, ομόνοια, διχόνοια, έννοια, πρόνοια, μετάνοια,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα - Απαντήσεις Από τους Αντώνη Σαχπεκίδη και Γιώργο Ψωμιάδη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγµ νο κε µενο Πλ τωνος Πρωταγ ρας (323 Α - Ε) ν γ ρ τα ς λλαις ρετα ς, σπερ σ λ γεις, ν τις φ γαθ ς α λητ ς ε ναι, λλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ιδαγµ νο κε µενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε ο κ ε κός, ν δ γώ, κα νάγκη κ τ ν προειρηµένων, µήτε το ς παιδεύτους κα ληθείας πείρους

Διαβάστε περισσότερα

2001-2010 102 107 113 123 134 145 156 167 177 189

2001-2010   102 107 113 123 134 145 156 167 177 189 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2001-2010 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεµάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης -----------

προσθεῖναι : θέση, θέµα, διαθήκη, καταθέτης ----------- ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι... φιλίας συναγωγοί».

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Οὕτω δὴ παρεσκευασμένοι... φιλίας συναγωγοί». ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001

Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 Αρχαία Ελληνικά Κείµενα Θεωρητικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κε µενο διδαγµ νο απ το πρωτ τυπο σοκρ τους Περ ε ρ νης, 14-15 14 γ δ' ο δα µ ν τι πρ σαντ ς στιν ναντιο σθαι τα ς µετ ραις διανο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β6, 4-8 και 14-16) Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ ἑκατέρου τῶν ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἓν καὶ τὸ αὐτὸ

Διαβάστε περισσότερα