ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [1] Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισµού»...1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Α Αντικείµενον ρυθµίσεως...1 Άρθρον 1: Απαγορευόµεναι συµπράξεις...1 Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία...2 Νοµολογία...4 Ι. Οριζόντιες Συµφωνίες...4 Α. Αποφάσεις επιχειρήσεων ΕπΑνταγ 292/IV/ Β. Συµφωνίες επιχειρήσεων ΕπΑνταγ 244/ΙΙΙ/ Γ. Εναρµονισµένη πρακτική ΕπΑνταγ 277/ΙV/ ΕπΑνταγ 263/IV/ ΕπΑνταγ 252/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 181/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 249/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 225/III/ ΕπΑνταγ 206/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 20/ ΙΙ. Κάθετες συµφωνίες...26 Α. Συστήµατα διανοµής αυτοκινήτων ΕπΑνταγ 288/ΙV/ ΕπΑνταγ 262/ΙV/ ΕπΑνταγ Γνωµ. 8/ΙΙΙ/ Β. Συστήµατα επιλεκτικής διανοµής ΕπΑνταγ 271/ΙV/

2 Γ. Γνήσιες συµβάσεις εµπορικής αντιπροσωπείας ΕπΑνταγ 237/ΙΙΙ/ Δ. Συµβάσεις δικαιόχρησης (franchising) ΕπΑνταγ 128/ ΕπΑνταγ 126/ ΕπΑνταγ 51/ ΕπΑνταγ 15/ ΙΙΙ. Εξαιρέσεις βάσει του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 703/ ΕπΑνταγ 270/IV/ ΕπΑνταγ 267/IV/ Άρθρον 2: Καταχρηστική εκµετάλλευσις δεσποζούσης θέσεως Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Νοµολογία ΕπΑνταγ 283/ΙV/ ΕπΑνταγ 247/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 245/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 244/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 229/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 193/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 226/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 207/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 159/ΙΙ/ Άρθρον 2α: Απαγόρευση καταχρηστικής εκµετάλλευσης της σχέσης οικονοµικής εξάρτησης Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Νοµολογία ΕπΑνταγ 166/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 156/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 154/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 150/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 145/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 144/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 21/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 100/ ΕπΑνταγ 138/ΙΙ/

3 10. ΕπΑνταγ 35/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 99/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 91/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 38/ΙΙ/ Άρθρον 3: Γενική διάταξη...78 Άρθρον 4: Συγκέντρωση Επιχειρήσεων...78 Άρθρον 4α: Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων επιχειρήσεων...80 Άρθρον 4β: Προηγούµενη γνωστοποίησησυγκεντρώσεων επιχειρήσεων...80 Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Νοµολογία I. Ναυτιλία ΕπΑνταγ 210/ΙΙΙ/ ΙΙ. Τράπεζες ΕπΑνταγ 278/IV/ ΙΙΙ. Τηλεόραση ΕπΑνταγ 253/IV/ ΙV. Φρυγανιά EπΑνταγ 40/ V. Αλουµίνιο ΕπΑνταγ 276/IV/ ΕπΑνταγ 52/ ΕπΑνταγ 36/ΙΙ/ VI. Διαφηµίσεις ΕπΑνταγ 76/ VII. Γαλακτοκοµικά προϊόντα ΕπΑνταγ 110/ VIII. Tσιµέντα ΕπΑνταγ 43/ IX. Κοινή επιχείρηση ΕΑ 270/IV/ Άρθρον 4γ: Έλεγχος των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων Άρθρον 4δ: Διαδικασία προληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων...107

4 Άρθρον 4ε: Αναστολή πραγµατοποίησης της συγκέντρωσης Άρθρον 4στ: Υπολογισµός των µεριδίων αγοράς και του κύκλου εργασιών Άρθρο 5: Κανονιστική Παρέµβαση σε κλάδους της οικονοµίας Άρθρον 6: Εξαιρέσεις και ειδικαί ρυθµίσεις Άρθρον 7: Εξαγωγικαί συµπράξεις Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Β Όργανα Άρθρον 8: Επιτροπή Ανταγωνισµού Άρθρον 8α: [Αρµοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης] Άρθρον 8β: Αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού Άρθρον 8γ: Αρµοδιότητες του Προέδρου της Επιτροπής Άρθρον 8δ: Οργάνωση και προσωπικό της Επιτροπής Ανταγωνισµού Άρθρον 8ε: Γνωµοδοτικές αρµοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισµού Νοµολογία ΕπΑνταγ Γνωµ. 8/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ Γνωµ 7/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ Γνωµ 5/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ Γνωµ 2/ Άρθρον 8στ: Σχέσεις µε Ρυθµιστικές Αρχές Άρθρον 9: Εξουσίες της Επιτροπής επί παραβάσεων του παρόντος Νοµολογία Ι. Επιβολή προστίµου ΕπΑνταγ 284/IV/ ΙΙ. Ασφαλιστικά µέτρα ΕπΑνταγ 260/IV/ ΕπΑνταγ 282/IV/ ΕπΑνταγ 282/IV/ ΕπΑνταγ 35/ΙΙ/ Άρθρον 10: Αποφάσεις εφαρµογής του άρθρου 1 παράγραφος Άρθρον 11: Αρνητικές πιστοποιήσεις...145

5 Άρθρον 11α: Συνοπτική διαδικασία επί γνωστοποιήσεων και καταγγελιών Άρθρον 11β: Άρση αρµοδιότητας, αναστολή ή περάτωση διαδικασίας Άρθρον 12: Επιβολή προστίµων Άρθρον 13: Ανάκληση αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού Άρθρον 13α: Δηµοσίευση αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισµού Άρθρον 13β: Εθνική Αρχή Ανταγωνισµού Άρθρον 13γ: Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισµού Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Γ Ένδικος προστασία Άρθρον 14: Προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Νοµολογία I. Άρθρο 14 παρ. 1 - Προσφυγή ΔΕφΑθ 2770/ ΔΕφΑθ 2117/ ΔΕφΑθ 3240/ ΣτΕ 1337/ ΣτΕ 907/ ΣτΕ 903/ ΙΙ. Άρθρο 14 παρ. 2 - Αιτήσεις αναστολής Πρόεδρος ΔΕφΑθ 46/ Πρόεδρος ΔΕφΑθ 67/ Άρθρον 15: Ένδικα µέσα Νοµολογία ΣτΕ 327/ ΣτΕ 904/ Άρθρον 16: [Δικονοµικές ρυθµίσεις] Άρθρον 17: [Αναίρεση υπέρ του νόµου] Άρθρον 18: Δικαιοδοσία άλλων δικαστηρίων Νοµολογία ΕφΠατρ 18/

6 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Δ Μητρώα και γνωστοποιήσεις Άρθρον 19: Μητρώο και γνωστοποιήσεις Άρθρον 20: Γνωστοποιήσεις παλαιών συµπράξεων Άρθρον 21: Γνωστοποιήσεις συµπράξεων Νοµολογία ΣτΕ 1731/ Άρθρον 22: Περιεχόµενο γνωστοποίησης Άρθρον 23: Συνέπειαι γνωστοποιήσεως Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Καταγγελίες και έρευνες Άρθρον 24: Καταγγελίες Άρθρον 25: Συλλογή στοιχείων Νοµολογία ΕπΑνταγ 248/ΙΙΙ/ ΕπΑνταγ 137/ΙΙ/ ΕπΑνταγ 91/ Άρθρον 26: Διεξαγωγή ερευνών κατά περίπτωση Άρθρον 27: Υποχρέωση Εχεµύθειας Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Τ Κυρώσεις - Τέλη Άρθρον 28: Υποχρέωση ανακοίνωσης παραβάσεων Άρθρον 29: Ποινικές κυρώσεις Άρθρον 30: Υπεύθυνα φυσικά πρόσωπα Άρθρον 31: Τέλη Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν Ζ Τελικαί διατάξεις Άρθρον 32: Έκταση εφαρµογής του νόµου Άρθρον 33: Δηµοσίευση αποφάσεων Άρθρον 33α: Κωδικοποίηση Διατάξεων Άρθρον 34: Εφαρµογή διατάξεων περί επιδόσεων Άρθρον 35: Είσπραξις προστίµων Άρθρον 35α: Αναπροσαρµογή προστίµων, χρηµατικών ποινών,παραβόλων και τελών...174

7 Άρθρον 36: Διατηρούµεναι διατάξεις Άρθρον 37: Έναρξις ισχύος του νόµου ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 703/ Ν. 3373/ Άρθρο 33: Μεταβατικές διατάξεις ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ [2] ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ VΙ Kοινοί κανόνες για τον ανταγωνισµό, τη φορολογία και την προσέγγιση των νοµοθεσιών Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άρθρο Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Νοµολογία Ι. Οριζόντιες Συµφωνίες - Συµπράξεις Aniline Dyes Cartel ICI κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Dyestuffs) European Sugar Cartel Coöperatieve Vereniging Suiker Unie UA και άλλοι κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ugal/Bnic Zinc Producer Group Aluminium Products Bnic κατά Clair Wood Pulp, Re (Commission Decision 85/202)...191

8 Ahlsrtöm (A) Osakeyhtiö κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Wood Pulp II) Polypropelene Cartel Rhône-Poulenc κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Petrofina SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Atochem κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Enichem κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων SA Hercules NV κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ICI κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Anic Partecipazioni Hercules Chemicals NV κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Polypropelene Cartel) Hüls AG κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Polypropelene Cartel) ICI κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Belasco (Roofing Felt Cartel) Belasco και άλλοι κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Publisher s Association: Net Book Agreements, Re Publishers Association κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Publishers Association κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων PVC Cartel I Επίσηµη Εφηµερίδα 1989 L 74/ Basf και άλλοι κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (PVC Cartel) Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Basf (PVC Cartel I) Welded Steel Mesh Cartel Tréfilunion κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Soda Ash/ICI/Solvay Solvay SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Soda Ash) ICI plc κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Soda Ash) Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά ΙCI Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Solvay Screensport/EBU Members Eurocheque: Helsinki Agreement CB and Europay κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...205

9 16. UK Agricultural Tractor Registration Exchange Fiatagri and Ford New Holland κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων John Deere Ltd. κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων John Deere Ltd. κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων European Broadcasting Union Métropole Télévision SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτητών Cartonboard Finnboard κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Cement Cimenteries CBR SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων European Night Services Ltd, Re European Night Services κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Gøttrup-Klim κ.ά. Grovvareforeninger κατά Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA PVC Cartel II Limburgse Vinyl Maatschappij NV και άλλοι κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(PVC Cartel II) Fenex Albany International BV κατά Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie British Sugar plc, Tate & Lyle plc, Napier Brown & Company Ltd, James Budgett Sugars Ltd. (British Sugar) Tate & Lyle, British Sugar plc and Napier Brown plc κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων British Sugar plc κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Greek Ferries Marlines SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Strintzis Lines Shipping SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Minoan Lines κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Adriatica di Navigazione κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ventouris Group Enterprises SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...222

10 27. Pre-Insulated Pipe Cartel HFB Holdings κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Eurovision II Métropole Télévision SA (M6) κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτητών Nederlandse Federative Verenigung voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied and Technische Unie (FEG and TU) Nederlandse Federative Verenigung voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied και άλλοι κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Bayer/Adalat Επίσηµη Εφηµερίδα 1996 L 201/ Bayer AG κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ADALAT) ΒΑΙ και Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Bayer SAS/Maersk Air SAS κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Citric Acid Jungbunzlauer AG κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Graphite Electrodes Επίσηµη Εφηµερίδα 2002 L 100/ Tokai Carbon Co Ltd. κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Sotheby s/christie s Wouters και άλλοι κατά Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten Bank charges for exchanging euro-zone currencies - Germany Dresdner Bank AG κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Fenin κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Vitamins Basf κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων AOK Bundesverband και άλλοι κατά Ichtyol-Gesellschaft Cordes, Hermani and Co Raw Tobacco (ES) Deltafina κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων II. Κάθετες Συµφωνίες - Συµπράξεις SA Binon & Cie κατά SA Agence et Messageries de la Presse Volkswagen Volkswagen AG κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...248

11 43. Volkswagen Passat Volkswagen κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Daimler Chrysler Daimler Chrysler κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Nintendo Linea Gig κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Carbonless Paper Papierfabrik August Koehler AG κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Νοµολογία I. Άρνηση Προµήθειας - Άρνηση Συναλλαγής Zoha-CSC/ICI Instituto Chemioterapico Italiano SpA and Commercial Solvents Corp κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων United Brands (Chiquita) United Brands κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Liptons Cash Registers/Hugin Hugin κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Centre Belge d' Études du Marché-Telemarketing κατά Compagnie Luxemburgeoise de Télédiffusion SA and Information Publicité Benelux BBI/Boosey & Hawkes: London European/Sabena Napier Brown-British Sugar Volvo κατά Veng (UK) Ltd Decca Navigation System Magill TV Guide RTE, ITP, BBC κατά EC Commission RTE & ITP κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Magill) Tetra Pak (No.1) British Midland/Aer Lingus Sealink/B&I Holyhead: Προσωρινά Μέτρα Microsoft Sea Containers Ltd./Stena Sealink Προσωρινά Μέτρα...271

12 16. Morlaix (Port of Roscoff) Tiercé Ladbroke κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Oscar Bronner κατά Mediaprint NDC Health/IMS: Interim Measures IMS Health κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων IMS Health κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων IMS Health GmbH & Co OHG κατά NDC Health GmbH & Co KG Clearstream Banking AG και Clearstream International SA, Clearstream Banking AG και Clearstream International SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Syfait και άλλοι κατά GlaxoSmithKline plc and GlaxoSmithKline AEVE II. Διακρίσεις Τιµολόγησης - Εκπτώσεις Hoffmann-La Roche Hoffmann-La Roche & Co AG κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Nederlandsche Banden-Industrie Michelin NV κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων BPB Industries plc BPB Industries and British Gypsum Ltd κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων BPB Industries PLC and British Gypsum Ltd κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CEWAL Επίσηµη Εφηµερίδα 1993 L 34/ Compagnie Maritime Belge Transports SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Compagnie Maritime Belge Transports SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Irish Sugar κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων BA/Virgin Επίσηµη Εφηµερίδα 2000 L 30/ British Airways κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Michelin Επίσηµη Εφηµερίδα 2002 L Michelin κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων III. Καταπλεονεκτική τιµολόγηση (Predatory Pricing) General Motors Continental κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CICCE κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Eurofix-Bauco κατά Hilti...288

13 Hilti κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Hilti κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων AKZO Chemie BV κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Tetra Pak II, Re Tetra Pak Rausing SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Tetra Pak II) Tetra Pak Rausing SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Tetra Pak II) Wanadoo France Télécom κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων IV. Συµβάσεις µε Ρήτρες Αποκλειστικότητας - Δεσµευτικές Ρήτρες Van der Bergh Foods Van der Bergh Foods Microsoft Microsoft Microsoft κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Microsoft κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων V. Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης από Κρατικές Εταιρίες Ahmed Saaed Flugreisen and Silver Line Reisebüro GmbH κατά Zentrale zur Bekämpfung Unlauteren Wettwerbs ev Corbeau Almelo (Gemeente) and Others κατά Energiebedrijf Ijsselmij NV Deutsche Post AG. κατά Gesellschaft für Zahlungssysteme GmbH (GZS) and Citicorp Kartenservice GmbH UPS/Deutsche Post UPS Europe κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων VI. Άλλα Είδη Κατάχρησης Δεσπόζουσας Θέσης GΕΜΑ Continental Can Co Inc Europemballage Corp and Continental Can Co. Inc κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Continental Can) French-West African Shipowners Committees Societa Italiana Vetro SpA (SIV), Fabbrica Pisana and PPG Vernante Pennitalia κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Flat Glass) ITT Promedia NV κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Promedia)...303

14 Άρθρο Άρθρο Άρθρο Άρθρο ΤΜΗΜΑ 2 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Άρθρο Άρθρο Άρθρο [3] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συµβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων µεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισµός συγκεντρώσεων») Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 2 : Εκτίµηση των συγκεντρώσεων Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Νοµολογία Συγκεντρώσεις συµβατές µε την κοινή αγορά Α. Ατοµική δεσπόζουσα θέση Kimberly Clark/Scott Boeing/McDonnell Douglas Coca-Cola/Carlsberg Coca-Cola κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Guinness/Grand Metropolitan Enso/Stora Danish Crown/Vestjyske Slagterier AOL/Time Warner BP Amoco/Arco Dow Chemical/Union Carbide BASF/Pantochim/Eurodiol Carnival Corporation/P&O Princess DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV EnBW/ENI/GVS Επίσηµη Siemens/Drägerwerk/JV...348

15 15. Air Liquide/BOC AstraZeneca/Novartis Celanese/Degussa/JV (European Oxo Chemicals) DSM/Roche Vitamins GE/Instrumentarium Verbund/EnergieAllianz Wirtschaftskammer Κärnten κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COMP/M2978 Lagardère/Natexis/VUP Éditions Odile Jacob κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Β. Συλλογική Δεσπόζουσα Θέση Nestlé/Perrier Price Waterhouse/Coopers & Lybrand BP/E.ON Shell/DEA Oracle/PeopleSoft Sony/BMG Συγκεντρώσεις µη συµβατές µε την κοινή αγορά Α. Συγκεντρώσεις που οδηγούσαν σε ατοµική δεσπόζουσα θέση Aerospatiale-Alenia/de Havilland MSG Media Service Kesko/Tuko Kesko Oy. κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Blokker/Toys «R» Us Deutsche Telekom/BetaResearch SCA/Metsä Tissue General Electric/Honeywell Honeywell κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων General Electric κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Schneider/Legrand Schneider Electric SA κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Tetra Laval/Sidel Tetra Laval BV/Sidel κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Tetra Laval BV...397

16 Β. Συγκεντρώσεις που οδηγούσαν σε συλλογική δεσπόζουσα θέση Kali und Salz/MdK/Treuhand France κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Société Commerciale des Potasses et de l Azote (SCPA) κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Gencor/Lonrho Gencor Ltd. κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Airtours/First Choice Airtours κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων MCI WorldCom/Sprint ΜCI κατά Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Άρθρο 3: Ορισµός της συγκέντρωσης Άρθρο 4: Προηγούµενη κοινοποίηση συγκεντρώσεων και προηγούµενη παραποµπή κατόπιν αιτήσεως των µερών που προβαίνουν στη κοινοποίηση Άρθρο 5: Υπολογισµός του κύκλου εργασιών Άρθρο 6: Εξέταση της κοινοποίησης και κίνηση της διαδικασίας Άρθρο 7: Αναστολή της συγκέντρωσης Άρθρο 8: Εξουσίες της Επιτροπής να λαµβάνει αποφάσεις Άρθρο 9: Παραποµπή στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών Άρθρο 10: Προθεσµίες για την κίνηση διαδικασίας και τη λήψη αποφάσεων Άρθρο 11: Αιτήσεις παροχής πληροφοριών και εξουσία λήψης δηλώσεων Άρθρο 12: Διεξαγωγή ελέγχων από τις αρχές των κρατών µελών Άρθρο 13: Εξουσίες ελέγχου της Επιτροπής Άρθρο 14: Πρόστιµα Άρθρο 15: Χρηµατικές ποινές Άρθρο 16: Έλεγχος του Δικαστηρίου Άρθρο 17: Επαγγελµατικό απόρρητο Άρθρο 18: Ακρόαση των µερών και των τρίτων Άρθρο 19: Σχέσεις µε τις αρχές των κρατών µελών...435

17 Άρθρο 20: Δηµοσίευση των αποφάσεων Άρθρο 21: Εφαρµογή του κανονισµού και δικαιοδοσία Άρθρο 22: Παραποµπή στην Επιτροπή Άρθρο 23: Εκτελεστικές διατάξεις Άρθρο 24: Σχέσεις µε τρίτες χώρες Άρθρο 25: Κατάργηση Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος και µεταβατικές διατάξεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας αντιστοιχίας ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Στήλη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (2007-2008) Τα περιοδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4384 Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2009 3611 Αριθμός 1586 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ / Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 24/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΕΙΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 18 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων

ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων ΟΔΗΓΟΣ για Ενώσεις Επιχειρήσεων Ανταγωνισμός: Υποχρέωση όλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα 2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2. ΕΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 573/VII/2013* ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 Α. Εισαγωγικά Στο δίκαιο του ανταγωνισμού η ελεύθερη και ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004

C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 C 101/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2004 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά µε τη συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δικαστηρίων των κρατών µελών της ΕΕ κατά την εφαρµογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2013 1 Ι. Η διδασκαλία των µαθηµάτων, λαµβανοµένων υπόψη και των προτάσεων του συµβουλίου διδασκόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4160, 18/4/2008 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ II ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8. Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... IX ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 8 Ι. Το αντικείμενο του δικαίου διεθνών συναλλαγών... 8 Α. Έννοια και ορισμός του δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3595, 19/4/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3595 της 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Εμπορικού Δικαίου Δίκαιο Ανταγωνισμού Διπλωματική Εργασία ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δαμηλάκη Αλίκη ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τομέας Εμπορικού Δικαίου Δίκαιο Ανταγωνισμού Διπλωματική Εργασία ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δαμηλάκη Αλίκη ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τομέας Εμπορικού Δικαίου Δίκαιο Ανταγωνισμού Διπλωματική Εργασία ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δαμηλάκη Αλίκη ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 6 ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Στήλη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΙ. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ: 2009-2010-2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ :ΑΝΤΩΝΕΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ / ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 507*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 507*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 507*/VI/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12 η

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4803 Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014 4277 Aριθμός 4329 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 559/VΙI/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αθήνα 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 3 Συντονισμός και επιμέλεια έκδοσης Γιώργος Μυλωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ιάγραµµα Περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VII XII Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 Χρονοδιάγραµµα ενεργειών για σύσταση A.E. 10 Πίνακας Α': ιαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4667 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 2007 Αριθμός 2197 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Απόφοση ΕΠΑ: 19/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 395/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Ιουνίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009-2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009-2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ 2009-2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2010 Συντονισµός και επιµέλεια έκδοσης Γιώργος Μυλωνάκης Επιλογή και επιστηµονική επεξεργασία κειµένων Ευαγγελία Ρουµπή

Διαβάστε περισσότερα