Εγχειρίδιο Οδηγιών DVD PLAYER DVP Χαρακτηριστικά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP Serial No.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Οδηγιών DVD PLAYER DVP-5000. Χαρακτηριστικά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP - 5000 Serial No.:"

Transcript

1 E59A1ED(GR).fm Page 1 Monday, June 28, :37 PM DVD PLAYER DVP-5000 Εγχειρίδιο Οδηγιών Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες προφύλαξης...2 Εισαγωγή...2 Πληροφορίες για τους δίσκους...3 Επισκόπηση λειτουργιών...4 Συνδέσεις...6 Αναπαραγωγή δίσκου...8 Ρυθµίσεις DVD...14 Αντιµετώπιση προβληµάτων...17 Συντήρηση...18 Τεχνικές προδιαγραφές...19 Σύνδεση ακίδων...19 ήλωση συµµόρφωσης... ΠΙΣΩ ΦΥΛΛΟ Χαρακτηριστικά Ήχος Dolby Digital Όταν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει ήχο Dolby Digital surround µε 5.1 κανάλια. Πάγωµα εικόνας/ γρήγορη κίνηση/ αργή κίνηση/ κίνηση καρέ-καρέ Αναπαραγωγή µε τυχαία σειρά σε CD ήχου, MP3 και JPEG Προγραµµατισµένη αναπαραγωγή σε CD ήχου, MP3 και JPEG Μενού επιλογών DVD σε πολλές γλώσσες Προφύλαξη οθόνης / Αυτόµατος τερµατισµός λειτουργίας Εάν η αναπαραγωγή DVD µείνει σταµατηµένη για πέντε λεπτά, θα ξεκινήσει το πρόγραµµα προφύλαξης της οθόνης. Εάν περάσουν 30 λεπτά µε το πρόγραµµα προφύλαξης οθόνης, αυτοµάτως η συσκευή θα σβήσει. Υπότιτλοι στη γλώσσα που θέλετε. Επιλογή γωνίας θέασης (κάµερας). Επιλογές γλώσσας διαλόγων και τύπου ηχητικής αναπαραγωγής Γονικό κλείδωµα Αυτόµατη ανίχνευση δίσκων Η συσκευή αναγνωρίζει αυτόµατα αν ο δίσκος είναι DVD, CD ήχου, Video-CD, MP3 ή εικόνων JPEG Αναπαραγωγή µουσικών αρχείων ΜΡ3 Άµεση αναζήτηση Ενδείξεις επί της οθόνης Eµφανίζονται στην τηλεόρασή σας πληροφορίες σχετικά µε την τρέχουσα λειτουργία της συσκευής. Έτσι, µπορείτε να επιβεβαιώσετε τις ενεργές λειτουργίες (όπως η αναπαραγωγή προγράµµατος) στην τηλεόρασή σας µε το τηλεχειριστήριο. Ήχος DTS (Digital Theater System) Μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών που δηµιουργήθηκε από την εταιρία Digital Theater System Inc. που αναπαράγει τον αυθεντικό ήχο όσο πιστότερα γίνεται. Αναζήτηση Αναζήτηση ενότητας/ τίτλου/ κοµµατιού/ χρονικού σηµείου Επανάληψη Επανάληψη ενότητας/τίτλου /κοµµατιού/ οµάδας/ όλων/ κοµµατιού A-B Μεγέθυνση είκτες Μπορείτε να µεταφερθείτε άµεσα σε ένα σηµείο αναφοράς που έχετε προηγούµενα καθορίσει. Συνέχεια από το σηµείο διακοπής Ήχος Virtual Surround Υποδοχή EURO A/V (SCART) Ρύθµιση έντασης φωτισµού Ένδειξη ρυθµού κωδικοποίησης DRC ( υναµικός έλεγχος φάσµατος) Εµφάνιση εικόνων JPEG Η ένδειξη Kodak Picture CD COMPATIBLE είναι σήµα κατατεθέν της εταιρίας Eastman Kodak Company Για χρήση από τον πελάτη: ιαβάστε µε προσοχή τις πληροφορίες που υπάρχουν στην κάτω πλευρά της συσκευής και γράψτε παρακάτω τον αριθµό σειράς. Φυλάξτε αυτές τις πληροφορίες για µελλοντική αναφορά. Κωδικός Μοντέλου.: DVP Serial No.: 1VMN02085 E59A1ED***** GR

2 E59A1ED(GR).fm Page 2 Monday, June 28, :37 PM Οδηγίες προφύλαξης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΦΩΤΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ. Τροφοδοσία ρεύµατος Η συσκευή ενεργοποιείται όταν συνδεθεί µε δίκτυο ηλεκτροδότησης V, 50Hz. Για να ανοίξει η συσκευή, πατήστε το κουµπί STANDBY. Προειδοποίηση υγρασίας Είναι πιθανό να σχηµατιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής εάν αυτή µετακινηθεί από ένα κρύο δωµάτιο σε ένα ζεστό ή όταν ζεσταθεί ένα κρύο δωµάτιο ή σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Εάν παρατηρηθεί υγρασία, µην κάνετε χρήση της συσκευής τουλάχιστον για 2 ώρες µέχρι να σιγουρευτείτε οτι έχει στεγνώσει το εσωτερικό της. Εισαγωγή ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Το σύµβολο του κεραυνού µε το βέλος, µέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη µη µονωµένης επικίνδυνης τάσης ρεύµατος µέσα στο περίβληµα του προϊόντος, η οποία ενδέχεται να είναι ικανής έντασης ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε ανθρώπους. Το σύµβολο του θαυµαστικού µέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την ύπαρξη σηµαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην τεκµηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή. Περιλαµβανόµενα εξαρτήµατα Τηλεχειριστήριο ύο µπαταρίες R6 (AA) Εγχειρίδιο Οδηγιών Καλώδια ήχου και εικόνας Προσοχή 1) Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε το περίβληµα της συσκευής. Για επισκευές απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό προσωπικό. 2) Οι οπές και τα ανοίγµατα στο κάτω µέρος και στο πλάι του περιβλήµατος διευκολύνουν τον εξαερισµό της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και την προστασία της από υπερθέρµανση, αυτά τα ανοίγµατα δεν πρέπει να είναι φραγµένα ή καλυµµένα. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστούς χώρους όπως στενά ράφια εκτός κι αν υπάρχει καλή κυκλοφορία αέρος. 3) Κρατήστε τη συσκευή µακριά από τα σώµατα θέρµανσης. 4) Αποφέυγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε ισχυρά µαγνητικά πεδία. 5) Μην εισάγετε αντικείµενα οποιουδήποτε είδους στη συσκευή καθώς µπορεί να έρθουν σε επαφή µε εξαρτήµατα ή να προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα οδηγώντας σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 6) Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή. Εάν χυθεί υγρό πάνω στη συσκευή και εισχωρήσει στο εσωτερικό της, καλέστε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό. 7) Κάντε χρήση της συσκευής µόνο σε οριζόντια (επίπεδη) θέση. 8) Η συσκευή αυτή τίθεται σε θέση αναµονής (Standby) όταν είναι σβηστή αλλά συνδεδεµένη στο ρεύµα. 9) Μην τοποθετείτε αντικείµενα που καίγονται πάνω στη συσκευή (όπως κεριά, κλπ) Ασφάλεια laser Η συσκευή αυτή χρησιµοποιεί ακτίνα laser. Το άνοιγµα του περιβλήµατος και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό συντήρησης, µιας και υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού των µατιών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΌ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΞΕΚΛΕΙ ΩΤΗ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ. Θέµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας Μη εξουσιοδοτηµένη αντιγραφή, αναµετάδοση, δηµόσια προβολή ή ενοικίαση των δίσκων απαγορεύεται. Το προϊόν αυτό ενσωµατώνει τεχνολογία προστασίας πνευµατικής ιδιοκτησίας όπως αυτή ορίζεται σε κατοχυρωµένες πατέντες των ΗΠΑ, της εταιρείας Macrovision Corporation και άλλων. Η χρήση της τεχνολογίας αυτής πρέπει να εξουσιοδοτηθεί από τη Macrovision Corporation και προορίζεται για οικίες και για χρήση σε άλλους χώρους, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η ανάδροµη συναρµολόγηση και η αποσυναρµολόγηση. Κατασκευάστηκε µε άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby και το διπλό σύµβολο D είναι εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories. Οι ενδείξεις DTS και DTS Digital Out είναι εµπορικά σήµατα της Digital Theater Systems, Inc. 2 GR

3 E59A1ED(GR).fm Page 3 Monday, June 28, :37 PM Σύµβολα που χρησιµοποιούνται στο εγχειρίδιο Τα παρακάτω σύµβολα εµφανίζονται σε διάφορα κεφάλαια και σηµειώσεις στο εγχειρίδιο αυτό και έχουν τις εξής έννοιες: DVD-V : Αναπαραγωγή δίσκων βίντεο DVD CD : Αναπαραγωγή δίσκων µουσικής CDs Πληροφορίες για τους δίσκους ίσκοι που Αναπαράγονται Η συσκευή µπορεί να αναπαράγει δίσκους των παρακάτω τύπων: ίσκοι DVD µε ζώνη περιοχής 2 ή ALL (*1, 2, 5, 7) DVD+R/RW (*1, 3, 4, 5, 6, 7) DVD-R/RW (*1, 3, 4, 5, 6, 7) CD Ήχου (*5, 7) CD-R/RW µε αρχεία MP3 και JPEG (*5, 6, 7) CD εικόνων (Picture CD) (*5, 7) Video CD (*1, 5, 7). MP3 : Αναπαραγωγή αρχείων MP3. JPEG : Η περιγραφή αναφέρεται σε εµφάνιση εικόνων σε δίσκους JPEG VCD : Η περιγραφή αναφέρεται σε αναπαραγωγή Video CD QUICK : Αναφορά σε κατάσταση λειτουργίας QUICK. *6: Κάποιοι δίσκοι δε µπορούν να αναπαραχθούν λόγω κακής εγγραφής, τρόπο εγγραφής ή ειδικών ιδιοτήτων των δίσκων. *7: Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους σε ειδικά σχήµατα. Αν χρησιµοποιείτε τέτοιους δίσκους, αυτή η συσκευή ίσως δεν τους αναπαράγει. Ακόµα και αν αναπαραχθούν, ο ήχος και η ποιότητα του video δεν θα είναι καλή. Οι παρακάτω δίσκοι δε µπορούν να αναπαραχθούν σε αυτη τη συσκευ : Στους παρακάτω δίσκους, µπορεί να ακουστεί µόνο ο ήχος (δεν προβάλλεται εικόνα). CDV CD-G ΠΟΤΕ µην αναπαράγετε τους παρακάτω δίσκους, γιατί µπορεί να δηµιουργήσουν ζηµιά! DVD-RAM CD-I Photo CD DVD µε ζώνη περιοχής εκτός από 2 ή ALL DVD-ROM για προσωπικούς υπολογιστές CD-ROM για προσωπικούς υπολογιστές Ο ήχος µπορεί να ΜΗΝ ακουστεί σε δίσκους Super Audio CD Σηµείωση:Μπορεί να ακουστεί µόνο ο ήχος που έχει γραφτεί στο επίπεδο εγγραφής CD. Ο ήχος που έχει γραφτεί στο επίπεδο εγγραφής Super Audio CD δεν αναπαράγεται µε αυτή τη συσκευή. Οποιοδήποτε άλλοι δίσκοι χωρίς ένδειξη συµβατότητας. Τύποι ίσκων [DVD] ÐáñÜäåéãìá Åíüôçôá 1 Åíüôçôá 2 ÊåöÜëáéï 1 ÊåöÜëáéï 2 ÊåöÜëáéï 3 ÊåöÜëáéï 4 ÊåöÜëáéï 1 ÊåöÜëáéï 2 DTS-CD (*5, 7) *1: Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε σύστηµα απεικόνισης PAL. Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε δίσκους NTSC σε PAL. *2: Η ζώνη περιοχής 2 ή ALL φαίνονται στα DVD ως εξής: 2 *3: Κάποιοι δίσκοι DVD-Video δεν λειτουργούν όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης λόγω του προγραµµατισµού τους. *4: Οι δίσκοι που µπορούν να αναπαραχθούν είναι αυτοί που έχουν γραφτεί µε τη µέθοδο finalize. Ανάλογα µε την εγγραφή ενός δίσκου, ο δίσκος ίσως να µη µπορεί να αναπαραχθεί καθόλου ή κανονικά (η εικόνα ή ο ήχος µπορεί να µην έχουν οµαλή ροή, κτλ). *5: ίσκοι µε γραντζουνιές ή λεκέδες ίσως δε µπορούν να αναπαραχθούν. [CD ήχου και Video CD] ÐáñÜäåéãìá ÊïììÜôé 1 ÊïììÜôé 2 ÊïììÜôé 3 ÊïììÜôé 4 ÊïììÜôé 5 ÊïììÜôé 6 [Αρχεία MP3 και JPEG] ÐáñÜäåéãìá ÏìÜäá 1 ÏìÜäá 2 ÊïììÜôé 1 ÊïììÜôé 2 ÊïììÜôé 3 ÊïììÜôé 4 ÊïììÜôé 5 ÊïììÜôé 6 3 GR

4 E59A1ED(GR).fm Page 4 Monday, June 28, :37 PM Επισκόπηση λειτουργιών ΠΡΟΣΟΨΗ STANDBY SKIP PLAY SKIP STOP OPEN/CLOSE STANDBY (ΑΝΑΜΟΝΗ) Άνοιγµα και κλείσιµο της συσκευής. 2. SKIP H / h (ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ) Μετάβαση στα προηγούµενα κεφάλαια ή κοµµατια κατά την αναπαραγωγή. Πατήστε το και κρατήστε πατηµένο για 1,5 δευτερόλεπτο ή παραπάνω για αναζήτηση στο δίσκο προς τα πίσω. 3. PLAY B (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου. 4. SKIP G / g (ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ) Μετάβαση στο επόµενο κεφάλαιο ή κοµµάτι κατά την αναπαραγωγή. Πατήστε το και κρατήστε πατηµένο για 1,5 δευτερόλεπτο ή παραπάνω για αναζήτηση στο δίσκο προς τα εµπρός. 5. STOP ( ΙΑΚΟΠΗ) ιακοπή αναπαραγωγής. 6. OPEN/CLOSE(ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΚΛΕΙΣΙΜΟ) Άνοιγµα και κλείσιµο του µηχανισµού φόρτωσης του δισκου. 7. Μηχανισµός φόρτωσης δισκου. 8. Οθόνη ενδείξεων. Οθόνη ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãþ ç åðáíüëçøç ôìþìáôïò Á- ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãþ ç åðáíüëçøç üëïõ ôïõ äßóêïõ ÁíÜâåé üôáí ï äßóêïò åßíáé óå ðáýóç ÁíÜâåé üôáí ï äßóêïò åßíáé óå êáôüóôáóç áíáðáñáãùãþò ÁíÜâåé üôáí åßíáé åíåñãþ ç ëåéôïõñãßá åðáíüëçøçò. ÁíÜâåé üôáí ãßíåôáé áíáðáñáãùãþ óå áìçëþ ôá ýôçôá Åìöáíßæåé ôïí ôýðï ôïõ äßóêïõ ðïõ õðüñ åé óôç ìïíüäá. DVD : Äßóêïò DVD CD : ¹ ïõ MP3, JPEG, Kodak Picture CD VCD : Video CD Åìöáíßæåé ôïí ñüíï ðïõ Ý åé ðåñüóåé áðü ôçí áñ Þ ôïõ ôñý ïíôïò ôßôëïõ Þ êïììáôéïý. ¼ôáí áëëüîåé ôï êåöüëáéï Þ ï ôßôëïò, åìöáíßæåé ôïí áñéèìü ôïõ. Ενδείξεις κατά τη λειτουργία Ç óõóêåõþ åßíáé óå ëåéôïõñãßá Äåí õðüñ åé äßóêïò Þ åßóôå óå ìåíïý DVD Ôï óõñôüñé öüñôùóçò äßóêïõ åßíáé áíïéêôü Ôï óõñôüñé öüñôùóçò äßóêïõ åßíáé êëåéóôü ÄéáâÜæåé ôïí äßóêï ëåã ïò ëåéôïõñãßáò áíáðáñáãùãþò(pbc) üôáí Ý åé åéóá èåß Video CD Ç óõóêåõþ åßíáé êëåéóôþ ΠΙΣΩ ΟΨΗ AUDIO OUT L DIGITAL AUDIO OUT AV RGB TV OPTICAL COAXIAL R VIDEO OUT S-VIDEO OUT Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Συνδέστε το σε µια πρίζα µε ρεύµα. 10.Συνδέσεις ψηφιακών εξόδου ήχου (οπτική και οµοαξονική) Συνδέστε µε ενισχυτή που έχει ψηφιακή είσοδο, όπως αποκωδικοποιητή Dolby Digital, DTS, κλπ.. Πρέπει να αγοράσετε το κατάλληλο καλώδιο. 11.Συνδέσεις αναλογικών εξόδων ήχου AUDIO OUT Συνδέστε µε τηλεόραση ή ενισχυτή που έχει αναλογική είσοδο ήχου, χρησιµοποιώντας τα καλώδια στη συσκευασία του DVD. 12.Σύνδεση εξόδου εικόνας VIDEO OUT Συνδέστε µε τηλεόραση που έχει είσοδο VIDEO IN χρησιµοποιώντας το παρεχόµενο καλώδιο. 13.Σύνδεση Euro AV (Scart) Συνδέστε µε τηλεόραση που έχει είσοδο Euro AV (scart). Πρέπει να αγοράσετε καλώδιο Euro AV (scart). 14.Σύνδεση εξόδου εικόνας S-VIDEO OUT Συνδέστε µε τηλεόραση που έχει είσοδο S-VIDEO IN. Πρέπει να αγοράσετε καλώδιο S-VIDEO. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τις εσωτερικές ακίδες των συνδέσεων στην πίσω όψη. Ο στατικός ηλεκτρισµός ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. 4 GR

5 E59A1ED(GR).fm Page 5 Monday, June 28, :37 PM ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙO STANDBY AUDIO SUBTITLE ANGLE REPEAT A-B REV CLEAR PAUSE SETUP TOP MENU MENU MODE ZOOM DISPLAY SLOW SEARCH MODE ENTER OPEN/CLOSE PLAY STOP RETURN 1. DISPLAY Εµφάνιση των ενδείξεων οθόνης κατά την αναπαραγωγή. 2. STANDBY Άνοιγµα και κλείσιµο της συσκευής. 3. AUDIO Επιλογή γλώσσας ήχου σε ένα DVD/ Επιλογή λειτουργιών ήχου σε ένα CD. 4. SUBTITLE Επιλογή γλώσσας υποτίτλων του DVD. 5. ANGLE Επιλογής γωνίας θέασης/ κάµερας του DVD. 6. REPEAT Επανάληψη της επιλεγµένης ενότητας, τίτλου, κοµµατιού, τίτλου η ολόκληρου του δίσκου. 7. A-B Επανάληψη συγκεκριµένου τµήµατος. SKIP FWD CLEAR Σβήσιµο των δεικτών. / ιόρθωση λάθος εισαγωγής. 9. PAUSE Προσωρινή παύση αναπαραγωγής. / Αναπαραγωγή καρέ- καρέ. 10.REV h Αναζήτηση προς τα πίσω στο δίσκο. 11.PLAY Έναρξη αναπαραγωγής. 12.SETUP Εµφάνιση ή αποµάκρυνση του µενού ρυθµίσεων της συσκευής. 13.MODE Ρύθµιση προγραµµατισµένης ή τυχαίας αναπαραγωγής σε CD ήχου, MP3 και αρχεία εικόνας (JPEG). Ενεργοποίηση/ ακύρωση του ήχου virtual surround. 14.ZOOM Μεγένθυση τµήµατος της εικόνας. 15.TOP MENU Εµφάνιση του µενού τίτλων του δίσκου DVD. 16.ENTER Επιλογή/ επιβεβαίωση σε µενού. 17.RETURN Επιστροφή στο προηγούµενο µενού. 18.Κουµπιά µε Βέλη ( s / B / K / L ) Μετακίνηση του χαρακτήρα εισαγωγής. 19.MENU Εµφάνιση του κεντρικού µενού του δίσκου DVD. Εµφάνιση µενού αρχείων MP3 και εικόνων JPEG. 20.STOP ιακοπή αναπαραγωγής. 21.FWD g Αναζήτηση προς τα εµπρός στο δίσκο. 22.SKIP H, G Παράλειψη ενοτήτων ή κοµµατιών. 23.Κουµπιά µε αριθµούς 0-9 Επιλογή αριθµηµένων στοιχείων σε µενού. Άµεση επιλογή ενότητας, τίτλου ή κοµµατιού. +10 Επιλογή αριθµών πάνω από OPEN/CLOSE Άνοιγµα/ κλείσιµο του µηχανισµού φόρτωσης δίσκου. 25.SEARCH MODE Αναζήτηση ενοτήτων, τίτλων, σηµαδιών ή χρόνου. Τοποθέτηση µπαταριών 1) Ανοίξτε το καπάκι του τµήµατος µπαταριών. 2) Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6(AA) µε τη σωστή πολικότητα (+ -). 3) Κλείστε το καπάκι. Μη χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα διαφορετικούς τύπους µπαταριών (αλκααλικές και απλές). Μη χρησιµοποιείτε ταυτόχρονα παλιές και νέες µπαταρίες. 5 GR

6 E59A1ED(GR).fm Page 6 Monday, June 28, :37 PM Συνδέσεις ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν κάνετε τις συνδέσεις, κλείστε και τη συσκευή αναπαραγωγής και τη συσκευή που θα συνδέσετε. ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης όλων των συσκευών που θα συνδεθούν. Όταν συνδέετε καλώδια ΗΧΟΥ/ ΒΙΝΤΕΟ, βεβαιωθείτε ότι τα χρώµατα των υποδοχών και των καλωδίων ταιριάζουν. Τα καλώδια σύνδεσης της συσκευής αναπαραγωγής δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε το καλώδιο της κεραίας της τηλεόρασης, επειδή είναι πιθανό να προκληθούν ηλεκτρικές παρεµβολές όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράµµατα. Εάν έχετε επιλέξει ήχο DTS, δε λειτουργούν οι αναλογικές έξοδοι ήχου και η σύνδεση Euro AV (scart). Σύνδεση µε τηλεόραση Συνδέστε τη συσκευή απ ευθείας στην τηλεόραση. Αν τη συνδέσετε µέσω βίντεο, η εικόνα θα αλλοιωθεί λόγω του συστήµατος προστασίας αντιγραφής. ιαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά και διαλέξτε έναν από τους 4 τύπους σύνδεσης µε την τηλεόρασή σας. 1) Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, χρησιµοποιείστε για να συνδέσετε την τηλεόραση βύσµα Euro AV (scart). εν χρειάζεται επιπλέον σύνδεση ήχου. * Αν η τηλεόρασή σας έχει είσοδο σήµατος RGB, µε τη σύνδεση Euro AV (scart) έχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου. Αν η τηλεόρασή σας έχει µόνο είσοδο S-VIDEO, τότε συνδέστε το καλώδιο S-VIDEO για εικόνα και το αναλογικό καλώδιο AUDIO OUT για ήχο. Åéêüíá êáé ¹ ïò TV Âýóìá scart 21 áêßäùí AV RGB TV Êáëþäéï Euro AV (scart) (äåí ðáñý åôáé) DVD PLAYER 2) Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, χρησιµοποιείστε τη σύνδεση S-VIDEO για την τηλεόρασή σας. Η σύνδεση αυτή δεν παρέχει σήµα για ήχο, οπότε είναι απαραίτητη µια σύνδεση για ήχο. Χρησιµοποιείστε το αναλογικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία και συνδέστε το στις αναλογικές συνδέσεις ήχου AUDIO OUT ή κοιτάξτε την παράγραφο Για Καλύτερο Ήχο ¹ ïò Åéêüíá TV R L S-VIDEO IN AUDIO OUT L Êáëþäéï Þ ïõ (ðáñý åôáé) Êáëþäéï S-Video (äåí ðáñý åôáé) DVD PLAYER R 3) Για τυπική ποιότητα εικόνας, χρησιµοποιήστε τη σύνδεση VIDEO OUT. Η σύνδεση αυτή δεν παρέχει σήµα για ήχο, οπότε είναι απαραίτητη µια σύνδεση για ήχο. Χρησιµοποιείστε το αναλογικό καλώδιο που παρέχεται στη συσκευασία και συνδέστε το στις αναλογικές συνδέσεις ήχου AUDIO OUT ή κοιτάξτε την παράγραφο Για Καλύτερο Ήχο S-VIDEO OUT ¹ ïò Åéêüíá TV R L VIDEO IN AUDIO OUT L Êáëþäéï Þ ïõ (ðáñý åôáé) Êáëþäéï åéêüíáò (ðáñý åôáé) DVD PLAYER R VIDEO OUT 6 GR

7 E59A1ED(GR).fm Page 7 Monday, June 28, :37 PM 4) Άν η τηλεόρασή σας δεν έχει σύνδεση για είσοδο εικόνας, πρέπει να αγοράσετε ένα µετατροπέα STEREO AUDIO/ VIDEO RF modulator για να τη συνδέσετε µε τη µονάδα DVD. Σε αυτή την περίπτωση η ποιότητα της εικόνας ίσως δεν είναι καλή. Êáëþäéï êåñáßáò Êåñáßá Óôåñåïöùíéêüò ìåôáôñïðýáò åéêüíáò êáé Þ ïõ RF (ðùëåßôáé óôá êáôáóôþìáôá) AC ANT IN V TO TV VIDEO AUDIO R L (Ðßóù üøç ôïõ DVD) AUDIO OUT DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL L R Êáëþäéá åéêüíáò/ Þ ïõ (ðáñý ïíôáé) VIDEO OUT (Ðßóù üøç ôçò ôçëåüñáóçò) Êáëþäéï êåñáßáò (äåí ðáñý åôáé) Åßóïäïò êåñáßáò Για λεπτοµέρειες, ακολουθείστε τις οδηγίες του µετατροπέα. Για Καλύτερο Ήχο Αυτές οι 2 συνδέσεις είναι προαιρετικές και προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ήχου. 1) Για καθαρά ψηφιακή ποιότητα ήχου, συνδέστε τη συσκευή µε το ηχοσύστηµά σας µε την οπτική ή οµοαξονική σύνδεση DIGITAL AUDIO OUT. Αν ο δέκτης/ ενισχυτής δεν υποστηρίζει τον ηχητικό πρότυπο που επιλέξατε, θα ακουστεί είτε δυνατός παραµορφωµένος ήχος, ή δε θα ακούγεται τίποτα. ÁðïêùäéêïðïéçôÞò Dolby Digital, DTS, MPEG, êëð DVD PLAYER DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL COAXIAL ØçöéáêÝò åßóïäïé Þ ïõ OPTICAL Ïðôéêü êáëþäéï (äåí ðáñý åôáé) COAXIAL Συµβουλές για σύνδεση µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital, DTS, ή MPEG Συνδέοντας αυτή τη συσκευή µε πολυκάναλο αποκωδικοποιητή Dolby Digital µπορείτε να απολαύσετε υψηλής ποιότητας περιφερειακό ήχο 5.1 καναλιών, όπως ακούγεται στα σινεµά. Εάν συνδέσετε αυτή τη συσκευή µε αποκωδικοποιητή DTS, θα µπορείτε να απολαύσετε περιφερειακό ήχο 5.1 καναλιών που αναπαράγει τον αυθεντικό ήχο όσο πιστότερα γίνεται. Το περιφερειακό σύστηµα 5.1 καναλιών έχει αναπτυχθεί από την εταιρία Digital Theater System, Inc. Συνδέοντας αυτή τη συσκευή µε αποκωδικοποιητή MPEG 2, Dolby Digital TM, ή DTS µπορείτε να απολαύσετε περιφερειακό ήχο, καθώς και να προσοµοιώσετε τον χώρο ενός σινεµά, ή ενός χώρο συναυλιών. Για να ακούσετε ήχο Dolby Digital πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital και να ρυθµίσετε το DOLBY DIGITAL σε ON στο µενού AUDIO (Κοιτάξτε στη σελίδα 14) Για να ακούσετε ήχο DTS πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή DTS και να ρυθµίσετε το DTS σε ON στο µενού AUDIO (Κοιτάξτε στη σελίδα 14) Για να ακούσετε ήχο MPEG πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή MPEG και να ρυθµίσετε το MPEG σε ON στο µενού AUDIO (Κοιτάξτε στη σελίδα 14) Þ Ïìïáîïíéêü êáëþäéï (äåí ðáñý åôáé) Συµβουλές για σύνδεση µε MiniDisk ή κασετόφωνο τύπου DAT. Εάν ο δίσκος που αναπαράγετε περιέχει ήχο Dolby Digital 5.1, αυτός δε µπορεί να εγγραφεί ψηφιακά σε MD ή DAT. Η ρύθµιση DOLBY DIGITAL στο µενού AUDIO πρέπει να είναι OFF, εκτός αν έχετε συνδέσει τη συσκευή σας µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital. Αναπαράγοντας ένα DVD µε λάθος ρυθµίσεις, ίσως δηµιουργηθεί παραµόρφωση ήχου που πιθανόν να καταστρέψει τα ηχεία σας. (Κοιτάξτε στη σελίδα 14), Εάν θέλετε να συνδέσετε MiniDisk ή MD, ρυθµίστε τα DOLBY DIGITAL, DTS και MPEG σε OFF στο µενού AUDIO. (Κοιτάξτε στη σελίδα 14). Συµβουλή για το οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) Το οπτικό καλώδιο ίσως πάθει ζηµιά εάν το λυγίσετε πολύ (σε οξείες γωνίες). Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο είναι τυλιγµένο κυκλικά µε διάµετρο τουλάχιστον 15 εκ. Το µήκος του καλωδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3 µέτρα. Όταν συνδέετε το καλώδιο, σιγουρευτείτε ότι έχει κουµπώσει σφιχτά. Εάν η άκρη του καλωδίου που συνδέεται στη συσκευή DVD ή στον ενισχυτή ήχου έχει γρατζουνιές ή είναι ελαφρά λερωµένη, καθαρίστε τη µε ένα µαλακό ύφασµα πριν τη σύνδεση. Όταν δεν κάνετε χρήση της οπτικής εξόδου, τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι. 2) Για δυναµικά εφέ ήχου, χρησιµοποιήστε την αναλογική έξοδο ήχου AUDIO OUT για να συνδέσετε τον ενισχυτή σας. Ç ÏÓÕÓÔÇÌÁ AUDIO OUT DVD PLAYER L R ¹ ïò Êáëþäéï Þ ïõ (ðáñý åôáé) R L 7 GR

8 E59A1ED(GR).fm Page 8 Monday, June 28, :37 PM Αναπαραγωγή δίσκου Βασικές οδηγίες DVD-V CD MP3 JPEG VCD Γρήγορο ξεκίνηµα Ανοίξτε την τηλεόραση, τον ενισχυτή ήχου και οποιαδήποτε άλλη συσκευή είναι συνδεδεµένη µε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και ο δέκτης ήχου / ενισχυτής (πωλούνται ξεχωριστά) είναι ρυθµισµένα στο σωστό κανάλι. Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται βασίζονται στη χρήση του τηλεχειριστηρίου, εκτός αν υπάρχει ειδική αναφορά. Κάποιες λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν από την κεντρική συσκευή. 1) Πατήστε το κουµπί αναµονής STANDBY. Στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη P-ON. 2) Πατήστε το κουµπί φόρτωσης δίσκου OPEN/CLOSE για να ανοίξει ο µηχανισµός εισαγωγής δίσκου. 3) Τοποθετήστε το δίσκο στο µηχανισµό µε την ετικέτα προς τα πάνω. 4) Πατήστε το κουµπί αναπαραγωγής PLAY. Το συρτάρι θα κλείσει αυτόµατα και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το πρώτο κεφάλαιο του δίσκου. Μόλις ξεκινήσετε την αναπαραγωγή δίσκου που περιέχει µενού, αυτό θα εµφανιστεί στην οθόνη σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μενού τίτλων. 5) Για να τερµατίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί διακοπής αναπαραγωγής STOP. Στο ενδεχόµενο που είτε ο χρήστης ή ο δίσκος επιχειρήσει την εκτέλεση µιας απαγορευµένης λειτουργίας, θα εµφανιστεί στην οθόνη το απαγορευτικό σύµβολο που φαίνεται δεξιά. Κάποια DVD ξεκινούν την αναπαραγωγή απο τον τίτλο 2 ή 3 σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τους. Κατά την αναπαραγωγή δίσκων δύο στρωµάτων (2- layer), ενδέχεται η εικόνα να διακοπεί για µια στιγµή. Αυτό γίνεται κατά τη µετάβαση από το 1ο στρώµα στο 2ο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία. ίσκοι DVD γραµµένοι για το σύστηµα NTSC µπορούν να αναπαραχθούν µε αυτή τη συσκευή σε τηλεόραση συστήµατος PAL. Ανάλογα µε την τηλεόραση, όταν γίνεται αναπαραγωγή ταινίας NTSC σε τηλεόραση συστήµατος PAL, η εικόνα είναι πιθανό να είναι ασταθής, να µικραίνει οριζόντια και ίσως εµφανιστούν µαύρες λωρίδες στο πάνω και κάτω µέρος της. Μπορει να καθυστερήσει η εµφάνιση της εικόνας ή του ήχου. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μενού δίσκων DVD-V 1) Πατήστε το κουµπί εµφάνισης µενού MENU. Θα εµφανιστεί το κύριο µενού του DVD. 2) Αν η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το σύµβολο. 3) Αν υπάρχει µενού δίσκου, θα εµφανιστούν επιλογές γλώσσας, υποτίτλων, ενότητες και άλλες επιλογές. 4) Πατήστε τα Βέλη ( s / B / K / L ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και µετά το ENTER για αποδοχή. Μενού τίτλων DVD-V 1) Πατήστε το κουµπί TOP MENU. Θα εµφανιστεί το µενού τίτλων. 2) Αν η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιµη, στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί το σύµβολο. 3) Πατήστε τα Βέλη ( s / B / K / L ) για να επιλέξετε ένα στοιχείο και το ENTER για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από τον επιλεγµένο τίτλο. 1) Θα εµφανισθεί το µενού τίτλων. 2) Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα των αριθµών (1,2,3,4,κ.τ.λ.) για να κάνετε µία επιλογή. Μετά θα αρχίσει η αναπαραγωγή. Εµφάνιση µενού κατα την αναπαραγωγή VCD DVD-V Πατήστε το κουµπί MENU για να εµφανιστεί το κύριο µενού. Πατήστε το κουµπί TOP MENU για να εµφανιστεί το µενού τίτλων. Σηµείωση:Οι λειτουργίες του µενού µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε το δίσκο. Για λεπτοµέρεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συµπεριλαµβάνεται µε το δίσκο. Πληροφορίες για τη λειτουργία PBC σε Video CD VCD Αυτή η µονάδα υποστηρίζει VCD έκδοσης 1.1 (standard) και έκδοσης 2.0 (µε λειτουργία PBC). PBC σηµαίνει Play Back Control (έλεγχος αναπαραγωγής). Τα Video CD µε τη λειτουργία PBC έχουν τα δικά τους µενού. Η λειτουργία τους εξαρτάται από τον κατασκευαστή τους και υπάρχουν ποικίλα µενού (κοιτάξτε το εγχειρίδιο χρήσης του CD για λεπτοµέρειες). Η ένδειξη PBC εµφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων όταν έχει εισαχθεί ένα CD µε λειτουργία PBC. Ακύρωση και επαναφορά της λειτουργίας PBC: Όταν αναπαράγεται ένα Video CD µε PBC, µερικές λειτουργίες (π.χ. εύρεση ή επανάληψη κοµµατιών) δε µπορούν να πραγµατοποιηθούν, εκτός αν η λειτουργία PBC έχει ακυρωθεί προσωρινά. 1) Βάλτε ένα Video CD. το µενού των τίτλων θα εµφανισθεί στην οθόνη. 2) Πατήστε το πλήκτρο STOP. 3) Χρησιµοποιείστε τα πλήκτρα τον αριθµών ( 1,2,3,4,5,6,7, κ.τ.λ.) για να επιλέξτε κάποιο κοµµάτι. Η λειτουργία PBC έχει πλέον ακυρωθεί και η θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή του Video CD. 4) Για να επαναφέρετε τη λειτουργία PBC, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο STOP και µετά πατήστε το PLAY. 8 GR

9 E59A1ED(GR).fm Page 9 Monday, June 28, :37 PM Αναπαραγωγή MP3 / JPEG (αρχεία εικόνας) MP3 JPEG Βάλτε ένα δίσκο MP3 / JPEG και µετά πατήστε το πλήκτρο MENU, ώστε να εµφανιστεί η λίστα αρχείων στην οθόνη της τηλεόρασης. Στην οθόνη ενδείξεων θα εµφανιστεί και ο αριθµός των κοµµατιών. 1) Πατήστε K ή L για να επιλέξετε την ενότητα ή το κοµµάτι που θέλετε. FILE LIST FOLDER MP3 JPEG ENTER PLAY ÏÍÏÌÁ ÄÉÓÊÏÕ üíïìá öáêýëïõ 1 üíïìá öáêýëïõ 2 üíïìá öáêýëïõ 3 üíïìá öáêýëïõ 4 üíïìá áñ åßïõ 1 üíïìá áñ åßïõ 2 üíïìá áñ åßïõ 3 üíïìá öáêýëïõ 1 Αν έχει επιλεγεί ενότητα, πατήστε το κουµπί B ή το ENTER για να περάσετε στην οθόνη επιλογής κοµµατιού. Πατήστε το κουµπί K ή το L για να επιλέξετε ένα κοµµάτι και στη συνέχεια πατήστε το PLAY ή το ENTER. Αν έχει επιλεγεί κοµµάτι, πατήστε το κουµπί PLAY ή το ENTER για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή κοµµατιών. Αρχίζοντας από το κοµµάτι που µόλις επιλέξατε η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί µε τα επόµενα κοµµάτια. Πατήστε s για να πάτε στην προηγούµενη επιλογή ιεραρχικά. Πατήστε το κουµπί TOP MENU για να επιστρέψετε στο πρώτο κοµµάτι. 2) Πατήστε το κουµπί STOP για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή. Οι φάκελοι αναφέρονται και ως ενότητες ενώ τα αρχεία ως κοµµάτια. Τα αρχεία MP3 έχουν το εικονίδιο 3. Τα αρχεία εικόνας JPEG συµβολίζονται µε αυτό το εικονίδιο. Οι φάκελοι εχουν το εικονίδιο. Αναγνωρίζονται το πολύ 255 φάκελοι. Αναγνωρίζονται το πολύ 512 αρχεία. Είναι δυνατό να δηµιουργηθούν µέχρι 8 ιεραρχίες στον κατάλογο φακέλων. Οι προτεινόµενες προδιαγραφές εγγραφής αρχείων για χρήση µε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής είναι οι εξής: [MP3] Συχνότητα δειγµατοληψίας: 44.1kHz ή 48kHz Ρυθµός δειγµατοληψίας (bit rate): 112kbps έως 320kbps [Επιτρεπόµενο µέγεθος φωτογραφίας JPEG] Μέγιστο µέγεθος : 6300 x 5100 σηµεία Ελάχιστο µέγεθος: 32 x 32 σηµεία 1/2 Kodak Picture CD Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αρχεία εικόνων JPEG που βρίσκονται αποθηκευµένα σε Kodak Picture CD. Το Picture CD είναι µια υπηρεσία που µετατρέπει τις φωτογραφίες από συµβατική φωτογραφική µηχανή σε ψηφιακά δεδοµένα και τα αποθηκεύει σε CD. Μπορείτε να απολαύσετε τις εικόνες του CD στην τηλεόρασή σας µε την αναπαραγωγή του Picture CD. Για λεπτοµέρειες για τα Kodak Picture CD, επικοινωνήστε µε έναν αντιπρόσωπο της Kodak ή µε κάποιο κατάστηµα που υποστηρίζει την υπηρεσία αυτή. 1) Πατήστε το πλήκτρο MENU. Θα εµφανισθεί το µενού του Kodak Picture CD. Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Αν δε χωράνε όλες οι εικόνες στην οθόνη, εµφανίζεται το σήµα G στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης που σηµαίνει ότι υπάρχουν επιπλέον φωτογραφίες στο CD στην επόµενη σελίδα. Το σήµα H εµφανίζεται στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης δείχνοντας ότι υπάρχουν φωτογραφίες στην προηγούµενη σελίδα. Στο κάτω κέντρο στην οθόνη εµφανίζονται ο αριθµός της επιλεγµένης φωτογραφίας και το σύνολο των φωτογραφιών του CD. Εάν εµφανίζεται το εικονίδιο G στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο G για να προβάλετε την επόµενη σελίδα. Εάν εµφανίζεται το εικονίδιο H στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο H για να προβάλετε την προηγούµενη σελίδα. Απαιτείται ένα µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι όλες οι ενδείξεις να εµφανιστούνε στο µενού της οθόνης. 2) Πατήστε τα πλήκτρα Βέλη ( s / B / K / L ) για να επιλέξετε φωτογραφία για εµφάνιση και µετά πατήστε το πλήκτρο PLAY ή ENTER. Αν ένα έχετε βάλει στη µονάδα κάποιο Kodak Picture CD θα προβληθεί η εικόνα που επιλέξατε και µετά θα προβληθεί η επόµενη εικόνα. 3) Πατήστε το πλήκτρο STOP για να σταµατήσει η αναπαραγωγή. Σηµειώσεις για τα CD µε εικόνες JPEG και τα Kodak Picture CD: Προβάλλεται ένα κοµµάτι για 5 δευτερόλεπτα κι µετά αρχίζει η προβολή του επόµενου κοµµατιού. Κατά την προβολή CD εικόνων JPEG ή Kodak Picture CD πατήστε B ή s για να περιστρέψετε την εικόνα 90 µοίρες δεξιά ή αριστερά. Αυτόµατη εναλλαγή φωτογραφιών JPEG Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών κατά την αναπαραγωγή. 1/32 TñÝ ïí áñéèìüò êïììáôéïý / óõíïëéêüò áñéèìüò êïììáôéþí 1) Πατήστε το πλήκτρο MODE κατά την αναπαραγωγή. Θα εµφανιστεί η οθόνη της αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών. Η λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών δε µπορεί να ενεργοποιηθεί όταν η αναπαραγωγή έχει σταµατήσει ή όταν εµφανίζεται η λίστα αρχείων του Picture CD στην οθόνη. 2) Πατήστε το πλήκτρο ENTER. Η λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών θα αλλάξει. CUT IN/OUT: Εµφανίζεται ξαφνικά η εικόνα. FADE IN/OUT: Η εικόνα εµφανίζεται και εξαφανίζεται απαλά. 3) Πατήστε το πλήκτρο MODE για έξοδο. 9 GR

10 E59A1ED(GR).fm Page 10 Monday, June 28, :37 PM Συνέχεια από το σηµείο διακοπής DVD-V CD MP3 JPEG VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί STOP για διακοπή. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εµφανιστεί ένα µήνυµα συνέχειας. 2) Αν πατήσετε το κουµπί PLAY, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σηµείο που τη σταµατήσατε. Για να ακυρώσετε τη δυνατότητα συνέχειας, πατήστε το κουµπί STOP δύο φορές. Για τα αρχεία MP3(ήχου) και JPEG(εικόνας), η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από την αρχή του κοµµατιού που αναπαραγόταν την τελευταία φορά. Οι πληροφορίες για τη συνέχεια από το σηµείο που είχατε µείνει παραµένουν αποθηκευµένες ακόµα και αν κλείσετε τη συσκευή. Παύση DVD-V CD MP3 JPEG VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί παύσης PAUSE. Θα γίνει παύση τόσο της εικόνας όσο και του ήχου. 2) Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί αναπαραγωγής PLAY. Σηµείωση:Σε κατάσταση DVD, αν η εικόνα σε παύση είναι θαµπή, ρυθµίστε το STILL MODE σε FIELD. (Κοιτόξτε στη σελ.15.) Αναπαραγωγή καρέ-καρέ DVD-V VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί PAUSE. Θα γίνει παύση της αναπαραγωγής και του ήχου. 2) Κάθε φορά που πατάτε το κουµπί PAUSE η εικόνα θα προχωρά κατά ένα καρέ. 3) Για να τερµατίσετε την αναπαραγωγή καρέ-καρέ, πατήστε το κουµπί PLAY. Σηµείωση:Αν η εικόνα στα DVD κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ εµφανίζεται θολή, ρυθµίστε στο µενού DISPLAY την επιλογή STILL MODE σε FIELD. (Κοιτάξτε στη σελίδα 15.) Γρήγορη αναζήτηση προς τα εµπρός / πίσω DVD-V CD MP3 VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επαναλαµβανόµενα τα κουµπιά FWD g ή REV h h για να επιλέξετε την ταχύτητα προς τα εµπρός ή προς τα πίσω που θέλετε. Στα DVD και Video CD, η ταχύτητα γρήγορης κίνηση προς τα µπροστά ή προς τα πίσω εξαρτάται από τον δίσκο DVD ή Video CD. Στα DVD η τυπική ταχύτητα γρήγορης κίνησης είναι 1(x2), 2(x8), 3(x50) και 4(x100). Στα Video CD η τυπική ταχύτητα γρήγορης κίνησης είναι 1(x2), 2(x8) και 3(χ30). Αν χρησιµοποιείτε τα κουµπιά SKIP H,G / h,g στην εµπρόσθια όψη της συσκευής, πατήστε το κουµπί που θέλετε και κρατήστε το πατηµένο για 1,5 δευτερόλεπτο τουλάχιστον για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη αναζήτηση (όσο περισσότερο το κρατήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα). Όταν επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε, αφήστε το πλήκτρο. Στα µουσικά CD, η γρήγορη ταχύτητα είναι σταθερά x16. Στα MP3, η γρήγορη ταχύτητα είναι σταθερά x8. 2) Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί PLAY. Σηµείωση:Σε κατάσταση DVD, αν η εικόνα σε γρήγορη κίνηση µπροστά ή πίσω είναι θαµπή, ρυθµίστε στο µενού DISPLAY το STILL MODE σε FIELD. (Κοιτόξτε στη σελίδα 15.) Αργή κίνηση προς τα εµπρός / πίσω DVD-V VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί PAUSE. 2) Μετά, πατήστε το κουµπί FWD g ή REV h h. Θα ξεκινήσει η αργή αναπαραγωγή προς τα εµπρός ή πίσω και ο ήχος θα σταµατήσει. 3) Πατήστε το κουµπί FWD g ή REV h επαναµβανόµενα µέχρι να επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε. Η αργή κίνηση προς τα εµπρός ή προς τα πίσω των δίσκων DVD είναι διαφορετική, ανάλογα µε τον δίσκο. Η ταχύτητα κατα προσέγγιση είναι 1(1/16), 2(1/ 8), και 3(1/2). Αν χρησιµοποιείτε τα κουµπιά SKIP H,G / h,g στην πρόσοψη της συσκευής, πατήστε το κουµπί που θέλετε και κρατήστε το πατηµένο για περισσότερο από 1,5 δευτερόλεπτο (όσο περισσότερο το κρατήσετε, τόσο µεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα). Όταν επιτύχετε την ταχύτητα που θέλετε, αφήστε το κουµπί. 4) Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί PLAY. Η αργή κίνηση προς τα πίσω δεν είναι διαθέσιµη σε Video CD. Αν η εικόνα στα DVD κατά την αναπαραγωγή σε αργή κίνηση φαίνεται θολή, ρυθµίστε στο µενού DISPLAY την επιλογή STILL MODE σε FIELD. (Κοιτάξτε στη σελίδα 15.) Μεγέθυνση DVD-V JPEG VCD Η λειτουργία µεγέθυνσης σας δίνει τη δυνατότητα να µεγενθύνετε την εικόνα και να µετακινηθείτε µέσα σε αυτή. 1) Πατήστε το κουµπί ZOOM κατά την αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή θα συνεχίσει κανονικά. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί ZOOM για να επιλέξετε το συντελεστή µεγέθυνσης που θέλετε: x2, x4 ή OFF. 3) Χρησιµοποιήστε τα κουµπιά µε τα Βέλη ( s / B / K / L ) για να µετακινήσετε τη µεγεθυνµένη εικόνα στην τηλεόραση. 4) Για να τερµατίσετε τη λειτουργία µεγέθυνσης, πατήστε το κουµπί ZOOM ώστε η λειτουργία µεγέθυνσης να γίνει ΟFF. Εάν πατήσετε το κουµπί ENTER, το παράθυρο ρύθµισης της περιοχής µεγέθυνσης θα εµφανιστεί κάτω δεξιά στην οθόνη σας. Για να φύγει το παράθυρο αυτό, πατήστε ξανά το κουµπί ENTER. Η µεγέθυνση δε λειτουργεί στο µενού δίσκου. Σε ορισµένους δίσκους δεν είναι διαθέσιµη η µεγέθυνση x4, λόγω του προγραµµατισµού. Σε CD εικόνων JPEG και σε Video CD είναι διαθέσιµη µόνο η µεγέθυνση x2. Σε µερικά αρχεία JPEG δε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αυτόµατης εναλλαγής φωτογραφιών. Γλώσσα ήχου DVD-V Η συσκευή αναπαραγωγής DVD σας επιτρέπει να αλλάξετε γλώσσα διαλόγων κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD (αν περιέχει ήχο σε πολλές γλώσσες). 1) Πατήστε το κουµπί AUDIO κατά την αναπαραγωγή. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί AUDIO για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε. 10 GR

11 E59A1ED(GR).fm Page 11 Monday, June 28, :37 PM Σε ορισµένους δίσκους DVD µε πολλές γλώσσες το πάτηµα του πλήκτρου AUDIO ενδέχεται να µην έχει αποτέλεσµα. Ορισµένοι δίσκοι επιτρέπουν τη ρύθµιση γλώσσας µόνο από το µενού δίσκου. (Η λειτουργία διαφέρει από δίσκο σε δίσκο, γι αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου) Αν επιλέξετε γλώσσα που διαθέτει συντόµευση 3 γραµµάτων, η συντόµευση θα εµφανίζεται κάθε φορά που αλλάζετε τη ρύθµιση της γλώσσας ήχου. Αν επιλέξετε άλλες γλώσσες, θα εµφανίζεται η ένδειξη ---.(Ανατρέξτε στη σελίδα 16.) Γλώσσα υποτίτλων DVD-V Η συσκευή αναπαραγωγής DVD σας επιτρέπει να αλλάξετε γλώσσα υπότιτλων κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD (αν περιέχει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες). 1) Πατήστε το κουµπί SUBTITLE κατά την αναπαραγωγή. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί SUBTITLE για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων που θέλετε. Η επιλεγµένη γλώσσα θα εµφανιστεί στη λωρίδα ενδείξεων στο πάνω µέρος της οθόνης. 3) Για να καταργήσετε τους υπότιτλους, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί SUBTITLE µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη OFF. Αν η γλώσσα που θέλετε δεν εµφανίζεται µε το επαναλαµβανόµενο πάτηµα του κουµπιού SUBTITLE, τότε ο δίσκος δε διαθέτει υπότιτλους σε αυτή τη γλώσσα. Ορισµένοι δίσκοι επιτρέπουν τη ρύθµιση γλώσσας υπότιτλων µόνο από το µενού δίσκου. (Η λειτουργία διαφέρει από δίσκο σε δίσκο, γι αυτό ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του δίσκου.) Αν εµφανιστεί στην τηλεόραση το µήνυµα NOT AVAILABLE, σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν υπότιτλοι στη συγκεκριµένη σκηνή. Αν επιλέξετε γλώσσα που διαθέτει συντοµευση γλώσσας 3 γραµµάτων, η συντόµευση θα εµφανίζεται κάθε φορά που αλλάζετε τη ρύθµιση της γλώσσας υποτίτλων. Αν επιλέξετε άλλες γλώσσες, θα εµφανίζεται η ένδειξη ---. (Ανατρέξτε στη σελίδα 16.) Γωνία θέασης / κάµερα DVD-V Ορισµένοι δίσκοι DVD περιέχουν σκηνές που έχουν ληφθεί ταυτόχρονα από διαφορετικά σηµεία. Μπορείτε να επιλέξετε την κάµερα που επιθυµείτε όταν το εικονίδιο ( ) εµφανίζεται στην οθόνη. 1) Πατήστε το κουµπί ANGLE κατά την αναπαραγωγή. Η επιλεγµένη κάµερα θα εµφανιστεί στη λωρίδα ενεδείξεων στο πάνω µέρος της οθόνης. 2) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί ANGLE για να επιλέξετε την κάµερα που θέλετε. Σηµείωση:Αν η λειτουργία ANGLE ICON έχει ρυθµιστεί σε OFF στο µενού οθόνης (DISPLAY), τότε δεν εµφανίζεται ποτέ το εικονίδιο( ). Ρύθµιση Στερεοφωνίας CD VCD 1) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί AUDIO κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε µεταξύ των τιµών STEREO, L-CH ή R-CH. STEREO - είναι ενεργά και το δεξί και το αριστερό κανάλι (στέρεο) L-CH - µόνο το αριστερό κανάλι είναι ενεργό R-CH - µόνο το δεξί κανάλι είναι ενεργό Σηµείωση:Αν έχετε ρυθµίσει το Virtual Surround σε ON ή κατά την αναπαραγωγή CD µε ήχο DTS, η λειτουργία ήχου είναι µονίµως στερεοφωνική και δε µπορείτε να την αλλάξετε. Ψευδο-περιφερειακός ήχος (Virtual Surround) Μπορείτε να απολαύσετε αποµίµηση περιφερειακού ήχου από στερεοφωνικό ηχοσύστηµα. DVD-V CD MP3 VCD 1) Πατήστε το κουµπί MODE κατά την αναπαραγωγή. OFF 2) Πατήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε ρύθµιση ανάµεσα σε: 1(Κανονικό εφέ), 2 (Έντονο εφέ) ή OFF. 3) Πατήστε το κουµπί MODE ή RETURN για έξοδο. Σηµείωση Εάν η έξοδος ήχου σε CD ήχου και Video CD έχει ρυθµιστεί σε κάτι διαφορετικό από το STEREO, η λειτουργία ψευδοπεριφερειακού ήχου δε θα είναι ενεργή. Μειώστε την ένταση του ήχου ή κλείστε την εντελώς (OFF), αν ακούγεται παραµόρφωση στον ήχο. Αναζήτηση Κοµµατιών CD MP3 JPEG VCD Υπάρχουν τρεις τρόποι για επιλέξετε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι. Χρήση των κουµπιών µε τους αριθµούς. 1) Πατήστε τα κουµπιά µε τους αριθµούς για να σχηµατίσετε τον αριθµό του κοµµατιού που θέλετε. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το νούµερο του κοµµατιού που γράψατε. Για κοµµάτια µε µονοψήφιο αριθµό (1-9), πατήστε µία το αντίστοιχο κουµπί (πχ. για το κοµµάτι 3, πατήστε το 3). Για το κοµµάτι 26, πατήστε τα κουµπιά +10, 2, και 6. Χρήση του κουµπιού SEARCH MODE 1) Πατήστε το κουµπί SEARCH MODE. Θα εµφανιστεί η οθόνη αναζήτησης κοµµατιού. 2) Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, επιλέξτε τον αριθµό του κοµµατιού που θέλετε, χρησιµοποιώντας τα κουµπιά αριθµών. Για κοµµάτια µε µονοψήφιο ή διψήφιο αριθµό, πατήστε πρώτα το ψηφίο 0 Η αναπαραγωγή θα αρχίσει από το επιλεγµένο κοµµάτι. Χρήση των κουµπιών SKIP H,G Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SKIP G για να περάσετε στο επόµενο κοµµάτι. Πατήστε το επανειληµµένα, για να παραλείψετε συνεχόµενα κοµµάτια. Πατήστε το κουµπί SKIP H για να µετακινηθείτε στην αρχή του τρέχοντος κοµµατιού. Πατήστε το επανειληµµένα για να περάσετε σε προηγούµενα κοµµάτια. Ο αριθµός του κοµµατιού θα εµφανιστεί για λίγο στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής. Αν πατήσετε τα κουµπιά SKIP H,G σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, το κοµµάτι θα αλλάξει, αλλά η παύση θα εξακολουθεί να είναι ενεργή. Σηµείωση:Τα κουµπιά SKIP H,G δεν είναι διαθέσιµα όταν έχει διακοπεί η αναπαραγωγή. Αναζήτηση τίτλου / ενότητας DVD-V Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SEARCH MODE µία φορά για αναζήτηση ενότητας ή δύο φορές για την αναζήτηση τίτλου. /2 11 GR

12 E59A1ED(GR).fm Page 12 Monday, June 28, :37 PM 2) Πληκτρολογήστε τον αριθµό ενότητας/ τίτλου που θέλετε µε τα κουµπιά αριθµών. Χρήση των αριθµητικών πλήκτρων. 1) Πατήστε τα κουµπιά αριθµών για να εισάγετε τον αριθµό της ενότητας που θέλετε. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την επιλεγµένη ενότητα. Για ενότητα µε µονοψήφιο αριθµό (1-9), πατήστε το αντίστοιχο κουµπί (πχ. για την ενότητα 3, πατήστε το 3). Για την ενότητα 26, πατήστε τα κουµπιά: +10, 2 και 6 στο αριθµητικό πληκτρολόγιο. Σε κάποιους δίσκους δε λειτουργεί η χρήση των αριθµητικών πλήκτρων. Χρήση των κουµπιών SKIP H,G Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SKIP G για να περάσετε στην επόµενη ενότητα. Πατήστε το επανειληµµένα για να παραλείψετε συνεχόµενες ενότητες. Πατήστε το κουµπί SKIP H για να µετακινηθείτε στην αρχή της τρέχουσας ενότητας. Πατήστε το επανειληµµένα για να περάσετε σε προηγούµενες ενότητες. Αναζήτηση µε χρόνο DVD-V CD VCD 1) Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουµπί SEARCH MODE τρεις φορές για να εµφανίσετε την ένδειξη Time Search στην τηλεόραση. TOTAL 1:29:00 2) Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, πληκτρολογήστε µε τα κουµπιά αριθµών το χρόνικό σηµείο που θέλετε να µεταφεθεί η αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το σηµείο που πληκτρολογήσατε. Σε δίσκους DVD, ο χρόνος αναφέρεται στον τρέχον τίτλο. Στα CD ήχου και Video CD, εισάγετε το επιθυµητό χρονικό σηµείο του κοµµατιού που αναπαράγεται. 3) Για να διορθώσετε τον αριθµό που γράφετε, πατήστε το κουµπί CLEAR. Ο αριθµός 0 εµφανίζεται αυτόµατα όταν δεν είναι δυνατή η εισαγωγή παραπάνω ψηφίων. Για παράδειγµα, στην οθόνη αναζήτησης µε χρόνο εµφανίζεται αυτόµατα το 0:0_: αν ο συνολικός χρόνος του δίσκου είναι µικρότερος από 10 λεπτά. Η λειτουργία αναζήτησης µε χρόνο δεν είναι διαθέσιµη σε κάποιους δίσκους. Οθόνη ρύθµισης δεικτών DVD-V CD VCD Χρησιµοποιήστε δείκτες για να σηµειώσετε τα αγαπηµένα σας σηµεία σε ένα δίσκο. 1) Πατήστε επανειληµµένα το κουµπί SEARCH MODE κατά την αναπαραγωγή, µέχρι να εµφανιστεί στην τηλεόραση η οθόνη ρύθµισης δεικτών. 2) Πατήστε το κουµπί s ή B για να επιλέξετε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ή 10 και βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη εµφανίζεται η ένδειξη : :. 3) Όταν είστε στο σηµείο που θέλετε, πατήστε το κουµπί ENTER. Ο τίτλος ή το κοµµάτι καθώς και ο χρόνος που πέρασε θα εµφανιστούν στην τηλεόραση. 4) Για να επιστρέψετε αργότερα σε άλλο δείκτη, πατήστε το κουµπί SEARCH MODE επανειληµµένα κατά την αναπαραγωγή και το κουµπί s ή B για να επιλέξετε το δείκτη που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το κουµπί ENTER. Οι δείκτες διαγράφονται εάν ανοίξετε το µηχανισµό φόρτωσης του δίσκου, αν κλείσετε τη συσκευή, ή αν επιλέξτε AC στο βήµα 2) και πατήσετε ENTER. Μπορείτε να διαγράψετε ένα δείκτη, αν τον επιλέξετε µε το κουµπί s ή B και πατήσετε το κουµπί CLEAR. Μπορείτε να επισηµάνετε µε δείκτες µέχρι 10 σηµεία. Πατήστε το κουµπί SEARCH MODE ή το RETURN για έξοδο. Επανάληψη Η λειτουργία επανάληψης είναι διαθέσιµη µόνο κατά την αναπαραγωγή. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΙΤΛΟΥ / ΕΝΟΤΗΤΑΣ DVD-V Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε το κουµπί REPEAT κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, η κατάσταση επανάληψης αλλάζει, όπως παρακάτω: OFF CHAPTER TITLE (χωρίς επανάλ.) (επανάλ.ενότητας) (επανάλ.τίτλου) Η επανάληψη τίτλου/ ενότητας δεν είναι διαθέσιµη σε ορισµένες σκηνές. Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγης τµήµατος Α-Β δε λειτουργεί η επανάληψη. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ CD VCD Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε το κουµπί REPEAT κατά την αναπαραγωγή. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο Repeat, η λειτουργία επανάληψης αλλάζει, όπως παρακάτω: OFF TRACK ALL (χωρίς επανάλ.) (επανάλ.κοµµατιού)(επανάλ.δίσκου) Σηµείωση:Η επανάληψη αναπαραγωγής δε λειτουργεί κατά την επανάληψη τµήµατος A-B. MP3 JPEG OFF TRACK GROUP ALL (χωρίς επανάλ)(επαν.κοµµατιού)(επαν.φακέλου)(χωρίς επανάλ) ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ A-B DVD-V CD VCD 1) Πατήστε το κουµπί A-B στο αρχικό σηµείο. Θα εµφανιστεί η ένδειξη A- για λίγο στην τηλεόραση. 2) Πατήστε πάλι το κουµπί A-B στο τελικό σηµείο. Θα εµφανιστεί η ένδειξη A-B για λίγο στην τηλεόραση και θα ξεκινήσει η διαδικασία επανάληψης του τµήµατος που µόλις ορίσατε. 3) Για να τερµατίσετε τη διαδικασία, πατήστε το κουµπί A-B. Η επανάληψη τµήµατος Α-Β είναι ενεργή µόνο στον τρέχον τίτλο (σε DVD) ή στο τρέχον κοµµάτι (σε CD ήχου και Video CD). Η επανάληψη A-B δεν είναι διαθέσιµη σε κάποιες σκηνές των δίσκων DVD. Για να ακυρώσετε το αρχικό σηµείο A που ορίσατε, πατήστε το κουµπί CLEAR. 12 GR

13 E59A1ED(GR).fm Page 13 Monday, June 28, :37 PM Η επανάληψη ενότητας A-B δε λειτουργεί αν είναι ενεργή επανάληψη ενότητας, τίτλου, κοµµατιού, οµάδας ή όλων. Προγραµµατισµένη Αναπαραγωγή CD MP3 JPEG Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά µε την οποία θα αναπαράγονται τα κοµµάτια. 1) Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, πατήστε το κουµπί MODE. Θα εµφανιστεί η οθόνη προγραµµατισµού. CD-DA 2) Πατήστε το κουµπί K ή το L για να επιλέξετε ένα κοµµάτι και µετά πατήστε το κουµπί ENTER. Μπορούν να αποθηκευτούν µέχρι 99 κοµµάτια. Πατήστε το κουµπί CLEAR για να διαγράψετε το πιο πρόσφατο πρόγραµµα που έχετε καταχωρήσει. Για να σβήσετε όλα τα κοµµάτια του προγράµµατος µε µία κίνηση, επιλέξτε το ALL CLEAR στο κάτω µέρος της λίστας και πατήστε το ENTER. Κατά την επιλογή αρχείου ή φακέλου MP3 ή JPEG, τα πλήκτρα µε τα βέλη κάνουν τις ακόλουθες λειτουργίες: Πατήστε B για να πάτε στην επόµενη επιλογή ιεραρχικά. Πατήστε s για να πάτε στην προηγούµενη επιλογή ιεραρχικά. Αν έχετε προγραµµατίσει περισσότερα από 8 κοµµάτια, πατήστε τα κουµπιά SKIP H,G για να δείτε όλες τις σελίδες. 3) Πατήστε το κουµπί PLAY για αναπαραγωγή των προγραµµατισµένων κοµµατιών. Κατά την αναπαραγωγή του προγράµµατος, το κουµπί STOP λειτουργεί ως εξής: Πατήστε το STOP για διακοπή και µετά το PLAY, για να αρχίσει ξανά η αναπαραγωγή του προγράµµατος. (Η αναπαραγωγή CD ήχου θα ξεκινήσει από το ίδιο σηµείο. Η αναπαραγωγή αρχείου MP3 θα ξεκινήσει απο την αρχή του κοµµατιού.) Αν πατήσετε το STOP δύο φορές και ξανά το PLAY, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το πρώτο κοµµάτι ως συνήθως. Όµως η προγραµµατισµένη αναπαραγωγή µπορεί να ξαναρχίσει όταν ακολουθήσετε τα βήµατα της παραγράφου 2. (Το πρόγραµµα που έχετε κάνει, σβήνει από τη µνήµη µόνο αν ανοίξετε το συρτάρι δίσκου ή κλείσετε τη συσκευή.) Αν θέλετε να επαναλάβετε το τρέχον κοµµάτι στο πρόγραµµα, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη TRACK κατά την αναπαραγωγή. Για να επαναλάβετε ολόκληρο το πρόγραµµα, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT κατά την αναπαραγωγή µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ALL. Τυχαία αναπαραγωγή CD MP3 JPEG Με αυτή τη λειτουργία, τα κοµµάτια αναπαράγονται µε τυχαία σειρά. 1) Σε κατάσταση διακοπής, πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί MODE, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη RANDOM στην οθόνη της τηλεόρασης. RANDOM PLAY CD-DA TOTAL 0:45:55 RANDOM PROGRAM --no indication-- 2) Πατήστε το κουµπί PLAY για να ξεκινήσει η τυχαία αναπαραγωγή. Αν θέλετε να επαναλάβετε το τρέχον κοµµάτι της τυχαίας επιλογής, πατήσετε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη TRACK κατά την αναπαραγωγή. Αν θέλετε να επαναλάβετε ολόκληρη την τυχαία επιλογή, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί REPEAT µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη ALL κατά την αναπαραγωγή. Πληροφορίες στην οθόνη Με το κουµπί DISPLAY εµφανίζονται πληροφορίες για την τρέχουσα αναπαραγωγή. DVD-V 1) Πατήστε το κουµπί DISPLAY κατά την αναπαραγωγη. Θα εµφανιστούν: το νούµερο της ενότητας που αναπαράγεται, το σύνολο των ενοτήτων, ο χρόνος που πέρασε από την αρχή της ενότητας, ο χρόνος που αποµένει στην ενότητα και η κατάσταση αναπαραγωγής. 11/16 0:00:00-0:03:30 2) Πατήστε πάλι το κουµπί DISPLAY. Θα εµφανιστεί το νούµερο του τίτλου που αναπαράγεται, το σύνολο των τίτλων του δίσκου, ο χρόνος που πέρασε, ο χρόνος που µένει στον τρέχον τίτλο και η κατάσταση αναπαραγωγής. 3) Πατήστε το κουµπί DISPLAY για τρίτη φορά. Θα εµφανιστεί στην οθόνη ο ρυθµός δειγµατοληψίας (το ποσό των πληροφοριών ήχου και εικόνας που έχει διαβαστεί) και η κατάσταση της τρέχουσας αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. ( C: Επανάληψη ενότητας/ T: Επανάληψη τίτλου/ A B: Επανάληψη ενότητας A-B) Αν αναπαράγετε δίσκο διπλής επίστρωσης θα εµφανιστεί και ο αριθµός επιπέδου. (L0: Αναπαράγεται το επίπεδο 0, L1: Αναπαράγεται το επίπεδο 1) 4) Πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί DISPLAY µέχρι να φύγουν οι ενδείξεις από την οθόνη σας. CD VCD 1) Πατήστε το κουµπί DISPLAY κατά την αναπαραγωγή. Θα εµφανιστούν: το νούµερο του τρέχοντος κοµµατιού, το σύνολο των κοµµατιών, ο χρόνος που πέρασε από την αρχή του κοµµατιού, ο χρόνος που µένει στο κοµµάτι και η κατάσταση αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. ( T:Επανάληψη κοµµατιού/ A: Επανάληψη όλων των κοµµατιων/ A B: Επανάληψη ενότητας A-B) 4/12 0:03:21-0:02:15 T 2) Πατήστε πάλι το κουµπί DISPLAY. Θα εµφανιστούν: ο αριθµός του κοµµατιού που αναπαράγεται, το σύνολο των κοµµατιών, ο χρόνος 13 GR

14 E59A1ED(GR).fm Page 14 Monday, June 28, :37 PM που πέρασε από την αρχή του δίσκου, ο χρόνος που µένει στον δίσκο και η κατάσταση της αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. 3) Πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί DISPLAY µέχρι να φύγουν οι ενδείξεις από την οθόνη σας. MP3 JPEG 1) Πατήστε το κουµπί DISPLAY κατά την αναπαραγωγή. Θα εµφανιστεί το όνοµα του φακέλου που αναπαράγεται και η κατάσταση αναπαραγωγής. TRACK 01 2) Πατήστε πάλι το κουµπί DISPLAY. Θα εµφανιστούν: το νούµερο της κοµµατιού που αναπαράγεται, το σύνολο των κοµµατιών, ο χρόνος που πέρασε από την αρχή του κοµµατιού, ο χρόνος που αποµένει στο κοµµάτι και η κατάσταση αναπαραγωγής. Εάν η επανάληψη είναι ενεργή, εµφανίζεται ο τύπος επανάληψης που έχετε επιλέξει. ( T:Επανάληψη κοµµατιού/ G:Επανάληψη Γκρουπ / A:Επανάληψη δίσκου) 3) Πατήστε επαναλαµβανόµενα το κουµπί DISPLAY µέχρι να φύγουν οι ενδείξεις από την οθόνη σας. Ρυθµίσεις DVD Ρύθµιση γλώσσας Οι ρυθµίσεις γλώσσας είναι διαθέσιµες σε ορισµένους δίσκους DVD. 1) Πατήστε το κουµπί SETUP σε κατάσταση διακοπής. 2) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά πατήστε ENTER. Θα εµφανιστεί το µενού CUSTOM. 3) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε LANGUAGE (ΓΛΩΣΣΑ) και µετά πατήστε ENTER. LANGUAGE AUDIO SUBTITLE DISC MENU PLAYER MENU ORIGINAL OFF ENGLISH ENGLISH 4) Πατήστε K ή L για επιλογή κάποιας από τις παρακάτω ρυθµίσεις και µετά πατήστε ENTER. 5) Πατήστε K ή L για να κάνετε την επιλογή σας και µετά πατήστε ENTER. 6) Για έξοδο από το µενού πατήστε SETUP. AUDIO (ΗΧΟΣ) : *1*2*3 : Ρυθµίζει τη γλώσσα ήχου. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ORIGINAL (η κυρίως γλώσσα του δίσκου.) SUBTITLE (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ) : *1*2*3 : Ρυθµίζει τη γλώσσα υποτίτλων. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι OFF (χωρίς υπότιτλους). DISC MENU (ΜΕΝΟΥ ΙΣΚΟΥ): *1*2 : Ρυθµίζει τη γλώσσα του µενού DVD. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ENGLISH (Αγγλικά). PLAYER MENU (ΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) : QUICK Ρυθµίζει τη γλώσσα για τις ενδείξεις στην οθόνη. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ENGLISH (Αγγλικά). *1 Αν επιλέξετε OTHER (άλλο) στις οθόνες AUDIO, SUBTITLE ή DISC MENU, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό της γλώσσας. (Συµβουλευτείτε τη λίστα µε τους κωδικούς στη σελίδα 16.) *2 Μπορείτε να επιλέξετε µόνο τις γλώσσες που υποστηρίζονται στο δίσκο. *3 Ακόµα και αν το DVD περιέχει πολλές γλώσσες ήχου και υποτίτλων, πιθανόν λόγω προγραµµατισµού του δίσκου να µη σας επιτρέπει να κάνετε ρυθµίσεις γλώσσας στον ήχο και τους υπότιτλους. οκιµάστε να κάνετε τις ρυθµίσεις που θέλετε µε τα κουµπιά AUDIO και SUBTITLE. Για λεπτοµέρειες κοιτάξτε στη σελίδα 10 & 11. Ρύθµιση ήχου Επιλέξτε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, σύµφωνα µε τον εξοπλισµό σας. Η ρύθµιση ισχύει κατά την αναπαραγωγή του DVD. 1) Πατήστε το κουµπί SETUP σε κατάσταση διακοπής. 2) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε CUSTOM και µετά πατήστε ENTER. Θα εµφανιστεί το µενού CUSTOM. 3) Πατήστε s ή B για να επιλέξετε AUDIO και µετά πατήστε ENTER. AUDIO DRC DOWN SAMPLING DOLBY DIGITAL DTS MPEG 4) Πατήστε K ή L για επιλογή κάποιας από τις παρακάτω ρυθµίσεις και µετά πατήστε ENTER. 5) Χρησιµοποιήστε το κουµπί ENTER για να επιλέξετε ON ή OFF. 6) Για έξοδο από το µενού πατήστε SETUP. DRC (Dynamic Range Control): υναµικός Έλεγχος Φάσµατος Ήχου ON : Ενεργοποιεί τη συµπίεση της ηχητικής πληροφορίας. OFF: Αφήνει τον ήχο όπως ακριβώς είναι στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο σε δίσκους DVD µε ήχο Dolby Digital. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. DOWN SAMPLING (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ): ON : Μετατρέπει τη συχνότητα δειγµατοληψίας στην έξοδο ήχου από 96kHz σε 48kHz. OFF : Αφήνει τον ήχο όπως ακριβώς είναι στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιµη µόνο όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε άλλη συσκευή µε σύνδεση DIGITAL OUT. Όταν αναπαράγετε δίσκο µε προστασία αντιγραφής, η συχνότητα δειγµατοληψίας µειώνεται σε 48kHz, ακόµα και έχετε κάνει τη ρύθµιση OFF. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. DOLBY DIGITAL : QUICK ON : Έξοδος σήµατος σε µορφή Dolby Digital. OFF : Μετατροπή του σήµατος Dolby Digital σε στερεοφωνικό αναλογικό PCM. Επιλέξτε το ON όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή Dolby Digital. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι ON. DTS : QUICK ON : Έξοδος σήµατος σε µορφή DTS. OFF : Απενεργοποίηση εξόδου σήµατος DTS. Επιλέξτε το ON µόνο όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή DTS. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι OFF. MPEG : QUICK ON : Έξοδος σήµατος σε µορφή MPEG. OFF: Μετατροπή σήµατος MPEG σε στερεοφωνικό αναλογικό PCM. Επιλέξτε το ON όταν η συσκευή DVD είναι συνδεδεµένη µε αποκωδικοποιητή MPEG. ON ON ON OFF OFF 14 GR

DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000

DVD PLAYER. Χαρακτηριστικά DVP-4000 DVP-4000 DVD PLAYER Πίνακας περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τους δίσκους...3 Επισκόπηση λειτουργιών...4 Συνδεσµολογία...6 Αναπαραγωγή δίσκου...8 Εγκατάσταση DVD...14 Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 E8BA0ED(EL).fm Page 1 Tuesday, January 31, 2006 1:36 PM ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD/CD & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ DPVR-7530 Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Προφυλάξεις...2 Ασφάλεια του Μηχανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Αυτό το μοντέλο διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: - Αναπαραγωγή δίσκων DVD/ CD/ CD-R/ CD-RW - Αναπαραγωγή δίσκων VCD (Video CD) - Αναπαραγωγή αρχείων MP3/ MPEG/ MPEG4/ Div X - Αναπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation

3-283-145-71(1) CD/DVD Player. Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39. 2008 Sony Corporation 3-283-145-71(1) CD/DVD Player Οδηγίες λειτουργίας DVP-NS38 DVP-NS39 2008 Sony Corporation 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην αφήνετε αυτή τη συσκευή εκτεθειµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. Εµείς, η

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. Εµείς, η ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 4 Από-συσκευασία... 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 5 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΙΣΚΟΥΣ... 6

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation

Συσκευή εγγραφής DVD RDR-GX210. Οδηγίες λειτουργίας. 2005 Sony Corporation Συσκευή εγγραφής DVD Οδηγίες λειτουργίας RDR-GX210 2005 Sony Corporation 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία. Για να αποτραπεί

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-109-223-73 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες Χρήσεως PAL SLV-D960P E SLV-D930 D SLV-D925 E SLV-D920 E 2004 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Καλωσορίσατε! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Υποδεικνύει περιεχόμενο που ενδέχεται να προκαλέσει φθορά ή βλάβη στη μονάδα. Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες και σημεία που ενδέχεται να είναι χρήσιμα

Διαβάστε περισσότερα

DVD Player/ Video Cassette Recorder

DVD Player/ Video Cassette Recorder 2-671-549-51 (1) GR DVD Player/ Video Cassette Recorder Οδηγίες χρήσης Για να μάθετε χρήσιμες υποδείξεις, συμβουλές, και πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Sony, παρακαλείστε να επισκεφτείτε:

Διαβάστε περισσότερα

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu.

DCS-424K. Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu. DCS-424K Σύστημα surround με DVD player Ανακαλύψτε τα πλεονεκτήματα που παρέχει η online δήλωση του προϊόντος σας στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.pioneer.eu Οδηγίες χρήσης 2 Πληροφορίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350

Oδηγίες Xρήσης. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 Oδηγίες Xρήσης Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 ΠΡΟΣΟΧΗ Για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή αυτή σε βροχή ή σε υγρασία. Για να αποτραπεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema

Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Οδηγίες Χρήσης Ηχητικό σύστημα Blu-ray Home Cinema Αρ. μοντέλου SC-BTX77 SC-BTX75 Αγαπητέ καταναλωτή, Οι εικόνες αναπαριστούν το SC-BTX77. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για καλύτερη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας

Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας HT-D423H Ψηφιακό σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας εγχειρίδιο χρήσης Φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG. Μοντέλο: Αριθµός Σειράς:

Εγχειρίδιο Οδηγιών. Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG. Μοντέλο: Αριθµός Σειράς: T6624_6724EE(GR).fm Page 1 Monday, January 26, 2004 6:49 PM Tηλεόραση µε Ενσωµατωµένο Βίντεο TVCR-A1404G TVCR-A1404TG TVCR-A2104G TVCR-A2104TG Εγχειρίδιο Οδηγιών PAL Πίνακας Περιεχοµένων Πληροφορίες ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray BD-ES5000 Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray εγχειρίδιο χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung. Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μοντέλου: DMP-BDT310. Το σχέδιο απεικονίζει το DMP-BDT310

Αριθμός Μοντέλου: DMP-BDT310. Το σχέδιο απεικονίζει το DMP-BDT310 Οδηγίες Χρήσης Blu-ray Disc Player Αριθμός Μοντέλου: DMP-BDT310 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Το σχέδιο απεικονίζει το DMP-BDT310 Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε για την επιλογή αυτής της συσκευής. Για τη

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσης SC-PT870 2 ALL 3 5

Oδηγίες χρήσης SC-PT870 2 ALL 3 5 Oδηγίες χρήσης Ηχητικό σύστημα DVD Home Theater Απεικονίζεται το SC-PT570. Αριθμός μοντέλου SC-PT570 SC-PT870 Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή, Για τη βέλτιστη απόδοσή

Διαβάστε περισσότερα

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Pioneer. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή σας. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση των

Διαβάστε περισσότερα

DVD Home Theatre System

DVD Home Theatre System 2-895-976-11(1) 3-106-936-11(1) 2-896-001-11(1) DVD Home Theatre System Manual de Instruções Οδηγίες χρήσης PT GR DAV-DZ830W 2007 Sony Corporation ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για να µειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση.

Πίνακας περιεχομένων. Eλληνικά. Παρακολούθηση τηλεόρασης. Γενικά. Επισκόπηση προϊόντος. Βασικό μενού. Συνδέσεις & Εγκατάσταση. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ Πίνακας περιεχομένων Γενικά Πληροφορίες για τη φροντίδα και την ασφάλεια...104 Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση...104 Καθαρισμός δίσκων...104 Χειρισμός μονάδας σκληρού δίσκου (HDD)...104

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

HDMI Media Player Free Time 100 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

HDMI Media Player Free Time 100 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ HDMI Media Player Free Time 100 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 Πίνακας Περιεχοµένων Πίνακας Περιεχοµένων 2 Πληροφορίες Ασφάλειας 3 Σηµειώσεις Πληροφορίες Ανακύκλωσης 4 Περιεχόµενα συσκευασίας 4 Χαρακτηριστικά 5 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD. Οδηγίες Χρήσης A-EHJ-100-71(1) Οδηγός εκκίνησης. Παρακολουθώντας τηλεόραση. Χρήση προαιρετικών συσκευών. Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ A-EHJ-100-71(1) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LCD Οδηγίες Χρήσης Οδηγός εκκίνησης Παρακολουθώντας τηλεόραση Χρήση προαιρετικών συσκευών Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ Πρόσθετες πληροφορίες KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A /

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT DNX7250DAB DNX5250BT DNX525DAB DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πριν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί, για να ελέγξετε την τελευταία έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Φροντίδα της συσκευής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Συντήρηση: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί για την αγορά του Energy DVD d1 DVD/USB. Οι επόμενες σελίδες θα σας δώσουν μια γενική επισκόπηση της νέας σας συσκευής και των βασικών της χαρακτηριστικών.

Διαβάστε περισσότερα