Εγχειρίδιο Οδηγιών DVD PLAYER DVP Χαρακτηριστικά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP Serial No.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Οδηγιών DVD PLAYER DVP-5000. Χαρακτηριστικά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP - 5000 Serial No.:"

Transcript

1 E59A1ED(GR).fm Page 1 Monday, June 28, :37 PM DVD PLAYER DVP-5000 Εγχειρίδιο Οδηγιών Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες προφύλαξης...2 Εισαγωγή...2 Πληροφορίες για τους δίσκους...3 Επισκόπηση λειτουργιών...4 Συνδέσεις...6 Αναπαραγωγή δίσκου...8 Ρυθµίσεις DVD...14 Αντιµετώπιση προβληµάτων...17 Συντήρηση...18 Τεχνικές προδιαγραφές...19 Σύνδεση ακίδων...19 ήλωση συµµόρφωσης... ΠΙΣΩ ΦΥΛΛΟ Χαρακτηριστικά Ήχος Dolby Digital Όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει ήχο Dolby Digital surround µε 5.1 κανάλια. Πάγωµα εικόνας/ γρήγορη κίνηση/ αργή κίνηση/ κίνηση καρέ-καρέ Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά σε CD ήχου, MP3 και JPEG Προγραµµατισµένη αναπαραγωγή σε CD ήχου, MP3 και JPEG Μενού επιλογών DVD σε πολλές γλώσσες Προφύλαξη οθόνης / Αυτόµατος τερµατισµός λειτουργίας Εάν η αναπαραγωγή DVD µείνει σταµατηµένη για πέντε λεπτά, θα ξεκινήσει το πρόγραµµα προφύλαξης της οθόνης. Εάν περάσουν 30 λεπτά µε το πρόγραµµα προφύλαξης οθόνης, αυτοµάτως η συσκευή θα σβήσει. Υπότιτλοι στη γλώσσα που θέλετε. Επιλογή γωνίας θέασης (κάµερας). Επιλογές γλώσσας διαλόγων και τύπου ηχητικής αναπαραγωγής Γονικό κλείδωµα Αυτόµατη ανίχνευση δίσκων Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόµατα αν ο δίσκος είναι DVD, CD ήχου, Video-CD, MP3 ή εικόνων JPEG Αναπαραγωγή µουσικών αρχείων ΜΡ3 Άµεση αναζήτηση Ενδείξεις επί της οθόνης Eµφανίζονται στην τηλεόρασή σας πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα λειτουργία της συσκευής. Έτσι, µπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ενεργές λειτουργίες (όπως η αναπαραγωγή προγράµµατος) στην τηλεόρασή σας µε το τηλεχειριστήριο. Ήχος DTS (Digital Theater System) Μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών που δηµιουργήθηκε από την εταιρία Digital Theater System Inc. που αναπαράγει τον αυθεντικό ήχο όσο πιστότερα γίνεται. Αναζήτηση Αναζήτηση ενότητας/ τίτλου/ κοµµατιού/ χρονικού σηµείου Επανάληψη Επανάληψη ενότητας/τίτλου /κοµµατιού/ οµάδας/ όλων/ κοµµατιού A-B Μεγέθυνση είκτες Μπορείτε να µεταφερθείτε άµεσα σε ένα σηµείο αναφοράς που έχετε προηγούµενα καθορίσει. Συνέχεια από το σηµείο διακοπής Ήχος Virtual Surround Υποδοχή EURO A/V (SCART) Ρύθµιση έντασης φωτισµού Ένδειξη ρυθµού κωδικοποίησης DRC ( υναµικός έλεγχος φάσµατος) Εµφάνιση εικόνων JPEG Η ένδειξη Kodak Picture CD COMPATIBLE είναι σήµα κατατεθέν της εταιρίας Eastman Kodak Company Για χρήση από τον πελάτη: ιαβάστε µε προσοχή τις πληροφορίες που υπάρχουν στην κάτω πλευρά της συσκευής και γράψτε παρακάτω τον αριθµό σειράς. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για µελλοντική αναφορά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP Serial No.: 1VMN02085 E59A1ED***** GR

2 E59A1ED(GR).fm Page 2 Monday, June 28, :37 PM Οδηγίες προφύλαξης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ. Τροφοδοσία ρεύµατος Η συσκευή ενεργοποιείται όταν συνδεθεί µε δίκτυο ηλεκτροδότησης V, 50Hz. Για να ανοίξει η συσκευή, πατήστε το κουµπί STANDBY. Προειδοποίηση υγρασίας Είναι πιθανό να σχηµατιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής εάν αυτή µετακινηθεί από ένα κρύο δωµάτιο σε ένα ζεστό ή όταν ζεσταθεί ένα κρύο δωµάτιο ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Εάν παρατηρηθεί υγρασία, µην κάνετε χρήση της συσκευής τουλάχιστον για 2 ώρες µέχρι να σιγουρευτείτε οτι έχει στεγνώσει το εσωτερικό της. Εισαγωγή ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Το σύµβολο του κεραυνού µε το βέλος, µέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη µη µονωµένης επικίνδυνης τάσης ρεύµατος µέσα στο περίβληµα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι ικανής έντασης ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους. Το σύµβολο του θαυµαστικού µέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή. Περιλαµβανόµενα εξαρτήµατα Τηλεχειριστήριο ύο µπαταρίες R6 (AA) Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώδια ήχου και εικόνας Προσοχή 1) Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το περίβληµα της συσκευής. Για επισκευές απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. 2) Οι οπές και τα ανοίγµατα στο κάτω µέρος και στο πλάι του περιβλήµατος διευκολύνουν τον εξαερισµό της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και την προστασία της από υπερθέρµανση, αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να είναι φραγµένα ή καλυµµένα. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστούς χώρους όπως στενά ράφια εκτός κι αν υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρος. 3) Κρατήστε τη συσκευή µακριά από τα σώµατα θέρµανσης. 4) Αποφέυγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά µαγνητικά πεδία. 5) Μην εισάγετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους στη συσκευή καθώς µπορεί να έρθουν σε επαφή µε εξαρτήµατα ή να προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα οδηγώντας σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 6) Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή. Εάν χυθεί υγρό πάνω στη συσκευή και εισχωρήσει στο εσωτερικό της, καλέστε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 7) Κάντε χρήση της συσκευής µόνο σε οριζόντια (επίπεδη) θέση. 8) Η συσκευή αυτή τίθεται σε θέση αναµονής (Standby) όταν είναι σβηστή αλλά συνδεδεµένη στο ρεύµα. 9) Μην τοποθετείτε αντικείµενα που καίγονται πάνω στη συσκευή (όπως κεριά, κλπ) Ασφάλεια laser Η συσκευή αυτή χρησιµοποιεί ακτίνα laser. Το άνοιγµα του περιβλήµατος και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό συντήρησης, µιας και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των µατιών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙ ΩΤΗ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ. Θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Μη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή, αναµετάδοση, δηµόσια προβολή ή ενοικίαση των δίσκων απαγορεύεται. Το προϊόν αυτό ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως αυτή ορίζεται σε κατοχυρωµένες πατέντες των ΗΠΑ, της εταιρείας Macrovision Corporation και άλλων. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από τη Macrovision Corporation και προορίζεται για οικίες και για χρήση σε άλλους χώρους, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδροµη συναρµολόγηση και η αποσυναρµολόγηση. Κατασκευάστηκε µε άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το διπλό σύµβολο D είναι εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories. Οι ενδείξεις DTS και DTS Digital Out είναι εµπορικά σήµατα της Digital Theater Systems, Inc. 2 GR

3 E59A1ED(GR).fm Page 3 Monday, June 28, :37 PM Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο Τα παρακάτω σύµβολα εµφανίζονται σε διάφορα κεφάλαια και σηµειώσεις στο εγχειρίδιο αυτό και έχουν τις εξής έννοιες: DVD-V : Αναπαραγωγή δίσκων βίντεο DVD CD : Αναπαραγωγή δίσκων µουσικής CDs Πληροφορίες για τους δίσκους ίσκοι που Αναπαράγονται Η συσκευή µπορεί να αναπαράγει δίσκους των παρακάτω τύπων: ίσκοι DVD µε ζώνη περιοχής 2 ή ALL (*1, 2, 5, 7) DVD+R/RW (*1, 3, 4, 5, 6, 7) DVD-R/RW (*1, 3, 4, 5, 6, 7) CD Ήχου (*5, 7) CD-R/RW µε αρχεία MP3 και JPEG (*5, 6, 7) CD εικόνων (Picture CD) (*5, 7) Video CD (*1, 5, 7). MP3 : Αναπαραγωγή αρχείων MP3. JPEG : Η περιγραφή αναφέρεται σε εµφάνιση εικόνων σε δίσκους JPEG VCD : Η περιγραφή αναφέρεται σε αναπαραγωγή Video CD QUICK : Αναφορά σε κατάσταση λειτουργίας QUICK. *6: Κάποιοι δίσκοι δε µπορούν να αναπαραχθούν λόγω κακής εγγραφής, τρόπο εγγραφής ή ειδικών ιδιοτήτων των δίσκων. *7: Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους σε ειδικά σχήµατα. Αν χρησιµοποιείτε τέτοιους δίσκους, αυτή η συσκευή ίσως δεν τους αναπαράγει. Ακόµα και αν αναπαραχθούν, ο ήχος και η ποιότητα του video δεν θα είναι καλή. Οι παρακάτω δίσκοι δε µπορούν να αναπαραχθούν σε αυτη τη συσκευ : Στους παρακάτω δίσκους, µπορεί να ακουστεί µόνο ο ήχος (δεν προβάλλεται εικόνα). CDV CD-G ΠΟΤΕ µην αναπαράγετε τους παρακάτω δίσκους, γιατί µπορεί να δηµιουργήσουν ζηµιά! DVD-RAM CD-I Photo CD DVD µε ζώνη περιοχής εκτός από 2 ή ALL DVD-ROM για προσωπικούς υπολογιστές CD-ROM για προσωπικούς υπολογιστές Ο ήχος µπορεί να ΜΗΝ ακουστεί σε δίσκους Super Audio CD Σηµείωση:Μπορεί να ακουστεί µόνο ο ήχος που έχει γραφτεί στο επίπεδο εγγραφής CD. Ο ήχος που έχει γραφτεί στο επίπεδο εγγραφής Super Audio CD δεν αναπαράγεται µε αυτή τη συσκευή. Οποιοδήποτε άλλοι δίσκοι χωρίς ένδειξη συµβατότητας. Τύποι ίσκων [DVD] ÐáñÜäåéãìá Åíüôçôá 1 Åíüôçôá 2 ÊåöÜëáéï 1 ÊåöÜëáéï 2 ÊåöÜëáéï 3 ÊåöÜëáéï 4 ÊåöÜëáéï 1 ÊåöÜëáéï 2 DTS-CD (*5, 7) *1: Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε σύστηµα απεικόνισης PAL. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε δίσκους NTSC σε PAL. *2: Η ζώνη περιοχής 2 ή ALL φαίνονται στα DVD ως εξής: 2 *3: Κάποιοι δίσκοι DVD-Video δεν λειτουργούν όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης λόγω του προγραµµατισµού τους. *4: Οι δίσκοι που µπορούν να αναπαραχθούν είναι αυτοί που έχουν γραφτεί µε τη µέθοδο finalize. Ανάλογα µε την εγγραφή ενός δίσκου, ο δίσκος ίσως να µη µπορεί να αναπαραχθεί καθόλου ή κανονικά (η εικόνα ή ο ήχος µπορεί να µην έχουν οµαλή ροή, κτλ). *5: ίσκοι µε γραντζουνιές ή λεκέδες ίσως δε µπορούν να αναπαραχθούν. [CD ήχου και Video CD] ÐáñÜäåéãìá ÊïììÜôé 1 ÊïììÜôé 2 ÊïììÜôé 3 ÊïììÜôé 4 ÊïììÜôé 5 ÊïììÜôé 6 [Αρχεία MP3 και JPEG] ÐáñÜäåéãìá ÏìÜäá 1 ÏìÜäá 2 ÊïììÜôé 1 ÊïììÜôé 2 ÊïììÜôé 3 ÊïììÜôé 4 ÊïììÜôé 5 ÊïììÜôé 6 3 GR

4 E59A1ED(GR).fm Page 4 Monday, June 28, :37 PM Επισκόπηση λειτουργιών ΠΡΟΣΟΨΗ STANDBY SKIP PLAY SKIP STOP OPEN/CLOSE STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ) Άνοιγµα και κλείσιµο της συσκευής. 2. SKIP H / h (ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ) Μετάβαση στα προηγούµενα κεφάλαια ή κοµµατια κατά την αναπαραγωγή. Πατήστε το και κρατήστε πατηµένο για 1,5 δευτερόλεπτο ή παραπάνω για αναζήτηση στο δίσκο προς τα πίσω. 3. PLAY B (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου. 4. SKIP G / g (ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ) Μετάβαση στο επόµενο κεφάλαιο ή κοµµάτι κατά την αναπαραγωγή. Πατήστε το και κρατήστε πατηµένο για 1,5 δευτερόλεπτο ή παραπάνω για αναζήτηση στο δίσκο προς τα εµπρός. 5. STOP ( ΙΑΚΟΠΗ) ιακοπή αναπαραγωγής. 6. OPEN/CLOSE(ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) Άνοιγµα και κλείσιµο του µηχανισµού φόρτωσης του δισκου. 7. Μηχανισµός φόρτωσης δισκου. 8. Οθόνη ενδείξεων. Οθόνη ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãþ ç åðáíüëçøç ôìþìáôïò Á- ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãþ ç åðáíüëçøç üëïõ ôïõ äßóêïõ ÁíÜâåé üôáí ï äßóêïò åßíáé óå ðáýóç ÁíÜâåé üôáí ï äßóêïò åßíáé óå êáôüóôáóç áíáðáñáãùãþò ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãþ ç ëåéôïõñãßá åðáíüëçøçò. ÁíÜâåé üôáí ãßíåôáé áíáðáñáãùãþ óå áìçëþ ôá ýôçôá Åìöáíßæåé ôïí ôýðï ôïõ äßóêïõ ðïõ õðüñ åé óôç ìïíüäá. DVD : Äßóêïò DVD CD : ¹ ïõ MP3, JPEG, Kodak Picture CD VCD : Video CD Åìöáíßæåé ôïí ñüíï ðïõ Ý åé ðåñüóåé áðü ôçí áñ Þ ôïõ ôñý ïíôïò ôßôëïõ Þ êïììáôéïý. ¼ôáí áëëüîåé ôï êåöüëáéï Þ ï ôßôëïò, åìöáíßæåé ôïí áñéèìü ôïõ. Ενδείξεις κατά τη λειτουργία Ç óõóêåõþ åßíáé óå ëåéôïõñãßá Äåí õðüñ åé äßóêïò Þ åßóôå óå ìåíïý DVD Ôï óõñôüñé öüñôùóçò äßóêïõ åßíáé áíïéêôü Ôï óõñôüñé öüñôùóçò äßóêïõ åßíáé êëåéóôü ÄéáâÜæåé ôïí äßóêï ëåã ïò ëåéôïõñãßáò áíáðáñáãùãþò(pbc) üôáí Ý åé åéóá èåß Video CD Ç óõóêåõþ åßíáé êëåéóôþ ΠΙΣΩ ΟΨΗ AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUT AV RGB TV OPTICAL COAXIAL R VIDEO OUT S-VIDEO OUT Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Συνδέστε το σε µια πρίζα µε ρεύµα. 10.Συνδέσεις ψηφιακών εξόδου ήχου (οπτική και οµοαξονική) Συνδέστε µε ενισχυτή που έχει ψηφιακή είσοδο, όπως αποκωδικοποιητή Dolby Digital, DTS, κλπ.. Πρέπει να αγοράσετε το κατάλληλο καλώδιο. 11.Συνδέσεις αναλογικών εξόδων ήχου AUDIO OUT Συνδέστε µε τηλεόραση ή ενισχυτή που έχει αναλογική είσοδο ήχου, χρησιµοποιώντας τα καλώδια στη συσκευασία του DVD. 12.Σύνδεση εξόδου εικόνας VIDEO OUT Συνδέστε µε τηλεόραση που έχει είσοδο VIDEO IN χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο καλώδιο. 13.Σύνδεση Euro AV (Scart) Συνδέστε µε τηλεόραση που έχει είσοδο Euro AV (scart). Πρέπει να αγοράσετε καλώδιο Euro AV (scart). 14.Σύνδεση εξόδου εικόνας S-VIDEO OUT Συνδέστε µε τηλεόραση που έχει είσοδο S-VIDEO IN. Πρέπει να αγοράσετε καλώδιο S-VIDEO. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις εσωτερικές ακίδες των συνδέσεων στην πίσω όψη. Ο στατικός ηλεκτρισµός ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. 4 GR

5 E59A1ED(GR).fm Page 5 Monday, June 28, :37 PM ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙO STANDBY AUDIO SUBTITLE ANGLE REPEAT A-B REV CLEAR PAUSE SETUP TOP MENU MENU MODE ZOOM DISPLAY SLOW SEARCH MODE ENTER OPEN/CLOSE PLAY STOP RETURN 1. DISPLAY Εµφάνιση των ενδείξεων οθόνης κατά την αναπαραγωγή. 2. STANDBY Άνοιγµα και κλείσιµο της συσκευής. 3. AUDIO Επιλογή γλώσσας ήχου σε ένα DVD/ Επιλογή λειτουργιών ήχου σε ένα CD. 4. SUBTITLE Επιλογή γλώσσας υποτίτλων του DVD. 5. ANGLE Επιλογής γωνίας θέασης/ κάµερας του DVD. 6. REPEAT Επανάληψη της επιλεγµένης ενότητας, τίτλου, κοµµατιού, τίτλου η ολόκληρου του δίσκου. 7. A-B Επανάληψη συγκεκριµένου τµήµατος. SKIP FWD CLEAR Σβήσιµο των δεικτών. / ιόρθωση λάθος εισαγωγής. 9. PAUSE Προσωρινή παύση αναπαραγωγής. / Αναπαραγωγή καρέ- καρέ. 10.REV h Αναζήτηση προς τα πίσω στο δίσκο. 11.PLAY Έναρξη αναπαραγωγής. 12.SETUP Εµφάνιση ή αποµάκρυνση του µενού ρυθµίσεων της συσκευής. 13.MODE Ρύθµιση προγραµµατισµένης ή τυχαίας αναπαραγωγής σε CD ήχου, MP3 και αρχεία εικόνας (JPEG). Ενεργοποίηση/ ακύρωση του ήχου virtual surround. 14.ZOOM Μεγένθυση τµήµατος της εικόνας. 15.TOP MENU Εµφάνιση του µενού τίτλων του δίσκου DVD. 16.ENTER Επιλογή/ επιβεβαίωση σε µενού. 17.RETURN Επιστροφή στο προηγούµενο µενού. 18.Κουµπιά µε Βέλη ( s / B / K / L ) Μετακίνηση του χαρακτήρα εισαγωγής. 19.MENU Εµφάνιση του κεντρικού µενού του δίσκου DVD. Εµφάνιση µενού αρχείων MP3 και εικόνων JPEG. 20.STOP ιακοπή αναπαραγωγής. 21.FWD g Αναζήτηση προς τα εµπρός στο δίσκο. 22.SKIP H, G Παράλειψη ενοτήτων ή κοµµατιών. 23.Κουµπιά µε αριθµούς 0-9 Επιλογή αριθµηµένων στοιχείων σε µενού. Άµεση επιλογή ενότητας, τίτλου ή κοµµατιού. +10 Επιλογή αριθµών πάνω από OPEN/CLOSE Άνοιγµα/ κλείσιµο του µηχανισµού φόρτωσης δίσκου. 25.SEARCH MODE Αναζήτηση ενοτήτων, τίτλων, σηµαδιών ή χρόνου. Τοποθέτηση µπαταριών 1) Ανοίξτε το καπάκι του τµήµατος µπαταριών. 2) Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6(AA) µε τη σωστή πολικότητα (+ -). 3) Κλείστε το καπάκι. Μη χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους µπαταριών (αλκααλικές και απλές). Μη χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες µπαταρίες. 5 GR

6 E59A1ED(GR).fm Page 6 Monday, June 28, :37 PM Συνδέσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κάνετε τις συνδέσεις, κλείστε και τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή που θα συνδέσετε. ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης όλων των συσκευών που θα συνδεθούν. Όταν συνδέετε καλώδια ΗΧΟΥ/ ΒΙΝΤΕΟ, βεβαιωθείτε ότι τα χρώµατα των υποδοχών και των καλωδίων ταιριάζουν. Τα καλώδια σύνδεσης της συσκευής αναπαραγωγής δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασης, επειδή είναι πιθανό να προκληθούν ηλεκτρικές παρεµβολές όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράµµατα. Εάν έχετε επιλέξει ήχο DTS, δε λειτουργούν οι αναλογικές έξοδοι ήχου και η σύνδεση Euro AV (scart). Σύνδεση µε τηλεόραση Συνδέστε τη συσκευή απ ευθείας στην τηλεόραση. Αν τη συνδέσετε µέσω βίντεο, η εικόνα θα αλλοιωθεί λόγω του συστήµατος προστασίας αντιγραφής. ιαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά και διαλέξτε έναν από τους 4 τύπους σύνδεσης µε την τηλεόρασή σας. 1) Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, χρησιµοποιείστε για να συνδέσετε την τηλεόραση βύσµα Euro AV (scart). εν χρειάζεται επιπλέον σύνδεση ήχου. * Αν η τηλεόρασή σας έχει είσοδο σήµατος RGB, µε τη σύνδεση Euro AV (scart) έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Αν η τηλεόρασή σας έχει µόνο είσοδο S-VIDEO, τότε συνδέστε το καλώδιο S-VIDEO για εικόνα και το αναλογικό καλώδιο AUDIO OUT για ήχο. Åéêüíá êáé ¹ ïò TV Âýóìá scart 21 áêßäùí AV RGB TV Êáëþäéï Euro AV (scart) (äåí ðáñý åôáé) DVD PLAYER 2) Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, χρησιµοποιείστε τη σύνδεση S-VIDEO για την τηλεόρασή σας. Η σύνδεση αυτή δεν παρέχει σήµα για ήχο, οπότε είναι απαραίτητη µια σύνδεση για ήχο. Χρησιµοποιείστε το αναλογικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία και συνδέστε το στις αναλογικές συνδέσεις ήχου AUDIO OUT ή κοιτάξτε την παράγραφο Για Καλύτερο Ήχο ¹ ïò Åéêüíá TV R L S-VIDEO IN AUDIO OUT L Êáëþäéï Þ ïõ (ðáñý åôáé) Êáëþäéï S-Video (äåí ðáñý åôáé) DVD PLAYER R 3) Για τυπική ποιότητα εικόνας, χρησιµοποιήστε τη σύνδεση VIDEO OUT. Η σύνδεση αυτή δεν παρέχει σήµα για ήχο, οπότε είναι απαραίτητη µια σύνδεση για ήχο. Χρησιµοποιείστε το αναλογικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία και συνδέστε το στις αναλογικές συνδέσεις ήχου AUDIO OUT ή κοιτάξτε την παράγραφο Για Καλύτερο Ήχο S-VIDEO OUT ¹ ïò Åéêüíá TV R L VIDEO IN AUDIO OUT L Êáëþäéï Þ ïõ (ðáñý åôáé) Êáëþäéï åéêüíáò (ðáñý åôáé) DVD PLAYER R VIDEO OUT 6 GR

7 E59A1ED(GR).fm Page 7 Monday, June 28, :37 PM 4) Άν η τηλεόρασή σας δεν έχει σύνδεση για είσοδο εικόνας, πρέπει να αγοράσετε ένα µετατροπέα STEREO AUDIO/ VIDEO RF modulator για να τη συνδέσετε µε τη µονάδα DVD. Σε αυτή την περίπτωση η ποιότητα της εικόνας ίσως δεν είναι καλή. Êáëþäéï êåñáßáò Êåñáßá Óôåñåïöùíéêüò ìåôáôñïðýáò åéêüíáò êáé Þ ïõ RF (ðùëåßôáé óôá êáôáóôþìáôá) AC ANT IN V TO TV VIDEO AUDIO R L (Ðßóù üøç ôïõ DVD) AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL L R Êáëþäéá åéêüíáò/ Þ ïõ (ðáñý ïíôáé) VIDEO OUT (Ðßóù üøç ôçò ôçëåüñáóçò) Êáëþäéï êåñáßáò (äåí ðáñý åôáé) Åßóïäïò êåñáßáò Για λεπτοµέρειες, ακολουθείστε τις οδηγίες του µετατροπέα. Για Καλύτερο Ήχο Αυτές οι 2 συνδέσεις είναι προαιρετικές και προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ήχου. 1) Για καθαρά ψηφιακή ποιότητα ήχου, συνδέστε τη συσκευή µε το ηχοσύστηµά σας µε την οπτική ή οµοαξονική σύνδεση DIGITAL AUDIO OUT. Αν ο δέκτης/ ενισχυτής δεν υποστηρίζει τον ηχητικό πρότυπο που επιλέξατε, θα ακουστεί είτε δυνατός παραµορφωµένος ήχος, ή δε θα ακούγεται τίποτα. ÁðïêùäéêïðïéçôÞò Dolby Digital, DTS, MPEG, êëð DVD PLAYER DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL ØçöéáêÝò åßóïäïé Þ ïõ OPTICAL Ïðôéêü êáëþäéï (äåí ðáñý åôáé) COAXIAL Συµβουλές για σύνδεση µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, DTS, ή MPEG Συνδέοντας αυτή τη συσκευή µε πολυκάναλο αποκωδικοποιητή Dolby Digital µπορείτε να απολαύσετε υψηλής ποιότητας περιφερειακό ήχο 5.1 καναλιών, όπως ακούγεται στα σινεµά. Εάν συνδέσετε αυτή τη συσκευή µε αποκωδικοποιητή DTS, θα µπορείτε να απολαύσετε περιφερειακό ήχο 5.1 καναλιών που αναπαράγει τον αυθεντικό ήχο όσο πιστότερα γίνεται. Το περιφερειακό σύστηµα 5.1 καναλιών έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Digital Theater System, Inc. Συνδέοντας αυτή τη συσκευή µε αποκωδικοποιητή MPEG 2, Dolby Digital TM, ή DTS µπορείτε να απολαύσετε περιφερειακό ήχο, καθώς και να προσοµοιώσετε τον χώρο ενός σινεµά, ή ενός χώρο συναυλιών. Για να ακούσετε ήχο Dolby Digital πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital και να ρυθµίσετε το DOLBY DIGITAL σε ON στο µενού AUDIO (Κοιτάξτε στη σελίδα 14) Για να ακούσετε ήχο DTS πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή DTS και να ρυθµίσετε το DTS σε ON στο µενού AUDIO (Κοιτάξτε στη σελίδα 14) Για να ακούσετε ήχο MPEG πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή MPEG και να ρυθµίσετε το MPEG σε ON στο µενού AUDIO (Κοιτάξτε στη σελίδα 14) Þ Ïìïáîïíéêü êáëþäéï (äåí ðáñý åôáé) Συµβουλές για σύνδεση µε MiniDisk ή κασετόφωνο τύπου DAT. Εάν ο δίσκος που αναπαράγετε περιέχει ήχο Dolby Digital 5.1, αυτός δε µπορεί να εγγραφεί ψηφιακά σε MD ή DAT. Η ρύθµιση DOLBY DIGITAL στο µενού AUDIO πρέπει να είναι OFF, εκτός αν έχετε συνδέσει τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital. Αναπαράγοντας ένα DVD µε λάθος ρυθµίσεις, ίσως δηµιουργηθεί παραµόρφωση ήχου που πιθανόν να καταστρέψει τα ηχεία σας. (Κοιτάξτε στη σελίδα 14), Εάν θέλετε να συνδέσετε MiniDisk ή MD, ρυθµίστε τα DOLBY DIGITAL, DTS και MPEG σε OFF στο µενού AUDIO. (Κοιτάξτε στη σελίδα 14). Συµβουλή για το οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) Το οπτικό καλώδιο ίσως πάθει ζηµιά εάν το λυγίσετε πολύ (σε οξείες γωνίες). Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι τυλιγµένο κυκλικά µε διάµετρο τουλάχιστον 15 εκ. Το µήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 µέτρα. Όταν συνδέετε το καλώδιο, σιγουρευτείτε ότι έχει κουµπώσει σφιχτά. Εάν η άκρη του καλωδίου που συνδέεται στη συσκευή DVD ή στον ενισχυτή ήχου έχει γρατζουνιές ή είναι ελαφρά λερωµένη, καθαρίστε τη µε ένα µαλακό ύφασµα πριν τη σύνδεση. Όταν δεν κάνετε χρήση της οπτικής εξόδου, τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι. 2) Για δυναµικά εφέ ήχου, χρησιµοποιήστε την αναλογική έξοδο ήχου AUDIO OUT για να συνδέσετε τον ενισχυτή σας. Ç ÏÓÕÓÔÇÌÁ AUDIO OUT DVD PLAYER L R ¹ ïò Êáëþäéï Þ ïõ (ðáñý åôáé) R L 7 GR

8 E59A1ED(GR).fm Page 8 Monday, June 28, :37 PM Αναπαραγωγή δίσκου Βασικές οδηγίες DVD-V CD MP3 JPEG VCD Γρήγορο ξεκίνηµα Ανοίξτε την τηλεόραση, τον ενισχυτή ήχου και οποιαδήποτε άλλη συσκευή είναι συνδεδεµένη µε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και ο δέκτης ήχου / ενισχυτής (πωλούνται ξεχωριστά) είναι ρυθµισµένα στο σωστό κανάλι. Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται βασίζονται στη χρήση του τηλεχειριστηρίου, εκτός αν υπάρχει ειδική αναφορά. Κάποιες λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν από την κεντρική συσκευή. 1) Πατήστε το κουµπί αναµονής STANDBY. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη P-ON. 2) Πατήστε το κουµπί φόρτωσης δίσκου OPEN/CLOSE για να ανοίξει ο µηχανισµός εισαγωγής δίσκου. 3) Τοποθετήστε το δίσκο στο µηχανισµό µε την ετικέτα προς τα πάνω. 4) Πατήστε το κουµπί αναπαραγωγής PLAY. Το συρτάρι θα κλείσει αυτόµατα και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του δίσκου. Μόλις ξεκινήσετε την αναπαραγωγή δίσκου που περιέχει µενού, αυτό θα εµφανιστεί στην οθόνη σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μενού τίτλων. 5) Για να τερµατίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί διακοπής αναπαραγωγής STOP. Στο ενδεχόµενο που είτε ο χρήστης ή ο δίσκος επιχειρήσει την εκτέλεση µιας απαγορευµένης λειτουργίας, θα εµφανιστεί στην οθόνη το απαγορευτικό σύµβολο που φαίνεται δεξιά. Κάποια DVD ξεκινούν την αναπαραγωγή απο τον τίτλο 2 ή 3 σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τους. Κατά την αναπαραγωγή δίσκων δύο στρωµάτων (2- layer), ενδέχεται η εικόνα να διακοπεί για µια στιγµή. Αυτό γίνεται κατά τη µετάβαση από το 1ο στρώµα στο 2ο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. ίσκοι DVD γραµµένοι για το σύστηµα NTSC µπορούν να αναπαραχθούν µε αυτή τη συσκευή σε τηλεόραση συστήµατος PAL. Ανάλογα µε την τηλεόραση, όταν γίνεται αναπαραγωγή ταινίας NTSC σε τηλεόραση συστήµατος PAL, η εικόνα είναι πιθανό να είναι ασταθής, να µικραίνει οριζόντια και ίσως εµφανιστούν µαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω µέρος της. Μπορει να καθυστερήσει η εµφάνιση της εικόνας ή του ήχου. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μενού δίσκων DVD-V 1) Πατήστε το κουµπί εµφάνισης µενού MENU. Θα εµφανιστεί το κύριο µενού του DVD. 2) Αν η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το σύµβολο. 3) Αν υπάρχει µενού δίσκου, θα εµφανιστούν επιλογές γλώσσας, υποτίτλων, ενότητες και άλλες επιλογές. 4) Πατήστε τα Βέλη ( s / B / K / L ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και µετά το ENTER για αποδοχή. Μενού τίτλων DVD-V 1) Πατήστε το κουµπί TOP MENU. Θα εµφανιστεί το µενού τίτλων. 2) Αν η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το σύµβολο. 3) Πατήστε τα Βέλη ( s / B / K / L ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και το ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από τον επιλεγµένο τίτλο. 1) Θα εµφανισθεί το µενού τίτλων. 2) Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα των αριθµών (1,2,3,4,κ.τ.λ.) για να κάνετε µία επιλογή. Μετά θα αρχίσει η αναπαραγωγή. Εµφάνιση µενού κατα την αναπαραγωγή VCD DVD-V Πατήστε το κουµπί MENU για να εµφανιστεί το κύριο µενού. Πατήστε το κουµπί TOP MENU για να εµφανιστεί το µενού τίτλων. Σηµείωση:Οι λειτουργίες του µενού µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το δίσκο. Για λεπτοµέρεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συµπεριλαµβάνεται µε το δίσκο. Πληροφορίες για τη λειτουργία PBC σε Video CD VCD Αυτή η µονάδα υποστηρίζει VCD έκδοσης 1.1 (standard) και έκδοσης 2.0 (µε λειτουργία PBC). PBC σηµαίνει Play Back Control (έλεγχος αναπαραγωγής). Τα Video CD µε τη λειτουργία PBC έχουν τα δικά τους µενού. Η λειτουργία τους εξαρτάται από τον κατασκευαστή τους και υπάρχουν ποικίλα µενού (κοιτάξτε το εγχειρίδιο χρήσης του CD για λεπτοµέρειες). Η ένδειξη PBC εµφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων όταν έχει εισαχθεί ένα CD µε λειτουργία PBC. Ακύρωση και επαναφορά της λειτουργίας PBC: Όταν αναπαράγεται ένα Video CD µε PBC, µερικές λειτουργίες (π.χ. εύρεση ή επανάληψη κοµµατιών) δε µπορούν να πραγµατοποιηθούν, εκτός αν η λειτουργία PBC έχει ακυρωθεί προσωρινά. 1) Βάλτε ένα Video CD. το µενού των τίτλων θα εµφανισθεί στην οθόνη. 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP. 3) Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα τον αριθµών ( 1,2,3,4,5,6,7, κ.τ.λ.) για να επιλέξτε κάποιο κοµµάτι. Η λειτουργία PBC έχει πλέον ακυρωθεί και η θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του Video CD. 4) Για να επαναφέρετε τη λειτουργία PBC, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο STOP και µετά πατήστε το PLAY. 8 GR

9 E59A1ED(GR).fm Page 9 Monday, June 28, :37 PM Αναπαραγωγή MP3 / JPEG (αρχεία εικόνας) MP3 JPEG Βάλτε ένα δίσκο MP3 / JPEG και µετά πατήστε το πλήκτρο MENU, ώστε να εµφανιστεί η λίστα αρχείων στην οθόνη της τηλεόρασης. Στην οθόνη ενδείξεων θα εµφανιστεί και ο αριθµός των κοµµατιών. 1) Πατήστε K ή L για να επιλέξετε την ενότητα ή το κοµµάτι που θέλετε. FILE LIST FOLDER MP3 JPEG ENTER PLAY ÏÍÏÌÁ ÄÉÓÊÏÕ üíïìá öáêýëïõ 1 üíïìá öáêýëïõ 2 üíïìá öáêýëïõ 3 üíïìá öáêýëïõ 4 üíïìá áñ åßïõ 1 üíïìá áñ åßïõ 2 üíïìá áñ åßïõ 3 üíïìá öáêýëïõ 1 Αν έχει επιλεγεί ενότητα, πατήστε το κουµπί B ή το ENTER για να περάσετε στην οθόνη επιλογής κοµµατιού. Πατήστε το κουµπί K ή το L για να επιλέξετε ένα κοµµάτι και στη συνέχεια πατήστε το PLAY ή το ENTER. Αν έχει επιλεγεί κοµµάτι, πατήστε το κουµπί PLAY ή το ENTER για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή κοµµατιών. Αρχίζοντας από το κοµµάτι που µόλις επιλέξατε η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί µε τα επόµενα κοµµάτια. Πατήστε s για να πάτε στην προηγούµενη επιλογή ιεραρχικά. Πατήστε το κουµπί TOP MENU για να επιστρέψετε στο πρώτο κοµµάτι. 2) Πατήστε το κουµπί STOP για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή. Οι φάκελοι αναφέρονται και ως ενότητες ενώ τα αρχεία ως κοµµάτια. Τα αρχεία MP3 έχουν το εικονίδιο 3. Τα αρχεία εικόνας JPEG συµβολίζονται µε αυτό το εικονίδιο. Οι φάκελοι εχουν το εικονίδιο. Αναγνωρίζονται το πολύ 255 φάκελοι. Αναγνωρίζονται το πολύ 512 αρχεία. Είναι δυνατό να δηµιουργηθούν µέχρι 8 ιεραρχίες στον κατάλογο φακέλων. Οι προτεινόµενες προδιαγραφές εγγραφής αρχείων για χρήση µε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής είναι οι εξής: [MP3] Συχνότητα δειγµατοληψίας: 44.1kHz ή 48kHz Ρυθµός δειγµατοληψίας (bit rate): 112kbps έως 320kbps [Επιτρεπόµενο µέγεθος φωτογραφίας JPEG] Μέγιστο µέγεθος : 6300 x 5100 σηµεία Ελάχιστο µέγεθος: 32 x 32 σηµεία 1/2 Kodak Picture CD Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αρχεία εικόνων JPEG που βρίσκονται αποθηκευµένα σε Kodak Picture CD. Το Picture CD είναι µια υπηρεσία που µετατρέπει τις φωτογραφίες από συµβατική φωτογραφική µηχανή σε ψηφιακά δεδοµένα και τα αποθηκεύει σε CD. Μπορείτε να απολαύσετε τις εικόνες του CD στην τηλεόρασή σας µε την αναπαραγωγή του Picture CD. Για λεπτοµέρειες για τα Kodak Picture CD, επικοινωνήστε µε έναν αντιπρόσωπο της Kodak ή µε κάποιο κατάστηµα που υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή. 1) Πατήστε το πλήκτρο MENU. Θα εµφανισθεί το µενού του Kodak Picture CD. Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Αν δε χωράνε όλες οι εικόνες στην οθόνη, εµφανίζεται το σήµα G στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης που σηµαίνει ότι υπάρχουν επιπλέον φωτογραφίες στο CD στην επόµενη σελίδα. Το σήµα H εµφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης δείχνοντας ότι υπάρχουν φωτογραφίες στην προηγούµενη σελίδα. Στο κάτω κέντρο στην οθόνη εµφανίζονται ο αριθµός της επιλεγµένης φωτογραφίας και το σύνολο των φωτογραφιών του CD. Εάν εµφανίζεται το εικονίδιο G στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο G για να προβάλετε την επόµενη σελίδα. Εάν εµφανίζεται το εικονίδιο H στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο H για να προβάλετε την προηγούµενη σελίδα. Απαιτείται ένα µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι όλες οι ενδείξεις να εµφανιστούνε στο µενού της οθόνης. 2) Πατήστε τα πλήκτρα Βέλη ( s / B / K / L ) για να επιλέξετε φωτογραφία για εµφάνιση και µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ή ENTER. Αν ένα έχετε βάλει στη µονάδα κάποιο Kodak Picture CD θα προβληθεί η εικόνα που επιλέξατε και µετά θα προβληθεί η επόµενη εικόνα. 3) Πατήστε το πλήκτρο STOP για να σταµατήσει η αναπαραγωγή. Σηµειώσεις για τα CD µε εικόνες JPEG και τα Kodak Picture CD: Προβάλλεται ένα κοµµάτι για 5 δευτερόλεπτα κι µετά αρχίζει η προβολή του επόµενου κοµµατιού. Κατά την προβολή CD εικόνων JPEG ή Kodak Picture CD πατήστε B ή s για να περιστρέψετε την εικόνα 90 µοίρες δεξιά ή αριστερά. Αυτόµατη εναλλαγή φωτογραφιών JPEG Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών κατά την αναπαραγωγή. 1/32 TñÝ ïí áñéèìüò êïììáôéïý / óõíïëéêüò áñéèìüò êïììáôéþí 1) Πατήστε το πλήκτρο MODE κατά την αναπαραγωγή. Θα εµφανιστεί η οθόνη της αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών. Η λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών δε µπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η αναπαραγωγή έχει σταµατήσει ή όταν εµφανίζεται η λίστα αρχείων του Picture CD στην οθόνη. 2) Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών θα αλλάξει. CUT IN/OUT: Εµφανίζεται ξαφνικά η εικόνα. FADE IN/OUT: Η εικόνα εµφανίζεται και εξαφανίζεται απαλά. 3) Πατήστε το πλήκτρο MODE για έξοδο. 9 GR

10 E59A1ED(GR).fm Page 10 Monday, June 28, :37 PM Συνέχεια από το σηµείο διακοπής DVD-V CD MP3 JPEG VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί STOP για διακοπή. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί ένα µήνυµα συνέχειας. 2) Αν πατήσετε το κουµπί PLAY, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σηµείο που τη σταµατήσατε. Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα συνέχειας, πατήστε το κουµπί STOP δύο φορές. Για τα αρχεία MP3(ήχου) και JPEG(εικόνας), η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από την αρχή του κοµµατιού που αναπαραγόταν την τελευταία φορά. Οι πληροφορίες για τη συνέχεια από το σηµείο που είχατε µείνει παραµένουν αποθηκευµένες ακόµα και αν κλείσετε τη συσκευή. Παύση DVD-V CD MP3 JPEG VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί παύσης PAUSE. Θα γίνει παύση τόσο της εικόνας όσο και του ήχου. 2) Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί αναπαραγωγής PLAY. Σηµείωση:Σε κατάσταση DVD, αν η εικόνα σε παύση είναι θαµπή, ρυθµίστε το STILL MODE σε FIELD. (Κοιτόξτε στη σελ.15.) Αναπαραγωγή καρέ-καρέ DVD-V VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί PAUSE. Θα γίνει παύση της αναπαραγωγής και του ήχου. 2) Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί PAUSE η εικόνα θα προχωρά κατά ένα καρέ. 3) Για να τερµατίσετε την αναπαραγωγή καρέ-καρέ, πατήστε το κουµπί PLAY. Σηµείωση:Αν η εικόνα στα DVD κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ εµφανίζεται θολή, ρυθµίστε στο µενού DISPLAY την επιλογή STILL MODE σε FIELD. (Κοιτάξτε στη σελίδα 15.) Γρήγορη αναζήτηση προς τα εµπρός / πίσω DVD-V CD MP3 VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επαναλαµβανόµενα τα κουµπιά FWD g ή REV h h για να επιλέξετε την ταχύτητα προς τα εµπρός ή προς τα πίσω που θέλετε. Στα DVD και Video CD, η ταχύτητα γρήγορης κίνηση προς τα µπροστά ή προς τα πίσω εξαρτάται από τον δίσκο DVD ή Video CD. Στα DVD η τυπική ταχύτητα γρήγορης κίνησης είναι 1(x2), 2(x8), 3(x50) και 4(x100). Στα Video CD η τυπική ταχύτητα γρήγορης κίνησης είναι 1(x2), 2(x8) και 3(χ30). Αν χρησιµοποιείτε τα κουµπιά SKIP H,G / h,g στην εµπρόσθια όψη της συσκευής, πατήστε το κουµπί που θέλετε και κρατήστε το πατηµένο για 1,5 δευτερόλεπτο τουλάχιστον για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη αναζήτηση (όσο περισσότερο το κρατήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα). Όταν επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε, αφήστε το πλήκτρο. Στα µουσικά CD, η γρήγορη ταχύτητα είναι σταθερά x16. Στα MP3, η γρήγορη ταχύτητα είναι σταθερά x8. 2) Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί PLAY. Σηµείωση:Σε κατάσταση DVD, αν η εικόνα σε γρήγορη κίνηση µπροστά ή πίσω είναι θαµπή, ρυθµίστε στο µενού DISPLAY το STILL MODE σε FIELD. (Κοιτόξτε στη σελίδα 15.) Αργή κίνηση προς τα εµπρός / πίσω DVD-V VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί PAUSE. 2) Μετά, πατήστε το κουµπί FWD g ή REV h h. Θα ξεκινήσει η αργή αναπαραγωγή προς τα εµπρός ή πίσω και ο ήχος θα σταµατήσει. 3) Πατήστε το κουµπί FWD g ή REV h επαναµβανόµενα µέχρι να επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε. Η αργή κίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω των δίσκων DVD είναι διαφορετική, ανάλογα µε τον δίσκο. Η ταχύτητα κατα προσέγγιση είναι 1(1/16), 2(1/ 8), και 3(1/2). Αν χρησιµοποιείτε τα κουµπιά SKIP H,G / h,g στην πρόσοψη της συσκευής, πατήστε το κουµπί που θέλετε και κρατήστε το πατηµένο για περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτο (όσο περισσότερο το κρατήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα). Όταν επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε, αφήστε το κουµπί. 4) Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί PLAY. Η αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι διαθέσιµη σε Video CD. Αν η εικόνα στα DVD κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση φαίνεται θολή, ρυθµίστε στο µενού DISPLAY την επιλογή STILL MODE σε FIELD. (Κοιτάξτε στη σελίδα 15.) Μεγέθυνση DVD-V JPEG VCD Η λειτουργία µεγέθυνσης σας δίνει τη δυνατότητα να µεγενθύνετε την εικόνα και να µετακινηθείτε µέσα σε αυτή. 1) Πατήστε το κουµπί ZOOM κατά την αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή θα συνεχίσει κανονικά. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί ZOOM για να επιλέξετε το συντελεστή µεγέθυνσης που θέλετε: x2, x4 ή OFF. 3) Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά µε τα Βέλη ( s / B / K / L ) για να µετακινήσετε τη µεγεθυνµένη εικόνα στην τηλεόραση. 4) Για να τερµατίσετε τη λειτουργία µεγέθυνσης, πατήστε το κουµπί ZOOM ώστε η λειτουργία µεγέθυνσης να γίνει ΟFF. Εάν πατήσετε το κουµπί ENTER, το παράθυρο ρύθµισης της περιοχής µεγέθυνσης θα εµφανιστεί κάτω δεξιά στην οθόνη σας. Για να φύγει το παράθυρο αυτό, πατήστε ξανά το κουµπί ENTER. Η µεγέθυνση δε λειτουργεί στο µενού δίσκου. Σε ορισµένους δίσκους δεν είναι διαθέσιµη η µεγέθυνση x4, λόγω του προγραµµατισµού. Σε CD εικόνων JPEG και σε Video CD είναι διαθέσιµη µόνο η µεγέθυνση x2. Σε µερικά αρχεία JPEG δε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών. Γλώσσα ήχου DVD-V Η συσκευή αναπαραγωγής DVD σας επιτρέπει να αλλάξετε γλώσσα διαλόγων κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD (αν περιέχει ήχο σε πολλές γλώσσες). 1) Πατήστε το κουµπί AUDIO κατά την αναπαραγωγή. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί AUDIO για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. 10 GR

11 E59A1ED(GR).fm Page 11 Monday, June 28, :37 PM Σε ορισµένους δίσκους DVD µε πολλές γλώσσες το πάτηµα του πλήκτρου AUDIO ενδέχεται να µην έχει αποτέλεσµα. Ορισµένοι δίσκοι επιτρέπουν τη ρύθµιση γλώσσας µόνο από το µενού δίσκου. (Η λειτουργία διαφέρει από δίσκο σε δίσκο, γι αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου) Αν επιλέξετε γλώσσα που διαθέτει συντόµευση 3 γραµµάτων, η συντόµευση θα εµφανίζεται κάθε φορά που αλλάζετε τη ρύθµιση της γλώσσας ήχου. Αν επιλέξετε άλλες γλώσσες, θα εµφανίζεται η ένδειξη ---.(Ανατρέξτε στη σελίδα 16.) Γλώσσα υποτίτλων DVD-V Η συσκευή αναπαραγωγής DVD σας επιτρέπει να αλλάξετε γλώσσα υπότιτλων κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD (αν περιέχει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες). 1) Πατήστε το κουµπί SUBTITLE κατά την αναπαραγωγή. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί SUBTITLE για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων που θέλετε. Η επιλεγµένη γλώσσα θα εµφανιστεί στη λωρίδα ενδείξεων στο πάνω µέρος της οθόνης. 3) Για να καταργήσετε τους υπότιτλους, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί SUBTITLE µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη OFF. Αν η γλώσσα που θέλετε δεν εµφανίζεται µε το επαναλαµβανόµενο πάτηµα του κουµπιού SUBTITLE, τότε ο δίσκος δε διαθέτει υπότιτλους σε αυτή τη γλώσσα. Ορισµένοι δίσκοι επιτρέπουν τη ρύθµιση γλώσσας υπότιτλων µόνο από το µενού δίσκου. (Η λειτουργία διαφέρει από δίσκο σε δίσκο, γι αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου.) Αν εµφανιστεί στην τηλεόραση το µήνυµα NOT AVAILABLE, σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν υπότιτλοι στη συγκεκριµένη σκηνή. Αν επιλέξετε γλώσσα που διαθέτει συντοµευση γλώσσας 3 γραµµάτων, η συντόµευση θα εµφανίζεται κάθε φορά που αλλάζετε τη ρύθµιση της γλώσσας υποτίτλων. Αν επιλέξετε άλλες γλώσσες, θα εµφανίζεται η ένδειξη ---. (Ανατρέξτε στη σελίδα 16.) Γωνία θέασης / κάµερα DVD-V Ορισµένοι δίσκοι DVD περιέχουν σκηνές που έχουν ληφθεί ταυτόχρονα από διαφορετικά σηµεία. Μπορείτε να επιλέξετε την κάµερα που επιθυµείτε όταν το εικονίδιο ( ) εµφανίζεται στην οθόνη. 1) Πατήστε το κουµπί ANGLE κατά την αναπαραγωγή. Η επιλεγµένη κάµερα θα εµφανιστεί στη λωρίδα ενεδείξεων στο πάνω µέρος της οθόνης. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί ANGLE για να επιλέξετε την κάµερα που θέλετε. Σηµείωση:Αν η λειτουργία ANGLE ICON έχει ρυθµιστεί σε OFF στο µενού οθόνης (DISPLAY), τότε δεν εµφανίζεται ποτέ το εικονίδιο( ). Ρύθµιση Στερεοφωνίας CD VCD 1) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί AUDIO κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε µεταξύ των τιµών STEREO, L-CH ή R-CH. STEREO - είναι ενεργά και το δεξί και το αριστερό κανάλι (στέρεο) L-CH - µόνο το αριστερό κανάλι είναι ενεργό R-CH - µόνο το δεξί κανάλι είναι ενεργό Σηµείωση:Αν έχετε ρυθµίσει το Virtual Surround σε ON ή κατά την αναπαραγωγή CD µε ήχο DTS, η λειτουργία ήχου είναι µονίµως στερεοφωνική και δε µπορείτε να την αλλάξετε. Ψευδο-περιφερειακός ήχος (Virtual Surround) Μπορείτε να απολαύσετε αποµίµηση περιφερειακού ήχου από στερεοφωνικό ηχοσύστηµα. DVD-V CD MP3 VCD 1) Πατήστε το κουµπί MODE κατά την αναπαραγωγή. OFF 2) Πατήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε ρύθµιση ανάµεσα σε: 1(Κανονικό εφέ), 2 (Έντονο εφέ) ή OFF. 3) Πατήστε το κουµπί MODE ή RETURN για έξοδο. Σηµείωση Εάν η έξοδος ήχου σε CD ήχου και Video CD έχει ρυθµιστεί σε κάτι διαφορετικό από το STEREO, η λειτουργία ψευδοπεριφερειακού ήχου δε θα είναι ενεργή. Μειώστε την ένταση του ήχου ή κλείστε την εντελώς (OFF), αν ακούγεται παραµόρφωση στον ήχο. Αναζήτηση Κοµµατιών CD MP3 JPEG VCD Υπάρχουν τρεις τρόποι για επιλέξετε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι. Χρήση των κουµπιών µε τους αριθµούς. 1) Πατήστε τα κουµπιά µε τους αριθµούς για να σχηµατίσετε τον αριθµό του κοµµατιού που θέλετε. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το νούµερο του κοµµατιού που γράψατε. Για κοµµάτια µε µονοψήφιο αριθµό (1-9), πατήστε µία το αντίστοιχο κουµπί (πχ. για το κοµµάτι 3, πατήστε το 3). Για το κοµµάτι 26, πατήστε τα κουµπιά +10, 2, και 6. Χρήση του κουµπιού SEARCH MODE 1) Πατήστε το κουµπί SEARCH MODE. Θα εµφανιστεί η οθόνη αναζήτησης κοµµατιού. 2) Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, επιλέξτε τον αριθµό του κοµµατιού που θέλετε, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αριθµών. Για κοµµάτια µε µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό, πατήστε πρώτα το ψηφίο 0 Η αναπαραγωγή θα αρχίσει από το επιλεγµένο κοµµάτι. Χρήση των κουµπιών SKIP H,G Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SKIP G για να περάσετε στο επόµενο κοµµάτι. Πατήστε το επανειληµµένα, για να παραλείψετε συνεχόµενα κοµµάτια. Πατήστε το κουµπί SKIP H για να µετακινηθείτε στην αρχή του τρέχοντος κοµµατιού. Πατήστε το επανειληµµένα για να περάσετε σε προηγούµενα κοµµάτια. Ο αριθµός του κοµµατιού θα εµφανιστεί για λίγο στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής. Αν πατήσετε τα κουµπιά SKIP H,G σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, το κοµµάτι θα αλλάξει, αλλά η παύση θα εξακολουθεί να είναι ενεργή. Σηµείωση:Τα κουµπιά SKIP H,G δεν είναι διαθέσιµα όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή. Αναζήτηση τίτλου / ενότητας DVD-V Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SEARCH MODE µία φορά για αναζήτηση ενότητας ή δύο φορές για την αναζήτηση τίτλου. /2 11 GR

12 E59A1ED(GR).fm Page 12 Monday, June 28, :37 PM 2) Πληκτρολογήστε τον αριθµό ενότητας/ τίτλου που θέλετε µε τα κουµπιά αριθµών. Χρήση των αριθµητικών πλήκτρων. 1) Πατήστε τα κουµπιά αριθµών για να εισάγετε τον αριθµό της ενότητας που θέλετε. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την επιλεγµένη ενότητα. Για ενότητα µε µονοψήφιο αριθµό (1-9), πατήστε το αντίστοιχο κουµπί (πχ. για την ενότητα 3, πατήστε το 3). Για την ενότητα 26, πατήστε τα κουµπιά: +10, 2 και 6 στο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Σε κάποιους δίσκους δε λειτουργεί η χρήση των αριθµητικών πλήκτρων. Χρήση των κουµπιών SKIP H,G Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SKIP G για να περάσετε στην επόµενη ενότητα. Πατήστε το επανειληµµένα για να παραλείψετε συνεχόµενες ενότητες. Πατήστε το κουµπί SKIP H για να µετακινηθείτε στην αρχή της τρέχουσας ενότητας. Πατήστε το επανειληµµένα για να περάσετε σε προηγούµενες ενότητες. Αναζήτηση µε χρόνο DVD-V CD VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SEARCH MODE τρεις φορές για να εµφανίσετε την ένδειξη Time Search στην τηλεόραση. TOTAL 1:29:00 2) Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε µε τα κουµπιά αριθµών το χρόνικό σηµείο που θέλετε να µεταφεθεί η αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το σηµείο που πληκτρολογήσατε. Σε δίσκους DVD, ο χρόνος αναφέρεται στον τρέχον τίτλο. Στα CD ήχου και Video CD, εισάγετε το επιθυµητό χρονικό σηµείο του κοµµατιού που αναπαράγεται. 3) Για να διορθώσετε τον αριθµό που γράφετε, πατήστε το κουµπί CLEAR. Ο αριθµός 0 εµφανίζεται αυτόµατα όταν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή παραπάνω ψηφίων. Για παράδειγµα, στην οθόνη αναζήτησης µε χρόνο εµφανίζεται αυτόµατα το 0:0_: αν ο συνολικός χρόνος του δίσκου είναι µικρότερος από 10 λεπτά. Η λειτουργία αναζήτησης µε χρόνο δεν είναι διαθέσιµη σε κάποιους δίσκους. Οθόνη ρύθµισης δεικτών DVD-V CD VCD Χρησιµοποιήστε δείκτες για να σηµειώσετε τα αγαπηµένα σας σηµεία σε ένα δίσκο. 1) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί SEARCH MODE κατά την αναπαραγωγή, µέχρι να εµφανιστεί στην τηλεόραση η οθόνη ρύθµισης δεικτών. 2) Πατήστε το κουµπί s ή B για να επιλέξετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 και βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη : :. 3) Όταν είστε στο σηµείο που θέλετε, πατήστε το κουµπί ENTER. Ο τίτλος ή το κοµµάτι καθώς και ο χρόνος που πέρασε θα εµφανιστούν στην τηλεόραση. 4) Για να επιστρέψετε αργότερα σε άλλο δείκτη, πατήστε το κουµπί SEARCH MODE επανειληµµένα κατά την αναπαραγωγή και το κουµπί s ή B για να επιλέξετε το δείκτη που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER. Οι δείκτες διαγράφονται εάν ανοίξετε το µηχανισµό φόρτωσης του δίσκου, αν κλείσετε τη συσκευή, ή αν επιλέξτε AC στο βήµα 2) και πατήσετε ENTER. Μπορείτε να διαγράψετε ένα δείκτη, αν τον επιλέξετε µε το κουµπί s ή B και πατήσετε το κουµπί CLEAR. Μπορείτε να επισηµάνετε µε δείκτες µέχρι 10 σηµεία. Πατήστε το κουµπί SEARCH MODE ή το RETURN για έξοδο. Επανάληψη Η λειτουργία επανάληψης είναι διαθέσιµη µόνο κατά την αναπαραγωγή. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΥ / ΕΝΟΤΗΤΑΣ DVD-V Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε το κουµπί REPEAT κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η κατάσταση επανάληψης αλλάζει, όπως παρακάτω: OFF CHAPTER TITLE (χωρίς επανάλ.) (επανάλ.ενότητας) (επανάλ.τίτλου) Η επανάληψη τίτλου/ ενότητας δεν είναι διαθέσιµη σε ορισµένες σκηνές. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγης τµήµατος Α-Β δε λειτουργεί η επανάληψη. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ CD VCD Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε το κουµπί REPEAT κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Repeat, η λειτουργία επανάληψης αλλάζει, όπως παρακάτω: OFF TRACK ALL (χωρίς επανάλ.) (επανάλ.κοµµατιού)(επανάλ.δίσκου) Σηµείωση:Η επανάληψη αναπαραγωγής δε λειτουργεί κατά την επανάληψη τµήµατος A-B. MP3 JPEG OFF TRACK GROUP ALL (χωρίς επανάλ)(επαν.κοµµατιού)(επαν.φακέλου)(χωρίς επανάλ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ A-B DVD-V CD VCD 1) Πατήστε το κουµπί A-B στο αρχικό σηµείο. Θα εµφανιστεί η ένδειξη A- για λίγο στην τηλεόραση. 2) Πατήστε πάλι το κουµπί A-B στο τελικό σηµείο. Θα εµφανιστεί η ένδειξη A-B για λίγο στην τηλεόραση και θα ξεκινήσει η διαδικασία επανάληψης του τµήµατος που µόλις ορίσατε. 3) Για να τερµατίσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουµπί A-B. Η επανάληψη τµήµατος Α-Β είναι ενεργή µόνο στον τρέχον τίτλο (σε DVD) ή στο τρέχον κοµµάτι (σε CD ήχου και Video CD). Η επανάληψη A-B δεν είναι διαθέσιµη σε κάποιες σκηνές των δίσκων DVD. Για να ακυρώσετε το αρχικό σηµείο A που ορίσατε, πατήστε το κουµπί CLEAR. 12 GR

13 E59A1ED(GR).fm Page 13 Monday, June 28, :37 PM Η επανάληψη ενότητας A-B δε λειτουργεί αν είναι ενεργή επανάληψη ενότητας, τίτλου, κοµµατιού, οµάδας ή όλων. Προγραµµατισµένη Αναπαραγωγή CD MP3 JPEG Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά µε την οποία θα αναπαράγονται τα κοµµάτια. 1) Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί MODE. Θα εµφανιστεί η οθόνη προγραµµατισµού. CD-DA 2) Πατήστε το κουµπί K ή το L για να επιλέξετε ένα κοµµάτι και µετά πατήστε το κουµπί ENTER. Μπορούν να αποθηκευτούν µέχρι 99 κοµµάτια. Πατήστε το κουµπί CLEAR για να διαγράψετε το πιο πρόσφατο πρόγραµµα που έχετε καταχωρήσει. Για να σβήσετε όλα τα κοµµάτια του προγράµµατος µε µία κίνηση, επιλέξτε το ALL CLEAR στο κάτω µέρος της λίστας και πατήστε το ENTER. Κατά την επιλογή αρχείου ή φακέλου MP3 ή JPEG, τα πλήκτρα µε τα βέλη κάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες: Πατήστε B για να πάτε στην επόµενη επιλογή ιεραρχικά. Πατήστε s για να πάτε στην προηγούµενη επιλογή ιεραρχικά. Αν έχετε προγραµµατίσει περισσότερα από 8 κοµµάτια, πατήστε τα κουµπιά SKIP H,G για να δείτε όλες τις σελίδες. 3) Πατήστε το κουµπί PLAY για αναπαραγωγή των προγραµµατισµένων κοµµατιών. Κατά την αναπαραγωγή του προγράµµατος, το κουµπί STOP λειτουργεί ως εξής: Πατήστε το STOP για διακοπή και µετά το PLAY, για να αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή του προγράµµατος. (Η αναπαραγωγή CD ήχου θα ξεκινήσει από το ίδιο σηµείο. Η αναπαραγωγή αρχείου MP3 θα ξεκινήσει απο την αρχή του κοµµατιού.) Αν πατήσετε το STOP δύο φορές και ξανά το PLAY, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το πρώτο κοµµάτι ως συνήθως. Όµως η προγραµµατισµένη αναπαραγωγή µπορεί να ξαναρχίσει όταν ακολουθήσετε τα βήµατα της παραγράφου 2. (Το πρόγραµµα που έχετε κάνει, σβήνει από τη µνήµη µόνο αν ανοίξετε το συρτάρι δίσκου ή κλείσετε τη συσκευή.) Αν θέλετε να επαναλάβετε το τρέχον κοµµάτι στο πρόγραµµα, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη TRACK κατά την αναπαραγωγή. Για να επαναλάβετε ολόκληρο το πρόγραµµα, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT κατά την αναπαραγωγή µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ALL. Τυχαία αναπαραγωγή CD MP3 JPEG Με αυτή τη λειτουργία, τα κοµµάτια αναπαράγονται µε τυχαία σειρά. 1) Σε κατάσταση διακοπής, πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί MODE, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη RANDOM στην οθόνη της τηλεόρασης. RANDOM PLAY CD-DA TOTAL 0:45:55 RANDOM PROGRAM --no indication-- 2) Πατήστε το κουµπί PLAY για να ξεκινήσει η τυχαία αναπαραγωγή. Αν θέλετε να επαναλάβετε το τρέχον κοµµάτι της τυχαίας επιλογής, πατήσετε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη TRACK κατά την αναπαραγωγή. Αν θέλετε να επαναλάβετε ολόκληρη την τυχαία επιλογή, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ALL κατά την αναπαραγωγή. Πληροφορίες στην οθόνη Με το κουµπί DISPLAY εµφανίζονται πληροφορίες για την τρέχουσα αναπαραγωγή. DVD-V 1) Πατήστε το κουµπί DISPLAY κατά την αναπαραγωγη. Θα εµφανιστούν: το νούµερο της ενότητας που αναπαράγεται, το σύνολο των ενοτήτων, ο χρόνος που πέρασε από την αρχή της ενότητας, ο χρόνος που αποµένει στην ενότητα και η κατάσταση αναπαραγωγής. 11/16 0:00:00-0:03:30 2) Πατήστε πάλι το κουµπί DISPLAY. Θα εµφανιστεί το νούµερο του τίτλου που αναπαράγεται, το σύνολο των τίτλων του δίσκου, ο χρόνος που πέρασε, ο χρόνος που µένει στον τρέχον τίτλο και η κατάσταση αναπαραγωγής. 3) Πατήστε το κουµπί DISPLAY για τρίτη φορά. Θα εµφανιστεί στην οθόνη ο ρυθµός δειγµατοληψίας (το ποσό των πληροφοριών ήχου και εικόνας που έχει διαβαστεί) και η κατάσταση της τρέχουσας αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. ( C: Επανάληψη ενότητας/ T: Επανάληψη τίτλου/ A B: Επανάληψη ενότητας A-B) Αν αναπαράγετε δίσκο διπλής επίστρωσης θα εµφανιστεί και ο αριθµός επιπέδου. (L0: Αναπαράγεται το επίπεδο 0, L1: Αναπαράγεται το επίπεδο 1) 4) Πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί DISPLAY µέχρι να φύγουν οι ενδείξεις από την οθόνη σας. CD VCD 1) Πατήστε το κουµπί DISPLAY κατά την αναπαραγωγή. Θα εµφανιστούν: το νούµερο του τρέχοντος κοµµατιού, το σύνολο των κοµµατιών, ο χρόνος που πέρασε από την αρχή του κοµµατιού, ο χρόνος που µένει στο κοµµάτι και η κατάσταση αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. ( T:Επανάληψη κοµµατιού/ A: Επανάληψη όλων των κοµµατιων/ A B: Επανάληψη ενότητας A-B) 4/12 0:03:21-0:02:15 T 2) Πατήστε πάλι το κουµπί DISPLAY. Θα εµφανιστούν: ο αριθµός του κοµµατιού που αναπαράγεται, το σύνολο των κοµµατιών, ο χρόνος 13 GR

14 E59A1ED(GR).fm Page 14 Monday, June 28, :37 PM που πέρασε από την αρχή του δίσκου, ο χρόνος που µένει στον δίσκο και η κατάσταση της αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. 3) Πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί DISPLAY µέχρι να φύγουν οι ενδείξεις από την οθόνη σας. MP3 JPEG 1) Πατήστε το κουµπί DISPLAY κατά την αναπαραγωγή. Θα εµφανιστεί το όνοµα του φακέλου που αναπαράγεται και η κατάσταση αναπαραγωγής. TRACK 01 2) Πατήστε πάλι το κουµπί DISPLAY. Θα εµφανιστούν: το νούµερο της κοµµατιού που αναπαράγεται, το σύνολο των κοµµατιών, ο χρόνος που πέρασε από την αρχή του κοµµατιού, ο χρόνος που αποµένει στο κοµµάτι και η κατάσταση αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. ( T:Επανάληψη κοµµατιού/ G:Επανάληψη Γκρουπ / A:Επανάληψη δίσκου) 3) Πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί DISPLAY µέχρι να φύγουν οι ενδείξεις από την οθόνη σας. Ρυθµίσεις DVD Ρύθµιση γλώσσας Οι ρυθµίσεις γλώσσας είναι διαθέσιµες σε ορισµένους δίσκους DVD. 1) Πατήστε το κουµπί SETUP σε κατάσταση διακοπής. 2) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά πατήστε ENTER. Θα εµφανιστεί το µενού CUSTOM. 3) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) και µετά πατήστε ENTER. LANGUAGE AUDIO SUBTITLE DISC MENU PLAYER MENU ORIGINAL OFF ENGLISH ENGLISH 4) Πατήστε K ή L για επιλογή κάποιας από τις παρακάτω ρυθµίσεις και µετά πατήστε ENTER. 5) Πατήστε K ή L για να κάνετε την επιλογή σας και µετά πατήστε ENTER. 6) Για έξοδο από το µενού πατήστε SETUP. AUDIO (ΗΧΟΣ) : *1*2*3 : Ρυθµίζει τη γλώσσα ήχου. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ORIGINAL (η κυρίως γλώσσα του δίσκου.) SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) : *1*2*3 : Ρυθµίζει τη γλώσσα υποτίτλων. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι OFF (χωρίς υπότιτλους). DISC MENU (ΜΕΝΟΥ ΙΣΚΟΥ): *1*2 : Ρυθµίζει τη γλώσσα του µενού DVD. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ENGLISH (Αγγλικά). PLAYER MENU (ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) : QUICK Ρυθµίζει τη γλώσσα για τις ενδείξεις στην οθόνη. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ENGLISH (Αγγλικά). *1 Αν επιλέξετε OTHER (άλλο) στις οθόνες AUDIO, SUBTITLE ή DISC MENU, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό της γλώσσας. (Συµβουλευτείτε τη λίστα µε τους κωδικούς στη σελίδα 16.) *2 Μπορείτε να επιλέξετε µόνο τις γλώσσες που υποστηρίζονται στο δίσκο. *3 Ακόµα και αν το DVD περιέχει πολλές γλώσσες ήχου και υποτίτλων, πιθανόν λόγω προγραµµατισµού του δίσκου να µη σας επιτρέπει να κάνετε ρυθµίσεις γλώσσας στον ήχο και τους υπότιτλους. οκιµάστε να κάνετε τις ρυθµίσεις που θέλετε µε τα κουµπιά AUDIO και SUBTITLE. Για λεπτοµέρειες κοιτάξτε στη σελίδα 10 & 11. Ρύθµιση ήχου Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τον εξοπλισµό σας. Η ρύθµιση ισχύει κατά την αναπαραγωγή του DVD. 1) Πατήστε το κουµπί SETUP σε κατάσταση διακοπής. 2) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά πατήστε ENTER. Θα εµφανιστεί το µενού CUSTOM. 3) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε AUDIO και µετά πατήστε ENTER. AUDIO DRC DOWN SAMPLING DOLBY DIGITAL DTS MPEG 4) Πατήστε K ή L για επιλογή κάποιας από τις παρακάτω ρυθµίσεις και µετά πατήστε ENTER. 5) Χρησιµοποιήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε ON ή OFF. 6) Για έξοδο από το µενού πατήστε SETUP. DRC (Dynamic Range Control): υναµικός Έλεγχος Φάσµατος Ήχου ON : Ενεργοποιεί τη συµπίεση της ηχητικής πληροφορίας. OFF: Αφήνει τον ήχο όπως ακριβώς είναι στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο σε δίσκους DVD µε ήχο Dolby Digital. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. DOWN SAMPLING (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ): ON : Μετατρέπει τη συχνότητα δειγµατοληψίας στην έξοδο ήχου από 96kHz σε 48kHz. OFF : Αφήνει τον ήχο όπως ακριβώς είναι στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε άλλη συσκευή µε σύνδεση DIGITAL OUT. Όταν αναπαράγετε δίσκο µε προστασία αντιγραφής, η συχνότητα δειγµατοληψίας µειώνεται σε 48kHz, ακόµα και έχετε κάνει τη ρύθµιση OFF. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. DOLBY DIGITAL : QUICK ON : Έξοδος σήµατος σε µορφή Dolby Digital. OFF : Μετατροπή του σήµατος Dolby Digital σε στερεοφωνικό αναλογικό PCM. Επιλέξτε το ON όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. DTS : QUICK ON : Έξοδος σήµατος σε µορφή DTS. OFF : Απενεργοποίηση εξόδου σήµατος DTS. Επιλέξτε το ON µόνο όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή DTS. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι OFF. MPEG : QUICK ON : Έξοδος σήµατος σε µορφή MPEG. OFF: Μετατροπή σήµατος MPEG σε στερεοφωνικό αναλογικό PCM. Επιλέξτε το ON όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή MPEG. ON ON ON OFF OFF 14 GR

15 E59A1ED(GR).fm Page 15 Monday, June 28, :37 PM Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι OFF. Ρύθµιση οθόνης Μπορείτε να κάνετε κάποιες ρυθµίσεις για την εµφάνιση της εικόνας στην τηλεόραση. 1) Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής πατήστε το κουµπί SETUP. 2) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά πατήστε το κουµπί ENTER. Θα εµφανιστεί το µενού CUSTOM. 3) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε DISPLAY και µετά πατήστε το κουµπί ENTER. DISPLAY TV ASPECT 4:3 LETTER BOX STILL MODE AUTO ANGLE ICON ON AUTO POWER OFF ON PANEL DISPLAY BRIGHT 4) Πατήστε K ή L για να επιλέξετε κάποια από τις παρακάτω ρυθµίσεις και πατήστε ENTER. 5) Πατήστε το κουµπί SETUP για έξοδο από το µενού. TV ASPECT (Εµφάνιση στην τηλεόραση) : QUICK 4:3 LETTER BOX:Οταν βλέπετε εικόνα µε λόγο πλάτους/ ύψους 16:9 σε τηλεόραση 4:3, θα εµφανιστούν µαύρες λωρίδες στο πάνω και το κάτω µέρος της οθόνης. 4:3 PAN & SCAN: Οταν βλέπετε εικόνα µε λόγο 16:9 σε τηλεόραση 4:3, η εικόνα θα γεµίσει την οθόνη σας, θα έχει όµως κοπεί στα πλάγια. 16:9 WIDE : Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση αν έχετε συνδέσει τη συσκευή DVD σε τηλεόραση µε ευρεία οθόνη (wide screen) Πατήστε K ή L για να κάνετε επιλογή και µετά πατήστε ENTER. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι 4:3 LETTER BOX. STILL MODE (Εµφάνιση ακίνητης εικόνας): AUTO : Συνήθης ρύθµιση. FIELD : Η εικόνα θα σταθεροποιηθεί, αν και θα κάνει σπασίµατα λόγω της µικρής ποσότητας δεδοµένων. FRAME: Η εικόνα θα εµφανίζεται µε µεγάλη πιστότητα, αν και θα φαίνεται θολή, επειδή θα εµφανίζονται δύο καρέ ταυτόχρονα. Πατήστε K ή L για να κάνετε την επιλογή σας και µετά πατήστε ENTER. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι AUTO. ANGLE ICON (Εικονίδιο Γωνιών Θέασης/Κάµερας): ON : Αν κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ταινίας η τρέχουσα σκηνή είναι αποθηκευµένη στο DVD µε πολλές κάµερες, θα εµφανίζεται το εικονίδιο πολλαπλών γωνιών θέασης. OFF : Απενεργοποίηση του εικονιδίου πολλαπλών γωνιών θέασης. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε ON ή OFF. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. AUTO POWER OFF (Αυτόµατο σβήσιµο): ON : Με αυτή τη ρύθµιση η συσκευή θα κλείνει αυτόµατα µετά από 35 λεπτά χωρίς χρήση. OFF: Η συσκευή θα παραµένει ανοικτή. Χρησιµοποιήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε ON ή OFF. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. PANEL DISPLAY (Φωτεινότητα οθόνης πρόσοψης): Αυτή η λειτουργία ρυθµίζει την φωτεινότητα της µπροστινής οθόνης της συσκευής. BRIGHT : Η οθόνη θα έχει υψηλή φωτεινότητα. DIMMER : Η οθόνη θα έχει χαµηλή φωτεινότητα. AUTO : Η οθόνη θα έχει χαµηλή φωτεινότητα µόνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Πατήστε K ή L για να κάνετε την επιλογή σας και µετά πατήστε ENTER. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι BRIGHT. Γονικός έλεγχος Ο γονικός έλεγχος περιορίζει την προβολή του δίσκου ανάλογα µε τις ρυθµίσεις σας. Ο κωδικός πρόσβασης είναι αναγκαίος για να αλλάξετε το επίπεδο ελέγχου PARENTAL LEVEL. Αυτή η λειτουργία προστατεύει τα παιδιά από το να παρακολουθήσουν ακατάλληλες σκηνές. 1) Πατήστε το κουµπί SETUP σε κατάσταση διακοπής. 2) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά πατήστε το κουµπί ENTER. Θα εµφανιστεί το µενού CUSTOM. 3) Πατήστε το κουµπί s ή το B για να επιλέξετε το PARENTAL και µετά πατήστε ENTER. PARENTAL PARENTAL LEVEL 4) Πληκτρολογήστε µε τα κουµπιά αριθµών τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης. Όταν κάνετε αυτή τη ρύθµιση για πρώτη φορά, πληκτρολογήστε οποιονδήποτε τετραψήφιο αριθµό (εκτός από τον 4737) και πατήστε ENTER. Ο αριθµός αυτός θα αποτελέσει τον κωδικό πρόσβασης από τη δεύτερη φορά και µετά. Γράψτε κάπου τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που τον ξεχάσετε. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης πατήστε 4, 7, 3, 7. Θα σβηστεί ο αρχικός κωδικός και το επίπεδο ελέγχου θα οριστεί στο ALL. Εισάγετε νέο τετραψήφιο κωδικό και πατήστε ENTER. 5) Πατήστε K ή L για να επιλεξετε PARENTAL LEVEL και πατήστε ENTER. 6) Πατήστε K ή L για να επιλεξετε το επιθυµητό επίπεδο προστασίας και πατήστε ENTER. Για λεπτοµέρειες δείτε στην παρακάτω παράγραφο. 7) Πατήστε SETUP για έξοδο. ΕΠΙΠΕ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ALL : Εµφανίζονται όλα τα DVD. 8 : Είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD οποιασδήποτε διαβάθµισης (παιδικά/γενικά/ ενηλίκων) 7 to 2 : Είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD γενικού ενδιαφέροντος και παιδικών DVD. 1 : Είναι δυνατή η αναπαραγωγή µόνο παιδικών DVD. Αυτή η ρύθµιση µπορεί να µη λειτουργεί σε µερικούς δίσκους DVD. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία γονικού κλειδώµατος λειτουργεί όπως τη ρυθµίσατε. Για να αλλάξετε τον κωδικό: 1) Ακολουθήστε τα βήµατα 1) έως 4) της προηγούµενης παραγράφου. 2) Πατήστε K ή L για να επιλέξετε CHANGE και πατήστε ENTER. 3) Εισάγεται ένα νέο τετραψήφιο κωδικό και πατήστε ENTER. 4) Πατήστε SETUP για έξοδο. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων 1) Πατήστε το κουµπί SETUP σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής. ALL 15 GR

16 E59A1ED(GR).fm Page 16 Monday, June 28, :37 PM 2) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε το INIT. Μετά πατήστε ENTER. INITIALIZE Initialize? NO YES 3) Πατήστε K ή L για να επιλέξετε YES και µετά πατήστε δύο φορές ENTER. Όλες οι ρυθµίσεις (εκτός από το γονικό κλείδωµα PARENTAL ) θα διαγραφούν. Για να ακυρώσετε την επαναφορά των εργοστασικών ρυθµίσεων, επιλέξετε NO. 4) Πατήστε SETUP για έξοδο από το µενού. Γλώσσα Κωδικός Γλώσσα Κωδικός Γλώσσα Κωδικός Γλώσσα Κωδικός A-B Abkhazian 4748 Afar 4747 Afrikaans 4752 Albanian 6563 Amharic 4759 Arabic 4764 Armenian 5471 Assamese 4765 Aymara 4771 Azerbaijani 4772 Bashkir 4847 Basque 5167 Bengali;Bangla 4860 Bhutani 5072 Bihari 4854 Bislama 4855 Breton 4864 Bulgarian 4853 Burmese 5971 Byelorussian 4851 C-E Cambodian 5759 Catalan 4947 Chinese [CHI] 7254 Corsican 4961 Croatian 5464 Czech 4965 Danish [DAN] 5047 Dutch [DUT] 6058 English [ENG] 5160 Esperanto 5161 Estonian 5166 F-H Faroese 5261 Fiji 5256 Finnish [FIN] 5255 French [FRE] 5264 Frisian 5271 Galician 5358 Georgian 5747 German [GER] 5051 Greek [GRE] 5158 Greenlandic 5758 Guarani 5360 Gujarati 5367 Hausa 5447 Hebrew 5569 Hindi 5455 Hungarian [HUN] 5467 I-K Icelandic [ICE] 5565 Indonesian 5560 Interlingua 5547 Interlingue 5551 Inupiak 5557 Irish [IRI] 5347 Italian [ITA] 5566 Japanese [JPN] 5647 Javanese 5669 Kannada 5760 Kashmiri 5765 Kazakh 5757 Kinyarwanda 6469 Kirghiz 5771 Kirundi 6460 Korean [KOR] 5761 Kurdish 5767 L-N Laothian 5861 Latin 5847 Latvian;Lettish 5868 Lingala 5860 Lithuanian 5866 Macedonian 5957 Malagasy 5953 Malay 5965 Malayalam 5958 Maltese 5966 Maori 5955 Marathi 5964 Moldavian 5961 Mongolian 5960 Nauru 6047 Nepali 6051 Norwegian [NOR] 6061 O-R Occitan 6149 Oriya 6164 Oromo(Afan) 6159 Panjabi 6247 Pashto;Pushto 6265 Persian 5247 Polish 6258 Portuguese [POR] 6266 Quechua 6367 Rhaeto-Romance 6459 Romanian [RUM] 6461 Russian [RUS] 6467 S Samoan 6559 Sangho 6553 Sanskrit 6547 Scots Gaelic 5350 Serbian 6564 Serbo-Croatian 6554 Sesotho 6566 Setswana 6660 Shona 6560 Sindhi 6550 Singhalese 6555 Siswat 6565 Slovak 6557 Slovenian 6558 Somali 6561 Spanish [SPA] 5165 Sundanese 6567 Swahili 6569 Swedish [SWE] 6568 T Tagalog 6658 Tajik 6653 Tamil 6647 Tatar 6666 Telugu 6651 Thai 6654 Tibetan 4861 Tigrinya 6655 Tonga 6661 Tsonga 6665 Turkish [TUR] 6664 Turkmen 6657 Twi 6669 U-Z Ukrainian 6757 Urdu 6764 Uzbek 6772 Vietnamese 6855 Volapuk 6861 Welsh 4971 Wolof 6961 Xhosa 7054 Yiddish 5655 Yoruba 7161 Zulu 7267 Αν επιλέξετε γλώσσα που έχει 3-ψήφιο κωδικό µέσα σε παρένθεση, τοτε ο κωδικός θα φαίνεται κάθε φορα που αλλάζετε τις ρυθµίσεις γλώσσας, ή υπότιτλων (σελ 10 & 11). Αν επιλέξετε γλώσσα που δεν έχει 3ψήφιο κωδικό σε παρένθεση, θα εµφανιστεί η ένδειξη "---" αντί του κωδικού. 16 GR

17 E59A1ED(GR).fm Page 17 Monday, June 28, :37 PM Αντιµετώπιση προβληµάτων Άν η συσκευή σας δε λειτουργεί όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό, συµβουλευτείτε την παρακάτω λίστα αντιµετώπισης συχνών προβληµάτων. Πρόβληµα Η συσκευή δεν τροφοδοτείται µε ρεύµα εν υπάρχει εικόνα Παραµορφωµένη εικόνα Εντελώς παραµορφωµένη εικόνα ή ασπρόµαυρη εικόνα από το DVD εν υπάρχει ήχος ή είναι παραµορφωµένος εν υπάρχει ήχος στην ψηφιακή έξοδο εν υπάρχει ήχος και εικόνα Η εικόνα παγώνει στιγµιαία κατά την αναπαραγωγή. εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου. Όταν αφαιρεθεί ο δίσκος δεν εµφανίζεται η οθόνη έναρξης. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο. Τα κουµπιά δε λειτουργούν ή η συσκευή σταµατά να ανταποκρίνεται. Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται σε κάποιες εντολές κατά την αναπαραγωγή. Η συσκευή DVD δε διαβάζει CD/DVD. Λύση Ελέγξτε αν το καλώδιο του ρεύµατος είναι σωστά συνδεδεµένο. Ελέγξτε αν η τηλεόραση είναι ανοιχτή. Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου βίντεο. Ορισµένες φορές ενδέχεται να υπάρχει µικρή παραµόρφωση εικόνας. εν πρόκειται για βλάβη. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής κατευθείαν στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συµβατός µε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Ρυθµίστε την ένταση του ήχου. Ελέγξτε αν τα ηχεία είναι συνδεδεµένα σωστά. Οι αναλογικές έξοδοι AUDIO OUT και Euro AV (scart) δεν είναι ενεργές κατά την αναπαραγωγή ήχου DTS. Ελέγξτε τις ψηφιακές συνδέσεις. Ελέγξτε αν η µορφή ήχου της επιλεγµένης γλώσσας ήχου ταιριάζει µε τις δυνατότητες του δέκτη σας. Ελέγξτε αν το καλώδιο VIDEO/AUDIO είναι συνδεδεµένο στη σωστή συσκευή ( είτε την ενότητα: Συνδέσεις). Ελέγξτε το δίσκο για δαχτυλιές/γρατζουνιές και καθαρίστε τον µε ένα µαλακό ύφασµα από το κέντρο προς τις άκρες. Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι προς τα πάνω. Ελέγξτε αν ο δίσκος είναι ελαττωµατικός δοκιµάζοντας µε άλλο δίσκο. Χρησιµοποιείστε τους δίσκους µε προσοχή, ώστε να µην έχουν πάνω τους δακτυλικά αποτυπώµατα, γραντζουνιές ή σκόνες. Επανεκκινήστε τη µονάδα σβήνοντάς την και ανοίγοντάς την πάλι. Σηµαδέψτε µε το τηλεχειριστήριο κατευθείαν στον αισθητήρα που βρίσκεται στην εµπρόσθια όψη της συσκευής. Μειώστε την απόσταση από τη συσκευή. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε πάλι τις µπαταρίες µε τους πόλους (σύµβολα +/ ) στη σωστή κατεύθυνση. Για να κάνετε πλήρη επανεκκίνηση της συσκευής, βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα για 5-10 δευτερόλεπτα. Οι λειτουργίες ενδέχεται να µην επιτρέπεονται στο δίσκο. Συµβουλευτείτε τις οδηγίες του δίσκου. Χρησιµοποιήστε ένα καθαριστικό CD/DVD για να καθαρίσετε το φακό laser πριν στείλετε τη συσκευή αναπαραγωγής για επισκευή. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες σε κάποιους δίσκους λόγω προγραµµατισµού. Κάποιες λειτουργίες δεν είναι πάντα διαθέσιµες. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής. Συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο αυτό για επιβεβαίωση των σωστών διαδικασιών και επιτρεποµένων λειτουργιών. Οταν έχετε επιλέξει κοµµάτια για αναπαραγωγή έχοντας κάνει ένα πρόγραµµα, δεν είναι δυνατή η τυχαία αναπαραγωγή ή η αναπαραγωγή συγκεκριµένων κοµµατιών. 17 GR

18 E59A1ED(GR).fm Page 18 Monday, June 28, :37 PM Συντήρηση Επισκευές Αν η συσκευή σας σταµατήσει να λειτουργεί, µην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε µόνοι σας. εν υπάρχουν επισκευάσιµα µέρη στο εσωτερικό της. Κλείστε την, αποσυνδέστε την από το ρεύµα και µεταφέρετε τη συσκευή σε εξουσιοδοτηµένο συνεργείο για να γίνει ο έλεγχος και η επισκευή της. Καθαρισµός του περιβλήµατος Χρησιµοποιήστε µαλακό ύφασµα, ελαφρά υγρό µε διάλυµα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιµοποιείτε διαλύµατα που περιέχουν οινόπνευµα, αµµωνία ή διαβρωτικά υγρά. Καθαρισµός δίσκων Αν ένας δίσκος λερωθεί, καθαρίστε τον µε ένα στεγνό ύφασµα. Σκουπίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω. Μη σκουπίζετε κυκλικά. Μη χρησιµοποιείτε ουσίες όπως: βενζίνη, διαλυτικά, οικιακά καθαριστικά, απορρυπαντικά, διαβρωτικές καθαριστικές ουσίες ή αντιστατικό σπρέι που προορίζεται για αναλογικούς δίσκους. Καθαρισµός του φακού του δίσκου Αν η συσκευή αναπαραγωγής συνεχίζει να µη λειτουργεί σωστά, ενώ έχετε κάνει όλες τις ενέργειες που αναφέρονται στις αντίστοιχες ενότητες και στην ενότητα Αντιµετώπιση προβληµάτων του εγχειριδίου, ενδέχεται ο οπτικός µηχανισµός του δίσκου να έχει λερωθεί. Απευθυνθείτε στο µεταπωλήτή σας ή σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο συντήρησης για επιθεώρηση και καθαρισµό του οπτικού µηχανισµού laser της µονάδας. Χειρισµός δίσκων Προσέξτε κατά τους χειρισµούς σας να µην αφήνετε δακτυλιές ή σκόνη στην επιφάνεια των δίσκων. Όταν δεν χρησιµοποιείτε τους δίσκους πρέπει να τους αποθηκεύετε στις προστατευτικές θήκες τους. Συµβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος!!! Μην πετάτε στα σκουπίδια τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες. Μπορείτε να τις αφήσετε σε ένα σηµείο συγκέντρωσης παλιών µπαταριών ή ειδικών αποβλήτων. Για λεπτοµέρειες, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές. 18 GR

19 E59A1ED(GR).fm Page 19 Monday, June 28, :37 PM Τεχνικές προδιαγραφές ΜΟΡΦΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟ ΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έγχρωµο PAL 5 C έως 40 C ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ V ~ +/ 10%, Ύψος 50 χιλ. Πλάτος 435 χιλ. 50 Hz +/ 0,5% Βάθος 220 χιλ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΡΟΣ 12 W (αναµονή: 1,5W) Περίπου 1,3 κιλά Τα σχέδια και οι προδιαγραφές είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σύνδεση ακίδων Επαφές, τάσεις σηµάτων και αντιστάσεις Επαφή Σύνδεση Επαφή Σύνδεση 1 Έξοδος ήχου ( εξιά):1,0vrms/1kω 13 RGB, Γείωση (Κόκκινο) 3 Έξοδος ήχου (Αριστερά):1,0Vrms/1kΩ 14 Ñõèìéóôéêü áëëáãþò RGB, Ãåßùóç 4 Ήχος, Γείωση 15 Έξοδος RGB (Κόκκινο): 0,7Vp-p/75Ω 5 RGB, Γείωση (Μπλε) 16 Ρυθµιστικό αλλαγής RGB H:13,3V DC Κατάσταση RGB 7 Έξοδος RGB (Μπλε): 0,7Vp-p/75Ω 17 Σήµα εξόδου βίντεο, Γείωση 8 Ρυθµιστικό επιλογής λειτουργίας L: 0,0~12,0V DC Σβηστό (Τηλεόραση) M: 4,5~17,0V DC Ευρεία οθόνη (16:9) H: 9,5~12,0V DC Κανονική (4:3) 18 Σήµα εισόδου βίντεο, Γείωση 9 RGB, Γείωση (Πράσινο) 19 Έξοδος βίντεο (CVBS): 1,0Vp-p/75Ω 11 Έξοδος RGB (Πράσινο): 0,7Vp-p/75Ω 21 Κοινή γείωση (θωράκιση) 19 GR

20 E59A1ED(GR).fm Page 20 Monday, June 28, :37 PM ήλωση συµµόρφωσης Το προϊόν αυτό συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών: EMC-Directive:89 / 336 / EEC Low Voltage Directive:73 / 23 / EEC CE Marking:93 / 68 / EEC ηλώνουµε ότι το παρακάτω προϊόν: DVD / CD player, Model DVP-5000 Εµπορική επωνυµία: Funai εναρµονίζεται µε τους παρακάτω κανονισµούς: EN 55013: 2001, EN 55020: 2002, EN : 2000, EN : A1: 2001 EN 60065: 1998 EN : A1:1997 +A2: 2001 Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος: Αµοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε. Βασ. Όλγας 33 - Τ.Κ Θεσσαλονίκη Τηλ , Fax Μετάφραση στα Ελληνικά: Όµιλος Εταιριών Tοπάλη Funai Europe GmbH. All rights reserved. GR

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΚΤΗΣ DVB-T MPEG-4 ReDi 100 Σύντοµος οδηγός για να ξεκινήσετε αµέσως, να παρακολουθείτε ψηφιακή τηλεόραση Περιλαµβάνει: Σύνδεση µε την τηλεόραση, Εκκίνηση για πρώτη φορά & Αναζήτηση καναλιών,

Διαβάστε περισσότερα

DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000

DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000 DVP-4000 DVD PLAYER Πίνακας περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τους δίσκους...3 Επισκόπηση λειτουργιών...4 Συνδεσµολογία...6 Αναπαραγωγή δίσκου...8 Εγκατάσταση DVD...14 Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia

D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης. Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Σύστηµα ηχείων multimedia D-500/ 5.1 Εγχειρίδιο χρήσης Πριν τη χρήση, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο Σύστηµα ηχείων multimedia Σηµαντικές οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB

Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB Εύχρηστο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD με δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής/βίντεο μέσω σύνδεσης USB www.sony-europe.com 1 Χαρακτηριστικά Αφεθείτε στη μαγεία του ήχου surround 5,1 καναλιών που σας

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ξεκινώντας NSZ-GS7. Network Media Player. Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας EL Network Media Player NSZ-GS7 Οι εικόνες επί της οθόνης, οι λειτουργίες και οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ξεκινώντας: ON/STANDBY Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως

HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως HD980 CD Player Εγχειρίδιο χρήσεως 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες... 4 Πλήκτρα πρόσοψης... 5 Πλήκτρα πίσω όψης... 6 Λειτουργίες τηλεχειριστηρίου... 7 Εγκατάσταση... 9 Λειτουργία...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ER 100U REC ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ER-100U REC Γενικά χαρακτηριστικά: 1.Ψηφιακό σύστημα με ικανότητα συνεργασίας με τα ακόλουθα φορμά και αποθηκευτικά μέσα, SD/MMC CARD,USB MP3. 2.Είσοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΝΑΛΙΑ HD700S DVB-S2 HD FTA Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Προφυλάξεις Ασφάλειας Προς αποφυγή πρόκλησης ηλεκτροπληξίας ή βλάβης στο δέκτη, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΟΘΟΝΗ LCDM 7 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν. Κρατήστε το φυλλάδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές µέρος για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16

ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 ΣΥΝΤΟΜΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR 1093/16 Πλήκτρα Χειρισµού Συσκευής 1093/016 Θύρα USB για σύνδεση συσκευών αποθήκευσης ΜΟΝΟ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Το ποντίκι συνδέεται στην θύρα USB στο πίσω µέρος της συσκευής Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Portable DVD player 7

Portable DVD player 7 Portable DVD player 7 ALD1915H ACVDS727 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 20 FR 39 ES 58 DE 77 EL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy DVD d1 DVD/USB. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας συσκευής και των βασικών της χαρακτηριστικών.

Διαβάστε περισσότερα

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr

DVR-422. DVR 422 ver 1.1 www.tele.gr Συσκευή καταγραφής εικόνας DVR-422 Οδηγίες χρήσης 1 Χειριστήρια και µέρη της συσκευής Ενδεικτικό φόρτισης Ενδεικτικό λειτουργίας Οθόνη Έναρξη λειτουργίας Ακροδέκτης τροφοδοσίας Κουµπί ΟΚ Κουµπί Μενού Μικρόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας)

ΕΛΛΗΝΙΚA. Περιγραφή. 1. STOP (Διακοπή αναπαραγωγής/επαναφορά λειτουργίας) ΕΛΛΗΝΙΚA Περιγραφή 1. Ένδειξη φωνητικού καταλόγου 2. Ένδειξη ποιότητας εγγραφής 3. Ένδειξη περιβάλλοντος ηχογράφησης 4. Ένδειξη ταχύτητας αναπαραγωγής 5. Ένδειξη αριθμού/κωδικού αρχείου 6. Ένδειξη αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ POWER SETUP TV/AV VOL-/VOL+ Standby / on για TV. Ρύθµιση των πλήκτρων για την TV. Επιλογή στην TV την Είσοδο AV. Ρύθµιση στάθµης ήχου TV. ΠΛΗΚΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΗ POWER:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) TAPE 2 PC USB ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙΟΥ Παρακαλούµε ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν µέσα στο κουτί τα ακόλουθα κοµµάτια: Συσκευή Tape2PC

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ

AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ AV 3068B ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema

Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema Οδηγός χρήσης για τη Μονάδα δίσκου πολυμέσων GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι ονομασίες Seagate,

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού

Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού. Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Μελέτη Περιβάλλοντος Α & Β Δημοτικού Εγχειρίδιο Χρήσης του λογισμικού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέτη Περιβάλλοντος...2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟ - ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5.1 AV 320 REACT AV_320 1 Σηµαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 )

EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) 0 EZ VINYL CONVERTER / EZ VINYL CONVERTER 2 / EZ AUDIO CONVERTER Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ( 1-9 ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο USB προϊόν που αγοράσατε, συµπεριλάβαµε και µερικά εργαλεία για να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322

Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Ασύρματη αναμετάδοση εικόνας και ήχου 2,4GHz AWV-322 Στη συσκευασία περιλαμβάνονται : (1) Ασύρματος πομπός 2,4GHz (2) Ασύρματος δέκτης 2,4GHz (3) 2 Καλωδιώσεις A/V (εικόνας-ήχου) (4) 2 Τροφοδοτικά για

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης

avantage Εγχειρίδιο Χρήσης avantage Εγχειρίδιο Χρήσης Ελληνικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκδοση: 1.80) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 Βασικές ιδιότητες...3 Πληροφορίες ασφαλείας...4 Άνοιγμα Συσκευασίας...5 Γενικές Πληροφορίες...5 Τηλεχειριστήριο...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ

Εισαγωγή & Αφαίρεση κάρτας microsιμ Γρήγορος Οδηγός ομή 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Reset 2 Θήρα Micro USB 3 Προστατευτιό κάλυμμα καρτών 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 5 Ακουστικό 6 Μπροστινή κάμερα 7 Πίσω Κάμερα 8 Φλας 13 14 9 Πλήκτρα αυξομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου

1 Πατήστε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Εναλλαγή πηγής ήχου. Διακοπή της λειτουργίας ήχου. Εναλλαγή της πηγής ήχου. Προβολή της οθόνης λειτουργιών ήχου Εναλλαγή πηγής ήχου Εναλλαγή της πηγής ήχου Διακοπή της λειτουργίας ήχου 1 Πατήστε. 1 Πατήστε. 2 Επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 2 Αγγίξτε Audio Off. Αγγίξτε το Audio Off και

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα