Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip"

Transcript

1 Callimachus and Leonidas of Tarentum in the Garland of Philip 1) Giving epics AP Crinagoras = XI GPh Καλλιµάχου τὸ τορευτὸν ἔπος τόδε δὴ γὰρ ἐπ αὐτῷ ὡνὴρ τοὺς Μουσέων πάντας ἔσεισε κάλως. ἀείδει δ Ἑκάλης τε φιλοξείνοιο καλιὴν καί, Θησεῖ Μαραθὼν οὓς ἐπέθηκε πόνους τοῦ σοὶ καὶ νεαρὸν χειρῶν σθένος εἴη ἀρέσθαι, 5 Μάρκελλε, κλεινοῦ τ αἶνον ἴσον βιότου. This is the chiselled epic of Callimachus: on it the man shook all the sails of the Muses. He sings both of the hospitable hut of Hecale, and the labors which Marathon imposed upon Theseus. May it also be possible for you to achieve the youthful strength of your hands, and equal praise for a glorious life. AP Antipater of Thessalonica = I GPh (Text = GPh) σοί µε, Θρηϊκίης σκυληφόρε, Θεσσαλονίκη µήτηρ ἡ πάσης πέµψε Μακηδονίης, ἀείδω δ ὑπὸ σοὶ δεδµηµένον Ἄρεα Βεσσῶν ὅσσ ἐδάην πολέµου πάντ ἀναλεξάµενος. ἀλλά µοι ὡς θεὸς ἔσσο κατήκοος, εὐχοµένου δέ 5 κλῦθι. τίς ἐς Μούσας οὔατος ἀσχολίη; To you, desploiler of Thracia, Thessalonica, mother of all Macedonia, sends me. I sing of the Ares of the Bessi, subdued beneath you all that I learned by reading. But you, like a god, hear me, and listen as I pray. What ear does does not have leisure for the Muses? 2) Ethical readings of the Hecale Apuleius, Met cf. T10 Hollis = T33 Pf.] Milo invites Lucius to stay at his house: Ergo brevitatem gurgustioli nostri ne spernas peto. Nam et maiorem domum dignatione tua feceris, et tibi specimen gloriosum arrogaris, si contentus lare parvulo Thesei virtutes aemulaveris, qui non est aspernatus Hecales anus hospitium tenue. cf. [Jul.] ep. 186 = T11 Hollis = T24 Pf. πάντως οὐδὲ τῆς Ἑκάλης ὁ Θήσεὺς τοῦ δείπνου τὸ λιτὸν ἀπηξίωσεν, ἀλλ ἤιδει καὶ µικροῖς ἐς τὸ ἀναγκαῖον ἀρκεῖσθαι T12 Hollis = T34 Pf. 1

2 3) The epigrammatist in high society Philodemus AP = GPh XXIII = Sider 27 αὔριον εἰς λιτήν σε καλιάδα, φίλτατε Πείσων, ἐξ ἐνάτης ἕλκει µουσοφιλὴς ἕταρος εἰκάδα δειπνίζων ἐνιαύσιον εἰ δ ἀπολείψῃς οὔθατα καὶ Βροµίου Χιογενῆ πρόποσιν, ἀλλ ἑτάρους ὄψει παναληθέας, ἀλλ ἐπακούσῃ 5 Φαιήκων γαίης πουλὺ µελιχρότερα Tomorrow at three your Muse-loving friend drags you to his humble cottage, oh dearest Piso, to feed you your yearly dinner celebrating The Twentieth. If you miss sows-udders and toasts of Chian wine, nevertheless you will see true friends and hear things sweeter than the Phaeacian tales. And if you turn your eyes towards us, oh Piso, we shall celebrate a richer, rather than a humbler, Twentieth. 4) Simple food in a Meleagrean context AP Leonidas of Tarentum = XXXVI HE Λαθρίη, ἐκ πλάνιος ταύτην χάριν ἔκ τε πενέστεω κἠξ ὀλιγησιπύου δέξο Λεωνίδεω, ψαιστά τε πιήεντα καὶ εὐθήσαυρον ἐλαίην καὶ τοῦτο χλωρὸν σῦκον ἀποκράδιον κεὐοίνου σταφυλῆς ἔχ ἀποσπάδα πεντάρρωγον, 5 πότνια, καὶ σπονδὴν τήνδ ὑποπυθµίδιον. ἢν δέ µ ἔθ, ὡς ἐκ νούσου ἀνειρύσω, ὧδε καὶ ἐχθρῆς ἐκ πενίης ῥύσῃ, δέξο χιµαιροθύτην. Lathria, accept this offering from wandering, impoverished Leonidas, he of the small mealtub: rich cakes and long-stored olive oil, this green fig fresh from the branch and this bunch of five grapes from the vine, oh goddess, good for wine, along with this libation from the bottom of the jar. And if you also save me from hateful poverty, as you saved me from illness, receive (me as) a goat-sacrificer. AP Callimachus = XXVIII HE = 47 Pfeiffer τὴν ἁλίην Εὔδηµος, ἐφ ἧς ἅλα λιτὸν ἐπέσθων χειµῶνας µεγάλους ἐξέφυγεν δανέων, θῆκε θεοῖς Σαµόθρᾳξι, λέγων ὅτι τήνδε κατ εὐχήν, ὦ λαοί, σωθεὶς ἐξ ἁλὸς ὧδε θέτο. Eudemus dedicated his salt-box to the Samothracian gods, the box aboard which eating his humble salt he weathered great storms of debts, saying, O people, that he placed it here since in accordance with his prayer he had been saved from the salt/sea. 2

3 AP Leonidas of Tarentum = XXXVII HE (Text = HE) Φεύγεθ ὑπὲκ καλύβης, σκότιοι µύες οὔτι πενιχρή µῦς σιπύη βόσκειν οἶδε Λεωνίδεω. αὐτάρκης ὁ πρέσβυς ἔχων ἅλα καὶ δύο κρίµνα ἐκ πατέρων ταύτην ᾐνέσαµεν βιοτήν. τῷ τί µεταλλεύεις τοῦτον µυχόν, ὦ φιλόλιχνε, 5 οὐδ ἀποδειπνιδίου γευόµενος σκυβάλου; σπεύδων εἰς ἄλλους οἴκους ἴθι--τἀµὰ δὲ λιτά-- ὧν ἄπο πλειοτέρην οἴσεαι ἁρµαλιήν. Get out of my hut you shadowy mice! The poor mealtub of Leonidas does not know how to feed mice. An old man is self-sufficient if he has salt and two biscuits: this is the life-style we have adopted from our ancestors. Why do you mine this corner, oh glutton, getting to taste not even an after-dinner scrap? Hurry off to other houses my means are slight from which you ll get a richer store. AP Ariston = III HE ὦ µύες, εἰ µὲν ἐπ ἄρτον ἐληλύθατ, ἐς µυχὸν ἄλλον στείχετ -ἐπεὶ λιτὴν οἰκέοµεν καλύβηνοὗ καὶ πίονα τυρὸν ἀποδρέψεσθε καὶ αὔην ἰσχάδα καὶ δεῖπνον συχνὸν ἀπὸ σκυβάλων εἰ δ ἐν ἐµαῖς βύβλοισι πάλιν καταθήξετ ὀδόντα 5 κλαύσεσθ, οὐκ ἀγαθὸν κῶµον ἐπερχόµενοι. Oh mice, if you have come for bread, head to another house, for I inhabit a humble hut. There, you ll get rich cheese and a dry fig and a great feast of leftovers. But if, on the other hand, you sharpen your tooth on my books again, you will lament that you have come to no good banquet. 5) Philodemus imitation and variation of multiple epigrams from the Meleagrean sequence AP Ariston AP ὦ µύες, εἰ µὲν ἐπ ἄρτον ἐληλύθατ, ἐς µυχὸν ἄλλον στείχετ -ἐπεὶ λιτὴν οἰκέοµεν καλύβην- Philodemus AP αὔριον εἰς λιτήν σε καλιάδα, φίλτατε Πείσων, ἐξ ἐνάτης ἕλκει µουσοφιλὴς ἕταρος Leonidas AP ἢν δέ µ ἔθ, ὡς ἐκ νούσου ἀνειρύσω, ὧδε καὶ ἐχθρῆς ἐκ πενίης ῥύσῃ, δέξο χιµαιροθύτην. Philodemus AP Address with prohibition from the καλύβη Address with invitation to the καλιάς And if you also save me from hateful poverty, as you saved me from illness, receive a fat goat. And if you turn your eyes towards us, oh Piso, we shall celebrate a richer, rather than a humbler, Twentieth. 3

4 5) Ariston AP εἰ δ ἐν ἐµαῖς βύβλοισι πάλιν καταθήξετ ὀδόντα κλαύσεσθ, οὐκ ἀγαθὸν κῶµον ἐπερχόµενοι. Philodemus AP Leonidas litotes becomes Epicurean litotes Leonidas AP σπεύδων εἰς ἄλλους οἴκους ἴθι (τἀµὰ δὲ λιτά), ὧν ἄπο πλειοτέρην οἴσεαι ἁρµαλιήν. Philodemus AP But if, on the other hand, you lay a tooth on my books, you will lament that you have come to no good banquet. And if you turn your eyes towards us, oh Piso, we shall celebrate a richer, rather than a humbler, Twentieth. Hurry off to other houses my means are slight from which you ll get a richer store. And if you turn your eyes towards us, oh Piso, we shall celebrate a richer, rather than a humbler, Twentieth. 6) and of Callimachus Hymn ὡπόλλων οὐ παντὶ φαείνεται, ἀλλ ὅτις ἐσθλός ὅς µιν ἴδῃ, µέγας οὗτος, ὃς οὐκ ἴδε, λιτὸς ἐκεῖνος. 10 ὀψόµεθ, ὦ Ἑκάεργε, καὶ ἐσσόµεθ οὔποτε λιτοί. Apollo does not appear to everyone, but only to him who is worthy. He who sees him is great, and he who doesn t is small. We will see, O Far-shooter, and we will no longer be small. Philodemus AP And if you turn your eyes towards us, oh Piso, we shall celebrate a richer, rather than a humbler, Twentieth. 7) The epigrammatist goes to Italy Crinagoras AP = GPh XXXII πλοῦς µοι ἐπ Ἰταλίην ἐντύνεται ἐς γὰρ ἑταίρους στέλλοµαι, ὧν ἤδη δηρὸν ἄπειµι χρόνον. διφέω δ ἡγητῆρα περίπλοον, ὅς µ ἐπὶ νήσους Κυκλάδας ἀρχαίην τ ἄξει ἐπὶ Σχερίην. σύν τί µοι ἀλλά, Μένιππε, λάβευ φίλος, ἵστορα κύκλον 5 γράψας, ὦ πάσης ἴδρι γεωγραφίης. I am planning a voyage to Italy, for I m going to see friends I ve been away from for a long time. But I need a periplous to guide me, which will take me to the Cycladic Islands and ancient Scheria. Help me out, my dear Menippus, by writing a learned Tour, you who are knowledgeable in all aspects of geography. 4

5 8) The epigrammatist leaves Italy AP Leonidas of Tarentum = XCIII HE Πολλὸν ἀπ Ἰταλίης κεῖµαι χθονὸς ἔκ τε Τάραντος πάτρης τοῦτο δέ µοι πικρότερον θανάτου. τοιοῦτος πλανίων ἄβιος βίος ἀλλά µε Μοῦσαι ἔστερξαν, λυγρῶν δ ἀντὶ µελιχρὸν ἔχω. οὔνοµα δ οὐκ ἤµυσε Λεωνίδου αὐτά µε δῶρα 5 κηρύσσει Μουσέων πάντας ἐπ ἠελίους. Far from Italy and from my fatherland of Taras I lie; this to me is more bitter than death. This kind of wandering life is lifeless, but the Muses have looked kindly upon me, and so instead of pains I have what is sweet. The name of Leonidas will not dim: the gifts of the Muses will herald me for all time. 9) Verbal/graphic, geographical, and emotional oppositio in imitando: Πολλὸν ἀπ Ἰταλίης Leonidas AP (Handout 8) πλοῦς µοι ἐπ Ἰταλίην Crinagoras AP (Handout 7) ἔκ τε Τάραντος Leonidas AP (Handout 8) ἐς γὰρ ἑταίρους Crinagoras AP (Handout 7) 10) Inclusion and Exclusion AP Antipater of Thessalonica = XX GPh Φεύγεθ, ὅσοι λόκκας ἢ λοφνίδας ἢ καµασῆνας ᾄδετε, ποιητῶν φῦλον ἀκανθολόγων, οἵ τ ἐπέων κόσµον λελυγισµένον ἀσκήσαντες κρήνης ἐξ ἱερῆς πίνετε λιτὸν ὕδωρ. σήµερον Ἀρχιλόχοιο καὶ ἄρσενος ἦµαρ Ὁµήρου 5 σπένδοµεν ὁ κρητὴρ οὐ δέχεθ ὑδροπότας. Away all you who sing of loccae (cloaks) or lophnides (torches) or camasenes (fish), you race of thorn-gathering poets, who trick out the twisted ornament of your verse and drink humble water from a sacred spring. Today we pour libations in honor of the birthday of Archilochus and Homer: the krater does not receive water-drinkers. 11) Antipater s art of variation (cf. Knox, 1985) a) Expelling the undesirables: Callimachus Aet. fr. 1.7 Pf....].[.] καὶ Τε[λ]χῖσιν ἐγὼ τόδε φῦλον α[ and to the Telchines I say this: you [ ] race Antipater AP Φεύγεθ, ὅσοι λόκκας ἢ λοφνίδας ἢ καµασῆνας ᾄδετε, ποιητῶν φῦλον ἀκανθολόγων Away with you, all who sing of loccae or lophnides or camasenes, you race of thorn gathering poets. 5

6 11b) poetic water-sources: Callimachus, Hymn to Apollo, Δηοῖ δ οὐκ ἀπὸ παντὸς ὕδωρ φορέουσι µέλισσαι, ἀλλ ἥτις καθαρή τε καὶ ἀχράαντος ἀνέρπει πίδακος ἐξ ἱερῆς ὀλίγη λιβὰς ἄκρον ἄωτον. Antipater, AP κρήνης ἐξ ἱερῆς πίνετε λιτὸν ὕδωρ 11c) liquid goods and dry goods: Antipater, AP ὁ κρητὴρ οὐ δέχεθ ὑδροπότας. Leonidas, AP = Handout 2c οὔτι πενιχρή µῦς σιπύη βόσκειν οἶδε Λεωνίδεω. The Bees do not bring water to Demeter from every source, but only the small stream, the very choicest part, which emerges pure and clear from the sacred fountain. drink humble water from a sacred spring. the mixing bowl does not receive water-drinkers. the poor meal-tub of Leonidas does not know how to feed mice. 11d) compare the language of religious prohibition: Φῦγε ἀπ ἐµοῦ, πᾶν κακόν, πᾶν πο[νηρόν] (P. Gr. Mag. II, P 5 d), cited by Robert, 1965, v. 13, 270. SGO (in Petrovic, 2011, 269), temple programma: πόρρω ἀπ ἀθανάτων ἔργεο καὶ τεµένους οὐ στέργει φαύλους ἱερὸς δόµος... (date uncertain) 12) Giving epigrams (or not) Antipater of Thessalonica AP 9.92 Ἀρκεῖ τέττιγας µεθύσαι δρόσος ἀλλὰ πιόντες ἀείδειν κύκνων εἰσὶ γεγωνότεροι. ὣς καὶ ἀοιδὸς ἀνὴρ ξενίων χάριν ἀνταποδοῦναι ὕµνους εὐέρκταις οἶδε παθὼν ὀλίγα. τοὔνεκά σοι πρώτως µὲν ἀµείβοµεν ἢν δ ἐθέλωσιν 5 Μοῖραι, πολλάκι µοι κείσεαι ἐν σελίσιν. A little dew is enough to intoxicate cicadas, but when they drink it, they are louder singers than swans. So too a poet knows how to give poems as recompense to benefactors even when he has received just a little kindness. This is why I ve written to you, and if the Moirai should wish it, you will often lie in my pages. 13) A Leonidean point of reference: AP Leonidas of Tarentum = XVII HE Ἀρκεῖ µοι γαίης µικρὴ κόνις, ἡ δὲ περισσή ἄλλον ἐπιθλίβοι πλούσια κεκλιµένον στήλη, τὸ σκληρὸν νεκρῶν βάρος. εἴ µε θανόντα γνώσοντ, Ἀλκάνδρῳ τοῦτο τί Καλλιτέλευς; A slight dusting of earth suffices for me. Let the extravagant gravestone, a troublesome weight for corpses, vex some other man opulently buried. What difference does it make to Alkandros the son of Kalliteles whether or not people know me when I am dead? 6

7 14) A Callimachean point of reference: AP Antipater πολλάκι µοι κείσεαι ἐν σελίσιν. Aet. fr. 1.1 πολλάκι µοι Τελχῖνες 14) The epigrammatist outside of high society AP Parmenion = VI GPh Ἀρκεῖ µοι χλαίνης λιτὸν σκέπας, οὐδὲ τραπέζαις δουλεύσω Μουσέων ἄνθεα βοσκόµενος. µισῶ πλοῦτον ἄνουν, κολάκων τροφόν, οὐδὲ παρ ὀφρὺν στήσοµαι οἶδ ὀλίγης δαιτὸς ἐλευθερίην. The humble covering of a cloak suffices for me, and I will not slave at banquets since I feed on the flowers of the Muses. I hate thoughtless wealth, the nourishment of flatterers, and I will not stand at attention for the proud: I know the freedom of a humble meal. 15) Callimachean invective AP Callimachus Ἐχθαίρω τὸ ποίηµα τὸ κυκλικὸν οὐδὲ κελεύθῳ χαίρω τὶς πολλοὺς ὧδε καὶ ὧδε φέρει µισέω καὶ περίφοιτον ἐρώµενον, οὐδ ἀπὸ κρήνης πίνω σικχαίνω πάντα τὰ δηµόσια. Λυσανίη σὺ δὲ ναίχι καλὸς καλός ἀλλὰ πρὶν εἰπεῖν τοῦτο σαφῶς ἠχώ φησί τις ἄλλος ἔχει. I hate the cyclic poem, and do not like the path that carries many hither and thither. I also loath the promiscuous beloved, nor do I drink from the public fountain. I detest all things common. And you, Lysanias, yes you are beautiful beautiful! But before I ve uttered this, an echo clearly says another has him. 7

8 Select Bibliography Bettenworth, A Phaeacians at the birthday party: A.P (Philodemus) and its epic background. Aitia 2: online publication: Bowersock, G Augustus and the Greek World. Oxford: Clarendon Press. Coco, L Leonida di Taranto. C&S 95: Cogitore, I Crinagoras et les poètes de la Couronne de Philippe : la cour impériale romaine dans les yeux des Grecs. In Savalli-Lestrade, I. and I. Cogitore, eds. Des rois au prince : pratiques du pouvoir monarchique dans l'orient hellénistique et romain (IVe siècle avant J.-C.-IIe siècle après J.-C.). Grenoble: ELLUG, Université Stendhal Geffcken, J Leonidas von Tarent. Leipzig: B.G. Teubner. Gigante, M L edera di Leonida. Naples: Morano Cinismo e Epicureismo. Naples: Bibliopolis. Gow, A.S.F. and D.L. Page, eds The Greek Anthology: Hellenistic Epigrams. Cambridge: Cambridge University Press. 2 vols The Greek Anthology: The Garland of Philip, and some contemporary epigrams. London: Cambridge University Press. Gordon, P The Invention and Gendering of Epicurus. Ann Arbor: University of Michigan Press. Gowers, E The Loaded Table: Representations of Food in Roman Literature. Oxford: Clarendon Press. Gutzwiller, K. J Poetic Garlands: Hellenistic Epigrams in Context. Berkeley: University of California Press Catullus and the Garland of Meleager. In Du Quesnay, I. and T. Woodman, eds. Catullus: Poems, Books, Readers. Cambridge: Cambridge University Press Hollis, A. S Callimachus: Hecale. 2 nd ed. Oxford: Oxford University Press. Knox, P Wine, Water, and Callimachean Polemics. HSP 89: Laurens, P. 1965a. Martial et l epigramme grecque du 1er siècle ap. J. C. Revue des Études Latines, 43: Laurens, P. 1965b. À propos d une image catullienne (c. 70, 4). Latomus 24: Meyer, D. and E. Wirbelauer Rom und die Römer in griechischen Epigrammen. In M.-L. Freyburger and D. Meyer, eds. Visions grecques de Rome. Paris: de Boccard Petrovic, I Callimachus and contemporary religion: the Hymn to Apollo. In Acosta-Hughes, B., L. Lehnus, and S. Stephens, eds. Brill s Companion to Callimachus. Leiden: Brill Pfeiffer, R. ed Callimachus. Oxford: Clarendon Press. Piacenza, N Callimaco, Leonida di Taranto e la poetica dell ὀλίγος: spunti per un confronto e per una rilettura di AP 6,300 e 302. Appunti Romani di Filologia, 12: Puglia, E Il libro offeso: insetti carticoli e roditori nelle biblioteche antiche. Napoli: Liguori editore. Robert, L Hellenica: Recueil d Épigraphie, de Numismatique, et d Antiquités Grecques. 13 vols. Paris: Librairie d Amérique et d Orient. Sens, A One thing leads (back) to another, in Bing, P. and J. S. Bruss eds. Brill s Companion to Hellenistic Epigram. Leiden: Brill Sider, D The Epigrams of Philodemos. Oxford: Oxford University Press. Tarán, S.L The Art of Variation in the Hellenistic Epigram. Leiden: E.J. Brill. Ypsilanti, M An aspect of Leonidas reception in later epigrammatists and the art of variation. The case of fishermen in epitaphs. CP 101:

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 11/09/13 Maria Kanellou m.kanellou@ucl.ac.uk Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 1. Homeric Epics ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ looking like golden Aphrodite (cf. Οd.17.37, Οd.19.54, Ιl.19.282,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

Delectus Indelectatus

Delectus Indelectatus Delectus Indelectatus William S. Annis Aoidoi.org * March 2012 (v. 4) The poems in this collection portray the Greeks in less noble and uplifting moods. I suspect few people will have previously encountered

Διαβάστε περισσότερα

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA *

INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Histos Working Papers 2011.03 INTERTEXTUALITY AND EXEMPLA * Author s Note: I have included my paper from the APA Seminar here, although most of the material covered here can now be found in my The Rhetoric

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean?

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? Posted 25 th June 2012 The following is a section of a chapter for a new Book on the Diachronic Approach to exegeting New Testament problems. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον What Does This Mean? In the Lord

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14

The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 The holy glorious and all-praiseworthy Apostle Philip Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου καί πανευφήµου Ἀποστόλου Φιλίππου November 14 Philip was born in Bethsaida beside the Sea of Galilee, as were Peter and Andrew. Instructed

Διαβάστε περισσότερα

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013

FUNERAL SERVICE SIR JOHN TAVENER 1944-2013 FUNERAL SERVICE for SIR JOHN TAVENER 1944-2013 Thursday 28th November 2013 11.00 am 1 MOBILE TELEPHONES Please ensure that all mobile telephones and pagers are switched off. PHOTOGRAPHY AND RECORDINGS

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/03 Prose Literature B Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral Ευαγγελισμός της Θεοτόκου The Annunciation Greek Orthodox Cathedral 555 North High Street, Columbus, Ohio 43215 Phone: (614) 224-9020 www.greekcathedral.com Sunday of the Holy Myrrhbearers (Third Sunday

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum

Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos. A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum Ιερός Λόγος: An Esoteric Mythos A Translation Of And A Commentary On The Third Tractate Of The Corpus Hermeticum A Pagan And Esoteric Mythos While the title - Ιερός Λόγος - of the third tractate of the

Διαβάστε περισσότερα

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia Printed in: Philosophy, Competition, and the Good Life (Proc. 1st World Olympic Congress of Philosophy, Spetses 2004), ed. by K. Boudouris and K. Kalimpsis, Athens: Ionia 2005, Vol. II, p. 131-141 Slightly

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

Charilaos N. Michalopoulos

Charilaos N. Michalopoulos century. 2 Before I start with Kasdaglis translation, it would be useful to make an overview of Literary transfers and cross-cultural exchanges in the Greek speaking world at the turn of the 20th century:

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke

Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC. October 26, 2014 6th Sunday of Luke Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Churc h of Washington, DC October 26, 2014 6th Sunday of Luke THE MISSION OF THE STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH OF WASHINGTON DC in Silver Spring,

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou

On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou On Greek Literature by Dr. Nicholas Papandreou The first Greek book I remember reading when I moved to Greece was by Penelope Delta - wonderful name that - about a kid only slightly older than me serving

Διαβάστε περισσότερα

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language

GCE. Classics: Classical Greek. Mark Scheme for June 2013. Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language GCE Classics: Classical Greek Advanced Subsidiary GCE Unit F371: Classical Greek Language Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK

Διαβάστε περισσότερα

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century

The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in the Fourth Century Vigiliae Christianae 62 (2008) 467-504 Vigiliae Christianae www.brill.nl/vc The Anaphora and the Thanksgiving Prayer from the Barcelona Papyrus: An Underestimated Testimony to the Anaphoral History in

Διαβάστε περισσότερα

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek

Greek Year 1. Notes on a beginners evening class for Modern Greek Notes on a beginners evening class for Modern Greek Dave Green 2007 Contents Introduction 4 Term 1 5 Alphabet and pronunciation guide 5 Numbers - Αριθµόι 6 The Week - η Εβδοµάδα 7 Articles 7 Greetings

Διαβάστε περισσότερα

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri.

Feb. 9, Wed. Feb. 11, Fri. Feb. 9, Wed. In TV translate Nine A-B. In GE read about usage of the dative (#190, pp. 179-80) and about time phrases (#191, p. 181). Be able to conjugate the aorist infinitives (1 st & 2 nd, active and

Διαβάστε περισσότερα

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Καί πάλιν παρά τών δύο Χορών τό πρώτον Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ Ήχος πλ. α' 1. Η ζωή εν τάφω, κατετέθης Χριστέ, καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν. 2. Η ζωή πώς θνήσκεις; πώς καί τάφω οικείς; τού θανάτου τό βασίλειον λύεις

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES With one of the most beautiful poetic parts of Scripture before him, the Greek translator of the book of Isaiah was faced with a challenging

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE?

USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? USE OR ABUSE OF DIAMARTURIA IN AN ATHENIAN INHERITANCE CASE? A. The diamarturia 1. The historical development of diamartyria is obscure, but it is less obscure than it used to be, thanks to a classic study

Διαβάστε περισσότερα