[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm 1995."

Transcript

1 Βιβλία [1] Voutira E. and Harrell-Bond, "Refugees", The Social Science Encyclopedia (third edition) (Routledge isbn: ). [2] Voutira, E., Refugees: whose term is it anyway? Emic and etic constructions of refugees in Modern Greek, in The Refugee Convention at fifty: a view from forced migration studies, edited by Joanne van Selm, Khoti Kamanga, John Morrison, Aninia Nadig, Sanja Spoljar Vrzina and Loes van Willigen, Lexington Books, pp.65-80, USA. [3] Voutira, E., When Greeks Meet Other Greeks. Settlement Policy Issues in the Contemporary Greek Context, in Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey., R.Hirschon ed.. Berghahn Books, Oxford, pp , New York. [4] Voutira E and A. Brouskou, Borrowed Children in the Greek Civil War, in Abandoned Children, C.Panter Brink and M.Smith (eds.), Cambridge University Press; Cambridge. [5] Voutira E. and Harrell-Bond, B.H.B, Successful Refugee Settlement: Are Past Experiences Relevant?, in Reconstructing Livelihoods, Cernea, M and C. Macdowel, eds., World Bank, D.C. : 56-76, Washington. [6] Voutira E., B.Pickard, J. Benoist, Anthropology in Humanitarian Assistance. 2nd ed. European Community Humanitarian Office Publications Series, Luxenburg. [7] Voutira E., Population Transfers and Resettlement Policies in Inter-war Europe: The Case of Asia Minor Refugees in Macedonia from a National and International Perspective, in Macedonia: Ourselves and Others. P.Mackridge and E.Yiannakakis, eds. Berg, pp , Oxford. [8] Voutira E. and B.E.Harrell-Bond, "Refugees", The Encyclopedia of Cultural Anthropology, D.Levinson and M.Ember, eds, Herny Holt and Co. New York, vol.3, pp ,. [9] Voutira E. and S.Whishaw-Brown, Conflict Resolution: A Cautionary Tale. Studies on Emegencies and Disaster Relief. SIDA, Stockholm. [10] Voutira Ε. and B.E. Harrell-Bond, Refugees, The Social Science Encyclopedia, Second Edition, Kuper, A. and J.Kuper, Routledge Ltd., pp ,. [11] Voutira, E. and B.E. Harrell Bond, "In Search of the Locus of Trust: The Social World of the Refugee Camp" [co authored, B.E. Harrell Bond], in Mis-trusting Refugee Narratives, S. Daniel and J.Knudsen, (eds.), University of California Press, pp , Berkeley. [12] Voutira E. and Benoist, J., Anthropology in International Humanitarian Emergencies European Community Humanitarian Office Publications Series, Luxenburg Επιστημονικά περιοδικά [1] Voutira, E., Foreigners in Morocco, in Minbar Al Jamiaa, Revue editee par le Rectorat de l Universite Moulay Ismail Meknes, Special Issue, Regards croises sur l etranger, no.3, pp ,. [2] Voutira, E., The It s too theoretical syndrome, Refugee Participation Network, Special Issue on Refugee Education, No.21, pp.5-9,. [3] Voutira, E., 'Vestiges of Empire: Migrants, Forced migrants and Refugees in the Russian Federation, Oxford International Review, Special Issue on Citizenship, Migration and Statelesness in Contemporary Europe, Vol.VII, no.3, pp.52-60,. [4] Voutira, E., "Refugee Greece: A Model for Emulation?", Istor, Athens/London, vol.7, pp , [5] Βουτυρά Ε., " Προσφυγική Ελλάδα: Παράδειγμα προς μίμηση;" Ιστωρ 7, σελ ,

2 [6] Voutira E., "Patterns of Ethnic Migration and the Locus of Identity and Greeks of the C.I.S", Refugee Participation Network, no.12, pp.10-14,. [7] Harrell Bond B.E. and Voutira, E., "Anthropology and the Study of Refugees", Anthropology Today, Vol. 8, No 4, pp.8-12,. [8] Harrell-Bond B.E., Voutira E. and M. Leopold, "Counting the Refugees: Gifts, Givers, Patrons and Clients", in Responding to Nutrition Crisis among Refugees: the need for new approaches, Zetter, R., Henry J., (eds.), Journal of Refugee Studies, Vol. 5. No1, pp ,. [9] Voutira, E., Pontic Greeks Today: Migrants or Refugees?, Journal of Refugee Studies, Vol.4, No.4, pp , [10] Voutira E., "Scientific and Literary Narratives in the Explanation of the Emotions: Doesn t Shakespeare Do This Much Better?", Hughes Hall Journal, University of Cambridge(2), pp.15-26, Συνέδρια [1] Βουτυρά, Ε., "Μετανάστευση στη Πατρίδα", στο Μειονότητες στην Ελλάδα, Επιστημονικό Συμπόσιο με Θέμα Μειονότητες στην Ελλάδα (7-9 Νοεμβρίου ), Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Μελέτες Ελληνικού Πολιτισμού, Αθήνα, σελ ,. [2] Voutira, E., Intellectuals, Nation-Building and State-Crafting in the Balkans: Compeeting and Incommensurable Models, National Identity and Sovereignty in Southeastern Europe, Belgrade 8-10, 1999, Slavko Terzic ed., Historical Institute of the Serbian Academy of Sciences, Vol.19/1, σελ , Belgrade. [3] Βουτυρά, Ε., Η Κατεύθυνση της ιστορίας: Προφορική Ιστορία, συλλογική μνήμη, και κοινωνική αλλαγή στο μετασοβιετικό χώρο, στο Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός, Λαογραφία και Ιστορία, Συνέδριο στη Μνήμη της Αλκης Κυριακίδου Νέστορος, επ. Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, σελ ,. [4] Voutira, E., The Concept of Humantarianism, στο Ethics in Humanitarian Aid, European Community Humanitarian Office, Brussels, pp.13-16,. [5] Βουτυρά, Ε., Βίαιες μετακινήσεις, μεταναστεύσεις και επαναπατρισμός, στο Η Διασπορά των Ελλήνων στη Ρωσία, Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, σελ ,. [6] Voutira Ε., "Ethical Dilemmas in Humanitarian Emergencies", Proceedings to the European Union Conference in Dublin, The Ethics of Humanitarian Emergencies, European Union Humanitarian Office (ECHO), pp. 13-6, Luxemburg. Αλλα [1] Voutira E., The right to return and the right to stay in the margins of Europe, paper delivered at the Conference on Understanding Borders, Conflict and Reconciliation in South East Europe, The suitability of conventional approaches South East European Studies Programme (SEESP), European Studies Centre, St Antony s College, Oxford, 5/. [2] Voutira, E., Orientalist and Occidentalist Models of Nationalism, Invited Paper at the International Conference on Understanding Arab Nationalisms, American University, Cairo. Egypt, 12/1/. [3] Voutira E. and Brouskou A. Itineraries of exile and return among 'separated children' from the Greek civil war to Romania, paper presented at the International Conference on The child refugees from Greece in Eastern and Central Europe after World War II, Fehérvárcsurgó, Hungary, 3-4 October,. [4] Voutira, E., Varieties of migrants and refugees in contemporary Greece, Paper presented in the conference on Nommer et classer dans les Balkans. Les termes de la différence en Grèc. Champs helléniques modernes et

3 contemporains de l'ecole française d'athènes, Οκτώβριος (υπό έκδοση). [5] Voutira, E., and L. Labrianidis, Coming and Going: Albanian returning labour migrants from Greece and Italy, presented at the South Eastern European Conference on Border Crossings in the Balkans, St.Antony s College, University of Oxford, May. [6] Voutira, E., Women Migrants as Dispossessed, Invited Paper presented at the International Conference on Women, Migration and Human Rights, University Hassan II Ain Chock, Faculty of Law Economics and Social Sciences, Casablanca, Morocco, March. [7] Βουτυρά Ε., Dehumanizing Social Suffering, Εισήγηση στην επιστημονική συνάντηση με θέμα Ανθρωπισμός και φωτογραφία μετά τον Steichen, British Council, Thessaloniki, February. [8] Βουτυρά Ε., Η πολιτική οικονομία της τραυματικής εμπειρίας στις ανθρωπιστικές παρεμβάσεις, Εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα με θέμα: Ιστορικότητα, Τραυματική Εμπειρία και Παιδική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 1 Ιουνίου. [9] Voutira, E., Emic and Etic Constructions of Refugees in Modern Greek, Paper Presented at the VII International Conference of the International Association for the Study of Forced Migration, Johannesburg, South Africa, January. [10] Voutira, E., Refugees whose Term is it Anyway?, Invited Public Lecture at the Refugee Studies Centre, University of East London, 4/04/. [11] Βουτυρά Ε., Εθνογένεση, αποκλειστικότητα και το μοντέλο της μητρικής γλώσσας στα Βαλκάνια, Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ΓΛΩΣΣΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ: ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, Θεσσαλονίκη, Νοεμβρίου (υπό έκδοση). [12] Voutira, E., and M.Psarou, Gendered Violence in Rural Greek Families, Paper presented at the International Conference on Gendering Ethics, University of Leeds, June. [13] Voutira,E., Post- Soviet Diaspora Politics: The Case of the Soviet Greeks, Paper Presented at the Conference on Transnationalism, Diaspora and the State, University College London, 21 June. [14] Voutira, E., Intellectuals, Nation Building and State Crafting in the Balkans: Competing and Complementary Models, Paper Presented at the International Conference on national Identity and Sovereign States in Southeastern Europe, Serbian Academy of Sciences, Belgrade, December [15] Voutira, E., What is the Knowledge Most Worth Having, in the Global University of the 21st Century? Paper Presented at the Ist International Conference on Global Universities, Methodius and Cyril University, Skopje June [16] Voutira, E., Conflict Resolution: The New Panacea?, Paper presented at the International Conference on The Emperor s New Clothes: Is there a New Relief Agenda? London School of Economics and Overseas Development Institute, London 3/02/. [17] Voutira, E., Post Soviet Diaspora Politics, paper presented at the 2nd International Association Conference in the Study of Forced Migration, Jerusalem, December. [18] Voutira, E., Refugee Integration and Resettlement : Challenges for the new South Africa, Invited paper delivered at the Lawyer s for Human Rights Conference on Refugee Protection in the New South Africa, Pretoria 27-29/ 03/. [19] Voutira, E., Refugee Integration in Receiving Countries, Paper presented at the International Conference on Integration of Migrants and Refugees in South Africa, Pretoria, South Africa, April 5,. [20] Voutira, E., Refugees, Migrants or Repatriates? The Use of Labels in Understanding Displacement, Invited Paper presented at the Seminar Series on Identity and Displacement- Department of Social Anthropology, University of St.Andrews, April 30/

4 [21] Voutira, E., Constructions of ethnicity and the moral responsibility of the media, Opening Address delivered at the International Seminar on Multi-cultural Reporting, Jangiellonian University, Krakow 8-10 October. [22] Voutira, E., Cultural Sensitivity or Creating a Permanent Underclass?, Paper presented International Conference on Creating a Humane Immigration Regime, Refugee Studies Programme, Queen Elizabeth House, University of Oxford, April. [23] Voutira, E., Dilemmas of identity and national belonging among the Greek diaspora in the former Soviet Union, paper presented at the Seminar Series organised by the Greek General Consulate and the Department of Ethnology University of Hamburg, 22/11/. [24] Voutira, E., Dilemmas of identity and national belonging among the Greek diaspora in the former Soviet Union, Invited Paper presented at the Department of Ethnology University of Hamburg, 22/11/. [25] Voutira, E., Forced migration as a principle of segmentation: A conceptual model for understanding varieties of displacement, Invited Lecture for the International Conference on Narrating Mobility, boundaries and Citizenship, University of Copenhagen 30 August-1 September. [26] Voutira, E., New Racism and the New World Order, International Conference on Xenophobia and Racism in Southern Africa, School of Government University of Western Cape, Bellville- Cape Town, June. [27] Voutira, E., The Cultural Rehabilitation of the Greek language under State Socialism, Invited Lecture at the Seminar Series on Culture and Translation, St. Catherine s College, University of Cambridge, 6/03/. [28] Voutira, E., Turn of the Century Pontic Greek diaspora nationalism: Why did it fail?, Paper presented at the Trinity College Seminar Series Diasporas in History, Trinity College Oxford 3/06/. [29] Βουτυρά Ε., Ρατσισμός, νέο-ρατσισμός και το παράδοξο της πολιτισμικής συνύπαρξης, Εισήγηση στο Συνέδριο, Πολιτισμικές Ταυτότητες, Πολιτισμική Συνύπαρξη, Η Θεσσαλονίκη ως Πολιτισμικό Σταυροδρόμι, Παν/μιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 1-3/10. [30] Voutira, E., A science of planned change? Michael Cernea s model of resettlement, Paper presented at the International Conference on Reconstructing Livelihoods: Toward new Approaches to Resettlement, Christ Church College, Oxford, September [31] Voutira, E., East-West Repatriation in the Balkans: Varieties of Returnees and the Logic of Going Home, Paper presented at the International Conference on Ideology in Balkan Anthropological Research, Sofia- Bankya, 29-31/08/. [32] Voutira, E., Identities and Displacements in post-soviet Societies, Annual Conference of the British Association for Slavonic and East European Studies, Fitzwilliam College, Cambridge, [33] Voutira, E., Mainstreaming Gender in Humanitarian Emergencies: Problems and Prospects, 1st International Association for the Study of Forced Migration Conference, Moi University, Eldoret, Kenya, [34] Voutira, E., The Language of Complex Emergencies and Idioms of Intervention, Invited Paper presented at the International Conference on Complex Humanitarian Emergencies, World Institute of Development Economics (WIDER), Helsinki 1-4/09/. [35] Voutira, E., The Politics of Memory and Forgetting among the Pontic Greek Diaspora, Fourth British Conference on: Identities, Spaces and Activities in Eastern Anatolia and the Caucasus, Queen Elizabeth House, University of Oxford, [36] Voutira, E., Borrowed Children: The Case of Children s Indoctrination in the Greek Civil War, Paper presented at the International Conference on Nobody s Children, Department of Anthropology, University of Durham 27-29/ 09/. [37] Voutira, E., Ethnicity and Conflict in Eastern Europe and Africa, Oxford Centre for Mission Studies, January.

5 [38] Voutira, E., Pontic Greek Refugee Repatriation (1919) and Ethnic Migration from the Former Soviet Union to Greece ( ): The Role of Civil Society in the Organisation of return, Trinity College Seminar Series on Diasporas in History, University of Oxford, [39] Voutira, E., Changing Patterns of East-West Migrations, CNN East Europe Series, [40] Voutira, E., International Aid, Government Policies and the Development of the Balkan Periphery; The case of the Soviet Greek refugee settlements in Thrace, Paper presented at the Forum Against Ethnic Violence, University College London, [41] Voutira E., "Nationalism, Regionalism and Ethnicity in the Balkans and their Future as European Nation States", presented at the First International Conference on 'Nation Building in the Balkans', Blagoevgrad; Bulgaria, July 28. [42] Voutira, E., Argonauts of the Black Sea: Nationalism, Forced Migrations and Ethnic Survival among Greeks in the CIS, Invited Paper at the London School of Economics, Social Anthropology Seminar Series, [43] Voutira, E., Dealing-in Persecution in Post Soviet Society, Paper presented at the International Conference on Documenting Persecution in an Era of Global Instability, Harvard University Law School, [44] Voutira, E., Human Rights, Refugees and Development, Special International Conference Report on Human Rights in The Independent, 11 June, Reprinted in the World Bank Development News Weekly Supplement, 18 June. [45] Voutira, E., Marrying Within, Living Without: Patterns of Cultural Adaptation Among Greek Repatriates from the Former Soviet Union, Paper presented at the Queen Elizabeth House Forced Migration Lecture Series, 14/03/. [46] Voutira, E., New Patterns of Repatriation among Pontic Greeks from Central Asia, Invited lecture at the Centre for Byzantine and Modern Greek Studies, University of Birmingham, [47] Voutira, E., Refugees as Resources for Development: The case of the Russian Federation, Paper presented at the Academic Seminar Series on Socialism and Development, Department of Social Anthropology, University of Cambridge, [48] Voutira, E., Dilemmas of Greek Identity and the Lausanne Treaty, Invited Paper presented at the Darwin College Seminar Series, University of Cambridge, [49] Voutira, E., Issues of Ethnic Identity Among deported Nationalities in the former USSR, Presented at the international Conference on Nationalism and Identity in the Turcic States, Pembroke College, University of Cambridge, May. [50] Voutira, E., Making Sense of Refugee Experiences; Nationalism, Regionalism and Ethnicity in the Explanation of Asia Minor Refugee Experiences, Modern Greek Studies Association (M.G.S.A) Symposium on Greek Migrations from the 15th 20th centuries, Anatolia College, Thessaloniki, 1989.

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα 1 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας gvoskop@uom.gr Σπουδές Πτυχίο (BA), Brock University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ

Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ Π Α Π Α Σ Τ Α Υ Ρ Ι Δ Η Σ Ε Υ Θ Υ Μ Ι Ο Σ Επάγγελμα: Δικηγόρος (μέλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών) Ειδικός Επιστήμονας, Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακαδημία

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX

CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CURRICULUM VITAE PROF B HENDRICKX CONTENTS 1. PERSONAL INFORMATION 2 2. EDUCATION 2 3. DISTINCTIONS AND AWARDS 3 4. PROFESSIONAL CAREER 3 5. SCHOLARSHIPS AND RESEARCH GRANTS 4 6. EDITORIAL WORK 5 7. CONFERENCES/SEMINARS/SYMPOSIA/INTERVIEWS

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P.

Curriculum Vitae. Columbia Law School, New York City, United States of America visiting research fellow sponsor: Prof. P. 1 VASSILIS P. TZEVELEKOS Curriculum Vitae Personal Information name: Vassilis P. Tzevelekos date of birth: 03-15-1979 nationality: Greek telephone: (001) 734-709-0047, (0030) 6932778477 e-mail: vassilis.tzevelekos@eui.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf.

Νέα & Δωρεές. News & Grants. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011. Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011. www.snf. Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Άνοιξη Καλοκαίρι 2011 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Spring Summer 2011 www.snf.org Φωτογραφίες εξωφύλλου (από αριστερά προς δεξιά): Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY

LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY LUCIA ATHANASSAKI PROFESSOR OF CLASSICAL PHILOLOGY University of Crete Department of Philology, Division of Classical Studies Gallos Campus, Rethymnon 74100 Tel: 28310-77286/ Fax: 28310-77304 email address:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή Δρος Κωνσταντίνου Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Ημερομηνία Γέννησης: 02.10.1959 Tόπος Γέννησης: Ελευθεροχώρι / Κιλκίς Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ LIST OF PUBLICATIONS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ THESSALONIKI 2012 Α BIANNUAL PUBLICATION OF THE INSΤITUTE FOR ΒΑLΚΑΝ STUDIES Τιµή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Bio & Abstract Book 2 Χαιρετισμός του Προέδρου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Σας καλωσορίζω στο 1 ο Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, το οποίο φιλοδοξεί να καταστήσει τον «Δημόκριτο» κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION

BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION UNIVERSITY OF IOANNINA DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY SECTOR OF PHILOSOPHY IOANNINA 2015 BOOK OF ABSTRACTS AND BIO-BIBLIOGRAPHICAL

Διαβάστε περισσότερα

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue

Archdiocesan Council Gives Total Support on Lynn Issue MAY 2011 Vol. 76 No. 1265 www.observer.goarch.org e-mail: observer@goarch.org $1.00 AHEPA, IOCC Aid Victims of Deadly Storms, Tornadoes WASHINGTON-BALTIMORE The devastating storms that wreaked havoc across

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR

DIPLÔME DE DOCTEUR - INGÉNIEUR Vassilios Stergiopoulos (Docteur d Etat, Docteur-Ingénieur, D.E.A. de Mécanique des Fluides, Civil Engineer) Professor Department of Civil Engineering Educators School of Pedagogical & Technological Education

Διαβάστε περισσότερα