ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. Ἐπεὶ δ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται πολλάκις οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης. Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων κοινωνοῦσιν)... πολίτης δ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς.... Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν. Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν... οὐκ ἔστι πολίτης.». Β1. Ποια είναι η δομή του συλλογισμού, με τον οποίο ο Αριστοτέλης ορίζει την πόλη ως την τελειότερη μορφή κοινωνίας; Β2. Γιατί ο Αριστοτέλης επιδιώκει να προσδιορίσει την έννοια του πολίτη και πώς ορίζει τη σχέση του πολίτη με την πόλη; ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

2 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Β3. Με βάση το κείμενο που σας δίνεται και το παρακάτω μεταφρασμένο απόσπασμα, να εξηγήσετε γιατί, κατά τον Αριστοτέλη, η πόλη είναι «κοινωνική οντότητα τέλεια» και γιατί υπάρχει «εκ φύσεως». ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο άνθρωπος είναι ζῷον πολιτικόν Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων χωριών είναι η πόλη, μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει για να εξασφαλίζει την καλή ζωή. Η πόλη, επομένως, είναι κάτι που ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος εκείνων κι αφού αυτό που λέμε φύση ενός πράγματος δεν είναι παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη στιγμή της τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δεν λέμε, πράγματι, πως είναι τελικά η φύση του κάθε πράγματος, π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή του σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει όταν ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία; Αριστοτέλους Πολιτικά (Α2, 5) Β4. Ποια είναι η σημασία της λέξης «πόλη» στα Πολιτικά του Αριστοτέλη και ποιοι είναι οι στόχοι της; Β5. Να βρείτε στο παραπάνω πρωτότυπο διδαγμένο κείμενο μία ετυμολογικά συγγενή λέξη, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: ενόραση, σύσταση, κατάσχεση, σύγκλητος, κειμήλιο, σκόπιμος, άρχοντας, άφαντος, ρητό, άφιξη. Γ. Αδίδακτο κείμενο Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28 Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ ὕβρει ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο. καὶ αὐτὰ ὑπολαμβάνοντες οἱ μάλιστα τῷ Ἀλκιβιάδῃ ἀχθόμενοι ἐμποδὼν ὄντι σφίσι μὴ αὐτοῖς τοῦ δήμου βεβαίως προεστάναι, καὶ νομίσαντες, εἰ αὐτὸν ἐξελάσειαν, πρῶτοι ἂν εἶναι, ἐμεγάλυνον καὶ ἐβόων ὡς ἐπὶ δήμου καταλύσει τὰ τε μυστικὰ καὶ ἡ τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ γένοιτο καὶ οὐδὲν εἴη αὐτῶν ὅτι οὐ μετ ἐκείνου ἐπράχθη, ἐπιλέγοντες τεκμήρια τὴν ἄλλην αὐτοῦ ἐς τὰ ἐπιτηδεύματα οὐ δημοτικὴν παρανομίαν. μεγαλύνω: μεγαλοποιώ δημοτική: δημοκρατική ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

3 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παραπάνω κειμένου. Μονάδες 20 Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: τινων : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος ὕβρει : την αιτιατική ενικού ὄντι : τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο μάλιστα : τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου ἐπῃτιῶντο : το β ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή ὑπολαμβάνοντες : τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου της παθητικής φωνής στο ίδιο γένος ἐξελάσειαν : το γ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή ἐβόων : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή εἴη : το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα ἐπράχθη : το γ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή. Γ3α. Γ3β. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων και φράσεων: περὶ τῶν Ἑρμῶν, ὑπὸ νεωτέρων, τὰ μυστήρια, τὸν Ἀλκιβιάδην, δήμου (το δεύτερο στο κείμενο), αὐτοῦ (μονάδες 6). Να γράψετε τον υποθετικό λόγο του κειμένου (μονάδες 2) και να τον χαρακτηρίσετε ως προς το είδος του (μονάδες 2). ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. 4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: π.μ. KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

4 ΠΑΝΔΛΛΗΝΔΙ 2013 ΑΡΥΑΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Α1. Δπεηδή βιέπνπκε όηη θάζε πόιε είλαη έλα είδνο θνηλόηεηαο θαη όηη θάζε θνηλσλία έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ αγαζνύ (πξάγκαηη όινη θάλνπλ ηα πάληα γη απηό πνπ ην ζεσξνύλ αγαζό), είλαη θαλεξό όηη όιεο (νη θνηλσλίεο) απνβιέπνπλ ζε θάπνην αγαζό θαη κάιηζηα απηή πνπ είλαη αλώηεξε από όιεο θαη πεξηθιείεη κέζα ηεο όιεο ηηο άιιεο απνβιέπεη ζην αλώηεξν από όια ηα αγαζά. Καη απηή είλαη ε ιεγόκελε πόιε ή θνηλσλία πνιηηηθή. Δπεηδή όκσο ε πόιε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζύλζεησλ πξαγκάησλ, όπσο όια εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ ην θαζέλα ηνπο είλαη έλα όιν, απνηεινύκελν όκσο από πνιιά κέξε, είλαη θαλεξό όηη πξώηα πξέπεη λα ςάμνπκε λα βξνύκε ηη είλαη ν πνιίηεο. Γηαηί ε πόιε είλαη έλα ζύλνιν πνιηηώλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα εμεηάζνπκε πνηνλ πξέπεη λα νλνκάδνπκε πνιίηε θαη πνηα είλαη ε νπζία ηεο έλλνηαο πνιίηεο. Πξάγκαηη, γηα ην πεξηερόκελν ηεο ιέμεο πνιίηεο δηαηππώλνληαη δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο γλώκεο πνιιέο θνξέο. Γελ ππάξρεη δειαδή νκνθσλία γηα ην πεξηερόκελν ηεο ιέμεο πνιίηεο. Γηαηί θάπνηνο, ελώ είλαη πνιίηεο ζε έλα δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα, πνιιέο θνξέο δελ είλαη πνιίηεο ζε έλα νιηγαξρηθό πνιίηεπκα. Β1. ηελ αξρή ηνπ Α βηβιίνπ ησλ Πνιηηηθώλ ν Αξηζηνηέιεο ρσξίο πεξηζηξνθέο θαη πεξηηηέο εηζαγσγέο αξρίδεη ηελ εμέηαζε ησλ ζεκάησλ ηνπ θάλνληαο ιόγν γηα ηηο πην βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθά κε ηα «πνιηηηθά». Έηζη, μεθηλά κε ηνλ νξηζκό ηεο «πόιεο»: ε πόιε είλαη κηα θνηλσλία πνιηηηθή, έλα είδνο θνηλόηεηαο, θνηλσληθήο ζπκβίσζεο. Η θνηλόηεηα απηή έρεη σο ζηόρν λα πεηύρεη θάπνην αγαζό, πνπ είλαη αλακθίβνια ην αλώηεξν από όια ηα αγαζά, αθνύ θαη ε πόιε είλαη ε αλώηεξε κνξθή θνηλσλίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν Αξηζηνηέιεο, ζπλήζηδε λα αξρίδεη ηελ έθζεζή ηνπ κε κηα γεληθή πξόηαζε («πᾶζαλ πόιηλ») θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνρσξά ζηελ εμέηαζε ησλ επηκέξνπο πεξηπηώζεσλ, αθνινπζώληαο κηα πνξεία από ηα γεληθά ζηα κεξηθά. Kαηά βάζνο πίζηεπε όηη είλαη θαηά θύζηλ λα αλαθεξόκαζηε πξώηα ζηα θνηλά, ζηα γεληθά ζέκαηα θαη ύζηεξα λα πεξλνύκε ζηα εηδηθά, ζηα επηκέξνπο δεηήκαηα (ηὰ πεξὶ ἕθαζηνλ ἴδηα). Ο παξαγσγηθόο ζπιινγηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα θαηαιήμεη ζηε ζέζε όηη ε πόιε είλαη ε αλώηεξε κνξθή θνηλσλίαο θαη όηη απνβιέπεη ζην αλώηεξν από όια ηα αγαζά («ηνῦ θπξησηάηνπ πάλησλ», δειαδή ηελ επδαηκνλία), έρεη ηελ αθόινπζε δνκή: Α πιινγηζκόο 1. θάζε πόιε απνηειεί κηα κνξθή θνηλσλίαο («πάζαλ πόιηλ ὁξῶκελ θνηλσλίαλ ηηλὰ νὖζαλ»)

5 2. θάζε κνξθή θνηλσλίαο ζπγθξνηείηαη γηα ηελ πξαγκάησζε θάπνηνπ αγαζνύ («πάζαλ θνηλσλίαλ ἀγαζνῦ ηηλὸο ἕλεθελ ζπλεζηεθπῖαλ») άξα: όιεο νη «θνηλσλίεο» (επνκέλσο θαη ε «πόιηο») απνζθνπνύλ ζηελ πξαγκάησζε θάπνηνπ αγαζνύ («δῆινλ ὡο πᾶζαη κὲλ ἀγαζνῦ ηηλὸο ζηνράδνληαη») Β πιινγηζκόο 1. θάζε «θνηλσλία» απνζθνπεί ζηελ πξαγκάησζε αγαζνύ αληίζηνηρνπ κε ηελ αμία ηεο, δειαδή αλάινγνπ κε ηε ζέζε ηεο ζηελ θιίκαθα ηεξάξρεζεο ησλ αλζξώπηλσλ «θνηλσληώλ». 2. ε «πόιηο» είλαη ε αμηνινγηθά αλώηεξε κνξθή «θνηλσλίαο» θαη ζπλάκα εκπεξηέρεη όιεο ηηο άιιεο («ἡ παζῶλ θπξησηαηε θαὶ πάζαο πεξηέρνπζα ηὰο ἄιιαο») άξα: ην «αγαζόλ» ην νπνίν επηδηώθεη λα πξαγκαηώζεη κε ηε ζπγθξόηεζή ηεο ε ηειεηόηεξε θαη εδαθηθά εθηελέζηεξε θνηλσλία είλαη ην αλώηεξν αλζξώπηλν αγαζό («ηνῦ θπξησηάηνπ πάλησλ»), δειαδή ε επδαηκνλία. Παξαηεξνύκε ινηπόλ όηη ν Αξηζηνηέιεο βιέπεη ηε ζύζηαζε ηεο πόιεσο θαη όισλ ησλ θνηλσληώλ (αιιά θαη όιεο ηηο ελέξγεηεο όισλ ησλ αλζξώπσλ) ηειενινγηθά, δειαδή από ηελ πιεπξά ηνπ «ηέινπο», ηνπ ζθνπνύ πξνο ηνλ νπνίν απνβιέπνπλ. Απηή ε ζεώξεζε εληάζζεηαη ζε κηα γεληθή αξρή ηνπ θηινζόθνπ, λα αλαδεηάεη ην λόεκα θαη ην ραξαθηήξα θάζε πξάγκαηνο θαη θάζε θαηλνκέλνπ ηνπ θόζκνπ ζην ζθνπό ηεο ύ- παξμήο ηνπ. Β2. ηελ αξρή ηνπ Γ Βηβιίνπ ησλ Πνιηηηθώλ ν Αξηζηνηέιεο αλαθέξεηαη ζηε θύζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθόξσλ πνιηηεπκάησλ. ην πιαίζην απηήο ηεο δηεξεύλεζεο θξίλεη απαξαίηεην λα εμεηαζηεί πξνεγνπκέλσο ε έλλνηα ηεο πόιεο. ηε δεύηεξε παξάγξαθν ηνπ δνζέληνο απνζπάζκαηνο από ην πξσηόηππν ν ηαγεηξίηεο θηιόζνθνο θαηαηάζζεη ηελ πόιε θξάηνο ζηηο ζύλζεηεο νληόηεηεο, πνπ σο όινλ απνηειείηαη από κέξε, ηνπο πνιίηεο, αλόκνηα κεηαμύ ηνπο ζηνηρεία πνπ κεξηθά από απηά αζθνύλ εμνπζία θαη ηα άιια ππαθνύλ. Σε ζύλζεζε ηεο πόιεο ηελ αλαιύεη ν Αξηζηνηέιεο, όηαλ θάλεη ιόγν γηα ηε θπζηθή πξνέιεπζή ηεο (νἶθνο, θώκε, πόιηο). απηό ην ρσξίν ν ζπιινγηζκόο ηνπ είλαη αλαινγηθόο: δειαδή όπσο νπνηνδήπνηε πξάγκα πνπ παξνπζηάδεηαη σο ὅινλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ζύλζεησλ πξαγκάησλ, έηζη θαη ε πόιε θξάηνο πνπ απαξηίδεηαη από πνιίηεο είλαη ζύλζεηε νληόηεηα. Δπνκέλσο, εθαξκόδνληαο ηελ αλαιπηηθή κέζνδν, γηα λα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα «πόιε» πξέπεη πξώηα λα εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα «πνιίηεο». Η έλλνηα πνιίηεο πξέπεη λα εμεηαζηεί γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: 1. Η πόιε είλαη θάηη ζύλζεην, έλα όιν, πνπ έρεη ζπληεζεί από δηάθνξα κέξε, θαη ν πνιίηεο είλαη ην κέξνο («ἡ γὰξ πόιηο πνιηηῶλ ηί πιῆζνο ἐζηηλ»). Έηζη, γηα λα γλσξίζνπκε ην όιν, πξέπεη πξώηα λα γλσξίζνπκε ην κέξνο. 2. Ο δεύηεξνο ιόγνο απνξξέεη από ηνλ πξώην: πξέπεη λα εμεηαζηεί ε έλλνηα πνιίηεο, όρη κόλν γηα λα θσηηζηεί θαιύηεξα ε έλλνηα πόιηο, αιιά θαη γηα μεθαζαξηζηεί ην πεξηερόκελν θαη ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο πνιίηεο, γηα ηνλ νξηζκό ηεο νπνίαο δελ ππάξρεη νκνθσλία («νὐ γὰξ ηὸλ αὐηὸλ ὁκνινγνῦζη πάληεο εἶλαη πνιίηελ»). Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο ζύκθσλα κε ηα θξηηήξηα κηαο δεκνθξαηηθήο πόιεο κπνξεί λα είλαη πνιίηεο, ελώ ην ίδην άηνκν κπνξεί λα κελ είλαη πνιίηεο ζε έλα νιηγαξρηθό θαζεζηώο, όπνπ ηζρύνπλ άιια θξηηήξηα (π.ρ. θαηαγσγή, επάγγεικα, εηζόδεκα θ.

6 α. ). («ἐζηη γὰξ ηὶο ὃο ἐλ δεκνθξαηίᾳ πνιίηεο ὧλ ἐλ ὀιηγαξρίᾳ πνιιάθηο νὐθ ἔζηη πνιίηεο»). Σα παξαπάλσ θξηηήξηα πνπ εμαξηώληαη από ην είδνο ηνπ πνιηηεύκαηνο πνπ ππάξρεη θάλνπλ θαλεξή ηε κνλόδξνκε θαη όρη αθίδξνκε ζρέζε πνπ δηαγξάθεηαη αλάκεζα ζηελ πόιε θαη ηνλ πνιίηε. Αλάινγα κε ην πνιίηεπκα πνπ επηθξαηεί ζε κηα πόιε νξίδεηαη θαη ν πνιίηεο. ηελ ηξίηε παξάγξαθν ηνπ δνζέληνο απνζπάζκαηνο ν Αξηζηνηέιεο δίλεη δύν θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ ηνλ πνιίηε ζε κηα δεκνθξαηηθή πόιε. Απηά είλαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ α) δηθαζηηθή θαη β) ζηε πνιηηηθή εμνπζία. α) πκκεηνρή ζηε δηθαζηηθή εμνπζία («κεηέρεηλ θξίζεσο / ᾧ γὰξ ἐμνπζία θνηλσλεῖλ ἀξρῆο θξηηηθῆο») ζεκαίλεη ν πνιίηεο λα έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηθαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο, ζηε ιήςε ησλ δηθαζηηθώλ απνθάζεσλ. Να κπνξεί λα εθδηθάδεη σο κέινο δηθαζηεξίνπ (Ηιηαία, εθθιεζία ηνπ δήκνπ) θαη όρη απιά λα εκθαλίδεηαη ζηα δηθαζηήξηα σο κάξηπξαο, θαηήγνξνο ή θαηεγνξνύκελνο. Η ζπκκεηνρή ζηηο δηθαζηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη νπζηώδεο ζηνηρείν γηα ηνλ νξηζκό ηνπ πνιίηε. Η απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο ζύκθσλα κε ην δίθαην θαη ηε ινγηθή είλαη κέξηκλα όισλ ησλ πνιηηώλ. Η άπνςε ηνπ Πιάησλα πσο ε κε ζπκκεηνρή ζηηο δηθαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηζνδπλακνύζε κε κε ζπκκεηνρή ζην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο πόιεο («ὁ γάξ ἀθνηλώλεηνο ὤλ ἐμνπζίαο ηνῦ ζπλδηθάδεηλ ἡγεῖηαη ηό παξάπαλ ηῆο πόιεσο νὐ κέηνρνο εἶλαη») είλαη ελδεηθηηθή ηεο ύςηζηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο γηα ηε δσή ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο β) πκκεηνρή ζηελ πνιηηηθή εμνπζία («κεηέρεηλ ἀξρῆο / ᾧ γὰξ ἐμνπζία θνηλσλεῖλ ἀξρῆο βνπιεπηηθῆο») ζεκαίλεη ην λα ζπκκεηέρεη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηα όξγαλα πνπ ιακβάλνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο (βνπιή, εθθιεζία ηνπ δήκνπ). Η θνηλσλία ηνπ 4 νπ π.χ αη., ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Αξηζηνηέιεο, ζέιεη ηνπο πνιίηεο ελεξγνύο θαη ζπκκεηέρνληεο ζηα θνηλά κε ηξόπν ζπγθεθξηκέλν θαη νπζηαζηηθό. Η πόιε, όπσο είδακε, έρεη ην πξνβάδηζκα ζε ζρέζε κε ην άηνκν θαη κόλν κέζα ζε απηή είλαη δπλαηό λα επηηεπρζεί ε πξνζσπηθή επεκεξία. Οη πνιίηεο ην γλσξίδνπλ απηό πνιύ θαιά θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα πνιηηηθά. Η κνξθή ηεο ζπκκεηνρήο είλαη άκεζε. Ο πνιίηεο απνθαζίδεη γηα ηα όια ηα ζέκαηα (θήξπμε πνιέκνπ, ζύλαςε ζπλζήθεο, ζπκθσλία γηα ζπκκαρία, γηα εηξήλε, επηβνιή θόξσλ, θιπ). Η άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ ζεκαίλεη επνκέλσο θαη ηελ ζπλππεπζπλόηεηά ηνπ γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ε πόιε. Όια ηα παξαπάλσ νδεγνύλ ηνλ Αξηζηνηέιε ζηνλ ηξίην θαηά ζεηξά νξηζκό ηεο πόιεο πνπ δίλεη ζηα Πνιηηηθά. Η πόιε («πόιηλ δὲ ηὸ ηνηνύησλ πιῆζνο ἱθαλὸλ πξὸο αὐηάξθεηαλ δσῆο») είλαη έλα πιήζνο από ελεξγνύο πνιίηεο πνπ κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία. Ο δε αξηζκόο ησλ πνιηηώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο («ἱθαλὀλ») (νύηε πνιύ κεγάινο νύηε κηθξόο έκκεζε αλαθνξά ζηε κεζόηεηα) θαη απηνί λα είλαη ηθαλνί ζηελ αμηνζύλε θαη ηελ αξεηή, όρη ηπραίνη θαη αλάμηνη, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηάξθεηα ηεο πόιεο, ε νπνία θπζηθά νδεγεί ζηελ επδαηκνλία ησλ πνιηηώλ, δειαδή ην εὖ δῆλ. Β3. Μηιώληαο γηα ηελ πόιηλ ν Αξηζηνηέιεο δειώλεη θαζαξά όηη ηε ζεσξεί κία από ηηο θνηλσληθέο νληόηεηεο (νκάδεο ζπλύπαξμεο) ησλ αλζξώπσλ. Η πξώηε ήηαλ, θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ, ε νηθνγέλεηα (νἰθία, νἶθνο), ην απνηέιεζκα ηνπ θπζηθνύ "ζπλδπαζκνύ" άξξελνο θαη ζήιενο ζθνπόο ηεο ήηαλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλώλ αλαγθώλ ηνπ αλζξώπνπ. Η δεύηεξε ήηαλ ην ρσξηό (ε θώκε), ε θνηλσλία πνπ ζρεκαηί-

7 ζηεθε από πιείνλαο νἰθίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθώλ αλώηεξσλ από ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ. Σέηνηεο ήηαλ, βέβαηα, νη πλεπκαηηθόηεξεο αλάγθεο ηνπ, π.ρ. ε αλάγθε γηα ιαηξεία ηνπ ζείνπ ή γηα απόδνζε ηεο δηθαηνζύλεο ε νηθνγέλεηα δελ κπνξνύζε λα έρεη νύηε ηππηθό ιαηξείαο, ιαηξεπηηθέο δειαδή ηεξνηειεζηίεο, νύηε κεραληζκό απόδνζεο δηθαηνζύλεο. Η ηξίηε θνηλσληθή νληόηεηα ήηαλ ε πόιηο, ν πςειόηεξνο ηύπνο θνηλσλίαο, πνπ ηθαλνπνηεί αθόκα πην πςειέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ(εζηθέο αλάγθεο). θνπόο ηεο πόιεο - θξάηνπο είλαη όρη κόλν ην ζῆν, αιιά ην εὖ ζῆν - ε επδαηκνλία, κε ππέξηαην αγαζό ηελ απηάξθεηα. Ωο θνηλσληθή νληόηεηα, ινηπόλ, ε πόιε θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε είλαη ηέιεηα. Μέζα ζηε ιέμε απηή ν αξραίνο 'Διιελαο άθνπγε θαζαξά ηε ιέμε ηέινο, κηα ιέμε πνπ δήισλε ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν είλαη πιαζκέλν ην θαζεηί, ηνλ πξννξηζκό ηνπ. Δίλαη θαλεξό όηη κε απηή ηε ζεκαζία ε ιέμε δελ δήισλε ό,ηη ε δηθή καο ιέμε ηέινο ίζα ίζα δήισλε ηε ζηηγκή ηεο ηειείσζεο, ηεο αθκήο, ηεο νινθιήξσζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε ινηπόλ πεξίπησζε ηνπ θεηκέλνπ καο ην επίζεην ηέιεηα ιέγεηαη ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εμειηθηηθνύ θύθινπ πνπ παξαθνινπζνύκε (νἰθία - θώκε - πόιηο) κε ην λόεκα απηό ε ζηηγκή ηεο νινθιήξσζεο δειώλεη θαη ην ηέινο ηεο εμέιημεο (ε νπνία όκσο δελ νδεγεί ζε κηα ηειηθή θζνξά, αιιά ζε κηα ηειηθή νινθιήξσζε). ην ρσξίν πνπ δίλεηαη από κεηάθξαζε ε πόιηο ραξαθηεξίδεηαη ηέιεηα, αθξηβώο γηαηί ηίπνηε άιιν δελ ρξεηάδεηαη πέξα από απηήλ ν πνιίηεο, αθνύ ε πόιηο είλαη απηάξθεο, κπνξεί δειαδή θαη κόλε ηεο λα ηνπ ραξίζεη ην πην κεγάιν αγαζό, πνπ είλαη ην εὖ δῆλ, ε εὐδαηκνλία. Πέξα όκσο από «ηέιεηα» ε πόιε είλαη, θαηά ηνλ θηιόζνθν, θαη «ἐθ θύζεσο», δειαδή θπζηθή ύπαξμε. Απηή ηε ζέζε ν Αξηζηνηέιεο ηελ ζεκειηώλεη κε δύν επηρεηξήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 1 ν επηρείξεκα: 1. Οη πξώηεο θνηλσληθέο νληόηεηεο (νίθνο, θώκε) είλαη θπζηθέο ππάξμεηο. 2. Η πόιε είλαη ε νινθιήξσζε ησλ πξώησλ θνηλσληθώλ νληνηήησλ (ελλ. ηνπ νίθνπ θαη ηεο θώκεο) («πᾶζα πόιηο ἐθ ηῶλ πξώησλ θνηλσληῶλ» ) Άξα: Η πόιε είλαη θπζηθή ύπαξμε (πᾶζα πόιηο θύζεη ἐζηὶ) 2 ν επηρείξεκα: 1. Η θύζε ελόο πξάγκαηνο είλαη ε κνξθή πνπ παίξλεη θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηειείσζεο, νινθιήξσζήο ηνπ (ἡ θύζηο ηέινο ἐζηὶλ) 2. Η πόιε είλαη επίζεο νινθιήξσζε (ησλ θνηλσληθώλ νληνηήησλ νίθνπ θαη θώκεο) (αὕηε (ε πόιηο) ηέινο ἐθείλσλ (ηῶλ θνηλσληῶλ ἐζηη) Άξα: Η πόιε είλαη θπζηθή ύπαξμε (ἡ πόιηο θύζηο ἐζηὶλ) Β4. Βι. ζρνι. βηβιίν ζει : «Δπεηδή δηαβάδνληαο ηηο ελόηεηεο.έμσ από ηελ πόιηλ.» Β5. ελόξαζε: ὁξῶκελ ζύζηαζε: ζπλεζηεθπῖαλ θαηάζρεζε: πεξηέρνπζα ζύγθιεηνο: θαινπκέλε θεηκήιην: ζπγθεηκέλσλ ζθόπηκνο: ζθεπηένλ

8 άξρνληαο: ὀιηγαξρίαλ άθαληνο: θαλεξόλ ξεηό: ιέγνκελ άθημε: ἱθαλὸλ ΑΓΙΓΑΚΣΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Γ.1 ΜΔΣΑΦΡΑΗ Σίπνηα δελ αλαθέξεηαη (ιέγεηαη) από θάπνηνπο κέηνηθνπο θαη δνύινπο ζρεηηθά κε ηηο Δξκέο (ηελ απνθνπή ησλ Δξκώλ), θάπνηεο πεξηθνπέο όκσο (αλαθέξνληαη) άιισλ α- γαικάησλ πνπ έγηλαλ παιαηόηεξα από λεόηεξνπο ράξηλ αζηεηόηεηνο θαη κέζεο θαη ζπγρξόλσο (αλαθέξεηαη) όηη ηα κπζηήξηα ζπκβαίλνπλ ζηα ζπίηηα γηα δηαθσκώδεζε. Γηα απηά θαηεγνξνύλ θαη ηνλ Αιθηβηάδε. Αθνύ πήξαλ ππόςηλ ηνπο απηά απηνί πνπ πεξηζζόηεξν ερζξεύνληαλ ηνλ Αιθηβηάδε επεηδή ήηαλ εκπόδην ζ απηνύο ηνπο ίδηνπο, ώζηε λα κελ ππεξηζρύζνπλ ηνπ δήκνπ κε ζηγνπξηά θαη επεηδή λόκηζαλ όηη αλ δηώμνπλ ηνλ ίδην ζα ππεξηζρύζνπλ, κεγαινπνηνύζαλ θαη θώλαδαλ όηη ηα κπζηήξηα θαη ε πεξηθνπή ησλ Δξκώλ έγηλαλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηίπνηα δε ζπλέβε από απηά επεηδή δελ έγηλε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ, επηθαινύκελνη σο απόδεημε γηα ηελ άιιε κε δεκνθξαηηθή ηνπ παξνπζία (δηαγσγή) ηηο αζρνιίεο ηνπ. Γ.2 ηηλσλ: ὕβξεη: ὂληη: κάιηζηα: ἐπῃηηῶλην: ὑπνιακβάλνληεο: ἐμειάζεηαλ: ἐβόσλ: εἴε: ἐπξάρζε: ηηλά ὕβξηλ νὖζη(λ) κάια ἐπαηηηῶ ὑπνιεθζεῖζη(λ) ἐμειῷελ βνᾶλ ἒζηαη πεπξάρζσ

9 Γ.3 Α. πεξί ηῶλ Ἑξκῶλ: εκπξόζεηνο ηεο αλαθνξάο ζην (ξ) κελύεηαη ὑπό λεσηέξσλ: εκπξόζεηνο πνηεηηθνύ αηηίνπ ζηε κηρ. γεγελεκέλαη ηά κπζηήξηα: ππνθείκελν ζην (ξ) πνηεῖηαη (αηηηθή ζύληαμε) ηόλ Ἀιθηβηάδελ: αληηθείκελν ζην (ξ) ἐπῃηηῶλην δήκνπ: γελ. αληηθεηκεληθή ζην θαηαιύζεη αὐηνῦ: γελ ππνθεηκεληθή ζην ἐπηηεδεύκαηα Γ.3 Β. Έρνπκε α) ππόζεζε: εἰ θαη επθηηθή εἰ αὐηόλ ἐμειάζεηαλ β) απόδνζε: δπλεηηθό εηδηθό απαξέκθαην εμαξηώκελν από ηε κηρ. λνκίζαληεο πξῶηνη ἄλ εἶλαη. Άξα εἰ αὐηόλ ἐμειάζεηαλ, πξῶηνη ἄλ εἶλαη, έρνπκε πιάγην ππνζεηηθό ιόγν ηεο απιήο ζθέςεο ηνπ ιέγνληνο. ηνλ επζύ ζα ήηαλ: εἰ αὐηὸλ ἐμειάζαηκελ πξῶηνη ἂλ εἴεκελ / εἶκελ ημείωση: ν ππνζεηηθόο ιόγνο δειώλεη ηελ απιή ζθέςε θαη όρη ηελ αόξηζηε επαλάιεςε ζην παξειζόλ. Απηό θαίλεηαη: α) από ην γεγνλόο όηη ζηνλ πιάγην ιόγν εμαξηάηαη από ηε κεηνρή λνκίζαληεο θαη β) από ην λόεκα

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα - Απαντήσεις Από τους Αντώνη Σαχπεκίδη και Γιώργο Ψωμιάδη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1.Μετάφραση ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d)

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας (322a-d) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 011 ΤΟΜΟΣ B ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΟΚΙΜΙΑ 010 ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παλειιήληεο 2015 ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

Παλειιήληεο 2015 ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Παλειιήληεο 2015 ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Α1. ΜΕΣΑΦΡΑΗ Με απηά ηα κέζα ινηπφλ εθνδηαζκέλνη νη άλζξσπνη, ζηελ αξρή θαηνηθνχζαλ δηαζθνξπηζκέλνη θαη γη απηφ δελ ππήξραλ αθαλίδνληαλ ινηπφλ απφ ηα ζεξία, γηαηί απφ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα