Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A Τ Ι Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A Τ Ι Α"

Transcript

1 1. Αγγλική Albert, Μ. «The movements against neoliberal globalisation from Seattle to Porto Allegre», ηλεκτρονική ομιλία στο συνέδριο του Συνασπισμού τη 9η Map Albert, Μ. and Hahnel, R. Looking Forward, Participatory Economics for the Twenty First Century, Boston: South End Press, Anderson, P. «The affinities of Norberto Bobbio», New Left Review, Ιούλ.-Αύγ Anderson, P. The Origins of Postmodernity, Verso, Anderson, P. «Renewals», New Left Review, αρ. 1 (νέα περίοδο ), Ιαν.-Φεβ Anonymous, «Globalisation: Origins-History-Analysis-Resistance», Do or Die, Voices of Ecological Resistance, αρ. 8 (1999). Armstrong, P. et al. Capitalism Since World War II, London: Fontana, Avineri, S. (ed.) Karl Marx on Colonialism and Modernization, New York: Anchor Books, Beder, S. «The Environment Goes to market», Democracy and Nature, τόμ. 3, αρ. 3 (ελλ. έκδοση: Δημοκρατία και Φύση, αρ. 2, Οκτ. 1996). Beder, S. «Who killed the Kyoto summit?», Guardian Weekly, 7/12/97. Biehl, J. «From movement to parliamentary party: notes on several European Green movements», Society and Nature, τόμ. 1, αρ. 3 (ελλ. έκδ.: Κοινωνία και Φύση, αρ. 3, Ιαν.-Απρ. 1993). Boggs, C. «Economic Globalisation and Political Atrophy», Democracy and Nature, τόμ. 7, αρ. 2, Ιούλ Bookchin, Μ. The Philosophy of Social Ecology, Montreal: Black Rose Press, Bookchin, M. The Third Revolution, Cassell, Bourdieu, P. On Television and Journalism, London: Pluto, Bourdieu, P. The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, Cambridge: Polity Press,

2 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A Τ Ι Α Bourdieu, P. «The essence of neoliberalism: Utopia of endless exploitation», Le Monde diplomatique, Δεκ Bowles, P. and Xiao-yuan Dong «Current Successes and Future Challenges in China's Economic Reforms», New Left Review, Νοέμ.- Δεκ Brammal, C. and Jones, M. «Rural Income Inequality in China Since 1978», Journal of Peasant Studies, Οκτ Brenner, R. «The economics of global turbulence», New Left Review 229, Μάι.-Ιούν Brewer, A. Marxist Theories of Imperialism, London: Routledge and Kegan Paul, Carley M. and Christie, I. Managing Sustainable Development, Minneapolis: University of Minnesota Press, Castoriadis, C. Philosophy, Politics, Autonomy, Oxford University Press, Chomsky, N. and Herman, E.S. Manufacturing Consent, New York: Pantheon, Chomsky, N. «Power in the Global Arena», New Left Review, Ιούλ.-Αύγ Clasen, J (ed.) Social Insurance in Europe, Policy Press, Common, M. Environmental and Resource Economics, Longman, Debord, G. Society of the Spectacle, Black and Red, Debord, G. Comments on the Society of the Spectacle, Verso, Diamond, S. «Free market environmentalism», Ζ magazine, Δεκ Dollar, D. and Kraay, A. Growth is good for the poor, Washington: World Bank, Douthwaite, R. The Growth Illusion, Devon, UK: Resurgence, Ekins, P. «The future of the World Trade Organisation», Democracy and Nature, τόμ. 3, αρ. 3 (ελλ. έκδ., Δημοκρατία και Φύση, αρ. 2, Οκτ. 96). Ellman, Μ. «The increase in death and disease under "katastroika"», Cambridge Journal of Economics, αρ. 18, Ellman, M. Socialist Planning, Cambridge University Press, European Commission, Social Protection in Europe, Eurostat, Basic Statistics of the EU (διάφορα έτη). Eurostat, Poverty in figures, Fawcett, H. and Papadopoulos, T. Social exclusion, social citizenship and decommodification, Centre for European Studies, Oxford Discussion paper, Fotopoulos, T. «Economic restructuring and the debt problem, the Greek case», International Review of Applied Economics, τόμ. 6, αρ. 1, Fotopoulos, Τ. Towards An Inclusive Democracy, London & NY: Cassell, Fotopouios, T. «Towards a democratic conception of science and technology», Democracy and Nature, τόμ. 4, αρ. 1, 1998 (ελλ. έκδ.: Δημοκρατία και Φύση, τχ. 3). Fotopoulos, Τ. «The Rise of New Irrationalism and its Incompatibility with Inclusive Democracy», Democracy and Nature, τόμ. 4, αρ. 2/3, Fotopoulos, Τ. «Mass Media, Culture and Democracy», Democracy and Nature, τόμ. 5, αρ. 1, Μάρτ Fotopoulos, Τ. «The catastrophe of Marketization», Democracy and Nature, τόμ. 5, αρ. 2, Ιούλ

3 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Fotopoulos, Τ. «The First War of the Internationalised Market Economy», Democracy and Nature, τόμ. 5, αρ. 2, Ιούλ Fotopoulos, Τ. «Welfare state or economic democracy?», Democracy and Nature, τόμ. 5, αρ. 3, Νοέμ Fotopoulos, Τ. «Class Divisions Today», Democracy and Nature, τόμ. 6, αρ. 2, Ιούλ Fotopoulos, Τ. «The limitations of Life-style strategies. The Ecovillage "Movement" is NOT the way towards a new democratic society», Democracy and Nature, τόμ. 6, αρ. 2, Ιούλ Fotopoulos, Τ. «The Myth of Postmodernity», Democracy and Nature, τόμ. 7, αρ. 1, Μάρ Fotopoulos, Τ. «The End of Traditional Antisystemic Movements and the Need for A New Type of Antisystemic Movement Today», Democracy and Nature, τόμ. 7, αρ. 3, Νοέμ Fouchereau, Β. «Europe resists American religious cults», Le Monde diplomatique, Ιούν Fox Piven, Fr. «Is it global economics or neo-laissez-faire?» New Left Review, Σεπτ.- Οκτ Frank, Τ. One Market Under God, Seeker and Warburg, Galbraith, J.K. The Culture of Contendment, London: Penguin, Giddens, A. The Third Way, Oxford: Polity Press, Gough, I. The Political Economy of the Welfare State, London: Macmillan, Gray, J. After Social Democracy, Demos, Gray, J. False Dawn: the Delusions of Global Capitalism, London: Granta books, Gray, J. «Goodbye to globalisation», The Guardian, 27 Φεβ Guehenno, J-M. The End of the Nation-State, Minneapolis: University of Minnesota Press, Halsey, A.H. et al. Origins and Destinations, Clarendon Press, Hardt, M. and Negri, A. Labor of Dionysus, Minneapolis: University of Minnesota, Hardt, M. and Negri, A. Empire, Cambridge Mass.: Harvard University Press, Held, D. Prospects for Democracy, Cambridge: Polity Press, Held, D Democracy and the Global Order, Cambridge: Polity Press, Hertz, N. The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy, London: Heinemann, Hirst, P. and Thompson, G. Globalisation in Question, Cambridge: Polity Press, Hulsberg, W. The German Greens, Verso, Hutton, W. The State We're In, London: Jonathan Cape, International Labor Organization (ILO), Yearbook of Labor Statistics, διάφορα έτη. Jacobs, Μ. The Green Economy, London: Pluto Press, Jameson, F. «Globalisation and strategy», New Left Review, Ιούλ.-Αύγ Jessop, B. et al. «Popular capitalism, flexible accumulation and left strategy», New Left Review, Σεπτ.-Οκτ Johnson, P. Inequality in the UK, Institute of Fiscal Studies,

4 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A T Ι Α Kemp, P. et al. Europe's Green Alternative: A Manifesto for a New World, Greenprint, Kenwood A.G. and Lougheed A.L., The Growth of the International Economy, , London: George Allen and Unwin, Kolko, G. Anatomy of a War, The New Press, Lang, T. and Hines, C. The New Protectionism, London: Earthscan, Latouche, S. «The paradox of ecological economics and sustainable development», Democracy and Nature, τόμ. 5, αρ. 3, Νοέμ Leonard, Μ. Politics Without Frontiers, Demos, Letto-Gillies, Gr. «Some Indicators of Multinational Domination of National Economies», International Review of Applied Economics, τόμ. 3, αρ. 1, Luke, T.W. «Globalization, Popular Resistance and Postmodernity», Democracy and Nature, τόμ. 7, αρ. 2, Ιούλ Marcuse, Η. Soviet Marxism, London: Routledge, Marx, K. Critique of the Gotha Programme, Progress Publishers, Marx, K. On Colonialism and Modernization, Anchor, Maximoff, G. P. (ed.) The Political Philosophy of Bakunin, New York: Free Press, Mies, M. and Bennholdt-Thomsen, V. The Subsistence Perspective. Beyond the Globalised Economy, London: Zed Books, Monbiot, G. «Still bent on world conquest», The Guardian, 16/12/99. Naylor, R.T. Bankers, Bagmen and Bandits, Black Rose, Newberg, A. et al. Why God Won't Go Away, Ballantine Books, OECD, Economic Surveys, Greece, διάφορα έτη. OECD, Regional Problems and Policy in Greece, Paris, OECD, Globalization and linkages to 2020, Paris, Palast, G. «Necessity test is mother of Gats intervention: The World Trade Organisation has plans to replace that outmoded political idea: democracy», The Observer, 15/4/01. Panitch, L. «The New Imperial State», New Left Review, Μάρ.-Απρ Peoples' Global Action Manifesto, Γενεύη: Φεβρ.-Μάρ Pepper, D. Eco-Socialism, Routledge, Pepper, D. Modern Environmentalism, Routledge, Polanyi, K. The Great Transformation, Boston: Beacon Press, Pollin, R. «Financial Structures and Egalitarian Economic Policy», New Left Review, αρ. 214, Νοέμ.-Δεκ Porto Allegre Call for Mobilisation, Βραζιλία: 19/2/01. Richardson, D. etal. (eds.) The Green Challenge, Routledge, Robertson, J. «Institutional restructuring and the liberatory transition», Democracy and Nature, τόμ. 3, αρ. 3, (ελλ. έκδ., Δημοκρατία και Φύση, αρ. 2, Οκτ. 1996). Robertson, J. Beyond the Dependency Culture, London: Adamantine Press, Salleh, A. Ecofeminism as politics, Nature, Marx and the Postmodern, London: Zed books,

5 Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Η Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Sen, Α. «Freedom's market», The Observer, 25/6/2000. Shalom, S.R. «Reflections on NATO and Kosovo», New Politics, καλοκαίρι Shiva, V. «This round to the citizens», The Guardian, 8 Δεκ Skinner, I. and Ferguson, M. Trasnsport Taxation and Equity, Institute For Public Policy Research, Sklair, L. The Transnational Capitalist Class, Oxford: Blackwell, Smith, R. «The Chinese Road to Capitalism», New Left Review, Μάρ.-Ιούν Smith, R. «New problems for old: The institution of capitalist economic and environmental irrationality in China», Democracy and Nature, τόμ. 5, αρ. 2, Ιούλ Soros, G. The crisis of global capitalism, Little, Brown Stewart, F. Technology and Underdevelopment, Macmillan, Stubbs, R. and Underhill, G. Political Economy and the Changing Global Order, London: Macmillan, Thurow, L. Head to Head: The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America, Brealy, Tormey, S. «Post-Marxism, Democracy and the Future of Radical Politics», Democracy and Nature, τόμ. 7, αρ. 1, Μάρ Trainer, Τ. The Conserver Society, Zed books, UN, Human Development Report, διάφορα έτη. UN, Basic Facts About the United Nations, UN, World Investment Report, Vidal, J. McLibel, Burger Culture on Trial, MacMillan, Vulliamy, E. «The President who bought power and sold the world», The Observer, 1 Απρ Walker, D. «Goodbye Third Way», The Guardian, 3/9/01. Watkins, K. «Free trade and farm fallacies», The Ecologist, Νοέμ.-Δεκ Webb, G. Dark Alliance: The CIA, The Contras and the Crack Cocaine Explosion, Seven Stories Press, Whiteley, P. and Seyd, P. New Labour, New Grass Roots Party, Williams, A. Southern Europe Transformed, Harper and Row, Wood, Meiksins E. Democracy Against Capitalism, Cambridge University Press, World Bank, World Development Report, διάφορα έτη. 2. Ελληνική Βεργόπουλο, Κ. Παγκοσμιοποίηση. Η μεγάλη χίμαιρα, Αθήνα: Νέα Σύνορα-Α. Λιβάνη, ΓΣΕΕ, (Ινστιτούτο Εργασία ) ΟΝΕ, ανταγωνιστικότητα και διαρθρωτικέ αλλαγέ, Αθήνα Γρίβα, Κλ. Πλανητική κυριαρχία και «ναρκωτικά», Νέα Σύνορα-Α. Λιβάνη,

6 Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η, Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Κ Α Ι Π Ε Ρ Ι Ε Κ Τ Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ P A T Ι Α Γιαννίτση, Α. Η ελληνική βιομηχανία. Ανάπτυξη και κρίση, Gutenberg, ΕΣΥΕ Τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού, ΕΣΥΕ, Εθνικοί λογαριασμοί, διάφορα έτη. Ζαχαρέα, Α. «Κι όμω, ο Μαρξ δεν "χωρούσε" στη Γένοβα...», Ελευθεροτυπία, 01/09/01. Κασσωτάκη, Μ. Η πρόσβαση στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκδ. Γρηγόρη, Καστοριάδη, Κ. Η ψαντασιακή θέσμιση τη κοινωνία, Ράππα, Καστοριάδη, Κ. Ο θρυμματισμένο κόσμο, Ύψιλον, Κατσορίδα, Δ. Ανεργία. Σύγχρονη απειλή σε Ελλάδα και Ευρώπη, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΚΕΠΕ, Διανομή, αναδιανομή και φτώχεια, Αθήνα Μαρκή, Δ. Υπό την σκιάν του Πλάτωνο, Στάχυ Μουζέλη, Ν. «Ο μπλερισμό ω απάντηση στον νεοφιλελευθερισμό», Το Βήμα τη Κυριακή, 5/4/1998. Μουζέλη, Ν. «Χρειάζεται ακόμη η θρησκεία;», Το Βήμα τη Κυριακή, 9/7/2000. Μπούκτσιν, Μ. Ξαναφτιάχνοντα την κοινωνία, Εξάντα, Μπουρντιέ, Π. Για ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό κίνημα. Αντεπίθεση πυρών 2, Πατάκη, Οικονομικό Ταχυδρόμο /The Economist Intelligence Unit, Ειδική έκδοση «Θα επιτύχει το Ευρώ;», Απρ. 98. Ράπτη, Ν. Α συζητήσουμε για σεισμού, πλημμύρε και... τραμ, Αθήνα: αυτοέκδοση, Ράπτη, Ν. Ο εφιάλτη των πυρηνικών, Καρρέ, Ρέμερ, Τζ. Ένα μέλλον για τον σοσιαλισμό, Στάχυ, Τσαντίλη, Δ. Περιβάλλον και απασχόληση. Προ μια οικολογική φορολογική μεταρρύθμιση, Greenpeace, Φωτόπουλο, Τ. Εξαρτημένη ανάπτυξη, Εξάντα, 1985 & Φωτόπουλο, Τ. Ο πόλεμο στον Κόλπο, Αθήνα: Εξάντα, Φωτόπουλο, Τ. Η νεοφιλελεύθερη συναίνεση και η κρίση τη οικονομία ανάπτυξη, Γόρδιο, Φωτόπουλο, Τ. Η νέα διεθνή τάξη και η Ελλάδα, Καστανιώτη, Φωτόπουλο, Τ. «Το ΜΑΙ και η σημασία του», Ουτοπία, Μάι.-Ιούν Φωτόπουλο, Τ. Περιεκτική Δημοκρατία, Καστανιώτη, Φωτόπουλο, Τ. Η Νέα Τάξη στα Βαλκάνια, Στάχυ, Φωτόπουλο, Τ. Ναρκωτικά. Πέρα από τη δαιμονολογία τη ποινικοποίηση και την «προοδευτική» μυθολογία τη φιλελευθεροποίηση, Ελεύθερο Τύπο, Αθήνα, Φωτόπουλο, Τ. Θρησκεία, αυτονομία και δημοκρατία. Η άνοδο του νέου ανορθολογισμού, Ελεύθερο Τύπο, Αθήνα,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ. ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ Α ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ερευνητική Περιοχή: Πολιτική Οικονοµία ια-βαλκανικές Σχέσεις, Οικονοµίες σε Μετάβαση, Ευρωπαϊκή e-mail: rpanag@kepe.gr τηλ: (+30) 210-3676-302

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα

Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος. Βιογραφικό Σημείωμα 1 Γεώργιος Α. Βοσκόπουλος Βιογραφικό Σημείωμα Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας gvoskop@uom.gr Σπουδές Πτυχίο (BA), Brock University

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ. Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό Κεφάλαιο, Νοµισµατική Πολιτική και ιανοµή του Εισοδήµατος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ e-mail : gargeitis@econ.uoa.gr Τηλ : 6947310868 Σπουδές 1992 1996 Πανεπιστήµιο Cambridge, Queen s College Μεγάλη Βρετανία Ph.D στα Οικονοµικά Τίτλος ιατριβής: Χρηµατικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωνίτης, Γεώργιος, Λυμπερόπουλος Κώστας & Τζαβάρας Βασίλης, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Αθήνα: εκδόσεις Rosili.

Αυλωνίτης, Γεώργιος, Λυμπερόπουλος Κώστας & Τζαβάρας Βασίλης, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Αθήνα: εκδόσεις Rosili. 1 Βιβλιογραφία για τις εργασίες Ελληνική Αυλωνίτης, Γεώργιος, Λυμπερόπουλος Κώστας & Τζαβάρας Βασίλης, Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές, Αθήνα: εκδόσεις Rosili. Βουτσάκης, Βασίλης,

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974. Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 fpapadop@gmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Φώτιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1974 Εθνικότητα: Ελληνική Κινητό Τηλ: (+30) 6942460573 e-mail: fpapadop@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Department of Economics, University

Διαβάστε περισσότερα

Για μια δημοκρατική απελευθερωτική ηθική [1]

Για μια δημοκρατική απελευθερωτική ηθική [1] Για μια δημοκρατική απελευθερωτική ηθική [1] ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη: Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι τριπλός. Πρώτον, η κριτική αποτίμηση των προσεγγίσεων για την απελευθερωτική ηθική, ιδιαίτερα εκείνων

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Εξάμηνο Γ, Μάθημα Επιλογής Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ Ασημάκης Ταμουραντζής arkad@ath.forthnet.gr Περίληψη Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης

- 1 - Βιογραφικό Σημείωμα. :Τσούνης - 1 - Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία: :Τσούνης Επίθετο Όνομα : Νικόλαος Όνομα Πατρός : Κωνσταντίνος Όνομα Μητρός : Αλίκη Ημ. Γέννησης : 26-03 - 1966 Τόπος Γέννησης : Ιωάννινα Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C.

Networks of Innovators: a synthesis of research issues. Freeman, C. Networks of Innovators: a synthesis of research issues Freeman, C. Research Policy, vol. 20, σελ. 499 514, 1991 Σύνοψη Αυτό το άρθρο πρώτα παραθέτει κάποια σημαντικά ευρήματα της εμπειρικής έρευνας της

Διαβάστε περισσότερα

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (2) 2007: 83-105 Έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Η φτώχεια και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η περίπτωση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική γεωγραφία των συνόρων. Μια συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση

Η οικονομική γεωγραφία των συνόρων. Μια συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 14(6): 105-118 Η οικονομική γεωγραφία των συνόρων. Μια συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση Δρ. Λευτέρης Τοπάλογλου Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνοµα: Κωνσταντίνος Επίθετο: ΓΑΤΣΙΟΣ Ηµερ. Γέννησης: 27 Μαΐου 1957 Τόπος Γέννησης: Αθήνα Ιθαγένεια: Ελληνική Ακαδηµαϊκή Θέση Πρύτανης, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2011- Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1941-1950: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ή ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ;

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1941-1950: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ή ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΝΘΗΣ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΕΠΙΜ.) Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 94-950: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ή ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ; ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης

Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Νο. 119, 2011 Οι αντιφάσεις της εξαγωγικής ανάπτυξης Thomas I. Palley Eισαγωγή Tα τελευταία 30 χρόνια, η αναπτυξιακή πολιτική κυριαρχείται από το μοντέλο της εξαγωγικής ανάπτυξης. Το μοντέλο αυτό αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα